FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI"

Transkript

1 HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul Beta

2 Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. Tel: (0-212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Veysel Coşkun Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Sunuş Herkes İçin Hukuk serisinin bu çalışmasını, icraatın içinden ve finansal kiralama konusunda deneyimli Av. Onur Biçici ile birlikte sizlere sunmakta olduğumdan dolayı, öncelikle meslektaşıma teşekkür etmek isterim. Daha önce, Herkes İçin Hukuk serimizin (5) no.lu çalışmasında bir finansal kiralama şirketinde uzun yıllar genel müdürlük yapmış olan Erhan Ünal ve Finansal Kiralama Avukatı Nahide Tahan ile ağırlıklı olarak konunun teknik tarafını ortaya koyduğumuz ve finans sektöründe gittikçe önemli bir yer almakta olan finansal kiralama, özellikle teknik özellikleri/vaki özel kanunu nedeniyle alacak takibi bakımından da farklı ve önemli bazı değişiklikleri ihtiva etmektedir. İşte bu çalışmada, finansal kiralama şirketlerinin kira alacaklarını tahsil edememeleri halinde; öncelikle konunun teknik değerlendirilmesi, yapılacak olan takip kapsamının belirlenmesi ve nihayet takip sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği yer almaktadır. ile.. Herkes İçin Hukuk serisinde yer alacak bir başka kitapçıkta buluşmak dileği Saygılarımla, Avukat Osman OY

4

5 İçindekiler I FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) 1.- FİNANSAL KİRALAMANIN MAHİYETİ FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ ŞARTLARI FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN KURUCULARINDA ARANAN ŞARTLAR FİNANSAL KİRALAMANIN TARAFLARI KİRALAYAN KİRALAYANIN HAKLARI KİRALAYANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KİRALAYANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN MUHTELİF YARGITAY KARARLARI KİRACI KİRACININ HAKLARI KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN MUHTELİF YARGITAY KARARLARI FİNANSAL KİRALAMANIN SÜRECİ SELL AND LEASEBACK VE BU KONUDA YAPILAN DÜZENLEMELER SELL AND LEASEBACK İŞLEMİNİN HUKUKİ MAHİYETİ SELL AND LEASEBACK HAKKINDA YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER SELL AND LEASEBACK İN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR KİRACININ VE/VEYA KİRALAYANIN İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI...19

6 VI KİRACININ İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI KİRACININ İFLASI KİRALAYANIN İFLASI KİRALAYANIN İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SÖZKONUSU OLABİLECEK TEMİNATLAR VE BUNLARIN ALINMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ SÖZLEŞMENİN FESHİNİN SONUÇLARI FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN MUHTELİF YARGITAY KARARLARI KEFALET KEFİLİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR EVLİ EŞLERİN KEFALETİNE BAŞVURULMASI HALİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VEKALETNAMEYE İSTİNADEN MÜVEKKİL NAMINA KEFALET İMZASI ATILMASI REHİN İPOTEK...37 a.- ANAPARA VE ÜST SINIR İPOTEĞİ...39 b.- İPOTEKTE SABİT DERECE VE SERBEST DERECEDEN İSTİFADE SİSTEMİ...39 c.- İPOTEĞİN HÜKÜMLERİ...40 d.- İPOTEK VERME EHLİYETİ MENKUL REHNİ TAHVİL VE HİSSE SENEDİ REHNİ TİCARİ İŞLETME REHNİ SENET ALACAĞIN TEMLİKİ...48

7 VII II FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 1.- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KİRACI TARAFINDAN FESHEDİLMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHEDİLMESİ ALACAĞIN MUACCEL HALE GELMESİ VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE YÖNELİK İHTARNAME KEŞİDE EDİLMESİ FİNANSAL KİRALAMANIN KİRALAYAN BAKIMINDAN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ NEDENİYLE SONA ERDİRİLMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN NETİCELERİ...57 III FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK GENEL VE ÖZEL YASAL TAKİP YOLLARI 1.- KİRA ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GECİKME OLMASI HALİNDE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNCE ÖNCELİKLE YAPILMASI VE TETKİK EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KİRA ALACAĞININ TAHSİL EDİLEMEMESİ HALİNDE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNCE ALACAK TAKİBİNİN KAPSAMI HAKKINDA KARAR VERİLMESİ KİRA ALACAĞININ ÖDENMEMESİ HALİNDE LEASİNG ŞİRKETİNİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİ FESH ETMEKSİZİN SADECE GECİKEN KİRA ALACAĞINI TALEP ETMESİ KİRA ALACAĞININ ÖDENMEMESİ NETİCESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEREK VADESİ GEÇMİŞ VE GELECEK TÜM KİRA ALACAKLARININ VE KİRA İLİŞKİSİNE SON VERİLMESİNİN TALEP EDİLMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİ MÜTEAKİP FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNCE YAPILABİLECEK YASAL İŞLEMLER FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NETİCESİ KİRALANMIŞ OLAN MALIN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE İADESİ MALIN İADESİ DAVASI...69

8 VIII MALIN İADESİ DAVASININ MAHİYETİ MALIN İADESİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR MAL İADE DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME MALA ZARAR GELMEDEN TESLİM ALINMASINA YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNDE BULUNULMASI FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN KİRACI TARAFINDAN GERİ VERİLMEMESİ HALİNDE EMNİYETİ SUİSTİMAL DAYANAKLI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI SUÇ DUYURUSUNUN MAHİYETİ SUÇ DUYURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR YETKİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NETİCESİ GECİKEN VE VADESİ GELMEMİŞ OLAN KİRA ALACAKLARININ TAHSİLİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNULMASI FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE DAYALI İLAMSIZ TAKİP KAMBİYO SENETLERİNE DAYANARAK TAKİP YAPILMASI KAMBİYO SENEDİ OLMA ŞARTLARI KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI KAMBİYO SENEDİ ASLININ İCRAYA İNTİKALİ KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP YOLLARI...78 a.- KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ...81 b.- KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP...82 c.- KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİP ADİ İFLAS YOLU İLE TAKİP İPOTEK TAKİBİ İPOTEĞİN PARAYA CEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP...87 a.- TAKİP TALEBİ...87 b.- ÖDEME EMRİ...88 c.- ÖDEME EMRİNE İTİRAZ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP...89 a.- TAKİP TALEBİ...90 b.- İCRA EMRİ...90

9 IX 6.- İCRA TAKİPLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR BORÇLULARA TEZKERE GÖNDERİLMESİ HACİZ MERASİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR BORÇLUNUN 3. KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARININ HACZİNİN SÜRECİ BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BİRİNCİ VEYA İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETMESİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETMESİ ÜZERİNE ALACAKLININ İZLEYEBİLECEĞİ YOL BİRİNCİ VEYA İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ HACİZLİ TAŞINIR/TAŞINMAZ MALIN SATIŞ SÜRECİ TAŞINIRLARIN SATIŞI TAŞINMAZLARIN SATIŞI TAAHHÜDÜ İHLAL YEDDİ EMANETİN SUİİSTİMALİ ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK MAKSADIYLA MEVCUDUN EKSİLTİLMESİ TİCARETİ TERK MAL BEYANI MAL BEYANINDA BULUNMAMAK GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK MAL BEYANINDAN SONRA MAL VE KAZANÇTA OLAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ TAKSİRATLI İFLAS HİLELİ İFLAS KİRACI VE/VEYA KEFİLLERDEN HERHANGİ BİRİNİN İFLAS ERTELEME TALEBİNDE BULUNMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İFLASIN ERTELENMESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ VE NETİCELERİ İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ VE İYİLEŞTİRME PROJESİNİN TETKİK EDİLEREK İSTİHBARATİ BİLGİLERİN TEMİN EDİLMESİ...125

10 X İFLAS ERTELEME TALEBİ ÜZERİNE MAHKEMECE VERİLEN TEDBİR KARARININ FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MAL VE LEASİNG ALACAKLARINA ETKİSİ a.- FİNASAL KİRALAMA KONUSU MAL BAKIMINDAN b.- FİNANSAL KİRALAMA KONUSU ALACAK BAKIMINDAN IV FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN KARŞILIK AYRILMASI 1.- VERGİ USUL KANUNU UYARINCA TAHSİL İMKANI BAKIMINDAN ALACAKLARIN SINIFLAMASI VE KAYDA ALINMASI DEĞERSİZ ALACAKLAR ŞÜPHELİ ALACAKLAR VAZGEÇİLEN ALACAKLAR FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNDE KARŞILIK UYGULAMASI TAHSİL EDİLEMEYEN LEASİNG ALACAKLARININ TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR HESABINA İNTİKALİ ÖZEL KARŞILIKLAR GENEL KARŞILIKLAR ÖZEL KARŞILIK AYIRMA SIRASINDA TEMİNATLARIN DİKKATE ALINMASI TEMİNATLARIN KAPSAMLARI BİRİNCİ GRUP TEMİNATLAR İKİNCİ GRUP TEMİNATLAR ÜÇÜNCÜ GRUP TEMİNATLAR DÖRDÜNCÜ GRUP TEMİNATLAR TEMİNATLARIN ÖZEL KARŞILIKLARIN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMA NİSPETLERİ V FİNANSAL KİRALAMA VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARININ TAKİBİNE İLİŞKİN MEVZUATTA YERALAN HÜKÜMLER 1.- (6361) SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU...143

11 XI 2.- FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (2004) SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU (4721) SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU (6102 ) SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU (6098) SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU (5941) SAYILI ÇEK KANUNU (5237) SAYILI TÜRK CEZA KANUNU (3095) SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN..312 VI MUHTELİF EKLER 1.- MALIN AYNEN İADESİNE İLİŞKİN DAVA MALIN İADESİNE İLİŞKİN İHTİYATİ TEDBİR MALIN İADE EDİLMEMESİ ÜZERİNE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPILMASI SÖZLEŞMEYE DAYALI İHTİYATİ HACİZ BAŞVURUSU KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ BAŞVURUSU YED-İ EMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMALE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU MAL BEYANINDA BULUNMAMA NETİCESİ CEZA DAVASI DİLEKÇESİ TAAHHÜDÜ İHLAL CEZA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ YARARLANILAN KAYNAKLAR...331

12

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF I Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KREDİ TANI- MI KREDİNİN SINIRLARI KREDİLERDEN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI Beta Yay n No : 2692 Hukuk Dizisi : 1312 1. Baskı Mayıs 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-716 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 2006 İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Kemalettin Yüksel * Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İcra ve İflas Hukuku nda

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı