Bölüm 10: Katı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 10: Katı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi"

Transkript

1 avraa Soruları Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne - Br nokta etrafında dönekte olan cn hareketn tanılaak çn naıl br er değştre tanılarınız? - Açıal hızın önü varıdır, vea açıal hız vektörel br ncelk dr? 3- Döne olaında, ürtüne hal edle de, clern kütlenn şekl öneldr? onu İçerğ Sunuş 0- Açıal Yer Değştre, Hız ve İve 0- Döne neatğ 0-3 Açıal ve Doğrual Ncelkler 0-4 Döne Enerj 0-5 Tork 0-6 Tork ve Açıal İve Bağlantıı Sunuş Bu bölüde, önce abt br eken etrafında dönen katı br cn açıal er değştre, açıal hız ve açıal ve ncelkler türetlecek ve döne hareket le açıal hareket arındak lşk ve benzerlkler elde edlecektr. Daha onra döne hareket apan katı br cn döne knetk enerj fade türetlecektr. Br kuvvetn br c br nokta etrafında döndüre etknn fade olan tork kavraı tanılanacaktır. İk vektörün vektörel çarpıı tanılanarak tork kavraı kuvvet ve uzunluk vektörler le vektörel çarpı olarak fade edlecektr. Son olarak da br kuvvetn döndüre etk le açıal ve araında naıl br lşk olduğu ncelenerek Newton un. aaının dönü hareket çn fade elde edlecektr. Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz 008 /0

2 0. Açıal Yer Değştre, Hız ve İve Döne olaını nceleeblek çn öncelkle döne hareketn en tanılaacak erdeğştre ncelğn tanılaaız gerekecektr. Bu er değştre tanıladıktan onra doğrual harekette tanıladığıız gb er değştrenn zaana göre değşne bakarak dönen cn hızını (açıal hız), dönüş hızının br zaandak değşnden de dönü hızındak değşeler göteren dönü ve (açıal ve) kavralarını türeteblrz. Aşağıdak gb, noktaı etrafında döneblen herhang br şekle ahp katı br c göz önüne alalı. Bu cn üzernde tanıladığıız br P noktaının hareketn nceleel. P r P =r Sabt erkez etrafında r arıçaplı P noktaının aldığı ol, arıçap r ve eken le ölçülen q açıı cnnden =r nın br radan (rad) dır. Br radan, arıçapla eşt uzunluktak br a parçaının arıçapa oranı le elde edlen açıdır. =r=r.( radan) Radan açı ölçüü le derece açı ölçüü araındak lşk Açıal Yer değştre: (rad)=(π/80 o ).(derece) r arıçaplı P noktaının zaan onra Q noktaına geldğn düşünürek P noktaının açıal er değştre: Q Δ= - P şeklnde azılablr. Açıal er değştrenn boutu oktur!, br e radandır! Δ= Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz 008 /0

3 rtalaa Açıal Hız ( ): rtalaa açıal hız ( ), zaan aralığındak açıal er değştrenn(δ), zaanına oranıdır. Δ = = An Açıal hız (w): An açıal hız (), zaanı lt duruda ıfıra gttğnde ( 0) açıal er değştrenn (Δ), zaana oranıdır. Δ d = l = Δ t 0 dt açıı boutuz olduğundan açıal hızın boutu []=/[T] dr. Br e radan/ane (rad/) vea - dr. Açıal hız vektörel br ncelktr öle k önü aşağıdak gb belrlenr. Açıal hızın önü: Döne açıı, aat brenn ter önde artara (ağ el) poztf Döne açıı, aat bre le anı önde artara (ol el) negatfdr. rtalaa açıal ve ( α ): rtalaa açıal ve( α geçen zaana oranıdır. ), zaan aralığındak açıal hızdak değşe ktarının (Δ) Δ α = = An açıal ve (α): An açıal ve (α), zaan aralığı lt duruda ıfıra gttğnde ( 0) açıal hızın (Δ) zaana oranıdır. Δ d α = l = Δ t 0 dt açıı boutuz olduğundan açıal venn boutu [α]=/[t ] dr. Br e radan/ane (rad/ ) vea - dr. Açıal venn önü: Açıal hız artara (aat bre le anı vea ter önde) α poztf Açıal hız azalıra (aat bre le anı vea ter önde) α negatf dr. v,w ve α nın önler: α v v çzgel hız örüngee teğettr. döne eken üzerndedr Saat önünün ter önde e, +; Saat önünü le anı önde e, -; Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

4 α (açıal ve), le anı önlüdür. Açıal hız vektörünün önünü belrleek çn ağ el kuralı : Açıal hızın önünü bulak çn ağ elz kullanablrz. Bu kuralda ağ eln baş parak dışındak dört parağı brleştrlp kıvrılarak dönen cn dönüş önü le çakıştırılır (paraklar çzgel (teğetel) hızın önünü göterecek şeklde aarlanır). Baş parak bu dört parağa dk tutulur ve baş parağın göterdğ ön açıal hızın önünü göterr. Doğrual ve açıal hareket tanılaada kullanılan ncelkler karşılıklı olarak azarak: Açıal Doğrual (erdeğştre) v (hız) α a (ve) 0- Döne neatğ: Sabt Açıal İvel Döne Hareket Daha önce doğrual hareket çn türettğz kneatk eştlkler döne hareketne uarlaablrz. Doğrual harekette türettğz forüllere dönü hareketn tanılaan, v ve a erne açıal erdeğştre(δ), açıal hız() ve açıal ve(α) ncelklern azarak: Sabt vel doğrual hareket Sabt açıal vel döne hareket v = v + at = +α t = + vt + at v = v + a = t + + α t = + α elde ederz. Doğrual ve açıal ncelkler araındak lşk br onrak başlık altında arıntılı olarak ncelenecektr. Örnek 0. Dönen Teker: Br tekerlek, 3,5 rad/ lk abt açıal ve le dönüor. t=0 de tekerleğn açıal hızı rad/ e; a) anede teker ne kadarlık açı üpürür? b) t= onra açıal hızı nedr? Çözü: w = rad/ a) t = + + α t =(rad/).()+½(3,5 rad/ ).() = rad=630 o Devr aıı=δ/360 o (derece/dev)=,75 devr b) = +α t =( rad/)+(3,5 rad/ ).()=9 rad/ bulunur Açıal ve Doğrual Ncelkler Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

5 Dönen br cn açıal hız ve ve le cn üzerndek br noktanın çzgel hız ve ve araında naıl br bağlantı vardır? Yandak şekln ardıı le bu lşk bulaa çalışalı. =r r=abt Teğetel hız: d d d v = = ( r ) = r = r dt dt dt r v=r P dv d d Teğetel ve: a t = = ( r) = r = rα dt dt dt Daha önce dareel örüngede dönen br noktanın erkeze önelk v /r büüklüğünde a r erkezcl ve le hareket ettğn görüştük. a r venn büüklüğünü açıal hız cnnden azarak: v ( r) a r = = = r r r Dönen br katı c üzernde hareket eden br noktanın topla ve, a t teğetel, a r de açıal ve olak üzere: a=a t +a r Bu venn büüklüğü: a 4 = at + ar = r α + r = r α + 4 a = r 4 α + bulunur. Örnek 0. CD Çalar: Tpk br CD plağında dk aatn ter önünde döner ve lazerercek te noktaında üzen abt hızı,3 / dr. CD nn ç arıçapı r =3 ve dış arıçap r d =58 dr. a) Dkn açıal hızını devr başına dakka olarak ç ve dış noktada bulunuz. b) Standart br CD nn aku çala üre 74 dakka 33 anedr. Bu ürede dk kaç devr apar? Çözü: r d lazer ercek a) En çtek z çn açıal hız v,3 / = = = 56,5rad r,30 / = (56,5rad / ).( dev / rad).(60 / dak) π = 5,40 devr / dak En dıştak z çn açıal hız Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

6 v,3 / = = =,4rad d r 5,80 / d =,0 devr / dakka b) t=(74dak).(60 /dak)+33=4473 ane İlk açıal konu =0 o, =? rtalaa açıal hız=( + )/ = +½( + )t=0+(540dev/dak+0dev/dak).(760dak/).(4473)=,80 4 devr bulunur d 0-4 Döne Enerj eken etrafında dönen katı cn knetk enerjn bulaa çalışalı. atı cn gb küçük parçacıklardan oluştuğunu ve eken etrafında abt açıal hızı le döndüğünü kabul edel. v r. parçacığın teğetel hızı v e knetk enerj = v Topla knetk enerj T her nokta çn anı olduğundan ( =) T = = v = r azılablr. Bu fade T = ( T = r ) I şeklnde daha önce azılan knetk enerj =(/)v forunda enden azılıra I r fadene döne elezlk oent denr. Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

7 Döne elezlk oent I, doğrual harekettek kütlene özdeştr. Döne Doğrual Hareket = v = I I elezlk oent, cn hang eken etrafında döndürüldüğüne bağlıdır. I=½MR I=MR Örnek 0.4 Dönen Dörtlü Parçacık: Dört küçük küreel kütle, düzlende kütle hal edleblen br çerçevenn köşelerne erleştrlştr. ürelern arıçaplarının çerçevenn boutlarına kıala çok küçük olduğu varaılıor. a) Ste, w açıal hızı le eken etrafında dönere bu ekene göre elezlk oentn ve döne knetk enerjn bulunuz. b) Sten dan geçen br eken (z-eken) etrafında düzlende döndügünü varaalı. Z ekenne göre elezlk oentn ve döne knetk enerjn bulunuz. Çözü: M a b b a M I a) I r = Ma + Ma = = D = I = (Ma ) = b) = r Ma Ma z = Ma + Ma + b + b = Ma + b Dz Dz = I z = (Ma = + D D + b ) = ( Ma + b ) 0-6 Tork Br F kuvvetnn br c br eken etrafında döndüre etk tork (τ) le fade edlr (Tork le Moent anı kavralardır; oent le oentu farklı kavralar olup brbr le Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

8 karıştırılaalıdır, Bkz Bölü 9). uvvet le kuvvetn ugulandığı nokta le döne eken araındak uzaklık an kuvvet kolu araındak açı dk e tork Tork=(kuvvet)(kuvvetn ugulandığı nokta le döne eken araı uzaklık, kuvvet kolu) τ=fd şeklnde tanılanır. Eğer ugulanan kuvvet le kuvvet kolu araındak açı 90 o den farklı e: d Fn F Fco Fco: döne hareketne katkıda bulunaz Fn: döne hareketn ağlar τ= Fn.d şeklnde azılır. Torku heaplarken kuvvetn kuvvet koluna dk bleşen alınır (ş fadende kuvvetn paralel bleşen alınır) İk Vektörün Vektörel Çarpıı: İk vektörün vektörel çarpıı ne br vektörel ncelktr. Dolaıı le onuç vektörün he büüklüğü hede br önü olacak. Aralarındak açı olan A ve B gb k vektör olun. An A B Bu k vektörün vektörel çarpıı C gb br vektör verecektr. C vektörel olduğundan: AB=C C vektörünün büüklüğü, AB = C = A. B.n C vektörünün önü e, A ve B vektörlernn oluşturduğu düzlee dktr. Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

9 C A B Eğer A ve B vektörler üç boutta br vektörler cnnden tanılanış e; A=A î+a ĵ+a z k B=B î+b ĵ+b z k Bu k vektörün vektörel çarpıının ne olacağını bulaa çalışırak: AB=(A î+a ĵ+a z k)(b î+b ĵ+b z k)= A B (îî)+a B (îĵ)+a B z (îk) +A B (ĵî)+a B (ĵĵ)+a B z (ĵk) +A z B (kî)+a z B (kĵ)+a z B z (kk) Br vektörlern (î, ĵ ve k) vektörel çarpılarına bakacak olurak: ĵĵ=îî=kk=0 (Anı br vektörler araındak açı =0 o olduğundan n(0 o )=0) îĵ=k z ĵk=î kî=ĵ k ĵ ĵî=-k î AB=(A î+a ĵ+a z k)(b î+b ĵ+b z k)= 0 + A B (îĵ) +A B z (îk) +A B (ĵî) + 0 +A B z (ĵk) +A z B (kî) +A z B (kĵ)+ 0 AB=(A î+a ĵ+a z k)(b î+b ĵ+b z k)=(a B z -A z B )î+(a z B -A B z )ĵ+(a B -A B )k bulunur. Vektörek çarpı notaonunu kullanarak tork faden, F ve d vektörlern vektörel çarpıı olarak fade edeblrz. τ=fd 0-7 Tork ve Açıal İve Araındak Bağıntı Teğetel kuvvet F t, ve teğetel ve (a t ) araındak lşk, Newton un. aaından. F t =a t F t kuvvetnn erkeze göre uguladığı tork (=90 o ) olduğundan r F t τ=f t.r=a t r Teğetel ve açıal vee a t =rα eştlğ le bağlı olduğundan; F r τ=f t.r Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

10 τ =(rα).r=r α I= r olduğu hatırlanıra, burdan τ =Iα Bulunur. Bu eştlk, Newton un doğrual hareket çn türettğz F=a hareket kanununa benzeektedr. Doğrual a F Döne I α τ Örnek 0.0 Dönen Çubuk: Uzunluğu L, kütle M olan düzgün br çubuk, şelldek gb br ucu etrafında ürtünez döneblecek durudadır. Çubuk ata duruda ken erbet bırakılıor. Çubuğun lk açıal ve ve ağ ucunun lk çzgel ve nedr? Çözü: τ=f.d τ =Mg(L/) Mg L Mg( ) 3g = τ 3 α = = a I t = Lα = g L ML 3 Bölü 0 un Sonu anak: Bu der notları, R. A. Serwa ve R. J. Bechner (Çevr Edtörü:. Çolakoğlu), Fen ve Mühendlk çn FİZİ-I (Mekank), Pale Yaıncılık, 005. ktabından derlenştr. Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne, Hazırlaan: Dr. H.Sarı Güncel: Teuz /0

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket Bölüm : Br Boyua Hareke Kavrama Soruları 1- Harekel br cmn yer değşrme le aldığı yol aynımıdır? - Hız le üra araındak fark nedr? 3- Oralama ve an hız araındak fark nedr? 4- Ne zaman oralama hız (vme) an

Detaylı

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Kavrama Soruları - iziksel iş ile günlük hayatta alışık oluğumuz iş kavramları aynımıır? - Kuvvet ve yer eğiştirmenin sıfıran farklı oluğu urumlara iş sıfır olabilir mi? 3-

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı