T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..3 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler... 8 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER. 24 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

3 09. Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EKLER 30 EK-1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 31 EK-2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 32 2

4 SUNUŞ tarihi itibariyle tamamı yürürlüğe giren ve kamu mali yönetim sistemimize önemli yenilikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesinin ve kullanılmasının, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanmasının, uygulanmasının, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesinin, raporlanmasının ve malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu kanunun 30 uncu maddesinde Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü yer almaktadır. Bu hükmün gereği olarak belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ait Ocak- Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili bilgiler hususunda kamuoyunu aydınlatmasını temenni ediyorum. Mehmet HANÇERLİ Karatay Belediye Başkanı 3

5 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemiz meclisince ,00 TL. olarak kabul edilen 2013 mali yılı bütçemiz 2012 yılı bütçesine göre % 16,86 oranında artırılmıştır mali yılı bütçesinde de diğer yıllardaa olduğu gibi gelir ve gider bütçemiz denk olup borçlanma yolu ile finansmana gidilmemiştir yılının ilk yarısında gelir gerçekleşmemiz 2012 yılının aynıı döneminee göre % 112,56 lık bir artışla ,24 TL., gider gerçekleşmemiz ise yılının aynı dönemine göre % 33,94 lük bir artışla ,99 TL. olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 44,40 lik kısmını, gider bütçemizin ise % 30,66 lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 1: 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2013 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE GELİR ,000 TL ,244 TL. GİDER ,000 TL ,999 TL. ORAN % 44,40 % 30, YILI OCAK-HAZİRAN PERFORMANSI ,000 TL ,00TL ,000 TL ,000 TL ,000 TL ,000 TL ,24 TL GELİR ,99 TL G İDER 0,000 TL BÜTÇE 4

6 A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen giderler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 2: 2013 Yılı Gider Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ BÜTÇE (TL.) (TL.) ORANI PERSONEL GİDERLERİ , ,07 % 39,63 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,82 % 36,13 MAL VE HİZMET ALIM , ,44 % 30,93 GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 1.000,00 0,00 - CARİ TRANSFERLER , ,95 % 52,20 SERMAYE GİDERLERİ , ,99 % 34,60 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,72 % 67,38 BORÇ VERME - 0,00 - YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 - TOPLAM , ,99 % 30,66 Ayrıca, Ocak-Haziran 2013 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2012 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-1 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2013 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2012 yılına oranla % 33,94 artarak ,99 TL. ye ulaştığı görülmektedir. Harcamalar bazında ise 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Personel Giderleri Personel giderleri, 2012 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 3,69 azalışla ,07 TL. olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 11,77 olmuştur yılının ilk altı 5

7 ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 52,63 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 39,63 ü gerçekleşmiştir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki 2012 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 4,29 artışla ,82 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 1,90 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 49,04 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 36,13 ü gerçekleşmiştir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11,09 artarak ,44 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 32,88 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 37,86 sı iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 30,93 ü gerçekleşmiştir. Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, İşçilik Hizmet Alımı gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi ,44 TL. lik gerçekleşme rakamı ile ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içinde en büyük paya sahip olan kalemdir yılında da Hizmet Alımları kalemi ,69 TL. ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde en büyük payı almıştır. 04. Faiz Giderleri TL. lik ödenekten 2013 yılının ilk altıncı ayında ve 2012 yılında hiç harcama yapılmamıştır. 6

8 05. Cari Transferler Belediyeler Birliği ne katılma payı, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına yapılan yardımlar, asker ailelerine verilen maaşı gibi giderlerimizden oluşan Cari Transferler bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19,65 oranında artarak ,95 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 2,27 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 48,33 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 52,20 si gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Giderleri Kamulaştırma, ticaret merkezi yapımı, yüzme havuzu yapımı, sosyal tesislerin yapımı, İlk Öğretim Okulu yapımı, taziye evi yapımı, poliklinik yapımı, katlı otopark yapımı, park ve yeşil alan düzenlemesi, taşıt alımı, asfaltlama, inşaat malzemeleri alımı, hazır beton alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı ve bir önceki yılın aynı döneminde ,91 TL. olan Sermaye Giderleri % 69,46 oranında artarak yılın ilk altı ayında ,99 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 50,75 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 31,79 u iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 34,60 ı gerçekleşmiştir. 07. Sermaye Transferleri Kamu ve özel teşebbüsler ile Kalkınma Ajansına aktarılacak paylardan oluşan Sermaye Transferleri kalemindeki ödeneğimizden 2012 yılının ilk altı ayında ,63 TL. harcama yapılmış iken 2013 yılının aynı döneminde de belediye bütçesinden ajansa transfer edilecek payın tamamı aktarılmıştır yılının ilk altı ayında bu harcama kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre % 2,53 oranında azalış ile ,72 TL. gerçekleşme oluşmuştur. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında % 0,43 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 78,66 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 67,38 i gerçekleşmiştir. 7

9 08. Borç Verme 2013 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmadığı gibi 2012 yılının aynı döneminde de herhangi bir borç verme işlemi meydana gelmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 2012 yılına göre % 59,89 artışla ,00 TL. ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde ,73 TL. olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar ,00 TL. iken 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 TL. yedek ödenekten ,00 TL. aktarılmıştır. Yedek ödenekten yapılan aktarmada ilk altı aylık dönemde % 60,53 oranında azalış gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık bütçe giderleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılabilir: Artış oranlarına bakacak olursak; 2012 yılı ilk altı ayına göre 2013 yılı ilk altı ayı harcamalarında en fazla artış % 69,46 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye giderleri ödeneğinde olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında en fazla harcama ,99 TL. ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye giderleri ödeneğinde olmuştur. Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında başlangıç ödeneğine göre en fazla oranda gerçekleşme % 67,38 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 07- Sermaye transferleri ödeneğinde olmuştur. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen gelirler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 8

10 Tablo 3: 2013 Yılı Gelir Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ BÜTÇE (TL.) (TL.) ORANI VERGİ GELİRLERİ , ,86 % 21,11 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET , ,42 % 20,99 GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,37 % 6,46 İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER , ,96 % 32,21 SERMAYE GELİRLERİ , ,86 % 86,19 RED VE İADELER (-) , ,23 % 7,13 TOPLAM , ,24 % 44,40 Ayrıca, Ocak-Haziran 2013 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2012 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-2 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2013 yılı Ocak- Haziran dönemi gelirlerinin, 2012 yılına oranla % 112,56 artarak ,24 TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelir kalemleri bazında 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Vergi Gelirleri Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Bina İnşaat Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı ve İşgal Harcı gibi vergi ve harçlardan oluşan Vergi Gelirleri kalemi 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,86 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin ,83 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 2,91 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 57,72 si iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 21,11 i gerçekleşmiştir. 9

11 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,42 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,18 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranının % 47,23 olduğu görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 47,36 sı iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 20,99 u gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,37 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların ,00 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranı % 7,92 dir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 37,34 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 6,45 i gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, faizler ve para cezalarından oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır yılı Ocak- Haziran döneminde Diğer Gelirler ,96 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,34 TL. olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 12,85 dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 48,26 sı iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 32,20 si gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,86 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin ,70 TL. olduğu dikkate alındığında % 431,96 oranında artış olduğu görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme 10

12 yılsonu gerçekleşmesinin % 23,54 ü iken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 86,18 i gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık bütçe gelirleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılabilir: Artış oranlarına bakacak olursak; 2012 yılı ilk altı ayına göre 2013 yılı ilk altı ayı gelirlerinde en fazla artış % 431,96 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında en fazla tahsilat ,86 TL. ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2013 yılı ilk altı ayında başlangıç bütçesine göre en fazla oranda gerçekleşme % 86,18 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ,00 TL. olarak kabul edilen 2013 yılı gider bütçemizden en büyük payı ,00 TL. ile sermaye giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama ,99 TL. ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için yapılmıştır. Sermaye giderlerinden sonra en fazla harcama ,44 TL. ile mal ve hizmet alımları kaleminde gerçekleşmiştir. Aşağıda Ocak-Haziran 2013 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir: 2013 Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki tabloda belirtilen ihaleler yapılmıştır: Sıra İhalenin adı Yüklenici İhale tarihi İhale bedeli 1 T orbalı çimento alımı Üzümcü ,00 2 Tretuvar malzemeleri alımı Akyuva ,00 3 Alt temel malzemesi,filler ve mıcır alımı Baylar ,00 4 Asfalt bitüm nakli İldeniz Ltd.Şti ,00 5 Asfalt yama işçiliği Büberciler ,00 6 Yol tretuvar işçiliği Almet ,00 11

13 7 Yol altyapı işçiliği Konbir ,00 8 Hizmet aracı (kamyon) kiralama Emlek Trzm ,00 9 Yol altyapı elemanları alımı Dönmez ,00 10 Ağaçlık alanların arazöz ile sulanması Berra ,00 11 Muhtelif park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapılması işleri Nak kargo ,00 12 Aksu özel Özel güvenlik hizmet alımı (21 b) güvenlik ,73 13 Muhtelif demir ürünleri alımı Torunlar ,40 14 Çöp konteyneri ve çöp kovası alımı Teksin ,00 15 Park bahçeler işçilik hizmet alımı (21 b) Karatay A.Ş ,50 16 Destek personeli hizmet alımı (21 b) MN grup A.Ş ,70 17 Hazır beton alımı Biberci ,00 18 Sıhhi tesisat malzemesi alımı FMB ,00 19 İnşaat malzemesi alımı Üzümcü ,00 20 Kamelya ve bank alımı Şanver ,00 21 Yol düzenleme ve tretuvar yapım işi Küçükaladağlı ,17 22 Muhtelif miktarda otomatik sulama ve sıhhi tesisat malzemeleri alımı Anadolu ,25 23 Yanmış sığır gübresi bitkisel toprak temin ve nakli Hayati dündar ,00 24 Karatay ilçesi muhtelif parklarda EPDM kaplama yapılması işi Maça ,00 25 Asfalt kaplama yapım işi Öztaşoğlu ,00 26 Kereste,lambri,osb,sunta lam ve shingle alımı Myvet ,00 27 Fen işleri usta ve düz işçi çalıştırılması işi Karatay A.Ş ,55 28 Ak-yapı tic. Ltd Muhtelif kırtasiye malzemeleri alımı Şti ,10 29 Direkli örgü tel alımı Asarsan ,00 30 Stablize nakli Büberciler ,00 31 Muhtelif yerlerde ilaçlama işi Akroforje ,00 32 Karatay otoparkı yangın tesisatı düzenleme işi Mekasis ,00 33 Asfalt yama işçiliği Büberciler ,00 34 Muhtelif hayvan yemi alımı işi M.kuzucu ,00 35 Endüstriyel mutfak ekipmanları alımı Erinoks ,00 36 A.tekbaş i.ö.o. Yanı ve sarıyakup mah.halısaha üst örtüsü yapılması işi Haluk çivlik ,00 37 Karşehir halısaha üstü yapılması işi Haluk Çivlik ,00 38 Karatay Akabe Mah.Ticaret Merkezi inşaatı işi Hc Yapı ,00 39 Hacıveyiszade Mah. Muhsin Yazıcıoğlu parkı Cıva İNŞ ,00 40 Sokak Çocukları Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi inşaatı MehmetAkarslan ,00 12

14 Vakumlu yol süpürme aracı alımı Esman Çega ,00 2. kısım asfalt kaplama yapım işi Öztaşoğlu ,00 Dergi tasarım ve basım işi (21 f) Berrak ,00 Yapımına 2011 yılında başlanılan Şemsi Tebrizi Mahallesi Katlı Otopark inşaatının yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yapımına 2012 yılında başlanılan Karatay Olimpiyat İ.Ö.O., Ulubatlı Hasan İ.Ö.O., Yaşar Doğu İ.Ö.O., Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi ve Konya Tarım Meslek Lisesi spor salonlarının yapım işleri tamamlanmıştır. Celal Sokak 52 nolu parselde bulunan tescilli yapının rekonstrüksiyonu ve Şems-i Tebrizi Mh. 906 ada 157 nolu parselde bulunan tescilli yapının restorasyonu tamamlanmıştır. Karatay Saracoğlu Taziye Evi, Araplar Mezarlığı Taziye Evi ve Şeyhulema Recep Ağa Mahallesi Spor Tesisleri hizmet binasının inşaatı tamamlanmıştır. Hacıveyiszade ve Erenler mahallesi Anaokulu inşaatı tamamlanmıştır. Karşehir Sosyal Tesisi, Karkent Emekliler Konağı ve Karmek binası tadilatları tamamlanmıştır. Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi inşaatı devam etmekte olup, işin % 83 ü tamamlanmıştır. Kuzgun Kavak Düğün Salonu inşaatı devam etmekte olup, işin % 94 ü tamamlanmıştır. Tatlıcak Tesisleri araç yıkama yeri yapım işinin % 56 sı tamamlanmıştır. Celaleddin Karatay Yüzme Havuzu inşaatına başlanılmıştır. Karşehir, A.Tekbaş İ.Ö.O. yanı ve S.Yakup Mh. halı saha üst örtüsü yapılması işine başlanılmıştır. Hacıveyiszade Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yapımına başlanılmıştır. Karatay Otoparkı yangın tesisatı düzenleme işine başlanılmıştır. Montaj dahil değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi alımı gerçekleştirilmiştir. Asfalt kaplama yapım işinin % 21 i tamamlanmıştır. Yol düzenleme ve tretuvar yapım işinin % 29 u tamamlanmıştır. Hizmet aracı (kamyon) kiralama hizmet alımı işinin % 25 i gerçekleştirilmiştir. Fen İşleri işçilik hizmet alımının % 40 ı, Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması işçiliği işinin % 30 u tamamlanmıştır. 13

15 İlçemizin muhtelif parklarında EPDM kaplama yapımına devam edilmektedir. Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler ve mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği hizmet alımı, yol tretuvar işçiliği hizmet alımı, stablize nakli hizmet alımı, asfalt bitüm nakli hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2. Karatay konferansları kapsamında 16 Ocak 2013 çarşamba günü saat de Belediye Meclis Salonunda Yrd. Doç Dr. Birol Büyükdoğan tarafından Çoçuklarla İletişim, 20 Şubat 2013 çarşamba günü saat de Aziziye Kültür Merkezi Salonunda Yrd. Doç Dr. Muhsin Yılmazçoban tarafından Evlilik Bilinci ( Eşler Arası İletişim),20 Mart 2013 Çarşamba günü saat de Aziziye Kültür Merkezi Salonunda Op. Doç Dr. Azize Bahar Küçükay tarafından Kadın Sağlığı konulu konferanslar verilmiştir. Emekli konağı müdavimlerine tarihinde saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Medıcana Hastanesi Doktorları; Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Ahmet Soylu, Üroloji Uzmanı Op.Dr. Alparslan Demirci, Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Selda Ulaşan tarafından kalp, üroloji, göz sağlığı konulu seminer düzenlenmiştir. Emekli konağı müdavimlerine ve mahalle muhtarlarına 16 Nisan 2013 Salı Günü Saat 13:00 de Karatay Belediyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen program çerçevesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında Aziziye Kültür Merkezinde Dr. Hatice Sezgin tarafından seminer verilmiştir tarihinde saat 15:00 de Aziziye Kültür Merkezinde Belediyemiz ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından organize edilen kutlu doğum haftası kapsamında Şair Nurullah Genç in sunumuyla seminer düzenlenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ve Karatay Halk Eğitim Merkezi İşbirliği İle tarihinde saat 10:30 da Aziziye Kültür Merkezi salonunda Kadının Toplumdaki Yeri, Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi İletişim konulu eğitim semineri yapılmıştır günü açılışı yapılan İsa Can Bezirci Ortaokulu kütüphanesi için muhtelif kitaplardan hediye edildi. Vefatının 30. yıl dönümü münasebetiyle Necip Fazıl Kısakürek'in aziz hatırasını yâd etmek maksadıyla Mevlana Kültür Merkezi nde Valilik öncülüğünde yapılan "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Etkinlikleri kapsamında belediyemiz tarafından kitap, şapka 14

16 tişört, gibi muhtelif hediyeler katılımcılara dağıtıldı Mayıs 2013 tarihleri arası, kültürel etkinlik çerçevesinde Kar-mek eğitmen ve kursiyerleri ile Gaziantep ve Şanlıurfa ya gezi düzenlendi. Belediyemiz sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde Karatay İlçemizde bulunan 26 kişilik mahalle muhtarlarını tarihleri arası Akdeniz e tur/gezi düzenlendi. Kar-mek tarafından organize edilen, Dedeman Otel de 8 Mart 2013 tarihinde düzenlenen Sevcan Orhan ile Dünya Kadınlar Günü özel kutlama programına Kar-mek öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda davetli katılmıştır. Ayrıca, 11 Mayıs 2013 Cumartesi Günü saatleri arası Aziziye Kültür Merkezinde halka açık olarak Anneler Günü Programı yapıldı. Programa çok sayıda çok sayıda katılım oldu. Çeşitli hediyelerin verildiği çekilişler yapıldı. Babı Saadet Ney gurubunun çaldığı eserler ve Türküler gurubunun seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile devam eden program yılın annelerine plaket takdimi ile sona erdi. Kar-mek eğitmen ve öğrencileri Meram Dere Dinlenme Tesislerinde Hıdırellez Kutlaması yapılmıştır. Karatay Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Belediyemiz ile birlikte hazırlanan Karatay Yıl Sonu Eğitim Şenliği programı tarihinde Mevlana Kültür Merkezi açık sema alanında yapıldı. Programda çeşitli okulların halk oyunları gösterileri, türkü dinletileri yer aldı. Program Murat Kekilli konseri ile sonlandırıldı. Kar-mek Meslek Edindirme Kursları yıl sonu sergisi, diploma ve ödül töreni tarihinde saat 11:00 de Aziziye Kültür Merkezi nde düzenlendi eğitim öğretim sezonunu dönem sonu sergisi Haziran arası Aziziye Kültür Merkezi nde Karatay Meslek Edindirme Kursu (KARMEK) kursiyerleri el emeği göz nuru eserlerini Konyalılarla buluşturdu. Karatay Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Karatay Mahalle Şenlikleri programları 15 gün farklı mahallelerde düzenlendi. Programlarda İllüzyonistler, Jonklörler in yanı sıra kültürümüzde oyunlar ile iç içe geçmiş yarışmaların günümüze yansımaları da şenlikler de yer aldı Pazartesi günü Sedirler Pazar Yeri nde başlayan şenlikler, Salı Çimenlik Pazar Yeri, Çarşamba Selim Sultan Pazar Yeri, Perşembe Uluırmak pazar Yeri, Cuma Araplar Pazar Yeri, Cumartesi Kalenderhane Pazar Yeri, Pazartesi Kumköprü Pazar Yeri, Salı Keçeciler Pazar Yeri, Çarşamba 15

17 Karaaslan Üzümcü Pazar Yeri, Perşembe Karşehir Pazar Yeri, Cuma İstiklal Pazar Yeri, Cumartesi Çatalhüyük Pazar Yeri, Pazar Tatlıcak İbrahim Sulhiye Kamanlı İ.Ö.O. bahçesi, Pazartesi Başak Taziye Evi Bahçesi, Salı Karkent Pazar Yerinde son buldu. Etkinlikler saatleri arası halka açık olarak düzenlenmiştir. Karatay İlçe İzci Kurulu Başkanlığı 57. Alay Milli Bilinç Kampına katılmak üzere Karatay Belediye mizin destekleriyle 46 kişilik izci kafilesini Çanakkale ye gönderdi. Kar-mek eğitmen ve kursiyerlerine Konya Devlet Tiyatrosunda Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe ve Suskunlar Kapısı adlı tiyatro oyunları izlettirildi. Ayrıca Kar-mek öğretmen ve öğrencileri Taş Mektep adlı sinema filmi Kule Site Sinemada izlettirildi. Karatay Emekliler Konağı Müdavimlerine Çanakkale Gezisi düzenlendi. Emekli konağı müdavimlerine Çanakkale nin muhtelif tarihi yerleri gezdirildi Cuma günü saat da Aziziye Kültür Merkezinde emekli konağı müdavimlerine emekliler gecesi programı yapıldı tarihinde Mevlid Kandili münasebetiyle Karatay bölgemizdeki muhtelif yerlerde adet kandil simidi dağıtıldı. 25 Mart 2013 Pazartesi Günü; Karatay Ağaçlandırma Bayramı projesi kapsamında Aslım Orman Alanı nda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasına Kar-mek eğitmenleri ve öğrencileri ağaçlandırma sahasında fidanları toprak ile buluşturdu tarihleri arasında düzenlenen Konya Kent 2013 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarında belediyemiz standı açılarak belediyemiz etkinlik ve faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. 30 Mayıs - 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara Congresium Sergi Sarayında düzenlenen Dünya Kenti Konya Başkent te Fuarında belediyemiz faaliyetlerini tanıtmak amacıyla belediyemiz standı açılarak sergileme, belediyemiz etkinlikleri ve faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. Toplu konut çalışmaları kapsamında, Aziziye ve Çelebi Mahallesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi ve Sarı Hasan Caddesi arasında kalan m² alanda devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmasında mülk sahipleri ile anlaşmalar büyük oranda tamamlanmış olup, anlaşmak istemeyen mülk sahiplerine ve soyadı olmayan Efendi ve Hanım parsellerine cebri-tescil davaları açılmıştır. Keykubat Mahallesi, Karakayış Caddesi, Küfe Caddesi, Kuşadalı İbrahim Sokak ve 16

18 Mekkâre Sokağı kapsayan, m² alanda devam etmekte olan toplu konut çalışmasında mülk sahipleriyle görüşmeler tamamlanarak karşılıklı protokoller yapılmış ve tapu devirlerine başlanılmıştır. Kerimdede Mahallesi, Topraklık Caddesi, Kerimler Caddesi, Küçük Kumköprü- Mengene Caddesi, Sarıyakup Caddesi, Hacı Ömerler Sokak ve Topraklık Cami Sokak arasında kalan m² alanda devam eden toplu konut çalışma alanı Büyükşehir Belediyesince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş olup, çalışmanın Belediyemiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları yapılan yerler: Mezbaha Mahallesi - Ağaçlandırılacak Alan (Kon Tv Karşısı) Küçükkumköprü Mahallesi - Gürcan Sokak Saraçoğlu Mahallesi - Saraçoğlu Caddesi Akabe Mahallesi - Saçlıkasap Caddesi Gazi Osman Paşa Mahallesi - Yeniceler Caddesi Küçüksinan Mahallesi - Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı Hacı Cemil Mahallesi - Dalyan Sokak Akçeşme Mahallesi - Yeşil Alan (Belediye Hizmet Binası Yanı) Karakulak Mahallesi - İmar Yolu (Akköprü Konutları Yanı) Sarıyakup Mahallesi - Park Alanı (Çamlıkent Sokak) Doğanlar Mahallesi - Sosyal Tesis Alanı Taşra Karaaslan Mahallesi Karaaslan Caddesi İmar Yolu Genişletme Aziziye Mahallesi - Aziziye Caddesi İmar Yolu Çalışması Aziziye Mahallesi - Mor Sokak İmar Yolu Genişletmesi Sarnıç Mahallesi - Selek Sokak İmar Yolu Çalışması Akabe Mahallesi - Talikizade Sokak İmar Yolu Genişletmesi Karakulak ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri Sarıcami Sokak İmar Yolu Genişletmesi Şeyhulemarecepağa Mahallesi Kutup Güneşi Kooperatifi Yanı Park Alanı Kalenderhane Mahallesi Cemil Keleşoğlu Lisesi Okul Bahçesi Çalışması Erenler Mahallesi Park Alanı Akifpaşa Mahallesi Dini Tesis Alanı Fevziçakmak Mahallesi Sokak İmar Yolu Çalışması 16 adet 18. madde uygulaması yapılmış ve toplam m 2 lik alan tescil edilmiştir. 17

19 Planlama çalışmaları kapsamında; 50 adet plan tadilatı uygulaması yapılmıştır. İlçemizde toplam 21 adet mahallede 500 Ha lık alanda revizyon imar planı yapıldı. Bu dönemde 162 adet yapı kullanma izin belgesi, m 2 lik alan için 428 adet yapı ruhsatı verilmiş; 73 adet kaçak inşaat, 70 adet maili inhidam tespit edilmiştir. Temizlik hizmetleri kapsamında; 3 adet 8+1 m 3 Iveco çöp kamyonu 1 adet açık kasa kamyonet 700 adet 800 litrelik çöp konteyneri 700 adet 900 litrelik çöp konteyneri 100 adet 1100 litrelik çöp konteyneri 5000 adet çöp kovası alınmıştır. Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama işlemleri başlamıştır. Ayrıca, muhtelif cadde-sokakların süpürülmesi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. İlçemizin muhtelif park ve tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda sayılan mal ve hizmet alımları geçekleştirilmiştir: 320 adet kamelya tamiri 70 adet çocuk oyun grubu boyanması 150 adet çocuk oyun grubu rutin tamiri 9 adet sosyal tesis duvar üstü ferforje 5 adet sosyal tesis boyanması 40 takım çocuk oyun grubu 25 takım açık alan spor aleti 75 adet kamelya 450 adet bank 13 adet saha yapılması 1 adet ipli tırmanma ve zıplama oyun seti Demir ürünleri alımı 15 adet açılış ve temel atma töreni süsleme yapılması Hizmet binamızdaki polikliniğimizde belediye personelimize, personel eş ve çocuklarına muayene hizmeti verilmiştir. Polikliniğimize gelen hastalarımız şikâyetlerine göre muayene edilip, tedavileri düzenlenmiş sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaçları kampanya dâhilinde gelen bağış ilaçlardan karşılanmıştır. Bu 18

20 hizmetimizle ilaç israfının önüne geçmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca polikliniğimizde tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takma, sütur atma ve sütur alma, yanık pansumanı gibi hemşirelik hizmetleri de verilmiştir. Aynı zamanda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) yetkilileri ile irtibatlı olarak polikliniğimize başvuran yaklaşık mültecinin de muayeneleri yapılıp ilaçları temin edilmiştir. Polikliniğimizin yanı sıra, laboratuarımızda rutin olarak AKŞ (açlık kan şekeri), kolesterol, trigliserit, HDL-LDL kolesterol, SGOT, SGPT (karaciğer fonksiyon testleri), burucella, üre, kreatin, Tam Kan Sayımı, TİT (tam idrar tahlili), kan grubu, ASO, CRP, RF gibi tahliller yapılmıştır. Poliklinikte bu dönem hasta muayene edilirken, 810 adet hemşirelik hizmeti sunulmuş ve adet ilaç verilmiştir. Laboratuarda ise 950 hastaya toplam adet tahlil yapılmıştır. Poliklinik dışında belediyemizin açmış olduğu 6 emekli konağında da sağlık hizmeti verilmiş, haftanın 5 günü müracaat eden yaşlılarımızın tansiyon, AKŞ, kolesterol ve trigliserit takipleri yapılmıştır. Bu dönemde 850 emekli vatandaşımıza adet sağlık hizmeti sunulmuştur. Hoş Geldin Bebek kampanyası kapsamında ilçemiz sınırlarında yeni doğum yapan anne ve aileleri ziyaret edilerek onların mutlulukları paylaşılmış, ailelere çeşitli hediyeler verilmiştir. Bu hediyeler arasında anne-baba ve bebeğin adını taşıyan plaket, bayan kol saati, bebek bezi, oyuncak ve çam ağacı fidesinin yanı sıra anne bebek sağlığı ile ilgili bilinçlendirici broşür de bulunmaktadır. Şu ana kadar yeni doğan ziyaretlerinde plaket ve hediye paketi, adet çam ağacı fidesi verilmiştir. İlçemizde gıda imalatı ve satışı yapan ve bu sektörde hizmet veren kişilerin portör muayeneleri 3 aylık periyotlarla takip edilerek Karatay da halk sağlığının korunması gözetilmiştir adet portör muayenesi gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda burun kültürü, boğaz kültürü, dışkı kültürü, dışkı tahlili ve akciğer grafisi kontrol edilmiştir. Evlerde ihtiyaç fazlası ilaçların değerlendirilip faydalı hale getirilmesi için ilaç toplama kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya kapsamında ilaçlar son kullanma tarihine ve kullanılmaya uygun olup olmadığına bakılarak sağlık ekibimiz tarafından tek tek incelenmiştir. Bu kampanyada toplanan ilaçlar polikliniğimizde muayene olup sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, mahalle ve köylerde yapılan sağlık taramalarında muayene edilen vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmıştır. Bu kampanya ile sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi dolayısıyla ülke ekonomisine 19

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi evlerin etrafına 25 adet 100*200 Cm. korkuluk imalatı ve montajı yapıldı. Heykeltıraş atölyesine 23 adet 40x40x80 cm. ebadında sehpa imalatı yapıldı. Gümüşlük mahallesine

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 3 T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 4 5 BAŞKAN IN SUNUŞU

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz...

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz... Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir Arnavutköy için Çalısıyoruz... Mahalle ve Köylerimiz ARNAVUTKÖY MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU İMRAHOR İSLAMBEY YAVUZSELİM BAHŞAYIŞ YUNUS EMRE ATATÜRK BOĞAZKÖY İSTİKLAL

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 S a y f a SUNUŞ Göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirdiğimiz Üretken Belediyecilik Misyonumuz doğrultusunda 2014 yılında hizmet üretmeye başladık. Halkın sorun, görüş

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı