Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli"

Transkript

1 UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken yatırımların belirlenmesine yeni bir yaklaşım getirmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından konsolidasyon ve konsolidasyonla ilgili yeni standartların bir parçası olarak 12 Mayıs 2011 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca iş ortaklıkları (yeni ismi ile müşterek anlaşmalar) ile ilgili mevcut UFRS hükümlerini değiştirmekte ve iştiraklerle ilgili sınırlı düzenlemeler içermektedir. Bu bültende, UFRS 10 a odaklanılmaktadır. UFRS 10, tüm yatırımlar üzerindeki kontrolün analiz edilmesi için tek bir model sunmaktadır. Kontrol Güç Değişken getirilere maruz kalma Güç ve getiriler arasında ilişki Yatırımcı işletme, yatırım yapılan işletmenin değişken getirilerine maruz kaldığı ya da bu değişken getiriler üzerinde hak sahibi olduğu ve bu getirileri yatırım yapılan işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip olduğu durumda, yatırım yapılan işletmeyi kontrol etmektedir. Önemli Başlıklar Yatırım yapılan işletmenin konsolide edilmesi gerekliliğinin değerlendirilmesi için tek bir kontrol modeli oluşturulmuştur. Yatırımcının ve diğer tarafların elinde bulundurduğu asli potansiyel oy hakları kontrol değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Fiili (De facto) kontrol açık bir şekilde yeni kontrol modelinde yer almıştır. Vekil-asil işletme tanımı açık bir şekilde yeni kontrol modelinde yer almaktadır. UFRS 10 standardı, 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

2 Yeni Kontrol Modeli Sizi Nasıl Etkileyebilir? UMS 27 ve UMS Yorum-12 den önemli değişiklikler ve muhtemel etkileri, aşağıda özetlenmiştir: Önemli Değişiklikler Yorum kullanmayı gerektiren yaklaşım Muhtemel Etkiler Bu yaklaşım, bir hiyerarşi sunmadan, kontrolün pek çok göstergesini içermektedir: Finansal tablo hazırlayanlar, tüm durum ve koşulları analiz etmeli ve kontrol değerlendirmesini yaparken kendi yorumlarını uygulamalıdırlar. Örneğin, standart, yatırım yapılan işletmenin amaç ve oluşumunun anlaşılmasına ve gücün varlığının göz önünde bulundurulması gibi büyük ölçüde yorum kullanmayı gerektiren alanlara vurgu yapmaktadır. Bütün yatırımlara uygulanabilen tek bir kontrol modeli Şu anda UMS Yorum 12 kapsamında bulunan özel amaçlı işletmeler için kontrol hükmü yeni standartla beraber değişebilir. Bunun bir sonucu olarak, finansal kuruluşları ve gayrimenkul sektöründeki işletmeler etkilenebilir. Yatırım yapılan işletmenin faaliyetlerinin açık bir şekilde belirlenmesi gerekliliği Modele fiili (De facto) kontrolünün dahil edilmesi Kontrolün mevcut uygulanabilir potansiyel oy hakları kavramı yerine asli potansiyel oy hakları kavramına göre belirlenmesi Değişken getirilere maruz kalınması veya hak sahibi olunması kavramının sağlanan faydalar kavramının yerine geçmesi Pek çok yatırımcının her birinin yatırım yaptığı işletmelerin farklı faaliyetlerini yönetebilme imkanına göre varılacak kontrol sonucu değişebilir. Eğer bir işletme, halihazırda, UMS 27 ye göre yatırım yaptığı işletmedeki kontrol etme analizini hukuksal ve sözleşmesel temellere dayanılarak yapıyor ise, (deneyimlerimize göre, en sık mevcut uygulama budur); UFRS 10 altında, daha çok yatırımını konsolide etmeye başlayabilir. Bunun ötesinde, finansal tablo hazırlayanlar için daha başka sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Örneğin, Fiili kontrol değerlendirilmesinin yapılması, yatırımcının asli hakları ve diğer yatırımcılar hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Pratikte yatırımcı yatırım yapılan işletmedeki payların önemli kısmını almışsa, yatırımcı bu bilgiye ulaşmakta zorlanabilir. Sonuç olarak, yatırımcı yatırım yapılan işletmedeki payların çoğunluğunu değil önemli kısmını aldığı zaman, fiili (de facto) kontrole sahip olmadığı sonucuna varabilir. Bu durumda yatırımcı iki defa satın alma muhasebesi benzeri muhasebe yapabilir. İlkinde, özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme yapabilmek için payların önemli fakat kontrol gücü olmayan kısmını alarak önemli etki kazandığında ve ikincisi fiili (de facto) kontrolü olduğu sonucuna vardığında. Bazı durumlarda kontrol sonucu değişebilir, örneğin mevcut kullanılabilir potansiyel oy hakları asli olmayabilir. (ya da tam tersi) UFRS 10 a göre, hakların asli olup olmadığını belirlemek; UMS 27 ye göre mevcut kullanılabilir haklar olup olmadığının belirlenmesinden daha çok yorum kullanmayı gerektiren bir konu olacaktır. Bunlara ek olarak, analiz yapılırken potansiyel oy hakkını sunma ya da alma hakkına sahip tarafın niyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Yönetim, potansiyel oy haklarını, asli oy hakları olup olmadıklarını değerlendirmek için izlemeli ve izlerken ayrıca örneğin yatırımcının bu hakları kullanabilme imkanı da değerlendirilmelidir. Değişken getirilere maruz kalınması kavramı sahiplik tipindeki faydalara oranla çok daha geniş kapsamlı bir kavram içermektedir ve sadece risk ve getiri analizi değildir. Sonuç olarak değişken getirilere maruz kalınma kavramı, özellikle UMS 27 ye göre sahiplik tipindeki faydaların olduğu ve bu faydaların çok sayıda yatırımcıya dağılmış olduğu durumlarda kontrol sonucunu etkileyebilir. 2

3 Önemli Değişiklikler Asil-vekil analizler için daha detaylı yönlendirmelerin sağlanması Yatırımcı işletmenin, tüzel işletme yerine belirlenmiş varlıklar ve yükümlülükler (silo) üzerinde gücün nasıl değerlendirileceğine ilişkin yönlendirme sağlanması Koruyucu hakların tanımlanması ve azletme haklarına ilişkin daha detaylı yönlendirme sağlanması Muhtemel Etkiler Karar verme yetkisine sahip tarafın, yatırım yapılan işletmenin faaliyetlerini yürütürken, asil mi vekil mi olduğunun analizi konusunda birçok gösterge sağlanmıştır. Tüm durum ve koşulların göz önünde bulundurulması gerekeceğinden, bazı işletmeler kendi ücretlerinin diğer hizmet sağlayıcılarla orantılı olup olmadığını ya da diğer taraflarca elde tutulan azletme haklarının asli olup olmadığını değerlendirmeyi, zor olarak nitelendirebilirler. Özellikle, fon ve varlık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bu yenilikten etkilenebilirler. UMS 27 ve UMS Yorum 12, belirlenmiş varlıklar ve yükümlülüklerin kontrolü (silo) konularını nasıl değerlendireceği konusunda doğrudan bilgi vermemektedir. Finans kuruluşları ile birlikte gayrimenkul şirketleri bu değişiklikten etkilenip etkilenmeyeceklerini değerlendirmeliler. Bu bilgiler özellikle fon ve gayrimenkul sektöründeki işletmeleri etkileyebilir. 3

4 Kısaca tek bir kontrol modeli UFRS 10, UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar ve UMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler standartlarını kaldırmakta ve bütün yatırım yapılan işletmelerin, şu anda UMS Yorum 12 kapsamındaki özel amaçlı işletmeler de dahil olmak üzere, kontrol analizinde uygulanması için tek bir model sunmaktadır. Aşağıdaki şema yatırımcının yatırım yapılan bir işletmeyi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesi için bir karar ağacı sunmaktadır. Bununla birlikte, UFRS 10 analizinde takip edilmesi gereken bir sıra sunmamaktadır ve yatırımcının şemadaki tüm aşamaları takip etmesini zorunlu kılmaz. Yatırım yapılan işletmenin belirlenmesi Yatırım yapılan işletmenin ilgili faaliyetlerinin belirlenmesi Yatırım yapılan işletmenin ilgili faaliyetlerine ilişkin kararların nasıl alındığı Yatırımcının bu ilgili faaliyetlerde güç sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi Sadece asli haklar göz önünde bulundurulmalıdır Oy hakları geçerli Oy hakları dışında kalan haklar geçerli aşağıdakiler dikkate alınmalıdır Çoğunluk oy hakkı aşağıdakiler dikkate alınmalıdır Azınlık oy hakkı aşağıdakiler dikkate alınmalıdır Amaç ve oluşum Yönetme imkanına sahip olunması Güç ve getiriler arasında ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi Diğer tarafların hakları Oy hakkına sahip diğer taraflarla yapılan anlaşmalar Özel İlişkiler Diğer sözleşmeye bağlı Değişken getirilere maruz kalma Potansiyel oy hakları Fiili güç (de facto) Yatırımcının değişken getirilere maruz kalıp kalmadığının değerlendirilmesi Kontrol değerlendirmesi, durum ve koşullar değiştikçe sürekli olarak incelenmesini gerektirmektedir. Piyasa şartlarında gerçekleşen bir değişiklik kontrol bileşenlerinde (potansiyel oy haklarının asli olup olmadığı gibi) bir değişikliğe yol açmadığı sürece kontrol kararına ilişkin yeniden bir değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaz. Yatırımcı işletme, yatırım yapılan işletme üzerinde, diğer tarafların sahip olduğu menfaatlerin, bu tarafların yatırımcı işletme ile birlikte hareket edip edemeyeceğini değerlendirmelidir. Eğer bu şekilde bir durum söz konusuysa, yatırımcı işletme bahsedilen tarafların elinde bulundurduğu karar alma haklarını da göz önünde bulundurarak, kontrol gücünü değerlendirir. 4

5 Yukarıdaki şemada yer alan bazı adımlar daha detaylı açıklama gerektirmektedir. Sadece asli haklar göz önünde bulundurulmalı Yatırımcı işletme ve diğer tarafların elinde bulundurduğu sadece asli haklar göz önünde bulundurulmalıdır. Hakların asli olabilmeleri için yatırım yapılan işletmenin ilgili faaliyetlerin yönetimi konusunda karar alınması gerektiğinde kullanılabilir olmaları ve elinde bulunduranların halihazırda olarak haklarını kullanabilme imkanına sahip olmaları gerekmektedir. Koruyucu haklar, yatırım yapılan işletmenin faaliyetlerine ilişkin temel değişikliklerle veya istisnai durumlarla ilgilidir. Elinde sadece koruyucu haklar bulunan bir yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olamadığı gibi, diğer bir tarafın yatırım yapılan işletme üzerinde güce sahip olmasını da engelleyemez. Fiili (de facto) gücün belirlenmesi Yatırım yapan işletmenin fiili (de facto) gücü elinde bulundurması için, yatırım yapılan işletmenin ilgili faaliyetleri üzerinde tek taraflı biçimde, yönetme imkanı bulunması durumunda, kendisine güç sağlayacak derecede yeterli haklara sahiptir. Fiili (de facto) gücün değerlendirmesinde şu iki aşama takip edilmelidir: İlk aşamada, yatırımcı işletmenin elinde bulundurduğu oy haklarının büyüklüğünün, diğer oy hakkı sahiplerinin oy hakkı büyüklüğü ve dağılımı ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulur. Sonuçta, yatırımcı işletme oy haklarının önemli ölçüde büyük kısmını elinde bulunduruyorsa ve kalan oy hakları çok sayıda yatırımcıya dağılmışsa, yatırımcı işletme kontrolü elinde bulundurduğuna dair yeterli bilgi edindiği sonucuna varabilir. Eğer bu ilk adımda yatırımcı işletme sonuca varamıyorsa, ikinci adımda ek durum ve koşulların göz önünde bulundurulmasına geçer. İkinci aşamada, yatırımcı işletme, diğer yatırımcıların önceki hissedarlar toplantılarında oy kullanma davranışlarını ve bu toplantılardaki etkinliklerini göz önünde bulundurur. Yatırımcı işletme aynı zamanda oy hakları dışında kalan hakların kontrolde etkili olması durumundaki etkenleri de gücün değerlendirilmesinde göz önünde bulundurur. İkinci aşamanın tamamlanmasından sonra nihai bir sonuca ulaşılamamışsa, yatırımcı işletmenin yatırım yapılan işletmeyi kontrol etmediği sonucuna varılır. Değişken getirilere maruz kalınmasının değerlendirilmesi Getirilerin geniş tanımı, ekonomik faydaların dağıtımlarını, yatırımın değerindeki değişimleri, yatırım yapılan işletmenin varlık veya borçlarının yönetimi karşılığında edinilen ücretleri, vergi avantajlarını, ölçek ekonomilerini, maliyet tasarrufunu ve diğer bileşenleri içerir. Güç ve getiri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Yatırımcı işletmenin kontrolü elinde bulundurması için, güç ve getiriler arasında, gücünü kendi lehine getiriler sağlayacak şekilde kullanabilme bağlantısı bulunması gerekmektedir. Karar alma hakkı bulunan bir yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmeyi kontrol edip etmediğini değerlendirirken, bir vekil mi, yoksa bir asil mi olduğunu belirlemelidir. Eğer karar alıcı vekil konumunda ise güç ve getiri arasında ilişki yoktur ve bir asilin gücü bir vekil tarafından ancak asil adına- kullanılmaktadır. Vekilin belirlenmesinde karar alıcı aşağıdaki göstergeleri dikkate alır: (1) Karar alıcıyı herhangi sebep olmaksızın azledebilen bir taraf mevcutsa karar alıcı vekil durumundadır; (2) Karar alıcının ücret anlaşması piyasa koşullarına uygun pazarlıklarla kararlaştırılmış değilse karar alıcı asil işletme konumundadır ve (3) Eğer (1) ve (2) sonuca varılmasına yardımcı olmuyorsa şu faktörler dikkate alınır: Yatırım yapılan işletme üzerindeki karar alma yetkisinin kapsamı; Diğer tarafların elinde bulunan asli haklar; Karar alıcının ücret anlaşması (yatırım yapılan işletmenin performansıyla olan bağlantının seviyesi) ve Karar alıcının, yatırım yaptığı işletmede bulunan diğer menfaatlerinden kaynaklanan getirilerdeki değişkenliğe maruz kalma durumu Belirli durum ve koşullar göz önünde bulundurularak bu faktörler farklı şekillerde ağırlıklandırılırlar. Son iki faktör (örnek olarak ücretlendirme ve diğer menfaatler) UFRS 10 da beraber değerlendirilir ve karar alıcının ekonomik faydaları olarak adlandırılır. Ekonomik faydaların tutarı ve ücrete bağlı değişkenlik arttıkça, karar alıcının asil olma olasılığı da artar. 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan dönemlerde uygulamaya geçilmesi UFRS 10, 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Erken uygulamaya tüm konsolidasyon süiti nin aynı anda uygulamaya başlanılması halinde izin verilmektedir. İşletmeler yürürlük tarihinden önce UFRS 12 ile ilgili bilgi sunmaları konusunda teşvik edilmekle birlikte, bu erken açıklama işletmeyi UFRS 12 yi ya da diğer yeni konsolidasyon standartlarını bütün hatlarıyla uygulamak zorunda bırakmamaktadır. 5

6 Yeni Konsolidasyon Standartları Süit i Aşağıdaki tablo beş yeni ya da yeniden düzenlenmiş standart ve ilgili kapsamlarını göstermektedir. UMSK tarafından Ağustos 2011'de Nihai Taslak 2011/4 Yatırım İşletmeleri yayınlanmıiştır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar'da yer alan konsolidasyona ilişkin muhasebeleştirme hükümlerinden muaf tutulabilecek ayrı bir işletme türü olarak yatırım işletmeleri nin tanımlanmasını önermektedir. Nihai taslak, yatırım işletmelerinin kontrol ettiği işletmelerdeki yatırımlarını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değger farkı kar veya zarara yansıtılan varlık olarak ölçmesini istemekte; ve ayrıca finansal tablo kullanıcılarının, yatırım faaliyetlerinin doğasıi ve finansal etkilerini değerlendirebilmelerine imkan sağlamak için ek açıklamalar da getirmektedir. Bir işletmenin yatırım işletmesi olup olmadığının belirlenmesine ilişkin rehberi erken uygulayan işletmelerin aynı zamanda UFRS 10, UFRS 11, UFRS 12, UMS 28 (2011'de değişen şekliyle) tüm hükümlerini uygulamasını istemektedir. Bu bülten tarihi itibariyle; nihai Taslak için 5 Ocak 2012 tarihinde son görüşler alınmış olup; UMSK; UFRS 10, UFRS 12, UMS 27 ve UMS 28 hükümlerine yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmaktadır. Muhasebe Dipnotlar Bireysel finansal tablolar Bağlı ortaklıklar İştirakler İş ortaklıkları Müşterek faaliyetler UFRS10 konsolide finansal tablolar UMS 28 iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar UFRS 11 müşterek anlaşmalar UFRS 12 diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar UMS 27 bireysel finansal tablolar UFRS 11 müşterek anlaşmalar Konsolide edilmeyen yapılandırılmış işletmeler UFRS 9 / UMS 39 UFRS 12 6

7

8 İletişim Bilgilerimiz Ofislerimiz KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 3 Beykoz İSTANBUL T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 41 Yıldızevler Çankaya Ankara T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İzmir T: F: İletişim Detayları Şirin Soysal KPMG Türkiye Ortak, Denetim T: E: Çiğdem Atılgan KPMG Türkiye Kıdemli Müdür, Denetim T: E: Gamze Eynur KPMG Türkiye Uzman, Denetim T: E: kpmg.com.tr Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı