Istanbul Ticaret Odas1. Sabun&Deterjan Sektör Araşt1rmas1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret Odas1. Sabun&Deterjan Sektör Araşt1rmas1"

Transkript

1 Istanbul Ticaret Odas1 Sabun&Deterjan Sektör Araşt1rmas1 Hazırlayan Nesli MERDAL Eylül 2001

2 içindekiler 1. ÜRÜN TANIMLARI VE KAPSAMI 1.1. Sabun Deterjan SEKTÖRÜN GELiŞiMi Sabun Sanayii Deterjan Sanayii SABUN VE DETERJAN SANAYiiNDE GÜNCEL DURUM Kapasite Üretim Teknolojisi Tüketim Dış Ticaret Diğer Sektörler ile ilişkiler SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi KURULUŞLAR SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi MEVZUAT Dış Ticaret Mevzuatı Devlet Yardımları SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi SORUNLAR SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN DEVLETTEN BEKLENTiLERi SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN GENEL DEGERLENDiRiLMESi SEKTÖRDEKi FiRMALAR EK: SEKTÖRDEKi FiRMALAR HANGi MARKA ADI ALTINDA ÜRETiM YAPMAKTADlRLAR

3 TABLOLAR TABLO: 1 TÜRKiYE'DE SABUNUN GENEL DURUMU... 5 TABLO: 2 TÜRKiYE'DE DETERJANlN GENEL DURUMU... 5 TABLO: 3 SABUN VE DETERJAN ÜRETiMi TABL0:4 YILLAR itibariyle SABUN VE DETERJAN YURTiÇi TÜKETiMi... 9 TABL0:5 TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ihracati TABL0:6 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ihracati TABL0:7 TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ithalati TABL0:8 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ithalati ii

4 1. ÜRÜN TANIMLARI VE KAPSAMI 1.1. Sabun Sabunlar katı yada sıvı veya bitkisel yağlardan elde edilen yağ asitlerinin, bir alkali madde (NaOH, KOH vb.) ile işlenmesi yani sabunlaştırılması sonucu elde edilirler. Genel anlamda sabun, gerek canlıların gerekse eşyaların temizlenmesinde kullanılan, ancak özellikle tekstil sanayii kollarında da kullanım yeri bulan ilk ve en eski temizlik maddesidir. Sabunlar; arab sabunu, tıbbi ve dezenfektan sabunlar, tuvalet sabunları ve diğer sabunlar olarak da türlere ayrılmaktadırlar. ISIC'e (International Standart lndustrial Classifıcation - Uluslararası Standart Sanayi sınıflandırması) ve 1 Ocak 1989'dan itibaren dış ticaret sınıflandırılmasında kullanılan "Armonize Sistem Nomenklatürü" ne göre sabuna ait istatistik pozisyonları aşağıda yeralmaktadır. ISIC Sistem No Arınonize Sistem No SABUNLAR Krem Sabun Kalıp Toz Diğer Sabun Sabun Sabun Tanım Sabun, çabuk kalıpianmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahsallar (sabun içersin içermesin); sabun ve deterjan emdirilmiş kağıt, vatka ve dokunmamış mensucat 1

5 1.2. Deterjan Sabun dışında, yine temizleyici özelliği olan ve sentetik olarak elde edilen maddelere deterjan adı verilmektedir. Deterjanların yüzeyaktif özelliği olup, dolayısıyle temizleme işlemi yapabilen ve içinde ayrıca yıkamaya yardımcı diğer kimyasal maddeler de bulunan ürünlerdir. Deterjanlar iki grupta toplanabilir. Bunlar; ev tipi ve sanayi tipi deterjanlardır. Ev tipi deterjanlar, çamaşır yıkama maddeleri, bulaşık yıkama maddeleri, ovma maddeleri ve çeşitli amaçlar için kullanılan temizlik yada pariatma maddelerini kapsar. Sanayii tipi deterjanlar ise hastane, otel, yurt çamaşırhaneleri gibi büyük kuruluşlarda kullanılmak üzere hazırlanan ürünleri kapsar. ISIC'e ve Armonize Sisteme göre deterjana ait istatistik pozisyonları ise aşağıdaki gibidir. ısıc Sistem No Armonize Sistem no DETERJANLAR Toz Deterjan Krem Deterjan Sıvı Deterjan Özel Maksatlı Deterjan Tanım Yüzeyaktif organik Maddeler (sabunlar toz hariç) yüzeyaktif müstahzarlar yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içermeyen) 2

6 2. SEKTÖRÜN GELiŞiMi 2.1. Sabun Sanayii Saf sabun ilk kez Akdeniz kıyılarında yaklaşık yıl önce yapılmış olup, Romalılar ve Mısırlılar temizlik amacıyla amanyum karbonatı kullanmışlardır. Bu dönemlerde bazı hayvansal yağlar ve zeytinyağı sabun üretiminde kullanılmış, yağın alkali karbonatlarla nötralize edilerek sabunlaşması sağlanmıştır. Sodyum karbonat kullanılarak sert, potasyum karbonat kullanılarak yumuşak sabun elde edilmiştir. 18. yüzyılın sonunda, sabun hammaddelerinin daha modern metodlar ile elde edilmesi ve tüketici bilincinin gelişmesi sabun üretiminin artmasına ve üretim metodlarının gelişmesine sebep olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak 1884 yılında W.H. Lever tarafından ilk defa ambalajlı sabunun piyasaya sunulmasıyla modern sabun sanayinin temeli atılmıştır. Bu tarihten sonra devamlı gelişen ve teknolojik bakımdan kendini yenileyen sabun sanayii, bu gün milyonlarca ton üretimiyle temizlik malzemeleri sektöründeki önemli yerini devam ettirmektedir. Türkiye'de 20.yüzyılın ortalarına kadar sabun üretimi basit usulde sergi sabunculuğu olarak devam etmiş olup bugün de hala özellikle küçük yerleşim birimlerinde bu tür üretim yaygındır. Yüzyılın ortalarından itibaren ise makina sabunculuğu başlamış ve yapılan yatırımlarla üretimin büyük bir kısmı bu tür imalata dönmüştür. Gerek kapasite ve gerekse kalite olarak önemi tartışılmaz olan makina sabunculuğunun giderek sergi sabunculuğunun yerini alması beklenmektedir Deterjan Sanayii ilk deterjan üretimi 1917 yılında gerçekleşmiştir. BASF'da görevli Alman kimyacısı F.Günter naftalini alkilleştirerek elde ettiği maddeyi sülfonlamış ve ilk deterjan aktif maddesini elde etmiştir. Bundan sonraki yıllarda özellikle Alman kimyacıların araştırmaları devam etmiş ve 1932 yılında Henkel'in "Fewa" ve Procter & Gamble'ın "Dreft" markaları piyasaya çıkan yağ alkolü sulfatı bazlı ilk deterjanlar olmuştur. Türkiye'de ise deterjanın endüstriyel şekilde üretimi 1960'1ı yılların ortalarına rastlar. ilk sıvı bulaşık deterjan üretimi yine bu dönemde bir benzin istasyonunda gerçekleştirilmiştir. 3

7 1970 yılında Puro/Fay, istanbul'da Mecideyeköy'de bir deterjan kulesi kurarak toz deterjan üretimine başlamıştır. Bu üretimi Kimya Teknik ve Mintax fabrikaları izlemiştir. Bu dönemde toplam deterjan üretimi 5000 ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. 3. SABUN VE DETERJAN SANA Yi inde GÜNCEL DURUM 3.1. Kapasite Sabun ve deterjan maddeleri Türkiye talebinin çok üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. Mevcut kurulu tesislerin kapasitelerinin büyük olması, fakat yurtiçi talebin ve ihracatın yetersiz kalması sebebi ile sektördeki firmalar düşük kapasite ile çalışmak zorunda kalmaktadır. Mevcut kapasite kullanım oranlarını artırmak için dünya pazarlarındaki gelişmeleri yakından izlemek ve ihracata yönelmek gerekmektedir. Son yıllarda ambalajlama ve verimliliği artırıcı yatırımların dışında kapasite artırıcı yatırımlar yapılmamaktadır. Sabun sektörünün yıllık ortalama kapasitesi 235 bin ton/yıl olup, sektörde 11 O firma faaliyet göstermektedir. Sektörün toplam kurulu kapasitenin yaklaşık % 72'sini on büyük firma gerçekleştirmektedir. Geriye kalan üretim ise çok sayıda küçük firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Deterjan sektörünün yıllık ortalama kapasitesi 785 bin ton/yıl olup, bunun %66'sını toz deterjanlar, %15'ini likit deterjanlar, %13'ünü krem deterjanlar ve %6'sını ovma maddeleri oluşturmaktadır. Deterjan sektöründe yaklaşık 100 firma üretim yapmaktadır. Ancak toz deterjan üretiminin %90'ını 5 büyük firma gerçekleştirmektedir. Üretimin %90'ını oluşturan beş büyük firmada yabancı sermaye %60'ın üzerindedir. Krem deterjanlarda ise aynı durum sözkonusu değildir. Üretimin önemli sayılabilecek bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren çok küçük işletmelerce sağlanmaktadır. Likit deterjanlarda da markalı ve kaliteli deterjan üreticilerinin sayısı az olmasına rağmen, bu sahada üretimlerini sürdüren bir çok bölgesel firma mevcuttur. 4

8 TABLO: 1 TÜRKiYE'DE SABUNUN GENEL DURUMU Üretim Miktarı (Ton); Üretim (MilyonTL); işyeri Sayısı (Adet) Kaynak: DiE 1999 Sektör işyeri Sayısı Üretim Üretim Değeri miktarı Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam TABLO: 2 TÜRKiYE'DE DETERJANlN GENEL DURUMU Üretim Miktarı (Ton); Üretim (MilyonTL); işyeri Sayısı (Adet) 1999 Sektör işyeri Sayısı Üretim Üretim Değeri Kaynak: DiE miktarı Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam

9 Not: 1. Bilgiler kamu kesimine ait tüm imalat sanayi işyerleri ile, 1 O ve daha fazla kişi çalışan özel sektör imalat sanayi işyerlerinin katma değerinin yaklaşık % 80'nini oluşturan büyük ölçekli imalat sanayi işyerlerine aittir. 2. özel sektöre ait 3 den daha az işyerlerince üretilen madde varsa, bu maddenin üretim bilgisi gizlilik nedeni ile verilememiştir yılı bilgileri oniki aylıktır. Üretim ve satış değerlerinde KDV hariçtir Üretim Teknolojisi Ülkemizde sabun üretim yöntemi iki ana grupta incelenebilir; 1. Sergi Sabunu Üretimi: Bu üretim usulünde yağ karışımları, alttan ısıtmalı veya kapalı/açık buhar kullanılarak, bilinen alkaliler yardımı ile sabunlaştırılır. Elde edilen sabun hamuru sergi alanlarına döküldükten sonra işaretlenip, el veya basit kesme aparatlarıyla kesilir ve nihayet elle ambalaj yapılarak mamul hale getirilir. 2. Makina sabunu Üretimi: Makinalı sabun üretiminde iki tür pişirme vardır; Açik Kazan Usulü Pişirme: Pişirme kazanına alınan uygun yağ karışımı direkt ve endirekt buhar kullanılarak bilinen alkaliler yardımı ile sabunlaştırılır. imal edilecek sabun kalitesine göre gerekli katkılar eklenir ve belli periyotlarda tuzlu su ile yıkanarak sabun hamuru elde edilir. Gliserin ve tuz ihtiva eden kazan altı suları gliserin fabrikasına gönderilir. Kontinü Sabun/aşfirma Yöntemi: Yağların kontinü olarak sabunlaştırılması, sabun hamurunun yine kontinü olarak gliserinli sabun altı sularından ayrılarak yıkanması ve santrifüjlenmesidir. Sistem italyan Mazzoni firmasınca geliştirilmiş olup, özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde kullanılan modern bir teknolojidir. Türkiye'de deterjan üretiminde, teknoloji ve kalite açısından günümüzde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak hammadde ihtiyacının %20'si yurt içinden sağlanırken kalan %80 gibi önemli oranda dışa bağımlı bir görünüm sergilenmektedir. Deterjanın esas aktif maddesi "Sodyum Alkil Benzen Sülfonat"tır. Bu madde, Dodesil Benzen (DDB) ve Lineer Alkil Benzen (LAB) olmak üzere iki 6

10 şekilde üretilmektedir. Birinci şekilde üretilen ve petrokimyasal bir ürün olan DDB bir kaç yıl öncesine kadar detarjan aktif maddesi olarak kullanılmaktaydı. Ancak, 1990 yılında sektördeki başlıca tirlamalar tarafından alınan ortak bir kararla deterjan üretiminde aktif madde olarak %100 oranında LAB kullanımına geçilmesi uygun görülmüştür. DDB ve LAB arasındaki en önemli fark doğadaki biyolojik parçalanabilme özelliklerinden kaynaklanmaktadır. DDB içeren deterjanlarda fazla köpüklenme gerçekleştiğinden biyolojik parçalanma zorlaşmakta ve çevre sağlığını tehdit edici atık oluşmaktadır. LAB içeren deterjanlar ise suda daha kolay çözündüklerinden doğada daha çabuk parçalanabilmektedir. Deterjan üretiminde kullanılan aktif maddenin yanında girdi olarak değişik türde mineraller, dolgu maddeleri, su sertliğini giderici sodyum karbonat, leke sökücü ağırtıcılar, enzimler, dezenfektanlar ve partümler kullanılmaktadır. Ülkemizde deterjan üretim teknolojisi gelişmiş ülkelere göre çok önemli farklılıklar göstermemektedir. Belli başlı firmaların kapasiteleri modern yöntemlere göre her tip deterjan üretimini gerçekleştirebilecek niteliktedir. Üretim teknolojisi en zor olan toz deterjan üretimi büyük oranda püskürtme (atomizasyon) metodu ve kuletozu adı verilen modern bir üretim tekniğine dayanmaktadır. Toz dışındaki diğer deterjan türleri ise hazırlama kazanları ve dolum hattından oluşan basit karıştırma metodu ile üretilmektedir. TABLO: 3 SABUN VE DETERJAN ÜRETiMi (Miktar Ton, Değer Milyon TL) Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Sabun Deterjan Kaynak: DPT Miktar 2000 Değer Tüketim Gelişmiş toplumların günlük yaşamlarında en çok gereksinim duydukları maddelerin başında yıkayıcı ve temizleyiciler gelmekte olup, hatta bu maddelerin tüketim seviyesi ile toplumların gelişme seviyesi doğru orantılı kabul edilmektedir. 7

11 Türkiye'de özellikle deterjanda yoğun bir teknoloji birikimi olmasına rağmen yurtiçi talebin henüz istenilen düzeye ulaşmamış olması nedeniyle önemli oranda kullanılmayan bir potansiyel mevcuttur. 1980'li yıllardan itibaren izlenmeye başlanan dışa açılma politikalarının da etkisiyle temizlik ve yıkama işlerinde deterjan ve sabun kullanma alışkanlığında artış gözlenmiş; üretici firmaların ürün çeşitlerini artırmaları ve tanıtım kampanyaları da bu gelişmeyi desteklemiştir. Yurt içi talebin belirlenmesinde tüketici kategorileri büyük rol oynamaktadır. - Gelir düzeyi düşük olan kategorinin talebini belirleyen faktör öncelikle fiyattır. Kalite ve ambalajdan çok fiyattaki farklılıklar bu tür talebi etkilemektedir. Standartiara uygun deterjan ve sabun üretiminde ithal girdi oranlarının yüksek olması ürünlerin maliyetini, dolayısıyla da fiyatını artıran bir unsur olmaktadır. Bu tür ürünlerin fiyatının yüksek olması ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak belirlenmesi gelir düzeyi düşük olan tüketidierin talebini olumsuz yönde etkilemekte ve talebi standart dışı, ambalajsız olarak satılan dökme deterjan ile sergi sabun türlerine yöneltmektedir. Buna bağlı olarak, piyasada faaliyet gösteren belli başlı firmaların markalarının taklidi olan ve çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulan deterjanların da hızla türediği görülmektedir. - Gelir düzeyi yüksek olan kategorinin talebini belirleyen faktör ise öncelikle ürünün kalitesi ve ambalajıdır. Fiyatlarda oluşan değişmeler bu kategorinin talebini fazla etkilememektedir. Ayrıca, büyük alışveriş merkezlerinin de devreye girmesi çok çeşitli ürünlerin tüketicilere birarada sunulmasını sağlamakta; bu olguda tercihierin çeşitlenmesinde etkili olmaktadır. Yurtiçi talebin belirlenmesinde modern ve geleneksel yıkama ve temizleme alışkanlıkları da önemli rol oynamaktadır. Kırsal alanlarda sabuna daha çok benzeyen krem deterjaniara yönelik talep daha fazla olurken kentlerde toz ve sıvı deterjan talebi daha yüksek seviyede bulunmaktadır. Son yıllarda, otomatik çamaşır makinelerinin kullanımının hızla yayılmasıyla birlikte toz deterjan kullanımı da artış göstermiştir. Buna bağlı olarak, konsantre biçimde üretilen ve ambalajdan tasarruf sağlayan mikro türler ile renkli çamaşırlar için özel olarak hazırlanan kolormatik türler toz deterjanda ürün çeşitliliğini artırmıştır. Yurtiçi piyasada faaliyet gösteren başlıca firmaların özellikle deterjanda yabancı sermayeli olmaları dış piyasalarda ürün bazında meydana gelen gelişmelerin 8

12 hemen iç piyasaya da yansımasını sağlamakta; yeni ürünler yeni talepler yaratmakta ve tüketim alışkanlıkları da zamana göre değişmektedir. Bu sektörün üretmekte olduğu ürünler, günlük yaşamımızın zorunlu tüketim maddeleri sınıfına girmekte olup, hayatımızda önemli bir yeralmaktadır. TABL0:4 YILLAR itibariyle SABUN VE DETERJAN YURTiÇi TÜKETiMi (TON) Sabun Deterjan Kaynak: Türkiye Kimya Sanayi Derneği 3.4. Dış Ticaret Dünyanın en büyük sabun ve deterjan üretici, ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri AB Ülkeleridir. AB Ülkeleri dünya temizlik maddeleri ihracatının% 65'ini, ithalatının ise% 54'ünü oluşturmaktadır. Türkiye'nin ithalatının dünya toplamındaki payı %0.6, ihracatının payı ise% 2.3'dür -ihracat Son yıllarda Türkiye'ye komşu ülkelerde meydana gelen politik ve ekonomik değişimler, ülkemiz sabun sektörünü olumlu yönde etkilemiş, gelen talepleri karşılamak için sektörde bir çok kuruluş kapasite artırımına, yeni teknoloji kullanımına ve hatta yeni yatırımlara yönelmiştir. Ancak 1998 yılında dünyada ve özellikle önemli pazarlarımızdan olan Rusya'da yaşanan ekonomik kriz ihracatımızı aşağıya çekmiştir. Ayrıca önemli pazar olarak nitelendirebileceğimiz diğer bir ülke olan Libya'ya yönelik ihracatımızda bu ülke ile yaşanan siyasi problemler yüzünden giderek azalmıştır. (Bkz. Tablo:6) 9

13 Sabun ve deterjan başta Rusya ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere 100 e yakın ülkeye ihrac ediliyor. Son yıllarda AB Ülkeleri de ihracatın yapıldığı ülke grupları arasında yeralmaktadır. ihracatın önümüzdeki yıllarda özellikle Türk Cumhuriyetleri'ne artan bir şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir. Çünkü bu ülkelerde marka bağımlılığı henüz yerleşmediğinden pazara yapılan her türlü fiyat müdahalesi, çok kısa sürede talep miktarını etkilemektedir. Ülkemizde deterjan ihracatı sabuna göre daha az. Sabun üretiminin %66 sı ihraç ediliyor. Deterjanda ise bu oran %15 e düşüyor. TABLO:S TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ihracati (000 $) Sabunlar Deterjanlar Kaynak: igeme 10

14 TABL0:6 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ihracati (000 $) ÜLKELER Arnavutluk Pakistan is ra il Bulgaristan Türkmenistan Venezuela o KKTC i ran Moldova Mısır Polonya Romany_a Rusya Federasyonu Ukray_na Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Diğer Ülkeler Toplam Kaynak: igeme Türkiye'nin döneminde sabun ve deterjan ihracatı daha çok Doğu Bloku ülkelerine yapılmış olup; zaman içinde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın ağırlığı azalırken, Mısır'a yapılan ihracat artış göstermiştir. -ithalat Türkiye'nin sabun ithalatı, tuvalet sabunları dışında yok denecek kadar az miktarda olup, daha çok hammadde ithal edilmektedir. Sabun sektörünün en önemli girdileri donyağı, bitkisel yağlar, kostik soda, tuz, esans ve ambalaj malzemeleridir. Donyağı genellikle ABD'den, koko yağı ve palm türevleri Endonezya ve Malezya'dan, esanslar AT ve EFTA ülkelerinden, 11

15 kostik soda ise yurtiçi ve yurtdışı fiyatlara bağlı olarak AB Ülkelerinden ithal edilmektedir. Deterjan üretiminde aktif madde olarak kullanılan LAB'ın yanında girdi olarak, değişik türde mineraller, dolgu maddeleri, su sertliğini giderici sodyum karbonat, leke sökücü ağartıcılar, enzimler, beyaz rengi ve renkleri daha iyi gösteren kimyasal maddeler, dezenfenktanlar ve partümler kullanılmaktadır. Bunların tamamına yakını büyük firmalar tarafından AB Ülkelerinden ve ABD'den ithal edilmektedir. Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, italya, ingiltere, Yunanistan, ispanya gibi Avrupa Birliği Ülkeleridir. Avrupa Birliği dışında ithalat yaptığı ülkeler ise ABD, isveç, isviçre, Polonya ve Macaristan'dır. TABL0:7 TÜRKiYE'NiN SABUN VE DETERJAN ithalati (000 $) Sabunlar Deterjanlar Kaynak: igeme 12

16 TABL0:8 TÜRKiYE'NiN ÜLKELER itibariyle SABUN VE DETERJAN ithalati (000 $) ÜLKELER Almanya Belç.- Lüks isviçre is ra il isveç ingiltere i talya Hollanda Fransa Rusya Fed ABD ispanya Diğ_er Ülkeler Toplam Kaynak: igeme Türkiye'nin dönemindeki sabun ve deterjan ithalatı, ağırlıklı olarak, Almanya, italya ve ingiltere 'den yapılmıştır yılında ithalatın % 80.5 'i bu ülkelerden yapıldığı görülmektedir yılında da ithalat ağırlıklı olarak bu ülkelerden yapılmıştır. Türkiye 'nin sabun ve deterjan ihracatının ithalatından daha yüksek olduğu görülmektedir Diğer Sektörler ile ilişkiler - Kimya Sanayii Sabun ve deterjan, Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan Yıllık Kalkınma Planlarında "kimya sanayi" içinde yeralan bir sektör olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple deterjan ve sabun sektörünün bir üst sektörü olan kimya sanayii ve ülkemizdeki gelişimi üzerinde durmakta yarar vardır. 13

17 Kimya sanayii tüm üretim sektörlerine hizmet veren ve çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan bir sanayii dalıdır. Bu niteliği dolayısıyla bu sektör, ülkelerin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden birisidir. mümkündür: Kimyasal ürünleri kullanım yerleri açısından üç ana bölüme ayırmak - Kimyasal Hammaddeler: Bunlar gerek kimya sanayinde gerekse diğer sanayilerde, ürünlerin ana girdisini oluşturan maddelerdir. Soda ve sınai yağlar bu gruba örnek olarak verilebilir. - Yardımcı Kimyasal Maddeler: Bu kimyasallar kullanıldıkları mamülün oluşmasına katkıda bulunan ve kalitesi üzerinde önemli etkisi olan maddelerdir. Tekstil, deri ve metal sanayii gibi pek çok sanayii dalı bu kimyasallardan faydalanmaktad ır. - Hazır Tüketim Maddeleri: Bu ürünler, ilaç ve kozmetikler gibi tüketicinin kullanımına hazır kimyasallardır. Türkiye'de kimya sanayiinin doğuşu ve gelişmesi oldukça yeni sayılır. Cumhuriyet öncesi dönemde, kimya sanayi gül yağı, sabun, palamut, barut gibi bazı maddelerin üretilmesinden ibaret iken 1950'1erden sonra hızla gelişmiştir. Sektörde, 1960'1arda 30 kadar ürün çeşidi üretilirken günümüzde 300'den fazla ürün grubu üretilmekte ve yaklaşık SOO'ün üstünde imalatçı şirket faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösteren firmaların 150'si büyük ölçekli, geriye kalanı ise orta ve küçük ölçekli firmalar olup, bu firmalarda 1997 sonu itibariyle 45 bin kişi istihdam edilmektedir. Türk kimya sanayii tüketime yönelik talebi rahatlıkla karşılayabilecek üretimi gerçekleştirebilmektedir. Özellikle yabancı şirketlerin yoğun faaliyet gösterdiği sabun, deterjan ve sentetik elyaf piyasasında yurtiçi talep %70 oranında yerli üretim ile karşılanmaktadır. Ancak buna rağmen kimya sanayimiz kullandığı hammadde girdisi ve teknoloji bakımından büyük ölçüde dışarıya bağımlıdır. Kimya sanayii ülkemiz imalat sanayii içinde önemli bir yer tutmakta olup, gerçekleştirdiği üretimin, toplam imalat sanayii üretimi içindeki payı yaklaşık %9'dur. 14

18 ilaçlar, sabun ve deterjanlar, soda krom kimyasalları, bor kimyasalları, boyalar, sodyum sülfat, yağ asitleri ve uçucu yağlar, kimya sanayii üretiminde önde gelen ürünlerdir. - Sabun ve Deterjan Sektörünün Kullandıkları Hammadde Açısından ilişkide Bulundukları Sektörler. Sabun sektörünün kullandığı en önemli girdiler donyağı, bitkisel yağlar, koastik soda, tuz ve ambalaj malzemeleridir. Bu nedenle sektörün, yağ sanayii, petrokimya sanayii ve ambalaj sanayii ile girdi ilişkisi vardır. Kullanılan bu hammaddeler içerisinde en önemli paya sahip olan ambalaj ürünleri sabun maliyetlerinin % 15-20'sinin teşkil etmektedir. Deterjan sektöründe ise LAB, değişik türde mineraller, su sertliğini giderici sodyum karbonat, leke sökücü ağartıcılar, enzimler, vb. kimyasal maddeler ile partümler kullanılmaktadır. ilişki halindedir. Bu sektörde yine petrokimya sanayii ve ambalaj Sanayii 4. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi KURULUŞLAR Türkiye'nin gelişmiş bir sabun sanayii bulunmaktadır. Sabun sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin neredeyse tamamı yerli sermaye olup, yabancı sermaye yok denecek kadar azdır. Firmalar iç talebi karşıladıkları gibi ihracat da yapmaktadırlar. Sektörde Evyap, Palmolive, Henkel, Lever, Hacı Şakir, ASC A.Ş., Dalan Kimya, Komili, Paksoy, Alemdar gibi önemli üreticiler bulunmaktadır. (Bkz, Ek) Diğer taraftan, 1960'1ı yıllarda deterjan üretimine başlanan ülkemizde, faaliyet gösteren belli başlı firmaların yabancı sermaye ağırlıklı olduğu görülmektedir. ilk yıllar 1 O kadar üretici firmanın yeraldığı piyasada, günümüzde 5 büyük yabancı sermayeli kuruluşun yanısıra (Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever, Procter&Gamble ve Benckiser) 1 OO'ün üzerinde yerli firma bulunmaktadır. (Bkz, Ek) Deterjan pazarının önemli bir kısmı sözkonusu 5 büyük firma tarafından paylaşılmakta olup, talebin yavaş bir gelişme göstermesi, rekabetin yoğun yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye'deki nüfus artışının kendi ürünlerine olan 15

19 talebi de artıracağı varsayımı ile kurulmuş olan firmaların talep projeksiyonunun gerçekleşmemesi nedeniyle tam kapasite ile çalışamamaktadır. 5. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi MEVZUAT TS 54 Sabun Standardı ile TS 518 Sentetik Deterjan Ürünleri Standartları zorunlu standartlar olup, üreticilerin bu standartlar çerçevesinde üretim koşullarını sağladıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden izin almaları gerekmektedir Dış Ticaret Mevzuatı Mevzuat açısından temizlik maddeleri sanayii ürünlerinin ihracatında ve ithalatında hiçbir kısıtlama yoktur 'dan itibaren AB ile Gümrük Birliği'ne girmiş olduğumuzdan, AB ile ithalat ve ihracat Gümrük Vergisinden muaftır. AB dışı ülkelerden yapılan ithalatta ise ortak Gümrük Tarifesi çervesinde AB'nin uyguladığı Gümrük Vergisi oranları uygulanmaktadır. (AB, sabun ithalatında tüm ülkelere Gümrük Vergisi muafiyeti tanırken, deterjanda sadece EFTA Ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelere Gümrük Vergisi muafiyeti tanımakta, bunun dışında kalan ülkelere ise% 4 Gümrük Vergisi uygulamaktadır.) 5.2. Devlet Yardımları Sabun ve deterjan sanayii ülkemizde ihracata yönelik teşvik yaralanabilmektedir. Bunlar; araçlarından -Teşvik belgeli ihracat teşvikleri, - ihracata yönelik devlet yardımları, - Eximbank tarafından uygulanan kredi programları, - ihracatta KDV istinasıdır yılında sabun-deterjan sektöründe toplam yatırım tutarı 30 trilyon 627 milyar, 1999 yılında 7 trilyon 293 milyar, 2000 yılında ise 13 trilyon 149 milyar olarak yatırım projesi teşvik kapsamına alınmıştır. (teşvik ile ilgili rakamlar, 26 Şubat 2001 Dünya Gazetesi Temizlik Ürünleri Eki'nden alınmıştır.) 16

20 6. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNDEKi SORUNLAR Sektörün en önemli sorunları şunlardır; 1- Taklit Ürünler 2- Açık deterjan satışları 3- Hammadde açısından dışa bağımlılık Taklit Ürünler: Tüketicinin beğinisini kazanmış olan ürünlerin, dış ambalajının hemen hemen aynısı hazırlanarak üretim formüllerine uyulmadan sağlık, hijyen ve çevre standardına aykırı ürünlerle doldurulup, yasadışı olarak satılmasıdır. Sözkonusu ürünler bir yandan sektörü haksız rekabet ile karşı karşıya bırakmakta, tüketicileri de maddi yönden zarara uğratmakta ve diğer yandan daha önemlisi, insan ve çevre sağlığı açısından da tehlike yaratmaktadır. Açtk Deterjan Sattş/art: TS 518 Sentetik Detarjan Ürünleri Standardına göre açık deterjan satışı yasaktır. Ancak ülkemizde bu şartlara uyulmamakta, sağlık, hijyen ve çevre kurallarına uymayan, açık deterjan satışlarına devam edilmektedir. Üreticisi ve standartları belli olmayan bu ürünler hem insan ve çevre sağlığı bakımından sakıncalar yaratmakta hemde, taklit ürünler yapılmasını da özendirerek haksız rekabete neden olmaktadır. Hammadde Açtsmdan Dtşa Bağtmltltk: Hammadde açısından dışa bağımlılık ve yüksek maliyetler sektörün dış pazarlardaki rekabet gucunu zayıflatarak atıl kapasitenin tam olarak değerlendirilmesini engellemektedir. Özellikle 1991 yılından itibaren döviz kurlarının hızla yükselmesi de maliyetleri artıran etken olmuştur. 17

21 7. SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN DEVLETTEN BEKLENTiLERi -Sabun ve deterjandauygulanan %15 KDV oranının %8'e düşürülmesi, - Sabun ve deterjan ürünlerine devlet tarafından sağlanan teşvikleri kapsamının genişletilmesi, Halkın temizlik malzemeleri ve tüketimi hakkında eğitilmesini sağlamak amacıyla TRT tarafından eğitici programların hazırlanması, -TS 54 Sabun ve TS 518 Sentetik Deterjan Ürünleri Standartları ile ilgili olarak sektörlerinin talep ettiği değişikliklerin yapılması ve TSE tarafından yapılan kalite kontrollerinin bütün üretici firmalara uygulanmasının sağlanması, -Türk Cumhuriyetleri'nde devletin desteği ile pazar payının artırılması, -Kara ve deniz yoluyla yapılan ihracatlarda navlun indiriminin tatbik edilmesi, 8.SABUN VE DETERJAN SEKTÖRLERiNiN GENEL DEGERLENDiRiLMESi - Sabun Sektörü Sektörde, son yıllarda kurulmuş olan tesisler, AT ve EFTA ülkelerinde mevcut teknolojilerle eş değerdedir. Basit usulde sergi sabunculuğu yapan tesisler giderek azalmakta ya da varlıklarını devam ettirmek için makinalı sabunculuğa dönmektedirler. Her ne kadar sabunculuğumuz böyle bir gelişme göstermiş ise de mevcut kapasitesinin yeterince kullanılabilindiğini söylemek mümkün değildir. Bunun başlıca nedeni sektörün uzun vadeli, belirgin ve tüm kuruluşların mutabakat halinde olduğu bir politikasının olmamasıdır. Sektörde en önemli ithal hammadde olan donyağında kaliteli ve dünya fiyatlarında üretim yapacak tesisiere ihtiyaç vardır. Bu tür yatırımlar hem doğal 18

22 Sektörde en önemli ithal hammadde olan donyağında kaliteli ve dünya fiyatlarında üretim yapacak tesisiere ihtiyaç vardır. Bu tür yatırımlar hem doğal kaynakların değerlendirilmesi hemde sektöre uygun hammadde temini açısından oldukça önemlidir. Sabun, tabii hammaddelerden elde edilen doğal bir temizlik maddesidir. Bu nedenle kendi üretiminde kullanılan presesierin doğaya zarar vermemesini teminen aşağıda yeralan tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir. 1- Sabunlaştırma projesi sonunda arta kalan sabun altı suları modern sabun tesislerinde gliserin elde etmek için hammadde olarak kullanılmakta ve sonuçta ürün olarak teknik ve/veya farmasötik gliserin, atık olarak ise katı metal sabunlarının elde edilmesiyle çevre kirliliği sözkonusu olmamaktadır. Bu nedenle gliserin tesisi olmayan fabrikaların bu tesisleri kurmaları yada sabunaltı sularını gliserin tesisi olan fabrikalara vermelerini teminen sektördeki firmaların bilinçlendirilmesi, 2- Atık su arıtma tesislerinin kurulması ve böylece hammaddelerin yıkanması, ağartılması ve depolanması sırasında oluşan suların arıtma yöntemi ile yağından arındırılmasının sağlanması, 3- Enerji elde etmek için kullanılan buhar kazanlarında tam yanmayı sağlayıcı sistemlerin kullanı lması, -Deterjan Sektörünün Genel Değerlendirmesi: Dünyada son yıllarda oldukça önem kazanan çevre faktörü özellikle deterjan sanayiini, çevre kirliliğine karşı duyarlı ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri tüketici talebini karşılıyacak tipte ambalajlarla satmaya yöneltmektedir. Çevre konusundaki bilinçlenme ve değişen tüketici ihtiyaçları sonucunda deterjanın performansını artırıcı daha fonksiyonel hammaddelerin geliştirilmesi yolunda bir takım çalışmalara başlanmıştır. Çevre sağlığını tehdit etmeyen ve ambalajdan tasarruf edebilen konsantre detarjanlar ve diğer temizlik maddeleri deterjan piyasasında daha çok talep edilmektedir. Ülkemizde detarjan üretimi, gerek yurtiçi tüketimin yetersizliği ve gerekse ihracattaki istikrarsızlığa bağlı olarak yavaş bir gelişme seyri göstermektedir. 19

ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK SANAYİİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ

TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK SANAYİİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK SANAYİİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ Ankara 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/70 Sayfa Dünezi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Yazanlar Prof. Dr. Füsun Ulengin Doç. Dr. Şule Önsel Ekici Yard. Doç.Dr. Bora Çekyay Dr. Özay Özaydın Yard. Doç. Dr. Özgür Kabak Editör

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SA-05-08-25

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

-- Çocuk Bezi (Baby Diapers) -- Yetişkin Bezi (Adult Incontinence Diapers) -- Hijyenik Kadın Pedi - Kadın Bağı (Lady Sanitary Napkins)

-- Çocuk Bezi (Baby Diapers) -- Yetişkin Bezi (Adult Incontinence Diapers) -- Hijyenik Kadın Pedi - Kadın Bağı (Lady Sanitary Napkins) SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR ÇOCUK BEZİ VE HİJYENİK KADIN PEDİ SEKTÖRÜ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ERDAL ERTUĞRUL SA-03-2-6 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... Sayfa No ii EKONOMİK İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ Aralık 2014 1 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün çatı örgütü sıfatı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ

EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ Filiz Nurhan ÖLMEZ Ġhsan AKKUġ GĠRĠġ El dokuması halıcılık ata sanatımız olup teknik ve motifleriyle sağlam bir geleneğe dayanmaktadır. Bununla

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Kimya Sektörü Raporu Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 Katkıda Bulunanlar: Dilara Ay Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Ece Yılmazer Mühendislik Müdürlüğü Esin Ertek Ekonomik

Detaylı