KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)"

Transkript

1 KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti Merkezi Hazine, Teşkilâtın Yapısı ve Değerlendirilmesi ( ), Y. 21, S. 2, s. 65; Ahîlîk Teşkilâtı ve Ahlâki Kuralların İktisadî Hayâta Tatbiki, Y. 23, s.4, s. 54. AÇIKGÖZ, Halil Gölgesi Olan Çınar: Ekrem Amca, Y. 13, s. 3, s. 141; "Bir Dağdan Bir Dağa", Y. 14, S. 1, s. 73; "İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupa-sındaki Etkileri", Y. 15, S. 3, s. 74; Türkçe'de Bitişik Kelime Meselesi, Y. 16, S. 2, s. 35; Bir Katalog Münâsebetiyle, Y. 16, S. 2, s. 69; Cemil Meriç Hoca İle Sohbetler, Y. 16, S. 3, s. 8; İki Edebiyat, Bir Motif, Y. 16, S. 4, s. 63; Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskânı, Y. 17, S. 1, s. 59; Sâmiha Ayverdi'nin Dili ve Üslûbu, Y. 17, S. 4, s. 39; Vurgu ve Telaffuz Meseleleri, Y. 18, S. 1, s. 24; Muasır Türk Şiirinde Hâce Ahmed Yesevî, Y. 20, S. 2, s. 42; Tataristan Türk Şiirinde Hoca Ahmed Yesevî'nin Yeri Üzerine Dr. Elfine Sibgatullina İle Sohbet, Y. 20, S. 3, s. 34; Safiye Erol un Yazı Dünyâsı, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Safiye Erol'un Kendi Kaleminden Hayatı, Ekim 2002, Y.31, S.4, s ; Safiye Erol'un Kendi Kaleminden Hayatı (2), Nisan 2003, Y. 32, S. 2, s AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Nâmık Kahve Etrafında Teşekkül Eden Edebî Kamuoyu, Y. 21, S. 1, s. 25. AKBAŞ, A. Vahap Nereye, Y. 8, S. 4, s. 54; Rubâî, Y. 9, S. 3, s. 10; Rubâî, Y. 10, S. 1, s. 30; Kelâmın Delişmen Sularında, Y. 11, S. 4, s. 8; Hüzün Coğrafyası (Şiir), Y. 18, S. 2, s. 40; Banarlı nın İstanbul Aşkı, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s AKDAĞ, M. Zeki Oraları Hiç Görmedikti, Nisan 2003, Y. 32, S. 2, s. 86; Çöküş Telâşı, Ekim 2003, Y. 32, S. 3, s. 70; Neslimin Umudu, Nisan 2004, Y.33, S.2, s. 77; Adresi Olmayan Mektup, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s 21.; Kuşlar, Nisan 2012, Yıl: 41, Sayı: 162, s. 87 AKDAĞLI, Cihangir Gazel, Y. 11, S. 3, s. 22. AKDEMİR, Rızâ Ben, Y. 4, S. 1, s. 73. AKENGİN, Yahya Huzur, Ocak 2003, Y. 32, S. 1, s. 81

2 AKIN, Nur Özmel Prof. Dr. Orhan Okay ile Beşir Fuad Üzerine, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s.72 AKSAY, Dr. Ercüment Kubbealtı'nın Kasetleri, Y. 21, S. 1, s. 72. AKSOY, Mehmet Kemâl Batanay, Y. 9, S. 3, s. 43; Aydınlık Yüzler, Y. 11, S. 4, s. 26. AKSU, Cemal Sâmiha Ayverdi'nin Ardından, Y. 22, S. 2-3, s AKSUN, Belma Bir Yazar Keşfettim: Safiye Erol, Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s AKÜN, Ömer Faruk Osmanlı Târihi Karşısında Yahya Kemâl'in Şiiri, Y. 5, S. 2, s. 13; "Tanzimat Edebiyatı" Sözü Ne Dereceye Kadar Doğrudur?, Y. 6, S. 2, s. 15; "Tanzimat Edebiyatı" Sözü Ne Dereceye Kadar Doğrudur?, Y. 6, S. 3, s. 22; Türk Dili Karşısında Türk Münevveri, Y. 10, S. 2, s. 15; Kubbealtı Lugatı Hakkında Görüşler, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s AKYAVAŞ, Beynun Bir Hayat Hikâyesi, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s. 43. Bir Yıldızı Koparmak, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; Bir Çiçeğim Adım Lâle, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s ; Eski Hırkalar, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ; Mahzun Bir Gün, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s ; Eyüp- Çemberlitaş, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Çengelköy, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s ; Bahçekapı-Divanyolu Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Divanyolu-Harbiye, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s ; Üsküdar da Üç Vâlide, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Galata, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s ; Ya Hazreti Mevlânâ Ocak 2003, Y. 32, S. 1, s. 89; Allah'tan Korkun, Ocak 2004, Y.33, S.1, s ; Türkçe Vatandır, Nisan 2004, Y.33, S.2, s ; Hayat Yolculuğu,Temmuz 2004, Y.33, S.3, s ; Bu cennet vatan, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Çiçekçi Kahvesi, Ocak 2008 Y. 37 S: 145 s ; Şükrü Paşa nın Vasiyeti, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ; Hastalara Şifâ, Dertlilere Devâ, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s ; Vücut İklîminin Sultânı, Ocak 2009 Y. 38 S. 149 s ; Yaylalar, Yaylalar, Nisan 2009 Y. 38 S. 150 s ; Öpülecek Eller, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s.19-24; Atalardan Kalma Ayna, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 93; Kâse-i Fâfur, Temmuz 2010 Y. 39 S. 155, s. 23; Şehzâdebaşı nda Bir Gün, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 41; Eminönü nde Bir Gün, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 21 ALAN, Selâmi Türk Edebiyâtında İstanbul, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ALP, Ömer Osmanlı Vergi Sisteminde Âşar... Nisan Y. 28, S. 2, s ALTINBİLEK, Cemil Hoca Câhit Gözkan (Şiir), Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s. 35; Hoca Cahid Gözkan, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3 s ; Hoca Ahmet Mükerrem Akıncı,Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s ; İki Manisalı, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s.60-61; Hoca Kānûnî Mehmet Bey ( ), Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Manisa Müftüsü Hâlim Efendi ve Manisalı Mûsıkîşinaslar, Ocak

3 2008 Y. 37 S. 145 s ; Hoca Câhit Gözkan( ) ın Mülâkatlarından, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ; Enderunlu Latif Ağa ( ), Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s ; Manisa Sevdâsı, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S. 149 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S. 149 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s ; Şiir, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 27. ALTINKUŞLAR, Ahmed Ayhan: Gazel, Y. 13, S. 2, s. 8; Mersiye, Y. 13, S. 3, s. 60; Kahveye Gazel, Y. 14, S. 1, s. 34; Mersiye, Y. 14, s. 2, s. 18; Arzu, Y. 14, S. 3, s. 44; Tazarrû (Şiir), Y. 21, S. 3, s. 8. ALTINKUŞLAR, Bedreddin Unutulmuş Bir Servet-i Fünûncu Celâl Nuri İleri, Nisan 2008 Y. 37 S. 146 s ALTUNEL, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Edebiyatımızda Çevre Tasviri, Y. 21, S. 3, s. 66; Edebiyatımızda Kıssa, Kıssahânlık Geleneği, Y. 23, S. 3, s. 37. ANDI, M. Fatih İlmin Bereketi Eserlerde Işır, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ARAL, Mehmet İsa Ekim İhtilâlinden Sonra Sovyetler Birliği'nde Manas Destanı Üzerinde Oynanan Oyunlar ve Baskılar, Y. 12, S. 3, s. 41. ARAZ, Nezihe Aziz Bir İstanbullu, Y. 22, S. 2-3, s. 73. AREN, Aliye Işık Ahmet İle Mülakat, Y. 25, S. 1, s. 42. AREN, Kemâl Yurdakul Eğitim ve Öğretimde -Şeytan Üçgeni- İmlâ Meselesi, Y. 12, S. 1, s. 9; Celâlîler veya Garipçiler ve Sonrası, Y. 13, S. 2, s. 29; Kuzu ve Ganem, Y. 13, S. 3, s. 107; Şeytanla Mülakat, Y. 14, S. 1, s. 35; Saba Melikesi, Y. 14, S. 2, s. 49; Şeytanla Mülakat II, Y. 14, S. 3, s. 65; Vakıf ve Millî Eğitim, Y. 15, S. 2, s. 36; Türkçeyi Sevmek, Y. 17, S. 2, s. 33; Çocuklarınız Geri Zekâlı Değildir, Y. 17, S. 3, s. 29; "Han Yap Oğlum Han Yap!", Y. 17, S. 4, s. 91; Saksı Çiçekleri, Y. 18, S. 2, s. 59; Anneler Uyanın, Y. 18, S. 3, s. 9; Hz. Adem'den Mektup Var!, Y. 18, S. 4, s. 44; Ah Budala, Y. 19, S. 2, s. 47; Lâbirent, Y. 19, S. 4, s. 14; Gözlen Yaşlı Çocuk, Y. 20, S. 4, s. 12; Edep Çiçeği, Y. 21, S. 2, s. 12; M.E.B.lığı mı? Pandora Kutusu mu?, Y. 21, S. 3, s. 20; Kınalı Mehmed'in Vedâı, Y. 21, S. 4, s. 13; M.E.B.lığı mı? Pandora'nın Kutusu mu?, Y. 22, S. 1, s. 37; "Bir Tebessümdü O!...", Y. 22, S. 2-3, s. 43; Suya ve Boğaz'a Dâir, Y. 22, S. 4, s. 25; Hz.Adem'den Mektup Var!..., Y. 23, S. 1, s. 49; Gökten İnen Mâide, Y. 23, S. 2, s. 30; Tarık Buğra-Bir Dil Ustası, Y. 23, S. 3, s. 15; Hayri Gibi, Y. 23, S. 4, s. 18; Elifler Ve Muhsin Çelebiler, Y. 24, S. 1, s. 57; Gördüklerimiz- Okuduklarımız, Y. 24, S. 1, s. 72; Gördüklerim-Okuduklarım, Y. 24, S. 2, s. 74; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 24, S. 3, s. 71; O, Bir Serhat Gâzisiydi, Y. 24, S. 4, s. 20; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 24, S. 4, s. 72; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 25, S. 2, s. 71; Gördüklerimiz-Okuduklarımız, Y. 25, S. 3, s. 71; Alt Yapı İnsandır, Y. 25, S. 4, s. 17;

4 Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s. 73. Gördüklerim- Duyduklarım- Okuduklarım, Nisan 1997, Y. 26, S. 2, s. 70; Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Temmuz 1997, Y. 26, S. 3, ss. 68; Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s. 66; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ocak 1998, Y. 27, S. 1, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Gördüklerim- Duyduklarım-Okuduklarım, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s ; Gördüklerim-Duyduklarım- Okuduklarım, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Nisan 1999, Y. 28, S. 2, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s. 73,76; Gördüklerim- Duyduklarım-Okuduklarım, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Kitap Tanıtımları, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s ; Sâmiha Ayverdi Üslûbunun Tahlil Denemesi, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Gördüklerim-Duyduklarım-Okuduklarım, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s ; Gördüklerim- Okuduklarım-Duyduklarım, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Gördüklerim-Okuduklarım- Duyduklarım, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s ; Gördüklerim-Okuduklarım- Duyduklarım, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Ocak 2002, Y.31, S.1, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Nisan 2002, Y.31, S.2, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Temmuz 2002, Y.31, S.3, s ; Gördüklerim-Okuduklarım-Duyduklarım, Ekim 2002, Y.31, S.4, s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2003, Y. 32, S.1, s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Nisan 2003, Y. 32, S.2, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2003, Y. 32, S.3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2003, Y. 32, S.4, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2004, Y.33, S.1, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2004, Y.33, S.2, s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım Temmuz 2004, Y.33, S.3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Ekim 2004, Y.33, S.4, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduk-larım, Ocak 2005, Y.34 S.1 ss.71-76; Sâmiha Ayverdi ve Çocuk Terbiyesi, Nisan 2005 Y. 34 S. 2 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2005, Y. 34, S. 3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduk-larım, Ekim 2005, Y.34, S.4 s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduk larım, Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Kültür Köprüsü, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2008 Y. 37 S.145 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Habbe Habbe Değil, Kubbe Kubbe Edirne, Nisan 2008 Y. 37 S.146 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2008 Y. 37 S.147 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2008 Y. 37 S.148 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S.149 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2009 Y. 38 S. 150 s ; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2009 Y. 38 S.151 s ; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Ekim 2009 Y. 38 S.152 s ; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2010 Y. 39 S.153, s. 108; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2010 Y. 39 S.154, s. 91; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2010 Y. 39 S.155, s. 91; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2010, Y.39, S. 156, s. 89; Okuduklarım- Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 161; Okuduklarım-Gördüklerim- Duyduklarım, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 87; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2011,

5 Yıl: 40, Sayı:160, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ocak 2012 Yıl: 41 Sayı: 161, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Nisan 2012 Yıl: 41 Sayı: 162, s. 88; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Temmuz 2012 Yıl: 41 Sayı: 163, s. 90; Okuduklarım-Gördüklerim-Duyduklarım, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 89 ARIK, Şahmurat Karanlığa Direnen Yıldız da Mekân Unsuru, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Yıllardır Seyrettiğimiz Bir Tiyatro Eseri: Îzâh ve İstîğza, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s ; Sevinç Çokum un Romanlarında Türbe ve Mezarlıklar; Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ; Ahmet Midhat Efendi yle Yaşayan Güzellikler, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; "Bir Kadının Hayatı" Romanında Âmin Alayı Ocak 2004, Y.33, S.1, s ARPAGUŞ, Sâfi Vahdet Dükkânı, Ekim 2007, Y. 36, S.144, s ARSLAN, Mehmed: Azadlık, Y. 20, s. 1, s. 75; Sersem Sersem Bu Sersem Dünya (Şiir), Y. 20, S. 2, s. 8. ASİLTÜRK, Bâki Osmanlı nın Avrupa yı tanımasında Seyahatnâmelerin Rolü, Ocak 1998, Y. 27, S.1, s ASLAN, Recep Peyâmi Safâ nın Türkçesi, Temmuz 2011, Yıl: 40 Sayı: 159, s. 24; İbrâhim Şinâsi nin Sözlük Çalışması, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı: 160, s.80 ASLANAPA, Oktay San'at ve Kültür Mirasımıza Saygı, Y. 7, S. 1, s. 27; Ekrem Hakkı Ayverdi İçin, Nisan 2004, Y.33, S.2, s AŞICI, Murat Yûnus'un Dostu, Y. 20, S.3, s. 27. ATALAR, Prof. Dr. Münir Kitaplar "Millî Üniversite ve Reform - Yeni Osmanlılar Târihi - Tevfik Fikret ve Din", Y. 2, S. 4, s.71; Kitaplar "Kurtuluş Savaşının Kahraman Çocukları", Y. 3, S.2, s.73; Kitaplar "Şerhli Mesnevî-i Şerif", Y. 3, S.3, s.72; Kitaplar "Türk Tarihinde Mes'eleler", Y. 5, S.1, s.73; Kitaplar "Eski Kitapçılık San'atlarımız", Y. 5, S.2, s.73; Kitaplar "Cevdet Paşa'mn Cemiyet ve Devlet Görüşü - İslâmda Eğitim Öğretim Târihi", Y. 6, S.2, s.71; Kitaplar "İslâmda Ahlâk ve Mutluluk Felsefesi", Y. 6, S.3, s.72; Kitaplar "Zileli Halk Şairlerimiz", Y. 25, S.4, s.9. ATSIZ, Nihal Sona Doğru, Y. 5, S. 1, s. 4. AVLUPINAR, Naciye Geleneksel Türk San'atlarmdan; "Çini", Y. 25, S. 3, s. 54. AYAS, Mehmet Râmi Emrehan, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s. 79. AYAŞLI, Münevver

6 Bir Osmanlı Daha, Y. 13, S. 3, s. 51. AYTEKİN, A. Rıza Az ve Öz, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s. 69; Az ve Öz, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s. 38; Öz, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s. 40; Az ve Öz, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s. 64. Az ve AYAS, Rami Merhaba, Y. 22, S. 2-3, s. 59. AYAZ, Nevzat: Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y. 16, S. 1, s. 11. AYDA, Âdile Âdile Ayda dan Ergun Göze ye, Nisan 2010 Y. 39 S. 154, s AYDIN, Mehmet İslâm'ın Estetik Görüşü, Y. 15, S. 4, s. 9. AYTAÇ, Pâkize Yunus ve Mevlânâ da Hoşgörü, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s AYTEKİN, A. Rıza Az ve Öz, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s. 15. AYVAZOĞLU, Beşir Kasîde, Y. 4, S. 3, s. 60; Türk - İslâm Sanatlarının Dayandığı Dünyâ Görüşü ve İstikbalde Yaşama Gücü, Y. 15, S. 3, s. 21; Sâmiha Ay-verdi'nin Mensur Şiirleri: HANCI, Y. 17, S. 4, s. 46; Y.Kemal'in Şiiri ve Fikirlerinin Geleceği, Y. 19, S. 2, s. 31; Ataç ve Kabaklı, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Divan Yolu'nun İmar Târihi, Ocak 2002, Y.31, S.1, s ; Ciğerdelen Üzerine Bazı Düşünceler, Nisan 2002, Y. 31, S.2, s ; Türbe'de Tarih, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s ; Ufukların İştiyâkı Var Nûra, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 57, s. 85; Bir Kültür Adamı Olarak Ahmet Yâkupoğlu, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 52 AYVERDİ, Aligül Bir Tutam Katırtırnağı, Y. 13, S. 3, s AYVERDİ, Ekrem Hakkı İstanbul Türkçesi Üzerine Bir Dil Anketi, Y. 1, S. 1, s. 45; Hazîneler Üstünde, Y. 1, S.2, s.34; Boğaziçi'nde Bir Temel Taşı, Y. 1, S.4, s.26; Fetih Konuşması, Y. 2, S.3, s.35; Târihimizde Anadolu ve Rumeli Devirleri, Y. 3, S.2, s.28; Târihimizde Anadolu ve Rumeli Devirleri, Y. 3, S.3, s.22; İlimde Millî Basiretin Ehemmiyeti, Y. 4, S. 1, s. 27; Müftiyyü's-Sakaleyn, Y. 4, S.3, s.24; Köstendi!, Y. 5, S.1, s.54; Fethin Mânâsı, Y. 5, S.4. s.24; Âbidelerin Bir Elden İdaresi, Y. 6, S.1, s.52; Bursa'da Yeşil Cami, Y. 7, S.3, s.45; XIX. ve XX. Asırlarda İstanbul Mimarisi, Y. 8, S.1, s.11; Osmanlılarda Minare, Y. 8, S.4, s.17; Müze Şehir, Y. 10, S.1, s.21; Büyük Emânet, Y. 10, S.4, s.11; Camilerde İlk Saf ve Geniş Saf Hakkında, Y. 11, S.2, s.8; Camilerde İlk Saf ve Geniş Saf Hakkında, Y. 11, S.3, s.23; Kubbealtı Akademik Sohbetleri Açılış Konuş-ması, Temmuz 2010 Y. 39 S. 155, s. 16. AYVERDİ Enstitüsü İki aziz dost Sâmiha Ayverdi ve Nihad Sâmi Banarlı, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s. 7-13

7 AYVERDİ, Fazlı Babam, Y. 13, S.3, s.97; Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y.16, S.1, s.18. AYVERDİ, İlhan Muhtaç Olduğumuz Mütefekkir, Y. 3, S.4, s.5; Kökü Mazide Olan Âti, Y. 4, S.1, s.5; Târih ve San'at, Y. 4, S.2, s.5; Silinmeyen Damga; Y. 4, S.3, s.5; Bayramın Düşündürdükleri, Y. 4, S. 4, s.5; Tahtından İnen Güzel, Y. 5, S.1, s.5; Veren El, Y. 13, S.3, s.83; Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y. 16, S.1, s.9; Takdim, Y. 22, S.2-3, s.5, 100 Sayıyı Geride Bırakırken, Y. 25, S. 4, s. 5. AYVERDİ, Sâmiha Bir Beyannamenin Düşündürdükleri, Y. 1, S.1, s.25; İnsan, Y. 1, S.2, s.9; Radoviçli Rüveyde Hanım, Y. 1, S.3, s.9; Çık Salın, Y. 1, S.4, s.9; Lütûflu Valde, Y. 2, S.1, s.9; Zehir Dede, Y. 2, S.2, s.10; Bergamalı Cevdet Efendi, Y. 2, S.3, s.9; Mihver İnsan İhtiyâcı, Y.2, S.4, s.9; Kütle Terbiyecisi Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Y. 3, S.1, s.9; Bir Vak'a, Y. 3, S.2, s.9; Derviş Yûnus, Y. 3, S.3, s.8; Bir Atabek'in Ölümü, Y. 3, S.4, s.7; Doğu ve Batı San'atının Hareket Noktaları, Y. 4, S.1, s.7; San'at Geleneğimiz, Y. 4, S.2, s.7; Çeşnici Başı, Y. 4, S.3, s.7; Takiyef, Y. 4, S.4, s.8; Aynalar, Y. 5, S.1, s.7; Hazin Bir Gaflet Örneği, Y. 5, S.2, s.5; Börek Ağacı, Y. 5, S.3, s.5; Doktor Hâlid Şâzi Bey, Y. 5, S.4, s.5; Kahve mi? Çay mı? Hayran mı?, Y. 6, S.1, s.5; Mustafa, Y. 6, S.2, s.5; Doğduğum Ev, Y. 6, S.3, s.5; Garbın ve Şarkın Elinde İnsan, Y. 6, S.4, s.5; Zerdebıyık Hasan Bey, Y. 7, S.1, s. 5; Cemekân, Y. 7, S.2, s.5; Yemin, Y. 7, S.3, s.5; Havaya Uçurulan Köprü, Y. 7, S.4, s.5; Efendiliğe Dönüş, Y. 8, S.1, s.5; Öküz Mehmet Paşa, Y. 8, S.2, s.5; Rahmet Kapısı, Y. 8, S.3, s.5; Dost, Y. 8, S.4, s.5; Akbıyık Sultan, Y. 9, S.1, s.5; Ne Oldu Bize?, Y. 9, S.2, s.5; Beyaz At, Y. 9, S.3, s.5; Ödenecek Borç, Y. 9, S.4, s.5; İnsansız Dünyâ, Y. 10, S.1, s.5; İslâm'ın Dört Mevsimi, Y. 10, S.2, s.5; Endülüs, Gurbette İslâm, Y. 10, S.3, s.5; İki Buçuk Asır Evvelki Kazma, Y. 10, S.4, s.5; Yarınki İstanbul, Y. 11, S.1, s.5; Yıldız, Y.11, S.2, s.5; Yalan, İftira, İntikam, Y. 11, S.3, s.5; Barış ve Kavga, Y. 11, S.4, s.5; Fakir Düşen Efendi, Y. 12, S.1, s.5; Çamlıca'daki Evimiz, Y. 12, S.2, s.5; Remziye Hanımefendi, Y. 12, S.3, s.5; Geçmişle Nikâh Tazelemek, Y. 12,.4, s.5; Kâmil Paşa Harmanı, Y. 13, S. 1, s.5; Hammoğlu Mehmed Ağa'nın Kızı, Y. 13, S.2, s.5; Bir Faziletler Zinciri, Y.13, S. 3, s.7; O Eller, Y. 13, S.4, s.5; Fâtih II. Sultan Mehmed ve..., Y. 14, S.1, s.5; Van Valisi Haydar Bey, Y. 14, S.2, s.5; Kavasın Ayşe Hanım, Y. 14, S.3, s.5; Bir Gaflet Örneği, Y. 14, S.4, s.5; Sultan II. Abdülhamid Devrinden Birkaç Hâtıra, Y. 15, S.1, s.5; Doğum Kontrolü Mevzuunda, Y.15, S.2, s.5; Karadeniz Bizimken, Y. 15, S.3, s.5; Nereden Nereye, Y. 15, S.4, s.5; Dünyânın Görüp Göreceği Tek Efendi Millet Y. 16, S.1, s.5; Bu Zırh Delinmez, Y. 16, S.2, s.5; Bey, Y. 16, S.3, s.5; Dokuz Kürklü Aşır Efendi, Y. 16, S.4, s.5; Yahudinin Gözü Duymuyor, Y. 17, S.1, s.5; Hasan Bilâlî, Y. 17, S.2, s.5; Kıble Ve Kıblesizler, Y. 17, S.3, s.5; Hancı'dan (İktibas), Y. 17, S.4, s.8; Bir Mektuptan..., Y. 17, S.4, s.144; Bir Sohbet, Y. 17, S.4, s.159; Mektuplar; TRT Umum Müdürlüğüne, Turizm Bakanı'na, Muhtelif Devlet Büyüklerine, Cemil Meric'in Mektubu, Cavid İkbal'in Mektubu, Y. 17, S.4, s.186; Çiti Eski Yerine Getir, Y. 18, S.1, s.5; Zaferlerin Ruhu Olan Adalet, Y. 18, S.2, s.5; Yabancılar ve Biz, Y. 18, S.3, s.5; Aldanan Bir Bulgar Başkanı, Y. 18, S.4, s.5; Âbide Adam, Y. 19, S.1, s.5; Hatâlarımız, Y. 19, S.2, s.5; İslâm'ın Kızıl Elması, Y. 19, S.3, s.5; Sakat Doğmuş Çocuk; Amerika, Y. 19, S.4, s.5; Bahri Bey, Y. 20, S.1, s.5; Tedbir Ve Takdir, Y. 20, S.2, s.5; Akıbetlerini Bekleyenler, Y. 20, S.3, s.5; Bu Nasıl Osmanlılık, Y. 20, S.4, s.5; Bizans'ın Mezar Taşı, Y. 21, S.1, s.5; Ne Diye Onlara Benziyoruz?, Y. 21, S.2, s.5; İtalya, Y. 21, S.3, s.5; Ezelî Dostlar, Y. 21, S.4, s.5; Doğrusunu Tarih Söyler, Y. 22, S.1, s.5; Torunlarına Vasiyetleri, Y. 22, S. 2-3, s. 6; İnkırazın Çaresi Zülüm Değildir, Y. 22, S. 4, s. 5; Cemâle

8 Çağrılanlar, Y. 23, S. 1, s. 5; Kavafın Oğullan, Y. 23, S. 2, s. 5; Medeniyet, Y. 23, S. 3, s. 5; Tantâvi'nin Bahçesi, Y. 23, S. 4, s. 5; Yangın, Y. 24, S. 1, s. 5; Kızıl Elma, Y. 24, S. 2, s. 5; Hâlâ Aynı Korku, Y. 24, S. 3, s. 5; Utanıyorum, Y. 24, S. 4, s. 5; Ethem Ağa, Y. 25, S. 1, s. 5; Mühürcü Rauf Efendi, Y. 25, S. 2, s. 5; İki Vali İki Dünya, Y. 25, S. 3, s. 5; Hırsız Var, Hırsız Var, Hırsız Var!, Y. 25, S. 4, s. 7. Fâtih Sultan Mehmet den Sonra, Ocak 1997, Y. 26, S.1, s.5-7. İşgal, Nisan 1997, Y. 26, S. 2, s. 5-8.Niçin Akıncı Olduk?, Temmuz 1997, Y. 26, S.3, s. 5-9; Dost Acı Söyler, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s. 5-8; Mülâkat (S. Ayverdi ile M. Ali Ayni), Ocak 1998, Y. 27, S. 1, s. 7-8; Mülâkat (S. Ayverdi ile Ahmet Tecer), Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s. 5-6; Mülâkat (S. Ayverdi ile M. Ali Ayni), Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s. 5-6; Mülâkat (S. Ayverdi ile Şâziye Berin / Safvet Bey), Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s. 5-9; Mülâkat Giritli Saraçzade Ali Zeki Bey ile, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s Mülâkat Fahrünnisa Yetmen ve Zeynep Koniçe ile, Nisan 1999, Y. 28, S. 2, s. 5-6; Mülâkat Güzide Hanımefendi ve Zekiye Sâdık Şenel ile, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s. 5-7; Mülâkat Mehmed Ali Aynî ve Garbis Fikri ile, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s. 5-8; Mülâkat Necip Fazıl Kısakürek ile, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s. 9-12; Mülâkat Albay Necati Özver ile, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s. 7-8; Mülâkat Enis Behiç Koryürek ile, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s. 6-9; Mülâkat M. R. Balaban, Ülker-Suna Balaban ile, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s. 7-10; Mülâkat, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s. 6-8; Mülâkat, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s. 6-12; Mülâkat, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s. 4-8; Mülâkat, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 5-7; Mülâkat, Ocak 2002, Y.31, S.1, s ; Mülâkat, Nisan 2002, Y.31, S.2, s. 6-7; Mülâkat, Temmuz 2002, Y.31, S.3, s.6-7; Mülâkat, Ekim 2002, Y.31, S.4, s.7-8; Mülâkat, Ocak 2003, Y. 32, S.1, s.7-13; Mülâkat, Nisan 2003, Y. 32, S.2, s.7-8; Mülâkat, Temmuz 2003, Y.32, S.3, s.6-7; Mülâkat, Ekim 2003, Y.32, S.4, s. 7-9; Mülâkat, Ocak 2004, Y.33, S.1, s. 7-9; Mülâkat, Nisan 2004, Y.33, S.2, s.7-8; Mülâkat, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s.7-11; Mülâkat, Ekim 2004, Y.33, S.4, s. 7-15; Mülâkat, Ocak 2005, Y. 34, S.1 s. 7-9; Yûnus Ağa nın Söyledikleri, Nisan 2005, Y.34, S.2, s.9-15; Biliyor muyuz?, Temmuz 2005, Y. 34 S.3 s.7-9, Asırlar Boyunca Neler ve Neler, Ekim 2005, Y. 34, S.4, s. 7-12; Türkçe nin Çilesi, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s. 7-9; Hep Tek Başına, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s. 7-10; Ah Şu Ermeniler, Temmuz 2006, Y. 35, S. 3, s. 5-10; Yahûdiler, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s. 7-11; Bir Vatikan mensubunun isteği üzerine, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s. 7-10; Medeniyet, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s. 7-10; İnsan, Ekim 2007, Y. 36, S.144, s.7-12; İsmail Dayı Beyefendi, Ocak 2008 Y. 37 S: 145 s. 7-13; Yanlışımız, Nisan 2008 Y. 37 S: 146 s. 7-9; Fâtih ve Rumeli Hisarı, Temmuz 2008 Y. 37 S: 147 s. 7-9; Büyük Terbiyeci Mevlânâ, Ekim 2008 Y. 37 S: 148 s. 7-11; Yirminci Asrın Yüz Karası, Ocak 2009 Y. 38 S: 149 s. 7-10; Târih Yalan Bilmez, Nisan 2009 Y. 38 S: 150 s. 7-10; Bir Mektup, Tem Y. 38 S: 151 s. 7-8; Millî Eğitim Bakanına Mektup, Ekim 2009 Y. 38 S: 152, s. 7-13; Mehmet Dede, Ocak 2010 Y. 39 Sayı: 153, s. 7; Kubbealtı Seminerleri, Nisan 2010 Y. 39 Sayı: 154, s. 7; Bir Konuşma Metni, Temmuz 2010 Y. 39 Sayı: 155, s. 7; Paragraflar, Temmuz 2010 Y. 39 Sayı: 155, s. 40; Bir Anket, Ekim 2010 Y.39 Sayı:156, s. 7. Muhterem Mehmet Turgut Beyefendi, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 9; Cemiyet ve Târih Cilveleri, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 7; Sâmiha Ayverdi den Bir Mektup, Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 7; Sâim Beyefendi, Ekim 2011, Yıl: 40 Sayı: 160, s. 7; Ali Nâilî Erdem e Yazılmış Bir Mektup, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 7; Abdullah Nişancı ya Yazılmış Bir Mektup, Nisan 2012, Yıl: 41, Sayı: 162, s. 7; Ramazan Münâsebetiyle Dostlarla Bir Musâ-habe, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 7; Vehbi Ülkü Güneri ye Yazılmış Bir Mektup, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 7 AYYILDIZ, Mustafa İbn Abdi l Berr El Endelüsî, Temmuz 1997, Y. 26, S. 3, s AZAK, Gürbüz:

9 Son Osmanlı, Y. 22, S. 2-3, s. 75; Şehzâde Duruşlu Adam, Nisan 2009 Y. 38 S: 150 s ; Bir Eser Adı, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 65. Dik Yürüyen Nesle Doğru, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 151; Ocağın Hocası, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 69 BABELUK, S.A. Türk Çeşmesinde Viyana Suyu, Y. 21, S. 1, s. 49. BAKİLER, Yavuz Bülent Bir Türkmen Beyi Daha... Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Türkçemizi Budayan Zâlimler, Ocak 2009 Y. 38 S: 149 s ; Güler Zere mi, Ergun Göze mi?, Ocak 2010 Y. 39 S.153, s. 57; Ayşe Peri ye Şiir, Ekim 2010, Y.39, S.156, s. 30; Yeri Doldurulamayacak Târihçilerimizden Biri, Nisan 2012, Yıl: 41 Sayı: 162, s. 30; Shakespeare den Mehmet Âkif Ersoy a, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 37 BANARLI, Nihad Sami* Beyanname, Y. 1, S. 1, s. 9; Milli Romantizmin İdrâki, Y. 1, S. 2, s. 17; Yeni Türk Tekevvününde Malazgird Başlangıcı, Y. 1, S. 3, s. 33; Edebiyatımızda Vatan Sevgisi ve Fikret'in Vatancılığı I, Y. 1, S. 4, s. 53; Edebiyatımızda Vatan Sevgisi ve Fikret'in Vatancılığı II, Y. 2, S. 1, s. 23; Hal-k Şâirlerinin Destanlarıyla Türk - Rus Savaşları, Y. 2, S. 2, s. 33; Üç Şiir - Üç Vatan, Y. 2, S. 3, s. 39; Anadolu Vicdanında Moğollar, Y. 2, S. 4, s. 31; Mevlânâ ve Mevlevi Medeniyeti, Y. 3, S. 1, s. 20; Faruk Nafiz İçin, Y. 3, S. 1, s. 60; Faruk Nafiz Türkçesi ve Kültür Müsteşarlığı, Y. 3, S. 1, s. 65; Millî Tekevvünümüzde Yûnus Emre'nin Yeri, Y. 3, S. 3, s. 37; İstiklâl Marşının Mânâsı, Y. 3, S. 4, s. 17; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 1, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 2, s. 16; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 3, s. 18; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 4, S. 4, s. 18; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 1, s. 14; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 2, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 3, s. 10; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 5, S. 4, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 6, S. 1, s. 12; Yahya Kemâl'le Konuşmalar, Y. 6, S. 2, s. 38; Eski Bir Hâtıra, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s ; Edirneden İlk Mektup, Ocak 2005, Y. 34, S. 1, s ; Beyannâme, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 18 BANARLI, Nihad Sami (imzasız) Başlarken, Y. 1, s. 1, s. 5; Prof. Tahsin Banguoğlu ile Bir Konuşma, Y. 1, S. 1, s. 29; Ellinci Yıl, Y. 2, S. 4, s. 4. BANARLI, Nihad Sami** Kubbealtı'na Dâir, Y. 1, S. 2, s. 5; Mecmualar, Y. 1, S. 2, s. 74; İmlâ Meselemiz, Y. 1, S. 3, s.4; Kültür ve Yangın, Y. 1, S. 4, s. 5; Karakter Terbiyesi, Y. 2, S. 1, s. 5; Kitaplar Arasında, Y. 2, S. 1, s. 63; Abonelerimize, Y. 2, S. 1, s. 71; Atatürk'e Sadık Kalan Tek adam, Y. 2, S. 2, s. 5; Ciddî Bir Mecmua, Y. 2, S. 2, s. 69; İstanbul'un adı ve İmlâsı, Y. 2, S. 3, s. 5; Bir Kaybm Yıldönümü, Y. 2, S. 4, s. 5; Bir Ateş Hikâyesi, Y. 3, S. 1, s. 5; Büyük Rüyalar ve Boğaz Köprüsü, Y. 3, S. 2, s. 5; 29 Mayıs, Y. 3, S. 3, s. 5; Edebiyatta Vatancılık ve Milliyetçilik, Y. 8, S. 4, s. 10; Edebiyatta Vatancılık ve Milliyetçilik, Y. 9, S. 1, s. 9; Varamıyorum, Y. 13, S. 4, s. 12; Eski Tas Misâli, Y. 13, S.4, s.15; Eski Tas Misâli, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s BANGUOĞLU, Tahsin Uydurma Kelimeler Sözlüğü, Y. 2, S. 2, s. 21; Uydurmacılık Üstüne, Y. 2, S. 4, s. 22; On Yabancı Dilden Öztürkçe Kelimeler, Y. 3, S. 2, s. 15; Sohbet, Millî Dünyâ Görüşü Üzerine I, Y. 4, S. 1, s. 37; Sohbet, Millî Dünyâ Görüşü Üzerine II, Y. 4, S. 2, s. 37; Çağdaş Türkçe Üzerine, Y. 5, S. 3, s. 28; Rubailer, Y. 6, S. 1, s. 42; Şarkı, Y. 6, S. 2, s. 14; Şarkı, Y. 6, S. 3, s. 40; Kamara 1927, Y. 7, S. 2, s. 27; Millî Değerler Sistemi, Y. 7, S. 3, s. 11; Yeni Türkçe

10 Üzerine, Y. 8, S. 3, s. 14; Irk ve Milliyet Üzerine, Y. 13, S. 2, s. 9; Örnek Adam, Y. 13, S. 3, s. 27; Türklerde Aile, Y. 14, S. 4, s. 19; Rubailer, Y. 15, S. 4, s. 38. BAŞER, Sait Yabancı Bir Musikişinas, Wouter Swets ile mülakat, Y. 13, S. 4, s. 27; Kitaplar "Târih ve Tasavvuf Sohbetleri", Y. 13, S. 4, s. 68; Kub-bealtı'ndan, Y. 15, S. 2, s. 74; Bülbülün Son Ötüşü, Y. 15, S. 3, s. 72; Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini Nedir?, Y. 16, S.1, s. 64; Târih Bizde Yaşıyor, Y. 16, S. 2, s. 74; Ahşap ve Sanat. Nahhat Salih Balakbalar İle Bir Sohbet, Y. 17, S. 1, s. 21; Niçin "21. Asrm Eşiğinde Türkiye"?, Y. 17, S. 1, s. 69; Kadı Mühürleri Veya Adaletin Mevkiini Tâyin Etmek, Y. 17, S. 3, s. 69; "Devam Ve Beka Sırrı", Y. 17, S. 4, s. 137; Lütfen Silkinelim, Y. 18, S. 1, s. 77; Tanzimat'tan Ortak Pazara, Y. 18, S.2, s. 41; Azerbeycan'ın Tanınmış Şâiri Mehmed Aslan İle Mülakat, Y. 19, S. 3, s. 45; Kubbealtı'ndan Türkistan'a, Y. 19, S. 4, s. 68; Ebulfez Ali Elçibey İle Azerbaycan'ın Geleceği Hakkında Mülakat, Y. 20, S. 1, s. 13; İlâhi Kös!, Y. 20, S. 1, s. 67; Türk Mûsikîsi İçin Hollanda'dan Dost Bir Ses: Wouter Swets, Y. 20, S. 2, s. 27; Eşyaya Dost muyuz?, Y. 20, S.3, s. 53; Türkiye'deki Parlemento, Demokrasi Ve Basın Hakkında, Y. 20, S. 4, s. 30; Yabancı Dille Öğretim Konusu Bir Sistemin Parçasıdır, Y. 21, S. 3, s. 27. BATANAY, Kemal İştikâ-i Hayat, Y. 9, S. 3, s. 36; Gönlümü Hiciv, Y. 9, S. 3, s. 42. BAYAR, Nevnihal Mâverâdan Gelen Ses, Ekim 2005, Y. 34, S. 4, s ; Türkçeden Osmanlıcaya, Osmanlıcadan Türkçeye Cep Klavuzları, Ocak 2008 Y. 37 S. 145 s ; Vâhit Erdem ile Mülâkat, Nisan 2010 Y. 39, S. 154, s. 59. BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar Osmanlı Devri Saray Sünnet Şenlikleri (Sûr-i Hümâyûnlar), Y. 11, S.3, s. 53; Osmanlı Devleti'nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşı-lar, Y. 11, S. 4, s. 41; Fâtih'in Tertip Ettiği Sünnet Şenlikleri (Sûr-i Hümâyûnlar), Y. 12, S. 3, s. 51; Kalavun Hastahânesi, Y. 13, S. 2, s.67; Azerbaycan'dan Bir Nefes, Y. 21, S. 2, s. 25; XV. Yüzyıl Osmanlı Tıbbının Büyük Üstadı Muhammed Bin Mahmud Şirvânî, Y. 25, S.4, s. 22; Yesâri Mehmed Es'ad'ın Bilinmeyen Hattı, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s BEKİN, M.Rıza D.Türkistan'ın Günümüzdeki Durumu Ve Mes'eleleri, Y. 25. S. 1, s. 50. BENDERLİOGLU, Atıf: Ekrem Ağabey, Y. 13, S. 3, s. 73. BEŞER, Rıza Harp Sonrası Çağrı, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s. 73. BETİN, Turgut Nâzikâne, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 18 BEYATLI, Yahya Kemâl

11 Bugünkü Türkçe, Y. 1, S. 1, s. 23; Siyâsi Fikirlerimizin Târihi, Y. 1, S. 2, s. 14; Rusya Ovasında Yürüyen Tanklar, Y. 1, S. 3, s. 17; Eli Silâhlı Gençler, Y. 1, S. 4, s. 13; Japonya'yı İstilâ Eden Türk'ler, Y. 2, S. 1, s. 15; Cevdet Paşa, Y. 2, S. 2, s. 19; Mutî Ekseriyet, Y. 2, S. 3, s. 18; Millî Ahrar Fırkası, Y. 2, S. 4, s. 13; Diyâr-ı Rûm Ne Demektir, Y. 3, S. 1, s. 16; Târih Sevgisi, Y. 3, S. 2, s. 14; Nihad Sami Ba-narh'ya Mektuplar, Y. 3, S. 4, s. 14; Atık Valde, Y. 3, S. 4, s. 26; Vatan Mefhûmu, Y. 11, S. 2, s. 28; Acı Hayâl Tatlı Hakikat (Neşre Hazırlayan: Necat Birinci), Y. 11, S. 3, s. 19; Medeniyeti Telâkki (Neşre Hazırlayan: Necat Birinci), Y. 11, S. 4, s. 23; Tepen Bir Sıtma, Y. 12, S. 2, s. 13. BİLECİK, Fahrünnisa Gönül, Ocak 2002, Y. 31, S.1, s ; Kubbealtı Lugatı Bir Ömrün Hikâyesi, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; 80. Yaşında Tanıyanların Dilinden İlhan Ayverdi, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s BİLECİK, Hayri İnsan ve Değer Hükümleri, Y. 7. S. 3, s. 70; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (İnsan, Tefekkür), Y. 13, S. 1, s. 14; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (Akıl), Y. 13, S. 2, s. 23; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (İsim), Y. 13, S. 3, s. 117; Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz (Sabır), Y. 13, S. 4, s. 19; Dil, Y. 14, S. 1, s. 29; Müessese, Y. 14, S. 2, s. 51; Bereket, Y. 14, S. 3, s. 7; Vefa, Y. 14, S. 4, s. 7; İrfan, Marifet ve Örf, Y. 15, S. 1, s. 30; Münevver (Aydın), Y.15, S. 2, s. 19; Hürriyet, Y. 15, S. 3, s. 49; İhsan, Y. 15, S. 4, s. 53; Şefkat, Y. 16, S. 1, s. 27; Estağfurullah, Y. 16, S. 2, s. 24; Hayır, Y.16, S. 3, s. 43; Okumak, Y. 16, S. 4, s. 7; Şükür, Y. 17, S. 1, s. 9; İstikâmet, Y. 17, S. 2, s. 13; Kıble, Y. 17, S. 3, s. 8; Sâmiha Ayverdi Ve İmân Hayatımız, Y. 17, S. 4, s. 75; İz'an, Y. 18, S. 1, s. 13; Kanaat, Y. 18, S. 2, s. 65; Meslek, Y. 18, S. 3, s. 22; İnsaf, Y. 18, S. 4, s. 11; Özlemek, Y. 19, S. 1, s. 40; Mandal, Y. 19, S. 4, s. 50; Yûnus Emre, Y. 20, S. 3, s. 8; Selâmünkavlen, Y. 20, S. 4, s. 19; Süveydâ, Y. 21, S. 1, s. 21; Akvaryumdakiler, Y. 21, S. 2, s. 16; Hangi Eşitlik, Y. 21, S. 3, s.9; Sülün Osman'ın Müdâfaası, Y. 21, S. 4, s. 29; Israrın Bedeli, Y. 24, S. 3, s. 9. BİLEN, Osman Mitolojik Bilinç Ürünü Olarak Nevruz, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s BİLGEGİL, Kaya: Kaybolan İstanbul Türkçesi, Y. 1, S. 1, s. 60; Kaybolan İstanbul Türkçesi, Y. 1, S. 2, s. 51; Millet ve Rü'ya, Y. 2, S. 4, s. 46; Faruk Nâfiz'in Ardından, Y. 3, S. 1, s. 53; Nâmık Kemâl ve Hâcelik Rû'ûsu, Y. 4, S. 1, s. 60; Şehzade Murad Efendi'nin Fransa İmparatoru Üçüncü Napoleon'a Gönderdiği Bir Mektup, Y. 4, S. 3, s. 21; Türkiye'nin Londra'daki İlk Talebe Müfettişi Redhouse'dur, Y.4, S. 4, s. 22; Ah-med Hâşim'e Dâir Ba'zı Vesikalar, Y.5, S.3, s.34; Ahmed Hâşim'in Zevcesinin İsmi, Y. 6, S. 1, s. 65; İbrahim Hakkı'ya Göre İnsan Kalbi; Y. 6, S. 1, s. 13; Cemâleddin Afgâni ve Türkiye; Y. 6, S. 3, s. 54; Cemâleddin Afgâni ve Türkiye, Y. 6, S. 4, s. 53; Süleyman Nazif'le İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 7, S. 2, s. 28; Süleyman Nazifle İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 7, S. 3, s. 54; Süleyman Nazifle İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 7, S.4, s. 69; Süleyman Nazifle İlgili Bâzı Vesikalar, Y. 8, S. 1, s. 67. BİLGİÇ, Emin Millî Kültür ve Mes'elelerimiz, Y. 8, S. 2, s. 11; Bir Âbide Şahsiyet, Y. 13, S. 3, s. 61. BİLGİN, Azmi Türk tasavvuf şiirinde ölmeden önce ölme temi, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s

12 BİLGİN, Baki Nisan Gazeli, Y. 4, S. 2, s. 70; Gazel, Y. 6, S. 4, s. 52; Fetih Türküsü, Y. 9, S. 4, s. 47; Kıt'a (Şiir), Y. 12, S. 4, s. 22; EkremHakkı Beğ'in Rıhletine Târih, Y. 13, S. 3, s. 40; Gül Yağmuru (Şiir), Y. 18, S. 4, s. 10; Viyana'da İki İstanbul Çeşmesi, Y. 21, S. 1, s. 41; Türk Çeşmesi Üzerine Sohbet, Y. 21, S. 1, s. 45; Viennese Water... From a Turkısh Well Julia Anita Babeluk s. 55, Unterhaltung mit Herrn K. Homole, Dem Bezirksorstcher von Wien-Wâhring, Y. 21, S. 1, s. 57; İlhan Ayverdi ye Gazel, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s. 11; Gazel, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s. 78.; Yavuz Selim de Bir Konak, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 157, s. 61.; Fâtih te Niyaz Akşamı, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 18. BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Kurtkan Â. Eğitimle İlgili Milli Hedeflerimiz Ve Eğitim Stratejimiz, Y. 17, S. 3, s. 38; Sâmiha Ayverdi'nin Şahsiyet Yapısı, Y. 17, S. 4, s. 21; "Aydın" Kavramı Ve Kültürün Nev'ine Göre Aydm Tipinin Şekillenmesi, Y. 18, S. 2, s. 10. BİNARK, İsmet Milli Kültür Politikamız Konusunda Tesbit Ve Görüşler, Y. 20, S. 4, s. 21; Yabancı Gözü İle Türk Vakıfları, Y. 25, S. 4, s. 44; Yahyâ Kemâl i Hatırlarken, Nisan 1999, Y. 28. S. 2, s ; İslâmiyet Türklük ve İlim, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s ; Osmanlıda Adâlet Anlayışı, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s ; Dost Kapısının İki Ezel ve Ebed Nasiplisi, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Geleceğimiz Adına Söyleyebileceklerimiz, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Sâmiha Ayverdi'nin Mektupları, Temmuz 2002, Y.31 S. 3 s 36-47; Dost Ehli, Gönül Ehli, San'at Ehli, Nisan 2004, Y.33, S.2, s.17-19; Bir İhlâs Âbidesi İlhan Ayverdi, Ocak 2008 Y. 37 S. 145 s ; Kendini Bilmek İdrâkinde Yaşlanmış Bir Hayatın Hikâyesi, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 28. Üç Seçilmiş, Temmuz 2010 Y. 39 S. 155, s. 41 BİNGÖL, Mehmet Nuri Dünya Cenneti Gibi Şehir... ve Yahyâ Kemal Beyatlı, Ekim 2008 Y. 37 S. 148 s BİNGÜLER, İhsan Minare, Mimari ve Mânâ, Y. 3, S. 2, s. 66. BİRİNCİ, Necat Tanzimat Sonrası Edebiyatında Hece Vezni, Y. 8, S. 4, s. 61; Ahmet Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 1, s. 66; Ahmet Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 2, s. 55; Ahmet Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 3, s. 63; Ahmed Midhat Efendi'nin Önemli Bir Romanı: Müşâhedât, Y. 9, S. 4, s. 69; Salih Hayri (Ayaşlı türk Hayri) ve Eseri: Hayrâbâd, Y. 10, S. 1, s. 50; Ele Alman Mevzular Açısından Tanzimat Sonrası Edebiyatında Tevhid ve Münâcât, Y. 10, S. 4, s. 59; Menemenlizâde Mehmed Tâhir'in Türkçe'nin Mes'eleleri Üzerinde Düşünceleri, Y. 11, S. 3, s.9; Ruşen Eşrefin Yazılarında İstanbul Sevgisi I - İşgal Altındaki İstanbul, Y. 12, S. 1, s. 27; Ruşen Eşrefin Yazılarında İstanbul II - Çeşmeler, Y. 12, S. 2, s. 21; 1897 Türk -Yunan Savaşının Şiirimizdeki Akisleri, Y. 12, S. 4, s. 23; Kırım Savaşım Anlatan Bir Eser: Manzûme-i Sivastopol, Y. 13, S. 1, s. 29; Millî Mücâdele Devresi Şiirinde Târihî Kadro, Y. 13, S. 2, s. 39; Ekrem Hakkı Ayverdi Hoca, Y. 13, S. 3, s. 129; Yahya Kemal'in Millî Mücâdeledeki Yeri, Y. 14, S. 3, s. 59; Kubbealtı Lugatı Hakkında Görüşler, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s. 31. BİROL, Yard. Doç. A. İnci

13 Türk'ün San'at Dehâsı, Y. 5, S. 3, s. 65; Süheyl Ünver Hocayı Uğurlarken, Y. 15, S. 2, s. 26; Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminin Önemi Ve Hedefleri, Y. 21, S. 2, s. 39; Aşk, Y. 25, S.4, s. 56; Türk Kültürünün Hizmetinde 25 Yıl, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s ; San ata Bakış, Temmuz 1997, Y. 26, S. 3, s ; Nermin Hoca nın Ardından, Ocak 1998, Y.27, S.1, s ; Türk Sanatının Temelinde Yatan Fikir Dünyası, Ekim 2003, Y. 32, S. 4, s ; Bayram Ziyâreti, Nisan 2005, Y. 34, S. 2, s ; Geçmişten Günümüze Gelenekli Sanatlarımızda Eğitim, Ekim 2009 Y. 38, S. 152, s ; BİZBİRLİK, Alpay Bazı ve Devlet Adamlarının Târih Görüşleri Üzerine Bir Deneme Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s BOLAK, Ahmed Aydın: Nizam ve Ahenk, Y. 13, S. 3, s. 69; Türkiye'nin Fikir Hayâtında Son 25 Yılı Ve Vakıflarımız, Y. 25, S. 2, s. 33; Ekrem Hakkı Ayverdi nin Ufkunda Devlet Anlayışı, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s ; Vakıf Haftası, Nisan 2010 Y. 39 S. 154, s. 16. BOZDAĞ, İsmet: Viyana Göklerinde Gördüm (Şiir), Y. 18, S. 3, s. 18; Muhteşem Çöküntü, Y. 18, S. 4, s. 74; Avrupanın Bugünkü Gelişmişlik Yapısına İslâm'ın Ve Osmanlı'nın Katkıları, Y.21, S.1, s. 62. BRANDS, H. Winfrid, (Ter.: Hüseyin Zamantılı): Dini ve Öğretici Şiirin Eski Kazan Tatar Edebiyatındaki Rolü, Y. 11, S. 4, s. 63. BULUT, Öğr. Grv. Ali Sevinç Çokum'un Edebiyat Üzerine Görüşleri, Y. 18, S. 3, s. 29. BUĞRA, Târık Sayg! ve İlgi, Y. 13, S. 3, s. 81; Yaptıkları ve Yapmak İstedikleri İle, Nisan 1997, Y. 26, S.2, s BUİCKHARDT, Titus (Ter.: M. Tahralı): Fas'ta An'anevî İlimler, Y. 8, s. 2, s. 31. BUTTANRI, Müzeyyen Turan Oflazoğlunun Eserlerinde Fâtih ve İstanbul'un Fethi/1, Nisan 2003, Y. 32, S.2, s ; Turan Oflazoğlunun Eserlerinde Fâtih ve İstanbul'un Fethi/2, Temmuz 2003, Y.32, S. 1, s ; Turan Oflazoğlunun Eserlerinde Fâtih ve İstanbul'un Fethi/3, Ekim 2003, Y.32, S.1, s CAN, Şefik Hz. Mevlâna Ve Y.Emre, Y. 19, S. 4, s. 23; Mevlâna Ve Alevîlik, Y. 20, S. 3, s. 60; Mevlâna'ya Göre; Din, İman Ve Küfür, Y. 21, S. 2, s. 43;Haz.Mevlâna'ya Göre İnsanın Kurtuluşu, Y. 21, S. 3, s. 58; Hz.Mevlâna'nm Sureti Ve Sîreti, Y. 23, S. 1, s. 36; Yenikapı Mevlevîhânesinin En Son Mesnevîhânı Tâhirû'l-Mevlevi, Y.23, S. 2, s. 34; Mevlânâ ve Goethe'de Bulunan Bazı Ortak Duygular ve Görüşler, Ocak 2002, Y.31, S.1 s CANSEVER, Doç. Dr. Y. Mim. Turgut Mimarlık Mirasımız Ve Kültürümüzün Geleceği, Y. 20, S. 2, s. 35.

14 CEYHAN, Semih Mesnevi, Rûhun Hikâyesi, Ekim 2007, Y. 36, S.144, s CİNİSLİ, Râsim Ali Fuat Başgil i Anma... Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s ; Berin Menderes, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı:160, s. 39 CİLÂCI, Osman Lâik Batı Ülkelerinde ve Türkiye'de Din Eğitimi, Y. 11, S. 4, s. 27. COŞKUN, Ali Osman Bir Beyitin Düşündürdükleri, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Cânı Cânan Dilemiş, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s ; Klasik Şiirimizde Vasiyet Geleneği, Ocak 2000, Y. 29, S. 1, s ; Kadı Şâir Olunca, Gör Neler Söyler, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Dede Korkut ile Hasbihal, Temmuz 2008 Yıl. 37 S. 147 s ; Süzme Çeşmin, Ni. 2011, Yıl: 40, Sayı: 158, s. 79 CUMHUR, Memduh Niyaz Gazeli, Y. 19, S. 1, s. 45; 2.Viyana Kuşatmasına Rubailer, Y. 19, S. 4, s. 36; Türk Mûsikîsinde Kâr-ı Nâtık Formu, Y. 19, S. 4, s. 44; Rüya Şehir (Şiir), Y. 20, S. 2, s. 58; Issız Şehir (Şiir), Y. 20, S. 3, s. 20; Budin Rubaileri, Y. 21, S. 1, s. 24; Sâmiha Ayverdi'nin Ruhuna Gazel, Y. 22, S. 4, s. 24; Rubailer, Y. 24, S. 3, s. 66; Kıt'alar, Y. 25, S. 1, s. 32; Kıt'alar, Y. 25, S. 1, s. 32; Şiir - Kıta, Y. 25, S. 2, s. 54; Rubaî, Nisan 2003, Y.32, S.2, s. 67; A. Yüksel Özemre ye Vedâ, Ekim 2008 Y. 37 S. 148 s. 85; Ahmet Yüksel Özemre nin Ardından, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ; Feryad Gazeli, Tem. 2011, Yıl: 40, Sayı: 159, s. 27; Kıt a, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı: 160, s. 86 CUNBUR, Müjgan Fuzûlî'nin Yalnızlığı, Y. 23, S. 4, s. 33. ÇAKIR, Galip: Bir Konferansın Düşündürdükleri, Y. 25, S. 3, s. 68; Türkçeyi Doğru ve Güzel Konuşma Eğitimi, Temmuz 2009 Y. 38 S. 151 s ÇAMLIBEL, Faruk Nâfız: İsimsiz Kıt'alar, Y. 1, S. 1, s. 31; İsimsiz Kıt'alar, Y. 1, S. 2, s. 33; İsimsiz Kıt alar, Y. 1, S. 3, s. 19; İsimsiz Kıt'alar, Y. 1, S. 4, s. 25; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 1, s. 19; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 2, s. 20; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 3, s. 23; İsimsiz Kıt'alar, Y. 2, S. 4, s. 21; İsimsiz Kıt'alar, Y. 3, S. 1, s. 37; İsimsiz Kıt'alar, Y. 3, S. 2, s. 21; İsimsiz Kıt'alar, Y. 3, S. 3, s. 17; Nihad Sami'ye gazel, Y. 3, S. 4, s. 27; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, S. 1, s. 14; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, S. 2, s. 15; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, s. 3, 17; İsimsiz Kıt'alar, Y. 4, s. 4, s. 21; İsimsiz Kıt'alar, Y. 5, S. 1, s. 13; İsimsiz Kıt'alar, Y. 5, S. 2, s. 35; İsimsiz Kıt'alar, Y. 5, S. 3, s.11; İsimsiz Kıt'alar, Y.5, S. 4, s. 23; İsimsiz Kıt'alar, Y. 6, S. 1, s. 11; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 6, S. 2, s. 11; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 6, S. 3. s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 6, S.4, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 1, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 2, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 3, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 7, S. 4, s. 11; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 8, S. 1, s. 10; Faruk Nâfiz'den

15 Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 8, S. 2, s. 10; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar. Y. 8, S. 3, s. 12; Faruk Nâfiz'den Yahya Kemal'e Mektuplar, Y. 8, S. 4, s. 9. ÇAVUŞOĞLU, Mehmed Fâtih Sultan Mehmed Devrine Kadar Osmanlı - Türk Edebî Mahsûllerinde Muhtevanın Tekâmülü, Y. 11, s. S. s. 31; Ekrem Hakkı Bey'in Vefatına Târih, Y. 13, S. 3, s. 48. ÇELEBİOĞLU, Âmil Gazel, Y. 13, S. 4, s. 26. ÇETİN, Nihad M. Râşid Efendi Kütüphanesinin Kuruluşuna Dâir, Y. 4, S. 2, s. 62; Eski Bir Mektup Ocak 2003, Y 32, S. 1, s ÇETİNKAYA, Yalçın Alâeddin Yavaşça, Temmuz 2001, Y. 30, S. 3, s ÇEVİK, Savaş Sevgili Bir Ağabeyimiz Vardı, Hasan Âli Göksoy, Ekim 2010, Y.39, S.156, s. 61. ÇOKUM, Sevinç Ayverdi Ve Kültür Hayatımız, Y. 22, S. 2-3, s. 83. ÇOLAKOĞLU, Galip: Mûsikîmizin Dünü ve Bugünü, Y.8, S.1, s.62; Hocamız Münir Nûreddin Selçuk, Y.10, S.3, s.73. ÇONGAR, H. Rıdvan Orhan Okay Hocası Tanpınar ı Anlatıyor, Nisan 2011, Yıl:40, Sayı: 158, s. 72 ÇORUK, Ali Şükrü Bir Mizah Şâirinin Gözünden Yahyâ Ke-mal, Ekim 2008, Y. 37, S. 148, s ÇUBUKÇU, İbrahim A. Can Kurban, Y. 5, S. 2, s. 70. DANİEL, Norbert Der Erste Turkische Brunnen Österreichs Steht un Der Hans-Radl Schıık in Vien, Y. 21, S. 1, s. 59; Viyana Hans-Rodl Okulundaki Avusturya'nın İlk Türk Çeşmesi, Y. 21, S. 1, s. 51. DALKILIÇ, Dinçer Mûsikîmize Sahip Çıkalım, Y. 18, S. 4, s. 23. DARYAL, Dr. Ali Murat Kavramlar Ve Medeniyetler, Y. 18, S. 2, s. 29; "Denemeler" Üzerine, Y. 18, S. 4, s. 42; Parâkende Mısralar, Y. 19, S. 3, s. 64; "Başlamak", Y. 19, S. 4, s. 53; Bir Çelişki ve Sonrası, Ocak 2004, Y. 33, S.1, s. 41, 42; Yazarın Sorumluluğu, Temmuz 2005, Y.34, S. 3, s.10-12; Yazarın değeri, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Kültür Üzerine, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s ; Bir Amerikalı Sosyoloğun Müslüman Olması, Tem Y. 38 S. 151 s ; Gülmek Üzerine, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s ; Sömürgelerde ve Sömürgeleştirmelerde

16 Eğitim, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 99; Felsefe Üzerine, Ekim 2010, Y. 39, S. 156, s. 68.; Hz. Peygamber in Önderliği, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 30 Düşünce ve Gelenek, Ekim 2011, Yıl:40, Sayı:160, s. 44; İslâmda Çocuk Din Eğitimine Dâir Bir Örnek, Nisan 2012, Yıl: 41 Sayı: 162, s. 25.; Bir Gezinin Îtirafları ve Râhibe Teresa, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 19; Ölüm ve Derviş, Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 12 DEĞİRMENCİOĞLU, Coşkun Ç. Düşünce Hayatımızda Sâmiha Ayverdi, Nisan 2005, Y.34, S.2, s DELİORMAN, Altan Bir Serhad Beyi, Y. 13, S. 3, s. 89; Orhan Okay la Eski İstanbul, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Yazarın değeri, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s DEMİR, Aydın Gönül, Temmuz 2000, Y. 29. S. 3, s. 89. DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tevhid'den Vahdet-i Vücûd'a, Y. 11, S. 1, s. 23; Hakk'm ve Halkın Sevgilisi, Y. 13, S. 1, s. 9; Ekrem Hakkı Bey'in Ardından, Y. 13, S. 3, s. 131; Hz. Mevlânâ'yı Ziyaret, Y. 15, S. 3, s. 8, M.Âkif Ve Mûsikî, Y. 16, S. 3, s. 19; Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devresinde Mutasavvıfların Rolü, Y. 16, S. 4, s. 16; Tasavvuf Ve San'at, Y. 17, S. 2, s. 18; Merkez Efendi'nin Tasavvufi Yönü, Y. 17, S. 3, s. 21; Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Bâzı İnsan Tipleri, Y. 17, S. 4, s. 151; Şeb-i Aruz Münasebetiyle Tasavvuf Ve Mevlânâ, Y. 18, S. 1, s. 64; Yahya Kemâl'in Şiirlerinde Tasavvuf 1. İthaf, Y. 19, S. l, s. 20; Y.Kemâl'in Şiirlerinde Tasavvuf: 2- Maverada Söyleniş, Y. 19, S. 2, s. 23; "Bilgi Yılı" Ve "Kendini Bilmek", Y. 19, S. 4, s. 19; Yûnus Emre'de Aşkın Dinamizmi, Y. 20, S. 3, s. 21; Zehra Teyze'yi Ziyaret, Y. 21, S. 3, s. 34; Hayri Hoca, Y. 21, S. 4, s. 26; Birgivi Ve Tasavvuf, Y. 22, S. 4, s. 29; Sâmiha Ayverdi Ve Tasavvuf, Y. 24, S. 2, s. 8; Şehzadeler Dönemi Manisa'sında Tasavvufi Muhit, Y. 24, S. 4, s. 25; Hz. Yesevî'nin Huzurunda, Y. 25, S. 2, s. 47; Türkistan'da Dini Hayat Tezahürleri, Y. 25, S. 4, s. 60; Tasavvuf ve Çevrecilik, Nisan 1997, Y. 26, S. 2, s ; Tarikatları Dâir Bazı Düşünceler, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; Tasavvuf Kültürü ve Romanımız Sâmiha Ayverdi Örneği, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; Yahyâ Kemal de Melâmet, Nisan 1999, Y. 28, S. 2, s. 7-12; Dinle Neyden, Temmuz 1999, Y. 28, S. 3, s ; Sâmiha Ayverdinin Sosyo-Kültürel Misyonu ve Ondaki Başlıca Mânevî Değerler, Nisan 2000, Y. 29, S. 2, s.15-29; Osmanlı Dönemi Tasavvuf Araştırmaları, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Merkez Efendi'nin Yetiştiği Kültür Çevresi Ocak 2003, Y. 32, S. 1, s ; Mesnevî Şerhleri ve Şârihleri, Ocak 2004, Y.33, S.1, s ; Türk Tasavvuf Kültüründe Gül, Ekim 2004, Y.33, S.4, s ; Mesihpaşa İmamı, Nisan 2005, Y. 34 S. 2, s ; Arkadaşım Ali Yardım, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s ; Bir eğitim aracı olarak mevlevî çilesi, Ekim 2007, Y. 36, S.143, s ; Fetret Devri Bereketi Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerif Şerhi, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147, s ; Hicaz Hâtırası, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 60; Evlâd-ı Fâtihandan Alâeddin Halvetî (Yayıntaş), Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 26 DEMİREL, Mehmet İngilizce Seyahatnâmeler ve Bunların İştimâî Târihimiz Bakımından Önemi, Ocak 1998, Y. 27, S. 1, s ; 19. Asrın Başlarında Seyyah-Hekim Bir İngiliz in İstanbul daki Hâtıraları, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; XIX. Asırda İstanbul ve İzmir de Amerikalı İki Misyoner Hekim: William Goodell ve Josiah Brewer, Ekim 1998, Y. 27, S. 4, s DEMİRKAK, İbrahim

17 Bir Mektup, Y. 18, S. 4, s. 54. DEMİRTAŞ, H. Necati Bir İlim Adamı ve Hukukçu olarak Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, Ekim 2009 Y. 38 S: 152 s ; Bir İnanç ve Mücâdele Adamı Ergun Göze, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 61; Bir İlim Adamı ve Hukukçu Olarak Şeyhülislâm Ebussuud Efendi 2, Ocak 2010 Y. 39 S. 153, s. 105; Bir İlim Adamı ve Hukukçu Olarak Şeyhülislâm Ebussuud Efendi 3, Nisan 2010 Y. 39 S.154, s. 65; Osmanlı Fetvâları, Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 127; Bir Umre Ziyâreti 1, Nisan 2011 Yıl: 40 Sayı: 158, s. 56; Bir Umre Ziyâreti 2, Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 48 DEMİRTÜRK, Lâle S. Ayverdi nin Mektuplardan Gelen Ses Eserinde Kimlik ve Eğitim, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s DENGİZ, Aliyar Manevî Anneannemin Ardından, Y. 22, s. 2-3, s. 71. DERMAN, Çiçek Tezhip Kursunun Açılışı, Y. 19, s. 1, s. 64; Rikkat Kunt Hoca Hanım, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, ss ; Neden Gerekli Türk El Sanatları Ocak 2003, Y.32, S.1, s DERMAN, Uğur Hat Sanatımızda Resim - Yazılar, Y. 1, S. 3, s. 65; Mahir Hoca'dan İzler, Y. 4, S. 1, s. 15; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 4, S. 2, s. 45; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 4, S. 3, s. 33; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 4, S. 4, s. 27; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 1, s. 34; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 2, s. 57; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 3, s. 47; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 5, S. 4, s. 14; Mehmed Akif 'ten Mektuplar, Y. 6, s. 1, s. 43; Mehmed Akif e Dâir İki Vesika. Y. 6, S. 3, s. 50; Vefatının Kırkıncı Yıldönümü Dolayısıyla Hattat Hulusi Efendi, Y. 9, S. 1, s. 32; Büyük k, < Şânındadır, Y. 13, S. 3, s. 109; İntikal Tarihi. Y. 22, S. 2-3, s. Kubâ Mescidi Kitabesi, Y. 25, S. 4, s. 66. DERVİŞOĞLU, Abdullah Fethi Gemuhluoğlu İçin İki Hatıra, Y. 16, s. 4, s. 11, Follıı ( u-mııhlu-oğlu'nun Aziz Hatırası İçin Kıt'alar, Y. 16, s. 4, s. 10. DEVRİM, İzzet Melih: Basından Seçmeler. Y. 17, S. 4, s DİNÇ, Necip Klasik Mîmâri Anlayışımıza Bir Bakış, Nisan 2009 Y. 38, S. 150, s DİRVANA, Nesteren İspanya'da Arap - İslâm Tesiri, Y. 10, S. 3, s. 16. DOĞAN, Süleyman Osmanlı Balkanların Ortak Mîrâsı ve Birlikte Yaşama, Temmuz 2011, Yıl: 40, Sayı: 159, s. 7 DOKSAT, Recep Doğum Kontrolü Türkiye İçin Neler Hazırlıyor, Y. 15, S. 2, s. 9.

18 DONUK, Abdulkâdir İslâmiyetten Önce Türklerde Devlet Adamı Tipi, Y. 15, S. 1, s. 35. DURSUN, A. Dr. Haluk 19.yy. Adam Yetiştirmede Hânegî- Himaye Usûlü, Y. 25, S. 4, s. 71; Deliorman ve Koca Balkanlar da Alevîlik, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; 20. Yüzyılda İstanbul da Câmi Mûsikîsi ve Müezzinler, Nisan 1998, Y. 27, S. 2, s ; Vâkıfları Anma, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s.10-19; Türk'ün Nehri Hangisidir? Ocak 2002, Y. 31, S. 1, s ; Silistre'den Plevne'den Tuna, Nisan 2002, Y. 31, S. 2, s ; Ciğerdelen Nerede? Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s ; Alaman Dağı ndan Tuna ya Bakış Ekim 2002, Y.31, S.4, s DURSUN, Yusuf Mahzun Çeşmeler, Temmuz 2009, Y. 38, S. 151, s. 78. DÜRÜST, M. Kâmil Rodos ve Murat Reis Şehitliği, Y. 11, S. 1, s. 33; Vakıflar ve Vakıf Şûrası, Y. 15, S. 2, s. 40. ECER, Y. Doç. Dr. A. Vehbi Ömer b.el.hattab'dan Hâtıralar, Y. 16, S. 3, s. 67, Y.Emre Döneminde Anadolu'da Kültür Hayatı, Y. 21, S. 3, s. 43, Ahmed Yesevî'de Dînî Tolerans Ve Anadolu'ya Etkileri, Y. 24, S. 1, s. 29, Sahabe Dönemi Kadın - Erkek İlişkileri Üzerine, Y. 25, S. 4, s. 84; İlâhiyât Fakültelerinde Eski Yazı Zorunlu Ders Olmalı mı?, Ekim 1997, Y. 26, S. 4, s ; Hoca Ahmet Yesevî ve Anadolu Türk Kültürü, Temmuz 2000, Y. 29, S. 3, s ; Büyük Türk Âlimi Ebu Mansur Muhammed Mâturidi, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Osmanlı Devleti nin İstiklâlini İlân Eden Devlet Adamı Dursun Fakih, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s ; Prof. Dr. Ali Yardım ı anarken, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Yahyâ Kemâl in İltifat Ettiği Dost Rıfkı Melül Meriç, Ekim 2009 Y. 38 S. 152 s EDES, Selim Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılış Konuşması, Y. 16, S. 1, s. 13. EMİL, Prof. Dr. Birol Türk Kültürünün Bugünkü Meseleleri, Y. 25, S. 4, s. 95; Doğumunun 100. yılında hâlâ yaşayan Nihad S. Banarlı, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s EMİR, Sabahat Safiye Erol ve Ciğerdelen, Nisan 2002, Y. 31, S. 2, s ENGİNÜN, İnci: Tiyatro Edebiyatı, Y. 25, S. 4, s ER, Cihan Nerde, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 157, s. 120 ERASLAN, Kemâl: Hocam Nihad Sâmi Banarlı, Y. 3, S. 4, s. 30; Hocam Nihad Sâmi Banarlı, Temmuz 2004, Y. 33, S. 3, s. 29. Hocam Nihad Sâmi Banarlı, Ocak 2011 Yıl: 40, Sayı: 157, s. 28 ERDOĞAN, Bekir Sıtkı Yûnuslayın, Y. 1, S. 1, s. 44; Barış Bayramı, Y. 1, S. 3, s. 32; Çölde Bir Duman, Y. 2, S. 4, s.

19 30; Az Gittim Uz Gittim, Y. 4, S. 4, s. 32; Acı Salkım, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s. 48; Karabatak, Ekim 2002, Y. 31, S. 4, s. 83; Rubâîler Nisan 2004, Y.33, S.2, s. 37; Sabır Sarmaşıkları, Temmuz 2004, Y.33, S.3, s.48; Nisan Damlaları, Ekim 2004, Y.33, S.4, s. 64; Sabır Sarmaşıkları, Tem. 2005, Y. 34, S. 3, s. 40; Sabır Sar., Ekim 2005 Y.34, S. 4, s. 19; İlham Coşkusu, Nisan 2006, Y. 35, S.2, s. 59; Gönülden gönüle, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s. 63; Dörtlükler, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s. 22; Kader Çıkmazı, Nisan 2008 Y. 37 S: 146 s. 42; Dörtlükler, Ocak 2009 Y. 38, S. 149, s. 25; Sabır Sarmaşıkları, Nisan 2009 Y. 38, S. 150, s. 65; Kader Çıkmazı, Tem Y. 38, S. 151, s. 38; Sabır Sarmaşıkları, Ekim 2009, Y. 38, S. 152, s. 25; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ocak 2010, Y. 39, S. 153, s. 92; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Nisan 2010, Y. 39, S. 154, s. 58; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Temmuz 2010, Y. 39 S. 155, s. 39; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ekim 2010, Y.39, S.156, s. 60.; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ocak 2011 Yıl: 40 Sayı: 157, s. 40;Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Temmuz 2011 Yıl: 40 Sayı: 159, s. 11; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ekim 2011, Yıl:40, Sayı:160, s. 58; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ocak 2012 Yıl: 41 Sayı: 161, s. 59; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Nisan 2012, Yıl: 41 Sayı: 162, s. 24; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s. 70; Sabır Sarmaşıkları (Rubâîler), Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 83 ERDOĞAN, Mustafa Bir Nazım Şeklinin Panoraması: Türk Edebiyâtında Muhammes, Ocak 1999, Y. 28, S. 1, s ERGİ, Sabahaddin Akşehir den Uçan Kuş, Nisan 2001, Y. 30, S. 2, s. 70. ERGİN, Muharrem İstanbul'daki Son Osmanlı Âbidesi, Y. 13, S. 3, s. 31; Türk Millî Kültürü ve Dünyâ Görüşü Üzerine, Y. 14, S. 4, s. 27; Türkçede Millet Felsefesi, Y. 15, S. 1, s. 53. ERGİNER, Hâlis Faruk Nâfiz'e Kıt'alar, Y. 3, S. 1, s. 59; Faruk Nâfiz'e Kıt'alar, Y. 3, S.2, s. 61; Emirgân Rubaileri, Y. 3, S.3, s.36; Vefatına Târih, Y.3, S.4, s.4; Yahya Kemâl'e Gazel, Y.5, S.4, s. 32. ERGİYDİREN, Özcan Ayasofya Şadırvanı, Y. 9, S. 1, s. 55; Manisa'da Kandil, Y. 25, S. 2. s. 55; Boğaziçi nde Mevlevî Âyini, Temmuz 2005 Y. 34 S. 3, s ; Bir Defter ve Bir Neyzen, Ekim 2005, Y. 34 S. 4 s ; Sohbet ve Mûsıkî, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Nasıl semâzen oldum, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s ; Özbekler Tekkesi-1956, Nisan 2007, Y. 36, S.142, s ; Yarım Asır Önce Şeb-i Arûs, Ocak 2008 Y. 37 S: 145 s ; Yarım Asır Önce Şeb-i Arûs II, Nisan 2008 Y. 37 S: 146, s ; Yarım Asır Önce Şeb-i Arûs III, Temmuz 2008 Y. 37 S. 147 s , Osmanlı nın Son Dergâhı ve Bir Enstitü, Nisan 2009 Y. 38 S. 150 s ; Şehzâde Câmii, Ocak 2011, Yıl: 40, Sayı: 157, s. 109; Fâtih Câmii, Nisan 2011, Yıl: 40, Sayı 158, s.45; Bir Hamamın Hikâyesi, Ekim 2011, Yıl: 40, Sayı:160, s.47; Kıt alar, Ocak 2012, Yıl: 41, Sayı: 161, s. 42; Yârân-ı bâ-safâ ile hasbıhâl, Nisan 2012, Yıl: 42, Sayı 162, s. 28; Fuzûlî ve Biz, Temmuz 2012, Yıl: 41, Sayı: 163, s.14; Aşk Bu İmiş Romanını Kim Yazdı? Ekim 2012, Yıl: 41, Sayı: 164, s. 56 ERGUNER, Yard. Doç. Süleyman 19. Asır Neyzenleri, Y. 22, S. 1, s. 45.

20 ERGUNER, Ulvî: Türk Mûsikîsi Bizans Aksiyonu mudur?, Y. 3, S. 2, s. 56; Türk Mûsikîsi Bizans Aksiyonu mudur?, Y. 3, S. 3, s. 63; Türk Mûsikisi Bizans Aksiyonu mudur?, Y. 3, S. 4, s. 65. ERGÜZEL, M. Mehdi Bir Başka İstanbul dan Gülümseyen Düşünceler, Ocak 2006, Y. 35, S.1, s ; Türkçe nin Sırları nı düşündüren adam, Temmuz 2007, Y. 36, S.143, s ; Yahyâ Kemal in Şiirlerinde Zevk, haz ve lezzet... Üzerine, Ekim 2008 Y. 37 S. 148 s ERİK, Nâzik İmlâmız, Y. 9, s. 4, s. 23; Ekrem Hakkı Ayverdi Vasfında, Y. 13, S.3, s. 121; Sâmiha Ayverdi'de Eğitim, Y. 17, S. 4, s. 83; Üç Ayların Başı, Y. 18, S. 2, s. 54; Küçük İlimizde Ramazan, Y. 19, S. 2, s. 12; Ülkemizde Dini Hayat, Y. 19, S. 3, s. 11; Bizim Ordumuz, Y. 21, S. 1, s. 9; Gazete Okuyamıyorum, Y. 21, S. 2, s. 10; Öğretmenim, Y. 21, S. 3, s. 13; Eskidendi mi?, Y. 21, S. 4, s. 9; Y.Kemâl Yanılmış, Y. 22, S s. 49; Yeni Bir Fetih İçin, Y. 23, S. 1, s. 20; Daha Dün Gibi, Y. 23. S. 2, s. 12; "Ateş Ağacı" Ve Sâmiha Ayverdi'nin Dünyâsından Bugüne, Y. 23, S. 3, s. 9; Meğer Değilmiş, Y. 23, S. 4. s. 23; Bir Haberin Düşündürdükleri, Y. 24, S. 1, s. 23; Onat Kutların Ardından, Y. 24. S. 2, s. 34; Sâmiha Annem Dediydi ki..., Y. 24, S. 4, s. 7; Dergimiz, Y. 25, S. 1, s. 8; İhtiyarlar, Y. 25, S. 3, s. 18: Eğitim Şûraları, Y. 25, S. 4, s. 118; Şûrânın Unuttukları, Ocak 1997, Y. 26, S. 1, s ; Bizim Toplumumuzda Çocuk ve Eğitim, Temmuz 1998, Y. 27, S. 3, s ; Değişim ve Çiçekler, Temmuz 1999, Y. 28. S. 3, s. 8-14; Kahraman, Ekim 1999, Y. 28, S. 4, s ; 8 Yıl, Ocak 2000, Y. 29. S. 1, s ; Kavram Kargaşası, Nisan 2000, Y.29, S. 2, s ; Demokrasi, İnsan Hakları, Ekim 2000, Y. 29, S. 4, s ; Sosyoloğa Çağrı, Ocak 2001, Y. 30, S. 1, s. 9-11; 80. Yaşında Tanıyanların Dilinden İlhan Ayverdi, Ekim 2006, Y. 35, S.4, s ; Dostlardan Dost, Y. 39 Ocak 2010, Y. 39, S. 153, s. 17. ERİM, Neşe Kocaeli Sanayi Târihine Bir Bakış, Y. 25, S. 4, s ERİŞ, Metin: İlk Üstün Hizmet Armağanı, Y. 13. S. 3, s. 93; Hergün Duyduğum Bir Dost, Ocak 2010, Y. 39 S. 153, s. 67. ERKAN, Mustafa İlâhî, Nisan 2002, Y. 31, S. 2 s.82; Hicran, Ocak 2007, Y. 36, S.141, s. 35. EROĞLU, Ebubekir Secde Eden Kadın, Y. 22, S. 2-3, s. 91. EROĞLU, Serhan Oytun Şâirler Toplantısı(Şiir), Y. 21, S. 4, s. 32; Tuyuğ, Y.22, S. 1, s. 78; Rubâî, Y. 22, S. 4, s. 56. EROL, Aydil Rubâî, Y. 10, S. 2, s. 56. EROL, Safiye Metruk Yalıda Garip Bir Gece, Ocak 2002, Y. 31, S. 1, s. 9-12; Alexandra Filipovna, Nisan 2002, Y. 31, S. 2, s. 8-13; İlk Efendim, Pomak Ali Efendi, Temmuz 2002, Y. 31, S. 3, s. 8-11;

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceğim Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Vedat KARTALCIK* A. Amaç ve Yöntem Bu çalışmada, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat üst başlığı altında yayımladığı Asım şiiri bilgisayara aktarılmış

Detaylı

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayıda yine beraberiz. Öncelikle mübârek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Mecmuamızın bu sayısını, doğumunun 800. yılı dolayısıyla,

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

Bu sayımızda çok kıymetli dostumuz Müjgan

Bu sayımızda çok kıymetli dostumuz Müjgan Amerika da Türk Varlığı Sevgili Okuyucular, Bu sayımızda çok kıymetli dostumuz Müjgan Ergil in Alaska Kızılderilileri ve Efsaneleri konu bir yazı dizisini yayınlamaya başlıyoruz. Bilindiği gibi Amerika

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3 723 Kadının Dünyası Gül ÖZAYDIN Gül ÖZAYDIN Bestami YAKICI Şerafettin GÖKER Aziz DANYILDIZ Sarper HOKNA Cihangir AYDOĞAN Ö. Yener PAKER Tahir

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 5 Haziran 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008 Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER Bosna Gezisi Şehzadebaşı Külliyesi Başkan dan Dostlar, İlim Yayma Bülteni nin 3. sayısıyla tekrar birlikteyiz. İlim Yayma Vakfı nın

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı

TÖRE den Ne Yapmalı? - Sadi SOMUNCUOĞLU. Azerbaycanlı Türk Annelerinin Ninnisi Nafiz NAYIR / 05. Başak Kadar Nurala GÖKTÜRK / 13

TÖRE den Ne Yapmalı? - Sadi SOMUNCUOĞLU. Azerbaycanlı Türk Annelerinin Ninnisi Nafiz NAYIR / 05. Başak Kadar Nurala GÖKTÜRK / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 6 Temmuz 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

KEMAL Y. AREN OKUDUKLARIM -GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM. Medeniyet. Sâmiha Ayverdi

KEMAL Y. AREN OKUDUKLARIM -GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM. Medeniyet. Sâmiha Ayverdi KEMAL Y. AREN OKUDUKLARIM -GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM Medeniyet Sâmiha Ayverdi A merika yı keşfetmekle, batının eline ge-çen bu yeni dünyâyı îmar etmek gayreti-nin de berâberinde geldiğine şüphe edilemez.

Detaylı

Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik

Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 15, Sayı: 1, 2006 s. 1-22 Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik Mustafa KARA Prof. Dr., U. Ü. İlahiyat Fakültesi Özet İslam Kültür ve medeniyetinin

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry Yıl / Year: 2012 Sayı / Issue:4 Sayfalar / Pages: 22-41 Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı Özet Yüksel GİRGİN * Osmanlı İmparatorluğunun varlığını anlamlandırdığı

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER. Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar

GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER. Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar 1 GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar 2 GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER ve SÖZLER İçindekiler 10- ATATÜRK ÜN SECERESİ VE DİVLE (ÜÇHARMAN) ATATÜRK ANITI... 11

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı