TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin basın ve medya ilişkileri, baroların bu konudaki davranışları görüşüldü, değerlendirmeler yapıldı Ocak 2011 günlü yönetim kurulu toplantısında "konuyla ilgili sağlıklı bilgi edinildikten sonra yönetim kurulu toplantısında konunun değerlendirilmesine" karar verilen; Madrid Barosu tarafından sürdürülmekte olan Leonardo da Vinci (PLM) Projesi hakkında ortaklık teklifi ve taahhüt mektubuna ilişkin görüşme, Ocak 2011 günlü yönetim kurulu toplantısında "Bursa Barosu nun tarihli yazısının incelenmesine ve gelecek toplantıda değerlendirilmesine" karar verilen; Bursa Barosu nun, Bursa Nilüfer Belediyesi ile ortak yapılması düşünülen Huzurevi Projesi'ne ilişkin günlü yazısı, 4. Ankara Barosu Başkanlığı'nın, "5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri" çerçevesinde barolarının tiyatro topluluğu tarafından sahnelenecek "Japon Kuklası" isimli oyunun prova çalışmaları için birliğimiz seminer salonunun tahsis edilmesi istemine ilişkin günlü ve /5878 sayılı yazısı, 5. Türkiye Barolar Birliği ile Ayaş Yaşam Merkezi ve Termal Otel Kompleksi Proje müellifii Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Đnşaat Emlak Taahhüt Đthalat Đhracat Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında yapılan tarihli sözleşmenin feshine ilişkin protokol ile ilgili görüşme, Madrid Barosu nun, Leonardo da Vinci projesi kapsamında proje ortaklığı talebine yönelik, TBB bünyesinde avukatların üye konumunda bulunmaması nedeniyle, TBB nin belirtilen projeye katkı sunmasının mümkün olamayacağı, barolar ile doğrudan görüşmelerinin proje konusunda yasal ve fiili konuma uygun bir çalışma sağlayacağının cevaben bildirilmesine, toplantıda hazır Bursa, Nilüfer Belediyesi nce, Kamu Kurumu niteliğinde bir kuruluş olan TBB ne, makul bedelle yaşlılar bakımevi ve yaşam merkezi ile avukatlar sosyal tesisi inşasına uygun imar durumu sağlanabilecek, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. maddesi (e) bendi kapsamında, doğrudan satışı yapılarak, mülkiyet devri suretiyle arsa temin edilmesi halinde, edinilecek arsa üzerine, TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma hizmetleri kapsamında TBB yaşlılar bakımevi ve yaşam merkezi ile avukatlar sosyal tesisi inşasına, gerekli görüşmeler, incelemeler, karar ve ödemeler, işlemler hususundaki çalışmalara yönelik olarak başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine, Bursa Barosu ve Nilüfer Belediyesi ne konuya ilişkin yazı yazılmasına toplantıda hazır bunanların oybirliği ile karar verildi. Konuya ilişkin Birlik Müdürlüğü nce seminer salonundan özel olarak bu amaç için yapılmış salon olmaması sebebiyle neresinin kast edildiği, ne kadar süre ve hangi tarihler için talepte bulunulduğunun, TBB program ve çalışmalarında sorun yaşanmaması yönünden, bilgi eksikliğinin giderilmesi ve konunun netleştirilmesinden sonra talebin değerlendirilmesine, toplantıda hazır Türkiye Barolar Birliği ile Ayaş Yaşam Merkezi ve Termal Otel Kompleksi Proje müellifi, Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Đnşaat Emlak Taahhüt Đthalat Đhracat Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında yapılan, tarihli sözleşmenin feshine ilişkin protokolün kabulüne, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi. 6. Türkiye Barolar Birliği Ayaş Yaşam Merkezi ve Termal Otel Kompleksi 3. Kısım Genel olarak sözleşme tasarısının kabulüne, tasarıya son şeklinin verilip

2 Đnşaatı Maliyet artı Kar Yapım Sözleşmesi ile ilgili görüşme, imzalanması hususunda başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 7. Türkiye Barolar Birliği Ayaş Yaşam Merkezi ve Termal Otel'e ilişkin Kültür ve Türkiye Barolar Birliği Ayaş Yaşam Merkezi ve Termal Otel'e ilişkin Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne üzere hazırlanan taslak yazı hakkında görüşme, gönderilmek üzere hazırlanan taslak ekli yazı metnindeki çizili kısım çıkarılarak, TBB yönünden bağlayıcı olmamak kaydı ile ilgili yazının cevaplandırılmasına, toplantıda hazır Mart 2011 tarihinde yapılması planlanan Uluslararası Arabuluculuk Toplantısı Uluslararası nitelikte arabuluculuk konusunda toplantı yapılmasına, toplantının konusunun görüşülmesi, 12 Mart 2011 günü yapılacak Baro Başkanları toplantısı ile birleştirilerek 11 Mart 2011 günü TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi nde yapılmasına, toplantıya ilişkin yapılacak işlem, çalışma, ödeme ve gerekli olacak konularda gereken kararları almak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine, toplantıda hazır Mart 2011 tarihinde baro başkanları toplantısı yapılması konusu, 11 Mart 2011 günü yapılacak uluslar arası arabuluculuk konusundaki toplantıya katılımların da sağlanması suretiyle 12 Mart 2011 tarihinde, Ankara, TBB tesisleri kapsamında Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi nde baro başkanları toplantısı yapılmasına, gerekli görülecek kararları, çalışmaları, harcamaları yapmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır 10. Hukuk eğitimi, avukatlık stajı, meslek içi eğitim, uzmanlık konularında hukuk fakültesi dekanları ile toplantı yapılması konusu, 11. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu nun Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki hazırlama çalışmalarına katılan akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacakları tanıtım programının düzenlenmesi ve konuşmacılara ücret ödenmesi konusunun görüşülmesi, Hukuk eğitimi, avukatlık stajı, meslek içi eğitim, uzmanlık konularında hukuk fakültesi dekanları ile toplantı yapılmasına, gerekli görülecek kararları, çalışmaları, harcamaları yapmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine, toplantıda hazır Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu nun Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki hazırlama çalışmalarına katılan akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacakları tanıtım programının hızla düzenlenmesine ve konuşmacıların ulaşım, konaklama, iaşe giderlerinin TBB tarafından karşılanmasına, konuşmacılara TBB seçimle göreve gelen mensuplarına ödenen miktarda net huzur hakkı ödenmesine, gerekli görülecek kararları,çalışmaları, harcamaları yapmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 12. Yargıtay'ın Kuruluş Yıldönümü nedeniyle ortak etkinlik düzenlenmesi konusu, Yargıtay ın kuruluş yıldönümü için günü Yargıtay ile birlikte ortak etkinlik düzenlenmesine, Yargıtay tarafından önerilen programın kabulüne,

3 toplantının 1.oturumunda arama ve el koyma konusunda sunum yapmak üzere TBB Đnsan Hakları Merkezi koordinatör yönetim kurulu üyesi Av. Serhan Özbek in, 2. oturumda konuşma konusunun ve konuşmayı yapacak TBB temsilcisinin Başkanlık divanınca görevlendirilmesine, gerekli görülecek kararları,çalışmaları, harcamaları yapmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır 13. Mersinde yapılacak ĐHĐRAP Projesi toplantısı hk. görüşme. Toplantıya Başkan Av. V. Ahsen Coşar ve Đnsan Hakları Merkezi koordinatör üyesi Serhan Özbek in görevli olarak katılmalarına toplantıda hazır 14. Hrant Dink davasının izlenmesi hk. görüşme 7 Şubat 2011 günü, Đstanbul 14. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak olan 2007/428 E. Sayılı, Hrant Dink davası duruşmasının izlenmesi için Bşk. Yrd. Av. Berra Besler, yönetim kurulu üyeleri Av. Kadri Markoç ve Av. Asude Şenol ile TBB Đnsan Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Rona Aybay ve Đnsan Hakları Merkezi koordinatör yön. kur. üyesi Av. Serhan Özbek in görevlendirilmelerine, mahkemeye gerekli yazının yazılmasına toplantıda hazır Mart 2011 günü yapılması kararlaştırılan TBB yönetim kurulu toplantı tarihinde değişiklik yapılması hk. Yargıtay ile yapılacak ortak toplantı sebebiyle ileriye yönelik 4-5 Mart 2011 olarak belirlenmiş olan yönetim kurulu toplantı tarihinin 5-6 Mart 2011 günü olarak değiştirilmesine, toplantıda hazır 16. Faruk Erem Ödülü Yarışma duyurusu ile ilgili olarak yapılacak duyurular hk. Faruk Erem ödüllü yarışması ile ilgili olarak yapılacak duyuruların TBB WEB sayfasında yayınlanmasına, baroların WEB sayfalarında duyurunun ilgilenenlere duyurulmasının istenmesi için baro başkanlıklarına yazı yazılmasına ve başkanlık divanınca belirlenecek bir ulusal gazetede yarışmaya ilişkin ilan yaptırılarak yarışmanın kamuoyuna ve ilgilenenlere duyurulmasına, toplantıda hazır Mayıs 2011 tarihlerinde Adana'da yapılacak Türkiye Barolar Birliği 31. Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin görüşme, günlü yönetim kurulu toplantısında "baro başkanları toplantısından sonra değerlendirilmesine" karar verilen; Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusu, Mayıs 2011 tarihlerinde Adana'da yapılacak Türkiye Barolar Birliği 31. Olağan Genel Kurul gündeminin, karara ekli metinde olduğu şekilde aynen kabulüne, toplantıda hazır Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması için Barolardan gelen görüşler, Baro Başkanları toplantılarında elde edilen görüşler ve baroların adli yardımda görevli yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda belirtilen görüşlerden de yararlanmak suretiyle, Adli Yardım Yönetmeliği nde değişiklik yapılması gerekli görülen metin taslağı çalışmasının, Başkan

4 19. nın Đzmir Barosu levhasına yeniden yazılmasına ilişkin baro yönetim kurulu kararının uygun bulunmadığına dair TBB yönetim kurulu işleminin iptali istemiyle baro tarafından Ankara 2. Đdare Mahkemesi nin sayılı dosyasında açılan davada bozmadan sonra verilen ısrar kararı hakkında görüşme; 20. tarafından, Karaman Barosu avukatlarından hakkında TBB Disiplin Kurulu tarafından tesis edilen Tedbiren Đşten Yasaklama Kararının Kaldırılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle Ankara 6. Đdare Mahkemesi nin sayılı dosyasında açılan davada tesis edilen yürütmenin durdurulması kararı hakkında görüşme; Yardımcısı Av. Talay Şenol koordinatörlüğünde oluşturulacak çalışma grubu tarafından yapılmasına, yapılacak taslak değişiklik çalışmasının yönetim kurulunda değerlendirilerek son şeklinin verilmesine, toplantıda hazır nın Đzmir Barosu levhasına yeniden yazılmasına ilişkin baro yönetim kurulu kararının uygun bulunmadığına dair TBB yönetim kurulu işleminin iptali istemiyle Đzmir Barosu tarafından Ankara 2. Đdare Mahkemesi nin sayılı dosyasında açılan davada, Danıştay 8. Dairesi nin bozma kararı üzerine, Ankara 2. Đdare Mahkemesi nce tarih sayılı karar ile önceki kararda ısrar edilmiş olduğu görülmekle görüşüldü, tartışıldı. Yasa yollarına başvurudan doğacak haklar saklı kalmak kaydı ile 2577 sayılı ĐYUK.nun 28. maddesi gereğince TBB yönetim kurulunun tarih 2011/30 sayılı kararının iptaline, nın tarihli Đzmir Barosu levhasına yazılmasına ilişkin Đzmir Barosu Levhasına yazılma kararının UYGUN BULUNDUĞUNA, ısrar kararının bir örneği de yazılacak yazıya eklenerek Đzmir Barosu Başkanlığı na gereklerinin yapılması için gönderilmesine, kararın bir örneğinin TBB Ruhsat ve Sicil Müdürlüğü ne adı geçenin dosyasına konulmak üzere gönderilmesine, Ankara 2. Đdare Mahkemesi ısrar kararının Danıştay 8. Dairesi nin bozma kararındaki gerekçelerle temyiz edilmesine, toplantıda hazır tarafından, Karaman Barosu avukatlarından hakkında, TBB Disiplin Kurulu tarafından tesis edilen Tedbiren Đşten Yasaklama Kararının Kaldırılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle Ankara 6. Đdare Mahkemesi nin sayılı dosyasında açılan davada tesis edilen, yürütmenin durdurulması kararı okundu, dosya ile birlikte tartışıldı, görüşüldü. Yasa yollarına başvurudan doğacak haklar saklı kalmak üzere, Karaman Barosu Başkanlığına Ankara 6. Đdare Mahkemesinin sayılı yürütmeyi durdurma kararı da yazı ekine eklenerek adı geçen hakkındaki tedbiren işten yasaklamanın TBB Disiplin Kurulu nca kaldırılmasına ilişkin karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmakla, 2577 sayılı kanunun 28. maddesi gereğince tarihinden itibaren hesaplanacak 30 günlük süre içinde karar gereğinin yerine getirilmesi gereği de hatırlatılarak, Karaman Barosu Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan tedbiren Đşten yasaklama kararının uygulanması gerektiğinin bildirilmesine,

5 21. Yönetim Kurulu Üyesi Av. M. Turgay Bilge'nin önerisi üzerine; TBB Av. Tr Alan Adı Tahsis Kuralları nın hazırlanan taslak metin doğrultusunda değiştirilmesi ve daha önce oluşturulan Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu üyesi ve TBB önceki çalışanlarından Tanju Sönmez yerine yeni bir üye atanması konusu, Mayıs 2011 tarihinde Adana da yapılacak genel kurulda delegelere sunulacak malzemeler hk. TBB Disiplin Kurulu Başkanlığına da Ankara 6. Đdare Mahkemesinin Sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararının bir örneğinin gönderilerek, 2577 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince tarihinden itibaren hesaplanacak 30 günlük süre içinde hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olan Nesin Kayserilioğlu na ilişkin Disiplin Kurulu Kararının kaldırılarak, Karaman Barosu Disiplin Kurulunca verilen tedbiren işten yasaklanma kararına vaki itirazın reddi yönünde karar tesis etmeleri gerektiğinin hatırlatılmasına; toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Av. M. Turgay Bilge'nin önerisi üzerine; TBB Av. Tr Alan Adı Tahsis Kuralları nın hazırlanan taslak metin doğrultusunda değiştirilmesine ve daha önce oluşturulan Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu üyesi ve TBB önceki çalışanlarından Tanju Sönmez yerine Başkan Danışmanı Av. Özgür Eralp in atanmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi. 7-8 Mayıs 2011 tarihinde Adana da yapılacak genel kurulda delegelere sunulacak çanta, bloknot, kalem, rozet gibi malzemelerin temini için sponsor aranmasına,bunun için çalışma yürütülmesine, sponsor temin edilemediği takdirde TBB tarafından giderleri karşılanarak gerekli malzemelerin alınmasına veya yaptırılmasına, alınacak malzemelerin miktarı, bedelleri, ödemeler, yapılacak işlemler, sponsor araştırılması ve görüşmeleri ile gerekli görülecek konularda gerekli gördüğü kararları almak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine, toplantıda hazır 23. Geçmiş dönem kurulları üyelerine verilecek anı malzemeleri hk TBB geçmiş dönem kurulları üyelerine verilecek plaket ve sair anı malzemeleri konusunda gerekli çalışmaları, görüşmeleri, harcama ve ödemeleri, gerekli görülecek kararları almak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine, toplantıda hazır 24. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu'nun Ocak 2011 günleri yaptığı 19 Örneği üyelere dağıtıldı, okundu, bilgi edinildi no lu toplantı tutanağı ile ilgili görüşme, 25. TBB-SYDF Đktisadi Đşletmesi Litai Hotel & Spa Denetleme Kurulu'nun Ocak 2011 günleri yaptığı 2 no lu toplantı tutanağı ile ilgili görüşme, Örneği üyelere dağıtıldı, okundu, bilgi edinildi 26. Diyarbakır Barosu Başkanlığı'nın, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi (KHDUM)'nce Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştireceği Çalışmanın TBB ile birlikte yapılmasına, TÜBAKKOM Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. Asude Şenol un, TBB adına katılıma ilişkin

6 "Đstanbul Protokolü" konulu eğitim çalışması masraflarının birliğimiz bütçesinden karşılanması talebine ilişkin günlü ve 2011/167 sayılı yazısı, 27. Çorum Barosu Başkanlığı'nın, Baro Başkanlığı nın hizmetlerinde kullanılmak üzere alınması düşünülen taşınmaz için Türkiye Barolar Birliği nin gönderebileceği yardım tutarının bildirilmesine ilişkin tarih ve 2011/28 sayılı yazısı, 28. Kocaeli Barosu Başkanlığı'nın, Kocaeli Adliyesi'ndeki avukat bekleme salonu, bilgisayar odası ve vestiyerin yeniden düzenlenmesi ile yeni hizmete giren Kocaeli idare mahkemeleri binasındaki baro odasının tefrişatı için TL mali yardım talebine ilişkin, günlü ve 141 sayılı yazısı, 29. Adıyaman Barosu Başkanlığı'nın, CMK hesabından TL ek ödenek gönderilmesi talebine ilişkin günlü ve 2011/303 sayılı yazısı, koordinasyonu yürütmesine, etkinliğin TL katkı ödemesinde bulunularak desteklenmesine, oybirliği ile karar verildi. Çorum Barosu Başkanlığı'nın, baro başkanlığının hizmetlerinde kullanılmak üzere alınması düşünülen taşınmaz için Türkiye Barolar Birliği nin gönderebileceği yardım isteğine katkıda bulunabilmek yönünden, tefriş ve donanım giderleri dışında taşınmaz alımlarına katkı sunmak için yasal olarak imkan görülmediğinden, talebin karşılanmasının mümkün olmadığının Çorum Barosu na bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. Kocaeli Barosu Başkanlığı'nın, Kocaeli Adliyesi'ndeki avukat bekleme salonu, bilgisayar odası ve vestiyerin yeniden düzenlenmesi ile yeni hizmete giren Kocaeli idare mahkemeleri binasındaki baro odasının tefriş giderleri için TL katkıda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi. Adıyaman Barosu Başkanlığı'nın, CMK hesabından TL ek ödenek gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 30. TBB SYDF Yeni Yönetmelik tasarı metninin görüşülmesi hususu, TBB SYDF Yeni Yönetmelik tasarı metni görüşüldü. Ekli metnin aynen tarihinde yürürlüğe giren TBB Yardım Yönergesi nin yürürlüğünün görüşülmesi, oybirliği ile kabulüne karar verildi tarihinde SYDF yönetmeliğinin yürürlüğe girişi için hazırlık ve geçiş döneminde, geçici olarak uygulanmak üzere düzenlenen TBB Yardım Yönergesi nin yürürlükten kaldırılmasına, oybirliği ile karar verildi tarihinden geçerli olmak üzere personele yapılacak ücret zammı hk tarihinden geçerli olmak üzere personele yapılacak ücret zammı konusunda, yapılmış olan çalışmaların son değerlendirmeler de yapılmak suretiyle gerekli gördüğü kararları alması, uygulamaya konulması için başkanlık divanın görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 33. Muş Baro Başkanlığı nın tarih 2011/8 sayılı adli yardım dengeleme fonundan ödenek talebi hak. Muş Baro Başkanlığı nın adli yardım dengeleme fonundan görevlendirme başına asgari ücret tarifesindeki maktu ücretten fazlası ödenmemek kaydı ile TL ödenek gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları Bu Sayıda ÇANAKKALE BARO DERGİSİ İki ayda bir yayımlanır. Yıl: 2 Sayı: 9 Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Kazdağları İçin Büyük Buluşma

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı