S tipi. B tipi. N tipi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S tipi. B tipi. N tipi"

Transkript

1 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Değerli Müşterimiz, Bu otoklav, küçük enstrümanlar ve ekipmanın buhar ile sterilizasyonu için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanım kılavuzunun dikkatlice okunması gereklidir ve gerekli işlemler doğru biçimde yapılmalıdır. Bu kılavuzda detaylı olarak belirtilenler dışındaki işlemlerde cihazı kullanmayınız. Üretici, bu ekipmanın hatalı kullanımından kaynaklanan ve doğrudan veya dolaylı biçimde kişiler veya mülk üzerinde meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir. Kendi güvenliğiniz ve çalışma süresini kısaltmak için 2. paragrafı ( Semboller ve güvenlik araçları ), aynı zamanda 6. ve 10. paragrafları ( Kumanda paneli ve Su tankının doldurulması ve boşaltılması ) çok dikkatli biçimde okuyunuz. Kullanıcı, bu ekipmanı kullanmaya başlamadan önce teknik özellikler ile ilgili paragrafı okumalıdır. BĐLGĐ TABLOSU (Ek D - EN13060:2004) GEREKSĐNĐMLER B S N Dinamik sterilizasyon haznesi basıncı X X X Hava çıkışı X X Boş hazne X X X Katı yük X X X Küçük pörözlü cisimler X Küçük pörözlü yükler X Full pörözlü yükler X B tipi içi boş yükler X A tipi içi boş yükler X Çoklu sargı X Kurutma, katı yükler X X X Kurutma, pöröz yükler X X Reziduel hava X X = mevcut STERĐLĐZASYON DÖNGÜSÜ ÖRNEĞĐ B tipi S tipi Pressure (Bar) 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, ,50 0,50-0,80-0,75-0,75 2,06 dry 0 Pressure (Bar) 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, ,00 1,00 0,20-0,70 0,20 2,06 dry 0 Time Time N tipi 2,5 2 2,06 Pressure (Bar) 1,5 1 0,5 1,00 1,00 1,00 0-0,5 0,20 0,20 0,20 dry 0 Time

2 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / ĐÇĐNDEKĐLER PARAGRAF VE BAŞLIK ĐÇĐNDEKĐLER SEMBOLLER VE GÜVENLĐK ARAÇLARI PAKETLEME, SAKLAMA VE ĐMHA 4.ĐLK KURULUM Su bağlantıları AKSESUARLAR 5.1 Standart aksesuarlar KUMANDA PANELĐ 6.1 Ekran 6.2 Tuş takımı 6.3 Gösterge simgeleri YAZICI 7.1 Yazıcı rulosunun değiştirilmesi 7.2 Yazıcı ucun temizlenmesi 7.3 Çıktılar: veri okuma ve yorumlama KULLANICI MENÜSÜ 8.1 Dil seçimi 8.2 Zaman ayarı 8.3 Tarih ayarı 8.4 Atm. Basıncı (otomatik ayar) 8.5 Su dolum modu (pompa veya ana su şebekesi) 8.6 Döngü yeniden yazımı 8.7 Acil durum AÇMA/KAPAMA 8.8 H 2 O Deşarjı ĐLK KULLANIM 9.1 Kapağın kapatılması 9.2 Test işlemi SU TANKI DOLUMU VE BOŞALTILMASI 10.1 Temiz su ile otomatik tank dolumu 10.2 Manuel su tankı dolumu 10.3 Ana şebekeden su dolumu 10.4 Kirli su tankının manuel olarak boşaltılması 10.5 Kirli su tankının otomatik olarak boşaltılması 10.6 Temiz su tankının boşaltılıp temizlenmesi 10.7 Su kalitesi tablosu STERĐLĐZASYON TABLOSU 11.1 B tipi otoklav 11.2 S tipi otoklav 11.3 N tipi otoklav 11.4 Gece döngüsü TEST ĐŞLEMĐ 12.1 Bowie & Dick döngüsü 12.2 Helix-test döngüsü 12.3 Vakum testi döngüsü 12.4 Bakteriyolojik Deneme Testi STERĐLĐZASYON ÖNERĐLERĐ ALARM VE HATALAR 14.1 Alarmlar 14.2 Hatalar BAKIM 15.1 Günlük bakım 15.2 Haftalık bakım 15.3 Üç aylık bakım 15.4 Yıllık bakım: kontrol 15.5 Kapak ayarı TEKNĐK ÖZELLĐKLER GARANTĐ

3 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / SEMBOLLER VE GÜVENLĐK ARAÇLARI VOLTAJ TOPRAKLAMA DĐKKAT YÜKSEK ISI DĐKKAT: KULLANIM TALĐMATLARINI DĐKKATLĐCE OKUYUNUZ Bu ekipmanda aşağıdaki güvenlik araçları mevcuttur: Kapak ve otomatik kilit sistemini kontrol eden üç adet mikro-anahtar: tüm anahtarlar birbirinden bağımsızdır ve kapağın kapatılıp düzgün biçimde kilitlendiğinden emin olunmasını sağlar. Eğer sorun meydana gelirse, kullanıcı bir alarm ile uyarılır ve cihaz çalışmaz. Eğer sterilizasyon işlemi esnasında bir sorun meydana gelirse, mikroişlemci işlemi durdurur ve derhal makinenin basınç seviyesini düşürür. Đki ayrı mekanik termostat, çeşitli bileşenlerin sıcaklıklarının daha önceden ayarlanmış değerleri kaza ile geçmesine engel olur. Termostatlar manuel olarak ayarlanabilir. Dört adet elektronik sıcaklık sensörü, işlem sırasında aşırı sıcaklıktan kaynaklanabilecek sorunları engellemek için sürekli olarak makine üzerindeki tüm kritik noktaları izler. Bir adet basınç azaltma güvenlik valfi, patlama riskine karşı koruma sağlar. Bir adet elektronik basınç ayarlayıcı tüm solenoid valfleri kontrol eder ve eğer bir aşırı basınç oluşumu tespit edilirse valfleri açar. GENEL UYARILAR Bu ekipman sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. Bu ekipman kuru ve korumalı bir ortamda kullanılmalıdır. Güç kablosunun durumudu periyodik olarak kontrol ediniz: eğer kablo mükemmel durumda değilse ekipmanı çalıştırmayınız. Makine çalışırken veya ana güç kaynağı elektrik şebekesine bağlıyken bakım işlemi yapmayınız. Tüm yanıcı maddeleri makineden uzak tutunuz. Her zaman ilgili sağlık ve güvenlik kurallarınca belirtilen kişisel koruyucu ekipman giyiniz. Ekipmanı bu kullanım talimatlarında belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.

4 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / PAKETLEME, SAKLAMA VE ĐMHA Otoklavın taşınabilmesi için kullanılan karton paket STERĐL DEĞĐLDĐR. Otoklav kırılgandır ve dolayısıyla özenli biçimde taşınmalıdır. BAŞ AŞAĞI ÇEVĐRMEYĐNĐZ. Otoklav tüm aksesuarları hazne içerisinde olduğu halde paketlenmiştir. Bir polietilen ambalaja sarılarak bir karton kutu içerisine yerleştirilmiştir. Kaza ile zarar görmesini engellemek için, polistiren veya karton ile desteklenmiştir. Karton kutunun taşıma esnasında daha da fazla korunabilmesi için tahta bir çerçevesi mevcuttur C arasında sıcaklıkta, kuru ve korumalı bir yerde muhafaza ediniz. Kullanıcı tarafından ekipmanın paketinin garanti süresince korunması tavsiye edilir: eğer ekipman tamir için orijinal paketi ile geriye gönderilmez ise, yeniden gönderilmesi sırasında kullanıcı tarafından yeniden paketleme giderinin ödenmesi gerekir. Paketin açılması ve otoklavın çıkarılması Ekipmanın kartondan çıkarılması için en az iki kişi gereklidir, aşağıdaki talimatlar izlenmelidir: Kutuyu açınız ve ekipmanın çıkarılması sırasında yaralanmayı engellemek için kutu üzerindeki zımbaları çıkarınız. Kullanım talimatlarını dikkatli biçimde okuyunuz. Plastikten imal edilmiş parçalara aşırı yük uygulamadan, makineyi kenarlarından tutarak kutusundan çıkarınız. Makineyi en az 70 kg yük kapasitesine sahip bir yatay düzlem yüzey üzerine yerleştiriniz. Fişi elektrik prizine bağlayınız. Orijinal fişi değiştirmeyiniz; ekstra bağlantılar yapmayınız, çoklu prizlere veya benzerlerine bağlamayınız, otoklavın bağlandığı tesisatın tüm ilgili yönetmelikler ile uyumlu olduğundan belirtilen yükü (16. paragraf) kaldırabilecek kapasitede olduğundan emin olunuz. DOOR düğmesine basarak kapağı açınız. Aksesuar kitini hazneden çıkarınız ve cihazı kapatınız. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 4 VE 4.1. PARAGRAFLARI DĐKKATLĐ BĐÇĐMDE OKUYUNUZ. ĐMHA Đmha edilmesi durumunda, ilgili ülkenin yürürlükteki yönetmeliklerine uyunuz.

5 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / ĐLK KURULUM Otoklavın doğru biçimde kurulumu, düzgün biçimde çalışmasının en önemli koşuludur. Kurulum esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar: Cihaz sadece yetkili personel tarafından girilebilen bir laboratuarda kurulmalıdır. Çalışma ortamı uygun biçimde aydınlatılmış olmalı (bakınız UNI standardı 10380) ve yeterli düzeyde havalandırılmalıdır. Cihazı en az 70 kg yük kapasitesine sahip, tamamen düz ve yatay bir yüzeye yerleştiriniz. Otoklav fabrika çıkışlı olarak dengelendirilmiştir. Sterilizasyon haznesi cihazın arka kısmına doğru hafiçe meyillendirilmiştir. Duvar ile otoklavın arka kısmı arasında en az 5 cm mesafe olduğundan emin olunuz. Otoklavı, sterilizasyon haznesinin incelenebilmesi ve temizlenebilmesi için yeterli mesafe mevcut olacak şekilde konumlandırınız. Otoklavı lavabolar veya musluklara yakın konumlandırmayınız: bu cihazın dış kısmı suya karşı dayanıklı değildir. Ekipmanı ısı kaynaklarına (ör: diğer otoklavlar, fırınlar, vb.) yakın konumlandırmayınız. SU BAĞLANTILARI Su bağlantıları, ekipmanın düzgün çalışması için büyük önem taşır (detaylar için bakınız resim): Resimde detaylandırılmış talimatlara uyunuz. Mevcut ise, P1 üzerindeki silikon hortumu çıkarınız. Otomatik kirli su boşaltma fonksiyonunu kullanmak için, "R2 Musluğu" her zaman açık olmalıdır. Giriş 1 4/6mm hortum ile kullanılmalıdır. HĐÇ BĐR ZAMAN "R2 Musluğu" ile P1 aynı terminal üzerine bağlanmamalıdır: her zaman iki ayrı hortum kullanılmalıdır. Otoklavın arkası ile duvar arasında en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır. RS232 portu P1: rezidüel buhar yoğunlaşması için bir silikon hortum BAĞLAMAK için kullanınız. Hortum HĐÇ BĐR ZAMAN yoğunlaşma tankı içerisindeki suya temas etmemelidir. Giriş 1: Ana şebekeden su doldurma girişi olarak kullanınız. R1 Musluğu: Sadece temiz suyu boşaltmak için kullanınız. R2 Musluğu: otomatik kirli su drenajı için kullanınız (paragraf 10.5). DĐKKAT:

6 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Eğer ana su şebekesinden su dolduruluyor ise, hazne içerisi yerine doğrudan drenaja boşaltım yapmak için silikon hortumun P1 e bağlanması gereklidir. 5. AKSESUARLAR Tepsi tutucusu, 4 tepsi ve aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte sunulmaktadır. TEPSĐ ÇIKARILMASI VE KAPAĞIN AYARLANMASI ĐÇĐN GEREÇ Bakınız resim: -Kapak ayarı için sol tarafını kullanınız (par.15.5); -Sıcak tepsileri çıkarmak için sağ tarafını kullanınız TEMĐZLEME SÜNGERĐ Sünger, 15. paragrafta belirtildiği gibi kullanılmalıdır. DOLDURMA HORTUMU Filitreyi su haznesine bağlayınız ve diğer ucunu hazne ağzının üst sol tarafındaki hotum bağlantı ucuna bağlayınız: doldurmaya başlamak için PUMP düğmesine basınız. 2 BOŞALTMA HORTUMU: Hortumlardan birisi madde 10.4 te belirtildiği gibi, kullanılmış suyun drenajı için kullanılmalıdır. Đkinci hortum madde 4.1 de belirtildiği gibi P1 e bağlanmalıdır. ACĐL DURUM HUNĐSĐ Huniyi sadece giriş pompası bozulmuş ise kullanınız (paragraf 10.2).

7 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / KUMANDA PANELĐ Kumanda kontrollerini doğru biçimde anlamak ve kullanmak için, paragraflar 6.1, 6.2 ve 6.3 ü okuyunuz. GÖSTERGE EKRANI STERĐLĐZASYON HAZNE ĐÇĐ BASINCI STERILIZASYON HAZNE ĐÇĐ SICAKLIĞI STERĐLĐZASYON ZAMANI DOOR DÜĞMESĐNE BASILI TUTARAK OTOKLAV TOPLAM SÜRE VE DÖNGÜ SAYACI ĐZLENEBĐLĐR C -0.12bar 121 unwrapped 16:00 str 10:00 dry VACUUM SEÇĐLEN DÖNGÜ TĐPĐ KURUMA ZAMANI MEVCUT DÖNGÜ FAZI GÖSTERGE SĐMGELERĐ (paragraf 6.3) 6.2 TUŞ TAKIMI Ekran (par. 6.1) DOOR Bu düğme, sterilizasyon tamamlandığında kapağı açar. Bu düğmeye basılı tutarak toplam STR+DRY zamanını ve döngü sayacını izleyebilirsiniz. Eğer kapak kapalı tutularak DOOR düğmesine en az 5 sn basılır ise, yeni bir sterilizasyon işlemine başlamaksızın kapak kapanır. DOOR SELECT PUMP START/STOP SELECT Bu düğme istenilen döngü tipini seçer. Aynı zamanda KULLANIM MENÜSÜ nün girilmesinde kullanılır (par. 8). PUMP Tankı su ile doldurmak için kullanılır. Đşlemi sıfırlamak için en az 5 sn basılı tutunuz. START/STOP Sterilizasyon işlemini başlatır. Döngü çalışıyorken, düğmeye 1 sn. den fazla basılması, işlemi durdurur.

8 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / GÖSTERGE SĐMGELERĐ 1* Bu simge, bir sterilizasyon işlemine başlandıktan hemen sonra görünür ve makine kapağının kilitli olduğunu gösterir. 2* Bu simge bir sterilizasyon işleminin yapılmakta olduğunu bildirir: okların dönmekte olduğu gözlenebilir. 3* Bu simge yazıcıda kağıt bulunmadığını veya yazıcı kapağının tam olarak kapalı olmadığını bildirir. Makine, herhangi bir risk olmadan sterilizasyon işlemini yürütebilir. 4* B Seçilmiş olan döngü tipi (B, S veya N tipi). 5* 6* Bu simge kullanıcıyı temiz suyun en az düzeyde olduğu konusunda uyarır: yeni bir döngü başlatmak mümkün değildir. Sterilizasyon işlemine başlamadan önce cihaza su ekleyiniz. Temiz su tankı tamamen doludur. Eğer PUMP düğmesine tekrar basılırsa, ekranda FULL WATER RESERVOIR" yazısı gözükecek ve kullanıcıyı tankın su ile daha fazla doldurulmasının mümkün olmadığı konusunda uyaracaktır. 7* * bakınız paragraf 6.1 Bu simge görünmekte iken, sterilizasyon işlemine başlanamaz: kirli su tankı tamamen boşaltılmalıdır. Drenaj musluğunu kapatmadan önce tüm suyun akarak drene olmasını sağlayınız (bakınız paragraf 10.4). 7. YAZICI Herhangi bir sterilizasyon işlemine başlanırken, otoklav seçilen döngü tipi ile ilgili tüm değerleri, makine modeli ve seri numarasını yazdırmaya başlar (paragraf 7.3). Sterilizasyon işlemi tamamlandığında, yazıcı yazdırma işlemini durdurur: yazıcı üzerindeki kesici aparatı kullanarak çıktıyı koparıp alınız (basitçe çıktı kağıdını yukarıya doğru çekiniz. Eğer yazıcı kapağı düzgün biçimde kapatılmazsa veya yazıcıda kağıt biterse ilgili gösterge simgesi kullanıcıyı uyarmak için ekranda gözükecektir (paragraf 6.3). Yazıcı çıktılarının dosyalanması ile ilgili yerel sağlık otoriteleri tarafından bildirilen talimatları inceleyiniz. Yazıcı çıktılarının doğru ve uzun ömürlü biçimde saklanabilmesi için ışık ve ısı kaynaklarından uzak tutulmaları gereklidir. 7.1 YAZICI RULOSUNUN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ Yazıcı rulosunu değiştirmek için: kapağı açınız, boşluk içerisine yeni bir termal kağıt rulosu (genişlik en fazla 57 mm olmalıdır) yerleştiriniz ve kapağı kapatırken kağıt ucunu bir miktar dışarı çıkarınız. Sadece termal kağıt kullanınız. Termal kağıdın doğru biçimde konumlandırıldığından emin olunuz: eğer kağıdın yanlış tarafı yukarıya gelecek çekilde yerleştirilirse, çıktılar boş olarak alınacaktır.

9 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / YAZICI UCUN TEMĐZLENMESĐ Eğer yazıcı çıktıları zor okunmakta ise, yazıcı uç alkol ile nemlendirilmiş bir bez ile silinmelidir: yazıcı kapağını açınız, kağıt ruloyu çıkarınız ve yazıcı ucunu temizleyiniz (bakınız resimde gösterilen noktalar). Yazıcının içerisindeki tozu uzaklaştırmak için kompresör ile hava tatbik ediniz. Yazıcı uç kesme aparatının altındadır. Temizleme işlemi makine KAPALI konumda iken yapılmalıdır. Termal kağıdı bir miktar dışarı çıkarınız. Kapak tam olarak kapatılmaz ise veya kağıt biterse ilgili simge ekranda yanıp sönecektir. 7.3 YAZICI ÇIKTILARI Yazıcı çıktılarında yer alan blgilerin okunması ve yorumlanması. Model. Seri no. Yazılım kodu. Döngü başlama tarihi. Seçilen döngü. Zamanı gösteren kolon: saat, dakika, saniye. Sıcaklık derecelerini gösteren kolon ( C). Başlatılan döngü sayısı. Uygulanacak döngü hakkında bilgi: en düşük döngü sıcaklığı ve basınç değerleri. Mevcut döngü safhası. Basınç değerlerini gösteren kolon. Kullanıcı imzası. Döngü sonucu.

10 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / KULLANICI MENÜSÜ Kullanıcı menüsünü girmek için, kaydedilen dil seçeneği ekranda gözükünceye kadar SELECT düğmesine basılı tutarak makineyi ana AÇMA/KAPAMA anahtarından çalıştırınız. Ekranda.. ENGLISH gözüktüğünde, istenilen dili seçmek için DOOR ve PUMP düğmelerini kullanınız. Zaman ayarına geçmek için START/STOP düğmesine basınız.. TIME: hh mm ss Bu sayfa zamanı ayarlamanızı sağlar. Değeri yükseltmek için DOOR düğmesine, azaltmak için PUMP düğmesine basınız; Değiştirilcek olan değer üzerine gelmek için SELECT düğmesine basınız. Tarih ayarına geçmek için START/STOP düğmesine basınız. DATE: dd mm yy Bu sayfa tarihi ayarlamanızı sağlar. Değeri yükseltmek için DOOR düğmesine, azaltmak için PUMP düğmesine basınız; Değiştirilcek olan değer üzerine gelmek için SELECT düğmesine basınız. atm basıncı ayarına geçmek için START/STOP düğmesine basınız. atm PRESSURE _. _ bar Bu makine otomatik olarak doğru atmosfer basıncını ayarlamaktadır. Ekipmanın hasar görmemesi için bu ayarın değiştirilmemesi tavsiye edilir. Su dolum kaynağı seçimine geçmek için START/STOP düğmesine basınız. CHARGE WATER BY Bu sayfa su dolum kaynağının seçiminde kullanılır. Eğer dış dolum modu kullanılır ise (demineralize edici), DOOR ve PUMP düğmelerini kullanarak istenilen değerleri giriniz, daha sonra ayarı kaydetmek için SELECT düğmesine 5 saniye (sistemden uyarı sesi gelinceye kadar) basınız. Döngülerin kaydedilmesi fonksiyonunu ayarlamak için START/STOP düğmesine basınız. CYCLES RE-PRINT Bu fonksiyon, makine tarafından gerçekleştirilmiş olan son sterilizasyon döngülerinin tek bir hareket ile kayıt altına alabilmenizi sağlar. Bu döngüler makinenin yazıcısı tarafından yazdırılabilir, ya da SELECT düğmesine 5 saniye basılarak bir PC ye aktarılabilir. Acil durum açma ve kapama ayarları için START/STOP düğmesine basınız. EMERGENCY ON/OFF Acil durum AÇMA ayarı sadece uzman teknik personel tarafından yapılır. Su drenajı ayarları için START/STOP düğmesine basınız. DISCHARGE H2O Eğer sterilizatör bir dış su kaynağına (demineralize edici) bağlı durumda ise bu işlemi yapmayınız: işleme başlamadan önce tüm su girişi bağlantılarını iptal ediniz paragraf 4.1). Dil seçim sayfasına dönmek için START/STOP düğmesine basınız; menüden çıkmak için basılı tutunuz. START/STOP düğmesine basılı tutarak KULLANICI MENÜSÜNÜ istediğiniz aşamada terk edebilirsiniz.

11 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / ĐLK KULLANIM SĐSTEMĐN ĐLK KEZ KULLANILMASI Otoklavın kurulumundan sonra (paragraflar 4 ve 4.1 de belirtildiği gibi), tüm su bağlantılarının sızdırmaz olduğundan emin olunuz. Aşağıda detaylı bçimde anlatıldığı gibi hareket ediniz: Ana güç anahtarını açarak cihazı çalıştırınız. KULLANICI MENÜSÜNE girerek (paragraf 8) sistemi seçilen dolum şekline uygun biçimde ayarlayınız (eğer su dolumu genel şebekeden yapılacak ise, su giriş bağlantılarının paragraf 4.1 de belirtildiği gibi olduğundan emin olunuz). Tankları su ile doldurunuz: temiz su LIV MAX (MAKSĐMUM SEVĐYE) simgesi gözüktükten sonra,deneme amaşı test sterilizasyon döngüsüne rastlanabilir (paragraf 9.1). En azından tepsi tutucuyu içeriye yerleştiriniz ve START düğmesine basarak sterilizasyon işlemini başlatınız: otoklav döngünün sonuna kadar otomatik olarak çalışacak ve sonunda bir sesli uyarı mekanizması ile birlikte ekranda END CYCLE bilgisi gözükecektir. Test Döngüsünü yürütünüz. 9.1 KAPAĞIN KAPATILMASI START düğmesi ile işlem başlatıldığında, kapak otomatik olarak kapanır. Ekranda kapağın kilitli olması ile ilgili simge gözükünceye kadar kapağın basılı tutulması gerekir (madde 6.3). Yeni bir sterilizasyona başlamadan da kapak kapatılabilir: kapıyı kapatınız ve DOOR düğmesine en az 10 saniye basınız. TEST DÖNGÜSÜ Bu test döngüsünün amacı otoklavın düzgün biçimde çalıştığından, taşınması esnasında bir zarar görmediğinden ve teknik sebeplerle herhangi bir işlevsel bozukluğa sahip olmadığından emin olmaktır. Bu testin BOWIE & DICK döngüsüne dayandırılması önerilir. Kapağı kapatınız ve START düğmesine basınız (lütfen madde 9.1 i okuyunuz). BOWIE & DICK: Döngü devam ederken, ekranda sıcaklık basınç kalan zaman seçilen döngü numarası döngü tipi mevcut döngü aşaması herhangi uyarı simgeleri gözükecektir. Tepsi tutacağını ve tepsileri makine içerisine paragraf 12.1 de belirtildiği gibi yerleştiriniz. Vakum pompası, belirlenen değere ulaşılıncaya kadar (VACUUM 1) hazne içerisindeki havayı boşaltmaya başlar, bu aşamadan sonra ön ısıtma fazına geçilir (PREHEATING). Bu aşama sırasında su enjeksiyon pompasından (hazne içerisine buhar enjekte etmek için kullanılır) gelen ince bir ses duyulabilir. Önceden belirlenen vakum değerine erişildiğinde, boşaltma (EXHAUST) aşamasına geçilir ve bu aşama tamamandıktan sonra önceden belirlenmiş değerlere ulaşılıncaya kadar (paragraf 11) iki vakum safhası ve iki ön ısıtma safhası daha geçilecektir. Sterilizasyon safhasına (STERILISATION) şimdi geçilecektir. Đşlem süresi boyunca, sterilizasyonun başarılı olduğundan emin olmak için basınç ve sıcaklık değerleri sürekli olarak yazılım tarafından kontrol edilecektir. Problemler meydana geldiğinde alarm devreye girecektir (bakınız paragraf 14 ve 14.1). Sterilizasyon safhası tamamlandıktan sonra, kurutma (DRYING) safhasına geçilecektir: hazne içerisindeki basınç tahliye edilecek ve nihai vakum safhası başlayacaktır (pompa, sterilize edilmiş enstrümanların iyice kuruması için hazne içerisindeki tüm buharı emecektir). Kapak ancak ekranda END CYCLE bilgisi gözüktükten sonra açılabilir. Đçeride pozitif veya negatif basınç bulunması halinde, kapak kilit sistemi açılmayacaktır (paragraf 6.2 de belirtilen DOOR ve PUMP düğmeleri ile ilgili talimatları uygulayınız). Ekipman ile birlikte verilen özel tutma sapı ile enstrümanları çıkarınız: elinizin yanmaması için koruyucu eldiven kullanınız.

12 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 SU TANKININ DOLDURULMASI VE BOŞALTILMASI 10.1 TANKIN TEMĐZ SU ĐLE OTOMATĐK OLARAK DOLDURULMASI Temiz su tankının toplam kapasitesi 4.5 litredir. Tankı doldurmak için, ürün ile birlikte verilen hortumu haznenin üstünde sol tarafındaki hortum bağlantı yerine bağlayınız (paragraf 5) ve PUMP düğmesine basınız: doldurma pompası en fazla 220 saniye kadar çalışacaktır. Maksimum seviyeyi gösteren simge (paragraf 6.3) ekranda gözüktüğünde, su pompası fazladan bir 5 saniye kadar daha çalışacak ve sonunda otomatik olarak duracaktır. Doldurma işlemi PUMP düğmesine basılmak suretiyle herhangi bir aşamada durdurulabilir. Eğer su seviyesi ekranda ilgili uyarı simgesi ile de gösterildiği gibi en düşük seviyede ise, sterilizasyon işlemi başlatılamayacaktır SU TANKININ EL ĐLE (MANUEL OLARAK) DOLDURULMASI Su dolum pompasında herhangi bir problem olması halinde, su tankı el ile de doldurulabilir. Makineyi çalıştırınız ve ekraın kenarında yer alan kapağın vidalarını gevşetiniz. Daha sonra ürün ile birlikte verilen huniyi kullanmak suretiyle (paragraf 5) resimde gösterildiği gibi tankı doldurunuz: ekranda maksimum su seviyesi simgesi gözüktüğü anda (paragraf 6.3) el ile su dolum işlemi durdurulmalıdır. Sadece demineralize edilmiş su kullanınız (su kalitesi paragraf 10.7 de belirtilmiştir). Huni, aksesuar olarak ürün içerisinde yer almaktadır: kapağı açınız ve huniye bağlı silikon hortumu takınız. Doldurma işlemi makine AÇIK konumda iken yapılmalıdır: bu şekilde su dolumunun kontrolü kolaylaşır. Đşlem sonunda kapağı yerine vidalayarak parmağınız ile sıkınız ANA SU ŞEBEKESĐNDEN DOLUM YAPILMASI Eğer sistem içerisinde suyu saflaştırıcı (demineralize edici) bir cihaz mevcut ise, su bağlantılarını paragraf 4.1 de belirtildiği gibi hazırlayınız ve makine yazılımını paragraf 8.5 te anlatıldığı gibi ayarlayınız KĐRLĐ SU TANKININ EL ĐLE (MANUEL OLARAK) BOŞALTILMASI Kirli su tankının kapasitesi 4.5 litredir. Tankı boşaltmak için, makine ie birlikte verilen silikon hortumu kullanınız ve boşaltma bağlantı yerine (bakınız fotoğraf) monte ediniz. Bağlantı ucunu otoklava doğru bastırınız ve tüm suyun boşalmasını bekleyiniz. Bağlantı ucunu tekrar dışarıya doğru çekip hortumu çıkarınız. Kirli su içerisinde kontamine kalıntılar yer alabilir, bu yüzden ekipmandan su boşaltılırken koruyucu eldivenler giyilmesi tavsiye edilmektedir.

13 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Bakteri filtresi: yaklaşık 300 döngü sonrasında veya en geç her üç ayda bir yenisi ile değiştiriniz. Su boşaltma bağlantısı: makine ile birlikte verilen silikon hortumu bağlantı ucuna takarak kullanınız. Bağlantıyı otoklava doğru bastırınız ve hortumu çıkarmadan önce tüm su boşalıncaya kadar bekleyiniz. Bağlantıyı tekrar dışarı doğru çekiniz ve hortumu çıkarınız. BOŞALTTIKTAN SONRA HORTUMU ÇIKARINIZ KĐRLĐ SU TANKININ OTOMATĐK OLARAK BOŞALTILMASI Kirli su tankını manuel olarak boşaltma gereksinimini ortadan kaldırmak için, otokavın arkasında yer alan musluğu kullanınız. Musluğa bir hortum bağlayarak bir metal kepçe ile sabitleyiniz ve hortumun diğer ucunu bir kaba veya doğrudan kanalizasyona bağlayınız (paragraf 4.1). Musluğu açık bırakınız: kirli su toplama kabı veya doğrudan kanalizasyona otomatik olarak boşaltılacaktır TEMĐZ SU TANKININ BOŞALTILMASI VE TEMĐZLENMESĐ Tankı boşaltmak ve temizlik amacıyla içerisine ulaşabilmek için paragraf 8.8 de belirtilen talimatları izleyiniz. Bu işlem sadece temiz su şebekesinden (eğer otoklav dış kaynaklı bir su saflaştırıcı cihaza bağlı ise) giriş bağlantısını kestikten sonra yapılabilir. CEN STANDARDI DIN EN 285 Buharlaşma kalıntıları Silikon Dioksit (SiO) 10.7 SU KALĐTE TABLOSU (DIN EN 285) En yüksek değer 10 mg/l Demir 0.2 mg/l Kadmiyum mg/l Kurşun 0.05 mg/l Ağır metal kalıntıları (demir, kadmiyum ve kurşun hariç) 0.1 mg/l Klor 2 mg/l Fosfat 0.5 mg/l Đletkenlik (20 C de) 15 µs/cm ph değeri 5 ila 7 Görünümü Renksiz, temiz, tortusuz Sertliği 0.02 mmol/l NOT: Tabloda belirtilen değerler üzerindeki konsantrasyonlarda kontaminant içeren suların kullanılması, ekipmanın bileşenlerini ve özellikle buhar yapıcı parçasını ciddi biçimde hasara uğratarak hizmet ömrünü belirgin biçimde kısaltabilir ve üretici garantisini de devre dışı bırakır.

14 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / STERĐLĐZASYON TABLOSU Kullanım esnasında steril olduklarından emin olunması için keskin cerrahi enstrümanlar paketlenmelidir. Tabloda görülen veriler sadece yaklaşık değerlerdir: seçilen sterilizasyon döngüsü tipi, sterilize edilecek materyallerin üreticisi tarafından sağlanmış olan verilere dayandırılmalıdır. Bu otoklav sıvıların sterilizasyonu için uygun değildir. Toplam döngü süresi çeşitli faktörlere (ör: yük tipi ve ağırlığı, vb.) bağlı olarak değişebilir. Döngü tipi ve toplam süresi* Helix /B&D testi 35 dak. Vakum testi 15 dak. 121 içi boş cisim paketli 43 dak. 134 içi boş cisim paketli 35 dak. 121 paketli içi dolu cisim 40 dak. 134 paketli içi dolu cisim 33 dak. PRION (134 ) 51 dak. 121 Pöröz 55 dak. 134 Pöröz 55 dak. 121 Hızlı 33 dak. 134 Hızlı 23 dak. 134 içi boş cisim Açık 30 dak. DĐKKAT: 23 lt modeller için Döngü tipi Sterilizasyon (dakika) 11.1 B TĐPĐ OTOKLAV Min. kurutma Basınç Test Vakum Maksimum safhası # yük Sadece test paketi Sterilize edilecek materyal ve enstrümanlar Test döngüsü Test / / Vakum Test döngüsü B kg B kg S kg S kg B kg B kg B kg S kg S kg B kg Kuruma süresi her döngü için 5 dakika daha fazladır. Toplam süreler yaklaşık dakika fazla hesaplanmalıdır. Tolere edilebilir yük 1 kg civarında artabilir ( Pöröz döngülerde 0.5 kg). Kırılgan içi boş cisim, paslanmaz içi boş cisim ve aerotörler (paketli) Paslanmaz içi boş cisim ve aerotörler (paketli) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisim (paketli) Kauçuk ve metal içi dolu cisim (paketli) Paslanmaz içi boş cisim ve metal enstrümanlar (paketli) Pöröz materyaller (paketlenmemiş) Pöröz yükler (paketli) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisim (paketlenmemiş) Kauçuk ve metal içi dolu cisim (paketlenmemiş) Paslanmaz içi boş cisim ve aerotörler (paketlenmemiş)

15 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / S TĐPĐ OTOKLAV Döngü tipi ve toplam süresi* Bowie & Dick testi 30 dak. Vakum testi 15 dak. 121 içi boş cisim, paketli 38 dak. 134 içi boş cisim, paketli 36 dak. 121 paketli içi dolu cisim 35 dak. 134 paketli içi dolu cisim 30 dak. PRION (134 ) 45 dak. 121 Pöröz 50 dak. 134 Pöröz 50 dak. 121 Hızlı 25 dak. 134 Hızlı 28 dak. 134 Đçi boş cisim, paketsiz 30 dak. DĐKKAT: 23 lt modeller için Döngü tipi Sterilizasy on (dakika) Min. kurutma Basınç Test Vakum Maksimu safhası # m yük Sadece test paketi Sterilize edilecek materyal ve enstrümanlar Test döngüsü Test / / Boş Test döngüsü S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg S kg Kuruma süresi her döngü için 5 dakika daha fazladır. Toplam süreler yaklaşık dakika fazla hesaplanmalıdır. Tolere edilebilir yük 1 kg civarında artabilir ( Pöröz döngülerde 0.5 kg). Kırılgan içi boş cisim, paslanmaz içi boş cisim (SADECE paketlenmiş) Paslanmaz içi boş cisim (SADECE paketlenmiş) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisimler (SADECE paketlenmiş) Kauçuk ve metal cisimler (SADECE paketlenmiş) Paslanmaz içi boş ve metal enstrümanlar (paketlenmiş ve açık) Pöröz materyaller (açık) Pöröz yükler (paketlenmiş ve açık) Kauçuk ve kırılgan içi dolu gisimler (açık) Kauçuk ve metal içi dolu cisimler (açık) Paslanmaz içi boş cisimler ve aerotörler (açık)

16 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / N TĐPĐ OTOKLAV Döngü tipi ve toplam süresi* 121 içi dolu cisimler açık 42 dak. 134 içi dolu cisimler açık 29 dak. PRION (134 ) 45 dak. 121 Hızlı 31 dak. 134 Hızlı 19 dak. DĐKKAT: 23 lt modeller için Döngü tipi Sterilizasy on (dak.) Min. kurutma Basınç Maksimu m yük N ,5 kg N ,5 kg N ,5 kg N kg N kg Kuruma süresi her döngü için 5 dakika daha fazladır. Toplam süreler yaklaşık dakika fazla hesaplanmalıdır. Tolere edilebilir yük 1 kg civarında artabilir. Sterilize edilecek materyal ve enstrümanlar Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisimler (açık) Kauçuk ve metal içi dolu cisimler (açık) Paslanmaz içi dolu cisimler ve metal enstrümanlar (açık) Kauçuk ve kırılgan içi dolu cisimler (açık) Kauçuk ve metal içi dolu cisimler (açık) 11.4 GECE DÖNGÜSÜ Eğer otoklav kullanımda değilse, sadece ekran zemininin aydınlandığı enerji tasarrufu moduna girecektir. Herhangi bir düğmeye basılması durumunda (sadece START/STOP hariç), ekranda bir önceki döngüye ait sonuçlar sergilenecektir (ör: END CYCLE). Herhangi bir döngü, gece döngüsü yapılabilir. DĐKKAT: Gece döngüsü sonrasında, kapağın açılması sırasında sterilizasyon haznesinin tabanında ve PORTHOLE GASKETte bir miktar su zerresi bulunması normaldir. Alarm durumunda işlemi tekrar ediniz! 12. TEST DÖNGÜLERĐ 12.1 "BOWIE & DICK" DÖNGÜSÜ (sadece B ve S tiplerinde) Bowie & Dick döngüsü, pöröz bir cisim içerisine buharın düzgün bir biçimde penetre olduğu teyid edilir. Bu döngüyü, ortadaki tepsi hariç tüm tepsileri hazneden çıkardıktan sonra uygulayınız: başka hiçbir enstrüman olmadan test paketini bu tepsiye yerleştiriniz. Helix / B&D döngüsünü seçerek işlemi başlatınız. Döngü sonucu, test paketi sonucu ile teyid edilir "HELIX TEST" DÖNGÜSÜ (sadece B tipinde) Bu test, içi boş bir cisim içerisine buharın düzgün biçimde penetre olduğunun teyid edilmesi için kullanılmalıdır. Bu döngüyü, ortadaki tepsi hariç tüm tepsileri hazneden çıkardıktan sonra uygulayınız: Helix-gösterge sistemini bu tepsi üzerine yerleştiriniz (başka bir enstrüman olmadan). Helix / B&D döngüsünü seçerek işlemi başlatınız. Döngü sonucu, test materyali içerisindeki test kağıdı ile teyid edilir n test paketini bu tepsiye yerleştiriniz. Döngü sonucu, test paketi sonucu ile teyid edilir (bakınız aşağıdaki çizim). Önemli: işlem otoklav sıcakken yapılmalıdır.

17 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Bowie & Dick testi: pozitif Helix testi: pozitif / negatif 12.3 VAKUM TESTĐ (sadece B ve S tiplerinde) Vakum testi sterilizasyon haznesinde herhangi bir basınç kaçağının varlığının tespit edilebilmesi için kullanılır. Bu test makine boş iken ve diğer sterilizasyon işlemlerinden önce yapılmalıdır. Sterlizasyon haznesi içerisindeki sıcaklık 40 C den fazla ise işlem başlatılamaz. "Vakum Testi"ni seçip işlemi başlatınız. Otoklav seçilen vakum derecesine ulaşıp 15 dakika bu seviyede kalacaktır. Test sonucu ekranda gözüken END CYCLE mesajı ve ilgili yazıcı çıktısı ile teyid edilecektir. Eğer test başarısız olursa (AL0600 veya AL0601), kapak contası kontrol edilmeli, temizlenmeli veya gerekli ise değiştirilmelidir (paragraf 15.1). Benzer biçimde, sterilizasyon haznesi ağız çeperi de kontrol edilmelidir. Son olarak, test tekrar edilmelidir. Başarısız olunan vakum testi otoklavın kullanımını yakın gelecekte engellemez. Ne var ki, uzun dönemde sterilizasyon işlemleri etkilenebileceğinden bir teknik destek merkezi ile irtibat kurulması tavsiye edilir BAKTERĐOLOJĐK DENEME TESTĐ Diğer kimyasal testlerin yanı sıra, bakteriolojik bir deneme testi de gerekli olabilir. Bu işlemde sterilize edilecek normal enstrümanların yanı sıra, biyolojik sporlar içeren bir veya daha fazla kap da sterilize edilir. Bu döngünün tamamlanması ile, kaplar hazneden alınır ve bir süre soğumaya bırakılır (kontrol işlemi için üretici talimatlarına uygun olarak). Sterilize edilmiş kaplar normal olarak üretici tarafından sağlanan özel gereçler ile kırılmış olmalı ve daha sonra özel bir inkübatöre yerleştirilmelidir: bunlar ile birlikte karşılaştırma için sterilizasyona tabi tutulmamış bir kap da ilave edilmelidir. Đnkübasyon süresi sonunda, sterilize edilmiş kaplardaki renk farkı sterilizasyon işleminin başarılı olup olmadığı ortaya koyacaktır. 13. STERĐLĐZASYON ĐLE ĐLGĐLĐ TAVSĐYELER Otoklav bileşenleri ve enstrümanların ömrünü uzatmak için, tavsiye edilen işlemlerin yanı sıra yerel sağlık otoritelerinin talimatları da takip edilmelidir. Aşağıda alınması gereken bazı önlemler listelenmiştir. Enstrümanlar kullanıldıktan hemen sonra uygun dezenfektanlar ile temizlenmelidir. Kaıntıları uzaklaştırmak için enstrümanları fırça ile temizleyiniz. Enstrümanları oda sıcaklığında akar su altında durulayınız. Enstrümanları ultrasonik banyoya alınız. Enstrümanları oda sıcaklığında demineralize edilmiş suda durulayınız. Enstrümanları iyice kurulayınız. Enstrümanları tepsi üzerinde, paketleri birbiri üzerine gelmeyecek şekilde yerleştiriniz. Eğer enstrümanların paketlenmeden sterilize edilmesi gerekli ise, sterilize edilen tüm enstrümanların mükemmel biçimde kuruduğundan emin olmak için tepsi üzeri uygun bir örtü ile örtülmelidir. Her enstrüman için üretici talimatlarına uyunuz.

18 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Makas veya forseps gibi enstrümanlar hafifçe açık durumda olmalıdır. Aynaların yönü aşağıya doğru bakmalıdır. Paketlerin kağıt kısımları yukarıya doğru bakmalıdır. Eğer boş kaplar steril edilecek ise, suyun birikmesini engellemek için ters biçimde yerleştiriniz. Yukarıda listelenen talimatlar, başarılı bir sterilizasyon işlemi için enstrümanların yerleştirilmesinin ne derece önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Sterilizatör içerisine konan ve üzerinde dezenfektan artıkları kalmış olan tek bir enstrüman bile sterilizasyon haznesine ve içerisindeki enstrümanlara zarar verebilir. Böyle bir durumda, bir alarm söz konusu olmasa dahi sterilizasyon işlemi olumsuz yönde etkilenmiş olabilir. 13. ALARMLAR VE HATA MESAJLARI Eğer ekranda alarmlar görülür ise (paragraf 14.1), bunlar işlemin devamını engeleyecektir: bir alarm iptal etmek için, ekran geçici olarak kararıncaya kadar START ve SELECT düğmelerine aynı anda basınız. Alarmlar da yazıcı çıktılarında belirtilmektedir (bakınız Tablo). Bunun aksine, hata durumlarında (paragraf 14.2) döngünün tekrar edilmesini gerektirmez, ancak sterilizasyona devam edilebilmesi için bir işlem yapılması gerektiğini bildirir (ör.: "DRAIN WATER/SUYU BOŞALTINIZ"). DĐKKAT: Alarm söz konusu olduğunda, söz konusu döngü geçersiz kabul edilmelidir (ör: materyaler steril edilmemiştir). ALARM kodlarının yorumlanması: Devam eden döngü hakkında bilgi (par. 7.3). Alarm mesajı (bu örnekte, AL0504, paragraf 14.1). Alarm kodundan sonra, makine tarafından kaydedilen tüm değerleri gösterir: tarih, saat, çeşitli okuyuculardan alınan sıcaklıklar, basınç ve elektrik voltajı. Bir alarm devreye girerse, sorunu gidermenizde faydalı olabilmesi için yazıcı çıktısını saklamanız önerilir.

19 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 Kod ve anlamı AL0001 Döngü kullanıcı tarafından durduruldu. AL0002 Elektrik yok AL0003 Döngü esnasında kapak açıldı AL0004 Zaman sayacı durdu AL Vakum yok AL vakum yok AL vakum yok AL0015 Kuruma esnasında vakum yok AL ısıtma yok AL ısıtma yok AL0024 Nihai ısıtma yok AL basınç salımı yok AL basınç salımı yok AL0034 Nihai basınç salımı yok AL0100 T1 sonda kodlama hatası AL0101 T1 AÇIK AL0102 T1 kısa devre AL0110 T1 sondasında yüksek sıcaklık AL0111 Sterilizasyon sırasında T1 sondasında düşük sıcaklık AL0200 T2 sonda kodlama hatası 14.1 ALARMLAR Problem START/STOP düğmesine 1 saniye veya daha fazla basıldığnda meydana gelir %10 üzerinde voltaj oynamaları veya elektrik kesintileri nedeniyle meydana gelir Döngü devam ederken kontrol mikroanahtarlarından birisi bir açık kapı tespit ederse meydana gelir. PCB pil seviyesi yetersiz olduğunda zaman sayacı duracaktır. Sadece ilk vakum düzeyine ulaşılamadığında alarm devreye girer. Sadece ikinci vakum düzeyine ulaşılamadığında alarm devreye girer. Sadece üçüncü vakum düzeyine ulaşılamadığında alarm devreye girer. Kurutma sırasında önceden ayarlanan vakum düzeyine ulaşılamadığnda devreye girer. Eğer bu alarm devreye girerse, makine sterilizasyon işlemini tamamlamıştır. Makine 1. basınç değeri dizisine ulaşamamaktadır. Makine 2. basınç değeri dizisine ulaşamamaktadır. Makine çalışma basıncı seviyesine ulaşamamaktadır. 1. basınç değerine ulaştıktan sonra, alarm devreye girer. 2. basınç değerine ulaştıktan sonra, alarm devreye girer. Kurutma esnasında makine basınç salımı yapamamaktadır. PCB kendinden kontrol işlemine dayalı alarm. Sistem T1 sondasının açık olduğunu tespit etmiştir. Sistem T1 sondasında kısa devre tespit etmiştir. T1 sondası önceden belirlenen döngü sıcaklığını aşmıştır. Sterilizasyon sırasında T1 sondası ile tespit edilen sıcaklık önceden belirlenen en düşük değerin altındadır. PCB kendinden kontrol işlemine dayalı alarm. Çözüm Alarmı iptal ediniz = 5 saniye START/STOP+SELECT düğmelerine aynı anda basınız Alarmı devreden çıkarıp döngüyü tekrar ediniz. Alarmı devreden çıkarıp döngüyü tekrar ediniz. Eğer sorun devam ederse, teknik servis ile irtibat kurunuz. Paragraf 8.2 ve 8.3 teki talimatları izleyerek zaman ve saati yeniden ayarlayınız. Otoklavı en az bir saat boyunca AÇIK konumda bırakınız. Alarmı devreden çıkarınız, par. 15 te belirtildiği gibi kapağı ayarlayınız, contayı temizleyip döngüyü tekrarlayınız. Alarmı devreden çıkarıp döngüyü tekrar ediniz. Eğer sonraki döngülerde problem devam ederse, teknik servis ile irtibat kurunuz. Alarmı devreden çıkarınız, ekranda maksimum su seviyesi uyarısı gözükene kadar tankı doldurunuz ve döngüyü tekrarlayınız: sonraki döngülerde problem devam ederse, teknik destek birimini arayınız. Alarmı devreden çıkarınız, tepsi tutacağını çıkarınız, sterilizasyon haznesinin içini temizleyiniz ve döngüyü tekrarlayınız. Alarmı devreden çıkarınız, makineyi kapatıp açınız: problem devam ederse teknik destek birimini arayınız. Alarmı devreden çıkarıp kapak açıkken 10 dakika bekleyiniz. Döngüyü tekrar ediniz: sorun devam ederse satış sonrası hizmetleri ile temasa geçiniz. Alarmı devreden çıkarınız, makineyi kapatıp açınız: problem

20 B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/ / 27 AL0201 T2 AÇIK AL0202 T2 kısa devre AL0210 T2 sondasında yüksek sıcaklık AL0211 Sterilizasyon sırasında T2 sondasında düşük sıcaklık AL0300 P sondası kodlama hatası AL0301 P AÇIK AL0302 P kısa devre AL0310 Sterilizasyon sırasında yüksek basınç AL0311 Sterilizasyon sırasında düşük basınç AL0400 TVP sonda kodlama hatası AL0401 TVP AÇIK AL0402 TVP kısa devre AL0404 TVP sondada düşük sıcaklık AL0405 TVP sondada yüksek sıcaklık AL0500 TRS sonda kodlama hatası AL0501 TRS AÇIK AL0502 TRS kısa devre AL0504 TRS sondada düşük sıcaklık AL0505 TRS sondada yüksek sıcaklık Sistem T2 sondasının açık olduğunu tespit etmiştir. Sistem T2 sondasında kısa devre tespit etmiştir. T2 sondası önceden belirlenen döngü sıcaklığını aşmıştır. Sterilizasyon sırasında T2 sondası aşırı derecede düşük değerler tespit etmiştir. PCB kendinden kontrol işlemine dayalı alarm. Sistem P sondasının açık olduğunu tespit etmiştir. Sistem P sondasında kısa devre tespit etmiştir. P sondası sterilizasyon sırasında aşırı derecede yüksek değerler tespit etmiştir. P sondası sterilizasyon sırasında aşırı derecede düşük değerler tespit etmiştir. PCB kendinden kontrol işlemine dayalı alarm. Sistem TVP sondasının açık olduğunu tespit etmiştir. Sistem TVP sondasında kısa devre tespit etmiştir. TVP sondası çalışma sıcaklığına ulaşamamaktadır. TVP sondası çalışma aralığından yüksek bir sıcaklığa ulaşmıştır. PCB kendinden kontrol işlemine dayalı alarm. Sistem TRS sondasının açık olduğunu tespit etmiştir. Sistem TRS sondasında kısa devre tespit etmiştir. Çalışma sıcaklığına ulaşılamamaktadır. TRS sondası, çalışma aralığından yüksek bir sıcaklığa ulaşmıştır. devam ederse teknik destek birimini arayınız. Alarmı devreden çıkarıp kapak açıkken 10 dakika bekleyiniz. Döngüyü tekrar ediniz: sorun devam ederse satış sonrası hizmetleri ile temasa geçiniz. Alarmı devreden çıkarınız, makineyi kapatıp açınız: problem devam ederse teknik destek birimini arayınız. Alarmı devreden çıkarınız, tepsi tutacağını çıkarınız, sterilizasyon haznesinin içini temizleyiniz ve döngüyü tekrar ediniz. Alarmı devreden çıkarınız, contayı temizleyiniz ve döngüyü tekrar ediniz: Sorun devam ederse satış sonrası hizmetlerini arayınız. Alarmı devreden çıkarınız, makineyi kapatıp açınız: problem devam ederse teknik destek birimini arayınız. Alarmı devreden çıkarıp döngüyü tekrar ediniz. Eğer sorun devam ederse, teknik servis ile irtibat kurunuz. Alarmı devreden çkarıp kapak açık konumda 10 dakika bekleyiniz. Döngüyü tekrar ediniz: eğer sorun devam ederse satış sonrası hizmetleri ile temasa geçiniz. Alarmı devreden çıkarınız, makineyi kapatıp açınız: problem devam ederse teknik destek birimini arayınız. Alarmı devreden çıkarıp döngüyü tekrar ediniz. Eğer sorun devam ederse, teknik servis ile irtibat kurunuz. Alarmı devreden çıkarıp kapak açık konumda 10 dakika bekleyiniz. Döngüyü tekrar ediniz: eğer sorun devam ederse satış sonrası hizmetleri ile temasa geçiniz.

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Med2000 VACUMED 1000 MODEL V1 CERRAHİ ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU

Med2000 VACUMED 1000 MODEL V1 CERRAHİ ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU Med2000 VACUMED 1000 MODEL V1 CERRAHİ ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU İTHALATÇI FİRMA: NAZ MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ. ADRES: SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. BAYRAK APT. NO:146/6 KADIKÖY

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Lütfen bu kılavuzu ürünü kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okuyup saklayınız.

Lütfen bu kılavuzu ürünü kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okuyup saklayınız. KULLANMA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu ürünü kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okuyup saklayınız. l. Pompa Parçaları ll. Kullanma Talimatları 1. Vakum pompanızı kullanmaya başlamadan önce Her durumda

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508 Talimatlar Teknik Bilgiler Çalışma Prensipleri Özellikler Doğru Nem Seviyesi MH-508 fonksiyonları Güvenlik Kılavuzu Resimli Açıklamalar Çalışma Talimatı

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com TÜRKÇE BaByliss Curl Secret ile çok rahat bir şekilde mükemmel

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg ĐÇĐNDEKĐLER Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ Özellikler Tuş Takımı Çalıştırma - Cihazı açma kapama - Alarm ayarları - Tartım Fonksiyonu - Sayıcı Fonksiyonu - Yüzdeleme Fonksiyonu Hata Mesajları

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 İletkenlik Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,Dolapdere Sanayi Sitesi Ada : 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

NEBÜLİZATÖR CİHAZI KULLANIM KILAVUZU İTHALATÇI FİRMA:NAZ MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZ. VE ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

NEBÜLİZATÖR CİHAZI KULLANIM KILAVUZU İTHALATÇI FİRMA:NAZ MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZ. VE ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MED2000 CİCOBOY ALLEGRO BLUEDREAM NEBÜLİZATÖR CİHAZI KULLANIM KILAVUZU İTHALATÇI FİRMA:NAZ MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZ. VE ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ADRES: SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. BAYRAK APT. NO:146/6 KADIKÖY/İSTANBUL

Detaylı

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. Nem / Sıcaklık Ölçer TES-1364 KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER U.S. Pat. No. Des. 446,135 EKRAN : LCD çiftli ekran ve Analog ölçek ekran Ölçüm Sınırı : Nem 10% 95% RH Sıcaklık -20 +60 / - 4 +140 Çözünürlük

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın.

Detaylı

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler OT 150/150D Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul

Detaylı

Kullanma Talimatı 1:1

Kullanma Talimatı 1:1 Kullanma Talimatı : Programınıza bağlı olarak, paneli makinenizin üzerindeki panel ile karşılaştırın. Kullanma Talimatı Ön Hazırlık Giysilerin yıkama talimatlarına göre giysilerinizi 3 ayırın. Cepleri

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI DİKKAT: Beklenmeyen arıza ve istenmeyen durumlarla karşılamamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH - GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex Kullanıcı Kılavuzu Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası için kılavuzu muhafaza edin!

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

GG & B. Quick Slide Plus Hematology Stainer KULLANIM KILAVUZU

GG & B. Quick Slide Plus Hematology Stainer KULLANIM KILAVUZU GG & B Quick Slide Plus Hematology Stainer KULLANIM KILAVUZU QUICK SLIDE PLUS HEMATOLOGY STAINER Genel Quick Slide Stainer kan yayma(blood smears),kemik iliği slaytları ve diğer biyolojik numunelerinin

Detaylı

BULUMOUNT-2 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-2 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BULUMOUNT-2 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No: 7-9 Başakşehir

Detaylı

YOUJOY OTOKLAV KULLANIM KLAVUZU

YOUJOY OTOKLAV KULLANIM KLAVUZU YOUJOY OTOKLAV KULLANIM KLAVUZU ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Fişi prize takmadan önce voltajı kontrol edin.doğru voltaj yoksa prizi kullanmayın aksi halde,elektrik çarpmasına yada yangına sebep olabilir. 2. Fişi

Detaylı