T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..3 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler... 8 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER. 24 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

3 09. Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EKLER 30 EK-1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 31 EK-2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 32 2

4 SUNUŞ tarihi itibariyle tamamı yürürlüğe giren ve kamu mali yönetim sistemimize önemli yenilikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesinin ve kullanılmasının, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanmasının, uygulanmasının, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesinin, raporlanmasının ve malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu kanunun 30 uncu maddesinde Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü yer almaktadır. Bu hükmün gereği olarak belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ait Ocak- Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili bilgiler hususunda kamuoyunu aydınlatmasını temenni ediyorum. Mehmet HANÇERLİ Karatay Belediye Başkanı 3

5 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemiz meclisince ,00 TL. olarak kabul edilen 2013 mali yılı bütçemiz 2012 yılı bütçesine göre % 16,86 oranında artırılmıştır mali yılı bütçesinde de diğer yıllardaa olduğu gibi gelir ve gider bütçemiz denk olup borçlanma yolu ile finansmana gidilmemiştir yılının ilk yarısında gelir gerçekleşmemiz 2012 yılının aynıı döneminee göre % 112,56 lık bir artışla ,24 TL., gider gerçekleşmemiz ise yılının aynı dönemine göre % 33,94 lük bir artışla ,99 TL. olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 44,40 lik kısmını, gider bütçemizin ise % 30,66 lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 1: 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2013 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE GELİR ,000 TL ,244 TL. GİDER ,000 TL ,999 TL. ORAN % 44,40 % 30, YILI OCAK-HAZİRAN PERFORMANSI ,000 TL ,00TL ,000 TL ,000 TL ,000 TL ,000 TL ,24 TL GELİR ,99 TL G İDER 0,000 TL BÜTÇE 4

6 A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen giderler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 2: 2013 Yılı Gider Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ BÜTÇE (TL.) (TL.) ORANI PERSONEL GİDERLERİ , ,07 % 39,63 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,82 % 36,13 MAL VE HİZMET ALIM , ,44 % 30,93 GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 1.000,00 0,00 - CARİ TRANSFERLER , ,95 % 52,20 SERMAYE GİDERLERİ , ,99 % 34,60 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,72 % 67,38 BORÇ VERME - 0,00 - YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 - TOPLAM , ,99 % 30,66 Ayrıca, Ocak-Haziran 2013 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2012 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-1 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2013 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2012 yılına oranla % 33,94 artarak ,99 TL. ye ulaştığı görülmektedir. Harcamalar bazında ise 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Personel Giderleri Personel giderleri, 2012 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 3,69 azalışla ,07 TL. olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 11,77 olmuştur yılının ilk altı 5

7 ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 52,63 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 39,63 ü gerçekleşmiştir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki 2012 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 4,29 artışla ,82 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 1,90 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 49,04 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 36,13 ü gerçekleşmiştir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11,09 artarak ,44 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 32,88 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 37,86 sı iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 30,93 ü gerçekleşmiştir. Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, İşçilik Hizmet Alımı gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi ,44 TL. lik gerçekleşme rakamı ile ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içinde en büyük paya sahip olan kalemdir yılında da Hizmet Alımları kalemi ,69 TL. ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde en büyük payı almıştır. 04. Faiz Giderleri TL. lik ödenekten 2013 yılının ilk altıncı ayında ve 2012 yılında hiç harcama yapılmamıştır. 6

8 05. Cari Transferler Belediyeler Birliği ne katılma payı, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına yapılan yardımlar, asker ailelerine verilen maaşı gibi giderlerimizden oluşan Cari Transferler bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19,65 oranında artarak ,95 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 2,27 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 48,33 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 52,20 si gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Giderleri Kamulaştırma, ticaret merkezi yapımı, yüzme havuzu yapımı, sosyal tesislerin yapımı, İlk Öğretim Okulu yapımı, taziye evi yapımı, poliklinik yapımı, katlı otopark yapımı, park ve yeşil alan düzenlemesi, taşıt alımı, asfaltlama, inşaat malzemeleri alımı, hazır beton alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı ve bir önceki yılın aynı döneminde ,91 TL. olan Sermaye Giderleri % 69,46 oranında artarak yılın ilk altı ayında ,99 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 50,75 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 31,79 u iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 34,60 ı gerçekleşmiştir. 07. Sermaye Transferleri Kamu ve özel teşebbüsler ile Kalkınma Ajansına aktarılacak paylardan oluşan Sermaye Transferleri kalemindeki ödeneğimizden 2012 yılının ilk altı ayında ,63 TL. harcama yapılmış iken 2013 yılının aynı döneminde de belediye bütçesinden ajansa transfer edilecek payın tamamı aktarılmıştır yılının ilk altı ayında bu harcama kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre % 2,53 oranında azalış ile ,72 TL. gerçekleşme oluşmuştur. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 0,43 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 78,66 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 67,38 i gerçekleşmiştir. 7

9 08. Borç Verme 2013 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmadığı gibi 2012 yılının aynı döneminde de herhangi bir borç verme işlemi meydana gelmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 2012 yılına göre % 59,89 artışla ,00 TL. ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde ,73 TL. olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar ,00 TL. iken 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 TL. yedek ödenekten ,00 TL. aktarılmıştır. Yedek ödenekten yapılan aktarmada ilk altı aylık dönemde % 60,53 oranında azalış gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık bütçe giderleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılabilir: Artış oranlarına bakacak olursak; 2012 yılı ilk altı ayına göre 2013 yılı ilk altı ayı harcamalarında en fazla artış % 69,46 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye giderleri ödeneğinde olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında en fazla harcama ,99 TL. ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye giderleri ödeneğinde olmuştur. Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında başlangıç ödeneğine göre en fazla oranda gerçekleşme % 67,38 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 07- Sermaye transferleri ödeneğinde olmuştur. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen gelirler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 8

10 Tablo 3: 2013 Yılı Gelir Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ BÜTÇE (TL.) (TL.) ORANI VERGİ GELİRLERİ , ,86 % 21,11 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET , ,42 % 20,99 GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,37 % 6,46 İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER , ,96 % 32,21 SERMAYE GELİRLERİ , ,86 % 86,19 RED VE İADELER (-) , ,23 % 7,13 TOPLAM , ,24 % 44,40 Ayrıca, Ocak-Haziran 2013 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2012 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-2 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2013 yılı Ocak- Haziran dönemi gelirlerinin, 2012 yılına oranla % 112,56 artarak ,24 TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelir kalemleri bazında 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Vergi Gelirleri Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Bina İnşaat Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı ve İşgal Harcı gibi vergi ve harçlardan oluşan Vergi Gelirleri kalemi 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,86 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin ,83 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 2,91 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 57,72 si iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 21,11 i gerçekleşmiştir. 9

11 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,42 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,18 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranının % 47,23 olduğu görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 47,36 sı iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 20,99 u gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,37 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların ,00 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranı % 7,92 dir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 37,34 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 6,45 i gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, faizler ve para cezalarından oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır yılı Ocak- Haziran döneminde Diğer Gelirler ,96 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,34 TL. olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 12,85 dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 48,26 sı iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 32,20 si gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,86 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin ,70 TL. olduğu dikkate alındığında % 431,96 oranında artış olduğu görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme 10

12 yılsonu gerçekleşmesinin % 23,54 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 86,18 i gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık bütçe gelirleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılabilir: Artış oranlarına bakacak olursak; 2012 yılı ilk altı ayına göre 2013 yılı ilk altı ayı gelirlerinde en fazla artış % 431,96 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında en fazla tahsilat ,86 TL. ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında başlangıç bütçesine göre en fazla oranda gerçekleşme % 86,18 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ,00 TL. olarak kabul edilen 2013 yılı gider bütçemizden en büyük payı ,00 TL. ile sermaye giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama ,99 TL. ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için yapılmıştır. Sermaye giderlerinden sonra en fazla harcama ,44 TL. ile mal ve hizmet alımları kaleminde gerçekleşmiştir. Aşağıda Ocak-Haziran 2013 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir: 2013 Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki tabloda belirtilen ihaleler yapılmıştır: Sıra İhalenin adı Yüklenici İhale tarihi İhale bedeli 1 T orbalı çimento alımı Üzümcü ,00 2 Tretuvar malzemeleri alımı Akyuva ,00 3 Alt temel malzemesi,filler ve mıcır alımı Baylar ,00 4 Asfalt bitüm nakli İldeniz Ltd.Şti ,00 5 Asfalt yama işçiliği Büberciler ,00 6 Yol tretuvar işçiliği Almet ,00 11

13 7 Yol altyapı işçiliği Konbir ,00 8 Hizmet aracı (kamyon) kiralama Emlek Trzm ,00 9 Yol altyapı elemanları alımı Dönmez ,00 10 Ağaçlık alanların arazöz ile sulanması Berra ,00 11 Muhtelif park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapılması işleri Nak kargo ,00 12 Aksu özel Özel güvenlik hizmet alımı (21 b) güvenlik ,73 13 Muhtelif demir ürünleri alımı Torunlar ,40 14 Çöp konteyneri ve çöp kovası alımı Teksin ,00 15 Park bahçeler işçilik hizmet alımı (21 b) Karatay A.Ş ,50 16 Destek personeli hizmet alımı (21 b) MN grup A.Ş ,70 17 Hazır beton alımı Biberci ,00 18 Sıhhi tesisat malzemesi alımı FMB ,00 19 İnşaat malzemesi alımı Üzümcü ,00 20 Kamelya ve bank alımı Şanver ,00 21 Yol düzenleme ve tretuvar yapım işi Küçükaladağlı ,17 22 Muhtelif miktarda otomatik sulama ve sıhhi tesisat malzemeleri alımı Anadolu ,25 23 Yanmış sığır gübresi bitkisel toprak temin ve nakli Hayati dündar ,00 24 Karatay ilçesi muhtelif parklarda EPDM kaplama yapılması işi Maça ,00 25 Asfalt kaplama yapım işi Öztaşoğlu ,00 26 Kereste,lambri,osb,sunta lam ve shingle alımı Myvet ,00 27 Fen işleri usta ve düz işçi çalıştırılması işi Karatay A.Ş ,55 28 Ak-yapı tic. Ltd Muhtelif kırtasiye malzemeleri alımı Şti ,10 29 Direkli örgü tel alımı Asarsan ,00 30 Stablize nakli Büberciler ,00 31 Muhtelif yerlerde ilaçlama işi Akroforje ,00 32 Karatay otoparkı yangın tesisatı düzenleme işi Mekasis ,00 33 Asfalt yama işçiliği Büberciler ,00 34 Muhtelif hayvan yemi alımı işi M.kuzucu ,00 35 Endüstriyel mutfak ekipmanları alımı Erinoks ,00 36 A.tekbaş i.ö.o. Yanı ve sarıyakup mah.halısaha üst örtüsü yapılması işi Haluk çivlik ,00 37 Karşehir halısaha üstü yapılması işi Haluk Çivlik ,00 38 Karatay Akabe Mah.Ticaret Merkezi inşaatı işi Hc Yapı ,00 39 Hacıveyiszade Mah. Muhsin Yazıcıoğlu parkı Cıva İNŞ ,00 40 Sokak Çocukları Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi inşaatı MehmetAkarslan ,00 12

14 Vakumlu yol süpürme aracı alımı Esman Çega ,00 2. kısım asfalt kaplama yapım işi Öztaşoğlu ,00 Dergi tasarım ve basım işi (21 f) Berrak ,00 Yapımına 2011 yılında başlanılan Şemsi Tebrizi Mahallesi Katlı Otopark inşaatının yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yapımına 2012 yılında başlanılan Karatay Olimpiyat İ.Ö.O., Ulubatlı Hasan İ.Ö.O., Yaşar Doğu İ.Ö.O., Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi ve Konya Tarım Meslek Lisesi spor salonlarının yapım işleri tamamlanmıştır. Celal Sokak 52 nolu parselde bulunan tescilli yapının rekonstrüksiyonu ve Şems-i Tebrizi Mh. 906 ada 157 nolu parselde bulunan tescilli yapının restorasyonu tamamlanmıştır. Karatay Saracoğlu Taziye Evi, Araplar Mezarlığı Taziye Evi ve Şeyhulema Recep Ağa Mahallesi Spor Tesisleri hizmet binasının inşaatı tamamlanmıştır. Hacıveyiszade ve Erenler mahallesi Anaokulu inşaatı tamamlanmıştır. Karşehir Sosyal Tesisi, Karkent Emekliler Konağı ve Karmek binası tadilatları tamamlanmıştır. Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi inşaatı devam etmekte olup, işin % 83 ü tamamlanmıştır. Kuzgun Kavak Düğün Salonu inşaatı devam etmekte olup, işin % 94 ü tamamlanmıştır. Tatlıcak Tesisleri araç yıkama yeri yapım işinin % 56 sı tamamlanmıştır. Celaleddin Karatay Yüzme Havuzu inşaatına başlanılmıştır. Karşehir, A.Tekbaş İ.Ö.O. yanı ve S.Yakup Mh. halı saha üst örtüsü yapılması işine başlanılmıştır. Hacıveyiszade Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yapımına başlanılmıştır. Karatay Otoparkı yangın tesisatı düzenleme işine başlanılmıştır. Montaj dahil değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi alımı gerçekleştirilmiştir. Asfalt kaplama yapım işinin % 21 i tamamlanmıştır. Yol düzenleme ve tretuvar yapım işinin % 29 u tamamlanmıştır. Hizmet aracı (kamyon) kiralama hizmet alımı işinin % 25 i gerçekleştirilmiştir. Fen İşleri işçilik hizmet alımının % 40 ı, Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması işçiliği işinin % 30 u tamamlanmıştır. 13

15 İlçemizin muhtelif parklarında EPDM kaplama yapımına devam edilmektedir. Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler ve mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği hizmet alımı, yol tretuvar işçiliği hizmet alımı, stablize nakli hizmet alımı, asfalt bitüm nakli hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2. Karatay konferansları kapsamında 16 Ocak 2013 çarşamba günü saat de Belediye Meclis Salonunda Yrd. Doç Dr. Birol Büyükdoğan tarafından Çoçuklarla İletişim, 20 Şubat 2013 çarşamba günü saat de Aziziye Kültür Merkezi Salonunda Yrd. Doç Dr. Muhsin Yılmazçoban tarafından Evlilik Bilinci ( Eşler Arası İletişim),20 Mart 2013 Çarşamba günü saat de Aziziye Kültür Merkezi Salonunda Op. Doç Dr. Azize Bahar Küçükay tarafından Kadın Sağlığı konulu konferanslar verilmiştir. Emekli konağı müdavimlerine tarihinde saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Medıcana Hastanesi Doktorları; Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Ahmet Soylu, Üroloji Uzmanı Op.Dr. Alparslan Demirci, Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Selda Ulaşan tarafından kalp, üroloji, göz sağlığı konulu seminer düzenlenmiştir. Emekli konağı müdavimlerine ve mahalle muhtarlarına 16 Nisan 2013 Salı Günü Saat 13:00 de Karatay Belediyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen program çerçevesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında Aziziye Kültür Merkezinde Dr. Hatice Sezgin tarafından seminer verilmiştir tarihinde saat 15:00 de Aziziye Kültür Merkezinde Belediyemiz ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından organize edilen kutlu doğum haftası kapsamında Şair Nurullah Genç in sunumuyla seminer düzenlenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ve Karatay Halk Eğitim Merkezi İşbirliği İle tarihinde saat 10:30 da Aziziye Kültür Merkezi salonunda Kadının Toplumdaki Yeri, Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi İletişim konulu eğitim semineri yapılmıştır günü açılışı yapılan İsa Can Bezirci Ortaokulu kütüphanesi için muhtelif kitaplardan hediye edildi. Vefatının 30. yıl dönümü münasebetiyle Necip Fazıl Kısakürek'in aziz hatırasını yâd etmek maksadıyla Mevlana Kültür Merkezi nde Valilik öncülüğünde yapılan "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Etkinlikleri kapsamında belediyemiz tarafından kitap, şapka 14

16 tişört, gibi muhtelif hediyeler katılımcılara dağıtıldı Mayıs 2013 tarihleri arası, kültürel etkinlik çerçevesinde Kar-mek eğitmen ve kursiyerleri ile Gaziantep ve Şanlıurfa ya gezi düzenlendi. Belediyemiz sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde Karatay İlçemizde bulunan 26 kişilik mahalle muhtarlarını tarihleri arası Akdeniz e tur/gezi düzenlendi. Kar-mek tarafından organize edilen, Dedeman Otel de 8 Mart 2013 tarihinde düzenlenen Sevcan Orhan ile Dünya Kadınlar Günü özel kutlama programına Kar-mek öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda davetli katılmıştır. Ayrıca, 11 Mayıs 2013 Cumartesi Günü saatleri arası Aziziye Kültür Merkezinde halka açık olarak Anneler Günü Programı yapıldı. Programa çok sayıda çok sayıda katılım oldu. Çeşitli hediyelerin verildiği çekilişler yapıldı. Babı Saadet Ney gurubunun çaldığı eserler ve Türküler gurubunun seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile devam eden program yılın annelerine plaket takdimi ile sona erdi. Kar-mek eğitmen ve öğrencileri Meram Dere Dinlenme Tesislerinde Hıdırellez Kutlaması yapılmıştır. Karatay Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Belediyemiz ile birlikte hazırlanan Karatay Yıl Sonu Eğitim Şenliği programı tarihinde Mevlana Kültür Merkezi açık sema alanında yapıldı. Programda çeşitli okulların halk oyunları gösterileri, türkü dinletileri yer aldı. Program Murat Kekilli konseri ile sonlandırıldı. Kar-mek Meslek Edindirme Kursları yıl sonu sergisi, diploma ve ödül töreni tarihinde saat 11:00 de Aziziye Kültür Merkezi nde düzenlendi eğitim öğretim sezonunu dönem sonu sergisi Haziran arası Aziziye Kültür Merkezi nde Karatay Meslek Edindirme Kursu (KARMEK) kursiyerleri el emeği göz nuru eserlerini Konyalılarla buluşturdu. Karatay Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Karatay Mahalle Şenlikleri programları 15 gün farklı mahallelerde düzenlendi. Programlarda İllüzyonistler, Jonklörler in yanı sıra kültürümüzde oyunlar ile iç içe geçmiş yarışmaların günümüze yansımaları da şenlikler de yer aldı Pazartesi günü Sedirler Pazar Yeri nde başlayan şenlikler, Salı Çimenlik Pazar Yeri, Çarşamba Selim Sultan Pazar Yeri, Perşembe Uluırmak pazar Yeri, Cuma Araplar Pazar Yeri, Cumartesi Kalenderhane Pazar Yeri, Pazartesi Kumköprü Pazar Yeri, Salı Keçeciler Pazar Yeri, Çarşamba 15

17 Karaaslan Üzümcü Pazar Yeri, Perşembe Karşehir Pazar Yeri, Cuma İstiklal Pazar Yeri, Cumartesi Çatalhüyük Pazar Yeri, Pazar Tatlıcak İbrahim Sulhiye Kamanlı İ.Ö.O. bahçesi, Pazartesi Başak Taziye Evi Bahçesi, Salı Karkent Pazar Yerinde son buldu. Etkinlikler saatleri arası halka açık olarak düzenlenmiştir. Karatay İlçe İzci Kurulu Başkanlığı 57. Alay Milli Bilinç Kampına katılmak üzere Karatay Belediye mizin destekleriyle 46 kişilik izci kafilesini Çanakkale ye gönderdi. Kar-mek eğitmen ve kursiyerlerine Konya Devlet Tiyatrosunda Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe ve Suskunlar Kapısı adlı tiyatro oyunları izlettirildi. Ayrıca Kar-mek öğretmen ve öğrencileri Taş Mektep adlı sinema filmi Kule Site Sinemada izlettirildi. Karatay Emekliler Konağı Müdavimlerine Çanakkale Gezisi düzenlendi. Emekli konağı müdavimlerine Çanakkale nin muhtelif tarihi yerleri gezdirildi Cuma günü saat da Aziziye Kültür Merkezinde emekli konağı müdavimlerine emekliler gecesi programı yapıldı tarihinde Mevlid Kandili münasebetiyle Karatay bölgemizdeki muhtelif yerlerde adet kandil simidi dağıtıldı. 25 Mart 2013 Pazartesi Günü; Karatay Ağaçlandırma Bayramı projesi kapsamında Aslım Orman Alanı nda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasına Kar-mek eğitmenleri ve öğrencileri ağaçlandırma sahasında fidanları toprak ile buluşturdu tarihleri arasında düzenlenen Konya Kent 2013 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarında belediyemiz standı açılarak belediyemiz etkinlik ve faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. 30 Mayıs - 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara Congresium Sergi Sarayında düzenlenen Dünya Kenti Konya Başkent te Fuarında belediyemiz faaliyetlerini tanıtmak amacıyla belediyemiz standı açılarak sergileme, belediyemiz etkinlikleri ve faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. Toplu konut çalışmaları kapsamında, Aziziye ve Çelebi Mahallesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi ve Sarı Hasan Caddesi arasında kalan m² alanda devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmasında mülk sahipleri ile anlaşmalar büyük oranda tamamlanmış olup, anlaşmak istemeyen mülk sahiplerine ve soyadı olmayan Efendi ve Hanım parsellerine cebri-tescil davaları açılmıştır. Keykubat Mahallesi, Karakayış Caddesi, Küfe Caddesi, Kuşadalı İbrahim Sokak ve 16

18 Mekkâre Sokağı kapsayan, m² alanda devam etmekte olan toplu konut çalışmasında mülk sahipleriyle görüşmeler tamamlanarak karşılıklı protokoller yapılmış ve tapu devirlerine başlanılmıştır. Kerimdede Mahallesi, Topraklık Caddesi, Kerimler Caddesi, Küçük Kumköprü- Mengene Caddesi, Sarıyakup Caddesi, Hacı Ömerler Sokak ve Topraklık Cami Sokak arasında kalan m² alanda devam eden toplu konut çalışma alanı Büyükşehir Belediyesince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş olup, çalışmanın Belediyemiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları yapılan yerler: Mezbaha Mahallesi - Ağaçlandırılacak Alan (Kon Tv Karşısı) Küçükkumköprü Mahallesi - Gürcan Sokak Saraçoğlu Mahallesi - Saraçoğlu Caddesi Akabe Mahallesi - Saçlıkasap Caddesi Gazi Osman Paşa Mahallesi - Yeniceler Caddesi Küçüksinan Mahallesi - Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı Hacı Cemil Mahallesi - Dalyan Sokak Akçeşme Mahallesi - Yeşil Alan (Belediye Hizmet Binası Yanı) Karakulak Mahallesi - İmar Yolu (Akköprü Konutları Yanı) Sarıyakup Mahallesi - Park Alanı (Çamlıkent Sokak) Doğanlar Mahallesi - Sosyal Tesis Alanı Taşra Karaaslan Mahallesi Karaaslan Caddesi İmar Yolu Genişletme Aziziye Mahallesi - Aziziye Caddesi İmar Yolu Çalışması Aziziye Mahallesi - Mor Sokak İmar Yolu Genişletmesi Sarnıç Mahallesi - Selek Sokak İmar Yolu Çalışması Akabe Mahallesi - Talikizade Sokak İmar Yolu Genişletmesi Karakulak ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri Sarıcami Sokak İmar Yolu Genişletmesi Şeyhulemarecepağa Mahallesi Kutup Güneşi Kooperatifi Yanı Park Alanı Kalenderhane Mahallesi Cemil Keleşoğlu Lisesi Okul Bahçesi Çalışması Erenler Mahallesi Park Alanı Akifpaşa Mahallesi Dini Tesis Alanı Fevziçakmak Mahallesi Sokak İmar Yolu Çalışması 16 adet 18. madde uygulaması yapılmış ve toplam m 2 lik alan tescil edilmiştir. 17

19 Planlama çalışmaları kapsamında; 50 adet plan tadilatı uygulaması yapılmıştır. İlçemizde toplam 21 adet mahallede 500 Ha lık alanda revizyon imar planı yapıldı. Bu dönemde 162 adet yapı kullanma izin belgesi, m 2 lik alan için 428 adet yapı ruhsatı verilmiş; 73 adet kaçak inşaat, 70 adet maili inhidam tespit edilmiştir. Temizlik hizmetleri kapsamında; 3 adet 8+1 m 3 Iveco çöp kamyonu 1 adet açık kasa kamyonet 700 adet 800 litrelik çöp konteyneri 700 adet 900 litrelik çöp konteyneri 100 adet 1100 litrelik çöp konteyneri 5000 adet çöp kovası alınmıştır. Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama işlemleri başlamıştır. Ayrıca, muhtelif cadde-sokakların süpürülmesi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. İlçemizin muhtelif park ve tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda sayılan mal ve hizmet alımları geçekleştirilmiştir: 320 adet kamelya tamiri 70 adet çocuk oyun grubu boyanması 150 adet çocuk oyun grubu rutin tamiri 9 adet sosyal tesis duvar üstü ferforje 5 adet sosyal tesis boyanması 40 takım çocuk oyun grubu 25 takım açık alan spor aleti 75 adet kamelya 450 adet bank 13 adet saha yapılması 1 adet ipli tırmanma ve zıplama oyun seti Demir ürünleri alımı 15 adet açılış ve temel atma töreni süsleme yapılması Hizmet binamızdaki polikliniğimizde belediye personelimize, personel eş ve çocuklarına muayene hizmeti verilmiştir. Polikliniğimize gelen hastalarımız şikâyetlerine göre muayene edilip, tedavileri düzenlenmiş sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaçları kampanya dâhilinde gelen bağış ilaçlardan karşılanmıştır. Bu 18

20 hizmetimizle ilaç israfının önüne geçmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca polikliniğimizde tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takma, sütur atma ve sütur alma, yanık pansumanı gibi hemşirelik hizmetleri de verilmiştir. Aynı zamanda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) yetkilileri ile irtibatlı olarak polikliniğimize başvuran yaklaşık mültecinin de muayeneleri yapılıp ilaçları temin edilmiştir. Polikliniğimizin yanı sıra, laboratuarımızda rutin olarak AKŞ (açlık kan şekeri), kolesterol, trigliserit, HDL-LDL kolesterol, SGOT, SGPT (karaciğer fonksiyon testleri), burucella, üre, kreatin, Tam Kan Sayımı, TİT (tam idrar tahlili), kan grubu, ASO, CRP, RF gibi tahliller yapılmıştır. Poliklinikte bu dönem hasta muayene edilirken, 810 adet hemşirelik hizmeti sunulmuş ve adet ilaç verilmiştir. Laboratuarda ise 950 hastaya toplam adet tahlil yapılmıştır. Poliklinik dışında belediyemizin açmış olduğu 6 emekli konağında da sağlık hizmeti verilmiş, haftanın 5 günü müracaat eden yaşlılarımızın tansiyon, AKŞ, kolesterol ve trigliserit takipleri yapılmıştır. Bu dönemde 850 emekli vatandaşımıza adet sağlık hizmeti sunulmuştur. Hoş Geldin Bebek kampanyası kapsamında ilçemiz sınırlarında yeni doğum yapan anne ve aileleri ziyaret edilerek onların mutlulukları paylaşılmış, ailelere çeşitli hediyeler verilmiştir. Bu hediyeler arasında anne-baba ve bebeğin adını taşıyan plaket, bayan kol saati, bebek bezi, oyuncak ve çam ağacı fidesinin yanı sıra anne bebek sağlığı ile ilgili bilinçlendirici broşür de bulunmaktadır. Şu ana kadar yeni doğan ziyaretlerinde plaket ve hediye paketi, adet çam ağacı fidesi verilmiştir. İlçemizde gıda imalatı ve satışı yapan ve bu sektörde hizmet veren kişilerin portör muayeneleri 3 aylık periyotlarla takip edilerek Karatay da halk sağlığının korunması gözetilmiştir adet portör muayenesi gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda burun kültürü, boğaz kültürü, dışkı kültürü, dışkı tahlili ve akciğer grafisi kontrol edilmiştir. Evlerde ihtiyaç fazlası ilaçların değerlendirilip faydalı hale getirilmesi için ilaç toplama kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya kapsamında ilaçlar son kullanma tarihine ve kullanılmaya uygun olup olmadığına bakılarak sağlık ekibimiz tarafından tek tek incelenmiştir. Bu kampanyada toplanan ilaçlar polikliniğimizde muayene olup sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, mahalle ve köylerde yapılan sağlık taramalarında muayene edilen vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmıştır. Bu kampanya ile sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi dolayısıyla ülke ekonomisine 19

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..... 05 I) OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.......07 a) BÜTÇE......07 01 PERSONEL......09 02 SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri... 5 01.

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ 01.01.2006 tarihi itibariyle tamamiyle yürürlüğe giren ve kamu mali yönetim sistemimize önemli yenilikler

Detaylı

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01.

Detaylı

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01.

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı