KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU"

Transkript

1

2 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU Sağlık hizmetlerinin yerinde tespit edilmesi, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulması ve mevcut problemlerin çözümlenmesi amacıyla Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Kurum Başkan Yardımcıları tarafından iliniz ziyaret edilecektir. Birliğiniz tarafından Kamu Hastaneleri Birliği İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi sunumunun hazırlanması aşamasında yardımcı olacak bilgiler maddeler halinde aşağıda detaylandırılmıştır. İlgili Ay; Sunum yapılan aydan bir önceki aydır. Örneğin ilinize ziyaret nisan ayında yapılacaksa mart ayının verileri kullanılacak, ekim ayında yapılacaksa eylül ayının verileri kullanılacaktır. İlgili Dönem; Sunum yapılan aydan bir önceki ayı kapsayan 6 aylık dönemdir. Örneğin ilinize yapılacak ziyaret nisan ayında ise 6 aylık dönem mart2015, şubat 2015, ocak 2015, aralık 2014, kasım 2014 ve ekim 2014, 2015 ekim ayında yapılacaksa eylül 2015, ağustos 2015, temmuz 2015, haziran 2015, mayıs 2015, nisan 2015 aylarıdır. Eğer slaytta kıyaslama yapılıyorsa (örneğin; muayene oda sayısı 2014 ilgili ay ile 2015 ilgili ay) ilgili ayın veya ilgili dönemin verileri kullanılmalıdır.

3 Slayt formatları üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. Slayt No 1. Başlık bilgilerini içermelidir. Birliğin adı ve sunumun yapılacağı tarih yazılmalıdır. 2. İlinizin haritası yerleştirilmelidir. 3. İl merkezindeki hastanelerin konumunu belirtir uydu görüntüsü örnekte olduğu gibi yerleştirilmelidir.(özel hastaneler ve Üniversite hastaneleri farklı ikonla harita üzerine yerleştirilmelidir.) 4. İlçelerin merkeze ve birbirlerine olan mesafeleri belirtilmelidir. Birden fazla birlik bulunan illerde her birlik kendine bağlı ilçe merkezlerinin merkeze ve birbirlerine olan uzaklığını ayrı bir slaytta belirtecektir. 5. İlinize ait nüfus bilgileri girilmelidir.(adnks.adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, AHBS..Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ). 6. İlinizin yaşlara göre nüfus verileri nüfus piramidi üzerinde gösterilmeli ve slayda il yaş ortalaması da eklenmelidir. 7. İlçe nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı örnekte olduğu gibi yüzde olarak belirtilmeli ve toplam nüfus sütunu sayısal değer olarak yazılmalıdır. 8. İlinizde bulunan Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastanesi ve Özel sektöre ait kurum ve kuruluş sayıları ilgili alanlarda belirtilmeli, birlik bünyesinde bulunan hastane rollerine göre sağlık tesisi sayıları ve 1.Basamak Sağlık Kuruluşu sayıları da örnekteki gibi eklenmelidir. 9. Genel sekreterlik binasının iç ve dış görünümlerine ait fotoğraflar eklenmelidir. 10. Genel Sekreterlik bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel sayıları slayt örneğinde olduğu gibi belirtilmelidir. Genel Sekreter ve Başkanların fotoğrafı eklenmelidir. Toplam yönetici sayısı bölümüne, Genel Sekreterlikte görev yapan uzman, büro ve diğer görevliler haricindeki tüm sözleşmeli yönetici sayısı dâhil

4 edilmelidir. Diğer çalışan kısmına genel sekreterlik bünyesinde çalışan kadrolu ve kadrosuz tüm personel dâhil edilmelidir. 11. SAĞLIK İNSAN GÜCÜ 12. İl genelinde sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının sayıları ve genel toplamı belirtilmelidir. PDC(% ) sütunu kadro sayıları dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Diğer Sağlık hizmetleri sınıfına röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni vb. dâhil edilmelidir. Kamu hastaneleri birliği Aktif 2014 ve 2015 yazılı sütunlara ilgili ayın (bir aylık) verileri yazılmalıdır. 13. Birlik genelindeki uzman hekim sayıları ve kadro/aktif çalışan sayılarına göre PDC doluluk oranları her hastane için belirtilmelidir. İlgili ayın verileri girilecektir. Örneğin sunum temmuz ayında yapılacaksa bir önceki ay haziranın verileri üzerinden değerler yazılacaktır. 14. Birlik genelinde bulunan Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektöre ait veriler, sütun grafiğinde uzman hekim bölümünde sayı olarak, acil muayene ve poliklinik muayene bölümünde yüzde olarak belirtilmelidir. Acil muayene ve poliklinik muayene bölümleri ilgili dönem (son 6 ay) dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 15. Birlik geneli hizmet alımı ile çalışan personelin hizmet alanlarına göre ilgili aydaki dağılımı pasta grafikte belirtilmeli, sayısal değerleri yazılmalıdır. Maksimum işçi havuzu kısmına birliğin alabileceği maksimum işçi sayısı yazılmalıdır. Hizmet alımı sütun grafiğine bir önceki senenin ilgili ayı ile karşılaştırmalı olarak sayısal değerler eklenmelidir. 16. SAĞLIK HİZMETLERİ 17. Sağlık Bakanlığına bağlı olan kuruluşlara 2015 yılı ilgili dönemde(son 6 aylık) yapılan müracaat sayıları ve oranları grafik üzerinde gösterilmeli, toplam

5 muayene sayısı yazılmalıdır. Birden fazla birlik bulunan illerde diğer birliklerin müracaat sayıları ve oranları da aynı grafik üzerinde belirtilmelidir. 18. Sağlık tesislerinin 2014 ve 2015 ilgili dönemde (ilgili aydan geriye dönük altı ayda) yaptıkları muayene sayıları birinci basamak ve Basamak için ayrı ayrı yazılmalı, 2. ve 3. Basamak bölümüne üniversite ve özel hastanelerinin muayene sayıları da dâhil edilmelidir. Sarı ile boyalı alan değer elde edilirken ise birinci, ikinci ve üçüncü basamak muayene sayılarının toplamı, il genel nüfusuna bölünerek ilgili dönem (son altı aylık) toplam müracaat sayısının nüfusa oranı hesaplanmalıdır. Muayene sayılarında acil servis ve diş polikliniği muayene sayıları dikkate alınmayacaktır. Bünyesinde birden fazla birlik bulunan iller de, birliklerin toplam verileri dikkate alınacaktır. 19. Kapasite değerlendirilmesi birliğe bağlı her hastane ve özel / üniversite hastaneleri için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Toplam kapalı alan hesaplaması yapılırken hasta bakım hizmetlerinin sunulmadığı alanlarda dâhil edilecektir. Toplam kapalı alan ve yatak başına düşen kapalı alan kısımların da değişiklik yoksa tek sütunda eğer değişiklik varsa karşılaştırılmalı olarak iki sütunda belirtilmelidir. Nitelikli yatak oranı tescilli yatak sayısı üzerinden hesaplanacaktır. Hastane yaşı sadece birliğe bağlı hastaneler için belirtilmelidir yılının sunum yapılacak ilgili ayı ile 2014 yılının ilgili ayı karşılaştırılacaktır. 20. Kapasite değerlendirilmesi birliğe bağlı her hastane ve özel / üniversite hastaneleri için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Sadece klinisyen uzman ve muayene oda sayısında ilgili ay dikkate alınmalı, diğer parametreler ilgili dönem (son 6 ay) dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 21. Acil sağlık hizmetleri ile ilgili slaytta acil seviyeleri ilgili ayın verileri üzerinden değerlendirilmelidir. Acil müracaat sayısı ve acil müracaat oranı ilgili dönem (son altı ayın) verileri dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Acil müracaat oranı hesaplanırken diş verileri dikkate alınmayacaktır. Birlikte ADSH varsa onların acil verileri de slayda eklenecektir. 22. Sevk durumu ilgili dönem (son altı ayın) verileri kullanılarak hesaplanacaktır. İl dışı sevk sayısı hesaplanırken acil sevk sayısı da dâhil edilerek yazılacaktır.

6 Birlik dışı sevk sayısı hesaplanırken il dışı ve birlik dışı sayıları toplanarak yazılmalıdır. 23. İlgili dönemde(son altı ay) il dışına yapılan acil ve poliklinik sevklerinin en sık sebepleri yazılmalıdır. Örneğin; akut koroner sendrom, akut SVO, 3.seviye yoğun bakım, riskli gebelik vb. 24. İlgili dönemde(son altı ay) birlik dışına yapılan acil ve poliklinik sevklerinin en sık sebepleri yazılmalıdır. Örneğin; akut koroner sendrom, akut SVO, 3.seviye yoğun bakım, riskli gebelik vb. 25. İlgili dönemde(son altı ay) ilçelerden merkeze yapılan acil ve poliklinik sevklerinin en sık sebepleri yazılmalıdır. Örneğin; akut koroner sendrom, akut SVO, 3.seviye yoğun bakım, riskli gebelik vb. 26. Acil nöbet hizmetleri ile ilgili veriler girilmelidir. 24 saat kesintisiz verilen sağlık hizmetleri olarak Akut MI; Primer PTCA, Akut MI; Antitrombolitik tedavi, İnme; Antitrombolitik tedavi, Pulmoner Emboli; Antitrombolitik tedavi, Multitravma, Replantasyon, El cerrahisi, Göğüs travması cerrahisi, Omurilik cerrahisi, Omurilik travması, Tendon Kesileri, Kafa Travması, Çocuk aciller, Çocuk Cerrahisi, Kadın Doğum Acilleri, Yanık, Zehirlenme gibi hizmetler yazılacaktır. 27. Ameliyat sayıları ilgili dönemi (son altı ay) kapsamalıdır. A,B,C grubu ameliyat oranı hesaplanırken A,B,C,D,E grubu ameliyat sayıları dikkate alınmalıdır. Günübirlik ameliyat sayıları dâhil edilmemelidir. 28. Sağlık Bakanlığı, özel sektör ve üniversiteye ait sağlık tesislerine ait istenen veriler her bir hastane için ayrı ayrı yazılarak, toplamı belirtilmelidir. Hesaplamalarda ilgili dönemdeki (son altı ay) veriler kullanılmalıdır. Toplam sezaryendeki primer sezaryen oranı hesaplanırken; İlk sezaryen oranı Toplam doğumdaki primer sezaryen oranı hesaplanırken;

7 İlk sezaryen oranı kullanılmalıdır. 29. Birliğe, özel sektöre ve üniversiteye ait her bir hastane için erişkin yoğun bakım hizmetlerine ait veriler belirtilmelidir. Planlanan yatak sayısı birliğin 1 yıl sonraki hedefi dikkate alınarak yazılmalıdır. Yatak doluluk oranları ilgili dönem (son altı ay)üzerinden hesap edilmelidir. Yatak sayısı tescilli yatak üzerinden hesaplanacaktır. Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde her bir birliğin verileri toplamı ayrı satırlar olarak eklenecektir. Sağlık Bakanlığı satırına ildeki tüm birliklerin verilerinin toplamı yazılacaktır. 30. Birliğe, özel sektöre ve üniversiteye ait her bir hastane için çocuk yoğun bakım hizmetlerine ait veriler belirtilmelidir. Planlanan yatak sayısı birliğin 1 yıl sonraki hedefi dikkate alınarak yazılmalıdır. Yatak doluluk oranları ilgili dönem(son altı ay) üzerinden hesap edilmelidir. Yatak sayısı tescilli yatak üzerinden hesaplanacaktır. Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde her bir birliğin verileri toplamı ayrı satırlar olarak eklenecektir. Sağlık Bakanlığı satırına ildeki tüm birliklerin verilerinin toplamı yazılacaktır. 31. Birliğe, özel sektöre ve üniversiteye ait her bir hastane için yeni doğan yoğun bakım hizmetlerine ait veriler belirtilmelidir. Planlanan yatak sayısı birliğin 1 yıl sonraki hedefi dikkate alınarak yazılmalıdır. Yatak doluluk oranları ilgili dönem (son altı ay) üzerinden hesap edilmelidir. Yatak sayısı tescilli yatak üzerinden hesaplanacaktır.. Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde her bir birliğin verileri toplamı ayrı satırlar olarak eklenecektir. Sağlık Bakanlığı satırına ildeki tüm birliklerin verilerinin toplamı yazılacaktır. 32. Birliğe, özel sektöre ve üniversiteye ait her bir hastane için yanık tedavi hizmetlerine ait veriler belirtilmelidir. Yatak doluluk oranları ilgili dönem(son 6 ay) üzerinden hesap edilmelidir. Yatak sayısı tescilli yatak üzerinden hesaplanacaktır. Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde her bir birliğin verileri toplamı ayrı satırlar olarak eklenecektir. Sağlık Bakanlığı satırına ildeki tüm birliklerin verilerinin toplamı yazılacaktır. 33. Özellikli hizmetler ve planlaması ile ilgili veriler belirtilmelidir. 34. İl geneli görüntüleme hizmetleri ile ilgili olarak; ilgili aya ait en uzun görüntüleme süresi belirtilmeli, hizmet alımı yapılmış ise * işareti konulmalıdır. Hastaneler toplamı satırına sadece sayı sütunundaki değerlerin

8 toplamı belirtilmeli, süre sütunu toplamı boş bırakılmalıdır. BT Günlük Çekim sayısı sütununda ortalama cihaz başına düşen günlük çekim sayısı belirtilmelidir. Anjio sütununda sadece koroner anjio dikkate alınmalıdır. 35. Birlik genelindeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ait veriler belirtilmelidir. ADSM sayısı, diş hekimi sayısı, ünite sayısı ve RVG sayısı hesaplanırken ilgili ay dikkate alınırken müracaat sayısı, çekim sayısı, kanal sayısı, protez sayısı, periapikal ve panoromik film sayısı ve implant sayısı hesaplanırken ilgili dönem dikkate alınacaktır. 36. Birlik genelindeki hastanelerde verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ait veriler belirtilmelidir. Diş hekimi sayısı, ünite sayısı ve RVG sayısı hesaplanırken ilgili ay dikkate alınırken müracaat sayısı, çekim sayısı, kanal sayısı, protez sayısı, periapikal ve panoromik film sayısı ve implant sayısı hesaplanırken ilgili dönem dikkate alınacaktır. 37. Birlik genelindeki eğitim ile ilgili veriler belirtilmelidir. Eğitim görevlisi olmayan doçent doktorlar dâhil edilmeyecektir. SCI ve SCI-E dergilerinde yayınlanmış makale sayısında son 1 yıl içinde yayınlanmış hastanedeki tüm makalelere ait veriler değerlendirilecektir. 38. Evde sağlık hizmetleri ile ilgili başvuran hasta sayısına, programa kabul edilen ve edilmeyen tüm hastalar dâhil edilmelidir. Hedef konulan hasta sayısı nüfusun binde ikisi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Başvuran hasta sayısı; kamu hastanelerine başvuran hasta sayısı yazılacaktır. Başvuran hasta sayısı, tedavi programına alınması gereken hasta sayısı, tedavi programına alınan hasta sayısı hesaplanırken son bir yıl içinde başvuran hasta sayısı dikkate alınmalıdır. 39. Beyaz kod ile ilgili veriler girilmelidir. Örnek dava sonuçlarında; 1 dava ceza verildi,1 dava kınamayla sonuçlandı gibi yazılmalıdır. 40. Birlik kurulmadan önce başlayıp kurulduktan sonra tamamlanan yatırımlar tablo halinde belirtilmelidir Kasım 2012 den sonra birlik döner sermaye bütçesinden yapılan yatırım harcamaları belirtilecektir. Genel bütçeden yapılan harcamalar dikkate alınmayacaktır.

9 42. Birlik kurulduktan sonra tamamlanan yatırımlarımlar dikkate alınacaktır. 43. Birlik kurulmadan önce veya kurulduktan sonra başlayıp halen devam eden yatırımlar belirtilmelidir. Yatırımları üstlenen özel ve resmi kuruluşlar yazılmalıdır. (TOKİ, Özel İdare, Firma) 44. İl merkezinde ve ilçede planlanan yatırımlar tabloda gösterilmelidir. 45. YATIRIMLAR VE MALİ PORTRE 46.Toplam borç, banka mevcudu ve borç ve ödeme sonrası banka (net borç) için TDMS de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki değerler yazılmalıdır. Bu değerler bir önceki ayın son günü şeklinde sistemden alınmalıdır. Ortalama tahakkuk, A4-Kurumun aylık tahakkuk ve tahsilat tablosu raporu kullanılarak hesaplanmalıdır. Tamamlanmış olan ayların ortalaması alınmalıdır. Ortalama gider ise; TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir gerçekleştirme raporundaki (detaylı) Toplam Gider kısmından alınmalıdır. Hastanelerde Ocak ayı gerçekleşmeleri sonucu olumsuz etkileyebileceğinden ortalamaya dâhil edilmemelidir. Ocak ayı hariç tamamlanmış olan ayların ortalaması alınmalıdır. 47.TDMS de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmelidir. Gider ortalaması ise TDMS de yer alan G2- Gider/Gelir gerçekleştirme raporu (detaylı) Toplam Gider kısmından alınmalıdır. 48.TDMS de yer alan G3-Gider Gerçekleşme Raporu Sabit Değişken verilerinden düzenlenmelidir. Toplam gider içerisinde sabit ve değişken giderlerin ne kadarlık bir paya sahip olduğu ise tutarların yanında yer alan oran kısmında belirtilmelidir yılları için 12 aylık dönem baz alınırken; 2015 yılı için tamamlanmış son ayın bitiş tarihine göre (kaç aylık olduğu belirtilecek şekilde) sabit ve değişken gider tutarları yazılmalıdır. Toplam tahakkuk ise TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir gerçekleştirme raporundaki (detaylı) Kamu Tahakkuku (Fatura Geliri) toplam değeri yazılmalıdır. (Toplam tahakkuktan satıştan iadeler düşülmüş olup; satış iskontoları ve diğer indirimler göz ardı edilmiştir.) 49. TDMS verileri üzerinden bir önceki tamamlanmış yılın değerleri baz alınarak tablo doldurulmalıdır. Her bir gelir türü tutarı ve bu tutarın gelir türü toplamları içerisindeki payı ilgili hastanenin satırında % kısmında belirtilmelidir. Yani aynı

10 hastanenin kendi ayaktan hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri, günübirlik hasta gelirleri, diğer hasta gelirleri, tıbbi malzeme gelirleri ve ilaç gelirleri içerisindeki % değerleri hesaplanmalıdır. 50. TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporundan (Detaylı) ilaç giderleri kısmındaki toplam tutar yazılmalıdır yılları için 12 aylık toplam tutar baz alınırken; 2015 yılı için tamamlanan son ayın bitiş tarihi itibariyle (kaç aylık olduğu belirtilecek şekilde) ilaç gideri toplam tutarı yazılmalıdır. (2015 yılı tamamlanmamış yıl olduğundan dolayı ocak ayındaki gerçekleşmelerin toplam tutarı, oranı olduğundan düşük gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.) Toplam tahakkuk ise TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir gerçekleştirme raporundaki (detaylı) Kamu Tahakkuku (Fatura Geliri) toplam değeri yazılmalıdır. (Toplam tahakkuktan satıştan iadeler düşülmüş olup; satış iskontoları ve diğer indirimler göz ardı edilmiştir.) Oran kısmında ise ilaç giderinin toplam tahakkuka bölümüyle elde edilen değer yazılmalıdır. 51. TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporundan (Detaylı) tıbbi malzeme giderleri kısmındaki toplam tutar yazılmalıdır yılları için 12 aylık toplam tutar baz alınırken; 2015 yılı için tamamlanan son ayın bitiş tarihi itibariyle (kaç aylık olduğu belirtilecek şekilde) tıbbi malzeme gideri toplam tutarı yazılmalıdır. (2015 yılı tamamlanmamış yıl olduğundan dolayı ocak ayındaki gerçekleşmelerin toplam tutarı, oranı olduğundan düşük gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.)toplam tahakkuk ise TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir gerçekleştirme raporundaki (detaylı) Kamu Tahakkuku (Fatura Geliri) toplam değeri yazılmalıdır. (Toplam tahakkuktan satıştan iadeler düşülmüş olup; satış iskontoları ve diğer indirimler göz ardı edilmiştir.) Oran kısmında ise tıbbi malzeme giderinin toplam tahakkuka bölümüyle elde edilen değer yazılmalıdır. 52. TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporundan (Detaylı) laboratuvar giderleri kısmındaki toplam tutar yazılmalıdır yılları için 12 aylık toplam tutar baz alınırken; 2015 yılı için tamamlanan son ayın bitiş tarihi itibariyle (kaç aylık olduğu belirtilecek şekilde) laboratuvar gideri toplam tutarı yazılmalıdır. (2015 yılı tamamlanmamış yıl olduğundan dolayı ocak ayındaki gerçekleşmelerin toplam tutarı, oranı olduğundan düşük gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.) Toplam tahakkuk ise TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir gerçekleştirme raporundaki (detaylı) Kamu Tahakkuku (Fatura Geliri) toplam değeri yazılmalıdır. (Toplam tahakkuktan satıştan iadeler düşülmüş olup; satış iskontoları ve diğer indirimler göz

11 ardı edilmiştir.) Oran kısmında ise laboratuvar giderinin toplam tahakkuka bölümüyle elde edilen değer yazılmalıdır. 53. TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporundan (Detaylı) görüntüleme giderleri kısmındaki toplam tutar yazılmalıdır yılları için 12 aylık toplam tutar baz alınırken; 2015 yılı için tamamlanan son ayın bitiş tarihi itibariyle (kaç aylık olduğu belirtilecek şekilde) görüntüleme gideri toplam tutarı yazılmalıdır. (2015 yılı tamamlanmamış yıl olduğundan dolayı ocak ayındaki gerçekleşmelerin toplam tutarı, oranı olduğundan düşük gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.) Toplam tahakkuk ise TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir gerçekleştirme raporundaki (detaylı) Kamu Tahakkuku (Fatura Geliri) toplam değeri yazılmalıdır. (Toplam tahakkuktan satıştan iadeler düşülmüş olup; satış iskontoları ve diğer indirimler göz ardı edilmiştir.) Oran kısmında ise görüntüleme giderinin toplam tahakkuka bölümüyle elde edilen değer yazılmalıdır. 54. Bütçe kısmına TDMS'de yer alan M1- Kurumun Ayrıntılı Bütçe ve Gerçekleşme Tablosunda yer alan Bütçe değeri yazılmalıdır. Gerçekleşme kısmına aynı tablodaki gider ve gelir bütçesi gerçekleşmeleri yazılmalıdır. Gerçekleşmelerin bütçeye bölünmesiyle elde edilen değer ilgili oran sütunlarına yazılmalıdır yılı için 12 aylık dönem baz alınırken; 2015 yılı için tamamlanmış ayın son gününe göre hesaplama yapılmalıdır. 55. Borçluluk Gün Süresi için; TDMS de bulunan Borçluluk Gün Süresi raporundaki maksimum borçluluk gün süresi sütunundaki değer baz alınmalıdır. Taşınır ve Hizmet Muhasebeleştirme Gün Süresi için ise TDMS de bulunan Taşınır ve Hizmet Muhasebeleştirme Gün Süresi raporundaki ortalama değer baz alınmalıdır. 56. KDS-İŞZEKASI-KURUM ANALİZ ekranında yer alan verilerden düzenlenmelidir. MKYS ve TDMS uyumu Verimlilik Karnesinde mali kriterler içerisinde yer almakta olup; yıl içerisinde aradaki farkın en aza indirmesi ve yılsonunda ise hesap verilebilirlik açısından sıfır olması istenilmektedir. Bu uygulama ile ayrıca muhasebeleştirilmemiş borçların da minimize edilmesi hedeflenmektedir. 57. Medikal malzeme cinsine göre tüketim analizi, İş Zekası Birlik Analiz ekranında Medikal Malzemelerin Cinsine Göre Tüketim Analizi başlığı altında bulunan veriler ile doldurulmalıdır. Birlikte 2015 yılında en yüksek tüketim tutarına sahip ilk 5 tanesi tabloda gösterilmelidir. TOPLAM satırında Birliğin toplamı verilmelidir. Oran sütununda, Birlik toplamı içerisindeki medikal malzeme cinsinin

12 payı gösterilmelidir yılı için geçmiş aylara yönelik sorgulama yapılamadığından son durum gösterilmelidir. Aynı malzemelerin 2014 yılsonu itibariyle tutar ve oranları da değişimi izlemek üzere ilgili hücrelere yazılmalıdır. 58. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ilgili aya ait ortalama net ek ödeme (döner sermaye sabit ek ödeme + ek ödeme ) gelirleri her hastane için ayrı ayrı belirtilmelidir. Uzman, pratisyen, diş hekimi ve YSP ortalamaları hesaplanırken çalışma gün sayısı 28 gün ve üzeri olan çalışanların net ek ödeme miktarları esas alınmalıdır. Ek ödeme hesaplamalarında mesai dışı çalışma dikkate alınmayacaktır. 59. Birlik genelinde personelin son 6 aylık ortalama ek ödeme gelirleri hesaplaması yapılırken; çalışma gün sayısı 28 gün ve üzeri olan çalışanların ek ödemeleri dikkate alınmalıdır. En yüksek ve en düşük değer hesaplanmasında ise son 6 aylık süre içerisinde her ay en düşük veya en yüksek olan değerler toplanıp, ay sayısına bölünerek hesap edilmelidir. Bulunan ek ödeme miktarlarına maaş ilave edilmelidir. Ek ödeme hesaplamalarında mesai dışı çalışma dikkate alınmayacaktır. 60.Birliğe bağlı ana branş uzman hekim net ek ödemeleri ortalamaları ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Ek ödeme hesaplaması yapılırken; her ay için çalışma gün sayısı 28 gün ve üzeri olan çalışanların ek ödemeleri dikkate alınarak son 6 ayın ortalaması hesaplanmalıdır. En yüksek ve en düşük değer hesaplanmasında ise son 6 aylık süre içerisinde her ay en düşük veya en yüksek olan değerler toplanıp, ay sayısına bölünerek hesap edilmelidir. Hastane bünyesinde olmayan branşlar tabloda yer almayacaktır. Ek ödeme hesaplamalarında mesai dışı çalışma dikkate alınmayacaktır. 61.Birliğe bağlı eğitim görevlileri ek ödemeleri ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Ek ödeme hesaplaması yapılırken; her ay için çalışma gün sayısı 28 gün ve üzeri olan çalışanların ek ödemeleri dikkate alınarak son 6 aylık ortalaması hesaplanmalıdır. En yüksek ve en düşük değer hesaplanmasında ise son 6 aylık süre içerisinde her ay en düşük veya en yüksek olan değerler toplanıp, ay sayısına bölünerek hesap edilmelidir. Hastane bünyesinde olmayan branşlar tabloda yer almayacaktır. Ek ödeme hesaplamalarında mesai dışı çalışma dikkate alınmayacaktır. 62.Birliğe bağlı yan dal uzman hekim ek ödemeleri ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Ek ödeme hesaplaması yapılırken; her ay için çalışma gün sayısı 28 gün ve üzeri olan çalışanların ek ödemeleri dikkate alınarak son 6 ayın ortalaması hesaplanmalıdır. En yüksek ve en düşük değer hesaplanmasında ise son 6 aylık süre içerisinde her ay en düşük veya en yüksek olan değerler toplanıp, ay sayısına bölünerek hesap

13 edilmelidir. Hastane bünyesinde olmayan branşlar tabloda yer almayacaktır. Ek ödeme hesaplamalarında mesai dışı çalışma dikkate alınmayacaktır. 63.Birliğe bağlı yan dal eğitim görevlisi ek ödemeleri ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Ek ödeme hesaplaması yapılırken; her ay için çalışma gün sayısı 28 gün ve üzeri olan çalışanların ek ödemeleri dikkate alınarak son 6 ayın ortalaması hesaplanmalıdır. En yüksek ve en düşük değer hesaplanmasında ise son 6 aylık süre içerisinde her ay en düşük veya en yüksek olan değerler toplanıp, ay sayısına bölünerek hesap edilmelidir. Hastane bünyesinde olmayan branşlar tabloda yer almayacaktır. Ek ödeme hesaplamalarında mesai dışı çalışma dikkate alınmayacaktır. 64. Sadece sabit ek ödeme alan uzman hekim sayısı hesaplaması her hastane için ayrı yapılmalıdır. Her ay için çalışma gün sayısı 28 gün ve üzeri olan çalışanların ek ödemeleri dikkate alınarak son 6 ayın ortalaması hesaplanmalıdır. Ek ödeme hesaplamalarında mesai dışı çalışma dikkate alınmayacaktır. 65.İLVE İLÇE SAĞLIK TESİSLERİ FOTOĞRAFLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR Birliğe bağlı hastanelerin fotoğrafları ve örnek uygulamaların fotoğrafları eklenmelidir.

Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı

Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı..Ankara TOPLANTI PROGRAMI 1. Giriş 2. Finansal Analiz 3. Satınalma ve Stok Analizi 4. Verimlilik Karnesi Mali Kriterlerine Göre Analiz 5. Tıbbi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Op. Dr. Merve Akın Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz, yönetemezsiniz İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı 2 İstatistik, Analiz ve Raporlama Verimlilik

Detaylı

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarının

Detaylı

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara-2012 İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Verimlilik Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER KARNE GÖSTERGELERİ

Detaylı

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ Seyide ATAK MKYS (MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ) KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

Tablo -1 İçin Açıklamalar

Tablo -1 İçin Açıklamalar Ek-1 AÇIKLAMALAR Genel Açıklamalar 1) Veriler excel formatında ekte sunulan tablolar (Tablo 1ve 2) kullanılarak çalışma yapılmalıdır. 2) 81 il genelinde yapılacak çalışmalarda standardizasyonun sağlanması

Detaylı

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır.

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır. Hastanemizde yapılan Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarının vaka başı maliyetini tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle bir çalışma yapılmıştır. Bir yıllık hastanenin zorunlu giderleri hesaplanmıştır.

Detaylı

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ Özellikle rekabetin artmakta olduğu hastane sektöründe hastaların ihtiyaçlarını miktar, kalite ve hizmet olarak en iyi düzeyde karşılayabilmek, hastanenin gerçek amaçlarına

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üniversite Hastanesi Tıp Öğrencisi eğitimi Araştırma Görevlisi eğitimi Bilimsel araştırma ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ YANIK MERKEZİ 2013 YILI MALİYET İNCELEMESİ Uzm. Dr. Tunçay PALTEKİ Genel Sekreter

Detaylı

Prof Dr. Hulusi GÜREL Ocak 2011 Kocaeli Üniversitesi

Prof Dr. Hulusi GÜREL Ocak 2011 Kocaeli Üniversitesi Prof Dr. Hulusi GÜREL 20-21 Ocak 2011 Kocaeli Üniversitesi Afiliasyonun tanımı Ortak kullanımın tanımı Mevcut uygulamalar bu tanımların neresinde? Mevcut uygulama tiplerini nasıl adlandırmalıyız? Eski

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM TAKİP FORMU KULLANIM KLAVUZU ANKARA 2014 Yatırım Takip-Form A TABLO 1

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve 8 doçentler Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR (Değişik:RG-5/7/0-905) EK TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8 Uzman tabip

Detaylı

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANLERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi NEDEN PRATİK İŞLEM MALİYETİ HESAPLAMA? 1-2- 3-4- Departmantal

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı hozsari@istanbul.edu.tr Üniversite Hastaneleri Birliği IV.Toplantısı Ege

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Mayıs 2012 Koordinasyon Toplantısı 24.05.2012 2012 Yılı 1. Dönem HKS Değerlendirmeleri 24.05.2012 2011 Yılı 2. Dönem HKS Değerlendirmeleri Değerlendirmeye Dahil Olan Bölümler: Standart Sayısı Puanı HKS

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI VERİMLİLİK KARNE GÖSTERGE KARTLARI RV-05 05-1 VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER KARNE GÖSTERGELERİ VE PUAN TABLOLARI.................5 GÖSTERGE KARTLARI OLUŞUMU.......................10

Detaylı

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu 2014 MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Stok Yönetim Birimi Hazırlayan: Ecz. Neşe KAYA İÇİNDEKİLER: İçindekiler Tablosu ŞEKİLLER... 2 KULLANICI GİRİŞ

Detaylı

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme 25 Şubat 2013- İstanbul Üniversitesi Balta Limanı Tesisleri

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme 25 Şubat 2013- İstanbul Üniversitesi Balta Limanı Tesisleri Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme 25 Şubat 2013- İstanbul Üniversitesi Balta Limanı Tesisleri Prof.Dr.Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tam Gün Yasası ve sonrasındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU Mezuniyet Sonrası Eğitimin Değerlendirmesi için Başvuru Formu BİRİM ADI ZİYARET

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011- MART 2011 KARŞILAŞTIRMA 3.273.003,25 3.327.256,70 3.577.426,80 4.046.761,47 4.500.00 GELİR DURUMU HEDEF: 3.500.000 4.000.00

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ

ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ İBRAHİM ARAÇ ARİF ÖZER DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ 1 DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI http:// analitikbutce. saglik.gov.tr Kullanıcı adımızı ve şifremizi

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2.910.629,30 3.327.256,70 3.211.998,17 3.577.426,80 4.046.761,47 3.819.890,33 3.563.033,55 4.042.134,48 4.004.138,68 3.957.288,47 4.500.00 GELİR

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ PLANLAMASI VE ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ PLANLAMASI VE ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ PLANLAMASI VE ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerine,

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Ayfer ŞEN 05 Nisan 2016 Bursa GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TIBBİ CİHAZLAR SEKMESİ Kurum/kuruluşlarda bulunan TÜM CİHAZ

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ

LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ AMAÇ Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi nde maliyet muhasebesi tekniği olarak Faaliyet

Detaylı

Maliyet Analizi Çalışmalarında Gider Belirleme Tabloları

Maliyet Analizi Çalışmalarında Gider Belirleme Tabloları T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı Maliyet Analizi Çalışmalarında Hazırlayanlar Selim BENER, Daire Başkanı Yücel BALBAY, Kardiyoloji ve Ekonomi Uzmanı Ahmet EYÜBOĞLU, Sağlık Memuru Ali GÜL, Sağlık Memuru

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015. Slayt1/28

XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015. Slayt1/28 Slayt1/28 Sağlık Harcamalarının GSYİH içindeki Oranı % (2013) Kaynak: OECD Sağlık İstatistikleri, Temmuz 2015 2 Slayt2/28 Yıllık Kişi Başı Sağlık Harcamaları Büyüme Hızı ( % ) 2010-2013 Sağlık sigortası

Detaylı

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri İçindekiler Giriş Misyon Vizyon. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Nedir?.. 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri 3 Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri 3 Genel Bütçe İşlemleri 4 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

YÖNETĠCĠ BĠRĠM PERFORMANSI (Örnek Hesaplama)

YÖNETĠCĠ BĠRĠM PERFORMANSI (Örnek Hesaplama) YÖNETĠCĠ BĠRĠM PERFORMANSI (Örnek Hesaplama) YBPK: Ana Faktör sı x Düzeltme Faktörleri sı şeklinde hesaplanır. I.BÖLÜM-ANA FAKTÖRLER Yönetici Birim Performansının belirlenmesinde değerlendirilecek 6 temel

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

STOK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. Diş Hekimi Suna OK Birim Sorumlusu

STOK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. Diş Hekimi Suna OK Birim Sorumlusu STOK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ Diş Hekimi Suna OK Birim Sorumlusu SUNUM İÇERİĞİ Medikal Depo Malzeme Sınıflandırma İş Zekası KDS Yeni Raporlar Stok Yönetimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMALIDIR.

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2014 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

TÜRKİYE DE AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI VE DENTAL GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

TÜRKİYE DE AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI VE DENTAL GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ Editör: Mehmet ATASEVER TÜRKİYE DE AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI VE DENTAL GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ Mehmet ATASEVER Uzm. Dt. Kemal Özgür DEMİRALP Türkiye'de Ağız - Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri kitabı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

SGK e-devlet kapısı 2015 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü

SGK e-devlet kapısı 2015 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü 215 SGK e-devlet kapısı 215 yılı istatistikleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü SGK e-devlet kapısı 215 yılı istatistikleri İÇİNDEKİLER 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri... 4

Detaylı

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B)

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B) GRUPLANDIRMA REHBERİ TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır. O(Ortak): Aile Sağlığı Birimlerinde görev yapan bütün

Detaylı

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar Bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır. 1. Formlar

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

BİLGİ TOPLAMA FORMU KULLANIM BİLGİLERİ

BİLGİ TOPLAMA FORMU KULLANIM BİLGİLERİ BİLGİ TOPLAMA FORMU KULLANIM BİLGİLERİ 1-SİSTEME GİRİŞ Tarafınıza verilmiş olan ÇKYS şifresi ile giriş yapılmalıdır. Açılan bölümden şekil de görüldüğü gibi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, altta açılan

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Döner Sermaye Ek Ödeme Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi

Döner Sermaye Ek Ödeme Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Döner Sermaye Ek Ödeme Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi DS Ek Ödeme Ocak 2010 da ilgi yasa (ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ, İşçilik / Personel Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler İşçilik / Personel Giderleri İşçilik Giderleri Bir mal ya da hizmet üretiminde

Detaylı

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Kapsamında 01.07.2011 tarihinden itibaren Yapılması Gerekenler Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Sunum Planı Sağlıkta Performans

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR. DR. AYSU KURTULDU HASTANE VE HASTANE TÜRLERİ Hastanenin tanımı Hastanelerin

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa

Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 05 Nisan 2016 Bursa TSİM Hakkında Genel Bilgiler ve Veri Girişinde Dikkat Edilecek Hususlar Veri

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

ÇALIŞMA KOŞULLARI ALANINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Sabire GÖKALP Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

ÇALIŞMA KOŞULLARI ALANINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Sabire GÖKALP Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara ÇALIŞMA KOŞULLARI ALANINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Sabire GÖKALP Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Yardımcı Sağlık Personeli ile İlgili Sorunlar Öğretim Üyesi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir. TOPLU SÖZLEŞME FARKI Toplu sözleşme farkı hesaplama, geçmişe yönelik yapılan ücret artışlarına ait farkların hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle toplu iş sözleşmesi yapan iş yerleri için

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT. Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT. Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi Birlik Süreci Yeni süreç; 2013/09 sayılı Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları konulu genelge ile düzenlenmiştir.

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı