NEWSLETTER HABER BÜLTENĐ KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ TÜRKĐYE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 2012 YILI 2.YARIYIL VE 2013 YILI KAS TÜRKĐYE ETKĐNLĐKLERĐNE BĐR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEWSLETTER HABER BÜLTENĐ KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ TÜRKĐYE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 2012 YILI 2.YARIYIL VE 2013 YILI KAS TÜRKĐYE ETKĐNLĐKLERĐNE BĐR"

Transkript

1 NEWSLETTER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ TÜRKĐYE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 2. SAYI ARALIK YILI 2.YARIYIL VE 2013 YILI KAS TÜRKĐYE ETKĐNLĐKLERĐNE BĐR BAKIŞ Đçindekiler Sayfa 1 Dr. Pöttering in Türkiye Ziyareti Başbakan Erdoğan ile görüşme Sayfa 2 Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve AB Bakanı Egemen Bağış ile görüşme Sayfa 3 Dr. Pöttering e fahri doktora ünvanı verilmesi - Fener Rum Patriği ile buluşma Sayfa 4 KAS Eski Bursiyerleri ve Dostluk Grubu Kuruluşu (TAFKAS) AB Bakanı E. Bağış ın KAS-Akademi deki Konuşması Sayfa Avrupa Gazeteciler Derneği Medya Ödülleri - KEĐ-Semineri Sayfa 7 Đmamlara Ülke Bilgisi Semineri ADOM Konferansı Sayfa 8 Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi Dr. C. Wieland ın Suriye Sunumu Sayfa 9 J. Pfeiffer Diyalog Programı - Dilekçe Komisyonu Ziyareti Sayfa 10 T. Bareiß Diyalog Programı - KAS Yaz Okulu - Güvenlik Uzmanlarının Almanya Ziyareti Sayfa 11 Alman Savunma Bakanı Dr. de Maiziere nin Sunumu - FMA Brifing - Dr. K. Abmeier in Sunumu Sayfa 12 II. PASTĐS Eğitimi AB Bilglendirme Semineri Đstanbul Bilgi Üniversitesi nde Kitap Standı Sayfa 13 -Sur Place Bursiyerlerin - Staj Sayfa 14 Partnerlerimizin Faaliyetleri Sayfa 15 Yayınlarımız Duyuru Sayfa 16 Duyuru Sayın Okurlar, Bu sayıda Konrad- Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak bizim ve partnerlerimizin 2012 yılının ikinci yarısındaki faaliyetleri ile birlikte, çeşitli şekillerde destek verdiğimiz etkinliklerle ilgili bilgi verilmektedir. Temsilciliğimiz için, 2012 yılının ikinci yarısındaki en önemli gelişme, hiç şüphesiz, Konrad- Adenauer-Stiftung un Başkanı Dr. Hans-Gert Pöttering in gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretidir. Pöttering bu ziyareti sırasında üst düzey politikacılar ile önemli görüşmelerde bulunmuştur. KAS ekibi olarak, tüm okuyucularımıza 2013 yılının başarılı geçmesini dileriz. Saygılarımla Dr. Colin Andreas Dürkop AVRUPA PARLAMENTOSU MĐLLETVEKĐLĐ VE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG DERNEĞĐ BAŞKANI DR. HANS-GERT PÖTTERING ĐN ĐS- TANBUL VE ANKARA ZĐYARETĐ Avrupa Parlamentosu eski Başkanı, AP Milletvekili ve KAS Başkanı Dr. Hans-Gert Pöttering, 7-9 Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etti. Dr. Pöttering bu ziyaret kapsamında, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile görüşmelerde bulundu. Başbakan Erdoğan ve Dr. Pöttering Ayrıca kendisine Đstanbul Bahçeşehir Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Başkan Dr. Pöttering Đstanbul da Fener Rum Patriği I. Bartholomeos la da bir araya geldi. Bu ziyarette Dr. Pöttering e, KAS Genel Sekreteri ve KAS Avrupa ve Uluslararası Đşbirliği Bölümü Başkanı Dr. Gerhard Wahlers eşlik etti. Dr. Hans-Gert Pöttering son olarak, Konrad- Adenauer-Stiftung Derneği Eski Bursiyerleri ve Dostluk Grubu nun (TAFKAS) açılış etkinliğine de katıldı. BAŞBAKAN ERDOĞAN ĐLE GÖRÜŞME Dr. Hans-Gert Pöttering, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı ve AP içindeki Avrupa Halk Partisi ve Avrupalı Demokratlar (EVP-ED) Başkanlığı sürecinde tanışmış olduğu Başbakan Erdoğan tarafından 9 Ekim 2012 tarihinde kabul edildi.

2 Dr. Pöttering görüşmede Sayın Erdoğan a, Alman vakıflar sistemine, bu sistemin işlev ve amaçlarına ve de Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği nin Türkiye deki çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi aktardı. Dr. Pöttering bu görüşmede, Suriye nin hızla kötüleşen durumu ve bunun Türkiye ye yansımaları karşısında Başbakan Erdoğan a dayanışma mesajı verdi. Dr. Pöttering Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile AVRUPA BĐRLĐĞĐ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECĐ EGEMEN BAĞIŞ ĐLE GÖRÜŞME Başbakan Erdoğan ve Dr. Pöttering Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve AB Türkiye ilişkileri de gündeme geldi. Buna göre, Almanya ve Türkiye arasındaki uzun soluklu ve dostane ilişkilerin pekişmesi her iki tarafın da arzusudur. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile olan görüşmede, hem Türkiye hem de AB tarafından kabul edilen değerlerin pekişmesi için önemli bir şans olarak görülen katılım müzakerelerinin durumu ön plana çıkmıştır. Pöttering, görüşme esnasında Konrad-Adenauer- Stiftung un Türkiye nin Avrupa standartlarına uyum yolundaki çabasını gönülden desteklediğini dile getirmiş ve Gümrük Birliği sürecinde Türkiye ye verdiği desteği vurgulamıştır. Ayrıca AB nin, Türk demokrasisinin sağlamlaştırılması için bir çapa ve referans noktası teşkil ettiği konusunda taraflar hemfikirdir. MECLĐS BAŞKANI CEMĐL ÇĐÇEK ĐLE GÖRÜŞ- ME Dr. Pöttering AB Bakanı Egemen Bağış ile 9 Ekim 2012 de Başbakan Erdoğan la görüşmenin ardından, Dr. Hans-Gert Pöttering Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından da kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gerçekleşen bu görüşmede öncelikli olarak Suriye deki gelişmeler, Türk-Alman ilişkilerinin bugünkü durumu ve geleceği konuları ele alındı. Suriye nin de gündeme geldiği bu buluşmada Bakan Bağış, insan hakları söz konusu olduğunda Türkiye nin her zaman olduğu gibi Suriye de de taraf olacağına vurgu yaparak, Türkiye de bulunan yaklaşık Suriyeli mülteci için daha fazla destek talebinde bulunmuştur. 2

3 DR. HANS-GERT PÖTTERING E FAHRĐ DOK- TORA ÜNVANI Konrad-Adenauer-Stiftung Başkanı Hans-Gert Pöttering 8 Ekim 2012 de, Avrupa da ve dünyada insan haklarının korunması yolundaki çabası ve barışa verdiği destekten ötürü Bahçeşehir Üniversitesi tarafından fahri felsefe doktorası ile onurlandırıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Şenay üniversitenin senato salonunda yapılan bir törenle, Hans-Gert Pöttering e fahri doktora belgesini verdi. Üniversitenin dokuz fakülte dekanının hazır bulunduğu törene Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Jutta Wolke de katıldı. Bahcesehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Şenay Dr. Hans-Gert Pöttering e Fahri Doktora belgesini verirken KAS yıllardır Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte Türk-Alman güvenlik diyalogu alanında çalışmalar yürütmektedir. ĐSTANBUL FENER RUM PATRĐĞĐ I. BARTHOLOMEOS ĐLE BULUŞMA Dr. h.c. Pöttering teşekkür konuşması yaparken Dr. Pöttering in Đstanbul Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile görüşmesindeki ana gündem maddesi Türkiye deki Hıristiyanların durumuydu. Özellikle son zamanlardaki gelişmeler ve atılan çok olumlu adımlar konu edildi. Fahri doktora ünvanı verme kararı, Pöttering in özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanı olduğu yılları arasındaki kültürlerarası diyaloga olan katkısı ve dünya barışına vermiş olduğu destek ile gerekçelendirildi. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Şenay bu ünvanı Dr. Pöttering e takdim ederken akademik çevrelerin onu bir rol model olarak tanıması ve insan hakları ve barış yolundaki bizatihi girişimlerinde bir esin kaynağı olarak kabul etmesini amaçladığını ifade etti. Dr. Hans-Gert Pöttering Patrik I. Bartholomeos ile Dr. Pöttering, tören sırasında yaptığı teşekkür konuşmasında, kültürler arası diyaloga olan sonsuz inancını dile getirdi ve şöyle devam etti: Kültürler arası çatışmayı engellemek üzere çalışmalıyız. Çünkü bu kendiliğinden gerçekleşebilecek bir kehanet değildir. Dileğimiz ve çabamız kültürler arası daimi diyalog, barış, özgürlük ve tüm insanlar için insan hakları olmalıdır. Başkan, Patrik Bartholomeos un Hıristiyanların durumu hakkında verdiği ayrıntılı bilgileri ve somut örnekleri memnuniyetle karşıladı ve kendisinin de Türkiye de gayrimüslim azınlıkların durumundaki iyileşmeleri gördüğünü ve bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 3

4 gelişecektir. Son zamanlarda ikili ilişkilerimizde artan yük göz önüne alındığında bu çok anlamlı bir katkıdır. Patrik I. Bartholomeos ile grup resmi KAS Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Gerhard Wahlers Başkan Pöttering e TAFKAS ın kuruluş töreninde de eşlik etti. Dr. Wahlers, Türkiye de uzun zamandır yapılmayan doktora burs seçmelerine 2013 den itibaren yeniden başlanacağı müjdesini verdi. KAS ESKĐ BURSĐYERLERĐ VE DOSTLUK GRU- BU (TAFKAS) AÇILIŞ TOPLANTISI KAS'ın Türkiye'deki çalışmalarına kuvvetli bir temel sağlamak ve iki ülke arasındaki diyalogun gelişmesini desteklemek amacıyla, KAS eski bursiyerlerinden oluşan bir grup, 9 Ekim 2012 de Türk Eski Bursiyerler ve Dostluk Grubu nu (TAFKAS) kurdular. KAS Dostluk Grubunun Başkan Yardımcılığı görevi ODTÜ Uluslararası Đlişkiler Bölüm Başkanı ve iki ülke arasındaki akademik ilişki ve işbirliğinin önemli aktörlerinden biri olarak tanınan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan TAFKAS Başkanı Prof. Dr. Arzu Oğuz, kuruluş toplantısında Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı anlayışın teşviki açısından bu sosyal ağın büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Dr. Hans-Gert Pöttering, Dr. Wahlers ve TAFKAS- Üyeleri ile birlikte TAFKAS Kuruluş toplantısı AVRUPA BĐRLĐĞĐ BAKANI VE BAŞMÜZAKE- RECĐ EGEMEN BAĞIŞ IN, BERLĐN KAS AKA- DEMĐ DE DÜZENLENEN TÜRKĐYE NĐN AB ÜYELĐĞĐ: GELECEĞĐ BĐRLĐKTE ĐNŞA ETMEK BAŞLIKLI KONUŞMASI Dr. Pöttering, açılış törenindeki konuşmasında, TAFKAS ın Alman-Türk ilişkilerinin pekişmesine katkı sunacak etkili bir foruma dönüşebileceğine dikkat çekti. Dr. Pöttering e göre: ikili ilişkiler alanında ne kadar çok inisiyatif gelişirse, Türkler ve Almanlar arasında karşılıklı anlayış da o kadar Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hans-Gert Pöttering in Türkiye ziyareti esnasında yaptığı davete icabet ederek, 31 Ekim 2012 de Berlin deki KAS Akademisi nde bir konuşma yaptı. 200 dinleyicinin katıldığı konferansta Bakan Bağış, Konrad Adenauer i, Avrupa da uzlaşmacı ve barışçı vizyonun sahibi bir kişilik olarak takdir ettiğini 4

5 dile getirdi. Kendisi ayrıca KAS a Türkiye deki yararlı çalışmaları için teşekkür ederek, Başbakan Erdoğan ın selamlarını iletti. daha yapılacak çok şeyin olduğunu aşikardır; fakat Türkiye nin bu alanda geçmiştekinden çok daha iyi durumda olduğunu da teslim etmek gerekir. AB Bakanı Bağış, KAS Akademisi ndeki Türkiye nin AB Üyeliği: Geleceği Birlikte Đnşa Etmek konulu sunumunda, Türkiye nin AB ye tam üyelik için kararlılıkla çalıştığının altını çizerek Ortaklık Anlaşması nın imzalanmasının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen, hala tam üyelik zamanının öngörülemiyor olmasını eleştirdi. Sayın Bakan bunda en büyük engelin Avrupa nın Türkiye ye karşı olan önyargısı ve mesafesi olduğunu belirtti. Egemen Bağış, Türkiye deki olumlu gelişmeleri anlatırken bugünün Türkiye sinin dünkü Türkiye olmadığını kaydetti. Türkiye nin Avrupa sürecindeki reformlar sayesinde bir parlayan yıldız a dönüştüğünü, Türk ekonomisin hiçbir Avrupa ülkesinde olmadığı kadar canlı olduğunu, ülkenin 29 yaş ortalaması ile genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu ve Türk işçilerinin tüm dünyada rağbet gördüğünü sözlerine ekledi. Bakan Bağış Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin deki konuşması esnasında Bağış ın konuşmasındaki en güçlü mesaj Türkiye nin, Avrupa nın güvenilir bir ortağı olduğu ve bu sebeple tam üyeliğine giden yolda gösterdiği çabanın Avrupa tarafından kuvvetle desteklenmesi gerektiğidir. Çünkü Türkiye, sürecin sonunda her iki tarafın da bundan istifade edeceğine inanmaktadır. AB Bakan Egemen Bağış Bakan Bağış konuşmasında AB ile ilişkilerden Türkiye nin sağladığı demokratik kazanımlara da yer verdi. Bu demokratik reformlar dolayısıyla azınlıklara yönelik haklarının yetersiz olduğu eleştirilerini eskimiş ve haksız olarak niteledi ve ekledi: Tüm dini liderler size son yıllarda kendilerine sağlanan avantajların Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir dönemde sağlanmadığını söyleyeceklerdir. Türkiye de bugün durum çok daha demokratik ve şeffaf. Buna örnek olarak Alevi kültür merkezlerinin kurulması, Kürtçe devlet televizyonu ve yeni kiliselerin açılması gösterilebilir. Ayrıca gayrimüslim vakıflara bir milyar Avro kadar karşılığı olan varlıklarının geri iade edildiğini hatırlamak gerekir. Elbette Dr. Dürkop, Dr. Pöttering ve Bakan Bağış Bu özel etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Dr. Pöttering açış konuşmasında her iki tarafın da diyalogu geliştirmeyi amaçladığının altını çizdi. Dr. Pöttering ayrıca, KAS ın 1995 de Türkiye nin Gümrük Birliğine girme sürecinde olduğu gibi, bugün de Türkiye ile sıkı bir bağ kurduğunu ve 2005 yılında başlayan katılım müzakerelerini de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. 5

6 11. AVRUPA GAZETECĐLER DERNEĞĐ MEDYA ÖDÜLLERĐ Avrupa Gazeteciler Derneği nden Konrad- Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğine Ödül Antalya Kemer de düzenlenen 11. Avrupa Gazeteciler Derneği Yılın En Đyileri ödül töreninde, yılın en iyi vakfı" kategorisinde Konrad-Adenauer- Stiftung Derneği adına Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop a bir ödül verildi. Dernek Başkanı Adnan Fişenk, KAS ın özellikle Türk medyasına olan katkısına vurgu yaparak yaklaşık 200 davetli önünde ödülü takdim etti. KARADENĐZ EKONOMĐK NDE (KEĐ) YENĐLĐKÇĐ GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KOBĐCĐLĐK 42. KAS-BSEC Çalıştayı Eylül 2012 tarihleri arasında Tiflis te Yenilikçi Girişimcilik ve Sürdürülebilir KOBĐ cilik başlığıyla düzenlendi. KEĐ üye ülkelerinden üst düzey katılımın sağlandığı bu çalıştayın ana amacı, bölgedeki KOBĐ sektörünü desteklemeye yönelik iktisadi politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktı. Açılış oturumunda Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Birinci Yardımcısı Matkava ve Gürcistan Yatırım Ajansı Başkanı Yardımcısı Pertaia Gürcistan hükümeti adına birer konuşma yaptılar. KAS 15 yıldır üç kategoride (haber, fotoğraf ve sayfa düzeni) Yerel Gazetecilik Ödülü vermekte ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile birlikte her yıl Türk-Alman Gazetecilik Seminerini düzenlemektedir. Ödül törenine çok sayıda AKP, CHP ve MHP milletvekili de katıldı. Yerel gazetecilerin yanı sıra, medya alanından başka aktörler, yerel siyasetçiler ve de sanatçılar da ödüllere layık görüldü. Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Birinci Yardımcısı Matkava (solda) açılış konuşması esnasında Çalıştay, açılış etkinliği ve uzmanlar toplantısı olmak üzere iki bölümden oluştu. Uzmanlar toplantısına katılan 30 a yakın bilim adamı, siyasetçi ve KEĐ ye bağlı ülkelerden yetkililer, aşağıdaki başlıklar altında toplantıya katkı sağladılar: Yılın en iyi vakfı ödülü Girişimcilik ve Yaratıcılık Yaratıcı Bilgi ve Yenilikçi Yönetim Modelleri, Küçük Ölçekli Đşletmelerde Yenilikçi Gereksinimler üzerine Gözlemler ve Öneriler, Avrupa 2020 Stratejisi Işığında Yenilikçilik Yenilikçi KOBĐ lere AB Uygulamalarıyla Destek, KOBĐ lerin Yaratıcılık ve Rekabet Gücünü Artırıcı Uygulamalarda Karşılaştıkları Sorunlar. 6

7 Çalıştaydan bir görünüm 2012 Ülke Bilgisi Eğitimi alan imamlar Çalıştayın sonunda kapsamlı bir Sonuç ve Öneriler Bildirgesi sunuldu. Kasım ayında KEĐ in Đstanbul da düzenlediği çalışma grubu toplantısında görüşülen öneriler KEĐ Sekretaryası tarafından tüm üye ülkeleri hükümetlerine iletildi. Bunun yanı sıra imamlar, sosyal yaşamı ve yeni çevrelerine alışma sürecini kolaylaştıracak pratik konularda bilgilendirildiler. ORTADOĞU DAKĐ GELĐŞMELER IŞIĞINDA TÜRKĐYE NĐN AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE ÜYELĐK PERSPEKTĐFĐ Ortadoğu daki Gelişmeler Işığında Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik Perspektifi konulu konferans KAS, ADOM (Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi) işbirliği ile 5 Kasım 2012 tarihinde Eskişehir de düzenlendi. KAS-KEĐ Çalıştayı Katılımcıları ĐMAMLARA YÖNELĐK ÜLKE BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ Diyanet Đşleri Başkanlığı na bağlı olarak, Almanya da bulunan çeşitli camilerde göreve başlayacak 50 imama KAS Derneği Türkiye Temsilciliği Ankara da bir haftalık ülke bilgisi eğitimi düzenledi. Đmamlar, önce Diyanet Đşleri Başkanlığı nın düzenlediği hazırlık kurslarına ve akabinde Goethe Enstitüsü (Alman Kültür Merkezi) tarafından organize edilen ülke bilgisi ve yabancı dil kurslarına devam ettiler. KAS ülke bilgisi semineri ile bu kurslara ek olarak, özellikle Almanya daki sosyo-politik yapı, göç ve entegrasyon içerikli konularda eğitim verdi. soldan sağa: K. Gürsel, Dr. Dürkop, Prof. Karluk, Doç. Dr. Tonus, Prof. Özen Tartışmalarda AB nin Ortadoğu Politikası, Türkiye nin Ortadoğu daki gelişmeler ışığında değişen dış politikası ve AB üyelik perspektifinde Türkiye nin dış politikası ele alındı. 7

8 ÜÇÜNCÜ KADIN GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE LĐDERLĐK ZĐRVESĐ - Yeni Dünya Düzeninde Kadının Yükselen Gücü Kadın Girişimciler Derneği (KAGĐDER) 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde, Đstanbul Kongre Merkezi nde üçüncü kez Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi ni topladı. Zirvenin ana teması Yeni Dünya Düzeninde Kadının Yükselen Gücü idi. Đki gün boyunca son ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmeler, dünya düzeni yenilenirken kadınların bundan nasıl etkilendiği ve artan kadın potansiyelinin daha iyi bir gelecek için nasıl harekete geçirileceği tartışıldı. Prof. Fernandez ve Başkonsolos Jutta Wolke KAS çalışanlarıyla KAS standında Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvelerini küresel liderleri, akademisyenleri ve kadın girişimcileri bir araya getiren, alanındaki ender organizasyonlardan biri olması sebebiyle çok önemsemekte ve organizasyonun uluslararası kimliğini güçlendirecek şekilde destek vermektedir. Dr. Hernandez panel esnasında (sağda) DR. CARSTEN WIELAND ĐLE SURĐYE MESE- LESĐ Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı Başkanı, Şili eski Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet bir video mesaj göndererek zirveye destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP Ankara Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Karma Parlamento Üyesi Aylin Nazlıaka, TÜSĐAD Başkanı Ümit Boyner ve Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel gibi siyaset ve iş dünyasından temsilcilerle birlikte Cartier Ödülü Afrika Jüri Başkanı Wendy Luhabe, Hollanda Đmar, Đskan ve Çevre eski Bakanı ve Talent To The Top Başkanı Sybilla M. Dekker, Ödüllü Gazeteci ve Stratejist Simran Sethi ile Filipinli Güvenlik, Uluslararası Đlişkiler ve Strateji Uzmanı Profesör Carolina Hernandez gibi pek çok uluslararası çapta önemli isim bizzat zirveye katıldı. Ortadoğu Uzmanı Dr. Carsten Wieland, 21 Kasım 2012 de ODTÜ Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi nde "A Decade of Lost Chances: Post and present dynamics of Assad's Syria" başlıklı bir sunum yaptı. 200 e yakın uzmanın ve öğrencinin izlediği sunumunun ilk kısmında Suriye de 1999 sonrasında yaşanan iç ve dış politik gelişmeleri aktardı. Sunumunun ikinci bölümünde ise Suriye nin geleceğine ilişkin senaryolara yoğunlaştı. Dr. Wieland, performansıyla ODTÜ Uluslararası Đlişkiler Bölümü nün öğrencileri ve öğretim görevlilerinden büyük ilgi gördü. Sunumunun ardından çok sayıda bölge uzmanıyla bir araya geldi. Son kitabı A Decade of Lost Chances: Repression and Revolution from Damascus Spring to Arab Spring 2012 de yayınlandı. 8

9 Grup bu görüşmenin akabinde AK Parti Kadın Kolları Dış Đlişkiler Sorumlusu Hümeyra Keskin ile bir araya geldi. Keskin kendisine yöneltilen, güncel sosyo-politik konularla ilgili pek çok soruya cevap verdi. Dr. Carsten Wieland konuşmasını yaparken CDU STUTTGART BÖLGESĐ TEŞKĐLATI VE MĐLLETVEKĐLĐ JOACHIM PFEIFFER ĐLE DĐYA- LOG PROGRAMI CDU/CSU Meclis Grubu Ekonomi Politikaları Sözcüsü Dr. Joachim Pfeiffer eşliğinde, CDU Stuttgart bölgesi teşkilatından 21 kişilik bir delegasyon Eylül tarihleri arasında çeşitli görüşmeler için Đstanbul'da bulundu. Delegasyonun gündeminde, Türkiye deki güncel gelişmeler, ekonomik değişim ve Türk-Alman ilişkileri bulunmaktaydı. Ziyaret kapsamında delegasyon çeşitli uzmanların yanı sıra KAS eski bursiyerleri ile de bir araya geldi. Milletvekili Dr. Joachim Pfeiffer KAS Đstanbul Bürosunda ALMANYA FEDERAL MECLĐSĐ DĐLEKÇE KO- MĐSYONUNUN TÜRKĐYE ZĐYARETĐ Dilekçe Komisyonu delegasyonunun Ekim 2012 tarihlerindeki Türkiye ziyareti çerçevesinde Đstanbul da, Türkiye deki siyasi vakıf temsilcilerine bir brifing verildi. KAS Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop her ikisi de CDU/CSU Meclis Grubu üyesi olan milletvekilleri Stefanie Vogelsang ve Gero Storjohann ile görüşme imkânı buldu. Dr. Cem Akdağ, Dr. Joachim Pfeiffer ve Dr. Colin Dürkop KAS Türkiye Temsilcisi Dr. Dürkop un bu ziyaret kapsamında Türkiye deki aktüel siyasal gelişmelerle ilgili verdiği brifinge Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Jutta Wolke de katıldı. Dr. Dürkop ve Milletvekili Stefanie Vogelsang 9

10 MĐLLETVEKĐKLĐ THOMAS BAREIß'IN ĐSTAN- BUL PROGRAMI Federal Meclis CDU/CSU Grubu AB Đşleri Komisyonu Türkiye Raportörü ve Federal Meclis CDU/CSU Grubu Enerji Politikası Koordinatörü Thomas Bareiß, KAS Türkiye Temsilciliği nin katkılarıyla Đstanbul'da, KAS Eski Bursiyerleri ve Dostluk Grubu (TAFKAS) üyeleriyle yaptığı görüşme de dahil olmak üzere çeşitli temaslarda bulundu. KAS YAZ OKULU - BERLĐN 2012 Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin Ofisinin tüm dünyadan yeni nesil siyasetçilere yönelik hazırladığı 11. Yaz Okulu, 4-12 Ağustos 2012 tarihleri arasında siyasi iletişim konusunda Berlin de gerçekleşti. 50 yıl KAS Dünya Çapında Demokrasi jübilesi çerçevesi ve güncel gelişmeler ışığında medya özgürlüğü konusu toplantının ana temasını oluşturdu. 11. Yaz Okuluna Türkiye den AK Parti Kadın Kolları Dış Đlişkiler Bölümü Başkanı Hümeyra Keskin katıldı. çeşitli vesilelerle, içinden geçtiğimiz dönemde Türkiye nin artan önemine vurgu yapmaktadırlar. Bu ziyaret ve bilgilendirme programında, her yıl KAS-BAUSAM (Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi) işbirliği ile düzenlenen ve artık gelenekselleşen Türk-Alman Güvenlik Diyalogu na, Türk tarafından düzenli olarak katılan altı uzman müdahil oldular. Delegasyon çok çeşitli muhataplarla, Türk-Alman işbirliği, Avrupa güvenlik politikası, NATO nun geleceği, terörle mücadele ve terörü önleme gibi konularda bilgi ve fikir alışverişinde bulundular. Görüşmelerde Suriye deki durum ve Đran ve Irak ile ilişkiler gibi özel bölgesel konular da ele alındı. Delegasyonun görüştüğü yetkililer arasında birçok Avrupa Parlamentosu ve Almanya Federal Meclisi milletvekili, Almanya Federal Cumhuriyeti Đçişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Fritsche ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Thomas Kossendey de vardı. Delegasyon ayrıca Federal Meclis Savunma Komisyonu ndan altı üye ile görüştü. ORTAK STRATEJĐK ÇIKARLAR VE GELECEK- TE AVRUPA VE TÜRKĐYE YĐ BEKLEYEN ZOR- LUKLAR Orta Doğu daki güncel jeopolitik gelişmeler, hem Avrupa hem de Türkiye de güvenlik politikaları alanında yeni zorluklara sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda ortak stratejik çıkarları tespit ve analiz etmek üzere, 25 Kasım - 1 Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye den dış ve güvenlik politikaları uzmanlarından oluşan bir delegasyon Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop eşliğinde Brüksel ve Berlin'de temaslarda bulundu. Transatlantik, AB ve Ortadoğu ilişkilerinin gerilim alanında bulunan bir NATO üyesi olarak Türkiye nin anlamı ve oynadığı jeostratejik önemi artmaktadır. Güvenlik politikaları alanında büyük söz sahibi ve kurumsal aktör olarak NATO ile birlikte AB Komisyonu ve Avrupa ülkelerinin hükümetleri, Dr. Hans-Gert Pöttering in delegasyon ile buluşması Başbakanlıkta da temaslarda bulunan delegasyon, Grup 21 in (Dış Đlişkiler, Güvenlik Politikası, Global Sorunlar) Başkanı Michael Flügger ve Dışişleri Bakanlığı Silahsızlanma ve Silahlanma Kontrol Bölümü Sorumlusu Büyükelçi Rolf Nikel tarafından da kabul edildi. Program, SWP (Bilim ve Siyaset Vakfı), Tarihi- Askeri Araştırma Enstitüsü ve Güvenlik Politikaları Federal Akademisi ne yapılan ziyaretlerle tamamlandı. 10

11 Bakan resmi görüşmelerinin akabinde Dr. Dürkop un da iştirak ettiği ODTÜ Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi nde çok ilgi gören bir sunumda bulundu. Güvenlik uzmanları Milletvekili Beck ile Uluslararası güvenlik politikaları, Konrad- Adenauer-Stiftung un temel çalışma alanlarından biridir. Dış politika ve güvenlik politikaları KAS- Türkiye programı içerisinde de çok önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda KAS Türkiye Temsilciliği tarafından şimdiye kadar çok sayıda etkinlik ve yayın yapılmıştır. AVRUPA PARLAMENTOSU FORMER MEMBER ASSOCIATION (FMA) ÜYELERĐNE BRĐFĐNG KAS Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop, 11 Ekim 2012 de Avrupa Parlamentosu eski üyelerine Türkiye nin güncel iç ve dış politikası ile ilgili bilgi verdi. KAS, Türkiye Almanya arasında güvenlik diyalogunu tesis etmek üzere, her iki ülkeden, bu alanda tanınan uzmanları düzenli olarak bir araya getiren bir grup oluşturmuştur. Bu grup, Türkiye ve Avrupa yı ilgilendiren güncel güvenlik meselelerini tartışmak üzere yılda bir kez Ankara da toplanmaktadır. Dr. Dürkop Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Pat Cox ve bazı FMA üyeleri ile SAVUNMA BAKANI DR. THOMAS DE MAIZIERE NĐN SUNUMU Haziran 2012 tarihlerinde Federal Savunma Bakanı Dr. de Maiziére Türkiye yi ziyaret etti. Brifingin ardından yapılan tartışmada Türkiye deki güncel sosyo-politik durum ve Türkiye - Avrupa ilişkileri konuşuldu. DR. KARLIES ABMEIER ĐN ĐSTANBUL DAKĐ SUNUMU Savunma Bakanı Dr. Thomas de Maizière, Dr. Dürkop ve öğrencilerle Konrad-Adenauer-Stiftung un Din ve Manevi Değerler Departmanı Koordinatörü, Dr. Karlies Abmeier, St. Paul Katolik cemaatinin davetlisi olarak Papa Benedikt XVI. Đsa Biyografisi konusunda konuşma yapmak üzere Đstanbul a geldi. 11

12 II. PASTĐS EĞĐTĐMĐ - ĐSTANBUL 2012 nin son hizmet içi eğitim programı, KAS Merkez Büromuzun finans departmanı tarafından Temmuz 2012 ortasında Đstanbul da gerçekleşti. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika bürolarımızdan toplam 33 KAS muhasebe elemanına beş günde yeni muhasebe sistemimiz olan PASTĐS in eğitimi verildi. Contemporary Turkish Studies at a Glance başlığı altında uluslararası bir konferans gerçekleşti. Turkish studies alanında çalışmalarını sürdüren genç akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen kongre Đstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs te gerçekleşti. Bu etkinlik, 300 ün üzerinde katılım sağlayarak amacına ulaştı. PASTIS Kurs katılımcıları Đstanbul da AVRUPA BĐRLĐĞĐ KONUSUNDA BĐLGĐLENDĐR- ME SEMĐNERLERĐ KAS çalışanları KAS Türkiye Temsilciliği olarak AB standartlarına uyum sürecini desteklemek üzere, TANDEM (Türk Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği) ve ATAUM (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile birlikte toplam beş AB Sertifika Programı düzenlendi. Antalya, Mersin, Aksaray, Tokat Üniversiteleri öğrencileri ve Bodrum Belediyesi ve Ticaret Odası çalışanları aşağıdaki konuları da kapsayan eğitim gördüler: AB de insan hakları, güvenlik, ekonomi ve finans politikaları; bütünleşme süreci ve kurumları; genişleme tartışmaları; Türkiye nin katılım müzakereleri ve son olarak proje döngüsü yönetimi. Fuat Keyman, Ayhan Kaya, Đlter Turan, Şevket Pamuk, Erici Jan Zürcher, Alan Duben, Yael Navaro Yashin, Ayşe Kadıoğlu, Ayşe Parla gibi Türkiye çalışmalarının çeşitli disiplinlerinde öne çıkmış isimler, bu etkinliğe oturum başkanlığı ve keynote konuşmalarını üstlenerek destek verdiler. Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak konferansta bir stant açarak hazır bulundu CONTEMPORARY TURKISH STUDIES AT A GLANCE KONFERANSI Ekim de Network Turkey in inisiyatifi, Stiftung Mercator, European Institute - Bilgi Üniversitesi, IPM, BIAA nın katkılarıyla, 12

13 SUR PLACE BURSĐYERLERĐ Hatice ALTUN Uzun bir aradan sonra, 2012 yılında Sur Place- Bursları nı yeniden verilmeye başlandı. Bu program kapsamında dört Türk akademisyene, Almanya da kısa süreli (birkaç hafta veya birkaç ay süreli) araştırma projelerini gerçekleştirmeleri için burs verildi. Aşağıda 2012 yılındaki Sur Place bursiyerlerimiz ve de kendilerinin desteklediğimiz projeleri kısaca tanıtılmaktadır. Hatice Altun, Marmara Üniversitesi nde Sivil Toplum Kuruluşlarının Aktivitelerinin ve Sosyal Sorumluluk Projelerinin Topluma Đletilmesinde Medyanın Rolü başlıklı bir yüksek lisans tezi yazmaktadır. Altun KAS-Sur Place bursiyeri olarak bir yıl süreyle (Mayıs 2013 e kadar) tarafımızdan desteklenecektir. Hatice Altun aynı zamanda, çeşitli projelerde birlikte çalıştığımız KAGĐDER in çalışmalarında da etkindir. Doç. Dr. Nail ALKAN Zehra ÖZKAN Gazi Üniversitesi, Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Nail Alkan, henüz hazırlıkları süren yeni yayını Soğuk Savaş tan sonra Türk-Alman Đlişkileri için araştırma yapmak üzere 2012 yazında üç haftalığına Berlin e gitti. Böylece araştırmasına Alman Dış Politika Kurumu (DGAP), Bilim ve Politika Vakfı (SWP) ve Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi nin de katkılarıyla gerçekleştirdiği röportajlar ve yayın taramalarını dahil etti. Zehra Özkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisidir. Özkan, Hamburg Max-Planck-Enstitüsünde Karşılaştırmalı olarak kaybedilmiş fırsatlar için tazminat hakkı üzerine üç ay araştırma yapacaktır. Özkan ın, Alman Hukuku nu bir referans noktası alarak, çeşitli hukuki düzenlemeleri karşılaştırdığı çalışmaları, hem iki ülkenin hukukçuları arasındaki bilimsel alışverişin gelişimine hem de iki ülke hukukunun birbirine uyumlu hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN STAJ Doç. Dr. Öykü Didem Aydın Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğretim üyesidir. Aydın, Çeşitli Avrupa Ülkelerindeki son anayasa reformları ışığında Türkiye için yeni demokratik bir anayasa ve AB ye üyelik projesi üzerinde çalışmak amacıyla Haziran-Eylül 2012 tarihleri arasında Trier Üniversitesi Avrupa Anayasa Hukuku Enstitüsü nde bulunan Aydın aynı konuda üniversitede bir sunum da yaptı. KAS Türkiye Bürosu, ilgi alanı Türkiye ve Ortadoğu olan, sosyal bilimler öğrencilerine (öğreniminin son aşamasında olmak kaydıyla lisans öğrencileriyle birlikte özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerine) staj imkanı sunmaktadır. Talebin yoğun olması dolayısıyla ve vize işlemleri için gerekli ön hazırlıkların yapılabilmesi için staj başvuruların istenilen staj tarihinden en az 6 ay önce, tek bir doküman halinde, elektronik posta yoluyla Ender Đnce ye gönderilmesini önemle rica ederiz. 13

14 Pınar TEMOÇĐN Đlgili eğitim etkinliklerine katılanların değerlendirme formlarında belirttikleri görüşlere göre, bu eğitim seminerleri gençlik hakları ve gönüllülük konularında kayda değer bir bilgi artışını mümkün kılmaktadır. KAS Derneği Türkiye Temsilciliği nde staj yapmakta olan Sn. Temoçin e katkıları için teşekkür ediyoruz. TDV ayrıca, genç yetişkinlerin yerel yönetimlere katılımları esnasında oluşabilecek sorunlara çözüm önerileri sunan bir yayın çıkardı. PARTNERLERĐMĐZĐN ETKĐNLĐKLERĐ Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Partnerimiz TOSYÖV tarafından 2012 yılında düzenlenen toplam 53 etkinlikle, 9 ilden, takribi 4300 kişiye ulaşıldı. Katılımcılar, Genç Girişimcilik, Start-Ups, Đnovasyon, Girişimci olarak Kadın ve Yeni Finansman Kaynakları gibi konularda eğitim gördüler. TÜRKĐYE GAZETECĐLER CEMĐYETĐ (TGC) TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) tarafından 2012 de yerel gazeteciler için Aydın, Sinop, Adana ve Đstanbul da 500 ün üzerinde katılımın sağlandığı toplam beş eğitim semineri düzenlendi. TGC, yerel gazeteciler için düzenlediği bu seminerlere katılan yerel gazetecilerin verdikleri geri bildirimlere göre içeriği ve dizaynı itibariyle ilgili eğitim programları yerel gazetecilerin mesleki gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır. TOSYÖV ün etkinlikleri kapsamında toplam 300 genç ve kadın girişimci, pratiğe yönelik olarak, içlerinde banka temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları ve girişimci kuruluşlarının da yer aldığı bir eğitmen kadrosunca, finansal teşvik programları hakkında yoğun bir eğitim programına tabi tutuldular. KAS, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile uzun yıllara dayanan işbirliği sayesinde Türkiye de medyanın desteklenmesi alanında önemli bir partner olarak görülmektedir. TÜRK DEMOKRASĐ VAKFI (TDV) TDV nin etkinlikleri çerçevesinde Antakya, Đzmir, Erzurum, Đstanbul ve Bursa illerinde genç katılımcılar, Demokrasilerde Gençlik Hakları ve What is voluntarism? konularında eğitim gördüler. 14

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

-Bülten. İstanbul da Herşey Mümkün. Saraybosna Sevgilim BAŞKAN TOPBAŞ KONSOLOSLARI EMİRGAN DA AĞIRLADI

-Bülten. İstanbul da Herşey Mümkün. Saraybosna Sevgilim BAŞKAN TOPBAŞ KONSOLOSLARI EMİRGAN DA AĞIRLADI PETERSBURGLU GAZETECİLER İSTANBUL UN KİTABINI YAZACAK -Bülten İstanbul ve Uluslararası Kent Gündemi Bülteni Nisan 2010 Sayı. 06 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 5. Uluslarararası

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 1 İÇİNDEKİLER 30 64 BUGİAD 19. YILINI KUTLUYOR 48 KANADA TEKSTİLİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 52 CACABEY PLANETARYUM 8 415 Bin Ziyaretçi Tarım

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır. Ücretsizdir. KurumsalYönetim SAYI 25 SONBAHAR 2014 TKYD XXXX www.tkyd.org ARAŞTIRMA RAPORU Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül

Detaylı

-Bülten. İstanbul Güven Veriyor! İstanbul, en düşük suç oranına sahip şehir. İstanbul da Kendimi Evimde Hissediyorum

-Bülten. İstanbul Güven Veriyor! İstanbul, en düşük suç oranına sahip şehir. İstanbul da Kendimi Evimde Hissediyorum -Bülten İstanbul ve Uluslararası Kent Gündemi Bülteni Mart 2010 Sayı. 05 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Karbon Salınımının Azaltılmasında Kardeş Şehrimiz Rotterdam İle İşbirliği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM FAALİYET RAPORU 2012 2013 İÇİNDEKİLER KISACA GİF 3 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 4 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN MESAJI 6 DERNEK ORGANLARI 8 GİF

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK MERKEZ Merkez Mahallesi Geçit Sokak No: 2 34381 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 232 01 04 (pbx) Faks: (212) 241 76 19 e-posta: mess@mess.org.tr www.mess.org.tr ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Beştepeler Mahallesi

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı