(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)"

Transkript

1 BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity, Corum/Turkiye Education: Primary School: Hurriyet, Sungurlu.1974 High School: Sungurlu.1980 Faculty: University of Ankara, Faculty of Divinity, 1985 Experience: Specialist of Archives in The Head of Foundation (Waqf), Ankara : Research Assistant University of Ankara, Institute of Social Sciences, : Assistant Professor, Gazi University Faculty of Divinity Corum, : Associate Professor,Gazi University Faculty of Divinity Corum, M.A Thesis on:the Concept Of Oppositional Thought on the Islamic Theology Example of Ibn Taimiyyah- University of Ankara, Institute of Social Sciences, Department of Islamic Philosophy and Theology,1989 PhD Thesis on: The Concept Of Islamisation of Knowledge on the Contemporary Islamic Thought, University of Ankara,Institute of Social Sciences, Department of Islamic Philosophy and Religion,1994 PUBLİCATİONS (in Turkish but their names is translated and writen bold charecters) I. BOOKS 1. Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi, (Islamisation of Knowledge, Second Edition) Ankara Okulu Yayınları, İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, (The Concept of Civil Disobidence The Example Hasan al-basri- Second edition), Kaknus yayinevi, İstanbul Kur an ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, (The Reading of Historical and Universal of Qur an. (edit with.k.h.okur) Fecr Yayinevi, Ankara Felsefi Düşünceye Çağrı, (İnvitation to Philosophical Thought) Elis yayınevi. Ankara İslam Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlaması, -Gazzali Örneği- Araştırma, Ankara.2006, 144 (Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

2 6. Civil disobdince and Religious Values (Sivil İtaatsizlik ve Dini Değerler, Elis yayınevi. Ankara II. ARTİCLES 1. Kindi nin Düşüncesinde Tanrı-Alem İlişkisi (The Relation of God and Universe on The al-kindi s Thought.) The First Annual Conference of Problems of İslamic Philosophy, I. İslam Felsefesi Meseleri, Ankara.b8-9 October,2002, Ankara 2. Farabi nin Düşüncesinde Birinci ve İkinci Cevher Kavramı (The Concepts of First and Second Substance on The al-farabi s Thought) Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, number.1, Epistemolojik Bir Dirilişe Doğru: Kalbin Anlaması (Toward of Epistemological Renewal: Understanding of Qalb) Dini Araştırmalar Dergisi, vol.2. Nomber İfade Özgürlüğü -İslam Felsefe Tarihi Açısından Bir Sunum (Freedom of Thought and Speech, A Perspective from History of İslamic Philosophy) Liberal Düşünce Dergisi AB sürecinde İfade Özgürlüğünü Yeniden Düşünmek, year.6. number.24, 2001, 5. Osmanlı Düşünce Tarihinde Parlamenter Sistem Arayışları, -İslamiyetin Belirleyiciliği Üzerine Düşünceler, (The Searcing of Parliamentary Systems in the History of Turkish Thought, - A View on the Islamic Characteristic) Liberal Düşünce Topluluğu II. Hukukçular ve Siyaset Bilimciler Kongresi /10/2002 Ürgüp. 6. Tarihsel Bir olgu ve Olayı Anlama ve Anlamlandırma Sorunu -Tarih Felsefesinde Yöntem Arayışları (The Problem of Understanding and Explaining to A Historical Fact- Methodological Searcings in the Philosophy of History), Kur an Dil-Dilbilim ve Hermeneutik Sempozyumu, Mayıs 2001 Van. 7. İlahi Dinlerin Evrensellik Tasarımının Teorik Sunumu Üzerine A Theoritical Apporoach to Projection of Universalism in the Divine Religions, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Sakarya Türk Ocakları ve İlahiyat fak Mayıs İslam Modernizmi ve Sufizm (Islamic Sufism and Modernism, (İslam and Modernism: The Experience of Fazlur Rahman.) February istanbul 9. İslam ve Demokrasi ilişkisinin Mahiyeti, (The Relation of İslam and Democracy in the Perspective of M. Abid al-cabiri,) Türkiye Günlüğü, nu.51, Çağdaş İslam Düşüncesinde Islahat Kavramı (The Concept of Renewal on the Contemporarıy of İslamic Thought) İslami Araştırmalar Dergisi, vol.4,nu.1, İslami Hareket Kavramının Anlamı Üzerine Bir Deneme, (An Essay of The Meaning of İslamic Movement,) EKEV Akademi Dergisi, vol.1.nu

3 12. Modern Türkiye deki Kavramsal Kargaşanın Temel Terimleri Basic Terms of Conceptual Confusion in Modern Turkey. ad-din, al-milla, aş-şaria) Yeni Turkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı, year.4, nu , 13. Günümüz Türkiyesinde Din-Siyaset İlişkisi: Üç Tarz-ı Siyaset (The Relation of Religion and Politics in the Contemporary Turkey and Three Approachment for Politics:Pan Turkism, Pan İslamism and Pan Ottomanism,) Bilgi ve Hikmet Dergisi, number.11, Modern Türkiye nin Medeniyetlerarası Diyalogdaki Yeri ve Önemi, (The Place of Modern Turkey on the Civilisational Dialogue in the World). Yeni Turkiye, year.2, number , 15. Osmanlı Düşünce Tarihinde Sosyal Bir Muhalefet Hareketi: Şeyh Bedreddin As a Social Opposition in the Ottoman History : Shaih Badraddin and His Movement) Belleten, vol. LV, number.213, İslam Bilgi Felsefesinde Duyusuz Ve Dolaysız Kavramanın Temellendirilmesi- Gazzali Merkezli Bir Yöntem Tartışması İslam Felsefesinde Metodoloji Sorunu Kongresi Haziran İstanbul İSAV. 17. İslam Düşüncesinin Teşekkül Döneminde Ebu Hanife nin Siyasi Duruşu -Sivil İtaatsizlik Kavramı Bağlamında Bir Okuma. Ebu Hanife Sempozyumu, Kurav, Bursa MEVLÜT UYANIK Monist / Tevhidi Bir Din; Siyasal Çoğulculuğu ve Katılımı Engellemez Mi?; 9 Temmuz 2003,Çarşamba, Yarın dergisi 18. Doç. Dr. Mevlüt UYANIK ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Mevlüt UYANIK Görev Yeri :Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı Ünvanı : Doçent Doktor, 13/11/2000 Doğum Yeri ve Yılı : Sungurlu-1962 İlköğrenim : Hürriyet İlkokulu, 1974 Orta öğrenim : Sungurlu Lisesi, 1980 Yüksek Öğrenim : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1985 Yüksek Lisans Öğrenimi : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslam Akaidinde Karşıt Fikir Kavramı, (İbn Teymiye Örneği) 1989 Doktora Öğrenim : A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü., Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Çağdaş İslam Düşüncesinde Bilginin İslamileştirilmesi Kavramı Ankara.1994 Görev Yerleri ve Ünvanları

4 Uzmanlık : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arşiv ve Tescil Dairesi, Araştırma Görevliliği : A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğretim Üyeliği : G.Ü.Çorum İlahiyat Fakültesi, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı ve Bölüm Bşk.lığı : tarihinden itibaren İslam Felsefesi Anabilim Başkanlığı ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı 19. Bilimsel Dergi ve Kuruluşlara Üyelikler : 1.İslamiyat Araştırma DergisiYayın Kurulu Üyeliği, 2.Muhafazakar Düşünce Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 3. Diyanet ilmi Dergi Yayın Kurulu Üyeliği; 4.Türk Felsefecileri Derneği Üyeliği 5. İslam Felsefecileri Derneği Üyeliği Ahmed Reşid Paşa, Ebu Hanife nin Siyaset Anlayışı, Hazret-i İmam-ı Azamın Siyasi Terceme-i Hali) İslami Araştırmalar, c.15, no:1-2, s Doç. Dr. Mevlüt UYANIK YAYIN LİSTESİ I.KİTAP A. Telif Kitap 1. Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi (Doktora tezi) Ankara Okulu yayınları, Ankara. 1999; İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan Basri Örneği- Seba Yayınları Ankara.1999; Kaknüs yayınları Felsefi Düşünceye Çağrı, (İnvitation to Philosophical Thought) Elis yayınevi. Ankara.2003 B. (Telif Ve Tercüme Makalelerden) Derleme Kitap 1. Kur an ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, Telif ve Tercüme makalelerden derleme K.Hamdi Okur ile beraber, Fecr. Yay. Ankara İslami Bilimde Metodoloji Sorunu, (Derleme) Mehmet Paçacı ve Mustafa Türker ile beraber, Fecr Yayınevi, Ankara.1991 II.MAKALE A.Telif Makale (Klasik İslam Felsefesi) 1. Kindi de Tanrı Alem ilişkisinin Mahiyeti (Kozmolojik Bir Meselenin İtikadi bir Boyut alması.) I. İslam Felsefesi Meseleleri Sempozyumu, 8-9 Kasım Ankara 1. el-farabi nin Varlık Anlayışında Birinci ve İkinci Cevher Kavramları. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001/1 1. Epistemolojik Bir Dirilişe Doğru: Kalbin Anlaması (Vahyi Bilginin Bir Kaynağı Olarak Kalp) Dini Araştırmalar Dergisi c.2.sayı.4, İslam Bilgi Felsefesinde Duyusuz Ve Dolaysız Kavramanın Temellendirilmesi- Gazzali Merkezli Bir Yöntem Tartışması İslam Felsefesinde Metodoloji Sorunu Kongresi Haziran İstanbul İSAV. 2. B.Telif Makale (Çağdaş İslam Düşüncesi) 1. İslam Sufizmi ve Modernizm, (İslam ve Modernizm: Fazlur Rahman Tecrübesi, Şubat.1997 tarihli Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul.1997, ss İslam ve Demokrasi ilişkisinin Mahiyeti -Muhammed Abid Cabiri den Hareketle bir okuma- Türkiye Günlüğü, sayı.51, 1998, ss Günümüz İslam Düşüncesinde Islahat Kavramı,İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sayı , ss İslami Hareketler İfadesinin Anlamlılığı Üzerine Bir Deneme EKEV Akademi Dergisi, c.1, sy.1.mayıs.1998, ss.9-16

5 5. Medya ve Müslüman İmajı, Müslüman İmajı, Diyanet Vakfı Yayınları, (Kutlu Doğum Haftası Bildirileri 1995). Ankara vd C.Telif Makale (Türk Düşünce Tarihi) 1. Türkiye deki Kavramsal Kargaşanın Temel Terimleri: Din Millet Ve Şeriat. Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı, Sene.4, Ss ,Sy.23-24,1998, 2. Türkiye nin Uluslaşma/Yeni Kimliğini Oluşturma Sürecinde Osmanlı Kültürünün Yeri, Dini Araştırmalar Dergisi Osmanlı Düşüncesi Özel Sayısı,c.2. sy Günümüz Türkiyesinde Din-Devlet İlişkisi ve Üç Tarz-ı Siyaset, Türklük, Osmanlılık ve İslamcılığı Yeniden Okuma Denemesi, Bilgi ve Hikmet Dergisi, sayı.11, Yaz ss Medeniyetler Arası Diyalogda Modern Türkiye nin Konumu ve Önemi, Yeni Türkiye yıl.2, sayı.9, Osmanlı Düşünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak Şeyh Bedreddin ve Hareketinin Tahlili, Belleten, cilt.lv, sayı. 213, Ankara.1991, ss Osmanlı Düşünce Tarihinde Karşıt Fikir Kavramı-Şeyh Bedreddin Örneği- E. Ü. Gevher Nesibe Tıp Tarihi Ensititüsü Bilim Haftası, Mart, 1996, Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan.1996, sayı.39, ss MEVLÜT UYANIK Monist / Tevhidi Bir Din; Siyasal Çoğulculuğu ve Katılımı Engellemez Mi?; 9 Temmuz 2003,Çarşamba, Yarın dergisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Mevlüt UYANIK 2. Doğum Tarihi : Sungurlu-11/02/ Ünvanı : Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Lisans : İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans : Kelam ve İslam Felsefesi, Ankara Üniversitesi Doktora : Felsefe ve Din Bilimleri, Ankara Üniversitesi Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent: İslam Felsefesi Tarihi, Gazi Üniversitesi, Doçent: İslam Felsefesi Tarihi, Gazi Üniversitesi, 2000 Doçentlik Unvanını Aldığı Tarih: 13/11/ Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Fakültemiz Yüksek Lisans Programları 2003 Bahar Yarıyılında açılmıştır. 7. Yayınlar Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 7.2. Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İslam Sufizmi ve Modernizm, (İslam ve Modernizm: Fazlur Rahman Tecrübesi, Şubat.1997 tarihli Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul. ( ), Yazılan Uluslara Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

6 - el-farabi nin Varlık Anlayışında Birinci ve İkinci Cevher Kavramları. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001/1 -Epistemolojik Bir Dirilişe Doğru: Kalbin Anlaması (Vahyi Bilginin Bir Kaynağı Olarak Kalp) Dini Araştırmalar Dergisi.2/.4,(1999) -İslam ve Demokrasi ilişkisinin Mahiyeti -Muhammed Abid Cabiri den Hareketle bir okuma- Türkiye Günlüğü, , (1998) -Günümüz İslam Düşüncesinde Islahat Kavramı,İslami Araştırmalar Dergisi, 4/ (1990) - İslami Hareketler İfadesinin Anlamlılığı Üzerine Bir Deneme EKEV Akademi Dergisi, 1/ (1998) - Türkiye deki Kavramsal Kargaşanın Temel Terimleri: Din Millet Ve Şeriat. Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı, , (1998) -Türkiye nin Uluslaşma/Yeni Kimliğini Oluşturma Sürecinde Osmanlı Kültürünün Yeri, Dini Araştırmalar Dergisi Osmanlı Düşüncesi Özel Sayısı,c.2./5. (1999) -Günümüz Türkiyesinde Din-Devlet İlişkisi ve Üç Tarz-ı Siyaset, Türklük, Osmanlılık ve İslamcılığı Yeniden Okuma Denemesi, Bilgi ve Hikmet Dergisi, 11, (1995) -Medeniyetler Arası Diyalogda Modern Türkiye nin Konumu ve Önemi, Yeni Türkiye 2/9, (1996) -Osmanlı Düşünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak Şeyh Bedreddin ve Hareketinin Tahlili, Belleten, LV/ 213, ,(1991) - Osmanlı Düşünce Tarihinde Karşıt Fikir Kavramı-Şeyh Bedreddin Örneği- Türkiye Günlüğü, 39,58-68.(1996) 7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler -Kindi de Tanrı Alem ilişkisinin Mahiyeti (Kozmolojik Bir Meselenin İtikadi bir Boyut alması.) I. İslam Felsefesi Meseleleri Sempozyumu, 8-9 Kasım Ankara Medya ve Müslüman İmajı, Müslüman İmajı, Diyanet Vakfı Yayınları, (Kutlu Doğum Haftası Bildirileri 1995). Ankara ) (1996) 7.6.Diğer Yayınlar Telif Kitap -Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi (Doktora tezi) Ankara Okulu yayınları, Ankara. 1999;2001 -İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan Basri Örneği- Seba Yayınları Ankara.1999; Kaknüs yayınları Telif Ve Tercüme Makalelerden Derleme Kitap -Kur an ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, Telif ve Tercüme makalelerden derleme K.Hamdi Okur ile beraber, Fecr. Yay. Ankara İslami Bilimde Metodoloji Sorunu, (Derleme) Mehmet Paçacı ve Mustafa Türker ile beraber, Fecr Yayınevi, Ankara Projeler Çorum Üzerine Dini-Kültürel Araştırmalar Gazi Üniversitesi Projesi 01/01/ İdari Görevler Anabilim Dalı Başkanlığı Gazi Üniversitesi (İslam Felsefesi Tarihi) Bölüm Başkanlığı Gazi Üniversitesi (Felsefe ve Din Bilimleri) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Felsefecileri Derneği, Ankara İslam Felsefecileri Derneği, Ankara 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisan ve lisanüstü düzeydeki dersler Akademik yıl dönem Dersin Adı Haftalık saatı öğrenci sayısı Güz İLS 211 İlkçağ Felsefesi Tarihi İLS 217 Mantık İLS 311 Yeniçağ Felsefesi Tarihi İLS-411 Din Felsefesi Bahar İLS 212 İslam Felsefesi Tarihi İSÇ İslam Bilim Tarihi İLS.410 İslam Ahlak Felsefesi

7 İSC. Günümüz Felsefi Akımları Güz İLS 211 İlkçağ Felsefesi Tarihi İLS 217 Mantık İLS-411 Din Felsefesi Bahar İSÇ İslam Bilim Tarihi İLS.410 İslam Ahlak Felsefesi İSC. Günümüz Felsefi Akımları DİS 505 Türk Modernleşmesi I Yüksek Lisans Felsefi Düşünceye Çağrı, Elis yayınevi. Ankara.2003, İslam Bilgi Felsefesinde Duyusuz ve Dolaysız Kavramanın Temellendirilmesi _Gazzali Merkezli Bir Yöntem Tartışması-İSAV Haziran 2003 İstanbul. Kitap tanıtımı Hayrettin Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik.İslamiyat. VI (2003) sayı Üç Tarz-ı Siyaset: Bir Üst Kimlik Tasarımı Olarak Türkiyelilik, Metropol yay. İstanbul.2003 ÖZGEÇMİŞ * Çorum Sungurlu (1962) doğmuş, ilköğrenimini Hürriyet İlkokulu (1974), Orta öğrenimini Sungurlu Lisesi (1980),Yüksek Öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ( 1985) tamamlamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arşiv ve Tescil Dairesinde bir yıl Uzman olarak görev yapmıştır yılında ODTÜ felsefe bölümünde yüksek lisansa başlamış, 1987 yılında A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsüne araştırma görevlisi olmuş ve İslam Akaidinde Karşıt Fikir Kavramı, (İbn Teymiye Örneği) isimli tezi ile yüksek lisansını bitirmiştir yılları arasında Ürdün Üniversitesinde doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunan Uyanık, Çağdaş İslam Düşüncesinde Bilginin İslamileştirilmesi Kavramı konulu tezle doktorasını tamamlamıştır.(1994) Basılmış kitapları şunlardır: 1. Çağdaş İslam Düşüncesinde Bilginin İslamileştirilmesi Kavramı Ankara Okulu yayınları, Ankara. 1999, İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan Basri Örneği- Seba Yayınları Ankara.1999, Kaknus yay. İstanbul Kur an ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, Telif ve Tercüme makalelerden derleme Fecr. Yay. Ankara İslami Bilimde Metodoloji Sorunu, (Derleme) Mehmet Paçacı ve Mustafa Türker ile Beraber, Fecr Yayınevi, Ankara Üç Tarz-ı Siyaset: Bir Üst Kimlik Tasarımı Olarak Türkiyelilik, Metropol yay. İstanbul.2003 Çağdaşlaşma, Değişme Ve Dönüşme Tartışmalarında Sosyal Kimlikler Meselesi TDV Kutlu Doğum Haftası, Din, Kültür ve Çağdaşlaşma (İzmir Mayıs. 2004)

8 Küreselleşme Söylemleri Ve Kimlik Talepleri Meselesi * (Tabula Rasa, felsefe-teoloji.yıl.4; sayı.11.mayıs-ağustos İslâm Bilgi Felsefesinde Duyusuz Ve Dolaysız Kavrama Ve Antik Yunan Felsefesindeki Temelleri İslamiyat.Cilt.7, Sayı İslami İlim Kavramsallaştırması. İslamiyat.Cilt.6, Sayı Bir Sosyal ve Siyasal Kimlik Tartışması: Muhafazakar Demokrat mı; Müslüman Demokrat mı? Muhafazakar Düşünce. Yıl. Sayı.1. yaz Liverpool Hope University College Mayıs.2004.Kurs İngiltere BİR Değer Olarak Çoğulculuk Değerler ve Eğitimi Uluslar arası Sempozyum Kasım İstanbul Çağımızda Aile ve gençliğin Problemleri, Kırım/Ukrayna Nisan Panel İslam düşüncesinin Günümüzdeki anlamı, Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Vakfı, 01/06/2005 İstanbul DOÇ.DR.Mevlüt Uyanık Faaliyet Raporu Makaleler (Telif) 1. Küreselleşme Söylemleri Ve Kimlik Talepleri Meselesi * (Tabula Rasa, Felsefe- Teoloji.yıl.4; sayı.11.mayıs-ağustos İslâm Bilgi Felsefesinde Duyusuz Ve Dolaysız Kavrama Ve Antik Yunan Felsefesindeki Temelleri İslamiyat.Cilt.7, Sayı Bir Sosyal ve Siyasal Kimlik Tartışması: Muhafazakar Demokrat mı; Müslüman Demokrat mı? Muhafazakar Düşünce. Yıl. Sayı.1. yaz KONFERANS ve PANEL 1. Çağdaşlaşma, Değişme Ve Dönüşme Tartışmalarında Sosyal Kimlikler Meselesi TDV Kutlu Doğum Haftası, Din, Kültür ve Çağdaşlaşma (İzmir Mayıs. 2004) 2. Çağımızda Aile ve gençliğin Problemleri, Kırım/Ukrayna Nisan Panel 3. İslam düşüncesinin Günümüzdeki Anlamı, Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Vakfı, 01/06/2005 İstanbul 4. Bir Değer Olarak Çoğulculuk Değerler ve Eğitimi Uluslar arası Sempozyum Kasım İstanbul 5. VIII.Kur an Sempozyumu, (Günümüz Dünyasında Müslümanlar Mayıs.Yozgat. Müzakerecilik EĞİTİM-ÖĞRETİM-KURS 1. Liverpool Hope University College Mayıs.2004.Kurs İngiltere Yusuf Ziya, İhvan-ı Safa, sadel. Mevlüt Uyanık,GÜÇİFD,2004/2.c3.sy.6.ss Bu metin, Çağdaşlaşma, Değişme Ve Dönüşme Tartışmalarında Sosyal Kimlikler Meselesi başlığı altından TDV tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen Din, Kültür ve Çağdaşlaşma (İzmir Mayıs. 2004) konulu sempozyuma sunulan bildiridir. Bu metin, Çağdaşlaşma, Değişme Ve Dönüşme Tartışmalarında Sosyal Kimlikler Meselesi başlığı altından TDV tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen Din, Kültür ve Çağdaşlaşma (İzmir Mayıs. 2004) konulu sempozyuma sunulan bildiridir.

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Levent Bayraktar (Doç.Dr.) Doktora:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: 0312 310 32 80 / 1277 e-posta: buyukduvenci@ankara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı