DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım."

Transkript

1 DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü kullanılmaktadır. Bu sözcük database içerisinde istediğin herhangi bir table'da ki kayıtları senin kullanımına açacaktır. Yazılışı: SELECT ( virgüllerle ayrılmış alan adları veya * kullanılır ) FROM Tabloismi '-- Musteri tablosunda ki tüm alanlar geri döndürülür. SELECT * FROM Musteri SQL-2 Where cümleciği kullanmak Where kullanımı ver tablolarını sorgulayarak geriye sınırlı sayıda kayıt döndürmenizi sağlar. Mesela: müşteri kayıtlarını içeren bir veri tablomuz var ve siz belirli müşterilerin bilgilerini getirmek istiyorsunuz O zaman where cümleciğini Select ifadenize eklemelisiniz: SELECT * FROM Musteri WHERE SoyAdi = 'Yorulmaz' Bu ifade müşteri tablomuzda ki tüm kayıtlarda soyadı Yorulmaz olanları bulur ve geriye döndürür. Eğer tüm kayıtlardan soyadı sadece 'C' harfi ile başlıyanları bulmak istiyorsanız: SELECT * FROM Musteri WHERE SoyAdi LIKE 'C%' Bu yazılışın üstekinden farkı eklenen LIKE anahtar kelimesi ve % işaretidir. % işareti joker karakteridir ve LIKE anahtar kelimesine beni gördüğün zaman ne olursa olsun farketmez manasındadır. Yukarıdaki Select ifadesinde sadece Soyadı C ile başlayanlar geri döndürülmektedir. SQL-3 Insert ile Kayıt Ekleme Database'den nasıl kayıtlar seçilerek uygulamamıza aktarıldığını gördük. Şimdi de veritabanına nasıl kayıt ekleneceğini öğrenelim. Insert ifadesi şöyle kullanılır; INSERT INTO Tabloismi (Alanadı1, Alanadı2, Alanadı3) VALUES ('Değer1','Değer2','Deger3') Tabloismi veritabanında ki tablonun adıdır. Bu tabloya kayıt eklenmek istendiğinde tablo içerisinde ki Alanadı1, 2,... alanları birbirini karşılayan values (deger1, 2, 3,...) değerleri ifade içerisine sırayla yazılımalıdır.

2 '-- Aşağıda ki kod Musteri tablosuna, VALUES bilgileri ve bu verileri karşılayan alan adları ile bir kayıt ekler. INSERT INTO Musteri (Adi,SoyAdi,Cinsiyeti) VALUES ('Tamer','Yorulmaz','Erkek') SQL-4 Update ile Kayıt Güncelleme Update ifadesinin yazılışı şöyle: UPDATE Tabloadı SET Alanadı1=Deger1 WHERE AlanAdı2 = Deger2 Bu örnek yazılışı farklı şekilde de düşünebiliriz: Eğer Where koşul cümlesini kullanmayacaksak tabloda ki tüm kayıtlar update güncelleme işlemine tabi tutulacaktır. Alanadı1 ve Alanadı2 aynı kolon olabilir. Deger1 ve Deger2 string için '' işareti içerisine alınır sayı için ise tırnak kullanılmaz. '-- Bu Update ifadesi SoyAdi "Yorulmaz" olan müşterilerin adını "Ali" olarak günceller. UPDATE Musteri SET Adi = 'Tamer' WHERE SoyAdi = 'Yorulmaz' SQL-5 Delete Kayıt Silme Delete ifadesinin yazım şekli: DELETE * FROM Tabloadı WHERE Alanadı = Deger Kullanımı SELECT ifadesinde olduğu gibidir. Kayıtları silmenin en iyi yolu normal SELECT ifadesi gibi kullanarak doğru kayıtları seçtikten sonra SELECT kelimesi yerine DELETE kelimesini yazmaktır. '-- Soyadı Yorulmaz olan müşterileri siler. DELETE * FROM Musteri WHERE SoyAdi = 'Yorulmaz' SQL-6 GROUP BY ASP dosyalarımızda Veritabanımızdaki kayıtları listelediğimiz bölümleri GROUP BY komutu ile istediğimiz kategoride gruplaya biliriz. Örneğin; dbornek adlı Veritabanımızın içerisinde tblornek isimli tablomuz ve bunun içerisinde Ad, Soyad ve Yaş alanları olsun. Kayıtları Adlarına göre gruplamak istediğimizde aşağıdaki gibi bir komut cümleciği yazabiliriz. SELECT * FROM tblornek GROUP BY Ad; SQL-7 BETWEEN...AND Bu SQL ifadesini bizim belirleyeceğimiz aralığa göre kayıtlarımızı süzmek için kullanabiliriz. Örneğin;

3 dbornek adlı Veritabanımızın içerisinde tblornek isimli tablomuz ve bunun içerisinde urun, fiyat ve tarih alanları olsun. Kayıtlar arasından belirlediğimiz tarih arasındaki kayıtları seçebilmek için bir komut cümleciği yazabiliriz. SQL-8 LIKE Tablolardan Seçtiğimiz kayıtları sıralamak için kullanılır. Örneğin: SELECT * FROM tblornek WHERE ad LIKE 'E%'; Bu örneğimiz içerisindeki % işareti E harfinden sonra gelen harflerin ve uzunluğunun önemsiz olduğunu gösterir. Yani tblornek tablosu içerisindeki adı E ile başlayan ve uzunluğu önemli olmayan tüm adları seçmiş oluruz. Buna göre tablomuz aşağıdaki gibi oluşur. Örneğin: SELECT * FROM tblornek WHERE ad LIKE '%M?N'; Bu Örneğimizde kullanılan? işareti bir karakter yerine geçer. Bu karakterin türü önemli değildir. O halde SQL cümlemizi açarsak; tblornek tablosu içerisindeki ad alanları içerisinde, önceki karakterleri önemli olmayan son harfi N, ondan öncesinde herhangi bir karakter kullanılan ve onun öncesinde M harfi olan kayıtları bana göster. (Üff amma da uzunmuş yahu!). tblornek tablomuzu hatırlarsak buna uyan kayıt hangisidir? Elbetteki Egemen kayıdı değil mi? Yani bunun sonucunda tablomuzun yeni hali yine yukarıdaki gibi olur, değişmez. SQL-9 COUNT Bir tabloda seçili alan içerisindeki değerleri sayar. Bunu özellikle siteniz için yapacağınız anket uygulamalarında, anket için verilen oyların sayımında kullanabilirsiniz. Bir tabloda seçili alan içerisindeki değerleri sayar. Bunu özellikle siteniz için yapacağınız anket uygulamalarında, anket için verilen oyların sayımında kullanabilirsiniz. Örnek-1: SELECT COUNT(evet) AS ToplamEvet FROM tblanket; Bu Örneğimizde yazımıza girişte bahsettiğim gibi bir anket uygulamamız olsun ve bu anket uygulamamızın da tablosunun isminin tblanket olduğunu varsayalım. Ayrıca bu örneğimizin içerisinde de AS komutunun kullaışını öğrenmiş olalım. Şimdi gelelim SQL cümlemizin tercümesine. tblanket tablosu içerisinde evet alanındaki değerleri topla, AS komutu ile oluşturulan ToplamEvet değişkeninin içerisine aktar. Örneğin Anket uygulamamızın konusu olarak evet ve hayır seçenekleri bulunuyorsa, COUNT ve AS komutlarını kullanarak ne kadar oy verildiğini bulabilirsiniz. Buna göre aşağıdaki tablomuzu bir inceleyelim. id evet hayır Anket örneğimizde Anket Formundan gelen value(değer) ların 1 ifade ettiğini varsayarak, SQL cümlemizi hem evet, hem hayır için kullanırsak sonuçta karşımıza ToplamEvet in değeri 4, ToplamHayır ın değeride 2 olarak çıkacaktır. SQL-10 MAX Tablo içerisinde seçilen sayısal bir alan değerinin en büyüğünü bulur. Örnek-1: SELECT MAX(yas) FROM tblornek GROUP BY ad;

4 tblornek adında bir tablomuz olsun, yazmış olduğumuz SQL cümlesinde tblornek tablosundaki yas alanında, yaşı en büyük olanı seç. Tabi bir de GROUP BY komutunu kullandık. Bunun amacıda; tblornek tablosundaki yas alanında, yaşı en büyük olanların sayısı fazla ise, onları ad larına göre grupla. Bu na göre tablomuz nasıl bir görüntü alır? Aşağıda... tblornek tablosu: 1 Egemen Mede 22 Sql cümlemizden sonra SQL-11 MIN Tablo içerisinde seçilen sayısal bir alan değerinin en küçüğünü bulur. Örnek-1: SELECT MIN(yas) FROM tblornek GROUP BY ad; tblornek adında bir tablomuz olsun, yazmış olduğumuz SQL cümlesinde tblornek tablosundaki yas alanında, yaşı en küçük olanı seç. Tabi bir de GROUP BY komutunu kullandık. Bunun amacıda; tblornek tablosundaki yas alanında, yaşı en küçük olanların sayısı fazla ise, onları ad larına göre grupla. Bu na göre tablomuz nasıl bir görüntü alır? Aşağıda... tblornek tablosu: 1 Egemen Mede 22 Sql cümlemizden sonra SQL ile Top List Mantığı <b>bir veri tabanından değeri en yüksek belirli sayıda kayıt okutma:</b> Bir veri tabanı düşünün, elinizde binlerce kayıt var. Ama siz, hit i en yüksek ilk 10 kaydı okutup ötesi ile muhatap olmak istemiyorsunuz; İşte böyle bir durumda, şu SQL cümleciği yardımımıza yetişiyor: SELECT TOP 10 * FROM tblveritablom WHERE grup=5 ORDER BY hit DESC, id DESC; Dikkat edilmesi gereken nokta, bu cümlecik ile Veriler sıralandığında, 10 kayıt seçilmesi. Ancak kesin sonuç, seçilen kayıtların ilk 10 unun diğer kayıtlardan bariz olarak ayrılması ile mümkün. Aksi halde işe yaramaz. Örneğin,Veri Tabanı Yönetici yazılımı ilk 15 kayıt için ayırt edici bir unsur bulamazsa, hepsi eşit diye ilk 10 kayıt yerine tüm kayıtlar listeler. Bundan dolayı da sıralama yan cümleciğinin(order BY ) kayıtları bariz olarak sıralayacak şekilde seçilmesi gerekir

5 1. data kontrolü ile: BU SQL KOMUTLARINI NASIL KULLANACAĞIM Private Sub Form_Load() ' * karakteri sonu ne olursa olsun anlamındarır. örnek f ile başlayan isimler gibi Data1.RecordSource = "SELECT * FROM kisisel where ad like '" & ad.text & "*'" Data1.Refresh End Sub 2. dbgrid üzerinde sorgu sonucu liste nasıl alınır. Arkadaşlar hatırlarsaınız dbgrid kontrolü veri erişimi olarak data kontrolü kullanır. Bundan dolayı data kontrolüne yapılan sorgularsın sonucunda dbgrid nesnesi de bu sorgu sonucundaki kayıtları gösterecektir. Liste alırken data kontrolüne sorgu yazmanız yeterlidir. 3. nesneler için SQL kullanma eğer nesne kullanarak veri tabanı açılmış ise; örnek: set dosya=opendatabase(curdir & \ogrtakip.mdb ) set tablo=dosya.openrecordset( kisisel ) şimdi yukarıdaki bölme sql komutlarını nasıl koyacağız. Set tablo=dosya.openrecordset ( select * from kisisel where ad like & ad.text & * ) Gibi örnek vererek sorunuza cevap verebilriz.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir.

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir. Eğer bana bilgisayar kullanımını haklı gösterecek tek bir şey şey derseniz, hemen Veritabanı derim. Veri-işlem. Ve ister telefon defterinizi oluşturun, ister firmanızın demirbaş envanterini tutun, Microsoft

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 5 482BK0078 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL) Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr [ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr BGA Bilgi Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti bilgi@bga.com.tr www.bga.com.tr Sayfa 1 İçindekiler 1) HTTP... 3 a) SSL Nedir? HTTPS...

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı