SORULARLA FINANSAL KIRALAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULARLA FINANSAL KIRALAMA"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: SORULARLA FINANSAL KIRALAMA (TÜRKiYE UYGULAMASI) Hazırlayan H. Tülay Güzel istanbul, 996

3 & MATBAACIUK VE LTD. ŞTi. Yerebatan Caddesi, Salkım Şögüt Sokak No: 5, 344 O Cağaloğlu/lstanbul Tel : (022) Fax: (022) 5 2 0

4 içindekiler Sayfa No. Finansal Kiralama (Leasing) Ne Demektir? Finansal Kiralamanın Tarihsel Gelişimi Nas ıl dır? Kiralama Şekilleri Nelerdir? Doğrudan Kiralama (Director Single lnvestor Lease) Dolayi ı veya Aracılı Kiralama (Leveraged Leasing) Sözleşmenin Yüksenilmesi Yoluyla Kiralama Finansal veya Mali Amaçlı Kiralama (Financial Lease) Ne Demektir? Faaliyet veya işletme Kiralaması (Operating Lease) Ne Demektir? Kira Süresi Sonunda Kiracıya Mal Üzerinde Hak Tanıyan Kiralama Türleri Nelerdir? Satın Alma Tercihli Kiralama (Lease W ith Purchase Option) Kredi Kefaleti (C red it Bail)..., Satış ve Geriye Kiralama (Sale and Lease Back) Ne Demektir? Satışa Yardımcı Kiralama (Sal es Ai d Leasing) Ne Demektir? Destekli-Kaldıraçlı Kiralama (Leveraged Lease) Ne Demektir?... 8 O. Trampa Kiralama (Swap Lease) Ne Demektir? iyileşen Kiralama (Upgrade Lease) Ne Demektir? Tesis Kiralaması (Piant Lease) Ne Demektir? Geniş Kapsamlı Kiralama Ne Demektir (B lanket Lease)?... 20

5 4. Deneme Süresi Kiralama (Trial Period Lease) Ne Demektir? iş Ortaklığı Yolu ile Kiralama (Joint Venture Lease) Ne Demektir? Dönen Kiralama (Revolving Lease) Ne Demektir? Tam Ödemeli Kiralama (Full Pay-Out Lease) Ne Demektir? Seken Ödemeli Kiralama (Skipped Payment Lease) Ne Demektir? Vergi Kiralaması (Tax-Based Lease) Ne Demektir? Net ve Brüt Kiralama Ne Demektir? Yüzde Kiralama ( Percentage Lease) Ne Demektir? Yurtiçi Kiralama (Domestic Lease) Ne Demektir? Uluslararası Kiralama (International Lease) Ne Demektir? Finansal Kiralama Nasıl Yapılır? işletmeler Finansal Kiralamaya Hangi Durumlarda Başvurmaktadırlar? Finansal Kiralama işlemlerine ilişkin Yasal Düzenleme Nedir? Finansal Kiralama Sözleşmesini Tanımlayınız? Finansal Kiralama Sözleşmesinde Yer Alan Taraflar Nelerdir? Finansal Kiralama Sözleşmesinin Konusu Nedir? Finansal Kiralama Sözleşmesinin Süresi Ne Kadardır? Finansal Kiralama Bedeli Nasıl Belirlenmektedir? finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekli ve Tesciline Ilişkin Düzenleme Nasıldır? Finansal Kiralama Konusu Malın Satın Alınmasına ilişkin Düzenleme Nasıldır?... 3

6 34. Kiracının Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçları Nelerdir? Kiralayan Şirketin Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçları Nelerdir? Finansal Kiralama Sözleşmesi Ne Zaman Sona Erer ve Hangi Hallerde Feshedilir? Kiracının iflası ve Kiracı Aleyhine icra Takibine Ilişkin Düzenlemeler Nelerdir? Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tabi olduğu Hükümler Nelerdir? Kiralayanın itl.ası Halinde ve Kiralayanın Aleyhine Ic ra Takibine Ilişkin Düzenlemeler Nelerdir? finansal Kiralama işlemlerinde Gümrüğe Dair Işlemler Nelerdir? Ç3ümrük Vergilerinin Teminata Bağlanmasına Ilişkin Düzenlemeler Nelerdir? Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetler Nelerdir? Teminat Nereye Verilmektedir? Teminatın Değerlendirilmesi ve Değiştirilmesine Ilişkin Düzenlemeler Nelerdir? Teminat, Hangi Şartların Varlığı Halinde iade Edilir? Finansal Kiralama Sözleşmesi Vergi, Resim ve Harçlardan Muaf mıdır? Finansal Kiralamq işlemlerinin Yatırım indiriminden Yararlanabilmesi Için Gerekli Şartlar Nelerdir? Kiralayan Açısından Yatırım indirimi Ne Zaman Başlar? Kiralama Konus~:~ Malın Başkasına Devredilmesi Halinde Yatırım Indiriminden Kim Yararlanacaktır? Finansal Kiralam.a Sözleşmesinin ihlal Edilmesi Halinde Yatırım Indirimi Uygulaması Devam Eder mi?... 43

7 5. Finansal Kiralama işlemlerine Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranı Nedir? Finansal Kiralamaya Konu Olan Taşınır (Menkul) ve Taşınmaz (Gayrimenkul) Mallar Uzerinden Ayrılan Amortisman Oranı Nedir; Yeniden Değerlemeye Ilişkin Düzenlemeler Nelerdir? Finansal Kiralama Bedelleri Gider Olarak Kaydedilir mi? Finansal Kiralama Kapsamına Alınan Yatırım Projelerine Uygulanan Mali Destekler Nelerdir? Finansal Kiralama işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılmaktadır? Finansal Kir?lama Şirketlerinin Hukuki Yapısı ve Kuruluşuna Ilişkin Yasal Düzenleme Nedir? Türkiye'de FJnansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluşuna Ilişkin Şartlar Nelerdir? Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye'de Şube Açmaları na Ilişkin Şartlar Nelerdir? Finansal Kiralama Şirketleri Ne Zamana Kadar Faaliyete Geçmelidirler? Finansal Kiralama Şirketlerinin Denetimine ilişkin Düzenlemeler Nelerdir? Finansal Kiralama Şirketlerinin Faaliyetlerine ilişkin Sınırlamalar Nelerdir? izne Tabi Finansal Kiralama işlemleri Nelerdir? Finansal Kiralama'nın işletmelere Sağladığı Faydalar Nelerdir? Finansal Kiralamanın Finansman Şirketlerine Sağladığı Faydalar Nelerdir? Finansal Kiralamanın Ülke Ekonomisine Sağladığı Faydalar Nelerdir? Finansal Kiralamanın Dezavantajları Nelerdir?... 55

8 67. Türkiye'de Yapılan Başlıca Finansal Kiralama Türleri Nelerdir? Finansal Kiralama işleminin Gelişimi Nasıldır? TABLOLAR Tablo :Türkiye'de Yurtiçi ve Yurtdışı Finansal Kiralama Işlemlerinin Sektörel Dağılımı Tablo 2 :Finansal Kiralama Şirketleri Toplulaştırılmış Kar ve Zarar Cetveli Tablo 3 : Finansal Kiralama Şirketleri Hakkında Genel Bilgiler... 6 TÜRKiYE'DE FAALiYET GÖSTEREN FiNANSAL KiRALAMA ŞiRKETLERi ULUSLARARASI VE BÖLGESEL FiNANSAL KiRALAMA KURULUŞLARI ÇJ=ŞiTLi ÜLKELERDEKi FiNANSAL KIRALAMA KURULUŞLARI KA YNAKÇA... 72

9

10 ÖN SÖZ Firmaların ticari Ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebiirnek için ihtiyaç duydukları duran varlıkları satın almak yerine belirli kira ödemeleri karşılığı kullanım hakkı imkanı tanıyan finansal kiralama işlemi (leasing), banka kredilerine alternatif orta vadeli bir finansman yöntemi olarak doğmuştur. Bu yöntem, 930'u yıllarda Dünya Ekonomik bu h ran döneminde yaşanan finansman güçlükleri ve daha sonra 2. Dünya Savaşı dönemi sonrası yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde işletmelerin yenileme ve modernleşme harcamalarındaki artış ile birlikte gelişme göstermeye başlamış; çok şubelifinans kuruluşları ve şirketler kanalıyla tüm dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Üretim ve yatırım sürecinde gerekli finansmanı özkaynakların ı harcamadan elde etme imkanı sağlayan; işletmelere nakit akışına, kiralanan malın ekonomik ömrünü ve yatırımın verimine uygun ödeme imkanı sağlayan ve banka kredilerin~ kıyasla maliyeti daha düşük olan bu yöntem özellikle KOBI'lerin yatırım projelerini gerçekleştirme sürecinde önemli bir role sahiptir. Ülkemizde 985 yılından itibaren tanınmaya başlayan996 yılı itibarıyla 60 firma tarafından gerçekleştirilen; 995 yılında 6,002 milyar TL işlem hacmine ulaşan finansal kiralama işlemleri, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği sürecinde rekabet.gücünü artırarak varlıklarını sürdürme çabası nd? olan KOBI'ler açısından daha da önem kazanmaktadır. KOBI'ler finansal kiralama sayesinde teknolojik açıdan yeni makina ve teçhizatı kiralayarak imalat kapasitelerini ve ürün kalitesini artırma imkanı elde edebilmektedir. Finansal Kiralama işleminin özelliklerinin, türlerinin, işleyişinin ve ilgili yasal düzeniemelerin sorularla açıklandığı bu çalışmanın başta üyelerimiz olmak üzere imalat ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara yararlı olmasını diler; çalışmayı gerçekleştiren Odamız Etüt ve Araştırma Şubesi Araştırma Raportörü H. Tülay Güzel'e teşekür ederim. Prof. Dr. ismail Özaslan Genel Sekreter

11

12 . Finansal Kiralama (Leasing) Ne Demektir? Leasing kelime anlamıyla kiralama demektir. Kiralama ise en genel tanımıyla herhangi bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece kullanım hakkını bir süre için elde etmektir. işletmeler faaliyetlerini gerçekleştirebiirnek için ihtiyaç duydukları duran varlıkları satın almak yerine belirli dönemlerde gerçekleştirecek sabit ve değişken ödemeler karşılığı kiralama yoluna gidebilirler. Bu tür kiralama anlaşmalarında kiralama süresi kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Leasing, uygulamada sabit varlık kiralaması, uzun vadeli kiralama, teçhizat kiralaması, finansal kiralama adlarıyla kullanılmaktadır. Leasing işlemlerinde kira sözleşmesinin belirgin öğeleri bulunmakla birlikte, bu sözleşmelerde satış sözleşmesi ile taksitli satışların öğeleri biraraya getirildiğinden kavramı tam olarak ifade edilebilmesi açısından uygulamada ingilizce leasing sözcüğünün kullanılması önerilmektedir. Avrupa Leasing Birliği (European Leasing Association-) tarafından yapılan tanımlamaya göre leasing, belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kiracı (lessee) arasında düzenlenen; kiracı tarafından seçilip kiralayan tarafından üreticiden satın alınan taşınır veya taşınmazın mülkiyetini kiralayanda, kullanı mını ise belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakan bir sözleşmedir. Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın kullanım hakkı kısa bir süre için kiralayana devredilebileceği gibi uzun vadede kiralanan varlığın kiracıya devredilmesi de sağlanabilir. Kiralama sözleşmelerinin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına göre faaliyet-işletme kiralaması ile finansal kiralama tanımları yapılmaktadır. 2. Finansal Kiralamanın Tarihsel Gelişimi Nasıldır? Tarihsel geçr.nişi oldukça eskilere dayanan finansal kiralama ilk olarak MO 2000 yıllarında toprak işleme aletlerinin, daha sonraki yıllarda ise gemi, arazi ve binaların kiralanmasında kullanılmaya başlanmıştır.

13 840'ı yıllarda demiryolu vagonlarının kiraya verilmesi ile ilk kiralama şirketi olan Birmingham Wagon Company, madencilere beş ila sekiz yıl sabit dönemli vagon kiralaması yapmıştır. 877 yılında ise A.B. D. 'de Beli telefon şirketi telefon cihaz Iarının satışı yerine müşterilere kiralanması yoluna gitmiştir. ikinci Dünya Savaşı ile beraber savaş malzemelerinin kiralanması ile finansal kiralama yenidengündeme gelmiş; savaş sonrası dönemde başta inşaat sektöründe olmak üzere yatırımlardaki hızlı artış ve bunun sonucunda ortaya çıkan sermaye kısıtı, leasing'in hızla gelişimine olanak sağlamıştır. Çağdaş anlamda ilk modern finansal kiralama şirketi 952 yılında Henry Sct:ıoenfield tarafınçan A.B.D.'de kurulmuş; A.B.D.'yi Kanada, Ingiltere, Fransa, ıtalya ve Japonya izlemiştir. 960'ı yıllarda sanayileşmiş ülkelerde kurulup gelişen leasing işlemleri, 970'i yıllarda çok uluslu şirketler aracılığıyla tüm dünyaya yayılarak 980'i yıllarda uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Çokuluslu bankalara bağlı kiralama şirketleri ise bağlı bulundukları bankaların uluslararası şubelerinden yararlanarak işlemlerini tüm dünya bazında gerçekleştirme olanağına kavuşmuşlardır. 970'i yılların başına kadar istikrarlı bir gelişme gösteren leasing işlemleri, 973 yılında yaşanan dünya petrol krizinin etkisiyle duraklama göstermiş, fakat bu tarihten sonra tekrar hızlı bir gelişme göstererek başta sanayileşmiş ülkelerde olmak üzere yatırımcının finansman ihtiyacını karşılayan bir yöntem olarak kullanılmıştır. Leasing'in gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşması ise sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha sınırlı olmuştur. Hükümet tarafından sağlanan vergi teşvikleri ile beraber gelişme gösterilmesine çalışılmaktadır. Leasing bu ülkelerde daha çok yatırımlardaki artış ve sermaye birikimi yolu ile ekonomik büyümenin sağlanması açısından tercih edilmektedir. 3. Kiralama Şekilleri Nelerdir? Kiralama, doğrudan kiralama, delaylı kiralama veya sözleşmenin yüklenilmesi yolu ile olmak üzere başlıca üç şekilde gerçekleştirilmektedir: 2

14 3.. Doğrudan Kiralama (Direct or Single lnvestor Lease): Bu tür kiralamada, kiralayan ya malın üreticisi ya da satıcı sı konumunda olup üretici veya satıcı ile kiracı olmak üzere başlıca iki taraf bulunmaktadır. Ancak 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nunda yeralan finansal kiralama işlemi yapabilecek şirketlerinin tanımına ilişkin açıklamalar, ülkemizde bir imalatçının ürettiği malları doğrudan kiraya vermesine pek olanak sağlamamaktadır Delaylı veya Aracılı Kiralama (Leveraged Leasing): Bu yöntemde kiraya veren, kiracının talebi üzerine ilgili malı satın alma sözleşmesine uygun olarak satın alır ve kira sözleşmesi ile kiracının kullanımına bırakır. Kiraya verenin bu malı satın alırken Özkaynak veya kredi kullanmasına bağlı olarak bu işlemde üretici veya satıcı ile kiralayan olmak üzere iki taraf olabileceği gibi kredi veren de dahil olmak üzere üç taraf yer alabilir Sözleşmenin Yüklenilmesi Yoluyla Kiralama: Bu yöntemde belirli bir makina araç veya gerecin satışına ilişkin sözleşme önce satıcı ile alıcı arasında yapılmakta; daha sonra bir finansal kiralama kurumu (leasing şirketi) satım sözleşmesini devir alarak alıcının yerine geçer ve satış sözleşmesi finansal kiralama kurumu ile satıcı arasında devam ettirilir. Kiracı ile finansal kiralama kurumu arasında yapılan leasing sözleşmesi uyarınca satıcıya sözleşmeye konu olan makina, araç veya gerecin, kiracı tarafından kullanılacağı bildirilir. Satım sözleşmesini devri ile?lıcının yerini finansal kiralama kurumu almakla beraber satış sözleşmesinden doğan yükümlülükler satıcı tarafından kiracıya karşı yerine getirilir. Satıcı, kiralama konusu malı kiracının yerleşim yerine teslim etme ve makinaları monte etme yükümlülüğüne sahiptir. Satıcı, kira sözleşmesinde öngörülen bakım ve hizmetleri de kiracıya karşı yerine getirmekle yükümlüdür. Kiracı ise kiralama konsu malı, finansal kiralama kurumunun temsilcisi olarak teslim alır ve finansal kiralma konusu makina, araç veya gerecin muayene yükümlülüğü kendisine aittir. Kiralama konusu makina, araç ya da gerecin kullanımı kiracıya; mülkiyeti ve tasarruf hakkı ise finansal kiralama kurumuna aitti r. 3

15 4. Finansal veya Mali Amaçlı Kiralama (Financial lease) Ne Demektir? Finansal kiralama, firmaların sermaye temin etmek amacıyla kullandığı makina, teçhizat ve gereçlerin kiralanmasına yönelik uzun vadeli bir kira sözleşmesidir. Finansal kiralama işleminde kiracı, kiraladığı malı, ekonomik ömrünün önemli bir kısmı boyunca kira karşılığı kullanabildiği gibi kiralama dönemi sonunda bedelsiz veya neminal değer üzerinden de sahip olabilmektedir. Finansal kiralam işleminde, kiraya veren taraf genellikle aracı finansal kurumlar olduğu için kiraya verdikleri mallar hakkında fazla bilgi sahibi değildirler. Bu nedenle finansal kiralamaya konu olan malın bakım ve onarım masrafları tamamıyla kiracıya aittir. Bu tür kiralama yönteminde, işletme ihtiyaç duyduğu malı seçtikten sonra satıcı ile fiyat ve teslim koşullarını belirlemekte ve daha sonra leasing şirketine başvurarak satış fiyatının karşılanması talebinde bulunmaktadır. Daha sonra ise kiralayan ile kiracı arasında bir leasing sözleşmesi imzalan ır. Finansal kiralama sözleşmelerinde kiralama süresi boyunca kiralayana yapılan kira ödemeleri toplamı, malın satış fiyatına eşit olmaktadır. Kira sözleşmesinin süre bitiminde kiralanan mal sembolik bir bedel üzerinden kiracıya devredildiği için, kira süresi malın ekonomik ömrü dikkate alınarak tesbit edilmektedir. Finansal kiralama sözleşmeleri, süre bitiminden önce feshedilemezler. 5. Faaliyet veya işletme Kiralamasi {Operating lease) Ne Demektir? Faaliyet kiralaması kısa süreli kiralama olup, kira sözleşmesinin süresi kiralayan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir kısmını kapsamaz. Kiralama süresi varlığın ekonomik ömründen kısa olduğu için kira sözleşmesinin gerektirdiği kira ödemeleri toplamı, kirala- 4

16 nan varlığın maliyet bedelinin tümünü karşılamamaktadır. Kira süresi sonunda mal, leasing şirketince başka birine yeni bir kira sözleşmesi ile kiralanabilir veya ikincil piyasada satılabilir. Faaliyet kiralamasında, kiralayan, malın finansmanından başka bakım ve onarım masraflarını da üstlendiği için bu yöntem, "hizmet kiralaması" veya "bakım kiralaması" olarak da adlandırılmaktadır. Bakım ve onarım masrafları ise ya kira bedeline dahil edilmekte veya bu masraflar için ayrı bir bakım sözleşmesi düzenlenmektedir. Gemi, uçak gibi ekonomik ömrü uzun olan ve teknolojisi hızla değişen bilgisayar, fotokopi makinaları ve ulaşım araçları, işletme kiralamasına konu olan varlıklara örnek olarak gösterilebilir. Faaliyet kiralaması sözleşmesi kiracı tarafından kiralama dönemi bitmeden iptal edilebilir. Böylece kiracı teknolojik açıdan eski olan veya diğer nedenlerle belirli bir süre ihtiyaç duymadığı bir malı kiralamaktan vazgeçebilmektedir. Başka bir üzerinde uzun vadeli bir yükümlülük ifadeyle sözleşme kiracı yaratmamaktadır. Ülkemizde finansal kiralama sözleşmelerinin (Soru 3.'de belirlenen hallerin varlığı dışında) en az 4 yıl boyunca feshedilememesi nedeniyle, bu yöntemin ülkemizde uygulanamadığı belirtilmektedir. 6. Kira Süresi Sonunda Kiracıya Mal Üzerinde Hak Tanınan Kiralama Türleri Nelerdir? 6.. Satın Alma Tercihli Kiralama (Lease With Purchase Option): Kira dönemi sonunda kiracıya malın satın alma hakkının verildiği ve malın satış fiyatının piyasa değerinin çok altında belirlendiği bir kiralama yöntemidir. Bu yöntemde, kiracının kira konusu malı kiralama dönemi sonunda belirli bir fiyattan satın alacağı, kiralama dönemi başlamadan önce sözleşmede belirtilmiştir. Kiralayanın mal üzerindeki tek hakkı, kiracının borcunu ödememesihalinde mülkiyet hakkıdır. 5

17 6.2. Kredi Ketaleti (Credit Bail): Kiracı nın, kira sözleşmesinin süre bitiminde, malın kiralayan tarafından satılması halinde satış bedelini paylaşma hakkı ile sözleşmeyi daha düşük bir kira bedeli üzerinden yenileme veya kiralayan ile anlaştıkları bedel üzerinden satın alma hakkı mevcuttur. 7. Satış ve Geriye Kiralama (Sale and Lease Back) Ne Demektir? Maddi duran varlıkların uzun süreli olarak kiralanması şartı ile satışına dayanan bu yöntemde kiracı sahip olduğu teçhizatı önce leasing şirketine satmakta ve daha sonra bunu tekrar kiralamaktadır. Bu yola başvurmasındaki amaç, işletme sermayesi ihtiyacını gidermektir. Böylece kiracı elindeki malı nakte çevirip daha sonra mal bedelini taksitle ödeme imkanına sahiptir. Kiralamak şartıyla satın alan kurum ise kira bedelini belirlerken maddi duran varlıkların kullanılma süresi içerisinde mal bedelinin tamamının geri alınmasının yanısıra yatırımına yeterli bir gelir sağlamayı da amaçlamaktadır. 6

18 ŞEKiL : FiNANSAL KiRALAMA ile işletme KiRALAMASI ARASINDAKI FARK Kiralama Dönemi Sonunda ı-e_v_e_t -----~~~ıı- Mülkiyet Devrediliyor mu? Sözleşme Süresi Sonunda.Kiralanan Malı Piyasa Fiyatı Uzerinden Satınalma Hakkın Kapsıyor mu? Evet Kiralama Sözleşmenin Başlangı Tarihinde Kiralanan Malın Ekonomik Ömrünün /o75 Evet,... veya daha uzun Bir Kısmını Karşılıyor mu? Kira Bedellerinin Bugünkü Zaman Degeri Kiralanan Evet Malın Rayiç Değerinin en azı ı 0 /o90'nı veya daha fazlasını karşılıyor mu? ( işletme KiRALAMASI ) FiNANSAL KiRALAMA 7

19 8. Satışa Yardımcı Kiralama (Sales Aid Leasing) Ne Demektir? Pazar paylarını artırmak isteyen satıcı ve üretici firmalar, müşterilerine vadeli satış alternatifinin yanısıra kiralama opsiyonunu da sunabilmektedir. Müşterinin leasing'i terhic etmesi halinde işlemler normal bir finansal kiralama anlaşması olarak devam eder. 9. Destekli-Kaldıraçii Kiralama (Leveraged Lease) Ne Demektir? Özellikle büyük sermaye harcamaları gerektiren projelere yönelik kiralama düzenlemelerinde uygulanmakta olup, kiralayanın kiraya verilecek varlığı satın alabilmek için gerekli fonları bir başka kredi kurumundan sağladığı finansal kiralama işlemidir. Kaldıraçi ı kiralamanın özelliği, az miktarda parayı riske ata ~çık maliyeti yüksek bir varlığın mülkiyetinin elde edilmesidir. Orneğin, 20 milyon dolarlık bir makine için yatırımcı sadece 4 milyon dolar yatırım yapmakta, geri kalan ödemeler mali kuruluşlardan borç alınarak yapılmaktadır. Sağlanan bu borç karşılğında yatırımcı kendini riske atmamakta, kiralanacak varlık garanti olarak gösterilmektedir. Borç veren ise kira ödemelerini temlik almaktadır. Zamanla, kiracının kredi anapara ve faiz ödemeleri azalarak kira dönemi sonunda sıfır olmaktadır. Böylece yatırımcı, yani kiraya veren, malın maliyetinin /o20'sini peşin ödeyerek 0 /o OO'ünü elde edebilmektedir. Bu yöntemde malın mülkiyetine sahip olan kiralayand ır; yani kiralama şirketi malın malikidir. Kiralayanın kredi kurumundan aldığı kredinin ana para ve faiz ödemeleri ise kiracı tarafından gerçekleştirilmektedir. Alınan kredilerin vadesi ile kiralama dönemi birbiriyle ilişkilidir. Kredi borcunun maliyeti ise kiracının kredi değerliliği gözönüne alınarak belirlenir. Kaldıraçlı kiralama işleminde sermaye katıl.ımcıları, borç verenler, üretici firmalar, kiracı ve kiracının vekilleri, garantörler vb. olmak üzere ç ok sayıda taraf yer almaktadır. 8

20 Bir veya birden fazla ticari banka, finansman kiralama şirketinin bir araya gelerek oluşturduğu grup, sermaye katılımcıları (owners equity participation) olarak adlandırılmakta ve varlığın satınalınabilmesi için gerekli sermayenin belirli bir kısmını sağlamaktadır. Sermaye katılımcıları genellikle bir banka ile anlaşırlar ve topladıkları sermayeyi bu bankaya verirler. Banka ise yatırım bedelinin geri kalan kısmı kadar sertifika, senet veya tahvil çıkartarak borç vermek isteyenlerden para toplar. Kredinin geri ödenmemesi halinde ise yatırım sahiplerine ait varlıklar riske atıimam ış olacaktır; çünkü kiralanan varlık teminat olarak gösterilmektedir. Yatırım bedeli tamamlandıktan sonra kiraya verenin temsilcisi şirket, kiralanacak varlığın üretici veya satıcısı ile ilişki kurarak varlığı satın alır ve kiraya verir. Genellikle kiralama süresi ile borcun anapara ve faiz ödeme süresi birbiriyle aynıdır. Daha ileriki aşamalarda kredi kurumu, kiracıdan aldığı kira ödemelerini öncelikle kredi katılımetiarına öder. Geri kalan ise kiralama şirketi vasıtasıyla özsermaye katılımetiarına dağıtılır. Birden fazla özsermaye katılımcısının olmadığı durumda, kiralama şirketi özsermaye katılımcılarının vekili gibi hareket ederek özsermaye katılımcılarının lehine kiralanan varlığın tasarruf hakkını elinde bulundurur. Bu işlemin en avantajlı tarafı, özsermaye katılımcılarının kiralanan varlığın tassarruf hakkına sahip olabilmeleri ve varlığın değerinin tümü üzerinden yatırım teşviki ve vergi indirimi gibi avantajlar ile önemli vergi tasarrufu sağlamalarıdır. Böylece, sağlanan tasarruflar ile yeniden yatırım yapma olanağı elde edilebilmektedir. O. Trampa Kiralama (Swap Lease) Ne Demektir? Kiralanan makina donanım veya araçların bakım ve onarımı nedeniyle zaman kayıplarını, üretimdeki gecikmeleri önlemek ve bakım-onarım giderlerinden kaçınmak için, kiralanan malın değiştirilmesi olanağını vermektedir. Böylece kiracı, bakım-onarım nedeniyle zaman kaybına uğramadan üretimini sürdürebilmektedir. 9

21 . iyileşen Kiralama (Upgrade Lease) Ne Demektir? Trampa kiralamaya benzemektedir. Fakat burada makina veya teçhizatın değiştirilmesi gerekçesi tamir-bakım masrafları değil, teknolojik açıdan eski teçhizatın yenisiyle değiştirilmesidir. 2. Tesis Kiralamasi (Piant Lease) Ne Demektir? Burada belirli bir varlık değil, uzun süreli olarak bir tesis veya işletme ki ralanmaktadır. 3. Geniş Kapsamlı Kiralama (Bianket Lease) Ne Demekti? Bu yöntemde belirli bir taşınır veya taşınmaz mala ilişkin kiralama sözleşmesi yapılmamakta, kiralayan kiracı ile bir çerçeve anlaşması yaparak belirli bir tutara kadar çeşitli alternatifler sunulmaktadır. Bu yöntemde kira konusu varlıklar sözleşme yapıldığı sırada belirlenmediği için kiracıya daha geniş bir seçiş hakkı ve esneklik tanınmaktadır. 4. Deneme Süreli Kiralama (Trial Period Lease) Ne Demektir? Kira sözleşmesinde kiracıya altı ay ile bir yıl arasında değişen bir deneme süresi tanınabilir. Böylece kiracı kiralanan magf<ina, teçhizat ve aracın seçiminde bir hata yapıp yapmadığını değerlendirme olanağına sahip olacaktır. 5. iş Ortaklıği Yolu ile Kiralama (Joint Venture Lease) Ne Demektir? Kiralanacak malın pahalı olması veya firmanın ihtiyacının üstünde bir kapasiteye sahip olması durumunda, sözkonusu malın birden fazla kiracı tarafından kiralanması yöntemidir. 6. Dönem Kiralama (Revolving Lease) Ne Demektir? Bu yöntemde sözleşme ile teknolojik gelişmeler karşı sı nda eskiyen, modası geçen malın, ya belirli sürelerde ya da kiracının istediği zamanlarda değiştirilmesi olanağı tanınmaktadır. Böylece kiracı, kiralanan malı kira süresi içerisinde yenileyebilmekte, değiştirebilmekte ve gerektiğinde kira süresini 20

22 uzatabilmektedir. Bu yöntemde bakım-onarım hizmetleri de kiralayan tarafından üstlenilebilmektedir. 7. Tam Ödemeli Kiralama (Full Pay-Out Lease) Ne Demektir? Bu yöntemde, kiralayanın kiracı ile yaptığı sözleşmede belirlenen kira bedeli, yalnız kira konusu malın satınalınması için yapmış olduğu yatırım harcamalarının geri alınmasını değil, aynı zamanda yatırımın finansmanında kullanılmış olduğu fonlara da bir getiri elde etmesine imkan vermektedir. 8. Seken Ödemeli Kiralama (Skipped Payment Lease) Ne Demektir? Makina ve teçhizat, yılın belirli dönemlerinde üretimde kullanılmıyorsa, kira sözleşmesi kira ödemelerinin makina ve teçhizatın kullanıldığı dönemlerde yapılması şeklinde düzenlenebilir. 9. Vergi Kiralaması (Tax-Based Lease) Ne Demektir? Bu yöntemde işletmelerin 'vergi tasarruf olanakları ve vergi kanunları dikkate alınarak finansal kiralama sözleşmesi hazırlanmakta; kiralama bedelleri, yenileme veya satınalma koşulları mevcut vergi kanunları dikkate alınarak kiracı ve kiralayana maksimum vergi tasarrufu sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Nitekim finansal kiralama işlemlerinin hızla yaygınlaşma sındaki en önemli faktör, işletmelere sağlanan yatırım teşvik kredisi ve amortisman gibi vergi tasarruflarıdır. Bu yöntem, gelişmekte olan ekonomilerde ağırlıklı olarak kullanılırken gelişmiş ekonomilerde önlenmeye çalışılmaktadır. 20. Net ve Brüt Kiralama Ne Demektir? Net kiralama kiralanan varlığın kullanımıyla ilgili tüm giderlerin (sigorta ve bakım giderleri vb.) kiracıya ait olduğu ve kira bedelleri içinde varlığın bakım giderlerinin dahil edilmediği kiralama yöntemidir. Varlığın kullanımı ile ilgili giderlere örnek olarak sigorta ve bakım giderleri gösterilebilir. Bu giderlere ek olarak kiralanan varlığın hurda değer garantisi de kiracı tara- 2

23 fından kiraya verene verilmekte, kiralama dönemi sonunda varlığın satış değeri kiralama sözleşmesi yapılırken kiracı tarafından garanti edilen miktardan düşükse kiracı aradaki farkı kiralayana ödemektedir. Finansal kiralama işlemleri genellikle net olarak düzenlenir. Brüt kiralama yönteminde ise kira bedelleri ile birlikte kiraya verilen malın sigorta bedeli, yedek parça ve bakım giderleri ve vergi ödemeleri kira sözleşmesine dahil edilmektedir. 2. Yüzde Kiralama (Percentage Lease) Ne Demektir? Bu yöntemde kiracı, kira bedellerinin yanısıra, bir önceki dönem gelirlerinden belirli bir yüzde ile hesaplanan gelir payını kira olarak ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Kiracının kar düzeyi önceden belirlenen minimum miktarın üstüne çıktığı zaman kiracıdan ek ödeme talebinde bulunulur. Bu tür kiralama sözleşmeleri enflasyon riskine karşı korunmak isteyen kiralayan tarafından uzun vadeli olarak düzenlenir. 22. Yurtiçi Kiralama (Domestic Lease) Ne Demektir? ihtiyaç duyulan yatırım malının yurtiçi veya yurtdışından kiral ayan tarafından satınalınarak yurtiçindeki kiracıya kiralanmasıdır. Burada önemli olan husus, kiralanan ekipman yerli veya ithal malı olması değil, leasing sözleşmesine taraf olan kiracı ve kiralayanın yurtiçinde olmasıdır. 23. Uluslararasi Kiralama (International Lease) Ne Demektir? Herhangi bir yatırım malının yurt dışında kurulu bir leasing şirketi tarafından satın alınarak Türkiye'de kiralanması Uluslararası Kiralama kapsamına girmektedir. Kiracı ve kiralaya- 7ım ayrı ülkelerde yer aldığı bu yöntemde yurtiçinde yerleşik leasing şirketi, kiracı ve kiralayan arasında danışmanlık görevi üstlenmektedir. Uluslarası kiralama Türkiye'den yurtdışına yapılabilir. Bu konuda mevcut ihracat, Gümrük ve Maliye Mevzuatlarında değişiklik yapılması üzerinde çalışılmaktadır. 22

24 Uluslararası kiralama, ithalat veya ihracat kiralaması ya da sınır ötesi (cross-border) kiralama olarak da adlandırılmaktadır. Kiracı veya kiraya verenin farklı ülkelerde olması durumunda kiralama işlemi yurt dışı kiralama (cross-border leasing) olarak adlandırılmaktadır. Yurtdışı kiralamaların bir alt sınıfı olan ihraç kiralamalarında (export leasing) üretici firma ve kiraya veren şirket aynı ülkede, kiracı farklı bir ülkededir. Uluslararasıs kiralamanın diğer bir türünde ise kiraya veren şirketin şubesi veya bağlı şirketi yoluyla kiralama işlemi gerçekleş tirilmektedir. Şekil 'de Yurtiçi ve uluslararası kiralamanın farklı yöntemleri ifade edilmektedir. Şekil 2'de de belirtildiği gibi bazı büyük finansman şirketleri çeşit l i ülkelerde kiralama şirketi kurarak kiralama yolunu seçebilirler. Böylece büyük şirket, bağlı şirketinin aracılığı ile uluslararası işlemlerdeki bürokratik engelleri aşarak kiralama işlemlerini yürütmekte; bağlı şirket ise finansman sağlanması, teknik bilgi ve deneyim elde edilmesinde ana şirketten yararlanmakta; kiralama faaliyetlerini kendi yürüterek veya ana şirkete ya da ona bağlı başka bir şirkete devrederek farklı ülkelerin vergi kanunları ve yatırım teşviklerinden maksimum yarar sağlayacak şekilde hareket edebilmektedir. Uluslararası bir kiralama sözleşmesi hazırlanırken karşılaşılabilecek başlıca engeller döviz riski, kambiyo kontrolleri, gelir ve stopaj vergileri, farklı muhasebe ve raporlama yöntemleri gibi sorunlardır. 23

25 ŞEKiL 2: Y.URTiÇi VE. ULUSLARARASI KiRALAMA ORNEKLERI ı KiRALAMALAR Yurtiçi Kir!amalar Uluslararası Kiralamalar / ~ ı Kiraya \(.eren: Ülke A'dan Yurtdışı Kiralamalar (Cross-Border Leasing) l ~ Üretici:ÜikeA'dan ihraçat Kiramaları (Export Leasing) - Uretici ülke A'dan - Kiraya v.erenin şubesi: Ülke A'dan - Kiracı: U lke B'den Üretici: Ülke A:.dan Kiracı: Ulke A'dan Kiraya yeren: Ulke B'den Kiracı: Ulke B'den Delaylı kiramalar veya Bağlı Şirket aracılığı ile yapılan kiramalar (Foreign Subsidiary Leasing-Indirect Leasing). Üretici: Ülke A'dan Kiraya veren: Ülke A'da.rı Kiraya yerenin şubesi: Ulke B'den Kiracı: Ulke B'den 3. Üretici: Ülke A'dan Kiraya veren: Ülke A'dan l5iracı (Kiraya verenin şubesi): Ulke B'den Kullanıcı (Alt kiracı) Ülke B'den 2. Üretici: Ülke A'dan Kiraya \'.eren: Ülke A'Dan Kiracı: Ulke A'dan Kullanıcı: (Kiracının şubesi) Ülke B'den 4. Üretici: Ülke A'dan Kiraya Y.eren: Ülke A'dan Kiracı: Ulke B'den Kullanıcı: Ülke C'den 24

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1)

6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1) 6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 510 Bu Kanun ile

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI Yaym No s s L IR L UL L istanbul

istanbul TiCARET ODASI Yaym No s s L IR L UL L istanbul istanbul TiCARET ODASI Yaym No 998-66.. Fl s s UL L.. L IR L A istanbul Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR.

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR. SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR Finansal Kiralama Nedir? Bir yatırım malının mülkiyeti kiralayan kurumlarda kalarak belirlenen kiralar karşılığında

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

Kira Sertifikası. Yatırımcı Kılavuzu

Kira Sertifikası. Yatırımcı Kılavuzu T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 II. KİRA SERTİFİKALARININ ÖZELLİKLERİ... 5 Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu 2 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar 1- Giriş 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/1/2007

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler www.pwc.com.tr Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital dönüşümü anlamak Ajanda A. Bölüm Finansman Temini Yöntemleri Nelerdir? B.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı