2013 YILI Faaliyet. Raporu. İSMMMO Akademi. İSMMMO Akademi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI Faaliyet. Raporu. İSMMMO Akademi. İSMMMO Akademi"

Transkript

1 2013 YILI Faaliyet 2013 R ayili poru Faaliyet Raporu 55

2 Yahya ARIKAN Başkan Arif MERT Başkan Yardımcısı Ayşin HANGÜL Sekreter Coşkun KOLSO Sayman Emine ÖZTÜRK Üye 56

3 İSMMMO AKADEMİ ( ) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Mesleki gelişim, kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum sağlamayı hedefleyerek kurulmuş olan İSMMMO Akademi, tarihinde Dedeman İş Merkezi ndeki 704 metrekarelik eğitim alanı faaliyete geçmiş bir kuruluştur. olarak temel amaç meslek mensuplarının küreselleşen koşullara uyumu için belirgin alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Buna ilişkin nin temel amaç ve hedefleri; Sayılı Yasaya göre unvan almış; Serbest Muhasebesi, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve talep halinde Yeminli Mali Müşavirlerin, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; muhasebe ve mali işler alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak, 2. Muhasebe ve mali işler alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek, 3. Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın gelişmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak ve de uluslararası kurum ve kuruluşların muhasebe ve mali işler alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamaktır. her yıl 300 kişiye Uzmanlık Belgesini vermeyi hedeflemiştir. Ancak, bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yasallaşması ile Meslek Mensupları Türk Ticaret Kanunu, KOBİ lere Yönelik Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimlerine yoğunlaşmışlardır. Diğer taraftan, TÜRMOB un Bağımsız Denetim Eğitim Projesi sebebiyle de Meslek Mensuplarına Türk Ticaret Kanunu, KOBİ lere Yönelik Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Eğitimleri ücretsiz olarak verilmiştir. Bu nedenlerle, eğitim politikasını kısa süreli sertifika eğitim programlarına yoğunlaşarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yenilikler doğrultusunda meslek mensuplarının ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemiştir. de 2013 yılında gerçekleştirdiği Eğitim Programlarına bakacak olursak; İSMMMO AKADEMİ UZMANLIK VE EĞİTİM PROGRAMLARI 1. UZMANLIK PROGRAMLARI 2013 YILI UZMANLIK PROGRAMLARIMIZ MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI Mali İç Denetim Uzmanlığı Programı; I. Sınıfı 23 kişi, II. Sınıfı 30 kişi, III. Sınıfı 39 kişi, IV. Sınıfı 35 kişi, V. Sınıfı 17 kişi ve VI. Sınıfı 19 kişi olmak üzere toplam 163 kişiyle eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır Mart Ayında ise Mali İç Denetim Uzmanlığı Programının VII. Sınıfının açılması planlanmaktadır. 57

4 Piyasadaki İç Denetim İhtiyacını Karşılayacak İç Denetim Uzmanları Yetiştirmek, Katılımcılara İç Denetim Yöntem, Araç ve tekniklerini tanıtarak bunlar ile ilgili teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak, Katılımcıları CIA Sertifikasyonuna yönlendirmek ve CIA Sertifikası sınavına hazırlamaktır, İç Denetim Uygulama Sürecini Anlamak ve Pratiğini yapmak, Riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlamayı ve kavramayı öğrenmek, İç kontrollerin nasıl tanımlanabileceğini, değerlendirilebileceğini ve belgelendirilebileceğini anlamak ve öğrenmek, Neyi ve nasıl denetleyeceğimizi belirlemek amacıyla ön araştırma yapmak, İç denetim kanıtlarını toplamak ve çalışma kâğıtlarını hazırlamak için kullanabileceğimiz en iyi teknikleri keşfetmek ve öğrenmek, İç Denetim sürecinde iletişim becerilerini geliştirmek ve pratiğini yapmak, İç Denetim iletişim sürecinin önemini anlamak ve kavramak, 108 Saatlik bir Program, BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ İLE HİLE DENETİM UZMANLIĞI PROGRAMI Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri İle Hile Denetimi Uzmanlığı Programı; I. Sınıfı 28 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır Nisan Ayında ise Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri İle Hile Denetimi Uzmanlığı Programının II. Sınıfının açılması planlanmaktadır. İlk aşamada veri analizinin ne olduğu öğretmek, Sonraki aşamada ACL Programının kullanımı ayrıntılı biçimde öğretmek, Son aşamada elektronik ortamda oluşturulan sanal şirket ve içindeki veriler, 300 ün üzerinde senaryo ile yoğun biçimde analiz edilmesi ve denetlenmesi, Her katılımcıya uzmanlık sertifikası verilecek, bunun yanında da uluslar arası ACL kullanım uzmanlık belgesi de verilecektir. ACL Firması ile yapılacak görüşmeler sonrasında, katılımcıların iş hayatında bu programı en iyi olanaklarla kullanmaları sağlanacaktır. 144 Saatlik bir Program, 58

5 STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlığı Programı; I. Sınıfı 23 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Meslek mensuplarına; müşavirliklerini yaptıkları ya da mali işler yöneticisi olarak çalıştıkları işletmelerdeki üst düzey yöneticilerin karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri stratejik muhasebe bilgilerini elde edebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak. Mesleki vizyon, Ekonomideki lider şirketlerin ihtiyaç duydukları muhasebe bilgisini üretebilecek bir altyapı ve yaklaşım, Müşteri portföyünün ve gelir kaynağının çeşitlendirilmesi, 192 Saatlik bir Program, BAĞIMSIZ ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI 2013 Yılına kadar toplamda 94 kişiye Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı eğitimi verilmiştir. Meslek mensuplarına; müşavirliklerini yaptıkları işletmelerdeki yapılan Hile ve Usulsüzlüklerin belirlenmesine ilişkin uzmanlık kazandırmak, Mahkemelerde Usulsüzlük Davalarında Bilirkişilik yapabilmek için gerekli yetkinliği sağlamak İşletmelere Yönelik Hile Denetçiliği, Hile Araştırmacılığı, Mahkemelere Yönelik Uzman Şahitlik, Mahkemelere Yönelik Dava Destek Danışmanlığı, İşletmelerde Hile Riskini Ölçme ve Değerlendirme, Taraflara Arasında Oluşan Anlaşmazlıkları Çözümleme, 360 Saatlik bir Program, ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME PROGRAMI Şirket ve Marka Değerleme Programı; I. Sınıfı 9 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. 59

6 Bu sertifika programı, katılımcıların şirket, finansal varlık, gayrimenkul, marka ve diğer maddi olmayan duran varlıkların değerlerini belirleyebilme bilgisine ve becerisine sahip olmalarını amaçlamaktadır. Katılımcıların programı başarıyla tamamlamaları halinde geliştirmiş oldukları uzmanlık bilgi ve becerisiyle, şirket değerlemesi ve marka değerlemesi yapabiliyor olmaları hedeflenmektedir. 96 Saatlik bir Program, 2. SERTİFİKA PROGRAMLARI 2013 YILI SERTİFİKA PROGRAMLARI TAM SET TFRS EĞİTİMİ Tam Set TFRS Eğitimi I. Sınıfı 34 kişi, II. Sınıfı 32 kişi, III. Sınıfı 28 kişi, IV. Sınıfı 30 kişi, V. Sınıfı 37 kişi, VI. Sınıfı 27 kişi, VII. Sınıfı 32 kişi olmak üzere 220 kişiyle eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır Mart Ayında ise Tam Set TFRS Eğitiminin VIII. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Muhasebe ve Finansal Raporlama Alanlarında çalışanlara; tarihinden itibaren Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde uygulaması zorunlu hale gelecek olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları kapsamında kayıt tutma ve finansal tabloları hazırlama becerisini kazandırmaktır. İşletmede gerçekleşen işlemleri Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde muhasebe defterine kaydetme ve finansal tabloları hazırlama yetkinliği, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği, 72 Saatlik bir Program, KOBİ TFRS EĞİTİMİ KOBİ TFRS Eğitimi I. Sınıfı 30 kişi, II. Sınıfı 27 kişi, olmak üzere 57 kişiyle eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Muhasebe ve Finansal Raporlama Alanlarında çalışanlara; KOBİ lere yönelik Finansal Raporlama Standartları kapsamında kayıt tutma ve finansal tabloları hazırlama becerisini kazandırmaktır. 60

7 İşletmede gerçekleşen işlemleri KOBİ lere yönelik Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde muhasebe defterine kaydetme ve finansal tabloları hazırlama yetkinliği, KOBİ lere yönelik hazırlanmış Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği, 48 Saatlik bir Program, İNGİLİZCE UFRS EĞİTİMİ İngilizce UFRS Eğitimi I. Sınıfı 26 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Muhasebe ve Finansal Raporlama Alanlarında çalışanlara; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında kayıt tutma ve finansal tabloları hazırlama becerisini kazandırmaktır. İşletmede gerçekleşen işlemleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde muhasebe defterine kaydetme ve finansal tabloları hazırlama yetkinliği, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği, 42 Saatlik bir Program, Cumartesi günleri eğitim, UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ Uygulamalı Konsolide Finansal Tablolar Eğitimi I. Sınıfı 19 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Meslek mensuplarına; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında Konsolide Finansal Tabloları hazırlama becerisini kazandırmak. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında Grup Raporlaması yapabilme yetkinliği, Konsolide Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği, 24 Saatlik bir Program, 61

8 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT VE TAAHHÜT EĞİTİMİ Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre İnşaat ve Taahhüt Eğitimi I. Sınıfı 24 kişi, II. Sınıfı 25 kişi olmak üzere 49 kişiyle eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Meslek mensuplarına; müşavirliklerini yaptıkları ya da mali işler yöneticisi veya denetçisi olarak çalıştıkları inşaat/taahhüt işletmelerindeki karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri Uluslararası standartlarda (Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun) muhasebe yönetim ve denetim uzmanlığı bilgilerini yüksek standartlarda elde edebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak. Mesleki vizyon ve inşaat/ taahhüt sektörü muhasebe uzmanlığı, Taahhüt sektörünün orta ve büyük ölçekli işletmelerinin ihtiyaç duydukları uluslararası muhasebe standartlarına uygun muhasebe ve denetim uzmanlığını sağlayacak altyapı ve uygulama bilgisi, Hizmet sundukları ulusal ve uluslararası kuruluş portföyünün ve gelir kaynağının çeşitlendirilmesi, 40 Saatlik bir Program, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA KURULUŞ, BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Kuruluş, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Eğitimi I. Sınıfı 18 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Mart Ayında ise Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Kuruluş, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Eğitiminin II. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Meslek mensuplarına; Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler kapsamında sermaye şirketlerinin ( Anonim ve Limited Şirketler ) kuruluş, birleşme, bölünme ve tür değiştirme (Nev i değişikliği ) işlemlerinin aşamaları ve hukuki boyutu hakkında bilgilendirmektir. Mesleki Vizyon, Yeni Türk Ticaret Kanunu nda şirket kuruluşu, birleşme, bölünme, tür değiştirme işlemlerine ilişkin getirilen yeniliklere ilişkin olarak uygulama için gerekli alt yapıya sahip olmak, 18 Saatlik bir Program, 62

9 KOBİ LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR EĞİTİMİ KOBİ lere Yönelik Devlet Destekleri ve Finansal Avantajlar Eğitimi I. Sınıfı 10 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Nisan Ayında KOBİ lere Yönelik Devlet Destekleri ve Finansal Avantajlar Eğitiminin II. Sınıfının açılması planlanmaktadır. KOBİ lere yönelik verilmekte olan çeşitli devlet desteklerine ve finansal avantajlara, ilişkin meslek mensuplarını bilgilendirerek, KOBİ lerin yararlanacağı destek ve finansal avantajlar konularında en iyi danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır. KOBİ lere yönelik verilmekte olan devlet destekleri ve finansal avantajlar konusunda bilgi sahibi olmak, KOBİ lere yönelik verilmekte olan devlet destekleri ve finansal avantajlar konusunda danışmanlık hizmeti verebilmek, 12 Saatlik bir Program, TEŞVİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ 2014 Mart Ayında Teşvik Uygulamaları Eğitiminin I. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Türkiye ekonomisinin gelişmesinde derinlik ve gelişme sağlayabilmek amacıyla, bölgesel ve sektörel olarak geçilen teşvik politikalarından işletmelerin yararlanabilmesi için teşvik konularında bilgilendiren bir eğitim programıdır. Teşvik Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmeti verebilmenizi sağlamak, Teşvik Uygulamaları konusunda üyelerimizi bilinçlendirmek, 18 Saatlik bir Program, 63

10 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ 2014 Nisan Ayında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitiminin I. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Meslek mensuplarına ve diğer mali çalışanlara iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki donanım ve becerisini artırarak, profesyonel danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamaktır. SGK Mevzuatı ve uygulamaları ile iş hukuku uygulamaları yetkinliği, İş yasalarının getirdiği yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi, İşçi ve işveren ilişkilerinde anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü, Mahkemelere bilirkişilik için yetkinliklerin artırılması, 72 Saatlik bir Program, BAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ Başlangıç ACL Eğitimi I. Sınıfı 9 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Mart Ayında Başlangıç ACL Eğitiminin II. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Kullanıcıların ACL desktop ürünleriyle tanışmaları; ne şekilde, nasıl, nerelerde kullanacaklarını öğrenmeleri ve öğrendiklerini uygulamalarını sağlayacaktır. Kullanıcılar bu eğitim ile ürünü kullanabilecekleri bilgi ve deneyime sahip olacak, kendi iş akışları içerisinde ACL i konumlandırmayı öğreneceklerdir. ACL Programının Kullanımı Temel ve Orta düzeyde öğretilecektir. 21 Saatlik bir Program, 64

11 İSMMMO AKADEMİ SERTİFİKA TÖRENİ 2013 YILI Faaliyet R a p o r u 65

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN İSMMMO Akademisi uzmanlaşma programları kapsamında, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir program daha sunuluyor. 20. YY. ın en önemli

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu 16.01.2014 GİRİŞ Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU 2010

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU 2010 03 KURULU 2010 11111 156 01 03 DİSİPLİN KURULU KURULU RAPORU RAPORU 2010 KURULU RAPORU 2010 BAŞKANIN SUNUŞU Meslek örgütümüzün mesleğimizin kurumsallaşması ve gerekli saygınlığı kazandığına olan inancımız

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ UYARINCA HAZIRLANAN 1 TEMMUZ 2013 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU 1 TEMMUZ 2013 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU Başaran Nas Bağımsız

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı