The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l"

Transkript

1 e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h c s Re l Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı / The Pevlence of Obesity in Pimy School Students Ebu Tuhn 1, Mustf Tözün 2, Sinem Doğny 1 1 İzmi Hlk Sğlığı Müdülüğü AR-GE Biimi, 2 İKÇÜ Tıp Fkültesi Hlk Sğlığı AD., İzmi, Tükiye Bu çlışm Antly d Ekim Hlk Sğlığı Kongesinde poste bildii olk sunulmuştu. Özet Amç: Düny Sğlık Ögütü (WHO) ne göe obezite ve fzl kiloluluk sğlığı bozck şekilde, vücutt noml ve şıı yğ biikmesidi. Son yılld tüm dünyd çocukluk döneminde obezite ve fzl kiloluk sıklığı tmktdı. Çlışmnın mcı İzmi e bğlı dokuz ilçede ilköğetim 1. sınıf öğencileinde obezite sıklığının belilenmesidi. Geeç ve Yöntem: Çlışm kesitsel tiptedi. İzmi e bğlı ilçeleden bsit stgele önekleme yöntemi ile dokuz ilçe seçilmişti (Aliğ, Beydğ, Dikili, Foç, Güzelbhçe, Kınık, Ödemiş, Sefeihis, Selçuk). WHO nun 2007 yılı efens değeleine göe çocuklın yş göe ğılık, yş göe beden kitle indeksi (BKİ) ve yş göe boy Z skolı hesplnmıştı. Yş göe boy, yş göe BKİ ve yş göe ğılık z skolı, +2 stndt spmdn büyük oln çocukl, uzun boylu ve obez olk değelendiilmişti. Veilein nlizinde Ki ke testi ve t testi kullnılmıştı. İsttistiksel nlmlılık sınıı olk p<0.05 değei kbul edilmişti. Bulgul: Aştımy ktıln çocuklın; yş otlmsı 6,4± 0,6, boy otlmsı 117,0± 6,4 ve kilo otlmsı 21,5± 4,5kg dı. Çocuklın ntopometik değelendimeleine göe, %3,8 nin düşük kilolu, %7,6 sının obez ve %3,3 ünün bodu ol-duğu belilenmişti. Ekek çocuklın %8,8 inin obez, %3,2 sinin bodu; kız çocuklın %6,3 ünün obez, %3,4 ünün ise bodu olduğu sptnmıştı. Ttışm: Bu çlışmd obezite sıklığı ülkemizde ypıln diğe çlışmldn biz dh yüksek sptnmıştı. Çocukld obezitenin zltılmsı için bu yş gubu çocukl gelecek yılld d tkip edilmeli, ilele obezite konusund bilinçlendiilmelidi. Anht Kelimele Obezite; Beden Kitle İndeksi; Okul Çocuğu; İzmi Abstct Aim: Obesity nd oveweight e defined by the Wold Helth Ogniztion (WHO) s bnoml o excessive ft ccumultion tht my impi helth. The pevlence of childhood obesity nd oveweight hs been incesed woldwide in ecent decdes. To detemine the pevlence of obesity in fist ye pimy school students in nine disticts of İzmi povince. Mteil nd Method: This study ws plnned s coss-sectionl esech, nd pefomed on nine disticts selected by simple ndom method in Izmi povince (Aliğ, Beydğ, Dikili, Foç, Güzelbhçe, Kınık, Ödemiş, Sefeihis, Selçuk). The height nd the weight figues of ech child wee noted nd Z vlues wee clculted with efeence to WHO 2007 stndds. Childen whose Z scoes of height fo ge, BKİ fo ge nd weight fo ge e highe thn + 2 stndd devition wee ssessed s tll nd obese. In nlyzing dt Chi-sque test nd t test wee used. Sttisticl significnce vlue ws ccepted s p<0.05. Results: The vege dt nd thei stndd devition fo the childen wee s follows: ge 6,4± 0,6 yes, height 117,0± 6,4 cm nd weight 21,5± 4,5kg. Accoding to the nthopometic mesuements 3,8% of the childen wee unde-weight (Weight SDS<-2SD), 7,6% wee obese (Weight SDS>+2SD) nd 3,3% wee stunted (height SDS<-2SD). When compison is mde bsed on thei gendes, 8,8% of the mle students ws found to be obese nd 3,2% ws stunted whees 86,3% of the femle students ws obese nd 6,1% ws found to be stunted. Discussion: In this study, it ws detemined tht the pevlence of obesity ws eltively highe thn in the othe studies pefomed in ou county. Childen should be monitoed in futue yes nd fmilies should be infomed bout obesity. Keywods Obesity; Body Mss Index; School Childen; Izmi DOI: /JCAM.2312 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Sinem Doğny, İzmi İl Hlk Sğlığı Müdülüğü ARGE Biimi, Post kodu: 35580, İzmi, Tükiye. GSM: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş Düny Sğlık Ögütü ne göe, obezite ve fzl kiloluluk sğlığı bozck şekilde vücutt noml ve şıı yğ biikmesidi. Çocukld obezite, 21.yüzyılın en önemli hlk sğlığı sounlındn biisidi. Aşıı kilolu ve obez çocukld yetişkinlik döneminde ve genç yşt, şeke hstlığı ve klp-dm hstlıklı gibi hstlıklın gelişme olsılığı dh fzldı. Obezite, özellikle düşük ve ot gelili ülkelei etkilemektedi. Dünyd 2010 yılınd 5 yş ltınd yklşık 42 milyon şıı kilolu çocuk olduğu, bunlın d 35 milyonunun gelişmekte oln ülkelede olduğu thmin edilmektedi [1,2]. Çocukld yş ileledikçe obezite tmktdı [2]. Çocuklın beslenme ve sğlık duumlının değelendiilmesinde kullnıln yş göe ğılık ve boy ölçümlei en güvenili göstegeledendi [3, 4]. Yş göe ğılık, iki yş ltı çocukld, ğılık kybını ve beslenme şeklinin değişmesini en eken gösteen göstegedi [5]. Avup d çocukld fzl kilolu ve obez olm pevlnsı en yüksek oln ülkele; İspny (6-9 yşt %35,2) ve Potekiz (7-9 yşt %31,5), en düşük oln ülkele ise Slovky (7-9 yşt %15,2), Fns (7-9 yşt %18,1), İsviçe (6-9 yş %18,3) ve İzlnd (9 yşt %18,5) olk bulunmuştu [6]. Düny çpınd çocukluk çğı obezite sıklığı hızl tmktdı [7]. Gideek tn çocukluk çğı obezitesi, tüm dünyd obezite ile mücdele çlışmlının bşlmsın neden olmuştu. Çlışmnın mcı, İzmi iline bğlı dokuz ilçede ilköğetim 1. sınıf öğencileinde obezite sıklığının belilenmesidi. Geeç ve Yöntem Çlışm kesitsel tiptedi. İzmi İl Hlk Sğlığı Müdülüğü tfındn Obezite Dnışm Biimlei (ODB) kuulk, göev ypn çlışnl il içinde ntopometik ölçümlede stnddizsyonu sğlmk mcıyl Ksım 2012 Alık 2012 tihlei sınd üç günlük eğitim veildi. Antopometik ölçümlein nsıl ypılcğı konusund gupl bilinçlendiileek, gupl bilikte uygulmlı ntopometik ölçümle ypıldı. İzmi e bğlı ilçeleden, bsit stgele önekleme yöntemi ile 9 ilçe seçildi (Aliğ, Beydğ, Dikili, Foç, Güzelbhçe, Kınık, Ödemiş, Sefeihis, Selçuk). Bu ilçelein, ilköğetim okullının, 1.sınıf öğencileinin ntopometik ölçümlei ODB çlışnlı tfındn okull gidileek ölçüldü. Boy ölçümlei ykt, stdiomete kullnılk ve bş Fnkfot düzleminde iken ypıldı. Vücut ğılığı, ykt, klibsyonu he gün ölçüm öncesi sbit bi ğılıkl kontol edileek, set ve düz bi zemin üzeine yeleştiilen dijitl ttı leti ile ölçüldü. BKİ, çocuğun ğılığının boyunun kesine bölünmesiyle elde edildi [8]. Çocuklın yş göe ğılık (YGA) ve yş göe BKİ (YG-BKİ) ve yş göe boy Z skolı (YGB) WHO nun 2007 yılı efens değeleine göe hesplndı [9]. Z- skou kşılştım ypıln ntopometik ölçümlein efens nüfusun otnc (medyn) değeinden kç stndt spm ltınd vey üstünde olduğunu ifde ede [10]. Z skoun göe efens gubun otnc değeinden (-2SD ve ltı) şğıd oln çocukl düşük kilolu, zyıf ve kıs (bodu), (+2 SD ve üstü) üstünde oln çocukl obez ve uzun boylu olk sınıflndııldı, dki gup noml kilolu ve noml boylu olk değelendiildi. İkili kşılştımld, YGA ve YG-BKİ Z skolın göe obez olnl ve noml olnl olk, YGB ye göe bodu olnl ve noml olnl olk bileştiileek değelendiildi. İzmi e bğlı ilköğetim biinci sınıf öğencileinin syısı di. Bu öğencile ştım eveni olk kbul edildi. Çocukld obezite pevlnsı %20 kbul edileek, tolens değei 0.01 lınk, %95 güven düzeyinde öneklem büyüklüğü 5448 olk sptndı. İlköğetim biinci sınıf giden tüm öğencilee ulşılmy çlışıldı. Ulşıln, 6445 çocuktn 254 ünün boy, ğılık ve doğum tihi eksik olduğu için 6191 çocuk çlışmy lındı. Çlışmnın ypılbilmesi için İzmi İl Hlk Sğlığı Müdülüğü tfındn İzmi İl Milli Eğitim Müdülüğü nden geekli oln izin lındı ( tih 134/27 syı). Veilein nlizinde, ktegoik değişkenle yüzde olk, süekli değişkenle otlm± stndt spm olk veildi. Ktegoik değişkenlein kşılştıılmsınd Ki-ke testi, süekli değişkenlein kşılştıılmsınd t testi kullnıldı. İsttistiksel nlizle SPSS 16.0 isttistik pogmı ile geçekleştiildi. Bulgul Çocuklın %49,4 ü kız (3058), %50,6 sı (3133) ekekti. Çocuklın %57,5 i 6, %42,5 i 7 yşınddı. Çlışmy ktıln çocuklın yş otlmsı 6,4 tü. Ekeklele kızl sınd yşlı çısındn nlmlı fk sptnmdı (p=0,213). Anck ekeklein ğılık (22,4± 4,6), boy (118,3± 6,4) ve BKİ (15,9± 2,4) otlmlı; kızlın ğılık (21,5± 4,5), boy (117,0± 6,4), BKİ (15,7± 2,5) otlmlındn nlmlı olk yüksek sptndı (p<0,001) (Tblo 1). Çlışmy lınn çocuklın, YGB Z skou otlmsı Tblo 1. Aştımy ktıln 6-7 yş çocuklın, boy, ğılık, BKİ otlmlı ve stndt spmlı Yş Syı Boy (cm)± SS** Ekek (n= 3133) Ağılık (kg)± SS** BKİ* (kg/m²)± SS** 6 yş ,5± 6,0 21,5± 4,1 15,8± 2,3 7 yş ,9± 6,2 23,5± 4,9 16,0± 2,6 Toplm ,3± 6,4 22,4± 4,6 15,9± 2,4 Kız (n= 3058) 6 yş ,3± 6,0 20,8± 4,2 15,6± 2,5 7 yş ,4± 6,0 22,6± 4,6 15,8± 2,5 Toplm ,0± 6,4 21,5± 4,5 15,7± 2,5 *Beden kitle indeksi **Stndt spm 0,48± 1,15, YGA Z skou otlmsı (0,11± 1,26), YG-BKİ Z skou otlmsı 0,07± 1,47 olk bulundu. YGA bkıldığınd obezite sıklığı toplmd %7,6, ekeklede %8,8, kızld %6,3 sptndı ve lındki fk nlmlı bulundu (p<0,001). YG-BKİ ne bkıldığınd obezite sıklığı toplmd %8,8, ekeklede %10,4, kızld %7,1 sptndı. YG-BKİ ye göe, obezite sıklığı ekeklede, kızl göe nlmlı olk fzldı (p<0,001). Aştımd, çocukld obezite sıklığı 6 yşınd %7,9, 7 yşınd %10,0 dı. Ekeklede yşl göe (%9,2; %12,1) obezite göülme sıklığı kızldn (%6,6; %7,8) nlmlı olk dh fzl sptndı (p<0,05). Aştımd, YGA y göe düşük kiloluluk %3,8, YG-BKİ ye göe zyıflık %5,8 sptndı. Bu çlışmd YGA y göe düşük kiloluluk ekeklede %3,7, kızld %4,0 iken YG-BKİ ye göe zyıflık ekeklede %5,5, kızld %6,2 bulundu. Çocuklın, YGB n bkılk, toplmd %3,3 çocuğun bodu (kıs) olduğu belilendi. (Tblo 2,3). Ekeklein %3,2 sinde, kızlın %3,4 ünde boduluk (kıslık) sptndı nck lındki fk nlmlı değildi (p>0,05). YGB ye göe bodu oln çocukld, YGA Z skou otlmsı 2

3 Tblo 2. Aştımy ktıln çocuklın cinsiyete göe Z skou değeleinin dğılımı Cinsiyet Ekek Kız Toplm Syı % Syı % Syı % Yş göe ğılık -2 SD ve ltı (düşük kilolu) (noml kilolu) 116 3, , , , , ,6 +2 SD ve üstü (obez) 277 8, , ,6 Yş göe BKİ -2 SD ve ltı (zyıf) 173 5, , ,8 (noml kilolu) , , ,4 +2 SD ve üstü (obez) , , ,8 Yş göe boy -2 SD ve ltı (bodu/ kıs) (noml boylu) +2 SD ve üstü (uzun boylu) 101 3, , , , , , , , ,4 Tblo 3. Aştımy ktıln çocuklın cinsiyete göe obezite ve kıslık duumu YGBKİ ye** göe Ekek (-1,39± 1,097), bodu olmyn çocukldn (0,16± 1,241) nlmlı olk düşük sptndı (p<0,05). YGA göe obez olm; bodu oln çocukld (%0,5), olmynl (%7,8) göe nlmlı olk dh düşük bulunmuştu (p<0,001). İlçelede, YG-BKİ ye göe obezite sıklığı Aliğ d %9,9, Beydğ d %5,1, Dikili de %10,5, Foç d %6,4, Güzelbhçe de %12,8, Kınık t %6,7, Ödemiş te %8,5, Sefeihis d %8,4, Selçuk t %5,5 sptndı. YGA y göe obezite sıklığı Aliğ d %6,8, Beydğ d %5,6, Dikili de %8,5, Foç d %6,4, Güzelbhçe de %11,5, Kınık t %3,7, Ödemiş te %8,3, Sefeihis d %10,3, Selçuk t %4,4 tü. Obezite sıklığı YG-BKİ ye ve YGA y göe en fzl Güzelbhçe de (%12,8; %11,5) iken YG-BKİ ye göe en z Beydğ d(%5,1); YGA y göe en z Kınık t (%3,7) sptndı. Kıslık ise en fzl Kınık t (%5,5), en z Foç d (%0,7) sptndı. Kız Syı % Syı % p Noml , ,9 <0,001 Obez , ,1 YGA y*göe Noml , ,7 <0,001 Obez 274 8, ,3 YGB ye*** göe Noml , ,6 0,75 Kıs 101 3, ,4 *Yş göe ğılık, **Yş göe beden kitle indeksi, ***Yş göe boy Ttışm Aştımd, 6-7 yş ekeklein ğılık otlmlı sısıyl 21,5± 4,1, 23,5± 4,9 iken, Gemlik te 2001 yılınd 6-12 yş 4487 çocukt ypıln çlışmd 6-7 yş ekeklein ğılık otlmlı 22,5± 3,5, 24,4± 4,7 di. Çlışmd 6-7 yş kızlın ğılık otlmlı sıyl 20,8± 4,2, 22,6± 4,6 iken Gemlik te ypıln bi çlışmd 6-7 yş kızlın 21,6± 3,5, 23,8± 4,8 di [11]. Aştımd Gemlik te ypıln çlışmy göe ekek ve kızlın ğılık otlmlı dh düşük sptndı. Pkistn d 2012 yılınd 5-12 yş 1860 çocukl ypıln çlışmd 6-7 yş ekeklein ğılık otlmlı 21,6± 5,0, 23,5± 5,1 iken kızlın 21,0± 4,9, 24,0± 5,5 di. Pkistn d ypıln çlışm ile bu çlışmd ekek ve kızlın ğılık otlmlı benzedi [4]. Tükiye genelinde 2011 yılınd ypıln TOÇBİ çlışmsınd (6-10 yş, yılı, 1-4 sınıf 11387çocuk) 6-7 yş ekeklein ğılık otlmlı sısıyl 22,9± 3,6, 24,1± 4,9, kızlın ğılık otlmlı 22,4± 4,2, 23,4± 5,3 tü. Çlışmd ekek ve kızlın tüm yş guplınd ğılık otlmlı TOÇBİ çlışmsındn [2] ve Mdin de [12] ypıln çlışmdn düşük sptndı. Bu fklılığın, yş guplının fklı olmsındn kynklnıyo olbileceği düşünüldü. Aştımd 6-7 yş ekeklein BKİ otlmlı sısıyl 15,8± 2,3, 16,0± 2,6 iken Pkistn d ypıln ştımd 15,3± 2,8, 15,5± 2,4 sptnmıştı. Ağılık otlmlınd olduğu gibi 6-7 yş BKİ otlmlı d bibiine ykındı. Çlışmd 6-7 yş kızlın BKİ otlmlı sısıyl 15,6±2,5, 15,8±2,5 iken Pkistn d ypıln çlışmd 14,7± 2,4, 15,5± 2,7 olk sptnmıştı [6]. Çlışmd 6-7 yş kızlın BKİ değe otlmlı Pkistn d ypıln çlışmdn yüksek sptndı. Elzığ d 2007 yılınd 6-11 yş 3342 çocukl ypıln ştımd 6-7 yş ekeklein BKİ otlmlı sısıyl 15,9± 1,7, 15,8± 1,7 iken kızlın BKİ otlmlı 22,6± 3,0, 24,1± 3,5 sptnmıştı. Elzığ d ypıln çlışmd ekeklein BKİ otlmlı çlışmy benze iken kızld tüm yş guplınd dh yüksekti [13]. Aştımd YG-BKİ ye göe obezite sıklığı %8,8 sptndı. TOÇ- Bİ ştımsınd YG-BKİ ye göe obezite sıklığı %6,5 olk bildiilmişti. Knd d, 2005 yılınd 1026 okul öncesi çocukl ypıln ştımd, YG-BKİ ye göe obezite sıklığı %11,3 [14], Mdin de 7-15 yş 3460 çocukl ypıln ştımd obezite sıklığı %10.57 olk sptnmıştı [15]. Knd d ypıln çlışmd obezite sıklığı dh fzldı. Anck ynı ülkede, Mdin de bile obezite sıklığının fzl olmsı, yeme lışknlıklının fklı olbileceğini düşündüteek, obezite de bölgesel fklılığın olbileceğini kl getidi. Fklı yş guplının çlışmld ele lınmsı d, obezite sıklığındki fklılığı çıklybilmektedi diye düşünmekteyiz. Aştımd YGA ye göe obezite sıklığı %7,6 dı. TOÇBİ çlışmsınd YGA y göe obezite sıklığı %4,9 du [2], çlışmmızd obezite sıklığı dh yüksekti. Bunun nedeni İzmi in sosyoekonomik yönden dh yüksek olmsındn kynklnıyo olbili. Kııkkle de 2007 yılınd 6-14 yş sı 501 çocukl ypıln çlışmd YGA y göe obezite sıklığı %5,4 tü [16]. Tylnd t 2011 yılınd 2-10 yş 4610 çocukl ypıln ştımd obezite sıklığı %8,3 olk bildiilmişti. Bu çlışmmız benze bi sıklıktı. Aştım gubund YG-BKİ ve YGA y göe ekeklede obezite pevlnsı (%10,4; %8,8), kızl göe (%7,1; %3,4) nlmlı olk yüksek bulundu. TOÇBİ ve Knd d ypıln çlışmld d ekeklede obezite (%7,5; %11,7) kızldn (%5,4; %10,8) dh fzl sptnmıştı [2, 14]. Aştımd çocukld obezite sıklığı 6 yşınd %7,9, 7 yşınd %10,0 dı. Ekeklede yşl göe (dğılım %9,2; %12,1) obezite göülme sıklığı, kızldn (dğılım %6,6; %7,8) nlmlı olk dh fzl sptndı. TOÇBİ çlışmsınd çocukld obezite göülme sıklığı 6 yşınd %5,5, 7 yşınd %5,8 bulunmuştu. Yşın tmsıyl bilikte obezite sıklığının tığı göül- 3

4 mektedi [2]. Aştımd YGA y göe düşük kiloluluk %3,8 sptndı. Mnis d 2007 yılınd 6-14 yş 1018 çocukl ypıln çlışmd YGA y göe düşük kiloluluk %4,12 sptnmıştı [17]. Kııkkle de ypıln ştımd düşük kilolu olm sıklığı %1,6 sptnmıştı [16]. Aştımd düşük kilolu olm Mnis d ypıln çlışm ile benze iken, Kııkkle de sıklık dh zdı. TOÇ- Bİ çlışmsınd YGA y göe düşük kilolu olm sıklığı %2,4 sptnmıştı [2]. Tylnd t ypıln çlışmd 2-10 yş çocuklın %27,8 inde düşük kiloluluk sptnmıştı [18]. Bu çlışmdki sıklıktn oldukç fklıdı. Yş gubunun ve bölgesel fklılıklın etkisi olmuş olbili. Bu çlışmd, YGA y göe düşük kiloluluk ekeklede %3,7, kızld %4,0 iken YGBKİ ye göe zyıflık ekeklede %5,5, kızld %6,2 bulundu. TOÇBİ çlışmsınd YGA y göe düşük kiloluluk ekeklede %2,0, kızld %2,7; YG-BKİ ye göe zyıflık ekeklede %1,3, kızld d %1,3 sptndı. Bu çlışmd düşük kiloluluk duumu TOÇBİ çlışmsındn dh yüksekti. Kızld düşük kiloluluk, ekeklede şişmnlık soun olk gözükmektedi [2]. Çlışmd, kızld YGB ye göe boduluk (%3,4), ekekleden (%3,2) fzl bulundu nck lındki fk nlmlı değildi (p=0,75). TOÇBİ çlışmsınd d, kızld YGB ye göe boduluk (%5,2), ekekleden (%4,9) dh fzl sptnmıştı [2]. Ank Pk Sğlık Ocğı bölgesinde 7-15 yş 392 çocukl 2005 yılınd ypıln ştımd kızld boduluk (%14,7) ekekleden (%10,9) dh fzl sptnmış nck lındki fk nlmlı bulunmmıştı [19]. Mnis d ypıln çlışmd boduluk sıklığı %7,46, Kııkkle de %1,8, Ank Pk Sğlık Ocğı Bölgesi nde ypıln çlışmd %12,8, Ks t 7-14 yş 143 çocukl 2012 yılınd ypıln çlışmd %2,82, sptnmıştı [16, 17, 19, 20]. Bu çlışmd, TOÇBİ ve Ank Pk Sğlık Ocğı Bölgesi nde ypıln çlışml göe boduluğun dh z sptnmsının nedeni beslenme duumunun İzmi deki çocukld dh iyi olmsındn kynklnbili. Ks ilindeki çlışmd boduluğun düşük çıkmsının nedeni ise, sosyoekonomik yönden dh iyi ve özel okuld okuyn öğencilein lınmsındn olbili. Tylnd t ypıln bi ştımd 2-10 yş çocukld boduluk sıklığı %19,9 sptnmıştı. Tylnd t bu çlışmy göe dh fzl boduluk sptnmıştı. Boduluğu sptm yönteminin fklı olmsındn ve fklı bölgelede ypılmsındn kynklnbili [18]. Aştımd YGA göe obez olm, bodu oln çocukld (%0,5) olmynl (%7,8) göe nlmlı olk dh düşük bulundu (p<0,001). Mnis d ypıln çlışmd boy göe ğılık değeleine göe şişmnlık, kıs boylu oln çocukld (%5,4), olmynl göe (%8,6) dh z bildiilmişti [17]. İlçelee göe en fzl obezite Güzelbhçe de (%12,8) göülmüştü. En çok boduluk Kınık tdı (%5,5). Nlıdee de ypıln bi ştımd ise boduluk sıklığı %4,1 sptnmıştı [21]. Obezite sıklığı, Aliğ (%9.9) ve Foç (%6.4) gibi bibiine ykın ve benze sosyoekonomik özelliklei oln ilçelede fklı olduğu gibi Güzelbhçe (%12.8) ve Beydğ (%5.1) gibi bibiinden uzk ve sosyoekonomik yönden bibiine benzemeyen ilçelede de fklılık göstemektedi. Bu duum, obeziteyi etkileyen değişik fktölein olduğunu düşündümektedi. Genetik, doğum öncesi, doğum sonsı ve çevesel etmenlein büyüme üzeine etkisi he toplumd fklılık göstemektedi. Boy kıslığınd d genetik etmenle önem tşı. Boy kıslığı ypn etiyolojik etmenleinin dğılımınd d ülkeden ülkeye, htt ynı ülke içinde bölgesel fklılıkld gösteebilmektedi (12, 22). Bunlın hngisinden kynklndığını sptmk için dh ilei giişimsel çlışmlın ypılmsın geeksinim vdı. Sonuç ve Öneile Aştımd, çocukld obezite sıklığı diğe çlışmldn biz dh yüksek sptndı. Ekeklede obezite sıklığı, kızl göe nlmlı olk fzldı. İlçelee göe bkıldığınd çok fklı obezite sıklıklı sptndı. Kıs çocukld, BKİ ye göe obezitenin, kıs olmyn çocukl göe nlmlı olk fzl olduğu göüldü. Çocukld obezitenin zltılmsı için bu yş gubu çocukl gelecek yılld d tkip edilmeli, yeme lışknlıklı sogulnmlı, yıll göe obezite sıklığının değişimi incelenmeli, ilele obezite konusund bilinçlendiilmelidi. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. WHO. Wold Helth Ogniztion. Popultion-bsed ppoches to childhood obesity pevention. Switzelnd: Pinted by the WHO Document Poduction Sevices p Hcettepe Sğlık Bilimlei Fkültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve T.C. Milli Eğitim Bknlığı Sğlık İşlei Die Bşknlığı. Tükiye de okul çğı çocuklınd (6-10 Yş Gubu) büyüme izleme (TOÇBİ) pojesi ştım pou. Ank: Sğlık Bknlığı Yyın No: 834, Kubn Mtbcılık Yyıncılık; p Neyzi O, Günöz H, Fumn A, Bundk R, Gökçy G, Dendelile F ve k. Tük çocuklınd vücut ğılığı, boy uzunluğu, bş çevesi ve vücut kitle indeksi efens değelei. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklı Degisi 2008; 51: Mushtq MU, Gull S, Mushtq K, Abdullh HM, Khushid U, Shhid U et l. Height, weight nd BMI pecentiles nd nutitionl sttus eltive to the intentionl gowth efeences mong Pkistni school-ged childen. BMC Peditics 2012; 12: Akgün S, Bk C, Kut A, Kınık ST. Bşkent ünivesitesi hstnesi pediti poliklinikleine bşvun beş yş ltı çocukld obezite göülme sıklığı ve etkileyen fktöle. STED 2006; 15: Bnc F, Nikogosin H, Lobstein T, editos. The chllenge of obesity in the WHO Euopen egion nd the sttegies fo esponse, WHO. Denmk: Publictions WHO Regionl Office fo Euope; 2007; p Cole TJ, Bellizzi MC, Flegl KM, Dietz WH. Estblishing stndd definition fo child oveweight nd obesity woldwide: Intentionl suvey BMJ 2000; 320: Bstien M, Poiie P, Lemieux I, Despés JP. Oveview of epidemiology nd contibution of obesity to cdiovscul disese. Pogess In Cdiovscul Diseses, 214: 56: WHO Child Gowth Stndds: Length/height-fo-ge, weight-fo-ge, weightfo-length, weight-fo-height nd body mss index-fo ge. Methods nd development. Genev: Publictions of the Wold Helth Ogniztion cn be obtined fom WHO Pess; 2006; p Wold Helth Ogniztion. Physicl sttus: The use nd intepettion of nthopomety. Repot of WHO expet Committee. Genev: Wold Helth Ogn Tech Rep Se 1995; 854. p Pl K, Aytekin N, Akış N, Aytekin H, Aksu H, Avcı K. Gemlik Bölgesinde 6-12 yş çocuklın otlm ğılık ve otlm boylının kşılştıılmsı ( ). Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi Degisi 2002; 28(3): Bttloğlu İnnç B. Okul çocuklınd boy kıslığı ve düşük ğılık. J Clin Anl Med 2014; DOI: /JCAM Piinçci E, Mzıcıoğlu MM, Bebeoğlu U, Açık Y, Dumuş B, Öztük A. Weight, height nd BMI efeences in Elzığ: An est Antolin city. The Tukish Jounl of Peditics 2011; 53: Twells LK, Newhook LA. Obesity pevlence estimtes in Cndin egionl popultion of peschool childen using vint gowth efeences. Twells nd Newhook BMC Peditics 2011; 11: Bttloğlu İnnç B yes of ge goup childen hypetension nd obesity. J Clin Anl Med 2013;4(2): Mısılıoğlu ED, Çkı B, Albyk M, Evliyoğlu O. Okul çocuklınd beslenme bozukluklı: Boy kıslığı ve obezite. KÜ Tıp Fk Deg 2007; 9(1): Esoy B, Güny T, Günes S. İlköğetim çğındki çocukld boduluk ve obezite ile iliskisi. Tukiye Kliniklei J Pedit 2007; 16: Fiestone R, Punpuing S, Ken E, Peteson KE, Acevedo-Gci D, Steven L et l. Child oveweight nd undenutition in Thilnd: Is thee n ubn effect? Socil Science & Medicine 2011; 72(9): Özdemi O, Eçevik E, Çlışkn D. Fklı sosyoekonomik düzeye ship iki ilköğetim okulund öğencilein büyümeleinin değelendiilmesi. Ank Ünivesitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2005; 58:

5 20. Çpık C, Kçöp A, Elyıldıım ÜY. Bi okul sğlık tmsın göe ilköğetim öğencileinde ntopometik özellikle ve sğlık sounlı. STED 2013; 22(5): Çkmkoğlu B, Özgene N, Ünl-Asln B, Güny T. Nlıdee ilçesindeki ilkokul biinci sınıf çocuklın büyümeleinin değelendiilmesi. Ege Tıp Degisi 1999; 38: Bhdd SK, Agwl NK, Sing SK, Agwl JK. Etiologicl pofile of shot sttue. Indin J Pedit 2003; 70:

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI PAUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ ÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE ÜHENDİ SLİ K BİLİLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 004 : 0 : : 59-65 SANRİFÜJ KOPRESÖR

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı