Balitech BL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balitech BL-9909-1 -"

Transkript

1 - 1 -

2 Ġçindekiler BÖLÜM.1 ÜRÜN TANITIMI GENEL BAKIġ ÖZELLĠKLER BÖLÜM.3300HC DVR DVR AÇMA VE BAġTAN BAġA ĠNCELEME UZAKTAN KUMANDA ĠġLEMLERĠ BÖLÜM.3 GENEL ĠġLEMLER FARE ĠġLEMLERĠ BAġLATMA KAYIT KAYDETME GERĠ ĠZLEME DOSYA YEDEKLEME BÖLÜM.4 MENÜ ĠġLEMLERĠ MENÜ ÖN ĠZLEME MENÜ ĠġLEMLERĠ SĠSTEM BĠLGĠLERĠ MENÜ SĠSTEM TANITIM. (Resim 4-2) DĠSK YÖNETĠMĠ

3 5.1 PTZ KONTROL BAĞLANTI HAZIRLAMA ĠġLEMLER SES DENETĠMĠ ALARM KONTROL ALARM KONTROL ALARM SĠLME BÖLÜM.6 SĠSTEM AYARLARI SĠSTEM AYARI KAYIT AYARLARI PTZ AYARI "ANA MENÜ"-"SĠSTEM"-"PTZ AYARI" (Resim 6-5) AĞ AYARLARI ALARM AYARLARI "ANA MENÜ"-"SĠSTEM"-"ALARM AYARI" (Resim 6-8) GÖRÜNTÜ HAREKET AYARLARI KULLANICI HESABI ÖZEL DURUMLAR SĠSTEM BAKIMI ONARMA BÖLÜM.8 UZAK AĞ DENETĠMĠ VE YÖNETĠMĠ UZAKTAN AYARLAR AĞ GÜVENLĠK AYARLARI BAĞLANTI AYARLARI ACTIVEX ĠNDĠRME VE YÜKLEME UZAK BAĞLANTI BAĞLANTI ÇOKLU SUNUCU GĠRĠġĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ KANAL MENÜLERĠ

4 8.3 Kontrol MÜġTEREK GÖRÜNTÜ GÜNLÜK ĠNDĠRME AYARLAR YEREL AYARLAR MÜġTEREK AYARLAR, KODLAMA AYARLARI, KAYIT AYARLARI, ALARM AYARLARI, PTZ AYARLARI, GÖRÜNTÜ ALGILAMA, GÖRÜNTÜ KAYBI, GÖRÜNTÜ KARARMASI ARAÇ ÇUBUĞU GĠRĠġĠ GERĠ ĠZLEME KULLANICI HEM DVRDAN HEMDE UZAKTAN GERĠ ĠZLEME YAPABĠLĠR OYNATMAYI DURDURMAK ĠÇĠN STOP TUġUNA TIKLAYIN 8.6 DĠĞER ĠġLEMLER PTZ VE ÖN KONUMLANMIġ AYARLAR OBJEKTĠF KONTROLU PENCERE MODLARI ARAġTIRMA BÖLÜM.10 MOBĠL CĠHAZ ĠSTEMCĠ YAZILIM ĠġLEMĠ BÖLÜM.10 SIK SORULAN SORULAR EKLER A: TEKNĠK ÖZELLĠKLER EKLER B: ALARM GĠRĠġ ARABĠRĠM TALĠMATI EKLER C: ALARM ÇIKIġ ARABĠRĠM TALĠMATI

5 Dikkatli ve Önleyici Ġpuçları Güç Kaynağı BU KAYDEDĠCĠ 4CH VE 8 CH CĠHAZLAR DC 12 VOLT 3000MA ADAPTÖR ĠLE ÇALIġTIRILIR. CĠHAZI UZUN SÜRE ÇALIġTIRMAYACAK ĠSENĠZ LÜTFEN ELEKTRĠK BAĞLANTILARINI ÇEKĠNĠZ. Güvenlik Bu makinenin elektronik kısımlarının kısa devre olmaması ve elektrik çarpmalarını önlemek için yağmurlu,nemli,ıslak yerlerde kullanmayınız. Dvr cihaz içerisine herhangi bir katı veya sıvı teması olduğunda derhal elektrik bağlantısını kesin ve yetkili kiģi ile irtibata geçin Cihaz kullanıcı için onarım yapılamayacak derecede zordur her hangi bir problemde yetkili kiģi veya satıcı firma ile irtibata geçin Montaj DVR yatay zemine yerleģtirilmelidir. DVR a toprak hattı bağlanmalıdır. Diskinize daha önceden herhangi bir Ģey yüklenmemiģ olduğundan emin olun. Önlem amaçlı hdd monte edilecek ise lütfen elektrik akımını kapatın transgenik yüksek hızlı sabit disk kullanılması önerilir Cihazın ısınmasını engellemek için hava akıģı serbest olması gerekiyor bu nedenle uygun montaj yeri seçilmelidir Bu cihaz ısı kaynağına yakın radyatör,doğrudan güneģ ıģığı ya da aģırı toz veya mekanik titreģim alanları gibi bölgelere kurulmamalıdır. Bölüm.1 Ürün Tanıtımı 1.1 Genel Açıklama Gömülü iģlemciler ve Linux iģletim sistemlerini benimseyen bu sürüm stand alone DVR lar CCTV alan için özel olarak araģtırılmıģ ve tasarlanmıģ yüksek kalitede dijital görüntüleme sistemi ürünleridir., yüksek performans Ģifreleme ve Ģifre çözme çip setleri kullanır, ses kodeği, yüksek kapasite sabit disk depolaması, TCP / IP ağı ve fazlası, FLASH kodları çözücü, sistemi daha dengeli yapan,görüntüleri daha net ve iģlevleri daha güçlü yapan - 5 -

6 gibi en geliģmiģ IT teknolojik kazanımlarını getirir, Güvenlik ve gözetim,yerel ve uluslararası bankalar,tele komunikasyon,enerji,adalet,trafik,yaģam alanları,fabrikalar,depolama kaynakları,su kaynakları vs.gibi farklı alanlarda yaygın kullanılan,ek olarak ev görüntüleme sisteminde çok önemli rolü olan bu sürüm dijital görüntü kaydedidicileri bağımsız olarak kullanılabilir fakat güçlü bir ağ görüntüleme merkezinden de ağlandırılabilir. Bu kullanım kılavuzu özel olarak aydınlatmak için örnek olarak 8 kanal bağımsız DVR ı alır,tüm resimler bu DVR a dayalıdır,4 kanal ve 16 kanal DVR iģletimi için,lütfen bunu örnek alınız. 1.2 Özellikler Gerçek-Zamanlı Ġzleme Analog çıkıģ ara yüzü ve VGA ara yüzüyle 1/4/8/9 çoklu-ekranda görüntü izleme; Her saat kaç kaynağın meģgul olduğu ve Gerçek zamanlı görüntü akıģı; Kanal imleri üzerinden kanal durumunu harekete geçirmek,kaydetme gibi,hareket fark etme,görüntü kaybı,görüntü engeli, tetiklenen alarm.; Yerel sistem oturum açılıģına eriģimi destekler. HDD 8 kanal 2 SATA ara yüz sağlar.her arayüz 1 T yi destekler. Sabit disk modeli,the hard disk model,döngü kayıtları ve döngüsüz kayıları kapsar. Özel bir biçimde veri depolamayı kabul eder bu nedenle veri tahrif edilemez ve veri güvenliğini sağlar SıkıĢtırma Formatı Görüntü sıkıģtırma formatı,: H.264; 8 kanal görüntü ve ses giriģi,görüntüyü ve ses senkronizasyon istikrarını destekler. Yedekleme USB ara yüzü üzerinden ( USB disk ve taģınabilir sabit disk vb. ) yedekleme ; Yedekleme için DVD/W ı destekler; Ġstemci bilgisayar yedekleme için ağ üzerinden sabit diskinize dosyayı yükleyebilir. Tekrar oynatma Çoklu-görev iģlemleri: Sadece her kanalda bağımısız gerçek zamanlı kaydı sağlamakla kalmaz,1 kanal/4 kanal eriģimi ve tekrar oynatımı,uzak görüntüleme, kayıt eriģimi ve yükleme de sağlar. Çoklu-kayıt modları:elle,zamanlı,süreli, alarm Ağ ĠĢletimi Ağ üzerinden uzak; PTZ kontrol; Kayıtlı dosya eriģimi ve tekrar oynatımı Sistem veya yazılım yükseltimin ayarlarını ve değerlerini değiģtirir. Uzak alarm iģlemi ve system oturum açmaya eriģim ve daha

7 bağlantılı,hareket fark etme,vb. fazla iģlev; Ön görünüm desteği; Gömülü TCP/IP protokolü Linüx iģletim sistemini benimser, Kullanıcı ağ üzerinden kayıt dosyalarını tekrar Kullanıcı IE üzerinden sisteme gözatabilir. oynatabilir; Yönetim modları:kullanıcı yönetimi yükseltimini benimser. Kayıtlı dosyalara hızlı ve tipine göre eriģimi Sadece yetkili kullanıcılar oturum açabilir,kullanıcı farklı baģarır. yetkililerle farklı kullanıcıları onların ihtiyaçlarına göre esnek ve Çoklu-Tekrar oynatma modları:yavaģ uygun ayarlayabilir; playback, hızlı playback ve kareden-kareye playback; Kayıtlı dosyayı tekrar oynatırken olayın gerçek zamanını görüntüleyebilir. 4/8kanal alarm giriģi (alarm tipleri düğmeleri olağan açma veya normal kapatma ayarı ile üretilebilir ),ve görüntü kayıp alarmıyla,hareket fark edici alarm, alarm cihazı bir duman dedektörü olabilir, sıcaklık bulucular,kızılötesi Alarm bulucular, vb.; ½ kanal röle anahtarlar-değerler alarm çıkıģıyla, alarm bağlantısı sağlayabilir ve canlı ĠletiĢim Ara yüzleri Özel bir ara yüz ile alarm giriģi ve PTZ kontrolü kazanımı Standart Ethernet ara yüzüyle ağ üzerinden uzaktan görüntüleme ıģıklandırma kontrolü kullanıģlıdır. Alarm giriģ ve çıkıģ ara yüzünün her ikisi koruma devrelidir, ana donatıyı hasardan korur. PTC kodlayıcıyı RS485 iletiģimi üzerinden PTZ Kontrol destekler PTZ ve hızlı kubbe kontrol iģlevleri kazanımı Usta ĠĢletimleri Kolay Ġnsani-Bilgisayar etkileģim ara yüz,tüm iģlevlerin kazanımı fareyle yönetilebilir. için Ölçeklenebilir çoklu kod protokolleri - 7 -

8 Bölüm.2.DVR Kullanımı 2.1 DVR ı açın ve inceleyin DVR ı size getirmesini istediğini taģıma Ģirketi onu size getirdiğinde,önce bariz hasar var mı yok mu kontrol edin. TaĢıma sırasında koruma için kullanılan ürün ambalaj malzemeleri en beklenmedik darbeyle baģ edebilir. Sonra kutuyu açın,aksesuarlar tam mı control edin. 1. Ön Panel Üzerinde ve Besleme Panelinde Ön panel ve arka panel tuģlarının çeģitli arayüz talimatları,ayrıntılı talimatlar,özellikleri Modellerin ön paneldeki folyosu çok önemli bilgidir,lütfen sözleģme suretini isteyerek dikkatle kontrol ediniz. SatıĢ sonrası servisimiz için arka panele yapıģtırılmıģ etiket büyük önem taģır,lütfen muhafaza edin,tahrip etmeyin,atmayın,aksi halde garantiden faydalanamazsınız. 2.Kabini açın ve inceleyin Bariz dıģ hasar olup olmadığını control etmenin yanı sıra,lütfen önce panel veri kablosunu,güç kablosunu,güç kaynağını ve ana kart fan bağlantısını muayene edin Gerçek donatıma bağlı olarak ÖN PANELĠN tanıtımı Anahtar Ġsim Açıklama - 8 -

9 Güç LEDi POWER Güç gösterge ıģığı DVR da enerji var (kapatma durumunu da içerir) ÇalıĢma LEDi RUN ÇalıĢma durumunu gösterir Kayıt LEDi REC Kayıt durumunu gösterir Ağ LEDi NETWORK Ağ durumunu gösterir Playback LEDi PLAYBACK Tekrar oynatma durumunu gösterir Yedekleme LEDi BACKUP Yedekleme durumunu gösterir Güç Düğmesi POWER Güç durumunu gösterir Menü Düğmesi MENU Ana menüyü açmak için basın Esc TuĢu ESC Ana menüyü kapatmak için basın Dijital TuĢu Rakam girin;ön görünüm altındaki kanala bağlı olarak resim büyütme FN TuĢu FN FN PTZ TuĢu PTZ PTZ ye basın EriĢim SEARCH SEARCH e basın;5 saniye SEARCH e basınca, VGA ve ekran aynı anda çalıģabilecektir. REC REC Kayıt için RECORD a basın YavaĢ oynat SLOW/- Playback hızını 1/2, 1/4, 1/8 azaltmak için basın Hızlı oynat FAST/+ Ġleriye sarma hızını artırmak için 2X, 4X, 8X basın OYNAT PLAY/PAUSE Playback i bir karede dondurmak için basın,sonra kareden kareye ilerletmek için tekrar basın DURDURMA TUġU STOP Playback i durdurmak için basın SWITCH TUġU SWITCH 1/4/8/9/16 SWITCH YÖN TUġU... Ġmleci yukarı,aģağı,sola,sağa hareket ettirmek için basın ENTER TUġU ENTER Menülerde,seçimleri onaylamak için basın - 9 -

10 .2.3.Donatımın önü.2.4. Besleme Paneli 4 Kanal

11 GND Zemin NET INTERNET ARA YÜZÜ AOUT Ses çıkıģı NCX,NOX Alarm Out USB USB Fareyle, USB Disk VIN-I Görüntü giriģi N ALARM Alarm giriģi MOUSE USB Fareyle AIN-I Ses giriģi 1,2,3,4 N RS-485 RS485 VGA VGA çıkıģı VOUT Görüntü çıkıģı 8 Kanal GND Zemin NET INTERNET ARA YÜZÜ AOUT Ses çıkıģı NCX,NO Alarm Out USB USB Fareyle, USB Disk VIN-I Görüntü giriģi X N ALARM Alarm giriģi MOUSE USB Fareyle AIN-I Ses giriģi 1,2,3,4 N RS-485 RS-485 VGA VGA çıkıģı V-OUT Görüntü çıkıģı Yukarıdaki resimler 4 kanal ve 8 kanala aittir, ve diğer tipler onlara benzer;

12 2.5 Uzaktan Kumanda ĠĢletimi Kullanıcılar DVR ı kontrol etmek için uzaktan kumanda kullanabilirler,uzaktan kumanda tuģları aģağıdaki gibi dağıtılmıģtır:

13 No. Ġngilizce Adı Açıklamalar No. Ġngilizce Adı Açıklamalar 1 POWER Güç açık/güç kapalı 8 1/4/8/9/16 ön görünüm ekran pencere mod düğmesi

14 2 REC Kayıt kontrol 3 4 SEARCH 5 saniye SEARCH tuģuna bastığınızda, VGA ve monitör aynı anda çalıģacaktır. YavaĢça playback,1/2,1/4,1/8, tek kare playback Seri playback, 2,4,8 playback Dur 9 10 LENS/VOL- LENS/VOL+ Ayarlama durumunda yumuģak klavye belirir; Ön gösterim durumunda mevcut kanalın iliģkili menüsü belirir; Playback durumunda mevcut kanalın iliģkili menüsü belirir Arama durumunda oynat, Oynat/Duraklat MUTE Sessiz açık/kapalı Tam ekran ve çoklu ekran playback modları arasında düğme 5 MENU Menüye giriģ 6 ESC/PTZ,7 OK Yazılım klavyesini; Mevcut pencereyi kapatın Mevvut kontrolden çıkıģ; Son menüye dönüģ; Liste seçim kutucuğu durumundan çıkıģ 0~9 10+ Lens kontrol,ses az, rakam düģürme Lens kontrol,ses fazla, rakam artırma Rakam GiriĢi; Ön görünüm durumundaki ekranı tam ekrana yayar Silme Ön gösterim durumunda PTZ kontrolüne giriģ veya PTZ kontrolünden çıkıģ. DEV Cihaz seçimi ĠĢletimi doğrulama Ayar alanı düğmesi (Zaman,tarih,IP adresi); Ön gösterim durumunda tam ekran ve çoklu ekranlar arasında düğme Seçim listesi kutucuğuna girer ve seçiminizi onaylar. ĠĢaretli kutucuğun durumunu seç/iptal et

15 Bölüm.3 Basit ĠĢletim Fare ĠĢletimi Farenin sol düğmesine tıklayın ve iģlev menüsüne girin. Gösterilen iģlemi tuģlarla yürütmek ĠĢaret kutucuğunun durumunu değiģtirmek veya haraket fark ediciyi engellemek. Açılan listeyi almak için birleģim tuģuna tıklayın,seçmek için öğe listesi üzerine tıklayın PTZ kontrol modundayken,kameranın dönüģ yönünü kontrol etmek için ekranda ilgili tuģa tıklayın. Girdi kutucuğunda, rakamları, sembolleri seçebilir,yumuģak klavye üzerinde farenin sol tuģuna tıklayarak metin dönüģümü yapabilirsiniz, " " geri al, "_" boģluk. 1 Tek Sol Tıklama Girdi tipi veri/rakam iken, bu Numerik tuģ takımı belirecek. "0 ~ 9" rakam girin, "C" mevcut içeriği siler, " " geri al

16 Gerçek-zamanlı görüntüleme ekranı,farenin sağ tuģuna tıklayın, aģağıdaki gibi açılır menü olacaktır: 2 Tek sağ tıklama Bu menüyü ön görünüm ekranının pencere modlarını düğmelemek için kullanabilirsiniz,playback kaydı baģlatmayı, PTZ kontrol,sesi baģlatma,kayıt modlarını ayarlama ve daha fazla iģlem. Dörtlü moddayken farenin sol düğmesine tıklayın, aģağıdaki gibi açılır menu belirecektir: Görüntüleme ekranını tek pencerede veya 4 pencerede anahtarlayabilirsiniz,kayıtlara eriģebilir oynatmayı control

17 edebilirsiniz,kontrol çubuğunu gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. 3 Sol çift-tıklama 4 teker 5 Fareyi sürümek YumuĢak kılavyede farenin sağ tuģuna tıklayın,yumuģak kılavyeyi kapatabilirsiniz. Marka hariç farenin sağ tuģuyla herhangi bir yere tıklayın,kutucuğu ve tuģları düzenleyin,mevcut pencereyi kapatabilirsiniz. Pencerenin özel iģlemlerini yürütür.eğer kullanıcı her hangi bir kayıtlı dosya listesinin öğesine çift tıklarsa, Dosyayı direct olarak tekrar oynatacaktır. Görüntü penceresini tam ekrana geniģletmek veya çoklu ekranlara geri yüklemek için farenin sol tuģuna tıklayın PTZ kontrol modundayken,ekranı büyütmek veya çoklu ekrana dönmek için farenin sol tuģuna ekranın merkezinde çift tıklayın Rakamları ayarlar; Liste kutusunu yukarı ve aģağı çevirir; PTZ iģletim modunda Objektif yaklaģtırmayı kontrol eder; Hareket fark etme alanını seçmek için farenin sol tuģuna basılı tutarak sağ alt köģeye sürükleyin,seçilen alanı iptal etmek için ;farenin sağ tuģuna basılı tutarak sağ alt köģeye sürükleyin. Mevcut kayıt görüntüsünün yerini ayarlamak için oynatma ilerleme çubuğunu ileriye veya geriye sürükleyin

18 3.1.2 Power açık Eğer POWER iģaret aydınlatması dıģardaysa, lütfen aģağıdaki gibi iģlem yapınız: Bir: Eğer power fiģi takılmamıģsa,fiģini takın,dvr baģlayacaktır;eğer DVR baģlamazsa, sıradaki adıma geçin; Ġki: DVR ın power düğmesini açın, baģlayacaktır. Eğer POWER iģareti kırmızıysa, lütfen DVR ı baģlatmak için sadece POWER tuģuna basın. DVR baģlatıldıktan sonra,görüntü çıkıģı varsayılan çoklu ekran çıkıģ modundadır,daha önce ayarlanmıģ olan kaydetme zamanındaki baģlatma zamanı,sistem

19 otomatik olarak kayıt iģlemini baģlatacaktır. DVR I baģlatmadan önce hard diski kurmadıysanız,sisteme girdikten sonra aģağıdaki gibi bilgiyi göreceksiniz.: ( Resim 3-1) Resim Kapat Doğru yollar: A. POWER tuģuna 3 dakika kadar basılı tutun ve sistemi kapatmayı onaylayın, ve tüm DVR çalıģmalarını durdurun.(resim 3-2) Resim 3-2 B. menu ye tıklayın, sonra exit sistem menüsünde Sistemi kapat ı seçin. (Resim 3-3) Resim

20 Normal olmayan kapatma: ( önlemek için denemelisiniz ) A. Power düğmesini kapatarak DVR çalıģırken,arka paneldeki power düğmesinden direkt olarak kapatabilirsiniz,önlemek için denemelisiniz, (özellikle kaydediyorken). B. Direkt olarak power kablosunu çekin DVR çalıģırken,arka paneldeki power kablosunu çekerek onu direk olarak kapatabilirsiniz, önlemek için denemelisiniz (özellikle kaydediyorken). Not: Bazı durumlarda,güç kaynağı anormaldir, DVR düzgün çalıģmayacaktır, üstelik DVR hasar görecektir,çoğu durumlarda,kullanıcıya düzenli güç kaynağı kullanmasını tavsiye ederiz. 3.2 GiriĢ Menü moduna nasıl girilir: Ana menu ara yüzüne girmek için farenin sağ tuģuna tıklayın ve menüyü seçin; Playback ara yüzüne girmek için Search kısa yol tuģuna tıklayın; Elle kayıt ara yüzüne girmek için REC kısayol tuģuna tıklayın; PTZ kontrol ara yüzüne girmek için PTZ kısa yol tuģuna tıklayın. Sistemin üç varsayılan kullanıcısı vardır, bunlar"admin", "kullanıcı" ve "varsayılan"dır, sistemin kullanıcıları kaldırılamaz.en yüksek yetkili kullanıcı Admin kullanıcı için ilk Ģifre 666,666 dır,tüm iģlemleri uygulayabilir;kayıt yapabilen,tekrar oynatabilen,yedekleyebilen ve değerleri ayarlayabilen kullanıcı için ilk Ģifre dır, fakat yeni kullanıcılar eklenemez veya sistemi yükseltemez;en az yetkiye sahip olan varsayılan cihaz fabrikadan ayrıldığında varsayılmıģtır,sadece görüntüleme yetkisi vardır. (Resim 3-4) Resim 3-4 ġifre güvenlik önlemi: Kullanıcılar her 30 saniyede beģ defa deneyebilirler, aksi halde hesap kilitlenecektir

21 Not: Güvenlik nedeniyle, lütfen varsayılan Ģifreyi zamanında değiģtiriniz, eğer kullanıcı eklemek ve değiģtirmek isterseniz,lütfen "User Management" bölümüne bakınız. GiriĢ ile ilgili:dvr ön panelini ve uzaktan kumandayı giriģ için kullanmak hariç, kullanıcı giriģ kutusunda farenin sol tuģuna tıklayabilir, yazılım klavyesi belirecektir. NOT: DVR kayıttayken, ( zamanlı kayıt veya alarmlı kayıt ) eğer power kesilirse veya kapatılmak zorunda kalınırsa,cihaz görüntüleri otomatik olarak önceki çalıģma durumuna dönecektir. koruyacak ve 3.3 Ön izleme DVR normal olarak baģlatıldıktan sonra,direkt olarak ön izleme ekranına girecektir. Ön izleme ekranı mevcut zaman&tarihi,her kanalın ismini ve durumunu gösterir, simgelerin yönetimi aģağıdaki gibidir: 1 Kanal kayıttayken bu simgeyi gösterecektir. 2 Görüntü kaybolursa bu simgeyi gösterecektir. 3 Hareket varsa bu simgeyi gösterecektir. NOT: 5 saniye SEARCH tuģuna bastığınızda,vga ve CVBS kolayca bundan diğerine anahtarlanacaktır. 3.4 Kayıt Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre farklı kayıt biçimleri seçebilirler.farklı kayıt biçimleri için,kanal kayıttayken kanal ekranında bir kaydetme simgesi görüntüleyecektir Kaydetme Note: Kullanıcılar kaydetme iģletim yetkisine sahip olmalıdır. Kaydetmeden önce, lütfen DVR a sabit diskin kurulmuģ olduğunu teyit edin, ve sabit disk doğru formatlanmıģ olmalıdır. 1) Kaydetme kontrol ara yüzüne giriģ Ön izleme durumunda farenin sağ tuģuna tıklayın, ve açılır menüde Recording Control ü seçin; veya kaydetme iģlem ara yüzüne girmek için " Menu"

22 "Recording Control" üzerinden girilebilir; kullanıcılar ön izleme modunda REC tuģuna basarak kaydetme kontrol ara yüzüne direkt olarak girebilirler: (Resim 3-5) Resim 3-5 2) Kaydetme iģlemi ara yüz komutları AUTOMATIC Kanal, kullanıcıların daha önce ayarladığı gibi otomatik olarak kayda baģlayacaktır MANUAL Önceliğin en yüksek seviyesine sahiptir, kanalların mevcut durumu sorun değildir,eğer kullanıcı Manual tuģuna tıklarsa tüm bağlı kanallar kaydedecektir. STOP Tüm kaydı durdur; ALL Tüm kanalları seç; Tekrar oynat Sistemde iki playback yolu : hızlı playback ve geliģmiģ playback. Kullanıcı oynatmak için dosyaya eriģebilir veya zamanlı oynatabilir. 1) Hızlı Playback Ön izleme ekranı altında fareye tıklayın veya Search e tıklayın, sonra hızlı playback moduna giriģ için açılır menüde playback" i seçin, sadece tek kanalda playback i destekler. 2) GeliĢmiĢ Playback "Menu" File playback i seçin,sonra geliģmiģ playbacke girilebilir. Sadece 8 kanalı aynı anda tekrar oynatmayı desteklemekle kalmaz,aynı zamanda 4 kanal playbacki de destekler. 3) Kayıt EriĢimi (Resim 3-6)

23 Resim 3-6 SEARCH DATE EriĢmek istediğiniz dosyaların kayıt tarihi; START TIME / END TIME EriĢmek istediğiniz dosyaların kayıt zaman süresi, baģlatma zamanı bitiģ zamanından az olmalıdır PLAY TYPE Dosyaya veya zamana bağlı Playback. SEARCH TYPE EriĢmek istediğiniz dosyanın çeģidini seçin, ALL,TIME,ALARM,MOTION seçenekleri vardır. SEARCH CHANNEL 8 kanal seçilebilir. PLAY EriĢim listesinde oynatmak istediğiniz dosyayı seçin, "PLAY"tuĢuna tıklayın, veya tekrar oynatmak istediğiniz dosyaya direct olarak çift tıklayın. PLAY TOGETHER Tarihe ulaģı seçin, tekrar oynatmak istediğiniz kanalların baģlatma zamanı/bitiģ zamanı,oynatmak için "PLAY"tuĢuna tıklayın. 4) Oynatma Kontrol Çubuğu ( Resim 3-7,Resim 3-8)

24 Resim 3-7 playback kontrolü TuĢ Açıklama TuĢ Açıklama TuĢ Açıklama Oynat/Duraklat Dur YavaĢ oynat Hızlı oynatmadan, normale yavaģça Hızlı oynat Sessiz oynat Ses Dosya Tek-ekran modeli Ġlerleme çubuğunu Dört-ekran modeli Çık gizle Açıklamalar: 1) Hız,kanal,zaman, ve ilerleme playback control panelinde gösterilecek. 2) Görüntüler belirli zamana göre oynatıldığında playback control tüm kanallar için etkindir.her halükarda,eğer görüntü seçim modelinde oynatılırsa oynatma kontrolü sadece mevcut kanal için etkin olur. 3) Zaman senkronizasyonuna göre playback modu,sistem görüntü olmayan tüm kanalların sürelerini otomatik olarak atlayacaktır. 4) Ġlerletme fare üzerinden yerleģtirilebilir. Note:Ses,oynatma süresince VOL+ ve VOL- üzerinden ayarlanabilir Dosya Yedekleme Menu FILE BACKUP.(Resim 3-8) DVR ın yedeklemesi DVD yazıcıları,usb depolama aracı, ağ yükleme,vb. aracılığıyla yapılabilir.burada DVR yedekleme iģlemi tanıtılmaktadır, ağ ile yedekleme için bakınız bölüm 8 uzak ağ kontrolü ve yönetimi

25 Resim 3-8 DETECT Eğer sistem yedekleme cihazına bağlanmıģsa, bu tuģa tıklayın. Liste kutusu biçimi, bölümleri, kapasiteyi ve cihazın diğer bilgisini gösterecektir. Yeni aygıt baģka bir algılayıcıya ihtiyaç duyar. REMOVE Remove tuģuna tıklayın,yüklenmiģ yedekleme cihazı güvenli Ģekilde yüklenecektir. STOP Yedekleme görevini askıya alır, fakat DVD yazıcı modeli görevini yarım bırakamaz. ADD Yedeklenmesi gereken dosyalara eriģim. CLR SEL Liste kutusunda seçilmiģ olan tek ve çoklu yedekleme dosyalarını kaldırır. Bu iģlem sadece yedekleme dosyalarını kaldırır, dosyaları silmez. CLR ALL Liste kutusunnun tüm yedekleme listelerini kaldırır. Bu iģlem sadece yedekleme dosyalarını kaldırır, dosyaları silmez BACKUP Liste kutusunun tüm dosyalarını belirtilen yedekleme cihazına yedekler. Lütfen yedekleme cihazını seçtiğinizde boģluk yeterli mi kontrol ediniz. Parçaya, zaman, veya bilgi gerialma biçimine göre, kullanıcı bazı yararlı dosyalara eriģebilir ve bu dosyaların bilgileri liste kutusunda görüntülenecektir. Kullanıcı yedekleme için çoklu dosyalar da seçebilir. Ekleme iģleminden sonra,yedek dosyalar files backup listesinde görüntülenecektir

26 Resim 3-9 Yedekleme geri alma Yedekleme iģlemi süresince, sağ dipteki Ģekil mevcut tamamlanan ilerlemeyi gösterecektir. Kullanıcılar yedeklenen görüntü dosyalarını görüntüleyebilir ve dosyalar daima Ģu Ģekilde bir formata sahiptir:kanal numarası+ yıl/ay/gün. NOT: Yedekleme iģlemi süresince, dipteki Ģekiller gerçek zamanlı ilerlemede görüntülenecektir. Bu nedenle kullanıcılar,system otomatik olarak önermeden önce,baģka iģlemler yapabilirler. Bölüm.4 Menu ĠĢlemleri 4.1 Menu Ön Ġzleme Ana Menü Yardımcı Menü Açıklama PLAY BACK Ana menü Görüntü arama gerçekleģtirme ve playback.görüntü arama iģlemleri biçim,kanal ve zamana göre uygulanabilir. Sonuçlar listede görüntülenecektir. N-genel görüntü kaydı, A-alarm görüntü kaydı M-hareket görüntü kaydı

27 Sistem Bilgisi SABĠT DISK GÜNLÜK SÜRÜM AĞ KULLANICI SĠSTEM ġġfreleme Sabit disk bilgilerini;biçim,prizlerin yeri,toplam kapasite ve kullanılabilir kapasitesini gösterir. Günlüğün sınıflandırmasına göre sistemdeki olayı görüntüler. Donanım ve yazılım modelini veya yayınlanma tarihi gibi sistemin karakteristiğini görüntüler. Çevrim içi kullanıcı bilgisini ( IP adresini,oturum açma hesabını içeren )kontrol eder. Sistem zamanı,tarih formatı,görüntü formatı,dil ve bu birimin rakamları gibi basit değerlerin ayarlanması Ses Ģifreleme modu,kare oranı,kalitesi vb.ayarları KAYDETME GeliĢmiĢ kayıt,zamanlı görüntü,dinamik fark etme,harici alarm zamanlama.kayıt planı bir hafta boyunca yapılabilir ve her gün dört süreye bölünebilir. SĠSTEM SETUP PTZ AĞ ALARM FARK ETME GÖSTERĠM PTZ uyuģma ve iletiģim değer ayarları Ağ adres ayarları,pppoe port ve DDNS. Algılayıcı tipi ayarı, alarm görüntü kanalları, alarm çıkıģı ve ilgili değerler. Hassaslık ayarı ve dinamik farkedicinin bölgesi; görüntü kaybı veya kapanma durumunda dokunma biçimi. Menünün rengini ve Ģeffaflığını ayarlamak;resmin seyir ve ara yolu. Otomatik kayıt kontrolü,elle kaydetme veya kaydı durdurma. REC KONTROL Sabit disk hakkında bilgi ve sabit diskin formatı SABĠT DISK

28 ALARM KONTROL GELĠġMĠġ KULLANICI HESABI EXCEPTION YAZILIM YÜKSELTME VGA AYARI RESTORE Alarm koruma veya kaldırma seçimi,alarm çıkıģ izni veya yasaklaması Kullanıcı eriģimi veya kullanıcı Ģifresi ekleme,silme veya düzeltme Sistem olağan dıģı olduğunda zil ve alarm çıkıģı seçme Bakım ve sistem yükseltme yazılımını gerektiren iģlemlerin seçimi VGA ve ses çıkıģ değerlerinin düzenlemeleri Seçime bağlı olarak,kullanıcı tüm veya bir kısım değerleri varsayılana geri ayarlayabilir,fakat kullanıcı hesabı dahil değildir. DOSYA YEDEKLEME TasarlanmıĢ görüntü dosyalarını yedekleme cihazına yedekler. ÇIKIġ Mevcut kullanıcının iptali,ve bir sonraki iģlem DVR ı kapatmak,durdurmak veya tekrar baģlatmak için Ģifre girmeyi gerektirir. 4.2 Menu ĠĢletimi "Menu (Resim 4-1)

29 Resim 4-1 Ana menu playback, sistem bilgisi, sistem setup, kayıt kontrol, sabit disk, alarm kontrol, geliģmiģ, yedek dosyaları ve çıkıģ olamak üzere dokuz iģlevden oluģur. Açıklama: AĢağıdaki alt ayarlarınızın tümü sadece onaylamada tutulduğunda yürürlüğe girer ve iģlev sadece seçim kutuları doldurulduğunda seçilir Sistem Bilgisi Menu SYSTEM INFO. (Resim 4-2) Sistem bilgisi: sabit disk, günlük, sürüm ve ağ kullanıcıdan oluģur

30 Resim

31 (1) Disk Bilgisi Menu SYSTEM INFO DISK INFORMATION (Resim 4-3) Cihaza bağlı sabit diskin tipini,fiģ konumlarını,toplam kapasitesini ve kullanılabilir kapasitesini görüntüler. Resim

32 (2) Günlük durumu Menu SYSTEM INFO LOG INFORMATION. (Resim 4-4) Sistemin günlük bilgisini görüntüler. Kullanıcılar yükleme bilgisine kolayca eriģebilir. LOG TYPE ; all, system, set, data management, warning, videos operation, users management seçilebilir. START TIME Günlük soruģturma noktasının baģlatma ayarı. END TIME Günlük soruģturma noktasının bitirme ayarı. Günlük süre ve tip ayarından sonra, "search" tuģuna basın, kullanıcılar oturum açma bilgisini,ģartları yerine getiren listede görebilirler, "<<" and "> >, tuģunu kullanarak sayfayı da çevirebilirler. Resim 4-4 (3)Sürüm Bilgisi

33 Menu SYSTEM INFO VERSION INFORMATION. (Resim 4-5) Sistem yazılımının sürümünü, donanımını ve MCU nu, yayın tarihini görüntüler. Resim 4-5 (4) Çevrimiçi kullanıcı Menu SYSTEM INFO NET USER. (Resim 4-6) Çevrimiçi kullanıcılar hakkında bilgi görünümünde,hesap ismi ve IP adresi ihtiva edilir

34 Resim Disk Yönetimi Menu HARD DISK (Resim 4-7) Mevcut sabit diskin özellikleri;tipi,toplam kapasitesi,kullanılabilir kapasitesi görüntülenir. Uygulama tuģuna bağlı,kullanıcılar mevcut diski formatlama gibi iģlemler yapabilirler

35 Resim 4-7 Not: Lütfen sabit diski formatlamadan önce kaydetmeyi durdurunuz

36 Bölüm.5 Sistem Kontrol 5.1 PTZ Kontrol Bağlantı 1) Speed dome kamera kablolarını DVR ın RS-485 portuna bağlayın. +,- eģleģme düzenine dikkat edin. 2) Kamera görüntü kablolarını DVR görüntü giriģine bağlayın. 3) Kameralara güç bağlayın Hazırlık 1) Speed dome kameranın kontrol adresini düzenleyin, uygun protokolü seçin. 2) Mevcut resmi gösterim kanalına anahtarlayın ĠĢletim Görüntülenirken farenin sağ tuģuna tıklayın,kısa yol menu belirir sonra "PTZ kontrol"ü seçin veya kontrol menüsüne girmek için "PTZ" tuģuna tıklayın.(resim 5-1,Resim 5-2) Resim 5-1 PTZ Mevcut resimde fareyi yukarı,aģağı,sol ve sağa kaydırdığınızda, ekran ilgili yön okunu otomatik olarak gösterir.fareye basmak yönü control eder.panel aracılığıyla veya kumandayla kontrol edilebilir. tuģları. Speed Mesafe büyüklüğü ayarı aracılığıyla PTZ kameranın yön hızının kontrolü, daha büyük boyut, daha hızlı devir. -Iris+ Iris büyüklük ayarlaması

37 -Focus+ Odaklanma ayarlaması -Zoom+ YaklaĢma fonksiyonu,yaklaģmayı control etmek için farenin tekeri de kullanılabilir. Not: MODE tuģuyla iris,odaklama,yaklaģma değiģir, LENS+, ve LENS-. de kontrol eder. Resim 5-2 Operation <Scan Limit> Speed dome kamerayı sol tarafa hareket ettirin ve sol sınırı ayarlayın.kamera sağ tarafa hareket ettiğinde sağ sınırı ayarlayın. <Auto Scan> BaĢlattıktan sonra, otomatik olarak sağ ve sol sınır arasındaki kamera taramasını kontrol edebilir. <Pattern Set> BaĢlattıktan sonra, PTZ kameranın tüm yollarını kaydeder ve durduğunda saklar. <Auto Iris> Düğme açıldıktan sonra sistem irisi en iyi etkiye otomatik olarak ayarlayacaktır. <Backlight Compensation> Bu seçeneği seçin, karanlık durumdayken sistem arka ıģıklandırma telafisi sağlayacaktır. Not: Bu iģlem iģlevi ön son cihaz ile bağlanmayı gerektirir, ve protokolle eģleģmelidir. Aux Kontrol edilmesi gereken yardımcı çıkıģ numarasını girin, ""ON veya "OFF" tuģlarına tıklayın. Preset Kameraların yön ve açısını ayarlar, ön ayar numarasını girin ve "Setup a tıklayın. Ön ayar numarasını girin ve "Call a tıklayın, kamera ön ayar numarasına uygun pozisyona otomatik olarak dönecektir. 5.2 Görüntü Kontrol Görüntülemedeyken farenin sağ tuģuna tıklayın, kısayol menüsü belirir sonra "Video adjust"ı seçin. AĢağıdak, resimdeki gibi(resim 5-3):

38 Resim 5-3 Mevcut resmin parlaklık,berraklık,contrast,doyma durumunu ayarlayın,farenin tekerini veya tuģlarını hassasiyetle ayarlamak için kullanın. 5.3 Ses Görüntüleme Mevcut ekranda sahnenin sesini izlemek için, görüntülenmesi gereken kanal üzerinde farenin sağ tuģuna tıklayın, kısayol menu belirir sonra monitor ü seçin., eğer bu kanal zaten seçildiyse seçenek "Close monitor" olacaktır. "open 5.4 Alarm Kontrol Alarm Kontrol "Ana menu"->"alarm Kontrol" (Resim 5-4) Automatic Alarm setupına göre güçlü ve güçsüz tarife. Manual Yüksek öncelik seviyesi, manuel gücü seçtikten sonra, tüm kanallar güçlü durumda olacaktır. Clear Güçsüz. Alarm giriģine yanıt yok. Output Alarm giriģi olursa alarm olduğunda kabul eder. ALL Tüm kanalları seçin. Alarm çıkıģ portunu düzenleyin, beyaz renk kanal seçildi demektir, kaydetmek için "Confirm" e, setupı iptal etmek ve geri dönmek için "Exit" e tıklayın

39 Resim Alarmı Temizle Görüntülerken farenin sağ tuģuna tıklayın, kısa yol menüsü belirir sonra "Clear Alarm"ı seçin. AĢağıdaki resimdeki gibi:(resim 5-5)

40 Resim 5-5 Mevcut alarm kaydını durdurmak ve çıkıģ için "Clear" tuģuna tıklayın. Fakat güçsüzleģtirmez, alarmı tekrar tetikleyebilir. Simge Açıklaması: Tüm alarm giriģ kanalları güçlü durumda. Bir veya birkaç alarm giriģi güçlü durumda. Bir veya birkaç alarm giriģi tetikli alarm, bu simgeye tıklayın ve "Clear alarm" penceresi belirir, alarm bilgisini görüntüleyecektir

41 Bölüm.6 Sistem Setup "Main Menu"-"Sistem Setup" (Resim 6-1) Sistem Setupı Sistem, ġifreleme, Kaydetme, PTZ, Ağ, Alarm, Fark etme, Gösterim den oluģur. Not: Kullanıcı sadece yetkili olduğunda sistem setupına girebilir. Resim

42 6.1 Sistem Setup "Ana Menü"-"Sistem Setup" Sistem Setup"(Resim 6-2) Resim 6-2 System Time Geçerli DVR sistem tarihi ve zamanı düzeltilir, Setupı kaydetmek için Set Time a tıklayın. Date Format Tarih gösterim biçimi seçenekleri, yıl/ay/gün, ay/gün/yıl, gün/ay/yıl dan oluģur. Separator Üç seçeneklidir: - /.,örneğin, eğer. seçilir tarih gösterimi olacaktır. Time Format 24 saat düzeni ve 12 saat düzeni. Language Dil seçenekleri. DVR ID Bir uzak kontrolör birkaç stand alone DVR kotrol ediyorsa, Uzak kontrolörün ID si DVR ID siyle aynı olmalıdır,aksi haldi çalıģamaz. Video System Görüntü sistemi PAL ve NTSC seçeneklidir, revizeden sonra DVR yeniden baģlatılmalıdır. Not: Sistem zamanını ayarlamadan önce mevcut görüntü kaydını durdurun

43 6.2 Kodlama Setupı "Ana Menü"-"Sistem Setup"-"Encoding Setup". (Resim 6-3) Resim 6-3 Channel Setuplanacak kanalı seçin, ALL tüm kanallar demektir. Encode Type Ġki seçenek vardır, biri Audio&Video dalgası ve diğeri sadece Video dalgasıdır. Eğer görüntü ve ses kaydetmek istiyorsanız, plütfen Audio&Video seçeneğini seçiniz, ayrıca sadece görüntü kaydı için Video seçeneğini seçebilirsiniz. Encode Size CIF HD1,D1.(Sadece tam iģlevli cihaz için ) Stream Control "değiģken oran" ve "sabit oran" seçenekleri Encode Quality 6 derece resim kalitesi:en iyi, çok iyi, iyi, genel, zayıf,kötü. Stream Rate Kodlama oranı seçeneği, daha yüksek oran, daha yüksek resim kalitesi, ve daha fazla HDD boģluğu meģgul edilebilir. Frame Rate 1 ~25/saniye (PAL)veya 1~30/saniye (NTSC) sürekli ayarlanabilir. Time Display, Title Display Her kanalda zaman ve kanal baģlığı üst üste olabilir.setup" a tıklayın ve uygun yere zaman baģlığını ya da kanal baģlığını

44 sürükleyin sonra setup tamamlanır. Görüntü tekrar oynatılırken zaman ve kanal bilgisini görüntüleyecektir. Copy setting to the following channel Tüm kanallara setupı kopyalar, aynı kodlama setupını anlar. Not: Kod akıģ controlü dinamik bit oranına ayarlanırsa, Akım Oranı daha üst sınır değeri zorlanır. 6.3 Kaydetme Setupı "Ana Menü"-"Sistem"-"Kaydetme Setupı" (Resim 6-4) DVR varsayılan kayıt programı 24 saat süreklidir.ġstenilen programa göre düzenlenebilir,örneğin,görüntüyü tip ve zaman ayarına göre kaydet. Resim 6-4 Normal görüntü kaydının program setupını,hareket fark edici kaydı ve alarm kaydı kapsar. Disk Full Görüntü kaydetme sabit diski dolu olduğunda nasıl davranılır. Over write sistem ilk görüntü kaydetme belgesini ihtiva eder ve kayda devam eder anlamındadır, stop video recording sistem o anki görüntü kaydını durdurur anlamındadır. Duration Otomatik üretim görüntü kaydetme belge zaman aralığı, dakikayı kapsar

45 Channel / Schedule Açılan menü. Kurulum üzerinde devam etmek için ilgili kanalın numara/haftasını seçin, tüm kanalları seçmek için ALL a tıklayın. Alarm Pre-record Alarm meydana gelmeden önce görüntüyü kaydetme,bu zaman 5 saniye civarındadır. Time section Mevcut kanalın kayıt tipini ifade eder.dört adet zaman bölüm seçeneği vardır. Farklı zaman bölümlerinde aynı kayıt tipi olabilir. Zaman kapsamı 00:00-24:00 dır.her kanal parametrelerinin kurulumu bittikten sonra,lütfen "Save" tuģuna tıklayınız

46 Normal Motion Alarm Kayıt tipini düzenler, tek veya çoklu seçilebilir. Copy setting to the following channel Setupı tüm kanallara kopyalar, aynı kayıt kurulumunu anlar. Not : Setup tamamlandıktan sonra,kullanıcı her kanalı ayrı ayrı kaydetmek zorundadır. 6.4 PTZ Setupı "Ana Menu"-"Sistem"-"PTZ Setup" (Resim 6-5) Resim 6-5 Channel Bağlanmak için speed dome kamera üzerinde kanal seçin, "ALL" tüm kanallar demektir. DEV Address Speed dome kameraların adresini düzenler.rakamsal geniģlik tir. Not: Adres speed dome kameralarla tutarlı olmalıdır, aksi halde DVR kameraları control edemez

47 Protocol Uygun kontrol protokolünü seçin: Pelco_P, Pelco_D, varsayılan Pelco_D dir. Baud Rate Ġlgili speed dome kameraların baud oranını seçin, ilgili kanalların PTZ ve kameralarını control edebilir,kapsamı , varsayılan 9600 dür. Data Bit 5 ten 8 e kadar, varsayılan 8 dir Stop Bit 1,2, varsayılan 1. Check Hiç biri, tek eģlik, çift eģlik, varsayılan hiç biridir. Flow Control Hiç biri, Xaçık/Xkapalı, donanım, varsayılan hiç biridir. Copy setting to the following channel Setupı tüm kanallara kopyalar, aynı PTZ kurulumunu anlar. Not: Setup tamamlandıktan sonra,kullanıcı her kanalın PTZ parametresini ayrı ayrı kaydetmek zorundadır. 6.5 Ağ Setupı "Ana Menu"-"Sistem"-"Ağ Setup" (Resim 6-6)

48 Figure 6-6 Ethernet IP IP adres parametresini rakam klavyeden veya yumuģak klavyeden değiģtirin.(ip adresi sadece bu seçenekte değiģtirilebilir ) Netmask IP ağının gizli adresini düzenler. Physical address: Ağ kartının fiziksel adresini düzenler. Dijital veri giriģi onaltılı sistemdir.(resim 6-7) ĠĢlem setupı Resimde gösterildiği gibi : Resim 6-7 Mail server: smtp.163.com e.g. 163 e-posta sunucu Sender address : gönderici e-posta adresi Sender user name: abc gönderici kullanıcı ismi,sizin e-posta adresinizle uyumlu olmalı Sender password: xxx kendi e-posta Ģifreniz Confirm password: xxx kendi e-posta Ģifrenizi onaylayın Receiver address: alıcı e-posta adresi E-posta iģlevi sadece alarm etkinliğinde çalıģacaktır. E-Posta test tuģuna basarak,alıcının e-postasına bir test e-postası göndereceksiniz. NOT: Gönderici posta kutunuz STMP iģlevini desteklemelidir

49 Gateway Ağ geçidi IP adresini düzenler. DNS DNS sunucu IP adresini düzenler. Server Port Varsayılan 7777 dir, Kullanıcının asıl ihtiyacına göre değiģtirilebilir ve sistemi yeniden baģlattıktan sonra geçerli olacaktır. HTTP port Varsayılan 80 dir, değiģiklikten sonra, sistemi yeniden baģlatın ve geçerli olacaktır. Eğer port değiģtirilmiģse, seçilmiģ HTTP portunu, olarak gösterecektir. DDNS Enable Dinamik alan adı çözümleme sunucusunu geçer ücretsiz dinamik alan adı çözücüsünü destekler ( Hesap kaydı PPPoE Auto Link ISP giriģi (Internet hizmet sağlayıcı ) PPPoE kullanıcı adı ve Ģifre sağlar, " Dial UP"a tıklayın sonra bağlanmaya baģlar. BaĢarılı bir Ģekilde bağlandıktan sonra, PPPoE IP WAN ın dinamik IP adresini otomatik sağlayan görüntüleyecektir. Eğer PPPoE Auto Link seçeneği seçilirse, DVR power açıkken PPPoE ye bağlanmayı deneyecektir. Not: PPPoE çevrimi baģarılı olduktan sonra, kullanıcı görüntülenen IP adresine göre ( PPPoE IP ),DVR ı uzaktan ziyaret edebilir.yerel alan ağında DVR ı ağ kartı aracılığıyla ziyaret edebilir

50 6.6 Alarm Setupı "Ana Menü"-"Sistem"-"Alarm Setup" (Resim 6-8). Figure 6-8 Alarm Input Ġlgili alarm numarasını seçin, ALL tüm kanallar anlamındadır. Device Type Alarm giriģi Normal Açık veya Normal Kapalı seçenekleri. (gerilim çıkıģ modu). Alarm reset after Ġlgili erteleme zamanını ayarlar (5~255 saniye), dıģ uyarı iptalinden sonra, sistem zamanı otomatik olarak erteleyecektir.sonra alarm çıkıģını kapatın. SEQ Display Alarm sinyali olduğunda. Kayda ayarlanmıģ tek kanalı dolaģıp görüntüleyecektir. DolaĢma zamanı system setup ın içinde Output mode da ayarlanabilir. Recording Channel Kaydedilmesi gereken kanalları seçer,eğer alarm meydana gelirse, sistem "Automatic record" modundayken(3.4.1 kanal kaydı) ve alarm kayıt zamanı "Video setup" ta mevcuttur.(video Setup), sistem alarm kaydını açacaktır. Schedule Zaman seçim ünitesinde alarm çıkıģını hafta yapın. Ġlgili zamanda alarm çıkıģına ve OSD çıkıģına izin verir

51 DEV output Alarm,ilgili alarm çıkıģ cihazına seçilen zaman bölümünde bağlantılanabilir. OSD Output Seçilen zaman bölümünde alarm olduğunda ekran bilgiyi görüntüleyecektir. Not: Kullanıcılar setup tamamlandıktan sonra her kanalı ayrı ayrı kaydetmek zorundadır. 6.7 Görüntü Fark etme Setupı "Ana Menü" "Sistem Setup" "Detection." (Resim 6-9) Explication: 1) Anahtarlama tipindeyken, yerel olmayan ve hassaslığı engelleyin ve görüntü kaybı ferketmeyi ayarlayın. 2 )Görüntü kanal değiģimi fark edildiğinde ekran,dinamik kanal fark edici görüntü kaybı ve görüntü koruma sinyalini gösterecektir. 3) Bölgenin dinamik algılamasını seçmek için fareyi direkt olarak sürükleyip bırakın, algılama bölgelerini ayarlamak için farenin sol tuģuna bastırın ve tutun, algılama bölgesini temizlemek için farenin sağ tuģuna bastırın ve tutun,mevcut algılama bölgelerinin dinamiklerinin muhafazası için gereklidir ve bölge ayarından çıktıktan sonra save tuģuna basın Görüntü Algılama Görüntü Ģeklini çözümleyerek, sistem algılama hassasiyeti sağlayan hareketli sinyal algıladığında hareket algılama alarmını açacaktır. (resim 6-9)

52 Resim 6-9 CHANNEL Hareket algılama için kanal seçimi, "all" tüm kanallar anlamındadır. ALARM TYPE Algılama ayar tipi seçimi: Hareket algılama. ALARM DELAY Ġlgili erteleme zaman ayarı (5 ~ 255 saniye), harici alarm kapatıldığında, sistem erteleme zamanına otomatik olarak uyar,sonra alarm çıkıģını ve etkileģimini kapatır. RECORDING Görüntü kanalınının istenen görüntü kanalını seçin (tekrar edebilir), alarm olursa, eğer sistem "record automatically" modundaysa(görüntü modu, bkz "3.4.1-kanal görüntüsü"),ve record setting" teki"alarm record" geçerli olan zamandadır(bkz" Görüntü Ayarları 6.3 "),sistem alarm kaydına baģlayacaktır. ALARM DEV OUT Alarm çıkıģ bağlantısı alarmla ortaya çıkar. SCHEDULE Alarm çıkıģ süresini hafta için ayarlamak, alarm çıkıģı ve gösterimi karģılık gelen süreyle izinli demektir. SENSITIVITY Ġzleyen Ģekilde ayarlanabilir: en yüksek, yüksek, orta, düģük. screen tips Zaman seçimi içinde, ilgili bilgi alarm oluģtuğunda gösterilecektir. Copy the current settings to the following Kullanıcı eriģimi kanal ayarları, aynı alarm ayarlarını gerçekleģtirmek için diğer kanallara kopyalanabilir, dynamic inspection area setting e tıklayın ve sonra enter Ayar alanı 192(16X12) alana bölünmüģtür

53 YeĢil alan dinamik algılama noktalarıdır, beyaz alanlar hiç dağıtım olmayan alanlardır. Algılama bölgesini ayarlamak için farenin sol tuģunu tutun ve bastırın, algılama alanını temizlemek için farenin sağ tuģunu bastırın ve tutun. Bölgesel ayarların dinamik algısını kaydetmek için save tuģuna basın. (Resim 6-10) Resim 6-10 Not: Parametreleri kopyalarken, sadece mevcut ayarların algılama parametrelerini kopyalayın, parametrelerin dinamik algısını kopyalamak bölgesel algılamayı içermez Görüntü Kaybı Görüntü Ģekilleri olmadığında veya kesildiğinde, sistem uygun ayarlar ile uyum sağlayabilir. (Resim 6-11)

54 Resim 6-11 CHANNEL Görüntü kaybı kanalını seçin, "all" tüm kanallar anlamına gelir. ALARM TYPE Algı ayarları tipini seçin: Görüntü kaybı. ALARM DELAY Ġlgili erteleme zamanını seçin (5 ~ 255 saniye), harici alarm kapatıldığında, sistem otomatik olarak erteleme zamanını uygulayacaktır sonra alarm çıkıģını ve etkileģimini kapatır. ALARM DEV OUT Alarm çıkıģ bağlantısı alarm ile ortaya çıkar. SCHEDULE Alarm çıkıģ süresini hafta için ayarlamak, alarm çıkıģı ve gösterimine karģılık gelen süreyle izinli demektir screen tips Zaman seçimiyle, alarm oluģtuğunda ilgili bilgi gösterilecektir. Copy the current settings to the following Kullanıcı eriģimi kanal ayarları, aynı alarm ayarlarını gerçekleģtirmek için diğer kanallara kopyalanabilir, Görüntü Perdeli Birileri objektifleri kasten engellerse, veya ıģık sonucu ve tek renk ekrana bir görüntü çıkıģı geçmiģse,görüntü yerinde izleme yapılması mümkün olmayacaktır.. Koruma alarm ayarıyla, bu olayın ortaya çıkmasını önlemede etkilidir. (Resim 6-12)

55 Resim 6-12 CHANNEL Koruma alarmı için kanalı seçer, "all" tüm kanallar anlamındadır. ALARM TYPE Algılama tipini seçer: Koruyucu algılama. ALARM DELAY Ġlgili erteleme zamanını seçin (5 ~ 255 saniye), harici alarm kapatıldığında, sistem otomatik olarak erteleme zamanını uygulayacaktır sonra alarm çıkıģını ve etkileģimini kapatır. ALARM DEV OUT Alarm çıkıģ bağlantısı alarm ile ortaya çıkar. SCHEDULE Alarm çıkıģ süresini hafta için ayarlamak, alarm çıkıģı ve gösterimine karģılık gelen süreyle izinli demektir screen tips Zaman seçimiyle, alarm oluģtuğunda ilgili bilgi gösterilecektir Copy the current settings to the following Kullanıcı eriģimi kanal ayarları, aynı alarm ayarlarını gerçekleģtirmek için diğer kanallara kopyalanabilir. 6.8 Yerel Görüntüleme Ana menu Sistem setup Display (Resim 6-13)

56 Resim 6-13 CHANNEL NAME Kanal ismi değiģtirme tuģuna tıklayın, kanal ismi menüsüne girin, ve kanal ismini değiģtirin. WINDOW COLOR Pencere ve menü tipini görüntüler: Süt mavisi, fuģın, koyu yeģil üç seçilebilecek renklerdir. TRANSPARENCY Arka grupların açıklığını ayarlamak : 25%, 50%, 75% seçeneklidir. Start the turning Kanal döndürme iģlevini baģlatır, tüm kanallar döndürmeyle gösterilecektir. Turning alternation Döndürme için zaman çizelgesi ayarlar, 5s ile 120s.Döndürme sayfaları tek kanal,dört kanal ve dokuz kanaldan oluģur. Tek kanal seçeneği dönen sayfalar tek kanaldadır anlamında,dört kanal dönen sayfalar dört kanallı anlamında ( kanal 1,2,3,4 biçimlendirme sayfası 1, kanal 5,6,7,8 biçimlendirme sayfası 2 ).Dokuz kanal sayfa döndürme dokuz kanalda anlamındadır. DönüĢ sıras tek kanal,dört kanal ve dokuz kanaldır. BÖLÜM.7 Sistem Yönetimi "Ana Menü" yardımcı menüyü göstermek için, "GeliĢmiĢ" : kullanıcı hesapları, istisna kullanım, sistem bakımı, çıkıģ düzeni, varsayılanı geri yükleme den oluģur (Resim 7-1)

57 Resim Kullanıcı Hesabı "Ana Menü" "GeliĢmiĢ" "Kullanıcı Hesabı." (Resim 7-2)

58 Resim 7-2 Kullanıcı ismi karakter uzunluğu en fazla 8 byte kadardır.boģluklar kabul edilmez. Harfler,rakamlar veya diğer semboller olabilir. Kullanıcı sayısı 12 ye kadar olabilir,kullanıcı adı tekrarlanamaz, yönetici kullanıcılar her kullanıcı için Ģifre ve izinleri değiģtirebilirler, diğer kullanıcılar sadece kendi Ģifrelerini düzenleyebilirler, kendi yetkilerini görüntüleyebilirler. ġifreyi DeğiĢtir: DeğiĢimi gereken hesabı seçin, geçerli kullanıcı Ģifresini girin, ve hesap Ģifresini girin ve yeni Ģifreyi onaylayın. ġifreyi değiģtirmek için Save tuģuna tıklayın. ġifre 0 dan 8 e kadar ayarlanabilir. (Resim 7-3, Resim 7-4) Not: Menüye girmek,geçerli kullanıcı giriģ Ģifresiyle ilgilidir; yönetici kullanıcılar diğer kullanıcıların Ģifresini değiģtirmek için kendi Ģifrelerini kullanabilirler

59 Resim 7-3 Resim 7-4 Kullanıcıları artırmak için: yeni kullanıcılar eklemek ve kullanıcı izni control ayarları için. Kullanıcı menusü ara yüzü eriģimini artırın, sonra kullanıcı adınızı,ģifrenizi girin ve Ģifreyi onaylayın (Ģifre iki kez aynı olmalı), ve kullanıcı için uygun popedom listesini "popedom control". den ayarlayın"allow

60 duplicate log" hesap aynı anda kullanılabilir demektir, çoklu kullanıcılar hesabı kullanarak oturum açabilirler.(resim 7-5) Resim 7-5 Üç varsayılan kullanıcı vardır:yönetici, kullanıcı, varsayılan. Üç kullanıcı silinemez. Yönetici kullanıcı yüksek yetkiye sahiptir, tüm iģlemleri yapabilir ve varsayılan kullanıcı fabrika varsayılanına düģük izinlidir. Kullanıcı giriģine hiç yol yoksa veya geçerli kullanıcı yazısı kapalıysa sistem otomatik olarak bu hesapla oturum açacaktır. Kullanıcılar oturum açmayı gerektirmeyen bazı izinleri bitirmek için bu hesabı yetkiyle değiģtirebilirler. 7.2 Ġstisna "Ana Menü" "GeliĢmiĢ" "Ġstisna" (Resim 7-6)

61 Resim 7-6 Exception Olağan dıģı durumu seçmek için:sabit disk dolu,sabit disk hatası ve ağ bağlantısı kopması Zil Alarmı Olağan dıģı durum olduğunda,zil sesiyle alarm istemine izin verir veya vermez. Alarm output Olağan dıģı alarm nerede varsa alarm ortak çıkıģı baģlatır. Not: Sistem detaylı istisna bilgilerin günlük kayıtlarını görüntüleyebilir. 7.3 Sistem Bakımı "Ana Menu" "GeliĢmiĢ" "Yazılım yükseltme" (Resim 7-7) start to upgrade e tıklayın,sistem otomatik olarak yükseltme dosyasını algılamayı baģlatır

62 Resim ÇıkıĢ Ayarlaması "Ana Menu" "GeliĢmiĢ" VGA Ayarı." (Resim 7-8). VGA çıkıģ ayar bölgesini yönetir, renk parlaklığı ve çözünürlük

63 Resim 7-8 Not:"geriyükleme" "yerel görüntü", bunu seçin,çıkıģ parametreleri fabrika ayarlarına dönüģtürülecektir. 7.5 Geri yükleme "Ana Menü" "GeliĢmiĢ" "Geri yükle"(resim 7-9) Sistem fabrika ayarına, menu seçeneklerindeki seçime göre ilgili ayar eski haline döner. Not: Menü rengi, dil,tarih&zaman formatı, sistem, IP adresi,kullanıcı hesabı geri alınmayacaktır

64 Resim 7-9 Bölüm.8 Uzak Ağ Kontrolü ve Yönetimi 8.1 Uzak Ayarlar Ağ Güvenlik Ayarları ActiveX i yüklemeden önce internet güvenlik seviyesini ayarlayın. (1)IE Sağlayıcıyı açın, Tools - Internet options ı seçin (2) Beliren iletiģim kutusunda "Security" sekmesini seçin. (Resim 8-1)

65 Resim

66 (3) "Custom Level" üzerinde tıklayın,güvenlik ayarlarına girin. (Resim 8-2) Resim 8-2 ActiveX denetimi ve eklentileri yüklendi ActiveX denetimi otomatik istenir ActiveX denetiminin iģaretlenmiģ güvenli komut dosyasını yönetir ActiveX denetimini güvenli olarak iģaretlememek,sıfırlar ve senaryolar Ġkili ve komut dosyası davranıģları ĠĢaretlenen ActiveX kontrollerini yükler ActiveX denetimlerini ve eklentilerini çalıģtırır Çok önemli olan yukarıdaki kategoriler Seçilebilir olacaktır. Note: Lütfen,activeX i yükleyin; güvenlik duvarını ve antivirüs yazılımını kapatınız

67 8.1.2 Bağlantı Ayarları Uzak ağ eriģimi aracılığıyla, yerel alan ağ bağlantısı,istemci bilgisayarın IP adresi DVR ile aynı ağ kesiminde olmalı,dinamik IP adresi veya etki alanı aracılığıyla bağlanmak için geniģ alan ağ bağlantısı, her iki tarafta garantilemeyi gerektiriyorsa yerel ağ ona eriģebilir.yerel alan ağ bağlantı ayarlarının yöntemi aģağıda anlatılmaktadır: 1."Açılır menüde My Network Places e sağ tıklayın. Properties üzerine tıklayın ve "Network Connections ı açın. 2."Local Area Connection." ı açmak için çift tıklayın.(resim 8-3) 3. "Properties."e tıklayın (Resim 8-4) Resim

68 Resim

69 4. "Internet Protokol e çift tıklayın(tcp / IP)". ( Resim 8-5) Resim PC nin IP adresini görün, gizli yan ağ,varsayılan ağ geçidi. (Resim 8-5 Belli koģullara bağlı olarak farklı kullanıcıların parametreleri ) 6. Ġlgili IP adresine göre DVR ayarı, gizli yan ağ,ve varsayılan ağ geçidi(bkz.bölüm 6.5 Ağ ayarları). DVR gizli yan ağı, varsayılan ağ ve PC ile aynı, IP adresi aynı ağ kesiminde olmalı, fakat aynı IP adresle kullanmıģ olamazsınız,aksi halde IP adresleri çakıģacaktır.örneğin yukarıdaki Ģekilde IP adresi: X olmak zorunda, X ; 40 veya 1 değil ( diğer IP adresinin kullandığını içeren), ve 255 ten fazla olamaz, ve e ağ geçidi gizli yan ağı dır

70 8.1.3 ActiveX Yükleme Kurulumu Yukarıdaki ayarları tamamladıktan sonra, IE sağlayıcıyı açın, IP adresini ayarlamak için DVR ın ağ ayarlarına girin ve onaylayın, eğer DVR http portu ağ ayarları değiģirse, kolon+port numarası da eklemeliyiz (P için geçerli port numarası varsayarak), ziyaret hakkı gibi sonra "install the ActiveX control" u seçin, ağ otomatik olarak yükler ve kurulumu kontrol eder. (Resim 8-6). Resim 8-6 Eğer DVR ActiveX yeni bir sürümü kullanabilirse, IE sağlayıcı eğer istemde bulunursa otomatik olarak günceller. Lütfen güncellemeyi ActiveX kullanımda değilken sağlayın, aksi halde güncelleme hata verecektir. 8.2 Uzak Bağlantı Bağlantı ActiveX kurulumu tamamlanır, ActiveX paneli otomatik olarak açılır giriģi çalıģtırılır. (Resim 8-7)

71 Resim 8-7 Login mode Ġki oturum açma yolu önerir: IP Address: IP adresini girin; DVR ın IP adres ağ ayarıyla aynı adresi girin; By domain: DDNS etki alanını ayarlamak için host ağ ayarlarını girin veya yönlendirici aracılığıyla etki alanı adres bulma, "authentication domain" etki alan adının geçerliliğini onaylayabilir; Port GiriĢ port numarası ve ağ port numarası aynı port numarasında ayarlanmıģ olmalıdır; Username / password varsayılan kullanıcı ismi admindir; Auto-start all channels when succeed in logging server (wan ağ bağlantısıyla, etkinleģtirmek için değil); From Window X to start preview Hangi pencereden ön izleme baģlatılacak After succeed in login or logout server, exit dialog GiriĢ baģarılı olduktan sonra, iletiģimden çıkın. Delete Ġlgili sunucuyu silmek için seçin, silinebilecektir;

72 Alias Sunucuyu takma isimle kurmak, yönetmek için kaydete tıklayın. Uygun parametreleri girin, Login I seçin. (Resim 8-8) Eğer giriģ hata verirse,ģekildeki istem penceresi açılır, lütfen IP adresini, port numarasını, kullanıcı ismini,ģifreyi kontrol ediniz. (Resim 8-8) Resim 8-8 BaĢarılı bir giriģten sonra aģağıdaki gösterilir. (Resim 8-9)

73 Resim Çoklu Sunucu GiriĢi Ekranın sağındaki Login e tıklayın,aynı anda diğer sunucular giriģ yapabilecektir Kanalların Ortak Menüleri Ön izleme penceresinde sağ tıklayın, ortak kanal açılır menüsü. (Resim 8-10)

74 Resim 8-10 Full screen Arayüzü tam ekrana geniģletir; Full Display Görüntü gösterimi tam ekranda görüntülenmeye baģlayacaktır. Start audio Sesi açar; Stop Preview Mevcut kanalın ön izlemesini durdurur; Start Record Gerçek zamanlı görüntüyü kaydeder. Speed + Playback hızını artırmak için Playback modu; Speed - Playback hızını azaltır; Capture Mevcut pencere resmini alır ve kaydeder.; Search Görüntü dosyalarına eriģir, yerel eriģim ve uzak eriģimi içerir; Channel Name DVR ın Ġlgili kanal ismini ayarlar, ön izleme ve kanalın kayıt yerpaylaģım ismi değiģecektir. 8.3 Kontrol Ekranın sağ tarafındaki kontrole tıklayın,aģağıdaki iletiģim kutusu belirir (Resim 8-11)

75 Durum kontrolü için gerekli sunucuyu seçin. Resim Genel Reboot server Sunucuyu yeniden yükleme kontrolü. Shut down server Sunucuyu kapatma kontrolü Remote upgrade Yerel yükseltme usullerini açar, eğer yükseltme dosyaları hazırsa yükseltmeye baģlar

76 Resim Görüntü En iyi görüntü etkisini elde etmek için parlaklık,renk,kontrast ve görüntü doygunluk değerlerinin uzak ayarı

77 Resim

78 8.3.3 Günlük MüĢteri, günlüğü dijital görüntü kaydedici üzerinde uzaktan görüntüleyebilir.(resim 8-15) Resim

79 Start time / end time Zaman aralığını seçin Log type Tüm günlükler seçilebilir, sistem günlüğü, yapılandırma günlüğü, veri günlüğü, alarm günlüğü, resim kaydetme günlüğü ve kullanıcı yönetimi Yükleme Kullanıcı, DVR ın dosyalarını yerel yedekte tutmak veya oynatmak için uzaktan yükleyebilir.(resim 8-16)

80 Resim 8-16 Channel Aranması gereken kanalı seçin. Record type hepsini kaydetme, genel kaydetme,alarm kaydetme,hareket kaydetme Start time / End time Zaman aralığını seçin

81 8.4 Ayarlar Not: Mevcut ayarları koruyacak olan save i seçin. Tüm ayarları saklayacak olan save all u seçin. Ayarlar ara yüzüne girmek için Setup a sağ tıklayın.(resim 8-17)

82 Resim

83 8.4.1 Yerel Ayar Common Setting GUI Dili: Çince,Ġngilizce Pencere Rengi ayarı: RGB renk değerler düzeni Start heartbeat mechanism: ağ bağlantı durumunun gerçek zamanlı algılanması Record Setting Catalogue: Yerel kaydetmenin depolama yerinin seçimi Disk retain space: Kayıt bu boģluğu kullanmayacaktır. Automatic Segmentation cycle: ayarlama geniģliği dakika Can automatically cover when disc is full; bunu tekrar yapabilir. Download Setup Catalogue: Yüklenen dosyaların depolama yerini seçin. Disk retain space: Yüklenen dosyalar bu boģluğu kullanmayacaktır. Stream Transport protocol:udp,tcp tercih edilebilir, genel LAN için UDP seçin; WAN için TCP seçin. Performance Verim,çalıĢma: Ağ verisinin aldığı arabellek derinliği ağ durumuna bağlıdır. Gerçek zamanlı görüntü daha iyidir,arabellek daha küçüktür; ara bellek daha büyükken; akıcılık derecesi daha iyidir, Genel deyken, genel LAN için real-time best i seçin, WAN için real-time better veya good both at real-time and degree of fluency yi seçin Genel Ayarlar, Kodlama Ayarları, Kayıt Ayarları, Alarm Ayarları, PTZ Ayarları,Görüntü Algılama,Görüntü Kaybı,Görüntü Kararması Lütfen Bölüm 4 teki Sistem Setupı nda ilgili içeriğe baģvurunuz

84 8.5 Araç Çubuğu Tanıtımı Gerçek-Zamanlı Önizleme Kontrolü Sunucuya baģarılı giriģten sonra, kullanıcılar DVR görüntülerini uzaktan gerçek zamanlı olarak ön izleyebilirler. Kullanılmayan bir pencere seçin ve Start tuģuna basın,sistem,kanal bağlantı seçim kutusunu ortaya çıkaracaktır.iģıklandırılmıģ kanal, Ģimdi onun ön izleme durumunda olduğunu gösterir. Eğer recording tuģuna tıklanırsa gerçek zamanlı ön izleme görüntüsünü belirtilen kayıt dizinine kaydedebilir.; eğer stop tuģuna tıklanırsa bu kurgunun ön izlemesini durdurabilir. Nokta kaydetme tuģu gerçek zamanlı görüntü ön izlemesini belirtilen yerel dizin görüntüsüne kaydedebilir. Stop tuģunu iģaretlemek bu pencerenin ön izlemesini durdurabilir

85 Resim

86 8.5.2 Playback Kullanıcı yerel kayıt dosyalarını tekrar oynatabilir ve DVR üzerindeki dosyaları uzaktan da tekrar oynatabilir. Oynatmayı durdurmak için stop tuģuna tıklayın. Resim

87 8.6 Diğer ĠĢlemler PTZ ve Önayar Kontrolü Resim 8-20 Yönlendirme tuģu PTZ yi sırayla yukarı, aģağı, sağa, sola kontrol edebilir.ön ayar noktasını belirlemek ve ayarlamak için ortadaki tuģa tıklayın Objektif Kontrolü +focus- Uzak mesafe ve yakın mesafeye objektifi control eder. +Auxiliary - Yedek düğme. +image- Odaklanma ince ayarı +Aperture - Açıklık ayarı. Resim Pencere Gözatma Modları Resim çeģit pencere Ģekline geçiģ sağlar: tek kanal,4 kanal,6 kanal, 8 kanal, 9 kanal, 16 kanal, 25 kanal, 36 kanal

88 Bölüm.10 Cep telefonu istemci yazılım iģletimi Desteklenen mevcut cep telefonu modelleri: S60 Nokia N73, N71, N75,N76,N77,N78,N79,N80,N81,N82,N85,N86,N91,N92,N93,N93i,N95,N96 Cep telefonu istemci yazılımı yüklemesi: 1. Önce,yazılımı CD den cep telefonunuza yükleyin sonra bu yazılımı yükleyin.yazılıma girmek için resim 9-1 deki DVR simgesine tıklayın Yazılıma girerken, lütfen sunucu adresini ve port numarasını giriniz ve sonra gözetim yazılım arayüzünü yüklemek için Login simgesine tıklayın

89 3.Yazılım ara yüzüne girerken, lütfen aģağıda gösterildiği gibi iģlem için cep telefonu iģlev tuģ sunumunu izleyin.. Not: Bu yazılımı kullanmadan önce, lütfen öncelikle ilgili GPRS sunucusunu cep telefonu sunucu listesinden seçiniz

90 Bölüm.10 Sık Sorulan Sorular Power a bağlandı,makine çalıģmaya baģlamadı. 1. Power düğmesi açılmıģmı control edin; 2. Operatör doğru mu kontrol edin; 3. Power uygun mu control edin. Ön yükleme ekranında askıya alma. 1. Sabit disk fiziksel hasar görmüģ; 2. Sistem rehberi normal değil. BaĢlatma çok yavaģ. Sabit disk hatası ana bordu etkileyebilir,sabit diski tekrar tekrar kontrol edin. Host defalarca yeniden baģlatıyor. 1. Lütfen host güç kaynağını kontrol ediniz, eğer bir çok sabit disk bağlıysa, güç yetersizliği görülebilir, ve hostun tekrar tekrar yeniden baģlatmasına yol açabilir; 2. Lütfen ağ kablosunu çıkarınız, ve makine normal bir Ģekilde çalıģıyor mu kontrol edin, ciddi ağ hatası varlığı hostun defalarca yeniden baģlatmasına neden olabilir. Görüntü veya tekrar oynatma görünümünde normal olarak kaydediyorken, makine askıya alıyor. 1. Hata sabit diskin bağlantısından mı kontrol edin ve hata veren sabit diski tekrar uygun Ģekilde yerine yerleģtirin; 2. Sıcaklık çok yüksek mi control edin; 3. Kuvvetli akım var mı control edin,kuvvetli akım görüntü kablosunu parçalayacaktır, ve hostun çalıģamamasına yol açar

91 Güncelleme iģlemi hatası. 1. U disk uyumluluğu kötü ve host bunu Kabul edemez, yeni bir marka değiģtirin,ve tekrar deneyin; 2. USB bağlantısı kötü. Ekran veya TV de,ģekiller siyah/beyaz gösteriliyor. Görüntü giriģini, DVR,ekran veya TV tam olarak aynı görüntü formatında mı kontrol edin eğer değilse ayarları otomatik hale değiģtirin. Görüntüleyici veya bilgisayar ekranı hiç bir Ģey göstermiyor. 1. Monitörün poweri açık mı kontrol edin, ve parlaklık en az halde mi; 2. Görüntü kablo bağlantısı tamam mı kontrol edin. Görüntüde açıkça su dalgacıkları ve parazitlenme deformasyonu var 1. Kısa devre var mı kontrol edin; 2. Görüntü kablosu kuvvetli akım tarafından zarar görmüģ, ve görüntü kablosu kuvvetli kısa devreyle bağlantı sağlayamıyor.lütfen korumalı kabloyu seçiniz; 3. Görüntüleyici veya TV eski mi control edin. Gerçek zamanlı Ģekil ve görüntü verisinde renk bozulması. 1. Görüntü giriģ/çıkıģ ayarları doğru mu control edin; 2. Bağlantı doğru mu control edin. Bilgisayar ekranını kullanırken, Ģekil bozukluğu ve renk atma problemi

92 1. VGA kablosu ile DVR düzgün mü kontrol edin; 2. DVR ın çalıģtığı sıcaklık çok yüksek, veya sıcaklık dağıtılamıyorsa VGA nın chipsetinin normal çalıģamamasına neden olabilir, veya geçerli devre ayarları yanlıģtır.. Sunucunun tekrar oynatma görüntülerinde mozaiklenme görünüyor. 1. DüĢük parametreler görüntünün bütün kalitesini etkileyecektir, ve playbackte mozaiklenme görünecektir.; 2. Kötü disk kesimleri de playback süresince mozaiklenmeye yol açar Ġstemci ActiveX i otomatik olarak güncellenmiyor. 1. Sunucuya eriģen IP adresi doğru mu ; 2. Sağlayıcı ayarları doğru mu ( e baģvurunuz ); 3. Lütfen,eğer pencereler açıksa kapatınız; 4. ActiveX kontrol desteğinde bazı uyumluluk problemleri var, lütfen sunucu eriģimi için Microsoft Internet Explorer kullanın. Ek A: Teknik Özellikler 4 Kanal 8 Kanal 4 Kanal (Basit Baskı) Görüntü SıkıĢtırma H.264 Görüntü GiriĢi 4 kanal (1.0Vp-p/75Ω,BNC) 8 kanal (1.0Vp-p/75Ω,BNC) 4 kanal (1.0Vp-p/75Ω,BNC) Görüntü ÇıkıĢı Çözünürlük ġekil 3 kanal (1.0Vp-p/75Ω,BNC 1;Super Görüntü 1;VGA 1) Görüntü: (PAL), (NTSC) Kaydetme: D1 : (PAL), (NTSC) HD1: (PAL), (NTSC) CIF: (PAL), (NTSC)(Basit Baskı için sadece 4 kanal CIF ) D1: 25FPS(PAL),30 FPS (NTSC) D1 :50 FPS(PAL),60 FPS (NTSC) CIF:400 FPS(PAL),480 FPS(NTSC) CIF:100FPS(PAL),120 FPS(NTSC) CIF:200 FPS(PAL),240 FPS(NTSC) Ses GiriĢi BNC 4 BNC 8 RCA

93 Ses ÇıkıĢı RCA 1 Ses Codec ADPCM Alarm GiriĢi 4 Kanal 8 Kanal YOK Alarm ÇıkıĢı 1Kanal 2 Kanal YOK Kaydetme Modları Elle, Süreli, Hareketli, Alarmlı Triplex Kayıt, Playback, Ağ Ağ Arayüzü RJ45(10M/100M) PTZ Kontrol Mümkün, önceden kurmak ve taģımak veya resmin ölçeği için fareyi kullanın ĠletiĢim Arayüzü RS485 1, USB2.0 1 USB1.1 1 Sabit Disk 2 arayüz; 1TB dan daha geniģ SATA 2 arayüz; 1TB dan daha geniģ SATA HDD i 2 arayüz; 1TB dan daha geniģ SATA HDD i HDD i destekler destekler destekler Fare USB2.0 Uzaktan Kumanda Uzaktan kumandayla Güç Kaynağı 12V/3A DC Adaptör 12V/3A DC Adaptör 12V/3A DC Adaptör Ek B: Alarm GiriĢ Arayüzü Tanıtımı 8 Kanal alarm giriģi, giriģ modeli sınırı yoktur (sıksık açma veya sıksık kapatma); Alarm bulucu terminali (GND) com terminaliyle paraleldir ( alarm algılayıcı harici güç ile sağlanır ) Alarm bulucu zemin terminali DVR zemin terminaliyle paraleldir. Alarm bulucunun NC terminali DVR ın alarm giriģine takılır. Eğer kullanıcılar bir bulucu tarafından veya duman dedektörünce tetiklenmiģ olan alarmı sıfırlamak isterlerse DVR a +12V power sağlanmalı ve kontrol edilmelidir. Eğer cihaz harici güçten besleniyorsa, harici güç DVR ile aynı zemini paylaģmalıdır

94 - 94 -

RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104, DVR-108, DVR-115, DVR-116. Modeller için geçerlidir. www.renicacctv.com

RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104, DVR-108, DVR-115, DVR-116. Modeller için geçerlidir. www.renicacctv.com RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104, DVR-108, DVR-115, DVR-116 Modeller için geçerlidir. www.renicacctv.com 1 TANITIM 1.1 Ürün Tanıtımı DVR serisi 4 Kanal, 8 kanal ve 16 kanal içerir, CIF çözümü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

BL9016 16 KANAL KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

BL9016 16 KANAL KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BL9016 16 KANAL KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU www.balitech.com.tr BL - 9016 İÇİNDEKİLER S.NO 1.1 Ürün Tanıtımı 02 1.2 Ürün Özelliği 02 1.2.1 Özellik 02 1.2.2 Basit Çalışma Değeri 03 1.3 Çevre Uyumluluğu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI Kullanım Klavuzu Kurulum Öncesi ---------------------------------------------------------------------- 5 Temel Özellikler ----------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 2 DVR CDD123-04 CDD123-08 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu FCC Uyum Beyanı Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiģ ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına

Detaylı

GDR Serisi DVR. Kulanım Kılavuzu

GDR Serisi DVR. Kulanım Kılavuzu GDR Serisi DVR Kulanım Kılavuzu Bu kılavuzdaki GoldMaster dışında adı geçen markalar hak sahiplerine aittir. Goldmaster bu kılavuzdaki içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Detaylı

TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu

TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu P/N 1072844A REV 1.0 ISS 05SEP14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici İletişim bilgileri Müşteri desteği 2014 United Technologies Corporation, Interlogix,

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Kullanım Kılavuzu GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LNB5220 LNB5320 LND5220R *SAA37289011* 1507 (V1.2)

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072766C-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici FCC uyumu Kanada ACMA uyumu Sertifikasyon AB direktifleri 2014 United Technologies

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNO-7080R Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu ürünün

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

Preface. Thank you for choosing our product, for a better understanding of the product, we recommend you

Preface. Thank you for choosing our product, for a better understanding of the product, we recommend you Preface Thank you for choosing our product, for a better understanding of the product, we recommend you read the instruction and safety information before use. Notice: This user manual is an operation

Detaylı

TVE-DEC10 IP Video Deckoderi Kullanım Kılavuzu

TVE-DEC10 IP Video Deckoderi Kullanım Kılavuzu TVE-DEC10 IP Video Deckoderi Kullanım Kılavuzu P/N 1072583B-EN REV 1.0 ISS 16OCT12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu Avrupa Birliği direktifleri İletişim bilgileri

Detaylı

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Gerçek zamanlı DVR kullanıcı kılavuzu Olasılıkları hayal ediniz Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI

3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI 3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 2011 Ocak V1.0 ii DİKKAT 3MK DVR Kayıt cihazınızı direct gün ışığı, yüksek nem ve sıcaklığa maruz bırakmayın. Bu tip çevre

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu

Detaylı

Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu

Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Gerçek zamanl?dvr kullan?c?k?lavuzu SHR-6040 SHR-6042 Turkish Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Olasılıkları hayal ediniz AB82-01496A Rev-02 TK SHR-6042_TUR.indb 1 6/6/2009 10:08:45 AM DVR ınızın kilit

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı

3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı 3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı Kullanıcı Adı STANDALONE DVR Kayıt Cihazı 2011 Ocak V1.1 3MK-1659G STANDALONE DİJİTAL KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU ii DİKKAT 3MK DVR Kayıt cihazınızı

Detaylı

Ağ Kamerası. Güvenlik Amaçlı Kamera. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yazılım Sürümü 1.2

Ağ Kamerası. Güvenlik Amaçlı Kamera. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yazılım Sürümü 1.2 4-199-270-12 (1) Güvenlik Amaçlı Kamera Ağ Kamerası KULLANIM ÖMRÜ 7 YIL Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yazılım Sürümü 1.2 Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu tamamen okuyun ve gelecekte kullanmak

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ SORUNLARINI GĠDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

2011-02. 5 Speed Dome Kamera Kullanım Kılavuzu V2.0.0

2011-02. 5 Speed Dome Kamera Kullanım Kılavuzu V2.0.0 2011-02 5 Speed Dome Kamera Kullanım Kılavuzu V2.0.0 Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Eğer herhangi bir soru veya isteğiniz varsa, lütfen satın aldığınız yer ile temasa geçmekte tereddüt

Detaylı

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu Model: CS89T Versiyon 1.0 Bu kılavuz ileride başvurmak üzere saklanmalıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 LÜTFEN BAŞLAMADAN ÖNCE OKUYUN...

Detaylı