TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI. Eğitim Dökümanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI. Eğitim Dökümanı"

Transkript

1 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Şubat-2011 TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI Eğitim Dökümanı Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1

2 Veri Giriş Genel Açıklama TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI GiriĢ: TAKBİS, Merkezi sistem yapısında kurulu Tapu Kadastro Bilgi Sistemidir. TAKBİS isletmesel yapı gereği, TAKBİS içinde değerlendirilecek olan Tapu Sicil Bilgileri bu yazılım tarafindan sayısallaştırmaktadır. Sayısallaştırmanın temel prensibi, klasik anlamda saklanan, günlenen verilerin TAKBİS kurallarına uygun bir şekilde, parametrize edilerek ve bilgi sistemi mantığına uygun bir şekilde veri tabanına aktarılmasıdır. Mülkiyet bilgileri ve buna bağlı sahiplik, haklar, mükellefiyetler çok hassas ve önemli bilgilerdir. TAKBİS için yapılan Tapu Sicil Verilerinin sayısallaştırılması çalışması, defterlerde-belgelerde bulunan kayıtlarin bilgisayara aktarılması çalışmasından ziyade, bu kayıtların çözümlenmesi, mevzuati alt yapısının kurulması, parametrik bir yapıya kavusturulması, farkında olunan, olunmayan hataların tespiti vb.. uzmanlık gerektiren bir çalısmadır. Kullanılan Kısaltmalar: TAKBİS: Tapu Kadastro Bilgi Sistemi TSM: Tapu Sicil Müdürlüğü KM: Kat mülkiyeti Kütüğü AT: Ana taşınmaz BB: Bağımsız Bölüm KOM: Kamu Orta Malları Sicili Tapu Bölümü: Taşınmaz, Şerh, Beyan, İrtifak, İpotek, Muhdesat, Teferruat, Eklenti vb. Taşınmazı ve üzerindeki hak ve mükellefiyetleri tanımlayan her bir bilgi alanı. Sayısallaştırma Prosedürü: Sayısallaştırma prosedürünün yaşatılması en önemli konudur. Bu prosedür,sırası ile... SayısallaĢtırılacak verilerin analizi Mahalle/Köy listelerinin hazırlanması Kat irtifaklı parsellerin tespiti Kat irtifaklı parsellerin kat mülkiyeti kütüklerine idarece taşınması Diğer kurumlardan nakil ile gelmiş taşınmaz ve resmi senet kayıtlarının çıkartılması Çalışma proğramı, öncelikli mahalleler, mahalle/kütük paylaşımı Tapu Sicil Müdürlüğüne veya Çalisma alanina özgü farkliliklar varsa tespiti, önlem alınması Yevmiye defterine bir çok taşınmazı ilgilendiren yevmiyelerde bir taşınmazın cilt-sayfa bilgisinin yazılması engellenecek (güncelleme çalışmaları için) Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 2

3 Operatörlerin eğitimi Genel prosedürün ve önemin anlatılması Özet Mevzuat bilgisi Canlı uygulamaların yapılması Aziller sicili, KOM, KM, AT, BB girişleri Şerh-beyan-İrtifak-İpotek girişleri ve şablon tanımlarının anlatımı Tapu bölümleri arasında ilişkilerin kurulması Güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağı Ana kütüklerin sayısallaģtırılması (BaĢka Müdürlüklerde olanlar dahil) Taşınmaz Bilgileri Malik Bilgileri serh, Beyan Bilgileri İrtifak Hakki Bilgileri İpotek Bilgileri İpotek Hareketleri Muhdesat Bilgileri Teferruat Bilgileri Daimi Müstakil Haklarin sayısallaģtırılması Üzerine tesis edilen ana Taşınmazın sayısallaştırılması İrtifak hakları hanesindeki üst hakkının sayısallaştırılması DMH ile ana Taşınmaz arasinda ilişkinin kurulması Kamu Orta Mallari sicilinin sayısallaģtırılması Kat mülkiyeti kütüklerinin sayısallaģtırılması Taşınmaz Bilgileri Ana taşınmaz ile ilişkinin kurulması Malik Bilgileri Şerh, Beyan Bilgileri İrtifak Hakki Bilgileri İpotek Bilgileri İpotek Hareketleri Muhdesat Bilgileri Teferruat Bilgileri Eklenti Bilgileri Aziller Sicilinin sayısallaģtırılması Azleden kişi/tüzel kişi bilgileri Azledilen kişi/tüzel kişi bilgileri Azil belgesine ait tarih, no, noter bilgileri Vekalet belgesine ait tarih, no, noter bilgileri Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 3

4 Resmi senet ve/veya tescil istem belgesinden kimlik bilgilerinin sayısallaştırılması Veri kontrollerinin yapılması Mabat sayfa varmı? (hiç bir şekilde olmaması lazım) Hisse kontrolü (yazım hatasımı, yanlış/hatalı tescilmi) Arsa pay-payda kontrolü (eksik bb mü, yazım hatasımı) İstirak Grub kontrolü Tanim kontrolleri Parametrik yapıya geçis kontrolü vb. Yazım hataları Şablon tanımlarının kontrolü Yevmiye kontrolü (Red yevmiyeleri hariç bütün yevmiyelerin sistemde bulunması zorunlu) Hatalı, Eksik verilerin düzeltilmesi Göz kontrolünün yapılmasi Bilgisayardan çıkan Sayısallaştırma raporu ile orjinal kütük kaydı arasindaki varsa farklılıkların tespiti, düzenlenmesi Kadastro Entegrasyonuna engel Hatalı kayıtlarin gözden geçirilip, varsa hataların tespit edilmesi Yüzölçümü kontrolü (imar değişikliği, yola terk, yoldan ihdas, tevhid, ifraz vb. işlem görmüş kayıtlarda (km ye geçmiş ise km kütüğünden) birebir kontrol) Mabat sayfa kontrolü Çift ada-parsel kontrolü Güncellemelerin takibi Yevmiye kontrolü Eksik yevmiyelerin tespiti Red yevmiyelerinin tespiti ve sisteme girilmesi Verilerin TSM tarafindan onaylanmasi. Sayısallaştırma Süresince Dikkat Edilecek Temel Noktalar: Ana Taşınmazların sayısallaştırılması bitmeden kat mülkiyeti kütüklerine geçilmemelidir. Sayısallaştırma kütük bazında değil, Taşınmaz bazında olmalıdır. Bir Taşınmaza ait bütün bilgiler sayısallaştırılmadan baska bir Taşınmaza geçilmemelidir. Mabat sayfalardaki bilgiler için bilgisayarda kayıt oluşturulmamalı, bu sayfaların bağlı olduğu en üst sayfa kaydına bilgiler girilmelidir. Şerh, beyan, İrtifak ve İpotek bölümleri arasında ilişkilerin kurulması konusunda çok dikkat etmek ve mevzuata ve yapılmış olan isleme aykırı bir veri seti olusturulmamlıdır. Bir Taşınmaz sayısallaştırıldığında o Taşınmazla ilgili btün tapu bölümlerinin sayısallaştırılması ve ilişkilerinin yapılması tek bir operatör tarafindan yapılmalıdır Operatörlerin aynı Taşınmaz üzerinde farklı işlemler (güncelleme hariç) yapması engellenmelidir. Bir ana Taşınmaza ait bütün kat mülkiyeti kayıtları (bağımsız bölümler) bitmeden baska bir ana Taşınmaza ait bagımsız bölümler sayısallaştırılmamalıdır. Veri kontrol sorgulamaları belirli periyodlarla, sürekli yapılmalı ve tespit edilen hata hemen düzeltilmelidir. Hata düzeltme islemi daha sonraya bırakılmamalıdır Veri tabanının yedeği her gün için alınmalı ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Görevden ayrılan operatör için veri tabanındaki kullanıcı kaydı hemen temizlenmelidir Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 4

5 Operatörler kendi şifrelerini baskalarına vermemelidir. TAKBİS merkez birimince yapılacak kontroller öncesi bütün veri blogu gözden geçirilmeli, Hatalı-eksik kaydın olmaması gözetilmelidir. Resmi senetde kimlik bilgisi bulunamayan kişiler için edinme nedeni gözden geçirilmeli, bir önceki işleme ait resmi senedi olan edinmeler için bir önceki resmi senedi tespit edilip kimlik bilgileri girilmelidir. Veri tabani üzerinde operasyonlar TAKBİS merkez birimlerince yapılmalıdır Tecrübeli olmayan kisilerce veri tabanına müdahale edilmemelidir. Yeni karşılaşılan, sablonlarda tanımı olmayan; şerh-beyan-irtifak hakkı olduğu durumda TAKBİS merkez birimi bilgilendirilmelidir. Yeni mahalle kaydı açmadan önce mutlaka TAKBİS merkez birimi ile koordineli çalısilmalıdır. Ekranlardaki, zorunlu alanlar TAKBİS için mutlaka gerekli alanlardır. Bu alanlara ait verilerin kütüklerde bulunmaması halinde arşiv desteği kullanılacaktır. Veri Giris Kütük Seçim Veri girişi yapılacak kütügün tipi seçilir. Kütük tipi, mahalle/köy ve cilt no seçmek zorunludur. KAT MÜLKĠYETĠ GĠRĠġĠ Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 5

6 ZABIT KÜTÜĞÜ GĠRĠġĠ KAMU ORTA MALI GĠRĠġĠ Yesil buton ile seçilen mahalleye ait kullanıcının girdiği cilddeki önceden girilmiş kayıtlar dahil Ana Kütük giriş ekranına dökülür. Butonu ile kütük seçimi ekranından çıkılır. Bu ekranda sadece kullanıcının bağlı olduğu kuruma ait mahallelere ait bilgiler görüntülenir. kullanıcının başka kuruma ait veri sayısallaştırması durumunda kurum değiştir fonksiyonunu çalıştırılması gerekir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 6

7 Ana Kütük Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 7

8 Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 8

9 Taşınmaz ve Mülkiyet Bilgileri TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Yeni Kayıt Ekleme Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Kayıt Silme Butonu Vazgeç Butonu Kaydet Butonu Yeni Kayıt eklemek için, sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Sayfa Mah./ Köy Adi Otomatik olarak ilk girişte seçilen mahalle/köy ismi olarak otomatik gelir. Taşınmazın bulundugu mahalle cildin mahallesinden farklı ise (özellikle ana kütük tipinde olan kütüklerde karşılaşılır) bu alanda yeniden mahalle/köy seçmek gerekir. Sayfa numarası girilir. Taşınmaz Tipi, Pafta, Ada, Parsel Mevkii, Sokak, Yüzölçüm bilgileri girildikten sonra sag tarafta bulunan Ana Taşınmaz Niteligi kısmına Tapu Kütügünde ne yazıyorsa aynısi yazılır. Alt taraftaki combo box içinden Taşınmaza ait girilen nitelige uygun nitelik tipi belirlenir. Yüzölçümü bilgisi Hektar-Metre Kare-Desimetre Kare olarak ayrı ayrı yazılabildigi gibi, Metre cinsine çevirilerekde yazılabilinir Bu bölümde parsel numarası, nitelik ve yüzölçümü ile birlikte sayfa numarası zorunlu alanlardır. Bir kuruma (Tapu Sicil Müdürlügü) ait aynı kütük tipinde birden fazla aynı mahalle-cilt-sayfa numarasına ait Kayıt girilemez. Birden fazla aynı mahalle-ada-parsel veya mahalle-parsel veya sadece parsel kaydının girilmemesi için, mabat sayfalardaki verilerinde o mabat sayfanın bağli oldugu en üstteki sayfaya ait olarak Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 9

10 sayısallaştırılması gerekir. Uygula tusuna basılır. MÜLKĠYET BĠLGĠLERĠ Ekle tuşuna basılır Malik Tipi, Adı, Soyadı, baba Adı, Cinsiyeti Payli mülkiyet ise Hisse Pay ve Payda bilgileri İştirakli ise İstirak Grup Numarası girilir Edinme nedeni listeden seçilir ve son olarak Tesis Tarih / Yevmiye bilgileri girildikten sonra Toplam Hisse'nin % 100 olup olmadigi kontrol edilir. Hisseler Mutlaka % 100 olmak zorundadır eğer % 100 degilse mutlaka Pay / Paydalarda bir yanlışlık var demektir. Kaydet Uygula butonlarına basılarak islem tamamlanır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 10

11 Şerh Beyan Yeni Kayıt Ekleme Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Kayıt silme Butonu Vazgeç Butonu Uygula Butonu Yeni Kayıtı Ġptal Et Kaydet Yenile SERH BEYAN BĠLGĠLERĠ Sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Serh/Beyan Sablonu bölümünden listeden seçilmek suretiyle ilgili serh seçilir Serh/Beyan Sablon detayı buna baglı olarak otomatik olarak gelecektir. Tesis tarihi,tesis Yevmiyesi, Eger pasifse Terkin tarihi, Terkin Yevmiyesi, Baslangiç tarihi bilgileri girildikten sonra Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 11

12 Kaydet tusuna basılır. Dikkat Edilmesi Gereken Konular: Serh/Beyan Sayısallaştırma bu kapsamda en fazla dikkat edilmesi gereken bölümlerden birisidir. TAKBİS de bir Taşınmazın eksik, Hatalı olması durumundan daha da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple Şerh-beyan kaydi sayısallaştırılmadan önce mutlaka mevzuati tanımının yapılması ve buna uygun Sablon kaydının seçilmesi çok önemlidir. Seçilen Sablon tanımından sonra kütükde yazılı olan Serh-beyan metni aynı şekilde, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan "Metin" alanına yazılmalıdır. Bu alanda yer alan bilgiler parametrize edilerek Tesis Tarihi, Tesis Yevmiyesi, Terkin Tarihi, Terkin Yevmiyesi, Baslanğiç Tarihi, süre değerleri vb..bilgiler ekrandaki alanlara yazılmalıdır. Sayısallastırılan Şerh, beyan kaydının ilgilendirdiği tapu bölümü çok önemlidir. Şerh, beyan hangi tapu bölümünü ilgilendiriyor ise o tapu bölümündeki ilgili Kayıt ile ilişkilendirilmesi gerekir. ġerh BEYAN MALĠK BĠLGĠLERĠ Sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Kisi Tipi, Adı, Soyadı, Cinsiyeti, Baba Adı, Payli Mülkiyetse Hisse Pay/Payda İştirakli ise İştirak No bilgileri girilir.yine sol tarafta bulunan için Orta tafata bulunan Kaydet tuşuna basılır ve son olarak iki tabloyuda kaydetmek Uygula tusuna basılır. ĠLĠġKĠLENDĠRME Çizelge üzerindekilerin hepsi ile seçili ġerh/beyanı iliģkilendir. Çizelge üzerindeki tüm var olan iliģkileri kaldır. Çizelge üzerinden seçilenler ile seçili ġerh/beyanı iliģkilendir. Çizelge üzerinden seçilenlerin iliģkilerini kaldır Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 12

13 Çizelgede sadece iliģkili tapu bölümlerini göster Çizelgede iliģkili yada iliģkisiz tüm tapu bölümlerini göster Sayısallastırılan Şerh, beyan kaydının ilgilendirdiği tapu bölümü çok önemlidir. Şerh, beyan hangi tapu bölümünü ilgilendiriyor ise o tapu bölümündeki ilgili Kayıt ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu sebeple Şerh, beyan kaydının hangi tapu bölümünü ilgilendiriği mutlaka araştırılmalı ve buna uygun ilişkinin kurulması gerekmektedir. Güncelleme işlemi yapan operatörün Şerh, beyan, irtifak, ipotek gibi tapu bölümlerine sahip Taşınmazlarda çok dikkatli olması, ilişki yapılan kaydin pasife düşmesi bekleniyor ise ilişkilendirilmiş Kayıtlarında pasif yapılması veya yeni bir kayda ait oldular ise o kayda yeniden ilişkilendirilmeleri gerekmektedir. Bir Şerh, beyan kaydı İlişki tipleri ekranında belirtilen radio butonlardaki (Rehin, rehin alacaklisi, Kişi, Tüzelkişi, Şerh beyan, Şerhbeyan Malik, İrtifak, İrtfak Malik, Mülkiyet, Muhdesat, Muhdesat Malik) bölümler ile ilişkilendirilebilinir. Bu noktada operatörün çok dikkatli ve Alan Uzmanı desteği alarak Sayısallaştırma yapması şarttır. İlişki yapılması gereken Kayıtlar daha sonra tespit edilebildiği için ilişkisi yapılması gerekenleri ilişkilerinin yapılması zorunludur. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 13

14 İrtifak Yeni Kayıt Ekleme Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Kayıt Silme Butonu Vazgeç Butonu Kaydet Butonu Yeni Kayıtı Ġptal Et Kaydet Yenile ĠRTĠFAK BĠLGĠLERĠ Sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır. İrtifak Şablonu kısmından listeden seçmek suretiyle ilgili irtafak seçilir. Metin kısmina kütükteki bilginin Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 14

15 aynısı yazılır. Tesis Tarihi, Tesis Yevmiyesi, baslangıç tarihi bilgileri girilir eger pasifse Terkin tarihi, Terkin yevmiyesi, Bitis tarihi, Gün, Ay, Yil bilgileri girildikten sonra Sol tarafta bulunan Kaydet tusuna basılır. İrtifak hakkı metni bir metin içinde birden fazla irtifak hakkını tanımlayabilir. Bu durumda cümle aynı yapı ile kullanılıp, her iki irtifak hakkının ayrı ayrı parametrize edilmesi gerekir. İrtifak hakkının Sablon seçiminde mutlaka kütükde yazılı halinin mevzuati karşılığının tespit edilmesi gerekir. ĠRTĠFAK MALĠK BĠLGĠLERĠ Sag tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Kisi Tipi, Adı, Soyadı, Cinsiyeti, Baba adı, Payli Mülkiyetse Hisse Pay/Payda bilgileri İstirakli ise istirak Numarası girilerek yine sag tarafta bulunan iki ekranıda kaydetmek için Orta kısımda bulunan kaydet tuşuna basılır ve her Uygula tusuna basılır. BAĞLI MÜLKĠYET BĠLGĠLERĠ İrtifak Hakları Taşınmaz veya Mülkiyet üzerine kurulur, İntifa hakkı veya kişisel geçit, Kaynak Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 15

16 hakkı gibi haklar mülkiyet bilgileri ile ilişkilendirilmesi gerekirken arzi (araziyi ilgilendiren) irtifak haklarının ilişkisinin yapılmaması gerekir. İlişki yapılması gereken Kayıtlar daha sonra tespit edilebildiği için ilişkisi yapılması gerekenleri ilişkilerinin yapılması zorunludur. Rehin REHĠN BĠLGĠLERĠ Ekle tuşuna basıldıktan sonra asağıdaki bölümler doldurulur; Harf : Her rehin icin Tapu Kütügünde bir harf verilir. Ipotek Miktarı: Bu alana İpotegin miktarı yazılır Para Birimi: Combo box tan seçilmek suretiyle para birimi ne ise o seçilir. Derece: Kütükte yazan derece yazılır Sıra: Sıra numarası girilir Vade: Vade ay olarak ne kadar ise o yazılır. (MUK: Mukaveledeki Gibi, SÖZ: Sözleşmedeki Gibi) Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 16

17 Faiz: Faiz bilgisi FBK (Fetki Bildirilinceye kadar) veya % kaç ise kütükten girilir. Tesis Yevmiye: Yevmiye numarası yazılır Tesis Tarihi: Tarihi yazılır Düşünceler: Kütükte yazan metin aynen buraya yazılır. Eger rehin pasifse Pasif rehin yazan kısımda bulunan Kutucuk isaretlenir Terkin Yevmiye ve Terkin tarihi bilgileri girilir Bir hisseye ait aynı derece-sira da birden fazla rehin kaydi olamaz. Sayısallaştırma sirasinda bu durumun kontrol edilmesi zorunludur. REHĠN ALACAKLILARI Ekle tusuna basılır Kişi Tipi: Combo Box tan seçilmek suretiyle Kişi veya Tüzel Kişi seçilir. Adı/Ünvanı bilgileri: Kişi ise Adı, Soyadı, Baba Adı, Cinsiyeti bilgileri Tüzel Kişi ise Adı/Ünvanı bilgileri girilir. Alacak Miktarı: Otomatik olarak gelir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 17

18 REHĠN DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Rehinde degişiklik varsa bu ekrandan girilerek degişiklik yapılır. kaydet Uygula denir. Rehnin düsünceler hanesinde yazan ve rehin ile ilgili hareketleri bir cümle içinde yansıtan bilgiler bu ekranda parametrize edilir. Operatör öncelikle hangi türden bir değişiklik olduğuna karar vermeli ve buna göre "Rehin Değisiklik Türü" nü seçtikten sonra parametrize ettiği bilgileri ekrana girmelidir. Bu aşamada birden fazla değisiklik bir metinde yasatilabildiği için operatörün bir metni iki değişiklik olarak ayırmasi gerekebilir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 18

19 Teferruat Ekle tuşuna basıldıkten sonra aşağıdaki bölümler doldurulur Teferruat Tipi : Teferruat Tipi Sağ tarafta bulunan ok tusuna basılır ve Combo box'tan seçilir. Teferruat tarifi : Kütükte yazılan tarif aynen buraya yazılır Miktar : Miktarı yazılır Miktar Birimi : Miktar Birimi adet, sayi vb. gibi bilgiler olabilir buraya yazılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 19

20 Deger : Teferruatın değer bedeli yazılır. Deger Birimi : para birimi seçilir Tesis Tarihi : tarih bilgisi girilir Tesis Yevmiyesi : yevmiye bilgilesi girilir Eger Pasifse Terkin Tarihi, Terkin Yevmiyesi Bilgileri de girildikten sonra Kaydet Uygula butonlari ile islem bitirilir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 20

21 Muhdesat MUHTESAT BĠLGĠLERĠ Sol Tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Muhdesat Tipi : Sag tarafta bulunan ok yardımı ile Combo Box'tan secilir. Muhtesat tarifi : Seçilem Muhtesat Tipinin ayrıntılı açıklaması yazılır (Örn: Agaç ise ne agacı oldugu kaç adet oldugu vb. gibi) Tesis Tarihi : Tesis edildigi tarih yazılır Tesis Yevmiyesi : Yevmiye numarası yazılır Sol tarafta bulunan Kaydet tuşuna basılır. MUHTESAT MALĠK BĠLGĠLERĠ Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 21

22 Sag tarafta buluna Ekle tuşuna basılır Kişi Tipi : Combo Box'tan secilir Adı Soyadı : Adı ve soyadı bilgileri yazılır Cinsiyeti : Cinsiyeti Combo Box'tan seçilir Baba Adı : Baba adı yazılır Hisse Pay/ Payda : Paylı Mülkiyet ise Hisse Pay/Payda iştirakli ise iştirak Numaraları yazılır Sag Tarafta bulunan kaydet tuşuna basılır. Son olarak ortada bulunan Uygula tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 22

23 Kat Mülkiyeti Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 23

24 Taşınmaz ve Mülkiyet Bilgisi TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Her bir bağımsız bölüm bir ana Taşınmaz üzerine inşa edilmektedir. Ana Taşınmazı daha önceden sayısallaştırılmış olan bir kat mülkiyetinin kaydı sayısallaştırılabilir. Bu yüzden öncelikle ana Taşınmazların sayısallaştırılmasının bitmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında ana Taşınmaz kaydının mutlaka kat mülkiyeti, kar irtifaki (resen) isimli kapanma nedenleri ile kapanmış olması şarttır. Kapanma nedeni bu kapanmalardan farklı olan veya hiç kapanma nedeni olmayan ana Taşınmazlar yukardaki ekranda sorgulanamaz. Ekranda mahalle, ada, parsel seçerek Kayıt bulunur ve kat mülkiyeti sayfasindaki ana Taşınmaza ait bilgiler (mahalle,ada,parsel, yüzölçümü, niteliği, ciltno, sayfano) ile kontrol edilir. Ekranda görünen bilgilerle kat mülkiyeti sayfasında görünen bilgiler aynı ise yesil butona basılarak çıkılr. Bu bilgileri aynı olmayan Kayıt seçilip ana Taşınmaz olarak belirlenmemelidir, böyle bir durumda yanlış parsel üzerine bagimsız bölüm yerleşeceğinden zemin hiyerarşisi tamamı ile bozuk yapılandırılmış olur ve arsa pay-payda testinden geçilemez. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 24

25 Pafta, Ada, Parsel, Yüzölcüm ve Nitelik bilgileri Ana Taşınmaz seçimi yapıldığı için otomatik olarak gelir ve operatör herhangi bir değisiklik yapamaz. Hata var ise ana Taşınmaz kaydına dönülmeli ve hata giderildikten sonra bu ekrana geri dönülmelidir. Sol tarafta bulunan Ekle tusuna basılır BB No, Kat, Zemin, Blok, Giris, Arsa Pay/Payda ve Nitelik bilgileri girilir. Kaydet Uygula tuslarına basılır. Bir parsele ait bütün bagımsız bölümler girildikten sonra Arsa Payı kontrolü tuşuna basılır ve Pay ve Paydanin 1/1 olup olmadığı kontrol edilir. Arsa pay-payda değeri 1/1 değil ise: Olasi Hata1: yanlış parsel üzerine bagimsiz bölüm insa edilmis olabilir. Zemin hiyerarsisi bozuktur. Olasi Hata2: Operatör arsa pay/payda değerini yanlış girmis olabilir. Olasi Hata3: Eksik/fazla bagimsiz bölüm sayısallaştırılması olabilir. Olasi Hata4: Kütükdeki orjinal arsa pay/payda değeri yanlış yapılmış olabilir. Bu durumda bir düzeltme yapılamaz. Rapor olarak bilginin saklanması gerekir. MÜLKĠYET BĠLGĠLERĠ Ekle tuşuna basılır Kisi, Adi, Soyadi, baba Adı, Cinsiyeti, paylı Mülkiyet ise Hisse Pay/ Payda iştirakli ise iştirak Grup No, Edinme nedeni Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 25

26 Tesis Tarih/Yevmiye ve edinme Açıklama bilgileri girilerek kaydet Uygula tuslarına basılır. Tüzel kişi girişinde mutlaka Tüzel Kişi tipi seçilmelidir. Yeni bir Tüzel Kisi tipi ile karşılaşılırsa TAKBIS merkez birimi ile irtibata geçilmelidir. Veri tabanında direk bir tip ataması yapılmamalıdır. Bir hissenin mutlaka aktif tarih ve yevmiyesi olmak zorundadir. Kütükde bulunamayan değerler için belgesine inmek gerekir.hisse kontrol kutusu %100 gösterdiği vakit hisse oranlarında hata yok demektir. Edinme Nedeni Sablonda bulunmayan edinmeler için TAKBIS merkez birimi ile koordinasyone geçilip, EDİNME taniminin yapılması sağlanmalıdır. Hisse oranlarında hata olasılıkları: Olasilik 1: Operatör yanlış pay/payda sayısallaştırmış olabilir. Olasilik 2: İstirak grublarında iştirak numarasını yanlış yorumlamış ve sayısallaştırmış olabilir. Olasilik 3: Kaydın orjinalinde hata olabilir. Terkin işlemi yapacakken Aktifmi işareti kaldırılır ve Terkin Tarihi ile Terkin Yevmiyesi değerleri girilir. Bir hissenin terkin edilmesi öncesi, o hisse üzerine ilişkilendirilmiş İpotek, serh, Beyani İrtifak hakkı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hisse terkin edilir ve yeni malik' e geçmesi beklenen ipotek, Şerh, beyan vb. bir tapu bölümü aktif kalır ise pasif hisse üzerinde olacakları için TAKBİS' e geçtiklerinde Hatalı işlem yapılmasına neden olabilecektir. İstirak Gruplarının Sayısallaştırılması: Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 26

27 Bir Taşınmaz Üzerinde 2 tane iştirak ve 2 tane de iştirak dışı malik olduğunu varsayalım: A, B, C kişileri bir iştirak ve toplam hisse pay/paydaları 1/4 olsun, iştirak harici olan D Sahsının hissesi 1/4 olsun ve E,F,G,H kişileri de ikinci iştiraki 1/4 hisse ile olusturmuş olsunlar. Diğer iştirak dışında kalan kişi olan I nin ise hissesi 1/4 olsun. Bu durumda Kişiler ve istirak numaraları ile pay/payda değerleri aşağidaki gibi sayısallaştırılmalıdır. KiSi Hisse Ġstirak No A 1/4 1 B 0/1 1 C 0/1 1 D 1/4 E 1/4 2 F 0/1 2 G 0/1 2 H 0/1 2 Özetle, iştirak grublarına numara tayini yapılmalı ve iştirakin toplam pay/paydası iştirak içindeki sadece 1 kisiye verilecek diğerlerine 0/1 değeri girilecektir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 27

28 Serh Beyan TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekranında girilen Şerh beyan ekrani gelir Burada Eklenmek istenen Yeni Şerh/Beyan varsa Ekle tusuna basılarak eklenir. Çok dikkat edilmesi gereken konu sayısallaştırılacak olan Serh, beyanın mevzuati tanımının bilinmesi ve buna tam olarak karşılık gelen Sablon tanımının Serh/Beyan Sablonunda olmasıdır. ġerh BEYAN MALĠK BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekranında girilen Serh Beyan malik Bilgileri ekranı gelir Burada eklenmek istenen varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 28

29 İrtifak ĠRTĠFAK BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekraninda girilen İrtifak ekranı gelir Burada Eklenmek istenen Yeni İrtifak varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. ĠRTĠFAK MALĠK BĠLGĠLERĠ Burada Eklenmek istenen Yeni Malik varsa Ekle tuşuna basılarakeklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 29

30 Rehin REHĠN BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekraninda girilen Rehin ekrani gelir Eklenmek istenen Yeni Rehin varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. REHĠN ALACAKLILARI Eklenmek istenen Yeni Rehin Alacaklısı varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 30

31 REHĠN DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Rehinde değişiklik varsa değiştir denilerek değistirilir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 31

32 Teferruat Ana Kütük ekraninda girilen Teferruat ekrani gelir Burada Eklenmek istenen Yeni Teferruat varsa Ekle tusuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 32

33 Muhdesat Ana Kütük ekraninda girilen Muhdesad ekrani gelir Burada Eklenmek istenen Yeni Muhtesat varsa Ekle tusuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 33

34 Eklenti Previous Top Next Ekle tusuna basılırdiktan sonra asağıdaki bölümler doldurulur; Eklenti tipi: Eklenti Tipi Combo Box'tan bakılarak listeden seçilir. Eklenti tarifi: Eklenti Tipinde seçilen Tipe ilişkin açıklama kısmı buraya yazılır. Tesis tarihi: Tesis Tarihi yazılır. Tesis Yevmiyesi: Tesis Yevmiyesi girilir. bilgiler girildikten sonra Kaydet Uygula tuslarına basılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 34

35 Nüfus NUFUS BĠLGĠLERĠ Daha önceden girilmiş bir sayfadaki kişilerin kimlik bilgileri bu ekran üzerinden Resmi senede bağımlı olarak tamamlanır Eğer Kayıt fazla ise yukarıda yer alan Adı,Soyadı,Baba Adı,Edinme,Yev.Yılı,Başlangç Yev,Bitiş Yev. Kriterleri doldurularak Kaydet ve Uygula tuşlarına basılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 35

36 Kamu Orta malı Previous Top Next Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 36

37 Kamu Orta malı Sicili Yeni Kayıt Ekleme Butonu Vazgeç Butonu Kayıt Silme Butonu Uygula Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Yazdır Yeni Kayıtı iptal Et Help Kaydet çıkıģ Yenile Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 37

38 Eke butonuna basıldıktan sonra asağidaki islemler yapılır Cilt No : Cilt Numarası yazılır Sayfa No : Sayfa numarası yazılır Mah/Köy Adı : Combo Box'tan mahalle veya köy Adı seçilir Ada : Ada numarası girilir Parsel : Parsel numarası girilir Hektar-Metrekare-Desimatrekare : Yüzölçümü bilgisi Hektar-Metre Kare-Desimetre Kare olarak ayrı ayrı yazılabildigi gibi, Metre cinsine çevirilerekde yazılabilinir Bu bölümde parsel numarası, nitelik ve yüzölçümü ile birlikte sayfa numarası zorunlu alanlardır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 38

39 Nitelik Bilgisi : Kütükte yazan Nitelik Bilgisi buraya yazılır Alt tarafta bulunan Combo Box'tan üstte yazdığımız nitelik doğrultusunda ona uyan nitelik seçilir. Kaydet ve Uygula butonlarına basılarak işlem kaydedilir. Azil Kayıtları Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 39

40 Giriş Aşamaları Previous Top Next Yeni Kayit Ekleme Butonu Yenile Kayıt Silme Butonu Vazgeç Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Uygula Butonu Yeni Kayıtı iptal Et Yazdır Kaydet Help Ekle tuşuna basıldıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılır TSMYE GELĠġ Belge Tipi : Belgeyi veren Kurum Combo Box'tan seçilir. Teslim Tarihi : Noter belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğünce Teslim alındığı tarih yazılır Saat : Tapu Sicil Müdürlüğüne belgenin geldiği saat yazılır. AZĠL BELGELERĠ Düzenleyen Noter : Belgeyi hangi noter düzenlediyse ayrıntılı olarak buraya yazılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 40

41 Tarih : Noterin düzenlendiği tarih yazılır No : Numarası girilir AZLEDEN Kişi Tip : Combo Box'tan Kişi Tipi Seçilir. Vekalet Veren Adı/Ünvanı : Vekaleti veren kişinin veya Tüzel Kişinin Adı/Ünvanı yazılır Soyad : Soyadı Yazılır Cinsiyeti : Combo Box'tan cinsiyeti seçilir Baba Adı : Baba Adı Yazılır AZLEDĠLEN Kişi Tip : Combo Box'tan Kişi Tipi Seçilir. Azledilen Adı/Ünvanı : Azledilen kişinin veya Tüzel Kişinin Adı/Ünvanı yazılır Soyad : Soyadı Yazılır Cinsiyeti : Combo Box'tan cinsiyeti seçilir Baba Adı : Baba Adı Yazılır Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 41

42 VEKALET BELGESĠ Düzenleyen Noter : Düzenleyen Noter yazılır Tarih : Belgenin verildiği tarih girilir No : Numarası girilir KISIT Kısıt : Kısıt olup olmadığı buraya yazılır Taşınmaz Sorgu Rapor Sorgulamayı Çalıstır Kayıt Silme Butonu Hepsini Seç Secimi Ġptal Et Rapor TaĢınmaz Raporu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 42

43 Help Secmeden çık Mahalle/Köy : Combo Box'tan sorgulanacak mahalle seçilir. Ada No : Eğer sadece 1 ada sorgulanacaksa bu bölüme Ada Numarası yazılır Parsel No : Ada numarasına bağlı ilgili parsel numarası yazılır Cilt No : Cilt Numarası yazılır Sayfa No : Sayfa numarası yazılır Kütük Tipi : Combo Box'tan Kütük tipi seçilir. Son Olarak Sorgulamayı çalıştır butonuna basılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 43

44 Rapor Previous Top Next Taşınmaz Raporu alınacak bölümün üzerine gelinir ve butonuna basılır. Taşınmaz Raporu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 44

45 TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Taşınmaz raporu Veritabanına girilen bütün Kayıtların kontrol edildiği yerdir. Kontrol mekanizması bir işin en önemli aşamasıdır. Bu kontrolde gözden kaçırilan Hatalı Kayıtlar aynı şekilde TAKBİS'e aktarılacaktır.bu yüzden bu rapor son derece dikkatlice ve sabırla kontrol edilmelidir. Kontrol Tapu Kütüğü-Bilgisayar-Taşınmaz Raporu üçlemesi ile hep beraber karşılaştırılarak kontrolü 3 yönden yapılmalıdır Bulunan Hatalı Kayıtlar kırmızı kalemle çizilmelidir Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 45

46 Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 46

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu,

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Yabancı Para Alacağından Dolayı Geçici Şerh Tesisi işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişleri yapılır. Başvuruya Ait

Detaylı

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir.

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi temsilcilerinin

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN. İlhan DENKLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN. İlhan DENKLİ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü YAZAN İlhan DENKLİ Başvuru Fişleri ekranında talep edilen imar işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, ilgili alanlarının bilgi girişi yapılır. Başvuruya

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır butonuna basılır MERNİS de kayıtlı

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Azil işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır, butonuna basılır. MERNİS de

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.24.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.24.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran Adı-Soyadı bölümüne ilgili mahkeme kararı yazılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) kısmında

Detaylı

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir.

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Firma temsilcisi

Detaylı

1.2.ANONİM ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ.. 17 1.3. KOOPERATİF ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 32 1.4.LİMİTED ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ...

1.2.ANONİM ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ.. 17 1.3. KOOPERATİF ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 32 1.4.LİMİTED ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 1.FİRMA TESCİL İŞLEMLERİ.2 1.1.ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ........4 1.2.ANONİM ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ.. 17 1.3. KOOPERATİF ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 32 1.4.LİMİTED ŞİRKETLERİNDE

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin kimlik belgeleri. ilişkin belge. düzenlenmiş

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin kimlik belgeleri. ilişkin belge. düzenlenmiş İFRAZ (ayırma); Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın, düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

OTURMA (SÜKNA ) HAKKI; bir evin tümünde oturmak veya onun belli bir kısmını kullanmak hakkıdır.

OTURMA (SÜKNA ) HAKKI; bir evin tümünde oturmak veya onun belli bir kısmını kullanmak hakkıdır. OTURMA (SÜKNA ) HAKKI; bir evin tümünde oturmak veya onun belli bir kısmını kullanmak hakkıdır. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi ve lehine hak tesis edilecek şahsın veya yetkili

Detaylı

2-)Yetki belgesi ve imza sirküleri. düzenlenmiş

2-)Yetki belgesi ve imza sirküleri. düzenlenmiş FERDİLEŞME; Yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve işyerlerinin ya da kooperatif amacına uygun ise arsa nitelikli taşınmazların kooperatif üyeleri adlarına tescil işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

İNTİFA HAKKI, bir kişinin taşınmazından bir başkasının en fazla hayatı boyu olmak üzere tamamıyla yararlanma ve kullanma hakkıdır.

İNTİFA HAKKI, bir kişinin taşınmazından bir başkasının en fazla hayatı boyu olmak üzere tamamıyla yararlanma ve kullanma hakkıdır. İNTİFA HAKKI, bir kişinin taşınmazından bir başkasının en fazla hayatı boyu olmak üzere tamamıyla yararlanma ve kullanma hakkıdır. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi veya yetkili

Detaylı

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri İPOTEK; doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İpotek tesisinden sonraki bir zamanda ipotekle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu örnek işlem bedel

Detaylı

SATIŞ, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir.

SATIŞ, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. SATIŞ, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi ve alıcının veya yetkili temsilcilerinin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

İntifa hakkı sahibinin veya yetkili temsilcinin kimlik belgesi. 4-) Zorunlu deprem sigortası Bina nitelikli taşınmazlarda

İntifa hakkı sahibinin veya yetkili temsilcinin kimlik belgesi. 4-) Zorunlu deprem sigortası Bina nitelikli taşınmazlarda İNTİFADAN KANUNİ MİRASÇILAR DIŞINDAKİLERE FERAGAT; intifa hakkı sahibinin bu hakkından, kanuni mirasçısı olmayan kuru mülkiyet sahibi lehine belli bir bedelle ya da bedelsiz olarak feragat etmesidir. GEREKLİ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) TAPU SORGULAMALARI DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Web Servisi Kullanım Kılavuzu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 1) IlGetir()... 5 2) IlceGetir(int IlId)... 6 3) Getir(int

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GİRİŞ Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin geçiş hükümleri gereği modernizasyon planı vermiş olan onaya tabi gıda işletmelerinin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU Uygulamaya Kullanıcı adı+ Şifre veya E-İmza Giriş Yapılır. Tescil İşlemi Linkine Basılır. Anonim Şirket Kurmak için Tıklayınız Linkine

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU 16.08.2010 İÇİNDEKİLER 1. ORKÖY İŞLEMLERİ... 2 2. YABANCILAR İÇİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA... 4 a. 99 ile Başlayan TC Kimlik

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır.

Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır. Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır. Sisteme giriş ana ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir Yeni Şirket Başvuru İşlemleri : Mersis Modülü => Tescil Başvuru alt sekmesi

Detaylı

HASTA ORDER İŞLEMLERİ

HASTA ORDER İŞLEMLERİ Hasta Order İşlemleri ekranı ayaktan ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve hizmetlerin sistem üzerinden kaydedilmesi ve hemşireler tarafından uygulanması amacı ile kullanılmaktadır.

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS BİREYSEL

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Numarataj KBS Hakkında MapCodeX Numarataj KBS; verilerin veri

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

İkinci yol olarak ekranın sağ alt köşesinde bulunan küçük ekrandan Yeni Başvuru bölümü mouse ile çift tıklanır, Başvuru Monitörü ekranı açılır.

İkinci yol olarak ekranın sağ alt köşesinde bulunan küçük ekrandan Yeni Başvuru bölümü mouse ile çift tıklanır, Başvuru Monitörü ekranı açılır. Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır butonuna basılır MERNİS de kayıtlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM (Gemi Kayıt) Gemi Geliş/Gidiş Bilgilerinin İletilmesi ÖNEMLİ: Geliş işlemi yapılacak olan gemiler için, aşağıdaki sırayla işlem yapılması gerekmektedir. Bilgilerin geminin limana

Detaylı

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek muayeneye başlanır. Anamnez Toplu Metin sekmesinde kullanıcı

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ HASTA ARAMA 1- Hastanın adı soyadı tam veya bir kısmı yazılır. 2- Hasta adı tam yazılarak arattırılmak istenirse tam seçeneği veya kısmi seçeneği seçilerek ad ve soyadın bir kısmı yazılır aramayı başlat

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

E-Okul Öğrencilerini Belirleme Kriterleri

E-Okul Öğrencilerini Belirleme Kriterleri E-Okul Öğrencilerini Belirleme Kriterleri 2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren tüm öğrencilerin verileri e-okul sistemine girilmeye başlanmıştır. Ancak bazı okullar teknik yetersizlik ve başka nedenlerden

Detaylı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTAPU, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol şartlarını sağlayan resmi kurumların güncel tapu ve kadastro verilerine Android ve IOS tabanlı cep telefonlarından

Detaylı

TKGM E-ARŞİV, YETKİ BELGELERİ, VEKALETNAME PROJESİ

TKGM E-ARŞİV, YETKİ BELGELERİ, VEKALETNAME PROJESİ TKGM E-ARŞİV, YETKİ BELGELERİ, VEKALETNAME PROJESİ KULLANIM KILAVUZU Doküman No : 01 Yayın Tarihi : 23 Şubat 2015 Revizyon No : V02 Revizyon Tarihi : 23 Şubat 2015 1 İçindekiler 1) Belgeyi oluşturan kurumun

Detaylı

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında düzenlenen yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimine ait e-yolluk hazırlama kılavuzu Hatasız ve hızlı

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

DIŞ LİNK ÜZERİNDEN TEDARİKÇİ TESCİL İSTEĞİ TANIMLAMA

DIŞ LİNK ÜZERİNDEN TEDARİKÇİ TESCİL İSTEĞİ TANIMLAMA DIŞ LİNK ÜZERİNDEN TEDARİKÇİ TESCİL İSTEĞİ TANIMLAMA Tedarikçi Tescili dış linkinden giriş yapıldığı zaman; tedarikçi özet bilgilerinin girişinin yapılacağı ekran açılmaktadır. Bu ekran üzerinden, tedarikçi

Detaylı

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8

Detaylı

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATiF KURULUSU Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında yapabileceğiniz işlemler listelenir. Kooperatif kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

SGB.NET SİSTEMİ ÜZERİNDEN OPERASYONEL PLAN GİRİŞİ

SGB.NET SİSTEMİ ÜZERİNDEN OPERASYONEL PLAN GİRİŞİ SGB.NET SİSTEMİ ÜZERİNDEN OPERASYONEL PLAN GİRİŞİ uygulama.sgb.gov.tr adresine girişi yapıldıktan sonra ana ekranda yer alan Organizasyon ve Planlama modülü seçilir. Bu modül altında Operasyonel plan alt

Detaylı

MMO Asansör Tablet Kullanım Dokümanı. Uyarılar

MMO Asansör Tablet Kullanım Dokümanı. Uyarılar MMO Asansör Tablet Kullanım Dokümanı Uyarılar 1) Dokümanı baştan sona okumanızı tavsiye ederiz. Bazı ipuçları mevcuttur. 2) Tablet yazılımı sadece sahadaki kullanıma yöneliktir. Onaycının onaylaması tablet

Detaylı

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU 1. Adım: Oturumu aç Butonunun üzerini tıklayın. 2. Adım: Kullanıcı adı ve parolanızı ilgili kutucuklara yazın ve Enter tuşuna basın. 3. Adım: 1 Kullanıcı adı ve şifrenizi

Detaylı

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ Açık Öğretim Lisesi

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Bir öğrenciyi ilk defa sisteme kaydetme işlemine Yeni Kayıt denir. Yeni kayıt işlemi için sistemde YENİ KAYIT İŞLEMLERİ menüsü altındaki, Yeni Kayıt seçeneği tıklanarak işlem başlatılır. TC

Detaylı

OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI (Ana Sayfa)

OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI  (Ana Sayfa) OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI http://www.okulsportal.gsb.gov.tr (Ana Sayfa) http://okulsporbilgi.gsb.gov.tr (Okul Giriş) 1.AŞAMA: SİSTEME GİRİŞ http://okulsportal.gsb.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİN KONTROL LİSTESİ Değişiklik Numarası: 2.2 01/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 1 VEZNE PROGRAMINDA YAPILACAK... 3 2 YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPOR LİSTESİ... 8 1 Bu doküman, Bilgi

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU İÇİNDEKİLER 1. ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 2. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 3. NAKLİYE HİZMET GRUBU... 5 3.1 NAKLİYE İŞLEMLERİ SEÇİM... 5 3.1.1 Nakliye Hizmet Grubu Talep - Cevap

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER PLAN İŞLEM NUMARASI (PİN)... 2 PİN UYGULAMASINA GİRİŞ... 2 Çoklu Kullanıcı Girişi...3 Ana Sayfa Penceresi...4

Detaylı

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ Versiyon : 3.6.7.9 ve üstü (Ayrıca DerYonetici 1.0.8.0 ve üstü) İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Tarih : 31.03.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

İŞYERİ BİLDİRGESİNİN İNTERNETTEN GÖNDERİLMESİ

İŞYERİ BİLDİRGESİNİN İNTERNETTEN GÖNDERİLMESİ İŞYERİ BİLDİRGESİNİN İNTERNETTEN GÖNDERİLMESİ İşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte

Detaylı

ELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Eğitim Dökümanı

ELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Eğitim Dökümanı ELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Eğitim Dökümanı DAĞITIM KULLANICISI ABONE İŞLEMLERİ... 3 AG ABONELİK İŞLEMLERİ... 3 AG ABONELİK GİRİŞİ... 3 DAĞITIM BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Kurumunuzda çalışan ve ekrana yansıtmış olduğunuz tüm personelin T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğundan emin olunuz.

Kurumunuzda çalışan ve ekrana yansıtmış olduğunuz tüm personelin T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğundan emin olunuz. 1-SİSTEME GİRİŞ ÇKYS şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Açılan bölümden İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini ve Merkez Şubeleri İKYS Menüsü seçiniz. Alt kısımda açılan bölümden ise Bilgi Toplama Formunu

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ NDE Ders Açma İşlemi. Öğrenci ve Bilişim Koordinatörlüğü Aralık 2016 Ankara

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ NDE Ders Açma İşlemi. Öğrenci ve Bilişim Koordinatörlüğü Aralık 2016 Ankara ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ NDE Ders Açma İşlemi Öğrenci ve Bilişim Koordinatörlüğü Aralık 2016 Ankara DERS AÇMA http://obs.ankara.edu.tr Bir dersin açılabilmesi için öncelikle dersin ders havuzuna tanımlanması

Detaylı

YABİL. Yeni Gelen Öğrencinin Sigorta Girişinin Yapılması İşlemleri KILAVUZU. Ocak

YABİL. Yeni Gelen Öğrencinin Sigorta Girişinin Yapılması İşlemleri KILAVUZU. Ocak YABİL İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ PROGRAMI Yeni Gelen Öğrencinin Sigorta Girişinin Yapılması İşlemleri KILAVUZU Ocak - 2017 Yazılım Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Detaylı

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda isletmenizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. İsletme kuruluşu yapmak

Detaylı

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 0 9 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri Kullanıcı Girişi 2 3. Güvenlik Kodu örn;5622 alt tarafta bulunan kutuya yazılır.

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı