S tipi. B tipi. N tipi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S tipi. B tipi. N tipi"

Transkript

1 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Değerli Müşterimiz, Bu otoklav, küçük enstrümanlar ve ekipmanın buhar ile sterilizasyonu için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanım kılavuzunun dikkatlice okunması gereklidir ve gerekli işlemler doğru biçimde yapılmalıdır. Bu kılavuzda detaylı olarak belirtilenler dışındaki işlemlerde cihazı kullanmayınız. Üretici, bu ekipmanın hatalı kullanımından kaynaklanan ve doğrudan veya dolaylı biçimde kişiler veya mülk üzerinde meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir. Kendi güvenliğiniz ve çalışma süresini kısaltmak için 2. paragrafı ( Semboller ve güvenlik araçları ), aynı zamanda 6. ve 10. paragrafları ( Kumanda paneli ve Su tankının doldurulması ve boşaltılması ) çok dikkatli biçimde okuyunuz. Kullanıcı, bu ekipmanı kullanmaya başlamadan önce teknik özellikler ile ilgili paragrafı okumalıdır. BĐLGĐ TABLOSU (Ek D - EN13060:2004) GEREKSĐNĐMLER B S N Dinamik sterilizasyon haznesi basıncı X X X Hava çıkışı X X Boş hazne X X X Katı yük X X X Küçük pörözlü cisimler X Küçük pörözlü yükler X Full pörözlü yükler X B tipi içi boş yükler X A tipi içi boş yükler X Çoklu sargı X Kurutma, katı yükler X X X Kurutma, pöröz yükler X X Reziduel hava X X = mevcut STERĐLĐZASYON DÖNGÜSÜ ÖRNEĞĐ B tipi S tipi Pressure (Bar) 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, ,50 0,50-0,80-0,75-0,75 2,06 dry 0 Pressure (Bar) 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, ,00 1,00 0,20-0,70 0,20 2,06 dry 0 Time Time N tipi 2,5 2 2,06 Pressure (Bar) 1,5 1 0,5 1,00 1,00 1,00 0-0,5 0,20 0,20 0,20 dry 0 Time

2 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / ĐÇĐNDEKĐLER PARAGRAF VE BAŞLIK ĐÇĐNDEKĐLER SEMBOLLER VE GÜVENLĐK ARAÇLARI PAKETLEME, SAKLAMA VE ĐMHA 4.ĐLK KURULUM Su bağlantıları AKSESUARLAR 5.1 Standart aksesuarlar KUMANDA PANELĐ 6.1 Ekran 6.2 Tuş takımı 6.3 Gösterge simgeleri YAZICI 7.1 Yazıcı rulosunun değiştirilmesi 7.2 Yazıcı ucun temizlenmesi 7.3 Çıktılar: veri okuma ve yorumlama KULLANICI MENÜSÜ 8.1 Dil seçimi 8.2 Zaman ayarı 8.3 Tarih ayarı 8.4 Atm. Basıncı (otomatik ayar) 8.5 Su dolum modu (pompa veya ana su şebekesi) 8.6 Döngü yeniden yazımı 8.7 Acil durum AÇMA/KAPAMA 8.8 H 2 O Deşarjı ĐLK KULLANIM 9.1 Kapağın kapatılması 9.2 Test işlemi SU TANKI DOLUMU VE BOŞALTILMASI 10.1 Temiz su ile otomatik tank dolumu 10.2 Manuel su tankı dolumu 10.3 Ana şebekeden su dolumu 10.4 Kirli su tankının manuel olarak boşaltılması 10.5 Kirli su tankının otomatik olarak boşaltılması 10.6 Temiz su tankının boşaltılıp temizlenmesi 10.7 Su kalitesi tablosu STERĐLĐZASYON TABLOSU 11.1 B tipi otoklav 11.2 S tipi otoklav 11.3 N tipi otoklav 11.4 Gece döngüsü TEST ĐŞLEMĐ 12.1 Bowie & Dick döngüsü 12.2 Helix-test döngüsü 12.3 Vakum testi döngüsü 12.4 Bakteriyolojik Deneme Testi STERĐLĐZASYON ÖNERĐLERĐ ALARM VE HATALAR 14.1 Alarmlar 14.2 Hatalar BAKIM 15.1 Günlük bakım 15.2 Haftalık bakım 15.3 Üç aylık bakım 15.4 Yıllık bakım: kontrol 15.5 Kapak ayarı TEKNĐK ÖZELLĐKLER GARANTĐ

3 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / SEMBOLLER VE GÜVENLĐK ARAÇLARI VOLTAJ TOPRAKLAMA DĐKKAT YÜKSEK ISI DĐKKAT: KULLANIM TALĐMATLARINI DĐKKATLĐCE OKUYUNUZ Bu ekipmanda aşağıdaki güvenlik araçları mevcuttur: Kapak ve otomatik kilit sistemini kontrol eden üç adet mikro-anahtar: tüm anahtarlar birbirinden bağımsızdır ve kapağın kapatılıp düzgün biçimde kilitlendiğinden emin olunmasını sağlar. Eğer sorun meydana gelirse, kullanıcı bir alarm ile uyarılır ve cihaz çalışmaz. Eğer sterilizasyon işlemi esnasında bir sorun meydana gelirse, mikroişlemci işlemi durdurur ve derhal makinenin basınç seviyesini düşürür. Đki ayrı mekanik termostat, çeşitli bileşenlerin sıcaklıklarının daha önceden ayarlanmış değerleri kaza ile geçmesine engel olur. Termostatlar manuel olarak ayarlanabilir. Dört adet elektronik sıcaklık sensörü, işlem sırasında aşırı sıcaklıktan kaynaklanabilecek sorunları engellemek için sürekli olarak makine üzerindeki tüm kritik noktaları izler. Bir adet basınç azaltma güvenlik valfi, patlama riskine karşı koruma sağlar. Bir adet elektronik basınç ayarlayıcı tüm solenoid valfleri kontrol eder ve eğer bir aşırı basınç oluşumu tespit edilirse valfleri açar. GENEL UYARILAR Bu ekipman sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. Bu ekipman kuru ve korumalı bir ortamda kullanılmalıdır. Güç kablosunun durumudu periyodik olarak kontrol ediniz: eğer kablo mükemmel durumda değilse ekipmanı çalıştırmayınız. Makine çalışırken veya ana güç kaynağı elektrik şebekesine bağlıyken bakım işlemi yapmayınız. Tüm yanıcı maddeleri makineden uzak tutunuz. Her zaman ilgili sağlık ve güvenlik kurallarınca belirtilen kişisel koruyucu ekipman giyiniz. Ekipmanı bu kullanım talimatlarında belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.

4 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / PAKETLEME, SAKLAMA VE ĐMHA Otoklavın taşınabilmesi için kullanılan karton paket STERĐL DEĞĐLDĐR. Otoklav kırılgandır ve dolayısıyla özenli biçimde taşınmalıdır. BAŞ AŞAĞI ÇEVĐRMEYĐNĐZ. Otoklav tüm aksesuarları hazne içerisinde olduğu halde paketlenmiştir. Bir polietilen ambalaja sarılarak bir karton kutu içerisine yerleştirilmiştir. Kaza ile zarar görmesini engellemek için, polistiren veya karton ile desteklenmiştir. Karton kutunun taşıma esnasında daha da fazla korunabilmesi için tahta bir çerçevesi mevcuttur C arasında sıcaklıkta, kuru ve korumalı bir yerde muhafaza ediniz. Kullanıcı tarafından ekipmanın paketinin garanti süresince korunması tavsiye edilir: eğer ekipman tamir için orijinal paketi ile geriye gönderilmez ise, yeniden gönderilmesi sırasında kullanıcı tarafından yeniden paketleme giderinin ödenmesi gerekir. Paketin açılması ve otoklavın çıkarılması Ekipmanın kartondan çıkarılması için en az iki kişi gereklidir, aşağıdaki talimatlar izlenmelidir: Kutuyu açınız ve ekipmanın çıkarılması sırasında yaralanmayı engellemek için kutu üzerindeki zımbaları çıkarınız. Kullanım talimatlarını dikkatli biçimde okuyunuz. Plastikten imal edilmiş parçalara aşırı yük uygulamadan, makineyi kenarlarından tutarak kutusundan çıkarınız. Makineyi en az 70 kg yük kapasitesine sahip bir yatay düzlem yüzey üzerine yerleştiriniz. Fişi elektrik prizine bağlayınız. Orijinal fişi değiştirmeyiniz; ekstra bağlantılar yapmayınız, çoklu prizlere veya benzerlerine bağlamayınız, otoklavın bağlandığı tesisatın tüm ilgili yönetmelikler ile uyumlu olduğundan belirtilen yükü (16. paragraf) kaldırabilecek kapasitede olduğundan emin olunuz. DOOR düğmesine basarak kapağı açınız. Aksesuar kitini hazneden çıkarınız ve cihazı kapatınız. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 4 VE 4.1. PARAGRAFLARI DĐKKATLĐ BĐÇĐMDE OKUYUNUZ. ĐMHA Đmha edilmesi durumunda, ilgili ülkenin yürürlükteki yönetmeliklerine uyunuz.

5 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / ĐLK KURULUM Otoklavın doğru biçimde kurulumu, düzgün biçimde çalışmasının en önemli koşuludur. Kurulum esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar: Cihaz sadece yetkili personel tarafından girilebilen bir laboratuarda kurulmalıdır. Çalışma ortamı uygun biçimde aydınlatılmış olmalı (bakınız UNI standardı 10380) ve yeterli düzeyde havalandırılmalıdır. Cihazı en az 70 kg yük kapasitesine sahip, tamamen düz ve yatay bir yüzeye yerleştiriniz. Otoklav fabrika çıkışlı olarak dengelendirilmiştir. Sterilizasyon haznesi cihazın arka kısmına doğru hafiçe meyillendirilmiştir. Duvar ile otoklavın arka kısmı arasında en az 5 cm mesafe olduğundan emin olunuz. Otoklavı, sterilizasyon haznesinin incelenebilmesi ve temizlenebilmesi için yeterli mesafe mevcut olacak şekilde konumlandırınız. Otoklavı lavabolar veya musluklara yakın konumlandırmayınız: bu cihazın dış kısmı suya karşı dayanıklı değildir. Ekipmanı ısı kaynaklarına (ör: diğer otoklavlar, fırınlar, vb.) yakın konumlandırmayınız. SU BAĞLANTILARI Su bağlantıları, ekipmanın düzgün çalışması için büyük önem taşır (detaylar için bakınız resim): Resimde detaylandırılmış talimatlara uyunuz. Mevcut ise, P1 üzerindeki silikon hortumu çıkarınız. Otomatik kirli su boşaltma fonksiyonunu kullanmak için, "R2 Musluğu" her zaman açık olmalıdır. Giriş 1 4/6mm hortum ile kullanılmalıdır. HĐÇ BĐR ZAMAN "R2 Musluğu" ile P1 aynı terminal üzerine bağlanmamalıdır: her zaman iki ayrı hortum kullanılmalıdır. Otoklavın arkası ile duvar arasında en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır. RS232 portu P1: rezidüel buhar yoğunlaşması için bir silikon hortum BAĞLAMAK için kullanınız. Hortum HĐÇ BĐR ZAMAN yoğunlaşma tankı içerisindeki suya temas etmemelidir. Giriş 1: Ana şebekeden su doldurma girişi olarak kullanınız. R1 Musluğu: Sadece temiz suyu boşaltmak için kullanınız. R2 Musluğu: otomatik kirli su drenajı için kullanınız (paragraf 10.5). DĐKKAT:

6 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Eğer ana su şebekesinden su dolduruluyor ise, hazne içerisi yerine doğrudan drenaja boşaltım yapmak için silikon hortumun P1 e bağlanması gereklidir. 5. AKSESUARLAR Tepsi tutucusu, 4 tepsi ve aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte sunulmaktadır. TEPSĐ ÇIKARILMASI VE KAPAĞIN AYARLANMASI ĐÇĐN GEREÇ Bakınız resim: -Kapak ayarı için sol tarafını kullanınız (par.15.5); -Sıcak tepsileri çıkarmak için sağ tarafını kullanınız TEMĐZLEME SÜNGERĐ Sünger, 15. paragrafta belirtildiği gibi kullanılmalıdır. DOLDURMA HORTUMU Filitreyi su haznesine bağlayınız ve diğer ucunu hazne ağzının üst sol tarafındaki hotum bağlantı ucuna bağlayınız: doldurmaya başlamak için PUMP düğmesine basınız. 2 BOŞALTMA HORTUMU: Hortumlardan birisi madde 10.4 te belirtildiği gibi, kullanılmış suyun drenajı için kullanılmalıdır. Đkinci hortum madde 4.1 de belirtildiği gibi P1 e bağlanmalıdır. ACĐL DURUM HUNĐSĐ Huniyi sadece giriş pompası bozulmuş ise kullanınız (paragraf 10.2).

7 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / KUMANDA PANELĐ Kumanda kontrollerini doğru biçimde anlamak ve kullanmak için, paragraflar 6.1, 6.2 ve 6.3 ü okuyunuz. GÖSTERGE EKRANI STERĐLĐZASYON HAZNE ĐÇĐ BASINCI STERILIZASYON HAZNE ĐÇĐ SICAKLIĞI STERĐLĐZASYON ZAMANI DOOR DÜĞMESĐNE BASILI TUTARAK OTOKLAV TOPLAM SÜRE VE DÖNGÜ SAYACI ĐZLENEBĐLĐR C -0.12bar 121 unwrapped 16:00 str 10:00 dry VACUUM SEÇĐLEN DÖNGÜ TĐPĐ KURUMA ZAMANI MEVCUT DÖNGÜ FAZI GÖSTERGE SĐMGELERĐ (paragraf 6.3) 6.2 TUŞ TAKIMI Ekran (par. 6.1) DOOR Bu düğme, sterilizasyon tamamlandığında kapağı açar. Bu düğmeye basılı tutarak toplam STR+DRY zamanını ve döngü sayacını izleyebilirsiniz. Eğer kapak kapalı tutularak DOOR düğmesine en az 5 sn basılır ise, yeni bir sterilizasyon işlemine başlamaksızın kapak kapanır. DOOR SELECT PUMP START/STOP SELECT Bu düğme istenilen döngü tipini seçer. Aynı zamanda KULLANIM MENÜSÜ nün girilmesinde kullanılır (par. 8). PUMP Tankı su ile doldurmak için kullanılır. Đşlemi sıfırlamak için en az 5 sn basılı tutunuz. START/STOP Sterilizasyon işlemini başlatır. Döngü çalışıyorken, düğmeye 1 sn. den fazla basılması, işlemi durdurur.

8 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / GÖSTERGE SĐMGELERĐ 1* Bu simge, bir sterilizasyon işlemine başlandıktan hemen sonra görünür ve makine kapağının kilitli olduğunu gösterir. 2* Bu simge bir sterilizasyon işleminin yapılmakta olduğunu bildirir: okların dönmekte olduğu gözlenebilir. 3* Bu simge yazıcıda kağıt bulunmadığını veya yazıcı kapağının tam olarak kapalı olmadığını bildirir. Makine, herhangi bir risk olmadan sterilizasyon işlemini yürütebilir. 4* B Seçilmiş olan döngü tipi (B, S veya N tipi). 5* 6* Bu simge kullanıcıyı temiz suyun en az düzeyde olduğu konusunda uyarır: yeni bir döngü başlatmak mümkün değildir. Sterilizasyon işlemine başlamadan önce cihaza su ekleyiniz. Temiz su tankı tamamen doludur. Eğer PUMP düğmesine tekrar basılırsa, ekranda FULL WATER RESERVOIR" yazısı gözükecek ve kullanıcıyı tankın su ile daha fazla doldurulmasının mümkün olmadığı konusunda uyaracaktır. 7* * bakınız paragraf 6.1 Bu simge görünmekte iken, sterilizasyon işlemine başlanamaz: kirli su tankı tamamen boşaltılmalıdır. Drenaj musluğunu kapatmadan önce tüm suyun akarak drene olmasını sağlayınız (bakınız paragraf 10.4). 7. YAZICI Herhangi bir sterilizasyon işlemine başlanırken, otoklav seçilen döngü tipi ile ilgili tüm değerleri, makine modeli ve seri numarasını yazdırmaya başlar (paragraf 7.3). Sterilizasyon işlemi tamamlandığında, yazıcı yazdırma işlemini durdurur: yazıcı üzerindeki kesici aparatı kullanarak çıktıyı koparıp alınız (basitçe çıktı kağıdını yukarıya doğru çekiniz. Eğer yazıcı kapağı düzgün biçimde kapatılmazsa veya yazıcıda kağıt biterse ilgili gösterge simgesi kullanıcıyı uyarmak için ekranda gözükecektir (paragraf 6.3). Yazıcı çıktılarının dosyalanması ile ilgili yerel sağlık otoriteleri tarafından bildirilen talimatları inceleyiniz. Yazıcı çıktılarının doğru ve uzun ömürlü biçimde saklanabilmesi için ışık ve ısı kaynaklarından uzak tutulmaları gereklidir. 7.1 YAZICI RULOSUNUN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ Yazıcı rulosunu değiştirmek için: kapağı açınız, boşluk içerisine yeni bir termal kağıt rulosu (genişlik en fazla 57 mm olmalıdır) yerleştiriniz ve kapağı kapatırken kağıt ucunu bir miktar dışarı çıkarınız. Sadece termal kağıt kullanınız. Termal kağıdın doğru biçimde konumlandırıldığından emin olunuz: eğer kağıdın yanlış tarafı yukarıya gelecek çekilde yerleştirilirse, çıktılar boş olarak alınacaktır.

9 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / YAZICI UCUN TEMĐZLENMESĐ Eğer yazıcı çıktıları zor okunmakta ise, yazıcı uç alkol ile nemlendirilmiş bir bez ile silinmelidir: yazıcı kapağını açınız, kağıt ruloyu çıkarınız ve yazıcı ucunu temizleyiniz (bakınız resimde gösterilen noktalar). Yazıcının içerisindeki tozu uzaklaştırmak için kompresör ile hava tatbik ediniz. Yazıcı uç kesme aparatının altındadır. Temizleme işlemi makine KAPALI konumda iken yapılmalıdır. Termal kağıdı bir miktar dışarı çıkarınız. Kapak tam olarak kapatılmaz ise veya kağıt biterse ilgili simge ekranda yanıp sönecektir. 7.3 YAZICI ÇIKTILARI Yazıcı çıktılarında yer alan blgilerin okunması ve yorumlanması. Model. Seri no. Yazılım kodu. Döngü başlama tarihi. Seçilen döngü. Zamanı gösteren kolon: saat, dakika, saniye. Sıcaklık derecelerini gösteren kolon ( C). Başlatılan döngü sayısı. Uygulanacak döngü hakkında bilgi: en düşük döngü sıcaklığı ve basınç değerleri. Mevcut döngü safhası. Basınç değerlerini gösteren kolon. Kullanıcı imzası. Döngü sonucu.

10 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / KULLANICI MENÜSÜ Kullanıcı menüsünü girmek için, kaydedilen dil seçeneği ekranda gözükünceye kadar SELECT düğmesine basılı tutarak makineyi ana AÇMA/KAPAMA anahtarından çalıştırınız. Ekranda.. ENGLISH gözüktüğünde, istenilen dili seçmek için DOOR ve PUMP düğmelerini kullanınız. Zaman ayarına geçmek için START/STOP düğmesine basınız.. TIME: hh mm ss Bu sayfa zamanı ayarlamanızı sağlar. Değeri yükseltmek için DOOR düğmesine, azaltmak için PUMP düğmesine basınız; Değiştirilcek olan değer üzerine gelmek için SELECT düğmesine basınız. Tarih ayarına geçmek için START/STOP düğmesine basınız. DATE: dd mm yy Bu sayfa tarihi ayarlamanızı sağlar. Değeri yükseltmek için DOOR düğmesine, azaltmak için PUMP düğmesine basınız; Değiştirilcek olan değer üzerine gelmek için SELECT düğmesine basınız. atm basıncı ayarına geçmek için START/STOP düğmesine basınız. atm PRESSURE _. _ bar Bu makine otomatik olarak doğru atmosfer basıncını ayarlamaktadır. Ekipmanın hasar görmemesi için bu ayarın değiştirilmemesi tavsiye edilir. Su dolum kaynağı seçimine geçmek için START/STOP düğmesine basınız. CHARGE WATER BY Bu sayfa su dolum kaynağının seçiminde kullanılır. Eğer dış dolum modu kullanılır ise (demineralize edici), DOOR ve PUMP düğmelerini kullanarak istenilen değerleri giriniz, daha sonra ayarı kaydetmek için SELECT düğmesine 5 saniye (sistemden uyarı sesi gelinceye kadar) basınız. Döngülerin kaydedilmesi fonksiyonunu ayarlamak için START/STOP düğmesine basınız. CYCLES RE-PRINT Bu fonksiyon, makine tarafından gerçekleştirilmiş olan son sterilizasyon döngülerinin tek bir hareket ile kayıt altına alabilmenizi sağlar. Bu döngüler makinenin yazıcısı tarafından yazdırılabilir, ya da SELECT düğmesine 5 saniye basılarak bir PC ye aktarılabilir. Acil durum açma ve kapama ayarları için START/STOP düğmesine basınız. EMERGENCY ON/OFF Acil durum AÇMA ayarı sadece uzman teknik personel tarafından yapılır. Su drenajı ayarları için START/STOP düğmesine basınız. DISCHARGE H2O Eğer sterilizatör bir dış su kaynağına (demineralize edici) bağlı durumda ise bu işlemi yapmayınız: işleme başlamadan önce tüm su girişi bağlantılarını iptal ediniz paragraf 4.1). Dil seçim sayfasına dönmek için START/STOP düğmesine basınız; menüden çıkmak için basılı tutunuz. START/STOP düğmesine basılı tutarak KULLANICI MENÜSÜNÜ istediğiniz aşamada terk edebilirsiniz.

11 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / ĐLK KULLANIM SĐSTEMĐN ĐLK KEZ KULLANILMASI Otoklavın kurulumundan sonra (paragraflar 4 ve 4.1 de belirtildiği gibi), tüm su bağlantılarının sızdırmaz olduğundan emin olunuz. Aşağıda detaylı bçimde anlatıldığı gibi hareket ediniz: Ana güç anahtarını açarak cihazı çalıştırınız. KULLANICI MENÜSÜNE girerek (paragraf 8) sistemi seçilen dolum şekline uygun biçimde ayarlayınız (eğer su dolumu genel şebekeden yapılacak ise, su giriş bağlantılarının paragraf 4.1 de belirtildiği gibi olduğundan emin olunuz). Tankları su ile doldurunuz: temiz su LIV MAX (MAKSĐMUM SEVĐYE) simgesi gözüktükten sonra,deneme amaşı test sterilizasyon döngüsüne rastlanabilir (paragraf 9.1). En azından tepsi tutucuyu içeriye yerleştiriniz ve START düğmesine basarak sterilizasyon işlemini başlatınız: otoklav döngünün sonuna kadar otomatik olarak çalışacak ve sonunda bir sesli uyarı mekanizması ile birlikte ekranda END CYCLE bilgisi gözükecektir. Test Döngüsünü yürütünüz. 9.1 KAPAĞIN KAPATILMASI START düğmesi ile işlem başlatıldığında, kapak otomatik olarak kapanır. Ekranda kapağın kilitli olması ile ilgili simge gözükünceye kadar kapağın basılı tutulması gerekir (madde 6.3). Yeni bir sterilizasyona başlamadan da kapak kapatılabilir: kapıyı kapatınız ve DOOR düğmesine en az 10 saniye basınız. TEST DÖNGÜSÜ Bu test döngüsünün amacı otoklavın düzgün biçimde çalıştığından, taşınması esnasında bir zarar görmediğinden ve teknik sebeplerle herhangi bir işlevsel bozukluğa sahip olmadığından emin olmaktır. Bu testin BOWIE & DICK döngüsüne dayandırılması önerilir. Kapağı kapatınız ve START düğmesine basınız (lütfen madde 9.1 i okuyunuz). BOWIE & DICK: Döngü devam ederken, ekranda sıcaklık basınç kalan zaman seçilen döngü numarası döngü tipi mevcut döngü aşaması herhangi uyarı simgeleri gözükecektir. Tepsi tutacağını ve tepsileri makine içerisine paragraf 12.1 de belirtildiği gibi yerleştiriniz. Vakum pompası, belirlenen değere ulaşılıncaya kadar (VACUUM 1) hazne içerisindeki havayı boşaltmaya başlar, bu aşamadan sonra ön ısıtma fazına geçilir (PREHEATING). Bu aşama sırasında su enjeksiyon pompasından (hazne içerisine buhar enjekte etmek için kullanılır) gelen ince bir ses duyulabilir. Önceden belirlenen vakum değerine erişildiğinde, boşaltma (EXHAUST) aşamasına geçilir ve bu aşama tamamandıktan sonra önceden belirlenmiş değerlere ulaşılıncaya kadar (paragraf 11) iki vakum safhası ve iki ön ısıtma safhası daha geçilecektir. Sterilizasyon safhasına (STERILISATION) şimdi geçilecektir. Đşlem süresi boyunca, sterilizasyonun başarılı olduğundan emin olmak için basınç ve sıcaklık değerleri sürekli olarak yazılım tarafından kontrol edilecektir. Problemler meydana geldiğinde alarm devreye girecektir (bakınız paragraf 14 ve 14.1). Sterilizasyon safhası tamamlandıktan sonra, kurutma (DRYING) safhasına geçilecektir: hazne içerisindeki basınç tahliye edilecek ve nihai vakum safhası başlayacaktır (pompa, sterilize edilmiş enstrümanların iyice kuruması için hazne içerisindeki tüm buharı emecektir). Kapak ancak ekranda END CYCLE bilgisi gözüktükten sonra açılabilir. Đçeride pozitif veya negatif basınç bulunması halinde, kapak kilit sistemi açılmayacaktır (paragraf 6.2 de belirtilen DOOR ve PUMP düğmeleri ile ilgili talimatları uygulayınız). Ekipman ile birlikte verilen özel tutma sapı ile enstrümanları çıkarınız: elinizin yanmaması için koruyucu eldiven kullanınız.

12 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 SU TANKININ DOLDURULMASI VE BOŞALTILMASI 10.1 TANKIN TEMĐZ SU ĐLE OTOMATĐK OLARAK DOLDURULMASI Temiz su tankının toplam kapasitesi 4.5 litredir. Tankı doldurmak için, ürün ile birlikte verilen hortumu haznenin üstünde sol tarafındaki hortum bağlantı yerine bağlayınız (paragraf 5) ve PUMP düğmesine basınız: doldurma pompası en fazla 220 saniye kadar çalışacaktır. Maksimum seviyeyi gösteren simge (paragraf 6.3) ekranda gözüktüğünde, su pompası fazladan bir 5 saniye kadar daha çalışacak ve sonunda otomatik olarak duracaktır. Doldurma işlemi PUMP düğmesine basılmak suretiyle herhangi bir aşamada durdurulabilir. Eğer su seviyesi ekranda ilgili uyarı simgesi ile de gösterildiği gibi en düşük seviyede ise, sterilizasyon işlemi başlatılamayacaktır SU TANKININ EL ĐLE (MANUEL OLARAK) DOLDURULMASI Su dolum pompasında herhangi bir problem olması halinde, su tankı el ile de doldurulabilir. Makineyi çalıştırınız ve ekraın kenarında yer alan kapağın vidalarını gevşetiniz. Daha sonra ürün ile birlikte verilen huniyi kullanmak suretiyle (paragraf 5) resimde gösterildiği gibi tankı doldurunuz: ekranda maksimum su seviyesi simgesi gözüktüğü anda (paragraf 6.3) el ile su dolum işlemi durdurulmalıdır. Sadece demineralize edilmiş su kullanınız (su kalitesi paragraf 10.7 de belirtilmiştir). Huni, aksesuar olarak ürün içerisinde yer almaktadır: kapağı açınız ve huniye bağlı silikon hortumu takınız. Doldurma işlemi makine AÇIK konumda iken yapılmalıdır: bu şekilde su dolumunun kontrolü kolaylaşır. Đşlem sonunda kapağı yerine vidalayarak parmağınız ile sıkınız ANA SU ŞEBEKESĐNDEN DOLUM YAPILMASI Eğer sistem içerisinde suyu saflaştırıcı (demineralize edici) bir cihaz mevcut ise, su bağlantılarını paragraf 4.1 de belirtildiği gibi hazırlayınız ve makine yazılımını paragraf 8.5 te anlatıldığı gibi ayarlayınız KĐRLĐ SU TANKININ EL ĐLE (MANUEL OLARAK) BOŞALTILMASI Kirli su tankının kapasitesi 4.5 litredir. Tankı boşaltmak için, makine ie birlikte verilen silikon hortumu kullanınız ve boşaltma bağlantı yerine (bakınız fotoğraf) monte ediniz. Bağlantı ucunu otoklava doğru bastırınız ve tüm suyun boşalmasını bekleyiniz. Bağlantı ucunu tekrar dışarıya doğru çekip hortumu çıkarınız. Kirli su içerisinde kontamine kalıntılar yer alabilir, bu yüzden ekipmandan su boşaltılırken koruyucu eldivenler giyilmesi tavsiye edilmektedir.

13 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Bakteri filtresi: yaklaşık 300 döngü sonrasında veya en geç her üç ayda bir yenisi ile değiştiriniz. Su boşaltma bağlantısı: makine ile birlikte verilen silikon hortumu bağlantı ucuna takarak kullanınız. Bağlantıyı otoklava doğru bastırınız ve hortumu çıkarmadan önce tüm su boşalıncaya kadar bekleyiniz. Bağlantıyı tekrar dışarı doğru çekiniz ve hortumu çıkarınız. BOŞALTTIKTAN SONRA HORTUMU ÇIKARINIZ KĐRLĐ SU TANKININ OTOMATĐK OLARAK BOŞALTILMASI Kirli su tankını manuel olarak boşaltma gereksinimini ortadan kaldırmak için, otokavın arkasında yer alan musluğu kullanınız. Musluğa bir hortum bağlayarak bir metal kepçe ile sabitleyiniz ve hortumun diğer ucunu bir kaba veya doğrudan kanalizasyona bağlayınız (paragraf 4.1). Musluğu açık bırakınız: kirli su toplama kabı veya doğrudan kanalizasyona otomatik olarak boşaltılacaktır TEMĐZ SU TANKININ BOŞALTILMASI VE TEMĐZLENMESĐ Tankı boşaltmak ve temizlik amacıyla içerisine ulaşabilmek için paragraf 8.8 de belirtilen talimatları izleyiniz. Bu işlem sadece temiz su şebekesinden (eğer otoklav dış kaynaklı bir su saflaştırıcı cihaza bağlı ise) giriş bağlantısını kestikten sonra yapılabilir. CEN STANDARDI DIN EN 285 Buharlaşma kalıntıları Silikon Dioksit (SiO) 10.7 SU KALĐTE TABLOSU (DIN EN 285) En yüksek değer 10 mg/l Demir 0.2 mg/l Kadmiyum mg/l Kurşun 0.05 mg/l Ağır metal kalıntıları (demir, kadmiyum ve kurşun hariç) 0.1 mg/l Klor 2 mg/l Fosfat 0.5 mg/l Đletkenlik (20 C de) 15 µs/cm ph değeri 5 ila 7 Görünümü Renksiz, temiz, tortusuz Sertliği 0.02 mmol/l NOT: Tabloda belirtilen değerler üzerindeki konsantrasyonlarda kontaminant içeren suların kullanılması, ekipmanın bileşenlerini ve özellikle buhar yapıcı parçasını ciddi biçimde hasara uğratarak hizmet ömrünü belirgin biçimde kısaltabilir ve üretici garantisini de devre dışı bırakır.

14 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / STERĐLĐZASYON TABLOSU Kullanım esnasında steril olduklarından emin olunması için keskin cerrahi enstrümanlar paketlenmelidir. Tabloda görülen veriler sadece yaklaşık değerlerdir: seçilen sterilizasyon döngüsü tipi, sterilize edilecek materyallerin üreticisi tarafından sağlanmış olan verilere dayandırılmalıdır. Bu otoklav sıvıların sterilizasyonu için uygun değildir. Toplam döngü süresi çeşitli faktörlere (ör: yük tipi ve ağırlığı, vb.) bağlı olarak değişebilir. Döngü tipi ve toplam süresi* Helix /B&D testi 35 dak. Vakum testi 15 dak. 121 içi boş cisim paketli 43 dak. 134 içi boş cisim paketli 35 dak. 121 paketli içi dolu cisim 40 dak. 134 paketli içi dolu cisim 33 dak. PRION (134 ) 51 dak. 121 Pöröz 55 dak. 134 Pöröz 55 dak. 121 Hızlı 33 dak. 134 Hızlı 23 dak. 134 içi boş cisim Açık 30 dak. DĐKKAT: 23 lt modeller için Döngü tipi Sterilizasyon (dakika) 11.1 B TĐPĐ OTOKLAV Min. kurutma Basınç Test Vakum Maksimum safhası # yük Sadece test paketi Sterilize edilecek materyal ve enstrümanlar Test döngüsü Test / / Vakum Test döngüsü B kg B kg S kg S kg B kg B kg B kg S kg S kg B kg Kuruma süresi her döngü için 5 dakika daha fazladır. Toplam süreler yaklaşık dakika fazla hesaplanmalıdır. Tolere edilebilir yük 1 kg civarında artabilir ( Pöröz döngülerde 0.5 kg). Kırılgan içi boş cisim, paslanmaz içi boş cisim ve aerotörler (paketli) Paslanmaz içi boş cisim ve aerotörler (paketli) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisim (paketli) Kauçuk ve metal içi dolu cisim (paketli) Paslanmaz içi boş cisim ve metal enstrümanlar (paketli) Pöröz materyaller (paketlenmemiş) Pöröz yükler (paketli) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisim (paketlenmemiş) Kauçuk ve metal içi dolu cisim (paketlenmemiş) Paslanmaz içi boş cisim ve aerotörler (paketlenmemiş)

15 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / S TĐPĐ OTOKLAV Döngü tipi ve toplam süresi* Bowie & Dick testi 30 dak. Vakum testi 15 dak. 121 içi boş cisim, paketli 38 dak. 134 içi boş cisim, paketli 36 dak. 121 paketli içi dolu cisim 35 dak. 134 paketli içi dolu cisim 30 dak. PRION (134 ) 45 dak. 121 Pöröz 50 dak. 134 Pöröz 50 dak. 121 Hızlı 25 dak. 134 Hızlı 28 dak. 134 Đçi boş cisim, paketsiz 30 dak. DĐKKAT: 23 lt modeller için Döngü tipi Sterilizasy on (dakika) Min. kurutma Basınç Test Vakum Maksimu safhası # m yük Sadece test paketi Sterilize edilecek materyal ve enstrümanlar Test döngüsü Test / / Boş Test döngüsü S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg Kuruma süresi her döngü için 5 dakika daha fazladır. Toplam süreler yaklaşık dakika fazla hesaplanmalıdır. Tolere edilebilir yük 1 kg civarında artabilir ( Pöröz döngülerde 0.5 kg). Kırılgan içi boş cisim, paslanmaz içi boş cisim (SADECE paketlenmiş) Paslanmaz içi boş cisim (SADECE paketlenmiş) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisimler (SADECE paketlenmiş) Kauçuk ve metal cisimler (SADECE paketlenmiş) Paslanmaz içi boş ve metal enstrümanlar (paketlenmiş ve açık) Pöröz materyaller (açık) Pöröz yükler (paketlenmiş ve açık) Kauçuk ve kırılgan içi dolu gisimler (açık) Kauçuk ve metal içi dolu cisimler (açık) Paslanmaz içi boş cisimler ve aerotörler (açık)

16 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / N TĐPĐ OTOKLAV Döngü tipi ve toplam süresi* 121 içi dolu cisimler açık 42 dak. 134 içi dolu cisimler açık 29 dak. PRION (134 ) 45 dak. 121 Hızlı 31 dak. 134 Hızlı 19 dak. DĐKKAT: 23 lt modeller için Döngü tipi Sterilizasy on (dak.) Min. kurutma Basınç Maksimu m yük N ,5 kg N ,5 kg N ,5 kg N kg N kg Kuruma süresi her döngü için 5 dakika daha fazladır. Toplam süreler yaklaşık dakika fazla hesaplanmalıdır. Tolere edilebilir yük 1 kg civarında artabilir. Sterilize edilecek materyal ve enstrümanlar Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisimler (açık) Kauçuk ve metal içi dolu cisimler (açık) Paslanmaz içi dolu cisimler ve metal enstrümanlar (açık) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisimler (açık) Kauçuk ve metal içi dolu cisimler (açık) 11.4 GECE DÖNGÜSÜ Eğer otoklav kullanımda değilse, sadece ekran zemininin aydınlandığı enerji tasarrufu moduna girecektir. Herhangi bir düğmeye basılması durumunda (sadece START/STOP hariç), ekranda bir önceki döngüye ait sonuçlar sergilenecektir (ör: END CYCLE). Herhangi bir döngü, gece döngüsü yapılabilir. DĐKKAT: Gece döngüsü sonrasında, kapağın açılması sırasında sterilizasyon haznesinin tabanında ve PORTHOLE GASKETte bir miktar su zerresi bulunması normaldir. Alarm durumunda işlemi tekrar ediniz! 12. TEST DÖNGÜLERĐ 12.1 "BOWIE & DICK" DÖNGÜSÜ (sadece B ve S tiplerinde) Bowie & Dick döngüsü, pöröz bir cisim içerisine buharın düzgün bir biçimde penetre olduğu teyid edilir. Bu döngüyü, ortadaki tepsi hariç tüm tepsileri hazneden çıkardıktan sonra uygulayınız: başka hiçbir enstrüman olmadan test paketini bu tepsiye yerleştiriniz. Helix / B&D döngüsünü seçerek işlemi başlatınız. Döngü sonucu, test paketi sonucu ile teyid edilir "HELIX TEST" DÖNGÜSÜ (sadece B tipinde) Bu test, içi boş bir cisim içerisine buharın düzgün biçimde penetre olduğunun teyid edilmesi için kullanılmalıdır. Bu döngüyü, ortadaki tepsi hariç tüm tepsileri hazneden çıkardıktan sonra uygulayınız: Helix-gösterge sistemini bu tepsi üzerine yerleştiriniz (başka bir enstrüman olmadan). Helix / B&D döngüsünü seçerek işlemi başlatınız. Döngü sonucu, test materyali içerisindeki test kağıdı ile teyid edilir n test paketini bu tepsiye yerleştiriniz. Döngü sonucu, test paketi sonucu ile teyid edilir (bakınız aşağıdaki çizim). Önemli: işlem otoklav sıcakken yapılmalıdır.

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI EVİ SERİSİ AL- EVI 17 AL- EVI 24 AL- EVI 32 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI EVİ SERİSİ AL- EVI 17 AL- EVI 24 AL- EVI 32 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI EVİ SERİSİ AL- EVI 17 AL- EVI 24 AL- EVI 32 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş Aldea Isı pompasının tam

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZR-S SRK7ZR-S SRK80ZR-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981

Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981 Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981 Revizyon D 16/09/2008 Ürün Geri Dönüşüm Bilgisi Bu sembol ile işaretlenmiş elektronik ekipmanlar 12 Ağustos 2005 itibariyle Avrupa kamusal imha sistemlerinde imha edilemeyecektir.

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE BU KOMPRESÖRÜ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU İNCELEYİN. GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN KULLANICI KILAVUZU Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN Bu sayfa boş bırakılmıştır. AP 75730, Rev. 2.2 15.05.2012 Sayfa 2 TELİF HAKKI BİLDİRİMİ Telif hakkı 17 Kasım 2011

Detaylı

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU Çoklu Split Serisi - Kanalsız Split, Kaset Tipi İç Mekan Ünitesi

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU Çoklu Split Serisi - Kanalsız Split, Kaset Tipi İç Mekan Ünitesi CM - Çoklu Split Serisi R-410A Ultra Yüksek Verimli, Kaset Tipi İç Mekan Ünitesi Kaset: 2,5-5 kw Kapasiteli Sedna Aire, şimdi sizlere, daha verimli ve çevre dostu bir soğutucu (R-410A) kullanan, kanalsız

Detaylı

FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop

FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop Parça Numarası FSE-050-TR-4.0 Ocak 2014 Çıkış. Bu kılavuz, Fuse 1C Kolonoskop ve FuseBox İşlemci için tüm çalıştırma talimatlarını içermektedir. Yeniden

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Kullanım kılavuzu R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı