10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri"

Transkript

1 Özel Tüketim Vergisi 10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri Çağlar CERİT* ÖZET Gündemi bir süredir meşgul eden akaryakıt zamları, son dönemlerde başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Yasal düzenlemelerdeki/mevzuattaki boşluklardan yararlanılarak baz yağlardan elde edilen ürünler; amaç dışında kullanılmaya müsait hale getirilebilmekte veya tecil-terkin müessesesinin şartları, nihai olarak üretilen ürünlerin mahiyeti farklı gösterilmek suretiyle ihlal edilebilmekte, bunun sonucunda ise ödenmesi gereken ÖTV yerine daha düşük tutarda ÖTV ödenebilmektedir. Her iki durumda meydana gelen olay, sektörü, ekonomiyi ve de çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: 10 Numara Yağ, Baz Yağ, Tecil-Terkin Müessesesi, Madeni Yağ, I Sayılı Liste Jel Sınıflandırması: H25, H29, L71, L72, L78 THE PROBLEM OF NUMBER 10 AND RECOM- MENDATIONS FOR THE SOLUTION ABSTRACT Price increases in fuel oil that have been recently occupying the agenda, bring along other problems, too. Due to loops in the legislation, products that are produced from base oils could be made suitable to be used out of purpose; or the conditions of the institution of deferment-cancellation may be violated by giving false information on the nature of the final products, thereby a lower Special Consumption Tax may be paid instead of the necessary amount to be paid. The incident that is caused in both situations is affecting the sector, the economy and the environment in a negative way. Key Words: Oil No. 10, Base Oil, The Institution of Deferment-Cancellation, Mineral Oil, List No. I Jel Classification: H25, H29, L71, L72, L78 * E. Stj. Gelirler Kontrolörü 115

2 Sayı: 289 Ekim 2012 GİRİŞ Bu makalede; sadece akaryakıt harici petrol ürünlerinin vergilendirilmesi konusundaki boşlukların firmalarca nasıl doldurulduğu ortaya konulacak olup, çözüm için de birkaç öneri sunulacaktır. Bu yazıda; 10 numara yağın nasıl imal edildiği, satışa sunulan yerlerin güzergahı, (ki bunu en iyi, il sınırlarında cereyan eden olayları denetleyecek kurum bilebilir) teneke ile satışın azalmasıyla birlikte tankerlerle satışın (mazota tağşişle) patladığının haberi ya da 1 kilogram ihracatı olan firmaların numunelerinin analiz edilmese bile -ki, gümrüklerde sadece ihbar veya kuşku anında analiz isteniyor- yurt içine tankerle satacağı (ürettiği) kg envai çeşit madeni yağ türlerinin satışında yeni bir analize gerek olmayacağı düzenlemesinin sıhhati gibi konular işlenmeyecektir. Bu makalede, geçtiğimiz yıllar boyunca mali mevzuata hakim olduğu bilinen ve öyle muameleye layık görülen Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin, aslında düzenledikleri Üretim Tasdik Raporlarındaki YMM Üretim Tasdik Raporlarına konu olan ÖTV Kanuna ekli I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ürünlerden, I sayılı listeye dahil olmayan malların üretildiğini tasdik ederim. şeklindeki kimyevi analiz gerektiren ifadeleri hiçbir kimya bilirkişisinden yardım almadan ulaşabilmesinin ne derece isabetli olacağına dair akli ve mantıki cevap da aranmayacaktır. Çünkü; Nasıl yani! Buna nasıl karar verdin? Üretilen nihai ürünün I sayılı listeye dahil olmayan bir yağ çeşidi olduğunu nasıl tasdik ettin? şeklindeki sorulması gereken sorular, 2012 yılından itibaren ilgili birimlerce sorulacağından dolayı, aradaki yıllardaki üretimlerin sıhhatini/vergisel boyutunu sorgulamak da bu makalenin konusunu oluşturmamaktadır. Bu makalede, Ben madeni yağı üretir piyasaya sunarım. Bu yağları satın alan kişiler, ürünlerimi isterlerse yağlama yağı olarak kullanır, isterse yakıt alternatifi olarak değerlendirir, isterse de yüzme havuzuna koyar sonra da içine girer yüzer. Ben üretimden sonraki safhalardan sorumlu değilim. Nitekim, benim tecil-terkin mekanizması dâhilinde üretip teslim ettiğim ürünler artık I sayılı listelerde bulunmadığından dolayı, bu ürünlerin kullanım şekillerinden kaynaklanabilecek olası vergi kayıplarından da sorumluluğum bulunmamaktadır. şeklinde görüş bildiren üreticilerin bu ifadeleri, ÖTV Kanunu nun boşluklarını çözdüklerinin ilanı olarak da resmedilmeyecektir. 10 numara yağın kaynağı olarak; baz yağları işaret etmek yerinde olacaktır. 1. BAZ YAĞLAR HAKKINDA BİLGİ Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarının tespitinde (içerik bilgilerinin analizi sayesinde hangi ürünün hangi pozisyonda bulunduğu hususu bakımından) tek yetkili kurum Gümrük Müsteşarlığı dır. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) 12 haneden oluşan GTİP numarası, uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Akaryakıt ve akaryakıt harici tüm petrol ürünlerinin istisnasız yer aldığı bu cetvelde, temelde sanayi girdisi olan solvent ve türevleri ürünler ile madeni yağlar, baz yağlar ve diğerleri yer almaktadır. Baz yağlar, temelde kimyasal özelliklerine göre; parafinik, naftanik ve aromatik olarak sınıflandırılırken viskozite durumlarına göre de çeşitli nötr ürünler olarak sınıflandırılır. Ticari işlemler yönünden viskozite sınıflandırma esas kabul edilmektedir. Viskozite, belirli bir sıcaklıkta yağın ne kadar akıcı olduğunu göstermektedir. Basit ifade ile yağın kalınlığının ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Genellikle bir yağ kalınsa viskozitesi yüksek, ince ise viskozitesi düşüktür. Yağlama yağı sanayinde en çok işlem gören baz yağlar, Spindle Oil (Base Oil SN 100, GTİP No: ), Light Neutral (Base Oil SN 150, GTİP No: ), Heavy Neutral (Base Oil SN 500, GTİP No: ) ve Bright Stoch (Base Oil BS 150, GTİP No: ) tür. Bu kodlamadaki SN simgesi Nötr Solvent anlamına gelmekte olup, sayılar da sözü edilen yağın 40 C deki viskozitesidir. Bu yağlar gerek renkleri, gerekse de viskoziteleri ile birbirlerinden farklı olup SN 100 den BS 150 ye doğru ilerledikçe renk koyulaşmakta ve viskozite artmaktadır. Bir sanayi ürününün Özel Tüketim Vergisi ne tabi olabilmesi için; 4760 sayılı ÖTV Kanunu na ekli listelerde bulunması gerekmektedir yılının Temmuz ayında baz yağlar ve madeni yağların vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, daha önce GTİP numarasından işlem gören, ancak tarife cetvelinde yapılan değişiklikle ayrı tarife pozisyonu numa- 116 Vergi Sorunları Dergisi

3 rasında tanımlanan baz yağlar, 5766 sayılı Kanun ile yeni GTİP numaraları itibariyle (B) cetvelinde gösterilmiştir. ÖTV Kanunu na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar, kauçuk, plastik, lastik, mürekkep, madeni yağ, boya, çeşitli kimyasallar, böcek ilacı vb. çok geniş bir sektörel yelpazede mamul imalatında üretim girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu yönü ile ÖTV Kanunu yasalaşırken kanun koyucu (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları girdi olarak kullanan imalatçılara ek bir vergi yükü getirilmemesi amacıyla, tecil-terkin müessesesini düzenlemiştir. Sanayide; yağlama yağları, akışkanlığı düzenleyici maddeler, müstahzar katkılar vb. olarak kullanılan ürünlerin ana maddesi baz yağlardır. Baz yağ kullanımı suretiyle mamul üretimi çok ileri bir teknolojik tesis ve üretim sistemi gerektirmemektedir. Ülkemizde pek çok örneği olan bu tesislerde; hammadde tankları, harmanlama tankları, ürün dinlendirme tankları ve dolum cihazları bulunmaktadır. Harmanlama tesisi olarak adlandırılan bu platformlarda, ürünlerin hacim olarak yaklaşık %80 ini oluşturan baz yağlar ile %20 sini oluşturan özel olarak seçilmiş katkı maddeleri karıştırılmaktadır. Baz yağlar kullanılarak elde edilmek istenilen ürünlerin özelliklerine göre mekanik veya basınçlı hava aracılığıyla bu karışımlar eklenir. Gerekli karışımlar eklendikten sonra elde edilen karışıma 50 C - 60 C deki kazanlarda katkılar eklenir ve birlikte 2-3 saat kadar çalkalanarak harmanlama işlemine tabi tutulur. Böylelikle katkıların baz yağın içerisinde erimeleri sağlanır. Bu işlem esnasında kimyasal özellikler aynı kalmakla birlikte, sadece baz yağların moleküler yapısı değişime uğramaktadır. Bu işlemler sonucunda üretilen Madeni yağ/ Yağlama yağı GTİP numarasına göre sınıflandırılmakta ve vergileme rejimi belirlenmektedir. Buna göre; baz yağlar kullanılarak üretilen bir yağ çeşidinin içerisinde yer alan katkı cinsi ve miktarı, ürünün GTİP numarasını etkileyeceğinden dolayı, üretilen ürünlerin vergilendirilmesi de değişecektir. Üretilen ürünlerin GTİP numaraları farklı gösterilerek daha az ÖTV ödemek arzusunda olan bir takım firmaların yanında; tedarik edilen baz Talep fazlası olan yağların neredeyse tamamının baz yağ olduğu ve piyasaya tecil/terkin sisteminin manipüle edilerek arz edildiği bilinmektedir. Özel Tüketim Vergisi yağlarını amaç dışına çıkarak kullanan tüketiciler de bulunmaktadır. Baz yağının salt formu ile baz yağına düşük oranda katkı maddesi eklenmesi sonucu elde edilen yağlama yağları türevleri, amaç dışına çıkılarak standart dışı yakıt olarak kullanılmaya müsaittir. Bu durum; hem ülke ekonomisinin alamadığı/yoksun bırakıldığı vergi boyutuyla hem de çevreye verdikleri zararlardan dolayı ciddi bir sorun teşkil etmektedir NUMARA YAĞIN KAYNAĞI Aslında her şey, her daim yeni şeyler icat etme içgüdüsü ile hareket eden yurdum insanın, dünyaca ünlü kamyon-otobüs markalarının ürettiği ve yüksek fiyatlarla piyasaya sürdüğü araçların yakıt deposuna konulacak envai çeşit malzemeleri bile yakıt olarak algılayabildiğini keşfetmekle başladı. Akaryakıt harici petrol ürünlerinden başlıcaları olan baz yağlara; değişik katkıların eklenmesi neticesinde madeni yağlar oluşmaktadır. Bu madeni yağlar; genel yağlama yağı, dişli yağı, hidrolik yağı, müstahzar katkı, düzenleyici-vuruntu önleyici yağ olarak piyasada adlandırılmaktadır. İşte; halk arasında 10 numara yağ olarak bilinen ve yakıt alternatifi olarak kullanılan ürün; bu çeşit madeni yağların tinerle veyahut solventlerle inceltilmesi ve diğer etken maddelerle viskozitesinin indirgenmesi yoluyla elde edilmektedir. Diğer bir anlatımla, 10 numara tanımlaması; üzerinde hafif bir işçilik emaresi bulunarak başkalaştırılmış olan madeni yağların, pratikte mazota yakın verim sağladığını övmek maksadıyla yapılan yakıştırmanın söze dökülmesidir. Yani; 10 numara iş çıkarılmış sadedinde yapılan betimlemenin, sektöre adını vermesidir. Yağlama yağları ile motorinin ÖTV si arasındaki farkın ve aynı zamanda sınaî üretimi teşvik amaçlı olarak geliştirilen Tecil-Terkin uygulamasının kötüye kullanılmasının sonucunda 10 numara yağ adı altında yapılan faaliyetlerin yıllar itibariyle sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçektir. Bu büyüklükte bir sahte akaryakıt faaliyetinin 2008 yılında yapılan vergi düzenlemesini takip eden dönemde Türkiye ekonomisine neden olduğu vergi kaybı 5,0 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. 117

4 Sayı: 289 Ekim 2012 Bu 5 milyar TL düzeyini şöyle resmedebiliriz: Basından takip edilebildiği üzere; Arap Baharını yaşayan Mısır ın, ekonomisini toparlamak amacıyla fon arayışında olduğu ve IMF yetkilileri ile yaptıkları kredi görüşmelerinde talep ettiği tutarın 4,8 milyar $ (yani: 8,4 milyar TL) düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Burada ifade edilmek istenen husus, bir ülkenin abad olabilmesi için gerekli görülen paranın, ülkemizdeki birileri tarafından şahsi servet edinme kılıfı altında hazineden (milletimizden) kaçırıldığının ortaya konulmasıdır. Gelinen aşamada alınmaya çalışılan tüm tedbirlere rağmen, 10 numara yağ sorununun devam ettiği görülmektedir. Aşağıdaki tablo 1 ve grafik yurt içi piyasaya 2011 yılının Aralık ayı sonu itibarı ile Talep Fazlası olarak -ağırlıklı olarak ithalat yolu ile- giren yağlama yağları miktarını göstermektedir. Bu tabloya göre; 2011 Aralık ayı sonu itibarı ile piyasaya İhtiyaç Fazlası olarak sürülen yağlama yağı miktarı, ton olarak görülmektedir. Bu tablo, yurt içi piyasaya giren yağlama yağlarındaki ihtiyaç fazlasındaki artışı (yurt içi tüketim + ihracattan arta kalan miktar) açıkça ortaya koymaktadır. Baz Yağ (TON/YIL) Gerçekleşen Baz Yağ İthali Gerçekleşen Madeni Yağ İthali Gerçekleşen Katkı ve Müstahzar İthali Rafineri Baz Yağ Satışı Piyasaya ARZ (A) Gerçekleşen Baz Yağ İhracatı Gerçekleşen Madeni Yağ İhracatı Gerçekleşen Katkı ve Müstahzar İhracatı Madeni Yağ Yurt İçi Satışı Toplam TALEP (B) Fark (A-B) İşte bu şekilde talep fazlası olarak hesaplanan yağların önemli bir bölümü yakıt alternatifi olarak değerlendirilmekte, kalan bölümü de; GTIP farklılaştırılması yoluna gidilerek daha az ÖTV ödenmesine sebebiyet verilmesinde kullanılmaktadır. Ancak; kesin olan iki konu var ki aksini iddia etmek mümkün değildir. Bunlar; talep fazlası olan yağların neredeyse tamamının baz yağ olduğu ve piyasaya tecil/terkin sisteminin manipüle edilerek arz edildiğidir. Yani 10 numara yağın kaynağı olarak; akaryakıt harici petrol ürünlerinin hammaddesi olan baz yağları işaret etmek yerinde olacaktır. Baz yağların; tecil-terkin mekanizması sayesinde yurt içinde yarı mamül adı altında, ama mahiyet itibariyle başıboş gibi dolaşması, ister istemez amaç dışında kullanılmayı teşvik etmektedir. Bu arada, madeni yağ üretmek üzere tesis kuran ve işini ciddi bir sorumluluk duygusuyla yapan dürüst üreticilerin gayretleri takdirleri hakederken, onların da; içinde bulundukları sektörün hammaddesi olan ürünlerin amaç dışında kullanılmasından oldukça rahatsız oldukları belirtilmelidir. 3. TECİL TERKİN MÜESSESESİ ÖTV Kanunu na ekli I sayılı listede ürünlerin ithalatı, verginin konusuna girmediğinden dolayı ithal edilen bu ürünler için ÖTV aranmamakta olup, teminat mukabilinde yurda getirilmektedir. Yurda giren bu ürünlerin ithalatçıları tarafından sadece doğrudan teslimi esnasında ÖTV doğmaktadır. ÖTV Kanunu nun 8/1 inci maddesi kapsamında üretilen ürünler, madde hükmü doğrultusunda ÖTV Kanunu na ekli listelerde yer almamaktadır. Bu yüzden, bu ürünlerin satışa konu edilmeleri de (teslimleri) verginin konusuna girmemektedir. Ancak; ÖTV Kanunu nun 8/1 inci maddesi doğrultusunda üretilen ürünlerin teslimleri vergi- 1 PETDER Sektör Raporu 2011, s Vergi Sorunları Dergisi

5 Özel Tüketim Vergisi nin konusuna girmese bile, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde girdi olarak kullanılması durumunda vergiyi doğuran olay ÖTV Kanunu nun 2/3-a maddesinin mefhumu muhalifi ve 3/a maddesi uyarınca imalat aşamasında meydana gelmektedir. Bu aşamada ödenmesi gereken ÖTV tutarından, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. Hesaplanan ÖTV tutarı ile Tecil Edilen ÖTV tutarı arasında kalan Fark ÖTV tutarı da, düzenlenen ÖTV Beyannamelerinde beyan edilerek ödenmektedir. Diğer bir anlatımla; (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların tesliminde özel tüketim vergisi tutarı 1,3007.-TL/Kg olarak uygulanmakta iken, bu madde (8/1) kapsamında teslim edilmesi durumunda (girdi olarak kullanılması da teslim sayılır) ise uygulanan bu tutarın 0,9300.-TL/Kg lik kısmı (yaklaşık %71 i) tecil edilmekte ve kalan 0, TL/Kg lik kısmı (yaklaşık %29 u) ödenmektedir. Böylece, bu malların sanayide kullanımında ek bir vergi yükünün oluşturulmaması amaçlanmaktadır. Her ne kadar, kanun koyucu (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları girdi olarak kullanan imalatçılara ek bir vergi yükü getirmemesi amacıyla, tecil-terkin müessesesini düzenlemiş olsa da kötü niyetli ithalatçılar/imalatçılar tarafından bu uygulama suiistimal edilebilmektedir. Şöyle ki; Tecil-Terkin uygulamasından yararlanılarak tedarik edilen baz yağlar için malın imali esnasında ödenen özel tüketim vergisi (0,3707.-TL/Kg) malın maliyetine dahil edilmektedir. Kanuna ekli listelerde bulunmayan bu ürünlerin satışa konu edildiği (teslim) durumlarda ise artık ÖTV aranmamaktadır. Burada; imal edilen ürünlerin kâğıt üzerinde Kanuna ekli listelerde yer almayan tarife pozisyonlarında bulundukları gösterilebilmektedir. Ancak; ürünün içeriği (mahiyeti) incelendiğinde başka bir tarife pozisyonunda bulunması gereken bir içeriğe ulaşıldığında, vergi idaresi manipüle edilmiş olmakta ve alınması gereken ÖTV tutarları da erozyona uğratılmaktadır. Tecil-Terkin uygulamasının ihlal edildiği durumlarda, taahhüt edilen ürünler yerine Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki ürünler imal edilerek ÖTV ve KDV yönüyle büyük tutarda vergi kayıp kaçağı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; üretilen nihai ürünün satışında ÖTV hesaplanmadığı için -tecil-terkin sürecinde ödenen ÖTV kısmı da (0,3707 TL) malın maliyetine atıldığından dolayı- Kurumlar Vergisi açısından da doğru bir vergileme yapılmamaktadır tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, (14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14/A bölümü ile değişen ibare) , , , ve G.T.İ.P. numaralarında yer alan baz yağların; tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 8 inci maddesinin (1) veya (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek ya da 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve G.T.İ.P. numaraları anılan Kararname eki Kararın yine 1 inci maddesinde liste halinde yer alan malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı TL/Kg (5 kuruş) olarak belirlenmiştir. Anılan Kararname eki Kararın uygulanması halinde sadece 5 kuruşluk bir ÖTV tahsil edilmektedir. Hal böyle olunca, bu BKK sayesinde kötü niyetli üreticiler karlarını maksimize etmektedirler. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Baz Yağ (2003/6467 BKK İle) Baz Yağ (ÖTV Madde 8/1) Motorin HAMMADDE FİYATI (TL/Kg) 1,7500 1,7500 1,8000 (TL/Lt) ÖTV 1,3007 1,3007 1,5945 (Lt) TECİL/TERKİN EDİLECEK ÖTV 1,2507 0, TAHSİL EDİLECEK ÖTV 0,0500 0, MAL BEDELİ (TL/Kg) (A) 1,8000 2,1207 3,3945 (Lt) ALINMAYAN ÖTV (TL/Kg) 1,2507 0,9300 0,00 BAYİ KARI (Ortalama Dağıtıcı ve Bayi Karları Toplamı) 0,25 0,25 0,25 (TL/Kg) (B) KDV MATRAHI [(C)= (A) + (B)] 2,0500 2,3707 3,6445 (Lt) KDV DAHİL FİYAT [(C) x 1,18=) 2,4190 2,7974 4,3005 (Lt) VERGİSEL AVANTAJ (!) (Motorin - Baz Yağ Farkı) (TL/Kg) ,00 119

6 Sayı: 289 Ekim 2012 Baz yağların amaç dışında ve motorin alternatifi olarak kullanabilecek firmaların vergi avantajları (!) yukarıdaki tabloda kısmen açıklanabilmiştir. Kısmen diyoruz, çünkü vergilemede Kilogram ve Litre ayrışması bulunmasına rağmen, baz yağların yakıt alternatifi olması durumunda (motorinde maktu ÖTV Litre üzerindendir, baz/madeni yağlarda ise Kilogram üzerindendir) vergilemenin hangi ölçüte göre yapılacağı net değildir. Bu ayrışma yapılmadığı için de 1 Kg baz yağı zaten görece daha fazla motorine denk geleceğinden, fiyat olarak her zaman avantajlı görülecektir. 4. ÖNERİLER Geçtiğimiz günlerde yayınlanan T.C. Başbakanlık Genelgesi, Maliye Bakanlığı nın tecil /terkin uygulamasına tabi yağlarda teminat tutarlarını %5 ten %25 e çıkarması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın antrepo uygulamalarına yönelik düzenlemeleri ile birlikte bu sorunun yılın geri kalan döneminde ciddi şekilde azalması beklenmektedir. 2 Bu makalede de çözüm için öncelikle 3 öneri ileri sürülecektir. Bu önerilerin de uygulanması halinde, diğer uygulamalarla birlikte 10 numara yağ sorununun yurt genelinde bitirilmesi düşünülmektedir. Ancak, tecil-terkin sistemini kullanan dürüst üreticilerin aleyhine işlemesi düşünülen Tüm yağların ÖTV sini motorine eşitleyelim ve tecil-terkin sistemini kaldıralım, olsun bitsin nevinden kolaycılık içeren yaklaşımların içine girilmeden önerilerde bulunulacak olunması, bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Çünkü, hukukun temel prensiplerinden olan orantılılık kriteri nedeniyle, kanun koyucular tarafından yapılan yasal düzenlemelerin müeyyideleri, dürüst üreticileri etkilememesi için, kanun metinlerinde bazı özel durumlar içerebilmektedir. İşte, ÖTV Kanunu nda yer alan Tecil-Terkin müessesesi bu tarzda bir düzenleme olup, seçimlik bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemin aksayan yönleri düzeltilerek ve sürece işlerlik kazandırılarak, varlığını devam ettirmesine müsaade edilmelidir. ÖTV Kanunu na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetveli muhakkak surette güncellenmelidir ÖTV Listelerinin Güncellenmesi: Bakanlar Kurulu; 14 Eylül 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan kararında; sahte, hileli akaryakıt faaliyetlerinin önüne geçmek ve bu sektördeki vergi kaybını ortadan kaldırmak için yağlama yağlarında ÖTV düzenlemesine gitmiştir. Buna göre; 3403 GTIP numarası ile başlayan tarife sınıfında yer alan yağlama müstahzarlarının kilogramda 30 kuruş olan ÖTV miktarı, 1,056 TL ye yükseltilerek diğer yağlama yağlarıyla eşitlendi. Bakanlar Kurulu; 22 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan kararında da motorinin 1,2945 TL olan ÖTV sini 1,5945 TL ye, baz yağların 1,0560 TL olan ÖTV sini de 1,3007 TL ye yükseltmiştir. Ancak bu durum; çok geniş bir yelpazede işlem gören yağlama yağı/akışkanlığı düzenleyici madde/müstahzar katkı gibi ürünlerin tek tarife sınıfında yer aldığı olgusunun Bakanlıkça kabul edildiğini göstermektedir. Halbuki mevcut sektör analizlerinde, bu tarz baz yağ menşeli ürünler ki bunlar da 10 numara yağ için elverişlidir- daha farklı GTIP numarası altında da işleme tabi tutulduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden ÖTV Kanunu na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetveli muhakkak surette güncellenmelidir. ÖTV Kanunu nda bulunan (I) sayılı listenin içerisinde, gümrük tarife pozisyonunda tanımlanan ürünlerin bir o kadarı liste dışında kalmaktadır. Bunun neticesinde; Mezkur Kanun un tecil müessesi çerçevesinde uygulanan işlem sayesinde Gümrük Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı birimlerinin nasıl manipüle edildiği de bilinmektedir. Buna göre; gümrük tarife pozisyonunda tanımlanan ürünlerden hangilerinin ÖTV Kanunu nun (I) sayılı liste içerisine alınması gerektiği hususu ile alakalı daha açıklayıcı bilgiler elde etmek için ilgili Gümrük birimlerinin çalışanları ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde; ÖTV listelerinin güncellenmesinin zorunluluğu belirtilmiştir. Buna göre; ÖTV listelerinde bulunmayan (aşağıda da tablo halinde belirtilmiştir) tarife numarasındaki ürünler; Kanuna ekli I sayılı listenin B Cetveline eklenmelidir. Çünkü bu ürünler, madeni yağ sektörünün doğrudan ihtiyacı olmayan ve kendisi ÖTV ye tabi baz yağların çok az değiştirilerek elde edilen ürünlerin ÖTV Kanunu na ekli listelerin dışına çıkartılmasına sebep olan tarife pozisyonlarıdır. Çünkü bu GTİP te bulunan ürünler, torba tarife numarası mahiyetinde olup, isim olarak da zaten 2 PETDER Basın Bülteni Vergi Sorunları Dergisi

7 Özel Tüketim Vergisi Diğerleri şeklinde adlandırılmaktadır. Bu ürünlerin Kanuna ekli listelere dahil edilmesi sonucunda, Tecil-Terkin müessesesini paravan olarak kullanan firmaların ön önemli dayanakları da ellerinden alınmış olacaktır. Çünkü halihazırda gerek amaç dışı kullanım gayesi ile üretimde bulunan gerekse de madeni yağın ÖTV sini az ödemek isteyen firmalar, ürettikleri ürünlerin bu GTİP numaralarında yer aldığı göstererek vergi idaresini manipüle etmektedirler. Daha sonrasında da, görece az ödenen ÖTV dolayısıyla piyasaya sürülmüş olan bu ürünler, vergileri daha yüksek olan motorinin yerine kullanılmaktadır Ağır Mineral Yağlar İçin Müstahzar Katkı Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Deniz Motorini (DMB) Deniz Motorini (DMC) Diğerleri Heavy Alkylates Diğerleri İner Alkilbenzen İlgili Gümrük Birimlerinde yetkili olarak çalışanların yazıya dökmeksizin şifahen söyledikleri bazı bilgiler de bulunmaktadır. İfade ettikleri görüş şu şekildedir: Bu listedeki ürünlerin Türkiye deki bir tesiste üretilmesi teknik olarak mümkün değildir. Çünkü; bazı GTİP pozisyonundaki ürünlerin üretimini yapan ve satışını gerçekleştiren dünyaca ünlü 4 yada 5 tedarikçi bulunmaktadır. Böylesine bir ürünün, Tuzla da ya da Ostim de üretildiğini iddia etmek, vergi idaresinin mevcut uygulamalarına uygun düşse de kimyevi açıdan izah edilebilir bir olay değildir. Yani düpedüz kamu kurumlarıyla dalga geçmekteler ve yasaları kendilerine paravan yapmaktalar. Özellikle yakıt alternatifi olarak kullanılması halinde her zaman bir facianın gündeme gelmesi muhtemeldir. Çünkü; bu ürünlerin parlama noktası çok düşüktür ve en ufak bir kaza halinde yanmaya müsaittir. Oysa motorine çakmakla yaklaşılsa bile harlama görülmemektedir. Bu açıklamalar Vergi İdaresi açısından mutlaka değerlendirilmeli ve gereken işlemler süratle yapılmalıdır. Çünkü; firmaların, üretim süreçlerine dayanak olarak lanse ettikleri Tecil-Terkin müessesi vasıtasıyla, baz yağların ve solventlerin yakıt alternatifi olarak kullanılması durumunda ülkenin alamadığı vergi kaybı ve çevreye zarar bir yana, bir insanın ölümüne dahi neden olması halinde, gerekli tedbirlerin alınmasında geç kalındığı gerekçesiyle dikkatleri üzerine çekecek kurumların başında Maliye Bakanlığı ile bağlı/ilgili kuruluşları gelmektedir. Yukarıda belirtilen GTIP numarasında bulunan ürünlerin ya bir alt istatistiği ya da bir üst istatistiği ÖTV listelerinde bulunmasına rağmen, torba GTIP olarak tanımlanabilecek tarife sınıfları (Diğerleri adı altında) liste dışı bırakılmıştır. Bu durum, sahte/hileli akaryakıt işini kendine meslek kabul edenlerin işine gelmektedir. ÖTV Kanunu na ekli listede bulunan çarpık durumu özetlemek adına aşağıdaki hususlar dikkat çekicidir. Türkiye nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği Armonize Sistem ve AB Kombine Nomanklatürü esas alınarak 12 li bazda hazırlanan TGTC nin sadece ilk 8 (sekiz) rakamı AB ile uyumludur. 9 ve 10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan milli alt açılım kodunu, 11 ve 12 inci rakamlar da istatistik kodunu temsil ettiğinden dolayı farklılıklar bulunabilinmektedir. Bu farklılıktan dolayı vergileme rejiminin nasıl değiştiği aşağıdaki tabloda görülecektir. GTIP Numarası Tarife Sıralaması Maktu ÖTV (TL/Kg) -Türkiye- AB İle Uygun Kısım (İlk 8 Hane) Üst İstatistik 2, Alt İstatistik (Diğerleri) ÖTV YOK Üst İstatistik 2, Alt İstatistik (Diğerleri) ÖTV YOK Deniz Motorini (DMB) 1, Deniz Motorini (DMB) ÖTV YOK

8 Sayı: 289 Ekim 2012 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, tarife sınıflandırması Türkiye de yapılacak bir vergilendirmeyi ciddi manada etkileyebilmektedir. Bu yüzden, ÖTV Kanunu na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetveli, Tarife Cetvelindeki ürünlerin mahiyetleri doğrultusunda süratle güncellenmelidir ÖTV Kanunu nun 13/2 Maddesinde Yer Alan Müteselsil Sorumluluk Uygulamasının Genişletilmesi : Madde 13/2 : (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır. Üretim aşamasında; tecil-terkin müessesinden yararlanarak daha az ÖTV ödeyen mükelleflerin, GTİP numaralarının yanlış belirlendiğinden hareketle, cezalı ÖTV tarhiyatına muhatap olabilmeleri için, Kanun maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.(eklenen kısımlar koyu renk ile yazılmıştır.) (I) sayılı listedeki mallar ile bu Kanun un 8/1 inci maddesi kapsamında üretilen malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından alınan tüm bu malların yukarıdaki şekilde tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, bu malları satanlarla birlikte, ilgili malı tüm aşamalarda teslim eden üretici/dağıtıcı şirket müteselsilen sorumludur. Eğer kanun maddesi bu şekilde değiştirilirse; hem tecil-terkin kapsamında üretilen malların da amaç dışında kullanımını engellenecek hem de üretici/dağıtıcı firmaların kendilerini disipline etmelerine yarayacaktır. Çünkü, tecil-terkin kapsamında üretilen nihai ürün, artık ÖTV Kanunu na ekli I sayılı listelerde bulunmadığından, bu ürünü satan veya kullananlar için müteselsil sorumluluk müeyyidesi Kanunun bu haliyle işlettirilemeyecektir. Sonuç olarak, tecil-terkin müessesesinin özü itibariyle üretilmesini teşvik ettiği ÖTV Kanunu na ekli listelerde bulunmayan ürünlerin kontrolsüzce üretilip piyasaya sunulması, bu ürünlerin katma değeri yüksek sahte mazot piyasasının oyuncularının işine geldiğinden hareketle, müteselsil sorumluluk uygulamasının bu yönde genişletilmesi yerinde olacaktır Sıkı Denetim: Tüm ürünlere uygulanacak zam sonucunda oluşacak enflasyonist baskıya da herkes hazır olmalıdır. Otomotiv yakıtı olarak vergilendirilmemiş ürünlerin, -akaryakıta alternatif olarak üretilen yasa dışı ürünlerin- kullanıcıların bilgisi dâhilinde ve bilerek kendi mülkiyetindeki araca konulması halinde tüketiciyi de yükümlülük altına alan yasal düzenleme yapılması bu alandaki hukuksal boşluğun giderilmesi adına yararlı olacaktır. Mevcut hukuksal yapı içinde söz konusu akaryakıt olarak vergilendirilmemiş maddelerin akaryakıt olarak kullanıcının kendi tercihi ve bilgisi dâhilinde kullanılması durumunda, kullanıcıyı da sorumluluk altına alan bir düzenleme bulunmamaktadır. Kamyon, otobüs garajları, oto sanayi siteleri, yol boylarındaki dükkan ve açık alanlarda satılan 10 numara yağın kesme yağı, inceltme yağı vb. isimler ile fatura edilebilmesi ve marka/üretici bilgilerinin mevcut olması sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu sorun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bunu takip eden uygulamalar ile kurulan sistematiğin ciddi şekilde aldatılarak hukuksal yaptırımların zorlaştırıldığı bir zemin üzerinde geliştiğinden, sektör ve ülke çıkarları açısından büyük önem ve sorun teşkil etmektedir. 10 numara yağ, özel arabalardan çok yoğun olarak taşıma sektöründe kullanılmaktadır. Sürücüler, insan sağlığına ve çevreye zararlı olduğunu bilmelerine rağmen büyük fiyat farkından dolayı, 10 numara yağı tercih etmeye devam etmektedir. Nakliye sektörüne bakıldığında referans fiyatının büyük bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Müşterilere taşıma fiyatı verildiğinde, birçok şirket mazot fiyatı yerine, daha ucuz olan 10 numara yağ fiyatını baz almaktadır. Bu durum mazot kullanan nakliye firmalarıyla 10 numara yağ kullanan nakliye firmaları arasında fiyat farkı doğurmakta ve 122 Vergi Sorunları Dergisi

9 Özel Tüketim Vergisi müşteriler de doğal olarak ucuz olan firmalarla anlaşmaktadır. Haksız rekabetin yarattığı bu konumdan dolayı, mazot kullanan firma da bir süre sonra 10 numara yağı kullanmaya mecbur bırakılmaktadır. 81 il valiliğinin koordinatörlüğünde, baz yağların/madeni yağların akaryakıt alternatifi olarak kullanılabilecek tarzdaki araçların (özellikle şehirlerarası/şehir içi yolcu taşıyan otobüs, minibüs, servisler ile kamyonlar) yakıt depolarından numune alınarak, analiz ettirilmelidir. Bu analiz sonucunda, yakıt deposundan Ulusal Marker ı içermeyen akarkayıt, baz yağ, madeni yağ veya atık yağ çıkması durumunda ise ciddi yaptırımların şoför ve/veya araç sahiplerine uygulatılması gerekmektedir. Ayrıca, bu araçlar belli bir firmanın altında çalışan türden ise, bu firmaların teşhir edilmesi de mümkün hale getirilmelidir. Bu alandaki eksikliğin giderilmesi neticesinde, yapılacak cezai işlemlerin hukuksal zeminini güçlendirecektir. SONUÇ Petro-Kimya sektörüne yönelik olarak yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen veriler, makalenin önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda; baz yağların, 10 numara yağ adı altında akaryakıt alternatifi olarak kullanılması neticesinde yaşanan problemlere ilişkin birkaç öneri ortaya konulmuştur. Buna göre; tavsiye edilen; ÖTV Kanunu na ekli listelerin güncellenmesi, müteselsil sorumluluk uygulamasının genişletilmesi ve sıkı denetim mekanizmasının kurulması önerileri ile, sektörün de kanayan yarası olan 10 numara yağ sorununun ortadan kalkmasına katkıda bulunmaya çalışılmıştır tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Oktar, Kemal, Özel Tüketim Vergisi Yorum ve Açıklamaları (I) Sayılı Liste, 1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, Temmuz 2008 PETDER Sektör Raporu 2011 PETDER Sektör Raporu 2012, (Ocak-Haziran) akaryakt-sektorunde-10-numara-yag-sorunucozume-butuncul-bir-yaklasim-sart (Erişim Tarihi: ) my_files/petderrapor10numarayag pdf (Erişim Tarihi: ) my_files/7az_petdersunum10numarayag Kisa.pdf (Erişim Tarihi: ) (Erişim Tarihi: ) Tabi tüm bu öneriler hayata geçirilir de; 10 numara yağ kullanımı bitirilirse, nakliye piyasasında 10 numara yağ yerine motorin kullanılması sonrasında oluşacak fiyat artışları nedeniyle kara yoluyla taşınan ürünlere ilave maliyet gelecektir. Bu durumda halkımız, kara yoluyla taşınan tüm ürünlere uygulanacak zamlara da, bunun sonucunda oluşacak enflasyonist baskıya da hazır olmalıdır. VSD KAYNAKÇA 4760 sayılı ÖTV Kanunu 4760 sayılı ÖTV Kanunu ile İlgili Yasal Düzenlemeler 123

10 NUMARA YAĞ SORUNU VE PETROL PĠYASASINA ETKĠLERĠ HAKSIZ REKABET VE VERGĠ KAYBI SONUCU DOĞURAN FAALĠYETLER

10 NUMARA YAĞ SORUNU VE PETROL PĠYASASINA ETKĠLERĠ HAKSIZ REKABET VE VERGĠ KAYBI SONUCU DOĞURAN FAALĠYETLER 10 NUMARA YAĞ SORUNU VE PETROL PĠYASASINA ETKĠLERĠ HAKSIZ REKABET VE VERGĠ KAYBI SONUCU DOĞURAN FAALĠYETLER 10 NUMARA YAĞ Motorin piyasasına, tüm ülke çapında, 10 numara yağ vb isimler altında çoğunlukla

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI Karar Sayısı: 2010/668 Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-57 Konu: 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2012/112 Tarih: 10.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI SİRKÜLER 2012/60 10/10/2012 Sayın yetkili, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir: Resmi Gazete Tarihi 09/10/2011 Sayı 28436 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3792

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 İstanbul, 28 Temmuz 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hk. 4760 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/83 İstanbul, 07 Eylül 2006 KONU : İhracat Rejimi Kapsamında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/115

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/115 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkacak Eşyaları Taşıyan Araçlara Yurt Dışına Çıkışlarında Teslim İstanbul, 08.09.2006 1 ÖTVK nun 7/A maddesi hükmü uyarınca, ihraç konusu malları yurt dışına taşıyan

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/203-1 27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI 27 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, - Ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi, Kanuna ekli 4 adet listede belirtilen mallar üzerinden alınmaktadır. Söz konusu listelerden

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI SAYI: 2012/108

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI SAYI: 2012/108 BAKIŞ MEVZUAT KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI SAYI: 2012/108 ÖZET: ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline ilişkin BKK yayımlandı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

MADEN YA LAR VE SOLVENT TÜREVLER NDE ÖTV UYGULAMASI

MADEN YA LAR VE SOLVENT TÜREVLER NDE ÖTV UYGULAMASI MADEN YA LAR VE SOLVENT TÜREVLER NDE ÖTV UYGULAMASI VERG N N BEYANI, ÖDENMES, TEC L, TERK N THALDE TEM NAT ALINMASI VE ÇÖZÜLMES SANAY DE KULLANIMDA TEC L-TERK N UYGULAMASI DÂH L KULLANIMLARDA VERG LEME

Detaylı

TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 95-1 TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığı nca çıkarılan 27.07.2010 tarih ve 13 No lu ÖTV

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 1. KONU: 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında

Detaylı

BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV TUTAR/ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ

BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV TUTAR/ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sirküler Rapor 11.08.2010 / 94-1 BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV TUTAR/ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZET : 2010/668 sayılı BKK ile 25.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 8 inci

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 9 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalarına

Detaylı

DENIZ YAKITLARI İLE İLGİLİ ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

DENIZ YAKITLARI İLE İLGİLİ ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 24.09.2009/144 DENIZ YAKITLARI İLE İLGİLİ ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 25.12.2008 tarih ve 1908 sayılı Kurul Kararının 2/c-2 maddesinde "denizcilik yakıtları" olarak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/40 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/40 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/40 TARİH: 02.08.2010 KONU 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan

Detaylı

10 NUMARA YAĞ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekim 2012

10 NUMARA YAĞ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekim 2012 10 NUMARA YAĞ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ekim 2012 1 10 Numara Yağ ve kullanım boyutu nedir? 2 Akaryakıt ve madeni yağlarda vergiler ve ürün fiyatları 3 10 Numara Yağların yarattığı sorunlar 4 10 Numara

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/118

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/118 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.07.2008 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO :2013/98

İstanbul, DUYURU NO :2013/98 İstanbul, 29.11.2013 1 ve 14 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Tebliğlerinde Değişiklik Yapan 27 ve 28 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Tebliğleri Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/98

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/85-1 30 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 30 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 4760

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2009/78

İstanbul, DUYURU NO:2009/78 İstanbul, 23.09.2009 2009 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında ÖTV siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilecek Mallar Hakkında 8 Seri No.lu ÖTV Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/78

Detaylı

SİRKÜLER 2013/46. : ÖTV Uygulamalarını Değiştiren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER 2013/46. : ÖTV Uygulamalarını Değiştiren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. SİRKÜLER 2013/46 02.12.2013 KONU : ÖTV Uygulamalarını Değiştiren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 1 Aralık 2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de bazı KDV oranlarında ve ÖTV uygulamasında

Detaylı

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi*

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ŞUBAT 2013 SAYI 378 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ: Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTVK) ekli (I) sayılı listede yer

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER NO : 2005/75 DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 22 Ağustos

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Söz konusu BKK da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:

Söz konusu BKK da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 1 DUYURU: 09.09.2016/59 08.09.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, % 18 KDV oranına tabi konutların 31.03.2017 tarihine kadar teslimlerinde vergi oranı %

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/218 Ref: 4/218

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/218 Ref: 4/218 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2013 Sayı: 2013/218 Ref: 4/218 Konu: 27 SERİ NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR. 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede 27 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. İstanbul, 11.04.2014 2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/29 11.4.2014 tarih ve -1/2014-2 sayılı 21

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

: KDV ve ÖTV ye ilişkin 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

: KDV ve ÖTV ye ilişkin 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER TARİH : 20.09.2016 SAYI : 2016-09-4 KONU : KDV ve ÖTV ye ilişkin 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ÖZETİ : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konutlara ilişkin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/30 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/30 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/30 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

I SAYILI LİSTEAYILI CETVEL (A) CETVELİ. (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan 1,6135 Litre

I SAYILI LİSTEAYILI CETVEL (A) CETVELİ. (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan 1,6135 Litre 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE ÖZEL TÜKETİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE ÖZEL TÜKETİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/109-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE ÖZEL TÜKETİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin KDV oranı ile bazı petrol

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 11

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 11 7 Eylül 2006 tarih ve 26282 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 11 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa (1) 27/4/2006 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009/12 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.07.2009 Konusu : Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Ve Katma Değer Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2014/33

İstanbul, DUYURU NO:2014/33 İstanbul, 25.04.2014 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar ile İlgili ÖTV Tevkifatı Uygulaması DUYURU NO:2014/33 19.04.2014

Detaylı

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/58

Detaylı

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.09.2011 Sayı: 2011/189 Ref: 4/189

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.09.2011 Sayı: 2011/189 Ref: 4/189 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.09.2011 Sayı: 2011/189 Ref: 4/189 Konu: (21) SERĐ NUMARALI ÖZEL TÜKETĐM VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan (21) Seri

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

SİRKÜLER 2016/30 (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (Hafif yağlar ve müstahzarları) (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

SİRKÜLER 2016/30 (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (Hafif yağlar ve müstahzarları) (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) SİRKÜLER 2016/30 19/09/2016 Sayın Yetkili; Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV nin Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete de Yayımlandı. 08.09.2016

Detaylı

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir. A. VERGİNİN KONUSU Verginin konusu, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil olmak üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) TEBLİĞLER Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER Sayı: 2012/18 10.01.2012 Konu: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 62

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 62 Đstanbul, 22 Eylül 2011 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 62 KONU : 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile (I) Sayılı Listedeki Mallarda ÖTV Uygulamalarına Đlişkin ÖTV Genel Tebliğlerinde

Detaylı

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Detaylı

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1 Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1 G.T.İ.P. Nosu Tanımı 2707.10 Benzol (benzen) 2707.20 Toluol (toluen) 2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta) 2707.99.99.00.00 Diğerleri 2710.12.11.00.00

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 81

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 81 İstanbul, 28 Kasım 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 81 KONU : 1 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 4.3.Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması Bölümünün Değiştirilmesi Hk. 4760 Sayılı

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/23

İstanbul, DUYURU NO:2011/23 İstanbul, 28.02.2011 ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/60 İstanbul, 26 Mayıs 2005 KONU : Yakıt Biyoetanolü Karıştırılmış

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

26 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 8

26 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 8 26 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25826 Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 8 4/4/2005 tarih ve 2005/8704 1 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde;

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mustafa TACİR İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-43 16.07.2009 KONU : ÖTV, KDV, Vergi ve Fon Paylarında değişiklik

SĐRKÜLER : 2009-43 16.07.2009 KONU : ÖTV, KDV, Vergi ve Fon Paylarında değişiklik SĐRKÜLER : 2009-43 16.07.2009 KONU : ÖTV, KDV, Vergi ve Fon Paylarında değişiklik 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15200 sayılı BKK ile bazı mallarda uygulanan ÖTV, KDV

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/055 Ref: 4/055. Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/055 Ref: 4/055. Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/055 Ref: 4/055 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 05.03.2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 20 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26912 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/13762 Ekli 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim

Detaylı

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler MEHMET ERKAN Yeminli Mali Müşavir, Eski Baş Hesap Uzmanı Öz 05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim

Detaylı

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa, 5493 sayılı Yasanın 1 nci maddesiyle eklenen 7/A maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa, 5493 sayılı Yasanın 1 nci maddesiyle eklenen 7/A maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 08.09.2006 / 163 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 7/A MADDESİNDEKİ İSTİSNANIN UYGULANMASI 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa, 5493 sayılı Yasanın 1 nci maddesiyle eklenen 7/A maddesinde aşağıdaki

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ DUYURU

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ DUYURU DUYURU Bilindiği üzere Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Sirküler no: 118 İstanbul, 10 Ekim 2012

Sirküler no: 118 İstanbul, 10 Ekim 2012 Sirküler no: 118 İstanbul, 10 Ekim 2012 Konu: ÖTV de tecil terkin uygulaması ile 2002/4930 ve 2003/6467 sayılı BKK ları kapsamındaki uygulamalar değiştirildi. Özet: 9 Ekim 2012 tarihli Resmî Gazete de

Detaylı

Sirküler no: 115 İstanbul, 25 Eylül 2012

Sirküler no: 115 İstanbul, 25 Eylül 2012 Sirküler no: 115 İstanbul, 25 Eylül 2012 Konu: Bazı petrol ürünleri ile solvent ve solvent türevi ürünlere ilişkin ÖTV tutarları artırıldı. Özet: 22 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3735

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı