AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014

2

3 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

4 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızca 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Fuat OKTAY AFAD Başkanı

5 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3

6 4 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 20 Aralık 2013 tarihinde TBMM de kabul edilmiş, 27 Aralık 2013 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı Grafik 1 de gösterilmiştir. Grafik 1: 2014 Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (TL) Personel Giderleri % Sermaye Transferleri % Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % Borç Verme % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; % Sermaye Giderleri; % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; Personel Giderleri Sermaye Transferleri Cari Transferler % Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Borç Verme Cari Transferler Sermaye Giderleri Cari Transferler, Sermaye Transferleri, Sermaye Giderleri ve Borç Verme tertiplerine konulan ödenekler Başkanlığımız bütçesinin yüzde 93,10 unu oluşturmaktadır. Tablo 1 de gösterildiği gibi Başkanlığımıza tahsis edilen bütçeden Ocak-Haziran 2014 döneminde TL harcanmış olup gerçekleşme oranı yüzde 20,68 dir. Başlangıç ödeneğinin Ocak-Haziran 2014 döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 485,75 ile 02- Sos. Güv. Prim Giderleri tertibinde olmuştur. Personel Giderleri yüzde 481,42, Mal ve Hizmet Alım Giderleri yüzde 35,11, Cari Transferler yüzde 12,79, Sermaye Giderleri yüzde 2,57, Sermaye Transferleri yüzde 3,06, Borç Verme yüzde 24,82 oranında gerçekleşmiştir.

7 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5 Tablo 1: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Başlangıç Ödeneğine Oranı Gider Türü Başlangıç Ödeneği(TL) Ocak-Haziran Gerçekleşme(TL) Gerçekleşme Oranı(%) 01-Personel Giderleri ,42 02-Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri ,75 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,11 05-Cari Transferler ,79 06-Sermaye Giderleri ,57 07-Sermaye Transferleri ,06 08-Borç Verme ,82 Toplam ,68 Tablo 1 ve Grafik 2 de ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin Ocak-Haziran 2014 harcamalarının gerçekleşme toplamı içindeki payları gösterilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen TL nin TL si personel giderleri (Personel Giderleri ve Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri toplamı) olup, bu miktarın TL si 6525 sayılı Kanun ile Başkanlığımıza bağlanmış olan il afet ve acil durum müdürlüklerimizdeki personelimize aittir sayılı Kanun öncesinde hazine yardımı olarak gönderilen müdürlük personel giderleri ve özel idarelerce karşılanan cari giderler, kanun sonrasında Müdürlüklerimizde e-bütçe sistemine geçiş sağlanarak bu giderler için ödenek aktarımları bu yolla karşılanmaktadır. Bu nedenle; geçen yıllarda cari transferlerde görülen yüksek orandaki harcamalar bu yıl personel giderleri tertiplerine kaymıştır. Ocak-Haziran dönemi cari transferler gerçekleşmesi toplam gerçekleşmenin yüzde 12,79 unu oluşturmuştur. Mal ve hizmet alımı için TL (%35,11), merkezdeki personel giderleri için TL (%54,50), sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için TL (%54,43), borç verme (evini yapana yardım) için TL (%24,82) ve sermaye giderleri için TL (%3,06) harcama yapılmıştır. Grafik 2: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (TL) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % Personel Giderleri % Sermaye Giderleri; % Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; % Sermaye Transferleri % Cari Transferler % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; Personel Giderleri Sermaye Transferleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Borç Verme Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme %

8 6 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesi TL olarak alınmıştır yılı ilk altı ayında, bu ödeneğin TL si harcamaya dönüşerek yüzde 18,65 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca; Suriye de ortaya çıkan iç karışıklıklar sonucu ülkemize sığınan birçok Suriyelinin beslenme, sağlık, barınma gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde toplam konteyner bölgeye sevk edilmiştir. Toplamda ilk 6 aylık dönemde TL acil yardım ödeneği valiliklere gönderilmiştir. Yine TOKİ Başkanlığı eliyle yürütülmeye devam eden konutun ödemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımız 2013 bütçesine TL aktarılması ve harcanması kararlaştırılmıştır. Söz konusu eklemeler ve diğer eklemelerle birlikte Başkanlığımız 2013 yılı bütçesi TL büyüklüğe ulaşmıştır yılı sonunda bu ödeneğin TL si harcamaya dönüşerek yüzde 89,61 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 2: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Başlangıç Ödeneğine Oranı Gider Türü Yılsonu Gerçk.(TL) Ocak-Haz. Gerçk.(TL) Gerçk. Oranı(%) Başlangıç Ödeneği(TL) Ocak-Haz. Gerçk.(TL) Gerçk. Oranı(%) 01-Personel Giderleri , ,50 02-Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri , ,43 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,11 05-Cari Transferler , ,79 06-Sermaye Giderleri , ,57 07-Sermaye Transferleri , ,06 08-Borç Verme , ,82 Toplam , ,68 Grafik 3: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (TL) Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alımı Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Grafik 3 te ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin 2013 yılı ve 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

9 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7 a) Personel Giderleri Personel Giderleri Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Memurlar ,50 Toplam ,50 Başkanlığımız personel giderleri tertibi 2014 başlangıç ödeneğinin yüzde 20,68 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesine oranla 2014 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde 2.03 artış göstermiştir. Başkanlığımızda kadrolu çalışan personel sayısı; Haziran 2013 sonu itibariyle 287, Haziran 2014 sonu itibariyle 280 dir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sos. Güv. Kur. Devlet Prim Gid. Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Memurlar ,43 Toplam ,43 Başkanlığımız personel giderlerindeki artış aynı zamanda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibinin yüksek oranda gerçekleşmesine neden olmuştur yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesine oranla 2014 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde 2,46 artış göstermiştir. c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sos. Güv. Kur. Devlet Prim Gid. Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,09 Yolluklar ,57 Görev Giderleri ,34 Hizmet Alımları ,39 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,75 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Gid ,41 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid ,74 TOPLAM ,11 Mal ve hizmet alım giderleri tertibi, 2014 başlangıç ödeneğinden Ocak-Haziran döneminde TL harcanarak yüzde 35,11 oranında gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesine oranla 2014 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde 22,55 artmıştır. Bu farkın nedeni; Başkanlığımızın personel sayısına taşra teşkilatımızdaki personelimiz ilave olmuştur. Ayrıca önceki yıllarda özel idareler tarafından karşılanan mal ve hizmet alımları giderleri Mart 2014 tarihinden bu yana Başkanlığımız bütçesinden karşılanmaktadır. Başkanlığımızın uluslararası alanda afet yönetiminde öncü bir kurum olma vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar gereği uluslararası ve 6525 sayılı Kanun nedeniyle yapılan seyahatlerde yaşanan artış yolluk giderleri tertibi gerçekleşmesinin bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 33,14 oranında artmasına sebep olmuştur.

10 8 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU d) Cari Transferler Cari Transferler Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Hazine Yardımları ,57 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapln.Transf ,78 Hane Halkına Yapılan Transferler ,10 Yurtdışına Yapılan Transferler ,43 Toplam ,78 Cari transferler başlangıç ödeneğinin yüzde 35,78 ini oluşturmaktadır. Cari transferlerin önemli bir büyüklük oluşturmasının sebebi daha çok il afet ve acil durum müdürlükleri personeli giderleri için kullanılan hazine yardımları tertibi ve afet ve acil durum hallerinde acil yardım gönderilmesinde kullanılan hane halkına yapılan transferler tertibidir. Başkanlığımızın uluslararası kuruluşlar ile anlaşmalarında ve üye olduğu kuruluşlara üyelik aidatı ödemelerinde bu tertip kullanılmıştır sayılı Kanunun uygulaması sonucunda il afet ve acil durum müdürlüklerinin personeline gönderilen maaş ve devlet primi kesintileri Mart 2014 ayı itibari ile bütçe sistemine dahil olmuş ve 01.1 tertibinden maaşlar, 02.1 tertibinden devlet primi kesintileri karşılanmaktadır. Hazine yardımları tertibindeki düşüşün sebebi budur. Ayrıca daha önce gönderilemeyen yemek bedelleri için bu tertibe TL ek ödenek konulmuş ve yiyecek yardımı yönetmeliğine göre il afet ve acil durum müdürlüklerinin talepleri karşılanmış bu nedenle Mart-Haziran dönemi harcaması TL ye ulaşmıştır. Usulüne uygun talepler karşılanmaya devam edilmektedir. e) Sermaye Giderleri Cari Transferler Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Mamul Mal Alımları ,25 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,86 Gayri Maddi Hak Alımları ,61 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması ,45 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,43 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri ,38 Toplam ,57 e) Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneğinden en yüksek payı yüzde 40 ile sermaye giderleri almıştır TL ödenek ayrılan sermaye giderlerinden TL gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine ayrılmıştır. Sermaye giderleri 2014 Ocak-Haziran döneminde yüzde 2,57 oranında gerçekleşmiştir yılı aynı dönemi gerçekleşmesine oranla yüzde 4,16 oranında azalış gerçekleşmiştir. Yurtiçi Sermaye Transferleri Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Yurtiçi Sermaye Transferleri ,06 TOPLAM ,06 Sermaye transferleri tertibinden 2014 Ocak-Haziran döneminde TL harcanmış, harcamada yüzde 3,06 gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversiteler, Harita Genel Komutanlığı ve Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeoloji Birliği) kapsamındaki projeler için proje uygulayıcılarına (üniversiteler) ve Ulusal Deprem Araştırma Projesi nedeni ile ödenek aktarılması işlemleri ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilecektir. Ayrıca TL ise il afet ve acil durum müdürlüklerine gönderilmek üzere ayrılmıştır.

11 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 9 g) Borç Verme Borç Verme Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Yurtiçi Borç Verme ,82 Toplam , yılı Haziran sonu itibariyle borç verme giderleri tertibinde TL (%24,82) harcama yapılmıştır yılında 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre borç verme tertibinde yüzde 7,91 oranında artış söz konusudur. Söz konusu artışın sebebi, bir önceki döneme kıyasla hak sahipleri sayısında görülen artıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ağır hasarlı konut, ahır ve işyeri için Evini Yapana Yardım (EYY) kapsamında ödenek gönderilmiştir.

12 10 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YÖNETIM HIZMETLERI DAIRESI BAŞKANLIĞI 29/05/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da değişiklik yapan 27/02/2014 tarihli ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 81 ildeki il afet ve acil durum müdürlükleri Başkanlığımızın taşra teşkilatı olarak düzenlenmesiyle birlikte taşra teşkilatına yönelik olarak cari bütçe ile ilgili düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmıştır. Taşra teşkilatı bütçesinin ilk 6 ayda serbest bırakılan ödenekleri, tarih ve /4724 sayılı yazımıza istinaden, il afet ve acil durum müdürlüklerinden gelen talepler değerlendirilerek dağıtılmıştır Mart 2014 tarihleri arasında 35 kadro için AFAD uzman yardımcılığı kadrosuna giriş sınavı yapılmıştır. Başkanlığımızda münhal bulunan kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme takibinde bulunulmuştur sayılı Kanun değişikliği ile Başkanlığımıza taşra teşkilatı olarak bağlanan il afet ve acil durum müdürlükleri kadrolarının vize işlemleri tamamlanmıştır. İl afet ve acil durum müdürlükleri kadrolarının Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı e-uygulama sitelerine veri girişleri yapılmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Taslağı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kimlik Kartı Yönergesi Taslağı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi Taslağı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Taslağı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Taslağı çalışmaları yapılmaktadır. Suriyeli misafirlerimiz için oluşturulan çadırkent ve konteynerkentlere il afet ve acil durum müdürlüklerinden 840 personelin görevlendirmeleri yapılmıştır yılı Haziran ayına kadar naklen atama ile 4 personel göreve başlatılmış, naklen ve istifa ederek ayrılan 6 personelin ayrılış işlemleri yapılmıştır. İl afet ve acil durum müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarından Başkanlığımıza 18 personelin geçici görevlendirme işlemleri yapılmıştır. İnsan Kaynakları Yaklaşımını Geliştirme Projesi ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan geçici ve kadrolu personele örgütsel ve duygusal zekâ anketleri uygulanarak sonuç raporu hazırlanmıştır. İnsan Kaynakları Çalışanları Eğitimi Projesi ile insan kaynaklarında görev yapmakta olan 11 insan kaynakaları çalışanına yönelik 125 saatlik İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı tamamlanmıştır. AFAD uzman yardımcılarının yetiştirilmesi sürecinde, tez aşamasında bulunanlara motivasyon amaçlı eğitim düzenlenmiştir. Tez sürecinde gelinen aşamayı değerlendirmek, görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla Tez İzleme Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. KUGEP İlkbahar-Yaz Eğitimleri kapsamında, 7-8 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Kamp Yönetimi ve Koordinasyon Eğitimi, 9-10 Nisan 2014 tarihleri arasında Entegrasyon, Gelişim ve Liderlik Eğitimi, Mayıs 2014 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Eğitimi, 2-4 Haziran 2014 tarihleri arasında Depo Yönetimi Eğitimi, 6-15 Haziran 2014 tarihleri arasında İnsan Kaynakları Çalışanlarını Geliştirme Eğitimi,

13 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU , ve Nisan 2014 tarihleri arasında KBRN Eğitimi, 3-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Çocuk Koruma Sistemi ve Süpervizyon Eğitimi, 9-11 ve Haziran 2014 tarihleri arasında İyileştirme Çalışmaları Geliştirme Eğitimi, Haziran 2014 tarihleri arasında Depreme Karşı Yol Haritamız eğitimleri tamamlanmıştır. Taşra teşkilatı evrak birimlerinin iletişim bilgileri alınmıştır. Tüm daire başkanlıkları faks kullanım istatistikleri alınmıştır. Giden evrak posta işlemleri için tartı makinası alınmıştır. Arşiv düzenlenerek birimlere arşivde yer tahsisi yapılmıştır. Gelen, giden evrak birimi kurum arşivi iş akış süreçleri hazırlanmıştır. EBYS evrak akışında yaşanan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda tüm daire başkanlıkları bilgilendirilmiştir. EBYS nin iyileştirilmesi için Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı ve TÜRKSAT la çalışmalar yapılmıştır. Evrak takip sürecinin daha iyi işlemesi için barkod sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hizmet Binası İnşaatının ihale süreci sonuçlandırılmış olup, inşaat halen devam etmektedir yılında 12 ay süreyle servis, binek araç ve vasıflı personel hizmeti alınmış olup, 2014 yılı ilk 6 aylık hizmet tamamlanmıştır. Başkanlığımızın Seferberlik ve Savaş Hazırlıklarına ilişkin, Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmek üzere, Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığına gönderilmiştir. Suriyeliler için, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı, Anadolu Ajansı, Memur-Sen in de aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların desteğiyle başlatılan yardım kampanyası istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı için fotoğraf ve teknik destek sağlanmıştır. ODTÜ de gerçekleştirilen Türkiye nin Afet Risk Yönetimi konulu 16. Yuvarlak Masa toplantısında Afetler Özelinde Medya ve İletişim Yönetimi konusunda bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Başkanlığımızın faaliyetlerine ve afet bilincine yönelik hazırlanan yayınların yer aldığı bir stand açılmıştır. Suriye ye Komşu Ülkeler Bakanları toplantısı Harran da gerçekleştirilmiş ve katılımcılara Suriyeli misafirlere verilen hizmetlere ilişkin tanıtım yapılmıştır. Suriyeliler için başlatılan Sana İhtiyacım Var yardım kampanyasının tanıtım toplantısı İstanbul da gerçekleştirilmiştir. TRT Haber kanalında yayınlanan ALO Devlet programı çekimleri organize edilerek Alo AFAD 122 çağrı merkezinin işleyişi ve hizmetlerinin tanıtımı sağlanmıştır. Afete Hazır Okul kampanyası kapsamında düzenlenen ve Antalya da gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Eğitim Programı organizasyonuna teknik destek verilmiştir. Ulusal ve yerel medyada görünürlüğü arttırmak adına medya iletişim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Katar Devleti nin Suriye vatandaşlarına yönelik yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere yaptığı bağışla ilgili protokol töreni düzenlenmiştir. AFAD Kurumsal Dergisi 3. sayısı çıkarılmıştır. Başkanımız Dr. Fuat Oktay ın katıldığı NTV Ana Haber programı için gerekli organizasyon yapılarak TV kanalına video-fotoğraf desteği sağlanmıştır. Başkanlığımız ve UNDP arasında imzalanan işbirliği protokolü nedeniyle basın toplantısı düzenlenmiştir. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem farkındalığını ve bilincini arttırmak için Bugün Deprem Olsaydı Ne Yapardınız? isimli sosyal medya kampanyası başlatılmıştır. bugundepremolsaydi.net isimli blog oluşturularak deprem öncesi, anı ve sonrasında vatandaşların alabileceği önlemlere ilişkin yazılar bloga eklenmiştir. Kampanya tanıtımı için bir tanıtım filmi çekilerek sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmıştır. Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu nun Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında TRT Haber kanalında yayınlanan Sigortalı Hayat programına katılımı organize edilmiştir. Anadolu Ajansı nın, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Başkanımız Dr. Fuat Oktay ile röportaj yapması organize edilmiştir. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Ankara Altındağ İnönü Lisesi nde gerçekleştirilen deprem tatbikatında fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirilmiştir. Basın duyurusu yapılarak tatbikata basın mensuplarının katılımı sağlanmıştır ve si-

14 12 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU vil savunma uzmanlarının haber ajansları ve TV kanallarına röportaj vermesi sağlanmıştır. Başkanlığımızı ziyaret eden Ürdünlü gazetecilere AFAD ın kuruluş süreci, görevleri, organizasyon yapısı, Türkiye deki afet yönetim sistemi, yerel yapılanma, projeler, ulusal ve uluslararası operasyonlar hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımızı ziyaret eden Malezya Başbakanının eşi Datin Seri Rosmah Mansor ile Dışişleri Bakanımızın eşi Sare Davutoğlu nun bulunduğu heyet Başkanlık binasında ağırlanmıştır. Afete Hazır Okul kampanyası tanıtım toplantısı öncesi kampanyanın tanıtımı için SKY360 TV kanalında Başkanımız Dr. Fuat Oktay ın katıldığı bir TV programı organize edilmştir. Söz konusu programda gösterilmek üzere kurumu ve kampanyayı tanıtan videolar hazırlanmıştır. İstanbul da gerçekleştirilen Afete Hazır Okul kampanyası tanıtım toplantısı için salon düzenlemesi, program akışı gibi detaylar koordine edilmiştir. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü nün Dış Politika Tanıtım Programı çerçevesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinden oluşan 35 kişilik bir heyet Başkanlığımızı ziyaret etmiştir. Üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan heyete AFAD ın faaliyet alanları ve projeleriyle ilgili bir sunum yapılarak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Deprem Dairesi Başkanlığı tanıtılmıştır. Soma da yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve Başkanımız Dr. Fuat Oktay ın katılımıyla gerçekleştirilen bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Başkanlığımızda, Gökçeada da meydana gelen deprem sonrası kamuoyunu ve basını bilgilendirmek adına bir basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Afete Hazır Gençler kampanyası çerçevesinde üniversiteli gençlerde afet farkındalığını arttırmak ve afet bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Kısa Film Destek Programının basın bülteni yayınlanarak proje kapsamında yapılacak çalışmalara başlanmıştır. AFAD Kısa Film Destek Programı başvuruları sona ermiştir ve gelen projeler değerlendirmeye alınmıştır. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantısı öncesinde bir basın toplantısı organize edilmiştir. AFAD Kısa Film Destek Programı kapsamında kabul edilen projeler bir basın bülteni hazırlanarak açıklanmıştır. Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında Başkanlığımız ve il afet ve acil durum müdürlükleri tarafından yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen faaliyetler, projeler, çalışmalar, etkinlikler takip edilerek her türlü teknik destek verilmesi, video-fotoğraf çekimi, basın duyurusu, haber ve gerektiğinde konuşma metinlerinin hazırlanması, yazılı-görsel medyada görünürlüğünün sağlanması gibi çalışmalar rutin olarak yürütülmektedir. STRATEJI GELIŞTIRME DAIRESI BAŞKANLIĞI Hyogo Çerçeve Eylem Planı doğrultusunda UNISDR ve WMO tarafından yürütülen, IPA faydalanıcısı ülkelerin doğal afetlere karşı incinebilirliğini azaltmak ve iklim değişikliğine karşı direnci artırmak amacıyla Batı Balkanlar ve Türkiye de Afetlere Direnç Oluşturma Projesi çalışmaları yürütülmektedir. Avrupa Birliği IPA fonlu AFAD Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi çalışmaları sürdürülmektedir. Japonya ile İşbirliği İyi Niyet Mektubu, UNDP ile İşbirliği Protokolü ve UNICEF ile Myanmar Yardım Anlaşması imzalanmıştır. Kosova, KKTC, Kazakistan, Karadağ, ve UNHCR ile afet yönetimi ve insani yardım alanında işbirliklerini öngören anlaşma, mutabakat muhtırası ve iyi niyet mektubu taslak metinleri üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Afet yönetimi alanında öncü kuruluş olmayı hedefleyen kurumumuz, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine önem vermektedir. Bu kapsamda, pek çok heyet kabul edilmiş, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ne bağlı kuruluşlar, yabancı STK lar ve yabancı ülke ile çok sayıda görüşme yapılmıştır. Başkanlığın işbirlikleri kapsamında pek çok uluslararası toplantıya, sempozyuma, konferansa, foruma vs. katılım sağlanmış, ilgili dairelerin de katılımlarının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır yılında ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirilecek olan Dünya İnsani Zirvesi hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Zirve hazırlıkları kapsamında BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) ile ABD New York ta bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

15 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 13 Dominik Cumhuriyeti, Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortak girişimi ile başlatılan ve Girişim kapsamında gerçekleştirilen 3 adet uluslararası konferans sonrasında, HOPEFOR Girişimi nin geleceğini belirlemeye yönelik ABD New York ta bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Dominik Cumhuriyeti ile afet yönetimi alanında imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında 5 kişiden oluşan Dominik Cumhuriyeti heyetine verilecek olan köpekli arama kurtarma eğitimi verilmiştir. İlki Japonya da gerçekleştirilen Afet Yönetimi İşbirliği Diyaloğu İkinci Çalıştayı Başkanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Donör Destek Grubu (ODSG) nun Brüksel de gerçekleştirilen yüksek düzeyli toplantısına katılım sağlanarak Türkiye nin ODSG üyeliği açıklanmıştır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) kapsamında Azerbaycan da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansı nın devamı niteliğinde olan ve ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. AFAD ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Riskleri Azaltma Merkezi (UNISDR) işbirliği kapsamında yürütülen Batı Balkanlar ve Türkiye de Afetlere Dirençli Toplum Oluşturma Projesi ve Şehirler Dirençli Hale Geliyor Şehrim Hazırlanıyor Kampanyası çerçevesinde UNISDR temsilcilerinin de katılımıyla Gaziantep te çalıştay gerçekleştirilmiş ve Gaziantep Dirençli Şehir Plaketi almıştır. Başkanlığımız personeline AB Bakanlığı tarafından Taiex ve Twinning Mekanizmaları hakkında, AB Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Programı hakkında eğitimler verilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Acil Durumlar İşbirliği Çalışma Grubunun Ülke koordinatörlüğünü yürüten ülkemiz ev sahipliğinde çalışma grubunun toplantısı Haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Hyogo Çerçeve Eylem Planının uygulanmasının iyi örneklerini dünya kamuoyuna duyurmak ve ülkemizin okul güvenliği konusundaki başarılarını dünya kamuoyuna sunmak amacıyla UNISDR ile işbirliği içerisinde okul güvenliği projesi başlatılmıştır. Avrupa Afet Risk Azaltma Forumu (EFDRR) Yönetişim ve Hesap Verebilirlik Çalışma Grubuna ülkemiz başkanlık etmektedir. Bu kapsamda çalışma grubunun eylem planı üye ülkelerle paylaşılmış olup afet yönetişimi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. 10. Kalkınma Planı nda Öncelikli Dönüşüm Programlarından olan Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı (KAGEP) bileşenlerinden Acil ve İnsani Yardımların Etkinliğinin Artırılması (25. Programın 5. Bileşeni) AFAD ın sorumluluğundadır. Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan AFAD, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmamış, Haiti den Japonya ya, Şili den Myanmar a kadar yardım elini uzatmış; Libya, Tunus, Mısır ve Suriye de yaşanan toplumsal olaylarda acil ve insani yardım operasyonları gerçekleştirmiştir. 10. Kalkınma Planı nda yer alan söz konusu sorumluluk ile birlikte acil ve insani yardım konusunda ülkemizin etkinliğinin daha da artırılması amaçlanmaktadır. AFAD sorumluluğunda olan bileşene ilişkin ve tarihlerinde iki adet paydaş toplantısı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantılardan ilkine 14 kamu kurum ve kuruluşu ve 4 sivil toplum kuruluşu, ikinci toplantıya ise 15 kamu kurum ve kuruluşu ve 10 sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılmıştır. Acil ve İnsani Yardımların Etkinliğinin Artırılması bileşenine ilişkin hazırlanan beş yıllık eylem planı ve bu plan paralelinde hazırlanan performans göstergeleri tablosu ve maliyet tablosu paydaşlarımızla ve Kalkınma Bakanlığınca koordineli olarak hazırlanarak hayata geçirilmiştir dönemini kapsayacak 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Acil ve İnsani Yardımların Etkinliğinin Artırılması bileşenine ilişkin hazırlanan söz konusu tablolar ile bu alanda daha somut adımlar atmak ve uluslararası alanda acil ve insani yardıma ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki sistematiği sağlamak amaçlanmıştır. AFAD Stratejik Plan Faaliyetleri: Stratejik Plan ın yayınlanmasının ardından hedeflere ait eylemler oluşturulmuş ve bunun akabinde eylemlerin gerçekleşmelerine dair üst yönetime sunulmak üzere üçer aylık İzleme Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır. Buna ek olarak İzleme-Değerlendirme Sisteminin elektronik ortama aktarılması için Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi ile ortaklaşa çevrimiçi bir yazılım geliştirilmiştir. Başkanlığımızda ve il afet ve acil durum müdürlüklerinde Stratejik Planın özümsenmesi amacıyla planı bir bakışta özetleyen Stratejik Plan Haritası hazırlanmıştır.

16 14 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2013 yılı İdare Faaliyet Raporu Başkanlığımızla ilgili genel bilgileri, Başkanlığımız amaç ve hedeflerini, ilgili yıla ilişkin mali bilgileri, performans bilgilerini ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi aşamalarını içeren 2013 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara ve paydaşlarımıza gönderilmiştir sayılı Kanun ile il afet ve acil durum müdürlükleri Başkanlığımıza bağlanmıştır. Bu bağlamda il müdürlüklerinin Strateji Geliştirme Dairesi görev alanına giren konularda yetkinliklerin artırılması amacıyla Yeni Kamu Yönetimine Uyum Programı Strateji Geliştirme Eğitimleri düzenlenmiştir Mayıs 2014 ve Mayıs 2014 tarihlerinde iki dönem halinde gerçekleştirilmiş eğitimlerde; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme ve Stratejik Planlama, İç Kontrol, Harcama Süreçleri ve Ön Mali Kontrol ile Merkezi Yönetim Bütçe Süreci konuları anlatılmıştır. Başkanlığımız Stratejik Planı nda belirtilen ve AFAD misyonunun gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek üzere kurum performansının tespit edilmesi kapsamında belirlenen temel başarı kriterleri ve performans ölçütlerinin kurumlar bazında ölçülebilmesi için Kurum-Kuruluş Anketi geliştirilmiş ve internet sitemizde kurum-kuruluşların değerlendirmesine sunulmuştur. Aynı zamanda yıllarında meydana gelen afetleri yaşayan illerde yapılmış olan müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin memnuniyet anketleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır sayılı Kanun ile il afet ve acil durum müdürlüklerinin Başkanlığımız taşra teşkilatı olması nedeniyle yürütülen bazı konulara il müdürlüklerimizin de entegre edilmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda; AFAD Stratejik Planı na il müdürlüklerinin entegre edilmesi adına illerin plan, proje ve faaliyetlerini belirlemeleri ve il yıllık çalışma programları hazırlamaları istenmiştir. İl afet ve acil durum müdürlüklerinin uzmanlaşması amacıyla ön fizibilite çalışması yapılmış ve hangi konuda uzmanlaşmak istedikleri bilgisi alınmıştır. İl ziyaretleri ile illerimizin sorunları yerinde tespit edilerek bu sorunların çözümleri için görüş alışverişinde bulunulmuştur yılında Suriyeli misafirlerimizin durumlarını ortaya koyabilmek adına, öncesinde yapılmış olan anket verileri ve güncel veriler kullanılarak raporlar oluşturulmuş ve bu raporların basımı ile dağıtımı yapılmıştır. Bunlar; Suriyeli Misafirlerimiz Kardeş Topraklarında adlı raporda, Suriye de yaşanan karışıklıklardan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli misafirlerimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için kurulan barınma merkezlerinde ve bu merkezlerin dışında sunulan hizmetler, kamp kuruluşu ve yönetimi süreçlerini ve bu merkezlere ulusal ve uluslararası heyetler tarafından yapılan çalışma ziyaretleri anlatılmaktadır. Suriye den Türkiye ye Nüfus Hareketleri Kardeş Topraklarındaki Misafirlik adlı rapor, 2011 yılının Mart ayında başlayan iç karışıklar ve çatışma ortamı nedeniyle ülkemize gelen Suriyelilerin demografik, eğitim ve sosyoekonomik özelliklerini belirleyebilmek adına gerçekleştirilmiş olan saha araştırma sonuçlarını içermektedir. Bu çalışma çeşitli kentlerdeki kamplarda yaşayan Suriyeli misafirler ile kamp dışında çeşitli kentlerde yaşayan Suriyeli misafirleri kapsamakta olup, Türkiye deki Suriyeli misafirler hakkında şimdiye kadar yapılmış olan en kapsamlı ve en büyük ankettir. Raporda Türkiye ye sığınan Suriyelilerin birçok özelliği ve Türkiye deki yaşamlarının çeşitli yönleri hakkında bilgiler verilmektedir. Türkiye deki Suriyeli Kadınlar adlı rapor, hem geçici barınma merkezlerinde hem de barınma merkezleri dışında yaşayan Suriyeli kadınlar ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olan saha araştırması sonuçlarını içermektedir. Araştırma demografi, sosyoekonomik yapı, barınma, güvenlik, sağlık, eğitim, beslenme, su/temizlik ve gelecekle ilgili beklentiler konularında yazılmıştır. Raporda sorunlar Suriyeli kadınların gözünden çeşitli yönlerden ele alınmıştır yılı ilk 6 ayında Başkanlığımızca, son yıllarda ülkemizde meydana gelen en büyük afetlerden olan 2011 Van Depremi konusunda iki adet rapor yayımlanmıştır. Bunlar; 2011 Van Depremi Maliyet ve Harcama Analizi, Müdahale, İyileştirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi, AFAD Stratejik Planı kapsamında 2014 yılı içerisinde yayımladığımız iki adet rapor bulunmaktadır. Bunlar; Dünyanın Dört Bir Yanında Uluslararası Temaslar, Türkiye Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Araştırması, 6512 Sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen bütçenin kullanılmasının sağ-

17 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 15 lanması için Başkanlıklara duyurular yapılmıştır. Harcama birimlerinin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) konsolide edilerek hazırlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Başkanlıkların AHP revizyon talepleri ve ek bütçe talepleri Maliye Bakanlığına iletilerek takip edilmiştir. Harcama birimlerinden gelen kurum içi ya da kurum dışı tertipler arası aktarma talepleri değerlendirilerek yasal sınırlar içerisindeki ödenek aktarmaları daire başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Yasal sınırı geçen aktarma taleplerinin ise Maliye Bakanlığı ile koordinasyon yoluyla karşılanması ve aktarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır Yılı Program İzleme Raporunun (Tedbirler) 4. Dönem (Aralık) İzlemesi yapılarak Kalkınma Bakanlığının elektronik veri tabanına işlenmesi sağlanmıştır. Kanunla verilerek uygulanan bütçenin ilgili Daire Başkanlıkları ile Nakit Planının her ay yapılarak koordinasyon içinde uygulanması ve ilgili elektronik veri tabanına işlenerek Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir Yılı Yatırım Programı ve 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, tüm daire başkanlıklarına gönderilmiş ve uygulamada bu hususlara dikkat edilmesi istenmiştir. Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra hazırlanan 2013 Yılı Kesin Hesap kitapçığı Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Merkez ve taşra birimleri tarafından yatırım projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ile sonuçların ve uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Yatırım Projeleri Hazırlama, Uygulama ve İzleme Usul ve Esasları yürürlüğe konulmuş ve duyurusu yapılmıştır Yatırım Bütçesinin hazırlanmasına ilişkin süreç başlatılmıştır. TBMM Başkanlığınca sevk edilerek cevaplanmak üzere Başkanlığımıza tevdi edilen soru önergeleri, Başkanlığımızın ilgili birimlerine dağıtımı yapıldıktan sonra konsolidasyonu yapılarak cevaplanması sağlanmıştır. Başkanlığın, diğer idareler nezdinde cari ve yatırım bütçesi ile ilgili takibi gereken malî iş ve işlemlerinin koordinasyonu yapılmış, bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işleri yürütülmüştür. İlgili mevzuat çerçevesinde Başkanlığın e-bütçe ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS), Harcama Yönetim Sisteminde (HYS) yapacakları iş ve işlemlerinin aksamadan uygulanması hususunda harcama birimlerine danışmanlık yapılmıştır. Harcama birimlerine ait ödenek gönderme belgelerinin e-bütçe sisteminde onaylanarak Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü nde ya da il defterdarlık muhasebe müdürlüklerinde kullanılabilir duruma getirilmesi sağlanmıştır. Başkanlığımızın yılı Bütçe Çağrısı yapılmıştır. Başkanlığımıza ait güncel mali tablolar hazırlanarak her gün üst yönetime raporlanmaktadır. Yurtdışı Acil Yardım Harcamalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi çalışmaları Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordine edilmiştir. Kurumumuzda yeni kurulan çalışma gruplarının Devlet Teşkilatı Veri Tabanına (DTVT) geçişi sağlanarak yazışma kodlarının alınması gerçekleştirilmiştir. Daire Başkanlıklarından ve il afet ve acil durum müdürlüklerinden gelen çeşitli konulara ilişkin görüş taleplerinin cevaplandırılması sağlanmıştır. HUKUK MÜŞAVIRLIĞI Müşavirliğimizce takip edilen toplam 92 idari dava ile ilgili gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak ilgili mahkemelere gönderilmiş, duruşmalı davalara idareyi temsilen katılım sağlanmıştır. Başkanlığımız birimleri ve diğer kurumlardan gelen toplam 99 mevzuat (kanun, yönetmelik, protokol vs.) taslağı ve mütalaa talebine hukuki yönden görüş bildirilmiştir. Mahkeme kararı ile hüküm altına alınan icra yolu ile istenilen toplam 30 icra dosyasının ödemesi ile ilgili işlemler Müşavirliğimiz tarafından koordine edilmiştir. 659 sayılı KHK uyarınca hazine avukatları tarafından takip edilen toplam 10 hukuk davasının savunma örneği hazırlanmış bu davalarla ilgili bilgi ve belgelerin gereği yapılmak üzere hazine avukatlarına gönderilmesi sağlanmıştır. Başkanlığımız lehine sonuçlanan mahkeme kararlarıyla ilgili olarak ilgililerden yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin talep edilmesi işlemlerine başlanmıştır. Günlük Resmi Gazete ve TBMM yasama faali-

18 16 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU yetlerinin takibi yapılarak üst yönetim bilgilendirilmiştir yılı ikinci 6 ayında ve devamında yapılması planlanan projeler için ön çalışmalar yapılmış, AFAD personeline verilecek olan eğitimlerde kullanılmak üzere emsal yargı kararları derlenmiş; Yargı Kararlarının Uygulanması, Bilgi Edinme Kanunu, Resmi Yazışma Usul ve Esasları, Tebligat Hukuku vb. konuları ile ilgili altlıklar hazırlanmıştır. 24/04/2014 tarihinde il afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapmakta olan avukatlara ve illerde hukuk konularına bakan ilgili diğer personele afet hukukuna ilişkin bir eğitim düzenlenmiş olup katılımcılar, 6525 Sayılı Kanun ve Öncesi; Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi Bilgi Edinme Hakkı Yargı Kararlarının Uygulanması konularında bilgilendirilmiştir. Başkanlığımız birimlerinin yararlandığı mevzuat (kanun, KHK, yönetmelik, ulusal ve uluslararası antlaşmalar, bakanlar kurulu kararı, yönerge, tebliğ, ulusal ve uluslararası protokoller vb.) derlenmiş olup, basıma hazır hale getirilmiştir. PLANLAMA ve ZARAR AZALTMA DAIRESI BAŞKANLIĞI Toplam 27 ilde afet ve acil durum lojistik deposu kurulması; 2 ilde mevcut bulunan depoların tadilat ve tefrişat işlemlerinin yapılması ve 25 ilde yeni depo inşaa edilmesi söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamında 22 Lojistik depo inşaatı muayene, kabul ve devir işlemleri devam etmektedir. 3 ilde ise ihale süreçlerine başlanmıştır. Lojistik Depoların aktif duruma gelmesi için yapılan ihaleler ve süreçleri aşağıda belirtilmiştir: Depolamada kullanılacak Konteyner ve İç Teçhizatı alımı işi için üretim süreci tamamlanmış olup Konteynerlerin depolara sevkiyatı başlamıştır. Balıkesir Lojistik Deposu Bakım Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi devam etmektedir. Depoların İşletimi ihalesi yapılmıştır. Depolarda kullanılacak Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Bölgesel Afet Lojistik Depoları Yönetim Sistemi Alım İşi yapılmıştır. Bölgesel Afet Lojistik Depolarının Uzaktan İzlenebilmesi İçin Altyapı Kurulumu İşi ihalesi yapılmış olup yüklenici işe başlamıştır. Lojistik Depolar İçin Ağ Altyapı Kurulumu ve Donanım Temini İşi ihalesi tamamlanmıştır. Depolara konulacak çadırların sevkiyat iş ve işlemleri devam etmektedir. Afete Maruz Bölgelerin Koordinatlandırılması projesi kapsamında; 2014 yılı için TL bütçesi bulunan proje, Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi Projesi (TADYUS) ile birleştirilmiştir. Arşivimizdeki Yaklaşık adet Jeoteknik Etüt Raporu ve ekleri kroki/haritalar PDF formatında taranmıştır. Bu raporlara istinaden toplam yerleşim biriminde bulunan bazı alanlar için Bakanlar Kurulu nca Afete Maruz Bölge Kararı (AMB) alınmıştır. Raster ortamda bulunan AMB lerin sınırlarının sayısal (vektör) ortama aktarılmasını sağlayacak alt yapıya sahip yazılım, TADYUS Projesi kapsamında yapılan Harita Sayısallaştırılması ve Yazılım Alım İşi ihalesi yüklenici firma tarafından 2014 yılında teslim edilmiştir yılında başlamak üzere valiliklerin (il afet ve acil durum müdürlükleri) teknik elemanlarınca AMB lerin sınırları sayısallaştırılarak hazırlanacak yazılıma aktarılması işlemi gerçekleştirilecektir. Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi Projesi (TADYUS) kapsamında; Başkanlığımız arşivinde bulunan adet İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu ve eki adet pafta elektronik doküman haline getirilmiştir. Bilgisayar ortamına aktarılan bu paftaların sayısal (vektör) hale dönüştürülmesi ve CBS ne uyumlu olacak şekilde yazılımın geliştirilmesi Harita Sayısallaştırılması ve Yazılım Alım İşi ihalesi yapılmış olup yüklenici firma tarafından Haziran 2014 tarihinde teslim edilmiştir yılsonuna kadar, arşivimizde yer alan raporların tarama ve sayısallaştırma işlemleri 2014 içerisinde tamamlanacak olup çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden onaylanmış olarak arşivimize gelen 2013 ve 2014 yıllarına yaklaşık 8000 adet raporun tarama ve sayısallaştırma işlemlerinin yapılması gerekmekte olup, bu iş için yaklaşık maliyet TL olarak öngörülmektedir. Yukarıda bahsedilen iki proje Harita Sayısallaştırma ve Yazılım Alım İşi şeklinde birleştirilmiş

19 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 17 olup, bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte ülkemizin afetlere ilişkin kurumsal hafızasının bilgisayar ortamına aktarılması ve web tabanlı olarak sorgulanabilmesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Yapılan sayısallaştırma işi sonucu oluşturulan Sayısal Afet Arşivi ise yapılması düşünülen Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarına altlık veri teşkil edecektir. Risk Yönetimi Esaslarının Belirlenmesi Projesi (AFAD- JICA Teknik İşbirliği) kapsamında; Kısa dönemli Japon uzmanlar ile proje başlangıç raporu tamamlanmıştır. Japon uzmanlar tarafından pilot uygulama sırasında ihtiyaç olacağı düşünülen verilerin toplanması çalışmaları, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışma ekibi ile yürütülmeye başlanmıştır. 5 Mart 2014 günü Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nde, organize sanayi bölgelerinde yer alan tesislere yönelik İşletmeler Tarafından Yapılan Acil Durum Planları ve il müdürlüğünce hazırlanan Afet Risk Azaltma Planı, İş Süreklilik Planı (BCP), Toplum Süreklilik Planı (CCP) ve İlçe Süreklilik Planları (DCP) konulu bir seminer düzenlenmiştir. Proje kapsamında her yıl yapılması planlanan eğitimlerin ilki Nisan 2014 tarihleri arasında Japonya da gerçekleştirilmiştir. Eğitime Başkanlığımızdan 7 personel, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü den 2 personel ve Bursa Büyükşehir Belediyesinden 1 personel katılım sağlamıştır. Proje taban araştırması faaliyetleri Başkanlığımız ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için kısa dönemli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan çalışma ekibi ve kısa dönemli Japon uzmanlar tarafından, Yerel Afet Risk Azaltma Planı nın taslak içeriği belirlenmiştir.

20 18 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Çalışma Ekibi ve sektör uzmanları tarafından, deprem/tsunami, heyelan ve insan kaynaklı afetler için Risk Değerlendirme Kılavuzlarının taslakları hazırlanmıştır. Türkiye Afet Bilgi Bankası Projesi kapsamında; Başkanlığımız, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı nca yürütülmekte olan Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) projesinin amacı, afetlere karşı hazırlıklı olunması ve afet zararlarının azaltılması için kapasite geliştirilmesidir. Hâlihazırda ve ileriye dönük olarak afetlerle ilgili kaynakların bir araya toplanması, geçmiş ve bundan sonra kaydedilecek verilerin analiz edilebilmesi, böylelikle doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetler konusundaki araştırma ve çalışmaların daha da geliştirilip güçlendirilmesi en güçlü hedeftir. Doküman ve Analiz olmak üzere 2 Modül olarak tasarlanan TABB sistemi, ayrıca ileride yeni modüllerin eklenmesine elverişli bir şekilde tasarlanmıştır. Şekil 1. Sistem ana ekranı Doküman Modülünde bireylerde, kurumlarda ve kütüphanelerde elektronik ortamda bulunan (pdf, excel, word vb.) kitap, kurumsal raporlar, tez, makale, resim, video, sunu, sesli materyal, süreli yayınlar, engelsiz materyaller yer alacaktır. Elektronik ortamda bulunmayan bilgi kaynaklarının nereden elde edilebileceği gösterilerek sistemde yer almaktadır. Çalışma Ekibi içindeki planlama sorumluları tarafından kısa dönemli uzmanların yönlendirmesi doğrultusunda, taslak Yerel Afet Risk Azaltma Planı Kılavuzu hazırlanmıştır. Yılda 2 kez toplanmakta olan Ortak Koordinasyon Komitesi (JCC) 2. toplantısı ve proje bilgilendirme semineri 25 Haziran 2014 günü Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir. Şekil 2. Doküman modülü son kullanıcı ara yüzü Analiz modülünde ise afetler sonrasında elde edilen verilerin arşivlenmesi, bu verilerin istatistiki olarak analiz edilebilmesi, haritalandırılması ve rapor haline getirilebilmesi esastır.

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 212 -STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI- AFAD 212 2 TAKDİM 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz / 2016 - ANKARA SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde,

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (Temmuz 2014) 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı