DOĞAL TAġ GÜÇLENDĠRME, DOLGU, KORUMA, TEMĠZLEME, PARLATMA VE ÖZEL ĠġLEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL TAġ GÜÇLENDĠRME, DOLGU, KORUMA, TEMĠZLEME, PARLATMA VE ÖZEL ĠġLEM"

Transkript

1 DOĞAL TAġ GÜÇLENDĠRME, DOLGU, KORUMA, TEMĠZLEME, PARLATMA VE ÖZEL ĠġLEM KĠMYASALLARI HaĢim Acar Mak. Y.Müh. (ĠTÜ)

2 Reinforcing and Protection of Natural Stones Eng. Hasim ACAR Natural stones have been created by nature, humans beings can work, can shape them, can make beautiful creation with them, but those materials need to be protected to preserve their beauty. It s like our skin, if not protected with right product will age and ruine. Men have always tried to protect stones, ancient Romans used oils and waxes and animal fats to protect stones. In the Middle Age was common to paint sculptures to protect them. In 1567 the Public Palace in Lovanio, Belgium, was painted with oil because the stone was easily damaged by ice In the modern age, oils and waxes were used as water repellents (on the Egyptian obelisc in Central Park N.Y. Was applied paraffin wax).

3 Doğal TaĢ Güçlendirme ve Koruma Hasim ACAR (Mak.Y.Müh.) Ġnsan eli ile iģlenen, çeģitli biçimler verilen, çok güzel kreasyonlar ile mimaride kullanılan doğal taģlar, cildimiz gibi doğal bir malzemedir. Düzenli olarak bakımı yapılmaz ve gerektiği gibi korunmaz ise, yüzeyi bozulur, ihtiyarlar ve doğal güzelliği tahrip olur. Ġnsanoğlu, doğal taģların korunması gerektiğini çok eski yıllardan beri idrak etmiģtir. Mesela eski Romalılar, hayvansal yağlardan ürettikleri yağ ve waxları sürerek, doğal taģları korumaya çalıģmıģlardır. Ortaçağlarda yapılan taģ heykeller bazı doğal boyalar ile korunmaya çalıģılmıģtır yılında Belçika nın Lovanio Ģehrindeki Halk Sarayı nda kullanılan tüm doğal taģlar doğal yağlar ile kaplanarak korunmuģtur. Çünkü, taģ, su emip,donarsa ve bu durum sürekli tekrar ederse, zamanla bozulabilen, dağılabilen bir malzemedir. Günümüzde de yağlar ve waxlar taģların su geçirgenliğini azaltmak, kirlenmesini ve leke tutmasını engellemek üzere kullanılmaktadır. Mesela, Newyork Central Park ta bulunan Mısırlı DikilitaĢ ı parafin wax ile kaplanarak koruma altına alınmıģtır.

4 Mimarlar, Restaratörler ve Arkeologlar Doğal TaĢ Kimyasallarını Mutlaka Çok Ġyi Bilmeli ve Doğru Kullanmalı Tarihten bugüne miras kalmış en eski eserler; mermerden ve diğer doğal taşlardan yapılanlardır. Günümüze kadar ulaşan taş eserlerin ortak özelliği, ya kullanıldıkları ortama çok uygun taşlardan yapılmaları ve/veya o günün şartlarında bile doğal yağlar ile korunmuş olmalıdır. Alternatif yapı malzemelerinin fabrikasyon üretimi sonucu, bir ara çok azalan doğal taş kullanımı, son 30 yılda tekrar yaygınlaşma eğilimine girmiştir. Doğal taşların, antik çağlarda olduğu gibi, günümüz mimari uygulamalarında daha yaygın kullanılması için, ilk günkü güzelliğini, albenisini, sağlamlığını güvence altına almak şarttır. Bu nedenle, NANO TEKNOLOJİ ile birlikte, gelişmesi ivme kazanan doğal taş kimyasallarının, MİMARLAR tarafından da bilinmesi, tanınması ve doğru kullanımı çok önemlidir. Tarihi ya da arkeolojik eserlerin, zarar verilmeden, orijinalliği bozulmadan temizlenmesi, korunması, bakımı için gerekli özel kimyasalların, TARİHİ ESER RESTORATÖRLERİ ve ARKEOLOGLAR tarafından bilinmesi tanınması ve doğru kullanılması, taşa olan ilgiyi, sevgi ve güveni daha da arttıracaktır.

5 Medeniyet geliģtikçe, doğanın verdikleri, hayallerimizi ve beklentilerimizi karģılamakta yetersiz kalmaya baģlar

6 MERMERCĠLERĠN BEKLENTĠLERĠ: Ocakta yüksek blok verimi ile çalıģmak, moloz yerine sürekli düzgün ve büyük blok elde etmek, Bloklardan, daha fazla, düzgün ve sağlam plaka elde etmek, Plakaları albenisi yüksek ve her türlü mekan ve ortamda kullanılabilir olarak üretmek, Tüm tedbirlere rağmen, oluģan taģ artıkları, satılabilir ürünlere dönüģtürmek, atıkları minimize etmek, Bütün bunlar yaparken de birim maliyetleri düģürmek, daha yüksek fiyatla satılabilir ürünleri pazara sunmak ve sürekli ve daha çok kazanmak, Sürekli ve kalıcı müģteri memnuniyeti sağlamak.

7 MĠMARLARIN BEKLENTĠLERĠ: Renk, doku ve desen olarak, projesine uygun olduğunu düģündüğü taģın, kullanıldığı ortamdaki dıģ etkenlere karģı dayanıklı olması (TaĢ seçiminde fiziksel kusurlar nedeni ile, tasarım özgürlüğünün çok fazla kısıtlanmaması ) Ortaya konulan eserin, güzelliğinin kalıcı olması ve yıllara meydan okuması, Projedeki TAġ konseptinin, hiç değiģmeden yansımaya devam edebilmesi, Mimarın prestijini negatif etkileyen, değiģimlere, bozulmalara uğramaması, Sürekli ve kalıcı müģteri memnuniyeti sağlamak ve daha çok kazanmak

8 YAPI SAHĠBĠNĠN BEKLENTĠLERĠ: Ġlk günkü güzelliğin kalıcı olması, Zahmetli ve yüksek masraflı bakım onarım gerektirmemesi, Yapının değerini ve prestijini arttırması, Yapıyı kullananları olumlu etkilemesi, Kayarak düģme, kırılma vs riskler içermemesi, Hiyjjnik sorunlar oluģturmaması, Alternatif yapı malzemelerine karģı, TAġ kullanılmıģ olmasından hiç kimsenin piģman olmaması, Harcanan zaman ve paranın karģılığını alınması

9 Beklentilerimiz bu Ģekilde uzayıp giderken, hayallerimizi süsleyen çözümlerin çoğu, NANO-TEKNOLOJĠ nin en hızlı geliģtiği KĠMYA sektöründen gelmektedir

10 Doğal TaĢ Kimyasalları GÜÇLENDĠRME yapıģtırma ve dolgu kimyasalları KORUMA kimyasalları TEMĠZLEME ve leke sökme kimyasalları PARLATMA kimyasalları ÖZEL ĠġLEM kimyasalları

11 Güçlendirme, yapıģtırma ve dolgu kimyasallarının türleri POLĠMERLER Diğerleri Epoksi reçineler GÜÇLENDĠRME Epoksi mastikler, jeller GÜÇLÜ YAPIġTIRMA REÇĠNELER Polyester reçineler ġeffaf DOLGU ve KISMĠ GÜÇLENDĠRME Polyester mastikler YAPIġTIRMA ve RENKLĠ DOLGU Diğerleri UV Polyester reçineler ġeffaf DOLGU ve KISMĠ GÜÇLENDĠRME UV Polyester mastikler ġeffaf ve AZ RENKLĠ DOLGULAR

12 Güçlendirme, yapıģtırma ve dolgu kimyasalları seçiminde dikkat edilecek özellikler Öz mukavemet, Bağlanma (yapıģma) gücü, GenleĢme / büzüģme oranı, Viskozite / akıģkanlık, Uygulama sıcaklığı, Kürlenme için gerekli enerji türü (ısı, ıģık v.s.) Kürlenme süresi ve sıcaklığı, Kürlenme süre / sıcaklık grafikleri, Sararma ve renk değiģtirme özelliği, Neme karģı hassasiyet, Su absorbe etme özelliği.

13 BLOK GÜÇLENDĠRME 1 m 3 bloktan m 2 plaka üretmek yerine, 60 m 2 ve daha sağlam plaka üretme amacı ile derinlemesine güçlendirilmiģ blok Otoklavlı (vakumlu basınçlı) yöntemle epoksi uygulayarak, derinlemesine blok güçlendirme

14 PLAKA GÜÇLENDĠRME 1 cm kalınlığında ama 3 cm kalınlığında plakadan daha sağlam, bina yükü %50 65 azaltılmıģ plakalar üretme imkanı

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 POLYESTER ve EPOKSĠ arasındaki farklar POLYESTER -Öz mukavemeti daha düşük, - Daha hızlı kürlenir (hızlı sertleşir), -Genleşme/büzüşme oranı yüksek, -Akışkanlığı düşük,derinlemesine nüfuzu ZOR, -Güçlendirmeden çok, yüzeysel YAPIŞTIRMA ve DOLGU işlemlerine daha uygun, -Cila tutma kabiliyeti yüksek, -Daha fazla su emer, -Sararma özelliği giderilebilir, -Uygulanması daha kolay, - Daha ekonomik. EPOKSĠ -Öz mukavemeti yüksek, -Daha yavaş kürlenir (yavaş sertleşir), -Genleşme / büzüşme oranı düşük, -Daha akışkan, derinlemesine nüfuz eder, -Kılcal çatlaklara nüfuz etme kabiliyeti ile GÜÇLENDİRME için çok uygun, -Cila tutma kabiliyeti çok yüksek değil, -Daha az su emer, -Sararma sorunun gidermek zor ve pahalı, -Uygulanması hassasiyet gerektirir, -Polyestere göre %50 - %100 daha pahalı,

25

26 KORUMA KĠMYASALLARI Günümüz teknoljisinde ilerleyen kimya bilimi, yeni koruyucu çeģitleri üretilmesine imkan sağlamıģtır. Mesela SĠLOKSANLAR ve FLOROPOLIMERLER doğal taģ koruma kimyasallarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Koruyucu kimyasalların çalıģma mantığı Ģudur: Öyle bir sıvı olsun ki, kendisi yüzeydeki poroziteye (mikro gözeneklere) nüfuz etsin ve orada kalıcı olsun. Ancak daha sonra baģka bir kimyasal, kir, leke vs onun girdiği poroziteye giremesin! Koruyucu kimyasaldan beklenen özellikler ile Ģemsiyeden beklenen özellikler çok benzerdir. ġemsiyenin yağmuru geçirmeyip, havayı ve buharı geçirmesi gibi, koruyucu kimyasallardan da sıvıları geçirmemesi ama havayı ve buharı geçirmesi istenir. Hava ve buharı geçirmesini istemek, taģın nefes almaya devam etmesinin istenmesinden ve yüzeyde buhar yoğuģması sebebi ile oluģabilecek terlemelerin ise istenmemesinden kaynaklanmaktadır.

27 Koruma Kimyasalları Nasıl ÇalıĢır? İyi bir şemsiyeden HAVA ÇOK İYİ GEÇER, ama SU GEÇMEZ. Moleküler gözenekler, su geçmez ama hava geçer dokuda doldurulabilirse, bu özellik sağlanır. Gözeneklere dolan kimyasal molekülleri, bir çeşit ağ doku örerler ve su molekülleri bu ağ dokudan geçemez. İyi bir koruyucunun ağ dokusundan su ve yağlar geçmemeli, ama hava ve buhar molekülleri hiçbir engelle karşılaşmadan geçmeye devam etmelidir.

28 SUYA KARġI KORUMA - YAĞA KARġI KORUMA WATER REPELLENT Suya karşı koruma Yağla kirlenme riski yoksa, sadece suya karşı koruma yapılmadır. Sadece suya karşı yapılan koruma taşın nefes almasını hiç engellemez. WATER & OIL REPELLENT Su ve yağa karşı koruma Mutfak, restaurant ve benzeri ortamlarda yağa karşı koruma yapmak gerekir. Yağ geçirmeyen koruma, suyu zaten geçirmez ama taşın nefes almasını kısmen azaltabilir.

29

30 Özel Amaçlı Koruma Kimyasalları UV ıģınlara karģı taģı koruyan ve renginin solmasını önleyen kimyasal koruyucular, Antistatik özellikli, tozlanmaya karģı koruyan kimyasallar, Boya ve mürekkep lekelerine karģı koruyan ANTI GRAFFITI kimyasal koruyucular, TaĢın rengini belirginleģtiren KONTRAST verici kimyasallar, Kalıcı ISLAK GÖRÜNÜM sağlayan kimyasal koruyucular, Doğal renk ve görünümde en küçük bir değiģiklik yapmayan kimyasal koruyucular, Limestone (LYMRA) gibi yumuģak taģların yüzey aģınma direncini arttıran kimyasal koruyucular, Su bazlı ve toksik madde içermeyen, MUTFAK tezgahı ve benzeri, gıda ile temas içinde olan yüzeyler için özel kimyasal koruyucular.

31 Koruma Kimyasallarının Ġçerikleri Polimer bazlılar (siloksanlar, floropolimerler), Nanoteknoloji polimer (akıllı polimer) bazlılar, Solvent bazlılar, Su bazlılar, Karma ürünler (Polimer + Solvent gibi..)

32 Koruma Ġçin Doğru Kimyasalın Seçimi Günümüzde koruyucu kimyasal olarak kullanılabilen pek çok çeģit vardır. Önemli olan, amaca ve taģa en uygun kimyasalın seçimidir. Doğru kimyasal seçimi bir çok faktöre bağlıdır: Taşın cinsi (mermer, granit, limestone kireç taşı, sandstone-kum taşı vs ) Uygulama yeri (Yer döşemesi, duvar kaplaması, iç mekan, dış mekan vs) Yüzeyin son işlem durumu (Cilalanmış, parlatılmış; honlanmış, yakılmış, kumlanmış, eskitilmiş, ham vs) Nelere karşı koruma istendiği (su lekeleri, yağ lekeleri, duvar yazıları, ayak trafiği, hava kirliliği, asit yağmurları, yüzey aşınmaları, yapışkan malzemeler vs)

33 Koruma Ürünleri ÇeĢitlerinden Örnekler SU LEKESĠ ÖNLEYĠCĠ (BELLINZONI KER 13-D) SU VE YAĞ LEKESĠ ÖNLEYĠCĠ ( BELLINZONI IDEA HP IDEA XC BLOCK D70) AġINMA DAYANIMI ARTTIRICI ve YÜZEY SERTLEġTĠRĠCĠ ( BELLINZONI SIGIL FIX, Nanotech STRONG 2000 ) DUVAR YAZILARINA SPREY BOYALARA - KARġI KORUYUCU ANTIGRAFFITI (BELLIZONI STRIP VAPOR)

34 Sarı Limestone Üzerine Uygulanan BELLINZONI IDEA HP Koruyucu Ürünün Su Geçirmezlik Testi Koruma verimi yüzdesi : %91 (EPP 91% - Effectiveness Protective Percentage). Yani sarı kireç taģı üzerine uygulanan BELLINZONI IDEA HP koruyucu kimyasalı, taģı su lekelerine karģı % 91 koruyabiliyor. Korumasız halde oluģabilecek 100 birim su lekesine karģı, korumalı halde 9 birim leke oluģma ihtimali kalıyor.

35 ASTM C97 test standardına göre yapılan ve hacimsel özgül ağırlık artıģı esasına dayalı su emme oranı testine göre sonuçlar aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. YeĢil sütunlar koruyucu kimyasal uygulanan numuneleri, kırmızı sütunlar ise kimyasal uygulanmayan numuneleri göstermektedir. 12,00 10,00 8,00 Absorption % 6,00 4,00 2,00 0,00 Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5 Average Value Treated Not Treated

36 Nano Teknoloji Ġle GeliĢtirilmiĢ Olan BELLINZONI SIGIL-FIX Ürününün Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkisinin Ölçümü Knoop sertik testi Bir çeģit mikro sertlik ölçümü testi olup, çok gevrek, kırılgan veya çok ince yüzeyler için yapılır. Çok küçük elmas bir piramid uç, cilalanmıģ yüzeye belli bir kuvvet ile tanımlanmıģ bir süre ile bastırılır. Elmas ucun yüzeydeki etkisi mikroskop kullanılarak ölçülür.

37 BELLINZONI SIGIL FIX NANO Ürününün Limestone Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkisi Ürün uygulanmamış naturel yüzey BELLINZONI SIGIL FIX NANO uygulanmamış LIMESTONE %35 daha sert bir yüzeye sahip oluyor

38 KumtaĢı sandstone üzerine BELLINZONI STRONG 2000 ürünü ile yapılan koruma ve taģa iģlemeyen su damlacığı

39 Santafiora Limestone (Ġtalyan kireç taģı) üzerine BELLINZONI LIMESEALER uygulaması. Su, yağ, çay, süt ve kahve lekelerine karģı koruma yapılan üst kısım ile koruma yapılmayan alt kısım arasındaki fark.

40 Limestone (kireç taģı) üzerinde BELLINZONI IDEA HP ile yapılan koruma sonrası SU ÇAY KAHVE lekeleri ile yapılan kirletme denemesi

41 Koruma uygulanmıģ limestone kaplı bina ve önünde koruma uygulanmıģ limestone heykel

42 Çeşitli Koruma-Parlatma Uygulamaları

43

44 Temizleme Kimyasalları Kireç taģı kökenli, mermer, traverten, limestone gibi taģlar için özel deterjanlar, Granit,bazalt, andezit, diyabaz ve benzeri taģlar için deterjanlar, Derz temizleme deterjanları, Yosun, küf, pas, eskimiģ wax, yağ ve benzeri özel kirleri söken deterjanlar, Hastane, WC, hamam, SPA, okul gibi, hiyjenik olması çok önemli olan mekanlar için özel mermer deterjanları, Temizlerken parlatan ve güzel koku veren deterjanlar,

45 Doğal TaĢ Temizleme Kimyasallarının Ġçerikleri Asidik deterjanlar (Granit ve benzeri taģlar ve derz temizliği için) Bazik deterjanlar (Yağ ve eskimiģ waxları çözerek temizleme için), Alkalin deterjanlar (Granit ve benzeri taģlar, derzler, mermer ve benzeri taģlardanki çok zor kirler için) Nötr deterjanlar (Mermer, limestone, traverten ve benzeri kireç taģı kökenli taģlar için) Adbsorbentler (Lekeleri emerek sökmek için), AĢındırıcı içeren deterjanlar (kimyasal + mekanik temizleme ve parlatma amaçlı özel ürünler), Antibakteriyel nötr deterjanlar, Özel karıģımlı deterjanlar (yosun, küf vs özel lekeler için)

46 Doğal TaĢ Temizliğinde Vakumlamanın Önemi Gözenek içindeki kirler Yıkama sonrası vakumlanmayan gözeneğin içinde kalan kirli ve deterjanlı su Su buharlaşır, kir ve deterjan gözenekte kuruyarak kalır ve taşın dokusunda kimyasal reaksiyon başlar Bir sonraki yıkamada su, kirler ve deterjanın pozisyonları Suyu emen kurumuş kirler ve deterjan hızla şişer ve bir daha çıkmayacak şekilde taşın mikro dokusuna derinlemesine işler Doğru temizlik için, yıkama sonrası artık sular vakumla emilmeli ve ardından gözenekler wax ile doldurulmalıdır.

47

48 Yüzeyler neden PARLAR ya da PARLAMAZ? Parlaklık, yüzeye gelen ıģığın % kaçının aynı açı ile aynı yöne yansıdığı ile ortaya çıkan ve bu Ģekilde fiziksel olarak ölçülen bir kavramdır. Yüzeye gelen ıģığın cisim tarafından absorbe edilmesi ya da yansımanın farklı açılar ile farklı yönlere dağınık bir Ģekilde olması, parlaklığı bozar.

49 Parlatma Kimyasalları Nasıl Parlatır? Yüzeyi mekanik yöntemler ile ne kadar parlatmaya çalışırsak çalışalım, yüzeyde mikro pürüzlülük kalır ve ışık düzgün yansımaz. Daha iyi parlatmak için pürüz çukurlarını mikro moleküllü kimyasallar ile doldurmak gerekir. Kimyasal cila çok sürüldüyse ve yumuşaksa, üzerine bastırıldığında, baskı yüzeyi kenarlarından yükselir ve yansımayı bozan mikro çıkıntılar oluşturur, yani yine parlamaz Pürüz çukurlarını doldurmak da tek başına işe yaramaz, çünkü dolguda düzgünsüzlük olabilir. İyi bir kimyasal cila, sürüldükten sonra sertleşebilmeli, fazlalığı ovalanarak alındığında, geriye tam flotal ve sert bir yüzey bırakabilmelidir.

50

51 Parlatma Kimyasallarının Ġçerikleri Waxlar, Silikon bazlılar, Solvent bazlılar, Asidik cilalar (Kristal cila veya cam cila) Su bazlılar, AĢındırıcı içerenler, Polimerli ürünler, Özel karıģımlar (Kaydırmazlık özelliği vs) Temizleyici ve parfüm içerenler

52

53 Waxlar (Vakslar) Wax çeģitleri: SENTETĠK WAXLAR: Gliserolden daha uzun zincirli alkollerin yağ asitleriyle ester bağlarıyla bağlanarak oluģturdukları nötr lipitler, BĠTKĠSEL WAXLAR: Bazı bitkiler tarafından, su kaybını önlemeye ve solunumu azaltmaya yarayan biyolojik yan ürün, HAYVANSAL WAXLAR: Hayvanların pek çoğunda, üst deri hücrelerini korumak üzere, vücut tarafından üretilen mumsu organik madde, BĠTKĠSEL / HAYVANSAL WAXLAR: Arıların, bitkilerden topladıkları bitkisel waxların, arı tarafından iģlemden geçirilmesi sonrası oluģan BAL MUMU ile üretilen waxlar.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 AHŞAP ve METAL ÜRÜNLERİ SERAMİK ÜRÜNLERİ ÖZEL ÜRÜNLER KORUYUCULAR ve LEKE ÖNLEYİCİLER DETERJANLAR ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CİLALAR - PARLATICILAR ÜRÜN GRUBU CİLALI HONLU ANTİK CİLALI HONLU ANTİK CİLALI HONLU ANTİK CİLALI HONLU ANTİK ONİKS KUMTAġI KAYRAK TAġI ANDEZĠT KALDIRIM TAġI TERRAZZO KARO TERRACOTTO TUĞLA - KĠREMĠT BETON ÇĠMENTOLU QUARTZSTONE REÇĠNELĠ QUARTZSTONE AGLOMERA TAġLAR GRES PORSELEN SIRLI SERAMĠK ve KLINKER PARKE ve AHġAP BRONZ ve ÇELĠK KARO KALIPLARI MAKĠNA -TAKIM YÜZEYLERĠ TAŞ CİNSİ,YÜZEY İŞLEME ŞEKLİ ve AMACA GÖRE EN DOĞRU ÜRÜNÜN SEÇİLMESİ Bir zamanlar, amaca doğru hizmet eden uygun kimyasal bulunamazken, gelişen teknoloji ile çok sayıda ve çok çeşitli yüzey kimyasalı piyasaya çıkmış, bu defa da yokluktan değil, çokluktan kaynaklanan bir sorun ortaya çıkmıştır. YÜZLERCE SEÇENEK ARASINDAN AMACA EN UYGUN KİMYASALI NASIL SEÇECEĞİZ? Yapıştırıcı ve dolgu ürünlerini doğru seçmenin nispeten kolay olduğunu düşünerek, diğer yüzey kimyasalları için renk kodlu bir KOLAY SEÇİM MATRİSİ hazırladım. Matristeki renk kodlarını anlamları şöyle: KIRMIZI : Kullanması yanlış olan ürün YEŞİL: Amaca uygun ürün SARI: Amaca tam olarak hitab etmese de, dikkatli bir şekilde kullanılabilecek ürün YAPI MALZEMESİ ve KİMYASAL ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE "YÜZEY KİMYASALLARI" KOLAY SEÇİM MATRİSİ NANOTECH ÜRÜNLER BELLINZONI srl ÜRÜN ADI PASTA CĠLA SIVI CĠLA VX-SL sıvı wax RR/1 sıvı wax PASTA ABRASĠV - Mermer için PASTA ABRASĠV - Granit için STICK LUX pasta cila AS11 kaydırmaz cila E3 kenar-köģe cilası MARMOR MILCH günlük bakım için mermer cilası CANADIAN 1500 d/d hızlı makine cilası VETRO GLASS cam cila SIGIL LUX sıkılaģtırıcı cila MYTHOS sıvı wax POLISHMATIC M30 parlatıcı RR/1 SPREY KÖPÜK SPAAK kayrak taģı cilası GLOSSY parlatma kremi ONE kristal cila LUCIDO silikon cila SUPER CRYSTAL POWDER toz cila BERT 27 extra güçlü asidik detarjan LEM-3 deterjan DECER DOS wax ve boya sökücü L&L temizleme - parlatma UB58 -DıĢ mekan için asidik deterjan K3 - Alkalin temizleyici AS22 kaydırmaz temizlik ve parlatma ALGAKILL - Yosun ve küf sökücü HYGIENIX - hiyjenik temizleyici MANGINA MACCHIA leke sökücü pasta MANGIA RUGGINE pas lekesi sökme jeli ULTRA-STRIPPER - yağ, is, boya, wax sökücü ULTRA STRIPPER - Jel konsantre KER13-D su lekesi önleyici BLOCK D70 su ve yağ lekesi önleyici, canlandırıcı IDEA HP Doğal görünümlü su ve yağ lekesi önleyici STRONG sıkılaģtırıcı su geçirmezlik IDEA XC / Islak görünümlü su ve yağ lekesi önleyici POROSIL yenileyici, canlandırıcı SÜPER koruyucu ANTIK eskitilmiģ,kumlanmıģ,çekiçlenmiģ taģ koruyucu IDEA H2O su ve yağ lekesi önleyici, canlandırıcı SIGIL FIX - porozite doldurucu, leke önleyici GREZZO koruyucu, canlandırıcı VIEUX - Antik ve ıslak görünümlü koruyucu STRIP VAPOR - Anti-Graffiti, sprey boya koruyucusu LIMESEALER tuzlanma ve su - yağ lekesi önleyici TIPO Q kalıp yağlayıcı, koruyucu LISTO temizleme ve parlatma kremi TOP, su lekesi önleyici, yenileyici cila SAND PLUS kimyasal kumlama ürünü PROTECTOR sıvı latex geçici koruma örtüsü STONECAREKIT tezgah temizleme, koruma, parlatma PULI KERAMIK seramik detejanı COTTOMILCH terracotto bakım cilası KERAMIKMILCH seramik bakım cilası REXCOTTO terracotto için su geçirmez koruyucu THE COOT terracotto ve antik taģ canlandırıcı cila DETER KERAMIK seramik temizleyici FACIL KERAMIK canlandırıcı günlük bakım cilası VELO günlük ahģap temizleme - parlatma ürünü THE TEK parke cilası LUX, ahģap cilası LINDO ahģap deterjanı A2 metaller için sprey parlatıcı DURABRILL yüzey sertleģtirici ve koruyucu parlatıcı DURALMAX yüzey sıkılaģtırıcı ve leke önleyici ÜRÜN SEÇİM MATRİSİ RENK KODLARININ ANLAMI: MERMER GRANİT ve TRAVERTEN LIMESTONE DİABAZ Kullanılması tavsiye edilen UYGUN ÜRÜN Zorunlu olarak kullanılacaksa DİKKATLİ kullanmalı. KULLANMAYINIZ

99 DOĞAL TAġ KĠMYASALLARI KONUSUNDA BENĠ SABIRLA DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN ÇOK TEġEKKÜR EDERĠM HaĢim Acar Mak. Y.Müh. (ĠTÜ)

DOĞAL TAŞ GÜÇLENDİRME, İYİLEŞTİRME VE KORUMA

DOĞAL TAŞ GÜÇLENDİRME, İYİLEŞTİRME VE KORUMA DOĞAL TAŞ GÜÇLENDİRME, İYİLEŞTİRME VE KORUMA YÖNTEMLERİ Haşim Acar Mak. Y.Müh. (İTÜ) hasim@inkatrade.com www.inkatrade.com GÜÇLENDİRME 1) Kaya güçlendirme (Düzgün geometrili ve daha büyük blok kesebilmek

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

Baskı Betonun Avantajları

Baskı Betonun Avantajları ZEMİN KAPLAMALARI Baskı Betonun Avantajları UV Işınlarına karşı dayanıklı %100 doğal görüntü Ekonomik maliyet avantajı Üretim süresi avantajı Çökme ve tozlanmaya karşı mukavemet Kalıcı renk kalitesi Uzun

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN KİŞİSEL TEMİZLİK TANIMI ADI HF KOD CİNSİ L KG KG TL FİYATI KOLİ TL FİYATI Green Care Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225438 Soft Sensatıon - Ekolojik, Hipoalerjik Sıvı El Sabunu 9990256 SIVI 5,00

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 91 Yapıştırıcılar Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SeraCare Çimento Sökücü SeraCare Leke Çıkartıcı SeraCare Yüzey Koruyucu 92 Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Temizlik - Bakım - Koruma

Temizlik - Bakım - Koruma www.ardex.com.tr Temizlik - Bakım - Koruma Lithofin KUKÜ Lithofin EKSTRA Güçlü Çimento Artığı Temizleyicisi Yeni uygulanmış ya da mevcut klinker, fayans, seramik, granit seramik, porselen seramik vb. yüzeylerdeki

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32)

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) İçindekiler Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) 03 Baskı Beton Uygulama Alanları Otoparklar Dog al taşların eşsiz görünümü ile betonun

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2016 YILI FİYAT LİSTESİ (09.12.2016) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 2,02 60,50 60,50 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ S O F E TA M A R İ N E GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ Tekne Güverte Ve Gövde Temizlik Maddesi Cleaner teknelerdeki kaymaz yüzeylerde oluşan ağır kirleri ve siyah lekeleri etkili bir şekilde ve kolaylıkla

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen

Kişisel Temizlik ve Hijyen Kişisel Temizlik ve Hijyen KATEGORİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Kişisel Temizlik ve Hijyen Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük

Detaylı

AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER. www.rehau.com/relazzo Otomotiv Endüstri

AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER. www.rehau.com/relazzo Otomotiv Endüstri AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER www.rehau.com/relazzo Yapı Otomotiv Endüstri Değerli müşterilerimiz! Ürünümüzü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz! Takip

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-35) Baskı Sıva (36-37) İnce Yüzey Kaplama. Özel Yüzey Boyama (39) Parlak Yüzeyli Beton (40) Endüstriyel Yapı Ltd. Şti.

İçindekiler. Baskı Beton (4-35) Baskı Sıva (36-37) İnce Yüzey Kaplama. Özel Yüzey Boyama (39) Parlak Yüzeyli Beton (40) Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 1.000.000 m 2 yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve Ankara merkezli olmak üzere

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2015 YILI FİYAT LİSTESİ (01.10.2015) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 1,83 55,00 55,00 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

Nano Silgi 1 li - 5 li

Nano Silgi 1 li - 5 li Nano Silgi 1 li - 5 li Temizleme tekniğinde dünyada sansasyon yaratan Nano Silgi, şebekemsi yapısı sayesinde en inatçı kir ve lekeleri temizleyebilmektedir. Bina cepheleri, duvarlar ve zeminlerdeki (derz)

Detaylı

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI Makine ve Kimya Kompleksi TEMİZLİK KAZANÇ Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F lfa hibrit polimer esasli tek komponentli içme suyu depolari için su yalıtım malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda,

Detaylı

ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA VİDEO İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=hgia1eskk90 VİDEO İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=5g7ctk7xpl8

Detaylı

Taş ve Seramik Yüzeyler Đçin Koruma, Temizleme, Parlatma, Bakım ve Özel Đşlem Kimyasalları

Taş ve Seramik Yüzeyler Đçin Koruma, Temizleme, Parlatma, Bakım ve Özel Đşlem Kimyasalları Taş ve Seramik Yüzeyler Đçin Koruma, Temizleme, Parlatma, Bakım ve Özel Đşlem Kimyasalları ÖZET Son zamanlarda özellikle alternatif döşeme kullanımında bir azalma (duvardan duvara halı vb.) bunun yanında

Detaylı

CQUARTZ NEDİR? CQUARTZ yeni bir high-end teknoloji ile üretilmiş nano bir üründür.

CQUARTZ NEDİR? CQUARTZ yeni bir high-end teknoloji ile üretilmiş nano bir üründür. SERAMİK KAPLAMA CQUARTZ NEDİR? CQUARTZ SiO2 dünyanın en zor malzemelerinden biridir. Ürünün saflık derecesi % 99.9 olduğu için, elmas gibi sert olur. Bu da uygulama yapılan otomotiv yüzeyin de çok sert

Detaylı

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır.

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. Sayfa 1/6 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Outside kaplama kötü hava şartlarına ve çevresel etkilere

Detaylı

M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating Uygulama Kılavuzu SERAMİK KAPLAMA UYGULAMA KILAVUZU.

M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating Uygulama Kılavuzu SERAMİK KAPLAMA UYGULAMA KILAVUZU. SERAMİK KAPLAMA UYGULAMA KILAVUZU M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating Uygulama Kılavuzu UYGULAMA KILAVUZU ADIM 1 1. Aracı yıkayın ve iyi ışıklandırılmış, toz bulunmayan kapalı bir alana çekin. ADIM 2

Detaylı

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir.

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir. Total Beton sertleştirici, Reaktif nano- ve mikrometrik silis solüsyonu ile beton sertleştirir, beton yüzeyinin görünüş ve dayanıklılık ve mukavemet gücünü artırmak için kullanılır. Yüzey sertliğini, sürtünme

Detaylı

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1 Mutfak Hijyeni Bulaşık Deterjanları M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı - Yüksek Performanslı Manual Dishwashing Detergent Konsantre olduğu için birkaç damlası bile bulaşıkları temizlemeye ve yağları gidermeye

Detaylı

Uygulama Yapılacak Zemin ;

Uygulama Yapılacak Zemin ; novathermowood Deck ler, her türlü iklim koşullarında kullanılabilen, kendine ait karakteristik özellikleri olan, hiçbir kimyasal madde içermeyen %100 doğal masif ahşap malzemelerdir. Uzun yıllar sorunsuz

Detaylı

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI 2 SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI ISO 900:2008 Lamella Özel Tavan Boyası 20/ 55.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 7.5/ 5.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 0/ 3.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 2.00 TL Akrilik kopolimer

Detaylı

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER SUPER CONCRETE Beton Parlatma Beton Parlatma, Lavina yüzey silim makineleri ve Superabrasive elmas bıçaklarla kirli görünümlü beton yüzeylerin sırasıyla kazıma, honlama ve

Detaylı

Fiyat Listesi 2012-13

Fiyat Listesi 2012-13 Fiyat Listesi 202-3 Yaşamın bütün r... Boya'da Nanoteknolojk Sistem 202-3 SELÜLOZ VE RAPİD SONKAT BOYALAR VE ASTARLAR RAPİD END. SON KAT BOYA LUX Rapid alkyd esaslı, çabuk kuruma özelliği olan parlak yapışma

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız?

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız? Epoksi Nedir? Epoksi suya,asitlere ve alkaliye dirençli,zaman içerisinde direncini yitirmeyen,yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir.zamanla mukavim ve kuvvetli yapışma özelliği sayesinde inşaat sektörünün

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE TECRÜBEDEN GELEN KALİTE Şirketimiz 15 yıldan bu yana gelen tecrübesi ve profesyonel kadrosu ile zemin kaplama firmalarına, Almanyadan ithal etmiş olduğu BAYCO marka zemin bakım ürünleri ile danışmanlık

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Yaşamınızı güzelleştiren detaylar.

Yaşamınızı güzelleştiren detaylar. Yaşamınızı güzelleştiren detaylar. Baskı Beton Zemin Kaplamaları 2007 yılında kurulmuştur. Kentsel tasarım, peyzaj, projelendirme, uygulama hizmeti veren firma yurtiçinde çeşitli ölçekte ve türde projeler

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

BATARYALAR BATARYALAR KATALOG 2014 KATALOG 2014 OTTOMAN-02 EMPRADOR GOLDEN ROSE LAVABO BATARYASI OTTOMAN-02 EMPRADOR GOLDEN LAVABO BATARYASI

BATARYALAR BATARYALAR KATALOG 2014 KATALOG 2014 OTTOMAN-02 EMPRADOR GOLDEN ROSE LAVABO BATARYASI OTTOMAN-02 EMPRADOR GOLDEN LAVABO BATARYASI OTTOMAN-02 ROSE OTTOMAN-02 OTTOMAN-03 ROSE OTTOMAN-03 ROSE OTTOMAN-04 ROSE ISEO-01 ISEO-01 ISEO-01 ISEO-02 URBINO-01 ROSE ANKASTRE BATARYA ROSE ANKASTRE BATARYA ÇIRAĞAN-02 ROSE URBINO-01 ANKASTRE ÇIRAĞAN-02

Detaylı

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Kardelen Plastik KÜF ÖNLEYİCİ Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, örtücülüğü yüksek, dekoratif mat iç cephe boyası. 1 20 kg 131.00 1 10 kg 67.00 4 3.5 kg 25.40 Aura Plastik

Detaylı

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI 1 / 5 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME MONTAJINI TAKİBEN YAPILMASI GEREKENLER: Müteahhit Firmanın ve Son Kullanıcının Dikkat Etmesi Gereken Noktalar: Yükseltilmiş döşeme montajı tamamlanıp,

Detaylı

ISO 9001 ISO 14001 ISO

ISO 9001 ISO 14001 ISO MARINE ÜRÜNLERİ NİYE MAFRA MARINE Mafra marine ürünleri denizlerimize zarar vermeyen katkılarla üretilmiştir. İthalat esnasında tüm işçi sağlığı onay aşamalarını geçmiştir. ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

Detaylı

anoteknolojik ürün, N ez %100 su geçirm aramızdan su sızmaz

anoteknolojik ürün, N ez %100 su geçirm aramızdan su sızmaz Nanoteknolojik ürün, %100 su geçirmez aramızdan su sızmaz Beton yapıların ömrünü uzatır, yağmur, tuz, yağ ve kimyasal maddeler gibi betonun günlük olarak maruz kaldığı korozyon etkilerinden korur. NEDEN

Detaylı

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız...

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Element Effekt Atık ve Yağ Parçalayıcı Element Bio Atık ve Yağ Parçalayıcı Ev, hastane gibi bina atık sistemlerinde, mutfak giderleri ve borularında, otel ve site

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

TERRAZZO TARİHİ MİSYONUMUZ MİZYONUMUZ

TERRAZZO TARİHİ MİSYONUMUZ MİZYONUMUZ www.lolanyapi.com TERRAZZO TARİHİ Lolan Yapı; geçmişe dönük aileden gelen sektör ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimleriyle kısa zamanda tamamen müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı önemli ve birçok projeye

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış

AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış Sunum İçeriği Genel Boya Bilgileri Tanım ve Sınıflandırma Boya Hammaddeleri Bobin Boyaları Teknolojileri

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ BİRLİK BİO TEKNOLOJİ ve SU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (0) 3 3 46 (0) 3 3 47 www.birbiotek.com BİRLİK BİO TEKNOLOJİ kurulduğu ilk günden itibaren yılların verdiği deneyimle, tedarik

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı

PLACOLOR - Ürün ailesi özeti

PLACOLOR - Ürün ailesi özeti PLACOLOR - Ürün ailesi özeti Redatta da: Direzione Tecnica Plalam Data: 10/01/2012 Cod. 049 1. Ürün yapısı 1.1 Ürün yapısı grafik çizi Ürün tanımı 1.2 Ürün tanımı Tabaka kaplama ile sıcak katmanlaştırılmış

Detaylı

DURABLE TEMİZLİK VE BAKIM

DURABLE TEMİZLİK VE BAKIM DURABLE TEMİZLİK VE BAKIM LG Hausys floors Durable ürünleri özel üretim teknikleri kullanılarak imal edilmiştir. Kullanılan UV etkili PUR teknolojisi ürünün bakımında yenilikçi avantajlar yaratmaktadır.

Detaylı

SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ

SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ 2015 SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ Ses Yalıtımı ve İzolasyonu Uygulama ve Satış Firması AKSA AKUSTİK 10.06.2015 AKSA AKUSTİK SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ AKUSTİK SÜNGERLER PİRAMİT

Detaylı

DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY. Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Thermal Solitions U.S.A

DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY. Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Thermal Solitions U.S.A DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY Thermal Solitions U.S.A Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Hy technology DURUSU TERMAL BOYA Durusu Termal Boya, 2003 yılında sektöre adımını attı. Her zaman teknolojiyi

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

KAĞIT İNCELİĞİNDE GERÇEK DOĞAL TAŞ

KAĞIT İNCELİĞİNDE GERÇEK DOĞAL TAŞ KAĞIT İNCELİĞİNDE GERÇEK DOĞAL TAŞ KAĞIT İNCELİĞİNDE GERÇEK DOĞAL TAŞ UYGULAMA ALANLARI Duvar Kaplamaları Şömine Kaplaması Banyolar Aydınlatma Dış Cephe Kaplamaları Mobilyalar Kapılar Zemin Kaplamaları

Detaylı

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ ARC - RELAXTIVE OIL YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ RELAXTIVE OIL HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? RELAXTIVE OIL sıkışmış, paslanmış cıvataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı için paslanarak

Detaylı

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO 9001-2008 COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize markamızın arkasında Limit İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. vardır

Detaylı

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir.

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. 2001 yılın da fiilen üretime başlayan tesisimiz aralıksız olarak üretime devam etmektedir.hes,mio ve Not

Detaylı

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ Seramik ve granit zemin kaplamalarında ısıl genleşme derzi bırakılması hakkında notlar ; Isıl genleşme derzleri seramik yüzeylerde geniş alanlarda yapılan uygulamalarda

Detaylı

mikrofiber bezler www.anbertem.com

mikrofiber bezler www.anbertem.com mikrofiber bezler www.anbertem.com MİKROFİBER TEKNOLOJİ HARİKASI Mikrof iber Temizlik Bezleri Berceste mikrofiber temizlik bezleri, teknoloji kullanılarak polyester ve poliamid bileşiminden üretilmiştir.

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma

Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma Würth Nano Teknolojisi Geleceği bugün yaşayınız! Yunanca nanos öneki, cüce anlamına gelir ve nanoteknolojinin 100 nanometreden (1 nanometre (nm) = milimetrenin

Detaylı

KÜF METAL TAŞ ve SERAMİK AHŞAP BAHÇE VE DIŞ MEKAN

KÜF METAL TAŞ ve SERAMİK AHŞAP BAHÇE VE DIŞ MEKAN Derz Temizleyici İç veya dış mekandaki duvar ve zemin derzlerindeki malzeme artıkları, kir, yağ gibi inatçı lekeleri temizler. Mutfak veya banyolardaki fayans derzlerinin hijyenik temizliği için kullanılır.

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri EGETEK Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri Zeminlere sadece üzerinde yürünen bir alan olarak bakılmamalıdır, zira onlar operasyonel altyapının temel elemanıdır. Bunlardan dolayı zemine üretim hattının

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

SP-500. Pas Sökücü Yağlayıcı Sprey

SP-500. Pas Sökücü Yağlayıcı Sprey SP-500 ///////////////////////////////////////////////////////////// Pas Sökücü Yağlayıcı Sprey Çevre koşulları nedeniyle paslanan ve sıkışan hareketli parçaların sökülmesi ve yağlanması için özel olarak

Detaylı

Ultra mikrofiber bezler Polisaj diskleri Aksesuar

Ultra mikrofiber bezler Polisaj diskleri Aksesuar Kaliteyi Seviyoruz Ultra mikrofiber bezler Polisaj diskleri Aksesuar OEM ve taşıt temizliği için özel, Endüstriyel, yatçılık ve hava-uzay alanlarında Doğrudan üreticisinden profesyonel kalite: Yetkin ve

Detaylı

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. www.tekboya.com SOLVENT BAZLI Boyalar Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. - Tek Süper Sentetik Yağlı Boya 12 1/4 6,70

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var!

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var! Mutfak Hijyeni Ürünleri İşin mutfağında hijyen var! Yüksek performans sunan Maratem Profesyonel mutfak hijyeni ürünleri markası Culina, enerji tasarrufuna ve mutfak maliyetinin kontrol altına alınmasına

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER

ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER CREATING TOMORROW S SOLUTIONS ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER En yüksek beklentileri karşılayan profesyonel silikon mastikler Hayat kalitesi yaratan mimarlık. Bu ilke profesyonel silikon

Detaylı

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Parex ile gelecek nesillere... İçindekiler Cephe Koruma ve Dekorasyonu 6 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Avantajları 7 Binalardaki Isı Kayıpları 7 Parex Dış Cephe

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibak. Köpük

Detaylı

Optimal filtre elemanının seçimi

Optimal filtre elemanının seçimi Optimal filtre elemanının seçimi Optimal filtre elemanının seçimi Sanayi toz arındırma alanında filtre görevini yerine getiren separatörler çok önem kazandı. Bunun için nedenler, yasaların daha sertleşmiş

Detaylı

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ UYGULAMA Zemin Kaplama & Boyama Antikorozif Metal Boyama Dekorotif Asfalt & Bisiklet Yolu Onarõm & Yapõsal GŸ lendirme Mimari YŸzey Koruyucu Beton YŸzey Koruma Su Yalõtõm Kaplama 1 ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Direkt leke üzerine uygulayın,

Direkt leke üzerine uygulayın, Günlük Temizlik: Çimstone Yüzeylerde Temizleme Aracı : Çimstone Yüzeylerde Temizlik Maddesi : Çimstone Yüzeylerde Temizleme Şekli : Pamuklu nemli bir bez, hassas bulaşık süngeri Duru su, sıvı deterjan,

Detaylı

İlk olarak 19. Yıl ortalarında Güney Fransa da üretildiği bilinen desenli karolar ülkemizde de 1900 lü yılların başında yapılan mimari yapılarda ve bir çok Rum evinde kullanılmıştır. Tamamen doğal malzemeler

Detaylı

Made in Europe TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Made in Europe TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Made in Europe TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ YANABİLİR, 1 TERS KULLANILABİLİR YANABİLİR, 2 YANMAZ, GÜÇLÜ TOZ 3 EKRAN & YÜZEY İÇİN ISLAK MENDİL 4 KÖPÜK 5 BÜYÜK BOY 6 TV & BÜYÜK

Detaylı

DOĞALTAŞ. içerik. 2,5 x 2,5. 2,5 x 5 Brick. 2,5 x 30,5. 1,5 x 15. 2,5 x 5. 2,5 x 5 Petal. 2,5 x 10. 5 x 5. 5 x 5 Lara.

DOĞALTAŞ. içerik. 2,5 x 2,5. 2,5 x 5 Brick. 2,5 x 30,5. 1,5 x 15. 2,5 x 5. 2,5 x 5 Petal. 2,5 x 10. 5 x 5. 5 x 5 Lara. DOĞALTAŞ içerik 2,5 x 2,5 2,5 x 5 Brick 2,5 x 30,5 1,5 x 15 2,5 x 5 2,5 x 5 Petal 2,5 x 10 5 x 5 5 x 5 Lara 5 x 7,5 Brick 30,5 x 30,5 Romano Pattern 5 x 10 5 x 10 Brick 32,5 x 54 Strip 10 x 10 2 3 6 8

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

Pladigit - Ürün ailesi özeti

Pladigit - Ürün ailesi özeti Pladigit - Ürün ailesi özeti Redatta da: Direzione Tecnica Plalam Data: 10/01/2012 Cod. 039 1. Ürün yapısı 1.1 Ürün yapısı grafik çizi 1.2 Ürün tanımı Koruyucu bir tabaka ile sıcak olarak birleştirilen

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ BETON SERTLEŞTİRİCİ TOTAL BS Beton gözenekli bir malzemedir, genelde bu gözenekler su ile doludur, ayrıca betonun bünyesinde serbest kireç bulunur, bünyedeki bu serbest kireç betona dönüşmemiştir. Prensip

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm

İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm RENKLER İç ve dış mekan uygulamaları için OXYMAHON en iyi çözümleri sunar. Ürüm serimiz

Detaylı