ISCAT ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING 10 APRIL Sakarya University. Sakarya Turkey.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISCAT2015 1 ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING 10 APRIL 2015. Sakarya University. Sakarya Turkey."

Transkript

1 ISCAT ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING 10 APRIL 2015 Sakarya University Sakarya Turkey Honorary Chair Prof. Dr. Muzaffer ELMAS (Sakarya University, Rector) Organizing Commitee Prof.Dr. Arif BİLGİN (Chair) Assoc. Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR (Co-Chair) Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER Prof. Dr. Kadir ARDIÇ Assoc. Prof. Dr. Murat MAKARACI Assist. Prof. Dr. İhsan TOKTAŞ Assist. Prof. Dr. Ahmet C. KARAKAŞ Av.Taner ÜRKMEZ

2 SCIENTIFIC COMMITTEE Prof. Dr. Abdullah AYDINLI (Sakarya University) Prof. Dr. Ali Savaş ÇİLLİ (Selçuk University) Prof. Dr. Ali GÜNEŞ (Karabuk University) Prof. Dr. Atilla ARKAN (Sakarya University) Prof. Dr. Bedri GENCER (Yildiz Technical University) Prof. Dr. Celal TÜRER (Ankara University) Prof. Dr. Halil SAVAŞ (Pamukkale Universty) Prof. Dr. Hamza ATEŞ (Medeniyet University) Prof. Dr. M.Tahir YAREN (Yalova University) Prof. Dr. Mehmet Yücel AĞARGÜN (Medipol Universty) Prof. Dr. Murat PALA (Adıyaman University) Prof. Dr. Orhan ÇEKER (Necmettin Erbakan University) Prof. Dr. Remzi GÖREN (Dumlupınar University) Prof. Dr. Tevhit AYENGİN (Canakkale Onsekiz Mart University) Prof. Dr. Yahya FİDAN (Karabuk University) Assoc. Prof. Dr. Ali ARSLAN (Sakarya University) Assoc. Prof. Dr. Bilal BAŞ (Marmara University) Assoc. Prof. Dr. Hasan KAPLAN (Çanakkale Onsekiz Mart University) Assoc. Prof. Dr. Mahmut BİLEN (Sakarya University) Assoc.Prof.Dr. Osman Cankoy (Atatürk Teacher Training Academy) Assoc. Prof. Dr. Yunus ERYAMAN (Canakkale Onsekiz Mart University) Assist. Prof. Dr. Emine ŞENER (Ahi Evran University) Assist. Prof. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI (Marmara University) Assist. Prof. Dr. Gürkan ERGEN (Canakkale Onsekiz Mart University) Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali UĞUR (Yalova University) Assist. Prof. Dr. Sait TÜZEL (Canakkale Onsekiz Mart University) Assist. Prof. Dr. Sedat Yüksel (College of Applied Sciences Sohar) Assist. Prof. Dr. Semih ŞAHİNEL (University of Turkish Aeronautical Association) Assist. Prof. Dr. Şahban YILDIRIMER (Yıldırım Beyazıt University) Assist. Prof. Dr. Yasin PİŞGİN (Akdeniz University) Mehmet Emin AYDIN (University of Bedfordshire)

3 OVERVIEW OF THE SEMPOSIUM PROGRAM 10 April 2015 Friday 09:00 09:30 Registration 09:30 10:00 Welcome and Introduction 10:00 10:45 Keynote Speaker 1 10:45 11:15 Symposium Photo Session& Coffee Break 11:15 12:30 1. Parallel Session 12:30 14:30 Lunch 14:30 15:15 Keynote Speaker 1 15:15 15:30 Coffee Break 15:30 16:45 2. Parallel Session 16:45 18:00 3. Parallel Session 19:00 22:00 Symposium Dinner 10 APRIL 2015 FRIDAY 09:00 09:30 Registration 09:30 10:00 Welcome and Introduction Keynote Speaker 10:00 10:45 Tariq Ramadan (Main Hall) 10:45 11:15 Symposium Photo Session& Coffee Break

4 Paralel Session 11:15 12:30 Salon 1 Paper Title Authors Eleştirel Düşünmenin Ruh Sağlığı Üzerine Olan Etkileri Merih Bektaş Fidan KAD (Kritik Analitik Düşünme) Perspektifinden Sosyoloji ve Sosyoloji Öğretimi Eleştirel Teori Perspektifi ve Bazı Müslümanlık Tipolojileri Eleştirel Düşünme İzdüşümü Olarak Medya Okuryazarlığı Türk Eğitim Sisteminin Kritik Analitik Düşünme Açisindan İncelenmesi Ali Arslan Hür Mahmut Yücer Cahit Büyükanber, Murat Makaracı Ayşen Gürcan Paralel Session 11:15 12:30 Salon 2 Paper Title Authors Türk Toplumunda Sosyal Medyaya Eleştirel Bakış Eksikliği: Türk Troller Ve Trolleme Proje Yayınları Yakalama Teknikleri İle Medya Okuryazarlığı Ve Eleştirel Yaklaşımlar Capslerin Manipülasyon Gücü ve Empatiyi Yok Edişi Üzerine Eleştirel İnceleme Kritik ve Analitik Düşünme Odaklı Radyo Yayıncılığı Modeli Olarak AKRA Gül Dilek Türk, Bahar Tugen Yusuf Çifçi Esra Demirci Naim Güleç

5 Paralel Session 11:15 12:30 Salon 3 Paper Title Authors Crıtıcal-Analytıcal Polıce Offıcers Wıth Fıve Mınds Mehmet Murat Payam Learning At School İn Algeria Between Internalizing Data And Developing Critical Thinking Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Diyaliz Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi Critical Analysis Of Commercial And Political Ads İn Russia And Kazakhstan: Applications İn Education El Ouchdi-Miarli Ilhem Zoubida Nuriye Yıldırım Mehmet İshak Mazı, Hatice Günaydın, Nurdan Aksoy Gabit Bekakhmetov, Aigerim Korzhumbayeva

6 Paralel Session 11:15 12:30 Salon 4 Paper Title Authors Critical And Analytical Thinking Of İlknur Dede, Elif Globalization, The Financial Crisis And Pınar Başarır, Refi The Internal Conflicts To Analyse The Ratip Özlü Future Of The European Union The Effects Of Crıtıcal Thınkıng On The Success Of A Software Testıng Process Critical And Analytical Thinking For Searching The Connections Between The Economic Crisis, Rise Of Neo- Liberalism And The Hedonistic Consumerism Bir İşletmede Kalite Çemberi Yaklaşımı İle Süreç İyileştirme KAD İle Finans Sektöründe Yazılım Hatalarını En Aza İndirgeme Çözüm Süreci Fatma Molu, Ayşe Betül Karagöz Elif Pınar Başarır, İlknur Dede Baha Güney, Çağatay Teke, Merve Türk Ayşe Betül Karagöz ve Fatma Molu 12:00 14:30 Lunch 14:30 15:15 Keynote Speaker Assoc. Prof. Dr. Mohamed Mumtaz Ali (Main Hall) 15:15 15:30 Coffe Break

7 Paralel Session 15:30 16:45 Salon 1 Paper Title Authors Bilgiyi Edinme ve Kullanmada Kur an ın Eleştirel Düşünme Metodolojisi Ahmet Kurnaz Kaygı Kavramına Vahiy Yönelimli Kritik Analitik Yaklaşım Kritik Analitik Düşünme Fıkıh İlişkisi Kur an ın Muhataplarına Yönelttiği Soruların Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı İslam Hukuk Düşüncesinde Gelişim Ve Değişim İmkânı Ahmet Canan Karakaş Yusuf Şen Harun Savut Recep Özdemir Paralel Session 15:30 16:45 Salon 2 Paper Title Authors Gelenek ve Mitlerin Kaynağı Sözlü Tarihe Analitik Yaklaşılabilir Mi? - Halide Aslan Taşköprülüzade Şakâık Örneğinde Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi - İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan İnsanın Ne liği Ve Bilişsel Yapısı Üzerinden Yeni Dünya Düzeninde Toplum Mimarlığı Ve Metot Olarak Savaşlar Marifet Yolunda, Kalbe İnen Kandiller Bir Ferâset Örneği Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri Kritik Düşünme Ekseninde Empati ve Mahkûm İkilemi Nejdet Durak, Muhammet İrğat Mehmet Latif Bakış Murat Ayar Emine Şener, İhsan Toktaş

8 Paralel Session 15:30 16:45 Salon 3 Paper Title Authors Türkçe de Deyim ve Atasözleri Üzerinden Eleştirel Ve Analitik Suat Özer Düşünmeyi Anlamak Siyaset Algısında Gerçekten Hakikate ve İlke Temelli Siyaset Algısına Geçebilme Utku Aybudak Aracı Olarak Kolektif Önyargıdan Saf Bilince Konu Başlığında Eleştirel Düşünme Kavramı Geçen, YÖK Veri Tabanına Kayıtlı Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Farklı Değişkenlere Göre Sınıflandırılması Kampanya Yönetiminde Kritik ve Analitik Metodoloji: STK lar İçin Bir Süreç Yönetimi Modeli Leyla Karaca Süleyman Arslantaş, Ahmet Kurnaz Sedat Yüksel Paralel Session 15:30 16:45 Salon 4 Paper Title Authors Kritik Düşünme Perspektifinden Günümüz İnsanının Modern Teknoloji İle İlişkisi İleri Teknoloji Çalışmalarının Ülke Tehdidine Etkilerinin Analizi (Psikolojik Savaş) In-Door Radon Gas Exposure Values And Canser Prevelance İn Sakarya Determination Of The Evaluation Criteria Weights For A Commercial Communication Satellite Program By Using AHP Method Diagnosis Of Parkinson s Disease Using Rotation Forest Algorithm Halil Savaş, Zinnet Karakaş Türkay Dereli, Zehra Ünal Cemil Örgev, Sinan Serdar Özkan, İsmail Gümüş M.Mehmet Nefes, M.Mustafa Zor, Taha Tetik, Dr. Şenol Gülgönül Ayşegül Sağlam, Ayşe Betül Gezeroğlu, Elif Şeflek, Murat Gök

9 Paralel Session 16:45-18:00 Salon 1 Paper Title Authors Ahmet Kurnaz, Öğretmen Adaylarının Eleştirel Süleyman Düşünmeye İlişkin Algıları Arslantaş Öğrencilerin Analitik Düşünme Becerisinin Gelişimi Üzerine Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları İle Algıladıkları Mesleki Etik İlkelerin İncelenmesi Eleştirel Düşünce ve Eğitim Uygulamaları Düşünme Becerileri: Kritik Düşünme ve Öğretimi Harun Çelik, Cansu Gürpınar, Nazmiye Başer, Sibel Erdoğan Birsel Aybek, Nilgün Sakar Cahit Büyükanber, Murat Makaracı Mehmet Murat PAYAM Paralel Session 16:45-18:00 Salon 2 Paper Title Authors Nitelikli Yaşam Kalitesinde Kent Planlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Yasemin SOLMAZ Kritik-Analitik Düşünce (KAD) Ve Peyzaj Proje Süreci Türkiye'de Sosyal Konut Politikalarına Analitik Bir Bakış Konutlarda Taşıyıcı Sistem Malzemesi Seçim Kriterleri: Safranbolu Örneği Mesih Mehmet Paşa Külliyesinde Sembolizm Nurhan KOÇAN, Ahmet ERGÜN Abdulkadir Altınsoy Mustafa Esat Güneş, Emin Şengün Cemile Feyzan Şengün

10 Paralel Session 16:45-18:00 Salon 3 Paper Title Authors İstihdam Ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Hüseyin Uzun, Güçlendirilmesi, Sorunlar Ve Çözüm Mehmet Sarıbıyık Önerileri Sakarya daki Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Problem ve Çözüm Yollarının Araştırılması Sakarya ili Mesleki ve Teknik Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Mesleki ve Teknik Eğitimde Yönetim, Öğretmen Yeterlilikleri, Öğretim Faaliyetleri ve Sektörle İşbirliği Metin İpek,Mehmet Sarıbıyık Zafer Tatli, Mehmet Sarıbıyık Yusuf Çay,Mehmet Sarıbıyık 19: Symposium Dinner

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN:2146-5975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2014/1 Sayı: 1 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Düzce University Institute of Social Sciences Sahibi/Owner

Detaylı

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL National Education Yaz / summer 2014 yıl/year 43 sayı/number 203 Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences Üç Ayda Bir Yayımlanır/Published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ *

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi 7 GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd.

Detaylı

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO 122301044 FATMA ŞEYDA YILDIZ 1 Sınıfında 1. sıra %10 a girdi 2012-2013 Güz 3,73 3,73 BESYO 122301041 TUĞBA SÖNMEZ 1 Sınıfında 2.

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TARİH ASİL 2 SEHER YAĞCI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

343 HALİL ERKOÇ Erkek 148,845 ANTRENÖRLÜK 1.ÖĞR

343 HALİL ERKOÇ Erkek 148,845 ANTRENÖRLÜK 1.ÖĞR 459 Hasan SONUÇ Erkek 195,241 ÖĞRETMENLİK 129 FATMA KARDEŞ Bayan 184,66 ÖĞRETMENLİK 497 FİKRİ ÇIĞ Erkek 180,373 ÖĞRETMENLİK 214 Elif Karabulut Bayan 178,29 ANTRENÖRLÜK 1.ÖĞR 462 Mustafa Serkan Güçlü Erkek

Detaylı

NUMARA AD SOYAD Danışman Öğretim Üyesi 1030126558 Metehan BİNGÖL 1030126580 Hasan Sercan YAMAN. Prof.Dr.Veysel ÖZCEYHAN 1030126644 Yunus Emre ERDEN

NUMARA AD SOYAD Danışman Öğretim Üyesi 1030126558 Metehan BİNGÖL 1030126580 Hasan Sercan YAMAN. Prof.Dr.Veysel ÖZCEYHAN 1030126644 Yunus Emre ERDEN NUMARA AD SOYAD Danışman Öğretim Üyesi 1030126558 Metehan BİNGÖL 1030126580 Hasan Sercan YAMAN Prof.Dr.Veysel ÖZCEYHAN 1030126644 Yunus Emre ERDEN 1. sınıf 2.öğretim 1030126654 Mehmet Özkan BAYRAM 1030126676

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Perspectives of Undergraduate Students at Balikesir University on Names and Naming Today Üniversitesi Öğrencilerinin

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİLGİ KATALOĞU

MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİLGİ KATALOĞU MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİLGİ KATALOĞU MİMARLIK BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı: Prof. Dr.Nesrin Dengiz Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr.Nezih R. Aysel Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr.Burcu

Detaylı

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz herkesi çocuklardan yana taraf olmaya çağırıyoruz I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ KONGRE PROJESİ Çocu ların Cumhuriyeti için çocuk hakları Çocuk Vakfı Broşür Dizisi : 21 Kongre Broşür

Detaylı

Sıra ADI SOYADI BRANŞI

Sıra ADI SOYADI BRANŞI 2015 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SIRAMATİK SONUÇ KONTROL LİSTESİ 1 BERRAK KOMŞU Almanca 17 Arifiye / Arifiye Fen Lisesi Kaynarca - Kaynarca Anadolu Lisesi 2 GÜLŞEN SARIMEHMET Almanca 295 Serdivan

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I İşletme 1020115049 MEHMET ALAGÖZ Prof.Dr. Şaban UZAY Genel Muhasebe I İşletme 1020115095 MEHMET İLGÜZ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖĞRETMEN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2.

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2. 1 623 MUARREM CİVİL 89,9 GİRESUN A 6 26 ANKARA 2 388 VELAT AKSAL 88,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 3 562 SERDAR TARIK TABAK 88,7 KARABÜK B 6 26 ANKARA 4 232 EDA KARAGEDİK 87,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 5 524 HÜSEYİN

Detaylı