Electrical Safety Elektriksel Güvenlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Electrical Safety Elektriksel Güvenlik"

Transkript

1 Test report file no : / Rapor No : Client : / Müşteri : Electrical Safety Elektriksel Güvenlik L NY hone : / Tel : Fax : / Faks : Contact erson : / İlgili : Kind of roduct : / Ürün : Model : / Model : Denk Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad. Yeni İstanbul Çarşısı A Blok No:90 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE Sn. Murat GAZİHAN EMI Filter / Elektromanyetik Girişim Bastırma Filtresi D3E - 20A Serial: / Seri : 2000 Manufacturer : / Üretici : Electrical Safety Test Results : Elektriksel Güvenlik Test Sonuçları : Date of issue : / Tarih: Same as client / Müşteri ile aynı The tested sample meets the requirements according to EN 639-2:2005. Test numunesi EN 639-2:2005 standardı kapsamında yapılan testlerden geçmiştir. Important / Önemli: This report was prepared in both English and Turkish. There is no need for these two languages to be translated. / Bu rapor hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu iki dil için tercüme edilmesine gerek yoktur. This report is not valid without security hologram. / Hologram bulunmayan raporlar geçerli değildir. Consept Ltd. Şti. is an independent testing laboratory in accordance with the ISO/EN 17025: / Consept Ltd. Şti. ISO/EN 17025: 2005 Standardına göre akredite edilmiş bir laboratuardır. The test result only responds to the tested sample. / Bu sonuçlar sadece test edilen numune için geçerlidir. It is not allowed to copy this report partly without the allowance of the test laboratory. / Bu test raporu, bütünüyle olmadığı müddetçe, Yayınlayan test laboratuarının yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz. The CE Mark as shown below can be used, under responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. / CE işareti, üreticinin ilgili tüm AB direktifleri kapsamındaki testleri ve dokümanları tamamlayarak uygun olduğu beyanı ile birlikte kullanılabilir. Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 1 of 26 L V D T E S T R E O R T L V D T E S T R A O R U F5_01_Rev3 Date:

2 IDENTIFICATION OF THE TEST LABORATORY TEST LABORATUARI BİLGİLERİ Company name / Laboratuar İsmi : Consept Test ve Teknoloji Merkezi Ltd. Sti. We, Consept Ltd. Şti., were founded in 2002 to provide our best services in EMC, LVD, Automotive, Acoustic and erformance testing based on related directive and consultation. Our laboratory is an accredited test laboratory according to ISO/IEC 17025:2005. Consept Ltd. Şti yılında EMC, LVD, Otomotiv, Akustik ve performans testlerini bağlı oldukları direktifler kapsamında en iyi şekilde sunmak için kurulmuştur. Laboratuarımız ISO/EN 17025:2005 standardı kapsamında akredite olmuştur. Address / Adres : Köşklü Çeşme Mh. 577 Sk. No: Gebze -Kocaeli TÜRKIYE Contact person / Yetkili Kişi : Dr. Nuh Yalçın Contact details: / İletişim detayları hone/ Tel : Fax/ Faks : Homepage : Accreditation registration number : AB-02-T, Turkish Accreditation Agency Akreditasyon numarası : AB-02-T, Türk Akreditasyon Kurumu Accreditation scope : Akreditasyon kapsamı : Note:/ Not This report refers to the General Conditions for Inspection and Testing Services, printed overleaf. This report details the results of the testing carried out on one sample. The results contained in this test report do not relate to other samples of the same product and does not permit the use of the roduct Certification Mark. The manufacturer should ensure that all products in series production are in conformity with the product sample detailed in this report. This report may only be reproduced and distributed in full. If the product in this report is used in any configuration other than that detailed in the report, the manufacturer must ensure the new system complies with all relevant standards. All test result in this report can be traceable to National or International Standards. Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 2 of 26

3 Test Report No: Test rapor no: Client: Müşteri: L NY Denk Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad. Yeni İstanbul Çarşısı A Blok No:90 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE Test Item: Test Numunesi: Identification: Tanımı: EMI Filter / Elektromanyetik Filtre D3E Receipt No: 106NY Date of Receipt: Teklif No: Teklif Kabul Tarihi: Testing Location*: Köşklü Çeşme Mh. 577 Sok. No: 17 GEBZE-TÜRKİYE Testlerin yapıldığı adres: Test specification: EN 639-2:2005 Test Standardı: IEC 639-2:2005 Test Result: Test Sonucu: assed Geçti Test Laboratory: Köşklü Çeşme Mh. 577 Sok. No: 17 GEBZE-TÜRKİYE Test Laboratuarı: Test Laboratuarı: Testing Laboratory: Tested By:/ Test eden personel Approved By: / Onaylayan Dr. Nuh Yalcin F. Esra Yalcin Date/ Tarih Name/ İsim Date/ Tarih Name/ İsim Signature/ İmza Signature/ İmza Abbreviations: ok / = passed / Geçti / G Kısaltmalar Fall / F = failed / Kaldı / K NA / N = not applicable / Uygulanamaz / U * Consept is an accredited test laboratory based on EN standard. * Consept EN akreditasyonuna sahip bir test laboratuarıdır. Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 3 of 26

4 TEST REORT / TEST RAORU IEC assive filters units for electromagnetic interference suppression art 2: Sectional specification: assive filters units for which safety test are appropriate Report reference No / Rapor referans no : L NY Tested by (printed name and signature) / Test yapan personel: Dr. Nuh Yalcin Approved by (printed name and signature) / Onaylayan : F. Esra Yalcin Date of issue / Yayın Tarihi : Testing Laboratory Name...: Consept Test ve Teknoloji Merkezi Ltd. Şti. Address...: Köşklü Çeşme Mh. 577 Sok. No: 17 GEBZE-TÜRKİYE hone....: Fax....: Applicant's Name / Müşteri...: Address / Adres...: Test specification: Standard...: Test procedure...: Non-standard test method..: Denk Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad. Yeni İstanbul Çarşısı A Blok No:90 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE IEC 639-2:2005 (Second Edition) used in conjunction with IEC 639-1:20 (Third Edition) CB Scheme NA Test Report Form No....: IEC639_2B Test Report Form(s) Originator...: Intertek Semko AB Master TRF...: 20- Copyright 20 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved. This publication may be reproduced in whole or in part for non-commercial purposes as long as the IECEE is acknowledged as copyright owner and source of the material. IECEE takes no responsibility for and will not assume liability for damages resulting from the reader's interpretation of the reproduced material due to its placement and context. If this Test Report Form is used by non-iecee members, the IECEE/IEC logo and the reference to the CB Scheme procedure shall be removed. This report is not valid as a CB Test Report unless signed by an approved CB Testing Laboratory and appended to a CB Test Certificate issued by an NCB in accordance with IECEE 02. Test item description/ Numune: Trademark/ Marka...: EMI Filter / Elektromanyetik Filtre Model and/or type reference/ Model/ Tip referansı: D3E-20A Serial number/ Seri No...: Rating(s)/ Değerler...: 380 VAC, 3 hase, 50 Hz, 20A Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 4 of 26

5 Copy of marking plate: Ürün Etiketi The artwork below may be only a draft. The use of certification marks on a product must be authorized by the respective NCBs that own these marks. Summary of testing / Test Özeti : The manufacturer specified temperature range as - 0 C / C. / Üreticinin belirlediği çalışma sıcaklığı - 0 C / C olarak verilmiştir. Load condition/ Yükleme Şartları : The highest load is operated at the condition, En yüksek yük durumu oluşturulmuştur. All test performed only EMI Filter / Tüm testler Elektromanyetik Filtreye yapılmıştır. Tests performed (name of test and test clause) / Yapılan testler: Clause 1 Clause 3 Clause 4 The above mentioned product passed the applicable safety requirements / Yukarıda belirtilen ürün uygulanabilen güvenlik kurallarınıdan geçmiştir. Summary of compliance with National Differences / Ulusal farklılıklar özeti: Refer to end of test report. / Test raporu sonunda. Türkiye için özel bir durum söz konusu olmadığı için bu kısımlar incelenmemiş ve Türkçe olarak verilmemiştir. Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 5 of 26

6 Test item particulars/ Test öğesi ayrıntıları... : EMI Filter / Elektromanyetik Filtre Classification of installation and use... : For building in fixed use only Supply Connection... : ermanent connection... :... : Altitude during operation (m)/ İşletim sırasındaki rakım: Not specified / Belirtilmemiş Mass of equipment (kg)/ Cihazın ağırlığı... : 62 g ossible test case verdicts / Olası test maddesi hükümleri: - test case does not apply to the test object...: NA test maddesi cihaza uygulanmıyor: U - test object does meet the requirement...: (ass) cihaz, test şartlarını sağlıyor : G - test object does not meet the requirement...: F (Fail) cihaz, test şartlarını sağlamıyor : K Testing / Test...: Date of receipt of test item/cihazın testlere geliş tarihi : Date(s) of performance of tests/ Test tarihleri...: Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 6 of 26

7 General remarks/ Genel Uyarılar: The test results presented in this report relate only to the object tested./ Bu raporda sunulan test sonuçları sadece test edilen obje ile ilgilidir. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the Issuing testing laboratory. / Bu test raporu, bütünüyle olmadığı müddetçe, Yayınlayan test laboratuvarının yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz. "(See Enclosure #)" refers to additional information appended to the report. / "(Bkz. Ek #)" rapora eklenmiş olan ek bilgilere refere eder. "(See appended table)" refers to a table appended to the report. / "(Ekteki tabloya bakınız)" rapora eklenmiş olan bir tabloya refere eder. Note: This TRF includes EN Group Differences together with National Differences and Special National Conditions, if any. All Differences are located in the Appendix to the main body of this TRF / Not: Bu format EN Grup Farklılıkları ile, mevcut olması durumunda, Ulusal Farklılıklar ve Özel Ulusal Koşullar ı içerir. Tüm Farklılıklar bu formatın ana kısmına getirilen ekte yer alır. Throughout this report a comma (point) is used as the decimal separator. / Bu rapor genelinde ondalık ayracı olarak virgül (nokta) kullanılmıştır. General product information / Genel Ürün Bilgileri : The product under investigation is a EMI Filter. / İnceleme altındaki cihaz Elektromanyetik alan girişimleri için filtredir. Abbreviations used throughout this test report / Bu raporda kullanılan kısaltmalar : E /B : protective earth/bonding (Koruyucu toprak/bağlama) pri : primary (birincil) CB : circuit breaker (sigorta) sec : secondary (İkincil) (S)S : (switching) power supply (Güç Kaynağı) gnd : ground (toprak) HV : high voltage (Yüksek gerilim) I/O : input/output (Griş/Çıkış) CB : printed circuit (wiring) board (Elektronik baskı devre) ii : installation instruction TIW : triple insulated wire (Üç yalıtımlı iletken) (Kurulum klavuzu) F/B/S/R : Functional/Basic/Supplementary/Reinforced Insulation Fonksiyonel/Temel/Ek/Güçlendirilmiş yalıtım Attachments / Ekler: 1) hoto documentation Fotoğraflar Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 7 of 26

8 IEC GENERAL 1.5 Marking: (2.4) a) manufacturer's name or trademark...: NA b) type... : D3E-20A c) approval mark... : CE d) rated voltage and rated frequency... : 380V, 50Hz e) identification of terminations and/or circuit diagram... : Input: R, S, T Output: L1, L2, L3 f) rated current... : 20A g) rated temperature... : 40 0 C h) climatic category... : - 0 C / C i) year and month (or week) of manufacture... : 20/01 j) reference to detail specification... : NA Filter marked with a, b, c, d and e ackage marked with all listed in Additional marking not confuse 3 QUALITY ASSESSMENT ROCEDURES 3.4 Approval testing Safety tests only approval Table B.1 Necessary information to the certification body (Annex E) 4 (3) TEST AND MEASUREMENTS ROCEDURES 4.1 Earth inductors meet relevant specifications 4.2 Measurements of capacitance and tan δ of the capacitors in accordance with 4.2 in IEC if not separately approved capacitors Approved component used, see part list One of the following test methods are used in this test report DC line resistance test Yes No Voltage drop at rated current test Yes No Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 8 of 26

9 IEC Test for group (3.4) Visual examination and check of dimensions 4.4 (3.6) Voltage proof (see Annex 2) 4.5 (3.5) Insulation resistance at DC voltage (see Annex 2) 4.6 DC line resistance or voltage drop at rated current DC line resistance (see Annex 2) Voltage drop at rated current (see Annex 2) - rated current (A)... : 20A - test temperature ( C)... : 25 C 4.7 (3.7) Insertion loss (see Annex 2) 4.8 (3.8) Discharge resistance Value correspond with rated resistance The resistance differ 20 % after the voltage proof test with 4,3 U R d.c. No failure Test for group 1A (3.4.4) Creepage distances and clearances between: - live parts of different polarity; measured minimum distance (mm) : - live parts and other metal parts over basic insulation; measured minimum distance (mm).: - live parts and other metal parts over reinforced insulation; measured minimum distance (mm). : >4.0mm >6.3mm >8.0mm 4.9 (3.9) Robustness of terminations: - test Ua1 - tensile, wire terminations: wire diameter (mm); wire cross-sectional area (mm²); force (N)... : - test Ua1 - tensile, other than wire terminations, force 20 N 4mm 2, 40 N applied - test Ub - bending (2 x 90 bends) Terminations are rigid NA - test Uc - bending (2 x 180 rotations in opposite direction) - test Ud - torque: screw diameter (mm); torque (Nm)... : No visible damage after the tests Terminations are rigid and not for CB applications NA NA 1.2 and 2.0 Nm applied Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 9 of 26

10 IEC (-) Additional tests on connection leads (not in the standard) NA - (-) Thickness of insulation Min 1mm NA - (-) Voltage proof test on leads NA - (-) Tab terminals in accordance with IEC 6 Approved terminals used NA 4. (3.) Resistance to soldering heat: - (3..3) - method... : Method 1 used, leads longer than 4mm - test temperature ( C); rate (/s)... : 262 C, s 4.25 Marking legible a) Isopropyl alcohol used b) solvent temperature: 25 C c) conditioning: method 1 (with rubbing); d) rubbing material: cotton wool; 4.3 No visible damage 4.4 (3.6) Voltage proof (see Annex 2) 4.5 (3.5) Insulation resistance at DC voltage (see Annex 2) 4.6 DC line resistance or voltage drop at rated current DC line resistance (see Annex 2) Voltage drop at rated current (see Annex 2) - rated current (A)... : 20A - test temperature ( C)... : 25 C Test for group (3.18) Damp heat, steady state Duration (days)... : 18 h; 40 C; 90 % to 95 % RH Final inspection, measurements and requirements Visual examination according 4.3 No visible damage Marking legible 4.4 (3.6) Voltage proof (see Annex 2) 4.5 (3.5) Insulation resistance at DC voltage (see Annex 2) 4.6 DC line resistance or voltage drop at rated current DC line resistance (see Annex 2) Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa of 26

11 IEC Voltage drop at rated current (see Annex 2) - rated current (A)... : - test temperature ( C)... : 4.7 (3.7) Insertion loss (see Annex 2) Test for group 3A 4.19 (3.19) Temperature rise Rated current (A)... : 20A, No neutral line Rated temperature ( C)... : 40 C Temperature rise of inductor ( C)... : t max < 60 C Temperature rise of X-capacitor ( C)... : t max < 60 C Temperature rise of Y-capacitors ( C)... : t max < 60 C Temperature rise of resistor ( C)... : t max < 60 C Temperature rise of case ( C)... : t max < 60 C Test for group 3B and 3C Impulse voltage and endurance Not performed since the capacitors included are separately approved according IEC Tests performed according (see separate test report) Yes No NA Yes No NA Test for group assive flammability test Not performed since the capacitors included are separately approved according IEC Tests performed according 4.23 (see separate test report) Yes No NA Yes No NA Test for group Active flammability test Not performed since the capacitors included are separately approved according IEC Tests performed according 4.27 (see separate test report) Yes No NA Yes No NA Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa of 26

12 IEC Included components object/part No. manufacturer/ trademark type/model technical data standard mark(s) of conformity Case DENK D3E-20A 1 mm, stainless steel Terminal block hoenix Contact UW 4 4 mm EN CE Varistor MCC 681KD20 420VACrms 560VDC 430J, 1W Inductance Cosmo AL 3300 Wire:4mm 2 Capacitance VISHAY F uF, AC300V SH Capacitance M 40/1/ uF, AC305V SH -- UL, IEC IEC UR, VDE, ENEC UR, VDE, ENEC Capacitance Epcos B uF, AC250V IEC UR, VDE Surge Metal film leaded Resistor Vıshay SR37 1MΩ IEC Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa of 26

13 IEC ANNEX 1: SINGLE HASE FILTERS Group 0 - Initial measurement NA Voltage proof / Insulation resistance at DC voltage / DC line resistance or voltage drop at rated current Test A Test B or C DC line resistance or U (V d.c.) R (M ) U (V a.c.) R (M ) L (mω) or L (mv) Voltage drop N (mω) N (mv) NA G (mω) G (mv) Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 13 of 26

14 IEC Insertion loss (CISR 17, no load, 6 dbm, 50 Ω) NA Symmetrical mode: Attenuation (db) Sample no. 50 khz 1 MHz MHz 0 MHz Asymmetrical mode: Attenuation (db) Sample no 50 khz 1 MHz MHz 0 MHz Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 14 of 26

15 IEC Single phase filters Group 1A - Measurement after test according 4. NA Voltage proof / Insulation resistance at DC voltage / DC line resistance or voltage drop at rated current Test A Test B or C DC line resistance or U (V d.c.) R (M ) U (V a.c.) R (M ) L (mω) or L (mv) Voltage drop N (mω) N (mv) NA G (mω) G (mv) Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 15 of 26

16 IEC Single phase filters Group 2 - Measurement after test according 4.18 NA Voltage proof / Insulation resistance at DC voltage / DC line resistance or voltage drop at rated current Test A Test B or C DC line resistance or U (V d.c.) R (M ) U (V a.c.) R (M ) L (mω) or L (mv) Voltage drop N (mω) N (mv) NA G (mω) G (mv) Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 16 of 26

17 IEC ANNEX 2: THREE HASE FILTERS Group 0 - Initial measurement 4.4 Voltage proof Test A: U (V d.c.) Test B or C Sample no L1 L2 L1 L3 L2 L 3 L1 N L2 N L3 N U (V a.c.) Insulation resistance at DC voltage Test A: R (MΩ) Test B or C Sample no L1 L2 L1 L3 L2 L 3 L1 N L2 N L3 N R (MΩ) 01 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 02 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 03 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 04 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 05 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 06 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 17 of 26

18 IEC DC line resistance or voltage drop at rated current DC line resistance Sample no L1 (mω) L2 (mω) L3 (mω) N (mω) G (mω) 01 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 02 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 03 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 04 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 05 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 06 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ Voltage drop at rated current Sample no L1 (mv) L2 (mv) L3 (mv) N (mv) G (mv) 01 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 02 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 03 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 04 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 05 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 06 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 18 of 26

19 IEC Insertion loss (CISR 17, no load, 6 dbm, 50 Ω) Symmetrical mode: Attenuation (db) Sample no. 50 khz 1 MHz MHz 0 MHz Asymmetrical mode: Attenuation (db) Sample no 50 khz 1 MHz MHz 0 MHz Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 19 of 26

20 IEC Three phase filters Group 1A - Measurement after test according Voltage proof Test A: U (V d.c.) Test B or C Sample no L1 L2 L1 L3 L2 L 3 L1 N L2 N L3 N U (V a.c.) Insulation resistance at DC voltage Test A: R (MΩ) Test B or C Sample no L1 L2 L1 L3 L2 L 3 L1 N L2 N L3 N R (MΩ) 01 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 02 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 03 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 04 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 05 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 06 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 20 of 26

21 IEC DC line resistance or voltage drop at rated current DC line resistance Sample no L1 (mω) L2 (mω) L3 (mω) N (mω) G (mω) 01 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 02 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 03 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 04 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 05 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 06 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ Voltage drop at rated current Sample no L1 (mv) L2 (mv) L3 (mv) N (mv) G (mv) 01 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 02 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 03 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 04 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 05 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 06 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 21 of 26

22 IEC Three phase filters Group 2 - Measurement after test according Voltage proof Test A: U (V d.c.) Test B or C Sample no L1 L2 L1 L3 L2 L 3 L1 N L2 N L3 N U (V a.c.) Insulation resistance at DC voltage Test A: R (MΩ) Test B or C Sample no L1 L2 L1 L3 L2 L 3 L1 N L2 N L3 N R (MΩ) 01 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 02 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 03 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 04 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 05 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ 06 >5MΩ >5MΩ >5MΩ >5MΩ Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 22 of 26

23 IEC DC line resistance or voltage drop at rated current DC line resistance Sample no L1 (mω) L2 (mω) L3 (mω) N (mω) G (mω) 01 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 02 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 03 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 04 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 05 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ 06 < 0.1mΩ < 0.1mΩ < 0.1mΩ -- < 0.1mΩ Voltage drop at rated current Sample no L1 (mv) L2 (mv) L3 (mv) N (mv) G (mv) 01 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 02 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 03 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 04 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 05 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv 06 < 50 mv < 50 mv < 50 mv -- < 50 mv Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 23 of 26

24 Annex 1 hoto Documentation / Fotoğraflar IEC/EN icture 1: Front view icture 2: Terminal side Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 24 of 26

25 Annex 1 hoto Documentation / Fotoğraflar IEC/EN icture 3: Front cover and inside icture 4: Inside of the box and insulation material Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 25 of 26

26 Annex 1 hoto Documentation / Fotoğraflar IEC/EN icture 5: Components Test Report No./ Test Rapor Numarası: L NY.doc age / Sayfa 26 of 26

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Turkish / English) 2 Oeko-Tex

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

EPP-360. Plazma Güç Kaynağı. Kullanım Kılavuzu (TR)

EPP-360. Plazma Güç Kaynağı. Kullanım Kılavuzu (TR) EPP-360 Plazma Güç Kaynağı Kullanım Kılavuzu (TR) 0558007999 09/2011 Bu bilgileri muhakkak operatöre ulaştırınız. Ek kopyaları satıcınızdan temin edebilirsiniz. dikkat Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-057AL, EOP4-057ALE, EOP4-057AC, EOP4-057ACE, EOP4-057AT, EOP4-057ATE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-070CC, EOP4-070CE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Üreticileri

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.18 TÜRKAK MARKALI DENEY RAPORLARI VE KALİBRASYON SERTİFİKALARINA İLİŞKİN REHBER Rev.00 06-2006 R20.18/Rev.00/0606 Sayfa 1/ 10 Amaç Bu Rehberin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler.

Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler. Management: Arap KARADUMAN Date: 00.00.0000 emails: info@sternnet.com Homepage: www.sternnet.com Telephone: 0049 151 47101943 Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler. Firmamiz SternNET

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı