Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi"

Transkript

1 Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar 6-10 Mayıs (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 Fulya stanbul Tel: Faks: I

2 4.2 Yerleşim Plan * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 15:00 dır, İşaretli aynı alanların stand söküm tarihi ise saat 18:00 dan 22:00 a kadardır. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be setup after May 5 th, :00, Dismantling for the same circled areas (at mentioned size) of stand, must be finalized May 10 th, from 18:00 to 22:00. 2

3 * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 15:00 dır, İşaretli aynı alanların stand söküm tarihi ise saat 18:00 dan 22:00 a kadardır. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be setup after May 5 th, :00, Dismantling for the same circled areas (at mentioned size) of stand, must be finalized May 10 th, from 18:00 to 22:00. * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 15:00 dır, İşaretli aynı alanların stand söküm tarihi ise saat 18:00 dan 22:00 a kadardır. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be setup after May 5 th, :00, Dismantling for the same circled areas (at mentioned size) of stand, must be finalized May 10 th, from 18:00 to 22:00. 3

4 * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 15:00 dır, İşaretli aynı alanların stand söküm tarihi ise saat 18:00 dan 22:00 a kadardır. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be setup after May 5 th, :00, Dismantling for the same circled areas (at mentioned size) of stand, must be finalized May 10 th, from 18:00 to 22:00. * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 15:00 dır, İşaretli aynı alanların stand söküm tarihi ise saat 18:00 dan 22:00 a kadardır. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be setup after May 5 th, :00, Dismantling for the same circled areas (at mentioned size) of stand, must be finalized May 10 th, from 18:00 to 22: YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL Mayıs (Salı - Cumartesi) TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ BÜYÜKÇEKMECE Düzenleyen: 4 I

5 37. YAPI FUARI - TURKEYBUILD STANBUL 2014 K RA SÖZLEŞMES Kat lma Koşullar 1- FUARIN SM VE KONUSU: 37. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2014 Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri (Fuar olarak anılacaktır.) 2- FUAR ALANI, Z YARET TAR H ve SAATLER : Fuar Alanı: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Ziyaret Tarihi: 6-10 Mayıs 2014 (Salı - Cumartesi) Ziyaret Saatleri: 6-9 Mayıs 2014, 10:00-19:00 (Salı - Cuma) 10 Mayıs 2014, 10:00-18:00 (Cumartesi) YEM FUAR gerekli hallerde önceden haber vermek kaydıyla bu ziyaret saatlerini değiştirebilir. YEM FUAR aksine karar almadıkça ziyaretçi girişi ücretlidir. 3- KATILAB LECEK KURULUŞLAR Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2014 e yapı alanında mamul ve hizmet üreten kuruluşlarla, bu kuruluşların temsilcileri, ithalatçıları, dağıtıcıları, bayileri ile yine çalışma alanları bunlar olan uygulayıcı, yatırımcı ve bilimsel kuruluşlar katılabilirler. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2014 Kira Sözleşmesini imzalayan firma (Katılımcı olarak anılacaktır) fuara kendi istek ve iradesi ile katıldığını, aşağıda yazılı tüm koşulları aynen kabul ettiğini beyan eder. Katılımcı bu sözleşme kapsamında, kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlarından veya dolaylı zararlarından dolayı YEM FUAR a karşı herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır. YEM FUAR, fuarın bütününün selameti açısından gerekli gördüğü tüm tedbirleri alma hakkına sahiptir. Katılımcı, fuarın bütünlüğü, güvenliği, ve ticari başarısı için YEM FUAR ın öngöreceği düzenlemelere uymak zorundadır. Bu çerçevede YEM FUAR, gerekli görmesi durumunda fuar tarihini erteleyebilir ve/ veya fuar alanını değiştirebilir. Bu erteleme ve fuar alanı değişikliği durumunda Katılımcıların iş bu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri ertelenen ve alanı değişen fuarda aynen geçerli olup, vaki değişiklik sebebiyle Katılımcı bedelin iadesini veya tazminat talep edemez. YEM FUAR, bu erteleme ve fuar alanı değişikliğini fuar tarihine 1 ay kala Katılımcıya yazılı olarak bildirecektir. Kira Sözleşmesi çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler tarafların sözleşmede beyan edilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. Sözleşme çerçevesinde Katılımcının vereceği her türlü yanlış ya da eksik beyana dayalı olarak YEM FUAR sözleşmeyi, Katılımcı ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve her ne ad altında olursa olsun tazminat ödemeksizin sona erdirme hakkına sahiptir Alt Katılımcı Kuruluşlar: Katılımcı, temsilciliğini yaptığı markalar dışında stand alanını alt katılımcı ile paylaşması ya da Katılımcının sözleşme dışı farklı bir ürün gurubuna stand alanı içerisinde yer vermesi durumunda yazılı olarak YEM FUAR a bildirmek ile yükümlüdür. Katılımcı kendinden başka alt bir katılımcı ile stand alanını, sadece YEM FUAR ın yazılı onayı ile paylaşabilir. YEM FUAR ın onayı dahilinde fuarda yer alacak alt katılımcının fuar kataloğunda yer alması yine YEM FUAR ın kararı dahili ile mümkün olacaktır. Katılımcı, YEM FUAR ın onayı ile fuarda yer alacak alt katılımcılarına sözleşmede yer alan ilgili tüm koşulları bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı, temsilciliğini yaptığı markalar dışında stand alanını paylaştığı takdirde alt katılımcı olan her firma için TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel YEM FUAR a sözleşme yapan Katılımcı tarafından ödenecektir. 4- SERG LEME DÜZEN 4.1- Genel Şartlar: Katılımcı kiraladığı standı en geç 3 Mayıs 2014 günü saat 11:00 e kadar teslim alarak dekorasyon çalışmalarına başlamadığı takdirde, boş durumdaki standları YEM FUAR dilediği gibi değerlendirebilir ve bu durumda bile Katılımcı işbu Kira Sözleşmesi ni imzalayarak borçlandığı tüm meblağı her durumda ödemekle yükümlü olur. Katılımcı, YEM FUAR ın bu yüzden uğradığı zararı tazminle beraber zarar unsurundan bağımsız olarak ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart öder. YEM FUAR, tüm stand alanlarını ölçülendirerek, köşe noktalarını yere işaretleyecek ve Katılımcıya verecektir. Katılımcı sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendisine ayrılan alan içinde sergileyebilir. Katılımcı kendisine tahsis edilmiş alanda fuar konusu dışında başka bir ürün sergilememeyi kabul ve taahhüt eder. Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir kısmını bir başkasına kiralayamaz ve/veya kullandıramaz. Katılımcı, sözleşme konusu fuar için YEM FUAR ın üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yaptığı ve yapacağı sözleşmelere tüm koşul ve kuralları ile uymayı kabul ve beyan eder. Katılımcı salonlarda kiraladığı alanın zeminini delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, bally ve benzeri yapıştırıcı madde kullanamaz. Katılımcı tarafından fuar alanı zeminine verilebilecek zararlardan dolayı YEM FUAR Katılımcıya 1500 TL + KDV zarar faturası kesecektir. Ziyaretçi giriş ve çıkış kapılarının yönetimi YEM FUAR a aittir. YEM FUAR, daha sonra göreceği lüzum üzerine bu kapılarda her türlü değişiklik, açma ve/veya kapama-iptal etme gibi yapısal değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Katılımcı standını fuar alanında sadece montajı yapılacak şekilde planlamalıdır. İş bu sözleşme Katılımcının fuar nedeniyle herhangi ticari kazanç sağlaması hususunda taahhüt içermez Yerleşim Plan : Fuarın sergileme alanı planlaması (Bkz. sayfa 2-3-4) YEM FUAR tarafından yapılacak ve Katılımcı kendisine tahsis edilmiş alanda bu sözleşme şartlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerini sergileyecektir. Sergilenen ürünler veya tanıtım yapılan hizmetlerle ilgili teknik ve ticari bilgi, Katılımcının standında bulunduracağı kendi görevlileri tarafından verilecektir. YEM FUAR, gerek gördüğü durumlarda fuar alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiştirme hakkına sahiptir. Tek cepheli standların kendi sırası içinde 5 m ye kadar olan yer değişikliklerini YEM FUAR, katılımcının onayı olmadan yapabilir. Bu değişiklik nedeniyle Katılımcı herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiştir. Komşu standları kiralayan Katılımcılar zaman içinde değişebilir. Bu değişiklikler nedeni ile Katılımcı YEM FUAR ı sorumlu tutamaz ve hak talep edemez Standlar n Tan mlar, Düzeni ve Boyutlar : Standların boyutları metrekarenin katları esasına göre saptanmıştır. Hiçbir sergileme malzemesi veya tanıtım malzemesi Katılımcının bu sözleşme ile kiraladığı alanın izdüşümü dışına çıkamaz. Standlar, tüm elemanları ile stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlanmalıdır. Standart Stand 1 - OCTANORM: YEM FUAR tarafından beyaz suntalam panel ve alüminyum profillerden (Detaylı teknik bilgi için YEM FUAR a başvurunuz) yaptırılarak standın sınırlarını belirleyen, sözleşmede belirlenen cephe sayısına (cephe sayısı panelsiz açık cepheleri ifade eder) ve fuar süresince Katılımcıya kiralanan sistemdir. Katılımcı sözleşmede belirtilen cephe sayısını panel ile kapatmak isterse, bu talebini en geç fuarın açılmasına bir ay kala yazılı olarak YEM FUAR a bildirmek ile yükümlüdür. Pano talepleri, ücreti mukabilinde karşılanacaktır. Fuar açılış tarihine 30 ve daha az gün kala yapılan Standart Stand 1 den Standsız - Özel Tasarımlı Alan a geçiş talebinden doğan fark ile ilgili Katılımcıya geri ödeme yapılmayacaktır. Tavanda 3 m 2 ye 100 W lık spot elemanı ve spotların yanması için gereken elektrik enerjisi (3 kw monofaze, 220 V, 50 Hz.) standın herhangi bir yerinde 3 kw elektrik kullanımı sağlayan 1 adet grup priz ve halı zemin kaplaması sisteme dahildir. Koridorlara bakan cephelerde stand alnına sadece YEM FUAR tarafından bir defaya mahsus olarak yazdırılan standart alın yazısı ve stand numarası (düzeltme ve değiştirme yapılmayacaktır) YEM FUAR tarafından yapıştırılacaktır. Standart standlı katılımlarda alın panosunda YEM FUAR tarafından hazırlanan YEM FUAR ın belirlediği karakter, renk ve büyüklükte firma adı ve stand numarası dışında, logo, yazı, resim ve benzeri materyal asılamaz ve bulundurulamaz. Katılımcı, kendisine verilmiş olan bölme elemanlarını hasara uğratmadan kullanmakla yükümlü olup, dekorasyon çalışmalarını zemin ve duvarların zarar görmeyeceği şekilde çivi, dübel ve benzeri tespit elemanları kullanmadan yapacaktır. Aksi takdirde Katılımcı zarar gören stand malzemesinin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu sistem taşıyıcı değildir ancak üzerine asılacak hafif resim ve panoları tutturmak için YEM FUAR Teknik Ofis inden kanca istenebilir. Etli çift taraflı bant dışında hiçbir yapıştırıcı madde kullanılamaz. Standard Stand 2 - MAXIMA: YEM FUAR tarafından panel ve alüminyum profillerden (Detaylı teknik bilgi için YEM FUAR a başvurunuz) yaptırılarak standın sınırlarını belirleyen, sözleşmede belirlenen cephe sayısına (cephe sayısı panelsiz açık cephelerini ifade eder) ve fuar süresince Katılımcıya kiralanan sistemdir. Katılımcının, Standart Stand 2 - MAXIMA stand talebini engeç fuarın açılmasına 20 gün kala YEM FUAR a bildirmesi gerekmektedir. Stand alanı içerisine talep edilecek ekstra stand malzemelerinin 17 Mart 2014 tarihine kadar YEM FUAR a Ekstra Stand Malzeme Formu ile bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra alınan talepler karşılanmayacaktır. Fuar açılış tarihine 30 ve daha az gün kala yapılan Standart Stand 2 den Standsız - Özel Tasarımlı Alan yada Standard Stand 1 e geçiş talebinden doğan fark ile ilgili Katılımcıya geri ödeme yapılmayacaktır. Tavanda 3 m 2 ye 100 W lık spot elemanı ve spotların yanması için gereken elektrik enerjisi (3 kw monofaze, 220 V, 50 Hz.) standın herhangi bir yerinde 3 kw elektrik kullanımı sağlayan 1 adet grup priz ve halı zemin kaplaması sisteme dahildir. Standın ön cephesinde YEM FUAR tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak olan logo/görsel uygulaması (düzeltme ve değiştirme yapılmayacaktır) yine YEM FUAR tarafından yapıştırılacaktır. Katılımcı, kendisine verilmiş olan bölme elemanlarını hasara uğratmadan kullanmakla yükümlü olup, dekorasyon çalışmalarını zemin ve duvarların zarar görmeyeceği şekilde çivi, dübel ve benzeri tespit elemanları kullanmadan yapacaktır. Aksi takdirde Katılımcı zarar gören stand malzemesinin ücretini ödemekle yükümlüdür. Etli çift taraflı bant dışında hiçbir yapıştırıcı madde kullanılamaz. Stands z - Özel Tasar ml Alan: Katılmcı firma tarafından, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde hazırlanacak stand sistemidir. Standsız - Özel Tasarımlı Alan uygulamalarında çevre veya sırt duvarı yapılması Katılımcıya ait olup yüksekliği minimum 250 cm olmalıdır. Söz konusu kural ihlal edildiğinde, YEM FUAR tarafından yapılacak uyarı ile Katılımcı tarafından kural ihlaline neden olan unsurlar derhal ortadan kaldırılır. Katılımcı tarafından bunun yerine getirilmemesi durumunda cezai şartın uygulanması için YEM FUAR Katılımcıya m 2 başına 200 TL + KDV olarak fatura eder. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemek ile yükümlüdür. Kenar stand düzenindeki ya da ada paylaşan Katılımcı, komşu standa bitişik yüzünde herhangi bir logo, yazı, ilan, resim vb. materyal bulunduramaz. Stand sistemini kendisi hazırlayacak Katılımcı, standını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdır. Komşu stand alanlarına ve koridorlara taşılamaz. Standın koridora cepheli duvar yüksekliği 3 m ve daha fazla ise duvar ile stand sınırı arasında en az 1 m mesafe olmalıdır. Uygulama sırasında problem yaşanmaması için 4.8 maddesinde belirtilen tarihte stand projelerinin YEM FUAR a onaylatılması gerekmektedir. Standın zemin, duvar ve tavan konstrüksiyonu yere ankraj yapılamaz. Zemine yapıştırılacak halı ve benzeri malzemeler için yalnızca çift taraflı bant kullanılabilir. Stand sökümünde bu bantların yerden temizlenmesi zorunludur. Bally ve benzeri yapıştırıcı malzemeler kesinlikle kullanılamaz. Bally ve benzeri yapıştırıcılar kullanılması durumunda ortaya çıkacak masraflar buna neden olan Katılımcı ya fatura edilir. YEM FUAR Teknik Ofis, Katılımcı tarafından daha önce talep edilen yere ve değere göre elektrik enerjisini, stand alanının içerisine seri klemens olarak bırakır. Katılımcı elektrik enerjisinin çekileceği kablonun yerini YEM FUAR a bildirmemesi durumunda stand alanının herhangi bir yerine bırakılır ve Katılımcı daha sonra bu yerleşimde değişiklik talep edemez. Katılımcı kendi imkanları ile elektrik dağılımını, sigorta panosuna olan bağlantısını ve aydınlatmasını gerçekleştirir. Aç k Alan Stand : Açık alanda yer kiralayan Katılımcı, stand sistemini kendisi hazırlayacak Standsız - Özel Tasarım Alan tasarımı ile yer alacaktır. Açık alan standlarının her türlü hava şartına açık olması nedeni ile Katılımcı standını bu kritere uygun olarak oluşturmalıdır. Olumsuz hava şartları nedeni ile oluşabilecek zararlardan YEM FUAR ın hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, Katılımcının herhangi bir tazminat talep hakkı yoktur. Açık alanda yer kiralayan Katılımcıya standart stand ve halı uygulaması yapılmamaktadır. 5

6 4.4- Standlar n Yükseklikleri: Kat l mc için azami stand yüksekligi YEM FUAR taraf ndan aşağ da belirlenmiş olup salonlara göre değişmektedir. Salon 1: 3,5 m Salon 2: Duvar kenar standlar 5,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 3: Duvar kenar standlar 5,5 m, Orta ada standlar 7,0 m * Salon 4: 3,5 m Salon 5: Duvar kenar standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 6: Duvar kenar standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 7: Duvar kenar standlar 5,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 8: Duvar kenar standlar 4,0 m, Orta ada standlar 6,0 m Salon 9: Duvar kenar standlar 4,0 m, Orta ada standlar 6,0 m Salon 10: Duvar kenar standlar 4,5 m, Orta ada standlar 5,5 m Salon 11: Duvar kenar standlar 4,5 m, Orta ada standlar 5,5 m Salon 12: Duvar kenar standlar 4,5 m, Orta ada standlar 6,0 m Aç k Alan: 7,0 m * Havaland rma bacalar alt nda kalan standlar için maksimum h: 2,5 m dir. Belirtilen azami yüksekliğin üstünde stand imalatı yapacak Katılımcı konu ile ilgili stand projesini YEM FUAR a onaylatmak zorundadır. YEM FUAR uygun gördüğü stand projelerine, belirtilen yüksekliğin üstüne çıkmasına izin verebilir. YEM FUAR tarafından belirtilen azami yüksekliğin üstünde imalatına izin verilmeyen Katılımcı nın hiçbir şekilde bayrak, yazı gibi malzemelerinin de bu yüksekliğin üstüne çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Aksi takdirde Katılımcı izinsiz yükseldiği alanın m 2 si kadar 5.1 maddesinde belirtilen en yüksek stand ücretinin 5 (beş) katı cezalı ücret öder Salon Tavan Kullan m : Kat l mc n n, stand montaj için fuar alan salonlar n n tavanlar ndan destek almas ya da herhangi bir görsel asmas yasakt r ki Katl Stand Uygulamas : İki katlı stand uygulaması ancak özel stand ile fuara katılacak Katılımcı tarafından talep edilebilir ve bu talep mutlaka sözleşmede belirtilmelidir. 24 m 2 nin altındaki stand alanlarında ikinci kat uygulamasına izin verilemez. İki katlı stand uygulamalarında, stand yüksekliği (Stand üst kotu) 4.4 maddesinde belirtilen yükseklikleri aşamaz. İki katlı stand uygulamalarında ikinci katın m 2 bedeli, sözleşmede belirtilmemiş olsa dahi fuar alanında YEM FUAR tarafından yapılacak tespitten sonra 5.1 maddesinde belirtilen 2. kat m 2 katılım bedeli üzerinden hesaplanır ve ek olarak tahsil edilir. İki katlı stand uygulamalarının stand projeleri, statik hesapları ile birlikte en geç 17 Mart 2014 tarihine kadar YEM FUAR a iletilmeli ve onay alınmalıdır. Onayı alınmayan iki katlı standların uygulamasına izin verilmez Standlar n Dekorasyonu: Standların iç dekorasyonu ile mamüllerin sergilenmesi ve bu konuda yapılacak harcamalar fuara katılan Katılımcıya aittir. Katılımcı standın iç dekorasyonunu standın bütün uygulamalarından sorumlu olarak istediği tedarikçi firmaya verebilir. Katılımcı, tedarikçi firmaya sözleşmede yer alan ilgili tüm koşulları bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca Katılımcı, stand kurulumu için çalışacak tedarikçilerini ve söz konusu tedarikçilerin yetkili kişilerinin isim ve telefonlarını YEM FUAR a bildirmek ile yükümlüdür. Katılımcı, bu sözleşmede belirtilen azami yükseklik ve stand metrekare alanının üzerinde yer işgal ederse ve YEM FUAR tarafından fuar öncesinde yazılı olarak ya da uygulama sürecinde bildirilmesine rağmen, işgal etmeye devam ederlerse, işgal ettikleri alan ve aştıkları yükseklik için 5.1 maddesinde belirtilen en yüksek stand ücretinin 5 (beş) katı cezalı ücret öderler. YEM FUAR, fuar alanında sözleşmede belirtilen plan ilkelerine uygun olarak gerekli gördüğü her değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu neden ile Katılımcı fuara katılmaktan vazgeçemez. Vazgeçtiği takdirde sözleşmede belirtilen fuara katılım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Projeler YEM FUAR tarafından onaylanmış olsa dahi, görüntüsü, çıkardığı koku, duman, ürettiği titreşim, gibi nedenler ile fuarın genel kurallarına ve konseptine uymayan malzeme ve imalatlar YEM FUAR ın talep etmesi halinde fuar alanından uzaklaştırılmak zorundadır. Katılımcı YEM FUAR ın bu talebini yerine getirmezse, YEM FUAR, Katılımcının nam ve hesabına gerekli düzenlemeyi yapar ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar buna neden olan katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür Stand Proje Onay : Standsız - Özel Tasarımlı Alan ve Açık Alan Katılımcısı kendi hazırlayacağı stand dekorasyon projelerini boyutlar ve fuar düzenine uygunluk açılarından statik projeleriyle birlikte en geç 4 Nisan 2014 tarihine kadar YEM FUAR a onaylatmak zorundadır. Stand projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli ve 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. YEM FUAR projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir. Proje onayı için tüm materyalleri YEM FUAR a iletmek Katılımcı nın sorumluğu olup, stand projesini YEM FUAR a hiç göndermemiş Katılımcı yı Fuar Alanı na almama yetkisi YEM FUAR a aittir. Projesi YEM FUAR a gönderilmiş ancak onaysız ya da onaylanan projeye aykırı imalat yapıldığı takdirde YEM FUAR ın müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır, YEM FUAR ın fuar alanında vereceği karar nihai ve kesin olacaktır Standlar n Montaj : Standların iç dekorasyonu için Katılımcı kuruluşlara 4 günlük bir süre ayrılmıştır ( Mayıs 2014). Katılımcıya 4 günlük süre zarfı içerisinde 24 saat çalışma imkanı tanınacaktır. Fuar, 6 Mayıs 2014 günü açılacağından fuara katılacak Katılımcının stand montajı en geç 5 Mayıs 2014 saat 12:00 ye kadar tamamlamış olması gerekmektedir. 5 Mayıs 2014, Pazartesi Saat 12:00-20:00 arası sadece stand temizliği, stand içi ilan ve benzeri montaj gerektirmeyen işlemler için çalışma izni verilecektir. Saat 20:00 da standın hazır olması gerekmektedir. Bu süre sonunda işlerini bitirmeyen Katılımcıya YEM FUAR ın müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. 5 Mayıs 2014 tarihinde, saat 12:00 dan sonra standın tamamlanmaması durumunda cezai şart olarak Katılımcılara, stand tamamlanana kadar saat başı 500 TL + KDV fatura edilecektir. Katılımcı bu faturayı peşin ödemekle yükümlüdür. Fuar alanına kurulum için getirilecek malzemeler montaja hazır koşulda (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş vs.) olmalıdır. Fuar alanı atölye amaçlı kullanılamaz. Bu dört günlük süreye yalnızca montaj ile son rötuşların bırakılması zorunludur. Fuar alanı içerisinde montaj aşamasında sadece el aletleri kullanılabilir. Planya, hızar gibi talaş bırakıcı, toz yayıcı ve çevreyi rahatsız edici aletler kullanılamaz. Salon 11 ve 12 de yer alan katılımcılar, tesisat kapaklarının üstünü, teknik altyapı elemanlarını içerdiğinden, fuar kurulum ve fuar süresince her türlü durumda açılabilir ve müdahale edilebilir halde açık bırakmak zorundadır. Yangın güvenliği nedeni ile Stand konstrüksiyonunun yangın dolaplarını kapatmaması ve yangın dolaplarına serbest ulaşımı daima sağlayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Yangın dolaplarının üzeri herhangi bir malzeme ile kaplanmamalıdır. Yangın dolaplarının yerleri 4.2 Yerleşim Planı nda belirtilmiştir. Vinç kullanarak stand montajı yapacak veya standında gazbeton, tuğla, pres tuğla, alçı panel, çimentolu yonga levha ile tozlu imalat yapacak Katılımcı YEM FUAR a bu hususta fuar açılmadan 45 gün önce bilgi vermekle yükümlüdür. Katılımcı YEM FUAR ın yazılı olarak bildirdiği program dahilinde fuar alanında stand kurmaya başlamak ve tamamlamak zorundadır. Belirlenen süre sonrasına sadece son rötuşlarını bırakabilir, tozlu imalat yapamaz. Aksi bir durumda YEM FUAR, stand kurma işlemini durdurabilir veya belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde sınırlandırabilir. Katılımcı, ancak YEM FUAR tarafından belirlenecek bu süre içerisinde stand kurma çalışmasına devam edebilir. Yerleşim planında (4.2 maddesi) işaretli alanlar için belirlenen stand kurulum tarihi özel olup bu maddede belirtilen tarihlerin kapsamı dışındadır Malzeme Kapısı Önünde Yer Alan Katılımcıların Stand Montaj ve Demontaj Tarihleri: Yanda da görülen ve yerleşim planındaki (4.2 maddesi) işaretli alanların malzeme kapısı önünde kalan alanlar olması nedeni ile sadece planda belirtilen ölçüler için malzeme giriş ve stand kurma tarihi 5 Mayıs 2014, saat 15:00 dir. 5 Mayıs 2014 saat 15:00 dan 24:00 a kadar belirtilen alanların montajına izin verilir. 5 Mayıs 2014 saat 24:00 ın aşılması durumunda her saat başına 500 TL + KDV Katılımcı ya fatura edilecektir. Bu bedeli Katılımcı peşin ödemekle yükümlüdür. İşaretli aynı alanların stand söküm ve malzemenin alandan çıkartılma tarihi 10 Mayıs 2014, saat 18:00 dan 22:00 a kadardır. 10 Mayıs 2014 saat 22:00 a kadar bahsi geçen alanlar boşaltılmadığı takdirde YEM FUAR, standı, teşhir ürünlerini, diğer malzemeleri ve molozları herhangi bir uyarıda bulunmaksızın kaldırmakta serbest olduğu gibi, ilgili kuruluşa bunlara teslimle de yükümlü olmayacak, ayrıca kaldırma gideri için cezai uygulama olarak sözleşmede belirlenen stand alanı (m 2 ) üzerinden 50 TL/m 2 + KDV moloz atım bedeli olarak katılımcıya fatura edecektir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemek ile yükümlüdür Komşu Standlar: Komşu standların uyuşmazlığını engellemek için stand projelerinin 4.8 maddesinde belirtildiği üzere YEM FUAR a gönderilmesi gerekmektedir. Sözleşmede belirlenen cephe sayısına göre sırt duvarların yüksekliği min. 250 cm olmalıdır. 4.4 maddesinde belirtilen azami yüksekliklere uygun imalat yapılmış olsa dahi komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan YEM FUAR sorumlu değildir. Standı komşu standa göre yüksek olan Katılımcı, komşu alana bakan yükseltisini kapamak, temiz görünmesini sağlamak ve beyaza boyamak zorundadır. Katılımcı tarafından bunun yerine getirilmemesi durumunda, Katılımcıya 200 TL/m 2 (Katılımcının kullandığı toplam stand alan m 2 si) fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür. Katılımcı, bu yükseklik farkı nedeni ile oluşan alana 4.4 maddesinde belirtildiği üzere hiçbir logo, yazı, bayrak gibi görsel malzeme koyamaz ve yapıştıramaz Ekstra Stand Malzemeleri: Ekstra stand malzemelerini Katılımcı kendisi tedarik edebileceği gibi Katılımcı El Kitabı-Ekstra Stand Malzeme Formu nu kullanarak YEM FUAR dan ücreti mukabilinde talep edebilir. Ekstra stand malzemeleri fuar süresince Katılımcıya kiralanmış olup, fuar söküm aşamasında eksiksiz ve hasarsız olarak YEM FUAR a teslim edilmelidir. Katılımcı, YEM FUAR dan kiralanan ekstra stand malzemelerinin hiçbir elemanını delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, boyayamaz, üzerine yapışkanlı reklam malzemesi yapıştıramaz. Ekstra stand malzemelerine zarar geldiği takdirde ortaya çıkacak masraflar buna neden olan Katılımcı ya fatura edilir Standlar n Fuar Bitiminde Sökülmesi ve Moloz At m : Fuar 10 Mayıs 2014 tarihinde saat 18:00 da sona erecektir. Standart Stand 1 - OCTANORM ve Standart Stand 2 - MAXIMA ile fuara katılan Katılımcının bütün teşhir ürünlerini, ekipmanlarını, mobilyalarını ve diğer malzemelerini 10 Mayıs 2014 günü saat 18:00 dan 24:00 e kadar, Standsız - Özel Tasarımlı Alan ile fuara katılan Katılımcının ise tüm stand malzemelerini 11 Mayıs 2014 günü saat 19:00 a kadar fuar alanından tamamen kaldırmış olması gerekmektedir. Katılımcı stand alanını aldığı gibi temiz bir şekilde YEM FUAR a teslim edecektir Moloz At m Cezai Uygulama: Modüler sistem dışında katı atık olacak malzemeler ile çalışma yapan firmalardan katı atık bedeli alınacaktır. Bu bedel YEM FUAR tarafından m 3 hesabı yapılarak bedellendirilecektir. 11 Mayıs 2014 günü saat 19:00 a kadar stand alanı temiz bir şekilde YEM FUARCILIK a teslim edilmemesi durumunda; YEM FUAR, standı, teşhir ürünlerini, diğer malzemeleri ve molozları herhangi bir uyarıda bulunmaksızın kaldırmakta serbest olduğu gibi, ilgili kuruluşa bunlara teslimle de yükümlü olmayacak, ayrıca kaldırma gideri için cezai uygulama olarak sözleşmede belirlenen stand alanı (m 2 ) üzerinden 50 TL/m 2 + KDV moloz atım bedeli olarak katılımcıya fatura edecektir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemek ile yükümlüdür. 6

7 5. SERG LEME K RASI 5.1- Kat l m Bedeli: Kapalı ve açık alan için fiyatlar TL (KDV hariç) olarak aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. F YAT D L M KAPALI ALAN STAND m 2 KATILIM BEDELLER (TL/m 2 ) STANDSIZ (Özel Tasar ml Alan) 9-40 m 2 aras 550 TL/m m 2 aras (40 m 2 1. fiyat diliminden hesaplanacakt r.) m 2 aras (40 m 2 1. fiyat diliminden, 30 m 2 2. fiyat diliminden hesaplanacakt r.) 101 m 2 ve üzeri (Yaln z 100 m 2 yi geçen alan için uygulan r) 545 TL/m TL/m TL/m 2 2. kat m 2 kat l m bedeli 125 TL/m 2 Not: En küçük sergileme alan 9 m 2 dir. F YAT D L M 1 2 STAND m 2 AÇIK ALAN m 2 aras 425 TL/m 2 51 m 2 üzeri (Yaln z 50 m 2 yi geçen alan için uygulan r) 2. kat m 2 kat l m bedeli Not: En küçük sergileme alan 30 m 2 dir. KATILIM BEDELLER (TL/m 2 ) STANDSIZ (Özel Tasar ml Alan) 410 TL/m TL/m 2 Standsız - Özel Tasarımlı Alan: Katılmcı firma tarafından, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde hazırlanacak stand sistemidir. Yukarıda belirtilen fiyatlar Standsız (çıplak) - Özel Tasarımlı Alan katılım bedelleridir. YEM FUAR ın katılımcıya sunduğu Standart Stand 1 - OCTANORM ve Standart Stand 2 - MAXIMA bedelleri ile ilgili Müşteri Temsilciniz ile irtibata geçmeniz gerekmektedir Fuar Kat l m Ücretine Dahil Hizmetler: * Katılımcı stand alanlarının yerlerinin belirlenmesi * Fuar ın çeşitli mecralarda genel tanıtımı * Fuar kataloğu ile fuar tanıtım evraklarının basımı ve dağıtımı * Fuar açılmadan ve açıldıktan sonra genel salon temizlik hizmetlerinin sağlanması * Fuar genel güvenliğinin sağlanması 5.3- ndirim Oran : Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2013 katılımı: %3 (Bu oran sadece kiralanan m 2 alan tutarına uygulanacak olup Standart Stand 1 ve Standart Stand 2 kira tutarı indirim kapsamı dışındadır.) 5.4- En Az Sergileme Alan : Bir kuruluş için asgari sergileme alanı kapalı alanda 9 m 2, açık alanda 30 m 2 dir. Bir standta yalnızca bir Katılımcı sergileme yapabilir Ödeme Şekli: Katılım bedeli ve KDV tutarı nın %50 si sözleşme ile birlikte ödenecektir. Kalan tutar sözleşme tarihini izleyen 5 ay içinde belirlenmiş taksitler halinde ödenecektir. Aralık 2013 tarihinden sonra yapılan sözleşmeler için bakiye ödemenin son tarihi 01 Şubat 2014 tür. Katılımcı, fuar için kendine kiralanan yeri teslim alabilmesi, fuar kataloğunda yer alabilmesi ve stand kurmaya başlayabilmesi için Fiyat Teklifi ve Ödeme Planı nda belirtilen tarihlerde ve tutarlarda bütün ödemelerini yapmış olmalıdır. Ödeme amacıyla kambiyo senedi (bono/çek) verilmiş olması durumunda senedin tahsili ile ödeme yapılmış sayılır. Ödeme planına uyulmaması halinde sözleşmenin 5.6 md. hükmü saklı kalmak kaydı ile ayrıca ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın; YEM FUAR, Katılımcı ya tahsis edilecek fuar alanı ve/veya katalog üyeliğini dilediği gibi değerlendirebilir, 3. kişilere satabilir, Katılımcı işbu Kira Sözleşmesi ni imzalayarak borçlandığı meblağın tamamını her halde YEM FUAR a ödemekle yükümlü olur. YEM FUAR, yapılmış olan indirimleri iptal eder sözleşme tutarı alacağını gecikme faizi ile birlikte tahsil edebilir. Katılım bedeli, ödeme planında yer alan tarihlerde ve tutarlarda ödenecektir. Katılım bedeli tutarın TL harici bir döviz cinsinde olması halinde, sözleşmenin onay tarihindeki TCMB efektif satış kuru kullanılarak hesaplanacak TL karşılığı tutar esas alınarak fatura düzenlenecek, Katılımcı tarafından döviz cinsinden ya da fatura edilen TL cinsinden tutarı sözleşmede belirtilen banka hesaplarına ödenecektir. Gecikme faizi; katılım bedeli, hizmet bedeli ve diğer yapılacak her türlü ödemelerde, tahsil gününe kadar TL için aylık %3, yabancı para cinsinden alacaklar için aylık %3 oranında gecikme faizi uygulanır. Muacceliyet şartı; taksitlerden birisinin / kambiyo senetlerinin (bono/çek) vadesinde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde önceden ihbar yada ihtara gerek olmaksızın alacağın tamamı kendiliğinden muaccel olur. Sözleşme eki Fiyat Teklifi ve Ödeme Planı ve Fuar Stand/Yer Değiştirme Formu ndaki kayıtlar, Katılımcının ödemeyi ne şekilde yapacağına dair taahhüdünü gösterir. Katılımcı, kambiyo senedi (bono/çek) verdiğini YEM FUAR ın düzenleyeceği kambiyo senedi (bono/çek) bordrosu ile, nakit ödemelerini ise nakit tahsilat makbuzu veya banka dekontu ile ispatlamak zorundadır. YEM FUAR ın Katılımcıya keseceği faturanın kapalı olması bu fatura bedelinin ödenmiş olduğu anlamına gelmez. Ayrıca Katılımcı, sipariş ettiği hizmetlerin (elektrik, su, ekstra stand malzemesi vs) ve satın aldığı reklam hizmetlerinin ücretinin tamamını fuardan önce ödemek ile yükümlüdür. Hizmet bedellerinin ödenmemesi durumunda YEM FUAR, ödeme yapılana kadar Katılımcının fuar alanına girişini engelleme hakkına sahiptir. YEM FUAR, bu kira sözleşmesi ile belirtilmiş ve fuar ile ilgili verdiği hizmetlerin bedelini alamadığı takdirde, Katılımcının sergilediği mallar üzerinde doğrudan hapis hakkını kullanabilecek, malların sergi bitiminde dışarı çıkarılmasına izin vermeyecektir Cezai Şart: Sözleşme hükümlerinin ve/veya ödeme taahhüdünün kısmen yada tamamen ihlal edilmesi veya ödeme amaçlı keşide / ciro edilerek verilen kambiyo senetlerinin (bono/çek) kısmen yada tamamen karşılıksız kalması hallerinde, YEM FUAR ın sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak ve zarar unsurundan bağımsız olarak Katılımcı, sözleşme bedeli kadar tutarda YEM FUAR a tazminat öder. Bu madde hükmü sözleşme feshedilse dahi geçerli sayılarak uygulanır. 6- TEKN K OF S YEM FUAR taraf ndan fuar alan nda tüm Kat l mc ve ziyaretçilere hizmet verecek 3 adet Teknik Ofis kuracakt r. Kurulacak Teknik Ofislerin salonlara göre hizmet dağ l m aşağ daki gibidir. Teknik Ofis-1: 2. ve 3. salonlar aras nda yer alacakt r. 1,2,3 ve 4 no lu salonlara hizmet verecektir. Teknik Ofis-2: Bat -1 Fuaye de yer alacakt r. 5,6,7,8,9 no lu salonlara, Aç k Alan ve Bat 1 Fuaye ye hizmet verecektir. Teknik Ofis-3: 12 no lu salonda yer alacakt r. 10,11,12 salonlara ve Pasaj a (10-12 Salon geçişi) hizmet verecektir. 7- TEKN K DONANIM ve UYGULAMA (Teknik Bilgiler) YEM FUAR mevcut elektrik kaynağından standın uygun bir yerine elektrik kablosunu çekmek ile yükümlüdür. Çekilecek kablo, Katılımcının Katılımcı El Kitabı-Teknik Hizmet Formu nda belirttiği gücü kaldıracak şekilde hesaplanacaktır. Otomatik sigortalı, saatli ve korumalı pano Katılımcı tarafından temin edilip stand içi dağıtım bu panodan sonra yapılacaktır. Otomatik sigorta (kullanacağı elektrik gücüne göre hesaplanacaktır) ile techiz edilmemiş standlara elektrik kesinlikle verilmeyecektir. Salon 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 da bulunan kanallarda standlar için gerekli altyapı elemanları (su tesisatı, elektrik ve telefon hatları) bulunmaktadır. Salon 11 ve 12 nin zemininde tesisat kapakları bulunmaktadır. Teknik altyapı elemanlarını (su tesisatı, elektrik ve telefon hatları) içeren bu tesisat kapaklarının üstünü, fuar kurulum ve fuar süresince her türlü durumda açılabilir ve müdahale edilebilir halde açık bırakmak zorundadır. Açık Alan da Teknik altyapı elemanlarını bulunduran tesisat kanalı yada kapağı mevcut olmadığından duvar kenarlarında bulunan panolardan sadece elektrik hizmeti verilebilmektedir. Standınızın yapımına başlamadan önce gerekli alt yapının kanallardan stand alanınıza çekildiğinden emin olunuz. Ayrıca daha sonra talep edebileceğiniz altyapı hizmetlerine engel olmayacak şekilde standınız ile kanallar arasında kılavuz bırakmanız tavsiye edilmektedir. YEM FUAR, elektrik, su gibi genel şebekeden alınan hizmetlerde oluşacak teknik arızalardan veya bu şebekelerin bağlı olduğu idarelerin bu hizmetleri verememesinden sorumlu değildir. Standart standla katılan Katılımcıya kiraladığı alanın zemininde kullanılacak halı YEM FUAR tarafından temin edilecektir. Açık alan ve Standsız - Özel Tasarımlı Alan sözleşmesi yapan Katılımcı standına halı uygulaması yoktur. Farklı renkteki halı taleplerini Katılımcı kendisi karşılamakla yükümlüdür. Halılar Katılımcıya fuar süresince kiralanmıştır. Halı talep eden Katılımcı fuarın hiçbir aşamasında halıyı toplayamaz ve götüremez. YEM FUAR, Katılımcının standların montaj tarihleri içinde yapacağı halı talebi değişikliklerini yerine getirip getirmeme yetkisine sahiptir. Değişiklik talepleri ücreti mukabili yerine getirilecek olup, Katılımcı sözkonusu ücreti nakden ödemekle yükümlüdür. Koridorlarda halının üstüne kaplanan koruyucu naylon kaldırıldıktan sonra salonlarda transpalet (çekçek), forklift, el arabası gibi koridor halısına zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz. Standlarda kullanılacak her türlü tesisat malzemesi geçerli TSE normlarına uygun malzemelerden seçilmelidir. TSE normlarına uygun olmayan malzeme veya ekipman kullanılması durumunda, veya Katılımcının talep ettiği elektrik gücünün üstünde bir bağlantı gerçekleştirildiği takdirde gerekli düzeltmeler yapılmadan YEM FUAR herhangi bir bağlantıyı yapmayacaktır. Asbest ihtiva eden malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Kompresörlü veya kompresörsüz püskürtme boya yapılmasına salonlarda ve açık alanlarda izin verilmeyecektir. İçten yakmalı motorlar salonlarda kullanılamaz. Açık alanda kullanılmaları halinde kesinlikle susturucu kullanılmalı ve gürültü şiddeti bu sözleşmede belirtilen sınırları aşmamalıdır. Açık alanda teşhirdeki makinenin yakıt tankının dışında, Katılımcı stand alanında veya fuar alanında yakıt depolayamaz. Açık alanda teşhirdeki ekipmanın çalışması nedeni ile, kişilere, standlara veya taşınmazlara gelebilecek zararlardan Katılımcı kendisi sorumludur. İnsan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturan ve yasalarla kısıtlanmış olan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal malzemelerin Fuar Alanı na sokulması ve sergilenmesi yasaktır. Sergilenecek olan her türlü ulaşım aracının yakıt depoları, fuar süresince boş bulundurulacaktır. 8- ELEKTR K ve AYDINLATMA Salonların genel aydınlatması YEM FUAR tarafından sağlanacaktır. Kullanılan elektrik monofaze için 220V, 50Hz trifaze için 230/400V, 50Hz dir. Hassas elektronik cihazların regülatör ile korumaya alınması Katılımcının sorumluluğundadır. Elektrik kesilmeleri veya dalgalanmaları nedeni ile cihazlarda meydana gelebilecek arızalardan YEM FUAR sorumlu değildir. Bu sınırların aşımı durumunda, istekler bedeli karşılığında gerçekleştirilecektir. Standsız - Özel Tasarımlı Alan katılımlarda ve açık alandaki katılımlarda dahili elektrik tesisatı, Katılımcı tarafından gerçekleştirilecektir. YEM FUAR sadece Standart Stand 1 - OCTANORM ve Standart Stand 2 - MAXIMA Katılımcıları için stand içerisine 3 kw elektrik kullanımını sağlayan bir adet grup priz bırakmak ile yükümlüdür. Enerji aşımı durumunda harcanacak gücün Katılımcı tarafından tespit edilmesi ve Katılımcı El Kitabı içerisinde bulunan Teknik Hizmet Formu ile talebini Çalışma Programında yer alan son gönderim tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. 7

8 Fuar alanında, katılımcının talep ettiği değişiklikler veya yeni talebi, YEM FUAR ın fuar alanındaki iş programına göre sağlanacak olup kesin bir uygulama zamanı taahhüdünde bulunulmaz. Fuar alanında yapılacak değişiklik veya yeni talep hizmet bedeli, Teknik Hizmet Form unda belirtilen bedelin iki katı olacaktır. Standsız - Özel Tasarımlı Alan ile fuarda yer alacak Katılımcı için elektrik enerjisi, bedeli karşılığında verecek olup; 1-5 kw arası 260 TL + KDV 6-10 kw arası 330 TL + KDV kw arası 500 TL + KDV 20 kw dan sonraki her 10 kw ilave elektrik enerjisi için 220 TL + KDV ücret Katılımcıya fatura edilecektir. Katılımcı bu faturayı ödemekle yükümlüdür. Aksi halde hizmet, Katılımcıya verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen ücretlere, elektrik kablolarının standa tahsisi ve harcanacak enerji bedeli dahildir. 9- TELEFON-TELEFAKS H ZMETLER Katılımcı talep ettiği takdirde standına, ücreti mukabilinde telefon ve faks hattı çektirtebilir. Bu hizmet santralin kapasitesi ile sınırlı olduğundan önce başvuran önce alır prensibi ile talep tarihlerine göre değerlendirilecektir. Telefon ve faks hattı tesis ücreti ve görüşme bedelleri YEM FUAR tarafından ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir. Fuar alanında, katılımcının talep ettiği değişiklikler veya yeni talebi, YEM FUAR ın fuar alanındaki iş programına göre sağlanacak olup kesin bir uygulama zamanı taahhüdünde bulunulmaz. Fuar alanında yapılacak değişiklik veya yeni talep hizmet bedeli, Teknik Hizmet Form unda belirtilen bedelin iki katı olacaktır. 10- NTERNET Fuar alanında, salonlarda sunulan internet hizmeti fuar alanı sahibi Tüyap Fuarcılık tarafından sağlanmakta olup, YEM FUAR ın bu konuda herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Bu hizmetin hızı, bağlantı, kopuklukları tamamen Tüyap tarafından giderilmektedir. Bunun dışında Katılımcı, standına şahsi internet hizmeti bağlantısı için YEM Fuar Operasyon Birimi ne başvurabilir. 11- SU ve BASINÇLI HAVA Katılımcı su ve basınçlı hava talebini Katılımcı El Kitabı nda yer alan Form 3 ile birlikte belirtmelidir. Daha sonra bildirilecek talepler karşılanamaz ise YEM FUAR bu konuda herhangi bir sorumluluk almayacaktır. Su ve Basınçlı Hava tesis ücreti 300 TL + KDV olup su ve basınçlı hava hattı tesis ücreti tahsil edilecektir. Fuar alanında, katılımcının talep ettiği değişiklikler veya yeni talebi, YEM FUAR ın fuar alanındaki iş programına göre sağlanacak olup kesin bir uygulama zamanı taahhüdünde bulunulmaz. Fuar alanında yapılacak değişiklik veya yeni talep hizmet bedeli, Teknik Hizmet Form unda belirtilen bedelin iki katı olacaktır. Açık Alan ve 4. Salon da su ve basınçlı hava hizmeti verilememektedir. 12- MÜZ K YAYINI, GÖSTER ve ANONS DÜZEN Fuar alanında görsel - işitsel bir gösteri yapacak Katılımcı bu gösterinin detaylarını YEM FUAR a yazılı olarak bildirmeli ve izin almalıdır. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşmamalıdır. Söz konusu durumda YEM FUAR görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand dahilinde yapılacak ekipman tanıtımları, video gösterimleri ve müzik yayını komşu standları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen maksimum gürültü seviyesi 80 db (desibel) dir. Stand dahilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerin, sesi standın içine dağıtacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu olmadığı takdirde YEM FUAR görevlileri hoparlörleri stand içine çevirecektir. Stand sınırından 1 m uzaklıkta ses düzeyinin 80 desibeli aşması durumunda, YEM FUAR görevlileri gösteriyi yapan Katılımcıyı uyaracaktır ve sesi 80 desibelin altına çekecektir. 5 (beş) dakika içinde uyarılar sonuç vermez ise YEM FUAR görevlileri gürültü sebebi Katılımcının stand elektriğini, bir daha uyarmaksızın, 2 (iki) saat süreyle kesecektir. Katılımcı bu kısıtlamaya uymamaya devam eder ise Katılımcının stand enerjisi 1 (bir) gün süre ile kesilir. Ayrıca elektrik enerjisinin kesimi sırasında doğabilecek hasarlardan YEM FUAR sorumlu değildir. Ölçümlerde YEM FUAR teknik ekibinin kullandığı ses ölçerin göstereceği değer esas kabul edilecektir. Fuar alanının genel müzik yayını ve gerekli anonslar YEM FUAR tarafından yapılacaktır. 13- GÜVENL K Fuar alanında genel güvenlik YEM FUAR tarafından sağlansa da, alanın büyüklüğü ve kalabalıklığı göz önüne alındığında, YEM FUAR güvenlik konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk taşımamaktadır. Fuar hazırlık aşamasından başlamak üzere, fuar süresince ve fuar sökümü süresince meydana gelebilecek her türlü, yangın, doğa ve toplum olayları, hırsızlık vb. gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek zarar ziyan ve can kaybından YEM FUAR sorumlu değildir. Katılımcı kendi standının, teşhir ürünlerinin ve ekipmanının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Katılımcı YEM FUAR a yazılı olarak bilgi vermek ve ücretini kendi ödemek kaydı ile özel güvenlik firmaları ile anlaşabilir. Özel güvenlik kullanacak olan Katılımcı, bu uygulamasını ve taşeron bilgilerini fuar açılış tarihinden en geç 3 (üç) gün önce YEM FUAR yetkililerine bildirmek zorundadır. YEM FUAR kendi kalite standardının altında kalan, Katılımcıya ait güvenlik hizmetlerini reddetme hakkına sahiptir. Özellikle standların yapım ve söküm aşamasında malzemelerin güvenlik riski daha da önem kazanmaktadır. Katılımcı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Kıymetli eşyalar, kolayca sökülebilecek ve taşınabilecek malzemeler, geceleri kilitli bir bölmeye konulmalıdır. 14- TEM ZL K Fuar süresince genel alanların temizliği ve salonlardaki koridorların temizliği YEM FUAR tarafından sağlanacaktır. Katılımcı, fuar açılmadan önce ve fuar süresince stand içi temizliğini kendisi yapmakla yükümlüdür. Katılımcı stand içi temizliğini kendi elemanları dışında bir diğer firmaya yaptırmak isterse, temizlik firması ve elemanları için YEM FUAR a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 15- MESUL YET ve S GORTA YEM FUAR, Katılımcı tarafından fuar alanına getirilen teşhir ürünlerinin, mobilyaların ve stand malzemelerinin, stand yapım aşamasında, fuar sırasında veya stand söküm aşamasında kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Bu madde aynı zamanda Katılımcının araçları ve personeli için de geçerlidir. Katılımcı veya personeli, kişilere, araçlara, standlara ve her türlü malzemeye verdiği zararlardan kendisi sorumludur. Katılımcı stand montajında, fuar sırasında ve sökümünde standında görev alacak tüm çalışanlarına ve ziyaretçilerine sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı sağlamakla yükümlü olacaktır. Katılımcı, asgari sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları ve tehlikeleri YEM FUAR a rapor edecektir. Katılımcı fuar alanına ekipmanlarının nakliyesinden başlamak üzere stand montajı, fuar süresi ve standların sökümü aşamasında, kendi veya yetkilendireceği müteahhit tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve yasalara uygun yapmakla, üçüncü şahıslara karşı da belirtilen asgari sağlık ve emniyet koşullarını sağlamakla sorumludur. Söz konusu doğabilecek zararlardan dolayı YEM FUAR bir bedel ödeme yükümlülüğü ile karşılaşırsa Katılımcı bunları tazmin edeceğini peşinen kabul eder. Katılımcı bu sözleşme koşullarını, mevzuata ve fuar alan kurallarına uymama nedenleri ile kendi personeli, YEM FUAR personeli yada 3. şahıs adına doğacak hertürlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Katılımcılara, kendisini, çalışanlarını, standlarını sergilenen ürün ve malzemelerini ve diğer ekipmanlarını alana nakliyesinden başlamak üzere, fuar süresince, söküm esnasında ve geri nakliyesini kapsayacak şekilde sigorta ettirmeleri önerilir. 16- SÖZLEŞMEN N FESH Katılım sözleşmesini okuyup imzalayarak fuara katılmayı kabul eden Katılımcı, bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra tek taraflı olarak fuara katılmaktan vazgeçer ise tüm maddi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Sözleşmenin fesh edilmesi için YEM FUAR a yazılı olarak başvurulması ve YEM FUAR ın yazılı olarak teyit etmesi şarttır. YEM FUAR Katılımcıya bir ay öncesinden bildirmek suretiyle fuar tarihinde ve alanında değişiklik yapabilir. Fuar tarihinde ve alanında yapılacak değişiklik nedeni ile Katılımcı fuar sözleşmesini fesh edemez ve tazminat talebinde bulunamaz. YEM FUAR uyarılara rağmen, yasalara ve bu sözleşmenin şartlarına uygun davranmayan Katılımcıların sözleşmesini feshetme ve sergilemesini sona erdirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle YEM FUAR ın uğrayacağı zararlar, Katılımcıya fatura edilecek Katılımcı karşı talep ve iddiada bulunamayacaktır. Mücbir sebepler veya YEM FUAR ın kontrolü dışında gelişen olaylar nedeniyle, YEM FUAR ın, salonların geçici veya tamamen boşaltılmasını talep etme hakkı vardır. YEM FUAR, fuarın açılmaması durumunda fuar için aldığı ücreti Katılımcıya iade eder. Sorumluluğu bu miktar ile sınırlıdır. Katılımcı bu nedenle sözleşmesini fesh edemez ve zararlarına karşılık tazminat talebinde bulunamaz. YEM FUAR gerekli gördüğü takdirde bu sözleşmede bulunan salonların birini veya birkaçını fuar alanı olarak kullanmaktan vazgeçebilir. Bu takdirde Katılımcı herhangi bir zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. 17- FUAR ALANINDA SATIŞ Fuar alanında fiyat etiketleri ile sergileme, perakende satış yapmak ve standtan ürün teslimi yasaktır. Satış yapılması durumunda YEM FUAR, Katılımcı nın standını kapatma yetkisine sahiptir ve durumdan dolayı Katılımcı hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her türlü masraf da Katılımcı ya aittir. Sadece yayın kuruluşları yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydı ile perakende olarak yayıncısı oldukları periyodik dergilerin son sayılarının dağıtımını ya da dergi aboneliği yapabilirler. 18- K RALANAN ALANLARIN KULLANIMI Salonlarda fuar süresince ziyaretçi saatlerinde malzeme kapılarından malzeme girişi ve çıkışı yapılamaz. Salonlar fuarın kapanış saatinden yarım saat sonra kapanacak ve açılış saatinden bir saat önce açılacaktır. Bu nedenle kapanış saatinden yarım saat sonra standların elektrikleri kesilecektir. Elektriğin kesilmesi nedeni ile oluşacak hasarlardan YEM FUAR sorumlu olmayacaktır. Ziyaretçi saatlerinin dışında ek çalışma, kokteyl vb. durumlar için stand alanı içerisinde bulunulması durumunda Katılımcı YEM FUAR dan izin almak zorundadır. Ayrıca çalışma yapacağı her saat için 450 TL + KDV bedel ödemekle yükümlü olup, Katılımcı bu bedeli peşin olarak ödeyecektir. Herhangi bir neden göstermeden kapalı salonlarda ve açık alanlarda gecelemek yasaktır. Katılımcı, 10 Mayıs 2014 saat 18:00 e kadar standını sökmeye başlayamaz ve sergilediği ürünlerini stand dışına çıkaramaz. Fuar süresince Katılımcı standında en az 1 stand görevlisi bulundurmak zorundadır. 19- SÖZLÜ ANLAŞMALAR YEM FUAR taraf ndan yaz l olarak teyit edilmeyen hiçbir sözlü talimat veya anlaşma geçerli değildir. 20- TANITIM, GÖSTER, KRAM ve REKLAM sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında fuar alanı içerisinde yapılacak davet, kokteyl, tanıtım ve benzeri etkinliklerde içki satış, sunum ve ikram hizmetlerini verme konusunda yalnızca Sardunya Turizm Yatırımları Gıda Sanayi ve İkram Hizmetleri Anonim Şirketi yetkili kılınmıştır. Yetkili bu kuruluş dışında doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi başka bir firmadan hizmet alınması yasaktır. Katılımcı uygulanacak tüm yasal işlemlerden sorumludur. Fuar alanında (Katılımcı standında olsa dahi) yapılacak her türlü gösteri (makine çalıştırılması, slayt veya film gösterisi, dans gösterisi defile vb. gibi) YEM FUAR dan izin almak kaydı ile gerçekleştirilebilir. YEM FUAR önceden izin vermiş olsa dahi, aşırı gürültülü, kötü koku üreten, görüntü kirliliği yaratan, pislik ve titreşim üreterek diğer Katılımcıları ve ziyaretçileri rahatsız eden gösterileri durdurabilir. Tanıtım amacı ile çevreyi kirletecek yiyecek maddelerinin (patlamış mısır, kabuklu yemiş vb.) dağıtılmasına izin verilmeyecektir. Fuar süresince, Fuar alanında her türlü kokteyl, ikram hizmetleri, fuar alanının resmi catering şirketi tarafından karşılanır. Ancak aksi hallerde, YEM FUAR bu hizmeti verdirip verdirmeme hakkına sahiptir. Standın dış duvarlarında ışık çakan, dönen veya ışıklı geçen harflerle oluşan reklam malzemeleri kullanılamaz. Standın içinde bu ve her türlü reklam malzemesi bu sözleşmede belirtilen diğer şartlara uymak kaydı ile kullanılabilir. Kullanılacak materyalin, fuarın genel görüntüsüne, halkın örf ve adetlerine, kanun ve yönetmeliklere aykırı olmaması ve ideolojik veya politik mesaj içermemesi gerekmektedir. Ayrıca standın içerisinde kullanılan her türlü reklam, ilan, tabela vs. kullanımı nedeni ile doğacak her türlü harç, vergi, fon ve sair mali yükümlülüklerden Katılımcı sorumludur. Katılımcı bu sözleşme ile kiraladığı stand alanının dışında (örneğin; salon koridorlarında, fuaye ve kapı girişlerinde veya fuar alanının otoparkında vb.) herhangi bir reklam malzemesi dağıtamaz, 8

9 arabalara çıkartma yapıştıramaz ve tanıtım yapamaz. Bu tip reklam, tanıtım faaliyetinde bulunmak isteyen Katılımcı, fuar alanında yapabileceği tanıtım olanakları için gerekli bilgiyi YEM FUAR dan temin edeceği Reklam Hizmetleri Dosyası ndan elde edebilir. 21- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Katılımcı, standının yapım aşamasından başlamak üzere fuar süresince ve söküm aşamasında kullanacağı personel için T.C. yasaları uyarınca gerekli yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Katılımcı ve/veya personelinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan, Katılımcı sorumludur. Hiçbir şekil ve surette YEM FUAR sorumlu tutulamaz. Katılımcının ihmali nedeni ile YEM FUAR hiçbir sorumluluk almadığı gibi Katılımcı YEM FUAR dan herhangi bir tazminat talep edemez. 551 Sayılı Markalar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu gereğince standlarda sergilenen tüm fikri ve sinai hak konusu ürünlerin yazılımların lisanslı ve telif hakkı sahibi olmaları şarttır. Bu şartla ilgili olacak hukuki anlaşmazlıklardan dolayı YEM FUAR herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sözleşme T.C. Kanunları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) fuar yönetmelikleri uyarınca yürütülüp yorumlanır. Sözleşmenin herhangi bir maddesi, herhangi bir tarihte ülke kanunları ve TOBB yönetmelikleri uyarınca herhangi bir yönden aykırı, geçersiz veya uygulanamaz sayılması halinde sözleşmenin kısıtlama getirilen maddesi ile ilgili olmayan diğer hükümlerin uygunluğu, geçerliliği ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek ve bozulmayacaktır. TOBB tarafından yayınlanan Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine dair 30 Mart 2007 tarihli yönetmelik ve yönetmelikte yapılan ve yapılacak değişiklikler gereğince; Katılımcı, kendisine tahsis edilen alanda fuar konusu dışında başka bir ürün sergilememeyi kabul ve taahhüt eder. 22- FOTO RAF, V DEO, F LM ve RES MLER Açık, kapalı fuar alanı ve stand içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı (radyo, tv, internet vb.) münhasıran YEM FUAR a aittir. Yayın için izin alınması şarttır. İzinsiz yayın araçları fuar alanına sokulmayacaktır. YEM FUAR fuar alanında kendi yaptıracağı her türlü genel ve stand çekimini fuarın reklamı, tanıtımı ve basın kuruluşlarına dağıtım için kullanabilir. Bu işlem için Katılımcıdan ayrıca izin almasına gerek yoktur. Sadece YEM FUAR tarafından gerekli izin verilmiş kişi ve kuruluşlar fuar alanında çekim yapabilirler. Katılımcı fuarın açık olduğu saatler dışında özel çekim yaptırmak istediği takdirde YEM FUAR a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bu sözleşme şartları dışında bu çekim nedeni ile genel aydınlatmaların açık kalması istendiği takdirde, aydınlatma bedeli ve teknik personel giderleri Katılımcıya fatura edilecektir. 23- FUAR KATALO U ve DANIŞMA MASASI Fuara katılacak Katılımcıların tanıtımı için Türkçe-İngilizce olarak katalog yayınlanacaktır. Katalogda her kuruluşa ücretsiz olarak yer verilecektir. Sözleşme imzalayan Katılımcı, Fuar Kataloğu Formu nda belirttiği bilgiler ile ve alfabetik dizine uygun olarak fuar kataloğunda yer alacaktır. Fuar Kataloğu Formu nda istenen bilgileri, çalışma programında belirtilen tarihe kadar yollamayan Katılımcı katalogda, yalnızca sözleşmede belirttiği bilgiler ve stand numarası ile yer alacaktır. Fuar kataloğunun hazırlanması nedeni ile, fuarın açılış tarihine 30 gün kala sözleşme imzalayan Katılımcı fuar kataloğunda yer alamaz. Ancak bu tarihten sonra katılan Katılımcıların sayısı 6 yı (altı) geçtiği takdirde, YEM FUAR ayrı bir ek bastırarak katalog ile birlikte dağıtımını yapabilecektir. Katılımcı, fuar kataloğuna reklam vermek istediği takdirde, YEM FUAR dan temin edebileceği Reklam Hizmetleri Dosyası ndan bilgi temin edebilir. Fuara katılan Katılımcılar fuarın açılış tarihinden 15 gün önce başlamak kaydı ile, fuarın bitiş tarihinden 30 gün sonraya kadar fuarın internet sayfasında yayınlanacaktır. Katılımcı kuruluşlara ve ziyaretçilere yardımcı olacak ve genel bilgi vermek amacı ile bir danışma bürosu YEM FUAR tarafından fuar süresince açık bulundurulacaktır. 24- TAŞIMA ve DEPOLAMA H ZMETLER Taşıma hizmetleri Katılımcı tarafından organize edilecektir. 2-5 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki stand kurulum sürecinde 09:00-21:00 saatleri arasında, fuar söküm süreci olan 10 Mayıs 2014 tarihinde forklift, 20:00-02:00 a ve 11 Mayıs 2014 tarihinde ise 09:00-17:00 a kadar talebe bağlı olarak, malzeme taşıma amaçlı ücretsiz Forklift Hizmeti verilir. Önceden forklift talebinde bulunmayan veya talep sırası geldiğinde alanda bulunmayan Katılımcı, fuar alanında hazırlanacak sıra listesine göre forklift hizmetinden yararlanacaktır. YEM FUAR ın anlaşmalı olduğu firma dışında alana forklift ve vinç getirilmesi YEM FUAR dan izin alındığı takdirde geçerlidir. Fuar alanına getirilecek paletlerin euro-palet standartlarında olması, forklift taşımaları için gereklidir. Forklift ve vinç ile taşımalarda Katılımcı yetkilisi taşınacak malzemenin taşınmasına nezaret edecektir. Yanlış ambalaj veya yükleme nedeni ile taşımadan zarar gören malzemeden YEM FUAR sorumlu değildir. YEM FUAR tarafından Katılımcıya tahsis edilen forklift, paletli malzemeleri Katılımcının standının ulaşabildiği en yakın noktaya bırakır. Geçiş koridorlarının müsait olmaması, malzemenin taşınabilir ağırlığı aşması vb. gibi sebepler nedeniyle malzemenin stand yakınına götürülememesinden YEM FUAR sorumlu değildir. YEM FUAR tarafından tahsis edilecek forklift, stand montajı, iskele vb. ihtiyaçlar için kullanılamaz. Katılımcı fuar alanına sevk edilen hiçbir malzemesi için YEM FUAR ı alıcı olarak gösteremez. Katılımcının fuar alanında olamaması nedeni ile YEM FUAR tarafından teslim alınan malzemeler ile ilgili olarak Katılımcı, eksik ve yanlış teslimat, zarar görmüş malzemeler, yanlış depolama, hatalı irsaliye ve fatura düzenlemesi gibi nedenler ile YEM FUAR ı sorumlu tutamaz ve bu konuda herhangi bir nedenle tazminat talep edemez. YEM FUAR standların montajı ve sökümü sırasında fuar alanında trafiği yönlendirecektir. Katılımcılar YEM FUAR ın uyarılarını dikkate almak ve uymak zorundadırlar. Özellikle stand söküm aşamasında malzeme çıkış kapılarının bloke edilmemesi için Katılımcılar uyarılara dikkat etmelidirler. YEM FUAR ın yönlendirmeleri nedeni ile Katılımcı, anlaşmalı nakliyecisi veya stand yapımcısı firma, gecikme, fazla mesai veya bekleme nedeni ile YEM FUAR dan herhangi bir talepte bulunamaz. 25- KATILIMCI EL K TABI Bu sözleşmenin imzalanmasını takiben Katılımcıya Katılımcı El Kitabı dosyası yollanacaktır. Bu dosyada bulunan formlar Katılımcı tarafından doldurularak en geç, fuarın çalışma programında belirtilen tarihe kadar YEM FUAR a e-posta, kargo veya faks yolu ile yollanacaktır. Bu formlar aynı zamanda internet ortamında görüntülenebilir olacaktır. Katılımcı, formların YEM FUAR a ulaşıp ulaşmadığı hususunda teyit alacaktır. Eksik, geç veya gönderilmemiş formlar nedeni ile oluşacak aksaklıklardan (isme yazılı yaka kartının olmaması gibi) YEM FUAR sorumlu olmayacaktır. Verilen süre dahilinde yapılmayan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi durumunda, söz konusu hizmet bedeli olarak, duyurulan normal bedelin üzerine %50 fiyat farkı uygulanacaktır. YEM FUAR tarafından verilecek hizmetlerin son başvuru tarihleri fuarın çalışma programında belirtilmektedir. İlgili tarihten sonra talep edilmesi durumunda YEM FUAR ın bu talepleri gerçekleştirme konusunda garantisi yoktur. Fuar Katılımcıları, fuar öncesi ve esnasında katılım detay bilgilerini içeren Katılımcı El Kitabı dosyasının içeriğini bu sözleşme ile peşinen kabul etmiştir. 26- KATILIMCI VE OTOPARK KARTLARI Kat l mc Kart : Katılımcının fuar alanına girmesi ve stand alanında kendisini tanıtması amacı ile hazırlanan kart olup, Katılımcının kiraladığı stand alanının m 2 sine göre verilecektir. Katılımcı El Kitabı nda bulunan ve Katılımcı tarafından YEM FUAR a gönderilen Yaka Kartları Formu nda belirtilen stand görevlileri için hazırlanacaktır. Katılımcıya kiraladığı alanın ilk 9 m 2 si için 3 adet, 9 m 2 den sonraki her 10 m 2 için ise 1 er adet Katılımcı Kartı verilecektir. Ekstra katılımcı kartı ücrete tabi olup (Bir Katılımcı Kart Bedeli KDV dahil 5 TL dir.), Katılımcı El Kitabı nda yer alan formlar vasıtasıyla talebiniz alınacaktır. Katılımcı Yaka Kartları Formu nu fuarın çalışma programı nda belirtilen tarihe kadar göndermeyen Katılımcılar için, üzerinde sadece Katılımcı / Exhibitor yazan kartlar hazırlanacaktır. Katılımcılara verilen Katılımcı Kartları şahsa ait olup, başkasına devredilemez. Söz konusu kartlar dışında fuara Katılımcı sıfatı ile giriş imkanı yoktur. Otopark Kart : Kat l mc ya fuarda kiralad ğ stand alan m 2 sine göre verilecektir m 2 aras stand olan bir adet / m 2 aras stand olana iki adet / m 2 aras stand olan üç adet / m 2 aras stand olana dört adet / m 2 aras stand olan beş adet / m 2 aras stand olana alt adet otopark kart verilecektir. Otopark kullan m nda meydana gelebilecek sorunlar ve bu sorunlardan kaynaklanan maddi zararlardan YEM FUAR sorumlu değildir. 27- FUAR ALANINDA TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLER TÜKET M 5727 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine dair kanun gereğince fuar alanında tütün ve tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. Kendisine tahsis edilen stand alanında, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin tütün ürünleri tüketmesini izin veren Katılımcı, uygulanacak tüm yasal müeyyideden doğrudan sorumludur. Yasağa uymayan ve/veya kendi standında sigara içilmesine engel olmayan Katılımcılar nedeni ile YEM FUAR a ve/veya alan sahibine kesilecek ceza veya cezalar Katılımcıya rücu edilecektir. 28- SERG LENECEK ÜRÜNLER N UYGUNLU U ve KONTROLÜ Katılımcı, Fuar a katılıma ilişkin kayıtlarına göre, Fuar alanındaki standını ve standta sergilenen ürünlerin kontrolünü, YEM FUAR ın kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder. Katılımcı, YEM FUAR a veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlayacaktır. 29- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu Fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile düzenlenmektedir ve bu fuar kira sözleşmesinin katılma koşulları toplam 10 sayfa ve 30 madde olup, bir orijinal sözleşme taraflarca imzalanmıştır. Taraflarca imzalanmış bir orijinal sözleşme YEM FUAR da, fotokopisi de Katılımcıda kalacaktır. Sözleşme nedeniyle doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilaf halinde YEM FUAR ın defter kayıtları ile bilgi ve belgeleri her iki taraf için de yegane delil teşkil eder. Katılımcı, YEM FUAR tarafından çekilen kamera görüntüleri veya fotoğrafların tek başına delil hükmünde olduğunu peşinen kabul eder. YEM FUAR, iş bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve yükümlülükleri devir ve temlik edebilir. 30- SÖZLEŞMEN N EKLER ve YÜKÜMLÜLÜKLER Katılımcı El Kitabı dosyası, Fiyat Teklifi ve Ödeme Planı, olası yer/stand değişiklikleri için hazırlanan Fuar Yer / Stand Değişiklik Formu ve Barter-Bedelsiz Katılımcılar için hazırlanan Katılım Protokolleri YEM FUAR ve Katılımcı tarafından imzasını takiben bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme YEM FUAR ın imzasını takiben yürürlüğe girer. Katılımcı tüm yükümlülüklerini fuar kapanış tarihinde yerine getirmiş ise 11 Mayıs 2014 de, ancak fuar kapanış tarihinde Katılımcı halen mali ve idari yükümlülüklerini tamamlamamış durumda ise, Katılımcının mali ve idari yükümlülüklerini tamamlamasını müteakip sona erer. YEM FUARCILIK A.Ş. BANKA HESAP B LG LER BANKA ŞUBE HESAP NO IBAN NO YAPI KRED BANKASI RUMEL CADDES (967) TR Ş BANKASI FULYA (1197) TR GARANT BANKASI ELMADA (234) TR AKBANK FULYA (822) 7220 TR F NANSBANK BAYRAMPAŞA (852) TR

10 10

38. Katılımcı El Kitabı

38. Katılımcı El Kitabı 38. 2015 Katılımı El Kitabı YAPI FUARLARI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS YAPI FUARI - TURKEYBUILD, 1978 yılından bu yana her yıl büyüyen fuar alanları, zenginleşen ürün ve hizmetleri, artan yerli ve yabanı

Detaylı

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı 14-17 Mayıs 2015 Çanakkale, Türkiye Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi 1 Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı Katılım Kuralları İçindekiler: 1. Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı

Detaylı

BAŞVURU FORMU. İnternet Servis Sağlayıcıları E-imza sunucuları, Şirketleri Lisans Servis Sağlayıcıları

BAŞVURU FORMU. İnternet Servis Sağlayıcıları E-imza sunucuları, Şirketleri Lisans Servis Sağlayıcıları BAŞVURU FORMU Firma Adı : Stant Alınlık Yazısı: Yetkili / Yetkili Ünvanı: Adres: Vergi Dairesi: Vergi No: T.C. Kimlik No: Telefon : +90( ) Telefon 2: +90( ) Faks: +90( ) Cep Tel: +90( ) E-mail: KATILIM

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

Lütfen bu formu 0312 440 41 54 No lu faks a veya registration@nuclearpowerplantssummit.com adresine e-posta ile ulaştırınız.

Lütfen bu formu 0312 440 41 54 No lu faks a veya registration@nuclearpowerplantssummit.com adresine e-posta ile ulaştırınız. Lütfen bu formu 0312 440 41 54 No lu faks a veya registration@nuclearpowerplantssummit.com adresine e-posta ile ulaştırınız. SERGİ ÖDEME FORMU Kredi Kartı Sadece Mastercard ve Visa geçerlidir. Master Card

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ?

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayın - 20 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Yap -Endüstri Merkezi Renk Ayr m ve Bask : Doruk Grafik San. Tic. Ltd. fiti. Adres: Yüzy

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı