TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI. Eğitim Dökümanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI. Eğitim Dökümanı"

Transkript

1 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Şubat-2011 TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI Eğitim Dökümanı Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1

2 Veri Giriş Genel Açıklama TAKBĠS, TAPU SĠCĠL BĠLGĠLERĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASI GiriĢ: TAKBİS, Merkezi sistem yapısında kurulu Tapu Kadastro Bilgi Sistemidir. TAKBİS isletmesel yapı gereği, TAKBİS içinde değerlendirilecek olan Tapu Sicil Bilgileri bu yazılım tarafindan sayısallaştırmaktadır. Sayısallaştırmanın temel prensibi, klasik anlamda saklanan, günlenen verilerin TAKBİS kurallarına uygun bir şekilde, parametrize edilerek ve bilgi sistemi mantığına uygun bir şekilde veri tabanına aktarılmasıdır. Mülkiyet bilgileri ve buna bağlı sahiplik, haklar, mükellefiyetler çok hassas ve önemli bilgilerdir. TAKBİS için yapılan Tapu Sicil Verilerinin sayısallaştırılması çalışması, defterlerde-belgelerde bulunan kayıtlarin bilgisayara aktarılması çalışmasından ziyade, bu kayıtların çözümlenmesi, mevzuati alt yapısının kurulması, parametrik bir yapıya kavusturulması, farkında olunan, olunmayan hataların tespiti vb.. uzmanlık gerektiren bir çalısmadır. Kullanılan Kısaltmalar: TAKBİS: Tapu Kadastro Bilgi Sistemi TSM: Tapu Sicil Müdürlüğü KM: Kat mülkiyeti Kütüğü AT: Ana taşınmaz BB: Bağımsız Bölüm KOM: Kamu Orta Malları Sicili Tapu Bölümü: Taşınmaz, Şerh, Beyan, İrtifak, İpotek, Muhdesat, Teferruat, Eklenti vb. Taşınmazı ve üzerindeki hak ve mükellefiyetleri tanımlayan her bir bilgi alanı. Sayısallaştırma Prosedürü: Sayısallaştırma prosedürünün yaşatılması en önemli konudur. Bu prosedür,sırası ile... SayısallaĢtırılacak verilerin analizi Mahalle/Köy listelerinin hazırlanması Kat irtifaklı parsellerin tespiti Kat irtifaklı parsellerin kat mülkiyeti kütüklerine idarece taşınması Diğer kurumlardan nakil ile gelmiş taşınmaz ve resmi senet kayıtlarının çıkartılması Çalışma proğramı, öncelikli mahalleler, mahalle/kütük paylaşımı Tapu Sicil Müdürlüğüne veya Çalisma alanina özgü farkliliklar varsa tespiti, önlem alınması Yevmiye defterine bir çok taşınmazı ilgilendiren yevmiyelerde bir taşınmazın cilt-sayfa bilgisinin yazılması engellenecek (güncelleme çalışmaları için) Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 2

3 Operatörlerin eğitimi Genel prosedürün ve önemin anlatılması Özet Mevzuat bilgisi Canlı uygulamaların yapılması Aziller sicili, KOM, KM, AT, BB girişleri Şerh-beyan-İrtifak-İpotek girişleri ve şablon tanımlarının anlatımı Tapu bölümleri arasında ilişkilerin kurulması Güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağı Ana kütüklerin sayısallaģtırılması (BaĢka Müdürlüklerde olanlar dahil) Taşınmaz Bilgileri Malik Bilgileri serh, Beyan Bilgileri İrtifak Hakki Bilgileri İpotek Bilgileri İpotek Hareketleri Muhdesat Bilgileri Teferruat Bilgileri Daimi Müstakil Haklarin sayısallaģtırılması Üzerine tesis edilen ana Taşınmazın sayısallaştırılması İrtifak hakları hanesindeki üst hakkının sayısallaştırılması DMH ile ana Taşınmaz arasinda ilişkinin kurulması Kamu Orta Mallari sicilinin sayısallaģtırılması Kat mülkiyeti kütüklerinin sayısallaģtırılması Taşınmaz Bilgileri Ana taşınmaz ile ilişkinin kurulması Malik Bilgileri Şerh, Beyan Bilgileri İrtifak Hakki Bilgileri İpotek Bilgileri İpotek Hareketleri Muhdesat Bilgileri Teferruat Bilgileri Eklenti Bilgileri Aziller Sicilinin sayısallaģtırılması Azleden kişi/tüzel kişi bilgileri Azledilen kişi/tüzel kişi bilgileri Azil belgesine ait tarih, no, noter bilgileri Vekalet belgesine ait tarih, no, noter bilgileri Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 3

4 Resmi senet ve/veya tescil istem belgesinden kimlik bilgilerinin sayısallaştırılması Veri kontrollerinin yapılması Mabat sayfa varmı? (hiç bir şekilde olmaması lazım) Hisse kontrolü (yazım hatasımı, yanlış/hatalı tescilmi) Arsa pay-payda kontrolü (eksik bb mü, yazım hatasımı) İstirak Grub kontrolü Tanim kontrolleri Parametrik yapıya geçis kontrolü vb. Yazım hataları Şablon tanımlarının kontrolü Yevmiye kontrolü (Red yevmiyeleri hariç bütün yevmiyelerin sistemde bulunması zorunlu) Hatalı, Eksik verilerin düzeltilmesi Göz kontrolünün yapılmasi Bilgisayardan çıkan Sayısallaştırma raporu ile orjinal kütük kaydı arasindaki varsa farklılıkların tespiti, düzenlenmesi Kadastro Entegrasyonuna engel Hatalı kayıtlarin gözden geçirilip, varsa hataların tespit edilmesi Yüzölçümü kontrolü (imar değişikliği, yola terk, yoldan ihdas, tevhid, ifraz vb. işlem görmüş kayıtlarda (km ye geçmiş ise km kütüğünden) birebir kontrol) Mabat sayfa kontrolü Çift ada-parsel kontrolü Güncellemelerin takibi Yevmiye kontrolü Eksik yevmiyelerin tespiti Red yevmiyelerinin tespiti ve sisteme girilmesi Verilerin TSM tarafindan onaylanmasi. Sayısallaştırma Süresince Dikkat Edilecek Temel Noktalar: Ana Taşınmazların sayısallaştırılması bitmeden kat mülkiyeti kütüklerine geçilmemelidir. Sayısallaştırma kütük bazında değil, Taşınmaz bazında olmalıdır. Bir Taşınmaza ait bütün bilgiler sayısallaştırılmadan baska bir Taşınmaza geçilmemelidir. Mabat sayfalardaki bilgiler için bilgisayarda kayıt oluşturulmamalı, bu sayfaların bağlı olduğu en üst sayfa kaydına bilgiler girilmelidir. Şerh, beyan, İrtifak ve İpotek bölümleri arasında ilişkilerin kurulması konusunda çok dikkat etmek ve mevzuata ve yapılmış olan isleme aykırı bir veri seti olusturulmamlıdır. Bir Taşınmaz sayısallaştırıldığında o Taşınmazla ilgili btün tapu bölümlerinin sayısallaştırılması ve ilişkilerinin yapılması tek bir operatör tarafindan yapılmalıdır Operatörlerin aynı Taşınmaz üzerinde farklı işlemler (güncelleme hariç) yapması engellenmelidir. Bir ana Taşınmaza ait bütün kat mülkiyeti kayıtları (bağımsız bölümler) bitmeden baska bir ana Taşınmaza ait bagımsız bölümler sayısallaştırılmamalıdır. Veri kontrol sorgulamaları belirli periyodlarla, sürekli yapılmalı ve tespit edilen hata hemen düzeltilmelidir. Hata düzeltme islemi daha sonraya bırakılmamalıdır Veri tabanının yedeği her gün için alınmalı ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Görevden ayrılan operatör için veri tabanındaki kullanıcı kaydı hemen temizlenmelidir Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 4

5 Operatörler kendi şifrelerini baskalarına vermemelidir. TAKBİS merkez birimince yapılacak kontroller öncesi bütün veri blogu gözden geçirilmeli, Hatalı-eksik kaydın olmaması gözetilmelidir. Resmi senetde kimlik bilgisi bulunamayan kişiler için edinme nedeni gözden geçirilmeli, bir önceki işleme ait resmi senedi olan edinmeler için bir önceki resmi senedi tespit edilip kimlik bilgileri girilmelidir. Veri tabani üzerinde operasyonlar TAKBİS merkez birimlerince yapılmalıdır Tecrübeli olmayan kisilerce veri tabanına müdahale edilmemelidir. Yeni karşılaşılan, sablonlarda tanımı olmayan; şerh-beyan-irtifak hakkı olduğu durumda TAKBİS merkez birimi bilgilendirilmelidir. Yeni mahalle kaydı açmadan önce mutlaka TAKBİS merkez birimi ile koordineli çalısilmalıdır. Ekranlardaki, zorunlu alanlar TAKBİS için mutlaka gerekli alanlardır. Bu alanlara ait verilerin kütüklerde bulunmaması halinde arşiv desteği kullanılacaktır. Veri Giris Kütük Seçim Veri girişi yapılacak kütügün tipi seçilir. Kütük tipi, mahalle/köy ve cilt no seçmek zorunludur. KAT MÜLKĠYETĠ GĠRĠġĠ Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 5

6 ZABIT KÜTÜĞÜ GĠRĠġĠ KAMU ORTA MALI GĠRĠġĠ Yesil buton ile seçilen mahalleye ait kullanıcının girdiği cilddeki önceden girilmiş kayıtlar dahil Ana Kütük giriş ekranına dökülür. Butonu ile kütük seçimi ekranından çıkılır. Bu ekranda sadece kullanıcının bağlı olduğu kuruma ait mahallelere ait bilgiler görüntülenir. kullanıcının başka kuruma ait veri sayısallaştırması durumunda kurum değiştir fonksiyonunu çalıştırılması gerekir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 6

7 Ana Kütük Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 7

8 Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 8

9 Taşınmaz ve Mülkiyet Bilgileri TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Yeni Kayıt Ekleme Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Kayıt Silme Butonu Vazgeç Butonu Kaydet Butonu Yeni Kayıt eklemek için, sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Sayfa Mah./ Köy Adi Otomatik olarak ilk girişte seçilen mahalle/köy ismi olarak otomatik gelir. Taşınmazın bulundugu mahalle cildin mahallesinden farklı ise (özellikle ana kütük tipinde olan kütüklerde karşılaşılır) bu alanda yeniden mahalle/köy seçmek gerekir. Sayfa numarası girilir. Taşınmaz Tipi, Pafta, Ada, Parsel Mevkii, Sokak, Yüzölçüm bilgileri girildikten sonra sag tarafta bulunan Ana Taşınmaz Niteligi kısmına Tapu Kütügünde ne yazıyorsa aynısi yazılır. Alt taraftaki combo box içinden Taşınmaza ait girilen nitelige uygun nitelik tipi belirlenir. Yüzölçümü bilgisi Hektar-Metre Kare-Desimetre Kare olarak ayrı ayrı yazılabildigi gibi, Metre cinsine çevirilerekde yazılabilinir Bu bölümde parsel numarası, nitelik ve yüzölçümü ile birlikte sayfa numarası zorunlu alanlardır. Bir kuruma (Tapu Sicil Müdürlügü) ait aynı kütük tipinde birden fazla aynı mahalle-cilt-sayfa numarasına ait Kayıt girilemez. Birden fazla aynı mahalle-ada-parsel veya mahalle-parsel veya sadece parsel kaydının girilmemesi için, mabat sayfalardaki verilerinde o mabat sayfanın bağli oldugu en üstteki sayfaya ait olarak Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 9

10 sayısallaştırılması gerekir. Uygula tusuna basılır. MÜLKĠYET BĠLGĠLERĠ Ekle tuşuna basılır Malik Tipi, Adı, Soyadı, baba Adı, Cinsiyeti Payli mülkiyet ise Hisse Pay ve Payda bilgileri İştirakli ise İstirak Grup Numarası girilir Edinme nedeni listeden seçilir ve son olarak Tesis Tarih / Yevmiye bilgileri girildikten sonra Toplam Hisse'nin % 100 olup olmadigi kontrol edilir. Hisseler Mutlaka % 100 olmak zorundadır eğer % 100 degilse mutlaka Pay / Paydalarda bir yanlışlık var demektir. Kaydet Uygula butonlarına basılarak islem tamamlanır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 10

11 Şerh Beyan Yeni Kayıt Ekleme Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Kayıt silme Butonu Vazgeç Butonu Uygula Butonu Yeni Kayıtı Ġptal Et Kaydet Yenile SERH BEYAN BĠLGĠLERĠ Sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Serh/Beyan Sablonu bölümünden listeden seçilmek suretiyle ilgili serh seçilir Serh/Beyan Sablon detayı buna baglı olarak otomatik olarak gelecektir. Tesis tarihi,tesis Yevmiyesi, Eger pasifse Terkin tarihi, Terkin Yevmiyesi, Baslangiç tarihi bilgileri girildikten sonra Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 11

12 Kaydet tusuna basılır. Dikkat Edilmesi Gereken Konular: Serh/Beyan Sayısallaştırma bu kapsamda en fazla dikkat edilmesi gereken bölümlerden birisidir. TAKBİS de bir Taşınmazın eksik, Hatalı olması durumundan daha da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple Şerh-beyan kaydi sayısallaştırılmadan önce mutlaka mevzuati tanımının yapılması ve buna uygun Sablon kaydının seçilmesi çok önemlidir. Seçilen Sablon tanımından sonra kütükde yazılı olan Serh-beyan metni aynı şekilde, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan "Metin" alanına yazılmalıdır. Bu alanda yer alan bilgiler parametrize edilerek Tesis Tarihi, Tesis Yevmiyesi, Terkin Tarihi, Terkin Yevmiyesi, Baslanğiç Tarihi, süre değerleri vb..bilgiler ekrandaki alanlara yazılmalıdır. Sayısallastırılan Şerh, beyan kaydının ilgilendirdiği tapu bölümü çok önemlidir. Şerh, beyan hangi tapu bölümünü ilgilendiriyor ise o tapu bölümündeki ilgili Kayıt ile ilişkilendirilmesi gerekir. ġerh BEYAN MALĠK BĠLGĠLERĠ Sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Kisi Tipi, Adı, Soyadı, Cinsiyeti, Baba Adı, Payli Mülkiyetse Hisse Pay/Payda İştirakli ise İştirak No bilgileri girilir.yine sol tarafta bulunan için Orta tafata bulunan Kaydet tuşuna basılır ve son olarak iki tabloyuda kaydetmek Uygula tusuna basılır. ĠLĠġKĠLENDĠRME Çizelge üzerindekilerin hepsi ile seçili ġerh/beyanı iliģkilendir. Çizelge üzerindeki tüm var olan iliģkileri kaldır. Çizelge üzerinden seçilenler ile seçili ġerh/beyanı iliģkilendir. Çizelge üzerinden seçilenlerin iliģkilerini kaldır Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 12

13 Çizelgede sadece iliģkili tapu bölümlerini göster Çizelgede iliģkili yada iliģkisiz tüm tapu bölümlerini göster Sayısallastırılan Şerh, beyan kaydının ilgilendirdiği tapu bölümü çok önemlidir. Şerh, beyan hangi tapu bölümünü ilgilendiriyor ise o tapu bölümündeki ilgili Kayıt ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu sebeple Şerh, beyan kaydının hangi tapu bölümünü ilgilendiriği mutlaka araştırılmalı ve buna uygun ilişkinin kurulması gerekmektedir. Güncelleme işlemi yapan operatörün Şerh, beyan, irtifak, ipotek gibi tapu bölümlerine sahip Taşınmazlarda çok dikkatli olması, ilişki yapılan kaydin pasife düşmesi bekleniyor ise ilişkilendirilmiş Kayıtlarında pasif yapılması veya yeni bir kayda ait oldular ise o kayda yeniden ilişkilendirilmeleri gerekmektedir. Bir Şerh, beyan kaydı İlişki tipleri ekranında belirtilen radio butonlardaki (Rehin, rehin alacaklisi, Kişi, Tüzelkişi, Şerh beyan, Şerhbeyan Malik, İrtifak, İrtfak Malik, Mülkiyet, Muhdesat, Muhdesat Malik) bölümler ile ilişkilendirilebilinir. Bu noktada operatörün çok dikkatli ve Alan Uzmanı desteği alarak Sayısallaştırma yapması şarttır. İlişki yapılması gereken Kayıtlar daha sonra tespit edilebildiği için ilişkisi yapılması gerekenleri ilişkilerinin yapılması zorunludur. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 13

14 İrtifak Yeni Kayıt Ekleme Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Kayıt Silme Butonu Vazgeç Butonu Kaydet Butonu Yeni Kayıtı Ġptal Et Kaydet Yenile ĠRTĠFAK BĠLGĠLERĠ Sol tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır. İrtifak Şablonu kısmından listeden seçmek suretiyle ilgili irtafak seçilir. Metin kısmina kütükteki bilginin Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 14

15 aynısı yazılır. Tesis Tarihi, Tesis Yevmiyesi, baslangıç tarihi bilgileri girilir eger pasifse Terkin tarihi, Terkin yevmiyesi, Bitis tarihi, Gün, Ay, Yil bilgileri girildikten sonra Sol tarafta bulunan Kaydet tusuna basılır. İrtifak hakkı metni bir metin içinde birden fazla irtifak hakkını tanımlayabilir. Bu durumda cümle aynı yapı ile kullanılıp, her iki irtifak hakkının ayrı ayrı parametrize edilmesi gerekir. İrtifak hakkının Sablon seçiminde mutlaka kütükde yazılı halinin mevzuati karşılığının tespit edilmesi gerekir. ĠRTĠFAK MALĠK BĠLGĠLERĠ Sag tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Kisi Tipi, Adı, Soyadı, Cinsiyeti, Baba adı, Payli Mülkiyetse Hisse Pay/Payda bilgileri İstirakli ise istirak Numarası girilerek yine sag tarafta bulunan iki ekranıda kaydetmek için Orta kısımda bulunan kaydet tuşuna basılır ve her Uygula tusuna basılır. BAĞLI MÜLKĠYET BĠLGĠLERĠ İrtifak Hakları Taşınmaz veya Mülkiyet üzerine kurulur, İntifa hakkı veya kişisel geçit, Kaynak Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 15

16 hakkı gibi haklar mülkiyet bilgileri ile ilişkilendirilmesi gerekirken arzi (araziyi ilgilendiren) irtifak haklarının ilişkisinin yapılmaması gerekir. İlişki yapılması gereken Kayıtlar daha sonra tespit edilebildiği için ilişkisi yapılması gerekenleri ilişkilerinin yapılması zorunludur. Rehin REHĠN BĠLGĠLERĠ Ekle tuşuna basıldıktan sonra asağıdaki bölümler doldurulur; Harf : Her rehin icin Tapu Kütügünde bir harf verilir. Ipotek Miktarı: Bu alana İpotegin miktarı yazılır Para Birimi: Combo box tan seçilmek suretiyle para birimi ne ise o seçilir. Derece: Kütükte yazan derece yazılır Sıra: Sıra numarası girilir Vade: Vade ay olarak ne kadar ise o yazılır. (MUK: Mukaveledeki Gibi, SÖZ: Sözleşmedeki Gibi) Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 16

17 Faiz: Faiz bilgisi FBK (Fetki Bildirilinceye kadar) veya % kaç ise kütükten girilir. Tesis Yevmiye: Yevmiye numarası yazılır Tesis Tarihi: Tarihi yazılır Düşünceler: Kütükte yazan metin aynen buraya yazılır. Eger rehin pasifse Pasif rehin yazan kısımda bulunan Kutucuk isaretlenir Terkin Yevmiye ve Terkin tarihi bilgileri girilir Bir hisseye ait aynı derece-sira da birden fazla rehin kaydi olamaz. Sayısallaştırma sirasinda bu durumun kontrol edilmesi zorunludur. REHĠN ALACAKLILARI Ekle tusuna basılır Kişi Tipi: Combo Box tan seçilmek suretiyle Kişi veya Tüzel Kişi seçilir. Adı/Ünvanı bilgileri: Kişi ise Adı, Soyadı, Baba Adı, Cinsiyeti bilgileri Tüzel Kişi ise Adı/Ünvanı bilgileri girilir. Alacak Miktarı: Otomatik olarak gelir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 17

18 REHĠN DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Rehinde degişiklik varsa bu ekrandan girilerek degişiklik yapılır. kaydet Uygula denir. Rehnin düsünceler hanesinde yazan ve rehin ile ilgili hareketleri bir cümle içinde yansıtan bilgiler bu ekranda parametrize edilir. Operatör öncelikle hangi türden bir değişiklik olduğuna karar vermeli ve buna göre "Rehin Değisiklik Türü" nü seçtikten sonra parametrize ettiği bilgileri ekrana girmelidir. Bu aşamada birden fazla değisiklik bir metinde yasatilabildiği için operatörün bir metni iki değişiklik olarak ayırmasi gerekebilir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 18

19 Teferruat Ekle tuşuna basıldıkten sonra aşağıdaki bölümler doldurulur Teferruat Tipi : Teferruat Tipi Sağ tarafta bulunan ok tusuna basılır ve Combo box'tan seçilir. Teferruat tarifi : Kütükte yazılan tarif aynen buraya yazılır Miktar : Miktarı yazılır Miktar Birimi : Miktar Birimi adet, sayi vb. gibi bilgiler olabilir buraya yazılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 19

20 Deger : Teferruatın değer bedeli yazılır. Deger Birimi : para birimi seçilir Tesis Tarihi : tarih bilgisi girilir Tesis Yevmiyesi : yevmiye bilgilesi girilir Eger Pasifse Terkin Tarihi, Terkin Yevmiyesi Bilgileri de girildikten sonra Kaydet Uygula butonlari ile islem bitirilir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 20

21 Muhdesat MUHTESAT BĠLGĠLERĠ Sol Tarafta bulunan Ekle tuşuna basılır Muhdesat Tipi : Sag tarafta bulunan ok yardımı ile Combo Box'tan secilir. Muhtesat tarifi : Seçilem Muhtesat Tipinin ayrıntılı açıklaması yazılır (Örn: Agaç ise ne agacı oldugu kaç adet oldugu vb. gibi) Tesis Tarihi : Tesis edildigi tarih yazılır Tesis Yevmiyesi : Yevmiye numarası yazılır Sol tarafta bulunan Kaydet tuşuna basılır. MUHTESAT MALĠK BĠLGĠLERĠ Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 21

22 Sag tarafta buluna Ekle tuşuna basılır Kişi Tipi : Combo Box'tan secilir Adı Soyadı : Adı ve soyadı bilgileri yazılır Cinsiyeti : Cinsiyeti Combo Box'tan seçilir Baba Adı : Baba adı yazılır Hisse Pay/ Payda : Paylı Mülkiyet ise Hisse Pay/Payda iştirakli ise iştirak Numaraları yazılır Sag Tarafta bulunan kaydet tuşuna basılır. Son olarak ortada bulunan Uygula tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 22

23 Kat Mülkiyeti Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 23

24 Taşınmaz ve Mülkiyet Bilgisi TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Her bir bağımsız bölüm bir ana Taşınmaz üzerine inşa edilmektedir. Ana Taşınmazı daha önceden sayısallaştırılmış olan bir kat mülkiyetinin kaydı sayısallaştırılabilir. Bu yüzden öncelikle ana Taşınmazların sayısallaştırılmasının bitmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında ana Taşınmaz kaydının mutlaka kat mülkiyeti, kar irtifaki (resen) isimli kapanma nedenleri ile kapanmış olması şarttır. Kapanma nedeni bu kapanmalardan farklı olan veya hiç kapanma nedeni olmayan ana Taşınmazlar yukardaki ekranda sorgulanamaz. Ekranda mahalle, ada, parsel seçerek Kayıt bulunur ve kat mülkiyeti sayfasindaki ana Taşınmaza ait bilgiler (mahalle,ada,parsel, yüzölçümü, niteliği, ciltno, sayfano) ile kontrol edilir. Ekranda görünen bilgilerle kat mülkiyeti sayfasında görünen bilgiler aynı ise yesil butona basılarak çıkılr. Bu bilgileri aynı olmayan Kayıt seçilip ana Taşınmaz olarak belirlenmemelidir, böyle bir durumda yanlış parsel üzerine bagimsız bölüm yerleşeceğinden zemin hiyerarşisi tamamı ile bozuk yapılandırılmış olur ve arsa pay-payda testinden geçilemez. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 24

25 Pafta, Ada, Parsel, Yüzölcüm ve Nitelik bilgileri Ana Taşınmaz seçimi yapıldığı için otomatik olarak gelir ve operatör herhangi bir değisiklik yapamaz. Hata var ise ana Taşınmaz kaydına dönülmeli ve hata giderildikten sonra bu ekrana geri dönülmelidir. Sol tarafta bulunan Ekle tusuna basılır BB No, Kat, Zemin, Blok, Giris, Arsa Pay/Payda ve Nitelik bilgileri girilir. Kaydet Uygula tuslarına basılır. Bir parsele ait bütün bagımsız bölümler girildikten sonra Arsa Payı kontrolü tuşuna basılır ve Pay ve Paydanin 1/1 olup olmadığı kontrol edilir. Arsa pay-payda değeri 1/1 değil ise: Olasi Hata1: yanlış parsel üzerine bagimsiz bölüm insa edilmis olabilir. Zemin hiyerarsisi bozuktur. Olasi Hata2: Operatör arsa pay/payda değerini yanlış girmis olabilir. Olasi Hata3: Eksik/fazla bagimsiz bölüm sayısallaştırılması olabilir. Olasi Hata4: Kütükdeki orjinal arsa pay/payda değeri yanlış yapılmış olabilir. Bu durumda bir düzeltme yapılamaz. Rapor olarak bilginin saklanması gerekir. MÜLKĠYET BĠLGĠLERĠ Ekle tuşuna basılır Kisi, Adi, Soyadi, baba Adı, Cinsiyeti, paylı Mülkiyet ise Hisse Pay/ Payda iştirakli ise iştirak Grup No, Edinme nedeni Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 25

26 Tesis Tarih/Yevmiye ve edinme Açıklama bilgileri girilerek kaydet Uygula tuslarına basılır. Tüzel kişi girişinde mutlaka Tüzel Kişi tipi seçilmelidir. Yeni bir Tüzel Kisi tipi ile karşılaşılırsa TAKBIS merkez birimi ile irtibata geçilmelidir. Veri tabanında direk bir tip ataması yapılmamalıdır. Bir hissenin mutlaka aktif tarih ve yevmiyesi olmak zorundadir. Kütükde bulunamayan değerler için belgesine inmek gerekir.hisse kontrol kutusu %100 gösterdiği vakit hisse oranlarında hata yok demektir. Edinme Nedeni Sablonda bulunmayan edinmeler için TAKBIS merkez birimi ile koordinasyone geçilip, EDİNME taniminin yapılması sağlanmalıdır. Hisse oranlarında hata olasılıkları: Olasilik 1: Operatör yanlış pay/payda sayısallaştırmış olabilir. Olasilik 2: İstirak grublarında iştirak numarasını yanlış yorumlamış ve sayısallaştırmış olabilir. Olasilik 3: Kaydın orjinalinde hata olabilir. Terkin işlemi yapacakken Aktifmi işareti kaldırılır ve Terkin Tarihi ile Terkin Yevmiyesi değerleri girilir. Bir hissenin terkin edilmesi öncesi, o hisse üzerine ilişkilendirilmiş İpotek, serh, Beyani İrtifak hakkı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hisse terkin edilir ve yeni malik' e geçmesi beklenen ipotek, Şerh, beyan vb. bir tapu bölümü aktif kalır ise pasif hisse üzerinde olacakları için TAKBİS' e geçtiklerinde Hatalı işlem yapılmasına neden olabilecektir. İstirak Gruplarının Sayısallaştırılması: Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 26

27 Bir Taşınmaz Üzerinde 2 tane iştirak ve 2 tane de iştirak dışı malik olduğunu varsayalım: A, B, C kişileri bir iştirak ve toplam hisse pay/paydaları 1/4 olsun, iştirak harici olan D Sahsının hissesi 1/4 olsun ve E,F,G,H kişileri de ikinci iştiraki 1/4 hisse ile olusturmuş olsunlar. Diğer iştirak dışında kalan kişi olan I nin ise hissesi 1/4 olsun. Bu durumda Kişiler ve istirak numaraları ile pay/payda değerleri aşağidaki gibi sayısallaştırılmalıdır. KiSi Hisse Ġstirak No A 1/4 1 B 0/1 1 C 0/1 1 D 1/4 E 1/4 2 F 0/1 2 G 0/1 2 H 0/1 2 Özetle, iştirak grublarına numara tayini yapılmalı ve iştirakin toplam pay/paydası iştirak içindeki sadece 1 kisiye verilecek diğerlerine 0/1 değeri girilecektir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 27

28 Serh Beyan TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekranında girilen Şerh beyan ekrani gelir Burada Eklenmek istenen Yeni Şerh/Beyan varsa Ekle tusuna basılarak eklenir. Çok dikkat edilmesi gereken konu sayısallaştırılacak olan Serh, beyanın mevzuati tanımının bilinmesi ve buna tam olarak karşılık gelen Sablon tanımının Serh/Beyan Sablonunda olmasıdır. ġerh BEYAN MALĠK BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekranında girilen Serh Beyan malik Bilgileri ekranı gelir Burada eklenmek istenen varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 28

29 İrtifak ĠRTĠFAK BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekraninda girilen İrtifak ekranı gelir Burada Eklenmek istenen Yeni İrtifak varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. ĠRTĠFAK MALĠK BĠLGĠLERĠ Burada Eklenmek istenen Yeni Malik varsa Ekle tuşuna basılarakeklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 29

30 Rehin REHĠN BĠLGĠLERĠ Ana Kütük ekraninda girilen Rehin ekrani gelir Eklenmek istenen Yeni Rehin varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. REHĠN ALACAKLILARI Eklenmek istenen Yeni Rehin Alacaklısı varsa Ekle tuşuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 30

31 REHĠN DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Rehinde değişiklik varsa değiştir denilerek değistirilir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 31

32 Teferruat Ana Kütük ekraninda girilen Teferruat ekrani gelir Burada Eklenmek istenen Yeni Teferruat varsa Ekle tusuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 32

33 Muhdesat Ana Kütük ekraninda girilen Muhdesad ekrani gelir Burada Eklenmek istenen Yeni Muhtesat varsa Ekle tusuna basılarak eklenir. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 33

34 Eklenti Previous Top Next Ekle tusuna basılırdiktan sonra asağıdaki bölümler doldurulur; Eklenti tipi: Eklenti Tipi Combo Box'tan bakılarak listeden seçilir. Eklenti tarifi: Eklenti Tipinde seçilen Tipe ilişkin açıklama kısmı buraya yazılır. Tesis tarihi: Tesis Tarihi yazılır. Tesis Yevmiyesi: Tesis Yevmiyesi girilir. bilgiler girildikten sonra Kaydet Uygula tuslarına basılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 34

35 Nüfus NUFUS BĠLGĠLERĠ Daha önceden girilmiş bir sayfadaki kişilerin kimlik bilgileri bu ekran üzerinden Resmi senede bağımlı olarak tamamlanır Eğer Kayıt fazla ise yukarıda yer alan Adı,Soyadı,Baba Adı,Edinme,Yev.Yılı,Başlangç Yev,Bitiş Yev. Kriterleri doldurularak Kaydet ve Uygula tuşlarına basılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 35

36 Kamu Orta malı Previous Top Next Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 36

37 Kamu Orta malı Sicili Yeni Kayıt Ekleme Butonu Vazgeç Butonu Kayıt Silme Butonu Uygula Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Yazdır Yeni Kayıtı iptal Et Help Kaydet çıkıģ Yenile Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 37

38 Eke butonuna basıldıktan sonra asağidaki islemler yapılır Cilt No : Cilt Numarası yazılır Sayfa No : Sayfa numarası yazılır Mah/Köy Adı : Combo Box'tan mahalle veya köy Adı seçilir Ada : Ada numarası girilir Parsel : Parsel numarası girilir Hektar-Metrekare-Desimatrekare : Yüzölçümü bilgisi Hektar-Metre Kare-Desimetre Kare olarak ayrı ayrı yazılabildigi gibi, Metre cinsine çevirilerekde yazılabilinir Bu bölümde parsel numarası, nitelik ve yüzölçümü ile birlikte sayfa numarası zorunlu alanlardır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 38

39 Nitelik Bilgisi : Kütükte yazan Nitelik Bilgisi buraya yazılır Alt tarafta bulunan Combo Box'tan üstte yazdığımız nitelik doğrultusunda ona uyan nitelik seçilir. Kaydet ve Uygula butonlarına basılarak işlem kaydedilir. Azil Kayıtları Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 39

40 Giriş Aşamaları Previous Top Next Yeni Kayit Ekleme Butonu Yenile Kayıt Silme Butonu Vazgeç Butonu Kayıt Düzeltme Butonu Uygula Butonu Yeni Kayıtı iptal Et Yazdır Kaydet Help Ekle tuşuna basıldıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılır TSMYE GELĠġ Belge Tipi : Belgeyi veren Kurum Combo Box'tan seçilir. Teslim Tarihi : Noter belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğünce Teslim alındığı tarih yazılır Saat : Tapu Sicil Müdürlüğüne belgenin geldiği saat yazılır. AZĠL BELGELERĠ Düzenleyen Noter : Belgeyi hangi noter düzenlediyse ayrıntılı olarak buraya yazılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 40

41 Tarih : Noterin düzenlendiği tarih yazılır No : Numarası girilir AZLEDEN Kişi Tip : Combo Box'tan Kişi Tipi Seçilir. Vekalet Veren Adı/Ünvanı : Vekaleti veren kişinin veya Tüzel Kişinin Adı/Ünvanı yazılır Soyad : Soyadı Yazılır Cinsiyeti : Combo Box'tan cinsiyeti seçilir Baba Adı : Baba Adı Yazılır AZLEDĠLEN Kişi Tip : Combo Box'tan Kişi Tipi Seçilir. Azledilen Adı/Ünvanı : Azledilen kişinin veya Tüzel Kişinin Adı/Ünvanı yazılır Soyad : Soyadı Yazılır Cinsiyeti : Combo Box'tan cinsiyeti seçilir Baba Adı : Baba Adı Yazılır Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 41

42 VEKALET BELGESĠ Düzenleyen Noter : Düzenleyen Noter yazılır Tarih : Belgenin verildiği tarih girilir No : Numarası girilir KISIT Kısıt : Kısıt olup olmadığı buraya yazılır Taşınmaz Sorgu Rapor Sorgulamayı Çalıstır Kayıt Silme Butonu Hepsini Seç Secimi Ġptal Et Rapor TaĢınmaz Raporu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 42

43 Help Secmeden çık Mahalle/Köy : Combo Box'tan sorgulanacak mahalle seçilir. Ada No : Eğer sadece 1 ada sorgulanacaksa bu bölüme Ada Numarası yazılır Parsel No : Ada numarasına bağlı ilgili parsel numarası yazılır Cilt No : Cilt Numarası yazılır Sayfa No : Sayfa numarası yazılır Kütük Tipi : Combo Box'tan Kütük tipi seçilir. Son Olarak Sorgulamayı çalıştır butonuna basılır. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 43

44 Rapor Previous Top Next Taşınmaz Raporu alınacak bölümün üzerine gelinir ve butonuna basılır. Taşınmaz Raporu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 44

45 TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ Taşınmaz raporu Veritabanına girilen bütün Kayıtların kontrol edildiği yerdir. Kontrol mekanizması bir işin en önemli aşamasıdır. Bu kontrolde gözden kaçırilan Hatalı Kayıtlar aynı şekilde TAKBİS'e aktarılacaktır.bu yüzden bu rapor son derece dikkatlice ve sabırla kontrol edilmelidir. Kontrol Tapu Kütüğü-Bilgisayar-Taşınmaz Raporu üçlemesi ile hep beraber karşılaştırılarak kontrolü 3 yönden yapılmalıdır Bulunan Hatalı Kayıtlar kırmızı kalemle çizilmelidir Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 45

46 Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 46

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

NETCAD/MAP Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kullanım kılavuzu. 2012 v2.02. İşitme Tarama Programı (İTP)

Kullanım kılavuzu. 2012 v2.02. İşitme Tarama Programı (İTP) 2012 v2.02 Kullanım kılavuzu İşitme Tarama Programı (İTP) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Daire Başkanlığı tarafından Krizma Yazılım Ltd Şti ne ihale edilmiş İşitme Tarama Programının kullanımı

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 İstanbul, 06.05.2014 1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 Bilindiği üzere 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi:... 3 2. GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları...

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Puantör 4.X Kullanım Kılavuzu 24.07.2014 Ülkü Özbek Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Kullanım Kılavuzu i İ Ç İ N D E K İ L E R PDKS SİSTEMİ...

Detaylı

T.C. TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

T.C. TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU T.C. SATIŞ BELGESİ İŞLEMLERİ EĞİTİM NOTLARI 2014 1 İÇİNDEKİLER 1) TAPDK e-belge SİSTEMİ (5) 2) SİSTEME ULAŞILMASI (6) 3) AÇILIŞ EKRANI ve ANA MENÜ SEÇENEKLERİ: (8) a) Yeni Başvuru Formu (9) b) Kayıt Arama

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi TSM Ek Modülleri Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.0 06.06.2012 İÇİNDEKİLER Değişiklik Geçmişi...

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı TÜRKSAT A.Ş Belgenet ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (Standart Kullanıcı Yardım Dokümanı) Sürüm: 3.0 Hazırlayan: Kıvanç KASIMOĞLU Nisan 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMA GİRİŞ... 4 Şifreli Giriş... 4 Sertifikalı

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

İSTANBUL BAROSU UYAP EĞİTİM KİTAPÇIĞI

İSTANBUL BAROSU UYAP EĞİTİM KİTAPÇIĞI İSTANBUL BAROSU UYAP EĞİTİM KİTAPÇIĞI 1 UYAP PROJESİ GENEL TANITIMI Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Nedir? Adalet Bakanlığı e-devlet sisteminin bir parçası olacak olan e-adalet sisteminin kurulması için,

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ İÇİNDEKİLER Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 4-5 Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın Görevleri 6 BİMER Nedir? 7 BİMER e nasıl başvurular? 8 Alo150 Nedir?

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı