Gebelikte Myomlar. Kazım Gezginç, Elmas Taşçı, H. Berkan Sayal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gebelikte Myomlar. Kazım Gezginç, Elmas Taşçı, H. Berkan Sayal"

Transkript

1 DERLEME Gebelikte Myomlar Gebelikte Myomlar T A D Fibroids in Pregnancy Kazım Gezginç, Elmas Taşçı, H. Berkan Sayal Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Özet Myomlar, reprodüktif çağdaki kadınlarda çok sık görülen bir durumdur. Myomların çoğunun gebelik sırasında boyutu değişmez ancak üçte biri ilk trimesterde büyüyebilir. Myomlu kadınların çoğu komplikasyonsuz bir gebelik geçiriyor olsa da; literatürdeki kanıtlar myomların artmış spontan düşük, preterm eylem, plasenta abrupsiyonu, malprezentasyon, doğum distosisi, sezaryen doğum ve postpartum kanama oranlarıyla ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Gebelik esnasında myomların en sık komplikasyonu ağrıdır. Semptomlar genellikle konservatif tedaviyle kontrol edilebilir fakat nadir de olsa kesin cerrahi rezeksiyon gerektirebilir. Anahtar Kelimeler: Gebelik, myomlar, komplikasyonlar, yönetim Abstract Fibroid is a common condition in reproductive age women. Most fibroids do not change in size during pregnancy, but one-third of them may grow in the first trimester. Although the majority of women with fibroids have an uneventful pregnancy; literature evidences show increased rates of spontaneous abortion, preterm labor, placenta abrupsiyonu, alpresentation, labor dystocia, cesarean delivery and postpartum hemorrhage. The most common complication of myomas during pregnancy is pain. Symptoms usually can be controlled with conservative treatment, but rarely may require definitive surgical resection. Key Words: Pregnancy, fibroids, complications, management U terin fibroidler, reprodüktif yaştaki kadınlarda çok sık görülen bir durumdur. Fibroidlerin çoğunun gebelik sırasında boyutu değişmez ancak üçte biri ilk trimesterde büyüyebilir. Bugüne kadarki veriler çelişkili ve fibroidli kadınların çoğu komplikasyonsuz bir gebelik geçiriyor olsa da; literatürdeki kanıtlar, uterin fibroidlerin artmış spontan düşük, preterm eylem, plasenta abrup siyonu, malprezentasyon, doğum distosisi, sezaryen doğum ve postpartum kanama oranlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedirler. Yazışma Adresi: Doç. Dr. Kazım GEZGİNÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Akyokuş 42080, KONYA Gsm: Fax: Fibroidler (Leiomyomlar), uterusun benign düz kas hücreli tümörleridir. 35 yaşında %40-60, 50 yaşında ise %70-80 gibi bir insidansla oldukça sık görülmelerine rağmen, myomların kesin etyolojisi hala bilinmemektedir (1). Gebelikte myomların teşhisi ne basittir nede tam doğrudur. Sadece büyük myomların (>5cm) %42 si ve küçük myomların da (3-5cm) %12.5 i fizik muayeneyle tesbit edilebilmektedir (2). Gebelikte myomların ultrasonografi ile tesbit edilmeleri oldukça kısıtlıdır (% ), çünkü myomlarla myometriumun fizyolojik kalınlaşmasını ayırmak oldukça zordur (3-4). Bundan dolayı da gebelik sırasında myomların prevelansı tahmin edilenin altında çıkmaktadır. Günümüzde geç yaşta anne olmaya eğilimin artmasına parelel olarak, infertilite tedavisi alan yaşlı kadınlarda myom insidansı %12-25 olarak rapor edilmektedir (5). Prevelansındaki artışa rağmen, myomlarla gebeliğin olumsuz sonuçlanması arasındaki ilişki net olarak anlaşılabilmiş değildir. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum):

2 Gezginç ve ark. Gebelik boyunca myomların boyutunun ultrasonografi kullanılarak takip edildiği prospektif çalışmalar, myomların çoğunun (%60-78) gebelik esnasında volümde önemli bir değişme göstermediğini ortaya koymuştur (6,7). Myomların, volüm artışı gösteren %22-32 lik kısmındaki büyüme yalnızca ilk trimesterle sınırlı kalır; eğer ikinci ve üçüncü trimesterde de varsa bile çok azdır. Bu kohorttaki ortalama volüm artışı sadece %12 ± 6 idi ve maksimum büyüme de ilk ölçülen volümün %25 iydi. Bazı çalışmalar, küçük myomlar (3-5cm) ve büyük myomlar( 5cm) ikinci trimesterde farklı büyüme paternleri olduğunu (küçük fibroidler büyürken, büyük fibroidlerin boyutu değişmez ya da azalır) ve üçüncü trimesterde tamamının boyutunda azalma olduğunu öne sürmesine rağmen bazı çalışmalar, küçük myomların da büyük myomlar kadar büyüme eğilimine sahip olduğunu göstermiştir (7,8). Myomların çoğu loğusalık süresince değişiklik göstermez ancak sadece %7.8 inde yaklaşık %10 kadar küçülme görülür (6,7). Myomların çoğu asemptomatiktir. Ancak myomda kırmızı dejenerasyon adı verilen durum, torsiyon (en sık pedünküllü subserozal myomla birlikte görülür) veya impaksiyon gelişirse ciddi lokalize abdominal ağrı oluşabilir. Gebelikteki myomların en sık komplikasyonu ağrıdır ve en sık büyük myomlu (>5cm) kadınlarda gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde görülür (3,9). 113 gebe kadından oluşan bir çalışmada, myomların %9 u kırmızı dejenerasyonu düşündüren ultrasonografi bulguları olan heterojen ekojenik patern ve kistik değişiklikler göstermiştir. Bu kadınların %70 inde (10 kişiden 7 si) ve ultrasonografide ekojenik değişiklik göstermeyenlerin de % 11.7 sinde (103 kişiden 12 si) ciddi abdominal ağrı mevcuttu (8). Kırmızı dejenerasyonla ilgili ciddi ağrıyı açıklamak için üç ana teori ortaya koyuldu. Birincisinde, hızlı büyüyen myomlarda fazla dokunun beslenmesine bağlı olarak doku anoksisi, nekroz ve enfarktla sonuçlanır (9,10). İkincisinde, büyüyen uterus, myomu besleyen damarların dolaşımını değiştirerek (myom büyümesi olmasa bile) iskemi ve nekroza neden olur (11). Üçüncüsünde, myom içindeki hücresel hasardan dolayı oluşan prostaglandin kalıntıları ağrıya sebep olur. Bu da myom ağrısının ibuprofen ve diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleriyle etkili ve hızlı bir şekilde kontrol altına alındığı görüşüyle desteklenir (9). Myom dejenerasyonu sıklıkla gebeliğin haftaları arasında görülmektedir. Hastalar ani başlayan ve iyi lokalize edilen ağrı ile gelir. Bunlara ek olarak uterusta hassasiyet, bulantıkusma ve hafif ateş tablosu da görülebilir (12). Myomların Gebeliğin Sonucuna Etkileri Myomlu kadınların yaklaşık %10-30 unda gebelik esnasında komplikasyon gelişir (9). Ancak bu negatif gebelik sonuçları, seçim hatası yapılan, küçük ve değişik popülasyonlu değişken kapsama kriterlerine sahip, negatif sonuçların düşük miktarda oluştuğu, uyumsuz ilginç değişkenlerden oluşan tamamlanmamış çalışmalarda rapor edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmalar, myomlar ve negatif obstetrik sonuçlar arasında tutarsız ilişkiler rapor etmişlerdir. Azalmış uterus distansibilitesi ve mekanik obstrüksiyon bazı kötü sonuçları açıklayabilse de, myomların obstetrik komplikasyonları tetiklediği kesin mekanizma net değildir (13). Erken Gebelikte Myomların Etkileri Düşük: Myomlu gebe kadınlarla (%14), myomsuz kontrol bireyleri (%7.6) kıyaslandığında spontan düşüklerin oranı ciddi miktarda artmıştır. Literatürdeki bulguların çoğu, myomun boyutunun düşük oranını etkilemediği fakat tek bir myomla (%8.0) kıyaslandığında multiple myomların (%23.6) düşük oranını artırabileceğini öne sürmektedir (14). Myomun yeri de önemli olabilir. Uterus korpusunda lokalize myomları olan kadınlarda erken düşük oranı, daha alt uterus segmentlerinde myomu olan, intramural veya submukozal myomları olan kadınlardan daha sıktır (5,8,15,16). Myomların spontan abortusa neden olma mekanizması net değildir. Artmış uterus irritabilitesi ve kontraktilitesi, myomların kompresif etkisi ve gelişen plasenta ve fetusun kan dolaşımına uyumu gibi durumların hepsi olaya karışır (17). Erken Gebelikte Kanama: Myomların lokalizasyonu kanama riskini belirler. Plasenta ve myom arasında temas olmayan gebeliklerle kıyaslandığında myomun plasentaya yakın olduğu gebeliklerde erken kanama daha sık görülür (sırasıyla %9,%60) (2,18). Geç Gebelikte Myomların Etkileri Preterm Eylem ve Membranların Preterm Prematür Rüptürü: Myomu olan gebe kadınlar, preterm eylem ve doğuma myomsuz kadınlardan çok daha yatkındır (sırasıyla %16.1, % 8.7 ve %16, %10.8) (5). Multiple myomlar ve plasentaya temas eden myomlar preterm eylem için bağımsız birer risk faktörü gibi görünmektedir (8,18). Aslında myomlar, membranların preterm prematür rüptürü (PPROM) açısından risk faktörü gibi görünmemektedir. Yeni sistematik bir inceleme myomların azalmış PPROM riskiyle ilişkili olduğunu öne sürmektedir (5). Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum):

3 Gebelikte Myomlar DERLEME Plasental Abrupsiyon: Raporlar çelişkili olsa da, toplanmış kümülatif veriler myomlu kadınlarda plasental abrupsiyon riskinin 3 kat arttığını öne sürmektedir (5). Submukozal myomlar, retroplasental myomlar ve >200 cm3 myomlar, plasental abrupsiyon için bağımsız risk faktörleridir (19). Retrospektif bir çalışmada plasental abrupsiyon oranı retroplasental myomlu kadınlarda %57iken, farklı bölgelerde lokalize myomlu kadınlarda %2.5 şeklinde rapor edilmiştir (3). Plasental abrupsiyonun olası bir mekanizması olarak bozulmuş myom kan akımı ve myom üzerindeki plasental dokulardaki nekroz gösterilmektedir (3). Plasenta Previa: Myomlar ve plasenta previa arasındaki ilişki sadece iki çalışma tarafından ele alınmış ve her ikisinde de myomların varlığının sezaryen ve myomektomi gibi primer cerrahilerden sonra bile, 2 kat artmış plasenta previa riskiyle ilişkili olduğu öne sürülmüştür (5,13,20). Fetal Gelişme Geriliği ve Fetal Anomaliler: Fetal büyümenin, uterus fibroidlerinin varlığından etkilendiği düşünülmemektedir. Kümülatif verilere ve myomlu kadınların gelişme geriliği olan çocuk doğurma riskinin hafif arttığını ileri süren popülasyon bazlı bir çalışmaya rağmen, bu sonuçlar anne yaşı ve gestasyonel yaşa göre ayarlanmamıştı (5,21). Nadir de olsa, büyük myomlar intrauterin kaviteye bası ve çıkıntı yaparak fetal deformitelere yol açabilir. Büyük submukozal myomlu kadınlarda, dolikosefali (fetal kafatasının lateral kompresyonu), tortikolis (boynun anormal bükülmesi) ve dudak redüksiyon defektleri gibi fetal anomaliler rapor edilmiştir (22,23). Malprezantasyon, Doğum Distosisi ve Sezaryen Doğum: Kontrol grubuyla kıyaslandığında myomlu kadınlarda fetal malprezantasyon riski artmıştır (sırasıyla %4.5,%13) (5,21). Büyük myomlar, multiple myomlar ve alt uterin segmentlerdeki myomların malprezantasyon için bağımsız birer risk faktörü oldukları bildirilmiştir (8,13,20,24). Birçok çalışmada, myomların sezaryen doğum için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (3,5,8,20,21,25,26). Sistematik bir incelemede, myomlu kadınların sezaryen doğum riskinin 3.7 kat arttığı gösterilmiştir (sırasıyla %48.8,%13.3) (5). Bu durum kısmen myomlu gebe kadınlarda 2 kat artış gösteren doğum distosideki artışa da bağlı olabilir (5,21). Malprezantasyon, büyük myomlar, multiple myomlar, submukozal myomlar ve alt uterin segmentlerdeki myomların sezaryen doğum için predispozan faktörler olduğu düşünülmektedir (8,20,25,26,27). Artmış sezaryen riskine karşın, myomların hatta büyük myomların bile varlığı doğum denemesi için bir kontrendikasyon olarak değerlendirilmemelidir (13,20,21). Postpartum Kanama: Myomlar ve postpartum hemoraji arasındaki ilişki hakkındaki raporlar oldukça çelişkilidir (2,8,25,28,29). Toplanmış kümülatif verilere göre kontrol bireyleriyle kıyaslandığında myomlu kadınlar postpartum kanamaya daha yatkındırlar (sırasıyla % 1.4, %2.5) (5). Myomlar myometrial kontraksiyonlarla birlikte uterus yapısına girerek uterin atoni ve postpartum hemorajiye yol açabilirler (30). Bu aynı mekanizma, myomlu kadınların neden daha fazla puerperal histerektomi riskine sahip olduğunu da açıklayabilir (3,5,19). Plasenta Retansiyonu: Bir çalışmada eğer myom alt uterin segmente yerleşmişse, plasenta tutulumunun myomlu kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir (8). Ancak toplanmış kümülatif verilere göre myomların lokalizasyonuna bakılmaksızın kontrol bireyleriyle kıyaslandığında tüm myomlu kadınlarda plasenta tutulum riski artmıştır (sırasıyla %0.6, %1.4, ) (5). Myomektomi Sonrası Uterus Rüptürü: Abdominal myomektomi sonrası uterus rüptürü son derece nadirdir (31,32). 120 kadından oluşan retrospektif bir çalışmada, uterin kaviteye girilmeden abdominal myomektomi yapılmasının ardından term doğum yapan kadınların hiçbirinde uterus rüptürü bildirilmemiştir (32). Aynı durumun laparoskopik myomektomi için de doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Çünkü laparoskopik myomektomi sonrası intrapartum uterus rüptürü tanımlayan çok sayıda vaka raporu ve vaka serisi mevcuttur (33,34,35). Son verilere göre uterus rüptürleri eski laparoskopik myomektomi bölgesinde doğum ağrılarının başlamasından önce oluşmaktadır. Neyse ki, laparoskopik myomektomi sonrası kesin uterus rüptürü riski % gibi düşük seviyelerdedir (36). Gebelikte Myomların ve Komplikasyonlarının Yönetimi Ağrı Yönetimi: Gebelik esnasındaki myom ağrısı genellikle yatak istirahati, hidrasyon ve analjeziklerle konservatif olarak tedavi edilir. Prostaglandin sentaz inhibitörleri (örn. Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar), özelikle uzamış kullanımlarda (>48 saat), üçüncü trimesterde, fetal duktus arteriozusun prematür kapanması, pulmoner hipertansiyon, nekrotizan enterokolit, intrakranial hemoraji veya oligohidroamnios gibi hem fetal hem de neonatal yan etkilerle ilişkili olduğu durumlarda çok dikkatli kullanılmalıdır (37). Nadiren şiddetli ağrı, narkotik analjezi, epidural analjezi veya cerrahi müdahale (myomektomi) gibi ilave ağrı medikasyonu gerektirebilir (38,39). Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum):

4 Gezginç ve ark. Myomektomi: Gebelikten önce, açıklanamayan infertilitesi veya tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda myomektomi düşünülebilir fakat böyle bir cerrahi müdahalenin fertilite oranını ve perinatal sonucu kesin olarak olumlu yönde etkileyip etkilemediği bilinmemektedir (40,41). Gebeliğin ilk yarısında myomların cerrahi olarak tedavi edilmesi nadir bir durumdur. Yine de gerekli olursa, birçok çalışmada antepartum myomektominin gebeliğin ilk ve ikinci trimesterde güvenle uygulanabileceği bildirilmiştir (10,19,39,42,43). Özellikle subserozal veya pedünküllü olan dejenere myomlardan kaynaklanan dirençli ağrı, büyük veya hızlı büyüyen myom veya alt uterin segmentlerde lokalize büyük bir myom (>5cm) kabul edilebilir endikasyonlardır. Gebelik sırasında myomektomi yapılan kadınlar uterus rüptürü endişesinden dolayı sezaryen doğuma daha yatkın olmasına rağmen; gebelikte myomektomi uygulanan kadınların obstetrik ve neonatal sonuçları konservatif olarak yönetilen kadınlarla kıyaslanabilir durumdadır (10,19,42,43,44). Tüm çalışmalar tarafından desteklenmese de, çoğu çalışmanın sonucu kan transfüzyonu, uterin arter ligasyonu ve/veya puerperal histerektomi gerektirecek ciddi kanama riskinden dolayı sezaryen doğum esnasında myomektomi uygulamaktan kaçınmak için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği konusunda hemfikirdirler (19,44,45,46,47,48). Sezaryen doğum esnasında myomektomi, ancak fetusun güvenli doğumu veya histerotominin kapanmasını kolaylaştırmak zorunluysa uygulanabilir. Pedünküllü subserozal myomlar da sezaryen doğum esnasında kanama riskini artırmadan güvenle çıkarılabilir (44). Uterin Arter Embolizasyonu: Bilateral uterin arter embolizasyonu (UAE), uzun süredir girişimsel radyologlar tarafından postpartum kanamayı kontrol etmek amacıyla uygulanmaktadır. Son zamanlarda, UAE gebe olmayan ve daha da önemlisi ilerde fertilite düşünmeyen kadınlarda büyük semptomatik myomların tedavisi için alternatif bir prosedür olarak kullanılmaktadır. Yeni prospektif bir çalışmada, myomlu kadınlarda sezaryen doğumun hemen ardından UAE uygulanmasının, postpartum kan kaybının azaltılmasında ve myomların küçülmesini indükleyerek myomektomi veya histerektomi riskinin minimalize edilmesinde etkili olabileceği bildirilmiştir. Tavsiye edilmese de, myomlar için yapılan UAE sonrası çok sayıda başarılı ve komplikasyonsuz gebelik rapor edilmiştir (49,50). Sonuç olarak; myomlar, reprodüktif çağdaki kadınlarda çok sık görülen bir durumdur. Myomların çoğunun gebelik sırasında boyutu değişmez ancak üçte biri ilk trimesterde büyüyebilir. Myomlu kadınların çoğu komplikasyonsuz bir gebelik geçiriyor olsa da; literatürdeki kanıtlar myomların artmış spontan düşük, preterm eylem, plasenta abrupsiyonu, malprezentasyon, doğum distosisi, sezaryen doğum ve postpartum kanama oranlarıyla ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Gebelik esnasında myomların en sık komplikasyonu ağrıdır. Semptomlar genellikle konservatif tedaviyle kontrol edilebilir fakat nadir de olsa kesin cerrahi rezeksiyon gerektirebilir. Daha önceden myomektomi yapılan bazı kadınlar, özellikle uterin kaviteye girilmişse doğum eylemi başlamadan önce elektif sezaryen doğuma ihtiyaç duyabilir. UAE, semptomatik myomların tedavisinde cerrahi müdahaleye alternatif bir prosedürdür ancak, gebelikte ve ileride fertilite düşünenlerde kesin kontrendikedir. Kaynaklar 1. Day Baird D, Dunson DB, Hill MC, et al. High cumulative incidence of uterine leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. Am J Obstet Gynecol. 2003;188: Muram D, Gillieson M, Walters JH. Myomas of the uterus in pregnancy: ultrasonographic followup. Am J Obstet Gynecol. 1980;138: Burton CA, Grimes DA, March CM. Surgical management of leiomyomata during pregnancy. Obstet Gynecol. 1989;74: Cooper NP, Okolo S. Fibroids in pregnancycommon but poorly understood. Obstet Gynecol Surv. 2005;60: Klatsky PC, Tran ND, Caughey AB, Fujimoto VY. Fibroids and reproductive outcomes: a systematic literature review from conception to delivery. Am J Obstet Gynecol. 2008;198: Aharoni A, Reiter A, Golan D, et al. Patterns of growth of uterine leiomyomas during pregnancy. A prospective longitudinal study. Br J Obstet Gynaecol. 1988;95: Rosati P, Exacoustòs C, Mancuso S. Longitudinal evaluation of uterine myoma growth during pregnancy. A sonographic study. J Ultrasound Med. 1992;11: Lev-Toaff AS, Coleman BG, Arger PH, et al. Leiomyomas in pregnancy: sonographic study. Radiology. 1987;164: Katz VL, Dotters DJ, Droegemueller W. Complications of uterine leiomyomas in pregnancy. Obstet Gynecol. 1989;73: De Carolis S, Fatigante G, Ferrazzani S, et al. Uterine myomectomy in pregnant women. Fetal Diagn Ther. 2001;16: Parker WH. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas. Fertil Steril. 2007;87: Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum):

5 Gebelikte Myomlar DERLEME 12. Dr.Serdar Yol, Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji,Güneş Yayınevi Rice JP, Kay HH, Mahony BS. The clinical significance of uterine leiomyomas in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1989;160: Benson CB, Chow JS, Chang-Lee W, et al. Outcome of pregnancies in women with uterine leiomyomas identified by sonography in the first trimester. J Clin Ultrasound. 2001;29: Goldenberg M, Sivan E, Sharabi Z, et al. Outcome of hysteroscopic resection of submucous myomas for infertility. Fertil Steril. 1995;64: Bernard G, Darai E, Poncelet C, et al. Fertility after hysteroscopic myomectomy: effect of intramural myomas associated. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2000;88: Wallach EE, Vu KK. Myomata uteri and infertility. Obstet Gynecol Clin North Am. 1995;22: Winer-Muram HT, Muram D, Gillieson MS. Uterine myomas in pregnancy. J Can Assoc Radiol 1984;35: Exacoustòs C, Rosati P. Ultrasound diagnosis of uterine myomas and complications in pregnancy. Obstet Gynecol. 1993;82: Vergani P, Locatelli A, Ghidini A, et al. Large uterine leiomyomata and risk of cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2007;109: Coronado GD, Marshall LM, Schwartz SM. Complications in pregnancy, labor, and delivery with uterine leiomyomas: a population-based study. Obstet Gynecol. 2000;95: Chuang J, Tsai HW, Hwang JL. Fetal compression syndrome caused by myoma in pregnancy: a case report. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001;80: Romero R, Chervenak FA, DeVore G, et al. Fetal head deformation and congenital torticollis associated with a uterine tumor. Am J Obstet Gynecol. 1981;141: Phelan JP. Myomas and pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 1995;22: Vergani P, Ghidini A, Strobelt N, et al. Do uterine leiomyomas influence pregnancy outcome? Am J Perinatol. 1994;11: Donnez J, Pirard C, Smets M, et al. Unusual growth of a myoma during pregnancy. Fertil Steril. 2002;78: Qidwai GI, Caughey AB, Jacoby AF. Obstetric outcomes in women with sonographically identified uterine leiomyomata. Obstet Gynecol. 2006;107: Roberts WE, Fulp KS, Morrison JC, Martin JN Jr. The impact of leiomyomas on pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 1999;39: Ohkuchi A, Onagawa T, Usui R, et al. Effect of maternal age on blood loss during parturition: a retrospective multivariate analysis of 10,053 cases. J Perinat Med. 2003;31: Szamatowicz J, Laudanski T, Bulkszas B, Akerlund M. Fibromyomas and uterine contractions. Acta Obstet Gynecol Scand. 1997;76: Palerme GR, Friedman EA. Rupture of the gravid uterus in the third trimester. Am J Obstet Gynecol. 1966;94: Brown AB, Chamberlain R, Te Linde RW. Myomectomy. Am J Obstet Gynecol. 1956;71: Levine D, Hulka CA, Ludmir J, et al. Placenta accreta: evaluation with color Doppler US, power Doppler US, and MR imaging. Radiology. 1997;205: Dubuisson JB, Chavet X, Chapron C, et al. Uterine rupture during pregnancy after laparoscopic myomectomy. Hum Reprod. 1995;10: Banas T, Klimek M, Fugiel A, Skotniczny K. Spontaneous uterine rupture at 35 weeks gestation, 3 years after laparoscopic myomectomy, without signs of fetal distress. J Obstet Gynaecol Res. 2005;31: Dubuisson JB, Fauconnier A, Babaki-Fard K, Chapron C. Laparoscopic myomectomy: a current view. Hum Reprod Update. 2000;6: Norton ME, Merril J, Cooper BA, et al. Neonatal complications after administration of indomethacin for preterm labor. N Engl J Med.1993;329: Seki H, Takizawa Y, Sodemoto T. Epidural analgesia for painful myomas refractory to medical therapy during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2003;83: Wittich AC, Salminen ER, Yancey MK, Markenson GR. Myomectomy during early pregnancy. Mil Med. 2000;165: Li TC, Mortimer R, Cooke ID. Myomectomy: a retrospective study to examine reproductive performance before and after surgery. Hum Reprod. 1999;14: Surrey ES, Minjarez DA, Stevens JM, Schoolcraft WB. Effect of myomectomy on the outcome of assisted reproductive technologies. Fertil Steril. 2005;83: Glavind K, Palvio DH, Lauritsen JG. Uterine myoma in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 1990;69: Celik C, Acar A, Ciçek N, et al. Can myomectomy be performed during pregnancy? Gynecol Obstet Invest. 2002;53: Hasan F, Arumugam K, Sivanesaratnam V. Uterine leiomyomata in pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 1991;34: Brown D, Fletcher HM, Myrie MO, Reid M. Caesarean myomectomy a safe procedure. A retrospective case controlled study. J Obstet Gynaecol. 1999;19: Kwawukume EY. Caesarean myomectomy. Afr J Reprod Health. 2002;6: Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum):

6 Gezginç ve ark. 47. Ehigiegba AE, Ande AB, Ojobo SI. Myomectomy during cesarean section. Int J Gynaecol Obstet. 2001;75: Buttram VC Jr, Reiter RC. Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril. 1981;36: Liu WM, Wang PH, Tang WL, et al. Uterine artery ligation for treatment of pregnant women with uterine leiomyomas who are undergoing cesarean section. Fertil Steril. 2006;86: Goldberg J, Pereira L, Berghella V, et al. Pregnancy outcomes after treatment for fibromyomata: uterine artery embolization versus laparoscopic myomectomy. Am J Obstet Gynecol. 2004;191: Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum):

Op. Dr. Aşkın Doğan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 29.03.2013

Op. Dr. Aşkın Doğan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 29.03.2013 Op. Dr. Aşkın Doğan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 29.03.2013 İnsidans % 35 77 50 li yaşlarda % 70-80 Irk ( Afro Amerikanlarda 2-3 kat daha fazla, beyaz ırktan

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1.Devre: Açılma ve silinme Latent faz (multiparda 14 saat, nulliparda 20 saat) Aktif faz 2.Devre: Fetusun doğumu 3. Devre: Plasentanın çıkışı Latent

Detaylı

Abdominal ve Laparoskopik Myomektomilerin Postoperatif Komplikasyonlar ve Fertilite Açısından Değerlendirilmesi

Abdominal ve Laparoskopik Myomektomilerin Postoperatif Komplikasyonlar ve Fertilite Açısından Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 37-43/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Abdominal ve Laparoskopik Myomektomilerin Postoperatif Komplikasyonlar ve Fertilite Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ

TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ Short Cervical Length and Risk of Antepartum Bleeding in Women with Complete Placenta Previa İbrahim Karaca 1, Ömer Erkan

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan Olguların Değerlendi ri lmesi Evaluation of Myomectomy During Cesarean Section

Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan Olguların Değerlendi ri lmesi Evaluation of Myomectomy During Cesarean Section ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan Olguların Değerlendi ri lmesi Evaluation of Myomectomy During Cesarean Section Tülay Şahandar 1, Meryem Eken 1, Emin Erhan Dönmez 1, Ebru Çöğendez

Detaylı

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi Mini Dersin Hedefleri MİNİ DERSİN AMACI: Kursiyerlerin, gebelik sırasında sigara kullanımı ile ilişkili olası problemler hakkında

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE PRiMİPAR AGE Dr. A. Füsun AKSU('"). Dr. Birtan BORAN ( ) Or. A. Tarık ALTINOK (*) Dr. Umur KUVUMCUOÖLU ('") ÖZET Ocak - Aralık 98 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Kadın ve Ço cuk Hastalıkları Hastanesi'nde

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı?

CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı? 10 Haziran 2016 CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı? Prof.Dr. Ali ERGÜN A/S V CVS Amniosentez CVS Amnio CVS 11 16 20 40 Gestasyonel hafta 15% Fetal kayıp Randomize çalışmalar Cochrane Library, Issue

Detaylı

Servikal Kanalı Kapatan Myoma Uterili bir Missed Abortus Olgusunda Histerotomi ile Gebelik Tahliyesi ve Eş Zamanlı Myomektomi

Servikal Kanalı Kapatan Myoma Uterili bir Missed Abortus Olgusunda Histerotomi ile Gebelik Tahliyesi ve Eş Zamanlı Myomektomi Servikal Kanalı Kapatan Myoma Uterili bir Missed Abortus Olgusunda Histerotomi ile Gebelik Tahliyesi ve Eş Zamanlı Myomektomi Mehmet Behrengi KAHRAMAN, Meryem Kuru PEKCAN, Volkan NOYAN, Aykan YÜCEL, Nevin

Detaylı

Prof.Dr.Ali ACAR PYA N.E ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KONYA

Prof.Dr.Ali ACAR PYA N.E ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KONYA Prof.Dr.Ali ACAR PYA N.E ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KONYA PYA masif peripartum kanama ve buna bağlı komplikasyonlar yanında histerektomi teşebbüsleri sonucunda ortaya çıkan masif kan transfüzyonu,peritonit,hematom

Detaylı

SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM. Dr. BELGİN HARZADIN

SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM. Dr. BELGİN HARZADIN SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM Dr. BELGİN HARZADIN Neden SSVD Konuşulmaya Başlandı? Tekrarlayan sezaryenler artıkça komplikasyonların artması Sezaryen olan annelerin bir kısmının yaşadıkları fiziksel ve

Detaylı

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (1): 27-31 T A D OLGU SUNUMU Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 1 Mareşal Çakmak Asker

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

NEDBESİZ UTERUS RÜPTÜRÜ: 8 OLGUNUN ANALİZİ

NEDBESİZ UTERUS RÜPTÜRÜ: 8 OLGUNUN ANALİZİ 2005; Cilt: 2 Sayı: 4 Sayfa: 342-346 NEDBESİZ UTERUS RÜPTÜRÜ: 8 OLGUNUN ANALİZİ Mehmet GÜNEY, Baha Oral, Mesut ÖZSOY, Fuat DEMİR, Demir ÖZBAŞAR Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Ferruh N. Ayoğlu AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

MYOM, NFERT L TE ve YARDIMCI ÜREME TEKN KLER

MYOM, NFERT L TE ve YARDIMCI ÜREME TEKN KLER DERLEME (Review) MYOM, NFERT L TE ve YARDIMCI ÜREME TEKN KLER Gürkan BOZDA 1, Hulusi ZEYNELO LU 2 1 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, Ankara 2 Baflkent Üniversitesi

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD D Hooghe et al., 2003 Siklik fekundite oranı Endometriozis; %2-10 Fertil populasyonda;

Detaylı

PRETERM EYLEM ÖNGÖRÜSÜ. Doç. Dr. Derya EROĞLU

PRETERM EYLEM ÖNGÖRÜSÜ. Doç. Dr. Derya EROĞLU Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği VIII. Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 Harbiye Askeri Müze PRETERM EYLEM ÖNGÖRÜSÜ Doç. Dr. Derya EROĞLU Acıbadem Universitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1942 Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of obstetric and perinatal

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids UTERİN FİBROİDLERDE TEKRARLAYAN DOZ ULİPRİSTAL ASETATIN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİ Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids Donnez J, Hudecek R, Donnez O, Matule D, Arhendit

Detaylı

İkiz Eşinin İntrauterin Ölümü

İkiz Eşinin İntrauterin Ölümü Araştırma İkiz Eşinin İntrauterin Ölümü MONOFETAL DEATH IN TWIN PREGNANCY Semih MUN, Cüneyt Eftal TANER, Murat ÖZTEKİN, Fatma Horasan ÇELİMLİ SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Semih

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD.

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Trombofili nedir? Trombofili tromboza eğilim oluşturan durumları tanımlamakta

Detaylı

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH EVRE 2 (Atılma dönemi) Efasman ve dilatasyonun tamamlanması ile doğum

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

Geçirilmiş Sezaryen Öyküsü Olan Gebelerde Ultrasonografik Alt Uterin Segment Duvar Kalınlığı İle Uterus Skar Defekti İlişkisi ARAŞTIRMA MAKALESİ

Geçirilmiş Sezaryen Öyküsü Olan Gebelerde Ultrasonografik Alt Uterin Segment Duvar Kalınlığı İle Uterus Skar Defekti İlişkisi ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Fatma Türkan Ayan 1 Bülent Çakmak 2 1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Tokat 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde.

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde. Rekürren Gebelik Kayıplar plarında Ultrasonografi Prof Dr Ali ERGÜN GATA Maternal Fetal Tıp (aergun@gata.edu.tr) Antalya, 2007 28 haftadan önce tüm t m acil obstetrik başvurular vuruların n büyük b k nedeni

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu 26.9.11 Hipertansiyon (>14/ 9) ve Proteinüri ( >.3 g / 24-s) > gebelik hafta En sık medikal komplikasyon (%2-7) Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbidite

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir MAKAT DOĞUM Makat prezentasyonu Görülme oranı %3-4 dür Tanı leopold manevraları ile konulabilir 2 MAKAT DOĞUM Sırt solda olduğunda birinci makat gelişi ; sırt sağda olduğunda ikinci makat gelişi, çocuk

Detaylı

Abdominal Myomektomide Periservikal Turnikenin İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi

Abdominal Myomektomide Periservikal Turnikenin İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 17:89-93/Temmuz/2016 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Abdominal Myomektomide Periservikal Turnikenin İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi Effects of pericervical

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Dekolman Plasenta: Epidemiyoloji, Risk Faktörlerinin Analizi, Fetal ve Maternal Sonuçlar

Dekolman Plasenta: Epidemiyoloji, Risk Faktörlerinin Analizi, Fetal ve Maternal Sonuçlar 126 doi: 10.5505/sakaryamj.2013.55477 Sakarya Medical Journal Makale Article Dekolman Plasenta: Epidemiyoloji, Risk Faktörlerinin Analizi, Fetal ve Maternal Sonuçlar Placental Abruption: Epidemiology,

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER

İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER İntrauterin büyüme kısıtlılığı PREMATURITE FETAL ÖLÜM

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

BİRİNCİ TRİMESTERDE MEYDANA GELEN SUBKORYONİK HEMATOMUN PRETERM DOĞUM VE FETAL GELİŞİM GERİLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİRİNCİ TRİMESTERDE MEYDANA GELEN SUBKORYONİK HEMATOMUN PRETERM DOĞUM VE FETAL GELİŞİM GERİLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİRİNCİ TRİMESTERDE MEYDANA GELEN SUBKORYONİK HEMATOMUN PRETERM DOĞUM VE FETAL GELİŞİM GERİLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Association Between Preterm Birth and the Fetal Growth

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Memorial Ataşehir Hastanesi Maternal Fetal Tıp Ünitesi ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ Genel bakış, klinik önemi Tanı Değerlendirme

Detaylı

Acil peripartum histerektomi

Acil peripartum histerektomi Dicle Tıp Dergisi, 2009 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 36, Sayı: 1,(23-27) Acil peripartum histerektomi Mehmet Sıddık Evsen 1, M. Erdal Sak 2, Özgür Özkul 3, Yaşar Bozkurt 4, Murat Kapan 5 1 Diyarbakır Kadın Hast

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

TROFOBLAST İNVAZYON YETMEZLİĞİ PREEKLAMPSİ. Dr.Aylin Okçu Heper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

TROFOBLAST İNVAZYON YETMEZLİĞİ PREEKLAMPSİ. Dr.Aylin Okçu Heper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı TROFOBLAST İNVAZYON YETMEZLİĞİ PREEKLAMPSİ Dr.Aylin Okçu Heper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı EKSTRAEMBRİYONİK TROFOBLASTLAR EMBRİYO Staun Ram and Shalev Reproductive Biology

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Nedbesiz uterus rüptürü: Bölgesel insidans, nedenler ve tedavi

Nedbesiz uterus rüptürü: Bölgesel insidans, nedenler ve tedavi Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı:4, (260-264) Nedbesiz uterus rüptürü: Bölgesel insidans, nedenler ve tedavi Mehmet Sıddık Evsen 1, M. Erdal Sak 2, Yaşar Bozkurt 3, Murat Kapan 4,

Detaylı

ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN

ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN ADOLESAN Çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci DSÖ 10-19 yaş arasını kapsar Menarş sonrası ilk 2 yıl anovulatuar siklustan

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

İlk Üç Ayda Plasenta Yetmezliğinin Öngörüsü. Doç. Dr. Halil Aslan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

İlk Üç Ayda Plasenta Yetmezliğinin Öngörüsü. Doç. Dr. Halil Aslan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği İlk Üç Ayda Plasenta Yetmezliğinin Öngörüsü Doç. Dr. Halil Aslan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği Yetersiz plasental yapışma Prematür plasental ayrılma Roberts JM,CooperDW.Pathogenesisandgeneticsofpre-

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA

Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA Araştırma Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA Burcu ARTUNÇ ÜLKÜMEN, Halil Gürsoy PALA, Esat ÇALIK, Faik Mümtaz KOYUNCU

Detaylı

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM Doç.Dr.Miğraci TOSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AB.D-SAMSUN 1/43 SOFT MARKER Soft marker, anlamı kesin olmayan ultrasonografi

Detaylı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı 2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı Ders programi TARİH GRUP GİRİŞ ÇIKIŞ DERSİN ADI ÖGRETİM ÜYESİ 2 Eylül 2013 Pazartesi B3 10:30 11:20

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. F. Emre CANPOLAT Zekai Tahir Burak Neonatoloji Kliniği Sunum planı Hangi doğum şekli bebek için daha uygun Doğum şekli hangi sistemlere etki eder Elektif

Detaylı

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Gebelikte Progesteron Kullanımı Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron Östriol Progesteron

Detaylı

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURAN GEBE KADINLARDA SİGARA KULLANIMI İLE İLGİLİ VERİLEN EĞİTİMİN ANNE BEBEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 13-16 Ekim 2011 de 2. Ulusal

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı