Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(3), , lköretim Online, 7(3), , [Online]: Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Aye Öztürk** M. Engin Deniz*** ABSTRACT: This study is conducted to determine whether emotional intelligence levels of preschool teachers differ according to age, education level and participation to social activities number of in-service trainings participated. The research is implemented with 378 preschool teachers working in public and private preschool educational institutions in 13 cities in Central Anatolia Region. In the study, a Personal Information Form is used to obtain socio-demographic information (age, education level, participation to social activities and number of in-service trainings participated) about preschool teachers; Bar-on Emotional Intelligence Scale, Hackman and Oldham Job Satisfaction Scale, and Maslach Burnout Inventory are used to determine teachers emotional intelligence abilities, job satisfaction and burnout levels. As a result of the study, preschool teachers emotional intelligence skills, job satisfaction and exhaustion level Key Words: preschool teachers, intelligent, emotional intelligence, job satisfaction, burnout SUMMARY Purpose and Significance: Pre-school education period, in which personality is shaped through, aims to develop the physical, social, emotional and cognitive developments in best way, to make them ready for life and to inform parents about pre-school education. The biggest duty in achieving these goals is on pre-school education teacher. The teacher s emotional intelligence skills, job satisfaction and exhaustion level are important factors in achieving these goals. As we think that if we know preschool teacher s emotional intelligence skills, job satisfaction and exhaustion level according to some variables, it is possible to increase their job satisfaction level and decrease exhaustion level, and it is believed that this study will contribute to our field. Method: The study that is in the model of relationship survey. The research is implemented with 378 preschool teachers working in public and private preschool educational institutions in 13 cities in Central Anatolia Region. In the study, a Personal Information Form is used to obtain sociodemographic information about preschool teachers; Bar-on Emotional Intelligence Scale, Hackman and Oldman Job Satisfaction Scale, and Maslach Burnout Inventory are used to determine teachers emotional intelligence abilities, job satisfaction and burnout levels. Demographic variables of the teachers such as age, education level, participation to social activities and number of in-service trainings participated were independent variables. Emotional intelligent, job satisfaction and burnout levels were dependent variables. Independent Samples t-test and One-Way Anova (ANOVA), LSD and Tukey Multiple Comparison Test are used for statistical analysis of the obtained data. Result: As a result of the study, it is observed that preschool teachers emotional intelligence avarage differ according to education level and participation to social activities. It is observed that preschool teachers job satisfaction differ according to participation to social activities and number of in-service trainings participated and preschool teachers burnout levels differ according to age, education level, participation to social activities and number of in-service trainings participated. (p < 0,05). Discussion and Conclusion: Study results have shown that courses, seminars and in-service trainings, and social activities that improve preschool teachers emotional intelligence will have positive effects on teachers job satisfaction and exhaustion levels. *Bu çalıma, Aye Öztürk tarafından Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Doç. Dr. Mehmet Engin Deniz danımanlıında yapılan yüksek lisans tez çalıması temelinde hazırlanmıtır. ** Ara. Gör. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eitim Fakültesi, *** Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi, Teknik Eitim Fakültesi,

2 Okul Öncesi Öretmenlerinin Duygusal Zekâ Yetenekleri Doyumları ve Tükenmilik Düzeylerinin Bazı Deikenler Açısından ncelenmesi* Aye Öztürk** M. Engin Deniz*** ÖZ: Bu aratırmada, okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ, i doyumu ve tükenmilik düzeylerinin ya, eitim düzeyi, hizmet içi eitim ve sosyal etkinliklere katılımlarına göre farklılaıp farklılamadıı incelenmitir. Aratırma ç Anadolu Bölgesindeki 13 ilde resmi ve özel okul öncesi eitim kurumlarında görev yapmakta olan 378 okul öncesi öretmeniyle yürütülmütür. Aratırmada okul öncesi öretmenlere ait sosyo-demografik bilgilere (ya, eitim durumu, sosyal etkinliklere katılım, hizmetiçi eitime katılım) ulamak için kiisel bilgi formu, duygusal zekâ yetenei, i doyumu ve tükenmilik seviyelerini belirlemek için Bar-On Duygusal Zekâ Ölçei, Hackman ve Oldham Doyumu Ölçei ve Maslach Tükenmilik Envanteri kullanılmıtır. Aratırma sonucunda okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ, i doyumu ve tükenmilik düzeyleri bazı deikenlere göre farklılık göstermitir. Anahtar Kelimeler: okul öncesi öretmeni, zekâ, duygusal zekâ, i doyumu, tükenmilik GR Okul öncesi eitim kurumları; kiiliin ekillendii bu dönemi, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilisel geliimleri açısından en salıklı ekilde geçirmesini, onları hayata hazırlamayı ve aileyi okul öncesi eitimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk tüm geliimlerine ilikin temel bilgi beceri, tutum ve alıkanlıkları ailede kazanmaktadır. Bu açıdan aile, çocuun bakımı, geliimi ve eitiminden sorumlu balıca kurum olma özellii taımaktadır. Aileden sonra, okul öncesi eitim kurumları çocuu toplumsal yaama hazırlamada aileyi destekleyen kurumlar olarak sistem içinde yerlerini almaktadır (Kandır, 2001, s:151). Öretmen öretim sürecini yürütme ile ilgili çeitli kararları alan ve uygulayan kiidir. Öretme sürecine ilikin kararları yönlendirecek olan öretmene önemli sorumluluklar dümektedir. Bu sürecin etkili olması öretmenin niteliklerine balıdır. yi bir öretmen, iyi bir öretimi gerçekletirebilen kiidir. Günümüzdeki yeni gelimeler ve bulular, özellikle demokratik düünceler, insan haklarındaki gelimeler, eitimden beklentilerin artmasına yol açmı ve geleneksel eitime baskı yaparak eitimi bireyin yararına deimeye zorlamıtır (Yeilyaprak, 2002, s:285). Okullarımızdan, öretim hizmetlerinin yanı sıra örencilerin, bireysel farklılıklarına öncelik vererek, kendini tanıyan ve gelitirebilen bireyler olarak yetitirmeleri de beklenmektedir (Can, 2002, s: 133). Okul öncesi öretmeni, okul öncesi eitim kurumlarında, 0-72 ay grubundaki çocukların geliim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun zengin uyarıcı çevre imkânları salayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelimelerini destekleyen kendilerini toplumun kültürel deerleri dorultusunda en iyi ekilde yönlendiren ve ilköretime hazırlayan temel eitim bütünlüü içinde yer alan eitim sürecinde görevli öretmendir. Eitimin geliimi, geliimi devam eden öretmenlere balıdır. Bunun için de öretmenlerin profesyonel geliimleri tevik edilmelidir (Blenkin ve Kelly, 1996). Okul öncesi eitim ii tüm eitim görevlerinde olduu gibi para kazanmak zorunluluu ile yapılacak bir görev deil, severek, istenerek, seçildiinde verimli ve baarılı olunabilecek bir meslektir (Oktay, 1999). Okul öncesi öretmeninin bu beklentileri yerine getirebilmesi ya da getirememesinde öretmenin iini severek ve isteyerek yapmasıyla ilikili olan i doyumu ve tükenmilik; kendini tanıma ve bakalarıyla ilikilerini düzenleyebilme, empati, motivasyon yetenekleriyle ilikili duygusal zekâ da bu meslei seçiminde ve yürütmesinde etkili olacaktır. *Bu çalıma, Aye Öztürk tarafından Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Doç.Dr. Mehmet Engin Deniz danımanlıında yapılan yüksek lisans tez çalıması temelinde hazırlanmıtır. ** Ara. Gör. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eitim Fakültesi, *** Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi, Teknik Eitim Fakültesi, 579

3 Genel anlamda kabul edilen duygusal zekâ tanımı bir kiinin kendi duygularını ve bakalarının duygularını anlaması, kendi duygu ve davranılarını idare etmesi ve düzenleyebilmesiyle ilikili yeteneklerini içermektedir. Mayer, Di Paolo ve Salovey 1990 yılında duygusal zekâ terimini ortaya atmılar ve Kiinin kendisinin ve dierlerinin hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında ayrım yapma ve bu bilgiyi düünce ve eylemlerinde kullanma becerisini içeren sosyal zekânın bir alt kümesi olarak tanımlamılardır (Shapiro, 1999, s:19). Goleman (2000) ise biri akılcı zihin, dieri ise duygusal zihin olmak üzere iki tür zihnimiz olduunu savunur. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaantımızı oluturmak için etkileim halindedirler. Akılcı zihnin, çounlukla farkında olduumuz, bilincimize daha yakın ve düünceli bir kavrama tarzı olduunu ifade eden Goleman; duygusal zihnin, fevri ve güçlü, bazen de mantıksız olan bir kavrama sistemi olduunu söyler (Goleman, 2000, s: 23). Goleman, duygusal zekâ tanımını yaparken be ana yetenekten bahsetmitir. Bunlar özbilinç, duyguları idare edebilmek, kendini harekete geçirmek, duygudalık (empati) ve sosyal beceridir. Özbilinç (kendini tanıma) bir duyguyu oluurken fark edebilmedir. Duygusal zekânın temelidir. Kiinin duygularını, güçlü ve zayıf yönlerini, ihtiyaçları ve dürtülerini tanıması anlamında kullanılır. Mayer özbilinci, kiinin ruh halinin ve o ruh hali hakkındaki düüncelerinin farkında olabilmesidir eklinde tanımlar (Goleman, 2000, s: 67). Duyguları idare edebilmek (kendini yönetme-özdenetim) kiinin, kendi iç dünyasını, sahip olduu dürtüleri ve elinde bulunan kaynakları yönetebilmesidir. Duyguları uygun biçimde idare yetenei, özbilinç temeli üstünde geliir. Kendini yatıtırma, youn kaygılardan, karamsarlıktan, alınganlıklardan kurtulma yeteneini ifade eder. Bu yetenei zayıf kiiler, sürekli huzursuzlukla mücadele ederken, kuvvetli olanlar ise, hayatın sürprizleri ve terslikleriyle karılatıktan sonra kendilerini daha iyi toplayabilmektedirler (Goleman, 2000, s:61). Kendini harekete geçirmeyi (motivasyon) Cücelolu; arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavram olarak açıklamıtır (Cücelolu, 1998, s:230). Bakalarının duygularını anlamak (empati) duygusal özbilinç temeli üzerinde geliir ve insanlarla ilikide temel beceridir. Empatik kiiler bakalarının neye ihtiyacı olduunu, ne istediini gösteren belli belirsiz sosyal sinyallere karı daha duyarlıdır. Bu yetenee sahip kiilerin insanla ilgili mesleklerde daha baarılı oldukları görülür (Goleman, 2000, s:62). likileri yürütebilmek (sosyal beceri), kiinin gelitirecei duygusal zekâ becerileri arasında, baarı ve yaamdan tatmin olma duygusuna en büyük katkı salayacak olan bakalarıyla geçinebilme becerisidir. Sosyal bir dünyada etkili iler yapabilmesi için kiinin tanımayı, yorum yapmayı ve uygun ekilde tepki vermeyi örenmesi gerekir. Kendi ihtiyaç ve beklentilerini bakalarınkilerle nasıl badatıracaına karar vermelidir (Shapiro, 1999, s:155). Dier deikenimiz olan i yaantılarına karı duygusal bir tepki olarak da tanımlanan i doyumu, çalıanların ilerine karı gelitirdikleri tutumlardan domaktadır. Genel anlamdaki doyumdan farklı bir kavram olmayıp gereksinimlerin giderilmesine ilikindir (Avarolu, Deniz ve Kahraman, 2005). Bir bireyin iinden mutlu olmasını ve haz almasını salayan boyuttur (Izgar, 2000, s:6). Altınıık (1999), i doyumunun üç önemli yönü veya özellii olduunu ifade eder. le ilgili bir duruma duygusal tepki bunlardan ilkini oluturur. doyumunun bu yönü görülemez sadece anlaılır. kincisi i doyumu genellikle çıktıların, beklentileri ne kadar karıladıı veya atıına göre belirlenir. Üçüncü olarak, i doyumu, kendisi ile ilikili bazı özellikler taımaktadır. Bunlar; iin kendisi, ücret, yükselme olanakları, denetim, çalıma arkadalarıdır (Altınıık, 1999, s:74). doyumunu etkileyen faktörleri bireysel faktörler ve çevresel faktörler olarak ifade edebiliriz. Bireysel faktörleri i ortamından beklentiler, ya, cinsiyet, sosyo-kültürel çevre, kiilik, genel yaam normları, görev türü, medeni durum, eitim düzeyi ve çalıma yılı, çevresel faktörleri ise iin nitelii, ücret, gelime ve yükselme imkânları, çalıma koulları, grup giriimi, i normları, moral, yönetici ile ilikiler olarak sırlayabiliriz (Baaran, 2000). Bireyin gereksinimleri iyerinde karılanıyorsa, ie gitmek onun için hiç zor olamayacak, i yerinde olmaktan zevk alacak, bunun sonucunda da bir görevden ziyade zevk aldıı bir ura olarak verilen ii en verimli ekilde yerine getirecektir. Böylece bulunduu ortama yenilikler getirme çabasında olacak, ilikilerinde de olumlu bir tavır takınacaktır. in nitelii ve çalıma koullarıyla yakından ilikili olan tükenmilii, halâ okul öncesi eitime ve okul öncesi öretmenine gereken önemin verilmedii ülkemizdeki okul öncesi öretmenleri de yaayabilir ve bu durum onların görevlerini yerine getirmelerinde olumsuz sonuçlara 580

4 neden olabilir. Freudenberger e göre tükenmilik; çabuk öfkelenme, ani huzursuzluk ve engellenme ile belirgin olup kolay alama, önemsiz baskıları taıyabileceinin üstünde algılama ve duyguları ele alma güçlüü ile karakterizedir (Taın, 2004, s:51). Edelwich ve Broodsky (1980) ise tükenmenin i koullarına balı olarak kiinin enerji, amaç ve hedeflerinin giderek ortadan kaybolması olarak ifade etmiler ve dört tükenmilik evresi belirlemilerdir (Akt: Selçukolu, 2001). Bunlar; Coku ve Hayal Kırıklıı Dönemi (Enthusiasm), Durgunluk Dönemi (Stagnation), Engellenme Dönemi (Frustration), Umursamazlık Dönemi (Apati) dir. Tükenmilik konusunda en kabul gören tükenmilik modeli ise Maslach ve Jackson tarafından ortaya konulan üç faktörlü tükenmilik modelidir. Maslach ve Jackson (1982) tükenmilii duygusal tükenme, duyarsızlama, düük kiisel baarı boyutlarıyla negatif bir sendrom veya stres sendromu olarak tanımlamılardır. Tükenmilik nedenleri üzerinde yapılan çalımalara baktıımızda bu nedenlerin iki balık altında toplandıını görürüz. Bunlar kiisel nedenler ve durumsal nedenler olarak karımıza çıkmaktadır. Ya, medeni durum, çocuk sayısı, ie aırı balılık, kiisel beklentiler, isteklendirme, kiilik, performans, kiisel yaamda karılaılan stres, i doyumu, informal ilikiler yürüttüü bireyler ve üstlerinden gördüü destek gibi etmenler, nevrotik, anksiyete ve bu bozuklua yatkınlık, gerçek dıı hedefler ve azalmı özsaygı, bireyin kendi ii hakkında hissettikleri kiisel nedenler balıı altında incelenmektedir. in nitelii, çalıılan i yeri tipi, çalıma süresi, i yerinin özellikleri, gürültülü ortam, yetersiz ücret, i yükü, i gerilimi, kiisel temasın miktarı ve çeitlilii, rol belirsizlii, eitim düzeyi, kiiler arası becerilerde eitim düzeyi, hizmet verilen kiilerin algılanma durumu, düük motivasyonlu kiilerle çalıma, karara katılamama, örgüt içi ilikiler, ekonomik ve toplumsal etmenler ise tükenmiliin örgütsel nedenleri olarak ele alınabilir (Izgar, 2000). Son yıllarda, yapılan aratırmalar (Özdayı, 1991; Uçman, 1990; Ertekin, 1993; Ataklı, 1999; Balcı, 2000; Pehlivan, 2000; Özmen, 2001) ülkemiz öretmenlerinin ruh salıının gittikçe bozulduunu, ekonomik sıkıntılar yüzünden, toplumun gösterdii saygın yere sahip olmayan öretmenlerin sıkıntılarını okula yansıttıkları ve bunalıma dütüklerini belirtmektedir (Bulut, 2005, s:468). Okul öncesi öretmeni okul öncesi eitimin en önemli parçasıdır ve her geçen gün okul öncesi öretmeninden beklentiler artmaktadır. Bu beklentileri gerçekletirmede kendini tanıyan, duygularını anlayabilen, kendini ve ilikilerini yönlendirebilen, kiiler arası ilikilerinde empati kurabilen, kendini motive edebilen bir öretmen daha baarılı olacaktır. Bu beklentileri karılayamayan öretmenler ise zamanla ilerinden doyum elde edemeyecekler ve ilerini bırakmaya kadar gidebilecek tükenmilik duygusu yaayacaklardır. Bu da verilen eitimin kalitesini önemli düzeyde etkileyecektir. Duygusal zekâ, i doyumu ve tükenmilik düzeylerini etkileyen faktörlerin bilinmesi, duygusal zekâ ve i doyumunun artırılması, tükenmilik düzeyinin azaltılmasında etkili olabilecei ve böylece aratırmalar sonucunda tespit edilen öretmenlerle ilgili bu olumsuz durumlara çözüm bulmada katkı salayacaı düünülmektedir. Bu aratırma, okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ, i doyumu ve tükenmilik düzeylerinin ya, eitim, sosyal etkinliklere katılım ve hizmetiçi eitime katılım deikenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaıp farklılamadıını saptamak amacıyla yapılmıtır. YÖNTEM Örneklem: Aratırma evrenini öretim yılında ç Anadolu bölgesinde resmi ve özel okul öncesi eitim kurumlarında çalıan okul öncesi öretmenleri oluturmaktadır. Aratırmanın çalıma evreni ise ç Anadolu Bölgesinde Konya, Ankara, Yozgat, Çankırı, Eskiehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırehir, Nevehir, Nide, Karaman, Sivas illerinde öretim yılında resmi ve özel okul öncesi eitim kurumlarında çalımakta olan okul öncesi öretmenlerinden tesadüfi eleman örnekleme yöntemiyle seçilmitir. Gönderilen 510 anketten 405 tanesi geri dönmü ve tam olarak doldurulan 378 anket örneklem grubu olarak deerlendirmeye alınmıtır. Aratırmamıza katılan okul öncesi öretmenlerinin sosyodemografik özelliklerine göre daılımları öyledir. 581

5 Tablo 1: Okul Öncesi Öretmenlerine Ait statistikî Deerler YA ETM DÜZEY HZMET Ç ETME KATILIM SAYISI Gruplar Frekans Yüzde üzeri Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Açık Öretim Hiç kez kez kez kez (HKS) 5 veya daha çok SOSYAL Evet ETKNLKLERE Bazen KATILIM (SEK) Hayır Veri Toplama Araçları: Kiisel Bilgi Formu: Okul öncesi öretmenleriyle ilgili birtakım deikenler hakkında bilgi toplamak amacıyla aratırmacı tarafından gelitirilmitir. Kiisel bilgi formunda öretmenin, yaı, eitim düzeyi, katıldıı hizmet içi eitim sayısı, sosyal etkinliklere katılımı ile ilgili sorular bulunmaktadır. BarOn Duygusal Zekâ Yetenei Ölçei: Acar (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan Bar-On Duygusal Zekâ Yetenei Ölçei 5 li dereceleme ile cevaplanan 87 maddeden olumaktadır. Duygusal zekânın kiisel beceri (KB), kiiler arası beceri (KAB), uyumluluk (U), stresle baa çıkma (SBÇ), genel ruh durumu (GRD) alt boyutlarını ölçer. Ölçein güvenilirlik çalımaları sonucunda, cronbach alpha katsayıları, anketin toplam boyutları için.92; kiisel beceri boyutunda.84; kiiler arası beceri boyutunda.78; uyumluluk boyutunda.65; stresle baa çıkma boyutunda.73 ve genel ruh durumu boyutunda ise Alpha katsayısı.75 olarak hesaplanmıtır. Maslach Tükenmilik Envanteri: Maslach Tükenmilik Envanteri (MTE) Maslach ve Jackson (1981) tarafından gelitirilen ve öretmenlerin tükenmiliklerini deerlendirmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir envanterdir. Toplam 5 li dereceleme ile cevaplanan 22 maddeden olumakta ve tükenmilii üç boyutta deerlendirmektedir. Duygusal Tükenme (DT) boyutunda öretim etkinliklerini etkileyen yorgunluk bıkkınlık, duygusal enerjinin azalmasıyla ilgili 9 madde yer almakta, duyarsızlama (D) boyutunda örencilere karı olumsuz duyguları ifade eden 5 madde yer almakta, kiisel baarı (KB) alt boyutunda ise öretmenlerin örencilerin örenmesine yardım etme amacını yerine getirmeye ilikin 8 madde bulunmaktadır. Ölçein geçerlik ve güvenirlik çalımaları Ergin (1992) tarafından yapılmıtır. Cronbach alpha kat sayıları duygusal tükenme.83, duyarsızlama.65, kiisel baarısızlık.72 dir. Ölçein alt boyutlarına ilikin test tekrar test güvenirlik kat sayıları ise duygusal tükenme.83, duyarsızlama.72, kiisel baarısızlık.67 dir. Ölçein yapı geçerlii faktör yapısının incelenmesi yoluyla yapılmıtır. Faktör analizi sonucunda be doal faktör ortaya çıksa da Varimax Rotation yapılarak yeniden deerlendirilmi ve üç temel faktör ortaya çıkmıtır (Akt: Izgar, 2000, s: 86). Hackman ve Oldham Doyumu Ölçei: Hackman ve Oldham (1980) tarafından gelitirilen Doyumu Ölçei 14 maddeden olumaktadır. Ölçein güvenirlik çalıması Hackman ve Oldham tarafından, test tekrar test yöntemiyle yapılmı, birinci uygulamanın puan ortalaması , ikinci uygulamanın puan ortalaması olarak bulunmutur. ki uygulamanın puan ortalamalarının birbirine çok yakın olması güvenirliin göstergesi olarak kabul edilmitir. doyumu ölçeinin geçerlik çalıması Hackman ve Oldham (1980) tarafından yapılmıtır. Türkiye de Gödelek (1988) in, 582

6 bu ölçein madde geçerlilii için yaptıı çalımada, ölçekteki maddelerin korelasyonları incelendiinde, maddelerin çounun toplam ile anlamlı ilikiler verdikleri görülmütür. Aynı durum test tekrar test uygulamasından sonra da elde edilmitir (Akt: Güler, 1990, s: 52). Verilerin Analizi: Aratırmada duygusal zekâ, tükenmilik ve i doyumu puan ortalamalarının dier deikenlerine göre farklılaıp farklılamadıı tek yönlü varyans analizi ile kontrol edilmi, ortalamalar arasındaki faklılıın hangi gruplardan kaynaklandıını belirlemek için ise TUKEY ve LSD testi uygulanmıtır. BULGULAR Okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri, i doyumları ve tükenmilik düzeylerinin ya, eitim düzeyi, hizmetiçi eitime katılım sayısı ve sosyal etkinliklere katılım deikenlerine ait n, X ve Ss deerleri ve baımlı deikenlerin baımsız deikenlere balı olarak farklılaıp farklılamadıını belirlemek amacıyla yapılmı varyans analizi sonuçları tablolarda verilmitir. Ya Deikenine Göre Okul Öncesi Öretmenlerinin Duygusal Zekâ, Doyumu ve Tükenmilik Düzeyleri Ya deikenine göre okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ puanlarının farklılaıp farklılamadıını saptamak amacıyla uygulanan istatistiksel sonuçlar tablo 2 de verilmitir. Tablo 2: Ya Deikenine Göre Duygusal Zekâ Alt Boyutlarına ve Toplam Duygusal Zekâ Puanına Ait n, X, Ss deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları BD Ya n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F KB KAB U SBÇ GRD TDZ Gruplar Arasında Gruplar çinde Toplam üzeri Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam

7 Tablo 2 incelendiinde okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ alt boyutlarının ve toplam duygusal zekâ puanın ya deikenine göre anlamlı düzeyde farklılamadıı görülmütür. Ya deikenine göre i doyumu puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için varyans analizi yapılmı ve sonuçlar tablo 3 de verilmitir. Tablo 3: Ya Deikenine Göre Doyumuna Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Okul öncesi öretmenlerinin i doyumu puan ortalamalarının ya deikeni ile arasındaki farkın anlamlıı varyans analizi ile test edilmi ve ya deikenine göre okul öncesi öretmenlerinin i doyumlarına ait (F=0.929;p>0.05) bulunmutur. Ya deikenine göre tükenmilik puanlarının farklılaıp farklılamadıına bakılmı ve sonuçlar tablo 4 de verilmitir. Tablo 4: Ya Deikenine Göre Tükenmilik Düzeyi Alt Boyutlarına Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları *p <. 05 BD Ya n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F DOYUMU Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam BD Ya n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F DT D KB Gruplar Arasında Gruplar çinde Toplam üzeri Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam Gruplar Arasında Gruplar çinde üzeri Toplam Tablo 4 incelendiinde ya deikenine göre okul öncesi öretmenlerinin tükenmilik düzeyi duygusal tükenme alt boyutuna ait (F=0.874;p>0.05) bulunmutur. Kiisel baarısızlık alt boyutuna ait F puanı bulunmutur. Bu sonuçlar 0.05 deerinde anlamlı deildir. Duyarsızlama alt boyutuna ait F puanı bulunmutur. Bu sonuç 0.05 deerinde anlamlıdır (p=0.01). Duyarsızlama alt boyutundaki farklılıın kaynaının belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmı, sonuçlar tablo 5 te verilmitir *

8 Tablo 5: Ya Deikenine Göre Duyarsızlama Tukey Testi Sonuçları D Ya Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri üzeri üzeri üzeri üzeri Tablo 5 incelendiinde ya grubu öretmenlerinin tükenmilik düzeyi duyarsızlama alt boyutu puanının 41 ve üzeri ya grubundan 0.05 deerinde anlamlı düzeyde yüksek olduu görülmektedir (p=0.00). Dier gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemitir. Eitim Düzeyi Deikenine Göre Okul Öncesi Öretmenlerinin Duygusal Zekâ, Doyumu ve Tükenmilik Düzeyleri Eitim düzeyi deikenine göre duygusal zekâ puanlarının farklılaıp farklılamadıı incelenmi ve sonuçlar tablo 6 da verilmitir. Tablo 6: Eitim Düzeyi Deikenine Göre Duygusal Zekâ Alt Boyutlarına ve Toplam Duygusal Zekâ Puanına Ait n, X ve Ss deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları *p <. 05 BD Eitim Düzeyi n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F KB KAB U SBÇ GRD TDZ Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Gruplar çinde Yüksek Lisans * Açık Öretim Toplam Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Gruplar çinde Yüksek Lisans Toplam Açık Öretim Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Yüksek Lisans Gruplar çinde Açık Öretim Toplam Ön Lisans Gruplar Arasında * Lisans Gruplar çinde Yüksek Lisans Açık Öretim Toplam Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Gruplar çinde Yüksek Lisans * Açık Öretim Toplam Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Gruplar çinde Yüksek Lisans Açık Öretim Toplam

9 Tablo 6 ya bakıldıında okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ alt boyutlarından kiisel beceri, stresle baa çıkma, genel ruh durumu puanlarının eitim durumu deikenine göre anlamlı düzeyde farklılatıı görülmektedir. Bu farklılamanın hangi gruplardan kaynaklandıını belirlemek amacıyla LSD testi yapılmı ve tablo 7 de verilmitir. Tablo 7: Eitim Düzeyi Deikenine Göre Kiisel Beceri, Stresle Baa Çıkma ve Genel Ruh Durumu LSD Testi Sonuçları KB SBÇ GRD Eitim Düzeyi Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri Lisans Ön Lisans Ön Lisans Yüksek Lisans Lisans Açık Öretim Açık Öretim Ön Lisans Lisans Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Yüksek Lisans Ön Lisans Açık Öretim Lisans Yüksek Lisans Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Ön Lisans Lisans Ön Lisans Açık Öretim Lisans Yüksek Lisans Tablo 7 incelendiinde eitim düzeyi deikenine göre, yüksek lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin kiisel beceri puan ortalamaları ön lisans ve lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Açık öretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin stresle baa çıkma puan ortalamaları, lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Açık öretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin genel ruh durumu puan ortalamaları ön lisans ve lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin genel ruh durumu puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Eitim düzeyi deikenine göre i doyumu puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için varyans analizi yapılmı ve sonuçlar tablo 8 de verilmitir. Tablo 8: Eitim Düzeyi Deikenine Göre Doyumuna Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları BD Eitim Düzeyi n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F DOYUMU Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Gruplar çinde Yüksek Lisans Açık Öretim Toplam Tablo 8 incelendiinde aratırmaya katılan okul öncesi öretmenlerinden ön lisanslıların i doyumu en yüksekken, açık öretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin en düüktür. Eitim düzeyi deikenine göre, okul öncesi öretmenlerinin i doyumlarına ait (F=0.853; p>0.05) bulunmutur. Bu sonuç 0.05 p deeri düzeyinde anlamlı bulunmamıtır Eitim düzeyi deikenine göre tükenmilik puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için yapılan varyans analizi sonuçları tablo 9 da verilmitir. 586

10 Tablo 9: Eitim Düzeyi Deikenine Göre Tükenmilik Düzeyi Alt Boyutlarına Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları BD Eitim Düzeyi n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Gruplar çinde DT Yüksek Lisans Toplam Açık Öretim Ön Lisans Gruplar Arasında Lisans Gruplar çinde D Yüksek Lisans Toplam * Açık Öretim Ön Lisans Gruplar Arasında KB Lisans Gruplar çinde Yüksek Lisans Toplam Açık Öretim * p <. 05 Tablo 9 incelendiinde eitim düzeyi deikenine göre okul öncesi öretmenlerinin tükenmilik düzeyi duygusal tükenme alt boyutuna ait (F=1.794;p>0.05) bulunmutur. Duyarsızlama alt boyutuna ait (F=7.682;p<0.05) anlamlı bulunmutur. Kiisel baarısızlık alt boyutuna ait (F=1.290;p>0.05) bulunmutur. Duyarsızlama alt boyutundaki farklılıın kaynaının belirlenmesi amacıyla LSD testi yapılmı, sonuçlar tablo 10 da verilmitir. Tablo 10: Eitim Düzeyi Deikenine Göre Duyarsızlama LSD sonuçları D Eitim Düzeyi Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri Lisans Ön Lisans Yüksek Lisans Açık Öretim Yüksek Lisans Ön Lisans Açık Öretim Açık Öretim Ön Lisans Tablo 10 incelendiinde eitim düzeyi deikenine göre, lisan mezunu okul öncesi öretmenlerinin tükenmilik düzeyi duyarsızlama alt boyutuna ait puan ortalamaları ön lisans ve açıköretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin tükenmilik düzeyi duyarsızlama alt boyutuna ait puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Dier gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemitir. Hizmetiçi Eitime Katılım Sayısı Deikenine Göre Okul Öncesi Öretmenlerinin Duygusal Zekâ, Doyumu ve Tükenmilik Düzeyleri Hizmetiçi eitime katılım sayısı (HEKS) deikenine göre duygusal zekâ puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için varyans analizi yapılmı ve sonuçlar tablo 11 de verilmitir. Tablo 11: Hizmetiçi Eitime Katılım Sayısı Deikenine Göre Duygusal Zekâ Alt Boyutları ve Toplam Duygusal Zekâ Puanına Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları 587

11 BD HEKS n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F KB KAB U SBÇ GRD TDZ Hiç Gruplar Arasında kez kez Gruplar çinde kez kez Toplam veya daha çok Hiç Gruplar Arasında kez kez Gruplar çinde kez kez Toplam veya daha çok Hiç Gruplar Arasında kez kez kez Gruplar çinde kez veya daha çok Toplam Hiç Gruplar Arasında kez kez kez Gruplar çinde kez veya daha çok Toplam Hiç Gruplar Arasında kez kez Gruplar çinde kez kez Toplam veya daha çok Hiç Gruplar Arasında kez kez kez Gruplar çinde kez veya daha çok Toplam Tablo 11 incelendiinde, okul öncesi öretmenlerinin duygusal zekâ alt boyutlarının ve toplam duygusal zekâ puanının hizmet içi eitime katılım sayısı deikenine göre anlamlı düzeyde farklılamadıı görülmütür. Hizmetiçi eitime katılım sayısı deikenine göre i doyumu puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için varyans analizi yapılmı ve sonuçlar tablo 12 de verilmitir. Tablo 12: Hizmet çi Eitime Katılım Sayısı Deikenine Göre Doyumuna Ait n, X Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları BD HEKS n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F Hiç Gruplar Arasında * Gruplar çinde DOYUMU Toplam veya daha çok * p<

12 Tablo 12 incelendiinde hizmet içi eitime katılma sayısı deikenine göre, i doyumu puan ortalamalarına ait (F=2.885;p<0.05) deeri anlamlıdır. Farklılıın kaynaının belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmı, sonuçlar tablo 13 de verilmitir. Tablo 13: Hizmetiçi Eitime Katılım Sayısı Deikenine Göre Doyumuna Ait Tukey Testi Sonuçları BD HEKS Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri Hiç Hiç Hiç Hiç Hiç DOYUMU 5 veya daha çok Tablo 13 incelendiinde hizmet içi eitime katılım sayısı deikenine göre, 5 veya daha çok kez hizmet içi eitime katılan okul öncesi öretmenlerinin 2 kez katılanlardan i doyumu puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmu, dier gruplar arasındaki fark 0.05 p deeri düzeyinde anlamlı bulunmamıtır. Hizmetiçi eitime katılım sayısı deikenine göre tükenmilik puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için yapılan varyans analizi sonuçları tablo 14 de verilmitir. Tablo 14: Hizmet çi Eitime Katılım Sayısı Deikenine Göre Tükenmilik Düzeyi Alt Boyutlarına Ait n, X Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları BD HEKS n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F DT D KB Hiç Hiç Hiç Gruplar Arasında Gruplar çinde Toplam Gruplar Arasında Gruplar çinde Toplam Gruplar Arasında Gruplar çinde Toplam * * p <. 05 Tablo 14 incelendiinde hizmet içi eitime katılım sayısı (HEKS) deikenine göre okul öncesi öretmenlerinin tükenmilik düzeyi duyarsızlama alt boyutuna ait (F= 1.615;p>0.05) * 589

13 bulunmutur. Bu sonuç 0.05 deerinde anlamlı deilken, duygusal tükenme alt boyutuna ait (F=4.206;p<0.05), kiisel baarısızlık alt boyutuna ait (F=2.491;p<0.05) bulunmutur. Bu iki sonuç 0.05 deerinde anlamlıdır. Bu farklılamaların kaynaının belirlenmesi amacıyla LSD testi yapılmı ve sonuçlar tablo 15 de verilmitir Tablo 15: Hizmetiçi Eitime Katılım Sayısı Deikenine Göre Tükenmilik Düzeyi Alt Boyutlarına Ait LSD Testi Sonuçları TAB HEKS Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri Hiç Hiç DT KB Hiç Hiç Hiç Hiç Tablo 15 incelendiinde duygusal tükenme alt boyutunda hiç hizmet içi eitime katılmayan ve 1, 2, 3 ve 4 kez hizmet içi eitime katılan okul öncesi öretmenlerinin duygusal tükenme puan ortalamaları 5 kez hizmet içi eitime katılan okul öncesi öretmenlerin duygusal tükenme puanlarından yüksektir, puan ortalamaları arasındaki bu fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 1 kez hizmet içi eitime katılanların kiisel baarısızlık puan ortalaması 4 ve 5 kez hizmet içi eitime katılanlardan, 3 kez hizmet içi eitime katılanların da 5 ve daha çok kez hizmet içi eitime katılanlardan kiisel baarısızlık puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksektir. Sosyal Etkinliklere Katılım Deikenine Göre Okul Öncesi Öretmenlerinin Duygusal Zekâ, Doyumu ve Tükenmilik Düzeyleri Sosyal etkinliklere katılım (SEK) deikenine göre duygusal zekâ puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için varyans analizi yapılmı ve sonuçlar tablo 16 da verilmitir. Tablo 16: Sosyal Etkinliklere Katılım Deikenine Göre Duygusal Zekâ Alt Boyutları ve Toplam Duygusal Zekâ Puanına Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları 590

14 BD SEK n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F evet Gruplar Arasında KB bazen Gruplar çinde * hayır Toplam evet Gruplar Arasında KAB bazen Gruplar çinde * hayır Toplam evet Gruplar Arasında U bazen Gruplar çinde * hayır Toplam evet Gruplar Arasında SBÇ bazen Gruplar çinde * hayır Toplam evet Gruplar Arasında GRD bazen Gruplar çinde * hayır Toplam evet Gruplar Arasında TDZ bazen Gruplar çinde * hayır Toplam * p <. 05 Sosyal etkinliklere katılım deikenine göre duygusal zekâ alt boyutlarında ve toplam duygusal zekâ puanındaki farklılama 0.05 p deeri düzeyinde anlamlı bulunmutur. Bu farklılamanın kaynaının belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmı ve sonuçlar tablo 17 de verilmitir. Tablo 17: Sosyal Etkinliklere Katılım Deikenine Göre Duygusal Zekâ Alt Boyutları ve Toplam Duygusal Zekâ Puanına Ait Tukey Testi Sonuçları BD SEK Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri bazen KB evet hayır bazen hayır bazen KAB evet hayır bazen hayır bazen U evet hayır hayır bazen bazen SBÇ evet hayır bazen hayır bazen GRD evet hayır bazen hayır bazen TDZ evet hayır bazen hayır Tablo 17 incelendiinde sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin sosyal etkinliklere bazen katılanlar ve katılmayanlara göre duygusal zekâ kiisel beceri alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin, sosyal etkinliklere bazen katılanlara göre duygusal zekâ kiiler arası beceri alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır(p=0.00). Sosyal etkinliklere 591

15 katılan okul öncesi öretmenlerinin, sosyal etkinliklere bazen katılanlara göre duygusal zekâ uyumluluk alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin uyumluluk puan ortalamaları bazen katılanlardan daha yüksektir (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin, sosyal etkinliklere bazen katılanlara göre duygusal zekâ stresle baa çıkma alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin stresle baa çıkma puan ortalamaları bazen katılanlardan daha yüksektir. Sosyal etkinliklere bazen katılan okul öncesi öretmenlerinin sosyal etkinliklere katılmayanlara göre stresle baa çıkma puan ortalamaları arasıdaki fark 0.05 düzeyinde anlamlı görülmemitir (p=0.96).sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin sosyal etkinliklere bazen katılanlara göre duygusal zekâ genel ruh durumu alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerini genel ruh durumu puan ortalamaları bazen katılanlardan daha yüksektir. Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin sosyal etkinliklere katılmayanlara göre duygusal zekâ genel ruh durumu alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p=0.03). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerini genel ruh durumu puan ortalamaları katılmayanlardan daha yüksektir. Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin sosyal etkinliklere bazen katılanlara göre toplam duygusal zekâ puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerini toplam duygusal zekâ puan ortalamaları bazen katılanlardan daha yüksektir. Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin sosyal etkinliklere katılmayanlara göre toplam duygusal zekâ puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p=0.01). Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin toplam duygusal zekâ puan ortalamaları katılmayanlardan daha yüksektir. Sosyal etkinliklere katılım deikenine göre i doyumu puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için yapılan varyans analizi ve sonuçları tablo 18 de verilmitir. Tablo 18: Sosyal Etkinliklere Katılım Deikenine Göre Doyumuna Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları * p<. 05 BD SEK n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F DOYUMU evet Gruplar Arasında bazen Gruplar çinde hayır Toplam * Tablo 18 incelendiinde sosyal etkinliklere katılıma göre okul öncesi öretmenlerinin i doyumu puan ortalamasına ait (F=5.816;p<0.05) bulunmutur. Farklılıın kaynaının belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmı, sonuçlar tablo 19 da verilmitir. Tablo 19: Sosyal Etkinliklere Katılım Deikenine Göre Doyumuna Ait Tukey Testi Sonuçları BD SEK Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri bazen DOYUMU evet hayır bazen hayır Tablo 19 incelendiinde sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerin i doyumu puan ortalamaları sosyal etkinliklere bazen katılan okul öncesi öretmenlerinden pozitif yönde 0.05 p deeri düzeyinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılım deikenine göre tükenmilik puanlarının farklılaıp farklılamadıını belirlemek için varyans analizi yapılmı ve sonuçlar tablo 20 de verilmitir. Tablo 20: Sosyal Etkinliklere Katılım Deikenine Göre Tükenmilik Düzeyi Alt Boyutlarına Ait n, X, Ss Deerleri ve Varyans Analizi Sonuçları 592

16 BD SEK n X Ss Varyans Kaynaı KT Sd KO F DT D KB evet Gruplar Arasında bazen Gruplar çinde * hayır Toplam evet Gruplar Arasında bazen Gruplar çinde * hayır Toplam evet Gruplar Arasında bazen Gruplar çinde * hayır Toplam Tablo 20 incelendiinde sosyal etkinliklere katılım deikenine göre okul öncesi öretmenlerinin tükenmilik düzeyi duygusal tükenme alt boyutuna ait F puanı (p=0.00), duyarsızlama alt boyutuna ait F puanı (p=0.01), kiisel baarısızlık alt boyutuna ait F puanı (p=0.00) bulunmutur. Bu sonuçlar 0.05 deerinde anlamlıdır. Tükenmilik alt boyutlarındaki farklılamanın kaynaının belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmı ve sonuçlar tablo 21 de verilmitir. Tablo 21: Sosyal Etkinliklere Katılım Deikenine Göre Tükenmilik Düzeyi Alt Boyutlarına Ait Tukey Testi Sonuçları BD SEK Ortalamalar Arası Fark Standart Hata P Deeri bazen evet DT hayır evet bazen bazen evet D hayır hayır evet bazen evet KB hayır evet bazen Tablo 21 incelendiinde tükenmilik duygusal tükenme alt boyutunda sosyal etkinliklere bazen katılan okul öncesi öretmenlerinin duygusal tükenme puan ortalamaları, sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin duygusal tükenme puan ortalamalarından yüksektir. Ortalamalar arası fark 0.05 deerinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılmayan okul öncesi öretmenlerinin duygusal tükenme puan ortalamaları, sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin duygusal tükenme puan ortalamalarından yüksektir. Ortalamalar arası fark 0.05 deerinde anlamlıdır (p=0.02). Duyarsızlama alt boyutunda sosyal etkinliklere bazen katılan okul öncesi öretmenlerinin duyarsızlama puan ortalamaları, sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin duyarsızlama puan ortalamalarından yüksektir. Ortalamalar arası fark 0.05 deerinde anlamlıdır (p=0.00). Kiisel baarısızlık alt boyutunda sosyal etkinliklere bazen katılan okul öncesi öretmenlerinin kiisel baarısızlık puan ortalamaları, sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin kiisel baarısızlık puan ortalamalarından yüksektir. Ortalamalar arası fark 0.05 deerinde anlamlıdır (p=0.00). Sosyal etkinliklere katılmayan okul öncesi öretmenlerinin kiisel baarısızlık puan ortalamaları, sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin kiisel baarısızlık puan ortalamalarından yüksektir. Ortalamalar arası fark 0.05 deerinde anlamlıdır (p=0.02). TARTIMA VE SONUÇ Aratırmamız sonucunda ya deikeni ile duygusal zekâ ve i doyumu puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılama tespit edilmemi, duygusal tükenme duyarsızlama alt boyutu puan ortalamalarının ya grubunun 41 ve üzeri ya grubundan p<0.05 deerinde anlamlı düzeyde yüksek olduu tespit edilmitir. Eitim düzeyi deikenine göre, yüksek lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin kiisel beceri puan ortalamaları ön lisans ve lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Açık öretim mezunu okul öncesi 593

17 öretmenlerinin stresle baa çıkma puan ortalamaları, lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Açık öretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin genel ruh durumu puan ortalamaları ön lisans ve lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin genel ruh durumu puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Eitim düzeyi deikenine göre i doyumu puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılama görülmezken, tükenmilik duyarsızlama alt boyutunda lisan mezunu okul öncesi öretmenlerine ait puan ortalamaları ön lisans ve açıköretim mezunu okul öncesi öretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Hizmetiçi katılım sayısı deikenine göre duygusal zekâ alt boyutlarında anlamlı bir farklılama görülmezken, i doyumu puan ortalamaları 5 veya daha çok kez hizmet içi eitime katılan okul öncesi öretmenlerinin 2 kez katılanlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Tükenmilik alt boyutlarından duygusal tükenme alt boyutunda hiç hizmet içi eitime katılmayan ve 1, 2, 3 ve 4 kez hizmet içi eitime katılan okul öncesi öretmenlerinin duygusal tükenme puan ortalamaları 5 kez hizmet içi eitime katılan okul öncesi öretmenlerin duygusal tükenme puanlarından yüksektir. 1 kez hizmet içi eitime katılanların kiisel baarısızlık puan ortalaması 4 ve 5 kez hizmet içi eitime katılanlardan, 3 kez hizmet içi eitime katılanların kiisel baarısızlık puan ortalamaları da 5 ve daha çok kez hizmet içi eitime katılanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. Sosyal etkinliklere katılım deikenine göre duygusal zekâ tüm alt boyutlarının ve toplam duygusal zekâ puan ortalamalarının, i doyumu ve tükenmilik alt boyutlarının anlamlı düzeyde farklılatıı tespit edilmitir. Ya deikeni ile duygusal zekâ alt boyutları arasında anlamlı sonuçlar elde edilmemitir. Deniz ve Yılmaz (2004) da aratırma sonuçlarında okul öncesi öretmen adaylarının ya bakımından duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit etmemitir. Duygusal zekâ yaın ilerlemesi ile deien ve gelien bir durum deildir, kiinin istek ve çabaları sonucunda gelime fırsatı bulur. Aynı zamanda çevrenin de duygusal zekânın geliiminde olumlu etkileri olabilir. Örnein duygusal zekânın en önemli faktörlerinden olan empati yeteneini çevrede bu yetenei kullanan kiileri model alarak örenme ansı daha fazla olacaktır. Bu sebeplerden dolayı duygusal zekânın geliimi yatan baımsız, yatan çok yaanan tecrübelere, kiinin kendisini bu alanda gelitirmeye istekli olmasına, sosyal deneyimlerine ve ilikilerine, bu alanla ilgili aldıı seminer ya da kurslara, alanla ilgili literatürden edindii bilgilere ve bunları yaantı içinde kullanmasına dayalı olarak gelimesine balıdır diyebiliriz. Aratırma sonuçlarından farklı olarak, Serdengeçti (2003) profesyonel futbolcularla yaptıı aratırmasında, ya aralıında bulunan futbolcuların duygusal zekâ düzeylerinin anlamlı düzeyde 32 ya ve üzeri futbolculardan düük olduunu tespit etmitir. Bu sonucun meslek farklılıklarından kaynaklandıı düünülebilir. Ya deikeni ve i doyumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıtır. Bu sonuç Akçamete ve arkadalarının (2001) öretmenlerle, Balcı ve arkadalarının (2003) yönetici adaylarıyla, Avarolu ve arkadalarının teknik öretmenlerle (2005) yaptıı aratırma sonuçlarıyla paraleldir. Aratırma sonuçlarından farklı olarak Günbayı (2001) nın aratırma sonuçlarında üst ya grubundaki öretmenler alt ya grubundakilerden ücretler ve çalıma koulları i doyumu etkenlerinde daha fazla doyum göstermilerdir. Günbayı çalımasında i doyumunu altı boyutunu ölçen farklı bir i doyumu ölçei kullanmıtır. Ülke (1997) aratırmasında ya aralıındaki öretmenlerde i doyumunun en yüksek, 41 ve daha fazla ya aralıında en düük olduunu tespit etmitir. Sargent ve Hannum (2003) tarafından ilkokul öretmenleriyle yapılan aratırma sonuçları, genç öretmenlerin i doyumlarının düük olduunu göstermitir. Ranz ve arkadaları (2001) tarafından salık çalıanlarıyla yapılan aratırma sonuçları i doyumu ve ya arasında negatif bir iliki olduunu göstermitir. Farklılamada ölçek farklılıı, meslek grupları arasındaki görev ve sorumluluk farkları etkili olmu olabilir. Yaptıımız aratırmada okul öncesi öretmenlerinin tükenmilik düzeylerinin, ya deikenine balı olarak duygusal tükenme ve kiisel baarısızlık alt boyutlarında anlamlı ölçüde farklılamadıı görülmektedir. Turul ve Çelik (2002) de okul öncesi öretmenleriyle yaptıkları aratırma sonunda tükenmilik puan ortalamaları ile ya deikeni arasında anlamlı bir farklılıa ulaamamılardır. Özmen (2001) ve Erginsoy (2002) da aratırmalarında, öretmenlerin yalarının, duygusal tükenme, kiisel baarı ve toplam tükenmilik puanlarını etkilemediini tespit etmitir. Gold ve arkadaları ise gençlerde daha fazla duygusal tükenmiliin gözlendiini saptamılardır. Sucuolu ve Kulolu-Aksaz (1996) ise yalı öretmenlerin kiisel baarısızlık puanlarının dierlerinden fazla olduunu tespit etmitir. Taın (2004) anlamlı farklılama göstermemesine ramen, ya ilerledikçe spor yöneticilerinin kiisel baarısızlık alt boyutunda daha az 594

18 tükenmilik yaadıklarını tespit etmitir. Izgar (2001) okul yöneticileriyle yaptıı aratırmasında ya aralıında okul yöneticilerinin daha yüksek kiisel baarısızlık yaadıklarını tespit etmitir. Baysal (1995) lise öretmenleriyle yaptıı aratırmasında duygusal tükenme puanlarının ya aralıında yüksek olduunu tespit etmitir. Girgin (1995) aratırmasında ilkokul öretmenlerinin yaları arttıkça tükenmilik düzeylerinin azaldıı sonucunu bulmulardır. Aratırma sonucunda tükenmilik puanlarının duyarsızlama alt boyutunda anlamlı ölçüde farklılatıı görülmektedir. 41 ve üzeri ya aralıında okul öncesi öretmenlerin daha düük duyarsızlama yaadıkları, ya aralıında ise yüksek duyarsızlama tespit edilmitir. Izgar (2001) da okul yöneticileriyle yaptıı aratırmasında ya aralıında okul yöneticilerinin daha yüksek duyarsızlama yaadıklarını tespit etmitir. Özmen (2001) ve Erginsoy (2002) aratırmalarında, duyarsızlama puan ortalamalarını 30 ve altı genç ya grubunda daha yüksek bulmulardır. Selçukolu (2001) da aratırmamızla paralel olarak, aratırma görevlileriyle yaptıı aratırma sonucunda ya aralıında duyarsızlama puan ortalamalarının en yüksek olduunu tespit etmitir. Taın (2004) aratırması sonucunda, 0.05 düzeyinde anlam göstermese de gençlik ve spor genel müdürlüü yöneticilerinin duyarsızlama alt boyutunda daha az tükenmilik yaadıını tespit etmitir. Bu sonuç ilk yıllarda okul öncesi öretmenlerinin i ve i ortamlarında karılaabilecekleri sorunlar açısından tecrübesiz olmalarından dolayı tükenmilik belirtilerini daha kolay ve youn yaadıkları, meslek tecrübesinin artmasına balı olarak yeni bakı açıları kazanan okul öncesi öretmenlerinin problemlere daha kolay ve etkili çözüm yolları bulması, çalıma ortamına alıarak ilikilerinde kendini ayarlama becerisi kazanmasına balanabilir. Aratırma sonucunda yüksek lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin kiisel beceri puan ortalamaları ön lisans ve lisans mezunu okul öncesi öretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Serdengeçti (2003) de profesyonel futbolcularla yaptıı aratırmasında, üniversite mezunu futbolcuların duygusal zekâ puanlarını ilköretim mezunu futbolcuların puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olarak tespit etmitir. Açık öretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin stresle baa çıkma puan ortalamaları, lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Açık öretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin genel ruh durumu puan ortalamaları ön lisans ve lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin genel ruh durumu puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Bu sonuçlar ise örgün eitimle kiinin yüz yüze ve sınıf ortamında eitim almasına, eitim ortamının eitim araçları açısından daha zengin olması, kiinin aileden ayrı tek baına sorumluluk alıp problemlerini kendi baına çözmesinin kiisel becerilerin gelimesinde etkili olmasına balanabilir. Bunun yanında örgün eitimin saladıı avantajların yanında adaptasyon problemleri, maddi sıkıntılar, eitim ortamından kaynaklanan problemler gibi dezavantajların daha çok strese sebep olduu düünülebilir. Eitim düzeyi deikeni ve i doyumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıtır. Bu sonuç Akçemete ve arkadaları (2001) nın öretmenlerle, Koç (2001) un rehber öretmenlerle ve Kurçer (2005) in hekimlerle yaptıı aratırma sonuçlarıyla paraleldir. Bu aratırmaların sonuçlarından farklı olarak Sargent ve Hannum (2003) ilkokul öretmenleriyle yaptıkları aratırmalarında daha eitimli öretmenlerin i doyumlarının düük olduunu tespit etmitir. Günbayı (2001. s:337) eitim düzeyi yüksek olan öretmenlerin eitim düzeyi düük olanlardan çalıanlar arası ilikiler i doyumu etkeninde daha az doyum gösterdiklerini tespit etmitir. Günbayı çalımasında i doyumunun altı boyutunu ölçen farklı bir i doyumu ölçei kullanmıtır. Farklılamada ölçek farklılıı, meslek grupları arasındaki görev ve sorumluluk farklarına, eitim düzeyi yüksek olan öretmenlerin mesleki beklentilerinin daha yüksek olmasına balayabiliriz. Eitim düzeyi deikenine göre, duygusal tükenme ve kiisel baarısızlık puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmazken ön lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin duyarsızlama puanları lisans, yüksek lisans ve açık öretim mezunu okul öncesi öretmenlerinin duyarsızlama puanlarından daha düük bulunmutur. Yani eitim düzeyi arttıkça duyarsızlama puanı artmaktadır. Bu durumu, eitim düzeyi arttıkça mükemmeliyetçiliin artmasına, eitim sırasında verilen standartları çalıma alanında bulamamaya balayabiliriz. Aynı zamanda kii yeterlilii arttıkça çalıtıı kurumdan daha çok takdir görme ve ödüllendirilme beklentisi içine girebilir. Ancak beklentilerinin karılanmaması duyarsızlama duygusunu pekitirebilir. ahin Seçer ve Avarolu (2002) anaokulu öretmenleriyle yaptıkları çalıma sonucunda eitim düzeyi arttıkça tükenmilik 595

19 puanlarının arttıını fakat bu farklılamanın duyarsızlama ve kiisel baarısızlık alt boyutlarında anlam ifade etmedii sonucuna ulamılardır. Fakat duygusal tükenme alt boyutunda, bu artı lise ve üniversite mezunları arasında anlamlıdır. Aratırma sonuçlarımızdan farklı olarak Erginsoy (2002) ve Kapıkıran (2003) aratırmalarında ön lisans mezunu okul öncesi öretmenlerinin lisans mezunu öretmenlerden daha fazla tükenmilik yaadıkları sonucuna ulamıtır. Hizmet içi eitime katılım sayısı deikeni ile duygusal zekâ alt boyutları arasında anlamlı sonuçlar elde edilmemitir. Bu sonucu okul öncesi öretmenlerinin katıldıkları hizmet içi eitim kurslarının mesleki geliime yönelik kurslar olmasına balayabiliriz. Günümüzde okul öncesi öretmenleri için düzenlenen kursların genel olarak mesleki geliimlerine yönelik olduunu görmekteyiz. Bu durum da alınan hizmet içi eitim kursları duygusal zekâ puan ortalamalarını etkilememi olabilir. Aratırma sonucunda be kez hizmet içi eitime katılanların i doyumu iki kez hizmet içi eitime katılanlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Bu aratırma sonucundan farklı olarak Koç (2001) hizmet içi eitim etkinliklerine katılma sıklıı, Uslu (1999) ise hizmet içi eitime duyulan ihtiyaç deikenleri ile rehber öretmenlerin i doyumu düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadıını tespit etmilerdir. Okul öncesi öretmenlerinin katıldıkları hizmet içi eitim sayısına göre hizmet içi eitime katılım sayısı arttıkça duygusal tükenme puanlarının azaldıı tespit edilmitir. Bu sonuç Izgar (2001) ın ve Girgin (1995) in sonuçlarından farklıdır. Izgar okul yöneticileriyle ve Girgin ilkokul öretmenleriyle yaptıı aratırma sonunda tükenmilik puan ortalamalarının hizmet içi eitime katılıma göre farklılamadıı sonucuna ulamıtır. Bu sonuç görev farklılıına balanabilir. Bir okul öncesi öretmeninden beklentiler çok farklı olduu gibi, okul öncesi eitim alanı sürekli deien ve gelien daha çok uygulamaya dayalı bir alandır. Bu sebeple okul öncesi öretmeninin katıldıı hizmet içi eitim kurs ve seminer kazandıracaı bilgi beceri ile kendisini daha yeterli hissetmesini salayacaktır. Tükenmilik düzeyinin dier alt boyutlarında da anlamlı görülmemesine ramen hizmet içi eitime katılım sayısının artmasının kiisel baarısızlık ve duyarsızlama puanlarını düürdüü tespit edilmitir. Sosyal etkinliklere katılanların kiisel beceri, kiiler arası beceri, uyumluluk, stresle baa çıkma, genel ruh durumu ve toplam duygusal zekâ puan ortalamaları sosyal etkinliklere katılmayanların duygusal zekâ alt boyutları ve toplam duygusal zekâ puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Sosyal etkinlikler kiisel becerilerin ve kiiler arası ilikilerin geliiminde etkilidir. Bu becerileri gelimi kiiler problemleri çözme de dolayısıyla stresle baa çıkma da daha baarılı olacaklardır. Bunun yanında uyum problemini de daha az yaayacaklardır. Bu kiiler katıldıkları sosyal etkinlikler yoluyla i ve günlük yaantılarında ki sıkıntılarından uzaklaacak, problemlerinde younlamı olan dikkatlerini bu etkinliklere yönelterek genel ruh durumlarını olumlu hale getireceklerdir. Aynı zaman da duygusal zekâ düzeyi yüksek olan kiilerin de sosyal etkinliklere katılımının daha fazla olabileceini düünebiliriz. Kiiler arası becerileri yüksek olan kiiler sosyal ortamlara girmekte güçlük çekmeyecek bu ortamlara da çabuk uyum göstereceklerdir. Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin i doyumu puan ortalaması sosyal etkinliklere bazen katılan okul öncesi öretmenlerinin i doyumu puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmutur. Yaam içerisinde sosyal etkinliklere katılan kiilerin aynı zamanda yaamdan daha çok umutlu oldukları ve yaamdan daha çok doyum elde ettikleri görülmektedir. doyumlarının daha yüksek olmasını, iinden farklı alanlara yönelen bu kiilerin ilerinde yaadıkları sıkıntılardan uzaklaarak zevk alabilecekleri sosyal etkinliklere katılımlarıyla rahatlamalarına ve ilerine tekrar döndüklerinde kendilerini yenilenmi ve daha enerjik hissetmelerine ve istekli olmalarına balayabiliriz. Sosyal etkinliklere katılan okul öncesi öretmenlerinin duygusal tükenme, duyarsızlama, kiisel baarısızlık puan ortalaması, sosyal etkinliklere katılmayan ve bazen katılan okul öncesi öretmenlerinin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düüktür. Kiinin kendisine zaman ayırması, kendini iyi hissedecei etkinliklere katılması kiiyi rutin i yaamından kurtararak, kendisini mutlu ve yenilenmi hissetmesini salar. Tümkaya (2005) öretmenlerle yaptıı aratırmasında sınıf içi katı bir disiplin anlayıına sahip olan öretmenlerin en çok tükenen grup olduunu ortaya koymutur. Yüksek duygusal yetileri kiinin 596

20 duygularının farkında olması, duygularını kontrol altına alması, empatik davranması, motivasyonu salaması ve sosyal ilikilerde yetenekli olması demektir. Duygusal zekâsı yüksek bir öretmen katı bir disiplin uygulamak yerine kiiler arası iletiim becerilerini salıklı bir ekilde kullanarak örencileriyle ortak bir karar dorultusunda sınıf içi kurallar koyabilir. Böylece katı bir disiplin kuralına sadece dı denetim nedeniyle uyan örenciler yerine, iç denetimle kendi koydukları kurallara uyan örenciler olacaktır. Böylece örencileriyle ilikileri daha olumlu olacak ve daha az tükenmilik duygusu yaayacaktır. Aratırmacılar kiilerin eilimleri ve etkin iletiimleri ile performansları arasında iliki olduunu savunmaktadır. Etkin iletiimin boyutları, bakalarını dinleme özellii, bakalarının ihtiyaçlarına olan duyarlılık ve ortaya çıkan çatımaları çözme becerisi olarak sayılabilir. Bu balamda, iyi iletiim kuran bireyler, daha iyi performans sergileyeceklerdir. letiim duygusal zekânın bir parçasıdır. Yüksek duygusal zekâ aynı zamanda insanlarla kurulacak salıklı bir iletiim demektir. Okul öncesi öretmenlerinin sosyal etkinliklere katılımının duygusal zekâ, i doyumu ve tükenmilik düzeyleri üzerinde etkili olduu görülmütür. Bunun için öretmenlere öle tatilini geçirmesi için örnein öretmenler arasında yapılacak spor, satranç, tiyatro, folklor gibi etkinlikler sunulmalıdır. Okul öncesi öretmenin tükenmenin ne olduunu ve belirtilerini bilmesi kendindeki durumu erkenden tanımasını ve çözüm aramaya yönelmesini salayacaktır. Bu durumda öretmenler duygularını ve zorluklarını paylamaları gerektiinde yardım istemeleri konusunda tevik edilmelidirler. Birlikte çalımadan doan sorunlar zamanında, sorun kroniklemeden çözülmeli, ite karılaılan sorunların ve duygusal zorlukların paylaılabilecei destekleyici gruplar oluturulmalı, daha kıdemli i arkadaları, ie yeni balayan kiilere gerçekçi rol modelleri olabilmelidirler. doyumu ve tükenmilikle ilgili öretmenlerle ilgili yurtiçi ve yurtdıı pek çok aratırma yapılsa da okul öncesi öretmenleriyle yapılan aratırmalar çok sınırlıdır. Duygusal zekâ ile ilgi yapılan çalımalar da oldukça sınırlı kalmaktadır. Okul öncesi öretmenleriyle duygusal zekâ ile ilgili yapılmı aratırma tespit edilmemitir. Farklı deikenler kullanılarak bu dorultuda aratırmalar yapılabilir. KAYNAKLAR Acar, F. (2002). Duygusal Zekâ ve Liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. sayı:12. Akçamete, G. (2002). Öretmenlerde Tükenmilik Doyumu ve Kiilik. Ankara: Nobel Yayın Daıtım. Altınıık, S. (2000). Eitimde Toplam Kalite Yönetiminin Salanmasında Okul Yöneticilerinin Doyumunun Önemi. KATÜ Fatih Eitim Fakültesi Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü VIII. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalımaları, Eylül 1999, cilt:1. Avarolu, S., Deniz, M.E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik Öretmenlerde Yaam Doyumu Doyumu ve Mesleki Tükenmilik Düzeylerinin ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 14. Balcı, S., Yılmaz, M., Odacı, H., Kalkan, M. (2003). Yönetici Adaylarının Duygusal Zekâ ve Doyumu Düzeylerinin Bazı Deikenler Açısından ncelenmesi. VII. Ulusal Psikolojik Danıma ve Rehberlik Kongresi, 9-11 Temmuz 2003, nönü Üniversitesi. Baaran,. E., (2000). Örgütsel Davranı. Ankara: Feryal Yayınevi. Baysal, A. (1995). Lise ve Dengi Okul Öretmenlerinde Meslekte Tükenmilie Etki Eden Faktörler. Yayınlanmamı Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Blenkin, G.M. ve Kelly, A.v. (1996). Early Childhood Education: A Developmental Curriculum. Second ed., London: Paul Capman Publishing Ltd. Bulut, B. N. (2005). lköretim Öretmenlerinde, Stres Yaratan Yaam Olayları Ve Stresle Baaçıkma Tarzlarının Çeitli Deikenlerle likisi. Kastamonu Eitim Dergisi, cilt:13, no:2, Can, G. (2002). Psikolojik Danıma ve Rehberlik. Ankara: Pegem Yayıncılık. 597

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI. Emine BABAOLAN *

LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI. Emine BABAOLAN * LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI * Aratırmanın amacı, ilköretim okulu yöneticilerinin duygusal tükenme, duyarsızlama, kiisel baarısızlık ve toplam tükenmiliklerini kiisel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI erife TERZ ** Özet Bu aratırmada, ilköretim okulu altıncı sınıf örencilerinin sosyo-ekonomik düzey, ana-baba tutumu, cinsiyet ve karde sayılarına

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Salık Yönetimi Bölümü, ferdaay@cumhuriyet.edu.tr 2 Türk Ekonomi Bankası, aysegulalper@mynet.

Yrd. Doç. Dr.. Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Salık Yönetimi Bölümü, ferdaay@cumhuriyet.edu.tr 2 Türk Ekonomi Bankası, aysegulalper@mynet. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIIN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Kırıkkale linde Üç Farklı Hastanede Çalıan Hekimlerin Mesleki Doyumu

Kırıkkale linde Üç Farklı Hastanede Çalıan Hekimlerin Mesleki Doyumu ORJNAL ARATIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Kırıkkale linde Üç Farklı Hastanede Çalıan Hekimlerin Mesleki Doyumu JOB SATISFACTION OF PHYSICIANS EMPLOYED IN THREE HOSPITALS IN KIRIKKALE Dr.Meral SAYGUN, a Dr.Aytül

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors Elementary Education Online, 7(3), 600-613, 2008. lköretim Online, 7(3), 600-613, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0049 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: July 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 137-155 137 GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Davut AYDIN Ahi Evran

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

TO EXAMİNE THE PHYSİCAL EDUCATİON TEACHER S JOP SATİSFACTİON AND THE LEVEL OF EXHAUSTİON İN ASPECT OF SOME KİNDS OF VARİABELS

TO EXAMİNE THE PHYSİCAL EDUCATİON TEACHER S JOP SATİSFACTİON AND THE LEVEL OF EXHAUSTİON İN ASPECT OF SOME KİNDS OF VARİABELS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Fikret SOYER 1 Yusuf CAN 2 Fatma KALE ÖZET Bu araştırmada, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı