SiteFabrik ETİCARET PAKETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SiteFabrik ETİCARET PAKETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 SiteFabrik ETİCARET PAKETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Tarih: / /20.. ÜRETİCİ FİRMA 3C BİLİŞİM WEB TASARIMI VE YAZILIMI HİZMETLERİ CEM UYGUÇ Bahçeşehir 2. Mah. 10. Cad. Sevgi Sitesi No:11AA Bahçeşehir - Başakşehir / İSTANBUL TEL: (Pbx) FAKS: MÜŞTERİ BİLGİLERİ ŞİRKET / FİRMA ADI: YETKİLİ ADI SOYADI: ADRES: E-MAİL: TEL: FAKS: VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI: KURULUM BİLGİLERİ ALAN ADI (DOMAİN NAME): PAKET TÜRÜ: ÖDEME SEÇENEKLERİ PAKET FİYATI: MiniFabrik MidiFabrik MaxiFabrik EkstraFabrik BANKA HAVALESİ VEYA EFT İLE ÖDEME NAKİT OLARAK ÖDEME KREDİ KARTI İLE TEK ÇEKİM ÖDEME KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME Sözleşmenin taraflarca kabulünden sonra SiteFabrik E-ticaret Sistemi Kullanıcısı (bu sözleşmede kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) konumuna gelecek olan kişi/kurum. Üretici ve Dağıtıcı konumunda ise 3C Bilişim Web Tasarımı ve Yazılım Hizmetleri Cem Uyguç (bu sözleşmede kısaca SiteFabrik olarak anılacaktır.) 2. Sözleşmenin Amacı Sözleşmenin amacı SiteFabrik ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek ve tarafların hak ve mesuliyetlerinin belirlenmesidir.

2 3. Sözleşmenin Konusu Bu sözleşme SiteFabrik in web üzerinde çalışan elektronik ticaret özelliği taşıyan E-Ticaret Sistemi ile ilgili kurulum, barındırma şartları, içerik ve satış sonrası sağlanacak hizmetleri tarif etmekte olup taraflar işbu sözleşmeyi imzalamakla sözleşme maddelerine uyacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. 4. Hizmetin Tanımı SiteFabrik E-ticaret sisteminin içerdiği özellikler ve hizmetlerin kapsamı şöyledir; Tüketiciye Satış Sistemi, Sayfa İçerik Yönetimi, Reklam Alanı Yönetimi, Sanal Pos altyapısı, Havale Sistemi, Kapıda Ödeme Sistemi, Şifreyle Erişim ve Yönetim Paneli, 20 adet e-posta adresi (Eposta adresleri spam gönderme amaçlı kullanılamaz), yıllık 120 GB trafik genişliği (Bandtwidth), paylaşımsız 128 Bit Rapid SSL, sanal POS Altyapıları ile sınırlıdır. Müşterinin mevcut bir alan adı(domain name) yok ise (com, net, org, com.tr uzantılı olması kaydı ile)ilk yıl tescil bedeli de hizmete dahil olacaktır. 5. Kiralamanın Tanımı ve Süresi SiteFabrik E-ticaret Sistemi belirli bir süre için kiralanan bir yazılımdır. Yazılımın kiralama başlangıcı tarihi SiteFabrik E-ticaret Sistemi Sözleşmesi nin doldurulduğu ve onaylandığı tarihtir ve yazılım kiralama süresi -1 (Bir)- yıldır. MÜŞTERİ sözleşmede belirtilmiş bulunan alan adı üzerinden kullanım süresi boyunca Müşterilerine hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜŞTERİ Kiralama süresi bitiminde hizmete devam etmek istemezse MÜŞTERİye ait veritabanı içeriğinin bir kopyası alınarak sistemden silinir. MÜŞTERİ kiralama süresi sonunda sistemi kiralamaya devam etmek isterse herhangi bir değişiklik olmadan sistem çalışmaya devam edecektir. 6. Entegrasyonlar MÜŞTERİ başka bir tedarikçi/müşterisi olduğu başka bir web sitesi apisinin SiteFabrik E- ticaret Sistemine entegre edilmesini talep ederse SiteFabrik in tayin edeceği ekstra ücret karşılığında bunun sağlanabileceğini kabul eder. Böyle bir durumda entegrasyonu yapılması istenilen web sitesinin api/xml bilgileri ile kendisine verilmiş bulunan bayilik erişim bilgilerini SiteFabrik e bildirmek zorundadır. SiteFabrik bu bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. Tedarikçi firma daha sonradan api/xml sistemlerinde bir değişiklik yaparsa yada bu hizmeti durdurursa entegrasyon hizmetiyle ilgili olarak SiteFabrik sorumlu tutulamaz 7. Gizlilik İlkeleri SiteFabrik, MÜŞTERİnin kendisine sağlamış olduğu sır niteliğindeki tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. 8. Sözleşmenin feshi Yukarıdaki 5. Madde içerisinde belirtilmiş bulunan kiralama süresi bittiğinde sözleşme taraflardan herhangi biri nin itirazı olmaması halinde hizmet otomatik olarak 1 (bir) yıl uzatılmış kabul edilir. Uzatılan kiralama hizmeti, önceki süresi dolan hizmet süresinin bitiminden itibaren başlar ve bu yeni dönemin başında peşinen SiteFabrik e ödenir. Bu bedel 11. Maddede belirtilmiştir. Tahsilatın 5 (beş) iş günü içerisinde gerçekleşmemesi durumunda SiteFabrik sözleşmenin feshi ve sistemin işleyişinin durdurulması hakkını hiçbir ihbar yükümlülüğü Olmadan kullanabilir. MÜŞTERİ nin ödemelerinde temerrüde düşmesi veya acze düşmesi veya tasfiye etmesi veya iflas etmesi halinde SiteFabrik vermiş olduğu hizmetleri herhangi bir tazminat ödemeksizin ve ihbar yükümlülüğü olmaksızın sona erdirebilir, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak böyle bir durumda SiteFabrik in sözleşme den doğan hak ve alacakları saklı kalacaktır. Sözleşmenin bitiminden 20(Yirmi) gün öncesinde karşı tarafa bildirerek taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir ancak bu durumda geçmişe yönelik kullanılmış/kiralanmış olan hizmet bedelleri karşı taraftan talep edilemez.

3 9. Genel Yükümlülükler 9.1. İs bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler neticesinde doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir Firma unvan, ticari is adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde karsı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karsı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılacaktır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı bastan kabul, beyan ve taahhüt ederler Yazılım kiralama hizmeti SiteFabrik in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde SiteFabrik dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erisim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı SiteFabrik kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır Bu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması şartıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır SiteFabrik E-ticaret Sistemi kullanımı için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını takiben hizmetin sağlanması, MÜŞTERİ den kaynaklanacak bir eksiklik nedeniyle gecikmesi halinde bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir SiteFabrik ten kaynaklanmayan MÜŞTERİ nin kendi kullanım tarafında (ev,is ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ nin yükümlülüğündedir. Bundan dolayı SiteFabrik in hiç bir sorumluluğu olmayacaktır MÜŞTERİ kendisine tanınan yıllık 120 GB trafik limitini aştığında, aşım bedeli her GB başına 4$+Kdv olarak kendisine fatura edilecektir MÜŞTERİ nin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgileri kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri kesinlikle görmediği için sorumlu tutulamaz SiteFabrik herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karsı müşterilerine 3D Secure Pos u kullanmalarını önerir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden SiteFabrik sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan MÜŞTERİ ler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde SiteFabrik sorumlu tutulamaz Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt ederler SiteFabrik E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması gereken kısımlardan SiteFabrik sorumlu değildir. Sitede TCK' ya (Türk Ceza Kanunu) göre suç oluşturabilecek cümleler yada resimler olduğu taktirde, banka ile MÜŞTERİ arasında oluşabilecek problemlerde ve bu problemlerden doğabilecek sonuçlarda sözleşmede adı geçen MÜŞTERİ sorumludur. Sitede satısı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden SiteFabrik hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda SiteFabrik siteyi kısmen ya da tamamen kapatma hakkını elinde bulundurur.

4 9.13. SiteFabrik E-ticaret Sisteminin kullanımı ile bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere zarar veren, SPAM gönderim gerçekleştiren, kotu amaçlı saldırılara maruz kalan MÜŞTERİ nin hizmetini SiteFabrik gerekli kullanım kesintilerini yaptıktan sonra geri kalan bakiyeyi MÜŞTERİye geri ödeyerek kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti hakları SiteFabrik te saklıdır Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve düzenlemelerden SiteFabrik sorumlu olmayacaktır MÜŞTERİ, SiteFabrik ten bu sözleşme tahtında aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun SiteFabrik in önceden acık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez veya paylaştıramaz MÜŞTERİ ve SiteFabrik kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her turlu belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her turlu güvenlik önlemlerini alacaktır Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler SiteFabrik, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ nin SiteFabrik kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır MÜCBİR SEBEP: Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün sureyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır. 10. Alan Adı MÜŞTERİ nin kiraladığı SiteFabrik E-ticaret Sistemi nin çalışacağı alan adı MÜŞTERİ nin SiteFabrik E-ticaret Sözleşmesinde belirtmiş olduğu alan adıdır. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını yazılı olarak bildirmek koşuluyla değiştirebilir ancak başka bir firmaya devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları karsılamakla yükümlüdür. 11. Kiralama Bedeli SiteFabrik E-ticaret kiralama bedeli olarak ilk yıl TL + KDV ödenir. İlk yıldan sonraki yıllarda ise yıllık olarak 249$+KDV ödenmektedir. MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile taksitli olarak da ödeyebilir. MÜŞTERİ kredi kartı ile ödemeyi ancak SiteFabrik in belirlediği kredi kart tipleriyle ve taksit oranlarıyla yapabilir. Bunun için MÜŞTERİNİN SiteFabrik e bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunu imzalayarak fakslaması gerekmektedir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde SiteFabrik aynı formu kullanarak diğer yıllarda da aktivasyon bedelini tahsil eder. 12. Onay ve Yürürlülük Bu sözleşme MÜŞTERİNİN, SiteFabrik E-ticaret Sistemi Sözleşmesi ni doldurup imzalaması ile her iki taraf için bağlayıcıdır ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

5 .../.../20.. KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATNAMESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ TİCARİ UNVAN: KART SAHİBİ: TELEFON NO: FAKS NO: İŞ ADRESİ: VERGİ DAİRESİ: KART BİLGİLERİ BANKA ADI: KART SAHİBİ: KART NO: KART CİNSİ: Visa Mastercard Banka Kartı GÜVENLİK NO (CVV): SON KULLANMA TARİHİ: / /20.. Taksitlendirilecek toplam tutar olan...tl,... taksite bölünerek kredi kartı hesabınızdan tahsil edilecektir. Yukarıda bilgilerini vermiş olduğum kredi kartı hesabımdan... TL, yazıyla... tutarın çekilmesini alacağım hizmet karşılığında talep ediyorum. Yukarıda bilgileri verilen kredi kartı hesabından çekilen tutarın, 3C Bilişim Web Tasarımı ve Yazılım Hizmetleri Cem Uyguç un nezdinde ki cari hesabımıza alacak kaydedilmesini talep ediyorum. Borçlu :... İmza:... Kaşe : 3C Bilişim Web Tasarımı ve Yazılım Hizmetleri Cem Uyguç Bahçeşehir 2. Kısım Mah. 10. Cad. Mefankent Sevgi Sitesi No:11AA Bahçeşehir / İSTANBUL. Tel.: Fax :

PLATINMARKET E-TİCARET YILLIK LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ. www. Small Medium Large

PLATINMARKET E-TİCARET YILLIK LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ. www. Small Medium Large PLATINMARKET E-TİCARET YILLIK LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Tarih : / /201... Üretici ve Barındıran Firma PLATİN İNTERNET HİZMETLERİ YAZ.BİL.ÖZL.EĞM.İÇ VE DIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Adres Muhittin Mah.

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLERİ KURULUM BİLGİLERİ. Banka Havalesi veya EFT ile ödeme. Nakit Olarak ödeme

MÜŞTERİ BİLGİLERİ KURULUM BİLGİLERİ. Banka Havalesi veya EFT ile ödeme. Nakit Olarak ödeme NORA MEDYA E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../ ÜRETİCİ VE BARINDIRAN FİRMA: NORA MEDYA BİLİŞİM YAZILIM HİZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ SeyitNizam Mah. Demirciler Sit. 6. Yol Galaksi 1 iş Merkezi No:

Detaylı

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih :.. /... /201. ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI FİRMA: IDEASOFT YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 70/2 Üsküdar

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 1-TARAFLAR Barbaros Mh. Çiğdem Sok. Nu.1/ 18 Ağaoğlu My Office Ataşehir / İstanbul adresinde kurulu bulunan BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile.. adresinde kurulu / mukim bulunan.. arasında

Detaylı

GİRİŞİMCİ KULÜBÜ E-TİCARET KİTİ BROKER SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../

GİRİŞİMCİ KULÜBÜ E-TİCARET KİTİ BROKER SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../ GİRİŞİMCİ KULÜBÜ E-TİCARET KİTİ BROKER SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../ 1-TARAFLAR Ağaoğlu MyOffice No.18 Ataşehir / İSTANBUL adresinde kurulu bulunan Bonanza İnt.Paz.Tur.San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile.. adresinde

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj No :108 Ataşehir- Istanbul TeleEmail : Tel: 0216 661 3313 E-Posta:

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi İşbu sözleşmenin konusu, ALICI

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu İşbu sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait http://www

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Firma Ekipmanları Taner Kaya (Bundan sonra www.firmaekipmanlari.com / SATICI olarak anılacaktır)

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı