A N A L İ Z AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TASLAĞI (BEKLENTİLER VE HEDEFLER KARŞILANIYOR MU?) Şakir GÖRMÜŞ, Yaşar KAHRAMAN Ali KABASAKAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A N A L İ Z AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TASLAĞI (BEKLENTİLER VE HEDEFLER KARŞILANIYOR MU?) Şakir GÖRMÜŞ, Yaşar KAHRAMAN Ali KABASAKAL"

Transkript

1 A N A L İ Z AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TASLAĞI (BEKLENTİLER VE HEDEFLER KARŞILANIYOR MU?) Şakir GÖRMÜŞ, Yaşar KAHRAMAN Ali KABASAKAL Nisan 205

2 4 Kasım 204 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6564 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince ; "akademik teşvik ödeneği" adı altında, öğretim elemanlarının proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, bildiri, atıf ve ödül olmak üzere dokuz farklı akademik faaliyet türünü "teşvik" etme amacıyla düzenleme yapılmıştır. Söz konusu yasa maddesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ise Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede konuyla ilgili görüş oluşturmak amacıyla YÖK, web sayfasındaki "askıya çıkardık" başlığı altında oluşturulan taslak yönetmeliğe katkı amacıyla farklı görüş ve önerileri toplamak istediğini belirtmiştir. Türkiye nin girmiş olduğu iddialı kalkınma hedeflerine (2023, 2053, 207) ulaşmanın yolunun üniversitelerin bilim üretmesinden geçmektedir. Üniversitelerin seviyeleri bir ülkenin bulunduğu medeniyet ve kalkınmışlık seviyesinin en önemli göstergesidir. Dünya çapında bilim üretemeyen ülkelerin, dünyanın önde gelen ve kalkınmış ülkeler arasına girme şansı bulunmamaktadır. Taslak yönetmelik hakkındaki tespit ve önerilerimizi sunmadan "akademik teşvik ödeneği"nin gerekçesini iki ana başlık altında açıklayabiliriz. Birincisi, Türkiye nin girmiş olduğu iddialı kalkınma hedeflerine (2023, 2053, 207) ulaşmanın yolunun üniversitelerin bilim üretmesinden geçmektedir. Üniversitelerin seviyeleri bir ülkenin bulunduğu medeniyet ve kalkınmışlık seviyesinin en önemli göstergesidir. Dünya çapında bilim üretemeyen ülkelerin, dünyanın önde gelen ve kalkınmış ülkeler arasına girme şansı bulunmamaktadır. Bahsedilen seviyelerde üniversitelerin oluşturulmasının en önemli yolu nitelikli akademisyenlerden geçmektedir. Bunun içinde nitelikli beyinlerin akademiye çekmeye ve akademideki nitelikli beyinleri burada tutmak gerekmektedir Akademisyenlerin hem başlangıç hem sonrası için maaş düşüklüğü akademisyenliği cazip bir meslek olmaktan çıkarmaktadır den bu yana ortalama memur maaşının reel olarak %52 seviyesinde artmasına karşın, profesör maaşının %4 azalması, doçent maaşının % yardımcı Doçent maaşını %7 seviyelerinde artmış bir mağduriyete yol açmıştır. Bu noktada, "akademik teşvik ödeneği" akademik personelin gelirlerinde geçmişe ilişkin kayıpların telafi edici etki yapması beklenirken aynı zamanda akademisyenliği ekonomik açıdan da cazip yapmayı hedeflemektedir. İkincisi, "akademik teşvik ödeneği" üniversitelerde üretken akademisyenleri ekonomik olarak ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. YÖK tarafından askıya çıkarılan "akademik teşvik ödeneği" çerçeve yönetmeliği incelendiğinde yukarıdaki hedeflere ulaşma da yetersiz olduğu görülmektedir.

3 Bir akademisyenin yıl içinde akademik teşvik ödeneğinden yararlanabilmesi için en az 30 puan almalıdır ve en çok alabileceği puan ise 00 dür. Yaptığımız çalışma birçok akademisyenin Akademik Teşvik Yönetmeliğinde belirtilen kalemlerden 00 puan alması neredeyse imkânsız olduğu görülmektedir. Bunun için 203 ve 204 yıllarında TUBİTAK tarafından yılın en başarılı akademisyenleri olarak ödüllendirilen akademisyenleri incelemek yeterlidir. TÜBİTAK Bilim Özel ve Teşvik Ödülleri 204 TÜBİTAK Bilim Ödülleri (50 bin lira, altın plaket ve ödül beratı) Sosyal Bilimler Alanında Prof. Dr. Zeynep Aycan Doç. Dr. Fuat Balcı 204 Puan 203 Puan 204 Puan 203 Puan Kitap 30 0 Kitap 0 5 Makale 30 4 Makale 30 0 Makale 3 Makale 0 Kitap Ödül 30 3 Ödül 30 2 Ödül 30 3 Ödül 30 0 Tebliğ 0 0 Tebliğ 0 Davet 30 4 Davet 30 0 konferans 0 0 konferans 0 Atıf 30 Toplam 60 Toplam 60 Toplam 20 Toplam 90 Temel Bilimler Alanında Yrd. Doç. Dr. Bülend Ortaç Doç. Dr. Emrah Özensoy Puan 203 Puan 204 Puan 203 Puan 0 Kitap 30 0 Kitap 30 0 Kitap 30 0 Kitap 30 4 Makale 4 Makale 5 Makale 4 Makale 3 Ödül 30 0 Ödül 0 3 Ödül 30 Ödül 30 0 Tebliğ 0 0 Tebliğ 0 0 Tebliğ 0 0 Tebliğ 0 0 konferans 0 8 konferans 30 0 konferans 0 0 konferans 0 Toplam 60 Toplam 60 Toplam 60 Toplam 90 Sağlık Bilimleri Alanında Doç. Dr. Bahar Rumelili Sancak Doç. Dr. Mehmet Kanbay 204 Puan 203 Puan 204 Puan 203 Puan 0 Kitap 30 0 Kitap 0 0 Kitap 30 Makale 0 Makale 2 Makale 0 Ödül 0 3 Ödül 30 3 Ödül 30 0 Tebliğ 0 0 Tebliğ 0 Tebliğ 30 Atıf 30 0 konferans 0 8 Davetli 30 Toplam 60 Toplam 30 Toplam 20 Toplam

4 Yukardaki örnekler incelendiğinde bir akademisyenin 00 teşvik puanı almasının bazı çalışma alanları için neredeyse imkânsız olduğu, bu bağlamda çerçeve yönetmelik ile ilgili eleştiri ve önerilerimizi maddeler halinde sıralarsak; TESPİT VE ÖNERİLER Kısa hesaplama yöntemi olarak sunulan yöntem, oldukça muğlak ve anlaşılır olmaktan uzak bir dille yazılmıştır. Sade ve anlaşılabilir bir dille yazılmaya ihtiyaç vardır. Örnek olarak d maddesinde neyin kastedildiği anlaşılmamaktadır. a ve b matematiksel olarak aynı şeyi söylemektedir. Aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir. a. Bir öğretim elemanının bir faaliyet türünden aldığı puan şu şekilde hesaplanır b. Bu faaliyet türünden aldığı toplam puan 30 dan fazla ise, en fazla 30 puan yazılır. c. Bir öğretim elemanının faaliyet türlerinin tümünden aldığı toplam teşvik puanı en fazla 00 olabilir. e maddesinde belirtilen toplam puanın tüm türleri içermesi adaleti engeller. Çünkü bir sağlık bilimcinin sergiler ya da bunun gibi diğer etkinliklerden puan elde etmesi mümkün değildir. Elbette olabilir ama bu çok ama çok düşük bir ihtimaldir. Aynı şekilde sosyal bilimci için de patent almak imkânsızdır. Dolaysıyla akademik teşvik olarak 00 puan alınması çok mümkün değildir. Toplam teşvik puanını 00 ile sınırlanmaması gereklidir. Çünkü anladığım aldığı puanların tamamı değil de bu puanların belli bir ortalaması çarpılıp ücret tahsis edilecektir. Ancak bunun yerine alınan her bir puanın karşılığı olarak belli bir ücret tahsis edilip bu çerçevede teşvik verilmesi daha doğru olacaktır. Ancak fen ve sosyal alanlar ayrımı göz önüne alınmak kaydıyla. 3 YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNİN GENELİNE YÖNELİK TESPİT VE ÖNERİLER; Yönerge ile akademisyenin birçok alanda faaliyet yapmaları özendirilmeye çalışılmıştır. Bu özü itibarıyla doğru bir yaklaşım olmakla beraber uygulamada bazı adaletsizliklere yol açmaktadır ve bunu giderici düzenlemeler yapılmalıdır. Hazırlanan puanlama kriterleri Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri gibi alanlar esas alınarak yapılmış; Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinde objektif bir yaklaşımdan uzak bir görünüm arz etmektedir. Öncelikle bu akademik teşviklerle ilgili Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri olmak üzere her biri için farklı ölçekler geliştirilmelidir. Çünkü bir sosyal bilimcinin patent alması neredeyse imkânsız iken proje yapma olanakları kısıtlıdır. Dolaysıyla sosyal bilimlerde bu patentin karşılığının ne olabileceği açık ve net bir şekilde belirlenmelidir. Aksi halde tüm bu teşvikler sadece Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarını desteklemek anlamına gelecektir.

5 Yönerge, akademide nitelikten ziyade niceliği ön plana çıkarmaktadır. Birçok suiistimallere açıktır. Akademisyenin çalışmalarının nihai değerlendirmesinin yönetim kurulu tarafından yapılacak olması hem öğretim elemanı hem de kurum açısından önemli sıkıntıların oluşmasına yol açması muhtemeldir. 3. YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNİN PROJE FAALİYET TÜRÜ VE ALANINA YÖNELİK TESBİT VE ÖNERİLER; Faaliyet Türü Alt Faaliyet Detayı Unvana Göre Çarpanlar Puan Prof./Doç./Y. Doç Arş.Gör. vd. Yurtdışı destekli Dünya bankası / Avrupa Birliği 80 α Yurtiçi destekli Diğer Resmi kurum ve kuruluşlar 50 α TÜBİTAK 50 α DPT, SAN-TEZ 50 α TÜBİTAK hızlı destek 90 α Diğer kamu kuruluşları (Üniversiteler) 60 α hariç) BAPK 60 α Kamu dışı kurum ve kuruluşlar 30 α Teşvikten yararlanmak için projenin sonuçlandırılması öngörülmüştür bunun sakıncaları vardır. Bazı büyük projeler bir yıldan fazla zaman dilimine yayılabilir. 2 veya 3 yıllık büyük bir proje hazırlayan akademisyen teşvikten yararlanmak için bu yılların sonunu beklemek zorundadır. Bu kısa süreli projeleri teşvik etmektedir. Bir yıldan uzun süreli projelerde ara raporların kabulünü takip eden yıldan başlayarak her yıl için teşvik verilmelidir. Bazı üniversiteler (Sakarya Üniversitesi gibi) BAP projelerini kapattığından bu ün iversitedeki akademisyenler diğer üniversitelerdeki meslektaşlarına göre dezavantajlı olacaklardır. Bu durum kurum içindeki huzursuzlukları artırabilir. Akademisyen sayısına göre projeler sınırlı olduğundan kabul edilme olasılıkları düşüktür. Bu olasılık sosyal bilimlerde daha da düşüktür. Akademisyenleri proje yazmaya teşvik etmek ve bu konuda motivasyonlarını artırmak amacıyla proje başvurularında 5 puan verilebilir 4 YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNİN ARAŞTIRMA FAALİYET TÜRÜ VE ALANINA YÖNELİK TESBİT VE ÖNERİLER; Faaliyet Türü Alt Faaliyet Unvana Göre Çarpanlar Adı Adı Detayı Puan Prof./ Doç./Y.Doç Arş.Gör. ARAŞTIRMA Yurtdışı 30- (60) 2 Yurtiçi 20- (40) 2

6 Yurtiçi ve yurtdışı araştırma için önerilen puanlar çok düşüktür bu puanlar 60 ve 40 olarak artırılmalıdır. 30 puan almak için tek başına yurtdışı araştırma yapmak zorunludur. Araştırmanın en az 4 ay süreyle yapılmış olmalıdır ibaresi yaz dönemini yurtdışı araştırma için düşünen akademisyenlerimizi olumsuz etkileyecektir. Bu süre 3 aya kısaltılmalıdır. Her akademisyenin her yıl 4 ay yurtdışına araştırma için çıkması gerek mali ve gerekse sosyal sebeplerden mümkün değildir. YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNİN BİLİMSEL/SANATSAL YAYIN FAALİYET TÜRÜ VE ALANINA YÖNELİK TESBİT VE ÖNERİLER; Birçok akademik faaliyet tek bir faaliyet türü altında toplanmıştır. Bu faaliyet türünden en fazla 30 puan alınabildiği düşünülürse sadece ders kitabı, kitap bölümü vs. 30 puan alınabilir. Uluslararası yayın yapma motivasyonu kaybolacaktır. Bu faaliyet türü süreli-süresiz veya uluslararası-ulusal olarak ikiye ayrılmalıdır. Hazırlanan puanlama kriterleri Fen Bilimleri gibi alanlar esas alınarak yapılmış; Sosyal Bilimlerde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinde objektif bir yaklaşımdan uzak bir görünüm arz etmektedir. Sosyal bilimlerin pek çok sahasında yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan makaleler derleme makalesi olarak isimlendirilerek yapılan çalışmaların sübjektif bir değerlendirmesine neden olacaktır. Yönergede Sosyal Bilimlerde önemli bir yeri bulunan tanıtım ve değerlendirme yazılarına herhangi bir teşvik puanı verilmemektedir. İndeksiz dergilerde uluslararası ve ulusal yayın arasında puan farkının bulunmaması bir sorun olarak gözükmektedir. Bu konudaki örnek önerimiz tablo halinde aşağıda verilmiştir. Bu faaliyet türü süreli ve süresiz olarak ikiye ayrılmıştır. 5

7 Faaliyet Türü Alt Faaliyet Unvana GöreÇarpanlar Adı Adı Detayı Puan Prof./Doç./ Y. Doç Arş.Gör. Uluslarar ası v Araştırma (Tez hariç) Ulusal 75 3 d kitabı Uluslarar 00 3 Ders ası Ulusal 75 3 kitabı Uluslararası tam kitap 75 3 BİLİMSEL/ SANATSAL YAYIN 2 (SÜRESİZ) Kitapta Editörlük Ulusal tam 60 3 kitap Uluslarar 60 3 Kitap bölümü ası Ulusal 30 3 Tam 60 3 Kitap Tercümesi kitap Kitap 20 3 Diğer bölümü Tanımlı indekslerdeki dergi 8 2 Uluslararası boyutta performansa dayalı yayınlanmış ses ve/veya görüntü kaydı Ulusal bulunmak*** boyutta performansa dayalı yayınlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak*** Kitap Tercümesinde editörlük Ansiklopedi konu/madde yazarı Dergi editörlüğü Diğer İndekslerdeki dergi 5* 2 İndekssiz hakemli UA/U dergi 4* 2 Özgün Kişisel kayıt Karma kayıt Özgün Kişisel kayıt Karma kayıt Tam kitap Uluslarara su Ulusal 5 3 Tanımlı indekslerdeki dergi Diğer İndekslerdeki dergi 60 3 İndekssiz hakemli UA/U dergi BİLİMSEL/ SANATSAL YAYIN 2 (SÜRELİ) Kitap/Dergi Editörler Kurulu üyeliği Araştırma makalesi Dergi Hakemliği Uluslararası kitap / Tanımlı 60 3 indekslerdeki Ulusal kitap / Diğer dergi 5 3 İndekslerdeki İndekssiz hakemli dergi UA/U dergi 5 3 Tanımlı indekslerdeki dergi 40 2 Diğer İndekslerdeki dergi 20* 2 İndekssiz hakemli UA/U dergi 6** 2 Tanımlı indekslerdeki dergi 5 2 Diğer İndekslerdeki dergi 3 2 İndekssiz hakemli UA/U dergi 2

8 Derleme makale Tanıtım ve Değerlendirme yazıları Tanımlı indekslerdeki dergi 20 2 Diğer İndekslerdeki dergi 4* 2 İndekssiz hakemli UA/U dergi 6** 2 Tanımlı indekslerdeki dergi 20 2 Diğer İndekslerdeki dergi 4* 2 İndekssiz hakemli UA/U dergi 6** 2 YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNİN PATENT/TESCİL FAALİYET TÜRÜ VE ALANINA YÖNELİK TESBİT VE ÖNERİLER; Faaliyet Ünvana Göre Çarpanlar Türü Alt Faaliyet Adı Adı Puan Prof./Doç./Y.Do Arş.Gör.v Uluslararası 500 ç d 4 PATENT/TESCİL Ulusal Patent almak zor ve uzun süreçtir. Verilen puanlar yüksek olsa bile sadece 30 puanı hesaplamaya dâhil edilecektir. Her yıl patent alınmasının imkânsızlığı dikkate alınırsa patentlere verilen teşvik bir yıllara (üç yıl boyunca teşvik verilebilir) yayılabilir. 7 YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNİN ATIF FAALİYET TÜRÜ VE ALANINA YÖNELİK TESBİT VE ÖNERİLER; Kitaplarda yapılan atıflara dergilerde yapılan atıflardan daha fazla ağırlık verilmiştir. SSCI dergide atıf almanın puanı ulusal kitapta atıf almaktan daha düşüktür. Zorluk derecesine bakıldığında adaletli değildir. Puanlama önerimiz aşağıdaki gibidir. Faaliyet Türü Alt Faaliyet Adı Adı Puan Prof./Doç./ Y.Doç Ünvana Göre Çarpanlar Arş.Gör. vd ATIF 5 Ulusal kitap 0 5 Uluslar arası kitap 20 5 Tanımlı indekslerdeki dergi 0 5 Diğer İndekslerdeki dergi 5 5 İndekssiz hakemli UA/U dergi 3 5

9 YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNİN TEBLİĞ FAALİYET TÜRÜ VE ALANINA YÖNELİK TESBİT VE ÖNERİLER; Yönerge, uluslararası ve uluslararası katılımlı sempozyum arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bu durum teşvik dağıtımı konusunda problem teşkil edecektir. Bir faaliyetin uluslararası sayılabilmesi için katılımcıların yarısının yabancı uyruklu olması şartı aranmaktadır. Türkiye de, Balkanlarda ve Türk Cumhuriyetlerinde yapılan sempozyumlarda bu şartı sağlamak mümkün değildir. Bu şart katılımcıların %25 yabancı uyruklu olmalı şeklinde yeniden düzenlenmelidir. Katılımcıların yarısı yabancı uyruklu olmalı şartı akademisyenleri yurtdışındaki sempozyumlara katılmaya teşvik etmesi açısından olumlu olmakla beraber üniversitelerdeki bütün akademisyenlerin her yıl yurtdışı sempozyuma katılmalarını sağlayacak maddi imkânlar mevcut değildir ve bu sorunlara yol açabilir. Sempozyum bildiri puanı yükseltilmelidir. Akademik organizasyonlar diğer akademik çalışmalardan daha fazla zaman ve çaba harcanmasını gerektiren çalışmalar olmasına karşın yönerge, bu organizasyonları düzenleyenlere dönük her hangi bir teşvik değeri belirlememektedir. Puanlama önerimiz aşağıdaki gibidir. Faaliyet Türü Adı Alt Adı Puan Prof./Doç./ Y.Doç TEBLİĞ 6 Unvana Göre Çarpanlar Arş.Gör.vd. Davetli konuşmacı olmak 00 3 Sözel bildiri 40 2 Poster/Özet bildiri 0 2 Organizasyon Komitesi üyeliği Bilim Kurulu üyeliği 2

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU:

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU: PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; a. Bir öğretim elemanının bir faaliyet türünden aldığı puan şu şekilde hesaplanır: b. Bu faaliyet türünden aldığı puan, toplam puanının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim

YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim Kurulu nun yeniden yapılandırma sürecinin başlıca adımını

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru adlı Türkiye Yükseköğretim sistemini dönüştürmeye yönelik yasa taslağı için posizyon belgesinin Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

GENÇ YORUM: İSTANBUL BİLİMLER AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ÇALIŞTAYI

GENÇ YORUM: İSTANBUL BİLİMLER AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ÇALIŞTAYI GENÇ YORUM: İSTANBUL BİLİMLER AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ÇALIŞTAYI Bu çalışma, 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Düzce-Akçakoca da gerçekleştirilen

Detaylı

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri GİRİŞ Devletin temel amacı sınırları içinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinmelerini karşılamaktır. Devlet bu amacını kamu hizmeti sunarak yerine

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı