KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)"

Transkript

1 KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti Merkezi Hazine, Teşkilâtın Yapısı ve Değerlendirilmesi ( ), Y. 21, S. 2, s. 65; Ahîlîk Teşkilâtı ve Ahlâki Kuralların İktisadî Hayâta Tatbiki, Y. 23, s.4, s. 54. AÇIKGÖZ, Halil Gölgesi Olan Çınar: Ekrem Amca, Y. 13, s. 3, s. 141; "Bir Dağdan Bir Dağa", Y. 14, S. 1, s. 73; "İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupa-sındaki Etkileri", Y. 15, S. 3, s. 74; Türkçe'de Bitişik Kelime Meselesi, Y. 16, S. 2, s. 35; Bir Katalog Münâsebetiyle, Y. 16, S. 2, s. 69; Cemil Meriç Hoca İle Sohbetler, Y. 16, S. 3, s. 8; İki Edebiyat, Bir Motif, Y. 16, S. 4, s. 63; Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskânı, Y. 17, S. 1, s. 59; Sâmiha Ayverdi'nin Dili ve Üslûbu, Y. 17, S. 4, s. 39; Vurgu ve Telaffuz Meseleleri, Y. 18, S. 1, s. 24; Muasır Türk Şiirinde Hâce Ahmed Yesevî, Y. 20, S. 2, s. 42; Tataristan Türk Şiirinde Hoca Ahmed Yesevî'nin Yeri Üzerine Dr. Elfine Sibgatullina İle Sohbet, Y. 20, S. 3, s. 34; Safiye Erol un Yazı Dünyâsı, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Safiye Erol'un Kendi Kaleminden Hayatı, Ekim 2002, Y.31, S.4, s ; Safiye Erol'un Kendi Kaleminden Hayatı (2), Nisan 2003, Y. 32, S. 2, s AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Nâmık Kahve Etrafında Teşekkül Eden Edebî Kamuoyu, Y. 21, S. 1, s. 25. AKBAŞ, A. Vahap Nereye, Y. 8, S. 4, s. 54; Rubâî, Y. 9, S. 3, s. 10; Rubâî, Y. 10, S. 1, s. 30; Kelâmın Delişmen Sularında, Y. 11, S. 4, s. 8; Hüzün Coğrafyası (Şiir), Y. 18, S. 2, s. 40; Banarlı nın İstanbul Aşkı, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s AKDAĞ, M. Zeki Oraları Hiç Görmedikti, Nisan 2003, Y. 32, S. 2, s. 86; Çöküş Telâşı, Ekim 2003, Y. 32, S. 3, s. 70; Neslimin Umudu, Nisan 2004, Y.33, S.2, s. 77; Adresi Olmayan Mektup, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s 21.; Kuşlar, Nisan 2012, Yıl: 41, Sayı: 162, s. 87 AKDAĞLI, Cihangir Gazel, Y. 11, S. 3, s. 22. AKDEMİR, Rızâ Ben, Y. 4, S. 1, s. 73. AKENGİN, Yahya Huzur, Ocak 2003, Y. 32, S. 1, s. 81

2 AKIN, Nur Özmel Prof. Dr. Orhan Okay ile Beşir Fuad Üzerine, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s.72 AKSAY, Dr. Ercüment Kubbealtı'nın Kasetleri, Y. 21, S. 1, s. 72. AKSOY, Mehmet Kemâl Batanay, Y. 9, S. 3, s. 43; Aydınlık Yüzler, Y. 11, S. 4, s. 26. AKSU, Cemal Sâmiha Ayverdi'nin Ardından, Y. 22, S. 2-3, s AKSUN, Belma Bir Yazar Keşfettim: Safiye Erol, Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s AKÜN, Ömer Faruk Osmanlı Târihi Karşısında Yahya Kemâl'in Şiiri, Y. 5, S. 2, s. 13; "Tanzimat Edebiyatı" Sözü Ne Dereceye Kadar Doğrudur?, Y. 6, S. 2, s. 15; "Tanzimat Edebiyatı" Sözü Ne Dereceye Kadar Doğrudur?, Y. 6, S. 3, s. 22; Türk Dili Karşısında Türk Münevveri, Y. 10, S. 2, s. 15; Kubbealtı Lugatı Hakkında Görüşler, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s AKYAVAŞ, Beynun Bir Hayat Hikâyesi, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s. 43. Bir Yıldızı Koparmak, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; Bir Çiçeğim Adım Lâle, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s ; Eski Hırkalar, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ; Mahzun Bir Gün, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s ; Eyüp- Çemberlitaş, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Çengelköy, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s ; Bahçekapı-Divanyolu Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Divanyolu-Harbiye, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s ; Üsküdar da Üç Vâlide, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Galata, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s ; Ya Hazreti Mevlânâ Ocak 2003, Y. 32, S. 1, s. 89; Allah'tan Korkun, Ocak 2004, Y.33, S.1, s ; Türkçe Vatandır, Nisan 2004, Y.33, S.2, s ; Hayat Yolculuğu,Temmuz 2004, Y.33, S.3, s ; Bu cennet vatan, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Çiçekçi Kahvesi, Ocak 2008 Y. 37 S: 145 s ; Şükrü Paşa nın Vasiyeti, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ; Hastalara Şifâ, Dertlilere Devâ, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s ; Vücut İklîminin Sultânı, Ocak 2009 Y. 38 S. 149 s ; Yaylalar, Yaylalar, Nisan 2009 Y. 38 S. 150 s ; Öpülecek Eller, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s.19-24; Atalardan Kalma Ayna, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 93; Kâse-i Fâfur, Temmuz 2010 Y. 39 S. 155, s. 23; Şehzâdebaşı nda Bir Gün, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 41; Eminönü nde Bir Gün, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 21 ALAN, Selâmi Türk Edebiyâtında İstanbul, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ALP, Ömer Osmanlı Vergi Sisteminde Âşar... Nisan Y. 28, S. 2, s ALTINBİLEK, Cemil Hoca Câhit Gözkan (Şiir), Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s. 35; Hoca Cahid Gözkan, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3 s ; Hoca Ahmet Mükerrem Akıncı,Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s ; İki Manisalı, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s.60-61; Hoca Kānûnî Mehmet Bey ( ), Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Manisa Müftüsü Hâlim Efendi ve Manisalı Mûsıkîşinaslar, Ocak

3 2008 Y. 37 S. 145 s ; Hoca Câhit Gözkan( ) ın Mülâkatlarından, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ; Enderunlu Latif Ağa ( ), Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s ; Manisa Sevdâsı, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S. 149 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S. 149 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s ; Şiir, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 27. ALTINKUŞLAR, Ahmed Ayhan: Gazel, Y. 13, S. 2, s. 8; Mersiye, Y. 13, S. 3, s. 60; Kahveye Gazel, Y. 14, S. 1, s. 34; Mersiye, Y. 14, s. 2, s. 18; Arzu, Y. 14, S. 3, s. 44; Tazarrû (Şiir), Y. 21, S. 3, s. 8. ALTINKUŞLAR, Bedreddin Unutulmuş Bir Servet-i Fünûncu Celâl Nuri İleri, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ALTUNEL, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Edebiyatımızda Çevre Tasviri, Y. 21, S. 3, s. 66; Edebiyatımızda Kıssa, Kıssahânlık Geleneği, Y. 23, S. 3, s. 37. ANDI, M. Fatih İlmin Bereketi Eserlerde Işır, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ARAL, Mehmet İsa Ekim İhtilâlinden Sonra Sovyetler Birliği'nde Manas Destanı Üzerinde Oynanan Oyunlar ve Baskılar, Y. 12, S. 3, s. 41. ARAZ, Nezihe Aziz Bir İstanbullu, Y. 22, S. 2-3, s. 73. AREN, Aliye Işık Ahmet İle Mülakat, Y. 25, S. 1, s. 42. AREN, Kemâl Yurdakul Eğitim ve Öğretimde -Şeytan Üçgeni- İmlâ Meselesi, Y. 12, S. 1, s. 9; Celâlîler veya Garipçiler ve Sonrası, Y. 13, S. 2, s. 29; Kuzu ve Ganem, Y. 13, S. 3, s. 107; Şeytanla Mülakat, Y. 14, S. 1, s. 35; Saba Melikesi, Y. 14, S. 2, s. 49; Şeytanla Mülakat II, Y. 14, S. 3, s. 65; Vakıf ve Millî Eğitim, Y. 15, S. 2, s. 36; Türkçeyi Sevmek, Y. 17, S. 2, s. 33; Çocuklarınız Geri Zekâlı Değildir, Y. 17, S. 3, s. 29; "Han Yap Oğlum Han Yap!", Y. 17, S. 4, s. 91; Saksı Çiçekleri, Y. 18, S. 2, s. 59; Anneler Uyanın, Y. 18, S. 3, s. 9; Hz. Adem'den Mektup Var!, Y. 18, S. 4, s. 44; Ah Budala, Y. 19, S. 2, s. 47; Lâbirent, Y. 19, S. 4, s. 14; Gözlen Yaşlı Çocuk, Y. 20, S. 4, s. 12; Edep Çiçeği, Y. 21, S. 2, s. 12; M.E.B.lığı mı? Pandora Kutusu mu?, Y. 21, S. 3, s. 20; Kınalı Mehmed'in Vedâı, Y. 21, S. 4, s. 13; M.E.B.lığı mı? Pandora'nın Kutusu mu?, Y. 22, S. 1, s. 37; "Bir Tebessümdü O!...", Y. 22, S. 2-3, s. 43; Suya ve Boğaz'a Dâir, Y. 22, S. 4, s. 25; Hz.Adem'den Mektup Var!..., Y. 23, S. 1, s. 49; Gökten İnen Mâide, Y. 23, S. 2, s. 30; Tarık Buğra-Bir Dil Ustası, Y. 23, S. 3, s. 15; Hayri Gibi, Y. 23, S. 4, s. 18; Elifler Ve Muhsin Çelebiler, Y. 24, S. 1, s. 57; Gördüklerimiz- Okuduklarımız, Y. 24, S. 1, s. 72; Gördüklerim-Okuduklarım, Y. 24, S. 2, s. 74; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 24, S. 3, s. 71; O, Bir Serhat Gâzisiydi, Y. 24, S. 4, s. 20; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 24, S. 4, s. 72; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 25, S. 2, s. 71; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 25, S. 3, s. 71; Alt Yapı İnsandır, Y. 25, S. 4, s. 17;

4 Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s. 73. Gördüklerim- Duyduklarım- Okuduklarım, Nisan 1997, Y. 26, S. 2, s. 70; Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Temmuz 1997, Y. 26, S. 3, ss. 68; Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s. 66; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ocak 1998, Y. 27, S. 1, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Gördüklerim- Duyduklarım-Okuduklarım, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s ; Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Nisan 1999, Y. 28, S. 2, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s. 73,76; Gördüklerim- Duyduklarım-Okuduklarım, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Kitap Tanıtımları, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s ; Sâmiha Ayverdi Üslûbunun Tahlil Denemesi, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s ; Gördüklerim- Okuduklarım-Duyduklarım, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Gördüklerim-Okuduklarım- Duyduklarım, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s ; Gördüklerim-Okuduklarım- Duyduklarım, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Ocak 2002, Y.31, S.1, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Nisan 2002, Y.31, S.2, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Temmuz 2002, Y.31, S.3, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Ekim 2002, Y.31, S.4, s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2003, Y. 32, S.1, s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Nisan 2003, Y. 32, S.2, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2003, Y. 32, S.3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2003, Y. 32, S.4, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2004, Y.33, S.1, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2004, Y.33, S.2, s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım Temmuz 2004, Y.33, S.3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Ekim 2004, Y.33, S.4, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduk-larım, Ocak 2005, Y.34 S.1 ss.71-76; Sâmiha Ayverdi ve Çocuk Terbiyesi, Nisan 2005 Y. 34 S. 2 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2005, Y. 34, S. 3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduk-larım, Ekim 2005, Y.34, S.4 s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduk larım, Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Kültür Köprüsü, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2008 Y. 37 S.145 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Habbe Habbe Değil, Kubbe Kubbe Edirne, Nisan 2008 Y. 37 S.146 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2008 Y. 37 S.147 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2008 Y. 37 S.148 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S.149 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S. 150 s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2009 Y. 38 S.151 s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Ekim 2009 Y. 38 S.152 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2010 Y. 39 S.153, s. 108; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2010 Y. 39 S.154, s. 91; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2010 Y. 39 S.155, s. 91; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2010, Y.39, S. 156, s. 89; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 161; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 87; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2011,

5 Yıl: 40, Sayı:160, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2012 Yıl: 41 Sayı: 161, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2012 Yıl: 41 Sayı: 162, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2012 Yıl: 41 Sayı: 163, s. 90; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 89 ARIK, Şahmurat Karanlığa Direnen Yıldız da Mekân Unsuru, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Yıllardır Seyrettiğimiz Bir Tiyatro Eseri: Îzâh ve İstîğza, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s ; Sevinç Çokum un Romanlarında Türbe ve Mezarlıklar; Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ; Ahmet Midhat Efendi yle Yaşayan Güzellikler, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; "Bir Kadının Hayatı" Romanında Âmin Alayı Ocak 2004, Y.33, S.1, s ARPAGUŞ, Sâfi Vahdet Dükkânı, Ekim 2007, Y. 36, S.144, s ARSLAN, Mehmed: Azadlık, Y. 20, s. 1, s. 75; Sersem Sersem Bu Sersem Dünya (Şiir), Y. 20, S. 2, s. 8. ASİLTÜRK, Bâki Osmanlı nın Avrupa yı tanımasında Seyahatnâmelerin Rolü, Ocak 1998, Y. 27, S.1, s ASLAN, Recep Peyâmi Safâ nın Türkçesi, Temmuz 2011, Yıl: 40 Sayı: 159, s. 24; İbrâhim Şinâsi nin Sözlük Çalışması, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı: 160, s.80 ASLANAPA, Oktay San'at ve Kültür Mirasımıza Saygı, Y. 7, S. 1, s. 27; Ekrem Hakkı Ayverdi İçin, Nisan 2004, Y.33, S.2, s AŞICI, Murat Yûnus'un Dostu, Y. 20, S.3, s. 27. ATALAR, Prof. Dr. Münir Kitaplar "Millî Üniversite ve Reform - Yeni Osmanlılar Târihi - Tevfik Fikret ve Din", Y. 2, S. 4, s.71; Kitaplar "Kurtuluş Savaşının Kahraman Çocukları", Y. 3, S.2, s.73; Kitaplar "Şerhli Mesnevî-i Şerif", Y. 3, S.3, s.72; Kitaplar "Türk Tarihinde Mes'eleler", Y. 5, S.1, s.73; Kitaplar "Eski Kitapçılık San'atlarımız", Y. 5, S.2, s.73; Kitaplar "Cevdet Paşa'mn Cemiyet ve Devlet Görüşü - İslâmda Eğitim Öğretim Târihi", Y. 6, S.2, s.71; Kitaplar "İslâmda Ahlâk ve Mutluluk Felsefesi", Y. 6, S.3, s.72; Kitaplar "Zileli Halk Şairlerimiz", Y. 25, S.4, s.9. ATSIZ, Nihal Sona Doğru, Y. 5, S. 1, s. 4. AVLUPINAR, Naciye Geleneksel Türk San'atlarmdan; "Çini", Y. 25, S. 3, s. 54. AYAS, Mehmet Râmi Emrehan, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s. 79. AYAŞLI, Münevver

6 Bir Osmanlı Daha, Y. 13, S. 3, s. 51. AYTEKİN, A. Rıza Az ve Öz, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s. 69; Az ve Öz, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s. 38; Öz, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s. 40; Az ve Öz, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s. 64. Az ve AYAS, Rami Merhaba, Y. 22, S. 2-3, s. 59. AYAZ, Nevzat: Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y. 16, S. 1, s. 11. AYDA, Âdile Âdile Ayda dan Ergun Göze ye, Nisan 2010 Y. 39 S. 154, s AYDIN, Mehmet İslâm'ın Estetik Görüşü, Y. 15, S. 4, s. 9. AYTAÇ, Pâkize Yunus ve Mevlânâ da Hoşgörü, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s AYTEKİN, A. Rıza Az ve Öz, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s. 15. AYVAZOĞLU, Beşir Kasîde, Y. 4, S. 3, s. 60; Türk - İslâm Sanatlarının Dayandığı Dünyâ Görüşü ve İstikbalde Yaşama Gücü, Y. 15, S. 3, s. 21; Sâmiha Ay-verdi'nin Mensur Şiirleri: HANCI, Y. 17, S. 4, s. 46; Y.Kemal'in Şiiri ve Fikirlerinin Geleceği, Y. 19, S. 2, s. 31; Ataç ve Kabaklı, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Divan Yolu'nun İmar Târihi, Ocak 2002, Y.31, S.1, s ; Ciğerdelen Üzerine Bazı Düşünceler, Nisan 2002, Y. 31, S.2, s ; Türbe'de Tarih, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s ; Ufukların İştiyâkı Var Nûra, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 57, s. 85; Bir Kültür Adamı Olarak Ahmet Yâkupoğlu, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 52 AYVERDİ, Aligül Bir Tutam Katırtırnağı, Y. 13, S. 3, s AYVERDİ, Ekrem Hakkı İstanbul Türkçesi Üzerine Bir Dil Anketi, Y. 1, S. 1, s. 45; Hazîneler Üstünde, Y. 1, S.2, s.34; Boğaziçi'nde Bir Temel Taşı, Y. 1, S.4, s.26; Fetih Konuşması, Y. 2, S.3, s.35; Târihimizde Anadolu ve Rumeli Devirleri, Y. 3, S.2, s.28; Târihimizde Anadolu ve Rumeli Devirleri, Y. 3, S.3, s.22; İlimde Millî Basiretin Ehemmiyeti, Y. 4, S. 1, s. 27; Müftiyyü's-Sakaleyn, Y. 4, S.3, s.24; Köstendi!, Y. 5, S.1, s.54; Fethin Mânâsı, Y. 5, S.4. s.24; Âbidelerin Bir Elden İdaresi, Y. 6, S.1, s.52; Bursa'da Yeşil Cami, Y. 7, S.3, s.45; XIX. ve XX. Asırlarda İstanbul Mimarisi, Y. 8, S.1, s.11; Osmanlılarda Minare, Y. 8, S.4, s.17; Müze Şehir, Y. 10, S.1, s.21; Büyük Emânet, Y. 10, S.4, s.11; Camilerde İlk Saf ve Geniş Saf Hakkında, Y. 11, S.2, s.8; Camilerde İlk Saf ve Geniş Saf Hakkında, Y. 11, S.3, s.23; Kubbealtı Akademik Sohbetleri Açılış Konuş-ması, Temmuz 2010 Y. 39 S. 155, s. 16. AYVERDİ Enstitüsü İki aziz dost Sâmiha Ayverdi ve Nihad Sâmi Banarlı, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s. 7-13

7 AYVERDİ, Fazlı Babam, Y. 13, S.3, s.97; Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y.16, S.1, s.18. AYVERDİ, İlhan Muhtaç Olduğumuz Mütefekkir, Y. 3, S.4, s.5; Kökü Mazide Olan Âti, Y. 4, S.1, s.5; Târih ve San'at, Y. 4, S.2, s.5; Silinmeyen Damga; Y. 4, S.3, s.5; Bayramın Düşündürdükleri, Y. 4, S. 4, s.5; Tahtından İnen Güzel, Y. 5, S.1, s.5; Veren El, Y. 13, S.3, s.83; Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y. 16, S.1, s.9; Takdim, Y. 22, S.2-3, s.5, 100 Sayıyı Geride Bırakırken, Y. 25, S. 4, s. 5. AYVERDİ, Sâmiha Bir Beyannamenin Düşündürdükleri, Y. 1, S.1, s.25; İnsan, Y. 1, S.2, s.9; Radoviçli Rüveyde Hanım, Y. 1, S.3, s.9; Çık Salın, Y. 1, S.4, s.9; Lütûflu Valde, Y. 2, S.1, s.9; Zehir Dede, Y. 2, S.2, s.10; Bergamalı Cevdet Efendi, Y. 2, S.3, s.9; Mihver İnsan İhtiyâcı, Y.2, S.4, s.9; Kütle Terbiyecisi Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Y. 3, S.1, s.9; Bir Vak'a, Y. 3, S.2, s.9; Derviş Yûnus, Y. 3, S.3, s.8; Bir Atabek'in Ölümü, Y. 3, S.4, s.7; Doğu ve Batı San'atının Hareket Noktaları, Y. 4, S.1, s.7; San'at Geleneğimiz, Y. 4, S.2, s.7; Çeşnici Başı, Y. 4, S.3, s.7; Takiyef, Y. 4, S.4, s.8; Aynalar, Y. 5, S.1, s.7; Hazin Bir Gaflet Örneği, Y. 5, S.2, s.5; Börek Ağacı, Y. 5, S.3, s.5; Doktor Hâlid Şâzi Bey, Y. 5, S.4, s.5; Kahve mi? Çay mı? Hayran mı?, Y. 6, S.1, s.5; Mustafa, Y. 6, S.2, s.5; Doğduğum Ev, Y. 6, S.3, s.5; Garbın ve Şarkın Elinde İnsan, Y. 6, S.4, s.5; Zerdebıyık Hasan Bey, Y. 7, S.1, s. 5; Cemekân, Y. 7, S.2, s.5; Yemin, Y. 7, S.3, s.5; Havaya Uçurulan Köprü, Y. 7, S.4, s.5; Efendiliğe Dönüş, Y. 8, S.1, s.5; Öküz Mehmet Paşa, Y. 8, S.2, s.5; Rahmet Kapısı, Y. 8, S.3, s.5; Dost, Y. 8, S.4, s.5; Akbıyık Sultan, Y. 9, S.1, s.5; Ne Oldu Bize?, Y. 9, S.2, s.5; Beyaz At, Y. 9, S.3, s.5; Ödenecek Borç, Y. 9, S.4, s.5; İnsansız Dünyâ, Y. 10, S.1, s.5; İslâm'ın Dört Mevsimi, Y. 10, S.2, s.5; Endülüs, Gurbette İslâm, Y. 10, S.3, s.5; İki Buçuk Asır Evvelki Kazma, Y. 10, S.4, s.5; Yarınki İstanbul, Y. 11, S.1, s.5; Yıldız, Y.11, S.2, s.5; Yalan, İftira, İntikam, Y. 11, S.3, s.5; Barış ve Kavga, Y. 11, S.4, s.5; Fakir Düşen Efendi, Y. 12, S.1, s.5; Çamlıca'daki Evimiz, Y. 12, S.2, s.5; Remziye Hanımefendi, Y. 12, S.3, s.5; Geçmişle Nikâh Tazelemek, Y. 12,.4, s.5; Kâmil Paşa Harmanı, Y. 13, S. 1, s.5; Hammoğlu Mehmed Ağa'nın Kızı, Y. 13, S.2, s.5; Bir Faziletler Zinciri, Y.13, S. 3, s.7; O Eller, Y. 13, S.4, s.5; Fâtih II. Sultan Mehmed ve..., Y. 14, S.1, s.5; Van Valisi Haydar Bey, Y. 14, S.2, s.5; Kavasın Ayşe Hanım, Y. 14, S.3, s.5; Bir Gaflet Örneği, Y. 14, S.4, s.5; Sultan II. Abdülhamid Devrinden Birkaç Hâtıra, Y. 15, S.1, s.5; Doğum Kontrolü Mevzuunda, Y.15, S.2, s.5; Karadeniz Bizimken, Y. 15, S.3, s.5; Nereden Nereye, Y. 15, S.4, s.5; Dünyânın Görüp Göreceği Tek Efendi Millet Y. 16, S.1, s.5; Bu Zırh Delinmez, Y. 16, S.2, s.5; Bey, Y. 16, S.3, s.5; Dokuz Kürklü Aşır Efendi, Y. 16, S.4, s.5; Yahudinin Gözü Duymuyor, Y. 17, S.1, s.5; Hasan Bilâlî, Y. 17, S.2, s.5; Kıble Ve Kıblesizler, Y. 17, S.3, s.5; Hancı'dan (İktibas), Y. 17, S.4, s.8; Bir Mektuptan..., Y. 17, S.4, s.144; Bir Sohbet, Y. 17, S.4, s.159; Mektuplar; TRT Umum Müdürlüğüne, Turizm Bakanı'na, Muhtelif Devlet Büyüklerine, Cemil Meric'in Mektubu, Cavid İkbal'in Mektubu, Y. 17, S.4, s.186; Çiti Eski Yerine Getir, Y. 18, S.1, s.5; Zaferlerin Ruhu Olan Adalet, Y. 18, S.2, s.5; Yabancılar ve Biz, Y. 18, S.3, s.5; Aldanan Bir Bulgar Başkanı, Y. 18, S.4, s.5; Âbide Adam, Y. 19, S.1, s.5; Hatâlarımız, Y. 19, S.2, s.5; İslâm'ın Kızıl Elması, Y. 19, S.3, s.5; Sakat Doğmuş Çocuk; Amerika, Y. 19, S.4, s.5; Bahri Bey, Y. 20, S.1, s.5; Tedbir Ve Takdir, Y. 20, S.2, s.5; Akıbetlerini Bekleyenler, Y. 20, S.3, s.5; Bu Nasıl Osmanlılık, Y. 20, S.4, s.5; Bizans'ın Mezar Taşı, Y. 21, S.1, s.5; Ne Diye Onlara Benziyoruz?, Y. 21, S.2, s.5; İtalya, Y. 21, S.3, s.5; Ezelî Dostlar, Y. 21, S.4, s.5; Doğrusunu Tarih Söyler, Y. 22, S.1, s.5; Torunlarına Vasiyetleri, Y. 22, S. 2-3, s. 6; İnkırazın Çaresi Zülüm Değildir, Y. 22, S. 4, s. 5; Cemâle

8 Çağrılanlar, Y. 23, S. 1, s. 5; Kavafın Oğullan, Y. 23, S. 2, s. 5; Medeniyet, Y. 23, S. 3, s. 5; Tantâvi'nin Bahçesi, Y. 23, S. 4, s. 5; Yangın, Y. 24, S. 1, s. 5; Kızıl Elma, Y. 24, S. 2, s. 5; Hâlâ Aynı Korku, Y. 24, S. 3, s. 5; Utanıyorum, Y. 24, S. 4, s. 5; Ethem Ağa, Y. 25, S. 1, s. 5; Mühürcü Rauf Efendi, Y. 25, S. 2, s. 5; İki Vali İki Dünya, Y. 25, S. 3, s. 5; Hırsız Var, Hırsız Var, Hırsız Var!, Y. 25, S. 4, s. 7. Fâtih Sultan Mehmet den Sonra, Ocak 1997, Y. 26, S.1, s.5-7. İşgal, Nisan 1997, Y. 26, S. 2, s. 5-8.Niçin Akıncı Olduk?, Temmuz 1997, Y. 26, S.3, s. 5-9; Dost Acı Söyler, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s. 5-8; Mülâkat (S. Ayverdi ile M. Ali Ayni), Ocak 1998, Y. 27, S. 1, s. 7-8; Mülâkat (S. Ayverdi ile Ahmet Tecer), Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s. 5-6; Mülâkat (S. Ayverdi ile M. Ali Ayni), Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s. 5-6; Mülâkat (S. Ayverdi ile Şâziye Berin / Safvet Bey), Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s. 5-9; Mülâkat Giritli Saraçzade Ali Zeki Bey ile, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s Mülâkat Fahrünnisa Yetmen ve Zeynep Koniçe ile, Nisan 1999, Y. 28, S. 2, s. 5-6; Mülâkat Güzide Hanımefendi ve Zekiye Sâdık Şenel ile, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s. 5-7; Mülâkat Mehmed Ali Aynî ve Garbis Fikri ile, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s. 5-8; Mülâkat Necip Fazıl Kısakürek ile, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s. 9-12; Mülâkat Albay Necati Özver ile, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s. 7-8; Mülâkat Enis Behiç Koryürek ile, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s. 6-9; Mülâkat M. R. Balaban, Ülker-Suna Balaban ile, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s. 7-10; Mülâkat, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s. 6-8; Mülâkat, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s. 6-12; Mülâkat, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s. 4-8; Mülâkat, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 5-7; Mülâkat, Ocak 2002, Y.31, S.1, s ; Mülâkat, Nisan 2002, Y.31, S.2, s. 6-7; Mülâkat, Temmuz 2002, Y.31, S.3, s.6-7; Mülâkat, Ekim 2002, Y.31, S.4, s.7-8; Mülâkat, Ocak 2003, Y. 32, S.1, s.7-13; Mülâkat, Nisan 2003, Y. 32, S.2, s.7-8; Mülâkat, Temmuz 2003, Y.32, S.3, s.6-7; Mülâkat, Ekim 2003, Y.32, S.4, s. 7-9; Mülâkat, Ocak 2004, Y.33, S.1, s. 7-9; Mülâkat, Nisan 2004, Y.33, S.2, s.7-8; Mülâkat, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s.7-11; Mülâkat, Ekim 2004, Y.33, S.4, s. 7-15; Mülâkat, Ocak 2005, Y. 34, S.1 s. 7-9; Yûnus Ağa nın Söyledikleri, Nisan 2005, Y.34, S.2, s.9-15; Biliyor muyuz?, Temmuz 2005, Y. 34 S.3 s.7-9, Asırlar Boyunca Neler ve Neler, Ekim 2005, Y. 34, S.4, s. 7-12; Türkçe nin Çilesi, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s. 7-9; Hep Tek Başına, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s. 7-10; Ah Şu Ermeniler, Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s. 5-10; Yahûdiler, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s. 7-11; Bir Vatikan mensubunun isteği üzerine, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s. 7-10; Medeniyet, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s. 7-10; İnsan, Ekim 2007, Y. 36, S.144, s.7-12; İsmail Dayı Beyefendi, Ocak 2008 Y. 37 S: 145 s. 7-13; Yanlışımız, Nisan 2008 Y. 37 S: 146 s. 7-9; Fâtih ve Rumeli Hisarı, Temmuz 2008 Y. 37 S: 147 s. 7-9; Büyük Terbiyeci Mevlânâ, Ekim 2008 Y. 37 S: 148 s. 7-11; Yirminci Asrın Yüz Karası, Ocak 2009 Y. 38 S: 149 s. 7-10; Târih Yalan Bilmez, Nisan 2009 Y. 38 S: 150 s. 7-10; Bir Mektup, Tem Y. 38 S: 151 s. 7-8; Millî Eğitim Bakanına Mektup, Ekim 2009 Y. 38 S: 152, s. 7-13; Mehmet Dede, Ocak 2010 Y. 39 Sayı: 153, s. 7; Kubbealtı Seminerleri, Nisan 2010 Y. 39 Sayı: 154, s. 7; Bir Konuşma Metni, Temmuz 2010 Y. 39 Sayı: 155, s. 7; Paragraflar, Temmuz 2010 Y. 39 Sayı: 155, s. 40; Bir Anket, Ekim 2010 Y.39 Sayı:156, s. 7. Muhterem Mehmet Turgut Beyefendi, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 9; Cemiyet ve Târih Cilveleri, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 7; Sâmiha Ayverdi den Bir Mektup, Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 7; Sâim Beyefendi, Ekim 2011, Yıl: 40 Sayı: 160, s. 7; Ali Nâilî Erdem e Yazılmış Bir Mektup, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 7; Abdullah Nişancı ya Yazılmış Bir Mektup, Nisan 2012, Yıl: 41, Sayı: 162, s. 7; Ramazan Münâsebetiyle Dostlarla Bir Musâ-habe, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 7; Vehbi Ülkü Güneri ye Yazılmış Bir Mektup, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 7 AYYILDIZ, Mustafa İbn Abdi l Berr El Endelüsî, Temmuz 1997, Y. 26, S. 3, s AZAK, Gürbüz:

9 Son Osmanlı, Y. 22, S. 2-3, s. 75; Şehzâde Duruşlu Adam, Nisan 2009 Y. 38 S: 150 s ; Bir Eser Adı, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 65. Dik Yürüyen Nesle Doğru, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 151; Ocağın Hocası, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 69 BABELUK, S.A. Türk Çeşmesinde Viyana Suyu, Y. 21, S. 1, s. 49. BAKİLER, Yavuz Bülent Bir Türkmen Beyi Daha... Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Türkçemizi Budayan Zâlimler, Ocak 2009 Y. 38 S: 149 s ; Güler Zere mi, Ergun Göze mi?, Ocak 2010 Y. 39 S.153, s. 57; Ayşe Peri ye Şiir, Ekim 2010, Y.39, S.156, s. 30; Yeri Doldurulamayacak Târihçilerimizden Biri, Nisan 2012, Yıl: 41 Sayı: 162, s. 30; Shakespeare den Mehmet Âkif Ersoy a, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 37 BANARLI, Nihad Sami* Beyanname, Y. 1, S. 1, s. 9; Milli Romantizmin İdrâki, Y. 1, S. 2, s. 17; Yeni Türk Tekevvününde Malazgird Başlangıcı, Y. 1, S. 3, s. 33; Edebiyatımızda Vatan Sevgisi ve Fikret'in Vatancılığı I, Y. 1, S. 4, s. 53; Edebiyatımızda Vatan Sevgisi ve Fikret'in Vatancılığı II, Y. 2, S. 1, s. 23; Hal-k Şâirlerinin Destanlarıyla Türk - Rus Savaşları, Y. 2, S. 2, s. 33; Üç Şiir - Üç Vatan, Y. 2, S. 3, s. 39; Anadolu Vicdanında Moğollar, Y. 2, S. 4, s. 31; Mevlânâ ve Mevlevi Medeniyeti, Y. 3, S. 1, s. 20; Faruk Nafiz İçin, Y. 3, S. 1, s. 60; Faruk Nafiz Türkçesi ve Kültür Müsteşarlığı, Y. 3, S. 1, s. 65; Millî Tekevvünümüzde Yûnus Emre'nin Yeri, Y. 3, S. 3, s. 37; İstiklâl Marşının Mânâsı, Y. 3, S. 4, s. 17; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 1, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 2, s. 16; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 3, s. 18; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 4, s. 18; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 1, s. 14; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 2, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 3, s. 10; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 4, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 6, S. 1, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 6, S. 2, s. 38; Eski Bir Hâtıra, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Edirneden İlk Mektup, Ocak 2005, Y. 34, S. 1, s ; Beyannâme, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 18 BANARLI, Nihad Sami (imzasız) Başlarken, Y. 1, s. 1, s. 5; Prof. Tahsin Banguoğlu ile Bir Konuşma, Y. 1, S. 1, s. 29; Ellinci Yıl, Y. 2, S. 4, s. 4. BANARLI, Nihad Sami** Kubbealtı'na Dâir, Y. 1, S. 2, s. 5; Mecmualar, Y. 1, S. 2, s. 74; İmlâ Meselemiz, Y. 1, S. 3, s.4; Kültür ve Yangın, Y. 1, S. 4, s. 5; Karakter Terbiyesi, Y. 2, S. 1, s. 5; Kitaplar Arasında, Y. 2, S. 1, s. 63; Abonelerimize, Y. 2, S. 1, s. 71; Atatürk'e Sadık Kalan Tek adam, Y. 2, S. 2, s. 5; Ciddî Bir Mecmua, Y. 2, S. 2, s. 69; İstanbul'un adı ve İmlâsı, Y. 2, S. 3, s. 5; Bir Kaybm Yıldönümü, Y. 2, S. 4, s. 5; Bir Ateş Hikâyesi, Y. 3, S. 1, s. 5; Büyük Rüyalar ve Boğaz Köprüsü, Y. 3, S. 2, s. 5; 29 Mayıs, Y. 3, S. 3, s. 5; Edebiyatta Vatancılık ve Milliyetçilik, Y. 8, S. 4, s. 10; Edebiyatta Vatancılık ve Milliyetçilik, Y. 9, S. 1, s. 9; Varamıyorum, Y. 13, S. 4, s. 12; Eski Tas Misâli, Y. 13, S.4, s.15; Eski Tas Misâli, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s BANGUOĞLU, Tahsin Uydurma Kelimeler Sözlüğü, Y. 2, S. 2, s. 21; Uydurmacılık Üstüne, Y. 2, S. 4, s. 22; On Yabancı Dilden Öztürkçe Kelimeler, Y. 3, S. 2, s. 15; Sohbet, Millî Dünyâ Görüşü Üzerine I, Y. 4, S. 1, s. 37; Sohbet, Millî Dünyâ Görüşü Üzerine II, Y. 4, S. 2, s. 37; Çağdaş Türkçe Üzerine, Y. 5, S. 3, s. 28; Rubailer, Y. 6, S. 1, s. 42; Şarkı, Y. 6, S. 2, s. 14; Şarkı, Y. 6, S. 3, s. 40; Kamara 1927, Y. 7, S. 2, s. 27; Millî Değerler Sistemi, Y. 7, S. 3, s. 11; Yeni Türkçe

10 Üzerine, Y. 8, S. 3, s. 14; Irk ve Milliyet Üzerine, Y. 13, S. 2, s. 9; Örnek Adam, Y. 13, S. 3, s. 27; Türklerde Aile, Y. 14, S. 4, s. 19; Rubailer, Y. 15, S. 4, s. 38. BAŞER, Sait Yabancı Bir Musikişinas, Wouter Swets ile mülakat, Y. 13, S. 4, s. 27; Kitaplar "Târih ve Tasavvuf Sohbetleri", Y. 13, S. 4, s. 68; Kub-bealtı'ndan, Y. 15, S. 2, s. 74; Bülbülün Son Ötüşü, Y. 15, S. 3, s. 72; Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini Nedir?, Y. 16, S.1, s. 64; Târih Bizde Yaşıyor, Y. 16, S. 2, s. 74; Ahşap ve Sanat. Nahhat Salih Balakbalar İle Bir Sohbet, Y. 17, S. 1, s. 21; Niçin "21. Asrm Eşiğinde Türkiye"?, Y. 17, S. 1, s. 69; Kadı Mühürleri Veya Adaletin Mevkiini Tâyin Etmek, Y. 17, S. 3, s. 69; "Devam Ve Beka Sırrı", Y. 17, S. 4, s. 137; Lütfen Silkinelim, Y. 18, S. 1, s. 77; Tanzimat'tan Ortak Pazara, Y. 18, S.2, s. 41; Azerbeycan'ın Tanınmış Şâiri Mehmed Aslan İle Mülakat, Y. 19, S. 3, s. 45; Kubbealtı'ndan Türkistan'a, Y. 19, S. 4, s. 68; Ebulfez Ali Elçibey İle Azerbaycan'ın Geleceği Hakkında Mülakat, Y. 20, S. 1, s. 13; İlâhi Kös!, Y. 20, S. 1, s. 67; Türk Mûsikîsi İçin Hollanda'dan Dost Bir Ses: Wouter Swets, Y. 20, S. 2, s. 27; Eşyaya Dost muyuz?, Y. 20, S.3, s. 53; Türkiye'deki Parlemento, Demokrasi Ve Basın Hakkında, Y. 20, S. 4, s. 30; Yabancı Dille Öğretim Konusu Bir Sistemin Parçasıdır, Y. 21, S. 3, s. 27. BATANAY, Kemal İştikâ-i Hayat, Y. 9, S. 3, s. 36; Gönlümü Hiciv, Y. 9, S. 3, s. 42. BAYAR, Nevnihal Mâverâdan Gelen Ses, Ekim 2005, Y. 34, S. 4, s ; Türkçeden Osmanlıcaya, Osmanlıcadan Türkçeye Cep Klavuzları, Ocak 2008 Y. 37 S. 145 s ; Vâhit Erdem ile Mülâkat, Nisan 2010 Y. 39, S. 154, s. 59. BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar Osmanlı Devri Saray Sünnet Şenlikleri (Sûr-i Hümâyûnlar), Y. 11, S.3, s. 53; Osmanlı Devleti'nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşı-lar, Y. 11, S. 4, s. 41; Fâtih'in Tertip Ettiği Sünnet Şenlikleri (Sûr-i Hümâyûnlar), Y. 12, S. 3, s. 51; Kalavun Hastahânesi, Y. 13, S. 2, s.67; Azerbaycan'dan Bir Nefes, Y. 21, S. 2, s. 25; XV. Yüzyıl Osmanlı Tıbbının Büyük Üstadı Muhammed Bin Mahmud Şirvânî, Y. 25, S.4, s. 22; Yesâri Mehmed Es'ad'ın Bilinmeyen Hattı, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s BEKİN, M.Rıza D.Türkistan'ın Günümüzdeki Durumu Ve Mes'eleleri, Y. 25. S. 1, s. 50. BENDERLİOGLU, Atıf: Ekrem Ağabey, Y. 13, S. 3, s. 73. BEŞER, Rıza Harp Sonrası Çağrı, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s. 73. BETİN, Turgut Nâzikâne, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 18 BEYATLI, Yahya Kemâl

11 Bugünkü Türkçe, Y. 1, S. 1, s. 23; Siyâsi Fikirlerimizin Târihi, Y. 1, S. 2, s. 14; Rusya Ovasında Yürüyen Tanklar, Y. 1, S. 3, s. 17; Eli Silâhlı Gençler, Y. 1, S. 4, s. 13; Japonya'yı İstilâ Eden Türk'ler, Y. 2, S. 1, s. 15; Cevdet Paşa, Y. 2, S. 2, s. 19; Mutî Ekseriyet, Y. 2, S. 3, s. 18; Millî Ahrar Fırkası, Y. 2, S. 4, s. 13; Diyâr-ı Rûm Ne Demektir, Y. 3, S. 1, s. 16; Târih Sevgisi, Y. 3, S. 2, s. 14; Nihad Sami Ba-narh'ya Mektuplar, Y. 3, S. 4, s. 14; Atık Valde, Y. 3, S. 4, s. 26; Vatan Mefhûmu, Y. 11, S. 2, s. 28; Acı Hayâl Tatlı Hakikat (Neşre Hazırlayan: Necat Birinci), Y. 11, S. 3, s. 19; Medeniyeti Telâkki (Neşre Hazırlayan: Necat Birinci), Y. 11, S. 4, s. 23; Tepen Bir Sıtma, Y. 12, S. 2, s. 13. BİLECİK, Fahrünnisa Gönül, Ocak 2002, Y. 31, S.1, s ; Kubbealtı Lugatı Bir Ömrün Hikâyesi, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; 80. Yaşında Tanıyanların Dilinden İlhan Ayverdi, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s BİLECİK, Hayri İnsan ve Değer Hükümleri, Y. 7. S. 3, s. 70; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (İnsan, Tefekkür), Y. 13, S. 1, s. 14; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (Akıl), Y. 13, S. 2, s. 23; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (İsim), Y. 13, S. 3, s. 117; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (Sabır), Y. 13, S. 4, s. 19; Dil, Y. 14, S. 1, s. 29; Müessese, Y. 14, S. 2, s. 51; Bereket, Y. 14, S. 3, s. 7; Vefa, Y. 14, S. 4, s. 7; İrfan, Marifet ve Örf, Y. 15, S. 1, s. 30; Münevver (Aydın), Y.15, S. 2, s. 19; Hürriyet, Y. 15, S. 3, s. 49; İhsan, Y. 15, S. 4, s. 53; Şefkat, Y. 16, S. 1, s. 27; Estağfurullah, Y. 16, S. 2, s. 24; Hayır, Y.16, S. 3, s. 43; Okumak, Y. 16, S. 4, s. 7; Şükür, Y. 17, S. 1, s. 9; İstikâmet, Y. 17, S. 2, s. 13; Kıble, Y. 17, S. 3, s. 8; Sâmiha Ayverdi Ve İmân Hayatımız, Y. 17, S. 4, s. 75; İz'an, Y. 18, S. 1, s. 13; Kanaat, Y. 18, S. 2, s. 65; Meslek, Y. 18, S. 3, s. 22; İnsaf, Y. 18, S. 4, s. 11; Özlemek, Y. 19, S. 1, s. 40; Mandal, Y. 19, S. 4, s. 50; Yûnus Emre, Y. 20, S. 3, s. 8; Selâmünkavlen, Y. 20, S. 4, s. 19; Süveydâ, Y. 21, S. 1, s. 21; Akvaryumdakiler, Y. 21, S. 2, s. 16; Hangi Eşitlik, Y. 21, S. 3, s.9; Sülün Osman'ın Müdâfaası, Y. 21, S. 4, s. 29; Israrın Bedeli, Y. 24, S. 3, s. 9. BİLEN, Osman Mitolojik Bilinç Ürünü Olarak Nevruz, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s BİLGEGİL, Kaya: Kaybolan İstanbul Türkçesi, Y. 1, S. 1, s. 60; Kaybolan İstanbul Türkçesi, Y. 1, S. 2, s. 51; Millet ve Rü'ya, Y. 2, S. 4, s. 46; Faruk Nâfiz'in Ardından, Y. 3, S. 1, s. 53; Nâmık Kemâl ve Hâcelik Rû'ûsu, Y. 4, S. 1, s. 60; Şehzade Murad Efendi'nin Fransa İmparatoru Üçüncü Napoleon'a Gönderdiği Bir Mektup, Y. 4, S. 3, s. 21; Türkiye'nin Londra'daki İlk Talebe Müfettişi Redhouse'dur, Y.4, S. 4, s. 22; Ah-med Hâşim'e Dâir Ba'zı Vesikalar, Y.5, S.3, s.34; Ahmed Hâşim'in Zevcesinin İsmi, Y. 6, S. 1, s. 65; İbrahim Hakkı'ya Göre İnsan Kalbi; Y. 6, S. 1, s. 13; Cemâleddin Afgâni ve Türkiye; Y. 6, S. 3, s. 54; Cemâleddin Afgâni ve Türkiye, Y. 6, S. 4, s. 53; Süleyman Nazif'le İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 7, S. 2, s. 28; Süleyman Nazifle İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 7, S. 3, s. 54; Süleyman Nazifle İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 7, S.4, s. 69; Süleyman Nazifle İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 8, S. 1, s. 67. BİLGİÇ, Emin Millî Kültür ve Mes'elelerimiz, Y. 8, S. 2, s. 11; Bir Âbide Şahsiyet, Y. 13, S. 3, s. 61. BİLGİN, Azmi Türk tasavvuf şiirinde ölmeden önce ölme temi, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s

12 BİLGİN, Baki Nisan Gazeli, Y. 4, S. 2, s. 70; Gazel, Y. 6, S. 4, s. 52; Fetih Türküsü, Y. 9, S. 4, s. 47; Kıt'a (Şiir), Y. 12, S. 4, s. 22; EkremHakkı Beğ'in Rıhletine Târih, Y. 13, S. 3, s. 40; Gül Yağmuru (Şiir), Y. 18, S. 4, s. 10; Viyana'da İki İstanbul Çeşmesi, Y. 21, S. 1, s. 41; Türk Çeşmesi Üzerine Sohbet, Y. 21, S. 1, s. 45; Viennese Water... From a Turkısh Well Julia Anita Babeluk s. 55, Unterhaltung mit Herrn K. Homole, Dem Bezirksorstcher von Wien-Wâhring, Y. 21, S. 1, s. 57; İlhan Ayverdi ye Gazel, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s. 11; Gazel, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s. 78.; Yavuz Selim de Bir Konak, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 157, s. 61.; Fâtih te Niyaz Akşamı, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 18. BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Kurtkan Â. Eğitimle İlgili Milli Hedeflerimiz Ve Eğitim Stratejimiz, Y. 17, S. 3, s. 38; Sâmiha Ayverdi'nin Şahsiyet Yapısı, Y. 17, S. 4, s. 21; "Aydın" Kavramı Ve Kültürün Nev'ine Göre Aydm Tipinin Şekillenmesi, Y. 18, S. 2, s. 10. BİNARK, İsmet Milli Kültür Politikamız Konusunda Tesbit Ve Görüşler, Y. 20, S. 4, s. 21; Yabancı Gözü İle Türk Vakıfları, Y. 25, S. 4, s. 44; Yahyâ Kemâl i Hatırlarken, Nisan 1999, Y. 28. S. 2, s ; İslâmiyet Türklük ve İlim, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s ; Osmanlıda Adâlet Anlayışı, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s ; Dost Kapısının İki Ezel ve Ebed Nasiplisi, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Geleceğimiz Adına Söyleyebileceklerimiz, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Sâmiha Ayverdi'nin Mektupları, Temmuz 2002, Y.31 S. 3 s 36-47; Dost Ehli, Gönül Ehli, San'at Ehli, Nisan 2004, Y.33, S.2, s.17-19; Bir İhlâs Âbidesi İlhan Ayverdi, Ocak 2008 Y. 37 S. 145 s ; Kendini Bilmek İdrâkinde Yaşlanmış Bir Hayatın Hikâyesi, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 28. Üç Seçilmiş, Temmuz 2010 Y. 39 S. 155, s. 41 BİNGÖL, Mehmet Nuri Dünya Cenneti Gibi Şehir... ve Yahyâ Kemal Beyatlı, Ekim 2008 Y. 37 S. 148 s BİNGÜLER, İhsan Minare, Mimari ve Mânâ, Y. 3, S. 2, s. 66. BİRİNCİ, Necat Tanzimat Sonrası Edebiyatında Hece Vezni, Y. 8, S. 4, s. 61; Ahmet Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 1, s. 66; Ahmet Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 2, s. 55; Ahmet Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 3, s. 63; Ahmed Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 4, s. 69; Salih Hayri (Ayaşlı türk Hayri) ve Eseri: Hayrâbâd, Y. 10, S. 1, s. 50; Ele Alman Mevzular Açısından Tanzimat Sonrası Edebiyatında Tevhid ve Münâcât, Y. 10, S. 4, s. 59; Menemenlizâde Mehmed Tâhir'in Türkçe'nin Mes'eleleri Üzerinde Düşünceleri, Y. 11, S. 3, s.9; Ruşen Eşrefin Yazılarında İstanbul Sevgisi I - İşgal Altındaki İstanbul, Y. 12, S. 1, s. 27; Ruşen Eşrefin Yazılarında İstanbul II - Çeşmeler, Y. 12, S. 2, s. 21; 1897 Türk -Yunan Savaşının Şiirimizdeki Akisleri, Y. 12, S. 4, s. 23; Kırım Savaşım Anlatan Bir Eser: Manzûme-i Sivastopol, Y. 13, S. 1, s. 29; Millî Mücâdele Devresi Şiirinde Târihî Kadro, Y. 13, S. 2, s. 39; Ekrem Hakkı Ayverdi Hoca, Y. 13, S. 3, s. 129; Yahya Kemal'in Millî Mücâdeledeki Yeri, Y. 14, S. 3, s. 59; Kubbealtı Lugatı Hakkında Görüşler, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s. 31. BİROL, Yard. Doç. A. İnci

13 Türk'ün San'at Dehâsı, Y. 5, S. 3, s. 65; Süheyl Ünver Hocayı Uğurlarken, Y. 15, S. 2, s. 26; Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminin Önemi Ve Hedefleri, Y. 21, S. 2, s. 39; Aşk, Y. 25, S.4, s. 56; Türk Kültürünün Hizmetinde 25 Yıl, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s ; San ata Bakış, Temmuz 1997, Y. 26, S. 3, s ; Nermin Hoca nın Ardından, Ocak 1998, Y.27, S.1, s ; Türk Sanatının Temelinde Yatan Fikir Dünyası, Ekim 2003, Y. 32, S. 4, s ; Bayram Ziyâreti, Nisan 2005, Y. 34, S. 2, s ; Geçmişten Günümüze Gelenekli Sanatlarımızda Eğitim, Ekim 2009 Y. 38, S. 152, s ; BİZBİRLİK, Alpay Bazı ve Devlet Adamlarının Târih Görüşleri Üzerine Bir Deneme Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s BOLAK, Ahmed Aydın: Nizam ve Ahenk, Y. 13, S. 3, s. 69; Türkiye'nin Fikir Hayâtında Son 25 Yılı Ve Vakıflarımız, Y. 25, S. 2, s. 33; Ekrem Hakkı Ayverdi nin Ufkunda Devlet Anlayışı, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Vakıf Haftası, Nisan 2010 Y. 39 S. 154, s. 16. BOZDAĞ, İsmet: Viyana Göklerinde Gördüm (Şiir), Y. 18, S. 3, s. 18; Muhteşem Çöküntü, Y. 18, S. 4, s. 74; Avrupanın Bugünkü Gelişmişlik Yapısına İslâm'ın Ve Osmanlı'nın Katkıları, Y.21, S.1, s. 62. BRANDS, H. Winfrid, (Ter.: Hüseyin Zamantılı): Dini ve Öğretici Şiirin Eski Kazan Tatar Edebiyatındaki Rolü, Y. 11, S. 4, s. 63. BULUT, Öğr. Grv. Ali Sevinç Çokum'un Edebiyat Üzerine Görüşleri, Y. 18, S. 3, s. 29. BUĞRA, Târık Sayg! ve İlgi, Y. 13, S. 3, s. 81; Yaptıkları ve Yapmak İstedikleri İle, Nisan 1997, Y. 26, S.2, s BUİCKHARDT, Titus (Ter.: M. Tahralı): Fas'ta An'anevî İlimler, Y. 8, s. 2, s. 31. BUTTANRI, Müzeyyen Turan Oflazoğlunun Eserlerinde Fâtih ve İstanbul'un Fethi/1, Nisan 2003, Y. 32, S.2, s ; Turan Oflazoğlunun Eserlerinde Fâtih ve İstanbul'un Fethi/2, Temmuz 2003, Y.32, S. 1, s ; Turan Oflazoğlunun Eserlerinde Fâtih ve İstanbul'un Fethi/3, Ekim 2003, Y.32, S.1, s CAN, Şefik Hz. Mevlâna Ve Y.Emre, Y. 19, S. 4, s. 23; Mevlâna Ve Alevîlik, Y. 20, S. 3, s. 60; Mevlâna'ya Göre; Din, İman Ve Küfür, Y. 21, S. 2, s. 43;Haz.Mevlâna'ya Göre İnsanın Kurtuluşu, Y. 21, S. 3, s. 58; Hz.Mevlâna'nm Sureti Ve Sîreti, Y. 23, S. 1, s. 36; Yenikapı Mevlevîhânesinin En Son Mesnevîhânı Tâhirû'l-Mevlevi, Y.23, S. 2, s. 34; Mevlânâ ve Goethe'de Bulunan Bazı Ortak Duygular ve Görüşler, Ocak 2002, Y.31, S.1 s CANSEVER, Doç. Dr. Y. Mim. Turgut Mimarlık Mirasımız Ve Kültürümüzün Geleceği, Y. 20, S. 2, s. 35.

14 CEYHAN, Semih Mesnevi, Rûhun Hikâyesi, Ekim 2007, Y. 36, S.144, s CİNİSLİ, Râsim Ali Fuat Başgil i Anma... Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s ; Berin Menderes, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı:160, s. 39 CİLÂCI, Osman Lâik Batı Ülkelerinde ve Türkiye'de Din Eğitimi, Y. 11, S. 4, s. 27. COŞKUN, Ali Osman Bir Beyitin Düşündürdükleri, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Cânı Cânan Dilemiş, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s ; Klasik Şiirimizde Vasiyet Geleneği, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s ; Kadı Şâir Olunca, Gör Neler Söyler, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Dede Korkut ile Hasbihal, Temmuz 2008 Yıl. 37 S. 147 s ; Süzme Çeşmin, Ni. 2011, Yıl: 40, Sayı: 158, s. 79 CUMHUR, Memduh Niyaz Gazeli, Y. 19, S. 1, s. 45; 2.Viyana Kuşatmasına Rubailer, Y. 19, S. 4, s. 36; Türk Mûsikîsinde Kâr-ı Nâtık Formu, Y. 19, S. 4, s. 44; Rüya Şehir (Şiir), Y. 20, S. 2, s. 58; Issız Şehir (Şiir), Y. 20, S. 3, s. 20; Budin Rubaileri, Y. 21, S. 1, s. 24; Sâmiha Ayverdi'nin Ruhuna Gazel, Y. 22, S. 4, s. 24; Rubailer, Y. 24, S. 3, s. 66; Kıt'alar, Y. 25, S. 1, s. 32; Kıt'alar, Y. 25, S. 1, s. 32; Şiir - Kıta, Y. 25, S. 2, s. 54; Rubaî, Nisan 2003, Y.32, S.2, s. 67; A. Yüksel Özemre ye Vedâ, Ekim 2008 Y. 37 S. 148 s. 85; Ahmet Yüksel Özemre nin Ardından, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ; Feryad Gazeli, Tem. 2011, Yıl: 40, Sayı: 159, s. 27; Kıt a, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı: 160, s. 86 CUNBUR, Müjgan Fuzûlî'nin Yalnızlığı, Y. 23, S. 4, s. 33. ÇAKIR, Galip: Bir Konferansın Düşündürdükleri, Y. 25, S. 3, s. 68; Türkçeyi Doğru ve Güzel Konuşma Eğitimi, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ÇAMLIBEL, Faruk Nâfız: İsimsiz Kıt'alar, Y. 1, S. 1, s. 31; İsimsiz Kıt'alar, Y. 1, S. 2, s. 33; İsimsiz Kıt alar, Y. 1, S. 3, s. 19; İsimsiz Kıt'alar, Y. 1, S. 4, s. 25; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 1, s. 19; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 2, s. 20; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 3, s. 23; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 4, s. 21; İsimsiz Kıt'alar, Y. 3, S. 1, s. 37; İsimsiz Kıt'alar, Y. 3, S. 2, s. 21; İsimsiz Kıt'alar, Y. 3, S. 3, s. 17; Nihad Sami'ye gazel, Y. 3, S. 4, s. 27; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, S. 1, s. 14; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, S. 2, s. 15; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, s. 3, 17; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, s. 4, s. 21; İsimsiz Kıt'alar, Y. 5, S. 1, s. 13; İsimsiz Kıt'alar, Y. 5, S. 2, s. 35; İsimsiz Kıt'alar, Y. 5, S. 3, s.11; İsimsiz Kıt'alar, Y.5, S. 4, s. 23; İsimsiz Kıt'alar, Y. 6, S. 1, s. 11; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 6, S. 2, s. 11; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 6, S. 3. s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 6, S.4, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 1, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 2, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 3, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 4, s. 11; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 8, S. 1, s. 10; Faruk Nâfiz'den

15 Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 8, S. 2, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar. Y. 8, S. 3, s. 12; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 8, S. 4, s. 9. ÇAVUŞOĞLU, Mehmed Fâtih Sultan Mehmed Devrine Kadar Osmanlı - Türk Edebî Mahsûllerinde Muhtevanın Tekâmülü, Y. 11, s. S. s. 31; Ekrem Hakkı Bey'in Vefatına Târih, Y. 13, S. 3, s. 48. ÇELEBİOĞLU, Âmil Gazel, Y. 13, S. 4, s. 26. ÇETİN, Nihad M. Râşid Efendi Kütüphanesinin Kuruluşuna Dâir, Y. 4, S. 2, s. 62; Eski Bir Mektup Ocak 2003, Y 32, S. 1, s ÇETİNKAYA, Yalçın Alâeddin Yavaşça, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s ÇEVİK, Savaş Sevgili Bir Ağabeyimiz Vardı, Hasan Âli Göksoy, Ekim 2010, Y.39, S.156, s. 61. ÇOKUM, Sevinç Ayverdi Ve Kültür Hayatımız, Y. 22, S. 2-3, s. 83. ÇOLAKOĞLU, Galip: Mûsikîmizin Dünü ve Bugünü, Y.8, S.1, s.62; Hocamız Münir Nûreddin Selçuk, Y.10, S.3, s.73. ÇONGAR, H. Rıdvan Orhan Okay Hocası Tanpınar ı Anlatıyor, Nisan 2011, Yıl:40, Sayı: 158, s. 72 ÇORUK, Ali Şükrü Bir Mizah Şâirinin Gözünden Yahyâ Ke-mal, Ekim 2008, Y. 37, S. 148, s ÇUBUKÇU, İbrahim A. Can Kurban, Y. 5, S. 2, s. 70. DANİEL, Norbert Der Erste Turkische Brunnen Österreichs Steht un Der Hans-Radl Schıık in Vien, Y. 21, S. 1, s. 59; Viyana Hans-Rodl Okulundaki Avusturya'nın İlk Türk Çeşmesi, Y. 21, S. 1, s. 51. DALKILIÇ, Dinçer Mûsikîmize Sahip Çıkalım, Y. 18, S. 4, s. 23. DARYAL, Dr. Ali Murat Kavramlar Ve Medeniyetler, Y. 18, S. 2, s. 29; "Denemeler" Üzerine, Y. 18, S. 4, s. 42; Parâkende Mısralar, Y. 19, S. 3, s. 64; "Başlamak", Y. 19, S. 4, s. 53; Bir Çelişki ve Sonrası, Ocak 2004, Y. 33, S.1, s. 41, 42; Yazarın Sorumluluğu, Temmuz 2005, Y.34, S. 3, s.10-12; Yazarın değeri, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Kültür Üzerine, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s ; Bir Amerikalı Sosyoloğun Müslüman Olması, Tem Y. 38 S. 151 s ; Gülmek Üzerine, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s ; Sömürgelerde ve Sömürgeleştirmelerde

16 Eğitim, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 99; Felsefe Üzerine, Ekim 2010, Y. 39, S. 156, s. 68.; Hz. Peygamber in Önderliği, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 30 Düşünce ve Gelenek, Ekim 2011, Yıl:40, Sayı:160, s. 44; İslâmda Çocuk Din Eğitimine Dâir Bir Örnek, Nisan 2012, Yıl: 41 Sayı: 162, s. 25.; Bir Gezinin Îtirafları ve Râhibe Teresa, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 19; Ölüm ve Derviş, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 12 DEĞİRMENCİOĞLU, Coşkun Ç. Düşünce Hayatımızda Sâmiha Ayverdi, Nisan 2005, Y.34, S.2, s DELİORMAN, Altan Bir Serhad Beyi, Y. 13, S. 3, s. 89; Orhan Okay la Eski İstanbul, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Yazarın değeri, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s DEMİR, Aydın Gönül, Temmuz 2000, Y. 29. S. 3, s. 89. DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tevhid'den Vahdet-i Vücûd'a, Y. 11, S. 1, s. 23; Hakk'm ve Halkın Sevgilisi, Y. 13, S. 1, s. 9; Ekrem Hakkı Bey'in Ardından, Y. 13, S. 3, s. 131; Hz. Mevlânâ'yı Ziyaret, Y. 15, S. 3, s. 8, M.Âkif Ve Mûsikî, Y. 16, S. 3, s. 19; Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devresinde Mutasavvıfların Rolü, Y. 16, S. 4, s. 16; Tasavvuf Ve San'at, Y. 17, S. 2, s. 18; Merkez Efendi'nin Tasavvufi Yönü, Y. 17, S. 3, s. 21; Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Bâzı İnsan Tipleri, Y. 17, S. 4, s. 151; Şeb-i Aruz Münasebetiyle Tasavvuf Ve Mevlânâ, Y. 18, S. 1, s. 64; Yahya Kemâl'in Şiirlerinde Tasavvuf 1. İthaf, Y. 19, S. l, s. 20; Y.Kemâl'in Şiirlerinde Tasavvuf: 2- Maverada Söyleniş, Y. 19, S. 2, s. 23; "Bilgi Yılı" Ve "Kendini Bilmek", Y. 19, S. 4, s. 19; Yûnus Emre'de Aşkın Dinamizmi, Y. 20, S. 3, s. 21; Zehra Teyze'yi Ziyaret, Y. 21, S. 3, s. 34; Hayri Hoca, Y. 21, S. 4, s. 26; Birgivi Ve Tasavvuf, Y. 22, S. 4, s. 29; Sâmiha Ayverdi Ve Tasavvuf, Y. 24, S. 2, s. 8; Şehzadeler Dönemi Manisa'sında Tasavvufi Muhit, Y. 24, S. 4, s. 25; Hz. Yesevî'nin Huzurunda, Y. 25, S. 2, s. 47; Türkistan'da Dini Hayat Tezahürleri, Y. 25, S. 4, s. 60; Tasavvuf ve Çevrecilik, Nisan 1997, Y. 26, S. 2, s ; Tarikatları Dâir Bazı Düşünceler, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; Tasavvuf Kültürü ve Romanımız Sâmiha Ayverdi Örneği, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; Yahyâ Kemal de Melâmet, Nisan 1999, Y. 28, S. 2, s. 7-12; Dinle Neyden, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s ; Sâmiha Ayverdinin Sosyo-Kültürel Misyonu ve Ondaki Başlıca Mânevî Değerler, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s.15-29; Osmanlı Dönemi Tasavvuf Araştırmaları, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Merkez Efendi'nin Yetiştiği Kültür Çevresi Ocak 2003, Y. 32, S. 1, s ; Mesnevî Şerhleri ve Şârihleri, Ocak 2004, Y.33, S.1, s ; Türk Tasavvuf Kültüründe Gül, Ekim 2004, Y.33, S.4, s ; Mesihpaşa İmamı, Nisan 2005, Y. 34 S. 2, s ; Arkadaşım Ali Yardım, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s ; Bir eğitim aracı olarak mevlevî çilesi, Ekim 2007, Y. 36, S.143, s ; Fetret Devri Bereketi Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerif Şerhi, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147, s ; Hicaz Hâtırası, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 60; Evlâd-ı Fâtihandan Alâeddin Halvetî (Yayıntaş), Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 26 DEMİREL, Mehmet İngilizce Seyahatnâmeler ve Bunların İştimâî Târihimiz Bakımından Önemi, Ocak 1998, Y. 27, S. 1, s ; 19. Asrın Başlarında Seyyah-Hekim Bir İngiliz in İstanbul daki Hâtıraları, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; XIX. Asırda İstanbul ve İzmir de Amerikalı İki Misyoner Hekim: William Goodell ve Josiah Brewer, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s DEMİRKAK, İbrahim

17 Bir Mektup, Y. 18, S. 4, s. 54. DEMİRTAŞ, H. Necati Bir İlim Adamı ve Hukukçu olarak Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, Ekim 2009 Y. 38 S: 152 s ; Bir İnanç ve Mücâdele Adamı Ergun Göze, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 61; Bir İlim Adamı ve Hukukçu Olarak Şeyhülislâm Ebussuud Efendi 2, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 105; Bir İlim Adamı ve Hukukçu Olarak Şeyhülislâm Ebussuud Efendi 3, Nisan 2010 Y. 39 S.154, s. 65; Osmanlı Fetvâları, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 127; Bir Umre Ziyâreti 1, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 56; Bir Umre Ziyâreti 2, Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 48 DEMİRTÜRK, Lâle S. Ayverdi nin Mektuplardan Gelen Ses Eserinde Kimlik ve Eğitim, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s DENGİZ, Aliyar Manevî Anneannemin Ardından, Y. 22, s. 2-3, s. 71. DERMAN, Çiçek Tezhip Kursunun Açılışı, Y. 19, s. 1, s. 64; Rikkat Kunt Hoca Hanım, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, ss ; Neden Gerekli Türk El Sanatları Ocak 2003, Y.32, S.1, s DERMAN, Uğur Hat Sanatımızda Resim - Yazılar, Y. 1, S. 3, s. 65; Mahir Hoca'dan İzler, Y. 4, S. 1, s. 15; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 4, S. 2, s. 45; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 4, S. 3, s. 33; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 4, S. 4, s. 27; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 1, s. 34; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 2, s. 57; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 3, s. 47; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 4, s. 14; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 6, s. 1, s. 43; Mehmed Akif e Dâir İki Vesika. Y. 6, S. 3, s. 50; Vefatının Kırkıncı Yıldönümü Dolayısıyla Hattat Hulusi Efendi, Y. 9, S. 1, s. 32; Büyük k, < Şânındadır, Y. 13, S. 3, s. 109; İntikal Tarihi. Y. 22, S. 2-3, s. Kubâ Mescidi Kitabesi, Y. 25, S. 4, s. 66. DERVİŞOĞLU, Abdullah Fethi Gemuhluoğlu İçin İki Hatıra, Y. 16, s. 4, s. 11, Follıı ( u-mııhlu-oğlu'nun Aziz Hatırası İçin Kıt'alar, Y. 16, s. 4, s. 10. DEVRİM, İzzet Melih: Basından Seçmeler. Y. 17, S. 4, s DİNÇ, Necip Klasik Mîmâri Anlayışımıza Bir Bakış, Nisan 2009 Y. 38, S. 150, s DİRVANA, Nesteren İspanya'da Arap - İslâm Tesiri, Y. 10, S. 3, s. 16. DOĞAN, Süleyman Osmanlı Balkanların Ortak Mîrâsı ve Birlikte Yaşama, Temmuz 2011, Yıl: 40, Sayı: 159, s. 7 DOKSAT, Recep Doğum Kontrolü Türkiye İçin Neler Hazırlıyor, Y. 15, S. 2, s. 9.

18 DONUK, Abdulkâdir İslâmiyetten Önce Türklerde Devlet Adamı Tipi, Y. 15, S. 1, s. 35. DURSUN, A. Dr. Haluk 19.yy. Adam Yetiştirmede Hânegî- Himaye Usûlü, Y. 25, S. 4, s. 71; Deliorman ve Koca Balkanlar da Alevîlik, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; 20. Yüzyılda İstanbul da Câmi Mûsikîsi ve Müezzinler, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; Vâkıfları Anma, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s.10-19; Türk'ün Nehri Hangisidir? Ocak 2002, Y. 31, S. 1, s ; Silistre'den Plevne'den Tuna, Nisan 2002, Y. 31, S. 2, s ; Ciğerdelen Nerede? Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s ; Alaman Dağı ndan Tuna ya Bakış Ekim 2002, Y.31, S.4, s DURSUN, Yusuf Mahzun Çeşmeler, Temmuz 2009, Y. 38, S. 151, s. 78. DÜRÜST, M. Kâmil Rodos ve Murat Reis Şehitliği, Y. 11, S. 1, s. 33; Vakıflar ve Vakıf Şûrası, Y. 15, S. 2, s. 40. ECER, Y. Doç. Dr. A. Vehbi Ömer b.el.hattab'dan Hâtıralar, Y. 16, S. 3, s. 67, Y.Emre Döneminde Anadolu'da Kültür Hayatı, Y. 21, S. 3, s. 43, Ahmed Yesevî'de Dînî Tolerans Ve Anadolu'ya Etkileri, Y. 24, S. 1, s. 29, Sahabe Dönemi Kadın - Erkek İlişkileri Üzerine, Y. 25, S. 4, s. 84; İlâhiyât Fakültelerinde Eski Yazı Zorunlu Ders Olmalı mı?, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; Hoca Ahmet Yesevî ve Anadolu Türk Kültürü, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s ; Büyük Türk Âlimi Ebu Mansur Muhammed Mâturidi, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Osmanlı Devleti nin İstiklâlini İlân Eden Devlet Adamı Dursun Fakih, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Prof. Dr. Ali Yardım ı anarken, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Yahyâ Kemâl in İltifat Ettiği Dost Rıfkı Melül Meriç, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s EDES, Selim Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y. 16, S. 1, s. 13. EMİL, Prof. Dr. Birol Türk Kültürünün Bugünkü Meseleleri, Y. 25, S. 4, s. 95; Doğumunun 100. yılında hâlâ yaşayan Nihad S. Banarlı, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s EMİR, Sabahat Safiye Erol ve Ciğerdelen, Nisan 2002, Y. 31, S. 2, s ENGİNÜN, İnci: Tiyatro Edebiyatı, Y. 25, S. 4, s ER, Cihan Nerde, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 157, s. 120 ERASLAN, Kemâl: Hocam Nihad Sâmi Banarlı, Y. 3, S. 4, s. 30; Hocam Nihad Sâmi Banarlı, Temmuz 2004, Y. 33, S. 3, s. 29. Hocam Nihad Sâmi Banarlı, Ocak 2011 Yıl: 40, Sayı: 157, s. 28 ERDOĞAN, Bekir Sıtkı Yûnuslayın, Y. 1, S. 1, s. 44; Barış Bayramı, Y. 1, S. 3, s. 32; Çölde Bir Duman, Y. 2, S. 4, s.

19 30; Az Gittim Uz Gittim, Y. 4, S. 4, s. 32; Acı Salkım, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s. 48; Karabatak, Ekim 2002, Y. 31, S. 4, s. 83; Rubâîler Nisan 2004, Y.33, S.2, s. 37; Sabır Sarmaşıkları, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s.48; Nisan Damlaları, Ekim 2004, Y.33, S.4, s. 64; Sabır Sarmaşıkları, Tem. 2005, Y. 34, S. 3, s. 40; Sabır Sar., Ekim 2005 Y.34, S. 4, s. 19; İlham Coşkusu, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s. 59; Gönülden gönüle, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s. 63; Dörtlükler, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s. 22; Kader Çıkmazı, Nisan 2008 Y. 37 S: 146 s. 42; Dörtlükler, Ocak 2009 Y. 38, S. 149, s. 25; Sabır Sarmaşıkları, Nisan 2009 Y. 38, S. 150, s. 65; Kader Çıkmazı, Tem Y. 38, S. 151, s. 38; Sabır Sarmaşıkları, Ekim 2009, Y. 38, S. 152, s. 25; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ocak 2010, Y. 39, S. 153, s. 92; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Nisan 2010, Y. 39, S. 154, s. 58; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Temmuz 2010, Y. 39 S. 155, s. 39; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ekim 2010, Y.39, S.156, s. 60.; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 40;Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 11; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ekim 2011, Yıl:40, Sayı:160, s. 58; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ocak 2012 Yıl: 41 Sayı: 161, s. 59; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Nisan 2012, Yıl: 41 Sayı: 162, s. 24; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 70; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 83 ERDOĞAN, Mustafa Bir Nazım Şeklinin Panoraması: Türk Edebiyâtında Muhammes, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ERGİ, Sabahaddin Akşehir den Uçan Kuş, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s. 70. ERGİN, Muharrem İstanbul'daki Son Osmanlı Âbidesi, Y. 13, S. 3, s. 31; Türk Millî Kültürü ve Dünyâ Görüşü Üzerine, Y. 14, S. 4, s. 27; Türkçede Millet Felsefesi, Y. 15, S. 1, s. 53. ERGİNER, Hâlis Faruk Nâfiz'e Kıt'alar, Y. 3, S. 1, s. 59; Faruk Nâfiz'e Kıt'alar, Y. 3, S.2, s. 61; Emirgân Rubaileri, Y. 3, S.3, s.36; Vefatına Târih, Y.3, S.4, s.4; Yahya Kemâl'e Gazel, Y.5, S.4, s. 32. ERGİYDİREN, Özcan Ayasofya Şadırvanı, Y. 9, S. 1, s. 55; Manisa'da Kandil, Y. 25, S. 2. s. 55; Boğaziçi nde Mevlevî Âyini, Temmuz 2005 Y. 34 S. 3, s ; Bir Defter ve Bir Neyzen, Ekim 2005, Y. 34 S. 4 s ; Sohbet ve Mûsıkî, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Nasıl semâzen oldum, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Özbekler Tekkesi-1956, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Yarım Asır Önce Şeb-i Arûs, Ocak 2008 Y. 37 S: 145 s ; Yarım Asır Önce Şeb-i Arûs II, Nisan 2008 Y. 37 S: 146, s ; Yarım Asır Önce Şeb-i Arûs III, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s , Osmanlı nın Son Dergâhı ve Bir Enstitü, Nisan 2009 Y. 38 S. 150 s ; Şehzâde Câmii, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 157, s. 109; Fâtih Câmii, Nisan 2011, Yıl: 40, Sayı 158, s.45; Bir Hamamın Hikâyesi, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı:160, s.47; Kıt alar, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 42; Yârân-ı bâ-safâ ile hasbıhâl, Nisan 2012, Yıl: 42, Sayı 162, s. 28; Fuzûlî ve Biz, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s.14; Aşk Bu İmiş Romanını Kim Yazdı? Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 56 ERGUNER, Yard. Doç. Süleyman 19. Asır Neyzenleri, Y. 22, S. 1, s. 45.

20 ERGUNER, Ulvî: Türk Mûsikîsi Bizans Aksiyonu mudur?, Y. 3, S. 2, s. 56; Türk Mûsikîsi Bizans Aksiyonu mudur?, Y. 3, S. 3, s. 63; Türk Mûsikisi Bizans Aksiyonu mudur?, Y. 3, S. 4, s. 65. ERGÜZEL, M. Mehdi Bir Başka İstanbul dan Gülümseyen Düşünceler, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Türkçe nin Sırları nı düşündüren adam, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s ; Yahyâ Kemal in Şiirlerinde Zevk, haz ve lezzet... Üzerine, Ekim 2008 Y. 37 S. 148 s ERİK, Nâzik İmlâmız, Y. 9, s. 4, s. 23; Ekrem Hakkı Ayverdi Vasfında, Y. 13, S.3, s. 121; Sâmiha Ayverdi'de Eğitim, Y. 17, S. 4, s. 83; Üç Ayların Başı, Y. 18, S. 2, s. 54; Küçük İlimizde Ramazan, Y. 19, S. 2, s. 12; Ülkemizde Dini Hayat, Y. 19, S. 3, s. 11; Bizim Ordumuz, Y. 21, S. 1, s. 9; Gazete Okuyamıyorum, Y. 21, S. 2, s. 10; Öğretmenim, Y. 21, S. 3, s. 13; Eskidendi mi?, Y. 21, S. 4, s. 9; Y.Kemâl Yanılmış, Y. 22, S s. 49; Yeni Bir Fetih İçin, Y. 23, S. 1, s. 20; Daha Dün Gibi, Y. 23. S. 2, s. 12; "Ateş Ağacı" Ve Sâmiha Ayverdi'nin Dünyâsından Bugüne, Y. 23, S. 3, s. 9; Meğer Değilmiş, Y. 23, S. 4. s. 23; Bir Haberin Düşündürdükleri, Y. 24, S. 1, s. 23; Onat Kutların Ardından, Y. 24. S. 2, s. 34; Sâmiha Annem Dediydi ki..., Y. 24, S. 4, s. 7; Dergimiz, Y. 25, S. 1, s. 8; İhtiyarlar, Y. 25, S. 3, s. 18: Eğitim Şûraları, Y. 25, S. 4, s. 118; Şûrânın Unuttukları, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s ; Bizim Toplumumuzda Çocuk ve Eğitim, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Değişim ve Çiçekler, Temmuz 1999, Y. 28. S. 3, s. 8-14; Kahraman, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s ; 8 Yıl, Ocak 2000, Y. 29. S. 1, s ; Kavram Kargaşası, Nisan 2000, Y.29, S. 2, s ; Demokrasi, İnsan Hakları, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Sosyoloğa Çağrı, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s. 9-11; 80. Yaşında Tanıyanların Dilinden İlhan Ayverdi, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s ; Dostlardan Dost, Y. 39 Ocak 2010, Y. 39, S. 153, s. 17. ERİM, Neşe Kocaeli Sanayi Târihine Bir Bakış, Y. 25, S. 4, s ERİŞ, Metin: İlk Üstün Hizmet Armağanı, Y. 13. S. 3, s. 93; Hergün Duyduğum Bir Dost, Ocak 2010, Y. 39 S. 153, s. 67. ERKAN, Mustafa İlâhî, Nisan 2002, Y. 31, S. 2 s.82; Hicran, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s. 35. EROĞLU, Ebubekir Secde Eden Kadın, Y. 22, S. 2-3, s. 91. EROĞLU, Serhan Oytun Şâirler Toplantısı(Şiir), Y. 21, S. 4, s. 32; Tuyuğ, Y.22, S. 1, s. 78; Rubâî, Y. 22, S. 4, s. 56. EROL, Aydil Rubâî, Y. 10, S. 2, s. 56. EROL, Safiye Metruk Yalıda Garip Bir Gece, Ocak 2002, Y. 31, S. 1, s. 9-12; Alexandra Filipovna, Nisan 2002, Y. 31, S. 2, s. 8-13; İlk Efendim, Pomak Ali Efendi, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s. 8-11;

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Dokuz Eylül Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Tıp Tarihi ve Deontoloji Ege Üniversitesi 1988

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında 1 / 10 liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 21 Mart

Detaylı

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM Handır bu gönlüm, ya misafirhane Derd konuklar, derman konuklar, hayâl konuklar, melâl konuklar; mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret, hiç çıkmaz

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

İstanbul'da Konular ve Konuşanlar

İstanbul'da Konular ve Konuşanlar On5yirmi5.com İstanbul'da Konular ve Konuşanlar İstanbul'da Nisan (2013) ayında gerçekleşecek olan kültür sanat konuşmalarını sizler için oluşturduk. Yayın Tarihi : 3 Nisan 2013 Çarşamba (oluşturma : 9/18/2015)

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan.

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan. TANITIM: 1912 den sonra şiir ve dil üzerinde yoğunlaşan Yahya Kemal, tarih, dünya görüşü ve aşk konuları çerçevesinde eserini oluşturdu. Mükemmel ve öz şiir anlayışını benimseyen şairin şiirlerinin sayısı

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V.

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V. DUYURU YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE MAZERETLERİ KABUL EDİLEN VE AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI ÖĞRENCİLERİN KARŞILARINDA BELİRTİLEN DERSLERDEN 21-22- 23-24 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

BİLGİLENDİRME İLANIDIR

BİLGİLENDİRME İLANIDIR Ek /a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN L A 0 C L A 0 LA0C A L A 0 C LA0D L A B LAB L A A L A LAA B : L A B L A LAD L A A L A LAA A Büyükoynatan LA0C LA0D 0 0 Büyükoynatan LA0C LA0C 0 LA0C LA0C 0 0 LA0C

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU İLETİŞİM Tel: 0412 2411000 Dahili 8247-8260-8245 Web: http://www.dicle.edu.tr/turk-dili-veedebiyati-bolumu-suleyman-nazif-ve-saidpasa-sempozyumu e- posta: snazifsempozyumu@dicle.edu.tr SEMPOZYUM KURULLARI

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz 1. 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Valisi Sempozyum Onursal Başkanı Dr. A. Eşref FAKIBABA Şanlıurfa Belediye Başkanı Sempozyum Onursal Başkan

Detaylı

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Gürol PEHLİVAN Yabancı Dil Danışmanları Prof. Dr. Metin EKİCİ

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

kasım :00

kasım :00 S.N İlçe Kurum Kodu Okul Adı Seminer Tarihi ve Saati Semineri Yapacağı Okul Kurs Görevlisi 1 BATTALGAZİ 754789 100.Yıl İmam Hatip 18.11.2015 100.Yıl İmam Hatip ENGİN DEMİRCİ 2 BATTALGAZİ 755723 20 Mayıs

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı