Istanbul Ticaret Odas1. Sabun&Deterjan Sektör Araşt1rmas1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret Odas1. Sabun&Deterjan Sektör Araşt1rmas1"

Transkript

1 Istanbul Ticaret Odas1 Sabun&Deterjan Sektör Araşt1rmas1 Hazırlayan Nesli MERDAL Eylül 2001

2 içindekiler 1. ÜRÜN TANIMLARI VE KAPSAMI 1.1. Sabun Deterjan SEKTÖRÜN GELiŞiMi Sabun Sanayii Deterjan Sanayii SABUN VE DETERJAN SANAYiiNDE GÜNCEL DURUM Kapasite Üretim Teknolojisi Tüketim Dış Ticaret Diğer Sektörler ile ilişkiler SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi KURULUŞLAR SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi MEVZUAT Dış Ticaret Mevzuatı Devlet Yardımları SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi SORUNLAR SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN DEVLETTEN BEKLENTiLERi SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN GENEL DEGERLENDiRiLMESi SEKTÖRDEKi FiRMALAR EK: SEKTÖRDEKi FiRMALAR HANGi MARKA ADI ALTINDA ÜRETiM YAPMAKTADlRLAR

3 TABLOLAR TABLO: 1 TÜRKiYE'DE SABUNUN GENEL DURUMU... 5 TABLO: 2 TÜRKiYE'DE DETERJANlN GENEL DURUMU... 5 TABLO: 3 SABUN VE DETERJAN ÜRETiMi TABL0:4 YILLAR itibariyle SABUN VE DETERJAN YURTiÇi TÜKETiMi... 9 TABL0:5 TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ihracati TABL0:6 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ihracati TABL0:7 TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ithalati TABL0:8 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ithalati ii

4 1. ÜRÜN TANIMLARI VE KAPSAMI 1.1. Sabun Sabunlar katı yada sıvı veya bitkisel yağlardan elde edilen yağ asitlerinin, bir alkali madde (NaOH, KOH vb.) ile işlenmesi yani sabunlaştırılması sonucu elde edilirler. Genel anlamda sabun, gerek canlıların gerekse eşyaların temizlenmesinde kullanılan, ancak özellikle tekstil sanayii kollarında da kullanım yeri bulan ilk ve en eski temizlik maddesidir. Sabunlar; arab sabunu, tıbbi ve dezenfektan sabunlar, tuvalet sabunları ve diğer sabunlar olarak da türlere ayrılmaktadırlar. ISIC'e (International Standart lndustrial Classifıcation - Uluslararası Standart Sanayi sınıflandırması) ve 1 Ocak 1989'dan itibaren dış ticaret sınıflandırılmasında kullanılan "Armonize Sistem Nomenklatürü" ne göre sabuna ait istatistik pozisyonları aşağıda yeralmaktadır. ISIC Sistem No Arınonize Sistem No SABUNLAR Krem Sabun Kalıp Toz Diğer Sabun Sabun Sabun Tanım Sabun, çabuk kalıpianmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahsallar (sabun içersin içermesin); sabun ve deterjan emdirilmiş kağıt, vatka ve dokunmamış mensucat 1

5 1.2. Deterjan Sabun dışında, yine temizleyici özelliği olan ve sentetik olarak elde edilen maddelere deterjan adı verilmektedir. Deterjanların yüzeyaktif özelliği olup, dolayısıyle temizleme işlemi yapabilen ve içinde ayrıca yıkamaya yardımcı diğer kimyasal maddeler de bulunan ürünlerdir. Deterjanlar iki grupta toplanabilir. Bunlar; ev tipi ve sanayi tipi deterjanlardır. Ev tipi deterjanlar, çamaşır yıkama maddeleri, bulaşık yıkama maddeleri, ovma maddeleri ve çeşitli amaçlar için kullanılan temizlik yada pariatma maddelerini kapsar. Sanayii tipi deterjanlar ise hastane, otel, yurt çamaşırhaneleri gibi büyük kuruluşlarda kullanılmak üzere hazırlanan ürünleri kapsar. ISIC'e ve Armonize Sisteme göre deterjana ait istatistik pozisyonları ise aşağıdaki gibidir. ısıc Sistem No Armonize Sistem no DETERJANLAR Toz Deterjan Krem Deterjan Sıvı Deterjan Özel Maksatlı Deterjan Tanım Yüzeyaktif organik Maddeler (sabunlar toz hariç) yüzeyaktif müstahzarlar yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içermeyen) 2

6 2. SEKTÖRÜN GELiŞiMi 2.1. Sabun Sanayii Saf sabun ilk kez Akdeniz kıyılarında yaklaşık yıl önce yapılmış olup, Romalılar ve Mısırlılar temizlik amacıyla amanyum karbonatı kullanmışlardır. Bu dönemlerde bazı hayvansal yağlar ve zeytinyağı sabun üretiminde kullanılmış, yağın alkali karbonatlarla nötralize edilerek sabunlaşması sağlanmıştır. Sodyum karbonat kullanılarak sert, potasyum karbonat kullanılarak yumuşak sabun elde edilmiştir. 18. yüzyılın sonunda, sabun hammaddelerinin daha modern metodlar ile elde edilmesi ve tüketici bilincinin gelişmesi sabun üretiminin artmasına ve üretim metodlarının gelişmesine sebep olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak 1884 yılında W.H. Lever tarafından ilk defa ambalajlı sabunun piyasaya sunulmasıyla modern sabun sanayinin temeli atılmıştır. Bu tarihten sonra devamlı gelişen ve teknolojik bakımdan kendini yenileyen sabun sanayii, bu gün milyonlarca ton üretimiyle temizlik malzemeleri sektöründeki önemli yerini devam ettirmektedir. Türkiye'de 20.yüzyılın ortalarına kadar sabun üretimi basit usulde sergi sabunculuğu olarak devam etmiş olup bugün de hala özellikle küçük yerleşim birimlerinde bu tür üretim yaygındır. Yüzyılın ortalarından itibaren ise makina sabunculuğu başlamış ve yapılan yatırımlarla üretimin büyük bir kısmı bu tür imalata dönmüştür. Gerek kapasite ve gerekse kalite olarak önemi tartışılmaz olan makina sabunculuğunun giderek sergi sabunculuğunun yerini alması beklenmektedir Deterjan Sanayii ilk deterjan üretimi 1917 yılında gerçekleşmiştir. BASF'da görevli Alman kimyacısı F.Günter naftalini alkilleştirerek elde ettiği maddeyi sülfonlamış ve ilk deterjan aktif maddesini elde etmiştir. Bundan sonraki yıllarda özellikle Alman kimyacıların araştırmaları devam etmiş ve 1932 yılında Henkel'in "Fewa" ve Procter & Gamble'ın "Dreft" markaları piyasaya çıkan yağ alkolü sulfatı bazlı ilk deterjanlar olmuştur. Türkiye'de ise deterjanın endüstriyel şekilde üretimi 1960'1ı yılların ortalarına rastlar. ilk sıvı bulaşık deterjan üretimi yine bu dönemde bir benzin istasyonunda gerçekleştirilmiştir. 3

7 1970 yılında Puro/Fay, istanbul'da Mecideyeköy'de bir deterjan kulesi kurarak toz deterjan üretimine başlamıştır. Bu üretimi Kimya Teknik ve Mintax fabrikaları izlemiştir. Bu dönemde toplam deterjan üretimi 5000 ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. 3. SABUN VE DETERJAN SANA Yi inde GÜNCEL DURUM 3.1. Kapasite Sabun ve deterjan maddeleri Türkiye talebinin çok üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. Mevcut kurulu tesislerin kapasitelerinin büyük olması, fakat yurtiçi talebin ve ihracatın yetersiz kalması sebebi ile sektördeki firmalar düşük kapasite ile çalışmak zorunda kalmaktadır. Mevcut kapasite kullanım oranlarını artırmak için dünya pazarlarındaki gelişmeleri yakından izlemek ve ihracata yönelmek gerekmektedir. Son yıllarda ambalajlama ve verimliliği artırıcı yatırımların dışında kapasite artırıcı yatırımlar yapılmamaktadır. Sabun sektörünün yıllık ortalama kapasitesi 235 bin ton/yıl olup, sektörde 11 O firma faaliyet göstermektedir. Sektörün toplam kurulu kapasitenin yaklaşık % 72'sini on büyük firma gerçekleştirmektedir. Geriye kalan üretim ise çok sayıda küçük firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Deterjan sektörünün yıllık ortalama kapasitesi 785 bin ton/yıl olup, bunun %66'sını toz deterjanlar, %15'ini likit deterjanlar, %13'ünü krem deterjanlar ve %6'sını ovma maddeleri oluşturmaktadır. Deterjan sektöründe yaklaşık 100 firma üretim yapmaktadır. Ancak toz deterjan üretiminin %90'ını 5 büyük firma gerçekleştirmektedir. Üretimin %90'ını oluşturan beş büyük firmada yabancı sermaye %60'ın üzerindedir. Krem deterjanlarda ise aynı durum sözkonusu değildir. Üretimin önemli sayılabilecek bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren çok küçük işletmelerce sağlanmaktadır. Likit deterjanlarda da markalı ve kaliteli deterjan üreticilerinin sayısı az olmasına rağmen, bu sahada üretimlerini sürdüren bir çok bölgesel firma mevcuttur. 4

8 TABLO: 1 TÜRKiYE'DE SABUNUN GENEL DURUMU Üretim Miktarı (Ton); Üretim (MilyonTL); işyeri Sayısı (Adet) Kaynak: DiE 1999 Sektör işyeri Sayısı Üretim Üretim Değeri miktarı Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam TABLO: 2 TÜRKiYE'DE DETERJANlN GENEL DURUMU Üretim Miktarı (Ton); Üretim (MilyonTL); işyeri Sayısı (Adet) 1999 Sektör işyeri Sayısı Üretim Üretim Değeri Kaynak: DiE miktarı Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam

9 Not: 1. Bilgiler kamu kesimine ait tüm imalat sanayi işyerleri ile, 1 O ve daha fazla kişi çalışan özel sektör imalat sanayi işyerlerinin katma değerinin yaklaşık % 80'nini oluşturan büyük ölçekli imalat sanayi işyerlerine aittir. 2. özel sektöre ait 3 den daha az işyerlerince üretilen madde varsa, bu maddenin üretim bilgisi gizlilik nedeni ile verilememiştir yılı bilgileri oniki aylıktır. Üretim ve satış değerlerinde KDV hariçtir Üretim Teknolojisi Ülkemizde sabun üretim yöntemi iki ana grupta incelenebilir; 1. Sergi Sabunu Üretimi: Bu üretim usulünde yağ karışımları, alttan ısıtmalı veya kapalı/açık buhar kullanılarak, bilinen alkaliler yardımı ile sabunlaştırılır. Elde edilen sabun hamuru sergi alanlarına döküldükten sonra işaretlenip, el veya basit kesme aparatlarıyla kesilir ve nihayet elle ambalaj yapılarak mamul hale getirilir. 2. Makina sabunu Üretimi: Makinalı sabun üretiminde iki tür pişirme vardır; Açik Kazan Usulü Pişirme: Pişirme kazanına alınan uygun yağ karışımı direkt ve endirekt buhar kullanılarak bilinen alkaliler yardımı ile sabunlaştırılır. imal edilecek sabun kalitesine göre gerekli katkılar eklenir ve belli periyotlarda tuzlu su ile yıkanarak sabun hamuru elde edilir. Gliserin ve tuz ihtiva eden kazan altı suları gliserin fabrikasına gönderilir. Kontinü Sabun/aşfirma Yöntemi: Yağların kontinü olarak sabunlaştırılması, sabun hamurunun yine kontinü olarak gliserinli sabun altı sularından ayrılarak yıkanması ve santrifüjlenmesidir. Sistem italyan Mazzoni firmasınca geliştirilmiş olup, özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde kullanılan modern bir teknolojidir. Türkiye'de deterjan üretiminde, teknoloji ve kalite açısından günümüzde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak hammadde ihtiyacının %20'si yurt içinden sağlanırken kalan %80 gibi önemli oranda dışa bağımlı bir görünüm sergilenmektedir. Deterjanın esas aktif maddesi "Sodyum Alkil Benzen Sülfonat"tır. Bu madde, Dodesil Benzen (DDB) ve Lineer Alkil Benzen (LAB) olmak üzere iki 6

10 şekilde üretilmektedir. Birinci şekilde üretilen ve petrokimyasal bir ürün olan DDB bir kaç yıl öncesine kadar detarjan aktif maddesi olarak kullanılmaktaydı. Ancak, 1990 yılında sektördeki başlıca tirlamalar tarafından alınan ortak bir kararla deterjan üretiminde aktif madde olarak %100 oranında LAB kullanımına geçilmesi uygun görülmüştür. DDB ve LAB arasındaki en önemli fark doğadaki biyolojik parçalanabilme özelliklerinden kaynaklanmaktadır. DDB içeren deterjanlarda fazla köpüklenme gerçekleştiğinden biyolojik parçalanma zorlaşmakta ve çevre sağlığını tehdit edici atık oluşmaktadır. LAB içeren deterjanlar ise suda daha kolay çözündüklerinden doğada daha çabuk parçalanabilmektedir. Deterjan üretiminde kullanılan aktif maddenin yanında girdi olarak değişik türde mineraller, dolgu maddeleri, su sertliğini giderici sodyum karbonat, leke sökücü ağırtıcılar, enzimler, dezenfektanlar ve partümler kullanılmaktadır. Ülkemizde deterjan üretim teknolojisi gelişmiş ülkelere göre çok önemli farklılıklar göstermemektedir. Belli başlı firmaların kapasiteleri modern yöntemlere göre her tip deterjan üretimini gerçekleştirebilecek niteliktedir. Üretim teknolojisi en zor olan toz deterjan üretimi büyük oranda püskürtme (atomizasyon) metodu ve kuletozu adı verilen modern bir üretim tekniğine dayanmaktadır. Toz dışındaki diğer deterjan türleri ise hazırlama kazanları ve dolum hattından oluşan basit karıştırma metodu ile üretilmektedir. TABLO: 3 SABUN VE DETERJAN ÜRETiMi (Miktar Ton, Değer Milyon TL) Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Sabun Deterjan Kaynak: DPT Miktar 2000 Değer Tüketim Gelişmiş toplumların günlük yaşamlarında en çok gereksinim duydukları maddelerin başında yıkayıcı ve temizleyiciler gelmekte olup, hatta bu maddelerin tüketim seviyesi ile toplumların gelişme seviyesi doğru orantılı kabul edilmektedir. 7

11 Türkiye'de özellikle deterjanda yoğun bir teknoloji birikimi olmasına rağmen yurtiçi talebin henüz istenilen düzeye ulaşmamış olması nedeniyle önemli oranda kullanılmayan bir potansiyel mevcuttur. 1980'li yıllardan itibaren izlenmeye başlanan dışa açılma politikalarının da etkisiyle temizlik ve yıkama işlerinde deterjan ve sabun kullanma alışkanlığında artış gözlenmiş; üretici firmaların ürün çeşitlerini artırmaları ve tanıtım kampanyaları da bu gelişmeyi desteklemiştir. Yurt içi talebin belirlenmesinde tüketici kategorileri büyük rol oynamaktadır. - Gelir düzeyi düşük olan kategorinin talebini belirleyen faktör öncelikle fiyattır. Kalite ve ambalajdan çok fiyattaki farklılıklar bu tür talebi etkilemektedir. Standartiara uygun deterjan ve sabun üretiminde ithal girdi oranlarının yüksek olması ürünlerin maliyetini, dolayısıyla da fiyatını artıran bir unsur olmaktadır. Bu tür ürünlerin fiyatının yüksek olması ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak belirlenmesi gelir düzeyi düşük olan tüketidierin talebini olumsuz yönde etkilemekte ve talebi standart dışı, ambalajsız olarak satılan dökme deterjan ile sergi sabun türlerine yöneltmektedir. Buna bağlı olarak, piyasada faaliyet gösteren belli başlı firmaların markalarının taklidi olan ve çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulan deterjanların da hızla türediği görülmektedir. - Gelir düzeyi yüksek olan kategorinin talebini belirleyen faktör ise öncelikle ürünün kalitesi ve ambalajıdır. Fiyatlarda oluşan değişmeler bu kategorinin talebini fazla etkilememektedir. Ayrıca, büyük alışveriş merkezlerinin de devreye girmesi çok çeşitli ürünlerin tüketicilere birarada sunulmasını sağlamakta; bu olguda tercihierin çeşitlenmesinde etkili olmaktadır. Yurtiçi talebin belirlenmesinde modern ve geleneksel yıkama ve temizleme alışkanlıkları da önemli rol oynamaktadır. Kırsal alanlarda sabuna daha çok benzeyen krem deterjaniara yönelik talep daha fazla olurken kentlerde toz ve sıvı deterjan talebi daha yüksek seviyede bulunmaktadır. Son yıllarda, otomatik çamaşır makinelerinin kullanımının hızla yayılmasıyla birlikte toz deterjan kullanımı da artış göstermiştir. Buna bağlı olarak, konsantre biçimde üretilen ve ambalajdan tasarruf sağlayan mikro türler ile renkli çamaşırlar için özel olarak hazırlanan kolormatik türler toz deterjanda ürün çeşitliliğini artırmıştır. Yurtiçi piyasada faaliyet gösteren başlıca firmaların özellikle deterjanda yabancı sermayeli olmaları dış piyasalarda ürün bazında meydana gelen gelişmelerin 8

12 hemen iç piyasaya da yansımasını sağlamakta; yeni ürünler yeni talepler yaratmakta ve tüketim alışkanlıkları da zamana göre değişmektedir. Bu sektörün üretmekte olduğu ürünler, günlük yaşamımızın zorunlu tüketim maddeleri sınıfına girmekte olup, hayatımızda önemli bir yeralmaktadır. TABL0:4 YILLAR itibariyle SABUN VE DETERJAN YURTiÇi TÜKETiMi (TON) Sabun Deterjan Kaynak: Türkiye Kimya Sanayi Derneği 3.4. Dış Ticaret Dünyanın en büyük sabun ve deterjan üretici, ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri AB Ülkeleridir. AB Ülkeleri dünya temizlik maddeleri ihracatının% 65'ini, ithalatının ise% 54'ünü oluşturmaktadır. Türkiye'nin ithalatının dünya toplamındaki payı %0.6, ihracatının payı ise% 2.3'dür -ihracat Son yıllarda Türkiye'ye komşu ülkelerde meydana gelen politik ve ekonomik değişimler, ülkemiz sabun sektörünü olumlu yönde etkilemiş, gelen talepleri karşılamak için sektörde bir çok kuruluş kapasite artırımına, yeni teknoloji kullanımına ve hatta yeni yatırımlara yönelmiştir. Ancak 1998 yılında dünyada ve özellikle önemli pazarlarımızdan olan Rusya'da yaşanan ekonomik kriz ihracatımızı aşağıya çekmiştir. Ayrıca önemli pazar olarak nitelendirebileceğimiz diğer bir ülke olan Libya'ya yönelik ihracatımızda bu ülke ile yaşanan siyasi problemler yüzünden giderek azalmıştır. (Bkz. Tablo:6) 9

13 Sabun ve deterjan başta Rusya ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere 100 e yakın ülkeye ihrac ediliyor. Son yıllarda AB Ülkeleri de ihracatın yapıldığı ülke grupları arasında yeralmaktadır. ihracatın önümüzdeki yıllarda özellikle Türk Cumhuriyetleri'ne artan bir şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir. Çünkü bu ülkelerde marka bağımlılığı henüz yerleşmediğinden pazara yapılan her türlü fiyat müdahalesi, çok kısa sürede talep miktarını etkilemektedir. Ülkemizde deterjan ihracatı sabuna göre daha az. Sabun üretiminin %66 sı ihraç ediliyor. Deterjanda ise bu oran %15 e düşüyor. TABLO:S TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ihracati (000 $) Sabunlar Deterjanlar Kaynak: igeme 10

14 TABL0:6 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ihracati (000 $) ÜLKELER Arnavutluk Pakistan is ra il Bulgaristan Türkmenistan Venezuela o KKTC i ran Moldova Mısır Polonya Romany_a Rusya Federasyonu Ukray_na Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Diğer Ülkeler Toplam Kaynak: igeme Türkiye'nin döneminde sabun ve deterjan ihracatı daha çok Doğu Bloku ülkelerine yapılmış olup; zaman içinde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın ağırlığı azalırken, Mısır'a yapılan ihracat artış göstermiştir. -ithalat Türkiye'nin sabun ithalatı, tuvalet sabunları dışında yok denecek kadar az miktarda olup, daha çok hammadde ithal edilmektedir. Sabun sektörünün en önemli girdileri donyağı, bitkisel yağlar, kostik soda, tuz, esans ve ambalaj malzemeleridir. Donyağı genellikle ABD'den, koko yağı ve palm türevleri Endonezya ve Malezya'dan, esanslar AT ve EFTA ülkelerinden, 11

15 kostik soda ise yurtiçi ve yurtdışı fiyatlara bağlı olarak AB Ülkelerinden ithal edilmektedir. Deterjan üretiminde aktif madde olarak kullanılan LAB'ın yanında girdi olarak, değişik türde mineraller, dolgu maddeleri, su sertliğini giderici sodyum karbonat, leke sökücü ağartıcılar, enzimler, beyaz rengi ve renkleri daha iyi gösteren kimyasal maddeler, dezenfenktanlar ve partümler kullanılmaktadır. Bunların tamamına yakını büyük firmalar tarafından AB Ülkelerinden ve ABD'den ithal edilmektedir. Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, italya, ingiltere, Yunanistan, ispanya gibi Avrupa Birliği Ülkeleridir. Avrupa Birliği dışında ithalat yaptığı ülkeler ise ABD, isveç, isviçre, Polonya ve Macaristan'dır. TABL0:7 TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ithalati (000 $) Sabunlar Deterjanlar Kaynak: igeme 12

16 TABL0:8 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ithalati (000 $) ÜLKELER Almanya Belç.- Lüks isviçre is ra il isveç ingiltere i talya Hollanda Fransa Rusya Fed ABD ispanya Diğ_er Ülkeler Toplam Kaynak: igeme Türkiye'nin dönemindeki sabun ve deterjan ithalatı, ağırlıklı olarak, Almanya, italya ve ingiltere 'den yapılmıştır yılında ithalatın % 80.5 'i bu ülkelerden yapıldığı görülmektedir yılında da ithalat ağırlıklı olarak bu ülkelerden yapılmıştır. Türkiye 'nin sabun ve deterjan ihracatının ithalatından daha yüksek olduğu görülmektedir Diğer Sektörler ile ilişkiler - Kimya Sanayii Sabun ve deterjan, Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan Yıllık Kalkınma Planlarında "kimya sanayi" içinde yeralan bir sektör olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple deterjan ve sabun sektörünün bir üst sektörü olan kimya sanayii ve ülkemizdeki gelişimi üzerinde durmakta yarar vardır. 13

17 Kimya sanayii tüm üretim sektörlerine hizmet veren ve çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan bir sanayii dalıdır. Bu niteliği dolayısıyla bu sektör, ülkelerin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden birisidir. mümkündür: Kimyasal ürünleri kullanım yerleri açısından üç ana bölüme ayırmak - Kimyasal Hammaddeler: Bunlar gerek kimya sanayinde gerekse diğer sanayilerde, ürünlerin ana girdisini oluşturan maddelerdir. Soda ve sınai yağlar bu gruba örnek olarak verilebilir. - Yardımcı Kimyasal Maddeler: Bu kimyasallar kullanıldıkları mamülün oluşmasına katkıda bulunan ve kalitesi üzerinde önemli etkisi olan maddelerdir. Tekstil, deri ve metal sanayii gibi pek çok sanayii dalı bu kimyasallardan faydalanmaktad ır. - Hazır Tüketim Maddeleri: Bu ürünler, ilaç ve kozmetikler gibi tüketicinin kullanımına hazır kimyasallardır. Türkiye'de kimya sanayiinin doğuşu ve gelişmesi oldukça yeni sayılır. Cumhuriyet öncesi dönemde, kimya sanayi gül yağı, sabun, palamut, barut gibi bazı maddelerin üretilmesinden ibaret iken 1950'1erden sonra hızla gelişmiştir. Sektörde, 1960'1arda 30 kadar ürün çeşidi üretilirken günümüzde 300'den fazla ürün grubu üretilmekte ve yaklaşık SOO'ün üstünde imalatçı şirket faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösteren firmaların 150'si büyük ölçekli, geriye kalanı ise orta ve küçük ölçekli firmalar olup, bu firmalarda 1997 sonu itibariyle 45 bin kişi istihdam edilmektedir. Türk kimya sanayii tüketime yönelik talebi rahatlıkla karşılayabilecek üretimi gerçekleştirebilmektedir. Özellikle yabancı şirketlerin yoğun faaliyet gösterdiği sabun, deterjan ve sentetik elyaf piyasasında yurtiçi talep %70 oranında yerli üretim ile karşılanmaktadır. Ancak buna rağmen kimya sanayimiz kullandığı hammadde girdisi ve teknoloji bakımından büyük ölçüde dışarıya bağımlıdır. Kimya sanayii ülkemiz imalat sanayii içinde önemli bir yer tutmakta olup, gerçekleştirdiği üretimin, toplam imalat sanayii üretimi içindeki payı yaklaşık %9'dur. 14

18 ilaçlar, sabun ve deterjanlar, soda krom kimyasalları, bor kimyasalları, boyalar, sodyum sülfat, yağ asitleri ve uçucu yağlar, kimya sanayii üretiminde önde gelen ürünlerdir. - Sabun ve Deterjan Sektörünün Kullandıkları Hammadde Açısından ilişkide Bulundukları Sektörler. Sabun sektörünün kullandığı en önemli girdiler donyağı, bitkisel yağlar, koastik soda, tuz ve ambalaj malzemeleridir. Bu nedenle sektörün, yağ sanayii, petrokimya sanayii ve ambalaj sanayii ile girdi ilişkisi vardır. Kullanılan bu hammaddeler içerisinde en önemli paya sahip olan ambalaj ürünleri sabun maliyetlerinin % 15-20'sinin teşkil etmektedir. Deterjan sektöründe ise LAB, değişik türde mineraller, su sertliğini giderici sodyum karbonat, leke sökücü ağartıcılar, enzimler, vb. kimyasal maddeler ile partümler kullanılmaktadır. ilişki halindedir. Bu sektörde yine petrokimya sanayii ve ambalaj Sanayii 4. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi KURULUŞLAR Türkiye'nin gelişmiş bir sabun sanayii bulunmaktadır. Sabun sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin neredeyse tamamı yerli sermaye olup, yabancı sermaye yok denecek kadar azdır. Firmalar iç talebi karşıladıkları gibi ihracat da yapmaktadırlar. Sektörde Evyap, Palmolive, Henkel, Lever, Hacı Şakir, ASC A.Ş., Dalan Kimya, Komili, Paksoy, Alemdar gibi önemli üreticiler bulunmaktadır. (Bkz, Ek) Diğer taraftan, 1960'1ı yıllarda deterjan üretimine başlanan ülkemizde, faaliyet gösteren belli başlı firmaların yabancı sermaye ağırlıklı olduğu görülmektedir. ilk yıllar 1 O kadar üretici firmanın yeraldığı piyasada, günümüzde 5 büyük yabancı sermayeli kuruluşun yanısıra (Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever, Procter&Gamble ve Benckiser) 1 OO'ün üzerinde yerli firma bulunmaktadır. (Bkz, Ek) Deterjan pazarının önemli bir kısmı sözkonusu 5 büyük firma tarafından paylaşılmakta olup, talebin yavaş bir gelişme göstermesi, rekabetin yoğun yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye'deki nüfus artışının kendi ürünlerine olan 15

19 talebi de artıracağı varsayımı ile kurulmuş olan firmaların talep projeksiyonunun gerçekleşmemesi nedeniyle tam kapasite ile çalışamamaktadır. 5. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi MEVZUAT TS 54 Sabun Standardı ile TS 518 Sentetik Deterjan Ürünleri Standartları zorunlu standartlar olup, üreticilerin bu standartlar çerçevesinde üretim koşullarını sağladıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden izin almaları gerekmektedir Dış Ticaret Mevzuatı Mevzuat açısından temizlik maddeleri sanayii ürünlerinin ihracatında ve ithalatında hiçbir kısıtlama yoktur 'dan itibaren AB ile Gümrük Birliği'ne girmiş olduğumuzdan, AB ile ithalat ve ihracat Gümrük Vergisinden muaftır. AB dışı ülkelerden yapılan ithalatta ise ortak Gümrük Tarifesi çervesinde AB'nin uyguladığı Gümrük Vergisi oranları uygulanmaktadır. (AB, sabun ithalatında tüm ülkelere Gümrük Vergisi muafiyeti tanırken, deterjanda sadece EFTA Ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelere Gümrük Vergisi muafiyeti tanımakta, bunun dışında kalan ülkelere ise% 4 Gümrük Vergisi uygulamaktadır.) 5.2. Devlet Yardımları Sabun ve deterjan sanayii ülkemizde ihracata yönelik teşvik yaralanabilmektedir. Bunlar; araçlarından -Teşvik belgeli ihracat teşvikleri, - ihracata yönelik devlet yardımları, - Eximbank tarafından uygulanan kredi programları, - ihracatta KDV istinasıdır yılında sabun-deterjan sektöründe toplam yatırım tutarı 30 trilyon 627 milyar, 1999 yılında 7 trilyon 293 milyar, 2000 yılında ise 13 trilyon 149 milyar olarak yatırım projesi teşvik kapsamına alınmıştır. (teşvik ile ilgili rakamlar, 26 Şubat 2001 Dünya Gazetesi Temizlik Ürünleri Eki'nden alınmıştır.) 16

20 6. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi SORUNLAR Sektörün en önemli sorunları şunlardır; 1- Taklit Ürünler 2- Açık deterjan satışları 3- Hammadde açısından dışa bağımlılık Taklit Ürünler: Tüketicinin beğinisini kazanmış olan ürünlerin, dış ambalajının hemen hemen aynısı hazırlanarak üretim formüllerine uyulmadan sağlık, hijyen ve çevre standardına aykırı ürünlerle doldurulup, yasadışı olarak satılmasıdır. Sözkonusu ürünler bir yandan sektörü haksız rekabet ile karşı karşıya bırakmakta, tüketicileri de maddi yönden zarara uğratmakta ve diğer yandan daha önemlisi, insan ve çevre sağlığı açısından da tehlike yaratmaktadır. Açtk Deterjan Sattş/art: TS 518 Sentetik Detarjan Ürünleri Standardına göre açık deterjan satışı yasaktır. Ancak ülkemizde bu şartlara uyulmamakta, sağlık, hijyen ve çevre kurallarına uymayan, açık deterjan satışlarına devam edilmektedir. Üreticisi ve standartları belli olmayan bu ürünler hem insan ve çevre sağlığı bakımından sakıncalar yaratmakta hemde, taklit ürünler yapılmasını da özendirerek haksız rekabete neden olmaktadır. Hammadde Açtsmdan Dtşa Bağtmltltk: Hammadde açısından dışa bağımlılık ve yüksek maliyetler sektörün dış pazarlardaki rekabet gucunu zayıflatarak atıl kapasitenin tam olarak değerlendirilmesini engellemektedir. Özellikle 1991 yılından itibaren döviz kurlarının hızla yükselmesi de maliyetleri artıran etken olmuştur. 17

21 7. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN DEVLETTEN BEKLENTiLERi -Sabun ve deterjandauygulanan %15 KDV oranının %8'e düşürülmesi, - Sabun ve deterjan ürünlerine devlet tarafından sağlanan teşvikleri kapsamının genişletilmesi, Halkın temizlik malzemeleri ve tüketimi hakkında eğitilmesini sağlamak amacıyla TRT tarafından eğitici programların hazırlanması, -TS 54 Sabun ve TS 518 Sentetik Deterjan Ürünleri Standartları ile ilgili olarak sektörlerinin talep ettiği değişikliklerin yapılması ve TSE tarafından yapılan kalite kontrollerinin bütün üretici firmalara uygulanmasının sağlanması, -Türk Cumhuriyetleri'nde devletin desteği ile pazar payının artırılması, -Kara ve deniz yoluyla yapılan ihracatlarda navlun indiriminin tatbik edilmesi, 8.SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN GENEL DEGERLENDiRiLMESi - Sabun Sektörü Sektörde, son yıllarda kurulmuş olan tesisler, AT ve EFTA ülkelerinde mevcut teknolojilerle eş değerdedir. Basit usulde sergi sabunculuğu yapan tesisler giderek azalmakta ya da varlıklarını devam ettirmek için makinalı sabunculuğa dönmektedirler. Her ne kadar sabunculuğumuz böyle bir gelişme göstermiş ise de mevcut kapasitesinin yeterince kullanılabilindiğini söylemek mümkün değildir. Bunun başlıca nedeni sektörün uzun vadeli, belirgin ve tüm kuruluşların mutabakat halinde olduğu bir politikasının olmamasıdır. Sektörde en önemli ithal hammadde olan donyağında kaliteli ve dünya fiyatlarında üretim yapacak tesisiere ihtiyaç vardır. Bu tür yatırımlar hem doğal 18

22 Sektörde en önemli ithal hammadde olan donyağında kaliteli ve dünya fiyatlarında üretim yapacak tesisiere ihtiyaç vardır. Bu tür yatırımlar hem doğal kaynakların değerlendirilmesi hemde sektöre uygun hammadde temini açısından oldukça önemlidir. Sabun, tabii hammaddelerden elde edilen doğal bir temizlik maddesidir. Bu nedenle kendi üretiminde kullanılan presesierin doğaya zarar vermemesini teminen aşağıda yeralan tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir. 1- Sabunlaştırma projesi sonunda arta kalan sabun altı suları modern sabun tesislerinde gliserin elde etmek için hammadde olarak kullanılmakta ve sonuçta ürün olarak teknik ve/veya farmasötik gliserin, atık olarak ise katı metal sabunlarının elde edilmesiyle çevre kirliliği sözkonusu olmamaktadır. Bu nedenle gliserin tesisi olmayan fabrikaların bu tesisleri kurmaları yada sabunaltı sularını gliserin tesisi olan fabrikalara vermelerini teminen sektördeki firmaların bilinçlendirilmesi, 2- Atık su arıtma tesislerinin kurulması ve böylece hammaddelerin yıkanması, ağartılması ve depolanması sırasında oluşan suların arıtma yöntemi ile yağından arındırılmasının sağlanması, 3- Enerji elde etmek için kullanılan buhar kazanlarında tam yanmayı sağlayıcı sistemlerin kullanı lması, -Deterjan Sektörünün Genel Değerlendirmesi: Dünyada son yıllarda oldukça önem kazanan çevre faktörü özellikle deterjan sanayiini, çevre kirliliğine karşı duyarlı ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri tüketici talebini karşılıyacak tipte ambalajlarla satmaya yöneltmektedir. Çevre konusundaki bilinçlenme ve değişen tüketici ihtiyaçları sonucunda deterjanın performansını artırıcı daha fonksiyonel hammaddelerin geliştirilmesi yolunda bir takım çalışmalara başlanmıştır. Çevre sağlığını tehdit etmeyen ve ambalajdan tasarruf edebilen konsantre detarjanlar ve diğer temizlik maddeleri deterjan piyasasında daha çok talep edilmektedir. Ülkemizde detarjan üretimi, gerek yurtiçi tüketimin yetersizliği ve gerekse ihracattaki istikrarsızlığa bağlı olarak yavaş bir gelişme seyri göstermektedir. 19

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ 1 TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ PLASTİK HAMMADDE: Plastik Hammadde Üretimi: Barbaros Demirci Genel Müdür Neslihan Ergün Teknik Uzman 2010 yılının 9 ayında,

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI Bosna-Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı. Savaş öncesinde ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2017 1 Ar-Ge Şubesi I çindekiler 1. ŞUBAT AYI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ.3 1.1. Şubat 2017 Uludag Tekstil

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU Gözde SEVİLMİŞ Plastikler; telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatımızın her alanında gittikçe artan

Detaylı

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler KİMYA SEKTÖRÜ : Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar, inorganik

Detaylı

ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI

ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ 2015 yılı Şubat ayı sektörel

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ 2015 yılı Mayıs ayı sektörel

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİ. HS No: ( , 28-39, , )

KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİ. HS No: ( , 28-39, , ) KİMYA SEKTÖRÜ HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Mart Üç Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Mart döneminde geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ (SITC No: 751; 752; 759; 761; 762; 763; 764; 771; 772; 773; 774;

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 ARALIK 2013 - YIL:1 SAYI:1 / ISSN :2148-1962.

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TÜRKİYE VE DÜNYADA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 8 MART 2010 TUZLA İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI KİMYA SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI KİMYA SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI KİMYA SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Deterjan ve Temizlik Maddeleri Sanayii Çalışma Grubu Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1. GİRİŞ...... 7 2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR......

Detaylı

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde ticari anlamda çiçek üretiminin başlangıcını

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ Temizlik ürünleri sanayii, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 55. bölümde, Armonize Sisteme göre ise 34. fasılda tanımlanmaktadır. Buna göre; sektör kapsamında;

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ Hazırlayan Faruk BİLGİ 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde plastik işleme

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mustafa TACİR İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı