ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Vildan Karpuz Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Tıp Fakültesi/ Tıbbi Patoloji Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eşdeğerlik: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 1992 Doc. / Prof. Tıp Fakültesi/ Tıbbi Patoloji T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002 Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Tıpta Uzmanlık Tezi: Kafaiçi kavarnöz anjiomlarında retrospektif anatomopatolojik bir inceleme. Prof.Dr. Feriha Öz Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar. Gör. Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi-Cenevre, İSVİÇRE Dr. Ar. Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi-Cenevre, İSVİÇRE Gör. Klinik Şefi Valais Hastaneleri Merkez Enstitüsü-Sion,İSVİÇRE Yar. Doç. Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL Doç. Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL Prof. Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL 2009-

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1- Sperm morfolojisi ve motilitesinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu üzerine etkileri. Aslı Göktürk, İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası saatte görülen erken bölünme parametresine göre embriyo seçimi. Mehtap Tülü Aziret Endometriyum hücrelerinde lityumun etkisi. Sibel Emekli İnsan serum Aabumin (HSA) konsantrasyonlarının intrastoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçları üzerine etkileri. Dilek Cengiz Çelik ( Proje yürütme safasında) 5-İntrastoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası pronükleer skorlamanın embriyo gelişimi ve gebelik oranları üzerine etkisi. Elif Yılmaz, Toluidin blue, Anilin Blue ve Sperm Kromatin Dağılımı (SCD) testleri ile sperm DNA hasar oranlarının kıyaslanması. Yeliz Hatipoğlu Projeler : (Üzerinde çalışılmakta olan) 1-Doxorubicin kardiotoksisitesinde zofenopril, enalapril ve valsartanın AKT aktivasyonu üzerine etkileri. Proje katılımcısı, 2009 (Makaleye henüz çevrilmemiş proje). 2-Zofenopril, Enalapril and Valsartan in Myocardial Ischemia induced Pericardial Irritation. Proje katılımcısı, 2009 (Makaleye henüz çevrilmemiş proje) 3- Toluidin blue, Anilin Blue ve Sperm Kromatin Dağılımı (SCD) testleri ile sperm DNA hasar oranlarının kıyaslanması.

3 İdari Görevler : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Bölüm Başkanlığı ( Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı) 1999 Senato Üyesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi 2005 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2005 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi 1999 Etik Kurul Üyesi 1999 Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Kurulu Üyesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fakülte Yönetim Kurulu Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Güz Dönem İlkbahar Dersin Adı Genel Patoloji(Tıp Fakültesi) (Hemşirelik Yüksek Okulu) (Histoloji- Embriyoloji ABD Yüksek Lisans çerçevesinde) Özel Patoloji Tıp Fakültesi Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

4 Güz İlkbahar (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Tıbbi Labratuvar Teknikerliği (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Anestezi Teknikerliği) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Ambulans ve AcilBakım Teknikerliği) (Tıp Fakültesi) (Hemşirelik Yüksek Okulu) Genel Patoloji(Histoloji ve Embryoloji ABD Yüksek Lisans çerçevesinde Özel Patoloji (Tıp Fakültesi) Sağlık Yüksek Okulu: Ebelik (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Tıbbi Labratuvar Teknikerliği (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Anestezi Teknikerliği)

5 İlkbahar Güz-İlkbahar Güz-İlkbahar Güz-İlkbahar (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği) Genel ve Özel Patoloji (Tıp Fakültesi) Genel ve Özel Patoloji (Tıp Fakültesi) Genel ve Özel Patoloji İlkbahar Güz-İlkbahar (Tıp Fakültesi) (Histoloji Embriyoloji ABD Yüksek Lisan programı çerçevesinde) Genel ve Özel Patoloji İlkbahar Güz-İlkbahar (Tıp Fakültesi) (Histoloji Embriyoloji ABD Yüksek Lisan programı çerçevesinde) Genel ve Özel Patoloji (Tıp Fakültesi)

6 Bilimsel Kuruluş ve Dernek Üyelikleri : Türk Patoloji Derneği Dermato-Patoloji Derneği İsviçre Patoloji Derneği New York Academy Of Sciences İstanbul Erkek Liseliler Derneği İstanbul Spor Klübü ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1 ve A2 A1- Piguet PF, Ribaux C, Karpuz V, Grau GE, Kapancı Y. Expression and localisation of tumor necrosis factor-alpha and its mrna in idiopathic pulmonary fibrosis. American Journal of Pathology, 143: , 1993 A2- Remadi S, İsmail A, Karpuz V, Finci V, Zacharie S, Vassilakos P. Fibroadenome cellulaire (juvenile) du sein. Annales de Pathologie, 14: , 1994 A3- Karpuz V, Joris F, Letovanec N, Branhmanski F, Kapancı Y. Metastatising low grade clear cell leiomyosarcoma of the uterus. Pathology International, 48: 47-50, 1998 A4- Karpuz V, Diabold-Berger S, Burkhard K, Megewand E, Remadi S, Kapancı Y. A case of endometrioid carcinoma of fallopian tube mimicking an adnexal tumor of probable wolffian origin. APMİS, 107: , 1999 A5- Kalangos K, Karpuz V, Faidutti B. Anterior mitral leaflet prolapse as a primary cause of pure rheumatic mitral insufficiency. Annals of Thoracic Surgery, 69: , 2000

7 A6- Karpuz V, Letovanec N, Kapancı Y. La tumeur maligne de la gaine des nerfs peripheriques a differenciation rhabdomyoblastique et a composant glandulaire. Annales de Pathologie, 20: 62-65, 2000 A7- Altıok N, Ersoz M, Karpuz V, Koyuturk M. Ginkgo biloba extract regulates differentialy the cell death induced by hiydrogen peroxide and simvastatin. Neuro Toxicology, 27: , 2006 A8- Karpuz V, Göktürk A, Koyuturk M. The effects of sperm morphology and motility on the outcome of ıntracytoplasmic sperm injection. Marmara Medical Journal, 20(2):92-97, 2007 A9- Karpuz V, İkitimur B, Karpuz H. Kalp tümörlerine genel bakış: Klinik ve ekokardiyografik yaklaşım. Anatholian Journal of Cardiology, 7: , 2007 A10- Karpuz H, Alıcı G, Erel T, Karpuz V. Statins in postmenopausal women. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol, 37(4): , 2009 A11- Bozcalı E, Dedeoğlu DB, Karpuz V, Suzer O, Karpuz H. Cardioprotective effects of zofenopril, enalapril and valsartan against ischaemia/reperfusion injury as well as doxorubicin cardiotoxicity. Acta Cardiolgica, 671(1), 2012 A12- Zeren S, Kesici S, Kesici U, Isbilir S, Türkmen U A, Ulusoy H, Karpuz V, Ozcan O, Polat E, Ipcioğlu O M, Sarı M K. Technical communication: Effects of preinsicional levobupivakain on wound healing. Anesth Analg. Feb;116(2):495-9, 2013 A13- Tülü Aziret M, Koyutürk M, Karpuz V. İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası saatte görülen erken bölünme parametresine göre embriyo seçimi. Marmara Medical Journal de değerlendirmede, 2013 A14- Hürdağ C, Ersoy Y, Canıllıoğlı A, Kandil A, Yüksel M, Ünsal E, Karpuz V. The role of nitric oxid on spermatogenesis in fertile men with azoospermia. Cell Biochemistry&Function da değerlendirmede, 2014

8 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1-Piguet PF, Ribaux C, Grau GE, Karpuz V, Kapancı Y. Cellular origin of tumor necrosis factor (TNF) in pulmonary fibrosis. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 41: 121, 1991 B2- Karpuz V, Kapancı Y. Primary cutaneous B-cell lymphomas contain reactive T- cells and behave differently from commoner T-cell lymphomas. Turkish Journal of Dermatopathology, 3-4 (Supp): 15, 1995 B3- Diabold-Berger S, Karpuz V, Baldovinos C, Cox J, Redard M, Borisch B. Expression des molecules d adhesion ICAM-1, VCAM-1, ELAM, ICAM-3 et de l interleukine-8 dans les biopsies myocardiques apres transplantation cardiaque. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 126: 1799, 1996 B4- Karpuz V, Kapancı Y, Letovanec N, von Hochstetter AR, Joris F. Schwannome malin avec differenciation rhabdomyoblastique exprimant l alpha- SM-actine et a composante glandulaire. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 47: 127, 1998 B5- Bozcalı E, Karpuz V, Dedeoğlu DB, Karpuz H. Histopathologic evaluation of prophylactic effects of zofenopril, enapril and valsartan against doxorubicin cardiotoxicity in rats. Arjantin, Dünya Kardiyoloji Kongresinde sunuldu (18-21 mayıs 2008). B6- Bozcalı E, Karpuz V, Karpuz H. Zofenopril, Enalapril and Valsartan in Myocardial Ischemia induced Pericardial Irritation. Pekin Dünya Kardiyoloji Kongresinde sunuldu ( Haziran 2010).

9 B7- Altun A,Canıllıoglu Y.E,Kandil A,Unsal E,Karpuz V,Solakoglu S,Hurdag C. The Morphological Evaluation of Tight Junctions on the tubular structural in cases of azospermia testicular sperm extraction.regensburg-almanya - Microscopy Conference 2013 Kongresi B8- Altun A,Canıllıoglu Y.E,Kandil A,Unsal E,Karpuz V,Solakoglu S, Hurdag C.The Morphological Evaluation of Tight Junctions on the tubular structural in cases of azospermia testicular sperm extraction. St.Petersburg, Rusya - 38 th FEBS Kongresi C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1- Statinlerin pleiotropik etkilerinin fizyopatolojik mekanizmaları. Karpuz V. In Statinler ve Ötesi. Hakan Karpuz (ed). Simge Organizasyon Tic. Ltd. Şti. İstanbul (ISBN ), 2004 Kitap çevirmenliği-kitapta bölüm çevirmenliği: C2- Tip 2 Diyabet. Güncel Tanı ve Tedavi. Hsueh WA, Moore L, Bryer-Ash M. Çeviri Editörleri: Karpuz H, Karpuz V, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd.Şti. 1.Baskı, İstanbul (ISBN N0: ), 2004 (kitap çeviri editörü) C3- Klinikte Karar Verme El Kitabı. Companion to Kelley s Textbook of Internal Medicine. Eagle. KA. Çeviri Editörleri: Karpuz H, Karpuz V. Avrupa Tıp Kitapçılık td.şti.1.baskı, İstanbul. (ISBN N0: ), 2004 (kitap çeviri editörü) C4- Ürolojik hastalıklar. Karpuz V. Acil Tıp Atlası. I: Coşkun D, Değerli Ü (eds)1.baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, , 2003 (bölüm çeviri)

10 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1- Karpuz V, Karpuz H. AİDS ve kalp: anatomoklinik profil ve ekokardiyografi. Gülhane Tıp Akademisi Bülteni, 37: , 1995 D2- Karpuz V, Karpuz H. Kalp transplantasyonunda akut rejeksiyon: endomiyokardik biyopsi ve ekokardiyografinin yeri. Türkiye Klnikleri Kardiyoloji Dergisi, 8: , 1995 D3- Karpuz H, Seydoux C, Sadeghi H, Karpuz V, Goy JJ. Kalp transplantasyonu sonrası görülebilecek komplikasyonlara yaklaşım: Lozan deneyimi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, 9: 89-95, 1996 D4- Erdoğan G, Karpuz V. Liken Planus un ağız içi yerleşimi ve erken teşhisinde diş hekiminin rolü. Gülhane Tıp Akademisi Bülteni,38: , 1996 D5- Erdoğan G, Karpuz V. Histiyositozis X grubu hastalıklarının tedavisinde çocuk dişhekiminin rolü: iki olgu raporu. Gülhane Tıp Akademisi Bülteni, 38: , 1996 D6- Karpuz V, Widgren S. Gastrit sınıflamasında Sydney sistemi. Türk Patoloji Derneği Dergisi, 12-1: 20-24, 1996 D7- Karpuz V, Kapancı Y. Mycosis Fungoides: bir olgu sunumu eşliğinde klinik görünüm, histopatoloji ve tedavi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 27: , 1996 D8- Karpuz V, Erdoğan G. Granüler hücreli tümör: klinik yerleşim ve immunohistokimyasal profil. Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri Dergisi, 4: 91-94, 1996 D9- Karpuz H, Vaudens P, Karpuz V, Jeanrenaud X. Parsiyel epilepsi krizleri ile ortaya çıkan nükseden bir kardiyak miksoma olgusu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24: , 1996

11 D10- Karpuz V, Vassilakos P. Juvenil selüler fibroadenom ve ayırıcı tanısı. Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri Dergisi, 4: 10-13, 1996 D11- Karpuz V, Vassilakos P. Overin granüloza hücreli tümörü: iki olgu sunumu. Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri Dergisi, 4: 17-21, 1996 D12- Karpuz V, Çelebi C, Kapancı Y. Reaktif T-hücreleri içeren B-hücreli primer deri lenfomları. Dermatopatoloji Dergisi, 3-4: , 1996 D13- Karpuz V, Vigano S. Memenin lobüler karsinomu: taşlı yüzük hücreli variant ı gösteren bir olgu sunumu. Türk Patoloji Derneği Dergisi, 12-2: 30-31, 1996 D14- Karpuz V, Vigano S. Memenin adenoid kistik karsinomu: literatür taraması eşliğinde olgu sunumu. Türk Patoloji Derneği Dergisi, 12-2: 77-79, 1996 D15- Karpuz V, Keser N. Enfeksiyöz endokardit tanısında yeni kriterler ve anatomo-patolojik çalışma önerileri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 28: , 1997 D16- Demirkesen C, Ilvan Ş, Kaner G, Karpuz V. PCNA ekspresyonu ve agnor sayımı ile spitz nevüslerde proliferatif aktivitenin saptanması: spitz nevüs ve malign melanomun ayırıcı tanısındaki yeri. Türkderm; 31: 10-14, 1997 D17- Karpuz V, Joris F, Kapancı Y. Sistemik bir Morbus Ormond olgusu. Türk Patoloji Derneği Dergisi, 1: 27-29, 1997 D18- Karpuz V, Diebold-Berger S, Borisch B. 150 kalp biyopsisinde rejeksiyon bulgularının standart ISHT dereceleme sistemime göre değerlendirilmesi ve bu tabloya eşlik eden morfolojik özellikler. Türk Patoloji Derneği Dergisi, 2: 29-32, 1997 D19- Karpuz V, Kapancı Y. Akciğer kanserinde morfolojik tanı ve sınıflandırma. Türk Radyoloji Dergisi, 2: , 1997

12 D20- Karpuz V, Vassilakos P. Gestasyonel trofoblastik hastalıklar ve molar gebelik patolojisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 13: , 1999 D21- Karaaslan T, Karpuz V, Fournier D, Schnyder P. Prediction of variceal haemorrhage in patients with alcool-induced cirrhosis. Journal of Medical Research, 17: 12-18, 1999 D22- Karpuz V, Joris F. Trisomi 12 ile birlikte görülen bir juvenil granüloza hücreli tümör olgusu; histopatolojik ve klinik tanı, prognoz kriterleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 14: , 2000D23- Mutlu C, Koyutürk M, Karpuz V. Preeklamptik ve normal plasentada endotelyal nitrik oksit sentetaz immunreaktivitesinin incelenmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 36: , 2005 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan özeti basılmış bildiriler: E1- Karpuz V, Joris F, Kapancı Y. Akciğer alveoler dokusundaki miyofibroblastların immunohistokimyasal özellikleri ve akciğer fibrozunu belirlemedeki önemi. Türk Patoloji Derneği, Kongre özet kitabı, 7, 1997 E2- Karpuz V, Joris F. Trizomi 12 ile birlikte görülen bir juvenil granüloza hücreli tümör olgusu. Türk Patoloji Derneği, Kongre özet kitabı, 193, 2000 E3- Mutlu C, Koyutürk M, Karpuz V. Preeklamptik ve normal plasentada endotelyal nitrik oksit sentetaz immunreaktivitesinin incelenmesi. Jinekoloji ve Obstetrik, Kongre özet kitabı, 149, 2005

13 F. Diğer yayınlar : * Karpuz V. Lecture Notes in Basıc Pathology. Class III. Kadir Has University Faculty of Medicine: Department of Pathology 2001 Atıflar * Piguet PF, Ribaux C, Karpuz V, Grau GE, Kapancı Y. Expression and localisation of tumor necrosis factor-alpha and its mrna in idiopathic pulmonary fibrosis. American Journal of Pathology, 143: , 1993 (A1: 95 atıf) * Remadi S, İsmail A, Karpuz V, Finci V, Zacharie S, Vassilakos P. Fibroadenome cellulaire (juvenile) du sein. Annales de Pathologie, 14: , 1994 (A1: 5 atıf) * Karpuz V, Joris F, Letovanec N, Branhmanski F, Kapancı Y. Metastatising low grade clear cell leiomyosarcoma of the uterus. Pathology International, 48: 47-50, 1998 (A1: 2 atıf) * Kalangos K, Karpuz V, Faidutti B. Anterior mitral leaflet prolapse as a primary cause of pure rheumatic mitral insufficiency. Annals of Thoracic Surgery, 69: , 2000 (A1: 12 atıf) *Altıok N, Ersoz M, Karpuz V, Koyuturk M. Ginkgo biloba extract regulates differentialy the cell death induced by hiydrogen peroxide and simvastatin. Neuro Toxicology, 27: , 2006 (A1: 7atıf) *Karpuz V, Letovanec N, Kapancı Y. La tumeur maligne de la gaine des nerfs peripheriques a differenciation rhabdomyoblastique et a composant glandulaire. Annales de Pathologie, 20: 62-65, 2000 (A1:2 Atıf)

14 *Karpuz V, Joris F, Letovanec N, Branhmanski F, Kapancı Y. Metastatising low grade clear cell leiomyosarcoma of the uterus. Pathology International, 48: 47-50, 1998 (A1:2 Atıf)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. 1. Adı Soyadı : Gürkan ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. Doktora Doktora Tıp Fakültesi, Fizyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZEHRA AYCAN Doğum Tarihi: 29 MART 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gazi üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erdem YORMUK 2. Doğum Tarihi: 29/10/1943 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur Yarar Doğum Tarihi: 16 Aralık 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1994 Lisans İşletme

Detaylı