Deniz Ticareti Hukuku / 1 -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku / / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri

2 Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ Ders Kitabı: Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, Cilt I, 14. Baskı, İstanbul 4/2014, s

3 Giriş (3/30) Sistematik Denemesi 1. Yatırım sözleşmeleri (Malik = Para Borçlusu) a) Gemi edinme sözleşmeleri: İnşa, satış, finansal kira b) İşletme ve koruma sözleşmeleri: örn. yakıt, sigorta, liman, tamir, gemi adamlarının iş sözleşmeleri 2. Kazanç sözleşmeleri (Malik = Para Alacaklısı) a) Zilyetliğin devri yoluyla: Kira, intifa b) Zilyetlik devredilmeden: aa) Taşıma: Eşya, yolcu, gemide yer tahsisi, taşıma sözleşmesi yapma hakkının devri bb) Diğer: örn. Kurtarma, inşaat, balıkçılık, petrol arama ve çıkartma, batık ve enkaz çıkartma.

4 Giriş (4/30) Deniz Ticareti Sözleşmeleri = 6762 sayılı (mülga) TTK: Eşya taşıma, Yolcu taşıma, Denizaşırı satış, Deniz ödüncü 6102 sayılı (yürürlükteki) TTK: Kira, Zaman çarteri, Eşya taşıma, Yolcu taşıma Ders kitabı: TTK sistematiği ve içeriği.

5 Gemi Kira Sözleşmesi (5/30) 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ Ders Kitabı: Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, Cilt I, 14. Baskı, İstanbul 4/2014, s

6 Gemi Kira Sözleşmesi (6/30) I. Uygulanacak Hükümler A) Milletlerarası Sözleşme: GKS için yok; 1993 RehinMS de, gemilerin geçici bayrak değişikliği kuralı var (TTK m. 941) B) Kanunlar İhtilâfı: Hukuk seçimi serbest (MÖHUK m. 24 f. 1) - Uyg: İngiliz H yaygın Yoksa ağırlıklı edim: malikin yerleşim (iş) yeri = Türkiye de kayıtlı ise: Türk H

7 Gemi Kira Sözleşmesi (7/30) C) Türk Hukuku: TTK m Sebep: 6762 s. mülga TTK m. 890 sorunlu 2. TTK da yer: 1119 vdm. Ayrıca örn.: 1061 f. 2 ( donatan ), 1246 (zamanaşımı), 1320 (gemi alacağı), 1352 f. 1 b. (f) [deniz alacağı] 3. Sözleşme özgürlüğü: Borçlar H alanına özgü kurallar yedek

8 Gemi Kira Sözleşmesi (8/30) Uygulama: BARECON 2001 (BIMCO yayımlıyor) TTK hazırlıklarında gözetildi! 4. Tamamlayıcı Hükümler: TTK Tasarısı hazırlanırken: 818 s. Mülga BK adi kira hükümleri TTK s. TBK: nitelikleri elverdiği ölçüde Genel Hükümler (m )

9 Gemi Kira Sözleşmesi (9/30) II. Tanımı ve Türleri A) Kural (TTK m f. 1; TBK m. 299): Kiraya veren ( KV ) geminin kullanılmasını kira bedeli karşılığında Kiracıya ( KC ) belirli bir süre için bırakmayı (= zilyetliğin devri) üstlenir.

10 Gemi Kira Sözleşmesi (10/30) = Konusu: KV gemiyi kira karşılığında KC ye bırakır (= zilyetliğin devri); Çıplak (bare) = gemi adamı, yakıt, kumanya vs. olmadan KC, mevzuat ve sözleşme ile çizilen sınırlar içinde kullanma hakkı kazanır (TTK m f. 1).

11 Gemi Kira Sözleşmesi (11/30) Milletlerarası Uygulama: = Bareboat charter = çıplak gemi kirası = Leasing (1) operational (= bareboat charter) (2) financial (= finansal kira) Türk Hukuku na uygun: (a) (çıplak) gemi kirası, (b) finansal kiralama Ayırıcı ortak özellik: zilyetliğin devri Nasıl?

12 Gemi Kira Sözleşmesi (12/30) B) Diğer Tür (TTK m f. 2) Gemiyle birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine verme (???) TTK Komisyonu nda derin görüş ayrılıkları = İş sözleşmelerinin devri UYG: YOK, çünkü İş Hukuku sorunları!

13 Gemi Kira Sözleşmesi (13/30) III. Tarafları ve Kurulması A) Taraflar Kiraya Veren ( KV ) = Owners = TTK m f. 1 = TBK m. 299 Kiracı ( KC ) = Bareboat Charterers = TTK m f. 1 = İşleten = Gemi İşletme Müteahhidi = donatan sayılır (TTK m f. 2 c. 1)

14 Gemi Kira Sözleşmesi (14/30) B) Alt Kira Hakkı Yasadan ötürü YOK (bkz. TTK m f. 1; farklı: TBK m. 322) Ama yedek kural niteliğinde. UYG: BARECON 2001 m. 22(a): yalnızca KV izniyle = KV sözleşmede yazılı izin vermişse, KC alt kira sözleşmesi yapabilir. Nitekim TTK da bu sebeple malik yerine KV terimi kullanıldı.

15 Gemi Kira Sözleşmesi (15/30) C) Şekil Kurucu şekil şartı: YOK (TBK m. 12 f. 1) İspat şartı (HMK) = TTK m f. 1: Gemi kira senedi (çarter partisi) düzenlenebilir = BARECON 2001 (uygulamada yaygın).

16 Gemi Kira Sözleşmesi (16/30) IV. Sicile Şerh ve Geçici Bayrak Çekme A) Şerh (TTK m. 1121) Olanak: GKS, MGS ye veya m. 941 f. 3 gereğince tutulan liste ye şerh edilebilir (f. 1) TUGS olmaz (TUGS Yönetmeliği m. 7) Yedek kural, aksi kararlaştırılabilir. Şerh = sonraki malikler, kiracının gemiyi GKS ye uygun kullanmasına izin vermek zorunda (f. 2); MGS için tamam ama Geçici Bayrak Listesi (?!).

17 Gemi Kira Sözleşmesi (17/30) B) Geçici Bayrak Çekme (TTK m. 941 f. 2-3) Türk gemisi (= TTK m. 940) olmayan bir gemi, TTK m. 940 ta sayılan kişilere En az bir bir yıl süreyle Kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış (= uygulamada: kira sözleşmesi!) olursa Türk Bayrağı çekme hakkı verilebilir.

18 Gemi Kira Sözleşmesi (18/30) İzin makamı: UDH Bakanlığı Kayıt: Bakanlıkça tutulan özel bir sicil e (TTK m. 941 f. 3) Dikkat: Sicil değil, yalnızca liste Aynî haklar: asıl (kök) sicile kaydedilir (Dikkat: MÖHUK m. 22 f. 2) Dikkat: TUGS ye kayıtlı gemilerde de yurt dışına kira yoluyla bayrak değişikliği mümkün. Neden bu işlemler yapılır?

19 Gemi Kira Sözleşmesi (19/30) V. Kiraya Verenin Borçları Kararlaştırılan tarihte ve yerde, denize elverişli (TTK m. 932 f. 1) ve amaca uygun hâlde teslim (TTK m f. 1) Geminin ayıplarından doğan masrafları ödeme (TTK m f. 1).

20 Gemi Kira Sözleşmesi (20/30) VI. Kiracının Borçları Teminat: kararlaştırılmışsa banka teminatı ( depozito ) Sefer (sigorta) sınırları içinde çalıştırma Denize, yola (TTK m. 932 f. 2) ve yüke elverişli (TTK m. 932 f. 3) hâlde bulundurma Olağan tamirata katlanma (TTK m f. 3)

21 Gemi Kira Sözleşmesi (21/30) Sigortaları yaptırma (TTK m. 1126) Gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan tüm yükümlülükleri üstlenme (TTK m. 1127) 3. kişilerin KV ye yönelik tüm istemlerini (TTK m f. 2 c. 2) karşılama (TTK m f. 1) Kararlaştırılan tarih ve yerde, teslim alınan hâlde iade (TTK m f. 2, m f. 1); yoksa cezai ödeme (m f. 2).

22 Gemi Kira Sözleşmesi (22/30) Kira: Aylık peşin (TTK m f. 1) Ödenmez: Gemi, ayıp sebebiyle 24 saatten fazla hareketsiz kalmışsa (m f. 2) Güvence: Hapis hakkı (m f. 2): KC nin taşınırı ve kıymetli evrakı KC nin navlun alacağı KC ye ödenecek navlunu koruyan HH.

23 Gemi Kira Sözleşmesi (23/30) VII. Zamanaşımı Tüm GKS alacakları için: 1 yıl (TTK m f. 1) Muaccel olduğu tarihten (f. 2).

24 VIII. Finansal Kiralama Sözleşmesi (24/30) A) Yasal Düzenleme E-FKK : Finansal Kiralama Kanunu T: 10/6/1985, Sayı: 3226 Y-FKK : Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (m ) T: 21/11/2012, Sayı: 6361 (Yürürlük: 13/12/2012) Gerekçe: TBMM Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 239 (1/601)

25 Finansal Kiralama Sözleşmesi (25/30) Gerekçe E-FKK / Gerekçe Y-FKK m. 22: Hukuki mülkiyet Kiralayan ( KL ) TBK ile uyum yok KV: Genel Kira / KL: Finansal Kira Ekonomik mülkiyet Kiracı ( KC ) Finansal kiralama = Finansman sağlamaya yönelik kira (m. 3 f. 1 b. [ç]).

26 Finansal Kiralama Sözleşmesi B) Taraflar (26/30) KL: katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankakları, finansal kiralama şirketleri (Y- FKK m. 3 f. 1 b. [ç]) KC: finansal kiralamayı kabul eden (Y-FKK m. 3 f. 1 b. [ç]) = İşleten = Gemi İşletme Müteahhidi = donatan sayılır (TTK m f. 2 c. 1).

27 Finansal Kiralama Sözleşmesi (27/30) C) Konu (Y-FKK m. 3 f. 1 b. [ç]) KC gemi seçecek veya kendi gemisini önerecek (yeni: sale/lease-back ) KL satın alacak KL zilyetliği KC ye bırakacak KC kira bedeli ödeyecek Sözleşme belli bir süreye yayılacak Satın alma hakkı tanınabilecek (m. 23).

28 Finansal Kiralama Sözleşmesi (28/30) Ç) Şekil (Y-FKK m. 22) Yazılı (m. 22 f. 1 c. 1) Tescil (m. 22 f. 1 c. 2): MGS (TTK m. 940 KC hakkında işletilir, m. 22 f. 6) TUGS (Kanun m. 5, Yönetmelik m. 11) BLK (Y-FKK m. 22 f. 1 c. 2).

29 Finansal Kiralama Sözleşmesi (29/30) D) Gemilerde Sorunlar 1. Malikin Sorumluluğu Örn. Petrol kirlenmesi, enkaz kaldırma Doğrudan gemi malikine yüklenen sorumluluklar KL için sorun Tek çözüm: sigortalar 2. Deniz Alacakları (TTK m. 1352, 1353) Çözüm (?): Y-FKK m. 7 f. 4 (+ m. 5 f. 1[a])

30 Finansal Kiralama Sözleşmesi (30/30) 3. Gemi Alacaklısının Kanuni Rehin Hakkı E-FKK m. 8 f. 2 = Y-FKK m. 22 f. 5: Tescilden sonra 3. kişilerin eşya üzerinde kazandığı aynî hak (?) KL ye karşı ileri sürülemez KL: Gemi alacaklısı hakkı olmaz tartışmalar Yargıtay: E-FKK m. 8 f. 2 GAH ye engel değil = Gemi finansal kirasının sonu yurt dışında tescil çözümü Yeni: TTK m = gemi alacakları azaltıldı.

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.149-172 CMI TARAFINDAN GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİNİN (BAREBOAT CHARTERER) TESCİLİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097 1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR Şükran Seçil ERTAN 106615097 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU)

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Av. Erol ERTAN 2 Müşterek Avarya, bir deniz ticareti hukuku kurumu olup deniz taşımalarına has bir kavramdır.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ Hazırlayan: Erhan Çolakel İstanbul Barosu Avukatı Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Halaskargazi Cad. No.182/3 34381 Şişli İstanbul www.cailliau-colakel.av.tr

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 6 Haziran 2011 Mersin Timuçin Cengiz Deloitte Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Direktörü 1 Gündem 14:00 14:20 14:20 16:00 Açılış konuşmaları

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE KİRACININ GÜVENCE (DEPOZİTO) VERME BORCU (TBK 342)

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE KİRACININ GÜVENCE (DEPOZİTO) VERME BORCU (TBK 342) Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence Verme Borcu 1 KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE KİRACININ GÜVENCE (DEPOZİTO) VERME BORCU (TBK 342) Doç. Dr. Murat AYDOĞDU * İnceleme

Detaylı

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki R A P O R KONU İşlemler HAZIRLAYAN : Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki : İstanbul Noter Odası Araştırma - Geliştirme Komisyonu. AÇIKLAMALAR: Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI. facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter.

YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI. facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter. YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter.com/bmdonline PLAN 1. UYGULANACAK HUKUK NEDİR? 2. YENİ BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ. Transfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code

TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ. Transfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri 987 TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ Transfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code Prof.

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 143-165. KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE * I. GİRİŞ Anonim şirketin sona ermesi, kazanç elde etme ve bu kazancı bölüşme amacının ortadan kalkması anlamına gelir. Şirketin sona

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı