Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DeKoS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DeKoS)"

Transkript

1 Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DeKoS) Projenin temel hedefleri: Türkiye denizlerinde; Kıyı sularının, kıyı suyu tiplerinin, kıyı suları su yönetim birimleri nin belirlenmesi, baskı-etki analizlerinin yapılması ve kıyı sularının ekolojik ve kimyasal durumlarına göre sınıflandırılması (SÇD uyumlu çalışmalar) Denizlerde iyi çevresel durum tanım, hedef ve göstergelerinin belirlenmesi için değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirilmesi (DSÇD uyumlu çalışmalar) Deniz ve kıyı suları için 2014 ve sonrasında uygulanacak bütünleşik izleme sistemi ile uygulama yapısının önerilmesi

2 Kıyı ve Deniz İzleme Program Bükreş S. ve Barselona S. / Protokoller WFD uyumlu kıyı suları izleme MSFD uyumlu deniz izleme (BDS/ MSFD isterleri ve gelecek planları) İzleme Programı Uygulama Yapısı

3 Kaynaklar Piha H, Zampoukas N. (2011). Review of methodological standards related to the marine strategy framework directive criteria on good environmental status. JRC Scientific and Technical Report.. lbna24743enn.pdf Zampoukas N, Piha H, Bigagli E, Hoepffner N, Hanke G, Cardoso AC (2012). Monitoring for the Marine Strategy Framework Directive: Requirements and options. JRC Scientific and Technical Reports;. lbna25187enn.pdf WFD Guidance No 7 Monitoring under the Water Framework Directive (http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT ON MONITORING FOR MSFD (JRC uzman grupları tarafından hazırlanıyor, 2013 Ekim/Kasım)

4 Coğrafik kapsam MEB Kara S Kıyı S

5 Kıyı ve Deniz Programı SÇD uyumlu kıyı suları izleme İzleme tipi İzleme bölgeleri İzlenecek kalite elementleri (1) İzleme sıklıkları (6) az riskli kıyı sularının izlenmesi (surveillance monitoring) (Durum bilgisi mevcutsa çok iyi/iyi olan alanlar) Yeterli sayıda kıyı su yönetim biriminde: Sınır/ve ötesi sular, yüksek debili nehirlerin ağızları, (veri bulunmayan noktalar), gibi. Her birimde izleme istasyonu olması aranmaz! CIS GD No.7 Parametreler/Gruplar (4) BKE göstergesi parametreler, hidromorfolojik kalite elemanları, Fizikokimyasal kalite elemanları, nehir havzalarına deşarjı olan öncelikli kirleticiler (5), önemli deşarjı olan diğer kirleticiler (5) Her NHYP döneminde (3) 1 yıl, statünün iyi ve üstü olduğu durumlarda her 3 NHYP döneminde 1 yıl. Yunanistan: Her 6 yılda 2 yıl olarak planlamış. Fiziko-kimyasal parametreler SÇD Ek-V izleme sıklıkları tablosundaki gibi, BKE ve hidromorfolojik parametreler bir izleme dönemi içinde en az bir kere

6 Kıyı ve Deniz Programı WFD uyumlu kıyı suları izleme İzleme tipi İzleme bölgeleri İzlenecek kalite elementleri (1) İzleme sıklıkları (6) riskli alanların (2) düzenli izlenmesi (operational monitoring) (Durum bilgisi mevcutsa orta/zayıf/kötü olan alanlar) Tüm riskli kıyı su yönetim birimlerinde, öncelikli kirleticilerin girdiği her birimde. İst sayısı: İstatistiksel anlam ifade edecek sayıda ve girdilerin ve değişime neden olan baskıların büyüklük ve etkilerini belirleyecek şekilde, birden fazla noktasal kaynak içeriyorsa her bir girdinin etki alanında, (baskıları çeşitli ve çok, risk fazla!) Parametreler/Gruplar (4) BKE göstergesi parametreler veya su yönetim birimi için belirlenen baskılara en hassas olanlar, baskılara en hassas olan hidromorfolojik parametreler, nehir havzalarına deşarjı olan tüm öncelikli kirleticiler (5) ve önemli deşarjı olan diğer kirleticiler (5) SÇD Ek-V İzleme sıklıkları (1.3.4) tablosundakinden daha seyrek olmamak şartıyla (ancak uzun dönemli veri ile uzmanlar tarafından desteklenirse seyretilebilir) Daha sık aralıklarla olabilir! Orn: Fitoplankton

7 Kıyı ve Deniz Programı SÇD uyumlu kıyı suları izleme İzleme tipi İzleme bölgeleri İzlenecek kalite elementleri (1) İzleme sıklıkları (6) incelemeye yönelik izleme (investigative monitoring) Çevresel hedeflerin aşılmasının nedeninin bilinmediği su birimlerinde, Parametreler/Gruplar (4) az riskli alanların izlenmesi ile çevresel hedeflerin tutmadığının görüldüğü su yönetim birimlerinde ve Koruma alanlarının izlenmesi (habitat ve türler için) kaza sonucu oluşan kirlilik bölgelerinde Kayıtlı koruma alanları (ÖÇKA lar) Operational monitoring benzeri Operational monitoring benzeri

8 Marmara Su Yönetim Birimleri

9 Kıyı ve Deniz Programı SÇD uyumlu kıyı suları izleme Marmara Su Yönetim Birimlerinde Su Kütlesi Kodları Su Kütlesinin Bulunduğu Havza 1 Susurluk Havzası Susurluk Nehri Su Kütlesi İsmi Tipoloji Baskı M2 (0 15 m) NE; E; YK istasyonları Fazlalıklar ve önerilecek ek istasyonlar belirtilmeli SD1; SD1P; SD2; SD2P; MD19; MD19P Az riskli alan İzleme Surveillanc e İncele. Riskli alan Yönelik izleme izleme i operation investig al ative X (Susurluk Nehrinden gelen sürekli girdi) 2 Susurluk Havzası Susurluk Nehri M6 (>15 m) NE; E; YK SD3*; MD19A* X Susurluk Nehri Batısı 3 Susurluk Havzası M6 Baskı Yok KR1 MD72* X Bandırma Körfezi BK1;BK2; BK3; 4 Susurluk Havzası Bandırma Körfezi M6 K; KA; E; YK; MD87 KD1; KD2; 5 Marmara Havzası Adalar Sistemi M6 L; KA, Dsalt MD67;MD87*, MD11A 6 Susurluk Marmara Havzası Erdek Körfezi Karabiga M2 NE;K;KA; E; YK,L 7 Marmara Havzası Çanakkale Boğazı M6 K; KA; L; T 8 Marmara Havzası Tekirdağ Merkez Batısı Şarköy İlçesi Doğusu M6 Baskı Yok ER1; ER1P; ER2; MD66; GD1; GD1P; BD1; GD2*; GD3*; MD63*; MD12A*; MD64*; MD11A*; MD11*; BD2*;BD3* D1*; D3*;D5*;D7*;D8*; (Bu istasyonların hiç birisi tanımlı su kütlesi içinde X değil, Marmara çıkışına bir istasyon eklenmeli) MD60; MD101 (kıyı tanımı olan suların içinde degiller) Az hassas X X X (Çok fazla ve çeşitli baskı mevcut, potansiyel hassas alan) X (Bilinen baskı yok, güncel izleme de Paremetre grupları Bk. Tablo xxxa da verilen ozet bilgi..

10 Ek I Kalitatif İÇD tanımlayıcıları D 1 Biyoçeşitlilik D 2 Yabancı türler D 3 Ticari balıkçılık D 4 Besin zincirleri D 5 Ötrifikasyon D 6 Deniz tabanı bütünlüğü D 7 Hidrografik koşullar D 8 Kirleticiler D 9 Deniz ürünlerindeki kirleticiler D 10 Deniz katı atıkları D 11 Su altı enerji ve gürültü girişi DSÇD 2008 Ek III Fiziksel ve Kimyasal Topografi, batimetri Nutrientler, O 2 Özellikler Habitat tipleri Deniz yatağında ve su kolonundaki predominant habitat tipleri Biyolojik Özellikler Fitoplankton, Zooplankton Bentik flora ve fauna Balık populasyonu Deniz memelileri Kuşlar Diğerleri Sediment ve biyotadaki kontaminantlar Baskılar / Etkiler fiziksel hasar sualtı gürültüsü çöp nutrient girdisi yerel olmayan türlerin girişi balıkçılık vd.

11 Denizel alana göre İÇD tanımlayıcılarının izlenme durumu (AB Direktifleri) İzlenen Denizel alan İÇD tanımlayıcısını kapsıyor İÇD tanımlayıcısını kısmen kapsıyor İÇD tanımlayıcısını kapsamıyor Kıyı suları (WFD) D5 D1, D2, D3, D4, D6, D7 D10, D11 D8 (G hariç) D9 Karasuları (12 mil*) D8 (G hariç) D1, D3, D4, D6 D2, D5, D7, D10, D11 * Pek çok durumda D9 MEB veya benzer D3 D1, D4, D6, D9 D2, D5, D7, D8, D10, D11 Kıta sahanlığı (MEB ötesi deniz tabanı) D3 D1, D4, D6, D9 D2, D5, D7, D8, D10, D11 Denizel alana göre İÇD tanımlayıcılarının izlenme durumu (TR Yönetmelikleri) Denizel alan İÇD tanımlayıcısını kapsıyor İÇD tanımlayıcısını kısmen kapsıyor İÇD tanımlayıcısını kapsamıyor Kıyı suları (WFD) D5 D1, D2, D4, D6, D7 D3, D10, D11 D8 (G hariç) D9 Karasuları (12/6 mil)* D8 (G hariç) D1, D5, D6 D2, D3, D4, D7, D10, D11 *Marmara Denizi nde ve Batı Karadeniz de kısmen D9 MEB veya benzer - - D1 D11 Kıta sahanlığı (MEB ötesi deniz tabanı) - - D1 D11

12 Bölge > Tema (EO) > Gösterge seviyelerinde hiyerarşik olarak önceliklendirme yapılabilir. Yönetimsel gereksinimler gereği, yapılacak öncelik seçimlerinin önlem/baskılar ile ilişkili olması aranacaktır.

13 Kıyı ve Deniz İzleme Programı kapsamında elde edilmesi hedeflenecek veri / bilgi Nehir havzalarının ve karasal faaliyetlerin etkisi altındaki geçiş ve kıyı suları ile koruma altındaki bölgelerin, öncelikli olarak izlenmesi yolu ile ekolojik ve kimyasal kalite durumlarının belirlenmesi ve kalite sınıflandırılması (SÇD uyumlu). Bu kapsamda izlemelerde dikkate alınacak bileşenler: Fitoplankton, bentik omurgasızlar, makro alg, deniz çayırlarının kalite durumları (uygun sıklıkta ve referans koşulların da dahil edildiği) Girdisi bilinen veya tespit edilecek zararlı kimyasalların tümünün en uygun ortam ve sıklıkta izlenmesi Hidromorfolojik ve hidrokimyasal değişkenlerin izlenmesi

14 Kıyı ve Deniz İzleme Programı kapsamında elde edilmesi hedeflenecek veri / bilgi Denizlerdeki yetki alanlarımızda çevresel durum değerlendirmelerine ve kaynakların araştırmalarına yönelik baskı, durum ve etki göstergelerine ait parametrelerin izlenmesi (BDS / DSÇD uyumlu) Biyolojik çeşitlilik konusunda tür, habitat ve ekosistem seviyelerinde elde edilecek veri ve bilgi (yabancı türlerin durum ve yayılımlarını da içerecek şekilde) Besin ağı bileşenlerinin normal sayı ve çeşitlilik seviyelerinin tespiti ve ilgili göstergeler ile takibi Ticari önem taşıyan deniz ürünlerinin popülasyon bilgileri (stok üreme kapasitesi, balıkçılığa ait baskılar, yaş ve büyüklük dağılımı) Deniz tabanı bütünlüğü (deniz yatağının biyojenik ve fiziksel yapısı ile faaliyetler sonucu oluşan hasarlar, bentik topluluğun durumu) Ötrifikasyon ile dolaylı ve direk etkilerinin analizine yönelik zamana bağlı veri (besin elementleri ve doğal oranlarındaki değişim ve yönelim, hipoksik koşullar, birincil üretim durumu, türler arasındaki kaymalar, zararlı alglerin tür ve sayılarındaki değişim ve yönelim, fırsatçı makroalglerin bolluğu ve deniz çayırlarının durumu) Zararlı kimyasalların (radyoaktif maddeleri de içerecek şekilde) kıyı sulardaki seviyelerine ek olarak açık su çökellerindeki ve tüketilen biyotadaki seviyeleri ve etkileri Hidrografik özellik değişimlerinin izlenmesi (sediman ve tatlı su taşınımları, akıntı ve dalga yapısı ile fiziksel özelliklerde insan faaliyetleri sonucu oluşan değişimler) Deniz katı atıklarının su kolonu, deniz dibi ve kıyılardaki yayılım ve etkilerine yönelik veri ve değerlendirme Su altı gürültüsü ve enerji girişlerinin seviyeleri ve canlılar üzerine etkileri

15 Kıyı ve Deniz İzleme Programı kapsamında elde edilmesi hedeflenecek veri / bilgi Yukarıda belirtilen alanlarda veri ve bilgi boşluklarının olduğu konularda izlemelere ek belli dönem sürecek inceleme ve araştırma nitelikli çalışmalar: habitat haritalamaları deniz katı atıklarının yayılım ve etkileri su altı gürültüsü yoğunluk ve etkileri balık stoklarının durumu İklimsel değişimler ve etkilerinin incelenmesine yönelik temel değişkenlerin düzenli izleme sistemine dahil edilmesi (deniz seviyesi ölçümleri, ph / pco 2 ölçümleri,vb.)

16 İzlemelerin organizasyonu için farklı ölçeklerde uygun teknikler ile veri toplayan sistemlerin birleştirilmesi İncelemeye yönelik ve seyrek aralıklı izleme (Habitatlar, memeliler, kuşlar, balık stokları, su altı gürültüsü) Geniş alan kapsamlı, gemi ile yılda 2-3 kez organize edilecek bütünleşik izleme (biyoçeşitlilik, kirlilik, ötrifikasyon, hidrografi, oşinografi) Küçük ölçekli kapasite dahilindeki alanlarda belirlenen zaman serisi istasyonlarında sık aralıklı (2-4 hafta ara ile) izleme (veri ve model kalibrasyonu, istatistiksel veri analizi ve ekosistem kalite değerlendirme araçlarının geliştirilmesi)

17 İzlemelerin organizasyonu için farklı ölçeklerde uygun teknikler ile veri toplayan sistemlerin birleştirilmesi Sabit istasyonlarda gelişmiş teknikler (şamandıra sistemlerine monte algılayıcılar) ile sürekli izleme (fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçümler) Uydudan bulgu edinme (Klorofil vd parametrelerin tahminlerine dayalı, üretkenlik çalışmalarını destekler nitelikte) Akustik yöntemler ile habitat haritalama ve su altı canlı yayılımının tahmini Yolcu ve kargo gemileri ile belirli hatlarda düzenli kısıtlı ancak sürekli izleme gerektiren kritik parametreler Gemi monteli sürekli ölçüm cihazları ile geniş alansal yayılım çalışmaları (sürekli plankton örnekleyicisi, sürekli sabit derinlikte klorofil tahmini vb.)

18 Karadeniz İzleme-2013 yenice n. Eynesil Akcaabat KARADENİZ İstasyon Sayısı (75 nokta) Fizikokimyasal parametreler 71 Sediman 16 Sedimanda yönelim 17 Biyota 7 Trol (balık, alg, makrozoobentik, 4 SD, CTD, ÇO) Fitoplankton 25 Makrozoobentik 20 Alg 17 (4 tane trolden)= Igne Ada Terkoz Sile Istanbul Karasu Sakarya n Zonguldak Eregli Bartin Cide Inebolu Sinop 28 Bafra Kizil Ir. Samsun Yesil Ir. Fatsa Ordu TRK-(IST KOD) örn: TRK Giresun Trabzon Rize Pazar Hopa

19 İzlenecek Parametreler Deniz suyu Sediman Biyota Biyolojik Seki diski CTD (T, S, D) Çözünmüş oksijen Klorofil a o-po 4 + Ağır metaller PCB Pestisit PAH TOC Ağır metaller PCB Pestisit PAH EOM Fitoplankton Makrozoobentik Balık Makro alg Fitoplankton örneklemesi TP SiO2 TON Mikroplastik NO3+NO2+ NH4 Mikroplastik Trol çalışması

20 Geçiş ve Kıyı Suları için SÇD de İstenen Kalite Elemanı İzleme Sıklıkları Kalite elemanı Geçiş suları Kıyı suları Biyolojik Fitoplankton 6 ayda bir 6 ayda bir Diğer su florası (makro alg ve P.oceanica ) 3 yılda bir 3 yılda bir Makro bentik omurgasızlar 3 yılda bir 3 yılda bir Balık (Geçiş sularında) 3 yılda bir Hidromorfolojik Morfoloji 6 yılda bir 6 yılda bir Fiziksel ve kimyasal Sıcaklık, tuzluluk 3 ayda bir 3 ayda bir Oksijen 3 ayda bir 3 ayda bir Besin maddesi durumu 3 ayda bir 3 ayda bir Kirleticiler (SÇD Ek 8) (Suda) 3 ayda bir 3 ayda bir Öncelikli kirleticiler (SÇD Ek 10) (Suda) Ayda bir Ayda bir

21 İzleme periyotları arttırılmalıdır, bu da ancak denizlerimizin bölgelere izafi olarak parsellenmesi ve bölgelerdeki üniversitelerin izlemeleri yüklenmeleri ile mümkündür. İzleme ile ilgili projelerdeki eksiklikler tamamlanmalıdır (alt yapı eksikliği, uzman ve teknik ekip eksikliği, finansal problemler vb) Sularımızda meydana gelecek akut değişimler ve bunların incelenmesi için peryodik izleme faaliyetleri devamlı veri sağlayan sistemler ile desteklenmelidir (yüzer platformlar ve veri depolama istasyonları) Kıyı Suları Ekolojik Sınıflandırması Projesi ile daha da net ortaya çıkan gerçek yapılan lokal çalışmaların çeşitli nedenler ile dar kapsamlı (tez konusu, proje konusu) ve sonrasındaki çalışmalara veri sağlamada yetersiz oluşudur. Bu nedenle yapılacak izleme çalışmaları geniş kapsamlı olmalıdır. Bununla birlikte izlemeler yeni metodolojiler ile sürekli güncellenmelidir. Konu uzmanlarının, bakanlık yetkililerinin vb. paydaşların aktif olarak irtibat halinde olacağı online sistemler kurulmalı ve aktif olarak bu sistemler üzerinden bilgi alış verişi sağlanmalıdır.

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas Alanları Belirleme Çalıştayı Sonuç Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas Alanları Belirleme Çalıştayı Sonuç Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas Alanları Belirleme Çalıştayı Sonuç Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

AKDENİZ DE DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI NIN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİLMESİ İÇİN REHBER

AKDENİZ DE DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI NIN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİLMESİ İÇİN REHBER AKDENİZ DE DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI NIN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİLMESİ İÇİN REHBER Arturo López Ornat, Editör MedMPA Project UNEP BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI MAP AKDENİZ EYLEM PLANI RAC/SPA ÖZEL

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Eki Ekim 2014 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı