ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar Tablo İlişkilendirme TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veritabanının temel işleyişini anlayabilecek, Tablo ve sorguların temel işlevlerini tanımlayabilecek, Bir veri için uygun veri türlerini belirleyebilecek, İhtiyaca uygun tablo tasarlayabilecek, Tablo ilişkileri kurabileceksiniz. ÜNİTE 5

2 GİRİŞ Temel bilgi teknolojileri dersi kapsamında şimdiye kadar temel bilgisayar donanımları, yazılımları, Windows işletim sistemi uygulamaları, Word kelime işlemci, Excel elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarına yer verildi. Bu ünitede veri tabanı isimli konuya geçiş yapılacaktır. Verilerin bilgisayar ortamında saklanmasının ciddi bir kolaylık getirdiği tartışılmaz. Ancak bazı durumlarda veri akışının sürekli olduğu, verileri birden fazla kişinin kullandığı, veri güvenliğinin ve veri takibinin çok daha kritik olduğu durumlarda Excel veya Word gibi programlar yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla bilgisayar ortamındaki verilerin düzenli bir şekilde saklanması, güncellenmesi ve bunun farklı uygulamalara veya kişilere servis edilmesini kolaylaştırmak için veri tabanı uygulamaları kullanılmaktadır. Veri tabanları ile birlikte öne çıkan bir başka sistem ise veri tabanı yönetim sistemleridir. Veri tabanı, bilgisayardaki düzenli bilgileri ifade ederken bu bilgileri bellek üzerinde organize eden, işleyen, isteklere cevap veren uygulamalara Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) adı verilir. Hedefleri sıralayınız Aşağıdaki tabloda bu ünitenin 5 temel hedefi bulunmaktadır. Bu temel hedefleri önem derecesine göre 1 den 5 e kadar sıralayınız ( Örn: 1: En önemli, 5:Önemsiz). Hedefler Veri tabanının temel işleyişini bilme Tablo ve sorguların temel işlevlerini bilme Bir veri için uygun veri türünü belirleyebilme İhtiyaca uygun olarak veri tabanı tablosu hazırlayabilme Tablodaki ilişkileri veri tabanında kurabilme Sıra Bu bölümde veri tabanı ile ilgili temel kavramlara yer verilmiştir. Bu temel kavramlarla birlikte Access ortamında, basit tablo yapısı, tablolarla ilgili alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 boyutu, veri tipi gibi özellikler üzerinde durulmuştur. Ayrıca Access üzerindeki tablo, sorgu, form, rapor uygulamalarının genel olarak tanıtımları bu ünitede yer almaktadır. Sonraki ünitelerde ise tablo oluşturma, sorgu oluşturma ve diğer nesnelerin oluşturulmasına ilişkin uygulamalara değinilecektir. Yöntem seçiniz Üniteye başlamak üzeresiniz. Aşağıda bir yazıyı okurken akılda kalması için kullanılan farklı yöntemler vardır. Bu üniteyi okurken aşağıdaki yöntemlerden hangisini veya hangilerini kullanacağınızı düşünüyorsunuz? Lütfen kullanacağınız yöntemlerin altındaki kutucukları işaretleyiniz. Önemli noktalara odaklanır ve altını çizerim. Aşamalı işlemler bölümünde işlem sıralarına dikkat ederim. Konunun ne olduğunu anlamak için genel olarak gözden geçiririm. Konuyu anlamak için resim, tablo gibi görsellerden yararlanırım. Konuyu kendi sözcüklerimle özetlerim. Anlatılan bilgiyi görselleştiririm. Önemli bilgilerin olduğu ipuçlarına dikkat ederim. Ünitedeki etkinlikleri yaparım. Yukarıdaki yöntemlerden farklı olarak yaptıklarınız varsa aşağıdaki boşluğa yazınız.. VERİ TABANI Günlük hayatta birçok alanda sürekli bir veri akışı olur ve bu verilerin saklanması, özetlenmesi ve gerektiğinde ulaşılması istenir. Örneğin; okul idaresinde öğrenci bilgilerinin kayıt altına alınması ve bu kayıtların düzenli bir şekilde saklanarak kolaylıkla takip edilmesi istenir. Bu kayıtların içerisinde öğrencinin kişisel bilgileri, notları, öğretmenlerin öğrenciler hakkında Resim 1. Eski Veri Arşivleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 görüşleri vb. bilgiler bulunmaktadır. Okul idaresi bu kayıtlara istediği zaman ulaşarak ekleme, değiştirme ve silme gibi birçok işlem yapmaktadır. Bu verilere erişim süresinin kısa olması, verilerin tam, tutarlı ve güvenilir olması gerekir. Bu ihtiyacın bir banka ya da havayolu şirketi için ne kadar kritik olduğu gayet açıktır. Ancak günümüzde küçük ya da büyük ölçekli tüm kurumlarda veri yönetimi önemlidir. Eskiden bu bilgiler, bir kayıt defteri yardımıyla odalar büyülüğündeki arşivlerde saklanırdı. Bu verilere ulaşmak insanların daha fazla zaman ve emek harcamasına neden oluyordu. Ayrıca bu verilere tekrar bilgi eklemek ya da verileri silmek kaçınılmaz sorunlar yaratıyordu. Bu sorunlar zaman kaybına, yanlış bilgilerden dolayı ortaya çıkan maddi kayıplara, veri tutarsızlıkları gibi birçok probleme neden oluyordu. Veriler bilgisayar ortamında saklansa bile kolayca onlara ulaşma, veri tekrarını önleme ve güvenlik açısından basit programlar (Ör: Excel) yeterli değildir. Örneğin, stok bilgilerini Excel deki tablolarda tutan bir işletmeci bilgi girişi esnasında veri kaybı yaşayabilir. Birçok iş, el ile yapıldığından basit harf hataları ve buna bağlı tutarsızlıklar olabilir. Verilere erişim ya da farklı biçimler sunma konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır. Kullanım ölçeği büyüdükçe ortak veri kullanımı ve anlık ekleme, silme işlemleri konusunda daha profesyonel çözümlere ihtiyaç duyulur. Veri tabanı, bilgisayardaki düzenli bilgileri ifade ederken bu bilgileri bellek üzerinde organize eden, işleyen, isteklere cevap veren uygulamalara Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS ) adı verilir. Bilgilerin bilgisayar ortamı üzerinde düzenli bir şekilde saklandığı bilgi deposuna veri tabanı denir. Bu bilgi depoları yönetilebilir, taşınabilir, güncelleştirilebilir, eklenebilir veya silinebilir veriler içerir. Veri tabanının en önemli özelliklerden biri verileri birbirleri ile ilişkilendirmesi ve tekrara yer vermeden saklanması ve verileri farklı biçimlerde sunabilmesidir. Veri tabanı, bilgisayardaki düzenli bilgileri ifade ederken bu bilgileri bellek üzerinde organize eden, işleyen, isteklere cevap veren uygulamalara Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS ) adı verilir. Verilerin etkin kullanılması, saklanması ve sunulması VTYS sayesinde olur. VTYS, veriler ile veriyi kullanan uygulamalar arasında köprü görevi görür. Başka bir ifade ile bir veri doğrudan belleğe yazılıp okunmaz. Taleplere göre bu işlemler VTYS tarafından gerçekleşir. Uygulama V T Y S Bellek (Sabit disk) Resim 2. Veri tabanı Yönetim Sistemi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 VTYS veri alış verişi ve erişimi kontrol etmenin yanı sıra uygulamada birçok avantaj sunar. Bu avantajları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. Veri tekrarını önler. Otomatik güncellendiği için tutarlılık sağlar. Verilerin paylaşımını kolaylaştırır. Aynı zamanda birden fazla kullanıcı ya da uygulama tarafından kullanımına imkân verir. Verilerin üzerinde işlem yapma yetkileri sayesinde veri güvenliğini sağlar. VTYS ler, veri tabanını yöneten uygulamalar ya da veri tabanı uygulaması olarak adlandırılır. Veri tabanları başka programlar tarafından veri deposu şeklinde kullanıldığı gibi kendi içindeki araçlar sayesinde tek başına aynı zamanda bir uygulama programı gibi kullanılabilir. İşte bu zaman, veri, finansal kayıpları ortadan kaldırmak ya da en aza indirme ihtiyacı, veri tabanının çıkmasına neden olmuştur. Bilgisayar sistemleri üzerinden hizmet aldığımız yerlerin nerdeyse tamamında işlemlerimiz veri tabanı aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu işlemlerde kullanıcılar, farkında olmadan veri tabanına erişmektedirler. Örneğin bir uçuş rezervasyonu esnasında kullanıcı web üzerinden gideceği yeri ve diğer bilgileri girdiğinde kurumun veri tabanındaki uçuş bilgileri görüntülenir. Kredi kartı hesap özeti aslında banka veri tabanındaki kayıtlarının bir raporudur. Önemli noktaları belirleyiniz Yukarıda Veri Tabanı konusu yer almaktadır. Yukarıdaki konuda Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin avantajlarını belirten cümlelerin altını çiziniz. Veri Tabanı Temel Kavramları Veri tabanındaki veriler belli bir düzen içerisinde saklanır. Verilerin saklanması, grupların belirlenmesi, bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin ayarlanması ve birtakım kısıtlamaların belirlenmesi için belirli yapılar kullanılır. Aşağıda veri tabanı içerisindeki temel yapılar ve bunlara ilişkin kavramlar anlatılmıştır. Tablo: Veri tabanlarında tüm veriler tablolar içerisinde saklanır. Tablolar Word ya da Excel tablolarına benzer bir şekilde satır ve sütunların yer aldığı iki boyutlu bir yapıya sahiptir. Veri tabanlarında tablolarda her bir sütun tablo alanı olarak adlandırılır. Sütunların isimleri ve bu sütunda (alanda) saklanacak verilerin özellikleri tablolarda belirlenir. Bu tablolardaki her bir satır ise kayıt olarak isimlendirilir. Örneğin; isim, doğum yılı, telefon, fax, şehir, adres bilgilerinin yer aldığı telefon rehberi isimli bir tablo aşağıda gösterilmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Telefon Rehberi Alanlar Ka yıt lar Resim 3. Alanlar ve Kayıtlar Şekilde görüldüğü gibi tablo; ad, soyad, şehir, doğum yılı, telefon, fax ve adres alanlarından oluşmaktadır. Böyle bir tabloyu oluşturmak için alanların özelliklerini tanımlamak gerekir. Alanlarda belirtilmesi gereken temel özellikler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Veri tipi: İlgili alanda saklanacak bilgilerin türünü (sayı, metin, tarih, vb.) ifade etmektedir. Örneğin; doğum yılı bilgisinin girileceği alanın veri tipi tarih olarak belirlenirken, şehir bilgisinin girileceği alanın veri tipi metin olarak belirlenmelidir. Sık kullanılan veri tiplerinin tablonun ilgili alanında ne tür bilgilere işaret ettiği aşağıda kısaca açıklanmıştır. Metin: Ad, soyad, okul ve şehir gibi harf veya rakamlardan oluşan bilgileri Sayı: Puan, tutar, adet gibi sayısal bilgileri Tarih: Doğum tarihi, kayıt tarihi gibi tarih bilgileri Not: Açıklama, öneri gibi metin olarak tanımlanamayacak kadar uzun (255 karakterden fazla) bilgileri ifade eder. Alan boyutu: İlgili alandaki verilerin maksimum boyutunu ya da uzunluğunu ifade eder. Bu özellik hem veri tabanlarının bellek kullanımını etkili hâle getirmek hem de veri girişini kontrol altına almak açısından önemlidir. Doğru alan boyutu özellikle büyük veri tabanlarında çok büyük alan tasarrufu sağlayarak verimliliği ve etkililiği artırır. Alan boyutu, alandaki veri tipine göre belirlenmelidir. Örneğin ad soyad gibi bir metin alanının boyutu belirlenirken karakter uzunluğu girilir. Zorunluluk: İlgili alanın boş olduğu durumda kayıt yapmaya izin verip verilmeyeceğini ifade eder. Zorunlu alanlara muhakkak veri girmek gerekir. Örneğin; üye tablosuna isim girilmesi zorunlu tutuluyorsa, bu alanın veri tabanında zorunlu alan olarak tanımlanması isimsiz kayıt yapılmasının veri tabanı sayesinde önüne geçilmiş olur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Yukarıdaki tabloda bulunan alanların öz nitelikleri şu şekildedir. Sıra No alanının veri tipi Sayı alan boyutu olarak tanımlanmıştır. Ad Soyad alanının veri tipi Metin, alan boyutu 50 ve zorunlu alan olarak tanımlanmıştır. TC Kimlik No alanının veri tipi Metin alan boyutu 11 ve zorunlu alan olarak tanımlanmıştır. Doğum tarihi alanının veri tipi Tarih alan boyutu Kısa Tarih olarak tanımlanmıştır. Anahtar Alan: Tablo içerisinde her bir kayıt için değeri değişen ve ilgili kaydın kimliği niteliğindeki alana anahtar alan ya da birincil anahtar ismi verilir. Birincil anahtarın amacı kayıtların birbirinden ayrılmasıdır. Örneğin tablodaki bir kaydın silinmesi istenildiğinde bunun hangi kayıt olacağını belirtmek gerekir. İşte anahtar alan bu tür belirtmeleri kolaylaştırır. Okulda verilen öğrenci numaraları kurum sicil numaraları ve TC kimlik numaraları anahtar alan kullanımına iyi birer örnektir. Sizce markette satın aldığınız ürünler marketin veri tabanındaki tabloda hangi anahtar alanla kaydedilmiştir? Sorgular: Sorgu, fiziksel olarak içerisinde bilgi barındırmayan ancak tablolar içerisindeki verilerden sadece istenilen alanlardaki bilgileri belirli bir şarta göre görüntülemek için kullanılır. Aslında sorgular tablo içerisindeki verilerin üzerinde gruplama, hesaplama veya özetleme gibi işlemleri yapmak için kullanılan çok güçlü araçlardır. Sorgu her çalıştırıldığında verileri yeniden görüntülediğinden tablodaki değişiklikler sorgulara otomatik olarak yansır. Aşağıdaki resimde iki tablo verilmiştir. Ayrıca bu tablolardaki bilgileri kullanan bir sorgu örneği gösterilmiştir. Tablo 1 öğrencilerin ders geçme puanlarının yer aldığı bir tablodur. Tablo 2 ise öğrencilerin kayıt bilgileri tutulmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Sorgu Tablo 1 Tablo 2 Access 2010 Sıra No Adı Mat. Puanı 1 Şeyda 40 2 Okan 70 3 Merve 60 Sıra No Adı LYS Puanı 1 Şeyda 388,95 2 Okan 375,23 3 Merve 350,99 Sıra No Ad Soyad Mat. Puanı LYS Puanı 2 Okan ,23 3 Merve ,99 Resim 4. Örnek Sorgu Uygulaması Sorgu yardımıyla öğrencinin farklı tablolarda bulunan matematik notu ve LYS puanlarının birlikte gösterilmesi sağlanmıştır. Ayrıca sorgu sadece matematik puanı 50 den büyük olanları listelemiştir. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi sorgular verileri belli bir şarta göre belli alanları bir tablo şeklinde göstermiştir. Sorgular, veri tabanı içyapısıyla ilgili olduğundan kullanıcılar tarafından doğrudan görülemezler. Ancak kullanılan birçok sistemde işlemler sorgular aracılığıyla yapılır. Örneğin bir kütüphanede kitap adı sorgulandığında (yani belli isimdeki kitap arandığında) kütüphane sistemi sorgular aracılığıyla ilgili kitapların listesini görüntüler. Burada sorgu kullanıcının belirttiği kelimeleri içeren kayıtları tablodan okur ve form ya da tabloda gösterilmek üzere bir liste oluşturur. Boşlukları doldurunuz Aşağıdaki grafikte veri tabanı ile ilgili kavramlar ve bu kavramların tanımları yer almaktadır. Grafikteki boşluklara uygun kavram ve tanımları yazınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Veri Tabanı Yapısı Veri tabanları genellikle birbiriyle ilişkili birden fazla tablo içerir. Veriler tablolarda satır ve sütunlar hâlinde saklanır. Veri tabanı yapısı basitçe Resim 5 te gösterilmiştir. Resim 5. Veri tabanı Yapısı Günümüzde farklı yeteneklerde ve ölçeklerde birçok veri tabanı uygulaması bulunmaktadır. Büyük çaplı projelerde SQL Server ve Oracle gibi veri tabanları daha yaygındır. Bunlar genellikle başka uygulama yazılımları tarafından kullanılır. Uygulama yazılımları veri kaydetme ya da erişim işlemini bu veri tabanına yollar. Veri tabanı ise kayıtlar üzerinde gerekli işlemleri yapar ve uygulama yazılımlarına cevap verir. Veri tabanları web ya da PC tabanlı birden fazla uygulama tarafından kullanılabilir. Aşağıda veri tabanı kullanımı basitçe gösterilmiştir. UYGULAMA YAZILIMI (Ör: Öğrenci İşleri) İstek Yanıt İstek Yanıt VERİTABANI ÖĞRENCİ WEB PROGRAMI (Ör: Otomasyon) İstek Yanıt İstek Yanıt Burs Kredi Sistemi Resim 6. Veritabanı İşleyişi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Bazı veri tabanları ise kendi içinde uygulamaların geliştirilmesine imkân tanır. Bunlardan en yaygın olanı MS Access programıdır. Bu bölümde veri tabanı işleyişi ve özellikleri MS Access üzerinden uygulamalı olarak anlatılacaktır. Bildiğiniz konuları işaretleyiniz Aşağıda Access 2010 konusu anlatılmaktadır. Konuya geçmeden önce Access 2010 konusunda neler biliyorsunuz? Bildiğiniz konuların altında yer alan renkli kutucukları işaretleyiniz. Access in temel özellikleri Access in çalışma ortamı Veri sayfası ve tasarım görünümü Ortamdaki farklı veri türleri Alan oluşturup veri türlerini ayarlama Tabloları ilişkilendirme İşaretlediğiniz konuları tekrar etmek ve işaretlemediğiniz konuları öğrenmek için aşağıdaki konuyu okuyabilirsiniz. Access 2010 Access Microsoft Office paket programının içerisinde yer alan ve yaygın olarak kullanılan bir veri tabanı yazılımıdır. Office lisansı dışında hiçbir lisans ücretine ihtiyaç duymaması, dosyalarının taşınmasının kolay olması, kullanıcı ara yüzünün sade ve anlaşılabilir olması Access programının yaygın bir şekilde kullanılmasının ana sebeplerindendir. Günümüzde birçok küçük ve orta çaplı kuruluş veri tabanı programı olarak Access i kullanmaktadır. Access 2010 veri tabanı programı açıldığında boş bir veri tabanı oluşturulabilecek veya hazır şablonlara ulaşabilecek kullanımı kolay ve basit bir ekran gelir. MS Office BackStage adı verilen bu ekran veri tabanının kolay bir Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 şekilde yönetilmesini ve veri tabanı araçlarına daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Access programı hazır şablonlar içerir. Bu şablonlar çalışmaya başlamak için gerekli olan tabloları, formları, ilişkileri hazır olarak içerisinde barındırır. Bu sayede daha az zaman harcayarak daha çok iş yapılabilmesini sağlar. Her şablon belirli veri türlerinin yönetimi için özel olarak hazırlanmıştır. Örneğin; Fakülte şablonu bir fakülte için gerekli olan telefon numaraları, adresler gibi verilerin saklanması için kullanılırken Olaylar şablonu yaklaşan toplantılar, toplantı başlangıç ve bitiş saatleri gibi verilerin saklanması için kullanılır. Şablonlar kullanım amacına göre özelleştirilerek kullanılabilir. Resim 7. Veritabanı Şablonları Veri tabanında bulunan hazır şablonlar yardımıyla istenen veri tabanı türüne göre verileri hızlı bir şekilde organize etmek mümkündür. Ancak bu bölümde veri tabanı bileşenlerinin baştan oluşturulması üzerinde durulmuştur. Resim 8. Veritabanı Şablonları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Access in Temel Özellikleri Access yardımıyla basit tıklama, eşleştirme, seçme işlemleri kullanarak küçük ölçekli veri tabanı uygulamalarını kolaylıkla geliştirilebilir. Microsoft tarafından geliştirilen Access programı verilerin tablolar hâlinde saklanılmasını, saklanan veriler arasında ilişkiler kurularak verilerin sistemli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Diğer Office uygulamaları gibi Access programı da menülerden oluşur. Tüm Access araçları bu menülerin altında bulunur. Access tablolar aracılığıyla yeni kayıtlar girilmesi, kayıtları güncelleştirmeyi veya verileri silmeyi kolaylaştırır. Normalde programlama araçlarıyla ve ciddi programlama deneyimleriyle yapılabilecek birçok uygulama Access aracılığıyla kolayca yapılabilir. Bunun için Access içerisinde çeşitli sihirbazlar ve hazır araçlar bulunur. Ayrıca deneyimli kullanıcıların gelişmiş özellikler kullanabileceği ya da kod yazabileceği alanlarda bulunmaktadır. Ancak bu ders kapsamında deneyim gerektiren detaylara yer verilmeyecektir. Access Çalışma Ortamı Microsoft firmasının üretmiş olduğu Office paket veri tabanı oluşturmada kullanılan uygulamasıdır. Access programı; çeşitli tipteki verileri tablolar içerisinde depolayabilen, bu verileri işleyerek kullanıma sunabilen ve bu verilerin organize edilmesini sağlayan bir uygulamadır. Access programı ile oluşturulan belgelere veri tabanı dosyası denir Resim 9. Access Çalışma Ortamı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 1. Şerit 2. Komutlar 3. Sekmeler 4. Gezinti bölmesi 5. Önizleme alanı 6. Durum çubuğu Kayıt Alan Resim 10. Alan - Kayıt Veritabanı yapısı bölümünde bahsedildiği gibi Access içerisinde tablo ve sorgulardan oluşan veri saklama ve yönetimi mevcuttur. Tablonun her bir satırının bir Kayıt olarak, sütunlarının ise Alan olarak isimlendirildiği daha önceden belirtilmişti. Aşağıda bir Access tablosunun görüntüsü yer almaktadır (Resim 10). Access içerisinde tablo ve sorguların yanı sıra form ve rapor araçları oluşturulup kullanılabilir. Veritabanı tasarlandıktan sonra kullanıcılar sadece formları ve raporları kullanır. Form: Bir veritabanı uygulaması için kullanıcı arabirimi oluşturmakta kullanılabilecek veritabanı nesnesidir. Tablolara bilgi girişini kolaylaştıran ve daha anlaşılır bir ekran görüntüsü ile çalışmayı sağlayan nesnelerdir. Etkili bir form, veritabanının kullanımını hızlandırır. Rapor: Verileri görüntülemek, biçimlendirmek ve özetlemek için kullanılan bir veritabanı nesnesidir. Raporlar; PDF, XPS ya da diğer dosya biçimlerine dönüştürülerek verilerin anlık görüntüleri alınabilir ve bu sayede veriler arşivlenebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Aşağıda bir veritabanı uygulamasının rapor ve form örnekleri veritabanı ilişkisiyle birlikte gösterilmiştir. VERİTABANI RAPOR Tablo ve Sorgular Formlar, ekran üzerinden bilgi girme, listeleme işlemlerini yaparken raporlar, verileri belli formatlarda önizlemek ya da yazdırmak için kullanılır. FORM Resim 11. Veritabanı - Form - Rapor Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Görünüm Türleri Access programında tabloların organize edilmesi için Veri Sayfası Görünümü ve Tasarım Görünümü seçenekleri bulunur. Gezinti bölmesinde bulunan bir tablo çift tıklandığında otomatik olarak Veri Sayfası Görünümünde açılır. Veri Sayfası Görünümünde oluşturulan tabloya kayıt girmek mümkündür. Ayrıca bu görünümde yer alan Eklemek İçin Tıklatın seçeneği ile tabloya yeni alan eklemek mümkündür (Resim 12). Resim 12. Eklemek için Tıklatın Tasarım Görünümü ise tabloya yeni alan ekleme, mevcut alanların veri türünü değiştirme veya alan özelliklerini düzenleme gibi işlemlerin yapılabildiği görünümdür. Bir tabloyu tasarım görünümünde açmak için gezinti bölmesinde bulunan tablo sağ tuş menüsünden Tasarım Görünümü seçeneği kullanılır. Resim 13. Tablo Sağ Tuş Menüsü Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Bu seçenek kullanıldıktan sonra Resim 14 te gösterilen Alan Adı, Veri Türü ve Alan Özellikleri gibi tabloyu organize etmede kullanılan bileşenler görüntülenir. Buradan Alan Adı kısmına oluşturulacak tablo ile ilgili alanlar yazılmalıdır. Örneğin; işle ilgili kişi verilerinin yer aldığı bir tabloda genellikle ad, soyad, şirket, telefon numaraları ve diğer bilgiler için alanlar oluşturulabilir. Alan Özellikleri Açıklama Alanı Alan adları Veri türleri Alan Özellikleri Resim 14. Tablo Tasarım Görünümü Gözden geçiriniz Bir önceki konuda Access in Temel Özellikleri anlatılmıştır. Bu konuya göre aşağıdaki ifadelerden yapabileceklerinizi işaretleyiniz. Access ile hangi temel işlemlerin yapılabileceğini biliyorum. Form ile rapor arasındaki farkı anladım. Formun ne olduğunu biliyorum. Raporun ne amaçla kullanıldığını biliyorum. Veri sayfası ve tasarım görünümünün ne amaçla kullanıldığını biliyorum.! Yapamayacağınızı düşündüklerinizi için önceki konuyu tekrar gözden geçiriniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Alan Veri Türleri Her alan için bir veri türü belirlenmelidir. Veri türü, alana girilebilecek veya girilemeyecek değerleri denetleyen bir özelliktir. Örneğin; Adlar ve Adresler gibi metin verileri depolanmak isteniyorsa, alanlar Metin veri türü olarak ayarlanmalıdır. Tarih ve saat gibi veri alanları depolanmak istenildiğinde ise alan Tarih/Saat veri türü olarak ayarlanmalıdır. Resim 15. Veri Türleri Access programında 11 farklı veri türü bulunmaktadır. Bunlar; Metin: Adı, soyadı veya posta adresi gibi kısa, alfa sayısal değerleri içeren veri türüdür. Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı veri türüdür. Sayı: Puan, tutar, adet gibi sayısal bilgiler bu veri türü kullanılarak girilir. Tarih/Saat: Tarih ve saat bilgileri bu veri türü kullanılarak girilir (Ör: 17/10/1987). Para Birimi: Para değerlerini saklamak için kullanılır. Bu türün avantajı sayıları para birimi şeklinde göstermesidir (Ör: TL, $8) Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralardır. Evet/Hayır: Evet veya Hayır seçeneklerinden birinin girildiği veri alanı türüdür. Bu veri türü bir Boolean değeri temsil eder. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 Köprü: E-posta adresleri, belge bağlantıları gibi köprüler kurmaya imkân veren veri türüdür. Hesaplanmış: İstenilen alan değerlerinin girilen ifadeye göre hesaplanması bu veri türü ile sağlanabilir. Tablo tasarım alanında iken bir alana veri türü olarak Hesaplanmış seçeneği atandığında İfade Oluşturucusu penceresi görüntülenir. Ek: Dijital fotoğraflar, ses veya grafik gibi dosyaları alanlara eklemeye olanak sağlayan veri türüdür. Her kayda birden çok dosya eklenebilir. OLE Nesnesi: Word, Excel belgeleri gibi OLE nesnelerinin tabloya eklenmesine olanak tanıyan veri türüdür (Ör: Word de hazırlanmış öz geçmiş dosyası). Arama Sihirbazı: Tabloların ilgili alanlarındaki veri, bir başka tablodan geldiğinde ya da bir başka tablodaki veri kullanıldığında Arama Sihirbazı veri türü kullanılır. Alanlara, veri türlerine uygun bilgilerin girilmesi gerekir. Veri girişi esnasında metin, sayı ve not gibi alanlara doğrudan birtakım bilgiler yazılarak veri girişi yapılabilir. Ancak OLE Nesnesi ve Ek türündeki alanların veri girişi farklıdır. Çünkü bu alanlara klavye ile veri girişi yapmak yerine veriyi esas alacak dosya ya da uygulamanın seçilmesi gerekir. Aşağıda OLE Nesnesi (Resim 16) ve Ek (Resim 18) türündeki alanlara bilgi girişi anlatılmıştır. OLE Nesnesi olarak tanımlanan alanın sağ tuş menüsünden Nesne Ekle bileşeni kullanılarak nesne eklenebilir. Tabloda Word ya da Excel gibi uygulamalara ait belgeleri saklamak için OLE Nesnesi veri türü kullanılır. Resim 16. OLE Nesnesi Veri Türü Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 Nesne Ekle bileşeni kullanılarak görüntülenen pencereden Yeni Oluştur veya Dosyadan Oluştur seçeneklerinden biri kullanılabilir. Yeni Oluştur seçeneği kullanılırsa Nesne Türü alanından eklenecek belgenin türü belirlenmelidir. Dosyadan Oluştur seçeneğinde ise kayıtlı bir belgenin veritabanına nesne olarak eklenmesi sağlanır. Resim 17. OLE Nesnesi Veri Türü Personel kayıtları gibi fotoğraf veya resimleri tabloda saklayabilmek için Ek veri türü kullanılır. Personel kayıtları gibi fotoğraf veya resimleri tabloda saklayabilmek için Ek veri türü kullanılır. Resim 18. Ek Veri Türü Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 Ek alanına çift tıklanarak görüntülenen Ekler penceresinden Ekle bileşeni kullanılarak Dosya Seç penceresi açılır ve buradan istenilen dosya veya dosyalar kayıtlara eklenebilir. Resim 19. Dosya Seç Beraber yapalım Ali Bey Access veri tabanına Nesne eklemek istiyor. Bu işlemi yapabileceği 2 farklı yol aşağıda gösterilmiştir. Bu yollardan hangisini tercih edersiniz? Aşağıdaki boş kutucuklara yazınız. Tercih ettiğiniz yolun nedenini açıklar mısınız?.... Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

21 Alan Özellikleri Alan oluşturulup veri türü ayarlandıktan sonra ek alan özellikleri ayarlanabilir. Alan özellikleri yardımı ile yanlış veri girdisinin engellenmesi, alanla ilgili varsayılan değerlerin belirlenmesi gibi işlemler yapılabilir. Alanın veri türü, başka hangi özelliklerin ayarlanabileceğini belirler. Örneğin, Metin alanının Alan Boyutu özelliği 50 ile sınırlandırılırsa alana 50 den fazla karakterin girilmesi engellenebilir. Birincil Anahtar Resim 20. Alan Özellikleri Birincil anahtar olarak tanımlanan alan, tabloya verilerle ilgili işlem yaparken kayıtların ayrılmasını sağlar. Access programı birincil anahtar alanındaki her değerin farklı olmasını sağlayarak benzersiz kayıtlar oluşturmaktadır. Bu işlem belirli bir değerin diğer değerlerden güvenli bir şekilde ayrılmasının başka bir yolu olmadığından oldukça önemlidir. Birincil anahtar, Türkiye Cumhuriyeti ndeki her bireye verilen TC Kimlik No gibi düşünebilir. Çünkü aynı isim ve soyada ait birden fazla kişi olabilir. Veri tabanında da arama, güncelleme, değiştirme, silme işlemleri yaparken birincil anahtar kullanıldığında sorunsuz bir şekilde işlemler yapılabilir. Örneğin; veri tabanında personel bilgilerini tutan bir tablo olsun. Ali isimli personel işten çıkarıldığında veri tabanında kaydın silinmesi gerekir. Eğer ismi Ali olan kaydı sil komutu verilirse aynı isimdeki başka bir personelin kaydı da silinecektir. Bu da veri tabanında sorunlara neden olacaktır. Ama her personele ait bir personel numarası olduğunu düşünürsek, işten çıkarılan Ali isimli personelin numarasına göre silme işlemi yapıldığında sadece o kayıt silinecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

22 Birincil anahtar için genellikle Otomatik Sayı veri türü kullanılır. Her kayıt bilgisi girileceği zaman otomatik olarak sıralı şekilde sayı atandığı için her kayda farklı bir sayı gelecektir. Bu nedenle Otomatik Sayı genel kullanılan veri türüdür. Birincil anahtar kullanmak veri tekrarını önler, veriye hızlı ulaşmayı sağlar, boşluk girmeyi engeller ve tablolar arasında ilişki kurmayı sağlar. Bir alanı birincil anahtar olarak kullanmak için, tablo tasarım görünümünde iken birincil anahtar olarak kullanılmak istenilen alan seçilir. Ardından Tasarım bağlamsal sekmesinde bulunan Araçlar grubundaki Birincil Anahtar bileşeni kullanılır. Bu işlemin ardından birincil anahtar olarak belirtilen alanın sol tarafında anahtar simgesi görüntülenir. Birden fazla alana birincil anahtar atanabilir. Bu işlem için tasarım görünümünden alan seçimi yapılırken Ctrl tuşu yardımı ile birden fazla alan seçilip Birincil Anahtar bileşeni kullanılmalıdır. Resim 21. Birincil Anahtar Adımları yazalım Ali Bey birincil anahtar eklemek istiyor. Ali Bey in izlemesi gereken 3 aşamayı boşluklara sırasıyla yazınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22

23 Tablo İlişkilendirme Bir veri tabanı oluşturulurken tabloları kullanma, en önemli konudur. Tablo tasarımı iyi yapılırsa veri tabanında fazla veri tutulmaz. Böylece veri tabanı boyutu artmayacaktır. Ayrıca iki tablo kullanılarak yapılan bir veri tabanının, tek tabloda yapıldığı düşünülürse alan sayısı çok olacağından veri girişi yapılırken sorun yaşanabilir. Aynı bilgileri tekrar tekrar girme problemi ortaya çıkabilir. Örneğin veri tabanında personel bilgileri ve yaptığı satışları tutulacak olsun. Eğer tek tablo kullanılırsa personel her satış yaptığında personel bilgileri de girilmek zorunda olacaktır. Bunu önlemek için tablo ikiye ayrılmalıdır. Birinci tabloda personel bilgileri, ikinci tabloda ise personelin yaptığı satışlar yer alacaktır. Peki, bunların da arasındaki tutarlılık nasıl sağlanacak? Bunu yapmak için Tablo İlişkilendirme kullanılacaktır. Tablo ilişkilendirildikten sonra örneğin satış tablosunda her personele ait satışlar yer alacaktır. Bir personele ait kayıtları bir arada görmek istersek sorgu oluşturmamız gerekecektir. Fakat ilişkilendirme yaptıktan sonra personel tablosundaki kayıtların soluna eklenecek olan + işaretine tıkladığımızda, o personele ait kayıtlar görülecektir. Bu da kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Resim 22. Tablo İlişkilendirme Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

24 İçeriği değerlendiriniz Tebrikler! Üniteyi tamamladınız. Bu üniteyi konu içeriği, anlatım tarzı, görseller ve etkinlikler açısından değerlendiriniz. (Örn: 1: Kötü, 2: Orta 3: İyi) Ünitenin anlatım yapısı konuyu anlamamı kolaylaştırdı Karışıklığa neden olan anlatım ve gösterimler yoktu Ünitedeki konuların sırası iyi ayarlanmıştı Ünitedeki konular yeterliydi Ünitedeki etkinlikler konuyu anlamamı sağladı Ünitedeki etkinlikler öğrenmemi takip etmemi sağladı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 24

25 Özet Access 2010 Veri tabanı bilgisayarda tutulan düzenli bilgileri ifade eder. Veri tabanlarını yönetme ve veri tabanı üzerindeki işlemleri gerçekleştirme görevlerini veri tabanı yönetim sistemleri gerçekleştirir. Veri tabanı yönetim sistemleri diğer uygulamalarla fiziksel veriler arasında köprü görevi görür. Veri tabanı deyince akla ilk olarak tablolar gelir. Tablolar verilerin asıl saklandığı yapılardır. Tablodaki her bir satır bir kaydı ve sütunlar ise tablo içerisindeki alanları belirtir. Alanlar belirlenirken bu alanın bir ismi, alandaki veri tipi ve alan boyutu gibi özellikleri belirtilir. Fiziksel olarak içerisinde veri barındırmayan ancak tablolar içindeki verilerin istenen verilerin istenen şarta göre veya istenen verileri belli kriterlere göre almayı sağlayan sorgular bulunmaktadır. Sorgular, birden fazla tablodan veri alma ya da belli bir filtreleme yapmak amacıyla çeşitli işlemler gerçekleştirir. Access, Microsoft Office paketinde bulunan bir veri tabanı uygulamasıdır. Access programının kendisi veri tabanı olduğu gibi içerisinde bu veri tabanını kullanmayı sağlayacak form ve rapor bileşenleri bulunmaktadır. Access içerisinde tabloların ve diğer nesnelerin tasarım görünümü, veri görünümü gibi farklı görünümlere sahiptir. Buna göre yapılacak işleme göre görünüm türü seçilebilir. Bu bölümde genel olarak veri tabanının işleyiş yapısı ve Access programının basit bir tablo üzerinden genel işleyişi anlatılmıştır. Sonraki bölümlerde tablo, sorgu, form ve rapor uygulamalarına yer verilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25

26 Düşünüp açıklayınız Ünitedeki kutucuklar içerisinde yer alan etkinlikleri düşünüp bu etkinliklerin size hangi açılardan yararlı olduğunu açıklayınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 26

27 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Bir tablodaki herhangi bir alana girilen karakter sayısını 30 ile sınırlandırmak için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır? a. Alan Boyutu b. Unicode Sıkıştırma c. Metin Hizala d. Akıllı Etiketler e. Sıfır Uzunluk İzni 2. Yandaki tabloda Telefonu alanının önceden tanımlanmış bir veri türü şeklinde ayarlanması için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılmalıdır? a. Arama Sihirbazı b. Geçerlilik Kuralı c. Giriş Maskesi d. Varsayılan Değer e. Biçim 3. Tablolar arası ilişki kurmak için çoğunlukla hangi özelliğe ihtiyaç duyulur? a. Birincil Anahtar b. Doğrudan İlişkiler c. Oluşturucu d. İlişki Raporu e. Nesne Bağımlılıkları 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri veritabanı yönetim sisteminin avantajlarındandır? I. Kayıt tekrarını önler. II. Verilerin paylaşımını kolaylaştırır. III. Verilerin kullanımı herkese açıktır. IV. Veri güvenliği sağlar. a. Yalnız I b. I ve II c. II ve IV d. I, II ve III e. I, II ve IV 5. Yandaki tabloda numaralandırılan alanlarda sırasıyla hangi veri türlerinin kullanılması daha uygundur? I II III a. Metin Metin Tarih b. Not Metin Tarih c. Sayı Metin Sayı d. Metin Not Tarih e. Sayı Metin Otomatik Sayı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 27

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu VERİ TABANI I Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veri Tabanı Bileşenleri Tablolar : Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur. Diğer veritabanı

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında 5.2. Veritabanı İşlemleri MS Access MS Access ilişkisel veritabanıdır. Yani verileri, birbirleriyle ilişkili tablolar t içerisinde saklar. Birçok veritabanı yönetim sistemi uygulama programlarının aksine,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablo Hazırlama Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablolar Tablolar veri tabanlarında bilgilerin tutulduğu veri gruplarıdır. Tablo içerisinde yer alan her bilgi kayıt, sütunlar ise alan olarak adlandırılır. Kayıtlar

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3,

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3, 1 2 3 Formül Oluşturma: Excel de formüller = ile başlar. Örnek formüller; =ortalama(b1;c1) b1 ile c1 hücrelerinin ortalamasını alır =toplam(a1;b1) a1 ile b1 hücrelerinin toplama formülünü verir. =çarpım(a1;b1;c1;..)

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Access 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Veritabanı Sistemleri Veritabanı Sistemleri Bilgi çağında veriyi düzenli-planlı saklamak, veriye hızlı ulaşmak, değişik veriler

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak.

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Amaçlarımız 2 Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Microsoft Excel 2010 da bilgi girişi yapabilmek. Excel de

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1.VERİTABANI NEDİR?... 2 2.MICROSOFT ACCESS... 2 3. TABLOLAR... 3 3.2 Tablolara Kayıt Girmek... 5 4. FORMLAR... 7 4.1 Form Sihirbazı ile form oluşturma...

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 7 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu ve bundan sonraki bölümlerde bir veritabanı üzerinde form ve rapor oluşturma konuları anlatılacaktır. Veritabanı üzerinde yapılabilecek işlemler;

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ)

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) KULLANICI KILAVUZU KAMU HASTANELERİ Kokpit yöneticinin (veya sistem yöneticisinin) ALMS sisteminde yapı (kurum veya üniversite) oluşturmak veya mevcut yapıya eklemeler, yapıda değişiklikler

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

BÖLÜM FORMLAR. Şekil Form sihirbazı ile form oluşturma 1. pencere.

BÖLÜM FORMLAR. Şekil Form sihirbazı ile form oluşturma 1. pencere. BÖLÜM 18 4. FORMLAR Form ekranın hangi amaçla kullanılacağı daha önce anlatılmıştı. Formlar; tablolara ait bilgi girişlerinin tablolar bölümünde veri sayfası görünümünde yapılabilmesine rağmen formlar

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI VERİ TABANI (4 x 40 ) ritabanına Giriş BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ritabanı Tablo Alan Kayıt ri Türü Alan Özellikleri Birincil Anahtar Sorgu Form Rapor

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Access 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ)

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) KULLANICI KILAVUZU Kokpit yöneticinin (veya sistem yöneticisinin) ALMS sisteminde yapı (kurum veya üniversite) oluşturmak veya mevcut yapıya eklemeler, yapıda değişiklikler yapmak

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi 7.2.4. Makrolar Kelime işlemci programında sık kullanılan bir görevi (çok kullanılan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma, birden çok komutu birleştirme, iletişim kutusu içinde daha kolay

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net 10-Veri Tabanları 1 VERİ TABANI VERİTABANI (DATABASE) Birbiri ile ilişkili bir veya daha fazla tablodan oluşan bilgi topluluğudur. Veri tabanındaki tablolara ulaşılarak sorgulama yapılır ve istenilen bilgiler

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

MS WORD 6. BÖLÜM. Başvurular sekmesindeki seçenekler Şekil 3.127 de görülmektedir. Şekil 3. 127. Başvurular Sekmesi

MS WORD 6. BÖLÜM. Başvurular sekmesindeki seçenekler Şekil 3.127 de görülmektedir. Şekil 3. 127. Başvurular Sekmesi MS WORD 6. BÖLÜM Bölüm Adı: BAŞVURULAR Bölümün Amacı: Başvurular sekmesini kullanmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Belgeye içindekiler tablosu oluşturabilir. 2. Belge içinde dipnot

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş BIM 312 Database Management Systems Veritabanı Kavramına Giriş Veritabanı Nedir? Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003)

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Herhangi bir konu için sunum hazırlamamız gerektiğinde kullanılacak olan bir program. Sunu hazırlama programı sayesinde, yansıda dinleyicilerin

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EXCEL I

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EXCEL I HEDEFLER İÇİNDEKİLER EXCEL 2010 - I Excel 2010 a giriş Şeritler Veri girişi işlemleri Çalışma sayfası işlemleri Sayfa kopyalama/isim değiştirme Biçimlendirme TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

Access Örnek Test Soruları

Access Örnek Test Soruları Access Örnek Test Soruları 1.Access te aş.den hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir c) slayt gösterisi yapılabilir d) veri kaydı tutulabilir 2.Access için

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır.

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik tablolama programlarından

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

VERİ TABANI NEDİR A. TABLO OLUŞTURMA

VERİ TABANI NEDİR A. TABLO OLUŞTURMA VERİ TABANI NEDİR Belli bir amaca dayalı ortak alanlara (ad soyad, ürün adı, fiyatı gibi) sahip kişilerin ve nesnelerin bilgilerinin tutulduğu, istendiğinde bu bilgiler için arama, düzeltme, silme, kayıt

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 1 TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 2 Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler

Detaylı