BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-25 - TEMMUZ 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-25 - TEMMUZ 2005"

Transkript

1 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-25 - TEMMUZ 2005 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Doküman Yönetimi Hizmetleri Bilgi Kaynakları Tanıtımı Süreli yayınlar Seçilmiş Makaleler Seçilmiş Makale Özetleri Yeni Çıkan yayınlar Motive Olalım MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR KİTAPLAR Organik Tarım Ürünleri Dış Pazar Araştırması. İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi. 2005, 215 s. Dünyada ve Türkiye de de mevcut durumu, üretim ve dış ticareti, organik tarıma verilen destekler ve Avrupa Birliği nde organik ürünlerin fiyatlandırılması konusunda bilgiler veren yayındır. Türkiye de Beşeri Sermayenin Karşılaştırmalı Analizi (Bilimsel eser yarışması birincilik ödülü). Doç. Dr. Asuman Altay. Türkiye Genç İşadamları Derneği. 2005, 111 s. Beşeri sermaye kavramı ve beşeri sermaye teorisinin gelişimi, teorinin açıklanmasına yönelik yaklaşımlar, beşeri sermaye ekonomik büyüme ve bilgi ekonomileri, Türkiye de beşeri sermaye gelişiminin analizi, Türkiye de nüfus trendleri ve beşeri sermaye ilişkisi, yüksek öğretim ve finansmanı konularında bilgiler veren yayındır. Space 2030: tackling society s challenges. OECD. 2005, 332. Uzay bilimleri, bilimsel uygulamalar, çeşitli uzay projeleri ve 2030 uzay senaryoları hakkında bilgiler veren yayındır. Private Pensions: OECD classification and glossary. OECD. 2005, 102 s. OECD ye üye ülkelerde özel emeklilik ve sosyal güvenlik konularında yapılan uygulamalar konusunda bilgiler veren yayındır. Regional Integration in the Asia Pacific: issues and prospects. OECD. 2005, 291 s. Asya Pasifik deki bölgesel bütünleşme ve çeşitli sektörlerdeki ( ekonomi, ticaret, eğitim, sağlık, kültür) entegrasyon konularında bilgiler veren yayındır. YENİ ÇIKAN İTO YAYINLARI ÖZET BİLGİLERİ Büyük Mağazalar ile Üretici ve Toptancı İlişkileri s. Haz: Etüt ve Araştırma Şubesi Büyük mağazalar ile üretici ve toptancı ilişkileri konulu panelde dile getirilen görüş ve önerilerin yer aldığı yayının birinci bölümünde konu, ağırlıklı olarak tarafların kendi bakış açılarından değerlendirilmekte, ikinci bölümde ise, seminere dinleyici olarak katılanların sorunları, beklentileri ve önerileri ile yönelttiği sorular yer almaktadır. Dünya Ticaret Örgütü Kararları ve 2005 te İşletmelere Yansımaları , 49 s. Haz: Etüt ve Araştırma Şubesi 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sanayi ve tarım ürünlerinde tarifelerin indirilmesi ve tarife dışı engellerin kaldırılması sonucunda ülkemizin ve dünya ticaretinin nasıl etkileneceği ve bugünden sonra izlenmesi gereken stratejilere dair önerilerin ele alındığı panel tebliğlerinden oluşan yayındır. Dünyada ve Türkiye de Özel Dersaneler , 88 s. Haz: Birgül Subaşı Türkiye deki özel dersaneleri ortaya çıkaran yapısal nedenler, bağlı bulunduğu mevzuat, dersanelerin ve diğer ülkelerdeki (Japonya,Yunanistan ve ABD) mevcut durumun incelendiği yayındır. Avrupa Birliği Yatırım Teşvikleri Sistemi ve Türkiye deki Durum , 42 s. Avrupa Birliği ve Türkiye yatırım teşvikleri sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği, Türkiye de yatırım teşvikleri alanındaki düzenlemeler ve uygulamaların Avrupa Birliği ndeki düzenlemeler ve uygulamalarla uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen seminerde sunulan tebliğleri içeren yayındır. İTO yayınları özet bilgilerine ve satış fiyatlarına: Kütüphanemiz / Satışta Olan Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

2 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ HİZMETLERİ Bu bölümde Merkezimizde verilen hizmetlerin tanıtımı yapılarak sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Aşağıda AB - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ konusunda Merkezimizde bulunan yayınlar yer almaktadır. Yazar Öbür Bilgi Başlığı Soyadı ve Adı Yayınlayan Yayın Yılı Aksesyon Avrupa Birliği'nin güncel eğilimleri ve Türkiye Fogg Karen Türkiye Bilimler Akademisi Avrupa Birliği'nin kişilerin serbest dolaşımı ve müktesebatı ve Türkiye'nin uy Avrupa Birliği'nin ortak dışişleri ve Türkiye'nin AB'ne güvenlik politikası ve Türkiye'nin uyumu katılım süreci Avrupa Birliği-Türkiye Karma İstişare Komitesi 15.Toplantısı İstanbul,7-8 Nisan 2003 Avrupa Birliği-Türkiye Karma İstişare Komitesi Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türk denizciliği semineri İstanbul Ticaret Odası Avrupa Topluluğu III Tekeli İlhan Ümit Yayıncılık Avrupa Topluluğu ve Türkiye uluslarüstü antlaşmalar ve... Akman Vedat Alfa Basım Yayım Dağıtım Avrupa Topluluğu ve Türkiye ile ilişkiler İstanbul Ticaret Odası Avrupa yalanı Avrupa Birliği virajında Türkiye Çerçi Tamer Tez yayınları Avrupa yeniden yapılanırken Türkiye Friedrich Ebert Stiftung Avrupa yolunda Türkiye ve Polonya değişim sürecinde iki AB aday ülkesi Konrad Adenauer Avrupa'daki Türklerin Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri Hollanda örneği Güngör Veyis Türkevi Araştırmalar Merkezi Avrupalılar Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine nasıl bakıyor? Bileşim ınternatıonal 15. yıl.. Bileşim International Değişim ve gelişim sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye Arı Düşünce Ve Toplumsal Gelişim Derneği Ekonomik birleşmeler yönünden Türkiye'nin AET üyeliği ve sanayileşme sorunu Karluk Rıdvan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi EU funded programmes in Turkey what are the EU programmes in Turkey? EC Representation to Turkey Fransa,Belçika,Hollanda'daki Türk girişimciler Avrupa Birliği'ndeki Türk... İstanbul Ticaret Odası

3 IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı,programları,Türkiye-AET ilişkileri,kimi alt... İstanbul Ticaret Odası İlerleme raporu Türkiye'nin Avrupa Birliği2ne katılım... Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Kopenhag ekonomik kriterleri ve Türkiye Devam edecek BİLGİ KAYNAKLARI TANITIMI SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI YABANCI SÜRELİ YAYINLAR Der Spiegel.29, Temmuz 2005 / Haftalık Metal Bulletin.8901, Temmuz 2005/3 Günlük National Geographic Magazine.7, Temmuz 2005 / Aylık The Public Ledger. 2433, Temmuz 2005 / Haftalık The Economist.30, Temmuz 2005 / Haftalık TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR Atlas. 148, Temmuz 2005 / Aylık Capital. 7, Temmuz 2005 / Aylık Chip.7, Temmuz 2005 / Aylık Ekonomist. 30, Temmuz 2005 / Haftalık Executive Excellence. 100, Temmuz 2005 / Aylık Finans Dünyası. 187, Temmuz 2005 / Aylık Human Resources. 7, Temmuz 2005 / Aylık KobiEfor. 70, Temmuz 2005 / Aylık Vergi Dünyası. 287, Temmuz 2005 / Aylık Vergi Sorunları Dergisi. 202, Temmuz 2005 / Aylık SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI *SEÇİLMİŞ MAKALELER 224 Bin İşletmenin AB İle Uyum Sorunu Var Ekonomist. 29 ( Temmuz 2005) 32 s. İşyerlerinde Yaş 35 Sendromu Ekonomist. 29 (17-23 Temmuz 2005) 48 s.(mak.özeti 6 s.) KOBİ ler Leasingi Sevdi Ekonomist, 30 (24-30 Temmuz 2005) 24 s (mak.özeti 6 s). Bir Yıllık E-İmza Sertifikası 20 Dolar Ekonomist, 30 ( Temmuz 2005 ) 62 s. Yüksek Vergi Kaçağa Davetiye Çıkarıyor Platin,7 (Temmuz 2005) 68 s. Dış Kaynak Kullanımı Marka Hariç Heryerde Platin, 7 (Temmuz 2005 ) 72 s. 15 Ülkeye Elektronik Satış Fırsatı İTO Vizyon, 30 ( Temmuz 2005) 18 s. (mak.özeti 6 s. ) Kaliteden Önce Güvenliğin İşareti; CE. İTO Vizyon, 30 ( Temmuz 2005) 70 s. Üretici İle Tüketici Arasında Köprü:İTO İTO Vizyon, 30 (Temmuz 2005) 76 s. (mak özeti 6 s.) 8 Soruda Paranın Yönü Capital, 7 (Temmuz 2005) 80 s. (mak.özeti 6 s.) Segmentasyon Devrimi Başlıyor Capital, 7 (Temmuz 2005 ) 86 s. SEÇİLMİŞ MAKALE ÖZETLERİ İşyerlerinde Yaş 35 Sendromu Ekonomist. 29 (17-23 Temmuz 2005) 48 s. Onlar yaşlarında. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Ama hiçbir zaman şirketin lideri ya da tepe yöneticisi olamayacaklar. Terfi edecekleri yeni bir pozisyon da yok. Bu nedenle heyecan ve motivasyondan uzak çalışıyorlar. İşte 35 yaş sendromundaki bu kitlenin yeniden doğumunu sağlayacak taktikler. KOBİ ler Leasingi Sevdi Ekonomist, 30 (24-30 Temmuz 2005) 24 s. Vadelerini uzatan, işlem limitlerini düşüren leasing şirketleri, KOBİ lerle aralarındaki mesafeyi kapattı. Özellikle küçük işletmeler, artık leasingi bir finasman aracı olarak kullanmaya başladı yılının ilk 3 ayında işlem adedinin 6 bin 919 a ulaşması, KOBİ lerin leasing şirketleri arasında önemli bir yer edinmesinin göstergesi. Üretici İle Tüketici Arasında Köprü:İTO İTO Vizyon, 30 (Temmuz 2005) 76 s.

4 Henüz Tüketici Yasası nın bulunmadığı dönemde İTO, Türkiye de tüketici konusunda ilk çalışmaları başlatan ve tüketicinin hakkını arayacağı bir başvuru yeri oluşturan ilk ve tek sivil toplum örgütü oldu. 20 yıldır tüketici şikayetlerini değerlendiren İTO, bu alanda yaptığı çalışmalarla halen tek olma özelliğini koruyor. 8 Soruda Paranın Yönü Capital, 7 (Temmuz 2005) 80 s. 1- DÖVİZDE NELER OLUYOR? 2- YATIRIMCI NE YAPMALI? 3- EURO/DOLAR PARİTESİNİN YÖNÜ 4- DÜNYANIN EN HAREKETLİ PARALARI 5- ÇİN DÜNYAYI NASIL ETKİLER? 6- GELİŞMETE OLANLARIN DURUMU 7- YENİ DÖNEMİN ANALİZİ 8- ABD DOLARI NDAKİ HAREKETİN ETKİSİ NE OLUR? YENİ ÇIKAN KİTAPLAR PARA İLE AKRABA Jenny B. White; Tercüme: Aksu Bora İletişim Yayınları; 1999, 238 sayfa, Türkçe, K.Kapak. ISBN No: Para ile Akraba, Amerikalı doçent Jenny B. White in Türkiye de yaptığı bir alan çalışması nın eseri. Türkiye de örneklerine sıkça rastlamadığımız bu çalışma, İstanbul un gecekondu mahallelerindeki ucuz ve feda edilebilir kadın emeği ile bu emeğin yarattığı küçük çaplı üretimi ve de ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik ilişkileri inceliyor. Emek ve güç ilişkilerinin kuruluşunda cinsiyet ve akrabalık ideolojisinin oynadığı rolün ortaya konulduğu bu titiz araştırmada Jenny B. White, kız evlat, eş, anne ve komşu gibi roller in sömürüye dayalı kapitalist ilişkilerin üzerini nasıl örttüğünü de açığa çıkarıyor. Para ile Akraba, sömürü ile dayanışmanın birlikte varolduğu üretim ilişkilerini, toplumsal cinsel kimliğinin oluşumunu ve büyük kentlerdeki kadın emeğini inceleyen önemli bir kaynak eser. KALKINMA REÇETELERİNİN GERÇEK YÜZÜ Ha-Joon Chang; Tercüme: Tuba Akıncılar Onmuş İletişim Yayınları; 2003, 1.baskı, 13x19,5, 248 sayfa, Türkçe, K.Kapak. ISBN No: Bugünün kalkınmış ülkeleri hiç de öyle zannedildiği gibi serbest pazar - serbest ticaret politikalarıyla ve temel demokratik kurumlarıyla kalkınmadılar. Bu ülkelerin IMF, Dünya Bankası ve DTÖ ile birlik olup, kalkınmakta olan ülkelere önerdikleri, hatta uygulanmasını şart koştukları politikalar, onları kalkındıran politikalar değil. Bilakis hepsi, sanayilerini geliştirmek için tarife koruması ve teşvik kullandılar. Kalkınmalarının erken aşamalarında, demokrasi, merkez bankası ve profesyonel bir kamu idaresi gibi temel kurumlardan yoksundular. Patent, iflas, sınırlı sorumluluk, kadın ve çocuk işgücü, bunların hepsi onyıllar içerisinde düzenlendi. Peki şimdi neden kendi kalkınmalarını sağlayan politikalar değil de neo-liberal politikaları öneriyorlar? Koreli bir iktisatçı olan Ha-Joon Chang, kalkınmış ülkelerin onları yukarı çıkaran 'merdiveni ittiklerin' ve böylelikle daha yoksul ülkelerin kalkınma şanslarını ellerinden aldıklarını iddia ediyor. Chang, zengin bir tarihsel malzeme kullanarak, ortodoks kalkınma reçetesinin dayanaklarını çürütüyor. Avrupa Evrimci Ekonomi Politik 'nın 2003 Myrdal Ödülü'nü alan bu kitap, bugün Türkiye dahil pek çok ülkeye dayatılan ve protestolarla karşılaşan reçetenin gerçek yüzünü gösteriyor. 'Dediğimi yap, yaptığımı yapma' diye özetlenebilecek bir reçete bu. Chang'ın kitabı, bu yanlış reçetenin ve tabii bu 'çoban doktor' misali reçeteyi yazan iktisat ideolojisinin güçlü bir eleştirisini yapıyor MOTİVE OLALIM Olumsuzu Olumluya Dönüştürmek Zig Zaglar Tavır dediğimiz zaman olumlu düşünmekten çok daha fazlasını anlatmak isteriz; ancak yaratıcılığı geliştirmenin anahtarlarından birinin olumlu düşünmek olduğuna da hiç kuşku yoktur. Kötümser insanların yaratıcı olduklarını pek göremezsiniz. Onlar olayların aydınlık yanına değil, karanlık yanına bakarlar. Basit bir düşünce sürecini uygulayacak olursanız,yaratıcılığınızı çok büyük ölçüde

5 artırabilirsiniz. Bazen tek bir olayın yaratıcı düşüncenizi ateşlediği olur. Örneğin bir çok insan stresten yakınır. "Stresli" anlamına gelen "stressed" sözcüğünü tersinden okursanız "tatlılar" anlamına gelen "desserts" sözcüğünü elde edersiniz. Bunu fark ettiğimde olumsuzları olumluya dönüştürmek amacıyla akrostişler üretmeye başladım. Örneğin çocuklar sıklıkla birbirlerine hoş olmayan sözler söylerler. Bir çocuk bana gelip de, "Küçük bir oğlan bana çirkin olduğumu söyledi" ya da "Benden nefret ettiğini söyledi" gibi bir yakınmada bulunacak olursa, o çirkin sözcüklerin her bir harfi ile başlayan sözcükler kullanarak güzel bir cümle yaratıp onu avuturum. Siz de olumsuz bir ifadeyle karşılaştığınızda onu olumluya dönüştürmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin düşünürseniz "olumsuz" sözcüğünün harflerini kullanarak güzel bir cümle üretebilirsiniz. Olumlu bir tavır ile, batmakta olan bir işi kazançlı bir işe dönüştürmek bile olanaklıdır. Matt Boswell köpek dışkılarının evlerden alınması işinde çalışmaktadır ve sözcük oyunlarıyla öyle bir tanıtım yapmaktadır ki, dünyanın bir numaralı işini yapıyor sanırsınız. Herhangi bir konuda ne kadar çok bilgi sahibi olursanız o kadar yaratıcı olursunuz. Olumsuzu olumluya dönüştürün, yaratıcı düşünme becerinizi geliştirin ve öğrenmeye devam edin. Yaşamın hemen her alanında düşünme tarzınızı değiştirebilirsiniz. Bunu başardığınızda yaşamınızın her alanı zenginleşip güzelleşecektir. Yaptığınız iş ne olursa olsun yaratıcılık sizi ileriye götürecek son derece önemli bir beceridir ve genel tavrınızla da çok ilgisi vardır. Personal Excellence Temmuz 2005

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı -40 Kasım 2006

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı -40 Kasım 2006 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı -40 Kasım 2006 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Doküman Yönetimi

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 KPMG 13 Gündem Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 Gündem dekiler: KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü Hizmet Yelpazesi Genişliyor Keith Durward Bilançolarda Şerefiye ve Değer Düşüklüğü Testi - Hande Şenova Yeni Sermaye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

İÇ MEKAN TASARIMI. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl:51 Sayı: 589 OCAK 2012 ISSN: 1300-8366

İÇ MEKAN TASARIMI. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl:51 Sayı: 589 OCAK 2012 ISSN: 1300-8366 İÇ MEKAN TASARIMI Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl:51 Sayı: 589 OCAK 2012 ISSN: 1300-8366 Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 596 OCAK 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4. 6. 9. 10. 12. 14. 16. 24. 28. 30. 32. 2012 ye Genel Bakış Önsöz ÇMD Hakkında Yönetim ve Denetim Kurulumuz Üyelerimiz Komisyonlarımız Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2005 31.12.2005 Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi

Detaylı