Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili"

Transkript

1 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15-

2 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir. Tablolara ait kayıtlar için sorgulama, ekleme, silme ve değiştirme (güncelleme-update) gibi işlemler yapılabilmektedir. Örnek : Select, Update, Delete, Insert vb Veri ve Tablo Seçimi ( Select / From) Select ile tablodan veriler sütunlar (columns) halinde seçilir. From ile sorguların yapılacağı tablonun yolu (ya da Alias) ve adı belirlenir. Select Sütunlar From Tablo_Adı Sütunlar : Eğer * ise tüm alanlar geçerli olur, diğer durumlarda adları virgülle ayrılarak yazılan alanlar geçerli olur. Tablo_Adı : Verilerine ulaşılması istenen tablonun adı. Örnek 1 : Select * From Ogrenci ya da Select Ogrenci.* From Ogrenci Aktif dizindeki (alias) Ogrenci adlı tablodaki tüm kayıtlar tüm sütunlarıyla birlikte getirilir. Örnek 2 : Select Ad, Soyad, Adres From Ogrenci Aktif dizindeki (alias) Ogrenci adlı tablodaki tüm kayıtların sadece Ad, Soyad ve Adres alanları getirilir. Örnek 3 : Select Ogrenci.Ad, Ogrenci.Soyad, Ogrenci.Adres From Ogrenci Aktif dizindeki (alias) Ogrenci adlı tablodaki tüm kayıtların sadece Ad, Soyad ve Adres alanları getirilir. Örnek 4 : Select Distinct Numara, DersKodu From Notlar Yukarıdaki örnekte tekrarlı kayıtları engellemek amacıyla Distinct kullanılmıştır. Listelenen alanlar içinde tekrar engellenir. Distinct hep baştadır ve listelenen tüm satıra hitap eder. Burada hem Numara hem de DersKodu alanları aynı olan ikinci bir kayıt listelenmez. Distinct All : Belirtilen alanda kayıtları tek getirir. : Varsayılan değerdir. Tüm kayıtları getirir. -16-

3 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Örnek 5 : Select O.Numara, O.Ad, O.Soyad From Ogrenci as O ya da Select O.Numara, O.Ad, O.Soyad From Ogrenci O Yukarıdaki örneklerde tablo adı için temsili isimler verilmiştir. Her iki kullanımda da Ogrenci adlı tablo O adı ile temsil edilmektedir. Örnek 6 : Select Ad Öğrenci_Adı, Soyad Öğrenci_Soyadı From Ogrenci ya da Select Ad as Öğrenci_Adı, Soyad as Öğrenci_Soyadı From Ogrenci ya da Select Ad as [Öğrenci Adı], Soyad as [Öğrenci Soyadı] From Ogrenci (Boşluk karakteri Transact-SQL de kullanılabilmektedir.) Yukarıdaki örneklerde alan adları için temsili isimler verilmiştir. Yukarıdaki her iki kullanımda da tablodaki Ad alanı listenin alınmasında Ogrenci_Adı alan başlığıyla listelenecektir. Aynı şekilde Soyad da Ogrenci_Soyadı olarak listelenecektir. Örnek 7 : Select O.Numara, O.Ad, O.Soyad, N.Vize, N.Final From Ogrenci as O, Notlar as N Yukarıdaki örnekte çoklu tablo (burada iki adet tablo) kullanılmıştır. Ogrenci O ile Notlar ise N ile temsil edilmektedir. Listelenmesi istenen sütun isimlerinin başında hangi tablodan alındığı belirtilmektedir. Örnek 8 : Select Numara, Vize, Final, Vize * Final * 0.6 as Ortalama From Notlar ya da Select Numara, Vize, Final, Ortalama = Vize * Final * 0.6 From Notlar Yukarıdaki örnekte Vize ve Final alanları üzerinde hesaplama yapılarak Ortalama adında yeni bir alan oluşturulmuştur. Örnek 9: Select Ad, Soyad, Adres into Kimlik From Ogrenci Yukarıdaki örnekte seçim sonucu yeni bir tabloya (daha önce mevcut olmayan) aktarılmaktadır. Ogrenci tablosundan sadece Ad, Soyad ve Adres sütun bilgileri alınarak Kimlik adlı yeni bir tabloya aktarılmaktadır. Örnek 10: Select Left ( Ad, 1 ) + '.' + Soyad as AdSoyad From Kimlik Burada Kimlik tablosundan Left fonksiyonu ile Ad alanının sadece ilk karakteri alınmış ve Soyad alanı ile birleştirilerek tek bir alan oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeni alanın adı AdSoyad olarak verilmiştir. AdSoyad alanı sadece sorgulama ile oluşturulmakta olup tablo ile ilgili fiziksel bir işlem yapılmamaktadır (Transact-SQL desteklidir). -17-

4 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Örnek 11: Select Top 5 * From Kimlik Kimlik tablosuna ait ilk 5 kayıt elde edilir (Transact-SQL desteklidir). Örnek 12: Select Top 5 Percent * From Kimlik Kimlik tablosuna ait kayıtların ilk %5 i elde edilir (Transact-SQL desteklidir) Şart Belirleme ( Where ) Tablo ya da tablolardan belirli şartlara uyan kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır. Where ( Şart ) Where cümlesinde normal karşılaştırma, mantıksal, aritmetiksel operatörlerin kullanılmasının yanında özel birtakım operatörler de kullanılmaktadır. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Like Between Exists In Is Null Some/Any/All Şart Belirlenmesinde Kullanılan Özel Operatörler Benzer İki değer arasında Mevcut ise Kümede ise Boş ise Bazısından/Herhangi birinden/ Hepsinden Örnek 1: Where Numara > Öğrenci tablosundan Numarası den büyük olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 2: Where Ad = Zeynep Or Ad = Halis Öğrenci tablosundan adı Zeynep ya da Halis olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 3: Where Ad = Zeynep Or Ad = Halis And Numara >' ' Öğrenci tablosundan Adı Zeynep olanlar ya da hem Numarası ' ' dan büyük hem de Adı Halis olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. -18-

5 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Not : Mantıksal operatörlerde işlem önceliği NOT, AND, OR şeklinde sıralanır. Aynı operatörün birden çok kullanılması durumunda soldan sağa doğru işlem önceliği dikkate alınır. ( ve ) parantezleri yardımıyla işlem önceliği değiştirilebilmektedir. Örnek 4: Where Ad Like A% Öğrenci tablosundan Adı A ile başlayan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Not : MSSQL de % birden çok, _ ise tek karakter yerine geçen jokerdir. Access veritabanında ise bunların yerine sırasıyla * ve? joker karakterleri kullanılmaktadır. Örnek 5: Where Ad Like _A% Öğrenci tablosundan Adının ikinci harfi A olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 6: Where Numara Like 26% Öğrenci tablosundan Numarasının 5. ve 6. karakterleri 26 olan (Bilgisayar Programcılığı Normal Öğretim) öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 7: Where Adres Like % ANKARA % Öğrenci tablosundan Adresinde ANKARA geçen öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 8: Where Soyad Like %TAŞ Öğrenci tablosundan Soyadı TAŞ ile biten öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 9: Where Soyad Like [KS]% Öğrenci tablosundan soyadı K veya S ile başlayan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Burada [ ] karakterleri küme belirtmektedir ve içerisine yazılan karakterlerden biri anlamını katmaktadır. -19-

6 Örnek 10: Where Soyad Like _[^K]% Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Öğrenci tablosundan soyadının ikinci harfi K olmayan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 11: Where Soyad Like _[C-K]% Öğrenci tablosundan soyadının ikinci harfi alfabede C ile K arasındaki karakterlerden biri olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 12: Where Numara Between And Diğer bir ifade şekli Where Numara >= And Numara <= Öğrenci tablosundan numarası ile arasında olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Not : * Beetwen / And kullanımında sınırlar sorgulamaya dahildir. * (1. sınır değeri) <= (2. sınır değeri) kuralı geçerli olmalıdır. Örnek 13: Where Harf in ( AA, BA, BB ) Diğer bir ifade şekli Where Harf = AA Or Harf = BA Or Harf = BB Öğrenci tablosundan notunun Harf karşılığı AA, BA ya da BB olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 14: Where Adres is Null Öğrenci tablosundan Adres alan değeri olmayan (hiç veri girilmemiş) öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir. -20-

7 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili 3.3. Sıralama ( Order By ) Belirtilen sütun ya da sütunlara bağlı olarak artan ya da azalan sırada tablodaki kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır. Order By (Alan1 [ASC ya da DESC ] ), [Alan2 [ASC ya da DESC ] ] ASC : Ascending (Artan). Hiçbir şey yazılmazsa varsayılan değer Asc olur. DESC : Descending (Azalan). Örnek 1: Select * From Ogrenci Where Final < 50 Order By Numara Yukarıdaki kullanımda; Öğrenci tablosundan Final notu 50 den küçük olan öğrenciler Numara sırasına göre artan olacak şekilde tüm sütun bilgileriyle listelenir. Örnek 2: Select * From Ogrenci Where Final < 50 Order By Numara Desc Yukarıdaki kullanımda; Öğrenci tablosundan Final notu 50 den küçük olan öğrenciler Numara sırasına göre azalan olacak şekilde tüm sütun bilgileriyle listelenir. Örnek 3: Select * From Ogrenci Order By Ad Desc, Soyad Desc Yukarıdaki kullanımda; Öğrenci tablosundan Ad ve Soyad alanına göre azalan olacak şekilde öğrenciler tüm sütun bilgileriyle listelenir. Örnek 3: Select Row_Number() Over (Order By OkulNo) as Sira_No, * From Notlar Notlar tablosuna ait kayıtları Final alanına göre Azalan sırada olacak şekilde Sira_No alanına 1 den başlayarak artan şekilde kayıt sıra numarasını da ekleyerek elde eder.(transact-sql desteklidir). AÇIKLAMA Order By için as ile oluşturulan yeni alan adı da kullanılabilir Select Ad, Soyad, Ad + Soyad as AdSoyad From Kimlik Order By AdSoyad -21-

8 3.4. Grup Oluşturma ( Group By ) Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Tablolar üzerinde gruplandırma yapılarak sorguların oluşturulmasında kullanılmaktadır. Tablo içerisinde bir ya da daha çok alana göre gruplama yaparak kayıtların sorgulanması mümkündür. Ancak gruplama yapabilmek için, gruplama alanının Select ifadesinde kullanılması gereklidir. Notların bulunduğu bir tabloda öğrencilerin başarı ortalaması, personel bilgilerinin bulunduğu tabloda bölümlere göre hesaplamalar yaptırılabilir. Group By (Alan) Örnek 1: Select OgrNo From Notlar Group By OgrNo Yukarıdaki sorgulamada OgrNo alanına göre gruplandırma yapılmaktadır. Böylelikle tablodaki kayıtlara göre farklı numaralar listelenir. Örnek 2: Notlar Tablosu Select OgrNo, Avg(Vize*0.4+Final*0.6) as Ortalama From Notlar Group By OgrNo Burada Notlar tablosunda OgrNo alanına göre gruplama yapılmıştır. Böylelikle her öğrencinin notlarının ortalaması ayrı ayrı elde edilmiştir. Örnek 3: (Örnek 2 deki Notlar Tablosu esas alınmıştır.) Select DersKodu, Avg(Vize*0.4+Final*0.6) as Ders_Ortalaması From Notlar Where Donem = ' ' Group By DersKodu Burada Notlar tablosundan dönemine ait dersler için sınıf aritmetik ortalamaları elde edilmektedir. -22-

9 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Örnek 4 : Select OgrNo, Count( * ) as [ Ders Sayısı ] From Notlar Where Donem = ' GÜZ' Group By OgrNo Burada Notlar tablosundan ' GÜZ' dönemime ait dersler elde edilerek, OgrNo ya göre gruplandırma yapılmakta ve her öğrenci için Ders Sayısı elde edilmektedir. ResultSet olarak OgrNo ve Ders Sayısı değerleri listelenmektedir. Örnek 5 : Select DersKodu, Count(*) as Mevcut From Notlar Where Donem = ' GÜZ' Group By DersKodu Burada Notlar tablosundan ' GÜZ' dönemime ait dersler elde edilerek, DersKodu na göre gruplandırma yapılmakta ve her ders için mevcut elde edilmektedir. ResultSet olarak DersKodu ve Mevcut değerleri listelenmektedir Grup Şartı Belirleme ( Having ) Gruplandırmalara yönelik kısıtlama amacıyla şart ifadelerinin verilmesinde kullanılırlar. Having ( Şart ) Örnek 1: Select OgrNo, Avg(Vize*0.4+Final*0.6) as Ortalama From Notlar Group By OgrNo Having Avg(Vize*0.4+Final*0.6) > 60 Yukarıdaki sorgulamada; Notlar tablosunda OgrNo alanına göre gruplama yapılarak her öğrenci için tüm derslerinin Vize ve Final den elde edilen ağırlıklı ortalamalarının Aritmetik ortalamaları elde edilerek, Aritmetik ortalamaları 60 dan büyük olanların OgrNo ve Aritmetik ortalamaları listelenir. -23-

10 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Örnek 2: Select OgrNo, Avg(Vize * Final * 0.6 ) as Ortalama From Notlar Where Donem = GÜZ Group By OgrNo Having Avg ( Vize * Final * 0.6 ) > 60 Order By OgrNo Desc Bu sorgulamada; Notlar tablosunda GÜZ döneminde alınan dersler için; OgrNo alanına göre gruplama yapılarak her öğrenci için tüm derslerinin Vize ve Final den elde edilen ağırlıklı ortalamalarının Aritmetik ortalamaları elde edilerek, Aritmetik ortalamaları 60 tan büyük olanların OgrNo ve Aritmetik ortalamaları OgrNo alanına göre azalan olacak şekilde listelenir. Not : Select için şart belirlenmesinde Where komutu kullanılırken, Group By için şart belirlenmesinde Having komutu kullanılmaktadır. Örnek 3: Select OgrNo, Sum( Kr ) as [Toplam Kredi] From Notlar Where Donem = ' GÜZ' Group By OgrNo Having Sum( Kr ) >= 36 Yukarıdaki sorgulamada; Notlar tablosunda GÜZ dönemine ait dersler için OgrNo alanına göre gruplama yapılmaktadır. Bu gruplama ile her öğrenci için kredi toplam değeri bulunarak, 36 ve yukarısı olanların numaraları ile kredi toplam değerleri verilir. Örnek 4 : Select OgrNo, Sum( Kr ) as [Kredi Miktarı ] From Notlar Where Aciklama = 'GEÇER' Group By OgrNo Having Sum ( Kr ) >= 110 Burada Notlar tablosundan GEÇER dersler elde edilerek, OgrNo ya gruplandırma yapılmakta ve her öğrenci için kredi toplamı elde edilmektedir. ResultSet olarak Kredi Miktarı 110 ve üzerinde olan öğrencilerin OgrNo ve kredi miktarları listelenmektedir. -24-

11 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili 3.6. Gruplama Fonksiyonları Fonksiyonlar parametrik olarak aldıkları değerlere göre yeni sonuçlar üreten yapılardır. Örnek Kullanımlar: Notlar Tablosu NOT : NULL değer içeren bir alan olması sonraki örnekler için yaralı olabilir. Aşağıdaki örnekler için Notlar adlı tablo kullanılmaktadır. Örnek 1: Select Count ( * ) as Toplam From Notlar Yukarıdaki kullanımda; Notlar tablosundaki tüm kayıt sayısı elde edilerek alan adı Toplam olacak şekilde verilir. Örnek 2: Select Count (Numara ) as Toplam From Notlar Yukarıdaki kullanımda; Notlar tablosundaki Numara alanına göre Null olmayan değerler sayısı Toplam adında verilir. -25-

12 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Örnek 3: Select Count ( Distinct Numara ) as Toplam From Notlar Notlar tablosundaki Numara alanına göre Null olmayan ve birbirinden farklı olan değerler sayısı elde edilerek Toplam adında verilir. Örnek 4: Select Avg ( Ortalama ) as Aritmetik_Ortalama From Notlar Notlar adlı tablodaki Ortalama alanındaki değerlerin Aritmetik Ortalaması alınır. Örnek 5: Select Numara, Avg ( Ortalama ) as Aritmetik_Ortalama From Notlar Group By Numara Notlar adlı tablodaki her öğrenci için derslerinin aritmetiksel ortalaması alınır. Örnek 6: Select Numara, Max(Final) as [En Yüksek Final] From Notlar Group By Numara Notlar adlı tablodaki her öğrencinin dersleri içinde en yüksek Final notları elde edilir. Not : Min() fonksiyonu en küçük değeri verir. NOT : SUM için de örnek yapılabilir. -26-

13 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili 3.7. Hesaplama ( Compute ) Compute ifadesi ile Sum, Avg, Max, Min, Count gibi fonksiyonlara ilişkin hesaplamalar yapılmaktadır. Örnek 1: Select * From Notlar Compute Avg ( Final ) Yukarıdaki sorgulamada Notlar tablosu listelenir ve Final sütununa ait Ortalama verilir. Örnek 2: - - S_Compute1.Sql Select *, Ortalama From Notlar Where Numara Like '04%' And Ortalama <> 'G' And Ortalama <> 'D' And Ortalama <> 'M' And Ortalama <> '' Compute Avg( Cast (Ortalama as Integer ) ) Yukarıdaki sorgulamada Numarası 04 ile başlayan (2004 yılı girişli) öğrenciler için, Ortalama alanı üzerinden Aritmetik Ortalama (AVG) hesaplanır. Ortalama alanı tabloda Char(3) olarak tanımlı olduğundan Cast ile tip dönüşümü yapılmıştır. Burada; Cast RTrim Compute : Tip dönüşümünde kullanılır. : (Fonksiyon) Karakter tipli verinin sağ tarafından boşluklar kırpılır. : Sorgu sonunda hesaplama sonucu verilir. Compute ile hesaplanan alanın aynısı Select ifadesi içerisinde yer almalıdır Tabloya Kayıt Ekleme ( Insert Into ) Tabloya yeni kayıtların girilmesi amacıyla kullanılan SQL deyimidir. Insert Into Tablo_Adı ( Sütun Listesi ) Values ( Veri_Listesi ) Tablo_Adı : Yeni kayıtın ekleneceği tablo adı. Sütun_Listesi : Tabloya eklenecek verilere ilişkin alan listesi Veri_Listesi : Sütun listesine uyumlu sırada veri listesi -27-

14 Örnek 1: Insert Into Notlar ( DersKodu, Vize, Final ) Values ( , 70, 80 ) Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Yukarıdaki kullanımda Notlar adlı tabloya numaralı öğrenci için kodlu derse ait Vize ve Final notları girilmiştir. Not : Sütun tiplerine uygun olarak, veriler uygun tiplere otomatik olarak dönüştürülerek atanır. Yukarıdaki kullanımda string olarak 70 ve 80 olarak veri girişi yapılsa da bir sorun çıkmayacak, Vize ve Final alan tiplerine bağlı olarak bu veriler tamsayıya dönüştürülerek atanacaktır. Ayrıca tabloda olmasına rağmen sütun listesinde ve dolayısıyla da veri listesinde yer almayan veriler için Null değerler atanır. Örnek 2: Insert Into Notlar ( OgrNo, DersKodu, Vize ) Values ( , , 70 ) Yukarıdaki kullanımda Notlar adlı tabloda Final alanı olmasına rağmen, veri ekleme aşamasında bu alan değeri kullanılmamıştır. Bu yüzden Final alanı için otomatik olarak Null değeri atanacaktır. Eğer tabloda Final alanı için Null kısıtlaması var ise bu şekilde kullanım hatalı olacaktır. Örnek 3: Insert Into Notlar ( OgrNo, DersKodu, Vize, Final ) Values ( , , Null, Null ) Yukarıdaki kullanımda Notlar adlı tabloya numaralı öğrenci için kodlu ders kaydı girilmiştir. Burada Vize ve Final notları için Null değerler atanmıştır. Ancak tabloda Final veya Vize alanı için Not Null kısıtlaması var ise bu şekilde kullanım hatalı olacaktır. Not: Tabloda olduğu halde değeri belirtilmeyen alanlar için NULL değer ataması yapılmıştır. Örnek 4: Insert Into Ogrenciler ( OkulNo, Ad, Soyad ) Values ( , Halis, DİŞLİTAŞ ), ( , Hatice, DİŞLİTAŞ ) Yukarıdaki kullanımda Ogrenciler tablosuna 2 kayıt eklenmektedir. -28-

15 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Örnek 5: Insert Into Yedek_Notlar ( OgrNo, DersKodu, Donem ) Select Numara, DersKodu, Donem From Notlar Yukarıdaki sorgulamada Notlar tablosundan sorgulama ile elde edilen kısmi (OgrNo, DersKodu, Donem) veriler Yedek_Notlar adlı başka bir tabloya eklenmiştir. Yedek_Notlar tablosunun var olan diğer alanları Null değer almıştır. Not: 1. Alan adları birebir eşlenecek sırada verilmelidir. 2. Alan adları aynı olmak zorunda değildir. Yapısal olarak aynı yada uygun olmalıdır. Örnek 6: Insert Into Yedek_Notlar Select * From Notlar Where Ogrno > ' ' Yukarıdaki sorgulamada Notlar tablosundan Ogrno değeri dan büyük olan öğrencilerin not kayıtları elde edilerek, Yedek_Notlar adlı başka bir tabloya eklenmektedir. Burada tablo yapıları uygun olmalıdır. Not: Eğer tablonun tüm alanlarına ilişkin bir kayı yapılacaksa; tablo adından sonra alan adlarını belirtmeye gerek yoktur. Örnek 7: Insert Into Yedek_Notlar (Ogrno, DersKodu, Donem) Select OgrNo, DersKodu, ' BAHAR' From Notlar Yukarıdaki sorgulamada Notlar tablosundan sorgulama ile elde edilen OgrNo, DersKodu değerleri ile sabit BAHAR değeri Yedek_Notlar adlı başka bir tabloya eklenmiştir. Yedek_Notlar tablosunun var olan diğer alanları Null değer almıştır Tablo Güncelleme ( Update ) Tabloda mevcut sütun ya da sütunlardaki verilerin yenileri ile değiştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Update Tablo_Adı Set Sütun1 = Yeni_Değer1, Sütun2 = Yeni_Değer Tablo_Adı : Güncelleme yapılacak olan tablonun adı Sütun : Tablonun güncelleme yapılacak olan sütunu Yeni_Değer : Sütuna verilecek yeni değer -29-

16 Örnek 1: Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Update Kimlik Set Numara = Left (Numara, 4) Right (Numara, 3) Where Numara Like 26% Yukarıdaki kullanımda Kimlik adlı tablodaki 26 nolu programa ait öğrencileri 27 nolu programa aktarır. Örnek 2: Update Personel Set Maas = Yukarıdaki kullanımda Personel adlı tablodaki tüm kayıtlarda Maas alan içeriği yapılmaktadır. Bu şekildeki kullanımda tablodaki tüm kayıtlar için ilgili sütunda güncelleme yapılmaktadır. Örnek 3: Update Personel Set Maas = Where Maas < 500 Yukarıdaki kullanımda bir şart belirtilerek, güncellemenin sadece şarta uyan kayıtlar için yapılması sağlanmıştır. Örnek 4: Update Notlar Set Vize ='70', Final ='100' Where (OgrNo=' ') And (Donem =' BAHAR') And (DersKodu =' ') Yukarıdaki kullanımda numaralı öğrencinin BAHAR dönemi kodlu dersi için Vize notu 70, final notu ise 100 olarak değiştirilmiştir. Örnek 5: Update Personel Set Maas = Maas * 1.25 Ya da Update Personel Set Maas = Maas + Maas * 25/100 Yukarıdaki kullanımların her ikisinde de Personel adlı tabloda Maas alanındaki değerler %25 zamlı olarak değiştirilmektedir. Not: 2. Kullanım daha çok işlem gerektirdiğinden işlemciyi yormaktadır. -30-

17 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Kayıt Silme ( Delete ) Tablodan bir veya daha çok kayıtın, hatta tamamının silinmesi amacıyla kullanılmaktadır. Delete From Tablo_Adı Tablo_Adı : Kayıt ya da kayıtların silineceği tablonun adı. Örnek 1: Delete From Kimlik Yukarıdaki kullanımda Kimlik adlı tablodaki tüm kayıtlar silinir. Örnek 2: Delete From Kimlik Where Memleket = ANKARA Yukarıdaki kullanımda Kimlik adlı tabloda sadece Memleket alanı ANKARA olan kayıtlar silinir. Örnek 3: Delete From Kimlik Where OgrNo Like 27% Yukarıdaki kullanımda Kimlik adlı tabloda numarasının 5. hanesi 2, 6. hanesi 7 (27 kodlu) olan kayıtlar silinir. Kullanımda _ karakteri o hane ne olursa olsun, % karakteri ise birden çok haneyi kapsayan bir şekilde ne olursa olsun anlamına gelmektedir Alt Sorgular ( SubQueries ) İç içe SQL ifadelerinin kullanılmasıdır. Bu sayede sorgulamalar daha basit ve anlaşılır olarak ifade edilebilmektedir. Select SütunAdı From Tablo_Adı Where ( Select ) Tablo_Adı : Sorgulamaya esas tablonun adı. Örnek 1: Select * From Notlar Where OgrNo = (Select OgrNo From Kimlik Where Ad = ZEYNEP ) Yukarıdaki kullanımda iç sorgulamada ad alanındaki değer ZEYNEP olan kayıta ait OgrNo bilgisi sonuç olarak üretilecektir. Bu öğrenci numarası dıştaki sorgunun OgrNo alanı için bir eşitleme yaratacak, böylelikle de bu öğrencinin Notlar tablosuna bağlı bilgileri listelenecektir. -31-

18 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Burada iç sorgunun tek değer üretmesi durumunda sorun olmayacaktır, ancak birden fazla değer üretmesi durumunda ise (burada Zeynep adlı birden çok öğrenci varsa) dış sorgu şartı için uygun olmayan bir ifade olacaktır. Bu durumda aşağıdaki hata mesajı verilecektir. Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =,!=, <, <=, >, >= or when the subquery is used as an expression. Örnek 2: Select * From Notlar Where OgrNo in (Select OgrNo From Kimlik Where Ad= ZEYNEP ) Burada alt sorgu birden çok değer döndürebileceğinden karşılaştırmada in kullanılmaktadır. Yapılan sorgulamada adı ZEYNEP olan öğrencilerin not bilgileri elde edilmektedir. Örnek 3: Select * From Notlar Where Final > ( Select Avg( Final ) From Notlar ) Burada Final notu sınıf ortalamasının üstünde olan öğrenciler elde edilmektedir. Aynı şekilde >, >=, <, <=, <> karşılaştırma operatörleri de kullanılarak değişik sonuçlar elde edilebilir. Örnek 4: Select * From Notlar Where Final >= Any ( Select Final From Notlar Where OgrNo= ) Burada numarası olan öğrencinin final notlarından herhangi birinden büyük eşit olan öğrenciler elde edilmektedir. (Başka bir ifadeyle, alt sorgudan elde edilen ResultSet- Sonuç Kümesi nin en küçüğünden büyük eşit ise). Örnek 5: Select * From Notlar Where Final >= All ( Select Final From Notlar Where OgrNo= ) Burada numarası olan öğrencinin final notlarından hepsinden büyük eşit olan öğrenciler elde edilmektedir. (Başka bir ifadeyle, alt sorgudan elde edilen ResultSet- Sonuç Kümesi nin en büyüğünden büyük eşit ise). Örnek 6: Select * From Dersler Where Exists (Select * From Notlar Where Aciklama = TEKRAR ) -32-

19 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Burada Notlar tablosunda durumu Tekrar olan varsa (Alt sorgunun bir sonucu ResulSet geri dönüyorsa) Dersler tablosunu listeler. Örnek 7: Select * From Kimlik Where Not Exists ( Select * From Notlar Where Aciklama= TEKRAR ) Burada Notlar tablosunda durumu Tekrar olan yoksa Kimlik tablosunu listeler. Örnek 8: Select OgrNo, Ad, Soyad From Kimlik Where OgrNo in ( Select Distinct OgrNo From Notlar Where DYilDonem = ' GÜZ' And Aciklama = 'TEKRAR' ) Yukarıdaki sorguda GÜZ döneminde en az bir ders tekrarı olan öğrencilerin kimlikleri (OgrNo, Ad, Soyad) elde edilir. Örnek 9: Select * From Kimlik Where OgrNo in ( Select Distinct OgrNo From Notlar Where Final = 'G' ) Yukarıdaki sorguda Notlar tablosunda Final sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrencilerin numaraları elde edilerek, bu numaralara ilişkin kimlik bilgileri Kimlik tablosundan elde edilir. Örnek 10: Select * From Dersler Where DersKodu in ( Select DersKodu From Notlar Where Vize='100' And Final ='100' ) Yukarıdaki sorguda Notlar tablosunda hem Vize hem de Final notu 100 olarak belirlenen bir not kaydının olduğu derslerin kimlik bilgilerini vermektedir. Örnek 11: Select OgrNo, Sum ( Kr ) as KrediToplami From Notlar Where Aciklama ='GEÇER' And OgrNo in ( Select OgrNo From Kimlik Where MezDurum is Null ) Group By OgrNo Yukarıdaki sorguda öğrenciliği devam edenlerin geçtikleri derslere ait kredi toplamları Öğrenci No ve Kredi Toplamı şeklinde listeleme yapılmaktadır. -33-

20 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Örnek 12: Select OgrNo, Ad, Soyad From Kimlik Where OgrNo in ( Select OgrNo From Notlar Where Aciklama = 'GEÇER' Group By OgrNo Having Sum( Kr ) >= 110 ) Yukarıdaki sorguda; Notlar tablosunda öğrenci tabanlı gruplandırma yapılarak geçilen derslerin kredi toplamı 110 a eşit ve daha büyük olan öğrencilerin Kimlik tablosundan OgrNo, Ad ve Soyad alanları listelenir. Örnek 13: (Uygulama) (HUBİS DC Not Güncelleme Store Procedure içerisinden alınmıştır) -- DC Notu : GEÇER olarak Güncellenir Update o_karteks Set Basari_Durumu = 'GEÇER' Where O_Ogrenim_Bilgileri_ID in ( Select O_Ogrenim_Bilgileri_ID Where YANO>=2.0 ) AND L_Donem_Adi_ID AND ( GANO_Harf_Notu = 'DC' ) AND D_Alinis_Turu Not in ('M', 'm') Tablolar Arası Bağlantı Şekilleri Birden çok tablodan verilerin alınarak çeşitli sorguların yapılması için değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlere bağlı olarak elde edilen sonuçlar değişik değişik olmaktadır. Bağlantı şekilleri: Kartezyen Bağlantı Eşit Bağlantı İç Bağlantı ( Inner Koin ) Dış Bağlantı ( Left Outer Join, Right Outer Join, Full Outer Join ) Birleşim ( Union ) Bağlantı Heterojen Bağlantı Örnek 1: Select * From Kimlik, Notlar Yukarıdaki örnekte Kartezyen Bağlantı yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen kayıt sayısı iki tablo sayısının çarpımına eşittir. Burada birinci tablonun her kaydı için ikinci tablonun tüm kayıtlarıyla bağlantı yapılarak sonuç elde edilir. -34-

21 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Not: Bir tablonun tüm kayıtlarını diğer tabloya uygulamak için Kartezyen bağlantı kullanılabilir. Örnek 2: --s_kartezyen_01.sql Select o.ogrno, o. Ad, o.soyad, d.derskodu, d.dersadi From Ogrenciler as o, DersKimlik as d Order By OgrNo Örnek 3: -- s_kartezyen_02.sql Select o.okulno, o.ad, o.soyad, d.derskodu, d.dersadi, d.kr From Ogrenciler as o, Dersler as d Where o.okulno Like '114526%' AND d.yoptikkod like '4526%' Örnek 4: Select K.OgrNo, K.Ad, K.Soyad, N.DersKodu, N.Donem, N.Vize, N.Final, N.Aciklama From Kimlik as K, Notlar as N Where K.OgrNo = N.OgrNo -35-

22 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Yukarıdaki örnekte Eşit Bağlantı yöntemi kullanılmıştır. Burada iki tablo içerisinde bir eşitleme yapılmış ve ikisinde de şarta uyan ortak olan kayıtlar elde edilmektedir. Burada Kimlik tablosundan Numara, Ad ve Soyad bilgileri, Notlar tablosundan da Donem, DersKodu, Vize, Final ve Aciklama bilgileri alınarak bir liste elde edilmiştir. Örnek 5: Select K. OgrNo, K.Ad, K.Soyad, N.Donem, N.DersKodu, N.Vize, N.Final, N.Aciklama From Kimlik as K, Notlar as N Where (K.OgrNo = N.OgrNo) And N.Derskodu=' ' Kimlik ve Notlar tablosundan OgrNo alanına göre Eşit Bağlantı ile Derskodu olan kayıtlar için ilgili alanlar alınmaktadır. Örnek 6: Select * From Kimlik as K Inner Join Notlar as N on (K.OgrNo = N.OgrNo ) Yukarıdaki örnekte İç Bağlantı (Inner Join) yöntemi kullanılmıştır. Sadece şarta uyan kayıtlar elde edilmektedir. Burada Inner Join ya da Join kullanılabilir. -36-

23 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Örnek 7: Select * From Kimlik as K Left Outer Join Notlar as N on ( K.OgrNo = N.OgrNo ) Yukarıdaki örnekte Dış Bağlantı ( Left Outer Join ) yöntemi kullanılmıştır. Burada eşleşmede sol taraftaki tablo referans alınır ve diğer tabloda karşılığı yoksa boş kalır. -37-

24 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Örnek 8: Select * From Kimlik as K Right Outer Join Notlar as N on ( K. OgrNo = N.OgrNo ) Yukarıdaki örnekte Dış Bağlantı ( Right Outer Join ) yöntemi kullanılmıştır. Burada eşleşmede sağ taraftaki tablo referans alınır ve diğer tabloda karşılığı yoksa boş kalır. -38-

25 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Örnek 9: Aşağıda MSSQL Server de Transact-SQL olarak yazılmış bir Left Outer Join örneği ve elde edilen sonuç görülmektedir. -39-

26 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Örnek 10: Aşağıda MSSQL Server de Transact-SQL olarak yazılmış bir Right Outer Join örneği ve elde edilen sonuç görülmektedir. Örnek 11: Select * From Kimlik as K Full Outer Join Notlar as N on (K. OgrNo = N.OgrNo) -40-

27 Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Yukarıdaki örnekte Dış Bağlantı ( Full Outer Join ) yöntemi kullanılmıştır. Burada şarta uymayan kayıtlar için karşılıkları boş kalır. Örnek12: Select * From Kimlik26 Union Select * From Kimlik27 Yukarıdaki örnekte Birleşim (Union) yöntemi kullanılmıştır. Yapısal olarak benzer özellikli iki tablonun birleştirilerek sanki tek bir tablodan sorgu yapılır gibi listenin elde edilmesi sağlanır. İki tabloda da tamamıyla aynı olan ikinci bir kayıt tekrarı engellenir. Burada N.Ö. ve İ.Ö. Bilgisayar Tek. ve Prog. Öğrenci kimlik tabloları birleştirilerek ortak bir liste elde edilir. Örnek 13: Select * From :Takip: Bilgisayar.Dbf as T1, :Ogrenci: Seramik.Db as T2 Where T1. Numara = T2. OgrNo Yukarıdaki örnekte Heterojen Bağlantı yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlantı şeklinde farklı veritabanlarından alınan tablolar üzerinde şartlar oluşturularak sonuç liste elde edilmektedir. (Burada *. Dbf dosyası Database, *.db ise Paradox veritabanıdır.) -41-

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili -43- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DDL (Data Definition Language Veri Tanımlama Dili : Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması,

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırların Engellenmesi Aynı değerlere sahip satırlar

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı Hafta IV Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Devamı DISTINCT: Birbirinin ayni olan satirlarin listelenmemesi için bu ifade

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİ SORGULAMA DİLİ (DATA QUERY LANGUAGE) Veritabanı platformunda veri sorgulamak için geliştirilmiş en temel araç SQL (Structured Query Language)'dir. SQL'in veritabanı

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT * FROM tbl_personel SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır.

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

Like Joker Karakterler, Order By, Group By

Like Joker Karakterler, Order By, Group By Like Joker Karakterler, Order, Group Like joker karakterler, order by, group by Karakter Türü Bilgi İçinde Arama Yapma (Like Sözcüğü) Personel tablosu içinde adres adlı 50 karakter uzunluğunda bir alanımız

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 13. Hafta Dersi Dersin Hedefleri Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırları Önlemek Sorgu Sonucunu Sıralama Sütunlar İçin Takma İsim Kullanma Sütunlar Üzerinde Matematiksel İşlemler

Detaylı

Veri Tabanı II Alt Sorgular

Veri Tabanı II Alt Sorgular Veri Tabanı II Alt Sorgular Alt Sorgular Alt sorgular bir SQL sorgusunun içerisinde başka bir SQL sorgusu kullanılarak oluşturulan SQL ifadeleridir. Çoğunlukla SQL sorgusunun WHERE ve HAVING kısımlarında

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı SQL Fonksiyonları Çoklu Tablo İşlemleri İç içe Select ler JOIN Birleştirme

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı İlişkisel Cebir SQL e Giriş İlişkisel Cebir (Relational

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır.

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır. DELETE Deyimi DELETE deyimi bir tablodan veri silmek için kullanılır. DELETE tablo_adı [WHERE arama_koşulu] Örneğin DELETE Kişiler WHERE (SIRANO = 1) Kişiler tablosundan SIRANO = 1 olan satırı siler. DELETE

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As LIKE (Joker Karakterler) Joker karakterleri kullanarak bir veri sütunu veya ifadeler içinde desen arayabilirsiniz. Örneğin, soyadları "Ak" ile başlayan veya "kaya" ile biten tüm çalışanları arayabilirsiniz.

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır. SELECT DISTINCT dersad,

Detaylı

Veri Tabanı-I 9.Hafta

Veri Tabanı-I 9.Hafta Veri Tabanı-I 9.Hafta SELECT komutu 1 SELECT YAPISI SELECT FROM [WHERE ] , veritabanından değerleri alınacak olan kolonların listesidir. kolon_listesi

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

SQL Query and Table Application

SQL Query and Table Application SQL Query and Table Application Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 24-25 Nis. 2013 Sorgulama İşlemleri SQL de sorgulama işlemleri SELECT deyimi yardımıyla

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir.

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir. Eğitim Adı Seviye Toplam Süre : SQL 2008 Sorgular Eğitim Serisi : Başlangıç/Orta/Yüksek : 56 Saat 05 Dakika 05 Saniye Video Adedi : 209 Merhaba arkadaşlar ben İLKER IŞIK yine www.yazilimhocasi.com katkılarıyla

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta Temel Kavramlar

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx 15 Aralık 2011 / Perşembe www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx veri sorgulamak için select sorguları: Tüm tabloyu seçmek için * Select * from

Detaylı

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır.

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır. Alt Sorgular SQL Serverda sorgu içinde sorgu da oluşturulabilir. Sorgu içinde sorgu, içteki sorgunun dışta olan sorguya değer üretmesidir. Bu, bir değer veya birden fazla değer olabilir. IN ve NOT IN Tablodaki

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5 İçerik SELECT deyimi (devam) Verinin Sınırlandırılması (WHERE) Karşılaştırma İşleçleri (=, >, =,

Detaylı

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1 ORACLE DERS 2 BİRDEN FAZLA TABLO ÜZERİNDE ÇALIŞMAK(JOIN İŞLEMLERİ) Şekilde görüldüğü gibi Employees tablosundan employee_id ve department_id alanı Departments tablosundan ise department_name alanı kullanılıp

Detaylı

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10));

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10)); SQL'e Giriş 2 VERİ TANIMLAMA (DDL) İŞLEMLERİ Genel Yazılımı, 1. TABLOLARIN OLUŞTURULMASI (CREATE TABLE): CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) Örnek 1: CREATE TABLE BOLUM (BOLUM_NO NUMBER,

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme

Veritabanı Tasarımı. Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme Veritabanı Tasarımı Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme Konular UPDATE komutunu oluşturmak ve çalıştırmak DELETE komutunu oluşturmak ve çalıştırmak Tabloda güncelleme yapmak ya da veri silmek

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) İlişkisel Cebir Konular Biçimsel Sorgulama Dilleri İlişkisel Cebir İlişkisel Cebir İşlemleri Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Birleşim

Detaylı

10 Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama

10 Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama 10 Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama Veritabanı 1 31.07.2012 Pamukkale Üniversitesi Ali Coşkun 1 Tablolarda Takma İsim Kullanma Sorgulama sırasında tablolara kısa takma isim verilerek daha sonraki

Detaylı

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi:

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi: OtoKira bir çok yerde kiralama noktası olan bir araba kiralama şirketidir. Bu şirket bu kiralama noktalarında değişik araçlara sahiptir. Bu şirketin veri tabanı aşağıdaki tablolardan oluşmaktadır. KiralananYer

Detaylı

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir.

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama

Detaylı

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML işlemleri Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı 12 15 May. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML-Data Manipulation Lanquage : Buna Türkçe olarak veri işleme dili diyebiliriz. DML komutları

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Oracle Database 11g: Introduction to SQL Oracle Database 11g: Introduction to SQL Mehmet Salih DEVECI GTECH-Kıdemli Veritabanı Yöneticisi Mehmetsalih.deveci@gtech.com.tr BÖLÜM- 1: SQL E GİRİŞ SELECT ifadesinin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması

Detaylı

Veri tabanı içinde bulunan tablolardakibazı sütunlarda bulunan bilgilerin, herkes tarafından görülmesi istenmeyebilir.

Veri tabanı içinde bulunan tablolardakibazı sütunlarda bulunan bilgilerin, herkes tarafından görülmesi istenmeyebilir. View Oluşturma Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi VİEW OLUŞTURMANIN YARARLARI 1. Veri güvenliği Veri tabanı içinde bulunan tablolardakibazı sütunlarda bulunan bilgilerin,

Detaylı

Veri Tabanı-I 12.Hafta

Veri Tabanı-I 12.Hafta Veri Tabanı-I 12.Hafta İlişkisel sorgular 1 GROUP BY having Gruplayarak listelemek. Gruplama işlemi bir veya birden çok alana göre yapılabilir. Select from arasında yazılan alanlar mutlaka GROUP BY işlemine

Detaylı

BÖLÜM- 5: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GETİRMEK

BÖLÜM- 5: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GETİRMEK BÖLÜM- 5: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GETİRMEK Sorgularda birden fazla tablo kullanımı Tabloların birleştirilmesi Birleştirme türleri Eşiti olan birleştirme (Join) Eşiti olmayan birleştirme Left Outer Join

Detaylı

2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları

2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları 2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları Hayali bir şirket için BizimŞirket isimli bir veritabanı oluşturulmuş ve aşağıdaki tablolar yapılmıştır. Lütfen tabloları dikkatlice

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Ortamın Hazırlanması SQL (Structured Query Language) Temel SQL Komutları Kaynaklar 2 Ortamın Hazırlanması PostgreSQL

Detaylı

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like 1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like A% Select * From Kisiler Where Adi Like %A Select *

Detaylı

Birleştirme (JOIN) işlemi

Birleştirme (JOIN) işlemi BİRDEN FAZLA TABLO ÜZERİNDE SORGULAMA Tablolarda takma isim kullanma Tablolar birleştirilerek işlem yapıldığında çoğunlukla sorgu içerisinde geçen sütun isimleri tablo isimleriyle beraber kullanılır. Bu

Detaylı

BÖLÜM -2: VERİLERİ SINIRLAMA VE SIRALAMA

BÖLÜM -2: VERİLERİ SINIRLAMA VE SIRALAMA BÖLÜM -2: VERİLERİ SINIRLAMA VE SIRALAMA WHERE ifadesi ile verileri sınırlamak Karşılaştırma operatörleri BETWEEN operatörü IN operatörü LIKE operatörü IS NULL operatörü Lojik operatörler AND operatörü

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Tabloya Veri (Yeni Kayıt) Ekleme 2- Kayıt Silme 3- Kayıt Güncelleme Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Veritabanına Uygulanması

Veritabanına Uygulanması Add, Alter Drop, Alter Change, Alter Sql komutları ve açıklamaları CREATE CREATE TABLE Üzerinde çalışma yapılan veritabanı içerisinde yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. CREATE TABLE tablo_adı (alan_adı1

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı Yönetim. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı Yönetim. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar 6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar Veritabanı 1 1 Aritmetiksel Operatörler SELECT adi,soyadi, maas + maas*10/100 zamlimaas FROM tbl_personel select 3*5 select 5+3 select 3*5,3+5, 3/5 select

Detaylı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model)

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) Dr. Dilek Küçük İlişkisel Model [1] Günümüzde en yaygın kullanılan veri tabanı modelidir. Bir ilişkisel veri tabanı bir veya

Detaylı