Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım"

Transkript

1 ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum Tartışma Panel (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ Anlatıma Hazırlık Anlatımda Tema ve Konu Anlatımda Sınırlandırma Anlatımın ve Anlatıcının Amacı Anlatımda Anlatıcının Tavrı Anlatımın Temel Özellikleri Anlatımın Oluşumu Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması 1 ANLATIM TÜRLERİ 1. Öyküleyici Anlatım İsim Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım Sıfat Coşku ve Heyecana Bağlı Lirik Anlatım Zamir Destansı (Epik) Anlatım Emredici Anlatım 1 9. Fiil Fiilimsi Öğretici Anlatım - Açıklayıcı Anlatım Tartışmacı Anlatım - Kanıtlayıcı Anlatım Zarf Düşsel (Fantastik Anlatım) - Gelecekten Söz Eden Anlatım 1 Edat, Bağlaç Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım - Mizahi Anlatım 16. Ünlem Dil ve Anlatım

2 ÜNİTE-2 Türk Edebiyatı TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. Edebiyat tarihi Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1. Destan Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk) Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan) Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI 1. XI.-XII. Yüzyıllarda İslâmiyet ve Türk Kültürü 1 2. İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.) Kutadgu Bilig, Atebetü l-hakayık, Divan-ı Hikmet, Divanü Lügâti t-türk Oğuz Türkçesinin Anadolu daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. yy.) ÜNİTE-3 4. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir; İlâhi, Nefes, Gazel...) Oğuz Türkçesinin Anadolu daki İlk Ürünleri /Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme, Dede Korkut Hikâyeleri, Dânişmentnâme, Mesneviler) 6. Oğuz Türkçesinin Anadolu daki İlk Ürünleri /Öğretici Metinler (Tasavvufi Metinler, Nasreddin Hoca Fıkraları) XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiiri Divan Şiiri Nazım Biçimleri (Gazel, Kaside, Rubai, Musammatlar, Şarkı, Murabba, Terkib-i Bend...) 9. XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Halk Şiiri Anonim Halk Şiiri (Mani, Türkü, Ağıt, Ninni) Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semaî, Varsağı, Destan) Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler 14. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler) Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz, Meddah, Orta Oyunu 16. Öğretici Metinler (Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmî Eserler, Dinî Eserler)

3 Matematik TOPLAMA İLKESİ ÇARPMA İLKESİ FAKTÖRİYEL PERMÜTASYON TANIMI VE PERMÜTASYON SAYISI HESABI KOMBİNASYONUN TANIMI VE KOMBİNASYON SAYISI HESABI KOMBİNASYON SAYISININ ÖZELLİKLERİ PASKAL ÖZDEŞLİĞİ BİNOM AÇILIMI YAPMA BİNOM AÇILIMIN ÖZELLİKLERİ BİNOM AÇILIMININ İSTENEN TERİMİNİ BULMA KOŞULLU OLASILIK BAĞIMLI OLAYLAR BAĞIMSIZ OLAYLAR BİLEŞİK OLAYLARIN OLASILIKLARI FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİNİN SİMETRİLERİ ÇİFT FONKSİYON, TEK FONKSİYON VE GRAFİKLERİ FONKSİYONLARIN TOPLAMI veya FARKI FONKSİYONLARIN ÇARPIMI FONKSİYONLARIN BÖLÜMÜ BİLEŞKE FONKSİYON TERS FONKSİYON TERS FONKSİYONUN GRAFİĞİ İKİ NİCELİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GRAFİĞİ GRAFİĞİN X VE Y EKSENLERİNİ KESTİĞİ NOKTALAR FONKSİYONUN POZİTİF, NEGATİF, ARTAN VE AZALAN OLDUĞU ARALIKLAR Fonksiyonun maksimum ve minimumları ve bunların anlamlarının grafik üzerindeki yorumu ORTALAMA DEĞİŞİM HIZI KOORDİNAT SİSTEMİNDE NOKTANIN KOORDİNATLARI İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIK İÇTEN VE DIŞTAN BÖLEN NOKTA ÜÇGENİN AĞIRLIK MERKEZİNİN KOORDİNATLARI BİR DOĞRUNUN EĞİMİ EĞİM AÇISI DOĞRU DENKLEMLERİ İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI PARALEL DOĞRULAR DİK DOĞRULAR BİR NOKTANIN BİR DOĞRUYA OLAN UZAKLIĞI İKİ DOĞRU ARASINDAKİ UZAKLIK DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI DÖRTGENDE AÇILAR DÖRTGENDE UZUNLUK BAĞINTILARI DÖRTGENİN ÇEVRE UZUNLUĞU DÖRTGENİN ALANI ANALİTİK DÜZLEMDE ÜÇGENİN ALANI ANALİTİK DÜZLEMDE DÖRTGENLER ÖZEL DÖRTGENLER YAMUK YAMUĞUN ALANI PARALELKENAR PARALELKENARIN ALANI EŞKENAR DÖRTGEN EŞKENAR DÖRTGENİN ALANI DİKDÖRTGEN DİKDÖRTGENİN ALANI KARE KARENİN ALANI DELTOİD DELTOİDİN ALANI

4 ÖZEL DÖRTGENLERDE ALAN DÖRTGENLERİ SINIFLANDIRMA ÇOKGENLER DIŞBÜKEY ÇOKGENİN TEMEL ELEMANLARI ÇOKGENLERDE AÇILAR DIŞBÜKEY ÇOKGENDE AÇILAR DÜZGÜN ÇOKGENLER DÜZGÜN BEŞGEN DÜZGÜN ALTIGEN ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGENLER x2 + bx + c nin ÇARPANLARA AYRILMASI AX2 + BX + C BİÇİMİNDEKİ İFADELERİN ÇARPANLARA AYRILMASI ÇARPANLARA AYIRARAK KÖK BULMA DİSKRİMİNANT İLE KÖK BULMA SANAL SAYI BİRİMİ VE KARMAŞIK SAYI i NİN KUVVETLERİ KARMAŞIK SAYININ REEL (GERÇEK) KISMI KARMAŞIK SAYININ İMAJİNER (SANAL) KISMI KARMAŞIK SAYILARIN EŞİTLİĞİ KARMAŞIK SAYILARDA TOPLAMA, ÇIKARMA KARMAŞIK SAYILARDA ÇARPMA KARMAŞIK SAYILARDA BÖLME BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ 2. DERECEDEN DENKLEMİN KARMAŞIK KÖKLERİ KÖKLERİN TOPLAMI KÖKLERİN ÇARPIMI DENKLEM YAZMA f(x)=ax2 + bx + c şeklinde verilen fonksiyonlar PARABOLÜN TEPE NOKTASI PARABOLÜN EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR PARABOLÜN SİMETRİ EKSENİ PARABOLÜN GRAFİGİ PARABOLÜN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK DEĞERİ PARABOLÜN DENKLEMİNİ BULMA İKİNCİ DERECE DENKLEM VE FONKSİYONLARLA MODELLENEBİLEN PROBLEMLER POLİNOMUN TANIMI POLİNOMUN DERECESİ POLİNOMUN TERİMLERİ POLİNOMUN KATSAYILARI ve SABİT TERİMİ SABİT POLİNOM SIFIR POLİNOMU POLİNOMUN EŞİTLİĞİ POLİNOMDA DEĞER BULMA (P(1), P(x +1) gibi..) POLİNOMLAR TOPLAMA POLİNOMLAR ÇIKARMA POLİNOMLARDA ÇARPMA Bir polinomun sıfırı (kökü) POLİNOMLARDA BÖLME POLİNOMDA BÖLME İŞLEMİ YAPMADAN KALAN BULMA Polinomların tam sayı sıfırları ile sabit terimi arasındaki ilişki ORTAK ÇARPAN PARANTEZİ TAM KARE İKİ KARE FARKI TAM KÜP İKİ KÜP TOPLAM VE FARKI TERİM EKLEME ÇIKARMA n KUVVETLER TOPLAMI FARKI DEĞİŞKEN DEĞİŞTİREREK ÇARPANLARA AYIRMA RASYONEL İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ POLİNOM VE RASYONEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜM KÜMELERİ BASİT KESİRLERE AYIRMA SIRALAMA (PERMÜTASYON) SEÇME (KOMBİNASYON) BİNOM AÇILIMI OLASILIK FONKSİYONLARLA İŞLEMLER ve UYGULAMALARI İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM KARMAŞIK SAYILAR İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KATSAYILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PARABOL POLİNOMLAR ÇARPANLARA AYIRMA

5 Fizik basıçla ilgili kavramlar, birimler, ölçü aletleri & katılarda basınç Ünite durgun sıvıların basıncı durgun gazların basıncı & açık hava basıncı sıvıların kaldırma kuvveti & gazların kaldırma kuvveti elektrik yükleri, yüklenme çeşitleri & coulomb kuvveti akım, potansiyel fark, direnç kavramları Ünite ohm kanunu ve dirençlerin bağlanması üreteçlerin bağlanması ve pil ömrü & kirşof & elektriksel enerji ve güç manyetik özellikler & manyetik alan çizgileri & mıknatısda itme - çekme düz telin manyetik alanı - elektromıknatıs & dünyanın manyetik alanı dalgalarla ilgili genel kavramlar & dalgaların sınıflandırılması yay dalgalarında hız & yay dalgalarının sabit ve serbest uçtan yansıması Ünite yay dalgalarında girişim, yay dalgalarında yansıma ve iletilme su dalgalarında hız, frekans, periyot & stroboskop 1 1 Su dalgalarının yansıması & kırılma 1 1 ses dalgaları & deprem dalgaları 1 aydınlanma & gölge 4. Ünite yansıma ve düz aynalar küresel aynalar kırılma & renk & prizmalar

6 ÜNİTE-4 ÜNİTE-3 ÜNİTE-2 Kimya ASİTLERİ ve BAZLARI TANIYALIM ASTLERİN-BAZLARIN TEPKİMELERİ HAYATIMIZDA ASİTLER ve BAZLAR TUZLAR HOMOJEN KARIŞIMLAR HETEROJEN KARIŞIMLAR KARIŞIMLARIN AYRILMASI FOSİL YAKITLAR TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI CANLILARDA ENERJİ SU VE HAYAT EVDE KİMYA OKULDA KİMYA SANAYİDE KİMYA ÇEVRE KİMYASI

7 Biyoloji Mitoz Bölünme Eşeysiz Üreme Mayoz Bölünme Eşeyli Üreme İnsanda Üreme Embriyonik Gelişim Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar ÜNİTE-2 Eksik baskınlık, eş baskınlık ve çok alellik Cinsiyete bağlı kalıtım Mutasyonlar ve Biyoteknoloji Ekosistemlerin Yapısı Ekosistemlerde Enerj Akışı ÜNİTE-5 ÜNİTE-4 ÜNİTE-3 Madde Döngüleri Biyomlar

8 Tarih 1. Konu: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu 2. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti ÜNİTE-3 ÜNİTE-2 1. Konu: İstanbul'un Fethi 2. Konu: Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim 3. Konu: Avrupa'daki Gelişmeler 4. Konu: I. Selim Dönemi 5. Konu: Osmanlı'da Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 6. Konu: Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 7. Konu: Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 8. Konu: Reform Hareketleri 1. Konu: XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa 2. Konu: XVII. Yüzyıl Islahatları 3. Konu: IV. Mehmet Dönemi 1. Konu: XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu ÜNİTE-5 ÜNİTE-4 2. Konu: III. Ahmet Dönemi 3. Konu: Avrupa'da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 4. Konu: Rusya'nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri 5. Konu: ABD'nin Kurulması ve Fransız İhtilali 6. Konu: III. Selim Dönemi 7. Konu: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki Değişim ve Islahatlar 1. Konu: XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa 2. Konu: II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 3. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete

9 Coğrafya TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK ve BİTKİ SU KAYNAKLARI TOPRAKLAR BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI BİTKİ TOPLULUKLARININ DAĞILIŞI NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI ve NİTELİKLERİ NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ ve ÖNEMİ NÜFUSUN YERYÜZÜNDE DAĞILIŞI ve DAĞILIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NÜFUS PİRAMİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ GÖÇLERİN NEDENLERİ ve SONUÇ- LARI GÖÇLERİN NEDENLERİ ve GÖÇ TÜRLERİ GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI AKTİF NÜFUSUN EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI TÜRKİYE'NİN KONUMU, TÜRKİYE ARAZİSİNİN JEOLOJİK DEĞİŞİMİ ve ETKİLERİ TÜRKİYE'DE İÇ KUVVETLERİN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLERİN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ TÜRKİYE İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER TÜRKİYE'DEKİ İKLİM ELEMANLARI TÜRKİYE'DEKİ İKLİM TİPLERİ TÜRKİYE'DEKİ TOPRAK TİPLERİ ve DAĞILIŞI TÜRKİYE'DE TOPRAĞIN KULLANIMI TÜRKİYE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARI TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARINDAN YARARLANMA TÜRKİYE'DE NÜFU- SUN ve YERLEŞ- MENİN DAĞILIŞI TÜRKİYE'DE NÜFUS ve YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİK- LERİ ve NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE GÖÇLER KITALARI N KEŞFİ ve KÜÇÜLEN DÜNYA KÜRESEL ULAŞIM AĞLARI DOĞAL AFETLER ve TOPLUM BAŞLICA DOĞAL AFET TÜRLERİ İNSANLARIN DOĞAL AFETLERDEKİ ETKİSİ

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. 1. Bu testte 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTİ. 1. Bu testte 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TÜRKÇE TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. ---- başkalarının kanatlarıla uçmak ifadesi ile kendinde olmaan nitelikleri başkasından

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı