T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 06/08/2015-E T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE8R0KF7* Pin: Sayı : Konu :C ve D Grubu Cami Görevlileri İçin Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu BAŞKANLIK MAKAMINA İlgi : Başkanlık Egitim Kurulu'nun tarihli ve 2 nolu kararı. Başkanlığımızca, vatandaşlarımızın dini hayatına rehberlik eden personelin, cami hizmetlerinde daha etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun okumaları, imamet ve müezzinlik becerilerini geliştirerek mesleki yeterliklerini artırmaları amacıyla ilgi kararla bugüne kadar eğitim merkezlerinde 4 dönem halinde personelimizin "Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları"na katıldığı malumlarıdır. Bahse konu kurslara 2015 ve 2016 yıllarında da devam edilmesinde Genel Müdürlüğümüzce fayda mülahaza edilmektedir. Buitibarla; ve 2016 yılları arasında C grubu cami görevlileri ile hafız olan D grubu cami görevlileri için, ek-1 çizelgede planlanan dönem ve yerlerde kurs düzenlenmesini, 2. Kursa katılacakların seyahatlerini kara yoluyla yapmalarını, 3. Kursta ders vermek üzere belediye hudutları dışından görevlendirilenlerin seyahatlerini kara/hava yoluyla yapmalarını, 4. Kursta ek-2 programın uygulanmasını, 5. Kursun ilk günü seviye belirleme sınavı yapılarak sınıfların oluşturulmasını ve sınav sonucunda yeterli olan görevlilerin asli görev yerlerine gönderilmesini, 6. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de ders yapılmasını ve kurs sonunda anket uygulanmasını, 7. Kurs sonunda sınav yapılmasını, başarısız olanların isimlerinin Başkanlığımıza bildirilmesini, eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin 2. haftası kurslara ara verilmesini, 9. Ek-1 listede planlanan dönem ve yerlerde kurslara katılacak kursiyerler ve kurslarda ders vermek üzere görevlendirilenlerin yolluk-yevmiyeleri ile kurslarda ders vereceklerin ek ders ücretlerinin 2015 ve 2016 yılları bütçesinin ilgili harcama tertibinden Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezleri/İl Müftülüklerince ödenmesini, tensiplerinize arz ederim. Kadir DİNÇ Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü V. O L U R / / Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Başkan Yardımcısı Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Abdülaziz Cengizli E-Posta: Elektronik ağ: Tel: Faks: (312) Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE8R0KF7* Pin: EKLER : 1- Çizelge (2 Sayfa) 2- Program (12 Sayfa) Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Abdülaziz Cengizli E-Posta: Elektronik ağ: Tel: Faks: (312)

3 EK-1 KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURS DÖNEMLERİ ÇİZELGESİ DÖNEM BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ TARİHİ yılı yarıyıl tatilinde 2. hafta ara verilecektir KONTENJAN SAYISI KURSA GÖNDERİLECEĞİ EĞİTİM MERKEZİ KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA EĞİTİM MERKEZLERİNE İLLERDEN KATILACAKLARIN DAĞILIM ÇİZELGESİ H. MEHMET GEBİZLİ EĞİTİM MERKEZİ 85 BOLU EĞİTİM MERKEZİ 44 BURSA EĞİTİM MERKEZİ 61 DENİZLİ MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM MERKEZİ KURSA ALINACAK İLLER VE SAYILARI Adana 26 Mersin 20 Aksaray 10 Karaman 8 Nevşehir 12 Niğde 9 Toplam 85 Zonguldak 9 Düzce 8 Karabük 13 Çankırı 14 Toplam 44 Bilecik 10 Eskişehir 19 Kütahya 32 Toplam 61 Konya 60 Antalya Toplam 98 Osmaniye 13 ELAZIĞ HARPUT EĞİTİM MERKEZİ 93 ÖMER NASUHİ BİLMEN DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ 60 İZMİR TİRE EĞİTİM MERKEZİ 79 KASTAMONU EĞİTİM MERKEZİ 120 Van 20 Malatya 20 Hatay 20 Şanlıurfa 20 Toplam 93 Tunceli 2 Sivas 35 Bayburt 5 Erzincan 11 Gümüşhane 7 Toplam 60 Isparta 17 Aydın 17 Muğla 15 Uşak 10 Afyon 20 Toplam 79 Bartın 5 Bolu 13 Bursa 35 Tekirdağ 11 İstanbul 56 Toplam 120

4 KAYSERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ 21 Gündüzlü istiyor MANİSA EĞİTİM MERKEZİ 100 RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ 121 SAMSUN AŞIKKUTLU EĞİTİM MERKEZİ 140 TEKİRDAĞ EĞİTİM MERKEZİ 100 TRABZON DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ 42 ŞANLIURFA İBRAHİM HALİLULLAH EĞİTİM MERKEZİ 60 VAN ABDULHAKİM ARVASI EĞİTİM MERKEZİ 168 Kayseri 21 Toplam 21 İzmir 62 Denizli 28 Burdur 10 Toplam 100 Artvin 5 Trabzon 26 Samsun 40 Tokat 25 Yozgat 25 Toplam 121 Amasya 16 Sinop 4 Çorum 20 Kastamonu 10 Kırıkkale 8 Ankara 72 Kırşehir 10 Toplam 140 Edirne 7 Kırklareli 7 Balıkesir 10 Manisa 25 Çanakkale 15 Yalova 6 Kocaeli 30 Toplam 100 Rize 12 Ordu 18 Giresun 12 Toplam 42 Kahramanmaraş 17 Gaziantep 15 Adıyaman 7 Kilis 5 Diyarbakır 16 Toplam 60 Batman 10 Mardin 25 Bitlis 15 Siirt 15 Şırnak 10 Hakkâri 8 Elazığ 12 Ağrı 9 Iğdır 3 Erzurum 32 Muş 11 Kars 8 Ardahan 3 Bingöl 7 Toplam 168 Sakarya 46 SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜ (Akyazı) 46 Toplam 46 GENEL TOPLAM: 1.438

5 T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI ANKARA

6 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ GEREKÇE PROGRAMIN HEDEFĠ PROGRAMIN YAPISI VE UYGULAMA ESASLARI DERSLER VE KREDĠLERĠ TABLOSU DERSLER, KONULAR, KAYNAKLAR VE AÇIKLAMALAR

7 KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI GĠRĠġ 1. GEREKÇE Kur an-ı Kerim in usûlüne uygun okunması, her şeyden önce ona saygının bir gereğidir. Bundan dolayı Müslümanlar Kur an-ı Kerim i doğru ve güzel okumayı önemsemiş ve Asr-ı Saadetten beri bununla ilgili eğitimi hiçbir zaman ihmal etmemişlerdir. Hz. Peygamber in (s.a.s) Kur an-ı Kerim i ashabına ağır ağır okuması, tertil üzere ve güzel sesle okuyanları övmesi kıraat eğitim ve öğretiminin temelini oluşturmuştur. Müslümanlar hem ibadetlerinde, hem de müstakil olarak kıraat ettiklerinde Kur an-ı Kerim i usûlüne uygun olarak okumaya özen göstermişlerdir. Topluma din hizmeti sunma noktasında Kur an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar ön plâna çıkmakta ve çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu personelin Kur an-ı Kerim i güzel ve usûlüne uygun okuma konusunda yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu konuda karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, Kur an-ı Kerim i talim ve tecvid üzere okumaya yönelik eğitim programları hazırlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitim merkezleri aracılığıyla, bir yandan yeni göreve alınan personelin adaylık eğitimlerini yürütmekte; diğer yandan da Kur an kursu öğreticilerinin, imamhatiplerin ve müezzin-kayyımların Kur an-ı Kerim i usûlüne uygun ve doğru bir telaffuzla okumalarını sağlamak amacıyla ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlemektedir. Kur an-ı Kerim i hem telaffuz, hem ses, hem de mana ve benzeri özelliklere göre okuyan personeli yetiştirmeyi hedefleyen Tashih-i Huruf Kurslarına sınırlı sayıda personel alınabilmektedir. Dolayısıyla bütün personelin bu programa alınmasının mümkün olmadığı gerçeği ortadadır. Bu sebeple Tashih-i Huruf Kurslarına katılma imkânı bulamayan personele yönelik mahallinde/eğitim merkezlerinde uygulanmak üzere, din hizmetlerini yürüten personelin Kur an-ı Kerim alanında sahip oldukları bilgi ve becerilerini geliştirme, Kur an kırâatlerindeki eksiklikleri giderme, görev bilincini artırma, motivasyonu sağlama ve mesleki formasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Programı hazırlanmıştır. 2. PROGRAMIN HEDEFĠ Bu programın hedefi; Başkanlık teşkilatında görev yapan personelin Kur an-ı Kerim i okuma, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra değişen ve gelişen şartlara göre kendilerini yenileme ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. 3

8 Bu programda öngörülen öğrenmeleri başarıyla gerçekleştiren her kursiyer; 1. Din hizmetinin gerektirdiği meslekî bilgi ve beceriye sahip olur. 2. Kur an-ı Kerim i doğru okumanın önemini kavrar. 3. Kur an- ı Kerim i doğru ve usûlüne uygun olarak okur. 4. Kıraatle ilgili temel kavramları tanımlar. 5. Kur'an harflerini mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak seslendirir. 6. Tecvid kurallarını bilir ve uygular. 7. Doğru okuma ve ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. 8. Kur an dan belli bölümleri talim üzere ezbere okur. 9. Kur'an okumada temel makamları tanır. 10. Cami mûsikîsinde uygulanan makamlar hakkında bilgi sahibi olur. 11. Sesini doğru kullanma becerisi kazanır. 12. Mevcut ezberlerini hocaya okur ve hatalarını düzeltir. 13. Mesleğinin gerektirdiği donanıma sahip olur. 3. PROGRAMIN YAPISI VE UYGULAMA ESASLARI 1. Bu program; mahallinde günde 5, haftada 20 saat olarak; eğitim merkezlerinde ise haftada 30 saat olarak uygulanır. 2. Programın uygulanmasında dersler ve kredileri tablosu esas alınır. 3. Program, Kur an Okumaya Giriş, Talim Üzere Yüzüne Okuma, Talim Üzere Ezbere Okuma, Tecvit Uygulamaları ile imam-hatip ve müezzinler için konulan İmamlık ve Müezzinlik Becerisi derslerinden oluşmaktadır. 4. Program geliştirilirken; muhatabı merkeze alan ve ona uygun yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeyi temel kabul eden, esnek çerçeve öğretim programı anlayışı benimsenmiştir. 5. Kur an-ı Kerim i güzel okumanın, sesin güzelliğinden önce Kur an ın usûlüne uygun ve doğru bir şekilde okunmasıyla alakalı olduğu gerçeği temel hareket noktası olmalıdır. 6. Kur an-ı Kerim öğretiminde kursiyerlerin bireysel yetenek ve ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Eğitimde kullanılacak yöntem ve tekniklerde işlevsellik esas alınmalıdır. 8. Kursiyerlerin derse aktif bir şekilde katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlenmelidir. 9. Kursiyerlerin seviye tespitleri yapılarak, yeterli olmadıkları hususlar ve hataları kendilerine fark ettirilmelidir. 10. Kursiyerlerin derse hazırlıklı olarak gelmeleri teşvik edilmeli, ilgili bölümlerin ve tecvid kurallarının dersten önce gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 11. Kur an-ı Kerim ve tecvit öğretiminde teorik bilgiden ziyade uygulamaya ağırlık verilmelidir. 4

9 12. Ezbere okunacak âyet ve sûreler, yeterince yüzünden okunmalıdır. 13. Yapılan eğitim etkinliklerinde zamanı verimli kullanma ilkesi daima göz önünde bulundurulmalıdır. 14. Kur an-ı Kerim i güzel okumanın yeteneğe bağlı bir yanının da bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Eğitimin bir süreç olduğu ilkesinden hareketle kursiyerlerin zaman içerisindeki ilerlemeleri dikkate alınmalı, öğretim hedef ve beklentileri bu ilke doğrultusunda belirlenmelidir. 15. Yanlış telaffuzların ve hatalı okumaların önüne geçebilmek amacıyla doğru bir şekilde okuma çalışmalarına öncelik verilmelidir. Kursiyerlerin yanlış ve varsa hatalı okumaları tespit edilerek, bu okuyuşları kendilerine fark ettirilmelidir. 16. Yüzünden okunacak veya ezberlenecek bölümdeki telaffuzu zor, dikkat edilmesi gereken yerler kursiyerlere önceden bildirilmeli ve üzerinde ayrıca durulmalıdır. 17. Tilaveti zor âyet ve sûreler öncelikle öğretici tarafından birkaç kez okunmalıdır. Bu aşamada ülkemizde Kur an-ı Kerim i güzel okuyan kârilerin örnek okuyuşlarından da yararlanılmalıdır. 18. Her bir kursiyere Kur an-ı Kerim i usûlüne göre okuma konusunda yeterince uygulama yapma imkânı verilmelidir. Hatalı okumaların, önce okuyucu, daha sonra da diğer kursiyerler tarafından bulunması ve açıklanması sağlanmalıdır. 19. Ezbere okunacak bölümler uygun parçalara bölünerek önce her bir kursiyere okutulmalı daha sonra koro halinde okunmalıdır. 20. Kursiyerlere doğru okuma ve ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi desteği sağlanmalıdır. 21. Kur an-ı Kerim öğretiminde çeşitli görsel-işitsel araç-gereçlerden yararlanılmalıdır. 22. Öğrenme-öğretme etkinliklerine mümkün olduğunca bütün kursiyerlerin aktif katılımı sağlanmalıdır. 23. Öğrenme ortamı, kursiyerlerin özellikleri de dikkate alınarak hazırlanmalı, kalabalık sınıflar oluşturmaktan kaçınılmalıdır. 24. Öğrenmenin bütün aşamalarında uygun ölçme ve değerlendirmelere yer verilmelidir. Her bir kursiyer için oluşturulacak bilgi fişinde, ders takibiyle birlikte hatalı telaffuzlar ve ezber yanlışları işaretlenmelidir. 25. Değerlendirme ve başarı kriterleri, önceden belirlenerek o doğrultuda bir değerlendirme yapılmalıdır. 5

10 4. DERSLER VE KREDĠLERĠ TABLOSU 4.1. Ġmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar için Mahallinde Uygulanacak Program: S.NO DERSLER KREDĠLER 1. Kur'an-ı Kerim Okumaya Giriş Talim Üzere Yüzüne Okuma Talim Üzere Ezbere Okuma Tecvid Uygulamaları İmamlık ve Müezzinlik Becerisi 24 TOPLAM 160 Saat 4.2. Kadın Kur an Kursu Öğreticileri Ġçin Mahallinde Uygulanacak Program: S.NO DERSLER KREDĠLER 1. Kur'an-ı Kerim Okumaya Giriş Talim Üzere Yüzüne Okuma Talim Üzere Ezbere Okuma Tecvid Uygulamaları 10 TOPLAM 160 Saat 4.3. Ġmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar Ġçin Eğitim Merkezlerinde Uygulanacak Program: S.NO DERSLER KREDĠLER 1. Kur'an-ı Kerim Okumaya Giriş Talim Üzere Yüzüne Okuma Talim Üzere Ezbere Okuma Tecvid Uygulamaları İmamlık ve Müezzinlik Becerisi 24 TOPLAM 200 Saat 4.4. Kur an Kursu Öğreticileri Ġçin Eğitim Merkezlerinde Uygulanacak Program: S.NO DERSLER KREDĠLER 1. Kur'an-ı Kerim Okumaya Giriş Talim Üzere Yüzüne Okuma Talim Üzere Ezbere Okuma Tecvid Uygulamaları 10 TOPLAM 200 Saat 6

11 5. DERSLER, KONULAR, KAYNAKLAR VE AÇIKLAMALAR 5.1. Kur'an-ı Kerim Okumaya GiriĢ KONULAR KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 1. Kur'an-ı Kerim i doğru okumanın önemi 2. Kur an tilavetinde nefes ve ses kullanımı 3. Harflerin mahreçleri 4. Harflerin sıfatları 5. Harflerin seslendirilmesi 6. Kur an-ı Kerim okuma usûlleri (tahkik, tedvir, hadr) 7. Kur an-ı Kerim okumada istiaze ve besmelenin talimi 7.1. Sûre başında, iki sûre arasında ve sûre içinde istiâze ve besmelenin hükümleri 7.2. Tevbe sûresinin başındaki istiâze ve besmelenin hükümleri 8. Yaygın olmayan tilavet kuralları (imale, işmam, teshil vb.) 9. Vakıf ve ibtida 10. Kuran öğretiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler 11. Kur an öğretimi yöntem ve teknikleri Elif-bâ öğretim teknikleri Yüzünden Kur an ın Nüzulünün Yılı Anısına Kur an Özel Sayısı. İsmail KARAÇAM, Kur an-ı Kerim in Faziletleri ve Okunma Kaideleri. Abdurrahman ÇETİN, Kur an Okuma Esasları (Tecvid). Bu derste kursiyerlere Kur an-ı Kerim i neden doğru okumak gerektiği örneklerle anlatılır. Kur an-ı Kerim tilavetiyle ilgili fıkıh ve kıraat kitaplarından zelletü l kari bahsine atıflar yapılır. Etkili ve verimli bir din hizmeti sunmak için, din görevliliğinde bulunması gereken temel niteliklerin neler olduğu üzerinde kısaca durulur. Alan bilgisinin önemine vurgu yapılarak, Kur an-ı Kerim i doğru ve usülüne uygun olarak okumanın bu konuda üstlendiği merkezî role dikkat çekilir. Kur an-ı Kerim tilavetinde tertil, tedvir, hadr usûllerinden bahsedilir. Bu usûllerde medlerin hangi mertebelerde uzatılması gerektiği, tutulması gereken tecvid kurallarının hangi ölçüde tutulacağı teorik olarak anlatılıp kavratıldıktan sonra, okunacak olan aynı metin üzerinde, bu usûller uygulama ile öğretmen tarafından gösterilerek farklılıklarının altı çizilir. Harflerin doğru isimleri derste tek tek gösterilir. Sıkça hata yapılan harfler üzerinde özellikle durulur. Bu derste harflerin mahreçleri bölge bölge kursiyerlere gösterilir. Harflerin telaffuzunda mahreçlerin ne kadar önem arz ettiği vurgulanır. Harflerin isti la, şiddet, tefhim, istitale gibi öne çıkan zıt ve müstakil sıfatları üzerinde özellikle durulur. Kalın sesli harflerin ince sesli harflerden sıfat yönüyle nasıl 7

12 okuma teknikleri Kur an-ı Kerim tilavet usullerini öğretim teknikleri Tecvid öğretim teknikleri Kur an ı ezberleme teknikleri Kur an tilavetinde yaygın hatalar ve düzeltme yöntem ve teknikleri ayrıldığı örneklerle gösterilir. Harflerin fetha, kesre ve zammeli, medli, şeddeli ve sakin halleri olmak üzere farklı durumlarda kazandığı ses özelliklerine dikkat çekilir. Doğru ve yanlış telaffuzları karşılaştırmalı olarak sunulur. Yapılan yaygın hatalara dikkat çekilir. Telaffuzu zor ve hatalı okuma ihtimali yüksek olan harfler koro halinde okuyuştan hemen sonra bütün kursiyerlere tek tek doğru olarak telaffuz ettirilir. Elif-Bâ, yüzünden Kur an okuma, tecvit, ezberleme gibi öğrenme alanlarıyla ilgili Kuran-ı Kerim öğretme yöntem ve teknikleri hakkında temel bilgiler verilir. Muhatap kitleyi tanıma, ferdî farklılıkları gözetme, görsellik, işitsellik, kolaylaştırma, seviyeyi gözetme, öncelik belirleme gibi Kur an öğretiminde dikkat edilmesi gereken ilkelere dikkat çekilir. 8

13 5.2. Talim Üzere Yüzüne Okuma KONULAR KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 1. Âl-i İmran Sûresi (İlk 10 sayfa) 2. Enfal Sûresi 3. Hûd Sûresi 4. Yusuf Sûresi 5. İsra Sûresi 6. Kehf Sûresi 7. Meryem Sûresi 8. Vakıa Sûresi 9. Cuma Sûresi 10. Kıyame Sûresi Yüzüne okuyuşlarda, tilavete hangi usûlle başlanmışsa tilavet boyunca aynı usûlün ölçüleriyle devam edilmesi ilkesine özen gösterilir. Kur an-ı Kerim i yüzünden okurken tilavete tahkik usûlüyle başlanır. Tahkik usûlünde küçük hataların dahi kolaylıkla ortaya çıkacağı düşünülerek, harflerin mahreçlerindeki ve kelimelerin telaffuzlarındaki hataların düzeltilmesine çalışılır. Harfler arasındaki ses uyumunun sağlanmasına dikkat edilir. Medlerin kendi aralarında nasıl ölçülü icra edileceği üzerinde durulur. Buradaki ölçüler ve yapılan hatalar uygulamalı olarak hoca tarafından gösterilir. Daha sonra kursiyerlerden birinin okuması sağlanarak diğer kursiyerlerden bu okuyuştaki hataların bulunması istenir. Ders esnasında hatalar öğretmen tarafından tashih edilerek hatalı okunan kelime koro halinde düzeltilmiş şekliyle okunur. Gerekirse aynı kelime her kursiyere okutturulur. Her derste kısa da olsa kursiyerlerin tamamına okuma fırsatı verilir. 9

14 5.3. Talim Üzere Ezbere Okuma KONULAR KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 1. Fatiha Sûresi 2. Bakara Sûresi, 1-5; 255; Nas-Duhâ arası Sûreler 4. Haşr Sûresi, Yasin Sûresi 6. Mülk Sûresi 7. Nebe Sûresi 8. Fetih Sûresi 9. Hucurât Sûresi 10. Rahman Sûresi 11. Konularına göre aşr-ı şerifler a. İnfak ve Hac: Âl-i İmran,92-97 b. Birlik- Beraberlik: Âl-i İmran c. Kutlu Doğum: Âl-i İmran ; Tevbe ; Ahzab d. İhlas: En am, e. Düğün-Sünnet: İbrahim 35-41; Furkan f. İsra ve Mirac: İsra 1-7 g. İman ve Salih Amel: Kehf, h. Kur an ve Hayat: Neml, Komisyon, Kur an Yolu Meal ve Tefsiri. Ezbere okunacak yerler, önce yüzünden tedvir usûlü ile okunarak yapılan hatalar düzeltilir. Sonra tahkik ve hadr usûlüyle öğretmen tarafından dikkatlice okunur. Hatalı okuma ihtimali olan kelimeler tahtaya yazılır ve koro halinde okunur. Ayrıca kıraati düzgün olan okuyuculardan örnek tilavetler dinlettirilir. Kursiyerlerin, ezberlerini öğretmene okumadan önce bir birine dinletmeleri sağlanır. Konularına göre tespit edilen aşırlar, meali üzerinde de durularak ne zaman ve nerelerde okunabileceği belirlenir. 10

15 5.4. Tecvid Uygulamaları KONULAR KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 1. Tecvidin tanımı, amacı ve önemi 2. Medler 2.1. Medd-i tabii 2.2. Medd-i muttasıl 2.3. Medd-i munfasıl 2.4. Medd-i ârız 2.5. Medd-i lâzım 2.6. Medd-i lîn 3. İdgamlar 3.1. İdgam-ı misleyn 3.2. İdgam-ı mutecaniseyn 3.3. İdgam-ı mutekaribeyn 4. Sâkin Nûn un hükümleri 4.1. İdgam-ı maalğunne 4.2. İdgam-ı bilağunne 4.3. İklab 4.4. İhfâ 4.5. İzhar 5. Lâm-ı Ta rifin hükümleri 5.1. İdgam-ı şemsiyye 5.2. İzhar-ı kameriyye 6. Râ nın hükümleri 7. Lafzatullah ın okunuşu 8. Kalkale 9. Sakin Mim in hükümleri 10. Zamir 11. Sekte Davut KAYA, Tecvitli Kur an Okuma Rehberi. Abdurrahman ÇETİN, Kur an Okuma Esasları (Tecvid). İsmail KARAÇAM, Kur an-ı Kerim in Faziletleri ve Okunma Kaideleri. Demirhan Kur an-ı Tecvidi. ÜNLÜ, Kerim in Tecvid kuralları yüzüne ve ezbere okunacak sûrelerde uygulamalı olarak işlenir. 11

16 5.5. Ġmamlık ve Müezzinlik Becerisi KONULAR KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 1. Din Görevliliğinde Temsil 2. Dualar 2.1. Namaz duaları 2.2. Hutbe duaları 2.3. Cenaze duası 2.4. Nikâh duası 2.5. Hatim duası 2.6. Yemek duası 2.7. Ezan duası 2.8. Asker uğurlama, sünnet, düğün, nişan, müessese açılışı gibi törenlerde yapılan dualar 3. Ezanı usûlüne uygun okuma 4. Müezzinlik (Salâ, Kâmet, Tekbir ve Tesbihat) 5. Namazın usûlüne uygun icrası 5.1. Beş vakit namaz 5.2. Cuma namazı 5.3. Teravih namazı 5.4. Bayram namazı 5.5. Cenaze namazı 6. Nikâh merasimi 7. Cenaze merasimi Komisyon, İlmihal I-II. Cemal Sofuoğlu, Açıklamalı Büyük Dua Kitabı. Bahattin Akbaş-İsmail Karagöz-Muhlis Akar- Yaşar Yiğit-Zafer Koç, Dualar. Etkili ve verimli bir din hizmeti sunmak için, din görevliliğinde bulunması gereken temel niteliklerin neler olduğu üzerinde durulur. Bu dersin uygulamalı olarak işlenmesine dikkat edilir. İmam-hatip ve müezzin-kayyımların beş vakit namaz başta olmak üzere cemaatle kılınan namazların icrasında; sûre tercihleri ve çeşitliliği, cemaatin hazır bulunuşluğunu gözetme, empati yapma gibi usûlle alakalı temel ilkelere yer verilir. Dualarda makamsız, düz bir okuyuş tercih edilmeli, harflerin doğru bir şekilde telaffuzuna özellikle vurgu yapılır. Bu esnada sesini nasıl ayarlaması gerektiği, kelimelerde hangi durumlarda ve nerelerde vurgu yapmanın doğru olacağı gösterilir. Bu duaların meclisin durumuna göre fazla uzatılmaması hususu ayrıca ifade edilir. Arapça duaların ardından program ya da merasimin maksadını ifade eden Türkçe dualar da öğretilir. 12

T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI ANKARA 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 3 1. GEREKÇE... 3 2.

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI Ankara 2005 1 KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI (120 I. GİRİŞ Kur

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici istasyonlar

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

DUYURU. Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

DUYURU. Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması DUYURU Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur an kurslarına katılımı artırmak ve Kur an-ı Kerim i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Başkanlığımıza bağlı Kur

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR 2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR Alan Adı İl Adı Atama Puanı Ek2 Puanı Hizmet Süresi Başvuru Atama Bilişim Teknolojileri ANKARA 42,000 10 3269

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mart 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Haziran SAGMER İstatistikleri

Haziran SAGMER İstatistikleri Haziran 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Haziran Ocak - Haziran Haziran Ocak - Haziran ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Kasım SAGMER İstatistikleri

Kasım SAGMER İstatistikleri Kasım 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Kasım Ocak - Kasım Kasım Ocak - Kasım ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 2,8% 26,5% 6,6% 3,2% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Ağustos SAGMER İstatistikleri

Ağustos SAGMER İstatistikleri Ağustos 2017 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2016 2017 Ağustos Ocak - Ağustos Ağustos Ocak - Ağustos ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 1,2% 18,8% 2,8% 26,5% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2016 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2015 2016 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 8,6% 6,8% 7,3% 26,7% ÇEK 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2014 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2013 2014 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/11/2014 tarihinde 2014 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 179 180 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 04.11.2017 tarih ve 45/56 sayılı

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 179 180 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 04.11.2018 tarih ve 46/26 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/01/2015 tarihinde 2014 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR Ek-1 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 1) Yarışma iki kategoride yapılacaktır. I. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim 7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim Erol Tuncer 2 EROL TUNCER Giriş 2015 yılında siyasî tarihimizde bir ilk yaşanmış, aynı yılın 7 Haziran ve 1 Kasım günlerinde iki kez Milletvekili

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet 1 2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR 1/5

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR 1/5 Kadro Kodu Kadro Unvanõ Sõnõf Derece Adet ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 2542327 SEKRETER (ANKARA - Merkez) GİH 7 1 3179 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. 2542329 LABORANT (İSTANBUL - Merkez) TH 8 1

Detaylı