TÜRKİYE'YE YABANCI EMEKLİ GÖÇÜ: DİDİM'İN YENİ SAKİNLERİ VE BÖLGEYE EKONOMİK ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'YE YABANCI EMEKLİ GÖÇÜ: DİDİM'İN YENİ SAKİNLERİ VE BÖLGEYE EKONOMİK ETKİLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE'YE YABANCI EMEKLİ GÖÇÜ: DİDİM'İN YENİ SAKİNLERİ VE BÖLGEYE EKONOMİK ETKİLERİ Etem Karakaya a, b Aykut Hamit Turan c Bu çalışma Iktisat-İşletme-Finans Dergisinde yayınlanmıştır. İktisat-İşletme-Finans 09/2006, 21(246), pp: Abstract:International Retirement Migration to Turkey: Didim s New Residents and Their Economic Impacts Western European countries have been experiencing unprecedented demographic changes, which has resulted in an increase in aging population. In recent years, prolonged human lifespan, increasing economic prosperity, easier and cheaper transportation opportunities have created a new concept called International Retirement Migration (IRM) among this elderly population. In this study, International Retirement Migration of British citizens, a very new development for Turkey, has been analyzed in the Didim province of Aydin, on the Aegean coast. With a survey method, the British residents, who bought property and started to live in Didim are investigated and their purpose of coming to Didim province, expectations, demographic characteristics and potential economic impacts to the region are analyzed. Keywords: International Retirement Migration, British Migration Survey, Turkey, Economic Impacts, Economics of elderly JEL Classification: C42, F22, J14, J11 Özet Gelişmiş Avrupa ülkelerinin demografik yapısında yaşlı nüfusun önemli oranda artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Son yıllarda, uzayan insan ömrü, artan ekonomik refah, kolay ve ucuzlaşan ulaşım imkanları, bu yaşlı nüfus arasında uluslararası emekli göçü adı verilen yeni bir olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışma, Türkiye için oldukça yeni bir olgu olan yabancı göçünü, Aydın ilinin Didim ilçesine yerleşen İngilizler örneği bağlamında analiz etmektedir. Bu çalışmada, anket yöntemi ile Didim`de emlak satın alarak ilçeye yerleşen İngilizler`in geliş amaçları, beklentileri, demografik yapıları ve yerel ekonomiye potansiyel etkileri incelenmiştir. a Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İktisat Bölümü b Avrupa Çevre Ajansı, Proje Yoneticisi, Kopenhag, Danimarka c Ar.Gör., Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü 1

2 Anahtar Kelimeler: Uluslararası Emekli Göçü, İngiliz Göçü Anketi, Türkiye, Ekonomik Etkiler, Yaşlılar ekonomisi JEL Sınıflaması: C42, F22, J14, J11 1. Giriş Gelişmekte olan dünyanın gittikçe artan iç bağlılık ve dinamikleri, gelişen teknoloji, artan globalleşme ve kolaylaşan ulaşım olanakları, yirminci yüzyıl boyunca artan bir şekilde insan hareketleri ve göç dalgasının yaşanmasına sebep olmuştur (Williams ve diğerleri, 2000). İnsanların yaşam sürelerinin uzaması ve emekli olduktan sonra sağlıklı bir şekilde uzun yıllar yaşayabilmeleri yeni bir tür göç olan uluslararası emekli göçü olgusunun oluşmasına yol açmıştır. Emekli göçleri son 20 yılda Kuzey Amerika da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri`nden, güneye Meksika ya ve Florida eyaletine yönelik olurken, Kuzey Avrupa nın gelişmiş ekonomilerine sahip İngiltere, Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerden daha uygun yaşam koşulları sundukları düşünülen Güney Avrupa ülkelerine doğru olmuştur. Emekli insanların göçlerinin nedenleri sadece bir faktöre bağlı olmamakta ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık gibi birçok faktörün bir bileşkesi olarak ve üzerinde uzun yıllar düşünülüp karar verilen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Kuzeyden Güneye Avrupa`nın demografik, sosyo-ekonomik yapısını önemli oranda değiştirebilecek olan uluslararası emekli göçünün daha iyi anlaşılması ve etkin bir şekilde idaresi için, göçe konu olan ülkelerin ilgili göçün türünü, nedenlerini ve karakteristik özelliklerini iyi bilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, son yıllarda Güney Avrupa ya olan emekli göçünü inceleyen çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığı halde 1, oldukça yeni olduğundan, Türkiye nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki il ve ilçelere Kuzey Avrupa ülkelerinden yerleşmek üzere gelen yabancı göçü üzerine hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu makale Türkiye ye yerleşmek amacıyla gelişmiş batı ülkelerinden gelen ve sayıları sürekli artan yabancıların göçü konusuna giriş niteliği taşıyan bir ön çalışma olması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Aydın ilinin Didim ilçesine gelip, emlak satın alarak yerleşmiş İngiliz vatandaşlarının demografik yapısı, geliş nedenleri, ve bu göçün ne şekilde gelişebileceği incelenmiştir. Daha önceki benzer deneyimleri de göz önünde bulundurarak, bu tür bir göçün ilgili bölgenin ekonomik kalkınmasına potansiyel etkileri detaylı olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla, bölgede öncü akım olarak değerlendirilebilecek emlak satın almış ve bölgeye yerleşmiş İngilizler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Avrupa`daki emekli göçü olgusu ve gelişimi irdelenecektir. Bunun ardından, Türkiye`de son yıllarda varlığını hissettiren emekli göçü, 1 Bakiniz, Williams ve diğerleri, 2000; Dwyer, 2000; Truly, 2002; O Reilly, 2004, Williams ve Diğerleri,

3 emlak alarak Didim`e yerleşen İngilizler üzerine uygulanan anket çalışması ile incelenecektir. Sonraki bölümde ise, bu emekli göçünün bölge için ekonomik etkileri tartışılacaktır. 2. Yeni Bir Göç Olgusu: Aksaçlılar ve Emekli Göçü Yirminci yüzyılın sonlarına doğru gelişmiş ülkelerin demografik yapısında yaşlı nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde her beş kişiden biri emekli iken bu oranın 2025 yılında %25 e ulaşacağı, 60 yaş ve üstü oranın 2050 yılına kadar üç katı artış göstereceği beklenmektedir (Tempest, S ve Diğerleri, 2002). 25 Avrupa Birliği üyesi için yapılan projeksiyonlar, 2050 yılına gelindiğinde toplam nüfusun 2004 yılına göre daha az ve oldukça yaşlı olacağını öngörmektedir (Giuseppe Carone, 2005 ).Demografik yapıdaki bu önemli değişikliğin temel nedeni sağlık alanında yaşanan ilerlemeler sonucu özellikle gelişmiş ülkelerde insanoğlunun ortalama ömür süresinin gittikçe uzamasıdır. İkinci Dünya Savaşı hemen sonrası batılı ülkelerde yoğun olarak görülen bebek sayısında patlama (baby boom) ve bu neslin günümüze yansıması önemli miktarda emekli olmuş/olacak yaşlı vatandaş anlamına gelmektedir (Giuseppe Carone, 2005). Kendilerini `aksaçlılar` olarak isimlendirebileceğimiz bu insanlar artık emeklilik sonrası da sağlıklı bir şekilde ortalama yıl yaşayabilmektedirler ve `ikinci bahar` olarak niteleyebileceğimiz geri kalan yaşamlarını huzur içinde rahat ve güzel bir ortamda geçirmek istemektedirler. İlk başlarda ülkelerindeki büyük metropollerden kırsal bölgelere yerleşmeye başlamışlar. Daha sonraki dönemlerde ise, düzenli emeklilik geliri sebebiyle ekonomik kaygıları olmayan bu insanlar başka ülkelerde emlak satın alarak bu ülkelere yerleşmeye başlamışlardır.(hardill, 2004). Kuzey Avrupa vatandaşlarının, özellikle Avrupa ekonomilerinin entegrasyonu sonucu serbest dolaşım engelinin kaldırılması ile, tatillerini geçirmek veya emeklilik hayatlarını geçirmek için sıcak Akdeniz kıyılarına yerleşmeleri 1980 lerden beri devam eden önemli bir insan akımıdır. Genellikle bu insanlar, önce turizm amaçlı olarak sıcak Akdeniz ülkelerine gelmişler, daha sonra emekli olduklarında hayatlarının geri kalan kısımlarını sosyal, ekonomik ve iklim olarak daha uygun olan bu bölgelerde geçirme kararı almışlardır. İspanya, Portekiz, İtalya, ve Malta çoğunluğu emekli olmuş İngiliz, Alman ve İskandinav ülkesi vatandaşlarının seçtikleri önemli Güney Avrupa noktaları olmuştur (O Reilly, 2004). Aynı akım Kuzey Amerika da Kanadalıların ve ABD nin kuzey eyaletlerinde ikamet edenlerinin, emekliliklerinde yaşamak için daha sıcak olan Florida, Meksika ve Karaip adalarını seçmeleri ile benzerdir (Espinoza ve Stallman, 1996; Kuentzel and Ramaswamy, 2005 ). Emekli İngiliz vatandaşları genellikle İspanya ve Malta ya yerleşmekte ve çok sayıda gayrı menkul 3

4 almaktadır. Büyük Britanya Dışişleri Bakanlığı tahminlerine göre İspanya`da 675,000`den fazla İngiliz vatandaşı yaşamaktadır ve bunların önemli bir kısmı bu ülkede emlak sahibidir. 2 Bu gayrimenkulların bir kısmı sürekli yerleşme amaçlı mesken olarak kullanılırken, önemli bir kısmı da kendi tatili veya kiralama amacıyla kullanılmaktadır. İngilizler İspanya da her yıl ortalama 50,000 adet gayrı menkul satın almaktadırlar, ve bu miktar İspanya nın Akdeniz kıyılarında her yıl yapılan yeni evlerin yaklaşık %40 ına tekabül etmektedir (Hardill, 2004). Batılı ülkelerde emekli insanların maaşları, daha az gelişmişlik düzeyine sahip Güney Avrupa ülkelerinde rahat bir yaşam olanağı sunmaktadır. İklim, düşük emlak fiyatları, ucuz yaşam koşulları, ve sakin hayat şartları, emekli insanları Güney Avrupa ya çeken önemli unsurlar (çekici faktörler) olmuşlardır. Öte yandan, kuzey ülkelerinin soğuk iklim yapısı, astronomik emlak fiyatları, pahalı yaşam standardı ve artan suç oranları (itici faktörler) insanların güneye göç etmelerine yol açmıştır (Dwyer, 2000; Gustafson, 2002). Göçe konu olan her iki ülkenin de Avrupa Birliği ne üye olması, ülkeler arasında kapsamlı vergi indirimleri ve sağlık hizmetlerinin göç eden emeklilere sunulması avantajını sağlamıştır. Bu şekilde sağlanan avantajlar, doksanlı yıllardan itibaren İspanya ya emekli göçünün artışına neden olan önemli faktörlerdir.yapılan bilimsel araştırmalar, emekli insanların büyük bölümünün yaşamak için diğer bir ülkede mülk almadan önce belli bir süre söz konusu bölgede tatilini geçirdiğini ortaya çıkarmıştır (Rodrigez et al., 1998). Araştırmacılar ileride, bu trendin artarak devam edeceğini ve başta Türkiye, Bulgaristan ve Hırvatistan olmak üzere diğer Güney Avrupa ülkelerine de Kuzey Avrupa dan yoğun bir şekilde emekli insanların göç edeceğini belirtmişlerdir (Alliance & Leicester, 2004; Recchi ve diğerleri, 2003). 3. Türkiye de Emekli Göçü Olgusu Gelişmekte olan bir Güney Doğu Avrupa ülkesi olan Türkiye, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin 2. Dünya savaşından sonra sanayileşmesini destekleyecek insan gücünü karşılamak amacı ile yoğun olarak bu ülkelere 1960 lardan sonra göç vermeye başlamıştır. Bu göçün temel nedenlerinin ekonomik kaygılarla olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiş ve Türkiye den yoksul insanların daha iyi bir hayat ve ekonomik refaha kavuşmak için göç ettikleri saptanmıştır (İçduygu ve Muradoğlu, 2001). Son yıllarda ise, Türkiye ve göç olgusu yine gündemde olmakla birlikte, önceki tecrübelerin aksine, bu kez gelişmiş ülkelerden Türkiye ye bir göç olgusunun yaşandığını görülmektedir. Özellikle 1980 li yılların başından itibaren, Türkiye, uygulanan dışa açılma politikaları sonucu yoğun ve gittikçe artan bir turist akımına uğramıştır. Turizmde yaşanan bu 2 erişim tarihi

5 gelişmeler, özelde tatil bölgelerinin ekonomik kalkınmasında önemli katkı sağlamış, genelde ise Türkiye ekonomisi için önemli bir sektör olmuş ve ülkeye yüksek miktarlarda döviz kazandırmıştır. Turizm ile ilintili yeni bir akım olarak 2000 li yıllardan itibaren özellikle İngiliz ve Alman vatandaşları başta olmak üzere gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinden yoğun olarak Türkiye de mülk alarak devamlı veya dönemsel olarak yaşamaya başlamışlardır. Türkiye deki emlak fiyatlarının Avrupa geneline ve İspanya ya göre çok daha düşük olması, ekonomide ve Avrupa Birliği üyeliği sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler Türkiye ye olan emekli göçünün artmasına neden olan önemli faktörlerdendir. Temmuz 2003 yılında çıkan ve yabancıların Türkiye de mülk edinebilmesi ne izin veren Tapu yasası da bu hareketin ivmesinin artmasına neden olmuştur. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 3, son yıllarda yabancıların Türkiye de satın aldıkları mülk sayısında onemli oranda artış gorulmektedir yılında yabancılara adet mülk satılırken bu rakam 2002 yılında 2.454, 2003 yılında 2,310 ve 2004 yılında ciddi bir artış göstererek adete ulaşmıştır. Yabancılar tarafından satın alınan emlak sayısının resmi rakamlardan daha yüksek olduğu ve özellikle son dönemde satın alma sürecinde olanların oranının oldukça yüksek boyutlara ulaştığı belirtilmektedir. Almanlar ve İskandinavlar genellikle Akdeniz bolgesinde Antalya, Alanya ve çevresini tercih ederlerken, İngilizler başta Didim olmak üzere Kuşadası, Fethiye, Bodrum ve Marmaris i tercih etmektedirler (Aksiyon, 2005). Türkiye ye yerleşmek için gelen yabancılar son yıllarda yerli ve yabancı basının ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle bu trendin oldukça hızlı gelişmesi, kısa sürede yüksek miktarlarda emlak satın alımı ve en son olarak da yabancıların emlak edinimine izin veren Tapu kanununun kısmi olarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi yaşanılan yabancı göçünü ülkenin gündemine oturtmuştur. Bölgelerinde ortaya çıkan bu yeni durum karşısında olası etkileri, fırsatları değerlendirebilmek için yerel yönetimler de sınırları içine yerleşen bu insanlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Bu çalışma da bu bakış açısı ile, Didim Belediyesi tarafından bölgeye yerleşen yeni sakinlerini daha iyi tanımak ve beklentilerini öğrenmek amacıyla desteklenmiştir. 4. Araştırma Yöntemi ve Sonuçları Türkiye deki yabancı göçüne yönelik ilk alan araştırması olan bu çalışmada, Didim Belediyesi nin desteğiyle ilçede yaşayan İngilizlere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Didim de yaşayan 150 İngiliz vatandaşına Didim in ilk İngilizce yerel gazetesi aracılığı ile 3 erişim tarihi

6 zarf içinde anket gönderilmiş ve 54 adet kullanılabilir durumda anket geri dönmüş, değerlendirmeler bu anketler üzerinden yapılmıştır. Ankette genel olarak İngilizlerin Didim e neden geldikleri, ilçeye katkıları, beklentileri ve katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik durumları hakkındaki sorulara yer verilmiştir. Didim Belediyesi yetkililerine göre, ilçede sürekli yaşayan yaklaşık 300 İngiliz ailesi bulunmaktadır. İstatistiki açıdan mevcut anket sayısının özellikle Didim de yaşayan hedef grubun önemli bir oranını temsil ettiği için bu insanların davranış özelliklerini, eğilimlerini ölçmeye yeterli olduğu söylenebilir. İki bölümden oluşan anketimizde, ilk önce yerleşik yabancıların Didim i tercih nedenleri, beklentileri gibi sorulara cevap aranmış, ikinci bölümde ise göçmenlerin demografik yapısı, gelir durumu, eğitim seviyesi gibi sorular ile gelenlerin profili çıkartılmaya çalışılmıştır İngilizler Niçin Didim e Geliyor? Araştırma anketinin birinci bölümünde emlak alarak Didim e yerleşen İngilizlere niçin Didim i tercih ettiklerini öncelik sıralamasına göre dizmeleri istenmiştir. Alınan cevaplar öncelik sıralamasına konulmuş ve sonuçlar Tablo 1 de özetlenmiştir. Görüleceği gibi İngilizler in Didim i seçmelerindeki temel neden ucuz hayat koşulları ve düşük stres ortamı olmuş bunu takiben sıcak yöre halkı, deniz ve güneş diğer önem arz eden faktörler olmuştur. Didim in huzurlu bir ortam sunması, insanlarının iyi ve sıcak olması, karmaşıklıktan uzak, ufak bir sayfiye yeri olması ve her şeyden önemlisi ucuz ve fazla masraf yapmadan yaşanabilir olması İngilizleri burayı seçmeye iten temel nedenlerden olmuştur. TABLO 1: Niçin Didim e Geldiniz TABLO 2: Tatmin Unsurları Neden Öncelik Sırası Tatmin Unsuru Önem Derecesi Hayat Koşulları Düşük Stress 1 Deniz İklim Güneş 1 Sıcak Yöre Halkı 2 Sosyal Ortam 2 Deniz ve Güneş 3 Güvenlik ve Güzel 3 Konum İklim Koşulları 4 Kumsallar 4 Sağlık Sebepleri 5 Eğlence 5 Ticari İlişkiler 6 Ticari Olanaklar 6 Ailevi Nedenler 7 Tarih 7 Yukarıdaki soru ile ilişkili olarak, ikinci soru, bu insanların beklentilerinin gerçekten karşılanıp karşılanmadığını bulmaya çalışmıştır. Bu soruda, İngilizlere, şehirde kendilerini tatmin eden unsurları önem sırasına göre dizmeleri istenmiştir. Sonuçlarin özetlendigi Tablo 2 de görülduğu gibi ilk sırayı deniz, iklim ve güneş almış ve takiben sosyal ortam, güvenlik ve güzel konum gelmiştir. Buradan, genelde beklentileriyle örtüşecek şekilde, İngilizlerin 6

7 Didim in henüz bakir, temiz ve güzel kumsal ve denizinden en çok hoşlandıkları ve yine sıcak insan ve güvenli şehir ortamının onları tatmin ettiği anlaşılabilir. TABLO 3: Önerme Nedenleri TABLO 4: Rahatsızlık Unsurları Neden Öncelik Sırası Rahatsızlık Unsuru Derecesi İklim Koşulları 1 İletişim Problemleri 1 Deniz Güneş Kumsallar 2 Ürüne Farklı Fiyat Uygulamaları 2 Yaşam Koşulları 3 Açık Yazılmayan Fiyatlar 3 Eğlence 4 Hayvanlara Saygısızlık 4 Ticari Olanaklar 5 Esnaf Tarafından Rahatsızlık 5 Israrcı Lokanta Sahipleri 6 Yavaş Bürokrasi 7 Sınırlı Eğitim Olanakları 8 Didim de yaşayan İngilizlere Didim i önerirler ise önermelerinin nedenleri sorulmuştur ve sonuçlar Tablo 3 de özetlenmiştir. Burada yine tatmin seviyesi ile paralel olarak ilk sırayı iklim koşulları almış, deniz, güneş ve kumsallar ikinci sırada yer almıştır. Yaşam koşulları, yani yaşam giderlerinin düşük olması üçüncü önerme sebebi olmuştur. Eğlence ve ticari olanaklar önemli neden olarak görülmemiş ve son sıraları paylaşmıştır. Bu bölümde son olarak İngilizlere Didim de yaşarken kendilerini en çok rahatsız eden şeyleri önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Sonuçlarin verildigi Tablo 4 de görüleceği gibi, iletişim problemleri ilk sırayı almaktadır. Bunu takiben ürüne farklı fiyat uygulamaları, açık yazılmayan fiyatlar ve hayvanlara saygısızlık takip eden sıraları almıştır.henüz başlangıç seviyelerinde olan bu tür göçün devam etmesi, sorun olarak görülen yukarıdaki konuların halledilmesiyle söz konusu olacaktır. 4.2 Demografik Veriler Anketin ikinci bölümünde Didim e yerleşen yabancıların demografik, sosyo-ekonomik yapılarını incelemek amacıyla bir takım kişisel sorular sorulmuştur. Bu bölümdeki sorulara verilen cevaplarla katılımcıların temel demografik verileri aşağıda sunulmuştur. TABLO 5: Yaş Verileri TABLO 6: Cinsiyet arası 2,0 Erkek 42, arası 5,9 Kadın 57, arası 9, arası 37,3 55 ve üzeri 45,1 7

8 Tablo 5 de görüleceği gibi katılımcıların %45 i 55 yaşın üstündeki insanlardan oluşmaktadır. Bir diğer büyük grubu da yaşları 45 ile 54 arasında olan kesim oluşturmaktadır. İki grubun toplamı %82 gibi yüksek bir orana tekabül etmektedir. Görüldüğü gibi Didim e yerleşen yabancılar genellikle ileri yaşlara sahip emekli yada emeklilik yaşı yaklaşmış insanlardan oluşmaktadır. Bu veriler diğer Güney Akdeniz ülkelerinde önceden beri yaşanan uluslararası emekli göçünün bir benzerinin Didim de ortaya çıktığını göstermektedir. Ankete katılanların %57 ini kadınlar, %42 unu erkekler oluşturmaktadır.medeni durumu sorumuzun cevabından katılımcıların %82 sinin evli olduğu görülmektedir. Bu durum, diğer ülkelerdeki emekli göçlerindeki gibi, katılımcıların genellikle ailevi değerlere önem veren ve bir aile olarak yaşam sürdüren insanlar olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim seviyesinin istatistiğini veren Tablo 7 ye göre katılımcıların %58 i ilköğretim derecesine sahiptir ve kalanların %26 sı lise eğitimine sahiptir. Üniversite mezunu olanların oranı sadece %16 dır. Buraya kadar ortaya çıkan bulgulardan genel olarak ankete katılımcılarının ileri yaşlara sahip, eğitim seviyesi düşük İngilizler olduğu ortaya çıkmaktadır. TABLO 7: Eğitim TABLO 8: Gelir Seviyesi İlköğretim 58, dan az 44,8 Lise 26, ,2 Üniversite 16, , , ,4 Katılımcıların gelir seviyelerine yönelik istatistiklerin verildiği Tablo 8 den de görüleceği gibi katılımcıların %44,8 i 10,000 Sterlin den az gelire sahip olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %17,2 si 10,000 ile 15,000 ve %20,7 si 15,000 ile 20,000 Sterlin arası gelir beyan etmiştir. 20,000 Sterlin üzeri gelire sahip olduğunu söyleyenlerin oranı %17 civarındadır. Bu durum beyan edilen gelirlerin İngiltere ortalamasının altında kaldığını ortaya koymaktadır. Beyan edilen gelir seviyesi ve bu gelir seviyesinin doğruluğunun tespiti bölgenin yerel kalkınmasına bu tür göçün ekonomik etkileri açısından büyük önem arzettiğinden detaylı bir değerlendirme gerektirir. Anketlerde gelir seviyesi ile ilgili sorulara genellikle doğru cevap verilmediği ve insanların bu tür soruları genellikle mahremiyetlerine bir müdahale olarak algıladıkları görülmüştür. Bu nedenle gelirle ilgili sorulara verilen cevapların güvenilirliğinin az olduğu ve 8

9 hedef kitle açısından sınırlı genellemeye imkan verdiği yaygın bilinen bir gerçektir. Bizim anketimizde de bu argümanı destekleyen veriler görülmektedir. Öncelikle, gelir seviyesi sorumuza katılımcıların yaklaşık yarıya yakını cevap vermemiştir. Daha da önemlisi, anket katılımcılarının beyan ettikleri gelir seviyesi ile yaşam standartlarının önemli göstergelerinden birisi olan satın aldıkları eve ödedikleri fiyat arasında bir çelişki ve uyuşmazlık olduğu görülmektedir. Çapraz tablo ile anketimize katılan İngilizlerin beyan ettikleri gelir seviyesi ve gayrimenkullere ödedikleri fiyat arasındaki ilişki incelendiğinde, beyan edilen geliri 10,000 Sterlin den az olan insanların %61,5 inin yaşadığı evlerin değeri 30,000 ile 50,000 Sterlin arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, geliri 10,000 Sterlinden az olanların hiç biri fiyatı 15,000 Sterlinden az olan evde oturmadığını beyan etmiştir. Bu durum anket katılımcılarının gerçek gelirlerinin beyan ettiklerinden daha fazla olabileceğinin önemli bir göstergesi olarak görülebilir. Böylece, Didim deki yabancıların bölgeye olan ekonomik etkilerinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceği düşünülebilir Didim de Yaşam Didim de ev alan yabancıların yıl içinde geçirdikleri dönemin ne kadar olduğunun bilinmesi, bu insanların yerleşik hayata geçip geçmedikleri veya sadece turizm amacıyla Didim e gelip gelmediklerinin tespiti açısından önemlidir. Ankete cevap verenlerin neredeyse tamamına yakını - %96 yılın tamamını Didim de geçirdiklerini belirtmişlerdir. Bu durum araştırma anketinin araştırma hedef ve amaçlarına uygun bir hedef kitleye eriştiğinin en önemli göstergesidir. Bunun yanı sıra, göç olgusunun yeniliğini ve trendin ne şekilde gelişeceğini analiz etmek amacıyla Didim de yerleşik İngilizlere ne kadar süredir bu bölgede yaşadıkları ve mülklerini ne zaman aldıkları sorulmuştur TABLO 9: Ne Kadar Zamandır Didim de TABLO 10: Mülkünüzü Ne Zaman Yaşıyorsunuz Aldınız 1 Yıldan Önce 49,0 6 aydan önce 9,8 1 3 Yıl Arası 41, ay önce 35,3 4 6 Yıl Arası 5, ay önce 23,5 7 9 Yıl Arası 3, ay önce 5,9 25 veya daha uzun 25,5 Tablo 9 da görüleceği gibi, Didim de yaşayanların yaklaşık yarısı - %49 u - bir yıldan daha az süre önce bu ilçeye yerleşmiştir. Bu durum daha önce tartışılan Türkiye ye gelişmiş ülkelerden emekli göçünün ne kadar yeni bir olgu olduğunu ortaya koyan bir diğer önemli göstergedir. Toplam katılımcıların %90 i son üç yıl veya daha az süredir Didim de 9

10 yaşamaktadır. Öte yandan, mülklerini ne zaman satın aldıkları sorulan (Tablo 10) anket katılımcıların yaklaşık %75 inin iki yıl ve daha önce mülk aldıkları görülmektedir. Bu durum emekli olmuş/olacak yabancıların son yıllarda Güneydoğu Akdeniz deki Türkiye ye yeni bir turizm merkezi ve emeklilik geçirilecek yaşam yeri olarak gittikçe artan ilgilerinin bir göstergesi olabilir. Uzun yıllardır emekli göçüne maruz kalan İspanya da son yıllarda gittikçe artan emlak fiyatları ve yaşam maliyetleri bu ülkenin emeklilik geçirilecek uygun bir yer olarak cazibesinin azalmasına neden olmuştur. Bundan dolayı, önümüzdeki dönemde Türkiye ye yabancı emekli göçünde ciddi bir artış söz konusu olabilecektir. TABLO 11: Satın alınan Ev Türü TABLO 12: Satın alınan Evin Fiyatı Müstakil Ev 47, den az 2,1 Apartman Dairesi 25, ,3 Sitede Ev 5, ,1 Sitede Daire 3, ,5 Dubleks Ev 17, den fazla 2,1 Katılımcıların ekonomik durumlarının diğer bir göstergesi de ne tür bir evde yaşadıkları ve bu eve ne kadar ödedikleridir. Tablo 11 den de görüleceği gibi, katılımcıların büyük çoğunluğu müstakil evlerde ve apartman dairelerinde yaşamaktadırlar. Tablo 12 den görüleceği gibi, katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşadıkları evlere ödedikleri bedel 30,000 ile 50,000 Sterlin arasında değişmektedir. Bu emlak değerleri Didim bölgesi için nispeten yüksek bir meblağ olarak algılanabilirken İngiltere deki gayri menkul fiyatları göz önüne alındığında oldukça düşük olduğu söylenebilir. Bu bağlamda iki çıkarım yapmak mümkün olabilir. İlk olarak, Didim ortalamasına göre ödenen yüksek fiyatların bir sonucu olarak bölgede inşaat kalitesinin yükseldiği söylenebilir. Didim Belediyesi nden görüştüğümüz yetkililer de bu noktaya özellikle vurgu yapmakta ve bölgede inşaat işlerinde kullanılan malzemenin kalitesinde önemli artış olduğunu belirtmektedirler. İkinci olarak, İngiltere ve rakip İspanya ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olan emlak fiyatları yabancıların ilgisinin bölgeye artarak devam edeceğini göstergesi olabilir. 5.Emekli Göçünün Bölge Ekonomisine Potansiyel Etkileri Yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan uluslararası emekli göçü Avrupa nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı hemen sonrası gelişmiş ülkelerde sayılarında çok büyük artış görülen o dönemin bebeklerinin emeklilik çağına yaklaşıyor olması, bu trendin artarak devam edeceğini göstermektedir. 10

11 İngiltere de, örneğin, yaşlı nüfusun ekstra 4 milyonuna tekabül eden beşte birinin hayatının geri kalanını geçirmek için yurtdışına göç edeceği öngörülmektedir (Alliance & Leicester International, 2004). Şimdiden etkilerini görmeye başladığımız bu durum, hem göç veren hem de göç alan ülkeler üzerinde ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuracaktır. Genel olarak, böyle bir göçün, göç veren ülke açısından, ödenecek olan emekli aylıklarının yurtdışına transferi ve bu gelirin göç alan ülkede harcanmasına ilave olarak yaşlıların artan sağlık harcamalarının göç veren ülkenin bütçesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağı beklenmektedir. Bu bölümde, yaşlı ekonomisi perspektifinden emekli göçünün göç edilen bölge ekonomisi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri detaylı olarak incelenecektir. Aksaçlıların ekonomik davranışını, harcanabilir gelir, tüketim ve tasarruf arasındaki ilişkide yaşın çok önemli bir rol oynadığını savunan Aldo ve Modigliani (1963)`nin Yaşam Döngüsü Hipotezi (Life-cycle hypothesis) ile açıklamak mümkündür. Hipoteze göre, bireyler gelecek kaygısıyla çalıştıkları dönemlerde emeklilikleri için tasarruf ederler, yaşlılıkta ise net bir tüketici olur ve bu tasarruflarını harcarlar. Bu bağlamda,, göç eden emeklilerin yüksek marjinal tüketim eğilimleri ile yerleşilen bölgede net birer tüketici olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Aksaçlılar ekonomisinin en belirgin özelliği, bu sektörün istikrarlı ve sürekli olmasıdır. Yapılan çalışmalar, gelişmiş ülkelerdeki yaşlı insanlar arasında özellikle daha az yaşlı ve geliri yüksek olanların uluslararası emekli göçü yaptıklarını göstermektedir (Hardill.; 2004). Bu bağlamda, emekli göçmenler yerleştikleri ülkede düzenli ve yüksek gelire sahip net bir tüketici konumundadırlar. Ekonomik krizler veya ülkede yaşanan diğer olumsuzluklar, gelecek kaygısı olmayan bu insanların harcama kalıplarını fazlasıyla etkilemeyeceğinden bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik yapısı daha istikrarlı olacaktır. Bu tür göç olgusu, bölgeye tamamen yerleşip tasarrufları ve geliriyle burada harcama yapılacağı için, bir nevi doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak algılanabilir. Bölgeye yerleşen yabancıların sektörel bağlamda etkilerine bakıldığında, ilk olarak yerleşilecek bölgede emlak satınalınması yoluyla inşaat sektörü ve emlakçılık piyasasının canlanması ve bölge ekonomisi için önemli bir gelir sağlanması söz konusu olacaktır. Bölgeye yerleşilmesi sonrasında ise, bu insanların yapacağı toplam mal ve hizmet harcamalarındaki artış bölge esnafı için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Yaratılan ekonomik canlılığın sonucu olarak, yabancı göçmenlerin bu bölgede önemli oranda istihdam yaratmaya vesile olacakları beklenmelidir. Başta inşaat sektörünün canlanması ve aksaçlıların özellikle hizmetler sektörüne yönelik ürünleri talep etmesi nedeniyle istihdamda çarpan etkisinin güçlü olacağından, dolaylı istihdam yaratma potansiyelinin de yüksek olacağı söylenebilir. İstihdamla ilgili vurgulanması gereken diğer 11

12 önemli bir nokta ise, bu emekli göçmenlerin yerleştikleri bölgede çalışma gibi bir endişeleri olmadığı için, bölge insanı ile iş bulma konusunda rekabet söz konusu olmayacaktır. `Emekli göçünü`, Türkiye den Avrupa ülkelerine yönelik, gelecek kaygılarıyla gerçekleşen `ekonomik göçten` ayıran en önemli özelliklerden birisi budur. Yabancı göçmenlerin yerel ekonomiye mal ve hizmet alışverişi ile sağlamış olduğu ekonomik katkı haricinde, bu satın alımlar sonucu ödenen dolaylı vergiler devlet bütçesine gelir olarak gitmektedir. Ayrıca, yerel yönetimlerin başta emlak ve arsa için topladığı vergi ve harçlardan saglanan bütçe gelirleri bu tür göçün diğer olumlu etkileri olarak görülmektedir. Olumsuz etkiler konusunda görülebilecek ilk etkilerin başında yerleşilen bölgede emlak fiyatlarının çok hızla artması ve bu astronomik rakamların bölgede yaşayan özellikle düşük gelir grubuna sahip (yeni evlenmiş, çalışmak için bölgeye gelmiş) insanlar açısından ciddi sıkıntı yaratması gösterilebilir. Diğer bir potansiyel olumsuzluk ise, bölgede ev satın alan yabancıların sürekli yaşamak amacıyla değilde mevsimsel kalmayı planlayan yazlıkçı olanları nedeniyle söz konusu olabilecektir. Bu insanlar, İspanya örneğinde de görüldüğü gibi, yazın bir dönemi kendileri gelip bu bölgede kalmakta diğer dönemlerde ise yazlıklarını ülkedaşlarına kiralamaktadırlar. Bu durum, bölgedeki oteller ve paket tatilciler icin ciddi bir gelir kaybı yaratabilir. Öte yandan, bu durum bölgedeki diğer sektörler için hala olumlu sonuçlar doğuracaktır. Öncelikle, bu yabancı yazlıkçılar temel ihtiyaçlarını bölgedeki alışveriş yerlerinden sağlayacaklardır. İlave olarak, bu insanlar kiraladıkları evleri için müşteriler bulmakla bölgeye yeni turistlerin gelmesi ve bölgede sezonun uzun ve dolu geçmesine vesile olabileceklerdir. Yapılan çalışmalar, bu tür yazlıkçıların ileriki dönemde emekliliklerini geçirmek için bölgeye sürekli yerleştiklerini göstermektedir (Stanley K. S. ve Mark H., 2005). Son olarak, nispeten uzun dönemde olması söz konusu olacak ise de değinilmesi gereken diğer önemli bir konuda yaşlı göçmenlerin sağlık problemlerinin ortaya çıkaracağı olumsuzluklardır li yıllarda İspanya`ya yerleşen ilk yabancı emeklilerin günümüzde iyice yaşlandıkları ve sağlık sorunlarının gittikçe arttığının ve birçok durumda elden düşüp bakıma muhtaç kaldıkları görülmüştür. Her ne kadar ekonomik açıdan yerleşilen ülke için finansal sorun olarak görülmeyip aksine sağlık sektörü için önemli bir pazar olarak algılanabilse de, bu durumun ciddi sosyal maliyetleri olabilecektir (Hardill, 2003). 6. Sonuç Son çeyrek asırda gelişmiş Avrupa ülkelerindeki emeklilerin, hayatlarının geri kalan kısmını geçirmek üzere İspanya başta olmak üzere Güney Avrupa ülkelerine göç ettikleri gözlemlenmiştir. Daha iyi bir iklim, deniz, sakin ve ucuz yasam koşulları gibi nedenlerle göç eden bu insanlar göç ettikleri ülkenin sosyo-ekonomik yapısında önemli değişikliklere neden 12

13 olmaktadırlar. Sayılarının artarak devam etmesi beklenen bu göç ile gelen insanların bölgenin yerel kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle diğer ülkelerde stratejiler belirlenmekte, göç alabilmek için politikalar geliştirilmektedir. Son yıllarda Türkiye nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde önemli merkezlerde artış gösteren bu yabancı göçünün Karadeniz bölgesini de içerecek şekilde artarak devam edeceğini bekleyebiliriz. Türkiye ye Yabancı Emekli Göçü konusunda ilk çalışma olan bu makalede, Türkiye nin diğer bölgelerinde de yaşanan yabancı göçü akımı için yol gösterici olabilecek biçimde, Didim e yerleşmiş İngilizlerin geliş nedenleri, demografik özellikleri ve ilçedeki yaşantıları konusunda bilgi edinmek amacıyla yapılan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilmiştir. Anket sonuçları, bölgeye yerleşen insanların, İspanya ve diğer ülkelerdeki emekli göçünün bir benzeri olarak, sıcak iklim, deniz, ucuz yaşam koşulları gibi nedenlerle Didim`e geldiğini göstermektedir. Bu bağlamda, son yıllarda Türkiye de oldukça tartışılan yabancıların siyasi ve stratejik amaçla gayrı menkul satın aldığı iddiasının doğru olmadığı ve Didim örneğinde yerleşen yabancıların emekli ve daha iyi bir hayat geçirme beklentisi içerisinde olan İngilizler olduğu ortaya çıkmıştır. Sayıları artarak devam eden bu göçün, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına olumlu etkiler yapacağı beklenmektedir. Harcama potansiyeli oldukça yüksek olan emekli İngilizlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olan satın alma güçleri, bölgede başta emlak ve inşaat sektörü olmak üzere perakendecilik, eğlence ve ulaştırma gibi hizmetler sektöründe canlılığa yol açarak bu sektörlerde önemli miktarda gelir ve istihdam yaratabilecektir. Bu çalışmanın sonuçları ışığında, Türkiye açısından yeni olan ve ülkenin diğer kıyı bölgelerinde de gelişmeye başlayan bu emekli göçü olgusunun bölgesel kalkınma modeli bağlamında uygun politikalarla desteklenip, yaygınlaştırılmasının yararlı olacağını söyleyebiliriz. Genel olarak olumlu etkileri olan uluslararası emekli göçü daha detaylı ve değişik boyutlarda çalışılması gereken bir konudur. Bu çalışmanın Türkiye nin diğer uluslararası emekli göçü yaşanan bölgelerinde daha fazla örnek sayısı ile tekrarlanması, uluslararası emekli göçünün ekonomik ve sosyal yönünün daha detaylı analizi, bizim çalışmada inceleme dışı bırakılan sezonluk yazlıkçıların davranışlarının daha yakından analizi ve son olarak bölge halkının kentlerine gelen bu yeni komşularıyla olan ilişkilerinin incelenmesi gelecekte yapılabilecek ve önemli sonuçlar verebilecek çalışmalardandır. 13

14 REFERANSLAR Aksiyon Dergisi (2005). İçimizdeki Avrupalılar Yazı Dizisi, 9 Mayıs 2005 Alliance & Leicester International (2004), The New Age of Retirement Migration - The Future of the British Retiree Abroad, Alliance & Leicester International Limited and Centre for Future Studies. NewAge Retirement Migration.pdf erişim tarihi Ando, A. and Modigliani, F. (1963). The.Life Cycle. Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests. American Economic Review, Vol. 53(1), Part 1, ss Dwyer, Peter (2000), Movements to Some Purpose? An Exploration of International Retirement Migration in the European Union, Education and Ageing, 15(3), ss Espinoza, M. Ve Stallman, J. (1996), Seasonal Migration of Retirees: A Review of Literature, Faculty Paper Series, Texas A&M Unversity, October 1996 Giuseppe Carone (2005) Long-Term Labour Force Projections for the 25 EU Member States: A Set of Data for Assessing the Economic Impact of Ageing, European Economy. Economic Papers. No November European Commission. Brussels. Gustafson, P. (2002). Tourism and Seasonal Retirement Migration. Annals of Tourism. Research, Vol.29, ss Hardill, Irene (2003), Growing Old in England: Economic and Social Issues, Local Economy, (18:4), ss: Hardill, Irene (2004), Retirement Migration : The Other Story, Paper Presented at RSA Conference, University of Angers, Nisan 14, 2004, erişim tarihi: 20/1/2006. İçduygu, A., Sirkeci,İ. Ve Muradoğlu,G. (2001), Socio Economic Development and International Immigration: A Turkish Study, International Immigraiton, (39:4) Kuentzel, W. F. & Ramaswamy, V. M. (2005) Tourism and Amenity Migration: A Longitudinal Analysis, Annals of Tourism Research, 32, ss Recchi, E., Tambini, D., Baldoni, E., Williams, D., Surak, K. Ve Favell, A. (2003), Intra EU Migration: A Socio Demographic Overview, Pioneur Working Paper No.3 July 2003 O Reilly, Karen (2004), The Extend and Nature of Integration of Eureopean Migrants in Spanish Society: With Special Referance to British Case, Economic and Social Research Council Project, UK, erişim tarihi Serow, William J. (2003). Economic Consequences of Retiree Concentrations: A Review of North American Studies, The Gerontologist 43, ss Stanley K. S. and Mark H. (2005) Snowbirds, Sunbirds, and Stayers: Seasonal Migration of the Elderly in Florida, Konferans Tebliği Population Association of America, Philadelphia, March 31-April 2, 2005 Tempest, S.; Barnatt, C.; Coupland, C.(2002)., "Grey Advantage: New Strategies For The Old", Long Range Planning, Vol.35 (5), ss Truly, David (2002), International Retirement Migration and Tourism Along the Lake Chapalla Riviera: Developing a Matrix of Retirement Migration Behavior, Tourism Geographies, 4(3), ss Williams, A.M., King, R., Warnes, A., Patterson, G. (2000), Tourism and International Retirement Migration: New Forms of an Old Relationship in Sounthern Europe, Tourism Geographies, 2(1), ss Williams, A., Balaz, V. ve Wallace, C. (2004), International Labour Mobility and Uneven Regional Development in Europe, European Urban and Regional Studies, (11:1), ss:

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş )

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş ) Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; ülkelerin kalkınmasında, ülkenin dünyadaki etki alanını genişletmesinde potansiyel bir güç olarak önemli bir faktördür. Nüfusun potansiyel gücü, nüfus miktarı

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği

Dünya da ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya da ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Amaç İstatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye deki İSG durumu hakkında bilgi sahibi olmak. 2 Öğrenim hedefleri ILO İSG verileri, WHO meslek

Detaylı

2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk dört ayının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 23,1 oranında artarak

Detaylı

Araştırma Notu 18/229

Araştırma Notu 18/229 Araştırma Notu 18/229 18 Mayıs 2018 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 700 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Yazgı Genç ** Yönetici Özeti 2012-2016 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

UDY Akışları Önündeki Risk Faktörleri

UDY Akışları Önündeki Risk Faktörleri ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU Ağustos 2011 TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 2011 YILI İLK YARISINDA 6,2 MİLYAR DOLAR OLDU 2011 yılının ilk yarısında, Türkiye ye

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında çalışanların en az boş zamana sahip olduğu ülke!

Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında çalışanların en az boş zamana sahip olduğu ülke! Türkiye de İnsanlar Zaman Yoksulu, Kadınlar Daha da Yoksul 1 KEİG Platformu 3 Ocak 2019 Zaman kullanımı ile ilgili karşılaştırmalı istatistiklere bakıldığında, Türkiye özel bir konuma sahip. İstihdamda

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1 TÜRKİYE NİN HOLLANDA TURİZM PAZAR PAYI 16.8 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Hollanda, nüfusuna oranla en çok tatile çıkan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi Resmi İstatistik Dairesi

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Aralık 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

TÜRKİYE TURİZMİ Değerlendirme Raporu

TÜRKİYE TURİZMİ Değerlendirme Raporu TÜRKİYE TURİZMİ Değerlendirme Raporu Özet Sonuçlar *2016 yılında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30.05 oranında düşüş gösterirken 2017 ilk 9 ayında yüzde 28 artış kaydedilmiştir. *Türkiye'ye en çok

Detaylı

2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk iki ayının

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği İNGİLTERE 2006 YAZ REZERVASYONLARI. Dönem: 1 Mayı s 2005-31 Mayı s 2006

T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği İNGİLTERE 2006 YAZ REZERVASYONLARI. Dönem: 1 Mayı s 2005-31 Mayı s 2006 TC LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Dönem: 1 Mayı s 2005-31 Mayı s 2006 ÖZET REZERVASYON SAYISI DESTİNASYONLAR ORTALAMA FİYATLAR TATİL YÖRELERİ-TÜRKİYE 2005 YAZ SEZONU Turkish Culture

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Nüfus ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye (TÜİK'in Yeni Nüfus Projeksiyonları Işığında)

Nüfus ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye (TÜİK'in Yeni Nüfus Projeksiyonları Işığında) (TÜİK'in Yeni Nüfus Projeksiyonları Işığında) ESAGEV - Ekonomik ve Sosyal Düşünce Araştırma Geliştirme Vakfı www.esagev.org iletisim@esagev.org +90 (312) 750 00 00 Oğuzlar Mh. 1397. Sokak No: 11/1 Balgat,

Detaylı

Araştırma Notu 17/209

Araştırma Notu 17/209 Araştırma Notu 17/209 21 Nisan 2017 7 MİLYON 200 BİN ÇOCUK MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2015 yılında

Detaylı

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek 4 Haziran 2012, Pazartesi AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek Uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ne getirilen teşviklerin sektörün

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM 1 SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM Temmuz 2018 Sağlık harcamaları ekonomik kriz sonrası yaşadığı düşüşten sonra artma eğilimi göstermiştir. 2016 yılında sağlık harcamaları, 2017 yılında beklenenden daha

Detaylı

BATI AFRİKA ÜLKELERİ RAPORU

BATI AFRİKA ÜLKELERİ RAPORU BATI AFRİKA ÜLKELERİ RAPORU ( Sektörü Açısından) ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ŞUBESİ NİSAN, 2018 GSYİH- Milyar USD Nüfus -Milyon Araç Parkı-adet Pazar İthalat-milyon USD* -milyon

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2009 yılında ülkemiz halı ihracatı % 7,2 oranında düşüşle 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk çeyreğinin sonunda

Detaylı

İNGİLTERE PAZARINDA SON GELİŞMELER

İNGİLTERE PAZARINDA SON GELİŞMELER T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği İNGİLTERE PAZARINDA SON GELİŞMELER 16 Mayı s 2005 ÖZET REZERVASYON SAYISI DESTİNASYONLAR ORTALAMA FİYATLAR TUR OPERATÖRLERİ TATİL YÖRELERİ-TÜRKİYE

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve Geliştirme Önerileri 07/02/2019

Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve Geliştirme Önerileri 07/02/2019 Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve Geliştirme Önerileri 07/02/2019 Çalışmanın Amacı: İyi Ülke Uygulamaları Aksiyon Planına Duyulan İhtiyaç Sektörün Mevcut Durumu Stratejik gelişim alanlarını

Detaylı

Bu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Bu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Emekli Göçü ile Türkiye ye Yerleşen Yabancıların Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Antalya Yöresine Yönelik Bir Araştırma Program Kodu: 3501 Proje

Detaylı

İHRACATTA VE İTHALATTA TL KULLANIMI

İHRACATTA VE İTHALATTA TL KULLANIMI İHRACATTA VE İTHALATTA TL KULLANIMI Gizem ERİM Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Ağustos, 2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DIŞ

Detaylı

3. Emek Piyasası. Grafik-3.1: İşsizlik Oranları (yüzde)

3. Emek Piyasası. Grafik-3.1: İşsizlik Oranları (yüzde) 3. Emek Piyasası Türkiye de işsizlik oranında son dönemde katılık ve bozulmalar dikkat çekmektedir. 2012 yılından itibaren yavaş bir tempoda artan işsizlik oranı 2016 yılı ikinci yarısında belirgin bir

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Eylül - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

Araştırma Notu 18/225

Araştırma Notu 18/225 Araştırma Notu 18/225 20 Nisan 2018 ŞİDDETLİ MADDİ YOKSUNLUK İÇERİSİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN ORANI ARTIYOR Gökçe Uysal ve Yazgı Genç Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2016 yılında

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU 2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Murat BİRDAL - İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ

Detaylı

DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma

DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma Demografi (nüfus bilimi), sınırları belli olan bir coğrafyanın nüfus yapısını, özelliklerini ve değişimlerini incelemektedir. Doğum, ölümün yanı sıra göç gibi dinamikleri

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 17

HABER BÜLTENİ xx Sayı 17 HABER BÜLTENİ xx.03.2015 Sayı 17 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, yükselmeye devam ediyor: 2015 yılına yükselerek giren Konya hizmetler sektörü güven endeksi, Şubat 2015 te de yükselmeye devam etti.

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖZEL YURTİÇİ ve YURTDIŞI I SAĞLIK SİGORTALARININ S ÖNEM NEMİ www.saglikturizmi.org.tr Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı SAĞLIK TURİZM ZMİ Medikal Turizm

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv İnşaat Kasım İtibarıyla 2013 Otomobil Satışları 2012 nin Üzerine Çıktı Konut Fiyat Artışında Hızlanma Var İnşaat Sektörü İstihdamında Düşüş Devam Ediyor Turizm

Detaylı

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz. /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN USD / TRY Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. ABD tarafında gözler gelecek verilerde idi. Tarım dışı istihdam

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2015 N201501 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Aytaç 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Petrol fiyatları, 2014 yılının

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Kasım 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2016 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Doğu ATEŞ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2007 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI HAKKINDA İLK YORUMLAR

Doğu ATEŞ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2007 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI HAKKINDA İLK YORUMLAR ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2007 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI HAKKINDA İLK YORUMLAR 2007 yılında çalışmaları sürdürülmekte olan nüfus sayımının ilk sonuçları açıklanmış bulunmaktadır. Bu sonuçlara göre

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Mayıs - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı