ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002 Doktora Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dili: İngilizce 7. Çalıştığı Kurumlar / Akademik Unvanlar Arş. Gör. Tarih Gazi Üniversitesi FEF Okutman İnkılâp Tarihi Polis Akademisi GBF Yrd.Doç.Dr Türk Siyasal Hayatı Polis Akademisi GBF Yrd.Doç.Dr. Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Karatekin Ü. İİBF Akademik Çalışmalar 8.1 Tezler MÜJDECİ, Mustafa, Tek Parti Dönemi Türk Basınında Partileşme Süreci, (Tez Danışmanı. Prof. Dr. E. Semih YALÇIN), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, MÜJDECİ, Mustafa, Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde Cumhuriyet Fikri, Oluşumu, Gelişimi ( ), (Tez Danışmanı. Prof. Dr. E. Semih YALÇIN), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, Yayınlar Kitaplar URHAL, Ömer - MÜJDECİ, Mustafa (Ed), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010

2 MÜJDECİ, Mustafa KARAKILIÇ, Cem, Miralay Lütfi Müfit Özdeş Hayatı ve Askerî-Siyasî Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi (Hakem inceleme sürecinde) Makaleler: Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler MÜJDECİ, Mustafa, Türk Basınında Milli Kalkınma Partisi, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 9, S.25, Güz MÜJDECİ, Mustafa KARAKILIÇ, Cem, Dönemin Ders Kitaplarında 27 Mayıs 1960 İhtilali ve Etkileri EKEV Akademi Dergisi, Yıl 11, S.31, Bahar MÜJDECİ, Mustafa KARAKILIÇ, Cem, Cumhuriyetin İlk Kur an Mütercimlerinden Cemil Said (Dikel) ve Kur an Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme CTAD Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 3, S.6. MÜJDECİ, Mustafa KARAKILIÇ, Cem, Atatürk ün Okul, Silah ve Dava Arkadaşı Miralay Lütfi Müfit Özdeş: Hayatı ve Askerî-Siyasî Faaliyetleri, History Studies, C. V, Eylül 2013, s KARAKILIÇ, Cem MÜJDECİ, Mustafa, Yurttaşlık Bilgisi Kitaplarında Kimlik ve Vatandaşlık ( ), Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2014, Sayı 11, s MÜJDECİ, Mustafa, Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde Büyük Taarruz, Turkish Studies (Tarih Sayısı), C.9/1, Kış 2014, s MÜJDECİ, Mustafa KARAKILIÇ, Cem, İran da Tarihin Yeniden İnşası ve Ermeniyân-ı İran Kitabı Üzerine Değerlendirmeler, Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, Altan Çetin (ed), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2014, s MÜJDECİ, Mustafa KARAKILIÇ, Cem, Kıraat Kitaplarında Cumhuriyet Vatandaşı ve Yeni Türkiye ( ), Turkish Studies (Tarih Sayısı), C.9/4, Bahar 2014, s Diğer Yayınlar MÜJDECİ, Mustafa, Sivas Kongresi ve Kongreye Katılan Delegeler Altıncı Şehir, Eylül 2003, Yıl 2, Sayı 7 MÜJDECİ, Mustafa, Polis Akademisi AB Projesiyle Yönetici Eğitimine Yeni Bir Bakış Geliştiriyor, Çağın Polisi, Yıl 9, Sayı 90, Haziran 2009 MÜJDECİ, Mustafa vd., Polis Mecmuası Transkripsiyon ve Tıpkı Basım, Ankara, 2011

3 MÜJDECİ, Mustafa, Tarihe Not Düşme, Kayıttan Düşme ve Geleceğin İnşası, Tarihe Doğru, Akademi Tarih Araştırma Kulübü Bülteni, Nisan Bildiriler: MÜJDECİ, Mustafa, TBMM I. Dönem Samsun (Canik) Mebusları ve Meclis teki Faaliyetleri, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, Samsun, Mayıs MÜJDECİ, Mustafa NİZAM, Feridun, İdeolojik Meşrulaştırmanın Öncüsü: Hâkimiyeti Milliye Gazetesinde Cumhuriyet İdeolojisi, Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, İzmir, Kasım MÜJDECİ, Mustafa NİZAM, Feridun, Türkiye de Cumhuriyet Dönemi Siyaset ve Medya İlişkilerinde Bir Analiz Denemesi: Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi ve Cumhuriyet İdeolojisi, Türkiye de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Bolu, Nisan MÜJDECİ, Mustafa, Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde Cumhuriyetin İlan Ediliş süreci, 19 Mayıs ve Milli Mücadele'de Samsun, Samsun, Mayıs MÜJDECİ, Mustafa, Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde Büyük Taarruz, Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Uşak, 2-4 Ekim MÜJDECİ, Mustafa, Son Dönem Osmanlı Polis Eğitim Kurumları, Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, İstanbul, 1-2 Kasım Kitap Bölümleri: MÜJDECİ, Mustafa, Millî Mücadele İçin İlk Adım ve Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, Ömer Urhal-Mustafa Müjdeci (Ed), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 MÜJDECİ, Mustafa, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılışı, Ömer Urhal-Mustafa Müjdeci (Ed), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 MÜJDECİ, Mustafa, Siyasî Alanda Yapılan İnkılâplar, Ömer Urhal-Mustafa Müjdeci (Ed), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 MÜJDECİ, Mustafa, Atatürk Dönemindeki Türk Dış Politikası: Hedefler-İlkeler- Olaylar, Ömer Urhal-Mustafa Müjdeci (Ed), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 MÜJDECİ, Mustafa, Ekonomi Alanındaki Gelişmeler, Ömer Urhal-Mustafa Müjdeci (Ed), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 MÜJDECİ, Mustafa, : II. Meşrutiyet ve Cumhuriyete Giden Yol, Mustafa ÇUFALI (ed), Türk Siyaset Tarihi, Atatürk Üniversitesi, ATA-AÖF, Erzurum, 2012

4 MÜJDECİ, Mustafa, İnkılâp Tarihine Giriş, Mustafa ÇUFALI (ed), İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri-I, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2012 MÜJDECİ, Mustafa, Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele, Mustafa ÇUFALI (ed), İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri-I, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2012 MÜJDECİ, Mustafa, Millî Mücadele nin Teşkilatlanma Süreci; Genelgeler ve Kongreler Dönemi, Mustafa ÇUFALI (ed), İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri-I, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2012 MÜJDECİ, Mustafa, Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar, Mustafa ÇUFALI (ed), İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri-II, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2012 MÜJDECİ, Mustafa, Ekonomi Alanındaki Yenilikler, Mustafa ÇUFALI (ed), İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri-II, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, Projeler Proje Adı: New Methods and Approaches in Improving Management Skills of Police Academy Graduates Projedeki Görev: Proje Yürütücüsü/Koordinatör Proje Türü: Lifelong Learning, Leonardo Da Vinci, Transfer of Innovation Proje No: TR1-LEO Proje Bütçesi: Avro 8.4. Verdiği Dersler Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Polis Akademisi GBF Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Polis Akademisi GBF Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Polis Akademisi GBF Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Polis Akademisi GBF Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Polis Akademisi GBF Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Polis Akademisi GBF Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Polis Akademisi GBF Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Polis Akademisi GBF Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Polis Akademisi GBF Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Polis Akademisi GBF Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Polis Akademisi GBF Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Elmadağ PMYO Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Polis Akademisi GBF Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Polis Akademisi GBF Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Polis Akademisi GBF Güz Dönemi Modernite, Din ve Siyaset Çankırı Karatekin İİBF Güz Dönemi Araştırma Yöntemleri Çankırı Karatekin İİBF Güz Dönemi Sosyoloji Çankırı Karatekin İİBF 8.5. Diğer Akademik Faaliyetler

5 Polis Bilimleri Dergisi hakemliği Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, Altan Çetin (ed) (Makale hakemliği) History Studies dergisi hakemliği Ocak 2012 Polis Okulları Tarih Müfredat Eğitimi (Eğitmen) Ulusal Ajans Gençlik Projeleri bağımsız dış uzman ( ) 1-15 Temmuz 2012 Gençlik ve Spor Bakanlığı -TÜBİTAK destekli Uluslar arası İlişkiler Tematik Liderlik Kampı Mentörlüğü (3 dönem) Londra The National Archieves [Arşiv çalışması- 1 ay (2011)]

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Davut İbrahimoğlu Doğum Tarihi: 01.07.1951 Doğum Yeri: Tebriz - İran Adres: Başvekil Cad.(Çapa Kan Merkezi Karşısı)Metin Apt.No:51/3 Çapa- Fatih İSTANBUL

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı