Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 EYÜP / ISTANBUL adresinde mukim ARENA BĠLGĠSAYAR A.ġ. (Bundan böyle ARENA olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan, adresinde mukim. (Bundan böyle E-BAYĠ olarak anılacaktır.) 2-Tanımlar Pencer-e ARENA nın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satıģı yaptığı adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden eriģilebilen internet web adreslerinden oluģan satıģ kanalına verilen isimdir. ArenaOpen Arena nın verdiği fiziksel hizmetleri elektronik iģ ortamına açtığı platforma verilen addır. Pencer-e web sitesi de ArenaOpenplatformu üzerinde çalıģır. Hizmetlerin Tanımı Arena, Pencer-e e-bayi üyelik sözleģmesini onaylayan bayilerine internet ortamında değiģik iletiģim servisleri (elektronik posta, açık artırma, ürün bilgisi alma vb.), elektronik ortamda alıģveriģ imkanı ve finansal iģlemleri için elektronik ortamda ödeme araçları sunar. 3-Sözleşmenin Konusu ĠĢ bu sözleģme Arena nın Pencer-e satıģ kanalını E-Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karģılıklı yükümlülükleri belirler. 4-Sözleşmenin Onaylanması Pencer-e E-Bayi SözleĢmesi, E-Bayi nin SözleĢmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve Ģartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 5-Arena A.Ş Pencer-e Üyelik Sistemi 5.1 E-Bayi, Arena nın belirleyeceği bir bayi kodu, sistemde her türlü kullanıcı iģlemini yapmaya yetkili yönetici kullanıcı adı ve ilk kullanımdan sonra değiģtirmesi gereken bir "geçici Ģifre"ye sahip olur. 5.2 "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı bayiye verilmez. 5.3 Yönetici Kullanıcı adı ve "Geçici ġifre" Arena tarafından üretilir. E-Bayi nin ilk kullanımda bu Ģifreyi değiģtirmesi gerekmektedir. ġifre'nin değiģtirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile E-Bayi nin sorumluluğundadır. Arena Ģifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 5.4 E-Bayi istemesi halinde değiģik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları Ģirketi içinde yetki vermek istediği kiģilere kullandırabilir ve belirli iģlemleri bu kiģilere yaptırabilir. E-bayi bu kiģilere verdiği yetkilerin ve bu kiģilerin yapacakları iģlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. 5.5 E-Bayi nin Pencer-e üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve Ģifresini girmesi gereklidir. Bu iģlem Pencer-e ye "login" olmak Ģeklinde tanımlanır. 1/5

2 6-E-Bayi'nin Yükümlülükleri E-Bayi Pencer-e servislerinden yararlandığı sırada; 6.1 Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (Ģifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 6.2 Pencer-e ye eriģim için kendisine verilen Ģifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve Ģifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve Ģifrelerle yapılacak iģlemlerin E-Bayi adına yapıldığı ve bu kod ile Ģifreleri kullanan kiģilerin E-Bayi tarafından yetkilendirildiğini, 6.3 Pencer-e de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Arena'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir Ģekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, 6.4 Pencer-e servislerini kullandığında ileri sürdüğü Ģahsi fikir, düģünce, ifade, Pencer-e ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kiģilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Arena'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamayacağını, 6.5 Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlıģ adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Arena nın sorumlu olmayacağını, 6.6 Pencer-e'de sunulan hizmetlere Arena tarafından belirlenen Ģekil dıģında ve yetkisiz Ģekilde ulaģmamayı ve yazılımı hiçbir Ģekilde değiģtirmemeyi, değiģtirilmiģ olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Arena nın uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi, 6.7 Üye verilerinin yetkisiz kiģilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Arena nın sorumlu olmayacağını, 6.8 Tehdit edici, ahlak dıģı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaģmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 6.9 Ortama eklenecek yazıģma, konu baģlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 6.10 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 6.11 Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek Ģekilde davranmamayı, 6.12 KiĢi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakıģıksız ya da kanun dıģı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, 6.13 Arena nın yazılı izni bulunmadan pencer-e servislerini kullanarak reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarıģma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, 6.14 Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 6.15 Pencer-e servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiģ malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Arena dan tazminat talep etmemeyi, 6.16 Arena'dan yazılı izin almadan Pencer-e servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 6.17 Arena nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, 6.18 Kurallara aykırı davrandığı takdirde Arena nın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dıģına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, 6.19 Arena nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, 6.20 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi postaları dağıtmamayı, 6.21 BaĢkalarına ait olan kiģisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 6.22 Yönetici kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü iģlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 6.23 Sistem üzerindeki satın alma iģlemini Arena nın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satıģ esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alıģveriģ yapamayacağını, 6.24 Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, 6.25 Ürün bir baģka Ģahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan Ģahısın ürünü teslim almaya dair E-bayi ye ait antetli kağıda imzalı ve kaģeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kiģi adına bu Ģahısın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile sipariģin gerçekleģmemiģ sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 2/5

3 7-Arena nın Yükümlülükleri 7.1 Arena, Pencer-e nin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaģılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar, 7.2 Arena, Pencer-e de yer alan birçok bilginin Arena dıģında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 7.3 Arena, Pencer-e den verilen sipariģlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi Ģekilde teslim etmek için gayret gösterir, 7.4 Arena, sipariģ verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak Arena dıģında veya Arena nın bilgisi dahilinde oluģabilecek değiģikliklerden sorumlu tutulamaz. 8-Arena ya Verilen Yetkiler 8.1 Arena herhangi bir zamanda Pencer-e sisteminin çalıģmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Arena, Pencer-e in üyelerine veya üçüncü Ģahıslara karģı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 8.2 E-Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan Ģirket sorumlusunun Pencer-e E-Bayi Üyelik SözleĢmesi ni imzalayıp, kaģeleyip Arena ya göndermesinden sonra Yönetici Kullanıcı Adı ve Şifresi Arena tarafından bayiye mektupla gönderilir. Arena sözleģmeyi imzalamıģ olan bayilerinin ya da sözleģmeyi daha önce imzalamıģ ve Ģifre kullanmaya baģlamıģ olan bayilerinin yeni bir Ģifreye sahip olmalarını ya da Ģifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 8.3 Arena, Pencer-e servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4 Arena, Pencer-e üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ġhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5 Arena, Pencer-e üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme iģlemlerinden dolayı Arena sorumlu tutulmayacaktır. 8.6 Arena kendi ürettiği ve/veya dıģardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 8.7 Arena nın, Pencer-e'de yaptığı satıģlar, kendi stokları ile sınırlıdır. Arena stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Pencer-e de teģhir edilmesiyle Arena ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8 Arena Pencer-e E-Bayi nin ilettiği kiģisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletiģim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9 Pencer-e'de satıģa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiģtirme yükümlülüğü Arena ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluģtuğu takdirde Arena hatayı düzeltecek Ģekilde ürün teslimatı yapabilir veya sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade edebilir Arena, E-Bayi nin Pencer-e den baģka web-sitelerine geçiģini sağlayabilir. Bu taktirde E-Bayi geçiģ yapacağı sitelerin içeriğinden Arena nın sorumlu olmadığını kabul eder Arena, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iģbu sözleģmenin uygulamasında değiģiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiģtirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde E-Bayi nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Pencer-e ana sayfasında veya Ģifre giriģ sayfasında duyurulacak sözleģme değiģiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değiģiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde E-Bayi nin üyeliği Arena tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir Arena, Pencer-e nin üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüģtürülebilir. Pencer-e de ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiģtirebilir veya ücretli hale dönüģtürebilir Arena, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müģterilerine alıģveriģ yapma izni verme hakkına sahiptir. 3/5

4 9-Vergilendirme: Bu sözleģme kapsamı dıģında gerçekleģecek tüm kanuni değiģikliklerden kaynaklanan iģlemler Arena nın sorumluluğu dıģındadır ve aynen sözleģmeye yansıtılır 10-Ürün Teslimatı: Arena bu sözleģme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti Ģirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım Ģeklinin kullanılacağı Arena nın insiyatifindedir ve E-Bayi ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koģuluyla değiģtirilebilir. Kargo ile gerçekleģtirilen ürün teslimatı sürecinde müģteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müģteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. MüĢteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karģılığı gerçekleģtirilir. MüĢteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün sipariģi verilmemiģ kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti e-bayi nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmıģ sipariģlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini Arena ile anlaģmalı kargo Ģirketlerinin gerçekleģtirmediği alıģveriģlerde, taģıma koģulları ilgili kargo Ģirketi tarafından belirlenir. 11-Ürün İadesi: ĠĢbu sözleģme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satıģın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek Ģartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, Arena tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Arena kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 12-Kayıtların Geçerliliği Üye bu sözleģmeden doğabilecek itilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiģ, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teģkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleģmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peģinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13-Uygulanacak Hükümler Bu sözleģmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleģmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır. 14-Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri ĠĢbu sözleģmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuģmazlıkların çözümünde Ġstanbul Merkez Mahkemeleri ile Ġcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 15-Yürürlük Pencer-e E-bayi Üyelik SözleĢmesi, Ek-1 de bulunan baģvuru formunun doldurulması ve sözleģmenin karģılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 16-Fesih Arena veya E-Bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koģuluyla bu sözleģmeyi sona erdirebilir. 4/5

5 17-Tebligat Taraflar adres değiģikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. ĠĢbu sözleģme 17 (onyedi) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aģağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak.../.../.. tarihinde müģtereken imza altına alınmıģtır. Tarih : / /200 Tarih : / /200 ġirket : ġirket: Yetkili : Yetkili : Ġmza ve KaĢe : Ġmza ve KaĢe : Ekler: Ek-1 Pencer-e E-Bayi BaĢvuru formu Ek-2 E-bayi nin müģterisine irsaliyeli sevkiyat sözleģmesi Ek-3 Kredi Kartı ile bayilerin sipariģ verebilmesi hakkında sözlesme 5/5

6 EK-1 Pencer-e E-Bayi Başvuru Formu Kuruluş Bilgileri Ticari Ünvanı: Telefon Alan Kodu: _( )_ Telefon: Fax : Fatura Adresi: Posta Kodu: ġehir: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuruyu Yapan Kişi Bilgileri Adı Soyadı : Ünvanı: Cep Tel No: Tarih : / /200 ġirket : Yetkili : Ġmza ve KaĢe : Arena A.ġ. Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesi ekidir

7 EK 2 İrsaliyeli olarak bayilerin bildireceği sevk adreslerine sevkiyat ve teslimat hakkında sözleşme (İ-sevk) 1.Taraflar Bir tarafta Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 EYÜP / ISTANBUL adresinde mukim Arena Bilgisayar A.ġ. (Bundan sonra Arena olarak anılacaktır.) Diğer tarafta adresinde mukim (Bundan sonra Ģirket olarak anılacaktır.) 1.Sözleşmenin Konusu ĠĢbu sözleģme ġirketin; Ģubelerine veya kendi müģterilerine irsaliye ile Arena tarafından sevkedilecek ürünlerin satın alımı ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğu kuralların tespitinden ibarettir. Sadece Arena bayi sitesi kullanıcısı olan bayilerin kabul edileceği bu sistemde Arena kendisinden mal alan bayilerine yeni bir katma değer daha sağlamıģtır ve takip eden maddelerde bu katma değerden ne Ģekilde faydalanılabileceği anlatılmaktadır. Bu imkandan faydalanmak isteyen firmaların E-Bayi sözleģmesini imzalamaları zorunludur. ġirket, iģbu sözleģme süresince aģağıda detaylı olarak açıklanan Ģartları eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. 2.Tanımlar Ġrsaliye ile mal sevkiyatı: ġirketin tanımlamıģ olduğu veya kendi pencere.com kullanıcısından veya kullanımına izin verilen Connact altyapısından verdiği sipariģlerde sipariģin Arena tarafından, ġirket tarafından belirtilen adrese gönderilmesi ve bu gönderim sonucunda teslim alınan ürünlerin ġirket tarafından teslim alınmıģ kabul edilmesidir. ġirket ġubesi: ġirketin bu sözleģme kapsamında yapacağı satıģlarında Ģirket antedli kağıdına, yetkili imzası taģıyan ve kaģeli evrak ile bildirdiği ve Arena tarafından Ģube olarak kabul edilen Ģubelerinin veya sevk adreslerinin tanımlanmasıdır. ġube Teslim alma yetkilisi: ġirket ġubesinde veya merkezinde mal teslim alma yetkisine haiz personeli ifade eder ve yukarıdaki liste ile bildirilir. ġirketin müģterisi: ġirketin mal satıģı yapıp sevkiyatının yapılacağı müģteriye ait adresi ve burada teslim alacak kiģiyi ve/veya kuruluģu ifade eder. Bu bilgi elektronik ortamda Arena ya iletilecektir. Connact: Arena nın XML veri transfer platformunu kullanarak ürün bilgisi, stok bilgisi ve sipariģ gibi imkanlar sunan, gerçek zamanlı elektronik veri transfer sisteminin adıdır. 3.Şirketin yükümlülükleri 3.1. ġirket, Ek 1 süreçler kısımında bulunan tüm koģulları eksiksiz olarak kabul ettiğini ve uygulayacağını beyan eder ġirket, duyuru mecrası olarak da belirtilmiģ olan tüm duyuruları tebellüğ etmiģ olarak kabul edeceğini beyan eder Bu sözleģme kapsamında Ek-1 de anlatılan süreçler, Arena nın öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiģtirilebilir. Bu değiģiklikler adresinde en az 10 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile Ģirkete de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiģtirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değiģiklikleri da yayımlanmasının yanı sıra ve/veya faks ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.

8 3.4. ġirket yeni oluģturulan süreçlerin kendi sistemine uygun olmadığını veya bu çalıģma Ģekli ile verim alamayacağını karara bağlaması halinde bu sözleģme kapsamından çıkmak için yeni uygulama baģlamadan en az 7 gün öncesinden Arena ya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan ġirket sorumlu olacaktır ġirket elemanlarının müģteriye veya 3.Ģahıslara vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı, Arena nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak, bu zararlardan dolayı bizzat ġirket sorumlu olacaktır ġirketin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranıģları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ġirket e aittir. Arena kanuni teselsül veya müģteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli ġirket e rücu ederek tahsil etme hakkına sahiptir. 4.Diğer Hükümler 4.1. ġirket Ek 1 de anlatılan süreçlerde yapılan teslimatlarda gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra teslim edilen tüm ürünlerin kendisi tarafından teslim alınmıģ olduğunu ve bu teslim vakıası ile ilgili tüm itiraz ve def i haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder. ġirket bu teslimatlara iliģkin satıģ bedellerini ise; Arena ya ilgili ticari koģula göre veya Arena tarafından ayrıca talep edilmesi halinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul eder ĠĢbu sözleģme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre için geçerli olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Bununla beraber, taraflardan biri sözleģme süresinin sona ermesinden en az 1 ay önce, sözleģmeyi iģbu maddede öngörülen sürenin sonunda sona erdirmek istediğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, sözleģme aynı süre için yenilenmiģ sayılacaktır ġirket iģbu sözleģme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, veya Arena yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda dilediği zaman, Arena yazılı bildirimde bulunmak suretiyle ġirket in bu kapsamda mal alma ve satıģ yapma yetkisini iptal etme ve sözleģmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin ġirket e tebliğ edildiği tarihte sözleģme münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleģmenin iģbu madde uyarınca feshi sebebiyle Arena nın maruz kalacağı zararların tümü ġirket tarafından tazmin olunacaktır. ġirketin bu sebeple uğrayacağı zararlardan Arena sorumlu olmayacaktır ġirkete bu sözleģme kapsamında yapılan satıģlarla ilgili borçlarda ödemenin faturada belirtilen son ödeme tarihinde yapılmaması veya verilen çeklerin karģılıksız çıkması durumunda, ġirket in Arena ya olan ve henüz vadesi gelmemiģ olan tüm borçları muaccel sayılacak, geciken faturaların ABD Doları değeri, ABD Doları üzerinden aylık %3 gecikme faizi ile birlikte, fatura vadesi veya muacceliyet tarihi ile ödeme tarihi (veya ödenene kadar her ayın son günü itibariyle) arasındaki T.C. Merkez Bankası döviz satıģ kurlarının farkı ile çarpılıp faturalandırılacak ve bu fatura bedeli ġirketin cari hesabına borç kaydedilecektir. Ayrıca, Arena doğmuģ ve doğacak her türlü alacağından dolayı herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın, Arena nezdindeki ġirkete ait tüm hak ve alacaklar üzerinde Arena nın takas ve mahsup yapma hak ve yetkisi mevcuttur Bu sözleģmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuģmazlıklarda Arena nın ticari defter kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtlar HUMK.287 anlamında münhasır delil olacaktır. ġirket bu kayıt ve belgelere karģı her türlü itiraz hakkından peģinen feragat eder Tarafların, sözleģmenin baģ kısmında tesbit edilmiģ adresleri, kanuni tebligat adresleri olup, adres değiģikliği yazılı olarak bildirilmediği taktirde bu adreslere gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemeden iade edilse dahi tebligat yapılmıģ kabul edilecektir ĠĢbu sözleģmeden doğabilecek uyuģmazlıklarda Kadıköy Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. ĠĢbu sözleģme ve ekleri, tanımlar kısımındaki Ģartlara da uyulmasını gerektirdiğini belirten maddelerden oluģmuģtur. SözleĢme tarihinde imza edilmiģ ve iki nüsha halinde düzenlenmiģ olup, tarafların herbirine birer nüshası sunulmuģtur. ARENA BĠLGĠSAYAR A.ġ. Arena adına imza ve kaģe ġirket adına imza ve kaģe Sözleşmenin ekleri Ġ-Sevk SözleĢmesi Eki 1: Süreçler Arena A.ġ. Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesi ekidir

9 İ-Sevk Sözleşmesi Eki 1 Süreçler: ġirket sipariģlerini müģteri temsilcisi, Arena internet satıģ sitesi ve XML tabanlı veri aktarım altyapısı Connact ı kullanarak verebilir. Connact altyapısını kullanacak olan bayilerin ayrıca bir sözleģme imzalamaları gerekmektedir. MüĢteri temsilcisine verilen sipariģlerde sevk adresi ilgili müģteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile ulaģtırılmalıdır. ġirket adına yapılacak olan teslimatlar pencere.com internet sitesi, Connact altyapısı veya Arena nın daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen bölümlere girilmek veya Arena nın talep ettiği data formatlarında göndermek suretiyle Arena ya ulaģtırılabilecektir. Teslim alacak kiģilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kiģilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılacaktır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kiģilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kiģilerin isimleri kayıt altına alınacaktır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda Ģirkete temin edilebilecektir. Irsaliyenin imzalanmıģ olması ile ġirket malları teslim almıģ kabul edilecektir. Burada teslim alan kiģinin kimlik kontrolu yapılacak ve ġirket tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Bu Ģekilde teslimatı yapılan sipariģlerin takibi için, Arena uygun görürse adresinde, sipariģ takip bölümünde bir geliģtirme yaparak irsaliyeli teslimatları ayrıca raporlayabilecektir. Bu Ģekilde yapılan teslimatlarının tümünün Ģirket tarafından alınmıģ kabul edileceği Ģirket tarafından kabul ve beyan edilmiģtir. Arena A.ġ. Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesi ekidir

10 EK 3 Kredi Kartı ile bayilerin sipariş verebilmesi hakkında sözlesme 1.Taraflar Bir tarafta Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 EYÜP / ISTANBUL adresinde mukim Arena Bilgisayar A.ġ. (Bundan sonra Arena olarak anılacaktır.) Diğer tarafta adresinde mukim (Bundan sonra Ģirket olarak anılacaktır.) 1.Sözlesmenin Konusu ĠĢbu sözleģme ġirketin; ürün alımına istinaden kredi kartı ile ARENA ya ait sanal ya da fiziksel POS ları aracılığıyla sipariģ verebilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir. 2.Tanımlar PAYNET : ARENA tarafından iģbu sözlemeyi imzalayan ÜYE BAYĠ ye sunulan kredi kartlı tahsilatı ve buna bağlı olarak mal satıģını kapsayan sistemi ifade eder. BANKA : PayNet sistemi ile ilgili olarak ARENA ile sözleģme imzalamıģ bankalardır. ARENA POSLARI : ARENA ile ilgili bankalar arasında imzalanmıģ olan Üye-ĠĢyeri sözleģmeleri çerçevesinde ARENA kullanımına tahsis edilmiģ olan Sanal ve/veya Fiziksel POS ları ifade eder. PAYNET ĠġLEM ÖZETĠ (SLĠP) : Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazı tarafından üretilen veya PayNet yazılımından standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası kredi kartı sahibi tarafından imzalanarak saklanması gereken belgeyi ifade eder. AVANTAJLI KOMĠSYON ORANI : ARENA ile PayNet sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaģmalara istinaden bankalar tarafından iģlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır. KOMĠSYON DESTEĞĠ : ARENA nın ÜYE BAYĠ ye Kredi Kartı iģlemleri üzerinden ödeyebileceği banka iģlem komisyonu destek bedellerini ifade eder. 3. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler 1. PayNet esasen bir ödeme Ģekli olup; bu ödeme Ģekli, ÜYE BAYĠ nin ARENA POS ları vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleģme çerçevesinde doğrudan ARENA nın banka hesaplarına geçmesi ve ÜYE BAYĠ nin karģılığında ürün/hizmet alımı esasına dayanır. 2. ARENA nın anlaģmalı Bankalar ile yapmıģ ve yapacak olduğu avantajlı taksit imkanlarından ÜYE BAYĠ nin ya da müģterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karģılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır. 3. PayNet sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koģulları Pencere aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koģulları ekomomide yaģanacak geliģmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiģtirilebilir. 4. ARENA kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiģtirme konusunda tamamen serbesttir. 5. ARENA tek taraflı olarak pencere ve / veya PayNet üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiģtirme hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE BAYĠ nin kazanılmıģ hakları saklıdır. 6. ARENA tahsilata iliģkin önceden ilan etmiģ olduğu Banka komisyonunu herbir iģlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen ÜYE BAYĠ ye faturalama ve/veya yansıtma ve ÜYE BAYĠ nin ARENA nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir. 7. ARENA POS ları üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluģların geliģtireceği uygulama & yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir. 8. ARENA kart ve iģlem güvenliği gerekçesi ile iģlem baģına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam iģlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı iģlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir. 9. ARENA ÜYE BAYĠ nin ARENA POS ları ile ürün alımı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. ARENA teminat Ģartlarını zaman içinde değiģtirebilir. Teminat Ģartlarını yerine getiremeyen ÜYE BAYĠ nin ARENA POS ları üzerinden iģlem yapması engellenebilir. ÜYE BAYĠ teminat Ģartlarını yerine getirdiği halde ARENA, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı iģlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satıģlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle ARENA hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 10. Alınan teminatlar Kredi kartı iģlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleģme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmıģ bir iģleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluģlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değiģmesi durumunda teminatın geri veriliģ süresi değiģebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler.

11 11. SipariĢ aģamasında POS lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte,çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. ARENA alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar ÜYE BAYĠ nin hesabına borç olarak kaydedilir. 12. Kredi kartı iģlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından her ne sebeple olursa olsun ARENA ya ödenmeyen veya ARENA dan geri iade alınan paralar için ARENA, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal iģleme koyma hakkına sahiptir. ÜYE BAYĠ ilgili tutarı ARENA ya peģinen ödemeyi kabul eder. 13. ARENA ile bankalar arasında akdedilmiģ bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye ĠĢyeri SözleĢmelerinde ARENA tarafından taahhüt edilen, ancak ÜYE BAYĠ nin eylem ve davranıģlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere ÜYE BAYĠ Ģimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin ÜYE BAYĠ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve ARENA nın BANKA ya karģı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleģme ihlallerinde ÜYE BAYĠ ARENA ya karģı kayıtsız Ģartsız sorumlu olacaktır. 14. ÜYE BAYĠ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak iģlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kiģilerle müģtereken gerçekleģtirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif iģlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile ARENA nın ve/veya BANKA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. ÜYE BAYĠ ARENA nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karģısında iģlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız iģlem ve eylemiyle ilgili ARENA nın hiçbir kusurunun olmadığını Ģimdiden kabul ve taahhüt eder. 15. ÜYE BAYĠ nin her hangi bir kusurlu iģlemi dolayısıyla ARENA nın uğrayabileceği zararlar derhal ÜYE BAYĠ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da ARENA tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve nakden ARENA ya ödenecektir. ÜYE BAYĠ nin carisinde alacak mevcut olması halinde ARENA her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir. 16. ÜYE BAYĠ, Kredi Kartı ile satın alınmıģ bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satıģ belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, ARENA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, ARENA nın yeni sipariģleri reddetme ve yapılan iģlemin 5 katına kadar CEZAĠ TAZMĠNAT talep, mahsup ve/veya sözleģmeyi FESĠH haklarının olduğunu peģinen kabul ve taahhüt eder 17. ÜYE BAYĠ sözleģmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 3 iģgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS iģlem sliplerini, ekli evraklarını ve ARENA nın talep edeceği diğer belgeleri ARENA ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. SözleĢmenin fesih olmasından evvel yapılmıģ tüm iģlemlerde sözleģme hükümleri geçerlidir. 18. Bu sözleģme kapsamında ÜYE BAYĠ, ARENA ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım v.s tüm organizasyonlara katılmak zorundadır. Aksine davranıģlar sözleģmenin ihlali anlamına gelecektir. ĠĢbu sözleģme ve ekleri, tanımlar kısımındaki Ģartlara da uyulmasını gerektirdiğini belirten maddelerden oluģmuģtur. SözleĢme tarihinde imza edilmis ve iki nüsha halinde düzenlenmiģ olup, tarafların her birine birer nüshası sunulmuģtur. ARENA BĠLGĠSAYAR A.ġ. Arena adına imza ve kase Sirket adına imza ve kase ĠĢ bu sözleģme ġirket ile Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. arasında imzalanmıģ olan Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesinin ekidir.

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi I. TARAFLAR : PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi a. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Adres : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 Eyüp / İstanbul (Kısaca ARENA olarak anılacaktır.) b.... Adres

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keresteciler (KEYAP) Çarşı Sitesi 44/F2/101A Ümraniye / İstanbul adresinde mukim İTB TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK SAN. VE

Detaylı

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez)

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez) www.daynex.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı Blok Kat:5 No : 153 Esenler / İstanbul adresinde mukim DAYNEKS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı