NEWSLETTER HABER BÜLTENĐ KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ TÜRKĐYE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 2012 YILI 2.YARIYIL VE 2013 YILI KAS TÜRKĐYE ETKĐNLĐKLERĐNE BĐR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEWSLETTER HABER BÜLTENĐ KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ TÜRKĐYE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 2012 YILI 2.YARIYIL VE 2013 YILI KAS TÜRKĐYE ETKĐNLĐKLERĐNE BĐR"

Transkript

1 NEWSLETTER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ TÜRKĐYE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 2. SAYI ARALIK YILI 2.YARIYIL VE 2013 YILI KAS TÜRKĐYE ETKĐNLĐKLERĐNE BĐR BAKIŞ Đçindekiler Sayfa 1 Dr. Pöttering in Türkiye Ziyareti Başbakan Erdoğan ile görüşme Sayfa 2 Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve AB Bakanı Egemen Bağış ile görüşme Sayfa 3 Dr. Pöttering e fahri doktora ünvanı verilmesi - Fener Rum Patriği ile buluşma Sayfa 4 KAS Eski Bursiyerleri ve Dostluk Grubu Kuruluşu (TAFKAS) AB Bakanı E. Bağış ın KAS-Akademi deki Konuşması Sayfa Avrupa Gazeteciler Derneği Medya Ödülleri - KEĐ-Semineri Sayfa 7 Đmamlara Ülke Bilgisi Semineri ADOM Konferansı Sayfa 8 Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi Dr. C. Wieland ın Suriye Sunumu Sayfa 9 J. Pfeiffer Diyalog Programı - Dilekçe Komisyonu Ziyareti Sayfa 10 T. Bareiß Diyalog Programı - KAS Yaz Okulu - Güvenlik Uzmanlarının Almanya Ziyareti Sayfa 11 Alman Savunma Bakanı Dr. de Maiziere nin Sunumu - FMA Brifing - Dr. K. Abmeier in Sunumu Sayfa 12 II. PASTĐS Eğitimi AB Bilglendirme Semineri Đstanbul Bilgi Üniversitesi nde Kitap Standı Sayfa 13 -Sur Place Bursiyerlerin - Staj Sayfa 14 Partnerlerimizin Faaliyetleri Sayfa 15 Yayınlarımız Duyuru Sayfa 16 Duyuru Sayın Okurlar, Bu sayıda Konrad- Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak bizim ve partnerlerimizin 2012 yılının ikinci yarısındaki faaliyetleri ile birlikte, çeşitli şekillerde destek verdiğimiz etkinliklerle ilgili bilgi verilmektedir. Temsilciliğimiz için, 2012 yılının ikinci yarısındaki en önemli gelişme, hiç şüphesiz, Konrad- Adenauer-Stiftung un Başkanı Dr. Hans-Gert Pöttering in gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretidir. Pöttering bu ziyareti sırasında üst düzey politikacılar ile önemli görüşmelerde bulunmuştur. KAS ekibi olarak, tüm okuyucularımıza 2013 yılının başarılı geçmesini dileriz. Saygılarımla Dr. Colin Andreas Dürkop AVRUPA PARLAMENTOSU MĐLLETVEKĐLĐ VE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ BAŞKANI DR. HANS-GERT PÖTTERING ĐN ĐS- TANBUL VE ANKARA ZĐYARETĐ Avrupa Parlamentosu eski Başkanı, AP Milletvekili ve KAS Başkanı Dr. Hans-Gert Pöttering, 7-9 Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etti. Dr. Pöttering bu ziyaret kapsamında, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile görüşmelerde bulundu. Başbakan Erdoğan ve Dr. Pöttering Ayrıca kendisine Đstanbul Bahçeşehir Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Başkan Dr. Pöttering Đstanbul da Fener Rum Patriği I. Bartholomeos la da bir araya geldi. Bu ziyarette Dr. Pöttering e, KAS Genel Sekreteri ve KAS Avrupa ve Uluslararası Đşbirliği Bölümü Başkanı Dr. Gerhard Wahlers eşlik etti. Dr. Hans-Gert Pöttering son olarak, Konrad- Adenauer-Stiftung Derneği Eski Bursiyerleri ve Dostluk Grubu nun (TAFKAS) açılış etkinliğine de katıldı. BAŞBAKAN ERDOĞAN ĐLE GÖRÜŞME Dr. Hans-Gert Pöttering, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı ve AP içindeki Avrupa Halk Partisi ve Avrupalı Demokratlar (EVP-ED) Başkanlığı sürecinde tanışmış olduğu Başbakan Erdoğan tarafından 9 Ekim 2012 tarihinde kabul edildi.

2 Dr. Pöttering görüşmede Sayın Erdoğan a, Alman vakıflar sistemine, bu sistemin işlev ve amaçlarına ve de Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği nin Türkiye deki çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi aktardı. Dr. Pöttering bu görüşmede, Suriye nin hızla kötüleşen durumu ve bunun Türkiye ye yansımaları karşısında Başbakan Erdoğan a dayanışma mesajı verdi. Dr. Pöttering Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile AVRUPA BĐRLĐĞĐ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECĐ EGEMEN BAĞIŞ ĐLE GÖRÜŞME Başbakan Erdoğan ve Dr. Pöttering Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve AB Türkiye ilişkileri de gündeme geldi. Buna göre, Almanya ve Türkiye arasındaki uzun soluklu ve dostane ilişkilerin pekişmesi her iki tarafın da arzusudur. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile olan görüşmede, hem Türkiye hem de AB tarafından kabul edilen değerlerin pekişmesi için önemli bir şans olarak görülen katılım müzakerelerinin durumu ön plana çıkmıştır. Pöttering, görüşme esnasında Konrad-Adenauer- Stiftung un Türkiye nin Avrupa standartlarına uyum yolundaki çabasını gönülden desteklediğini dile getirmiş ve Gümrük Birliği sürecinde Türkiye ye verdiği desteği vurgulamıştır. Ayrıca AB nin, Türk demokrasisinin sağlamlaştırılması için bir çapa ve referans noktası teşkil ettiği konusunda taraflar hemfikirdir. MECLĐS BAŞKANI CEMĐL ÇĐÇEK ĐLE GÖRÜŞ- ME Dr. Pöttering AB Bakanı Egemen Bağış ile 9 Ekim 2012 de Başbakan Erdoğan la görüşmenin ardından, Dr. Hans-Gert Pöttering Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından da kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gerçekleşen bu görüşmede öncelikli olarak Suriye deki gelişmeler, Türk-Alman ilişkilerinin bugünkü durumu ve geleceği konuları ele alındı. Suriye nin de gündeme geldiği bu buluşmada Bakan Bağış, insan hakları söz konusu olduğunda Türkiye nin her zaman olduğu gibi Suriye de de taraf olacağına vurgu yaparak, Türkiye de bulunan yaklaşık Suriyeli mülteci için daha fazla destek talebinde bulunmuştur. 2

3 DR. HANS-GERT PÖTTERING E FAHRĐ DOK- TORA ÜNVANI Konrad-Adenauer-Stiftung Başkanı Hans-Gert Pöttering 8 Ekim 2012 de, Avrupa da ve dünyada insan haklarının korunması yolundaki çabası ve barışa verdiği destekten ötürü Bahçeşehir Üniversitesi tarafından fahri felsefe doktorası ile onurlandırıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Şenay üniversitenin senato salonunda yapılan bir törenle, Hans-Gert Pöttering e fahri doktora belgesini verdi. Üniversitenin dokuz fakülte dekanının hazır bulunduğu törene Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Jutta Wolke de katıldı. Bahcesehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Şenay Dr. Hans-Gert Pöttering e Fahri Doktora belgesini verirken KAS yıllardır Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte Türk-Alman güvenlik diyalogu alanında çalışmalar yürütmektedir. ĐSTANBUL FENER RUM PATRĐĞĐ I. BARTHOLOMEOS ĐLE BULUŞMA Dr. h.c. Pöttering teşekkür konuşması yaparken Dr. Pöttering in Đstanbul Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile görüşmesindeki ana gündem maddesi Türkiye deki Hıristiyanların durumuydu. Özellikle son zamanlardaki gelişmeler ve atılan çok olumlu adımlar konu edildi. Fahri doktora ünvanı verme kararı, Pöttering in özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanı olduğu yılları arasındaki kültürlerarası diyaloga olan katkısı ve dünya barışına vermiş olduğu destek ile gerekçelendirildi. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Şenay bu ünvanı Dr. Pöttering e takdim ederken akademik çevrelerin onu bir rol model olarak tanıması ve insan hakları ve barış yolundaki bizatihi girişimlerinde bir esin kaynağı olarak kabul etmesini amaçladığını ifade etti. Dr. Hans-Gert Pöttering Patrik I. Bartholomeos ile Dr. Pöttering, tören sırasında yaptığı teşekkür konuşmasında, kültürler arası diyaloga olan sonsuz inancını dile getirdi ve şöyle devam etti: Kültürler arası çatışmayı engellemek üzere çalışmalıyız. Çünkü bu kendiliğinden gerçekleşebilecek bir kehanet değildir. Dileğimiz ve çabamız kültürler arası daimi diyalog, barış, özgürlük ve tüm insanlar için insan hakları olmalıdır. Başkan, Patrik Bartholomeos un Hıristiyanların durumu hakkında verdiği ayrıntılı bilgileri ve somut örnekleri memnuniyetle karşıladı ve kendisinin de Türkiye de gayrimüslim azınlıkların durumundaki iyileşmeleri gördüğünü ve bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 3

4 gelişecektir. Son zamanlarda ikili ilişkilerimizde artan yük göz önüne alındığında bu çok anlamlı bir katkıdır. Patrik I. Bartholomeos ile grup resmi KAS Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Gerhard Wahlers Başkan Pöttering e TAFKAS ın kuruluş töreninde de eşlik etti. Dr. Wahlers, Türkiye de uzun zamandır yapılmayan doktora burs seçmelerine 2013 den itibaren yeniden başlanacağı müjdesini verdi. KAS ESKĐ BURSĐYERLERĐ VE DOSTLUK GRU- BU (TAFKAS) AÇILIŞ TOPLANTISI KAS'ın Türkiye'deki çalışmalarına kuvvetli bir temel sağlamak ve iki ülke arasındaki diyalogun gelişmesini desteklemek amacıyla, KAS eski bursiyerlerinden oluşan bir grup, 9 Ekim 2012 de Türk Eski Bursiyerler ve Dostluk Grubu nu (TAFKAS) kurdular. KAS Dostluk Grubunun Başkan Yardımcılığı görevi ODTÜ Uluslararası Đlişkiler Bölüm Başkanı ve iki ülke arasındaki akademik ilişki ve işbirliğinin önemli aktörlerinden biri olarak tanınan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan TAFKAS Başkanı Prof. Dr. Arzu Oğuz, kuruluş toplantısında Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı anlayışın teşviki açısından bu sosyal ağın büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Dr. Hans-Gert Pöttering, Dr. Wahlers ve TAFKAS- Üyeleri ile birlikte TAFKAS Kuruluş toplantısı AVRUPA BĐRLĐĞĐ BAKANI VE BAŞMÜZAKE- RECĐ EGEMEN BAĞIŞ IN, BERLĐN KAS AKA- DEMĐ DE DÜZENLENEN TÜRKĐYE NĐN AB ÜYELĐĞĐ: GELECEĞĐ BĐRLĐKTE ĐNŞA ETMEK BAŞLIKLI KONUŞMASI Dr. Pöttering, açılış törenindeki konuşmasında, TAFKAS ın Alman-Türk ilişkilerinin pekişmesine katkı sunacak etkili bir foruma dönüşebileceğine dikkat çekti. Dr. Pöttering e göre: ikili ilişkiler alanında ne kadar çok inisiyatif gelişirse, Türkler ve Almanlar arasında karşılıklı anlayış da o kadar Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hans-Gert Pöttering in Türkiye ziyareti esnasında yaptığı davete icabet ederek, 31 Ekim 2012 de Berlin deki KAS Akademisi nde bir konuşma yaptı. 200 dinleyicinin katıldığı konferansta Bakan Bağış, Konrad Adenauer i, Avrupa da uzlaşmacı ve barışçı vizyonun sahibi bir kişilik olarak takdir ettiğini 4

5 dile getirdi. Kendisi ayrıca KAS a Türkiye deki yararlı çalışmaları için teşekkür ederek, Başbakan Erdoğan ın selamlarını iletti. daha yapılacak çok şeyin olduğunu aşikardır; fakat Türkiye nin bu alanda geçmiştekinden çok daha iyi durumda olduğunu da teslim etmek gerekir. AB Bakanı Bağış, KAS Akademisi ndeki Türkiye nin AB Üyeliği: Geleceği Birlikte Đnşa Etmek konulu sunumunda, Türkiye nin AB ye tam üyelik için kararlılıkla çalıştığının altını çizerek Ortaklık Anlaşması nın imzalanmasının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen, hala tam üyelik zamanının öngörülemiyor olmasını eleştirdi. Sayın Bakan bunda en büyük engelin Avrupa nın Türkiye ye karşı olan önyargısı ve mesafesi olduğunu belirtti. Egemen Bağış, Türkiye deki olumlu gelişmeleri anlatırken bugünün Türkiye sinin dünkü Türkiye olmadığını kaydetti. Türkiye nin Avrupa sürecindeki reformlar sayesinde bir parlayan yıldız a dönüştüğünü, Türk ekonomisin hiçbir Avrupa ülkesinde olmadığı kadar canlı olduğunu, ülkenin 29 yaş ortalaması ile genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu ve Türk işçilerinin tüm dünyada rağbet gördüğünü sözlerine ekledi. Bakan Bağış Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin deki konuşması esnasında Bağış ın konuşmasındaki en güçlü mesaj Türkiye nin, Avrupa nın güvenilir bir ortağı olduğu ve bu sebeple tam üyeliğine giden yolda gösterdiği çabanın Avrupa tarafından kuvvetle desteklenmesi gerektiğidir. Çünkü Türkiye, sürecin sonunda her iki tarafın da bundan istifade edeceğine inanmaktadır. AB Bakan Egemen Bağış Bakan Bağış konuşmasında AB ile ilişkilerden Türkiye nin sağladığı demokratik kazanımlara da yer verdi. Bu demokratik reformlar dolayısıyla azınlıklara yönelik haklarının yetersiz olduğu eleştirilerini eskimiş ve haksız olarak niteledi ve ekledi: Tüm dini liderler size son yıllarda kendilerine sağlanan avantajların Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir dönemde sağlanmadığını söyleyeceklerdir. Türkiye de bugün durum çok daha demokratik ve şeffaf. Buna örnek olarak Alevi kültür merkezlerinin kurulması, Kürtçe devlet televizyonu ve yeni kiliselerin açılması gösterilebilir. Ayrıca gayrimüslim vakıflara bir milyar Avro kadar karşılığı olan varlıklarının geri iade edildiğini hatırlamak gerekir. Elbette Dr. Dürkop, Dr. Pöttering ve Bakan Bağış Bu özel etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Dr. Pöttering açış konuşmasında her iki tarafın da diyalogu geliştirmeyi amaçladığının altını çizdi. Dr. Pöttering ayrıca, KAS ın 1995 de Türkiye nin Gümrük Birliğine girme sürecinde olduğu gibi, bugün de Türkiye ile sıkı bir bağ kurduğunu ve 2005 yılında başlayan katılım müzakerelerini de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. 5

6 11. AVRUPA GAZETECĐLER DERNEĞĐ MEDYA ÖDÜLLERĐ Avrupa Gazeteciler Derneği nden Konrad- Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğine Ödül Antalya Kemer de düzenlenen 11. Avrupa Gazeteciler Derneği Yılın En Đyileri ödül töreninde, yılın en iyi vakfı" kategorisinde Konrad-Adenauer- Stiftung Derneği adına Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop a bir ödül verildi. Dernek Başkanı Adnan Fişenk, KAS ın özellikle Türk medyasına olan katkısına vurgu yaparak yaklaşık 200 davetli önünde ödülü takdim etti. KARADENĐZ EKONOMĐK NDE (KEĐ) YENĐLĐKÇĐ GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KOBĐCĐLĐK 42. KAS-BSEC Çalıştayı Eylül 2012 tarihleri arasında Tiflis te Yenilikçi Girişimcilik ve Sürdürülebilir KOBĐ cilik başlığıyla düzenlendi. KEĐ üye ülkelerinden üst düzey katılımın sağlandığı bu çalıştayın ana amacı, bölgedeki KOBĐ sektörünü desteklemeye yönelik iktisadi politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktı. Açılış oturumunda Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Birinci Yardımcısı Matkava ve Gürcistan Yatırım Ajansı Başkanı Yardımcısı Pertaia Gürcistan hükümeti adına birer konuşma yaptılar. KAS 15 yıldır üç kategoride (haber, fotoğraf ve sayfa düzeni) Yerel Gazetecilik Ödülü vermekte ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile birlikte her yıl Türk-Alman Gazetecilik Seminerini düzenlemektedir. Ödül törenine çok sayıda AKP, CHP ve MHP milletvekili de katıldı. Yerel gazetecilerin yanı sıra, medya alanından başka aktörler, yerel siyasetçiler ve de sanatçılar da ödüllere layık görüldü. Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Birinci Yardımcısı Matkava (solda) açılış konuşması esnasında Çalıştay, açılış etkinliği ve uzmanlar toplantısı olmak üzere iki bölümden oluştu. Uzmanlar toplantısına katılan 30 a yakın bilim adamı, siyasetçi ve KEĐ ye bağlı ülkelerden yetkililer, aşağıdaki başlıklar altında toplantıya katkı sağladılar: Yılın en iyi vakfı ödülü Girişimcilik ve Yaratıcılık Yaratıcı Bilgi ve Yenilikçi Yönetim Modelleri, Küçük Ölçekli Đşletmelerde Yenilikçi Gereksinimler üzerine Gözlemler ve Öneriler, Avrupa 2020 Stratejisi Işığında Yenilikçilik Yenilikçi KOBĐ lere AB Uygulamalarıyla Destek, KOBĐ lerin Yaratıcılık ve Rekabet Gücünü Artırıcı Uygulamalarda Karşılaştıkları Sorunlar. 6

7 Çalıştaydan bir görünüm 2012 Ülke Bilgisi Eğitimi alan imamlar Çalıştayın sonunda kapsamlı bir Sonuç ve Öneriler Bildirgesi sunuldu. Kasım ayında KEĐ in Đstanbul da düzenlediği çalışma grubu toplantısında görüşülen öneriler KEĐ Sekretaryası tarafından tüm üye ülkeleri hükümetlerine iletildi. Bunun yanı sıra imamlar, sosyal yaşamı ve yeni çevrelerine alışma sürecini kolaylaştıracak pratik konularda bilgilendirildiler. ORTADOĞU DAKĐ GELĐŞMELER IŞIĞINDA TÜRKĐYE NĐN AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE ÜYELĐK PERSPEKTĐFĐ Ortadoğu daki Gelişmeler Işığında Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik Perspektifi konulu konferans KAS, ADOM (Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi) işbirliği ile 5 Kasım 2012 tarihinde Eskişehir de düzenlendi. KAS-KEĐ Çalıştayı Katılımcıları ĐMAMLARA YÖNELĐK ÜLKE BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ Diyanet Đşleri Başkanlığı na bağlı olarak, Almanya da bulunan çeşitli camilerde göreve başlayacak 50 imama KAS Derneği Türkiye Temsilciliği Ankara da bir haftalık ülke bilgisi eğitimi düzenledi. Đmamlar, önce Diyanet Đşleri Başkanlığı nın düzenlediği hazırlık kurslarına ve akabinde Goethe Enstitüsü (Alman Kültür Merkezi) tarafından organize edilen ülke bilgisi ve yabancı dil kurslarına devam ettiler. KAS ülke bilgisi semineri ile bu kurslara ek olarak, özellikle Almanya daki sosyo-politik yapı, göç ve entegrasyon içerikli konularda eğitim verdi. soldan sağa: K. Gürsel, Dr. Dürkop, Prof. Karluk, Doç. Dr. Tonus, Prof. Özen Tartışmalarda AB nin Ortadoğu Politikası, Türkiye nin Ortadoğu daki gelişmeler ışığında değişen dış politikası ve AB üyelik perspektifinde Türkiye nin dış politikası ele alındı. 7

8 ÜÇÜNCÜ KADIN GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE LĐDERLĐK ZĐRVESĐ - Yeni Dünya Düzeninde Kadının Yükselen Gücü Kadın Girişimciler Derneği (KAGĐDER) 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde, Đstanbul Kongre Merkezi nde üçüncü kez Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi ni topladı. Zirvenin ana teması Yeni Dünya Düzeninde Kadının Yükselen Gücü idi. Đki gün boyunca son ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmeler, dünya düzeni yenilenirken kadınların bundan nasıl etkilendiği ve artan kadın potansiyelinin daha iyi bir gelecek için nasıl harekete geçirileceği tartışıldı. Prof. Fernandez ve Başkonsolos Jutta Wolke KAS çalışanlarıyla KAS standında Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvelerini küresel liderleri, akademisyenleri ve kadın girişimcileri bir araya getiren, alanındaki ender organizasyonlardan biri olması sebebiyle çok önemsemekte ve organizasyonun uluslararası kimliğini güçlendirecek şekilde destek vermektedir. Dr. Hernandez panel esnasında (sağda) DR. CARSTEN WIELAND ĐLE SURĐYE MESE- LESĐ Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı Başkanı, Şili eski Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet bir video mesaj göndererek zirveye destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP Ankara Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Karma Parlamento Üyesi Aylin Nazlıaka, TÜSĐAD Başkanı Ümit Boyner ve Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel gibi siyaset ve iş dünyasından temsilcilerle birlikte Cartier Ödülü Afrika Jüri Başkanı Wendy Luhabe, Hollanda Đmar, Đskan ve Çevre eski Bakanı ve Talent To The Top Başkanı Sybilla M. Dekker, Ödüllü Gazeteci ve Stratejist Simran Sethi ile Filipinli Güvenlik, Uluslararası Đlişkiler ve Strateji Uzmanı Profesör Carolina Hernandez gibi pek çok uluslararası çapta önemli isim bizzat zirveye katıldı. Ortadoğu Uzmanı Dr. Carsten Wieland, 21 Kasım 2012 de ODTÜ Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi nde "A Decade of Lost Chances: Post and present dynamics of Assad's Syria" başlıklı bir sunum yaptı. 200 e yakın uzmanın ve öğrencinin izlediği sunumunun ilk kısmında Suriye de 1999 sonrasında yaşanan iç ve dış politik gelişmeleri aktardı. Sunumunun ikinci bölümünde ise Suriye nin geleceğine ilişkin senaryolara yoğunlaştı. Dr. Wieland, performansıyla ODTÜ Uluslararası Đlişkiler Bölümü nün öğrencileri ve öğretim görevlilerinden büyük ilgi gördü. Sunumunun ardından çok sayıda bölge uzmanıyla bir araya geldi. Son kitabı A Decade of Lost Chances: Repression and Revolution from Damascus Spring to Arab Spring 2012 de yayınlandı. 8

9 Grup bu görüşmenin akabinde AK Parti Kadın Kolları Dış Đlişkiler Sorumlusu Hümeyra Keskin ile bir araya geldi. Keskin kendisine yöneltilen, güncel sosyo-politik konularla ilgili pek çok soruya cevap verdi. Dr. Carsten Wieland konuşmasını yaparken CDU STUTTGART BÖLGESĐ TEŞKĐLATI VE MĐLLETVEKĐLĐ JOACHIM PFEIFFER ĐLE DĐYA- LOG PROGRAMI CDU/CSU Meclis Grubu Ekonomi Politikaları Sözcüsü Dr. Joachim Pfeiffer eşliğinde, CDU Stuttgart bölgesi teşkilatından 21 kişilik bir delegasyon Eylül tarihleri arasında çeşitli görüşmeler için Đstanbul'da bulundu. Delegasyonun gündeminde, Türkiye deki güncel gelişmeler, ekonomik değişim ve Türk-Alman ilişkileri bulunmaktaydı. Ziyaret kapsamında delegasyon çeşitli uzmanların yanı sıra KAS eski bursiyerleri ile de bir araya geldi. Milletvekili Dr. Joachim Pfeiffer KAS Đstanbul Bürosunda ALMANYA FEDERAL MECLĐSĐ DĐLEKÇE KO- MĐSYONUNUN TÜRKĐYE ZĐYARETĐ Dilekçe Komisyonu delegasyonunun Ekim 2012 tarihlerindeki Türkiye ziyareti çerçevesinde Đstanbul da, Türkiye deki siyasi vakıf temsilcilerine bir brifing verildi. KAS Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop her ikisi de CDU/CSU Meclis Grubu üyesi olan milletvekilleri Stefanie Vogelsang ve Gero Storjohann ile görüşme imkânı buldu. Dr. Cem Akdağ, Dr. Joachim Pfeiffer ve Dr. Colin Dürkop KAS Türkiye Temsilcisi Dr. Dürkop un bu ziyaret kapsamında Türkiye deki aktüel siyasal gelişmelerle ilgili verdiği brifinge Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Jutta Wolke de katıldı. Dr. Dürkop ve Milletvekili Stefanie Vogelsang 9

10 MĐLLETVEKĐKLĐ THOMAS BAREIß'IN ĐSTAN- BUL PROGRAMI Federal Meclis CDU/CSU Grubu AB Đşleri Komisyonu Türkiye Raportörü ve Federal Meclis CDU/CSU Grubu Enerji Politikası Koordinatörü Thomas Bareiß, KAS Türkiye Temsilciliği nin katkılarıyla Đstanbul'da, KAS Eski Bursiyerleri ve Dostluk Grubu (TAFKAS) üyeleriyle yaptığı görüşme de dahil olmak üzere çeşitli temaslarda bulundu. KAS YAZ OKULU - BERLĐN 2012 Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin Ofisinin tüm dünyadan yeni nesil siyasetçilere yönelik hazırladığı 11. Yaz Okulu, 4-12 Ağustos 2012 tarihleri arasında siyasi iletişim konusunda Berlin de gerçekleşti. 50 yıl KAS Dünya Çapında Demokrasi jübilesi çerçevesi ve güncel gelişmeler ışığında medya özgürlüğü konusu toplantının ana temasını oluşturdu. 11. Yaz Okuluna Türkiye den AK Parti Kadın Kolları Dış Đlişkiler Bölümü Başkanı Hümeyra Keskin katıldı. çeşitli vesilelerle, içinden geçtiğimiz dönemde Türkiye nin artan önemine vurgu yapmaktadırlar. Bu ziyaret ve bilgilendirme programında, her yıl KAS-BAUSAM (Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi) işbirliği ile düzenlenen ve artık gelenekselleşen Türk-Alman Güvenlik Diyalogu na, Türk tarafından düzenli olarak katılan altı uzman müdahil oldular. Delegasyon çok çeşitli muhataplarla, Türk-Alman işbirliği, Avrupa güvenlik politikası, NATO nun geleceği, terörle mücadele ve terörü önleme gibi konularda bilgi ve fikir alışverişinde bulundular. Görüşmelerde Suriye deki durum ve Đran ve Irak ile ilişkiler gibi özel bölgesel konular da ele alındı. Delegasyonun görüştüğü yetkililer arasında birçok Avrupa Parlamentosu ve Almanya Federal Meclisi milletvekili, Almanya Federal Cumhuriyeti Đçişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Fritsche ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Thomas Kossendey de vardı. Delegasyon ayrıca Federal Meclis Savunma Komisyonu ndan altı üye ile görüştü. ORTAK STRATEJĐK ÇIKARLAR VE GELECEK- TE AVRUPA VE TÜRKĐYE YĐ BEKLEYEN ZOR- LUKLAR Orta Doğu daki güncel jeopolitik gelişmeler, hem Avrupa hem de Türkiye de güvenlik politikaları alanında yeni zorluklara sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda ortak stratejik çıkarları tespit ve analiz etmek üzere, 25 Kasım - 1 Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye den dış ve güvenlik politikaları uzmanlarından oluşan bir delegasyon Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop eşliğinde Brüksel ve Berlin'de temaslarda bulundu. Transatlantik, AB ve Ortadoğu ilişkilerinin gerilim alanında bulunan bir NATO üyesi olarak Türkiye nin anlamı ve oynadığı jeostratejik önemi artmaktadır. Güvenlik politikaları alanında büyük söz sahibi ve kurumsal aktör olarak NATO ile birlikte AB Komisyonu ve Avrupa ülkelerinin hükümetleri, Dr. Hans-Gert Pöttering in delegasyon ile buluşması Başbakanlıkta da temaslarda bulunan delegasyon, Grup 21 in (Dış Đlişkiler, Güvenlik Politikası, Global Sorunlar) Başkanı Michael Flügger ve Dışişleri Bakanlığı Silahsızlanma ve Silahlanma Kontrol Bölümü Sorumlusu Büyükelçi Rolf Nikel tarafından da kabul edildi. Program, SWP (Bilim ve Siyaset Vakfı), Tarihi- Askeri Araştırma Enstitüsü ve Güvenlik Politikaları Federal Akademisi ne yapılan ziyaretlerle tamamlandı. 10

11 Bakan resmi görüşmelerinin akabinde Dr. Dürkop un da iştirak ettiği ODTÜ Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi nde çok ilgi gören bir sunumda bulundu. Güvenlik uzmanları Milletvekili Beck ile Uluslararası güvenlik politikaları, Konrad- Adenauer-Stiftung un temel çalışma alanlarından biridir. Dış politika ve güvenlik politikaları KAS- Türkiye programı içerisinde de çok önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda KAS Türkiye Temsilciliği tarafından şimdiye kadar çok sayıda etkinlik ve yayın yapılmıştır. AVRUPA PARLAMENTOSU FORMER MEMBER ASSOCIATION (FMA) ÜYELERĐNE BRĐFĐNG KAS Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop, 11 Ekim 2012 de Avrupa Parlamentosu eski üyelerine Türkiye nin güncel iç ve dış politikası ile ilgili bilgi verdi. KAS, Türkiye Almanya arasında güvenlik diyalogunu tesis etmek üzere, her iki ülkeden, bu alanda tanınan uzmanları düzenli olarak bir araya getiren bir grup oluşturmuştur. Bu grup, Türkiye ve Avrupa yı ilgilendiren güncel güvenlik meselelerini tartışmak üzere yılda bir kez Ankara da toplanmaktadır. Dr. Dürkop Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Pat Cox ve bazı FMA üyeleri ile SAVUNMA BAKANI DR. THOMAS DE MAIZIERE NĐN SUNUMU Haziran 2012 tarihlerinde Federal Savunma Bakanı Dr. de Maiziére Türkiye yi ziyaret etti. Brifingin ardından yapılan tartışmada Türkiye deki güncel sosyo-politik durum ve Türkiye - Avrupa ilişkileri konuşuldu. DR. KARLIES ABMEIER ĐN ĐSTANBUL DAKĐ SUNUMU Savunma Bakanı Dr. Thomas de Maizière, Dr. Dürkop ve öğrencilerle Konrad-Adenauer-Stiftung un Din ve Manevi Değerler Departmanı Koordinatörü, Dr. Karlies Abmeier, St. Paul Katolik cemaatinin davetlisi olarak Papa Benedikt XVI. Đsa Biyografisi konusunda konuşma yapmak üzere Đstanbul a geldi. 11

12 II. PASTĐS EĞĐTĐMĐ - ĐSTANBUL 2012 nin son hizmet içi eğitim programı, KAS Merkez Büromuzun finans departmanı tarafından Temmuz 2012 ortasında Đstanbul da gerçekleşti. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika bürolarımızdan toplam 33 KAS muhasebe elemanına beş günde yeni muhasebe sistemimiz olan PASTĐS in eğitimi verildi. Contemporary Turkish Studies at a Glance başlığı altında uluslararası bir konferans gerçekleşti. Turkish studies alanında çalışmalarını sürdüren genç akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen kongre Đstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs te gerçekleşti. Bu etkinlik, 300 ün üzerinde katılım sağlayarak amacına ulaştı. PASTIS Kurs katılımcıları Đstanbul da AVRUPA BĐRLĐĞĐ KONUSUNDA BĐLGĐLENDĐR- ME SEMĐNERLERĐ KAS çalışanları KAS Türkiye Temsilciliği olarak AB standartlarına uyum sürecini desteklemek üzere, TANDEM (Türk Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği) ve ATAUM (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile birlikte toplam beş AB Sertifika Programı düzenlendi. Antalya, Mersin, Aksaray, Tokat Üniversiteleri öğrencileri ve Bodrum Belediyesi ve Ticaret Odası çalışanları aşağıdaki konuları da kapsayan eğitim gördüler: AB de insan hakları, güvenlik, ekonomi ve finans politikaları; bütünleşme süreci ve kurumları; genişleme tartışmaları; Türkiye nin katılım müzakereleri ve son olarak proje döngüsü yönetimi. Fuat Keyman, Ayhan Kaya, Đlter Turan, Şevket Pamuk, Erici Jan Zürcher, Alan Duben, Yael Navaro Yashin, Ayşe Kadıoğlu, Ayşe Parla gibi Türkiye çalışmalarının çeşitli disiplinlerinde öne çıkmış isimler, bu etkinliğe oturum başkanlığı ve keynote konuşmalarını üstlenerek destek verdiler. Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak konferansta bir stant açarak hazır bulundu CONTEMPORARY TURKISH STUDIES AT A GLANCE KONFERANSI Ekim de Network Turkey in inisiyatifi, Stiftung Mercator, European Institute - Bilgi Üniversitesi, IPM, BIAA nın katkılarıyla, 12

13 SUR PLACE BURSĐYERLERĐ Hatice ALTUN Uzun bir aradan sonra, 2012 yılında Sur Place- Bursları nı yeniden verilmeye başlandı. Bu program kapsamında dört Türk akademisyene, Almanya da kısa süreli (birkaç hafta veya birkaç ay süreli) araştırma projelerini gerçekleştirmeleri için burs verildi. Aşağıda 2012 yılındaki Sur Place bursiyerlerimiz ve de kendilerinin desteklediğimiz projeleri kısaca tanıtılmaktadır. Hatice Altun, Marmara Üniversitesi nde Sivil Toplum Kuruluşlarının Aktivitelerinin ve Sosyal Sorumluluk Projelerinin Topluma Đletilmesinde Medyanın Rolü başlıklı bir yüksek lisans tezi yazmaktadır. Altun KAS-Sur Place bursiyeri olarak bir yıl süreyle (Mayıs 2013 e kadar) tarafımızdan desteklenecektir. Hatice Altun aynı zamanda, çeşitli projelerde birlikte çalıştığımız KAGĐDER in çalışmalarında da etkindir. Doç. Dr. Nail ALKAN Zehra ÖZKAN Gazi Üniversitesi, Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Nail Alkan, henüz hazırlıkları süren yeni yayını Soğuk Savaş tan sonra Türk-Alman Đlişkileri için araştırma yapmak üzere 2012 yazında üç haftalığına Berlin e gitti. Böylece araştırmasına Alman Dış Politika Kurumu (DGAP), Bilim ve Politika Vakfı (SWP) ve Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi nin de katkılarıyla gerçekleştirdiği röportajlar ve yayın taramalarını dahil etti. Zehra Özkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisidir. Özkan, Hamburg Max-Planck-Enstitüsünde Karşılaştırmalı olarak kaybedilmiş fırsatlar için tazminat hakkı üzerine üç ay araştırma yapacaktır. Özkan ın, Alman Hukuku nu bir referans noktası alarak, çeşitli hukuki düzenlemeleri karşılaştırdığı çalışmaları, hem iki ülkenin hukukçuları arasındaki bilimsel alışverişin gelişimine hem de iki ülke hukukunun birbirine uyumlu hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN STAJ Doç. Dr. Öykü Didem Aydın Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğretim üyesidir. Aydın, Çeşitli Avrupa Ülkelerindeki son anayasa reformları ışığında Türkiye için yeni demokratik bir anayasa ve AB ye üyelik projesi üzerinde çalışmak amacıyla Haziran-Eylül 2012 tarihleri arasında Trier Üniversitesi Avrupa Anayasa Hukuku Enstitüsü nde bulunan Aydın aynı konuda üniversitede bir sunum da yaptı. KAS Türkiye Bürosu, ilgi alanı Türkiye ve Ortadoğu olan, sosyal bilimler öğrencilerine (öğreniminin son aşamasında olmak kaydıyla lisans öğrencileriyle birlikte özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerine) staj imkanı sunmaktadır. Talebin yoğun olması dolayısıyla ve vize işlemleri için gerekli ön hazırlıkların yapılabilmesi için staj başvuruların istenilen staj tarihinden en az 6 ay önce, tek bir doküman halinde, elektronik posta yoluyla Ender Đnce ye gönderilmesini önemle rica ederiz. 13

14 Pınar TEMOÇĐN Đlgili eğitim etkinliklerine katılanların değerlendirme formlarında belirttikleri görüşlere göre, bu eğitim seminerleri gençlik hakları ve gönüllülük konularında kayda değer bir bilgi artışını mümkün kılmaktadır. KAS Derneği Türkiye Temsilciliği nde staj yapmakta olan Sn. Temoçin e katkıları için teşekkür ediyoruz. TDV ayrıca, genç yetişkinlerin yerel yönetimlere katılımları esnasında oluşabilecek sorunlara çözüm önerileri sunan bir yayın çıkardı. PARTNERLERĐMĐZĐN ETKĐNLĐKLERĐ Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Partnerimiz TOSYÖV tarafından 2012 yılında düzenlenen toplam 53 etkinlikle, 9 ilden, takribi 4300 kişiye ulaşıldı. Katılımcılar, Genç Girişimcilik, Start-Ups, Đnovasyon, Girişimci olarak Kadın ve Yeni Finansman Kaynakları gibi konularda eğitim gördüler. TÜRKĐYE GAZETECĐLER CEMĐYETĐ (TGC) TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) tarafından 2012 de yerel gazeteciler için Aydın, Sinop, Adana ve Đstanbul da 500 ün üzerinde katılımın sağlandığı toplam beş eğitim semineri düzenlendi. TGC, yerel gazeteciler için düzenlediği bu seminerlere katılan yerel gazetecilerin verdikleri geri bildirimlere göre içeriği ve dizaynı itibariyle ilgili eğitim programları yerel gazetecilerin mesleki gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır. TOSYÖV ün etkinlikleri kapsamında toplam 300 genç ve kadın girişimci, pratiğe yönelik olarak, içlerinde banka temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları ve girişimci kuruluşlarının da yer aldığı bir eğitmen kadrosunca, finansal teşvik programları hakkında yoğun bir eğitim programına tabi tutuldular. KAS, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile uzun yıllara dayanan işbirliği sayesinde Türkiye de medyanın desteklenmesi alanında önemli bir partner olarak görülmektedir. TÜRK DEMOKRASĐ VAKFI (TDV) TDV nin etkinlikleri çerçevesinde Antakya, Đzmir, Erzurum, Đstanbul ve Bursa illerinde genç katılımcılar, Demokrasilerde Gençlik Hakları ve What is voluntarism? konularında eğitim gördüler. 14

15 KAS KONFERANS YAYINLARI SELECTED ARTICLES DĐL: ĐNGĐLĐZCE PARTNER: KAGĐDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ISBN: WOMEN S EMPOWERMENT IN THE ARAB SPRING ORTADOĞU NUN EKONOMĐK, SOSYAL VE SĐ- YASAL DÖNÜŞÜMÜNDE KADIN GÜÇLENMESĐ DĐL: ĐNGĐLĐZCE PARTNER: KAGĐDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ISBN: DĐL: TÜRKÇE/ĐNGĐLĐZCE PARTNER: KAGĐDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ISBN: REGIONAL MEETING ON WOMEN S EMPOWERMENT IN THE ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMNATION OF THE MIDDLE EAST Tüm yayınlarımız ücretsiz olarak KAS-Türkiye Bürosundan temin edilebilir. ONLINE-YAYINLAR ALMANYA'DA TÜRK GÖÇÜNÜN 50. YILINDA TÜRK-ALMAN ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ DĐL: TÜRKÇE/ALMANCA PARTNER: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) 1/ 15

16 NEWSLETTER 1. SAYI Newsletter 1. sayısı 2011 yılının son çeyreğinden Temmuz 2012 tarihlerine kadar düzenlemiş olduğumuz KAS etkinliklerini ve yayınlarımızı kapsamaktadır. 1/ DUYURU YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA BURSU ÖĞRENCĐ SEÇĐMĐ 2013 KAS, uzun bir aradan sonra Türkiye de Kasım 2013 de burs seçmeleri yapacak ve Almanya da yüksek lisans ve doktora programları için burs verecektir. Đlgili öğrenciler KAS web sayfasından şartları öğrenebilirler ve evraklarını Ankara büromuzdan Güzin Aydemir e ulaştırmaları gerekmektedir. Künye: Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Redaksiyon: Dr. Colin Dürkop Ender Đnce Arzu Yüzgeç Gülden Bahçelioğlu Burslarla ilgili sorularınız için lütfen aşağıdaki telefon ve mail adresine başvurunuz: Tel: , Tercüme: Ender Đnce Adres: Ahmet Rasim Sok. No: Çankaya Ankara TÜRKĐYE Tel: Faks:

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Güncel siyasi ve sosyal sorunlar üzerine Türk ve Alman medya perspektifinden genel bakış

Güncel siyasi ve sosyal sorunlar üzerine Türk ve Alman medya perspektifinden genel bakış 29. Türk-Alman Gazetecilik Semineri Konu Güncel siyasi ve sosyal sorunlar üzerine Türk ve Alman medya perspektifinden genel bakış 20-23 Mayıs 2015 Antalya Program Ela Quality Resort Hotel Ottoman-III Salonu

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) 20 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan Genç Barış İnisiyatifi Derneği tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin faydalı olmayı hedeflemiş,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

T.C. AVRUPA BĐRLĐĞĐ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (02-08 Nisan 2012)

T.C. AVRUPA BĐRLĐĞĐ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (02-08 Nisan 2012) T.C. AVRUPA BĐRLĐĞĐ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (02-08 Nisan 2012) 02 Nisan 2012, PAZARTESĐ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı AB Đşleri

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (29 Mayıs 6 Haziran 2010) 29 MAYIS 2010, CUMARTESİ 11:00 Devlet Bakanı ve

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ.

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ. Faaliyet Raporu Ocak 2016 FAALİYETLER AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. TEKNE İMALATINDAN KAYNAKLANAN ÖTV SORUNUNA ÇÖZÜM ARANDI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ODAMIZDA

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR Kasım 09, 2006-12:00:00 ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: ''BAŞBAKAN'IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) 13 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:30-11:30 Avrupa Birliği

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 27.12.2011 24.01.2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANLARININ İL SINIRLARINA GENİŞLETMESİ İLE İLGİLİ YAPILMAKTA OLAN YASAL

Detaylı

Burs Programı. Burs Programı

Burs Programı. Burs Programı Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2012-2013 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 14-15 MART 2013 JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2012-2013 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1 2015 Mart 2016 Mart 1 Üniversitesine DEĞER katan Mezun Mezunlarına DEĞER veren Üniversite Dokuz Eylül e Değer Dokuz Eylüllü ye Değer 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. 34 Yaşındayız

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (18-24 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (18-24 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (18-24 Ekim 2010) 18 EKİM 2010, PAZARTESİ 09:30-11:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Ocak 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Ocak 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Ocak 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Ocak 2014 2 1 Ocak 2014 Kamuoyu Duyurusu UETD Köln de teşkilat bölge başkanlarıyla 17 Aralık soruşturmalarıyla ilgili bir bilgilendirme

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

GençKal

GençKal KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) 11 OCAK 2010, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) 24 MAYIS 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 19. Hafta (9 16 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 19. Hafta (9 16 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 19. Hafta (9 16 Mayıs 2010) 9 MAYIS 2010, PAZAR (AVRUPA GÜNÜ) 11:00-21:30 Devlet Bakanı

Detaylı

N E W S L E T TER HABER BÜLTE Nİ KONRA D-ADENAUER-ST IFT UNG DERNEĞİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ. KAS Türkiye Bürosunu, beş yıllık görev süresinin ardından

N E W S L E T TER HABER BÜLTE Nİ KONRA D-ADENAUER-ST IFT UNG DERNEĞİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ. KAS Türkiye Bürosunu, beş yıllık görev süresinin ardından N E W S L E T TER HABER BÜLTE Nİ KONRA D-ADENAUER-ST IFT UNG DERNEĞİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 1. SAY I HAZİRAN 2012 Kıymetli Okurlar, KAS Türkiye Bürosunu, beş yıllık görev süresinin ardından Jan Senkyr den

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 6. Hafta (7 14 Şubat 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 6. Hafta (7 14 Şubat 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 6. Hafta (7 14 Şubat 2010) 7 ŞUBAT 2010, PAZAR 17:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

KalDer Türkiye Kalite Derneği

KalDer Türkiye Kalite Derneği KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı Bi Ul E Hi tl EP t E li h Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı L Agence Française de Développement (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (MURCIR)

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (14-20 Kasım 2011)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (14-20 Kasım 2011) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (14-20 Kasım 2011) 14 KASIM 2011, PAZARTESİ 10:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 28. Hafta ( 9-15 Temmuz 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 28. Hafta ( 9-15 Temmuz 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 28. Hafta ( 9-15 Temmuz 2012) 9 TEMMUZ 2012, PAZARTESİ 09:00-10:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı ve Katılım

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ MAYIS AYI BÜLTENİ

GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYI BÜLTENİ 31 MAYIS 2014 GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cad.(Dereboyu Cad.) Alaca İş Merkezi 39/8 Şişli, İstanbul GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ

Detaylı

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Ankara Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliği ile Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

ARALIK AYI BÜLTENİ GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ. Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul İSTANBUL 2014

ARALIK AYI BÜLTENİ GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ. Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul İSTANBUL 2014 ARALIK AYI BÜLTENİ İSTANBUL 2014 GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN! T.C. 11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL

Detaylı

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü - 1-07.11.2008, Köln TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü TD-IHK: Üyelerimizle yerinde ve doğrudan doğruya irtibat Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk kökenli işletmelerin ve vatandaşların en yoğun

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (27 Haziran 4 Temmuz 2010) 27 HAZİRAN 2010, PAZAR 10:30 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

[14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU]

[14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU] [14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU] ANKARA 19-20 Kasım 2013 1. GİRİŞ Çocuk hakları, ülkemizin gündemine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile girmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk haklarını düzenleyen

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Şubat 2011

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Şubat 2011 ŞUBAT AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Şubat 20 2 YIL BOYUNCA VERDĐĞĐNĐZ DESTEK ĐÇĐN TEŞEKKÜRLER 200 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR EBSO Vakfı nın Kamu Yararına Vakıf Statüsü Kazanması

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ OCAK AYI PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 14.01.2015 orsamızın 2015 yılı ocak ayı personel Btoplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında Bölüm Sorumluları

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 İTO BİLİŞİM Sayı 37 Ekim 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 21.04.2015 26.05.2015 GÖÇ İDARESİ NEZDİNDE YAPTIĞIMIZ GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ ÖZELLİKLE EMLAK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİMİZDEN TARAFIMIZA İLETİLEN SORUNLAR

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı