KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri"

Transkript

1 Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) / 3402 E-Posta: EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlahiyat Ankara 1989 Yüksek Tefsir Ankara 1992 Tefsir Ankara 1998 Yardımcı Doçentlik Tefsir Cumhuriyet Şubat 1999 Doçentlik Tefsir Cumhuriyet Nisan 2004 Profesör Tefsir Cumhuriyet Eylül 2009 Profesör Tefsir Yıldırım Beyazıt Şubat 2013 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi Diyanet İşleri Başk. Türkiye Kırıkkale Diyanet İşleri Başk. Vaiz Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas İlahiyat Fakültesi Arş. Gör Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Temel İslam Yrd. Doç. Dr. Şubat 1999 Üniversitelerarası Kurul Türkiye Temel İslam Doçentlik (Eğitim) Nisan 2004 Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Temel İslam Doçentlik (Kadro) Haziran 2004 Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Temel İslam Profesör Eylül 2009 Yıldırım Beyazıt Türkiye Ankara Temel İslam Profesör Şubat 2013

2 Üniversitesi Dönem İLİTAM Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Dersin Adı Tefsir Usulü Tefsir Tarihi Tefsir I-II Tefsir Tarihi ve Usulü Kur an a Çağdaş Yaklaşımlar (Seçmeli) Kur an ın Ana Konuları (Seçmeli) Günümüz Tefsir Problemleri (Seçmeli) Tefsir Tarihi ve Usulü (Seçmeli) Kur an Tercüme Teknikleri (seçmeli) Kur an Okuma Tefsir Metinleri Konulu Tefsir İşari Tefsir Metinleri Geleneksel ve Çağdaş Yorum Sistemleri Kur an Araştırmalarında Kavram Çalışmaları Çağdaş Kur an Okumaları Klasik ve Çağdaş Anlama Yöntemleri Kur an Yorumunda Siyasal Yönelimler Kur an Yorumunda Siyasal Yönelimler Kur an ı Anlama ve Yorumlama Usulü TEZLER 1. Yüksek : Kur an-ı Kerim e Göre Tevessül ve Vesile, : Kur an-ı Kerim de Din Kavramı, KİTAPLAR 1. Kur an da Din Kavramı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara J. M. S. Baljon, Modernist Düşüncenin Şekillenişi -Şah Veliyyullah Dehlevi nin Din Anlayışı ve Düşünce Yapısı, (İngilizce den çeviri), Ankara Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, 1. baskı, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003, 2. baskı: Ankara Okulu Yay., Ankara Muhammed Esed in Kur an Mesajı nın Tahlil ve Tenkidi, Ankara Okulu Yay., Ankara Muhammed Esed ve Düşünce Dünyası, İnsan Yay., İstanbul, Ağustos Müslüman Hayatında Görevler, İlkeler, Modeller -100 Emir, 100 Sünnet, 100 Edep- (Türkçe, Kazakça ve Rusça), 1. Baskı, Türkistan baskı, İslam Medeniyeti Men Bilimin Koldac Korı, Astana Tapsir Tarihı, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Turan Baspahanası, Türkistan Tapsir Edistemesi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Turan Baspahanası, Türkistan Kuran Karimdi Körkem Okıv Kağidaları (Tajvid), Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Turan Baspahanası, Türkistan İslam Kukığı (Ahmet Yıldırım ile birlikte), Hoca Ahmet Yesevi Üniver., Turan Baspahanası, Türkistan MAKALELER

3 1. Çağdaş Bir Düşünür ve Müfessir Olarak Muhammed Esed, Cumhuriyet Ü. İlahiyat F. Der., sayı II, 1998, sayfa Kur an a Göre Dinin Hitap Alanı, EKEV Dergisi, sayı III, 1998, sayfa Allah-İnsan İlişkisinde Aracı Fikri: Vesilecilik, İslamiyat Dergisi, cilt V. sayı 1, 2002, sayfa Kur an ın Muhtevasının Epistemolojik Taksimi, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt VII, sayı 1, 2003, sayfa Kur an Araştırmalarında Batılı Yaklaşımda Değişim ve Baljon, Marife Dergisi, yıl 3, sayı 2, güz 2003, sayfa Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden İnşasının Gerekliliği Üzerine, İslamiyat Dergisi, cilt 8, sayı 1, Ocak-Mart 2005, sayfa Dinî Bir Tutum Olarak Ötekine Yaklaşımın Kur anî Temelleri, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI/1, 2007, sayfa Sivaslı Bir Müfessir: Tefsîrî Mehmed Efendi, Sultanşehir, Mart-Mayıs 2008, yıl 2, sayı 6, sayfa Mealcilikte Taklitin Son Örneği -Mustafa Sağ ın Yazdığı Kur an Mealinin Orjinalliği Üzerine, Eskiyeni, sayı 9, İlkbahar 2008, sayfa Tefsir Usûlü nün Oluşum Sürecinde İlk Yazılı Kaynaklar -İbn Vehb ve Muhâsibînin Eserleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tahlil-, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Der., XII/2, 2008, sayfa The Message Of The Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt 21, sayı 3, Aralık 2010, s Modern Zamanlarda Tefsirin Rotası ve Muhammed Esed Örneği, EskiYeni (Modernizmin Zihniyet Krizi sayısı), sayı 17, İlkbahar 2010, s Kazakistan ın Dini-Sosyal Yapısı ve Kur an-tefsir Çalışmaları, Türk Yurdu Dergisi, Haziran 2010, cilt 30, sayı 274,?. 14. Kazakistandağı Kuran Jane Tapsir Edebiyeti (Kazakşa Jane Orısşa Şığarmaşılıktar I-II (Kazakça), Қазақстанның ғылымы мен өмірі=наука и жизнь Казахстана, (Science and life of Kazakhstan - International popular sience journal), т. 3.-С б ve т. 4.-С б Asırda Asya da Din Politikaları: Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği Hâkimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler, Küresel ve Bölgesel Politikalarda Orta Asya, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti yayını, Ankara-Türkistan 2012, s Tefsirde Maturidi yi Keşfetmek -İmam Maturidi ve Te vilatu l-kur an ın Tefsir İlmindeki Yeri, Milel ve Nihal (Maturidi Özel Sayısı), cilt 7, sayı 2, Mayıs-Ağustos 2010, Bir Tefsir Dersi Örneği, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, XVI/1, 2012, s Orta Asya da Üç İslam Anlayışı, Orta Asya da İslam -Temsilden Fobiye, editör: M. Savaş Kafkasyalı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi yay., Ankara 2012, I, Geçmişle Gelecek Arasında Çağdaş Tefsirin Umumi Manzarası, Eskiyeni, Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi (Kur an özel sayısı), sayı 26, bahar 2013, Kur an / Tefsir Sempozyumları ve Zümre Toplantıları -Tarihsel Gelişim ve Muhteva Tahlili-, TALID (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), Türkiye'de Tefsir Tezleri ( Tezleri), TALID (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), Tefsir Dersleri: Bir Durum Değerlendirmesi ve Öneriler, Eğitime Bakış Dergisi, (Mevcut Durumdan Geleceğe 21. Yüzyılda Yüksek Din Eğitimini Yeniden Düşünmek adlı özel sayı), sayı 28, Ekim-Kasım- Aralık Hakikat ve Mecazın Belirleyicisi Müfessirdir -Günümüz Tefsirinde Mecazın İmkanlarından İstifade Edilmesi-, İslami İlimler Dergisi (İslam Düşüncesinde Hakikat ve Mecaz Özel Sayısı), Kazakistan ın Kur an ve Tefsir Literatürü (Kazakça ve Rusça Eserler), Bilig Dergisi, 2014.

4 ANSİKLOPEDİ MADDESİ: ÇEVİRİ MAKALELER 1. J. M. S. Baljon, Şah Veliyyullah Dehlevî nin Şeriat Anlayışı (Abdullah Kahraman ile birlikte İngilizce den Tercüme), İslamiyat Dergisi, cilt I, sayı IV, 1998, sayfa J. M. S. Baljon, Şah Veliyyullah Dehlevî ye Göre Hak ve Batıl Din (İngilizce den Tercüme), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: III, 1999, sayfa Eşref Hacı Abdurrahman, Wan İbrahim Wan Ahmed, Nurayhan Ali, Fî Zılâli l-kur ân: Seyyid Kutub un Çağdaş Kur an Tefsiri, (İngilizce den Tercüme), Eskiyeni Dergisi, sayı 22, Yaz 2011, ss İhvan-ı Safa Risaleleri (9. Risale), (Kitapta Bölüm) çev.: İsmail Çalışkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012, cilt 1, s İhvan-ı Safa Risaleleri, (9. ve 11. Risale), (Kitapta Bölüm), çev.: İsmail Çalışkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, cilt 2, s , SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ 1. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimine Kur an Perspektifinden Bir Yaklaşım, Nisan 2005 İst./İSAV sempozyumunda sunulan tebliğ (Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşriyat, İst. 2006, s ) 2. Tefsir Tarihi Yazımında Yenilenmenin Gerekliliği -Eleştiriler, Gerekçeler, Teklifler, I. Tefsîr Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tefsîr Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu, Van Haziran (Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri -sempozyum tebliğ ve müzakereleri-, Kurav yay., Bursa 2007, ). 3. Gerçek Ve Tamamlanmış Din Önermesinin Son Din Ve Üstün Din Söylemine Dönüşmesi (tebliğ), Kur an ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı Sempozyumu, Mayıs 2006 Konya. Yayın: Gerçek Ve Tamamlanmış Din Önermesinin Son Din Ve Üstün Din Söylemine Dönüşmesi, Kur an ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı (Sempozyum Bildirileri), Konya İbn Rüşd de Dîn Kavramının Muadilleri Olarak Şerî at, Şer ve Millet Kavramları, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Sivas, I, "Tefsirî Mehmed Efendi nin Tefsîr-i Tibyân Adlı Eserinin Osmanlı Dönemi Tefsir Faaliyetindeki Yeri ve Dönemin Siyasi-Sosyal Yapısı İçin Anlamı", Kur'an ve Tefsir Akademisi Sempozyumu (2-6 Ağustos 2010, İstanbul). Yayın: Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları, İlim Yayma Vakfı, İstanbul 2011, s Çağdaş Dünyada Çoğulcu Toplum ve İslam -Kazakistan Örneği-, İslam Uygarlığı ve Kazakistan daki Dini Meseleler -Uluslararası Sempozyum/Konferans (H.Ahmet Yesevi U. Türk-Kazak Ü., Kazakistan/Türkistan 3-5 Kasım 2009) Jinağı, Türkistan 2010, s Қожа Ахмет Яссауидің дуниетанымындағы Құранның алатын орны, Бекет Ата Тағылымы (Бекет Атанын 260 жыды толуына арналған Халыкаралық Конференця), Eylül 2010, Aktav Ата Тағылымы (Mangistav Oblisi). 8. Заманауи Әлемнің Күйзелісі Тұсында Рухани Көсемдердің Орны (Бекет Ата Үлгісі), Ел иесі, Жер киесі (Бекет Атанын 260 жыды толуына арналған Халыкаралық Конференця), Ekim 2010, Çimkent (Ontustik Kazakistan Oblisi). 9. Kazakistan da Dini Bilim Berudin Mümkindikteri, Artıkşılıktarı Men Kemşilikteri, Kazakistan da Din Eğitimi (Uluslararası Sempozyum) (7-8 Nisan 2011, Türkistan / Kazakistan) sempozyumunda sunulan tebliğ. 10. Bir Arada Yaşamanın Dini Esasları (Bir Arada Ömir Sürüvdin Dini Negizderi), İslam: Adam Jane Koğam Dini Adlı Uluslararası Sempozyum, Şet Tilder Jane İskerlik Kariera Yüniversitesi, Almatı Mayıs 2011.

5 11. Kur an Vahyinin Mekke Yıllarında Kelimelerle ve Kavramlarla Zihniyet İnşası, 9. Tefsir Akademisyenleri Buluşması, Çorum, 29 Haziran-1 Temmuz Son Dönem Kur an Yorumcularını Nasıl Okuyalım?, Dinî ve Felsefî Metinler: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, (Uluslararası Sempozyum, İstanbul Ü. İlahiyat Fak. ve Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Ekim 2011), I-II cilt, İst. 2012, II, Elmalılı Abduh a Neden Kızdı -Bir Yorum ve Bir Eleştirinin Anatomisi-, Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, Antalya-Elmalı, 2-4 Kasım İslami Araştırmalar ve İslamiyat Dergilerinin Kur an ve Tefsir Yayınlarının Değerlendirilmesi, Kur an ve Tefsir Çalışmalarının Dünü Bugünü ve Yarını Çalıştayı (Kur an ve Tefsir Akademisi), İstanbul, Hidiv Kasrı, Ekim 2013 Yüksek Tezleri YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ 1. Harun Çevik, Mısır da Çağdaş Tefsir Hareketi -Mahmut Şeltut Örneği, Dan.: İsmail Çalışkan, C. Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas 2003, sayfa: II Döne Uğur, Sosyal Münasebetler Bakımından Müzzemmil Suresinin İncelenmesi, Danışman: İsmail Çalışkan, C. Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas 2004, sayfa: V Kiriş, Mustafa, Ragıb el-isfahani nin Mukaddimetu t-tefsir Adlı Eseri ve Fatiha Suresindeki Uygulamasının Tefsir Usulü Açısından Değerlendirilmesi, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2006, sayfa: III Kuşgöz, Emine, İbn Haldün ün Kur an ve Tefsir Anlayışı, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2007, sayfa: III Kaya, Ayhan, Kur an da İnfak Kavramı, dan.: İsmail Çalışkan, CÜ. Sosyal B.E., Sivas 2009, XII Zeynep Ceran, Kur an da Ahiret Hayatının Aşamalarını Anlatan Kavramların Tasnif ve Tahlili, Cumhuriyet Ü. SBE, Sivas Tezleri 1. Mehmet Kılıçaslan, İbnu l-cevzi nin Tefsir Metodu, Sivas 2012 (Devam ediyor) SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ 1. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu/Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Sivas. 2. Uluslararası Kazakistan da Din Eğitimi, Türkistan / Kazakistan Nisan KİTAP/SEMPOZYUM TANITIMLARI 1. Türkçe de İlk Şii Tefsir (Kitap Tanıtımı), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cit V, sayı 1, 2001, sayfa Her Karşılaşma Bir Dönüm Noktasıdır (İslamiyat ın I. Karşılaşma: Kur an Vahyi ve Tarih sayısının değerlendirmesi), İslamiyat Bülten 13, Ekim-Aralık 2004, sayfa I. Tefsîr Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Ve Tefsîr Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu (11-12 Haziran 2005 Van (Sempozyum Değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, X/1, Haziran 2006, sayfa Tefsîr Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı (8-9 Temmuz 2006 Kayseri) (Sempozyum Değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Der., X/2, Aralık 2006, sayfa

6 5. Kültürümüz ve Kitap (Sempozyum tanıtımı), Sultanşehir, Sivas, Haziran-Ağustos 2007, yıl 1, sayı 3, sayfa Tefsîr Anabilim Dalı IV. Koordinasyon Toplantısı (Toplantı Tanıtımı Ve Değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI,1, 2007, sayfa Selahattin Sönmezsoy, Kur an ve Oryantalistler, (Kitap tanıtımı), İslam Araştırmaları Derg./İSAM, sayı 14, İstanbul 2005, sayfa Murat Sülün, Kur an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, (Kitap tanıtımı), İslam Araştırmaları Derg./İSAM, İstanbul 2006, sayı 16, sayfa İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, (Yusuf Alemdar la birlikte toplantı tanıtımı ve değerlendirmesi), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Der., XII/I, 2008, sayfa Ö. Faruk Yavuz, Kur an da Sembolik Dil, (Kitap tanıtımı), İslami İlimler Dergisi, cilt 3, yıl 3, sayı 2, Güz 2008, Tarihte Ve Günümüzde Kur an İlimleri Ve Tefsir Usûlü (Kur an ve Tefsir Akademisi I, Ağustos 2008), (Semp. Tanıtımı), Marife, yıl 8, sayı 2, güz 2008, İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı (3-5 Temmuz 2009 Erzurum), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Der., XIII/I, 2009, s Tarihten Günümüze Kur an a Yaklaşımlar Usûlü (Kur an ve Tefsir Akademisi II, Ağustos 2009), (Semp. Tanıtımı), Marife Dergisi, yıl 9, sayı 2, Güz 2009, sayfa: Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları ( Yüzyıllar) (İstanbul, Ağustos 2010) (Sempozyum tanıtım), Marife Dergisi, yıl 10, sayı 2, Güz 2010, sayfa: Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Kur ân ın Anlasılmasına Katkısı Açısından Kur ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt XV, sayı 1, Sivas 2011,, s Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II ( Yüzyıllar) (İstanbul, Eylül 2011) (Sempozyum tanıtım), Marife Dergisi, yıl 11, sayı 1, Bahar 2011, sayfa: Maturidi nin Tefsir Anlayışı (T.Özdeş), Milel ve Nihal (Maturidi Özel Sayısı), cilt 7, sayı 2, Mayıs- Ağustos 2010, Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Kur an Nüzûlünün Mekke Dönemi Sempozyumu (29 Haz.-1 Temmuz, Çorum), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt xvı, sayı 1, Sivas 2012, Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme Sürecinde Kur an ve Tefsir Çalışmaları (Kur an ve Tefsir Akademisi, Temmuz 2012), Marife Dergisi, Bahar 2012, yıl 12, sayı 1, ss ATIFLAR 1. Meryem Demiray, Muhammed Esed in Kur an Mesajı İsimli Tefsirindeki Metodu (Yüksek tezi). 2. Adil Çiftçi, Anlayıcı Yaklaşım 3. K. Kahraman, Muhammed Esed maddesi, DİA, 4. İshak Özgel, "Kur'an'daki Olağanüstü Olayları Yorumlaması Ekseninde Muhammed Esed'in "Ayet" Kelimesi Çevirisi Üzerine", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19, , 2007, s. 155; 5. Mustafa Akman, Kur an Mesajında Muhammed Esed -Eleştirel Bir Yaklaşım-, Çıra yay., İst. 2007, Mustafa Akman, Muhammed Esed in Kur an Mesajı Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme İslami Araştırmalar Dergisi, silt 16, sayı 1, 2003, Hasan Hüseyin Kalaycı Tefsir Disiplini Geleneğinde Şefaat Kavramı (yüksek lisans tezi), Ankara Ü. SBE, Ankara Hasan Yılmaz, Kur an da Her Konu ve Bilgi Var mı?, Atatürk Ü. İlahiyat F.Der., 2006., sayı 26, , dipnot: 8, Mesut Kaya, Çağdaş Tefsirlerde İsrailiyyata Yaklaşım ve Kitab-ı Mukaddes Bilgilerinin Kullanımı, (doktora), Konya 2013.

7 10. Hasan Yılmaz, Kur an ve Muhtevası (Tematik ve Sistematik Bir İnceleme), Fecr yay., Ankara Metin Özdemir, Selefi Aklın Kozmik Sistemi Anlamadaki Yöntem Sorunu, İslamiyat, c 10, s 1, Ocak-Mart 2007, Mustafa Karagöz, Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri, Ankara 2012,s. 14, 18, 19, 20, 98, 120, 127, 133, 140, 150, 167, 176, 193, 194, 195, Harun Bekiroğlu, Tefsir tarihi Çerçevesinde el-burhan ve el İtkan a Yöneltilen Tenkitler, Hitit Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, Kazım Arıcan, Dini Tekelcilik 15. Mustafa Şentürk, Kur an ın Sünni ve ŞiiYorumu -İbn Atıyye ve Tabersi Örneği-, İnsan yay., İst Mevlüt Albayrak, Felsefe ve Din Din Felsefesine Giriş, Asil yay., Ankara 2007, s Kadir Gürler, Kur ân ın Re y İle Tefsirini Yasaklayan Rivâyetlere Eleştirel Bir Yaklaşım, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, C. Iıı, Sayı: 5, Ss Mevlüt Erten, Kur an da Hakikat Ve Mecazın Tespitinde Bağlam 19. Ziya Şen, Şianın Kıraatlere ve Kur an Tarihine Bakışı, 22, 27, 45, 46, 49, Nihat Uzun Hicri II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi (), Bursa 2008, Yayın: Pınar Yay., İst İsmail Aydın, Kur an Mübhemleri Olarak Zamirler, İzmir 2012, Abdulkadir Evgin, Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi, Ank. 2007, 34, Ali Bulut, Erken Dönem Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usulü Açısından Değerlendirilmesi, doktora, Isparta 2009, 69, 72, Faruk Tuncer, Tefsir Anabilim Dalı Toplantıları Üzerine Bir Değerlendirme 25. Orhan İyibilgin Ayıntâbî nin Tercüme-İ Tibyan Tefsirinin Muhteva Ve Metod Bakımından Değerlendirilmesi, Sakarya Ü. İlahiyat Fak. Dergisi 26. Mürsel Atamov, Rus Dilinde Yayınlanan Kur an (doktora tezi). 27. İsmail Bulut, Ş.V. Dehlevi nin Kelami Görüşleri, doktora, Ankara İsmail Bulut, Dehlevi Düşüncesinde Mistik Yapı ve Rüya Kavramının Önemi, Kelam Araştırmaları, 9:2 (2011), ss EDİTÖR/EDİTÖR YARDIMCILIĞI 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. (Editör Yardımcılığı).(2007-). 2. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu Uluslararası Sempozyum, 9-11 Ekim 2008, Sivas.(VI. Bölüm/ Part VI -Aydınlanma Ve Hıristiyan Teolojisi/ Enlightenment and Christian Theology- Editörü). 3. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi ile Nobel yayınevi tarafından yayınlanan Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi nin (Turkish Journal of Scientific Reviews) (www.nobel.gen.tr) İlahiyat Özel Sayısı Editörlüğü. 4. Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Sivas, (VI. Bölüm Editörlüğü). AKADEMİK VE SOSYAL FAALİYET ALANINA GİREN ETKİNLİKLER VS. 1. Sevgi ve Nefretin Hz. Peygamber in Hayatındaki Yeri, (Konferansı), Suşehri Müftülüğü nün tertiplediği Kutlu Doğum Haftası programı, Nisan Kur an ın Öngördüğü İnsan -Müslüman Bilinci İnşasına Doğru-, (Panel konuşması), Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. nin Ramazan İkliminde Kur an ın Anlaşılması paneli, Sivas Siyasal Tefsir, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Konferans Salonu, Sivas Kur an ve Ahlak İlkeleri, Dört Eylül Kültür ve Dayanışma Derneği nin düzenlediği Ramazan Sohbetleri, Sivas Belediyesi Kültür Salonu,

8 5. Kur an Nasıl Okunmalıdır, Ramazan Etkinlikleri (Sivas AKÇED Ahlak, Çevre ve Kültür Derneği), 30 Ekim 2005/26 Ramazan 1426 Pazar/Kadir gecesi) Belediye Kültür Salonu, İrfan ve Hikmet Okulu Geleneksel konuşmalarının birincisi). 6. Ana, , Sivas Belediye Kültür Merkezi, STM nin Yılın Annesi Programı 7. Medar-ı İslam Hadisler (Konuşma) Hayat Ağacı Ramazan Çadırı Etkinlikleri, arasında TRT Radyo 1 de yayınlanan toplam 14 konuşma 9. Bir Başarı Öyküsü: Kölelikten Başkomutanlığa Zeyd ve Usame (Bir Hayat Eşliğinde Muhammedi Ahlakın ve Nebevi Öğretinin Tahlili), 2007 Kutlu Doğum Haftası, 19 Nisan 2007 tarihinde Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi. 10. Kur an Nasıl Okunmalı ve Anlaşılmalıdır, Yıldızeli (Sivas) İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, Mart Yusuf Ve Zindan (Konferans), Sivas Ceza ve Tutukevi, Ekim İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ( ), 12 Mart 2008, İstiklal Marşı nın kabulünün 87. Yıldönümünde Kırıkkale Müftülüğünün düzenlediği anma toplantısı. 13. Mevlana nın Bilgi Kaynakları ve Mesajı, ( tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ün. Ahmet Yesevi Yolu Öğrenci Külübü nün düzenlediği Mevlana yı Anma Toplantısında sunulan konferans). 14. İslam ve Kadın, Ahmet Yesevi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fuzuli Öğrenci Kulubü nün Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlediği panelde yapılan konuşma ( ). 15. Mehmet Akif Ersoy un Manevi Cephesi 12 Mart 2011 de İstiklal Marşı nın kabulünün 90. Yıldönümü münasebetiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi nde düzenlenen Mehmet Akif konulu panelde ( ) yapılan konuşma. 16. Kırgızistan da yapılan Etniklerarası Diyalog: Uzlaşma Ve Hoşgörü Adlı Uluslararası Konferansa Türkiye tarafı temsilcisi olarak katılım, özel seksiyonda değerlendirme konuşması (Issık Göl, Kırgızistan, 2 Ekim 2010). 17. Güncel Meselelere İslami Çözümler, Taraz Gumanitarlık Üniversitesi, Nisan 2011, Taraz, Kazakistan (konferans) 18. İslam ve Aile, Kazakistan Telearna/Cambıl TV programı, 27 Nisan Hoca Ahmet Yesevi (Türk Dünyasından İzler programı), TRT Avaz, 25 Mayıs Din ve Güncel Sorunlar, TV58, Biz Bize Programı, , saat arası, Sivas 21. Sürdürülebilir Kardeşlik, Konferansları: 2012 Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku Konulu Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde 4 konferans. 22. Kur an Bize Ne Verebilir, Çağrı Eğitim Kültür Vakfı, Çorum, 20 Şubat 2012 (konferans) Ramazan da TRT Radyo 1 de 3 iftar programında canlı yayında konuşmacı Ramazan da 2.gün (10 Temmuz) TRT Okul TV de Ramazan Sevinci programında canlı yayında konuşmacı. 25. Oltunun Sesi Gazetesi Yazıları, Şubat-Temmuz 2009 toplam 20 yazı. 26. Kazakistan: Uzak Topraklardaki Yakın Ülke, İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafya Etütleri Dergisi, Yıl 2, sayı 2-3, Bahar 2010, sayfa Beyaz Rahmet, Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2012, sayı 254, s Sorun İlahiyatlardan Felsefenin Tasfiyesi midir?, Yeni Şafak Gazetesi, 19 Eylül İDARİ GÖREVLER 1. Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi -Yrd. Doç. Temsilcisi olarak: Aralık Cum. Ü. İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu üyeliği -Doç. Temsilcisi olarak: Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu -Doç. Temsilcisi üyeliği: Şubat 2009

9 4. Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yrd.: ve Yurtdışı Görevlendirme (Ahmet Yesevi Ü. Türkistan / Kazakistan): 1 Şubat Haziran Cumhuriyet Ü. Senato Üyeliği: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı ( ) 8. Bölüm Başkanlığı, Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fak BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

İLMİ ÇALIŞMA LİSTESİ I. KİTAPLAR

İLMİ ÇALIŞMA LİSTESİ I. KİTAPLAR ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. İsmail Çalışkan 1965 te Erzurum (Oltu) da doğdu. İlk öğrenimini köyünde, orta ve lise tahsilini Hasankale ve Erzurum da devam ettirdi, 1984 yılında Ankara Merkez (Tevfik İleri) İmam

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ali Osman KURT. Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilileri. akurt@ybu.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLER. Ali Osman KURT. Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilileri. akurt@ybu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Ali Osman KURT Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Akdağmadeni-Yozgat/ 1974 Bölüm: Felsefe ve Din Bilileri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3401 E-Posta: akurt@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri.

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Doğum Yeri: Bölüm: Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme Temel İslam Bilimleri Tel: E-Posta: ilyascanikli@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969.

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969. ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Doğum Yeri ve Yılı: Bölüm: Murat DEMİRKOL Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969 Felsefesi) Tlf: 0312 324 15 55 Cep tlf: 0545 467 10 87 E-Posta: m.demirkol@ybu.edu.tr

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1974 senesinde Yozgat-Akdağmadeni nde doğdu. 1990 da Akdağmadeni İmam Hatip

ÖZGEÇMİŞ. 1974 senesinde Yozgat-Akdağmadeni nde doğdu. 1990 da Akdağmadeni İmam Hatip ÖZGEÇMİŞ 1974 senesinde Yozgat-Akdağmadeni nde doğdu. 1990 da Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi nden; 1995 de Marmara İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 1998 yılında İlahiyat

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Hasan KURT Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-posta: hkurt@bartin.edu.tr; hakurt71@hotmail.com Telefon: 0 378 223 54 74; 05053945281 EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Eğitim Durumu: İlk ve Orta öğrenim Kilis, Yükseköğrenim Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Master ve doktora Samsun O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eğitim Durumu: İlk ve Orta öğrenim Kilis, Yükseköğrenim Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Master ve doktora Samsun O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ Soyadı: KARACOŞKUN Adı: Mustafa Doğan Ünvanı :Prof. Dr. Doğum Tarihi : 23.07.1966 Doğum Yeri: Kilis Eğitim Durumu: İlk ve Orta öğrenim Kilis, Yükseköğrenim Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Master

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 ERZİNCAN T: 446225193040421 F: nparlak@erzincan.edu.tr

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Doğum Yeri ve : Alaca 980 Tarihi Tel (Cep) : Tel (İş) : 0 Dahili: Faks : 0 E-posta () : servet.saginci@bozok.edu.tr E-posta () : s.saginci@uni-muenster.de

Detaylı

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ 1 İLETİŞİM http://www.balikesir.edu.tr/bau/fakulte/ilahiyat_fakultesi hasanbasricantaysempozyumu@gmail.com Tel.: 0266 249 61 79 Fax: 0266 239 87 46 KURULLAR BİLİM ve DANIŞMA KURULU: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Öğrenim Durumu : Hamdi KIZILER : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Doğum Yeri ve Tarihi : Pötürge 9 Tel (Cep) : Tel (İş) : (0) 0 Faks : (0) E-posta () : recepvardi@yahoo.com.tr E-posta () : recep.vardi@bozok.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Doç. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Araş. Gör. İsmail KÖZ*

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Araş. Gör. İsmail KÖZ* PROF. DR. NECATİ ÖNER'İN BİYOGRAFİSİ Araş. Gör. İsmail KÖZ* Necati Öner i927 yılında Tortum (Erzurum) da doğdu. ilk öğrenimini Narman ilkokulunda (Erzurum),ortaöğrenimini Erzurum Lisesinde yaptı. 1949-1950

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı : Harun ŞAHİN Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum yeri ve yılı : Alaca Çorum 1966 Email: harun@harran.edu.tr sahinharun@gmail.com Mezuniyet (Üniversite, Yıl) Lisans: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı