İSKİ Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri"

Transkript

1 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Nilgün Ferhatosmanoğlu Endüstri ve Sistem Mühendisliği

2 Gündem İzlence Bölüm1. Bilimsel Araştırmanın Temelleri Grupların Belirlenmesi Gelecek Haftanın Sunumları Bölüm2. Problemi Tanımlama

3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İSKİ 504 İzlence Öğretim Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nilgün Ferhatosmanoğlu (1. ve 2. Grup) e-posta: Web sayfası: Yrd. Doç. Dr. G. Sena Daş (3.Grup) e-posta: Adres: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Türkkuşu Kampüsü, Etimesgut Ankara

4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersin İçeriği: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi vb.), bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler (nicel ve nitel araştırma), araştırma süreci ve aşamaları, problemin belirlenmesi, literatür araştırması yapılması, araştırma modelinin oluşturulması, evren ve örneklem, verilerin toplanması, veri toplama yöntemleri (anket, görüşme, gözlem), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve araştırmanın raporlaştırılması.

5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kaynaklar: Ders Notları/Kitapları : Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. Makaleler : İlgili Makaleler

6 İSKİ 504 Ders Kitabı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Bilimsel Araştırma Yöntemleri

7 Değerlendirme Sistemi: Yarıyıl içi Etkinlikleri Katkı Payı (%) Yoklama + Derse Katılım %5+%5 Sunum %40 Final Sınavı %50

8 Öğretim Planı: 1.hafta 1.Bölüm Bilimsel Araştırmanın Temelleri 2. Bölüm Problemin Tanımı 2.hafta 7.Bölüm Grup 1 -Bilimsel bir yazının düzenlenmesi -Bilimsel bir yazının bölümleri 7.Bölüm Grup 2 -Genel yazım kuralları 3.Bölüm Grup 3 -Temel Kavramlar -Örnekleme Yöntemleri ve sınıflandırılması -Seçkisiz Örnekleme Yöntemleri

9 3.hafta 3.Bölüm Grup 4 -Seçkisiz Olmayan Örnekleme Yöntemleri -Örneklem Büyüklüğü Öğretim Planı: 4.Bölüm Grup 5 -Ölçme -Güvenirlik 4.hafta 4.Bölüm Grup 6 -Geçerlik -Madde Analizi 4.Bölüm Grup 7* -Anket 4.Bölüm Grup 8 -Gözlem -Gözlemin sınıflandırılması 5.hafta 4.Bölüm Grup 9 * -Görüşme -Gözlem ve Görüşmede geçerlilik ve güvenirlik 5.Bölüm Grup 10 -Giriş -Tarama araştırmaları 5.Bölüm Grup 11 -Korelasyonel araştırmalar

10 Öğretim Planı: 6.hafta 5.Bölüm Grup 12 -Nedensel Karşılaştırma araştırmaları 5.Bölüm Grup 13 -Deneysel araştırmalar 5.Bölüm Grup 14 -Tek denekli araştırmalar -Meta Analiz 7.hafta 6.Bölüm Grup 15 -Nitel araştırmaların temelleri -İçerik Analizi 6.Bölüm Grup 16 -Durum çalışması -Eylem araştırması 6.Bölüm Grup 17 -Anlatı araştırması

11 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Bölüm 1

12 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kazanımlar Bu dersin sonunda; Bilmenin yollarını tanımlayabilecek, Bilimsel yöntemi açıklayabilecek, Araştırma türlerini genel anlamda tanıyabilecek, Araştırma sürecinin aşamalarını sıralayabilecek, Araştırma sürecinde uyulması gereken etik kuralları tanıyabileceksiniz.

13 Bilmenin Yolları İhtiyaç duyduğumuz bilgiye nasıl ulaşırız?

14 Bilmenin Yolları Bilgi elde etmenin birçok yolu vardır. 1. Uzmanlara danışabiliriz. 2. Kitap yada makaleleri inceleyebiliriz. 3. Ansiklopedi, Wikipedi, Arama Motorları (Google, vs.) 4. Meslektaşlarımıza sorabiliriz. 5. Meslektaşlarımızı gözlemleyebiliriz. 6. Meslektaşlarımızın geçmiş deneyimlerine bakabiliriz.

15 Bilgiye Ulaşmanın Yolları 1. Duyularımız aracılığı ile elde ettiğimiz deneyim. Görürüz Duyarız Koklarız Tadarız Dokunuruz

16 Duyularımız aracılığı ile dünyadan edindiğimiz bilgi bir şeyi bilmenin en hızlı yoludur. Ancak her zaman güvenilir değildir. Örneğin; dışarıdaki bir termometrede sıcaklığı görmek havanın nasıl olduğu konusunda sahip olduğunuz bilgiyi düzeltir.

17 2. Kendimiz dışında başka kişilerle görüş birliği ve fikir alışverişi yaparak. Gördüğümüz yada duyduğumuz bir şeyi başkaları ile kontrol etmenin büyük avantajı vardır. Doğru olmayanı atmamıza ve hayatımızı doğru olana yoğunlaştırarak daha akıllıca sürdürmemize yardımcı olur.

18 3. Güvenilir bilgiye sahip olmak için uzman görüşüne başvurulabilir. 4. Bilgiyi elde etmenin başka bir yoluda mantıkdır. 5. Bilmenin başka bir yoluda bilimsel yöntemdir.

19 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilmenin Yolları Deneyim Görüş birliği Uzman görüşü Mantık Bilimsel yöntem

20 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilmenin Yolları Deneyim Duyusal algı Hava sıcak Görüş birliği Diğer kişiler ile görüş alışverişi Uzman görüşü Uzmanın bildiğine dayanan görüşü

21 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilmenin Yolları Mantık Duyusal veriyi zeka ile işleme Örn: Tüm insanlar ölümlüdür (büyük önerme) Ayşe bir insandır (küçük önerme) O halde, Ayşe ölümlüdür (yargı) Büyük ve küçük önerme doğru ise yargı doğrudur.

22 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilmenin Yolları Bilgiye ulaşmanın en doğru ve güvenilir yolu Bilimsel Yöntemdir.

23 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilmenin Yolları Bilimsel yöntem Röntgen ve kan testlerinin sonuçlarına dayanarak Sayın Hakan Bey in bronşit hastalığı olduğu sonucuna vardım. Neye dayanarak?

24 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Yöntem* Bilim; evreni, toplumu ve insanı araştırma konusu yapan gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde ettiği doğrulanabilir bilgilerdir. Bilim, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş gerçekler (olgular) hakkında doğrulanabilir bilgilerdir. Bilimsel yöntem; olgulara ulaşmak için kullanılan standart ve yöntemler bütünüdür.

25 Bilimsel Yöntem Bilim gerçeği aramanın bir yolu ve gerçeklerin, bilgilerin oluşturduğu bilgi kümesi olarak tanımlanabilir. Her bilim kolunun amacı kendi alanına giren konuları saptama ve açıklamadır. Bilimler ancak gözlem ve deney yolundan giderek olguları saptar; saptanan olguların açıklanması ise mantıksal bir işlemdir.

26 Bilimsel Yöntem Bilimsel yöntem, bilgilerinin ortaklaşa kullandıkları bu betimleme ve açıklama yollarını kapsayan bir yanı ile eylemsel diğer yanı ile düşünsel bir süreçtir. (Yıldırım, 2004)

27 Bilimsel Yöntem Aşamaları: Olgusal Süreç Olgusal Süreç (Betimleme): Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştıma konusu olan olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri saptama, sınıflama ve kaydetme Gözlem Olguların doğal akışı gözlemlenir. Algılanan veri ve yorumlama Güvenilirlik ve Geçerlik

28 Bilimsel Yöntem Aşamaları: Olgusal Süreç Olgusal Süreç (Betimleme): Bilimsel Araştırma Yöntemleri Deney Deneyci, olguların doğal akışına müdahele eder. Bağımlı ve bağımsız değişken Ölçme Belli kurallara göre nesnelere (veya olgulara) ya da bunlara ilişkin gözlemlere rakam vermek. Ölçme bir belirleme işi, ölçek ise bu amaçla kullanılan bir araçtır.

29 Olgusal Süreç Bütün bilim kollarında ilk aşamayı oluşturur. Amacı araştırma konusu olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri saptama sınıflama ve kaydetmedir. Bilim betimleme aracı olarak gözlem deney ve ölçme gibi işlemleri kullanır.

30 Gözlem Olgu bulma işlemi olarak tanımlanır. Gözlem olgunun içinde geçtiği olayları araştırılan probleme göre belli gruplar altında toplamaktadır. Gözlemlenmiş bir olgu ne denli basit olursa olsun aslında yorumlanmış bir algı kümesidir.

31 Gözlem Her gözlemde algılanan veriler ve yorumlama olmak üzere iki öğe vardır. Bir nesneye bakıldığında gözümüze çarpanla gördüğümüz şeyler aynı değildir. Önce gördüğümüz şeyler göze çarpanların sadece o sıradaki ilgimize ilişkin olan bölümüdür. Sonra bu bölümdeki veriler olduğu gibi değil yorumlanarak alınır.

32 Gözlem Bir gözlemin güvenirliği ancak geçerliliği sağlandıktan sonra önem taşır.

33 Deney Deney bir gözlem biçimidir. Olgu bulma işlemi olarak deney, sıradan bir gözleme göre daha kesin, daha düzenli ve sınırları daha belirgin bir işlemdir.

34 Deney Deney dilinde sonucu belirleyen etkenlere bağımsız değişken sonuca ise bağımlı değişken denir. Deneycinin gözlemlemek istediği bağımlı değişkendir.

35 Ölçme Ölçme gözlem ve deneyin herkes tarafından geçerli olmasını sağlar. Ölçme bilim için çok önemlidir. Çünkü bilim ulaştığı sonuçları elden geldiğince kesin açık ve doğru biçimde dile getirmeyi amaçlar. Örneğin; su ısıtıldığında kaynar ifadesinin su sıcaklığı 100 derecede kaynar ifadesi ile karşılaştırıldığında hem kesinlik hem de açıklık yönünden hem de sağladığı bilgi miktarı açısından ne kadar zayıf ve yetersiz olduğu görülmektedir.

36 Ölçme Ölçme terimini biri dar biri de geniş olmak üzere iki türlü tanımlayabiliriz. Dar anlamda ölçme bir veya daha fazla nesnede var olan veya var olduğu sanılan bir niteliğin miktarını sayı ya da sembollerle belirleme işlemidir.

37 Ölçme Geniş anlamda ölçme, bazı kurallara göre nesnelere, olgulara ya da bunların gözlemlerine rakam verme işlemidir. Ölçme bir belirleme işlemi, ölçek ise bu amaçla kullanılan bir araçtır.

38 Bilimsel Yöntem Aşamaları: Kuramsal Süreç Kuramsal Süreç: Olgusal süreçte belirlenenleri, anlaşılır hale getirmeyi amaçlar. Hipotez Olası sonuca ilişkin tahmin Kuram Doğrulanmış hipotez Yasa Olgular sınıfını açıklar Öngörü Bir olguyu tahmin etme Bilimsel Araştırma Yöntemleri

39 Kuramsal Süreç 1. Hipotez: Olgular veya olgular arası ilişkileri açıklamak için kurulan açıklama taslağıdır. Henüz doğrulanmamış kavramsal genellemelerdir. Bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerin ifadesidir.

40 Kuramsal Süreç Kuram: Doğrulanmış hipotezlerdir. Kuram bilgi edinme sürecinde ortaya atılan, geçerlik ve güvenirliği bilimsel yöntemlerle saptanmış olan, iç tutarlılığı bulunan bilgiler, açıklamalar bütünüdür.

41 Kuramsal Süreç Yasa: Bilimsel buluşları ortaya koyma işlemine doğrulama denir. Her bilimsel buluş tek tek olguları değil, olgular sınıfını açıkladığı için onlar birer yasa haline gelirler. O halde olguların nedenlerini açıklayan her doğru kuram bir bilimsel yasadır.

42 Kuramsal Süreç Öngörü: Yasalardan yararlanarak, henüz olmamış bir olguyu önceden tahmin etme işidir.

43 Kuramsal Süreç Öngörü: Yasalardan yararlanarak, henüz olmamış bir olguyu önceden tahmin etme işidir.

44 Araştırma* Araştırma terimi her türlü gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak yada koymak için bazı bilgi alanlarında yapılan dikkatli sistematik ve dayanıklı çalışma ve incelemedir.

45 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırmaların Sınıflandırılması

46 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırmaların Sınıflandırılması

47 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırmaların Sınıflandırılması

48 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırmaların Sınıflandırılması

49 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nicel Araştırmalar Tarama Korelasyonel Nedensel-karşılaştırma Deneysel Tek denekli

50 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tarama (Survey) Araştırması Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için veri toplanmasını amaçlayan çalışmadır. Örn: anket çalışmaları

51 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tarama (Survey) Araştırması Öğrencilerim anlatım yöntemim hakkında neler düşünüyor? Anket teknikleri ile öğrencilerden veri toplama Verileri analiz ederek bulgulara ulaşma

52 Nedensel Karşılaştırma (Causalcomparative) Araştırması İki yada daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek amacı ile yapılan korelasyonel araştırmalardır. Korelasyonel araştırma bazı ilişki türü ya da türlerinin ne dereceye kadar var olduğunu bulmaya çalışır.

53 Nedensel Karşılaştırma (Causalcomparative) Araştırması Örneğin; hangi tür hizmetlerin hasta memnuniyetini belirlemede etkin faktörler olduğunu bulma amaçlı bir çalışma Öncelikle hastaların memnuniyeti ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz bazı hizmetler hakkında çeşitli bilgileri toplamamız gerekir. Daha sonrada bu bilgilerin hasta memnuniyeti ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığını inceleriz.

54 Nedensel Karşılaştırma (Causalcomparative) Araştırması Randevu hizmetleri Muayene hizmeti İlişki Var mı? Hasta memnuniyeti Temizlik hizmetleri

55 Deneysel (Experimental) Araştırma İnsan grupları arasındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde herhangi bir müdahale olmaksızın belirlemeyi amaçlayan çalışmalara denir.

56 Deneysel (Experimental) Araştırma Bilimsel yöntemler içinde en kesin sonuçların elde edildiği araştırmadır. Çünkü araştırmacı karşılaştırılabilir işlemler uygular ve daha sonra onların etkilerini inceler. Bu tür bir araştırma araştırmacıyı en kesin yorumlara götürmesi beklenir.

57 Deneysel (Experimental) Araştırma Bilimsel Araştırma Yöntemleri Coğrafya HASTALAR dersini alan öğrenciler A Grubu (Öğretim (Tedavi Yöntemi yöntemi 1) 1) B Grubu (Öğretim (Tedavi yöntemi Yöntemi 2) 2) Test Test Ortalamaları karşılaştırma

58 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Deneysel (Experimental) Araştırma Tek denekli araştırma, tek bir bireyin (bazen az sayıda bireyden oluşan bir grubun) bir sure yoğun bir şekilde incelenmesini ve üzerinde çalışılmasını içerir.

59 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Meta-analiz (Meta-analysis) Belirli bir konuda yapılan araştırmaları bir araya toplayıp sonuçlarının istatistiksel yöntemler kullanılarak yorumlanması. Birçok araştırma yöntemi karşılaştırılır.

60 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nitel Araştırmalar Etnografik Tarihi Eylem Olgubilim Kuram oluşturma Durum Anlatı Meta- Analiz

61 Etnografik (Ethnographic) Araştırma Etnografik araştırmalar bir toplumu yada onun bir yönünü çalışmak isteyen antropologlar tarafından geliştirilmiştir. Bir grubun davranışını doğrudan gözlemlemek ve bu gözleme dayanarak bu gruba ilişkin bir betimleme yapmak olarak tanımlanmaktadır.

62 Etnografik (Ethnographic) Araştırma Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bir sınıftaki Belli bir öğrenciler yerleşkedeki ve sağlık hizmetlileri öğretmen Araştırmacının veri toplaması (gözlem, görüşme vb.) Verileri analiz ederek bulgulara ulaşma

63 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tarihi (Historical) Araştırma Geçmişte ne oldu? Döküman inceleme Görüşme yapma

64 Tarihi (Historical) Araştırma Dönemin dökümanları dikkatlice okunarak yada o zamanlarda yaşamış kişilerle görüşmeler yapılarak odaklanılan problemle ilgili olarak geçmişte ne oldu sorusuna cevap arar.

65 Tarihi (Historical) Araştırma Örneğin; Geçmişte bir dönemde yaşanılan salgın bir hastalık konusunda kayıtlar incelenip o dönemde yaşamış kişilerle görüşme yapılarak bir analiz çalışması yapılabilir.

66 Eylem (Action) Araştırması Genellemelere ulaşma amaçlı insan, durum, ortam araştırması değil, kişisel olarak dahil olunan bir eylemin, durumun değiştirilmesini, iyileştirilmesini amaçlar. Bundan önce gelen tüm yöntemlerden iki temel açıdan farklılık gösterir. Birincisi; Diğer insanlar, ortamlar yada durumlar ile ilgili genellemelere en az önem veren araştırma olmasıdır.

67 Eylem (Action) Araştırması İkincisi; Çalışmanın sonuçlarından etkilenebileceklerin yanı sıra deneklerinde çalışmaya aktif katılımlarına önem verilmektedir. Örnek; verilen bir sağlık hizmetinin iyileştirilmesi amaçlı tutulan hasta kayıtlarının elektronik ortama aktarılması için araştırma yapılması O alanda görev yapan tüm sağlık personeli araştırma ekibinin bir parçası olurlar.

68 NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMANIN KARŞILAŞTIRILMASI Araştırmalarda bir başka ayırım ise nicel ve nitel araştırma arasındaki farkları içerir. Nicel veri öncelikle sayılarla ilgilidir. Nitel veri ise sözcüklerle ilgilidir.

69 Nicel ve Nitel Araştırmaların Avantajları ve Dezavantajları Nicel Araştırmanın Avantajları Nitel Araştırmanın Avantajları *Genelleştirilebilir sonuçlar *Farklı gruplar arasında karşılaştırma yapılabilir. *Kuramların doğruluk derecesi test edilir. *Belirli bir yapı içindeki ilişkilerin incelenmesine yarar. *Özel durumların tüm gerçekliğini yansıtır. *Sonuçları ile kuramların üretilmesini kolaylaştırır. *Ortamdaki çok farklı faktörlerin anlaşılmasını sağlar. *Araştırmanın sonuçlarının uygulanabilirliği daha yüksektir. Dezavantajları *Mükemmel örneklem almak güçtür. *Yeteri sayıda veri toplamak güçtür. *Mükemmel ölçüm şartları her zaman sağlanmaz. *Ölçme aracı önyargıyı da yansıtır. *Model dışındaki veriler ile ilgilenmez Dezavantajları *Deneklerin yaşadıkları deneyimleri olduğu şekliyle ifade etmeleri zordur. *Verilerin analizinde bireylerin sahip oldukları önyargı da yer alır.

70 Olgubilim (Phenomelogy) Çalışmaları Bilimsel Araştırma Yöntemleri Farkında olunan ancak ayrıntılı bir biçimde bilinmeyen olguları inceler. Olguyu yaşayan, yansıtabilecek bireyler Görüşme - karşılıklı güven ve empati Kesin ve genellenebilir sonuçlara ulaşılmaz. Örn: Psikilojik terapi çalışmaları hasta davranışlarının altında yatan asıl nedenlerin kendi de farkında olmayabilir.

71 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kuram Oluşturma (Grounded theory) Çalışmaları Sistematik olarak toplanan ve analiz edilen verilere dayalı olarak kuram geliştirme Veri toplama ve analiz Kavram, olgu ve süreçler Esnek ve sürekli, tekrarlanabilir

72 Durum Çalışmaları (Case Studies) Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bir olayın mekana ve zamana bağlı tanımlanması ve özelleştirilmesi ÖRN. Belli bir dönemde bir sağlık kurumunda yeni işe başlamış bir hekimin hasta muayene süreçlerinin incelenmesi, analizi. Sonuçlar o kuruluşta çalışan tüm hekimlere genellenemez.

73 Durum Çalışmaları (Case Studies) Örnek olay çalışması da denir. Durum çalışmaları kullanım amaçları; Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bir olayı meydana getiren ayrıntıları tanımlamak Bir olaya ilişkin ayrıntılı açıklamaları geliştirme Bir olayı değerlendirme

74 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anlatı (Narrative) Araştırması Anlatı araştırmaları (narrative studies), insanların bir konuya veya duruma ilişkin deneyimlerini yaşamış oldukları hikayeler ile inceler. Örn. Otobiyografi, biyografi, katılımcıların çalışmalarının hikaye edilmesi.

75 Düzeylerine Göre Araştırma Türleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Betimsel İlişkisel Müdahaleli Tarama Etnografik Tarihi Korelasyonel Nedensel karşılaştırma Deneysel Tek denekli Eylem Bir durumu derinlemesine betimleme tanımlama. Bir durumdaki ilişkileri belirleme. Bir yöntemin ya da uygulamanın bir veya daha fazla sonuca etkisini belirleme Bazı araştırmalar bu üç yaklaşımı bütünleştirebilir.

76 BETİMSEL ARAŞTIRMALAR Verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar. Birçok alanda yapılan araştırmada en yaygın betimsel yöntem ankettir. Çünkü araştırmacılar bireylerin, grupların yada fiziksel ortamların özelliklerini özetler.

77 İLİŞKİSEL ARAŞTIRMA Araştırmada betimsel yöntemin yetersiz kaldığı ileri bir adımdır. İlişkileri ve bağlantıları inceleyen araştırma çoğunlukla ilişkisel araştırma olarak adlandırılır.

78 MÜDAHALE ARAŞTIRMALARI Belirli bir yöntem yada uygulamanın bir ya da daha fazla sonucu etkilemesi beklenir. Müdahale araştırmasında kullanılan başlıca araç deney dir. Nicel araştırmalardan Deneysel ve Tek Deneyli, Nitel araştırmalardan Eylem araştırmaları örnektir.

79 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırma Sürecinin Aşamaları*

80 ARAŞTIRMA SÜRECİNİN AŞAMALARI 1- Araştırma Problemini Tanımlama: Problem cümlesi problemin öncesine ilişkin bir tanımlama ve bu konuda çalışma yapmaya ilişkin bir mantıksal temel yada gerekçe ile birlikte sunulmalıdır. Örn: Belli bir X tümörüne neden olan genetik faktörlerin belirlenmesi

81 2- Keşfedici bir soruyu yada hipotezi biçimlendirmek: Hipotez bir tahmindir. Çalışmaların hepsi hipotezleri test eden türden değildir fakat birçoğu öyledir. Örn: A geni X tümörünün oluşumunda etkindir.

82 3- İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi: Araştırmadaki sorularla ilgili diğer çalışmalar belirlenmeli ve sonuçları kısaca özetlenmelidir. Konuyla ilgili tez, makale, kitap, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerincelenir. 4- Örneklem: Çalışmanın örneklemi ve daha büyük grup yada tamamı açık bir şekilde belirtilmelidir.

83 5- Araçların Düzenlenmesi: Deneklerden, katılımcılardan veri toplanmasında kullanılacak ölçme araçlarının her biri detaylı bir şekilde tanımlanmalı ve neden kullanıldığına ilişkin gerekçe belirtilmelidir.

84 6- Uygulama: Çalışmanın temel işlemleri araştırmacının başlangıçtan sonuna kadar ne yapacağı ayrıntılı bir şekilde araştırma önerisinde ve araştırma sonrasında hazırlana raporda açıklanmalıdır. Çalışmada kullanılacak tüm materyaller veya donanımlar belirtilmelidir.

85 7- Veri Analizi: Veri analizinde kullanılacak hem betimleyici hem de çıkarımsal her türlü istatiksel teknik tanımlanmalıdır. 8- Raporlaştırma: Veri analizi ile elde edilen bulguların ve bu bulgulara dayanılarak gerçekleştirilen yorumların raporlaştırılmasıdır. Araştırmanın tüm aşamalarının literatüre katkısı açıklanmalı.

86 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi Bu çalışma Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışları değerlendirmek üzere, bazı risk faktörleri açısından durum saptaması yapmak, elde edilen sonuçlara göre hangi konularda öncelikli olarak önlemler alınabileceğini belirlemek ve ilgili konularda okul sağlığı çalışmaları yürütmek amacıyla yapıldı. Çalışma Mayıs 2001 tarihinde, kesitseltanımlayıcı yöntemle yapıldı. Veriler Kocaeli ilindeki 391 (185 kız, 206 erkek) lise öğrencisine uygulanan 77 soruluk bir anketten elde edildi..

87 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Etik Etik; uyulması gereken kuralları gösterir. Araştırma etiği; bilimsel bir araştırmanın planlama ve yürütülmesi sürecinde uyulması gereken ahlaki ve bilimsel ilkelerdir. Araştırma yaparken hangi etik kurallara uymalıyız?

88 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimde Etik Davranış Dürüstlük (nesnel, tarafsız, bilgi saptırmama,doğru) Dikkat (hataları en aza indirgeme) Açıklık (veri, yöntem, fikir,araç değerlenmeye açık) Özgürlük (herhangi bir sorun/hipotez üzerinde araştır) Eğitim Sorumluluğu (bilim insanı yetiştirme) Toplumsal Sorumluluk (toplum yararına) Yasallık (kurallara uyma) Karşılıklı Saygı (meslektaşlara saygı) Verimlilik (kaynakları verimli kullanma) Deneklere Saygı (deneklere zarar vermeme)

89 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği Bilim etiği bilim insanlarının bilim yaparken uyacağı ahlaki talepleri yansıtmaktadır Araştırma etiği, bilimsel bir araştırmanın planlanma ve yürütülmesi sürecinde uyulması gereken ahlaki ve bilimsel ilkeler olarak tanımlanabilir. Bilimsel araştırma sonuçlarının yayına dönüştürülmesi noktasında yayın etiği devreye girer.

90 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimde Etik Dışı Davranış Disiplinsiz Araştırma Yinelenen Yayın (Duplication) Sahtecilik, Saptırma veya Aldatmaca (Falsification) Uydurmacılık (Fabrication) Aşırmacılık (Plagiarism)

91 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Disiplinsiz Araştırma Aceleci, özensiz, kasıtlı olmayan hatalar Düzeltilmesi mümkün Bilime zarar vermez

92 Yinelenen Yayın (Duplication) Bilimsel Araştırma Yöntemleri Aynı çalışmanın aynısı veya az değiştirilerek farklı dergilere gönderilmesi Araştırmacıya zarar verir

93 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sahtecilik, Saptırma veya Aldatmaca (Falsification) Bilimsel verilerin istemli şekilde değiştirilerek uygun kısımlarının alınması

94 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Uydurmacılık (Fabrication) Yarım yamalak araştırma yapılmadan toplanmış veriye çok uygun bir yöntem ya da bir yönteme çok uygun veri uydurma

95 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Aşırmacılık (Plagiarism) Haksız kullanma, intihal, korsanlık Başkalarına ait bir araştırmanın herhangi bir kısmının kaynak, referans belirtilmeden istemli olarak kopya ya da tercüme edilerek kendi ürünü gibi gösterilmesi

96 TÜBA Etik Dışı Davranış Nedenleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Akademisyenliğin başlangıcında bireylere etik eğitimin verilmemiş olması Mesleğinde yükselmede aşırı hırs gösterme Fazla sayıda yayın yapma amacı gütme Sahip olunan para desteğini kaybetme korkusu GENÇ AKADEMİSYENLERE BASKI YAPILMAMALI

97 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Bölüm 1

98 Grupların Belirlenmesi Gelecek Hafta Sunumları (14 Ekim)

99 Grupların Belirlenmesi Gelecek Hafta Sunumları (14 Ekim)

100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Problemi Tanımlama Bölüm 2

101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kazanımlar Bu dersin sonunda; Bilimsel bir araştırmaya nasıl başlayacağınızı öğrenecek, Bir araştırma problemini tanımlayabilecek, Araştırmanız için gerekli literatür taramasını yapabilecek, Araştırmanızın değişkenlerini, hipotez ve sayıltılarını belirleyebilecek, Araştırmanızın amaçlarını, önemini, tanımlarını belirleyebilecek ve Araştırma önerinizin veya araştırmalarınızın problem bölümünü yazabileceksiniz.

102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırma problemi Çözüm bulunması için üzerinde çalışılan, planlama yapılan soruna araştırma problemi denir. Araştırma soruları ise araştırma probleminin alt problemleri olarak düşünülebilir. Problemi çözmek için cevaplandırılması gereken sorulardır.

103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırma fikri Problemi belirlemek için öncelikle araştırma fikri bulunmalıdır. Fikirler; Günlük yaşam, Uygulama, Geçmiş araştırmalar ve Kuramlar gibi kaynaklar yoluyla belirlenebilir.

104 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırma konusu Araştırma konusu araştırma yapılması düşünülen alandaki bir konudur. Araştırma problemine göre oldukça kapsamlıdır.

105 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırılabilir problem Araştırılabilir iyi bir problem: Akla yatkın olmalıdır. Anlamlı olmalıdır. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmalıdır. Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır. Özgün olmalıdır. İfadeleri olasılık veya emir kipi şeklinde kurulmamalıdır. Etik olmalıdır.

106 Akciğer Kanseri Tanı ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tedavisinde Gecikmeler Akciğer kanseri tanı ve tedavisindeki gecikmeler yaygın görülen bir problemdir. Gecikmeler hasta gecikmesi ve doktor gecikmesi olarak sınıflandırılır. Doktor gecikmesi, sevk, tanı ve tedavi gecikmelerini içerir. Çeşitli çalışmalar, bu gecikmelerin tümör evresini ve prognozu olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Bu yazıda tanı ve tedavi gecikmelerinin nedenleri, sonuçları ve çözümleri tartışılmıştır.

107 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Literatür taraması Araştırma konu ve problemine ilişkin kuramsal temeller, benzer çalışmaların sonuçlarını incelemek için tüm araştırma sürecinde devamlı bir biçimde yapılır.

108 Literatür taraması: Kum Saati Modeli Bilimsel Araştırma Yöntemleri

109 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Literatür taraması: Kaynak türleri Anahtar kelimelerin yazımı, indeks ve dizinlerin taranması ile başlanabilir. Literatür taramasında 2 kaynak türü kullanılır: Birincil kaynaklar: Kitaplar veya makalelerin yayınlandığı dergiler örnek olarak verilebilir. İkincil kaynaklar: Başka araştırmacıların, araştırma sonuçlarını veren yayınlar bunlara örnek olarak verilebilir. Ansiklopediler, doktora tezinin kitap halindeki şekli, derleme makaleleri vb...

110 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Literatür taraması: Kaynak türleri Birincil kaynaklar: Kitaplar veya makalelerin yayınlandığı dergiler örnek olarak verilebilir. El kitapları, alanla ilgili kuramsal bilgileri ve araştırma sonuçlarını veren temel başvuru kaynaklarıdır. Dergiler, periyodik olarak yayınlanan ve kuramsal ve araştırma makaleleri içeren yayınlardır. Dergilere kütüphanelerinden veya TÜBİTAK ın bilgi ağı ULAKBİM den ulaşılabilinir. Yüksek lisans ve doktora tezlerine YÖK ün tez tarama aracı kullanılarak ulaşılabilinir.

111 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Literatür taraması: 4 N 1 K Modeli Literatür taraması yaparken 4 N 1 K modeli kullanılarak not kartlarına araştırmaların içeriğine ilişkin notlar alınabilir. 1 K Kim? Araştırmayı kim yapmış? 1 N Ne Zaman? 2 N Niçin? 3 N Nasıl? Araştırma ne zaman yapılmış? Araştırma niçin yapılmış? Araştırma, hangi problemi çözmek için yapılmış Araştırma nasıl yapılmış? Hangi yöntem kullanılmış? Çalışma grubu, veri toplama araçları nelerdir? 4 N Ne? Araştırma sonucunda ne bulunmuş?

112 Araştırma No ve Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4N 1K Modeline Göre Özet Tablo Kim? Ne zaman? Niçin Nasıl? Ne? Desen Örnekle m Araç Analiz Yazar (lar) Tarih Araştırma problemin e ilişkin bilgiler (Amaç, hipotez, sayıltılar,vb. bilgileri de bu bölüme yazabilirsini z) Araştırm a deseni Evren ve örnekle m (Çalışm a grubu) Veri topla ma araçla rı Verileri analiz etmede kullanıla n teknikler Araştır ma sonuçl arı (ve öneriler )

113 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi Bu çalışma Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışları değerlendirmek üzere, bazı risk faktörleri açısından durum saptaması yapmak, elde edilen sonuçlara göre hangi konularda öncelikli olarak önlemler alınabileceğini belirlemek ve ilgili konularda okul sağlığı çalışmaları yürütmek amacıyla yapıldı. Çalışma Mayıs 2001 tarihinde, kesitseltanımlayıcı yöntemle yapıldı. Veriler Kocaeli ilindeki 391 (185 kız, 206 erkek) lise öğrencisine uygulanan 77 soruluk bir anketten elde edildi..

114 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Ankette yer alan sorular kişisel emniyet, şiddete bağlı davranışlar, ümitsizlik ve intihar düşünceleri, sigara kullanımı, alkol kullanımı, vücut ağırlığının algılanması, beslenme tarzı, fizik aktiviteler, bilgisayar kullanımı, yaş ve cins değişkenleri açılarından değerlendirildi. Ankete katılan öğrencilerden bisiklet kullananlarda kask kullanmama %93.8 (erkek %57.4, kız %42.6), son bir ay içinde tabanca, bıçak, sopa gibi bir silah taşıma %10.7 (%88.8 erkek, %11.2 kız), son bir yıl içinde intihar düşüncesi %17.7 (%59.4 kız, %40.6 erkek), son 30 gün içinde düzenli sigara içimi %15.4 (%67.5 erkek, %32.5 kız)..

115 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Literatür taraması: İnternet Literatür taraması için öncelikle anahtar kelimeler belirlenir. İnternet üzerinden tarama yaparken anahtar kelimeler üzerinde çeşitli süzgeçler kullanılarak tarama daraltılmalıdır.

116 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Literatür taraması: İnternet

117 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Literatür raporu Araştırma raporunun ilk bölümünde literatür taramasından elde edilen sonuçlar Giriş, Gelişme, Özet ve Problem durumu sırası ve bağlamında verilmelidir.

118 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Değişkenler Değişken, bir durumdan diğerine farklılık gösteren özelliktir. Değişkenler Yapı / Özellik Değer Neden- Sonuç Nicel Nitel Sürekli Süreksiz Bağımlı Bağımsız Değiştirilebilen Seçilmiş Düzenleyici Dışsal

119 Değer Özellik / Yapı Değişken Sınıfı Nicel Nitel Sürekli Süreksiz Tanımı Özelliğe ilişkin sayı veya miktar verir. Özelliğe ilişkin sınıflandırma yapar. Kategorileri vardır. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alır. Sadece sınırlı sayıda değer alır. Değişkenlerin sınıflandırılması Örnek Test veya ölçek puanı Ücret Üretilen ekmek sayısı Çocuk sayısı Medeni durum Cinsiyet Devam edilen okul Öğretim yöntemi Boy (metre) Ağırlık (kg) Test puanı Cinsiyet Öğretim yöntemi Medeni durum

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

PROBLEMİ TANIMLAMA. Problem Araştırma Problemi Literatür Taraması Değişkenler Hipotez Amaç Sayıltı Sınırlılıklar Tanımlar Uygulama Özet

PROBLEMİ TANIMLAMA. Problem Araştırma Problemi Literatür Taraması Değişkenler Hipotez Amaç Sayıltı Sınırlılıklar Tanımlar Uygulama Özet PROBLEMİ TANIMLAMA Problem Araştırma Problemi Literatür Taraması Değişkenler Hipotez Amaç Sayıltı Sınırlılıklar Tanımlar Uygulama Özet Dr. Cevdet CENGİZ PROBLEM Problemin tanımlanması, çoğu kez çözülmesinden

Detaylı

NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ PROF. DR. EMRAH CENGİZ Bilim Tanımı, Nitelikleri ve Temel Kavramlar Bilim Tanımı Bilimsel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN 4 Prof. Dr. Mustafa Ergün Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

Bilim nedir? Tarihçe Bilimsel Yöntem Olgusal Süreç / Kuramsal Süreç Araştırma Amaçları Genel Araştırma Türleri

Bilim nedir? Tarihçe Bilimsel Yöntem Olgusal Süreç / Kuramsal Süreç Araştırma Amaçları Genel Araştırma Türleri Bilmenin Yolları Bilim nedir? Tarihçe Bilimsel Yöntem Olgusal Süreç / Kuramsal Süreç Araştırma Amaçları Genel Araştırma Türleri 12.03.2012 Dr. Cevdet CENGİZ 1 NEYİ / NEDEN ARAŞTIRIYORUZ? 12.03.2012 2 Düşünceyi

Detaylı

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler ye Giriş... 3 de

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

Araştırma Problemi Nedir? Nasıl belirlenir?

Araştırma Problemi Nedir? Nasıl belirlenir? Araştırma Problemi Nedir? Nasıl belirlenir? Araştırma Konusu - Araştırma konusu araştırma yapılması düşünülen alandaki bir konudur. (Konu, Problem, Araştırma Sorusu, Hipotez) Suat ÇELİK & Levent AKGÜN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Araştırma Konusunun Seçimi: Problem Tespiti ve Hipotez Kurma

Araştırma Konusunun Seçimi: Problem Tespiti ve Hipotez Kurma Araştırma Konusunun Seçimi: Problem Tespiti ve Hipotez Kurma Kapsam Bilimsel araştırma fikri Problem tespiti Hipotez nedir? Nereden başlamalıyım? Problem Tespit i nedir? TDK: 1. Bir şeyi sağlam bir biçimde

Detaylı

ARAŞTIRMA YAKLAŞIM - DESEN ve YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA YAKLAŞIM - DESEN ve YÖNTEMLERİ ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARI ARAŞTIRMA YAKLAŞIM - DESEN ve YÖNTEMLERİ NİCEL NİTEL KARMA Mustafa SÖZBİLİR 2 Nicel, Nitel ve Karma Araştırma Nicel Araştırma Nitel Araştırma Nicel araştırma Nitel araştırma NİCEL:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep Kara

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep Kara Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep Kara YÖNTEM BÖLÜMÜ 4. Ders Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Analiz Edilmesi bölümlerinden oluşur. 1. Araştırmanın Modeli

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Doç. Dr. Şirin Karadeniz, Dr.

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Doç. Dr. Şirin Karadeniz, Dr. 18.BASKI Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Doç. Dr. Şirin Karadeniz, Dr. Funda Demirel BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ISBN 978-9944-919-28-9 Kitapta

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ

ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ Bilimsel Araştırma Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SURVEY TEKNİĞİ. Tarama Modelleri

SURVEY TEKNİĞİ. Tarama Modelleri SURVEY TEKNİĞİ Tarama Modelleri NİCEL ARAŞTIRMA MODELLERİ NİCEL 1.Tarama Modelleri ve Desenleri 2.Deneme Modelleri ve Desenleri 1.1.Genel Tarama Modelleri 1.2.Örnekolay Tarama Modelleri 1.3.Nedensel Karşılaştırmalı

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky Bir amaca ulaşmak için izlenen düzenli yola yöntem denir. Bilim olaylar ve olgular ile ilgili genel geçerliliği olan nesnel bilgiler elde etmek ister. Bilimin ortaya koyduğu

Detaylı

Hipotez belirleme kuramsal olarak Galileo tarafından ortaya atılan ve daha sonra da bilim felsefecileri ve bilim insanları tarafından desteklenip

Hipotez belirleme kuramsal olarak Galileo tarafından ortaya atılan ve daha sonra da bilim felsefecileri ve bilim insanları tarafından desteklenip 2.HAFTA Hipotez belirleme kuramsal olarak Galileo tarafından ortaya atılan ve daha sonra da bilim felsefecileri ve bilim insanları tarafından desteklenip özümsenen Bilimsel Yöntem yaklaşımını temel almaktadır.

Detaylı

Nicel araştırmalar altında yer alan deneysel olmayan araştırmaların bir alt sınıfında yer alır. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış ya da daha

Nicel araştırmalar altında yer alan deneysel olmayan araştırmaların bir alt sınıfında yer alır. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış ya da daha 5.HAFTA Nicel araştırmalar altında yer alan deneysel olmayan araştırmaların bir alt sınıfında yer alır. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış ya da daha önceden gerçekleşmiş bir durumun ya da olayın nedenlerini,

Detaylı

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 BİLİM ve ARAŞTIRMA 11 1.1. Bilim 12 1.2. Bilimin Temel Özellikleri 13 1.3. Bilimin Dallarının Sınıflandırılması 13 1.3.1. Aksiyomatik Bilimler 13 1.3.2. Pozitif Bilimler 15

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

AMAÇ: Araştırma planlamasında kullanılan basamakları öğrencilerin tanımlayabilmesini sağlamaktır.

AMAÇ: Araştırma planlamasında kullanılan basamakları öğrencilerin tanımlayabilmesini sağlamaktır. Örnek Hacmi ve Örnekleme Yöntemleri 7.01.014 P.Tesi İstatistik Dergisi; n den N ye Gezinti Yıl:, Sayı:8 Eylül-Ekim 01 deki bir yazıda: Depresyon, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen son derece yaygın

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

Kırgızca Türkçe İngilizce Rusça. Tez Adı

Kırgızca Türkçe İngilizce Rusça. Tez Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FORMLARI Doküman Adı TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA FORMU Doküman No KTMU-FR-FBE-19 İlk Yayın Tarihi 01/11/2014 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Sayfa No 2/8 Tarih: / /201 Anabilim/Bilim

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİYE ERİŞİM YOLLARI. Doç. Dr. Esvet Akbaş 2013

İNTERNET VE BİLGİYE ERİŞİM YOLLARI. Doç. Dr. Esvet Akbaş 2013 İNTERNET VE BİLGİYE ERİŞİM YOLLARI Doç. Dr. Esvet Akbaş 2013 Literatür taraması, araştırmada ele alınan konu ve alt konuların ilgili bilgi ve araştırma sonuçları belirlenerek araştırma probleminin tanımlanması

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA 2013 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KURALLARI Tezin Başlığı Tez başlığı, yapılacak çalışmanın içeriğini açıkça yansıtmalı;

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR Proje Çalışması Alan Eğitiminden (sınıf öğretmenliği) bir konu üzerinde akademik bir çalışmayı içermelidir.

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

I.GİRİŞ. İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar

I.GİRİŞ. İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar BİYOİSTATİSTİK I.GİRİŞ İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar Vergi ödeyeceklerin belirlenmesi Askere alınacakların saptanması I.GİRİŞ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bilimsel Yasa Kavramı. Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP Kdz.Ereğli-2014

Bilimsel Yasa Kavramı. Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP Kdz.Ereğli-2014 Bilimsel Yasa Kavramı Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP Kdz.Ereğli-2014 Bilimsel yasa her şeyden önce genellemedir. Ama nasıl bir genelleme? 1.Bekarla evli değildir. 2. Bahçedeki elmalar kırmızıdır 3. Serbest

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırmalar 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırma Nedir? Nerelrde Kullanılır? Sadece bir deneğe ilişkin bulguların yorumlandığı araştırmalardır. Yarı-deneysel bir araştırma türüdür. Değişimlerin

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin Adı Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin amacı Bu etkinliğin amacı Mimarlık bilim alanında yer alan Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

Nicel veri toplama araçlarından anket, test ve ölçek kavramlarının birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu 3ü farklı araçlardır.

Nicel veri toplama araçlarından anket, test ve ölçek kavramlarının birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu 3ü farklı araçlardır. 6.HAFTA Nicel veri toplama araçlarından anket, test ve ölçek kavramlarının birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu 3ü farklı araçlardır. Anket: bireylerin demografik özelliklerini, tercihlerini belirlemek

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Kanıta dayalı tıp Kanıta dayalı tıp, hekimlerin günlük kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında,

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı