TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ayda SABUNCUOĞLU Tez Danışmanı Prof. Dr. Demet GÜRÜZ İZMİR

2 ÖZET: Günümüzde hızla artan ürün çeşitliliği ve bu bağlamda oluşan rekabet ortamı sonucu üretici şirketler tüketicilere ulaşabilme, pazar paylarını rakiplerine kaptırmama çabası güderler. Tüketiciler ise, bu ürün çeşitliliği arasında tercih yapmakta zorlanmaktadırlar. Bu koşullar altında reklamlar da üretici ve tüketiciler arasında bir bağ kurarak üreticilerin ürünlerini tanıtmalarına, tüketicilere ulaşmalarına ve satış sağlamalarına yardımcı olmakta, tüketicilere de ürünler ile ilgili bilgiler sağlayarak onlara ürün seçimlerinde kolaylık sağlamaktadır. Reklamların sağladığı bu karşılıklı yarar dışında başka bir amaca da hizmet ettiğini düşünen görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlere göre; reklamlar bireylerin toplumsallaşma süreçlerinde geliştirdikleri kimlikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bireyler çevrelerini algılamaya başladıkları andan itibaren bir toplumsallaşma sürecinin içine girerler. Bu süreçte bireyler aile, arkadaş grupları ve medya gibi önemli toplumsallaşma aracılarından toplumsal değerleri, normları, rol ve davranış kalıplarını öğrenirler ve bu bağlamda kişilik ve kimliklerini oluştururlar. Albert Bandura nın Sosyo-Bilişsel Kuramı na göre; bireyler bu süreçte toplumsallaşma aracılarını gözlemler, kendilerine uygun gördükleri karakterleri model alır ve model aldıkları karakterlerin davranışlarını kendilerine adapte ederler. Toplum tarafından her iki cinsiyete de ayrı ayrı atfedilen rol, davranış, sorumluluk ve haklar da toplumsallaşma sürecinde öğrenilir yani bireyler toplumsal cinsiyet kimliklerini bu süreçte toplumsallaşma aracılarını gözlemleyerek, onları model alarak ve bu yolla öğrenerek oluşturur ve geliştirirler. Bireylerin toplumsal cinsiyet kimlikleri üzerinde etkileri olan medya araçlarından özellikle televizyonda yayınlanan reklamların da bu oluşum üzerinde etkileri olduğu düşünülmektedir. Böylesi bir etkinin olup olamayacağının görülmesi için öncelikle televizyon reklamlarında eril ve dişil özelliklerin varlığının bilinmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda televizyonda yayınlanan 14 reklam filmi göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmiş, eril ve dişil özelliklerin reklam filmlerinde ver olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 2

3 ABSTRACT: Nowadays manufacturers strive to reach the consumers and not to be captured the market shares by competitors because of the rapid increase of product selection and competitive environment. On the other hand consumers try to choose a product from the wide product selection. Under these conditions advertising helps producers to reach the consumers and to derive sales by making a connection between porducers and consumers and also give consumers the luxury for chosing with providing information about the products. Some opinions suggest that advertising not only provides a reciprocal benefit but also serves for another purpose. According to these opinions; advertising effects the individual s identities which is developed in the socialization process. At the time an individual starts to perceive his/her environment, meaning that the individual is in his/her socialization process. In this process, an individual forms his personality and identity by learning social values, norms, roles and behaviours from the socialization agents like family, peer groups and media. According to Albert Bandura s Socio- Cognitive Theory; individuals observes the socialization agents, take role models whom they think is fitting to themselves from the agnets and adapts their role models behaviours to theirselves during this process. Society attributes some roles, behaviour pattterns, responsibilities and rights to each sex and these are all learned by the individuals in their socialization process. Namely, individuals learn and develop their gender identity by observing and having role models. Some opinions also suggest that; the advertisements conveyed from the TV., which is an effective medium, can affect the idividual s gender identitiy. In order to understand whether such an effect exists or not, first of all masculine and feminine features should be found in television advertisements. According to this thought, 14 TV ads are examined by semiological analyse method to determine that if there is masculine and feminine features in TV ads. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 3

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM REKLAM KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, AMAÇLARI VE ETKİSİ I. REKLAM KAVRAMI VE GELİŞİMİ...7 A. REKLAM KAVRAMI...7 B. REKLAMCILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ. 9 II. REKLAMIN AMAÇLARI A. REKLAMIN SATIŞ AMACI..13 B. REKLAMIN İLETİŞİM AMACI Kaynak Mesaj Kanal Alıcı Çözümleme, Gürültü, Geribildirim.53 C. REKLAMIN ÖZEL AMAÇLARI...54 III. REKLAMIN ETKİSİ..55 A. GELENEKSEL TEPKİLER HİYERARŞİSİ MODELLERİ B. ALTERNATİF TEPKİ MODELLERİ..59 C. PLANLAMA MODELLERİ (IZGARALAR) Tutum Modeli Olarak FCB Izgarası Tutum Modeli Olarak Rossiter-Percy Izgarası

5 İKİNCİ BÖLÜM REKLAM VE TOPLUMSAL CİNSİYET I. TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMININ TANIMLANMASI VE GELİŞİMİ.67 A. CİNSİYET KAVRAMI Doğum Öncesi Faktörler Hormonlar Beyin B. TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI...73 C. TOPLUMSAL CİNSİYET GELİŞİM KURAMLARI Psikanalitik Kuram Bilişsel Gelişim Kuramı Şema Kuramı..85 a. Toplumsal Öğrenme Kuramı...86 b. Sosyo-Bilişsel Kuram..87 i. Dikkat Süreci ii. Akılda Tutma Süreci 92 iii. Üretim Süreci...93 iv. Güdülenme Süreci 93 II. BİR TOPLUMSALLAŞMA ÜRÜNÜ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET 94 A. AİLE Çocuk Kitapları Oyuncaklar B. ARKADAŞ GRUPLARI C. MEDYA Televizyondan Aktarılan Toplumsal Cinsiyet Mesajları

6 2. Televizyon Reklamlarından Aktarılan Toplumsal Cinsiyet Mesajları..120 III. TELEVİZYON REKLAMLARINDA YER ALAN ERİL VE DİŞİL MODELLER.124 A. DİŞİL MODEL Anne, Ev Kadını ve İyi Eş Olarak Kadınlar Güzel ve Seksi Kadınlar B. ERİL MODEL 131 C. TELEVİZYON REKLAMLARINDA KADIN VE ERKEĞİN DEĞİŞMEYE BAŞLAYAN ROLLERİ Televizyon Reklamlarında Kadın ve Erkeğin Yeni Rollere Sahip Olmasına Etki Eden Faktörler Televizyon Reklamlarında Yer Almaya Başlaya Yeni Kadın ve Erkek Rolleri.139 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TELEVİZYON REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMELERİ I. ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖRNEKLEM VE YÖNTEMİ.143 A. ARAŞTIRMANIN KONUSU Araştırmanın Amacı Araştırmanın Hipotezi..146 B. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ..147 C. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ II. ÖRNEK REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ A. PINAR SUCUK REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ 148 B. KALBİM REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ C. RODEO REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.153 D. TEREMYAĞ REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.155 E. HEROBABY REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.157 6

7 F. İÇİMSÜT REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ G. DERBY REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.160 H. ORKİD REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ..162 I. REJOICE REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ 164 J. JAGLER REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.166 K. MOULINEX REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ..168 L. DEMİRDÖKÜM REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ M. BİNGO REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ..171 N. NIKE REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ III. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME A. ARAŞTIRMA BULGULARI Dişil Model Eril Model Çocuk Başat Karakter Dış Ses Mekan Eylem 184 B. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Dişil Model Eril Model..190 SONUÇ..193 KAYNAKÇA 203 7

8 GİRİŞ Sosyal birer varlık olan insanlar yaşadıkları toplum içinde hem sosyal ilişkilerini devam ettirebilme hem de bilgi edinebilme amacı güderler. Bu amaçları doğrultusunda da kullandıkları en eski ve temel yöntem iletişimdir. İnsanın var olduğu en eski çağlarda bile adından söz edilebilecek bir kavram olan iletişim, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan iletişim sayesinde kendini anlatır, diğerlerini anlar, öğrenir, öğretir, bilgi alır ve verir. İnsanın var olduğu her yerde iletişimden söz etmenin mümkün olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iletişim kavramının ve yöntemlerinin günümüzde çok farklı boyutlarda olduğunu söylemek mümkündür. Küreselleşmenin bir getirisi olan teknolojik gelişmelerin sayesinde günümüzde iletişim yöntemleri gelişmiş, çeşitlenmiş ve sınır tanımayan boyutlara ulaşmıştır. Bugün, iletişim teknolojileri sayesinde dünyanın her yerinden bilgi edinilebilmekte ve aynı şekilde bilgi sağlanabilmektedir. Günümüzün teknolojik gelişmelerinden en iyi şekilde yararlanan ve insanların tüm dünya ile ilgili bilgileri edinmesini ve anlamlandırmasını sağlayan en temel güç medyadır. Medyanın sahip olduğu bu büyük gücün kaynağı, gelişen teknoloji ve artan üretim gücü sayesinde yaygınlaşan medya araçlarıdır. Gelişen teknoloji ve artan teknolojik ürünler ile bir insan gün boyunca birçok medya aracısına ve bu aracılardan aktarılan binlerce medya mesajına maruz kalmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak insanların bu derece sık ve çok sayıda maruz kaldıkları medya mesajlarından etkilendikleri yadsınamaz bir gerçek haline gelmektedir. Medyanın bir çok görüş tarafından kabul edilen en temel işlevleri; insanları bilgilendirme, eğlendirme, onlara haber verme ve toplumun sürekliliğini sağlamasıdır. Ancak medyanın sadece bu işlevleri olmadığını kabul eden görüşler de bulunmaktadır. Medyanın sadece bir bilgi kaynağı olmadığı, aynı zamanda aktardığı mesajlar aracılığı ile toplumun bireylerine toplumsallaşma süreçlerinde, içinde bulundukları toplumun değerlerini, normlarını, gelenek-göreneklerini, inançlarını, toplum tarafından doğru kabul edilen davranış kalıplarını, değerlerini hatırlattığı ve öğrettiğine dair görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlere dayanarak medyanın, bir bireyin toplumsallaşma sürecinde 8

9 geliştirdiği kimlik, sahip olduğu değer ve davranışlar üzerinde en etkili toplumsallaşma aracılarından biri konumunda olduğu söylenebilir. Albert Bandura nın Sosyo-Bilişsel Kuramı na göre; bireyler toplumsallaşma süreçlerinde, çevrelerinde yer alan aile, arkadaş grupları ve medya gibi önemli toplumsallaşma aracılarını ve bu aracıların içinde yer alan modellerin davranışlarını gözlemler, inceler ve yapmış oldukları gözlemler sonucu davranışı tekrar ederler. Bireylerin model alarak tekrar ettikleri davranışı kendilerine adapte etmeleri ise güdülenmeler sonucu gerçekleşmektedir. Birey, gözlemledikleri ve bulundukları davranışı kendilerine adapte etmeleri için o davranışın doğruluğunu yada yanlışlığını görmelerini sağlayacak nedenler arama eğilimindedir. Bunlar ise, gerek aile bireyleri yada yakın çevre tarafından verilen olumlu yada olumsuz geribildirimler, gerekse gün içinde binlerce kez maruz kalınan medya mesajlarında tekrar tekrar gördükleri davranış kalıpları olabilmektedir. Gözlemleyerek bulundukları davranışın doğru olduğuna dair bir neden bulan bireyler, o davranışı kendilerine adapte ederek o davranışı öğrenirler. Bireyler, Bandura nın kuramı temel alındığında medya mesajlarından da aynı aşamalar ile davranış kalıpları öğrenebilmektedirler. Bireyler medyanın sık sık ve düzenli olarak aktardığı mesajlar içinden kendilerine örnek teşkil edebilecek ve kendilerine uygun olduğunu düşündükleri rol modellerini ve onların davranışlarını gözlemler. Yaptıkları bu gözlemler sonucu edindikleri bilgileri, daha önce aile ve arkadaş grupları gibi temel toplumsallaşma aracılarından öğrendikleri bilgiler ışığında değerlendirir yada kendilerine bu davranışı kişiselleştirebilecek nedenler ararlar. Bu bağlamda öğrendikleri davranış kalıplarını ya kendilerini adapte eder yada değiştirirler. Çalışmanın temel konusu olan toplumsal cinsiyet kavramına dair davranış kalıplarının ve stereotiplerin de, toplumsallaşma süreçlerinde medya mesajları aracılığı ile bireylere aktarıldığı ve bu mesajların içinde var olduğu düşünülen eril ve dişil modellerin, bireylerin toplumsal cinsiyet kimliği gelişimlerini etkilediğine dair görüşler bulunmaktadır. Medyanın toplum üzerinde en güçlü etkiye sahip aracısı; televizyondur. Televizyon içerdiği görseller, sesler, efektler, renkler vb. özellikler ve günümüzde neredeyse her evde bulunması nedeni ile en etkili medya araçlarından kabul 9

10 edilmektedir. Bu bağlamda bir bireyin toplumsallaşma sürecinde edindiği değer ve geliştirdiği kimlik üzerinde televizyonun da etkisinin olduğu söylenebilmektedir. Hem kadın hem de erkek toplumsal birer varlıktır ve doğumlarından itibaren toplum her iki cinse de bazı rol, davranış kalıpları, özellikler atfeder ve atfedilen bu kavramlar toplum tarafından kabul edilmiş doğrular olarak görülür. Bu bağlamda kadının ve erkeğin olduğu her yerde toplumsal cinsiyete dair kavramların da yer alacağını söylemek mümkündür. O zaman medya ve özellikle televizyondan aktarılan mesajlarda toplumsal cinsiyet kavramlarının yer aldığı ve tüm bu mesajların bireylerin toplumsal cinsiyet kimliği gelişimleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Televizyondan gün içinde sık sık aktarılan ve bireyleri pazara yeni giren ürünler ve özellikleri ile ilgili bilgilendiren reklamların da toplumsal cinsiyete dair kavram ve eril-dişil özellikleri içerip içermediği çalışmanın hipotezini oluşturmaktadır. Reklamlar, günümüzde hem üreticiler hem de tüketiciler açısından büyük bir sorun teşkil eden ürün çeşitliliği, hızla artan rekabet ortamı ve bunun sonucunda oluşan iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte bireylere, ürün özelliklerine dair verdiği bilgiler ile ürün çeşitliliği içinde tercih seçeneği sunar ve böylece üretici ve tüketici arasında var olan iletişim kopukluğunu aza indirgeme çabası güder. Reklamların üretici firmalar ve tüketiciler arasında kurma çabası güttükleri bu iletişimin yanı sıra reklamların en önemli ve temel amacının talep sağlayarak satış gerçekleştirmektir. Bunu dikkate alan üretici firmalar ürün yada hizmetlerinin yaşam eğrisindeki konumlarını göz önünde bulundurarak reklam bütçelerine büyük bir pay ayırırlar. Her geçen gün artan ürün/hizmet ve üretici firmaların reklamın sağlayacağı yararın farkında olmaları sonucu bireyler gün içinde binlerce reklam mesajına maruz kalırlar. Bu bağlamda günümüzde reklamın öneminin her geçen gün arttığı yadsınamaz. Medya araçları arasında en etkili olduğu kabul edilen televizyon ise reklamcılar ve üretici firmalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir kanaldır. Televizyondan aktarılan mesajların içinde toplumsal cinsiyete dair kavramların ve eril-dişil modellerin yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, televizyon reklamlarından aktarılan mesajların içinde de bu tür kavramların yer aldığını ve bu reklam mesajlarının bireylerin toplumsal cinsiyet kimliği gelişimi üzerinde büyük etkileri olduğunu varsayan görüşler söz 10

11 konusudur. Bu görüşlere göre; reklam mesajlarında temel olarak ürün yada hizmet ile ilgili bilgiler veriliyor ve ürün tanıtılıyorsa, bu mesajların içinde toplum tarafından kadınlara ve erkeklere atfedilen bazı özellikler, davranış kalıpları ve roller yer almaktadır. Böyle içerikli mesajlar da, bireylerin karşısına düzenli olarak çıkarak onlara yaşadıkları toplum içinde bir kadın yada bir erkek olarak ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini ve hangi rollere sahip olduklarını hatırlatmakta yada öğretmektedir. Bu çalışmada ise, televizyon reklamlarının bireylerin toplumsal cinsiyet kimlikleri ve gelişimleri üzerinde olan etkilerine dair savlar benimsenmekte ancak böylesi bir etkinin varolabilmesi için öncelikle televizyon reklamları içerisinde eril ve dişil modellerin, onlara ait davranış kalıpları ve rollerin yer aldığının görülmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda, televizyon reklamlarında eril ve dişil modellerin ve bu modellere dair davranış kalıpları ve rollerinin yer alıp almadığı amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da yılları arasında televizyonda yayınlanan 14 reklam filmi amaçsal örneklem metodu ile seçilmiş ve göstergebilim analizi ile eril ve dişil model ve roller ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde reklam kavramı tanımlanmış ayrıca Dünya ve Türkiye de reklamcılığın oluşumu ve gelişimi verilmiştir. Daha sonra reklamın satış, iletişim ve özel amaçları verilmiş ancak reklamın iletişim amacı kaynak, mesaj, kanal, alıcı, çözümleme, gürültü ve geribildirim gibi iletişim süreci elemanları ile detaylı olarak ele alınmıştır. Birinci bölümün sonunda ise, reklamın iletişim süreci elemanlarından alıcının bilgi düzeyinde oluşan değişimleri ve bu bağlamda reklamın etkisini açıklamaya çalışan modeller açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde toplumsal cinsiyet kavramının tanımı ve cinsiyet kavramı ile olan ayrımı açıklanmış ve Psikanalitik Kuram, Bilişsel Gelişim Kuramı, Şema Kuramı ve Sosyo-Bilişsel Kuram gibi toplumsal cinsiyet gelişim kuramları tanımlanmıştır. Ayrıca bu bölümde aile, arkadaş grupları ve medya gibi toplumsallaşma aracılarının bir bireyin toplumsal cinsiyet kimliğine olan etkilerinin üzerinde durulmuş ve toplumsal cinsiyete dair eril ve dişil modellerin, davranışların ve rollerin televizyon reklamlarındaki yerleri irdelenmiştir. Ayrıca bu bölümde eril ve dişil modellerin 80 li 11

12 yıllar sonrası televizyon reklamlarında daha modern olarak yer almaya başlamalarına değinilmiştir. Son bölümde ise çalışmanın konusu, amacı ve örneklemi tanımlanmış ve amaçsal örneklem metodu ile yılları arasında televizyonda yayınlanan ve toplumsal cinsiyete dair kavramları içeren 14 reklam filmi seçilmiştir. Seçilen reklam filmlerinde yer alan eril-dişil modelleri ve bu modellerin davranış kalıplarını, rollerini ortaya koymak amacı ile de göstergebilimsel analiz yöntemi uygulanmış ve bu yöntem açıklanmıştır. 14 reklam filminin analizlerinin verilmesinden sonra bu reklamların bulguları yedi farklı kategoride ele alınmıştır.üçüncü bölümün sonunda ise elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 12

13 BİRİNCİ BÖLÜM REKLAM KAVRAMI,TARİHSEL GELİŞİMİ, AMAÇLARI VE ETKİSİ Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, değişken pazar koşullarını, hızla artan rekabet ortamını ve ürün/hizmet çeşitliliğini beraberinde getirmiştir. Bu gelişim ve değişimler tüketicinin medya araçları sayesinde daha bilinçli hale gelmesine, üretici ve tüketici arasında bir iletişim kopukluğu oluşmasına neden olmuş, kısacası hem üretici hem de tüketici açısından durumu zorlaştırmıştır. Tüm bunların sonucunda şirketler, pazar paylarını rakiplerine kaptırmama, tüketiciye ulaşabilme ve hayatta kalabilme çabası gütmektedirler. Tüketiciler ise; bu binlerce ürün/hizmet içerisinde kendi gereksinimlerine uygun olanın seçiminde zorlanmaktadırlar. Reklam sektörü her iki taraf açısından da kolaylık yaratmaktadır. Reklamlar sayesinde üreticiler sadece para kazanmakla kalmayıp aynı zamanda kendi ürün ve hizmetlerini tüketicinin aklına sokabilmekte, ürün yada hizmetlerini daha önce kullanmamış yada duymamış tüketiciyi müşteri potansiyeline katabilmekte, var olan müşterilerini elde tutmayı başarırken aynı zamanda rakiplerin müşterilerini de kendilerine çekebilmektedirler. Tüketiciler ise reklamlar sayesinde o ürün/hizmet ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olarak doğru tercihler yapabilmektedirler. Reklamın getirdiği bu karşılıklı yararın devamlı olabilmesi için reklamlar dizisinin kontrollü, planlı ve stratejik bir yapıda olması gerekmektedir. Bu bağlamda reklamlar günümüzde her iki taraf açısından gerekli ve yararlı bir kavram haline gelmiştir. Reklamların üretici ve tüketici arasında bir köprü ve tüketici için bir rehber misyonuna sahip olduğuna dair olumlu görüşlerin yanı sıra, yapay ihtiyaçlar ortaya çıkararak tüketim arzusunu arttırması nedeniyle, iktisadi kaynakları boşa harcadığına dair olumsuz görüşler de bulunmaktadır. 1 Tüm bu görüşleri daha anlamlı kılmak amacı 1 Müberra Babaoğul, Reklamların Kadınlar Üzerindeki Etkileri:Reklamlarda Yer Alan Cinsellik Öğesi Oturumu, Reklamcıların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri, Panel, RTÜK Yayın, No:10, Ankara, 2004, s:13 13

14 ile reklam kavramının tanımına, gelişimine, amaçlarına ve etkisine ayrıntılı bir şekilde bakmak uygun görülmektedir. I. REKLAM KAVRAMI VE GELİŞİMİ Reklamın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacak amaçları, etkileri ve çalışmanın temel konusu olan toplumsal cinsiyet üzerine olan etkisi ve ilişkisini anlaşılır kılabilmek amacı ile öncelikle reklamın ne olduğuna ve Dünya ve Türkiye de nasıl geliştiğine, bugünkü konumuna nasıl geldiğinin detaylı olarak ele alınması uygun görülmektedir. A. REKLAM KAVRAMI Reklam kelimesinin tanımını incelendiğinde içerisinde 6 farklı öğe bulundurduğunu görülebilmektedir. Reklamın belirli sponsorları vardır ve reklam bedelli bir iletişim şeklidir. Reklam mesajları tüketiciyi ürün yada hizmetten haberdar etmek amaçlı gözükseler de, aslında tüketiciyi etkilemek yada yönlendirmek gibi bir amaç güderler. Reklam mesajları radyo, T.V., gazete, dergi, dış mekan ve sinema gibi medya araçları ile geniş kitlelere ulaşırlar. Çünkü reklam bir kitle iletişim şeklidir ve kişisel değildir. Bu 6 öğeyi ele alarak reklamı tanımlamamız gerekirse reklam; medya araçlarını kullanarak hedef kitleyi etkilemek yada yönlendirmek amacı güden, belirli sponsoru olan bedelli bir kitle iletişim şeklidir. 2 Fermani Maviş ve Ali Atıf Bir, insanların yeme, içme, seks gibi temel gereksinimlere ve içinde yaşadıkları çağın getirilerine uygun gereksinimlere sahip olduklarından ve zamanla unuttukları bazı gereksinimleri de hatırladıklarından ve bazı yeni gereksinimlerin de belirli dönemlerde oluştuğundan söz etmekte ve reklamın tanıtımını yapacağı ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından beğenilen özelliklerini ön plana çıkararak yeni gereksinimler yaratabilme çabası güttüğünden ve unutulmuş olan 2 William Wells/John Burnett/Sandra Moriarty, Advertising Principles and Practice, 4th, Edition Prentice Hall Inc., New Jersey, U.S.A., 1998, s:13 14

15 veya mevcut olan gereksinimleri de güçlendirebilme çabası güttüğünden söz etmektedirler. 3 Reklamın, toplumu etkileme gücü açısından ele alınan bir tanımına göre reklam; doğrudan bir ticari ürün olduğu gibi aynı zamanda da kültürel bir üretim alanıdır. Belirli bir mal veya hizmetin geniş kesimler tarafından tüketilmesinin ve bu yolla mevcut ekonomik/politik yapının sürdürülmesinin sağlanmasında en temel araçlardan biridir. Pek çok araştırmacı tarafından kolektif düş gücü olarak nitelenmekte, yani halkın zihnine girebilmenin en etkili yolu olarak görülmektedir. 4 Reklamcılık Uygulamaları Enstitüsü nün reklamcılık tanımını ise şu şekildedir: Reklamcılık bir ürün yada hizmeti mümkün olabilen en doğru görünümle en düşük fiyata sunan en inandırıcı satış mesajını vermektir. 5 Reklam kavramının tanımı niteliğini taşıyan bazı özellikleri bulunmaktadır ve bu özellikleri şöyle sıralamak mümkündür Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir elemandır. 2. Reklam, belirli bir ücret karşılığı yapılır. 3. Reklam, reklamverenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür. 4. Reklam, bir kitle iletişimidir. 5. Reklamı yapan kişi, kurum, kuruluş bellidir. 6. Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır. 7. Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler vardır. 8. Reklam, diğer pazarlama iletişimi elemanları ile, işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşabilmek için koordineli bir şekilde çalışır. Ali Atıf Bir/Fermani Maviş, Reklamın Gücü-Dünyada ve Türkiye de Reklamcılık, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1988, s:18 den Aktaran: Müge Elden, Reklam Yazarlığı, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s:18 4 Nilüfer Timisi, Reklamların Kadınlar Üzerindeki Etkileri:Reklamlarda Yer Alan Cinsellik Öğesi Oturumu, Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri Paneli, RTÜK Yayın No:10, 1.Baskı, Ankara, Temmuz 2004, s: 29 5 Frank Jeffkins, Reklamcılık, The m & e hand book series, çev.:şölen Kipöz, London, 1985, s: 8. 6 Füsun Kocabaş/Müge Elden, Reklamcılık- Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, 5.Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s:16 15

16 Reklam ayrıca bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma, değer katma ve örgütün diğer fonksiyonlarına yardımcı olmaözelliklerini içinde barındıran bir iletişim şeklidir. 7 Reklamın uygulamaya çalıştığı bu özellikler şu şekilde tanımlanabilmektedir. Reklamın bilgilendirme özelliğinden, pazara yeni bir ürün girdiğinde ürün özelliklerini, sağlayacağı faydaları tüketiciye sunarak ve ilk aşamada onların ilgisini çekerek birincil talep oluşturma ihtiyacı duyulduğunda yararlanılmaktadır. Reklamın ikna etme özelliği ise, rekabetin ve ürün çeşitliliğin çok yoğun olduğu pazarlarda ürünü rakiplerinden bir adım öne geçirecek şekilde tüketicinin algılarını ve o ürünle ilgili tutumlarını etkilemek/değiştirmek ve ürünü satın almalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bir diğer temel özellik olan reklamın hatırlatma özelliği de, tüketicinin daha önceden aşina olduğu yada sadece belirli dönem ve mevsimlerde satılan ürünlerin unutulmaması, imajının tüketici zihninde canlı tutulması amacına hizmet etmektedir. Değer katma özelliğinden ise, ürüne diğer ürünlerden farklı olarak tarz, üstünlük, önem, prestij v.b. kişilik özellikleri verilmesi amacı ile yararlanılmaktadır. Örgütün diğer amaçlarına yardımcı olma özelliğinde reklam örgütün kişisel satış, satış promosyonu, halkla ilişkiler v.b. çabalarına destek olarak tüketicinin gözünde daha etkili olmalarını sağlamaktadır. B. REKLAMCILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.Dünya da Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi Reklamın doğuşu ilk olarak M.Ö 3000 li yıllara dayanmaktadır. O yıllarda tellalların kölelerini satmak için, sokaklarda ellerinde bulunan kölelerin özellik ve becerilerini bağırarak alıcılarına ulaşma çabaları ve Eski Mısır da kaçak bir esiri bulana verilecek olan ödülün papirüs üzerine yazıldığı ve bu papirüs ile aynı zamanda esirlere değer ve özellik kazandıran ilanlar 8, reklamın tarihte ilk örnekleri olarak kabul edilir. 7 8 Müge Elden, a.g.e., s:21 Ayson Karabağ, Reklamcılığa Yeni Bir Bakış, Akba Yayıncılık, İstanbul, 1998, s:15 16

17 Eski Mısır da markanın önemini vurgulamakta olan arka arkaya taşlar üzerinde yazılmış olan ilanın tekrarları bulunmaktadır ve bu tekrarlamalar bugün de kullanılmakta olan tekrarlama sisteminin daha o zamanlardan düşünüldüğünün misalidir. 9 Tellallardan sonra reklamcılıkta yeni bir dönem olarak kabul edilen markalar ve işaretler dönemi başlamıştır. Bu dönemde duvarların ve kapıların üzerinde bulunan renkli boyalar kullanılarak şekillendirilen resimler bulunmakta ve bu resimler verilen hizmeti yada satılmakta olan ürünü temsil etmekteydi. Örneğin; Roma da kayıkçılar ve balıkçılar kapılarının üzerine bir balık resmi, kasaplar koyun yada satır resmi ve ayakkabıcılar da dikkat çekecek kadar büyük bir ayakkabı resmi asarlardı. 10 Üretimin çok az sayıda yapıldığı yıllarda, mal ve hizmetlerin satışı ve reklamı satıcı tarafından doğrudan yapılmaktaydı. Üretimin artması beraberinde satış çabasının artık tek başına yeterli olmayacağı, bu çabanın ötesinde planlı pazarlama yani reklama gerek duyulduğu fikrini ortaya çıkarmıştır. Üretim ve ticaret reklamın ortaya çıkış nedenidir. Kentleşmenin arttığı dönemlerde, insanların olaylardan haberdar olma ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyaç da 1450 lerde Gutenberg tarafından icat edilen matbaanın varlığı sayesinde, ilk kitle iletişim aracı olan gazetenin oluşumunu temellendirmiştir. Matbaanın bulunuşundan yaklaşık 30 yıl sonra İngiltere'de 1473 yılında ilk el ilanı yayınlanmış ve 1480 yılında bir matbaacı bastığı kitapları pazarlayabilmek amacıyla kilise kapısına "The Pyes of Salisbury Use" kitabın duvar afişini asmıştır. Bilinen ilk gazete reklamı 1525 te Almanya da yayınlanan ilaç reklamıdır fakat reklam tarihçisi Henry Sampson Parliament gazetesinde 1650'de ilk gazete ilanlarına rastladığını söylemektedir. Başka bir tarihçi olan Frank Presbery ise ilk gazete ilanının Mercurius Britannicus'da 1625'de çıkan bir kitap reklamı olduğunu ileri sürmekledir. Gazetelerin belirli aralıklar ile yayımlanmasının devamı, gelir kaynağı olarak reklamın kullanılmasıyla sağlanabilmiş ve bu durum da reklamları ve yayınları birbirlerine bağımlı hale getirmiştir. 9 Hazar Volga Ekiz, Reklamın Tarihi, Ayson Karabağ, a.g.e., s:15 17

18 Her ne kadar modern reklamcılık tarihinin başlangıcı 17.yy. olarak kabul edilmekte ise de, reklam verenlerin tanıtım faaliyetlerinin bir ajans tarafından idare edilmesi gerektiğine dair bir atıf olarak kabul edilebilecek fikir ilk kez 1588 de Fransız düşünür Montagne tarafından Birisinin satılık incileri varsa, bir hizmetçi veya Paris'e seyahat için müracaat edeceği bir büroya ihtiyaç vardır. 11 cümlesiyle ortaya atılmıştır. Amerika da ise gazete reklamcılığı 18. yy. başlarında Boston gazetesinde yayınlanan ilk gazete reklamı ile doğmuştur. 20. yy.ın başlarında radyo ve sinema da medya araçları arasına katılmıştır li yıllarda ise özel radyo ve sinemalar çoğalmaya başlamış, TV de yeni bir mecra olarak 2. Dünya Savaşı nın başladığı yıllarda medya araçları arasına katılmıştır lerde reklamcılık sektörünün ilerleyişi 1960 larda yavaşlamış fakat 70 li yıllarda Japon, Fransız ve İngiliz reklam ajanslarının kendi ülkeleri dışında da faaliyet göstermesi ile gelişme kaydetmiştir. Bu gelişimin en önemli nedeni uluslararası şirketlerin girdikleri ülkelerde tanıtım ve tutundurma faaliyetlerini arttırma çabalarıdır lerde hızla gelişen teknoloji, reklamcılığın hızlı gelişimine de katkıda bulunmuştur. Günümüzde reklamcılık alanında adından söz ettiren Dentsu, McCann-Erickson Worldwide, J.Walter Thompson Co., Hakuhodo, BBDO Worldwide, Leo Burnett Co., DDB Needham Worldwide, Grey Advertising, Ogilvy&Mather Worldwide, Foote,Cone&Belding Communications, Saatchi&Saatchi Advertising, Euro RSCG, Publicis Communication, Bates Worldwide, Ammirati Puris Lintas, Young&Rubicam, D Arcy Masius Benton&Bowles, TBWA International, Lowe Group, Bozell Worldwide gibi 12 dünyaca ünlü reklam ajansları bulunmaktadır. 2. Türkiye de Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi Reklamcılığın ülkemizdeki ilk temelleri ise Osmanlı İmparatorluğu na dayanmaktadır. O yıllarda batılı tüccarlar ürünlerini Osmanlı tüccarların gönderdikleri 11 Hazar Volga Ekiz, Reklamın Tarihi, Advertising Age, Nisan 15, 1996, p. s:8 den Aktaran: William Wells/John Burnett/ Sandra Moriarty, 1998, a.g.e., s:

19 mektupların üst kısımlarına koydukları ürün resimleri ile tanıtırlardı. Sonraları artan ticari rekabet ile reklamcılık tabelalar ve basında yer alan ilanlar ile gelişim göstermiştir yılında, Meşrutiyet in bir getirisi olan basın özgürlüğü sayesinde, İlancılık Kolektif Şirketi kurulmuş, fakat Balkan ve 1. Dünya Savaşı nın ekonomik çöküntüsü reklamcılık sektöründe de duraklamalara neden olmuştur. Daha sonra Cumhuriyet in ilanı ile yeniden canlanmaya başlayan reklamcılık sektörü 1928 Harf Devrimi ile tekrar duraklamaya uğramıştır. 2. Dünya Savaşı nın bittiği ve ekonomik canlanmaların olduğu dönemde Eli Acıman, Vitali Hakko ve Began isimli üç girişimci iş adamı, adını sonradan Manajans olarak değişecek olan Faal Reklam Acentesi kurmuşlardır li yıllarda özel sektörün gelişmeye başlaması ile reklam ajanslarına olan talep artmış ancak döneminde gazete ve dergilere ilan verme hakkı yalnızca Resmi İlanlar Şirketi ne tanındığından, ajanslar ve prodüktörlerin yayın organlarıyla doğrudan ilişki kurma olanakları kalkmış oluyordu tarihinde yürürlüğe giren 195 sayılı kanunla Basın İlan Kurumu oluşturularak yalnızca resmi ilanlar ve yabancı menşeli reklamlar bu kurum kanalıyla yayınlanabilir koşulu ile reklamlar serbest bırakılmıştır lı yıllar Türkiye de reklamcılığın artık bir meslek olarak görüldüğü yıllar haline gelmiştir ve 1968 yılında kurulan TRT bu anlamda Türk reklamcıları için çok önemli bir kuruluş olmuştur yılında tüketim ürünleri ithalatının serbestleştirilmesi, Türkiye ye yabancı mal ve hizmetlerin gelmesinin yanı sıra, yabancı reklam ajanslarının gelmesine de neden olmuştur yılında gümrüklerin indirilmesi, rekabeti ortaya çıkartmış ve dolaylı olarak reklam ve pazarlama faaliyetlerinin önemini gündeme getirmiştir. Bu dönemde yerli ajanslardan bazıları yapılarını koruyarak gelişmeyi tercih ederlerken, bazıları ise yabancı firmaların ajansları ile ortaklık yolunu seçmişlerdir. Dış ticaretin serbestleşmesi, dünyaca ünlü markaların Türkiye pazarına girmesi ve artan rekabet ortamı reklamın gerekliliğini her geçen gün biraz daha arttırmıştır. Yapılan reklamların gücünün farkında olunduğu bu aşamada reklam etkinliğinin ölçümüne de önem verilerek çağdaş ve bilimsel yöntemler kullanılmaya 13 Ünsal, 1984, s:49 dan Aktaran: Demet Gürüz, Halkla İlişkiler Reklam Ajansları İşletmeciliği ve Yönetimi, Punto Yayıncılık, İzmir, 1995, s:16) 19

20 başlamıştır. Tüm bu gelişmeler reklam ajanslarının yapılanmalarına da etki etmiştir. Günümüzde Türkiye nin büyük reklam ajansları genellikle ticaretin başkenti olarak görülen İstanbul da bulunmaktadırlar ve büyük şirketlerle çalışarak onların ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmaktadırlar. Türkiye nin önde gelen reklam ajansları;alametifarika, TBWA/İstanbul, Lowe,Markom Leo Burnett, Medina/Turgul DDB, Pars Mc/Cann-Erickson, Rpm/Radar, Alice&BBDO İstanbul, Y&R Reklamevi, Güzel Sanatlar/Saatchi&Saatchi, Rafineri;Proximity İstanbul vb.dir. II. REKLAMIN AMAÇLARI Reklamın yerine getirmeye çalıştığı bazı amaçları bulunmaktadır. Bu amaçların en temelleri satış ve iletişim amaçlarıdır. Reklamın bir diğer amacı ise; özel amaçlarıdır. Ancak çalışma için önem taşıyan iletişim amacı, diğer amaçlara oranla daha detaylı olarak ele alınacaktır. A. REKLAMIN SATIŞ AMACI Reklamın en temel amacı; hedef kitlenin, üreticinin pazara ilk defa sunduğu ürünü satın almasını sağlamak yada pazarda daha önceden varolan ürünün satışlarını devamlı kılmak ve talebi sağlamak ve arttırmak, kısacası satış sağlamaktır. Reklamlar ürünlere olan talebi iki temel teknik ile sağlarlar. Bu teknikler; hard sell tekniği ve soft sell tekniğidir. Hard sell tekniği; tüketicinin bilgi düzeyini etkileyerek, mantığa dayalı tepkiler verebilmesini sağlamak amacı ile doğrudan ürün/hizmet özelikleri ve işlevsel yararları ile bilgi verme tekniğidir. Soft sell tekniği ise; tüketiciyi ürün/hizmet ile ilgili işlevsel bilgiler yerine duygularına dokunan dolaylı mesajlar aracılığı ile etkilemeye çalışan bir tekniktir Hard sell ve soft sell teknikleri şu durumlarda kullanılmaktadır: 15 Hard Sell: Ürün konser, film, eğlence, mevsimlik giyim, koleksiyon vb. geçici yada sınırlı sayıda olduğunda, William Wells/John Burnett/Sandra Moriarty, Advertising Principles and Practice,7th, Edition,Prentice Hall Inc., New Jersey, U.S.A., 2006, s:6 15 Different Situations Exist For A Hard Sell And A Soft Sell,

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI MÜGE ELDEN, Ph.D. elden@iletisim.ege.edu.tr Ege University (Turkey) Abstract

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI BANKALARIN KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ: GARANTİ BANKASI SALT PROJESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yağmur YAĞIZ Programı:

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REKLAM İLETİLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN PSİKOLOJİK ETMENLER: ÜNİVERSİTELERİN GAZETE REKLAMLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

Detaylı

SPORDA SPONSORLUK VE TÜRK HAVA YOLLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

SPORDA SPONSORLUK VE TÜRK HAVA YOLLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SPORDA SPONSORLUK VE TÜRK HAVA YOLLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi TÜZÜN TOLGA İNAN İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİMİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0114 HUMANITIES Received: June 2011 Accepted: July 2011 Erdem Taşdemir Series : 4C Karadeniz Technical

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim

Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim Özet Örgütlerde pazarlama bir yönü ile yönetimin iletişim fonksiyonudur. Pazarlama bir yönetim faaliyetidir ve her insan ilişkisinin zorunlu koşulu olarak ancak

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

REKLAMIN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ÖZET

REKLAMIN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ÖZET REKLAMIN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ÖZET Öğr. Gör. Banu GÜLEÇ* Günümüz rekabet koşullarında, otel işletmelerinin pazarladıkları ürün ve hizmetleri tüketicilere duyurmak,

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ ELİF

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Tezi Hazırlayan Mustafa BOSTANCI Tezi Yöneten Doç.

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Bitirme Projesi Nursel YILMAZ ANKARA,

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM Araş. Gör. Keti VENTURA Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü kfranko@bornova.ege.edu.tr ÖZET Küreselleşme

Detaylı