ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret unvanı, merkez ve şube bilgileri 1 1. c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları 2 1. d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler 3 1. e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler 3 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 3 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin hesap döneminde yapmış olduğu işlemlere ilişkin bilgiler 3 4. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler 3 4. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri 4 4. ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler 5 4. d) Hesap dönemi içerisinde yapılan ve kamu denetimleri 5 4. e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek davalar 5 4. f) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar 5 4. g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar 5 4. h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar 6 4. ı) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler 7 5. FİNANSAL DURUM a) Sektörel gelişmeler 9 5. b) Şirket hakkında finansal bilgiler RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve NEDENLERİ SERMAYE ARTTIRIMI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI I) PAY SAHİPLERİ I) 1. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi I) 2. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı I) 3. Genel kurul bilgileri I) 4. Oy hakları ve azınlık hakları I) 5. Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı I) 6. Payların devri II) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK II) 1. Şirket bilgilendirme politikası II) 2. Özel durum açıklamaları II) 3. Şirket internet sitesi ve içeriği II) 4. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması II) 5. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması III) MENFAAT SAHİPLERİ III) 1. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi III) 2. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı III) 3. İnsan kaynakları politikası III) 4. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler III) 5. Sosyal sorumluluk IV) YÖNETİM KURULU IV) 1 Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler IV) 2 Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri IV) 3 Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri IV) 4 Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması IV) 5 Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları IV) 6 Yönetim kurulunun faaliyet esasları IV) 7 Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı IV) 8 Etik kurallar IV) 9 Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı IV) 10 Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar DİĞER HUSUSLAR 29

3 1.) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi dönemine ait faaliyet raporudur. 1.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri Şeker Finansal Kiralama A.Ş yılında TL sermaye ile faaliyete başlamış, 2004 yılında ise halka açılmıştır. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz TL dir ve tamamı ödenmiştir. Genel Müdürlük ve temsilciliklerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur. Genel Müdürlük Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat:4 Gümüşsuyu / Beyoğlu / İSTANBUL Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil No : Telefon : +90 (212) Faks : +90 (212) Web adresi : E - mail : Ankara Bölge Şubesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Karum İş Merkezi, 2. Çarşı Kat:3 No:361 Çankaya / ANKARA Telefon : +90 (312) Faks : +90 (312) İzmir Ege Bölge Temsilciliği Cumhuriyet Bulvarı No: 22/5 Konak / İZMİR Telefon : +90 (232) Faks : +90 (232) Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi İncirlipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, 3 No lu Cadde, Bayel İş Merkezi A Blok Kat:1 No:102 Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon : +90 (242) Faks : +90 (242)

4 1.c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu Tescil edilmiş sermayemizin dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortaklık Yapısı Hisse Tarihsel Hisseler Hissedarlar Tutarı % 1 - Şekerbank T.A..Ş ,19 50, Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 3 - Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ,66 15, ,88 8, Şeker Yatırım Menkul Değerler A..Ş ,12 3, Halka Arz ,15 21,20 Toplam ,00 100,00 Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Organizasyon Şeması 2

5 1.d) Şirketimizin Yönetim Kurulu, Üst Yönetim Kadrosu ve Personel Bilgileri Şirketimizin yönetim kurulu ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir; Adı Soyadı Hasan Basri Göktan Orhan Karakaş Ömer Faruk Türkmen Hikmet Aydın Simit Şener Macun Osman Göktan Cenk Erten Mehmet Akbıyık Şeker Finansal Kiralama A.Ş deki Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Murahhas Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üye ( Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi) Yönetim Kurulu Üyesi ( Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Mali ve İdari İşler Müdürü tarihi itibariyle Şirketimizde toplam 28 Adet personel istihdam edilmekte olup, toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır. 1.e) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili İşlemler Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler bulunmamaktadır. 2.) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR: tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan karar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine, huzur hakkı ve kira ile genel müdüre maaş, ikramiye olarak toplam ,01 TL ödeme yapılmıştır. 3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI: hesap dönemi içinde araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır. 4.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.a) Şirketin Hesap Döneminde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 4.b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Şirketimiz de Kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevlendirilen ve şirketin bilgilerinin kamunun aydınlatılmasında yapılacak 3

6 bildirimlerden sorumlu iki personel bulunmaktadır. Bu kişiler Mehmet AKBIYIK ve Barış DEMİRCİ dir. Yukarıda isimleri belirtilen kişiler Denetimden Sorumlu Komite Başkan Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hikmet Aydın Simit ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Şener MACUN ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman GÖKTAN a bağlı olarak raporlama yapmaktadırlar. Ayrıca İç Denetçi Barış Demirci yapılacak leasing işlemleri ile ilgili incelemelerini yapar ve Murahhas Üye Ömer Faruk Türkmen e, Genel Müdür Cenk Erten e ve diğer personele mail yolu ile inceleme sonuçlarını bildirir. İç Denetim faaliyetleri günlük ve aylık olarak yönetime rapor edilir dönemi içinde toplam 100 adet işlem gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin para birimi bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: Para Birimi Döviz Bazında (000) TL Karşılığı (000) EUR 5,815,596 13,675,053 USD 7,446,971 13,524,432 TL 61,309,061 61,309,061 Toplam 88,508,546 4.c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir: İştirak Adı Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. (*) Sekar Oto Kiralama Ltd. (**) Kuruluş ve Faaliyet Yeri Oy Kullanım Gücü (%) İştirak Oranı (%) 30 Haziran Aralık Haziran 2013 Kayıtlı Değeri 31 Aralık 2012 Bodrum 0,18 0,18 0, İstanbul Diğer <1 <1 2 2 Toplam (**) Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. 'deki hissesini % 50 den % 99 a çıkardığından, Sekar Haziran 2007 döneminden itibaren mali tablolarda konsolide edilmektedir. Grup un aşağıdaki iştiraklerinin değerinin Tam TL nin altında olması nedeniyle yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir. 4

7 İştirak Hisse İştirak Ünvanı Tutarı (TL) Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. 3,20 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. 1,30 Şeker Bilişim Sanayi A.Ş. 1,00 4.ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: hesap dönemi içinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 4.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan ve kamu denetimleri: yılı içinde Şirket, ana ortağı Şekerbank İç Denetimince denetime tabi tutulmuştur. Şirketin diğer denetim kuruluşları aşağıda belirtilmiştir. Şirket Konusu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG) Bağımsız Denetim KPMG BT Denetimi Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) Vergi ve Mali Müşavirlik JCR Eurasıa Ratıng Kredi Derecelendirme Vergi mevzuatı yönünden, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young), bağımsız denetim yönünden, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG),Bilgi teknolojileri yönünden, KPMG, kredi derecelendirme yönünden ise JCR Eurasia Rating firmasınca denetlenmektedir. 4.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek davalar Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek dava bulunmamaktadır. 4.f) Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4.g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar tarihinde A grubu, B grubu pay sahipleri ve genel olmak üzere 3 adet olağan genel kurul yapılmıştır. Şirket yönetim kurulunca kabul edilen bütçe hedeflerini gerçekleştirdiği görülmüş olup, veriler aşağıdaki gibidir. 5

8 Aktif Değerler Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç % Banka ,81% ,31% Leasing Alacakları (Net) ,89% ,16% TOA (Brüt) ,04% ,36% Özel Karşılık (15.067) (13.250) 113,71% (16.635) (15.961) 104,22% TOA (Net) ,82% ,73% Diğer Aktifler ,31% ,91% Toplam Aktifler ,62% ,28% Pasif Değerler Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç % Bankalara Borçlar ,20% ,94% Tahvil İhracı ,00% ,82% Muhtelif Borçlar(Satıcılar) ,04% ,34% Diğer Pasifler ,78% ,45% Özkaynaklar ,97% ,72% Toplam Pasifler ,62% ,28% Gelir Tablosu Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç % Leasing Gelirleri ,19% ,09% Faiz Geliri ,42% ,38% Finansman Giderleri (13.853) (13.475) 102,81% (8.637) (7.950) 108,65% Operasyonel Giderler (5.100) (5.530) 92,22% (3.228) (3.250) 99,32% Diğer Giderler/Gelir Net ,56% ,71% Kambiyo Kar / Zararı (380) (32) 1187,50% ,43% Karşılık Öncesi Brüt Kar Zarar ,23% ,75% Dönem İçi Ayrılan Karşılık (3.371) (2.100) 160,52% (2.495) (1.800) 138,59% Kar/Zarar ,70% ,37% Ertelenmiş vergi geliri (989) 29 (457) -6,39% Toplam Kar/Zarar ,03% ,34% 4.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar döneminde Şirketin, TL bağışı bulunmaktadır. 6

9 4.ı) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler Aşağıdaki açıklamalardanda görülebileceği gibi Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olarak faaliyet gösterdiği; hâkim şirket Şekerbank T.A.Ş. ve Şekerbank a bağlı bir şirketle, Şekerbank ın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı leasing işlemi, mevduat ve kredi gibi bankacılık işlemleri nedeniyle ve geçmiş faaliyet yılında Şekerbank ın ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda, bu işlemlerin cari oranlara uygun olduğu ve Şirketin her hangi bir zararının oluşmadığı belirlenmiştir. Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketlerle ilişkileri aşağıda açıklanmıştır Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan kiralama alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama 30 Haziran Aralık 2012 Alacakları Şekerbank T.A.Ş Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş Şeker Yatırım AŞ Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflar nezdinde bulunan mevduatların detayı aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflar Nezdinde Bulunan 30 Haziran Aralık 2012 Mevduatlar Şekerbank T.A.Ş. Vadesiz Mevduat Şekerbank T.A.Ş. Vadeli Mevduat Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alınan kredilerin detayı aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflardan Alınan Krediler Şekerbank T.A.Ş. Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 30 Haziran 2013 ABD Doları %6,00-%7, Avro %6,50-%7, TL %7,

10 Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 30 Haziran 2013 ABD Doları %5, Şekerbank T.A.Ş. Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2012 ABD Doları %6-%7, Avro %6,25-%7, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2012 ABD Doları %5, Haziran 2013 tarihi itibarıyla Şirket Şekerbank T.A.Ş den toplam Bin TL (31 Aralık 2012: TL ) tutarında teminat mektubu almıştır Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan finansal kiralama gelirleri aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama 30 Haziran Aralık 2012 Gelirleri Şekerbank T.A.Ş Şeker Yatırım AŞ Desmer Bilgi ve İletişim Hiz Desmer Güvenlik Hiz Şeker Faktoring A.Ş Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 arihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflarla gerçekleşen finansman giderleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2012 Finansman Giderleri Şekerbank T.A.Ş Şekerbank International Banking Unit Ltd Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflarla gerçekleşen komisyon giderleri aşağıdaki gibidir: 8

11 30 Haziran Aralık 2012 Komisyon Giderleri Şekerbank T.A.Ş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş ) FİNANSAL DURUM 5.a) Sektörel Gelişmeler Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılı Aralık ayı sonunda bazı ekipman gruplarında Katma Değer Vergisi oranının %1 e indirilmesinin ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmesiyle birlikte sat geri kirala (sell and Lease back), operasyonel leasing gibi ek enstrümanların devreye girmesi iş hacmine olumlu katkısı ile birlikte leasing sektörü dönem sonu itibariyle adet işlem, bin TL lık işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Sat geri kirala (sell and Lease back) işlemlerinde KDV ve KV istisna edilmiş olup, bu uygulama işlem hacmini artıracaktır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre işlem adedinde % 15,72 ve işlem hacminde % 32,82 artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde aktif toplamında % 23,37, Leasing alacaklarında ise % 28,30 artış gerçekleşmiştir. Sektörel büyüklükler aşağıda gösterilmiştir. SEKTÖR Değişim % Değişim % (Bin TL) Yılsonu Yılsonu Yılsonu II. Dönem II. Dönem II. Dönem Leasing Alacakları , ,30 Brüt Takipteki Leasing Alacakları , ,06 Özel Karşılıklar ( ) ( ) 4,96 ( ) ( ) 12,70 Net Takipteki Leasing Alacakları , ,19 Aktif Toplamı , ,37 Özkaynaklar , ,56 Dönem Karı (16,00) ,00 SEKTÖR Değişim % Değişim % (Bin TL) Yılsonu Yılsonu Yılsonu II. Dönem II. Dönem II. Dönem İşlem Hacmi , ,82 Sözlesme Adedi , ,72 9

12 5.b) Şirket hakkında finansal bilgiler Şeker Leasing 2011 yılında Şekerbank Şubelerinin desteği ve yaygın müşteri ağından da yararlanarak, İstanbul Merkez ve Ankara, İzmir ve Gaziantep te birer şubesi vasıtasıyla verdiği hizmeti, 2013 yılında büyümeyi devam ettirmektedir. Şirketimiz kredilendirme politikalarında ihtiyatlılığı ve verimliliği elden bırakmadan sektörün üzerinde büyüme sağlamayı, KOBİ lere yatırım desteğini sürdürmeyi ve geniş bir müşteri portföyü ile çalışmayı hedeflemiştir. Güçlü ve dinamik yapısı, kaliteli hizmet yaklaşımıyla sektörde yer alan firmalarından biri olan Şeker Leasing, yaygın hizmet ağı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla yatırımcıların finansal kiralama konusunda çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Şeker Leasing in aktif toplamı dönemi itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,27, kira alacakları % 42,38 ve işlem hacmi ise % 58,94 oranında artmıştır. Şeker Leasing in 2011, 2012 ve ile itibariyle solo bilanço büyüklükleri ve işlem hacmi karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. ŞEKER LEASİNG Değişim % Değişim % ( Bin TL) Yılsonu Yılsonu Yılsonu II. Dönem II. Dönem II. Dönem Toplam Leasing Alacakları , ,38 Leasing Alacakları , ,93 Brüt Takipteki Leasing Alacakları , ,48 Özel Karşılıklar (14.261) (15.067) 5,65 (14.860) (16.635) 11,95 Net Takipteki Leasing Alacakları , ,98 Aktif Toplamı , ,27 Özkaynaklar , ,67 Dönem Karı , ,30 İşlem Hacmi (Bin TL) , ,94 Pazar Payı % 1,15 1,25 1,20 1,44 Fider verilerine göre 31 şirket içinde Şeker Leasing in 2011, 2012 ve ile itibariyle sektördeki sıralaması aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Dönem Şeker Leasing in Sektördeki Yeri Net Leasing Alacakları Aktif Büyüklüğü İşlem Hacmi Pazar Payı % 1,15 1,25 1,27 1,44 10

13 Şirketin ve dönemlerine ait karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Cari Dönem Önceki Dönem (30 Haziran 2013) (31 Aralık 2012) Geçmiş Notlar TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I. NAKİT DEĞERLER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A II. YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak 2.2 Sınıflandırılan Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORİNG ALACAKLARI İskontolu Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı Kazanılmamış Gelirler (-) Diğer Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı VII. FİNANSMAN KREDİLERİ Tüketici Kredileri Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİ Kiralama İşlemlerindan Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) (21.904) (21.785) (43.689) (11.515) (24.566) (36.081) 8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar IX. TAKİPTEKİ ALACAKLAR Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Özel Karşılıklar (-) (16.635) - (16.635) (15.067) - (15.067) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL X. VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR XI. (Net) XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIII. İŞTİRAKLER (Net) XIV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) XV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) XVI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVII. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI

14 I. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş PASİF KALEMLER Cari Dönem Cari Dönem (30 Haziran 2013) (31 Aralık 2012) Notlar TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDİLER III. FAKTORİNG BORÇLARI IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. MUHTELİF BORÇLAR VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VIII. YÜKÜMLÜLÜKLER 8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı Diğer Karşılıklar XI. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XII. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 12.1 Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (21.427) - (21.427) (22.894) - (22.894) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 25 (23.103) - (23.103) (26.483) - (26.483) Dönem Net Kâr veya Zararı Azınlık Payları PASİF TOPLAMI

15 Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş GELİR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem ( ) I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ FAKTORİNG GELİRLERİ Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler İskontolu Diğer Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar İskontolu Diğer FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER Finansman Kredilerinden Alınan Faizler Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar KİRALAMA GELİRLERİ Finansal Kiralama Gelirleri Faaliyet Kiralaması Gelirleri Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (3.228) (5.100) 2.1 Personel Giderleri (1.910) (3.170) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (64) (83) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri Genel İşletme Giderleri (1.254) (1.847) 2.5 Diğer - - III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı Türev Finansal İşlemlerden Diğer Kambiyo İşlemleri Kârı Diğer IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (8.637) (13.853) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (3.008) (10.668) 4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (4.964) (2.246) 4.5 Diğer Faiz Giderleri Verilen Ücret ve Komisyonlar (665) (939) V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) (2.495) (3.371) VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (20.061) (30.287) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Şerefiye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri Türev Finansal İşlemlerden Zarar (280) (214) 6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı (19.478) (30.001) 6.5 Diğer (303) (72) VII. NET FAALİYET K/Z VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 29 (989) 11.1 Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) (1.942) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z - - XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) - - XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR - - XIX. NET DÖNEM KARI/ZARARI Hisse Başına Kâr / Zarar 0,037 0,080 13

16 6.) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ Leasing sektöründe olduğu gibi Şeker leasinginde maruz kaldığı riskler bulunmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal olaylar yatırımları olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum karşısında sektörde olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. Yatırımlardaki olumlu etki sektöre yaklaşık olarak 4-5 kat olarak yansımakta ve sektör hızlı büyümektedir. Aynı şekilde olumsuz durumda da küçülmektedir. (a) Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler Şirketin finansman bölümü; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlemekte ve yönetilmektedir.. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlar kullanmaktadır. Şirket in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket, karşılaşılabilecek riskleri azaltmak için riskleri ve uygulanan politikaları takip eden Şirket in risk yönetimi komitesine aylık bildirimlerde bulunmaktadır. (b) Piyasa Riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Şirket in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. (c) Kur Riski Yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini zaman zaman yaptığı döviz türev işlemleri ile kontrol altına almaktadır tarihi ve 2012 yıl sonu itibarıyla Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 14

17 ABD Doları Avro TL (000) (000) Karşılığı 30 Haziran 2013 (*) Bankalar Finansal Kiralama Alacakları Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Diğer Aktifler Alınan Krediler (33.317) (24.014) ( ) Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar (3.149) (1.704) (10.343) Bilanço Pozisyonu Bilanço Dışı Pozisyon (1.500) (3.000) (10.428) Net Yabancı Para Pozisyonu (144) (*) 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla Bin ABD Doları ve 409 Bin Avro tutarındaki dövize endeksli alınan krediler (Toplam TL) ilişikteki finansal tablolarda TP kolonunda sınıflandırılmıştır. ABD Doları Avro TL 31 Aralık 2012 (*) (000) (000) Karşılığı Bankalar Finansal Kiralama Alacakları Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Diğer Aktifler Alınan Krediler (39.056) (19.635) ( ) Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar (550) (1.439) (4.365) Bilanço Pozisyonu Bilanço Dışı Pozisyon - (750) (1.764) Net Yabancı Para Pozisyonu (*) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, 627 Bin ABD Doları ve 575 Bin Avro tutarındaki dövize endeksli alınan krediler (Toplam TL) ilişikteki finansal tablolarda TP kolonunda sınıflandırılmıştır. (d) Faiz Oranı Riski Yönetimi Şirket in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılarak, Şirket in tarafından kontrol edilmektedir. 7.) DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve NEDENLERİ tarihleri arasında tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmenin; Madde 4 : Merkez ve şubeler Madde 8 : Yönetim kurulu ve süresi 15

18 Madde 9 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde 15 Madde 15.1 Madde 15.2 Madde 18 Madde 19 Madde 22 Madde 23 Madde 24 Madde 26 : Şirketin yönetim ve temsili : Yönetim kurulu toplantıları ve üyelerin ücretleri : Kiralama sözleşmeleri : Genel müdür ve yardımcıları : Denetçiler : Genel kurul : Önemli nitelikteki işlemlerin genel kurulda görüşülmesi : İlişkili taraf işlemlerinin genel kurulda görüşülmesi : Toplantılarda komiser ve temsilcisi bulunması : Ana sözleşme değişikliği : İlanlar : Karın tesbiti ve dağıtım : Yedek akçeler : borçlanma aracı, Tahvil Bono ve benzeri menkul kıymet ihracı Maddeleri değiştirilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına uygun hale getirilmiştir. 8.) SERMAYE ARTTIRIMI tarihleri arasında sermaye artırımı yapılmamıştır. 9.) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Faaliyet dönemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyum sağlamayı hedeflemekte ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. 9. I ) PAY SAHİPLERİ 9.I) 1. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Mali ve İdari İşler Müdürlüğü nezdinde Pay sahipleri ile ilişkiler çalışma grubu kurulmuş olup, grup başkanı Mehmet AKBIYIK ve grup personeli Barış DEMİRCİ dir. Grup pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Grup başkanı Mehmet AKBIYIK grup başkanlığı görevini doğrudan doğruya Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanına bağlı olarak yürütmektedir. 9.I) 2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI: Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda ve Şirket genel merkezinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Özel Denetçi atanması Şirket Esas Sözleşmesinde bulunmamakla birlikte, bilgi almak amacıyla Özel Denetçi atanmasını her pay sahibinin bireysel olarak Genel Kurulda talep 16

19 edilmesi sonucu Esas sözleşmede tadil işlemi yapılabilecektir. Faaliyet dönemi içinde Pay Sahiplerimizden gelen, yazılı bilgi talep başvurusu bulunmamaktadır. Faaliyet dönemi içinde Pay Sahiplerimizden gelen, sözlü bilgi talebi başvurularının tamamı yanıtlanmıştır. Pay Sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, en az Birim Müdürü düzeyindeki Mehmet AKBIYIK tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede, tam ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır. Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler, adresinden ulaşılabilecek olan internet sitemizde yer almaktadır. Yasal mevzuat uyarınca, azınlık Pay Sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır. 9.I) 3. GENEL KURUL BİLGİLERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş nin esas sözleşmesinde belirtildiği gibi Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurulun pay sahiplerine davet usulü, içeriği ve zamanlaması, pay sahiplerinin toplantı gündem maddeleri hakkında yeterince bilgilenmesini sağlar ve hazırlık yapma imkanı verir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlatır ve bunu basın yolu ile ve internet sitesinde kamuya duyurur. Ayrıca nama yazılı A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerine faks ile ulaştırılır. Genel Kurul toplantı ilanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası tebliğleri ile ve esas sözleşmede öngörülen usullerin yanı sıra en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde esas sözleşme gereği asgari 3 hafta önce Şirket merkezinin bulunduğu Türkiye baskısı yapan yerel iki gazete ile yapılır. Tüm toplantı bildirimlerinde pay sahiplerinin her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilecekleri dokümanların hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir. Yıllık Faaliyet Raporu, Mali tablo ve raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu, Genel Kurul Gündemi ile ilgili olarak hazırlanan belgeler Genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketin İstanbul Merkez, Ankara temsilciliğinde pay sahiplerine açık tutulacak ayrıca Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin internet Sitesinde elektronik ortamda da hazır tutulacaktır. Gerçek pay sahiplerinin genel kurul toplantısından önce MKK ve Takasbank A.Ş den alınacak bilgiler doğrultusunda pay defterine işlenmesi sağlanacaktır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin olağan genel kurulu hesap dönemi sonundan itibaren beş ay içerisinde toplanır. Genel Kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlar, Toplantının yeri Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılması esastır. 17

20 Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık objektif ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır, toplantı başkanı p ay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vererek reel bir tartışma ortamı yaratılmasını sağlamakla görevlidir. Sorulan sorularda ticari sır dışında bilgi vermek Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sorumluluğu altındadır. Genel Kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi ve sahip oldukları imtiyazlar, pay sahipleri bazında sınıflandırılarak tespit edilir ve toplantı nisabına uygun hale getirilmesi mecburidir. Toplantı başkanı toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğunun iradesini yansıtacak oylama yöntemlerini uygulama konusunda taleplere göre uygulayabilir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak bildirim yapılır. Toplantı tutanaklarının ve Hazirun Cetvellerinin yazılı ve elektronik ortamda her zaman erişebilir olması için Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin internet sitesinde YATIRIMCI İLİŞKİLERİ başlıklı bölüm altındaki konulardan bir maddesi olarak yayımlanır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Genel Kurul Toplantı Gündeminde belirtilen konularda kendilerine yöneltilecek sorulara yanıt verirler. Gündemin diğer maddesi olarak da pay sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere uygulanacak ücret politikasına ilişkin görüş ve oylama yapılır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Genel kurullarında toplantı ve karar nisabı hakkında TTK hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak sermaye artırımı, şirketin feshi, kar dağıtımı ve sermaye yapısının değişikliğine ilişkin kararlar 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Şirketin Sermaye ve yönetim yapısı ile mal varlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi- maddi olmayan varlık alım - satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü şahıslar lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararlarında ve iştigal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli işlere girişilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun müsaade ettiği ölçüler ve şartlar dahilinde iştigal konusunun genişletilmek istenmesi durumunda Yönetim Kurulunun önerisi ile bu değişiklerin Genel Kurulda alınması yönünde esas sözleşmeye hüküm konularak pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır tarihinde A Grubu, B Grubu ve Genel olmak üzere toplam 3 adet genel kurul yapılmıştır yılı içinde yapılan tüm genel kurullarımıza ait dökümanlar internet sitemizden temin edilebilir. 9.I) 4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir hak olup, esas sözleşme ile kaldırılamaz ve oy hakkının özüne dokunulamaz. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve en rahat şekilde kullanma fırsatı verilir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette pay sahibi olanlar kendi oylarından başka 18

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1 3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2-3 2. SEKTÖREL GELİŞMELER 4 3. TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER(TL) 5 4. KURUMSAL

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı