DOĞAL TAġ GÜÇLENDĠRME, DOLGU, KORUMA, TEMĠZLEME, PARLATMA VE ÖZEL ĠġLEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL TAġ GÜÇLENDĠRME, DOLGU, KORUMA, TEMĠZLEME, PARLATMA VE ÖZEL ĠġLEM"

Transkript

1 DOĞAL TAġ GÜÇLENDĠRME, DOLGU, KORUMA, TEMĠZLEME, PARLATMA VE ÖZEL ĠġLEM KĠMYASALLARI HaĢim Acar Mak. Y.Müh. (ĠTÜ)

2 Reinforcing and Protection of Natural Stones Eng. Hasim ACAR Natural stones have been created by nature, humans beings can work, can shape them, can make beautiful creation with them, but those materials need to be protected to preserve their beauty. It s like our skin, if not protected with right product will age and ruine. Men have always tried to protect stones, ancient Romans used oils and waxes and animal fats to protect stones. In the Middle Age was common to paint sculptures to protect them. In 1567 the Public Palace in Lovanio, Belgium, was painted with oil because the stone was easily damaged by ice In the modern age, oils and waxes were used as water repellents (on the Egyptian obelisc in Central Park N.Y. Was applied paraffin wax).

3 Doğal TaĢ Güçlendirme ve Koruma Hasim ACAR (Mak.Y.Müh.) Ġnsan eli ile iģlenen, çeģitli biçimler verilen, çok güzel kreasyonlar ile mimaride kullanılan doğal taģlar, cildimiz gibi doğal bir malzemedir. Düzenli olarak bakımı yapılmaz ve gerektiği gibi korunmaz ise, yüzeyi bozulur, ihtiyarlar ve doğal güzelliği tahrip olur. Ġnsanoğlu, doğal taģların korunması gerektiğini çok eski yıllardan beri idrak etmiģtir. Mesela eski Romalılar, hayvansal yağlardan ürettikleri yağ ve waxları sürerek, doğal taģları korumaya çalıģmıģlardır. Ortaçağlarda yapılan taģ heykeller bazı doğal boyalar ile korunmaya çalıģılmıģtır yılında Belçika nın Lovanio Ģehrindeki Halk Sarayı nda kullanılan tüm doğal taģlar doğal yağlar ile kaplanarak korunmuģtur. Çünkü, taģ, su emip,donarsa ve bu durum sürekli tekrar ederse, zamanla bozulabilen, dağılabilen bir malzemedir. Günümüzde de yağlar ve waxlar taģların su geçirgenliğini azaltmak, kirlenmesini ve leke tutmasını engellemek üzere kullanılmaktadır. Mesela, Newyork Central Park ta bulunan Mısırlı DikilitaĢ ı parafin wax ile kaplanarak koruma altına alınmıģtır.

4 Mimarlar, Restaratörler ve Arkeologlar Doğal TaĢ Kimyasallarını Mutlaka Çok Ġyi Bilmeli ve Doğru Kullanmalı Tarihten bugüne miras kalmış en eski eserler; mermerden ve diğer doğal taşlardan yapılanlardır. Günümüze kadar ulaşan taş eserlerin ortak özelliği, ya kullanıldıkları ortama çok uygun taşlardan yapılmaları ve/veya o günün şartlarında bile doğal yağlar ile korunmuş olmalıdır. Alternatif yapı malzemelerinin fabrikasyon üretimi sonucu, bir ara çok azalan doğal taş kullanımı, son 30 yılda tekrar yaygınlaşma eğilimine girmiştir. Doğal taşların, antik çağlarda olduğu gibi, günümüz mimari uygulamalarında daha yaygın kullanılması için, ilk günkü güzelliğini, albenisini, sağlamlığını güvence altına almak şarttır. Bu nedenle, NANO TEKNOLOJİ ile birlikte, gelişmesi ivme kazanan doğal taş kimyasallarının, MİMARLAR tarafından da bilinmesi, tanınması ve doğru kullanımı çok önemlidir. Tarihi ya da arkeolojik eserlerin, zarar verilmeden, orijinalliği bozulmadan temizlenmesi, korunması, bakımı için gerekli özel kimyasalların, TARİHİ ESER RESTORATÖRLERİ ve ARKEOLOGLAR tarafından bilinmesi tanınması ve doğru kullanılması, taşa olan ilgiyi, sevgi ve güveni daha da arttıracaktır.

5 Medeniyet geliģtikçe, doğanın verdikleri, hayallerimizi ve beklentilerimizi karģılamakta yetersiz kalmaya baģlar

6 MERMERCĠLERĠN BEKLENTĠLERĠ: Ocakta yüksek blok verimi ile çalıģmak, moloz yerine sürekli düzgün ve büyük blok elde etmek, Bloklardan, daha fazla, düzgün ve sağlam plaka elde etmek, Plakaları albenisi yüksek ve her türlü mekan ve ortamda kullanılabilir olarak üretmek, Tüm tedbirlere rağmen, oluģan taģ artıkları, satılabilir ürünlere dönüģtürmek, atıkları minimize etmek, Bütün bunlar yaparken de birim maliyetleri düģürmek, daha yüksek fiyatla satılabilir ürünleri pazara sunmak ve sürekli ve daha çok kazanmak, Sürekli ve kalıcı müģteri memnuniyeti sağlamak.

7 MĠMARLARIN BEKLENTĠLERĠ: Renk, doku ve desen olarak, projesine uygun olduğunu düģündüğü taģın, kullanıldığı ortamdaki dıģ etkenlere karģı dayanıklı olması (TaĢ seçiminde fiziksel kusurlar nedeni ile, tasarım özgürlüğünün çok fazla kısıtlanmaması ) Ortaya konulan eserin, güzelliğinin kalıcı olması ve yıllara meydan okuması, Projedeki TAġ konseptinin, hiç değiģmeden yansımaya devam edebilmesi, Mimarın prestijini negatif etkileyen, değiģimlere, bozulmalara uğramaması, Sürekli ve kalıcı müģteri memnuniyeti sağlamak ve daha çok kazanmak

8 YAPI SAHĠBĠNĠN BEKLENTĠLERĠ: Ġlk günkü güzelliğin kalıcı olması, Zahmetli ve yüksek masraflı bakım onarım gerektirmemesi, Yapının değerini ve prestijini arttırması, Yapıyı kullananları olumlu etkilemesi, Kayarak düģme, kırılma vs riskler içermemesi, Hiyjjnik sorunlar oluģturmaması, Alternatif yapı malzemelerine karģı, TAġ kullanılmıģ olmasından hiç kimsenin piģman olmaması, Harcanan zaman ve paranın karģılığını alınması

9 Beklentilerimiz bu Ģekilde uzayıp giderken, hayallerimizi süsleyen çözümlerin çoğu, NANO-TEKNOLOJĠ nin en hızlı geliģtiği KĠMYA sektöründen gelmektedir

10 Doğal TaĢ Kimyasalları GÜÇLENDĠRME yapıģtırma ve dolgu kimyasalları KORUMA kimyasalları TEMĠZLEME ve leke sökme kimyasalları PARLATMA kimyasalları ÖZEL ĠġLEM kimyasalları

11 Güçlendirme, yapıģtırma ve dolgu kimyasallarının türleri POLĠMERLER Diğerleri Epoksi reçineler GÜÇLENDĠRME Epoksi mastikler, jeller GÜÇLÜ YAPIġTIRMA REÇĠNELER Polyester reçineler ġeffaf DOLGU ve KISMĠ GÜÇLENDĠRME Polyester mastikler YAPIġTIRMA ve RENKLĠ DOLGU Diğerleri UV Polyester reçineler ġeffaf DOLGU ve KISMĠ GÜÇLENDĠRME UV Polyester mastikler ġeffaf ve AZ RENKLĠ DOLGULAR

12 Güçlendirme, yapıģtırma ve dolgu kimyasalları seçiminde dikkat edilecek özellikler Öz mukavemet, Bağlanma (yapıģma) gücü, GenleĢme / büzüģme oranı, Viskozite / akıģkanlık, Uygulama sıcaklığı, Kürlenme için gerekli enerji türü (ısı, ıģık v.s.) Kürlenme süresi ve sıcaklığı, Kürlenme süre / sıcaklık grafikleri, Sararma ve renk değiģtirme özelliği, Neme karģı hassasiyet, Su absorbe etme özelliği.

13 BLOK GÜÇLENDĠRME 1 m 3 bloktan m 2 plaka üretmek yerine, 60 m 2 ve daha sağlam plaka üretme amacı ile derinlemesine güçlendirilmiģ blok Otoklavlı (vakumlu basınçlı) yöntemle epoksi uygulayarak, derinlemesine blok güçlendirme

14 PLAKA GÜÇLENDĠRME 1 cm kalınlığında ama 3 cm kalınlığında plakadan daha sağlam, bina yükü %50 65 azaltılmıģ plakalar üretme imkanı

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 POLYESTER ve EPOKSĠ arasındaki farklar POLYESTER -Öz mukavemeti daha düşük, - Daha hızlı kürlenir (hızlı sertleşir), -Genleşme/büzüşme oranı yüksek, -Akışkanlığı düşük,derinlemesine nüfuzu ZOR, -Güçlendirmeden çok, yüzeysel YAPIŞTIRMA ve DOLGU işlemlerine daha uygun, -Cila tutma kabiliyeti yüksek, -Daha fazla su emer, -Sararma özelliği giderilebilir, -Uygulanması daha kolay, - Daha ekonomik. EPOKSĠ -Öz mukavemeti yüksek, -Daha yavaş kürlenir (yavaş sertleşir), -Genleşme / büzüşme oranı düşük, -Daha akışkan, derinlemesine nüfuz eder, -Kılcal çatlaklara nüfuz etme kabiliyeti ile GÜÇLENDİRME için çok uygun, -Cila tutma kabiliyeti çok yüksek değil, -Daha az su emer, -Sararma sorunun gidermek zor ve pahalı, -Uygulanması hassasiyet gerektirir, -Polyestere göre %50 - %100 daha pahalı,

25

26 KORUMA KĠMYASALLARI Günümüz teknoljisinde ilerleyen kimya bilimi, yeni koruyucu çeģitleri üretilmesine imkan sağlamıģtır. Mesela SĠLOKSANLAR ve FLOROPOLIMERLER doğal taģ koruma kimyasallarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Koruyucu kimyasalların çalıģma mantığı Ģudur: Öyle bir sıvı olsun ki, kendisi yüzeydeki poroziteye (mikro gözeneklere) nüfuz etsin ve orada kalıcı olsun. Ancak daha sonra baģka bir kimyasal, kir, leke vs onun girdiği poroziteye giremesin! Koruyucu kimyasaldan beklenen özellikler ile Ģemsiyeden beklenen özellikler çok benzerdir. ġemsiyenin yağmuru geçirmeyip, havayı ve buharı geçirmesi gibi, koruyucu kimyasallardan da sıvıları geçirmemesi ama havayı ve buharı geçirmesi istenir. Hava ve buharı geçirmesini istemek, taģın nefes almaya devam etmesinin istenmesinden ve yüzeyde buhar yoğuģması sebebi ile oluģabilecek terlemelerin ise istenmemesinden kaynaklanmaktadır.

27 Koruma Kimyasalları Nasıl ÇalıĢır? İyi bir şemsiyeden HAVA ÇOK İYİ GEÇER, ama SU GEÇMEZ. Moleküler gözenekler, su geçmez ama hava geçer dokuda doldurulabilirse, bu özellik sağlanır. Gözeneklere dolan kimyasal molekülleri, bir çeşit ağ doku örerler ve su molekülleri bu ağ dokudan geçemez. İyi bir koruyucunun ağ dokusundan su ve yağlar geçmemeli, ama hava ve buhar molekülleri hiçbir engelle karşılaşmadan geçmeye devam etmelidir.

28 SUYA KARġI KORUMA - YAĞA KARġI KORUMA WATER REPELLENT Suya karşı koruma Yağla kirlenme riski yoksa, sadece suya karşı koruma yapılmadır. Sadece suya karşı yapılan koruma taşın nefes almasını hiç engellemez. WATER & OIL REPELLENT Su ve yağa karşı koruma Mutfak, restaurant ve benzeri ortamlarda yağa karşı koruma yapmak gerekir. Yağ geçirmeyen koruma, suyu zaten geçirmez ama taşın nefes almasını kısmen azaltabilir.

29

30 Özel Amaçlı Koruma Kimyasalları UV ıģınlara karģı taģı koruyan ve renginin solmasını önleyen kimyasal koruyucular, Antistatik özellikli, tozlanmaya karģı koruyan kimyasallar, Boya ve mürekkep lekelerine karģı koruyan ANTI GRAFFITI kimyasal koruyucular, TaĢın rengini belirginleģtiren KONTRAST verici kimyasallar, Kalıcı ISLAK GÖRÜNÜM sağlayan kimyasal koruyucular, Doğal renk ve görünümde en küçük bir değiģiklik yapmayan kimyasal koruyucular, Limestone (LYMRA) gibi yumuģak taģların yüzey aģınma direncini arttıran kimyasal koruyucular, Su bazlı ve toksik madde içermeyen, MUTFAK tezgahı ve benzeri, gıda ile temas içinde olan yüzeyler için özel kimyasal koruyucular.

31 Koruma Kimyasallarının Ġçerikleri Polimer bazlılar (siloksanlar, floropolimerler), Nanoteknoloji polimer (akıllı polimer) bazlılar, Solvent bazlılar, Su bazlılar, Karma ürünler (Polimer + Solvent gibi..)

32 Koruma Ġçin Doğru Kimyasalın Seçimi Günümüzde koruyucu kimyasal olarak kullanılabilen pek çok çeģit vardır. Önemli olan, amaca ve taģa en uygun kimyasalın seçimidir. Doğru kimyasal seçimi bir çok faktöre bağlıdır: Taşın cinsi (mermer, granit, limestone kireç taşı, sandstone-kum taşı vs ) Uygulama yeri (Yer döşemesi, duvar kaplaması, iç mekan, dış mekan vs) Yüzeyin son işlem durumu (Cilalanmış, parlatılmış; honlanmış, yakılmış, kumlanmış, eskitilmiş, ham vs) Nelere karşı koruma istendiği (su lekeleri, yağ lekeleri, duvar yazıları, ayak trafiği, hava kirliliği, asit yağmurları, yüzey aşınmaları, yapışkan malzemeler vs)

33 Koruma Ürünleri ÇeĢitlerinden Örnekler SU LEKESĠ ÖNLEYĠCĠ (BELLINZONI KER 13-D) SU VE YAĞ LEKESĠ ÖNLEYĠCĠ ( BELLINZONI IDEA HP IDEA XC BLOCK D70) AġINMA DAYANIMI ARTTIRICI ve YÜZEY SERTLEġTĠRĠCĠ ( BELLINZONI SIGIL FIX, Nanotech STRONG 2000 ) DUVAR YAZILARINA SPREY BOYALARA - KARġI KORUYUCU ANTIGRAFFITI (BELLIZONI STRIP VAPOR)

34 Sarı Limestone Üzerine Uygulanan BELLINZONI IDEA HP Koruyucu Ürünün Su Geçirmezlik Testi Koruma verimi yüzdesi : %91 (EPP 91% - Effectiveness Protective Percentage). Yani sarı kireç taģı üzerine uygulanan BELLINZONI IDEA HP koruyucu kimyasalı, taģı su lekelerine karģı % 91 koruyabiliyor. Korumasız halde oluģabilecek 100 birim su lekesine karģı, korumalı halde 9 birim leke oluģma ihtimali kalıyor.

35 ASTM C97 test standardına göre yapılan ve hacimsel özgül ağırlık artıģı esasına dayalı su emme oranı testine göre sonuçlar aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. YeĢil sütunlar koruyucu kimyasal uygulanan numuneleri, kırmızı sütunlar ise kimyasal uygulanmayan numuneleri göstermektedir. 12,00 10,00 8,00 Absorption % 6,00 4,00 2,00 0,00 Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5 Average Value Treated Not Treated

36 Nano Teknoloji Ġle GeliĢtirilmiĢ Olan BELLINZONI SIGIL-FIX Ürününün Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkisinin Ölçümü Knoop sertik testi Bir çeģit mikro sertlik ölçümü testi olup, çok gevrek, kırılgan veya çok ince yüzeyler için yapılır. Çok küçük elmas bir piramid uç, cilalanmıģ yüzeye belli bir kuvvet ile tanımlanmıģ bir süre ile bastırılır. Elmas ucun yüzeydeki etkisi mikroskop kullanılarak ölçülür.

37 BELLINZONI SIGIL FIX NANO Ürününün Limestone Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkisi Ürün uygulanmamış naturel yüzey BELLINZONI SIGIL FIX NANO uygulanmamış LIMESTONE %35 daha sert bir yüzeye sahip oluyor

38 KumtaĢı sandstone üzerine BELLINZONI STRONG 2000 ürünü ile yapılan koruma ve taģa iģlemeyen su damlacığı

39 Santafiora Limestone (Ġtalyan kireç taģı) üzerine BELLINZONI LIMESEALER uygulaması. Su, yağ, çay, süt ve kahve lekelerine karģı koruma yapılan üst kısım ile koruma yapılmayan alt kısım arasındaki fark.

40 Limestone (kireç taģı) üzerinde BELLINZONI IDEA HP ile yapılan koruma sonrası SU ÇAY KAHVE lekeleri ile yapılan kirletme denemesi

41 Koruma uygulanmıģ limestone kaplı bina ve önünde koruma uygulanmıģ limestone heykel

42 Çeşitli Koruma-Parlatma Uygulamaları

43

44 Temizleme Kimyasalları Kireç taģı kökenli, mermer, traverten, limestone gibi taģlar için özel deterjanlar, Granit,bazalt, andezit, diyabaz ve benzeri taģlar için deterjanlar, Derz temizleme deterjanları, Yosun, küf, pas, eskimiģ wax, yağ ve benzeri özel kirleri söken deterjanlar, Hastane, WC, hamam, SPA, okul gibi, hiyjenik olması çok önemli olan mekanlar için özel mermer deterjanları, Temizlerken parlatan ve güzel koku veren deterjanlar,

45 Doğal TaĢ Temizleme Kimyasallarının Ġçerikleri Asidik deterjanlar (Granit ve benzeri taģlar ve derz temizliği için) Bazik deterjanlar (Yağ ve eskimiģ waxları çözerek temizleme için), Alkalin deterjanlar (Granit ve benzeri taģlar, derzler, mermer ve benzeri taģlardanki çok zor kirler için) Nötr deterjanlar (Mermer, limestone, traverten ve benzeri kireç taģı kökenli taģlar için) Adbsorbentler (Lekeleri emerek sökmek için), AĢındırıcı içeren deterjanlar (kimyasal + mekanik temizleme ve parlatma amaçlı özel ürünler), Antibakteriyel nötr deterjanlar, Özel karıģımlı deterjanlar (yosun, küf vs özel lekeler için)

46 Doğal TaĢ Temizliğinde Vakumlamanın Önemi Gözenek içindeki kirler Yıkama sonrası vakumlanmayan gözeneğin içinde kalan kirli ve deterjanlı su Su buharlaşır, kir ve deterjan gözenekte kuruyarak kalır ve taşın dokusunda kimyasal reaksiyon başlar Bir sonraki yıkamada su, kirler ve deterjanın pozisyonları Suyu emen kurumuş kirler ve deterjan hızla şişer ve bir daha çıkmayacak şekilde taşın mikro dokusuna derinlemesine işler Doğru temizlik için, yıkama sonrası artık sular vakumla emilmeli ve ardından gözenekler wax ile doldurulmalıdır.

47

48 Yüzeyler neden PARLAR ya da PARLAMAZ? Parlaklık, yüzeye gelen ıģığın % kaçının aynı açı ile aynı yöne yansıdığı ile ortaya çıkan ve bu Ģekilde fiziksel olarak ölçülen bir kavramdır. Yüzeye gelen ıģığın cisim tarafından absorbe edilmesi ya da yansımanın farklı açılar ile farklı yönlere dağınık bir Ģekilde olması, parlaklığı bozar.

49 Parlatma Kimyasalları Nasıl Parlatır? Yüzeyi mekanik yöntemler ile ne kadar parlatmaya çalışırsak çalışalım, yüzeyde mikro pürüzlülük kalır ve ışık düzgün yansımaz. Daha iyi parlatmak için pürüz çukurlarını mikro moleküllü kimyasallar ile doldurmak gerekir. Kimyasal cila çok sürüldüyse ve yumuşaksa, üzerine bastırıldığında, baskı yüzeyi kenarlarından yükselir ve yansımayı bozan mikro çıkıntılar oluşturur, yani yine parlamaz Pürüz çukurlarını doldurmak da tek başına işe yaramaz, çünkü dolguda düzgünsüzlük olabilir. İyi bir kimyasal cila, sürüldükten sonra sertleşebilmeli, fazlalığı ovalanarak alındığında, geriye tam flotal ve sert bir yüzey bırakabilmelidir.

50

51 Parlatma Kimyasallarının Ġçerikleri Waxlar, Silikon bazlılar, Solvent bazlılar, Asidik cilalar (Kristal cila veya cam cila) Su bazlılar, AĢındırıcı içerenler, Polimerli ürünler, Özel karıģımlar (Kaydırmazlık özelliği vs) Temizleyici ve parfüm içerenler

52

53 Waxlar (Vakslar) Wax çeģitleri: SENTETĠK WAXLAR: Gliserolden daha uzun zincirli alkollerin yağ asitleriyle ester bağlarıyla bağlanarak oluģturdukları nötr lipitler, BĠTKĠSEL WAXLAR: Bazı bitkiler tarafından, su kaybını önlemeye ve solunumu azaltmaya yarayan biyolojik yan ürün, HAYVANSAL WAXLAR: Hayvanların pek çoğunda, üst deri hücrelerini korumak üzere, vücut tarafından üretilen mumsu organik madde, BĠTKĠSEL / HAYVANSAL WAXLAR: Arıların, bitkilerden topladıkları bitkisel waxların, arı tarafından iģlemden geçirilmesi sonrası oluģan BAL MUMU ile üretilen waxlar.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 AHŞAP ve METAL ÜRÜNLERİ SERAMİK ÜRÜNLERİ ÖZEL ÜRÜNLER KORUYUCULAR ve LEKE ÖNLEYİCİLER DETERJANLAR ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CİLALAR - PARLATICILAR ÜRÜN GRUBU CİLALI HONLU ANTİK CİLALI HONLU ANTİK CİLALI HONLU ANTİK CİLALI HONLU ANTİK ONİKS KUMTAġI KAYRAK TAġI ANDEZĠT KALDIRIM TAġI TERRAZZO KARO TERRACOTTO TUĞLA - KĠREMĠT BETON ÇĠMENTOLU QUARTZSTONE REÇĠNELĠ QUARTZSTONE AGLOMERA TAġLAR GRES PORSELEN SIRLI SERAMĠK ve KLINKER PARKE ve AHġAP BRONZ ve ÇELĠK KARO KALIPLARI MAKĠNA -TAKIM YÜZEYLERĠ TAŞ CİNSİ,YÜZEY İŞLEME ŞEKLİ ve AMACA GÖRE EN DOĞRU ÜRÜNÜN SEÇİLMESİ Bir zamanlar, amaca doğru hizmet eden uygun kimyasal bulunamazken, gelişen teknoloji ile çok sayıda ve çok çeşitli yüzey kimyasalı piyasaya çıkmış, bu defa da yokluktan değil, çokluktan kaynaklanan bir sorun ortaya çıkmıştır. YÜZLERCE SEÇENEK ARASINDAN AMACA EN UYGUN KİMYASALI NASIL SEÇECEĞİZ? Yapıştırıcı ve dolgu ürünlerini doğru seçmenin nispeten kolay olduğunu düşünerek, diğer yüzey kimyasalları için renk kodlu bir KOLAY SEÇİM MATRİSİ hazırladım. Matristeki renk kodlarını anlamları şöyle: KIRMIZI : Kullanması yanlış olan ürün YEŞİL: Amaca uygun ürün SARI: Amaca tam olarak hitab etmese de, dikkatli bir şekilde kullanılabilecek ürün YAPI MALZEMESİ ve KİMYASAL ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE "YÜZEY KİMYASALLARI" KOLAY SEÇİM MATRİSİ NANOTECH ÜRÜNLER BELLINZONI srl ÜRÜN ADI PASTA CĠLA SIVI CĠLA VX-SL sıvı wax RR/1 sıvı wax PASTA ABRASĠV - Mermer için PASTA ABRASĠV - Granit için STICK LUX pasta cila AS11 kaydırmaz cila E3 kenar-köģe cilası MARMOR MILCH günlük bakım için mermer cilası CANADIAN 1500 d/d hızlı makine cilası VETRO GLASS cam cila SIGIL LUX sıkılaģtırıcı cila MYTHOS sıvı wax POLISHMATIC M30 parlatıcı RR/1 SPREY KÖPÜK SPAAK kayrak taģı cilası GLOSSY parlatma kremi ONE kristal cila LUCIDO silikon cila SUPER CRYSTAL POWDER toz cila BERT 27 extra güçlü asidik detarjan LEM-3 deterjan DECER DOS wax ve boya sökücü L&L temizleme - parlatma UB58 -DıĢ mekan için asidik deterjan K3 - Alkalin temizleyici AS22 kaydırmaz temizlik ve parlatma ALGAKILL - Yosun ve küf sökücü HYGIENIX - hiyjenik temizleyici MANGINA MACCHIA leke sökücü pasta MANGIA RUGGINE pas lekesi sökme jeli ULTRA-STRIPPER - yağ, is, boya, wax sökücü ULTRA STRIPPER - Jel konsantre KER13-D su lekesi önleyici BLOCK D70 su ve yağ lekesi önleyici, canlandırıcı IDEA HP Doğal görünümlü su ve yağ lekesi önleyici STRONG sıkılaģtırıcı su geçirmezlik IDEA XC / Islak görünümlü su ve yağ lekesi önleyici POROSIL yenileyici, canlandırıcı SÜPER koruyucu ANTIK eskitilmiģ,kumlanmıģ,çekiçlenmiģ taģ koruyucu IDEA H2O su ve yağ lekesi önleyici, canlandırıcı SIGIL FIX - porozite doldurucu, leke önleyici GREZZO koruyucu, canlandırıcı VIEUX - Antik ve ıslak görünümlü koruyucu STRIP VAPOR - Anti-Graffiti, sprey boya koruyucusu LIMESEALER tuzlanma ve su - yağ lekesi önleyici TIPO Q kalıp yağlayıcı, koruyucu LISTO temizleme ve parlatma kremi TOP, su lekesi önleyici, yenileyici cila SAND PLUS kimyasal kumlama ürünü PROTECTOR sıvı latex geçici koruma örtüsü STONECAREKIT tezgah temizleme, koruma, parlatma PULI KERAMIK seramik detejanı COTTOMILCH terracotto bakım cilası KERAMIKMILCH seramik bakım cilası REXCOTTO terracotto için su geçirmez koruyucu THE COOT terracotto ve antik taģ canlandırıcı cila DETER KERAMIK seramik temizleyici FACIL KERAMIK canlandırıcı günlük bakım cilası VELO günlük ahģap temizleme - parlatma ürünü THE TEK parke cilası LUX, ahģap cilası LINDO ahģap deterjanı A2 metaller için sprey parlatıcı DURABRILL yüzey sertleģtirici ve koruyucu parlatıcı DURALMAX yüzey sıkılaģtırıcı ve leke önleyici ÜRÜN SEÇİM MATRİSİ RENK KODLARININ ANLAMI: MERMER GRANİT ve TRAVERTEN LIMESTONE DİABAZ Kullanılması tavsiye edilen UYGUN ÜRÜN Zorunlu olarak kullanılacaksa DİKKATLİ kullanmalı. KULLANMAYINIZ

99 DOĞAL TAġ KĠMYASALLARI KONUSUNDA BENĠ SABIRLA DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN ÇOK TEġEKKÜR EDERĠM HaĢim Acar Mak. Y.Müh. (ĠTÜ)

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü YAĞ SÖKÜCÜLER RESOLVER Yüksek Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü Su ile karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. Tüm sanayi yağları üzerinde etkili ve hızlı sonuç verir. Katı yağlar, gıda yağları, gres

Detaylı

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06 01 Eczac baş Girişim Pazarlama, Eczac baş Topluluğu Tüketim Ürünleri Grubu nda faaliyet göstermektedir. Kuruluş, topluluk taraf ndan üretilen ve ithal edilen tüketim ürünleri ile birlikte topluluk d ş

Detaylı

Profesyonel Leke Çıkarma Teknikleri

Profesyonel Leke Çıkarma Teknikleri Profesyonel Leke Çıkarma Teknikleri ELBİSELERİN TEMİZLİK VE BAKIMI PROFESYONEL ELBİSE TEMİZLİĞİ NEDİR? Elbiselerinizi temizletmek üzere bize getirip teslim edersiniz. Daha sonra elbisenizi yeni gibi alırsınız.

Detaylı

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER RESMİ TANIMI MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER MAXTQWE MAXTQBK MAXIMUM TORQUE (YÜKSEK İLK KAPMA ÖZELLİKLİ ÇOK GÜÇLÜ GELECEK NESİL HİBRİT YAPIŞTIRICI) 300 ml BEYAZ 300ml SİYAH 23,16 TL 23,16

Detaylı

Kalekim Fiyat Listesi

Kalekim Fiyat Listesi Kalekim Fiyat Listesi 2015-1 kale.com.tr Kalekim 2015-1 Fiyat Listesi 1 İçindekiler 02 06 12 22 24 28 30 32 34 35 36 38 40 Yapıştırıcılar Yapıştırıcı Ürünleri Öneri Tablosu Derz Dolgu Malzemeleri Derz

Detaylı

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Su Yalıtım Çözümleri Derz Dolgu Malzemeleri 2015-1 Kalekim Fiyat Listesi Mastik ve Köpükler Yüzey Hazırlık Malzemeleri Yapıştırıcılar Zemin Çözümleri Kalekim 2015-1

Detaylı

HAVA ŞARTLARINA KARŞI YAPI YALITIM KILAVUZU

HAVA ŞARTLARINA KARŞI YAPI YALITIM KILAVUZU HAVA ŞARTLARINA KARŞI YAPI YALITIM KILAVUZU Buradaki bilgiler iyi niyet çerçevesinde doğruluğuna inanılarak verilmiştir.ürünlerimizin kullanım koşulları ve uygulama yöntemleri kontrolümüz dışında olduğundan,

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog w orld wide Üretim, Bakım Onarım için özel ürünler Katalog dünya çapında En zorlu şartlarda da! 1 2 3 4 5 6 7 8 İçindekiler: Sayfa Firma 3 WEICON Plastik-Metal 4-8 WEICON Repair Stick (Tamir Çubukları)

Detaylı

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47 o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 2 w o 37 z 4 u 47 ENDÜSTRİYEL YAG ÇÖZÜCÜLER GÜÇLÜ SU BAZLI YAG ÇÖZÜCÜ Endüstriyel alanlarda kullanılan güçlü bir yağ çözücüdür. Metallerde korozyona yol açmaz boyalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR . 05/ İÇİNDEKİLER SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI Permolit Nanomax İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit Permomax Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit İpek Mat Silikonlu İç Cephe Boyası...4 Permolit

Detaylı

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. - KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. GKD-OİL CLEANER GKD-KLAW GKD-MAX GKD-SİM PLUS GKD-PAS GKD-MİKS CLEAN GKD-FINISH GKD-PAINT STRIPPER GKD-JEL GKD-SPICK ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜCÜLER YAĞ ÇÖZÜCÜLER PAS SÖKÜCÜLER

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

2012 Uygulama Rehberi

2012 Uygulama Rehberi 2012 Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi 1 İçindekiler Seramik Uygulamaları 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mevcut Seramik Üzeri Seramik Uygulaması Alçıpanel ve Alçı Yüzeyler

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Temizleme Kimyasalları Asit bazlı temizleme kimyasalları Nötr temizleme kimyasalları Alkali bazlı temizleme kimyasalları XYLOQUAT Temizleme Sistemi Çözücü (Uçucu) Temizleyiciler

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ Wallmerk 2007 yılında kurulan Wallmerk Yapı Kimyasalları; Türkiye de stratejik önemi olan ve en önemli endüstriyel

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları Teknik Araç Kimyasalları Araç Temizleme ve Bakım Cam Yapışıtırıcıları ve Aksesuarları Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları...............................

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi!

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi! PETRA DÜNYASI 2015 % 100 Türk sermayesi ve yönetimi. 1984 yılında kurulan Petra, bugün binlerce temsilcisiyle kalabalık bir aile. Sadece Türkiye de değil, Kuzey Kıbrıs ta ve Almanya daki ofisleri ve temsilcileriyle

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 1X1 RĠB ÖRGÜ YAPISINDAKĠ KARBON VE CAM ELYAFINDAN ELDE EDĠLEN HĠBRĠT KOMPOZĠT YAPILARIN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ BU TEZ BAP BĠRĠMĠ TARAFINDAN DESTEKLENMĠġTĠR.

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Aşağıdakiler için problem çözümleri Üretim Onarım Koruma Bakım WEICON Bu isim

Detaylı

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir Poliüretan Köpükler Kalıcı Çözümler Üretir KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR 805 ÇOK AMAÇLI PU KÖPÜK 805P PROFESYONEL PU KÖPÜK 9 metre

Detaylı