ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret unvanı, merkez ve şube bilgileri 1 1. c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları 2 1. d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler 3 1. e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler 3 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 3 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin hesap döneminde yapmış olduğu işlemlere ilişkin bilgiler 3 4. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler 3 4. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri 4 4. ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler 5 4. d) Hesap dönemi içerisinde yapılan ve kamu denetimleri 5 4. e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek davalar 5 4. f) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar 5 4. g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar 5 4. h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar 6 4. ı) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler 7 5. FİNANSAL DURUM a) Sektörel gelişmeler 9 5. b) Şirket hakkında finansal bilgiler RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve NEDENLERİ SERMAYE ARTTIRIMI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI I) PAY SAHİPLERİ I) 1. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi I) 2. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı I) 3. Genel kurul bilgileri I) 4. Oy hakları ve azınlık hakları I) 5. Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı I) 6. Payların devri II) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK II) 1. Şirket bilgilendirme politikası II) 2. Özel durum açıklamaları II) 3. Şirket internet sitesi ve içeriği II) 4. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması II) 5. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması III) MENFAAT SAHİPLERİ III) 1. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi III) 2. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı III) 3. İnsan kaynakları politikası III) 4. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler III) 5. Sosyal sorumluluk IV) YÖNETİM KURULU IV) 1 Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler IV) 2 Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri IV) 3 Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri IV) 4 Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması IV) 5 Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları IV) 6 Yönetim kurulunun faaliyet esasları IV) 7 Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı IV) 8 Etik kurallar IV) 9 Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı IV) 10 Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar DİĞER HUSUSLAR 29

3 1.) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi dönemine ait faaliyet raporudur. 1.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri Şeker Finansal Kiralama A.Ş yılında TL sermaye ile faaliyete başlamış, 2004 yılında ise halka açılmıştır. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz TL dir ve tamamı ödenmiştir. Genel Müdürlük ve temsilciliklerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur. Genel Müdürlük Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat:4 Gümüşsuyu / Beyoğlu / İSTANBUL Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil No : Telefon : +90 (212) Faks : +90 (212) Web adresi : E - mail : Ankara Bölge Şubesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Karum İş Merkezi, 2. Çarşı Kat:3 No:361 Çankaya / ANKARA Telefon : +90 (312) Faks : +90 (312) İzmir Ege Bölge Temsilciliği Cumhuriyet Bulvarı No: 22/5 Konak / İZMİR Telefon : +90 (232) Faks : +90 (232) Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi İncirlipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, 3 No lu Cadde, Bayel İş Merkezi A Blok Kat:1 No:102 Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon : +90 (242) Faks : +90 (242)

4 1.c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu Tescil edilmiş sermayemizin dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortaklık Yapısı Hisse Tarihsel Hisseler Hissedarlar Tutarı % 1 - Şekerbank T.A..Ş ,19 50, Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 3 - Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ,66 15, ,88 8, Şeker Yatırım Menkul Değerler A..Ş ,12 3, Halka Arz ,15 21,20 Toplam ,00 100,00 Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Organizasyon Şeması 2

5 1.d) Şirketimizin Yönetim Kurulu, Üst Yönetim Kadrosu ve Personel Bilgileri Şirketimizin yönetim kurulu ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir; Adı Soyadı Hasan Basri Göktan Orhan Karakaş Ömer Faruk Türkmen Hikmet Aydın Simit Şener Macun Osman Göktan Cenk Erten Mehmet Akbıyık Şeker Finansal Kiralama A.Ş deki Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Murahhas Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üye ( Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi) Yönetim Kurulu Üyesi ( Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Mali ve İdari İşler Müdürü tarihi itibariyle Şirketimizde toplam 28 Adet personel istihdam edilmekte olup, toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır. 1.e) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili İşlemler Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler bulunmamaktadır. 2.) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR: tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan karar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine, huzur hakkı ve kira ile genel müdüre maaş, ikramiye olarak toplam ,01 TL ödeme yapılmıştır. 3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI: hesap dönemi içinde araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır. 4.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.a) Şirketin Hesap Döneminde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 4.b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Şirketimiz de Kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevlendirilen ve şirketin bilgilerinin kamunun aydınlatılmasında yapılacak 3

6 bildirimlerden sorumlu iki personel bulunmaktadır. Bu kişiler Mehmet AKBIYIK ve Barış DEMİRCİ dir. Yukarıda isimleri belirtilen kişiler Denetimden Sorumlu Komite Başkan Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hikmet Aydın Simit ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Şener MACUN ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman GÖKTAN a bağlı olarak raporlama yapmaktadırlar. Ayrıca İç Denetçi Barış Demirci yapılacak leasing işlemleri ile ilgili incelemelerini yapar ve Murahhas Üye Ömer Faruk Türkmen e, Genel Müdür Cenk Erten e ve diğer personele mail yolu ile inceleme sonuçlarını bildirir. İç Denetim faaliyetleri günlük ve aylık olarak yönetime rapor edilir dönemi içinde toplam 100 adet işlem gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin para birimi bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: Para Birimi Döviz Bazında (000) TL Karşılığı (000) EUR 5,815,596 13,675,053 USD 7,446,971 13,524,432 TL 61,309,061 61,309,061 Toplam 88,508,546 4.c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir: İştirak Adı Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. (*) Sekar Oto Kiralama Ltd. (**) Kuruluş ve Faaliyet Yeri Oy Kullanım Gücü (%) İştirak Oranı (%) 30 Haziran Aralık Haziran 2013 Kayıtlı Değeri 31 Aralık 2012 Bodrum 0,18 0,18 0, İstanbul Diğer <1 <1 2 2 Toplam (**) Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. 'deki hissesini % 50 den % 99 a çıkardığından, Sekar Haziran 2007 döneminden itibaren mali tablolarda konsolide edilmektedir. Grup un aşağıdaki iştiraklerinin değerinin Tam TL nin altında olması nedeniyle yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir. 4

7 İştirak Hisse İştirak Ünvanı Tutarı (TL) Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. 3,20 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. 1,30 Şeker Bilişim Sanayi A.Ş. 1,00 4.ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: hesap dönemi içinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 4.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan ve kamu denetimleri: yılı içinde Şirket, ana ortağı Şekerbank İç Denetimince denetime tabi tutulmuştur. Şirketin diğer denetim kuruluşları aşağıda belirtilmiştir. Şirket Konusu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG) Bağımsız Denetim KPMG BT Denetimi Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) Vergi ve Mali Müşavirlik JCR Eurasıa Ratıng Kredi Derecelendirme Vergi mevzuatı yönünden, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young), bağımsız denetim yönünden, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG),Bilgi teknolojileri yönünden, KPMG, kredi derecelendirme yönünden ise JCR Eurasia Rating firmasınca denetlenmektedir. 4.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek davalar Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek dava bulunmamaktadır. 4.f) Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4.g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar tarihinde A grubu, B grubu pay sahipleri ve genel olmak üzere 3 adet olağan genel kurul yapılmıştır. Şirket yönetim kurulunca kabul edilen bütçe hedeflerini gerçekleştirdiği görülmüş olup, veriler aşağıdaki gibidir. 5

8 Aktif Değerler Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç % Banka ,81% ,31% Leasing Alacakları (Net) ,89% ,16% TOA (Brüt) ,04% ,36% Özel Karşılık (15.067) (13.250) 113,71% (16.635) (15.961) 104,22% TOA (Net) ,82% ,73% Diğer Aktifler ,31% ,91% Toplam Aktifler ,62% ,28% Pasif Değerler Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç % Bankalara Borçlar ,20% ,94% Tahvil İhracı ,00% ,82% Muhtelif Borçlar(Satıcılar) ,04% ,34% Diğer Pasifler ,78% ,45% Özkaynaklar ,97% ,72% Toplam Pasifler ,62% ,28% Gelir Tablosu Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç % Leasing Gelirleri ,19% ,09% Faiz Geliri ,42% ,38% Finansman Giderleri (13.853) (13.475) 102,81% (8.637) (7.950) 108,65% Operasyonel Giderler (5.100) (5.530) 92,22% (3.228) (3.250) 99,32% Diğer Giderler/Gelir Net ,56% ,71% Kambiyo Kar / Zararı (380) (32) 1187,50% ,43% Karşılık Öncesi Brüt Kar Zarar ,23% ,75% Dönem İçi Ayrılan Karşılık (3.371) (2.100) 160,52% (2.495) (1.800) 138,59% Kar/Zarar ,70% ,37% Ertelenmiş vergi geliri (989) 29 (457) -6,39% Toplam Kar/Zarar ,03% ,34% 4.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar döneminde Şirketin, TL bağışı bulunmaktadır. 6

9 4.ı) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler Aşağıdaki açıklamalardanda görülebileceği gibi Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olarak faaliyet gösterdiği; hâkim şirket Şekerbank T.A.Ş. ve Şekerbank a bağlı bir şirketle, Şekerbank ın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı leasing işlemi, mevduat ve kredi gibi bankacılık işlemleri nedeniyle ve geçmiş faaliyet yılında Şekerbank ın ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda, bu işlemlerin cari oranlara uygun olduğu ve Şirketin her hangi bir zararının oluşmadığı belirlenmiştir. Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketlerle ilişkileri aşağıda açıklanmıştır Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan kiralama alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama 30 Haziran Aralık 2012 Alacakları Şekerbank T.A.Ş Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş Şeker Yatırım AŞ Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflar nezdinde bulunan mevduatların detayı aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflar Nezdinde Bulunan 30 Haziran Aralık 2012 Mevduatlar Şekerbank T.A.Ş. Vadesiz Mevduat Şekerbank T.A.Ş. Vadeli Mevduat Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alınan kredilerin detayı aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflardan Alınan Krediler Şekerbank T.A.Ş. Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 30 Haziran 2013 ABD Doları %6,00-%7, Avro %6,50-%7, TL %7,

10 Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 30 Haziran 2013 ABD Doları %5, Şekerbank T.A.Ş. Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2012 ABD Doları %6-%7, Avro %6,25-%7, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2012 ABD Doları %5, Haziran 2013 tarihi itibarıyla Şirket Şekerbank T.A.Ş den toplam Bin TL (31 Aralık 2012: TL ) tutarında teminat mektubu almıştır Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan finansal kiralama gelirleri aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama 30 Haziran Aralık 2012 Gelirleri Şekerbank T.A.Ş Şeker Yatırım AŞ Desmer Bilgi ve İletişim Hiz Desmer Güvenlik Hiz Şeker Faktoring A.Ş Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 arihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflarla gerçekleşen finansman giderleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2012 Finansman Giderleri Şekerbank T.A.Ş Şekerbank International Banking Unit Ltd Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflarla gerçekleşen komisyon giderleri aşağıdaki gibidir: 8

11 30 Haziran Aralık 2012 Komisyon Giderleri Şekerbank T.A.Ş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş ) FİNANSAL DURUM 5.a) Sektörel Gelişmeler Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılı Aralık ayı sonunda bazı ekipman gruplarında Katma Değer Vergisi oranının %1 e indirilmesinin ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmesiyle birlikte sat geri kirala (sell and Lease back), operasyonel leasing gibi ek enstrümanların devreye girmesi iş hacmine olumlu katkısı ile birlikte leasing sektörü dönem sonu itibariyle adet işlem, bin TL lık işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Sat geri kirala (sell and Lease back) işlemlerinde KDV ve KV istisna edilmiş olup, bu uygulama işlem hacmini artıracaktır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre işlem adedinde % 15,72 ve işlem hacminde % 32,82 artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde aktif toplamında % 23,37, Leasing alacaklarında ise % 28,30 artış gerçekleşmiştir. Sektörel büyüklükler aşağıda gösterilmiştir. SEKTÖR Değişim % Değişim % (Bin TL) Yılsonu Yılsonu Yılsonu II. Dönem II. Dönem II. Dönem Leasing Alacakları , ,30 Brüt Takipteki Leasing Alacakları , ,06 Özel Karşılıklar ( ) ( ) 4,96 ( ) ( ) 12,70 Net Takipteki Leasing Alacakları , ,19 Aktif Toplamı , ,37 Özkaynaklar , ,56 Dönem Karı (16,00) ,00 SEKTÖR Değişim % Değişim % (Bin TL) Yılsonu Yılsonu Yılsonu II. Dönem II. Dönem II. Dönem İşlem Hacmi , ,82 Sözlesme Adedi , ,72 9

12 5.b) Şirket hakkında finansal bilgiler Şeker Leasing 2011 yılında Şekerbank Şubelerinin desteği ve yaygın müşteri ağından da yararlanarak, İstanbul Merkez ve Ankara, İzmir ve Gaziantep te birer şubesi vasıtasıyla verdiği hizmeti, 2013 yılında büyümeyi devam ettirmektedir. Şirketimiz kredilendirme politikalarında ihtiyatlılığı ve verimliliği elden bırakmadan sektörün üzerinde büyüme sağlamayı, KOBİ lere yatırım desteğini sürdürmeyi ve geniş bir müşteri portföyü ile çalışmayı hedeflemiştir. Güçlü ve dinamik yapısı, kaliteli hizmet yaklaşımıyla sektörde yer alan firmalarından biri olan Şeker Leasing, yaygın hizmet ağı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla yatırımcıların finansal kiralama konusunda çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Şeker Leasing in aktif toplamı dönemi itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,27, kira alacakları % 42,38 ve işlem hacmi ise % 58,94 oranında artmıştır. Şeker Leasing in 2011, 2012 ve ile itibariyle solo bilanço büyüklükleri ve işlem hacmi karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. ŞEKER LEASİNG Değişim % Değişim % ( Bin TL) Yılsonu Yılsonu Yılsonu II. Dönem II. Dönem II. Dönem Toplam Leasing Alacakları , ,38 Leasing Alacakları , ,93 Brüt Takipteki Leasing Alacakları , ,48 Özel Karşılıklar (14.261) (15.067) 5,65 (14.860) (16.635) 11,95 Net Takipteki Leasing Alacakları , ,98 Aktif Toplamı , ,27 Özkaynaklar , ,67 Dönem Karı , ,30 İşlem Hacmi (Bin TL) , ,94 Pazar Payı % 1,15 1,25 1,20 1,44 Fider verilerine göre 31 şirket içinde Şeker Leasing in 2011, 2012 ve ile itibariyle sektördeki sıralaması aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Dönem Şeker Leasing in Sektördeki Yeri Net Leasing Alacakları Aktif Büyüklüğü İşlem Hacmi Pazar Payı % 1,15 1,25 1,27 1,44 10

13 Şirketin ve dönemlerine ait karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Cari Dönem Önceki Dönem (30 Haziran 2013) (31 Aralık 2012) Geçmiş Notlar TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I. NAKİT DEĞERLER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A II. YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak 2.2 Sınıflandırılan Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORİNG ALACAKLARI İskontolu Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı Kazanılmamış Gelirler (-) Diğer Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı VII. FİNANSMAN KREDİLERİ Tüketici Kredileri Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİ Kiralama İşlemlerindan Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) (21.904) (21.785) (43.689) (11.515) (24.566) (36.081) 8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar IX. TAKİPTEKİ ALACAKLAR Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Özel Karşılıklar (-) (16.635) - (16.635) (15.067) - (15.067) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL X. VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR XI. (Net) XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIII. İŞTİRAKLER (Net) XIV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) XV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) XVI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVII. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI

14 I. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş PASİF KALEMLER Cari Dönem Cari Dönem (30 Haziran 2013) (31 Aralık 2012) Notlar TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDİLER III. FAKTORİNG BORÇLARI IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. MUHTELİF BORÇLAR VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VIII. YÜKÜMLÜLÜKLER 8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı Diğer Karşılıklar XI. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XII. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 12.1 Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (21.427) - (21.427) (22.894) - (22.894) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 25 (23.103) - (23.103) (26.483) - (26.483) Dönem Net Kâr veya Zararı Azınlık Payları PASİF TOPLAMI

15 Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş GELİR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem ( ) I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ FAKTORİNG GELİRLERİ Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler İskontolu Diğer Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar İskontolu Diğer FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER Finansman Kredilerinden Alınan Faizler Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar KİRALAMA GELİRLERİ Finansal Kiralama Gelirleri Faaliyet Kiralaması Gelirleri Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (3.228) (5.100) 2.1 Personel Giderleri (1.910) (3.170) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (64) (83) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri Genel İşletme Giderleri (1.254) (1.847) 2.5 Diğer - - III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı Türev Finansal İşlemlerden Diğer Kambiyo İşlemleri Kârı Diğer IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (8.637) (13.853) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (3.008) (10.668) 4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (4.964) (2.246) 4.5 Diğer Faiz Giderleri Verilen Ücret ve Komisyonlar (665) (939) V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) (2.495) (3.371) VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (20.061) (30.287) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Şerefiye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri Türev Finansal İşlemlerden Zarar (280) (214) 6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı (19.478) (30.001) 6.5 Diğer (303) (72) VII. NET FAALİYET K/Z VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 29 (989) 11.1 Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) (1.942) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z - - XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) - - XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR - - XIX. NET DÖNEM KARI/ZARARI Hisse Başına Kâr / Zarar 0,037 0,080 13

16 6.) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ Leasing sektöründe olduğu gibi Şeker leasinginde maruz kaldığı riskler bulunmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal olaylar yatırımları olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum karşısında sektörde olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. Yatırımlardaki olumlu etki sektöre yaklaşık olarak 4-5 kat olarak yansımakta ve sektör hızlı büyümektedir. Aynı şekilde olumsuz durumda da küçülmektedir. (a) Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler Şirketin finansman bölümü; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlemekte ve yönetilmektedir.. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlar kullanmaktadır. Şirket in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket, karşılaşılabilecek riskleri azaltmak için riskleri ve uygulanan politikaları takip eden Şirket in risk yönetimi komitesine aylık bildirimlerde bulunmaktadır. (b) Piyasa Riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Şirket in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. (c) Kur Riski Yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini zaman zaman yaptığı döviz türev işlemleri ile kontrol altına almaktadır tarihi ve 2012 yıl sonu itibarıyla Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 14

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 TARİHSEL GELİŞİM 1.3 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 1.4 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AİT

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ I. Pay Sahipleri (Hissedarlar/Ortaklar) 1.1. Genel 1.1.1. Genel kurul, tüm pay sahiplerinin etkin katılımı ile şirketin misyonunu ve vizyonunu belirler.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/03/2009 FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/03/2009 FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/03/2009 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kurumsal Yapı... 2 Finansal Kiralama Sektörü Sektörde Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.... 3 Ortaklık Yapısı... 4 Şirket Faaliyetleri...

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Bilgilendirme Politikası Hazırlayan: Kurumsal Yönetim Komitesi Kontrol Eden: Mali ve İdari İşler Departmanı Onaylayan:

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TS/ŞİB/12-50 I. Pay Sahipleri (Hissedarlar/Ortaklar) 1.1. Genel 1.1.1. Genel kurul, tüm pay sahiplerinin etkin katılımı ile şirketin misyonunu ve vizyonunu

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Ekim 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHĐPLERĐ........

Detaylı

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NET NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK nun II 14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ GENEL BİLGİLER İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 30/06/2009 FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 30/06/2009 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kurumsal Yapı... 2 Finansal Kiralama Sektörü Sektörde Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.... 3 Ortaklık Yapısı... 4 Şirket Faaliyetleri...

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Temmuz 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 6 Şirket Hakkında......... 7 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI YÖNETİM KURULU a) Raporun dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Madencilik Anonim Şirketi Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

Detaylı