Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 EYÜP / ISTANBUL adresinde mukim ARENA BĠLGĠSAYAR A.ġ. (Bundan böyle ARENA olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan, adresinde mukim. (Bundan böyle E-BAYĠ olarak anılacaktır.) 2-Tanımlar Pencer-e ARENA nın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satıģı yaptığı adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden eriģilebilen internet web adreslerinden oluģan satıģ kanalına verilen isimdir. ArenaOpen Arena nın verdiği fiziksel hizmetleri elektronik iģ ortamına açtığı platforma verilen addır. Pencer-e web sitesi de ArenaOpenplatformu üzerinde çalıģır. Hizmetlerin Tanımı Arena, Pencer-e e-bayi üyelik sözleģmesini onaylayan bayilerine internet ortamında değiģik iletiģim servisleri (elektronik posta, açık artırma, ürün bilgisi alma vb.), elektronik ortamda alıģveriģ imkanı ve finansal iģlemleri için elektronik ortamda ödeme araçları sunar. 3-Sözleşmenin Konusu ĠĢ bu sözleģme Arena nın Pencer-e satıģ kanalını E-Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karģılıklı yükümlülükleri belirler. 4-Sözleşmenin Onaylanması Pencer-e E-Bayi SözleĢmesi, E-Bayi nin SözleĢmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve Ģartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 5-Arena A.Ş Pencer-e Üyelik Sistemi 5.1 E-Bayi, Arena nın belirleyeceği bir bayi kodu, sistemde her türlü kullanıcı iģlemini yapmaya yetkili yönetici kullanıcı adı ve ilk kullanımdan sonra değiģtirmesi gereken bir "geçici Ģifre"ye sahip olur. 5.2 "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı bayiye verilmez. 5.3 Yönetici Kullanıcı adı ve "Geçici ġifre" Arena tarafından üretilir. E-Bayi nin ilk kullanımda bu Ģifreyi değiģtirmesi gerekmektedir. ġifre'nin değiģtirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile E-Bayi nin sorumluluğundadır. Arena Ģifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 5.4 E-Bayi istemesi halinde değiģik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları Ģirketi içinde yetki vermek istediği kiģilere kullandırabilir ve belirli iģlemleri bu kiģilere yaptırabilir. E-bayi bu kiģilere verdiği yetkilerin ve bu kiģilerin yapacakları iģlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. 5.5 E-Bayi nin Pencer-e üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve Ģifresini girmesi gereklidir. Bu iģlem Pencer-e ye "login" olmak Ģeklinde tanımlanır. 1/5

2 6-E-Bayi'nin Yükümlülükleri E-Bayi Pencer-e servislerinden yararlandığı sırada; 6.1 Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (Ģifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 6.2 Pencer-e ye eriģim için kendisine verilen Ģifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve Ģifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve Ģifrelerle yapılacak iģlemlerin E-Bayi adına yapıldığı ve bu kod ile Ģifreleri kullanan kiģilerin E-Bayi tarafından yetkilendirildiğini, 6.3 Pencer-e de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Arena'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir Ģekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, 6.4 Pencer-e servislerini kullandığında ileri sürdüğü Ģahsi fikir, düģünce, ifade, Pencer-e ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kiģilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Arena'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamayacağını, 6.5 Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlıģ adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Arena nın sorumlu olmayacağını, 6.6 Pencer-e'de sunulan hizmetlere Arena tarafından belirlenen Ģekil dıģında ve yetkisiz Ģekilde ulaģmamayı ve yazılımı hiçbir Ģekilde değiģtirmemeyi, değiģtirilmiģ olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Arena nın uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi, 6.7 Üye verilerinin yetkisiz kiģilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Arena nın sorumlu olmayacağını, 6.8 Tehdit edici, ahlak dıģı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaģmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 6.9 Ortama eklenecek yazıģma, konu baģlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 6.10 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 6.11 Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek Ģekilde davranmamayı, 6.12 KiĢi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakıģıksız ya da kanun dıģı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, 6.13 Arena nın yazılı izni bulunmadan pencer-e servislerini kullanarak reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarıģma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, 6.14 Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 6.15 Pencer-e servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiģ malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Arena dan tazminat talep etmemeyi, 6.16 Arena'dan yazılı izin almadan Pencer-e servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 6.17 Arena nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, 6.18 Kurallara aykırı davrandığı takdirde Arena nın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dıģına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, 6.19 Arena nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, 6.20 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi postaları dağıtmamayı, 6.21 BaĢkalarına ait olan kiģisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 6.22 Yönetici kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü iģlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 6.23 Sistem üzerindeki satın alma iģlemini Arena nın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satıģ esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alıģveriģ yapamayacağını, 6.24 Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, 6.25 Ürün bir baģka Ģahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan Ģahısın ürünü teslim almaya dair E-bayi ye ait antetli kağıda imzalı ve kaģeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kiģi adına bu Ģahısın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile sipariģin gerçekleģmemiģ sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 2/5

3 7-Arena nın Yükümlülükleri 7.1 Arena, Pencer-e nin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaģılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar, 7.2 Arena, Pencer-e de yer alan birçok bilginin Arena dıģında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 7.3 Arena, Pencer-e den verilen sipariģlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi Ģekilde teslim etmek için gayret gösterir, 7.4 Arena, sipariģ verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak Arena dıģında veya Arena nın bilgisi dahilinde oluģabilecek değiģikliklerden sorumlu tutulamaz. 8-Arena ya Verilen Yetkiler 8.1 Arena herhangi bir zamanda Pencer-e sisteminin çalıģmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Arena, Pencer-e in üyelerine veya üçüncü Ģahıslara karģı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 8.2 E-Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan Ģirket sorumlusunun Pencer-e E-Bayi Üyelik SözleĢmesi ni imzalayıp, kaģeleyip Arena ya göndermesinden sonra Yönetici Kullanıcı Adı ve Şifresi Arena tarafından bayiye mektupla gönderilir. Arena sözleģmeyi imzalamıģ olan bayilerinin ya da sözleģmeyi daha önce imzalamıģ ve Ģifre kullanmaya baģlamıģ olan bayilerinin yeni bir Ģifreye sahip olmalarını ya da Ģifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 8.3 Arena, Pencer-e servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4 Arena, Pencer-e üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ġhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5 Arena, Pencer-e üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme iģlemlerinden dolayı Arena sorumlu tutulmayacaktır. 8.6 Arena kendi ürettiği ve/veya dıģardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 8.7 Arena nın, Pencer-e'de yaptığı satıģlar, kendi stokları ile sınırlıdır. Arena stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Pencer-e de teģhir edilmesiyle Arena ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8 Arena Pencer-e E-Bayi nin ilettiği kiģisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletiģim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9 Pencer-e'de satıģa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiģtirme yükümlülüğü Arena ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluģtuğu takdirde Arena hatayı düzeltecek Ģekilde ürün teslimatı yapabilir veya sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade edebilir Arena, E-Bayi nin Pencer-e den baģka web-sitelerine geçiģini sağlayabilir. Bu taktirde E-Bayi geçiģ yapacağı sitelerin içeriğinden Arena nın sorumlu olmadığını kabul eder Arena, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iģbu sözleģmenin uygulamasında değiģiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiģtirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde E-Bayi nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Pencer-e ana sayfasında veya Ģifre giriģ sayfasında duyurulacak sözleģme değiģiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değiģiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde E-Bayi nin üyeliği Arena tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir Arena, Pencer-e nin üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüģtürülebilir. Pencer-e de ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiģtirebilir veya ücretli hale dönüģtürebilir Arena, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müģterilerine alıģveriģ yapma izni verme hakkına sahiptir. 3/5

4 9-Vergilendirme: Bu sözleģme kapsamı dıģında gerçekleģecek tüm kanuni değiģikliklerden kaynaklanan iģlemler Arena nın sorumluluğu dıģındadır ve aynen sözleģmeye yansıtılır 10-Ürün Teslimatı: Arena bu sözleģme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti Ģirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım Ģeklinin kullanılacağı Arena nın insiyatifindedir ve E-Bayi ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koģuluyla değiģtirilebilir. Kargo ile gerçekleģtirilen ürün teslimatı sürecinde müģteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müģteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. MüĢteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karģılığı gerçekleģtirilir. MüĢteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün sipariģi verilmemiģ kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti e-bayi nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmıģ sipariģlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini Arena ile anlaģmalı kargo Ģirketlerinin gerçekleģtirmediği alıģveriģlerde, taģıma koģulları ilgili kargo Ģirketi tarafından belirlenir. 11-Ürün İadesi: ĠĢbu sözleģme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satıģın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek Ģartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, Arena tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Arena kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 12-Kayıtların Geçerliliği Üye bu sözleģmeden doğabilecek itilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiģ, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teģkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleģmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peģinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13-Uygulanacak Hükümler Bu sözleģmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleģmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır. 14-Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri ĠĢbu sözleģmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuģmazlıkların çözümünde Ġstanbul Merkez Mahkemeleri ile Ġcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 15-Yürürlük Pencer-e E-bayi Üyelik SözleĢmesi, Ek-1 de bulunan baģvuru formunun doldurulması ve sözleģmenin karģılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 16-Fesih Arena veya E-Bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koģuluyla bu sözleģmeyi sona erdirebilir. 4/5

5 17-Tebligat Taraflar adres değiģikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. ĠĢbu sözleģme 17 (onyedi) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aģağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak.../.../.. tarihinde müģtereken imza altına alınmıģtır. Tarih : / /200 Tarih : / /200 ġirket : ġirket: Yetkili : Yetkili : Ġmza ve KaĢe : Ġmza ve KaĢe : Ekler: Ek-1 Pencer-e E-Bayi BaĢvuru formu Ek-2 E-bayi nin müģterisine irsaliyeli sevkiyat sözleģmesi Ek-3 Kredi Kartı ile bayilerin sipariģ verebilmesi hakkında sözlesme 5/5

6 EK-1 Pencer-e E-Bayi Başvuru Formu Kuruluş Bilgileri Ticari Ünvanı: Telefon Alan Kodu: _( )_ Telefon: Fax : Fatura Adresi: Posta Kodu: ġehir: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuruyu Yapan Kişi Bilgileri Adı Soyadı : Ünvanı: Cep Tel No: Tarih : / /200 ġirket : Yetkili : Ġmza ve KaĢe : Arena A.ġ. Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesi ekidir

7 EK 2 İrsaliyeli olarak bayilerin bildireceği sevk adreslerine sevkiyat ve teslimat hakkında sözleşme (İ-sevk) 1.Taraflar Bir tarafta Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 EYÜP / ISTANBUL adresinde mukim Arena Bilgisayar A.ġ. (Bundan sonra Arena olarak anılacaktır.) Diğer tarafta adresinde mukim (Bundan sonra Ģirket olarak anılacaktır.) 1.Sözleşmenin Konusu ĠĢbu sözleģme ġirketin; Ģubelerine veya kendi müģterilerine irsaliye ile Arena tarafından sevkedilecek ürünlerin satın alımı ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğu kuralların tespitinden ibarettir. Sadece Arena bayi sitesi kullanıcısı olan bayilerin kabul edileceği bu sistemde Arena kendisinden mal alan bayilerine yeni bir katma değer daha sağlamıģtır ve takip eden maddelerde bu katma değerden ne Ģekilde faydalanılabileceği anlatılmaktadır. Bu imkandan faydalanmak isteyen firmaların E-Bayi sözleģmesini imzalamaları zorunludur. ġirket, iģbu sözleģme süresince aģağıda detaylı olarak açıklanan Ģartları eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. 2.Tanımlar Ġrsaliye ile mal sevkiyatı: ġirketin tanımlamıģ olduğu veya kendi pencere.com kullanıcısından veya kullanımına izin verilen Connact altyapısından verdiği sipariģlerde sipariģin Arena tarafından, ġirket tarafından belirtilen adrese gönderilmesi ve bu gönderim sonucunda teslim alınan ürünlerin ġirket tarafından teslim alınmıģ kabul edilmesidir. ġirket ġubesi: ġirketin bu sözleģme kapsamında yapacağı satıģlarında Ģirket antedli kağıdına, yetkili imzası taģıyan ve kaģeli evrak ile bildirdiği ve Arena tarafından Ģube olarak kabul edilen Ģubelerinin veya sevk adreslerinin tanımlanmasıdır. ġube Teslim alma yetkilisi: ġirket ġubesinde veya merkezinde mal teslim alma yetkisine haiz personeli ifade eder ve yukarıdaki liste ile bildirilir. ġirketin müģterisi: ġirketin mal satıģı yapıp sevkiyatının yapılacağı müģteriye ait adresi ve burada teslim alacak kiģiyi ve/veya kuruluģu ifade eder. Bu bilgi elektronik ortamda Arena ya iletilecektir. Connact: Arena nın XML veri transfer platformunu kullanarak ürün bilgisi, stok bilgisi ve sipariģ gibi imkanlar sunan, gerçek zamanlı elektronik veri transfer sisteminin adıdır. 3.Şirketin yükümlülükleri 3.1. ġirket, Ek 1 süreçler kısımında bulunan tüm koģulları eksiksiz olarak kabul ettiğini ve uygulayacağını beyan eder ġirket, duyuru mecrası olarak da belirtilmiģ olan tüm duyuruları tebellüğ etmiģ olarak kabul edeceğini beyan eder Bu sözleģme kapsamında Ek-1 de anlatılan süreçler, Arena nın öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiģtirilebilir. Bu değiģiklikler adresinde en az 10 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile Ģirkete de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiģtirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değiģiklikleri da yayımlanmasının yanı sıra ve/veya faks ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.

8 3.4. ġirket yeni oluģturulan süreçlerin kendi sistemine uygun olmadığını veya bu çalıģma Ģekli ile verim alamayacağını karara bağlaması halinde bu sözleģme kapsamından çıkmak için yeni uygulama baģlamadan en az 7 gün öncesinden Arena ya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan ġirket sorumlu olacaktır ġirket elemanlarının müģteriye veya 3.Ģahıslara vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı, Arena nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak, bu zararlardan dolayı bizzat ġirket sorumlu olacaktır ġirketin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranıģları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ġirket e aittir. Arena kanuni teselsül veya müģteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli ġirket e rücu ederek tahsil etme hakkına sahiptir. 4.Diğer Hükümler 4.1. ġirket Ek 1 de anlatılan süreçlerde yapılan teslimatlarda gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra teslim edilen tüm ürünlerin kendisi tarafından teslim alınmıģ olduğunu ve bu teslim vakıası ile ilgili tüm itiraz ve def i haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder. ġirket bu teslimatlara iliģkin satıģ bedellerini ise; Arena ya ilgili ticari koģula göre veya Arena tarafından ayrıca talep edilmesi halinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul eder ĠĢbu sözleģme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre için geçerli olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Bununla beraber, taraflardan biri sözleģme süresinin sona ermesinden en az 1 ay önce, sözleģmeyi iģbu maddede öngörülen sürenin sonunda sona erdirmek istediğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, sözleģme aynı süre için yenilenmiģ sayılacaktır ġirket iģbu sözleģme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, veya Arena yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda dilediği zaman, Arena yazılı bildirimde bulunmak suretiyle ġirket in bu kapsamda mal alma ve satıģ yapma yetkisini iptal etme ve sözleģmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin ġirket e tebliğ edildiği tarihte sözleģme münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleģmenin iģbu madde uyarınca feshi sebebiyle Arena nın maruz kalacağı zararların tümü ġirket tarafından tazmin olunacaktır. ġirketin bu sebeple uğrayacağı zararlardan Arena sorumlu olmayacaktır ġirkete bu sözleģme kapsamında yapılan satıģlarla ilgili borçlarda ödemenin faturada belirtilen son ödeme tarihinde yapılmaması veya verilen çeklerin karģılıksız çıkması durumunda, ġirket in Arena ya olan ve henüz vadesi gelmemiģ olan tüm borçları muaccel sayılacak, geciken faturaların ABD Doları değeri, ABD Doları üzerinden aylık %3 gecikme faizi ile birlikte, fatura vadesi veya muacceliyet tarihi ile ödeme tarihi (veya ödenene kadar her ayın son günü itibariyle) arasındaki T.C. Merkez Bankası döviz satıģ kurlarının farkı ile çarpılıp faturalandırılacak ve bu fatura bedeli ġirketin cari hesabına borç kaydedilecektir. Ayrıca, Arena doğmuģ ve doğacak her türlü alacağından dolayı herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın, Arena nezdindeki ġirkete ait tüm hak ve alacaklar üzerinde Arena nın takas ve mahsup yapma hak ve yetkisi mevcuttur Bu sözleģmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuģmazlıklarda Arena nın ticari defter kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtlar HUMK.287 anlamında münhasır delil olacaktır. ġirket bu kayıt ve belgelere karģı her türlü itiraz hakkından peģinen feragat eder Tarafların, sözleģmenin baģ kısmında tesbit edilmiģ adresleri, kanuni tebligat adresleri olup, adres değiģikliği yazılı olarak bildirilmediği taktirde bu adreslere gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemeden iade edilse dahi tebligat yapılmıģ kabul edilecektir ĠĢbu sözleģmeden doğabilecek uyuģmazlıklarda Kadıköy Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. ĠĢbu sözleģme ve ekleri, tanımlar kısımındaki Ģartlara da uyulmasını gerektirdiğini belirten maddelerden oluģmuģtur. SözleĢme tarihinde imza edilmiģ ve iki nüsha halinde düzenlenmiģ olup, tarafların herbirine birer nüshası sunulmuģtur. ARENA BĠLGĠSAYAR A.ġ. Arena adına imza ve kaģe ġirket adına imza ve kaģe Sözleşmenin ekleri Ġ-Sevk SözleĢmesi Eki 1: Süreçler Arena A.ġ. Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesi ekidir

9 İ-Sevk Sözleşmesi Eki 1 Süreçler: ġirket sipariģlerini müģteri temsilcisi, Arena internet satıģ sitesi ve XML tabanlı veri aktarım altyapısı Connact ı kullanarak verebilir. Connact altyapısını kullanacak olan bayilerin ayrıca bir sözleģme imzalamaları gerekmektedir. MüĢteri temsilcisine verilen sipariģlerde sevk adresi ilgili müģteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile ulaģtırılmalıdır. ġirket adına yapılacak olan teslimatlar pencere.com internet sitesi, Connact altyapısı veya Arena nın daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen bölümlere girilmek veya Arena nın talep ettiği data formatlarında göndermek suretiyle Arena ya ulaģtırılabilecektir. Teslim alacak kiģilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kiģilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılacaktır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kiģilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kiģilerin isimleri kayıt altına alınacaktır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda Ģirkete temin edilebilecektir. Irsaliyenin imzalanmıģ olması ile ġirket malları teslim almıģ kabul edilecektir. Burada teslim alan kiģinin kimlik kontrolu yapılacak ve ġirket tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Bu Ģekilde teslimatı yapılan sipariģlerin takibi için, Arena uygun görürse adresinde, sipariģ takip bölümünde bir geliģtirme yaparak irsaliyeli teslimatları ayrıca raporlayabilecektir. Bu Ģekilde yapılan teslimatlarının tümünün Ģirket tarafından alınmıģ kabul edileceği Ģirket tarafından kabul ve beyan edilmiģtir. Arena A.ġ. Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesi ekidir

10 EK 3 Kredi Kartı ile bayilerin sipariş verebilmesi hakkında sözlesme 1.Taraflar Bir tarafta Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 EYÜP / ISTANBUL adresinde mukim Arena Bilgisayar A.ġ. (Bundan sonra Arena olarak anılacaktır.) Diğer tarafta adresinde mukim (Bundan sonra Ģirket olarak anılacaktır.) 1.Sözlesmenin Konusu ĠĢbu sözleģme ġirketin; ürün alımına istinaden kredi kartı ile ARENA ya ait sanal ya da fiziksel POS ları aracılığıyla sipariģ verebilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir. 2.Tanımlar PAYNET : ARENA tarafından iģbu sözlemeyi imzalayan ÜYE BAYĠ ye sunulan kredi kartlı tahsilatı ve buna bağlı olarak mal satıģını kapsayan sistemi ifade eder. BANKA : PayNet sistemi ile ilgili olarak ARENA ile sözleģme imzalamıģ bankalardır. ARENA POSLARI : ARENA ile ilgili bankalar arasında imzalanmıģ olan Üye-ĠĢyeri sözleģmeleri çerçevesinde ARENA kullanımına tahsis edilmiģ olan Sanal ve/veya Fiziksel POS ları ifade eder. PAYNET ĠġLEM ÖZETĠ (SLĠP) : Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazı tarafından üretilen veya PayNet yazılımından standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası kredi kartı sahibi tarafından imzalanarak saklanması gereken belgeyi ifade eder. AVANTAJLI KOMĠSYON ORANI : ARENA ile PayNet sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaģmalara istinaden bankalar tarafından iģlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır. KOMĠSYON DESTEĞĠ : ARENA nın ÜYE BAYĠ ye Kredi Kartı iģlemleri üzerinden ödeyebileceği banka iģlem komisyonu destek bedellerini ifade eder. 3. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler 1. PayNet esasen bir ödeme Ģekli olup; bu ödeme Ģekli, ÜYE BAYĠ nin ARENA POS ları vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleģme çerçevesinde doğrudan ARENA nın banka hesaplarına geçmesi ve ÜYE BAYĠ nin karģılığında ürün/hizmet alımı esasına dayanır. 2. ARENA nın anlaģmalı Bankalar ile yapmıģ ve yapacak olduğu avantajlı taksit imkanlarından ÜYE BAYĠ nin ya da müģterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karģılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır. 3. PayNet sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koģulları Pencere aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koģulları ekomomide yaģanacak geliģmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiģtirilebilir. 4. ARENA kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiģtirme konusunda tamamen serbesttir. 5. ARENA tek taraflı olarak pencere ve / veya PayNet üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiģtirme hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE BAYĠ nin kazanılmıģ hakları saklıdır. 6. ARENA tahsilata iliģkin önceden ilan etmiģ olduğu Banka komisyonunu herbir iģlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen ÜYE BAYĠ ye faturalama ve/veya yansıtma ve ÜYE BAYĠ nin ARENA nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir. 7. ARENA POS ları üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluģların geliģtireceği uygulama & yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir. 8. ARENA kart ve iģlem güvenliği gerekçesi ile iģlem baģına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam iģlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı iģlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir. 9. ARENA ÜYE BAYĠ nin ARENA POS ları ile ürün alımı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. ARENA teminat Ģartlarını zaman içinde değiģtirebilir. Teminat Ģartlarını yerine getiremeyen ÜYE BAYĠ nin ARENA POS ları üzerinden iģlem yapması engellenebilir. ÜYE BAYĠ teminat Ģartlarını yerine getirdiği halde ARENA, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı iģlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satıģlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle ARENA hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 10. Alınan teminatlar Kredi kartı iģlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleģme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmıģ bir iģleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluģlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değiģmesi durumunda teminatın geri veriliģ süresi değiģebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler.

11 11. SipariĢ aģamasında POS lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte,çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. ARENA alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar ÜYE BAYĠ nin hesabına borç olarak kaydedilir. 12. Kredi kartı iģlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından her ne sebeple olursa olsun ARENA ya ödenmeyen veya ARENA dan geri iade alınan paralar için ARENA, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal iģleme koyma hakkına sahiptir. ÜYE BAYĠ ilgili tutarı ARENA ya peģinen ödemeyi kabul eder. 13. ARENA ile bankalar arasında akdedilmiģ bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye ĠĢyeri SözleĢmelerinde ARENA tarafından taahhüt edilen, ancak ÜYE BAYĠ nin eylem ve davranıģlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere ÜYE BAYĠ Ģimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin ÜYE BAYĠ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve ARENA nın BANKA ya karģı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleģme ihlallerinde ÜYE BAYĠ ARENA ya karģı kayıtsız Ģartsız sorumlu olacaktır. 14. ÜYE BAYĠ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak iģlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kiģilerle müģtereken gerçekleģtirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif iģlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile ARENA nın ve/veya BANKA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. ÜYE BAYĠ ARENA nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karģısında iģlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız iģlem ve eylemiyle ilgili ARENA nın hiçbir kusurunun olmadığını Ģimdiden kabul ve taahhüt eder. 15. ÜYE BAYĠ nin her hangi bir kusurlu iģlemi dolayısıyla ARENA nın uğrayabileceği zararlar derhal ÜYE BAYĠ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da ARENA tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve nakden ARENA ya ödenecektir. ÜYE BAYĠ nin carisinde alacak mevcut olması halinde ARENA her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir. 16. ÜYE BAYĠ, Kredi Kartı ile satın alınmıģ bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satıģ belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, ARENA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, ARENA nın yeni sipariģleri reddetme ve yapılan iģlemin 5 katına kadar CEZAĠ TAZMĠNAT talep, mahsup ve/veya sözleģmeyi FESĠH haklarının olduğunu peģinen kabul ve taahhüt eder 17. ÜYE BAYĠ sözleģmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 3 iģgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS iģlem sliplerini, ekli evraklarını ve ARENA nın talep edeceği diğer belgeleri ARENA ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. SözleĢmenin fesih olmasından evvel yapılmıģ tüm iģlemlerde sözleģme hükümleri geçerlidir. 18. Bu sözleģme kapsamında ÜYE BAYĠ, ARENA ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım v.s tüm organizasyonlara katılmak zorundadır. Aksine davranıģlar sözleģmenin ihlali anlamına gelecektir. ĠĢbu sözleģme ve ekleri, tanımlar kısımındaki Ģartlara da uyulmasını gerektirdiğini belirten maddelerden oluģmuģtur. SözleĢme tarihinde imza edilmis ve iki nüsha halinde düzenlenmiģ olup, tarafların her birine birer nüshası sunulmuģtur. ARENA BĠLGĠSAYAR A.ġ. Arena adına imza ve kase Sirket adına imza ve kase ĠĢ bu sözleģme ġirket ile Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. arasında imzalanmıģ olan Pencer-e E-BAYĠ üyelik sözleģmesinin ekidir.

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI" olarak anılacaktır.)

... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır.) 1 IBS BILGISAYAR BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Bir taraftan, Batman yolu üzeri No: 130 adresinde mukim IBS Bilgisayar (Bundan böyle IBS" olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan,... adresinde mukim...

Detaylı

Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi

Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi 1-Taraflar Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi Bir taraftan, Cumhuriyet Mah. Rehber Cad. No.10 Bahçelievler/ İstanbul adresinde mukim KİREMİT İNŞAAT ELEKTRONİK TİC. VE İTHALAT

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi

BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Mahmutbey Mahallesi İstoç 15. Ada No: 15 Bağcılar

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ MADDE 1 SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ĠĢ bu sözleģme ; Barbaros Mah. Evren Cad. No:56 Yenisahra / Ġstanbul adresinde mukim ASBIS TR Bilgisayar Ltd. ġti. (Bundan böyle kısaca

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi * Bu sözleşme ile birlikte E-Bayi İmza Sirküleri nin gönderilmesi, her sayfanın kaşelenerek imza sirkülerinde imzaları olanlar tarafından imzalanması zorunludur. Sözleşme Avnet e iki nüsha olarak gönderilecektir.

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta, Çetin Emeç Bulvarı 1042. Cadde No: 92/19 Öveçler / Ankara adresinde mukim ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik

Detaylı

B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ

B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine Mukim...... ( Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sultan Orhan Mah. 1117 Sk. No : 6 K : 2 GEBZE

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

Osman Turizm ve Tic. A.Ş - Aloucak Elektronik Acente ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Osman Turizm ve Tic. A.Ş - Aloucak Elektronik Acente ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Aloucak üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Aloucak üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Bir taraftan, Camikebir

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar: Bir taraftan: Ihlamur kuyu Mah. Alemdağ Cad. No: 245 F Blok D:4 Ümraniye - İSTANBUL adresinde mukim Lale Bilişim Paz. ve Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

B2B. B2b, Bayi Başvuru ŞAHIS FİRMA BAŞVURULARI. LTD. ve A.Ş. FİRMA BAŞVURULARI ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

B2B. B2b, Bayi Başvuru ŞAHIS FİRMA BAŞVURULARI. LTD. ve A.Ş. FİRMA BAŞVURULARI ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. B2B ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bayilik Başvurusun da nasıl bulunabilirim? Bayilik başvurusu için Sözleşmesi ve Sanalpos E-ödeme sözleşmesinin her sayfasını kaşeli ve imzalı olarak kargo adresimize

Detaylı

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine ORTAK BAYİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ

KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları KORATEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak No:66/A Umraniye İstanbul Bu sözleşmede kısaca

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Parantez Elektronik ve Bilişim Sistemleri Satış Dağıtım Tic. Ltd. Sti. Perpa Tic.Mrk. A Blok Kat:11 No: 1554 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel : (0212) 320 84 58 info@parantezelektronik.com MADDE 1-

Detaylı

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. ***

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** ġirketler için : AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** 1 - Ġmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi

Detaylı

RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. FĐRMA BĐLGĐLERĐ. Şahıs Firması Ortakların Adı 1 3 Soyadı 2 4

RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. FĐRMA BĐLGĐLERĐ. Şahıs Firması Ortakların Adı 1 3 Soyadı 2 4 & RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. BAYĐ BĐLGĐ FORMU FĐRMA BĐLGĐLERĐ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu Đş Tel Đş Faks Cep Tel Yetkili email (0...) (0..). (0..)...@... (0...) (0..). (0..)...@...

Detaylı

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMI : Bu sözleşme, 1834. Sokak Orhan Saik Gökyay Cad. No:1/B 35530 Karşıyaka / İZMİR adresinde mukim ANDIRAN

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Maltepe Mah. Demirciler Çarşısı A Blok No: 22,Zeytinburnu / İstanbul adresinde ikamet eden BCOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

YETKİLİ AD SOYAD İMZA

YETKİLİ AD SOYAD İMZA Venas Güvenlik Sistemleri Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. Perpa Tic.Merkezi A Blok Kat:8 No: 934 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel :0212 210 33 10 Fax:212 210 55 58 info@venas.com.tr www.venas.com.tr B2B

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Osmanağa Mah. Başçavuş sok. Dedeoğlu işhanı No:12 Kadıköy

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Bayilik ve Pos Sözleşmesi

Bayilik ve Pos Sözleşmesi Bayilik ve Pos Sözleşmesi SANETRON ELEKTRONİK BAYİ BİLGİ FORMU Yetkili Bilgileri Firma Yetkilisi :... E-posta :... Telefon :... GSM :... İl / İlçe :... Firma Bilgileri Ünvanı :... Kuruluş Tarihi :...

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

E TİCARET KULLANIMI VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

E TİCARET KULLANIMI VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.BİASİSBAYİ.COM E TİCARET KULLANIMI VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR : Biasis Güvenlik Sistemleri Mustafa YILMAZ (Bundan sonra Biasis olarak anılacaktır) Konuksever mah Kızılırmak cad:93/a Muratpaşa

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

B2BDEPO KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

B2BDEPO KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan B2BDEPO KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan. Adresine mukim. (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Balbey Mahallesi 441 Sokak Aral Apartmanı No:26/A Muratpaşa

Detaylı

3S B2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

3S B2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 3S B2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Reşatbey Mh Ordu Cd 62018 Sk No: 12-1/1 Seyhan/ADANA adresine

Detaylı

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, tarafları olan Cevizdere Köyü Söğüt Pınarı Mevkii No: 7/2 Ünye - ORDU adresinde mukim ATİK KÖMÜR GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ(İş

Detaylı

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 - Sözleşme Taraflari Bu sözleşme bir taraftan WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ... adresinde mukim..... (Bundan böyle BAYİ olarak anilacaktir) ile diğer taraftan Caferağa Mah. Dr.Esat Işık Cad.

Detaylı

SANAL POS ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS ve  KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS ve www.aydinbilgisayar.com KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan................... adresinde mukim.............. (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ İşbu sözleşmede geçen; TESAN: Çobançeşme M. Bilge S. No:17 Yenibosna İstanbul adresinde mukim Tesan İletişim A.Ş. dir. TESAN POS:

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

KASPA DIŞ TİCARET A.Ş SANAL POS SÖZLEŞMESİ

KASPA DIŞ TİCARET A.Ş SANAL POS SÖZLEŞMESİ KASPA DIŞ TİCARET A.Ş SANAL POS SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu sözleşme bir tarafta, Esenkent Mah.Dudullu OSB 2.Cadde No:6 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim KASPA.DIŞ.TİC.A.Ş.olarak.anılacaktır.).ile.diğer.tarafta,

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

ENTPA ELEKTRONİK SANAL POS SÖZLEŞMESİ

ENTPA ELEKTRONİK SANAL POS SÖZLEŞMESİ ENTPA ELEKTRONİK SANAL POS SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu sözleşme bir tarafta, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:23 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim ENTPA ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ V112016 BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B 34696 Üsküdar

Detaylı

Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi

Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi A - Sözleşmenin Onaylanması Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi Finans Ekibi hizmetlerinden faydalanmak için önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gereklidir. Bu

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ. ... adresinde mukim. (Bundan sonra BAYĠ olarak anılacaktır.) aģağıdaki Ģartlarla anlaģarak bu sözleģmeyi imzalamıģlardır.

BAYİ SÖZLEŞMESİ. ... adresinde mukim. (Bundan sonra BAYĠ olarak anılacaktır.) aģağıdaki Ģartlarla anlaģarak bu sözleģmeyi imzalamıģlardır. BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Osman Ağa Mah. BaĢçavuĢ Sk. No : 8-B Kadıköy / Ġstanbul adresinde mukim GND BiliĢim Sistemleri San.Ġç ve DıĢ Tic.Ltd.ġti (Bundan sonra GND olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, tarafları olan Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sok. Huzur Sitesi E Blok No:5/D İlkadım - Samsun adresinde mukim ŞAHİN DAYANIKLI

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. FİBERMARKET E-PAZAR PLATFORMU E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Cornet Bilişim Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez)

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez) www.daynex.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı Blok Kat:5 No : 153 Esenler / İstanbul adresinde mukim DAYNEKS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Belgeler

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Belgeler SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.)

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ

PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi A -21 Blok No. 25 Esenler / İstanbul adresinde mukim İnternet Reklamciliği ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

GÜNCEL DİJİTAL E-BAYİ ÜYELİK VE SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

GÜNCEL DİJİTAL E-BAYİ ÜYELİK VE SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ Ankara cad. Halil Lütfü 4. İş Merk. No : 102 Kat 3 Kapı No : 54 Sirkeci / İstanbul +90 212 512 11 06 +90 212 512 11 07 +90 212 512 11 09 +90 212 512 11 08 GÜNCEL DİJİTAL E-BAYİ ÜYELİK VE SANAL POS KULLANIM

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BAYİ.ALKAYAELEKTRONİK.COM GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BAYİ.ALKAYAELEKTRONİK.COM GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR BAYİ.ALKAYAELEKTRONİK.COM GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. ALKAYA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. b. Adres: Uluyol Cad. No.36/A Erenler / SAKARYA (Alkaya Elektronik olarak anılacaktır.)

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı