Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10"

Transkript

1 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Versio 2010 So gücelleme: 2010

2 List of Abbreviatios Kısaltmalar listesi Cotet İçidekiler DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 RFQ SCM SupplyON TCO VMI WebEDI DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 SCM SupplyON VMI WebEDI Delivered at Place Electroic Data Iterchage Eterprise Resource Plaig Free Carrier Iteratioal Commercial Terms Just i Sequece Just i Time Delivery Schedule Productio Plaig ad Cotrol Global Quality Directive of ZF Friedrichshafe AG Capacity Measuremet of Productio Systems (Performace Test) Request for Quotatio Supply Chai Maagemet Iteret-Based Supplier Portal Total Cost of Owership Vedor Maaged Ivetory Web Iterface for Electroic Data Iterchage Delivered at Place Electroic Data Iterchage Eterprise Resource Plaig Free Carrier Iteratioal Commercial Terms (Uluslararası Ticari Kurallar) Just i Sequece Just i Time Teslimat plaı Üretim, plalama ve kotrol ZF Friedrichshafe AG şirketii düya geelide kalite direktifi Üretim sistemlerii kapasite ölçümü (performas testi) Supply Chai Maagemet İteret bazıda tedarikçi portalı Vedor Maaged Ivetory Electroic Data Iterchage web arayüzü I List of Abbreviatios 2 II Cotet 3 III Preface 4 1 Scope of Applicatio ad Cotract Structure 6 2 Securig the iteratioal Supply Chai 7 3 Iformatio ad Commuicatio 8 4 Capacity Plaig ad Moitorig 10 5 Plaig, Schedulig, Cotrollig 11 6 Packagig ad Markig of Commodities 15 7 Dispatch ad Trasportatio 17 8 Logistical Supplier Assessmet ad Developmet 18 9 Logistics Costs Emergecy Case Cocept No-Coformace ad Cosequeces Prospects 23 I Kısaltmalar listesi 2 II İçidekiler 3 III Ösöz 4 1 Geçerlilik alaı ve sözleşme yapısı 6 2 Uluslararası teslim zicirii güvecesi 7 3 Bilgi ve iletişim 8 4 Kapasite plalaması ve deetimi 10 5 Plalama, dispozisyo ve kotrol 11 6 Ambalaj ve ürü işaretleme 15 7 Sevk ve akliye 17 8 Lojistik açıda tedarikçi değerledirmesi ve gelişimi 18 9 Lojistik maliyeti Acil durum kosepti Kurala aykırı davraışlar ve doğuracağı souçlar Geleceğe bakış 23

3 Preface Ösöz Logistics are costatly gaiig i sigificace at compaies. As a competitive factor they are a importat key for ecoomic success. It is part of ZF s self-image to create ad optimize reliable ad efficiet logistics processes with its suppliers. For this reaso, it is importat for ZF that logistics have a high priority amog parters ad their supply chais. Şirketlerde gitgide arta bir değer kazaa lojistik, rekabet faktörü olarak ekoomik başarı içi öemli bir aahtardır. Dolayısıyla, teslim ve tedarikçilerle güveilir ve etkili lojistik proseslerii oluşturmak ve optimize etmek ZF içi gayet doğal bir yaklaşımdır. Bu edele, lojistik kousuu parterlerde ve oları teslim zicirleride yüksek bir yer edimesi ZF içi öem taşımaktadır. process with trustig collaboratio ad o the basis of a stable busiess relatioship with ZF parters. This Directive defies fudametal logistical requiremets for suppliers of ZF i order to esure smooth operatios based o a collaborative SCM strategy, to miimize costs ad to further improve the supplier relatioship betwee parters. It ca be supplemeted with regards to specific aspects i idividual cases. ve ZF parterleriyle sağlam iş ilişkileri bazıda el birliğiyle sağlaabilir. Bu direktif, ZF tedarikçileri içi temel lojistik bekletileri taımlayarak, ortak bir SCM stratejisi bazıda iş akışlarıı sorusuz gerçekleşmesii, maliyeti e aza idirilmesii ve parterler ile tedarik ilişkilerii daha da iyileştirilmesii hedef almaktadır. Somut müferit durumlarda direktife spesifik usurlar açısıda ekleme yapılabilir. Supply Chai Maagemet Supplier Tedarikçi Purchasig Satı alma Developmet Geliştirme Logistics Lojistik Productio Üretim Quality Kalite Sales Satış Customer Müşteri Member of the Board of Maagemet Yöetim Kurulu Üyesi Head of Corporate Supply Chai Maagemet Merkezî Supply Chai Maagemet Başkaı Sustaiable developmet ad optimizatio of the etire supply chai, i.e. both material flow ad iformatio flow, ca oly be achieved as a joit Gerek malzeme gerek bilgi akışı dahil olmak üzere tedarik zicirii bir bütü olarak tutarlı şekilde geliştirilmesi acak güvee dayaa iş birliği içeriside Dr. Stefa Sommer Joh Sobeck 4 5

4 Scope ad Cotract Structure Geçerlilik, sözleşme yapısı Securig the Supply Chai Teslim zicirii güvecesi 1 Scope of applicatio ad cotract structure The preset Logistics Directive (LR10) is valid for supplies of productio material to the locatios of the ZF Group worldwide. It ca be detailed further through specific supplemetal agreemets. 1 Geçerlilik alaı ve sözleşme yapısı İşbu Lojistik Direktifi (LR10), düya geelide ZF koseri büyesideki şirketlere yapılacak üretim malzemesi teslim ve tedarikleri içi geçerlidir. Direktif, spesifik ek alaşmalarla geişletilebilir. 2 Securig the iteratioal Supply Chai As a global compay, ZF actively participates i programs for securig the iteratioal supply chai. I this coectio, ZF expects suppliers withi the etire supply ad productio chai to observe iteral cotrol procedures i accordace with the iteratioally ad locally valid customs ad trade laws. 2 Uluslararası teslim zicirii güvecesi ZF, global alada faaliyet göstere bir şirket olarak, uluslararası tedarik zicirii güvece altıa alma programlarıa aktif katkı sumaktadır. Bu bağlamda ZF, tedarikçileride tüm tedarik ve üretim ziciri dahilide uluslararası geçerli ola gümrük ve dış ticaret yasalarıa göre dahilî kotrol usullerie uyulmasıı beklemektedir. Idividual cotract ad specific supplemetal agreemets Müferit sözleşme ve spesifik ek alaşmalar Quality Directive QR83 Kalite Direktifi QR83 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifi LR10 Framework Cotract/Terms ad Coditios Toplu Sözleşme/Geel İş Koşulları Figure 1: ZF cotract structure Şekil 1: ZF sözleşme yapısı 6 7

5 Iformatio ad Commuicatio Bilgi ve iletişim 3 Iformatio ad commuicatio The commuicatio betwee supplier ad ZF is the basis for a fuctioig collaboratio. Timely ad usolicited iformatio o deviatios from agreemets that have bee made, e.g. delivery quatities, deadlies ad packagig materials, is essetial for this purpose. 3.1 Cotacts ad the accessibility of suppliers ZF expects the supplier to defie ad commuicate a fixed, competet cotact for logistical issues as well as a suitable backup cotact. The supplier esures that the cotact they have amed has good laguage skills i the atioal laguage of the respective ZF cliet s plat or good kowledge of Eglish. 3 Bilgi ve iletişim Tedarikçi ile ZF arasıdaki iletişim kusursuz işleye bir iş birliğii temelii oluşturur. Bu bağlamda, öreği teslim miktarı ve tarihleri ile ambalajlar gibi koularda sağlaa alaşmaları dışıa çıkıldığıda, zamaıda ve kediliğide bilgi verilmesi kaçıılmazdır. 3.1 Muhataplar ve tedarikçii ulaşılabilir olması ZF şirketi, tedarikçii lojistik koularıda sabit ve kompeta bir muhatabı ve uygu bir temsilciyi belirlemesii ve oula bağlatı halide olmasıı beklemektedir. Tedarikçi, belirleyeceği muhatabı müşterisi ola ilgili ZF tesisii buluduğu ülkei dilie veya İgilizceye iyi derecede hâkim olmasıı temi etmelidir. For example, the followig busiess processes are maaged via electroic data trasmissio: Delivery schedules Cosigmet data Ivoices/Credit items Delivery ad trasport data Trasmissio of delivery reliability data Delivery ad trasport data are to be submitted without delay to ZF at goods issue postig time by EDI/WebEDI. Öreği aşağıda belirtile prosesler elektroik veri alışverişiyle gerçekleşir: Siparişler Kosiye verileri Faturalar/Alacak dekotları Tedarik ve akliye verileri Tedarik güveilirliği verilerii aktarımı Tedarik ve akliye verileri, mal çıkış kaydıyla birlikte gecikme olmada EDI/WebEDI yoluyla ZF şirketie aktarılmalıdır. 3.2 Electroic data exchage I order to esure process-capable ad efficiet processig betwee ZF ad the supplier, the data exchage betwee the two parties is pricipally carried out electroically. ZF offers the supplier two forms of electroic commuicatio: EDI WebEDI via the SupplyO supplier portal The techical requiremets, as well as the message formats, are regulated i detail i the correspodig EDI cotract. More iformatio o the EDI cotract, EDI stadard ad the Directive ca be foud o the ZF homepage (search term EDI ). 3.2 Elektroik veri alışverişi ZF ile tedarikçi arasıda proses açısıda güveli ve etkili bir iş birliğii sağlamak içi taraflar arasıdaki veri alışverişi presip olarak elektroik yolda gerçekleşecektir. ZF şirketi, tedarikçisie iki iletişim türü sumaktadır: EDI Tedarikçi portalı üzeride WebEDI SupplyO Tekik ö koşullar ve haber formatları ilgili EDI sözleşmeside detaylı şekilde düzelemiştir. EDI sözleşmesi, EDI stadardı ve direktifler hakkıda daha ayrıtılı bilgiyi ZF iteret siteside bulabilirsiiz (araacak kelime EDI ). 8 9

6 Capacity Plaig, Moitorig Kapasite plalaması, moitörizasyo Plaig, Schedulig, Cotrollig Plalama, dispozisyo, kotrol 4 Capacity plaig ad moitorig The supplier must esure ZF s parts supply. This requires the supplier to make a regular compariso betwee the delivery schedule requests from ZF ad their available short, mid ad log rage capacities. If there are abormalities, the supplier must cotact the resposible logistics parter proactively ad immediately. 4 Kapasite plalaması ve deetimi Tedarikçi, gerekli parçaları süreklilik içide ZF şirketie ulaşmasıı sağlamalıdır. Bu amaçla tedarikçi, ZF tarafıda pla doğrultusuda yapıla teslim çağrıları ile kedi mevcut kapasitesii kısa, orta ve uzu vadede düzeli olarak kıyaslamalıdır. Dikkat çeke durumlar görüldüğüde tedarikçi ileriyi görerek ve derhal sorumlu ZF lojistik parteriyle irtibata geçmelidir. 5 Plaig, schedulig ad cotrollig 5.1 Plaig forecast ZF iteds to provide the suppliers with a log-term demad forecast at the item level. The basis for this will be existig customer orders as well as the mid ad log-term ZF market estimates. 5 Plalama, dispozisyo ve kotrol 5.1 İleriye döük plalama ZF şirketi, tedarikçilerie parça bazıda uzu vadeli ihtiyacıı bildirmeyi hedef almıştır. Mevcut müşteri siparişleri ile ZF tarafıda yapıla orta ve uzu vadeli piyasa tahmileri buu temelii oluşturmaktadır. I order to be able to cover short-term fluctuatios i demad at ZF or productio iterruptios of the supplier the supplier is obligated to provide adequate flexibility ad/or a sufficiet miimum ivetory level. At the request of ZF the supplier must trasparetly preset shift models, capacity utilizatio ratios ad materials o had, amog other iformatio. ZF retais the right to audit the capacities o site ( Rate ). Tedarikçi, ZF tarafıda kısa süreli ihtiyaç dalgalamalarıı veya kedi tarafıda üretim aksaklıklarıı degeleyebilmek içi uygu ölçüde eseklik sergilemek ve/veya yeterli bir mevcudu stok olarak buludurmakla yükümlüdür. Tedarikçi, ZF şirketide gele talep üzerie başta vardiya modelleri, kapasite durumu ve malzeme stoklarıı şeffaf şekilde açıklamakla yükümlüdür. ZF şirketi, kapasiteleri mahalide deetleme hakkıı saklı tutar ( Rate ). Order Status ad Forecast Sipariş mevcudu/tahmii Firm Zoe Orders are plaed but ot fixed yet Chages ad fluctuatios are possible Detaylı pla alaı Plalaa, acak sabitleşmeye siparişler Değişiklikler ve dalgalamalar olasıdır ZF s forecasted demads ZF tarafıda tahmi edile toplam gereksiim seyri No-bidig customer orders Müferit ZF müşterilerii bağlayıcı olmaya sipariş mevcudu Time Zama Figure 2: Log-term plaig at ZF as a plaig forecast for the supplier Şekil 2: Tedarikçiler içi ileriye döük plalama amaçlı ZF uzu vade plaı 5.2 Maufacturig, material ad supply releases, purchase commitmets Specific arragemets regardig maufacturig, material ad supply releases, as well as purchase commitmets are regulated i the correspodig agreemets. 5.2 Üretim, malzeme ve tedarik oayı ile teslim alma yükümlülüğü Üretim, malzeme ve tedarik oayı ile teslim alma yükümlülüğü kousuda spesifik düzelemeler spesifik alaşmalarda yapılır

7 Plaig, Schedulig, Cotrollig Plalama, dispozisyo, kotrol 5.3 Schedulig procedures The developmet of a lea ad flexible logistics chai is, amog other thigs, based o the use of the correct schedulig procedure. ZF determies schedulig procedures i accordace with material ad supplier-specific criteria. After classificatio of the materials, oe of the followig stadardized schedulig procedures is selected. 5.3 Dispozisyo yötemi Daha az bürokratik ve daha esek bir lojistik ziciri oluşturma yöüde gelişmeler, e başta doğru dispozisyo yötemii kullaılmasıa bağlıdır. ZF şirketi, malzeme ve tedarikçiye özgü kriterlere göre dispozisyo yötemii belirler. Malzeme sııfladırıldıkta sora aşağıda belirtile stadardize dispozisyo yötemleride biri seçilir KANBAN The KANBAN cotrol is a cosumptiodrive schedulig procedure. The supplier receives a forecast i the form of a delivery schedule. The shipmet relevat iformatio is a schedule i the short term. The trigger of the request is the cosumptio of a carrier/kanban. The supplier is obligated to fulfill the KANBAN requiremets withi the defied replacemet time KANBAN KANBAN kotrolü tüketimi esas ala bir dispozisyo yötemidir. Tedarikçiye teslim çağrısı şeklide ileriye döük bir pla verilir ve teslim içi öemli ola bilgi ise kısa vadede teslim çağrısı yapılacağıdır. Çağrı, bir kabı// KANBAN ı boşalmasıyla tetikleir. Tedarikçi, belirlee tedarik süresi zarfıda KANBAN talebii yerie getirmekle yükümlüdür LAB The delivery schedule procedure is a demad-drive schedulig procedure. A delivery schedule usually cotais multiple schedule lies by amout ad deadlie. These schedule lies are updated regularly, serve as a plaig forecast ad iclude all supplier-relevat iformatio JIT JIT is a demad-drive schedulig procedure similar to the delivery schedule procedure, but with a more limited ivetory coverage rage JIS JIS is a demad-drive schedulig procedure similar to the delivery schedule procedure, but with a more limited ivetory coverage rage. Differet part umbers are arraged i a predetermied order o a load carrier. The delivery is usually carried out directly to the assembly site at ZF with referece to the sequece of the ed product LAB Teslim çağrı yötemi ihtiyaç kotrollü işleye bir dispozisyo yötemidir. Teslim çağrısı geelde miktar ve tarihleri kapsaya birde fazla taksimatta oluşur. Bu taksimatlar düzeli aralıklarla gücelleir, ileriye döük plalamada faydalıdır ve teslim ve tedarikçi içi tüm öemli bilgileri içerir JIT JIT, teslim çağrı yötemie aalog ihtiyaç kotrollü işleye, acak tedarik oraı daha az ola bir dispozisyo yötemidir JIS JIS, teslim çağrı yötemie aalog ihtiyaç kotrollü işleye, acak tedarik oraı daha az ola bir dispozisyo yötemidir. Çeşitli parça umaraları öcede belirlee bir sıralamada yük taşıyıcısı üzeride yer almaktadır. Teslimat, ihai ürüü sekasıa göre geelde doğruda ZF motaj yerie olmak üzere gerçekleşir Order poit procedure The order poit procedure is a cosumptio-drive schedulig procedure. If the order poit is reached through the removal of parts, a request is set to the supplier. The supplier is obligated to fulfill this request withi the defied replacemet time VMI The VMI moitorig is a cosumptiocotrolled procedure i which the supplier is resposible for the dispositio ad delivery maagemet withi appoited MIN/MAX limits. The supplier is resposible for adherece to the MIN/MAX limits. The cotrol is carried out via the daily commuicatio to the supplier of stock ad/or withdrawal quatities at ZF. The supplier receives delivery schedules as a o-bidig demad forecast. I priciple, the VMI procedure takes place i coectio with cosigmet Sipariş oktası yötemi Sipariş oktası yötemi tüketimi esas ala bir dispozisyo yötemidir. Parça alımak suretiyle sipariş oktasıa ulaşıldığıda, tedarikçiye bir çağrı göderilir. Tedarikçi, belirlee tedarik süresi zarfıda bu çağrıyı yerie getirmekle yükümlüdür VMI Tüketimi esas ala bir yötem ola VMI kotrolüde tedarikçi, kararlaştırıla MIN/ MAX sıırları dahilide dispozisyo ve tedarik kotrolüde sorumludur. Tedarikçi MIN/MAX sıırlarıa uyulmasıda sorumludur. ZF büyeside mevcut ve sarfiyat miktarları her gü tedarikçiye aktarılarak kotrol gerçekleşir. Tedarikçiye ilerisi içi bağlayıcı olmaya ihtiyaç duyurusu olarak teslim çağrıları göderilir. VMI yötemi presip olarak kosiye ile birlikte uygulaır

8 Packagig, Markig Ambalaj, ürü işaretleme 5.4 Cosigmet The term cosigmet desigates a processig procedure i which the supplier makes available to ZF the defied quatity of a material (cosigmet material). I this procedure, the trasfer of owership does ot take place upo the delivery by the supplier, but rather upo the removal of the material from the cosigmet warehouse desigated by ZF. Upo removal from the cosigmet warehouse, ZF udertakes a obligatio to compesate the supplier through a credit ote procedure. ZF reserves the right to combie all schedulig procedures with cosigmet. The logistical details as well as coutryspecific regulatios ad/or laws are regulated uder specific agreemets. 5.5 Miimum requiremets i the supplier plaig system ZF expects suppliers to have a electroically supported PPS system (ERP system) that fulfills the followig miimum requiremets: System supported processig of ZF data such as delivery schedule, demad/ivetory data, etc. i the frequecy of the trasmissio Data processig based productio plaig ad moitorig Timely disclosure of productio plaig demad to the sub-cotractors Demad moitorig Availability check of due shipmet procedures Shipmet processig icludig shipmet otificatio 5.4 Kosiye Kosiye kavramı, tedarikçii ZF şirketie bir malzemei belirlee miktarıı (kosiye malzeme) kullaıma suması alamıa gelir. Bu bağlamda mülkiyet itikali teslim esasıda değil, malzemei ZF tarafıda belirlee kosiye mal deposuda çekilmesiyle gerçekleşir. Malı kosiye mal deposuda çekilmesiyle ZF şirketii tedarikçiye yöelik oluşa borcu, alacak dekotu yötemiyle ödeir. ZF şirketi, tüm dispozisyo yötemlerii kosiye ile kombie etme hakkıı saklı tutar. Lojistik detayları ya da ülkelere özgü düzelemeler ve/veya yasalar spesifik alaşmalar çerçeveside kararlaştırılır. 5.5 Tedarikçii plalama sistemie yöelik asgari bekletiler ZF şirketi tedarikçileride aşağıda belirtile miimum kriterlere uygu, elektroik destekli bir PPS sistemi (ERP sistemi) beklemektedir: Öreği teslim çağrıları, ihtiyaç/mevcut verileri vs. gibi ZF verilerii aktarım frekasıda üstleme Bilgi işlem destekli üretim plalaması ve kotrolü Üretim plalamasıda elde edile gereksiimleri alt tedarikçilere yakı zama içide aktarılması Tedarik edilecek gereksiimleri deetimi Vadesi gele sevk işlemlerii hazır olma kotrolü Sevk bildirisi dahil olmak üzere sevk prosesii gerçekleşmesi 6 Packagig ad markig of commodities The Geeral Packagig Regulatio Logistics, Evirometal Protectio of ZF Group Stadard ZFN 9004/1 must be observed. 6.1 Packagig regulatios The techical desig of the packagig with regard to umber of parts is developed by ZF i collaboratio with the supplier. Evirometal aspects are to be cosidered i the specificatio. Reusable packagig is pricipally to be preferred for this reaso. I priciple, the supplier is resposible for the delivery quality of the products. 6.2 Packagig costs The packagig costs preset a sigificat portio of the logistics costs that ZF takes ito accout whe selectig suppliers. For this purpose, the idividual costs for the packagig are to be show separately i the quote. Packagig costs exclusively cotai the costs for icidetal packagig without hadlig costs. 6.3 Reusable packagig Provisio If the framework cotract provides for the provisio of reusable packagig by ZF, reusable packagig for the process (shipmet from the supplier to the warehouse at ZF) will be made available to the supplier for a scope to be defied. If, beyod the defied scope, a icreased demad for cotaiers is requested by the supplier, the extra costs this etails must be udertake by the supplier. If a chage i the supply quatity arises due to icreased demad, the, the supplier must request ZF to adjust the ecessary reusable packagig. 6 Ambalaj ve ürü işaretleme ZFN sayılı Lojistik ve Çevrei Koruması Geel Ambalaj Yöetmeliği koser stadardı dikkate alımalıdır. 6.1 Ambalaj yöetmelikleri Ambalajı sayısal ve tekik özellikleri ZF tarafıda tedarikçiyle iş birliği içeriside belirleir ve spesifik olarak tasarlaır. Bu bağlamda çevreyi koruma kriterleri göz öüde buludurulmalıdır. Buu içi çok kullaımlı ambalajlar presip olarak tercih edilmelidir. Tedarikçi presip itibarıyla ürüleri teslim kaliteside sorumludur. 6.2 Ambalaj maliyeti Ambalaj maliyeti lojistik maliyetii öemli bir kısmıı teşkil etmekte olup, ZF tarafıda tedarikçi seçimide dikkate alımaktadır. Buu içi suula tekliflerde ambalaj maliyeti ayrı kalem olarak belirtilmelidir. Ambalaj maliyeti, elde geçirme (hadlig) masrafları hariç olmak üzere sadece gerekli ambalaj masraflarıı içerir. 6.3 Çok kullaımlı ambalajlar Kullaıma suma Geel sözleşmei çok kullaımlı ambalajları ZF tarafıda kullaıma suulmasıı ögördüğü hallerde, proses içi (tedarikçide ZF deposua sevk) belirleecek miktara yetecek çok kullaımlı ambalajlar tedarikçii kullaımıa suulur. Tedarikçi, belirlee miktarı dışıda fazla kaba ihtiyaç duyarsa, oluşacak fazla masrafları tedarikçi tarafıda üstleilmesi gerekir. Arta ihtiyaçlar edeiyle teslim miktarlarıda değişiklik meydaa geldiğide, tedarikçi gerekli ola çok kullaımlı kapları sayısıı uyarlamasıı sağlamalıdır

9 Dispatch ad Trasportatio Sevk ve akliye Fuctio capability The supplier esures that deliveries are exclusively effected with clea, dry, fullyfuctioig returable packagig that is free from defects. I priciple, the supplier is to cosider specific cleaess criteria. Old labels ad tags must be removed by the supplier Ivetory maagemet Both ZF ad the supplier commit themselves to cosistet ivetory maagemet for the reusable packagig used. This data must usually be balaced ad documeted mothly. If ZF is the ower of the reusable packagig, a accout overview is to be made available to the supplier with the reusable packagig accout. The supplier must raise objectios withi four weeks of receipt. Late objectios will ot be cosidered. 6.4 Product labelig The supplier must esure that all packages ad cotaiers have oly the curret labels/ tags. The cotets of the labels/tags must comply with the regioal idustry stadard ad are to be coordiated with the ZF customer s plat İşlevsellik Tedarikçi, teslimatı temiz, kuru, kusursuz ve işlevselliği ola çok kullaımlı ambalajlarda yapılmasıı sağlamalıdır. Spesifik temizlik kriterleri presip olarak tedarikçi tarafıda dikkate alımalıdır. Eski ürü etiketleri tedarikçi tarafıda çıkarılmalıdır Stok yöetimi Gerek ZF gerek tedarikçi, kullaılmakta ola çok kullaımlı ambalajları stok yöetimii yapmakla yükümlüdür. Bu veriler geelde ayda bir kez uyarlamalı ve belgeledirilmelidir. Çok kullaımlı ambalajı sahibi ZF ise, çok kullaımlı ambalaj hesabı tedarikçii bilgisie suulur. Tedarikçi, bu bilgiler kedisie ulaştıkta sora e geç dört hafta zarfıda olası itirazlarıı ileri sürmelidir. Gecikmeli itirazlar dikkate alımaz. 6.4 Ürü işaretleme Tedarikçi, ambalajlaa tüm parçaları ve kapları geçerli bir ürü etiketiyle doatılmalarıı sağlamalıdır. Ürü etiketlerii içeriği bölgesel edüstri stadardıa uygu olmalı ve detayları müşteri ola ZF tesisiyle birlikte belirlemelidir. 7 Dispatch ad Trasportatio 7.1 Delivery coditio ZF uses the curret versio of the Icoterms as the stadard basis for the delivery terms. ZF geerally applies the followig delivery terms: FCA Poit of Departure Icoterms 2010 DAP Poit of Destiatio Icoterms 2010 The versio valid at ay give time is available o the ZF homepage. 7.2 Customs/foreig trade ZF is obligated to make reliable statemets to its customers with regard to the commercial origi as well as the legally preferetial status of the delivered goods. The desigatio of the commercial coutry of origi of products ad commodities delivered to ZF is therefore required for ZF s supplier as well. By request of ZF, the commercial origi must be verified with suitable certificates of origi. The legally preferetial status of goods that were delivered to ZF must be substatiated by the submissio of suitable preferece documets. The type of preferece documet is due i each case to the preferetial agreemets i effect. 7 Sevk ve akliye 7.1 Teslim şartları ZF, tek tip teslim şartlarıı temeli olarak yürürlükte ola Icoterms metii esas alır. ZF, presip olarak aşağıda belirtile teslim şartlarıı uygulamaktadır: FCA Çıkış yeri Icoterms 2010 DAP Varış yeri Icoterms 2010???????????????? text fehlt!!!!!!! 7.2 Gümrük/Dış ticaret ZF, müşterilerie karşı teslim edile malları ticaret politikası kapsamıda meşesi ve imtiyaz hakkı açısıda statüsü koularıda somut ifadeler kullamakla yükümlüdür. Bu edele, ZF firmasıa teslim edile ö ürüleri ve ticari malları ticaret politikası kapsamıda taımlaması ZF tedarikçileri içi de bağlayıcıdır. Meşe, ZF firmasıı talebi üzerie ticaret politikası kapsamıda uygu meşe şahadetameleriyle kaıtlamalıdır. ZF firmasıa teslim edile malları imtiyaz hakkı açısıda statüsü uygu imtiyaz belgeleriyle kaıtlamalıdır. Bu bağlamda imtiyaz kaıtıı türü, her defaya mahsus uygulaacak imtiyaz sözleşmesiyle belirlemektedir. The labels should be affixed so that they are visible ad ca be read with a bar code reader without havig to rearrage the packig uits. The attachmet of the labels/tags must be carried out o the pouches, clampig plates, card pockets or other devices provided o the cotaier. Etiketler presip olarak görülür şekilde yerleştirilmeli ve ambalaj birimlerii hareket ettirmede barkod okuyucuyla okuabilir olmaları sağlamalıdır. Ürü etiketleri kaplarda bulua takma düzeeklerie, sıkıştırma plakalarıa, kart ceplerie ya da diğer mevcut düzeeklere takılmalıdır. 7.3 Forwardig istructios, trasportatio documets, ad otificatio The versio of regioal ZF forwardig istructios valid at the time of delivery applies as well as ay specific forwardig istructios. ZF reserves the right to chage these forwardig istructios or to supplemet them. The versio valid at ay give time is available o the ZF homepage. 7.3 Sevk yöetmelikleri, akliye dokümaları ve ihbar Teslim itibarıyla yürürlükte ola ZF bölge sevk yöetmelikleri ile spesifik sevk yöetmelikleri uygulaır. ZF firması, söz kousu sevk yöetmeliklerii değiştirme ya da bütüleme hakkıı saklı tutar. Yürürlükte ola meti ZF iteret siteside mevcuttur

10 Logistical Supplier Assessmet Lojistik açıda tedarikçi değerledirmesi 8 Logistical supplier assessmet ad developmet I lie with the philosophy of a cotiuous improvemet process, ZF is costatly workig to improve its logistical performace. ZF thus expects a high degree of process improvemet activities from suppliers ad their subcotractors. The logistical ehacemets of the suppliers ad their sub-cotractors accordigly have a high importace. Additioal iformatio o this subject is available at (search term core purchasig strategy ). 8.1 Measures for delivery reliability The measures for delivery reliability are carried out i a system that is stadardized throughout the ZF Group. I the process the followig toleraces for the assessmets are take ito accout for the differet schedulig procedures (the order poit cotrol is usually measured with the KANBAN toleraces): 8 Lojistik açıda tedarikçi değerledirmesi ve gelişimi ZF firması, sürekli iyileştirme prosesii felsefesie uygu olarak, lojistik performası iyileştirmek içi devamlı çaba sarf etmektedir. Bu edele ZF, tedarikçileride ve oları alt tedarikçileride de yüksek seviyede proses iyileştirme aktiviteleri beklemektedir. Dolayısıyla, tedarikçii ve ou alt tedarikçisii lojistik açıda gelişmesi ve ilerlemesie büyük öem verilmektedir. Bu kouda bütüleyici bilgiyi siteside (araacak kelime Satı alma aa stratejisi ) bulabilirsiiz. 8.1 Teslim sadakati ölçümü Teslim sadakati ölçümü, stadart kurallar çerçeveside tüm koser içi geçerli tek tip sistem çerçeveside gerçekleşir. Bu esada çeşitli dispozisyo yötemleri içi değerledirmeler bakımıda aşağıda belirtile toleraslar dikkate alıır (sipariş oktası kotrolü geelde KANBAN toleraslarıyla ölçülür): Delivery Schedule QEP KANBAN KANBAN JIT/JIS JIT/JIS VMI VMI LAB with Cosigmet Kosiye ile LAB Calculatio formula: Quatity Tolerace Nicelik tolerası Delivery Performace i % = % olarak teslim sadakati = Hesaplama formülü: Quatity of the total receipts withi the evaluatio timeframe Výpočtový vzorec: Değerledirme zama dilimide yapıla değerledirmeleri toplam sayısı Date Tolerace Tarih tolerası +/- 10% +/- 1 Day +/- 10% +/- 1 gü +/- 0% Defied replacemet time (plat specific) + 0 Days (Hours) +/- 0% Belirlemiş tedarik süresi (tesise göre) + 0 gü (ya da saat) +/- 0% +/- 0 Days +/- 0% +/- 0 gü o-had quatity / Coverage rage withi defied limits stok mevcudu/taımlamış MIN/MAX sıırları dahilide yeterlilik +/- 10% Agreed time widow + 1 Day +/- 10% Kararlaştırıla zama peceresi + 1 gü Sum of the correct receipts withi the evaluatio timeframe Değerledirme zama dilimide doğru müferit değerledirmeleri toplamı A goods receipt ca be rated oly 0% or 100% per item umber: Mal girişi, ürü kodu başıa sadece % 0 ya da % 100 ile değerledirilebilir: Delivery Performace = 100% Teslim sadakati = % 100 Time ad quatity toleraces have bee met Tarih ve miktar toleraslarıa uyulmuştur (sadık) Delivery Performace = 0% Teslim sadakati = % 0 Time ad/or quatity toleraces have ot bee met Tarih ve/veya miktar toleraslarıa uyulmamıştır (sadık değil) The result of the measures for delivery reliability will be commuicated to the supplier at least mothly, e.g. via SupplyO/ Performace Moitor. Teslim sadakati ölçümüü soucu tedarikçiye e az ayda bir bildirilir, öreği SupplyO/ Performace Moitor üzeride

11 Logistics Costs Lojistik maliyeti The supplier must forward the measuremet result to the resposible fuctioal area. Tedarikçi, ölçüm soucuu sorumlu birimlere iletmek zorudadır. 9 Logistics Costs 9 Lojistik maliyeti If there are udesirable developmets i delivery reliability ZF expects a immediate defiitio of coutermeasures from the supplier i order to brig the delivery reliability result back to the target value. 8.2 Supplier assessmet The supplier assessmet at ZF cosists of the evaluatios of purchasig, quality maagemet, developmet ad logistics. The logistical evaluatio icludes the delivery reliability characteristic (hard fact) as well as a soft fact assessmet that ca reflect the result of a logistics audit. To this ed, ZF retais the right to carry out a logistics audit of the supplier. Additioal iformatio o this subject ca be foud at (search term core purchasig strategy ). 8.3 Logistical supplier developmet ZF reserves the right to iclude suppliers i a logistical developmet program if they have delivery reliability values that are usatisfactory or deviatig from the target values or if they have differetly deviatig logistics requiremets. 8.4 Escalatio model If performace problems are determied at a supplier for a loger period of time a escalatio process occurs by icorporatig logistics, supplier developmet ad ZF purchasig. ZF firması, teslim sadakatide olumsuz gelişmeler halide, teslim sadakatii yeide hedef alıa boyutlara çekilebilmesi içi tedarikçide derhal karşı ölemleri almasıı beklemektedir. 8.2 Tedarikçi değerledirmesi ZF firmasıda tedarikçi değerledirmesi satı alma, kalite yöetimi, geliştirme ve lojistik departmalarıı değerledirmeleride oluşur. Lojistik değerledirme teslim sadakati değerii (hardfact) ve yapıla lojistik deetlemei soucuu yasıtabile softfact değerledirmesii kapsar. Bu doğrultuda ZF, tedarikçide lojistik deetlemesi yapma hakkıı saklı tutar. Bu kouya ilişki daha geiş bilgiyi www. zf.com siteside (araacak kelime Satı alma aa stratejisi ) bulabilirsiiz. 8.3 DLojistik açıda tedarikçi gelişimi Gerek halide ZF, tatmi edici olmaya ya da belirlee hedefte sapa teslim sadakati değerlerie sahip bir tedarikçiyi ya da farklı lojistik kriterlere sahip bir tedarikçiyi lojistik geliştirme programıa alma hakkıı saklı tutar. 8.4 Eskalasyo modeli Tedarikçide uzu bir süre boyuca performas soruları tespit edildiğide, ZF firmasıı lojistik, tedarikçi gelişimi ve satı alma bölümlerii katılımıyla eskalasyo prosesi başlatılır. ZF is dedicated to recordig (TCO priciple) ad optimizig the total costs of procuremet. I the cotext of the request for ew item umbers total costs are a importat selectio criterio for the placig of orders, i additio to other aspects. For this purpose, a method was developed for dividig the iput-side logistics costs by uit price. The details ca be take from the RFQ forms from ZF purchasig. Supplier Tedarikçi A Price A fiyatı Offer Price of the supplier accordig to the RFQ with separate show costs for packagig Tedarikçii istek üzerie suduğu ve ambalaj masraflarıı ayrı göstere teklif fiyatı B Price B fiyatı Exteral costs for trasportatio ad hadlig accordig to the logistical requiremets (delivery frequecy) Haricî akliye masrafları ve öreği ambalaj aktarma gibi lojistik kriterlerie (teslim frekası) göre hizmet maliyeti Depedig o Icoterms Icoterms doğrultusuda Icludig customs duties ad taxes Gümrükler ve harç/resimler dahil to ZF s goods receipt ZF mal giriş rampasıa kadar D Price = A Price + B Price + C Price D fiyatı = A fiyatı + B fiyatı + C fiyatı Figure 3: Cocept of the B/C price calculatio at ZF Şekil 3: ZF firmasıı B/C fiyat kalkülasyo kosepti ZF firması, tedariği toplam maliyetii saptama (TCO presibi) ve optimize etme gayreti içerisidedir. Yei ürüler içi fiyat teklifi isteirke, diğer usurları yaı sıra toplam maliyet işi verilmeside öemli bir tercih edeidir. Bu amaçla, mal giriş tarafıda lojistik maliyetii parça fiyatıa yasıta bir yötem geliştirilmiştir. Ayrıtılar içi ZF satı alma departmaıı teklif isteme dokümalarıa bakılabilir. ZF C Price C fiyatı Costs for hadlig Hadlig masrafları Costs for ivetory (warehouse + capital employed + depreciatio) Stok masrafları (Depo masrafları + sermaye bağlama masrafları + amortisma) Costs of complaits Şikâyet masrafları No-coformig deliveries Teslim aksaklıkları 20 21

12 Emergecy Case Cocept Acil durum kosepti No-Coformace, Cosequeces Kurala aykırı davraışlar, doğuracağı souçlar 10 Emergecy case cocept If iterruptios occur withi the process chai at the supplier or their sub-cotractors that could jeopardize the deadlies plaed by ZF, the supplier is required to iform ZF immediately. Furthermore, a competet cotact must be amed for this emergecy situatio ad must be reachable at ay time. The supplier must coduct a appraisal of the risk of possible supply shortfalls to ZF usig their etire process/supply chai i the cotext of a suitable risk assessmet. The supplier must derive appropriate cotigecy strategies from this appraisal. The results of the risk assessmet ad the cotigecy cocept must be made available to ZF upo request. The cotigecy cocept icludes at least iformatio about the followig criteria: Root cause of the supply problem Maximum expected delivery failure (quatity) Remedial actios with resposibilities Quatities ad timelies of emergecy supplies The resposible persos as defied i the actio plas provide for the timely implemetatio of the stipulated measures ad their sustaiability. ZF retais the right to verify the cotets of the cotigecy cocept with the supplier upo request ad if eeded to implemet further cosequeces, e.g. troubleshootig o site. ZF s right to claim valid fiacial compesatio i idividual cases remais uaffected by the above regulatios. 10 Acil durum kosepti Proses ziciri dahilide gerek tedarikçide gerek ou alt tedarikçiside oluşa ve ZF tarafıda plalamış ola teslim tarihii tehlikeye düşürebilecek aksaklıklarda tedarikçi ZF firmasıı derhal bilgiledirmekle yükümlüdür. Ayrıca, böylesi bir acil durum içi kompeta bir muhatap belirlemeli ve bu kişiye ulaşmak her zama içi mümkü olmalıdır. Tedarikçi, uygu bir risk değerledirmesi çerçeveside, ZF tarafıda oluşabilecek olası darboğazlara ilişki olarak komple proses/tedarik zicirii kapsaya bir risk tahmii yürütmelidir. Bu oktada hareketle tedarikçi tarafıda uygu acil durum stratejileri belirlemelidir. Risk değerledirmesii souçları ve acil durum kosepti talep üzerie ZF firmasıa suulmalıdır. Acil durum kosepti e azıda aşağıda belirtile kriterler hakkıda bilgi içermelidir: Tedarik darboğazıı sebebi Beklee maksimum tedarik aksaması (miktar) Sorumluluklarla birlikte giderme ölemleri Acil durum teslimatlarıı miktarları ve zama listesi Tedbir plalarıda taımlaa sorumlular, kararlaştırıla ölemleri hayata geçirilmelerii ve tutarlı olmalarıı sağlar. ZF firması gerek halide tedarikçide acil durum koseptii değiştirme ve lüzumu halide öreği mahalide soru çözme çalışmaları gibi başka süreçleri de başlatma hakkıı saklı tutar. Yukarıda belirtile düzelemeler, ZF firmasıı somut durumda maddi zararı tazmiii talep etme hakkıa halel getirmez. 11 No-coformace ad cosequeces I the case of o-coformace with these Logistics Directive, ZF reserves the right to demad compesatio from the supplier. Amog others, the followig abormalities preset examples of such o-coformace: No-adherece to supply deadlies ad quatities No-adherece to the determied packagig regulatios ad clealiess requiremets Icorrect or missig idetificatio of packages Icorrect or missig documets ad EDI commuicatios Prospects Geleceğe bakış 12 Prospects As described earlier, ZF has ogoig efforts to make improvemets of the iboud ad outboud logistics processes. This will lead to chagig requiremets for the suppliers i the future. Therefore, a proactive collaboratio is expected i the sese of a partership developmet betwee the supplier, his supply chai ad ZF. 11 Kurala aykırı davraışlar ve doğuracağı souçlar ZF firması, işbu lojistik direktifii ihlali halide tedarikçide tazmiat talep etme hakkıı saklı tutar. Özellikle aşağıda belirtile kurala aykırı davraışlar söz kousu ihlaller içi örek iteliğidedir: Teslim tarihlerie ve miktarlarıa uyulmaması Kararlaştırıla ambalaj ve temizlik taleplerie uyulmaması Ambalajlaa parçaları hatalı ya da eksik işaretlemesi Hatalı ya da eksik dokümalar ve EDI mesajları 12 Geleceğe bakış ZF, yukarıda da belirtildiği gibi, mal giriş ve çıkış taraflı lojistik proseslerii iyileştirmek içi sürekli çaba sarf etmektedir. Bu durum, ileride de tedarikçilere yöelik değişe bekletilere yol açacaktır. Buu içi, parterlik alayışı çerçeveside ilerlemek amacıyla, alt tedarikçide müşteriye kadar komple tedarik ziciri boyuca tedarikçii ZF ile ileriyi görerek iş birliği içeriside olması beklemektedir

13 ZF Friedrichshafe AG Corporate Headquarters Friedrichshafe Germay Phoe Fax

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üiversitesi, 5-7 Kasım 005 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM Mustafa ÜNÜVAR Dokuz Eylül Üiversitesi Özet Firmaları karşı karşıya

Detaylı

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Duyurular

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Duyurular YZM5604 Bilgi Güveliği Yöetimi 23 Kasım 2015 Dr. Orha Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Duyurular Döem projeleriiz e durumda? Gruplar?

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI Savuma ve Havacılık Saayileri içi Çağdaş Bir Yöetişim ve İovasyo Ortamı: Bölüm VI PLM 56 PLM (Product Lifecycle Maagemet / Ürü Yaşam Dögüsü Yöetimi) i felsefesi, vizyou ve faydalarıı alattığımız bu yazı

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Varlık Yönetimi (Asset Management) Varlık/Değer -Asset. Dr. Orhan Gökçöl

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Varlık Yönetimi (Asset Management) Varlık/Değer -Asset. Dr. Orhan Gökçöl YZM5604 Bilgi Güveliği Yöetimi 12 Ekim 2015 Dr. Orha Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Varlık Yöetimi (Asset Maagemet) Varlık/Değer

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Duyurular. Dönem projeleriniz ne durumda? Gruplar?

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Duyurular. Dönem projeleriniz ne durumda? Gruplar? YZM5604 Bilgi Güveliği Yöetimi 23 Kasım 2015 Dr. Orha Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Duyurular Döem projeleriiz e durumda? Gruplar?

Detaylı

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Geçtiğimiz hafta. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik. Dr. Orhan Gökçöl

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Geçtiğimiz hafta. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik. Dr. Orhan Gökçöl YZM5604 Bilgi Güveliği Yöetimi 2 Kasım 2015 Dr. Orha Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Geçtiğimiz hafta q q q q q q q q Varlık Yöetimi

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MRP Mantığı. MRP -- Proses

MRP Mantığı. MRP -- Proses MRP -- Proses 1 MRP Mantığı MRP, ana üretim çizelgesini baz alarak, tüm ürün ağaçları boyunca komponentlerin çizelgelerini oluşturmaktadır. MRP, çizelgelenen zaman ufku içerisindeki her bir zaman periyodunda

Detaylı

SATIġ ve DAĞITIM. SAP- SD SĠPARĠġ 1/67

SATIġ ve DAĞITIM. SAP- SD SĠPARĠġ 1/67 SATIġ ve DAĞITIM SAP- SD SĠPARĠġ 1/67 SATIġ BELGELERĠNĠN YARATILMASI VE GENEL YAPILARI Her satış dokümanı bir satış alanı içinde yaratılır. SipariĢ Yaratma: Satış siparişi fatura belgesine referansla veya

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

Factors Affecting Milk Yield Estimated with Different Methods in Brown Swiss Cattle

Factors Affecting Milk Yield Estimated with Different Methods in Brown Swiss Cattle İstabul Üiv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istabul Uiv. 39 (1), 55-62, 2013 39 (1), 55-62, 2013 Araştırma Makalesi Research Article Factors Affectig Milk Yield Estimated with Differet Methods i Brow

Detaylı

DO-178B Sertifikasyonuna Uygun Yazılım Geliştirme Software Development Compatible with DO-178B Certification

DO-178B Sertifikasyonuna Uygun Yazılım Geliştirme Software Development Compatible with DO-178B Certification YKGS2008: Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları 2008 (9-10 ekim 2008, İstabul) DO-178B Sertifikasyoua Uygu Yazılım Geliştirme Software Developmet Compatible with DO-178B Certificatio Yusuf İbrahim

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi

YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi YZM5604 Bilgi Güveliği Yöetimi 21 Aralık 2015 Dr. Orha Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Proje Çalışması - NE DURUMDASINIZ???? Aralık

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 43 ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 43 ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI Atatürk Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 43 ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI Osma DEMİRDÖĞEN (*) Dilşad GÜZEL (**) Özet: Üretim plalama süreci, üretim öcesideki

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Güvenlik Tekniði. Hýz Kontrolü BH5932 SafeMaster. Fonksiyon Diyagramý. Onay ve Ýþaretler. Uygulamalar. Gösterge. Devre Þemasý.

Güvenlik Tekniði. Hýz Kontrolü BH5932 SafeMaster. Fonksiyon Diyagramý. Onay ve Ýþaretler. Uygulamalar. Gösterge. Devre Þemasý. Güvelik Tekiði Hýz Kotrolü H59 SafeMaster 02010 Foksiyo Diyagramý IEC/EN 60 204-1'e uygu 2 kaallý giriþ PNP Yakýlýk(Proximity) Sesörü giriþleri Sabit Kurulumlu, isteðe baðlý olarak ayarlaabilir kurma Hýz

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Celal Bayar Üiversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :2 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PL İHAZI İLE SERAA SIAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PI ENETLEYİİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ M.egiz TAPLAMAIOĞLU 1 Ali SAYGIN 2 Evre EĞİRMENİ 3 em TEZAN 4 1,3,4 Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü Mühedislik Mimarlık

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama It.J.Eg.Research & Developmet,Vol.,No.2,Jue 2009 Öğreme Etkili Tam Zamaıda Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama 29 Mesut emil ĐŞLER a, Bilal TOKLU b, Veli ÇELĐK c, Süleyma ERSÖZ d a-devlet Malzeme

Detaylı

"Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü

Şirket Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü "Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü BAŞARI Mobile tarafından desteklenmektedir. 1. Genel Bakış Bu döküman ile Şirket Adı nın ve Basari Mobile

Detaylı

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme Dağıtım Ağı Tasarımı Seçimi Uygu ağ seçimide ürü karakteristiklerii yaısıra dağıtım ağıı güçllü ve zayıf yöleri de göz öüüe alımalıdır. Geçe hafta ele aldığımız tasarımları hem güçlü hem de zayıf yöleride

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması Robot Navigasyouda Potasiyel Ala Metodlarıı Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulaması Eyüp Çıar 1 Osma Parlaktua Ahmet Yazıcı 3 1, Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü, Eskişehir Osmagazi Üiversesi,

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

Ders ile İlgili Önemli Bilgiler

Ders ile İlgili Önemli Bilgiler YZM5604 Bilgi Güveliği Yöetimi 5 Ekim 2015-2. Hafta Dr. Orha Gökçöl Bahçeşehir Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Bilgi Tekolojileri Yüksek Lisas Programı Ders ile İlgili Öemli Bilgiler Ders saatleri :

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Valf Nokta Etkili Konveks Olmayan Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Valf Nokta Etkili Konveks Olmayan Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması 6 th Iteratioal Advaced Techologies Symposium (IATS ), 6-8 May 0, Elazığ, Turkey Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Valf Nokta Etkili Koveks Olmaya Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması S. Özyö, C.

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

Türk kamu ihale kanununda fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı ihale için tedarikçinin çoklu teklif hazırlama stratejisi

Türk kamu ihale kanununda fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı ihale için tedarikçinin çoklu teklif hazırlama stratejisi İstabul Üiversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istabul Uiversity Joural of the School of Busiess Cilt/Vol:43, Sayı/No:1, 2014, 55-69 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2014 Türk kamu ihale kauuda fiyat

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ Süleya Deirel Üiversitesi İtisadi ve İdari Bililer Faültesi Dergisi Y.0, C.6, S., s.-7. Suleya Deirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecooics ad Adiistrative Scieces Y.0, Vol.6, No., pp.-7. PARÇALI

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET Erciyes Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi 23 (1-2) 95-105 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar:

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar: 25 Ocak 2013 Cuma Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 86,437.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 341,167.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 98,376.5 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,354.65 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Göktuğ Cek AKKAYA Dokuz Eylül Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü cek.akkaya@deu.edu.tr

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2 Ada Mederes Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 205; 2(2) : 83-2 Joural of Ada Mederes Uiversity Agricultural Faculty 205; 2(2) : 83-2 Araştırma / Research AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Termik Üretim Birimlerinden Oluşan Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtım Probleminin Genetik Algoritma Yöntemiyle Çözümü

Termik Üretim Birimlerinden Oluşan Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtım Probleminin Genetik Algoritma Yöntemiyle Çözümü ermik Üretim Birimleride Oluşa Çevresel-Ekoomik üç Dağıtım Problemii eetik Algoritma Yötemiyle Çözümü Celal YAŞAR, Serdar ÖZYÖN, Hasa EMURAŞ 3, Mühedislik Fakültesi, Elektrik-Elektroik Müh. Bölümü, Dumlupıar

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı