TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ayda SABUNCUOĞLU Tez Danışmanı Prof. Dr. Demet GÜRÜZ İZMİR

2 ÖZET: Günümüzde hızla artan ürün çeşitliliği ve bu bağlamda oluşan rekabet ortamı sonucu üretici şirketler tüketicilere ulaşabilme, pazar paylarını rakiplerine kaptırmama çabası güderler. Tüketiciler ise, bu ürün çeşitliliği arasında tercih yapmakta zorlanmaktadırlar. Bu koşullar altında reklamlar da üretici ve tüketiciler arasında bir bağ kurarak üreticilerin ürünlerini tanıtmalarına, tüketicilere ulaşmalarına ve satış sağlamalarına yardımcı olmakta, tüketicilere de ürünler ile ilgili bilgiler sağlayarak onlara ürün seçimlerinde kolaylık sağlamaktadır. Reklamların sağladığı bu karşılıklı yarar dışında başka bir amaca da hizmet ettiğini düşünen görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlere göre; reklamlar bireylerin toplumsallaşma süreçlerinde geliştirdikleri kimlikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bireyler çevrelerini algılamaya başladıkları andan itibaren bir toplumsallaşma sürecinin içine girerler. Bu süreçte bireyler aile, arkadaş grupları ve medya gibi önemli toplumsallaşma aracılarından toplumsal değerleri, normları, rol ve davranış kalıplarını öğrenirler ve bu bağlamda kişilik ve kimliklerini oluştururlar. Albert Bandura nın Sosyo-Bilişsel Kuramı na göre; bireyler bu süreçte toplumsallaşma aracılarını gözlemler, kendilerine uygun gördükleri karakterleri model alır ve model aldıkları karakterlerin davranışlarını kendilerine adapte ederler. Toplum tarafından her iki cinsiyete de ayrı ayrı atfedilen rol, davranış, sorumluluk ve haklar da toplumsallaşma sürecinde öğrenilir yani bireyler toplumsal cinsiyet kimliklerini bu süreçte toplumsallaşma aracılarını gözlemleyerek, onları model alarak ve bu yolla öğrenerek oluşturur ve geliştirirler. Bireylerin toplumsal cinsiyet kimlikleri üzerinde etkileri olan medya araçlarından özellikle televizyonda yayınlanan reklamların da bu oluşum üzerinde etkileri olduğu düşünülmektedir. Böylesi bir etkinin olup olamayacağının görülmesi için öncelikle televizyon reklamlarında eril ve dişil özelliklerin varlığının bilinmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda televizyonda yayınlanan 14 reklam filmi göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmiş, eril ve dişil özelliklerin reklam filmlerinde ver olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 2

3 ABSTRACT: Nowadays manufacturers strive to reach the consumers and not to be captured the market shares by competitors because of the rapid increase of product selection and competitive environment. On the other hand consumers try to choose a product from the wide product selection. Under these conditions advertising helps producers to reach the consumers and to derive sales by making a connection between porducers and consumers and also give consumers the luxury for chosing with providing information about the products. Some opinions suggest that advertising not only provides a reciprocal benefit but also serves for another purpose. According to these opinions; advertising effects the individual s identities which is developed in the socialization process. At the time an individual starts to perceive his/her environment, meaning that the individual is in his/her socialization process. In this process, an individual forms his personality and identity by learning social values, norms, roles and behaviours from the socialization agents like family, peer groups and media. According to Albert Bandura s Socio- Cognitive Theory; individuals observes the socialization agents, take role models whom they think is fitting to themselves from the agnets and adapts their role models behaviours to theirselves during this process. Society attributes some roles, behaviour pattterns, responsibilities and rights to each sex and these are all learned by the individuals in their socialization process. Namely, individuals learn and develop their gender identity by observing and having role models. Some opinions also suggest that; the advertisements conveyed from the TV., which is an effective medium, can affect the idividual s gender identitiy. In order to understand whether such an effect exists or not, first of all masculine and feminine features should be found in television advertisements. According to this thought, 14 TV ads are examined by semiological analyse method to determine that if there is masculine and feminine features in TV ads. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 3

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM REKLAM KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, AMAÇLARI VE ETKİSİ I. REKLAM KAVRAMI VE GELİŞİMİ...7 A. REKLAM KAVRAMI...7 B. REKLAMCILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ. 9 II. REKLAMIN AMAÇLARI A. REKLAMIN SATIŞ AMACI..13 B. REKLAMIN İLETİŞİM AMACI Kaynak Mesaj Kanal Alıcı Çözümleme, Gürültü, Geribildirim.53 C. REKLAMIN ÖZEL AMAÇLARI...54 III. REKLAMIN ETKİSİ..55 A. GELENEKSEL TEPKİLER HİYERARŞİSİ MODELLERİ B. ALTERNATİF TEPKİ MODELLERİ..59 C. PLANLAMA MODELLERİ (IZGARALAR) Tutum Modeli Olarak FCB Izgarası Tutum Modeli Olarak Rossiter-Percy Izgarası

5 İKİNCİ BÖLÜM REKLAM VE TOPLUMSAL CİNSİYET I. TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMININ TANIMLANMASI VE GELİŞİMİ.67 A. CİNSİYET KAVRAMI Doğum Öncesi Faktörler Hormonlar Beyin B. TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI...73 C. TOPLUMSAL CİNSİYET GELİŞİM KURAMLARI Psikanalitik Kuram Bilişsel Gelişim Kuramı Şema Kuramı..85 a. Toplumsal Öğrenme Kuramı...86 b. Sosyo-Bilişsel Kuram..87 i. Dikkat Süreci ii. Akılda Tutma Süreci 92 iii. Üretim Süreci...93 iv. Güdülenme Süreci 93 II. BİR TOPLUMSALLAŞMA ÜRÜNÜ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET 94 A. AİLE Çocuk Kitapları Oyuncaklar B. ARKADAŞ GRUPLARI C. MEDYA Televizyondan Aktarılan Toplumsal Cinsiyet Mesajları

6 2. Televizyon Reklamlarından Aktarılan Toplumsal Cinsiyet Mesajları..120 III. TELEVİZYON REKLAMLARINDA YER ALAN ERİL VE DİŞİL MODELLER.124 A. DİŞİL MODEL Anne, Ev Kadını ve İyi Eş Olarak Kadınlar Güzel ve Seksi Kadınlar B. ERİL MODEL 131 C. TELEVİZYON REKLAMLARINDA KADIN VE ERKEĞİN DEĞİŞMEYE BAŞLAYAN ROLLERİ Televizyon Reklamlarında Kadın ve Erkeğin Yeni Rollere Sahip Olmasına Etki Eden Faktörler Televizyon Reklamlarında Yer Almaya Başlaya Yeni Kadın ve Erkek Rolleri.139 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TELEVİZYON REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMELERİ I. ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖRNEKLEM VE YÖNTEMİ.143 A. ARAŞTIRMANIN KONUSU Araştırmanın Amacı Araştırmanın Hipotezi..146 B. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ..147 C. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ II. ÖRNEK REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ A. PINAR SUCUK REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ 148 B. KALBİM REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ C. RODEO REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.153 D. TEREMYAĞ REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.155 E. HEROBABY REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.157 6

7 F. İÇİMSÜT REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ G. DERBY REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.160 H. ORKİD REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ..162 I. REJOICE REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ 164 J. JAGLER REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ.166 K. MOULINEX REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ..168 L. DEMİRDÖKÜM REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ M. BİNGO REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ..171 N. NIKE REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ III. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME A. ARAŞTIRMA BULGULARI Dişil Model Eril Model Çocuk Başat Karakter Dış Ses Mekan Eylem 184 B. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Dişil Model Eril Model..190 SONUÇ..193 KAYNAKÇA 203 7

8 GİRİŞ Sosyal birer varlık olan insanlar yaşadıkları toplum içinde hem sosyal ilişkilerini devam ettirebilme hem de bilgi edinebilme amacı güderler. Bu amaçları doğrultusunda da kullandıkları en eski ve temel yöntem iletişimdir. İnsanın var olduğu en eski çağlarda bile adından söz edilebilecek bir kavram olan iletişim, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan iletişim sayesinde kendini anlatır, diğerlerini anlar, öğrenir, öğretir, bilgi alır ve verir. İnsanın var olduğu her yerde iletişimden söz etmenin mümkün olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iletişim kavramının ve yöntemlerinin günümüzde çok farklı boyutlarda olduğunu söylemek mümkündür. Küreselleşmenin bir getirisi olan teknolojik gelişmelerin sayesinde günümüzde iletişim yöntemleri gelişmiş, çeşitlenmiş ve sınır tanımayan boyutlara ulaşmıştır. Bugün, iletişim teknolojileri sayesinde dünyanın her yerinden bilgi edinilebilmekte ve aynı şekilde bilgi sağlanabilmektedir. Günümüzün teknolojik gelişmelerinden en iyi şekilde yararlanan ve insanların tüm dünya ile ilgili bilgileri edinmesini ve anlamlandırmasını sağlayan en temel güç medyadır. Medyanın sahip olduğu bu büyük gücün kaynağı, gelişen teknoloji ve artan üretim gücü sayesinde yaygınlaşan medya araçlarıdır. Gelişen teknoloji ve artan teknolojik ürünler ile bir insan gün boyunca birçok medya aracısına ve bu aracılardan aktarılan binlerce medya mesajına maruz kalmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak insanların bu derece sık ve çok sayıda maruz kaldıkları medya mesajlarından etkilendikleri yadsınamaz bir gerçek haline gelmektedir. Medyanın bir çok görüş tarafından kabul edilen en temel işlevleri; insanları bilgilendirme, eğlendirme, onlara haber verme ve toplumun sürekliliğini sağlamasıdır. Ancak medyanın sadece bu işlevleri olmadığını kabul eden görüşler de bulunmaktadır. Medyanın sadece bir bilgi kaynağı olmadığı, aynı zamanda aktardığı mesajlar aracılığı ile toplumun bireylerine toplumsallaşma süreçlerinde, içinde bulundukları toplumun değerlerini, normlarını, gelenek-göreneklerini, inançlarını, toplum tarafından doğru kabul edilen davranış kalıplarını, değerlerini hatırlattığı ve öğrettiğine dair görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlere dayanarak medyanın, bir bireyin toplumsallaşma sürecinde 8

9 geliştirdiği kimlik, sahip olduğu değer ve davranışlar üzerinde en etkili toplumsallaşma aracılarından biri konumunda olduğu söylenebilir. Albert Bandura nın Sosyo-Bilişsel Kuramı na göre; bireyler toplumsallaşma süreçlerinde, çevrelerinde yer alan aile, arkadaş grupları ve medya gibi önemli toplumsallaşma aracılarını ve bu aracıların içinde yer alan modellerin davranışlarını gözlemler, inceler ve yapmış oldukları gözlemler sonucu davranışı tekrar ederler. Bireylerin model alarak tekrar ettikleri davranışı kendilerine adapte etmeleri ise güdülenmeler sonucu gerçekleşmektedir. Birey, gözlemledikleri ve bulundukları davranışı kendilerine adapte etmeleri için o davranışın doğruluğunu yada yanlışlığını görmelerini sağlayacak nedenler arama eğilimindedir. Bunlar ise, gerek aile bireyleri yada yakın çevre tarafından verilen olumlu yada olumsuz geribildirimler, gerekse gün içinde binlerce kez maruz kalınan medya mesajlarında tekrar tekrar gördükleri davranış kalıpları olabilmektedir. Gözlemleyerek bulundukları davranışın doğru olduğuna dair bir neden bulan bireyler, o davranışı kendilerine adapte ederek o davranışı öğrenirler. Bireyler, Bandura nın kuramı temel alındığında medya mesajlarından da aynı aşamalar ile davranış kalıpları öğrenebilmektedirler. Bireyler medyanın sık sık ve düzenli olarak aktardığı mesajlar içinden kendilerine örnek teşkil edebilecek ve kendilerine uygun olduğunu düşündükleri rol modellerini ve onların davranışlarını gözlemler. Yaptıkları bu gözlemler sonucu edindikleri bilgileri, daha önce aile ve arkadaş grupları gibi temel toplumsallaşma aracılarından öğrendikleri bilgiler ışığında değerlendirir yada kendilerine bu davranışı kişiselleştirebilecek nedenler ararlar. Bu bağlamda öğrendikleri davranış kalıplarını ya kendilerini adapte eder yada değiştirirler. Çalışmanın temel konusu olan toplumsal cinsiyet kavramına dair davranış kalıplarının ve stereotiplerin de, toplumsallaşma süreçlerinde medya mesajları aracılığı ile bireylere aktarıldığı ve bu mesajların içinde var olduğu düşünülen eril ve dişil modellerin, bireylerin toplumsal cinsiyet kimliği gelişimlerini etkilediğine dair görüşler bulunmaktadır. Medyanın toplum üzerinde en güçlü etkiye sahip aracısı; televizyondur. Televizyon içerdiği görseller, sesler, efektler, renkler vb. özellikler ve günümüzde neredeyse her evde bulunması nedeni ile en etkili medya araçlarından kabul 9

10 edilmektedir. Bu bağlamda bir bireyin toplumsallaşma sürecinde edindiği değer ve geliştirdiği kimlik üzerinde televizyonun da etkisinin olduğu söylenebilmektedir. Hem kadın hem de erkek toplumsal birer varlıktır ve doğumlarından itibaren toplum her iki cinse de bazı rol, davranış kalıpları, özellikler atfeder ve atfedilen bu kavramlar toplum tarafından kabul edilmiş doğrular olarak görülür. Bu bağlamda kadının ve erkeğin olduğu her yerde toplumsal cinsiyete dair kavramların da yer alacağını söylemek mümkündür. O zaman medya ve özellikle televizyondan aktarılan mesajlarda toplumsal cinsiyet kavramlarının yer aldığı ve tüm bu mesajların bireylerin toplumsal cinsiyet kimliği gelişimleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Televizyondan gün içinde sık sık aktarılan ve bireyleri pazara yeni giren ürünler ve özellikleri ile ilgili bilgilendiren reklamların da toplumsal cinsiyete dair kavram ve eril-dişil özellikleri içerip içermediği çalışmanın hipotezini oluşturmaktadır. Reklamlar, günümüzde hem üreticiler hem de tüketiciler açısından büyük bir sorun teşkil eden ürün çeşitliliği, hızla artan rekabet ortamı ve bunun sonucunda oluşan iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte bireylere, ürün özelliklerine dair verdiği bilgiler ile ürün çeşitliliği içinde tercih seçeneği sunar ve böylece üretici ve tüketici arasında var olan iletişim kopukluğunu aza indirgeme çabası güder. Reklamların üretici firmalar ve tüketiciler arasında kurma çabası güttükleri bu iletişimin yanı sıra reklamların en önemli ve temel amacının talep sağlayarak satış gerçekleştirmektir. Bunu dikkate alan üretici firmalar ürün yada hizmetlerinin yaşam eğrisindeki konumlarını göz önünde bulundurarak reklam bütçelerine büyük bir pay ayırırlar. Her geçen gün artan ürün/hizmet ve üretici firmaların reklamın sağlayacağı yararın farkında olmaları sonucu bireyler gün içinde binlerce reklam mesajına maruz kalırlar. Bu bağlamda günümüzde reklamın öneminin her geçen gün arttığı yadsınamaz. Medya araçları arasında en etkili olduğu kabul edilen televizyon ise reklamcılar ve üretici firmalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir kanaldır. Televizyondan aktarılan mesajların içinde toplumsal cinsiyete dair kavramların ve eril-dişil modellerin yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, televizyon reklamlarından aktarılan mesajların içinde de bu tür kavramların yer aldığını ve bu reklam mesajlarının bireylerin toplumsal cinsiyet kimliği gelişimi üzerinde büyük etkileri olduğunu varsayan görüşler söz 10

11 konusudur. Bu görüşlere göre; reklam mesajlarında temel olarak ürün yada hizmet ile ilgili bilgiler veriliyor ve ürün tanıtılıyorsa, bu mesajların içinde toplum tarafından kadınlara ve erkeklere atfedilen bazı özellikler, davranış kalıpları ve roller yer almaktadır. Böyle içerikli mesajlar da, bireylerin karşısına düzenli olarak çıkarak onlara yaşadıkları toplum içinde bir kadın yada bir erkek olarak ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini ve hangi rollere sahip olduklarını hatırlatmakta yada öğretmektedir. Bu çalışmada ise, televizyon reklamlarının bireylerin toplumsal cinsiyet kimlikleri ve gelişimleri üzerinde olan etkilerine dair savlar benimsenmekte ancak böylesi bir etkinin varolabilmesi için öncelikle televizyon reklamları içerisinde eril ve dişil modellerin, onlara ait davranış kalıpları ve rollerin yer aldığının görülmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda, televizyon reklamlarında eril ve dişil modellerin ve bu modellere dair davranış kalıpları ve rollerinin yer alıp almadığı amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da yılları arasında televizyonda yayınlanan 14 reklam filmi amaçsal örneklem metodu ile seçilmiş ve göstergebilim analizi ile eril ve dişil model ve roller ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde reklam kavramı tanımlanmış ayrıca Dünya ve Türkiye de reklamcılığın oluşumu ve gelişimi verilmiştir. Daha sonra reklamın satış, iletişim ve özel amaçları verilmiş ancak reklamın iletişim amacı kaynak, mesaj, kanal, alıcı, çözümleme, gürültü ve geribildirim gibi iletişim süreci elemanları ile detaylı olarak ele alınmıştır. Birinci bölümün sonunda ise, reklamın iletişim süreci elemanlarından alıcının bilgi düzeyinde oluşan değişimleri ve bu bağlamda reklamın etkisini açıklamaya çalışan modeller açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde toplumsal cinsiyet kavramının tanımı ve cinsiyet kavramı ile olan ayrımı açıklanmış ve Psikanalitik Kuram, Bilişsel Gelişim Kuramı, Şema Kuramı ve Sosyo-Bilişsel Kuram gibi toplumsal cinsiyet gelişim kuramları tanımlanmıştır. Ayrıca bu bölümde aile, arkadaş grupları ve medya gibi toplumsallaşma aracılarının bir bireyin toplumsal cinsiyet kimliğine olan etkilerinin üzerinde durulmuş ve toplumsal cinsiyete dair eril ve dişil modellerin, davranışların ve rollerin televizyon reklamlarındaki yerleri irdelenmiştir. Ayrıca bu bölümde eril ve dişil modellerin 80 li 11

12 yıllar sonrası televizyon reklamlarında daha modern olarak yer almaya başlamalarına değinilmiştir. Son bölümde ise çalışmanın konusu, amacı ve örneklemi tanımlanmış ve amaçsal örneklem metodu ile yılları arasında televizyonda yayınlanan ve toplumsal cinsiyete dair kavramları içeren 14 reklam filmi seçilmiştir. Seçilen reklam filmlerinde yer alan eril-dişil modelleri ve bu modellerin davranış kalıplarını, rollerini ortaya koymak amacı ile de göstergebilimsel analiz yöntemi uygulanmış ve bu yöntem açıklanmıştır. 14 reklam filminin analizlerinin verilmesinden sonra bu reklamların bulguları yedi farklı kategoride ele alınmıştır.üçüncü bölümün sonunda ise elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 12

13 BİRİNCİ BÖLÜM REKLAM KAVRAMI,TARİHSEL GELİŞİMİ, AMAÇLARI VE ETKİSİ Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, değişken pazar koşullarını, hızla artan rekabet ortamını ve ürün/hizmet çeşitliliğini beraberinde getirmiştir. Bu gelişim ve değişimler tüketicinin medya araçları sayesinde daha bilinçli hale gelmesine, üretici ve tüketici arasında bir iletişim kopukluğu oluşmasına neden olmuş, kısacası hem üretici hem de tüketici açısından durumu zorlaştırmıştır. Tüm bunların sonucunda şirketler, pazar paylarını rakiplerine kaptırmama, tüketiciye ulaşabilme ve hayatta kalabilme çabası gütmektedirler. Tüketiciler ise; bu binlerce ürün/hizmet içerisinde kendi gereksinimlerine uygun olanın seçiminde zorlanmaktadırlar. Reklam sektörü her iki taraf açısından da kolaylık yaratmaktadır. Reklamlar sayesinde üreticiler sadece para kazanmakla kalmayıp aynı zamanda kendi ürün ve hizmetlerini tüketicinin aklına sokabilmekte, ürün yada hizmetlerini daha önce kullanmamış yada duymamış tüketiciyi müşteri potansiyeline katabilmekte, var olan müşterilerini elde tutmayı başarırken aynı zamanda rakiplerin müşterilerini de kendilerine çekebilmektedirler. Tüketiciler ise reklamlar sayesinde o ürün/hizmet ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olarak doğru tercihler yapabilmektedirler. Reklamın getirdiği bu karşılıklı yararın devamlı olabilmesi için reklamlar dizisinin kontrollü, planlı ve stratejik bir yapıda olması gerekmektedir. Bu bağlamda reklamlar günümüzde her iki taraf açısından gerekli ve yararlı bir kavram haline gelmiştir. Reklamların üretici ve tüketici arasında bir köprü ve tüketici için bir rehber misyonuna sahip olduğuna dair olumlu görüşlerin yanı sıra, yapay ihtiyaçlar ortaya çıkararak tüketim arzusunu arttırması nedeniyle, iktisadi kaynakları boşa harcadığına dair olumsuz görüşler de bulunmaktadır. 1 Tüm bu görüşleri daha anlamlı kılmak amacı 1 Müberra Babaoğul, Reklamların Kadınlar Üzerindeki Etkileri:Reklamlarda Yer Alan Cinsellik Öğesi Oturumu, Reklamcıların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri, Panel, RTÜK Yayın, No:10, Ankara, 2004, s:13 13

14 ile reklam kavramının tanımına, gelişimine, amaçlarına ve etkisine ayrıntılı bir şekilde bakmak uygun görülmektedir. I. REKLAM KAVRAMI VE GELİŞİMİ Reklamın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacak amaçları, etkileri ve çalışmanın temel konusu olan toplumsal cinsiyet üzerine olan etkisi ve ilişkisini anlaşılır kılabilmek amacı ile öncelikle reklamın ne olduğuna ve Dünya ve Türkiye de nasıl geliştiğine, bugünkü konumuna nasıl geldiğinin detaylı olarak ele alınması uygun görülmektedir. A. REKLAM KAVRAMI Reklam kelimesinin tanımını incelendiğinde içerisinde 6 farklı öğe bulundurduğunu görülebilmektedir. Reklamın belirli sponsorları vardır ve reklam bedelli bir iletişim şeklidir. Reklam mesajları tüketiciyi ürün yada hizmetten haberdar etmek amaçlı gözükseler de, aslında tüketiciyi etkilemek yada yönlendirmek gibi bir amaç güderler. Reklam mesajları radyo, T.V., gazete, dergi, dış mekan ve sinema gibi medya araçları ile geniş kitlelere ulaşırlar. Çünkü reklam bir kitle iletişim şeklidir ve kişisel değildir. Bu 6 öğeyi ele alarak reklamı tanımlamamız gerekirse reklam; medya araçlarını kullanarak hedef kitleyi etkilemek yada yönlendirmek amacı güden, belirli sponsoru olan bedelli bir kitle iletişim şeklidir. 2 Fermani Maviş ve Ali Atıf Bir, insanların yeme, içme, seks gibi temel gereksinimlere ve içinde yaşadıkları çağın getirilerine uygun gereksinimlere sahip olduklarından ve zamanla unuttukları bazı gereksinimleri de hatırladıklarından ve bazı yeni gereksinimlerin de belirli dönemlerde oluştuğundan söz etmekte ve reklamın tanıtımını yapacağı ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından beğenilen özelliklerini ön plana çıkararak yeni gereksinimler yaratabilme çabası güttüğünden ve unutulmuş olan 2 William Wells/John Burnett/Sandra Moriarty, Advertising Principles and Practice, 4th, Edition Prentice Hall Inc., New Jersey, U.S.A., 1998, s:13 14

15 veya mevcut olan gereksinimleri de güçlendirebilme çabası güttüğünden söz etmektedirler. 3 Reklamın, toplumu etkileme gücü açısından ele alınan bir tanımına göre reklam; doğrudan bir ticari ürün olduğu gibi aynı zamanda da kültürel bir üretim alanıdır. Belirli bir mal veya hizmetin geniş kesimler tarafından tüketilmesinin ve bu yolla mevcut ekonomik/politik yapının sürdürülmesinin sağlanmasında en temel araçlardan biridir. Pek çok araştırmacı tarafından kolektif düş gücü olarak nitelenmekte, yani halkın zihnine girebilmenin en etkili yolu olarak görülmektedir. 4 Reklamcılık Uygulamaları Enstitüsü nün reklamcılık tanımını ise şu şekildedir: Reklamcılık bir ürün yada hizmeti mümkün olabilen en doğru görünümle en düşük fiyata sunan en inandırıcı satış mesajını vermektir. 5 Reklam kavramının tanımı niteliğini taşıyan bazı özellikleri bulunmaktadır ve bu özellikleri şöyle sıralamak mümkündür Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir elemandır. 2. Reklam, belirli bir ücret karşılığı yapılır. 3. Reklam, reklamverenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür. 4. Reklam, bir kitle iletişimidir. 5. Reklamı yapan kişi, kurum, kuruluş bellidir. 6. Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır. 7. Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler vardır. 8. Reklam, diğer pazarlama iletişimi elemanları ile, işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşabilmek için koordineli bir şekilde çalışır. Ali Atıf Bir/Fermani Maviş, Reklamın Gücü-Dünyada ve Türkiye de Reklamcılık, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1988, s:18 den Aktaran: Müge Elden, Reklam Yazarlığı, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s:18 4 Nilüfer Timisi, Reklamların Kadınlar Üzerindeki Etkileri:Reklamlarda Yer Alan Cinsellik Öğesi Oturumu, Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri Paneli, RTÜK Yayın No:10, 1.Baskı, Ankara, Temmuz 2004, s: 29 5 Frank Jeffkins, Reklamcılık, The m & e hand book series, çev.:şölen Kipöz, London, 1985, s: 8. 6 Füsun Kocabaş/Müge Elden, Reklamcılık- Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, 5.Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s:16 15

16 Reklam ayrıca bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma, değer katma ve örgütün diğer fonksiyonlarına yardımcı olmaözelliklerini içinde barındıran bir iletişim şeklidir. 7 Reklamın uygulamaya çalıştığı bu özellikler şu şekilde tanımlanabilmektedir. Reklamın bilgilendirme özelliğinden, pazara yeni bir ürün girdiğinde ürün özelliklerini, sağlayacağı faydaları tüketiciye sunarak ve ilk aşamada onların ilgisini çekerek birincil talep oluşturma ihtiyacı duyulduğunda yararlanılmaktadır. Reklamın ikna etme özelliği ise, rekabetin ve ürün çeşitliliğin çok yoğun olduğu pazarlarda ürünü rakiplerinden bir adım öne geçirecek şekilde tüketicinin algılarını ve o ürünle ilgili tutumlarını etkilemek/değiştirmek ve ürünü satın almalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bir diğer temel özellik olan reklamın hatırlatma özelliği de, tüketicinin daha önceden aşina olduğu yada sadece belirli dönem ve mevsimlerde satılan ürünlerin unutulmaması, imajının tüketici zihninde canlı tutulması amacına hizmet etmektedir. Değer katma özelliğinden ise, ürüne diğer ürünlerden farklı olarak tarz, üstünlük, önem, prestij v.b. kişilik özellikleri verilmesi amacı ile yararlanılmaktadır. Örgütün diğer amaçlarına yardımcı olma özelliğinde reklam örgütün kişisel satış, satış promosyonu, halkla ilişkiler v.b. çabalarına destek olarak tüketicinin gözünde daha etkili olmalarını sağlamaktadır. B. REKLAMCILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.Dünya da Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi Reklamın doğuşu ilk olarak M.Ö 3000 li yıllara dayanmaktadır. O yıllarda tellalların kölelerini satmak için, sokaklarda ellerinde bulunan kölelerin özellik ve becerilerini bağırarak alıcılarına ulaşma çabaları ve Eski Mısır da kaçak bir esiri bulana verilecek olan ödülün papirüs üzerine yazıldığı ve bu papirüs ile aynı zamanda esirlere değer ve özellik kazandıran ilanlar 8, reklamın tarihte ilk örnekleri olarak kabul edilir. 7 8 Müge Elden, a.g.e., s:21 Ayson Karabağ, Reklamcılığa Yeni Bir Bakış, Akba Yayıncılık, İstanbul, 1998, s:15 16

17 Eski Mısır da markanın önemini vurgulamakta olan arka arkaya taşlar üzerinde yazılmış olan ilanın tekrarları bulunmaktadır ve bu tekrarlamalar bugün de kullanılmakta olan tekrarlama sisteminin daha o zamanlardan düşünüldüğünün misalidir. 9 Tellallardan sonra reklamcılıkta yeni bir dönem olarak kabul edilen markalar ve işaretler dönemi başlamıştır. Bu dönemde duvarların ve kapıların üzerinde bulunan renkli boyalar kullanılarak şekillendirilen resimler bulunmakta ve bu resimler verilen hizmeti yada satılmakta olan ürünü temsil etmekteydi. Örneğin; Roma da kayıkçılar ve balıkçılar kapılarının üzerine bir balık resmi, kasaplar koyun yada satır resmi ve ayakkabıcılar da dikkat çekecek kadar büyük bir ayakkabı resmi asarlardı. 10 Üretimin çok az sayıda yapıldığı yıllarda, mal ve hizmetlerin satışı ve reklamı satıcı tarafından doğrudan yapılmaktaydı. Üretimin artması beraberinde satış çabasının artık tek başına yeterli olmayacağı, bu çabanın ötesinde planlı pazarlama yani reklama gerek duyulduğu fikrini ortaya çıkarmıştır. Üretim ve ticaret reklamın ortaya çıkış nedenidir. Kentleşmenin arttığı dönemlerde, insanların olaylardan haberdar olma ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyaç da 1450 lerde Gutenberg tarafından icat edilen matbaanın varlığı sayesinde, ilk kitle iletişim aracı olan gazetenin oluşumunu temellendirmiştir. Matbaanın bulunuşundan yaklaşık 30 yıl sonra İngiltere'de 1473 yılında ilk el ilanı yayınlanmış ve 1480 yılında bir matbaacı bastığı kitapları pazarlayabilmek amacıyla kilise kapısına "The Pyes of Salisbury Use" kitabın duvar afişini asmıştır. Bilinen ilk gazete reklamı 1525 te Almanya da yayınlanan ilaç reklamıdır fakat reklam tarihçisi Henry Sampson Parliament gazetesinde 1650'de ilk gazete ilanlarına rastladığını söylemektedir. Başka bir tarihçi olan Frank Presbery ise ilk gazete ilanının Mercurius Britannicus'da 1625'de çıkan bir kitap reklamı olduğunu ileri sürmekledir. Gazetelerin belirli aralıklar ile yayımlanmasının devamı, gelir kaynağı olarak reklamın kullanılmasıyla sağlanabilmiş ve bu durum da reklamları ve yayınları birbirlerine bağımlı hale getirmiştir. 9 Hazar Volga Ekiz, Reklamın Tarihi, Ayson Karabağ, a.g.e., s:15 17

18 Her ne kadar modern reklamcılık tarihinin başlangıcı 17.yy. olarak kabul edilmekte ise de, reklam verenlerin tanıtım faaliyetlerinin bir ajans tarafından idare edilmesi gerektiğine dair bir atıf olarak kabul edilebilecek fikir ilk kez 1588 de Fransız düşünür Montagne tarafından Birisinin satılık incileri varsa, bir hizmetçi veya Paris'e seyahat için müracaat edeceği bir büroya ihtiyaç vardır. 11 cümlesiyle ortaya atılmıştır. Amerika da ise gazete reklamcılığı 18. yy. başlarında Boston gazetesinde yayınlanan ilk gazete reklamı ile doğmuştur. 20. yy.ın başlarında radyo ve sinema da medya araçları arasına katılmıştır li yıllarda ise özel radyo ve sinemalar çoğalmaya başlamış, TV de yeni bir mecra olarak 2. Dünya Savaşı nın başladığı yıllarda medya araçları arasına katılmıştır lerde reklamcılık sektörünün ilerleyişi 1960 larda yavaşlamış fakat 70 li yıllarda Japon, Fransız ve İngiliz reklam ajanslarının kendi ülkeleri dışında da faaliyet göstermesi ile gelişme kaydetmiştir. Bu gelişimin en önemli nedeni uluslararası şirketlerin girdikleri ülkelerde tanıtım ve tutundurma faaliyetlerini arttırma çabalarıdır lerde hızla gelişen teknoloji, reklamcılığın hızlı gelişimine de katkıda bulunmuştur. Günümüzde reklamcılık alanında adından söz ettiren Dentsu, McCann-Erickson Worldwide, J.Walter Thompson Co., Hakuhodo, BBDO Worldwide, Leo Burnett Co., DDB Needham Worldwide, Grey Advertising, Ogilvy&Mather Worldwide, Foote,Cone&Belding Communications, Saatchi&Saatchi Advertising, Euro RSCG, Publicis Communication, Bates Worldwide, Ammirati Puris Lintas, Young&Rubicam, D Arcy Masius Benton&Bowles, TBWA International, Lowe Group, Bozell Worldwide gibi 12 dünyaca ünlü reklam ajansları bulunmaktadır. 2. Türkiye de Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi Reklamcılığın ülkemizdeki ilk temelleri ise Osmanlı İmparatorluğu na dayanmaktadır. O yıllarda batılı tüccarlar ürünlerini Osmanlı tüccarların gönderdikleri 11 Hazar Volga Ekiz, Reklamın Tarihi, Advertising Age, Nisan 15, 1996, p. s:8 den Aktaran: William Wells/John Burnett/ Sandra Moriarty, 1998, a.g.e., s:

19 mektupların üst kısımlarına koydukları ürün resimleri ile tanıtırlardı. Sonraları artan ticari rekabet ile reklamcılık tabelalar ve basında yer alan ilanlar ile gelişim göstermiştir yılında, Meşrutiyet in bir getirisi olan basın özgürlüğü sayesinde, İlancılık Kolektif Şirketi kurulmuş, fakat Balkan ve 1. Dünya Savaşı nın ekonomik çöküntüsü reklamcılık sektöründe de duraklamalara neden olmuştur. Daha sonra Cumhuriyet in ilanı ile yeniden canlanmaya başlayan reklamcılık sektörü 1928 Harf Devrimi ile tekrar duraklamaya uğramıştır. 2. Dünya Savaşı nın bittiği ve ekonomik canlanmaların olduğu dönemde Eli Acıman, Vitali Hakko ve Began isimli üç girişimci iş adamı, adını sonradan Manajans olarak değişecek olan Faal Reklam Acentesi kurmuşlardır li yıllarda özel sektörün gelişmeye başlaması ile reklam ajanslarına olan talep artmış ancak döneminde gazete ve dergilere ilan verme hakkı yalnızca Resmi İlanlar Şirketi ne tanındığından, ajanslar ve prodüktörlerin yayın organlarıyla doğrudan ilişki kurma olanakları kalkmış oluyordu tarihinde yürürlüğe giren 195 sayılı kanunla Basın İlan Kurumu oluşturularak yalnızca resmi ilanlar ve yabancı menşeli reklamlar bu kurum kanalıyla yayınlanabilir koşulu ile reklamlar serbest bırakılmıştır lı yıllar Türkiye de reklamcılığın artık bir meslek olarak görüldüğü yıllar haline gelmiştir ve 1968 yılında kurulan TRT bu anlamda Türk reklamcıları için çok önemli bir kuruluş olmuştur yılında tüketim ürünleri ithalatının serbestleştirilmesi, Türkiye ye yabancı mal ve hizmetlerin gelmesinin yanı sıra, yabancı reklam ajanslarının gelmesine de neden olmuştur yılında gümrüklerin indirilmesi, rekabeti ortaya çıkartmış ve dolaylı olarak reklam ve pazarlama faaliyetlerinin önemini gündeme getirmiştir. Bu dönemde yerli ajanslardan bazıları yapılarını koruyarak gelişmeyi tercih ederlerken, bazıları ise yabancı firmaların ajansları ile ortaklık yolunu seçmişlerdir. Dış ticaretin serbestleşmesi, dünyaca ünlü markaların Türkiye pazarına girmesi ve artan rekabet ortamı reklamın gerekliliğini her geçen gün biraz daha arttırmıştır. Yapılan reklamların gücünün farkında olunduğu bu aşamada reklam etkinliğinin ölçümüne de önem verilerek çağdaş ve bilimsel yöntemler kullanılmaya 13 Ünsal, 1984, s:49 dan Aktaran: Demet Gürüz, Halkla İlişkiler Reklam Ajansları İşletmeciliği ve Yönetimi, Punto Yayıncılık, İzmir, 1995, s:16) 19

20 başlamıştır. Tüm bu gelişmeler reklam ajanslarının yapılanmalarına da etki etmiştir. Günümüzde Türkiye nin büyük reklam ajansları genellikle ticaretin başkenti olarak görülen İstanbul da bulunmaktadırlar ve büyük şirketlerle çalışarak onların ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmaktadırlar. Türkiye nin önde gelen reklam ajansları;alametifarika, TBWA/İstanbul, Lowe,Markom Leo Burnett, Medina/Turgul DDB, Pars Mc/Cann-Erickson, Rpm/Radar, Alice&BBDO İstanbul, Y&R Reklamevi, Güzel Sanatlar/Saatchi&Saatchi, Rafineri;Proximity İstanbul vb.dir. II. REKLAMIN AMAÇLARI Reklamın yerine getirmeye çalıştığı bazı amaçları bulunmaktadır. Bu amaçların en temelleri satış ve iletişim amaçlarıdır. Reklamın bir diğer amacı ise; özel amaçlarıdır. Ancak çalışma için önem taşıyan iletişim amacı, diğer amaçlara oranla daha detaylı olarak ele alınacaktır. A. REKLAMIN SATIŞ AMACI Reklamın en temel amacı; hedef kitlenin, üreticinin pazara ilk defa sunduğu ürünü satın almasını sağlamak yada pazarda daha önceden varolan ürünün satışlarını devamlı kılmak ve talebi sağlamak ve arttırmak, kısacası satış sağlamaktır. Reklamlar ürünlere olan talebi iki temel teknik ile sağlarlar. Bu teknikler; hard sell tekniği ve soft sell tekniğidir. Hard sell tekniği; tüketicinin bilgi düzeyini etkileyerek, mantığa dayalı tepkiler verebilmesini sağlamak amacı ile doğrudan ürün/hizmet özelikleri ve işlevsel yararları ile bilgi verme tekniğidir. Soft sell tekniği ise; tüketiciyi ürün/hizmet ile ilgili işlevsel bilgiler yerine duygularına dokunan dolaylı mesajlar aracılığı ile etkilemeye çalışan bir tekniktir Hard sell ve soft sell teknikleri şu durumlarda kullanılmaktadır: 15 Hard Sell: Ürün konser, film, eğlence, mevsimlik giyim, koleksiyon vb. geçici yada sınırlı sayıda olduğunda, William Wells/John Burnett/Sandra Moriarty, Advertising Principles and Practice,7th, Edition,Prentice Hall Inc., New Jersey, U.S.A., 2006, s:6 15 Different Situations Exist For A Hard Sell And A Soft Sell,

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

REKLAM VE REKLAMCILIK IBS ADVERTISING LAB ONUR TUĞMAN#

REKLAM VE REKLAMCILIK IBS ADVERTISING LAB ONUR TUĞMAN# REKLAM VE REKLAMCILIK IBS ADVERTISING LAB ONUR TUĞMAN# REKLAMCI?# REKLAMCI...# GERÇEK BİR SATIŞCIDIR!# Bir kez satıcılık yapan, # hep satıcı kalır. # David Ogilvy# REKLAMCI...# * HEYECAN# * HEVES# * HIRS#

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri)

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) 1.MAMÜL : KALİTE ÇEŞİTLER MARKA STİL AMBALAJ GARANTİ SAĞLANAN HİZMETLER DİĞER ÖZELLİKLER 2.FİYAT: FİYAT DÜZEYİ İNDİRİMLER VE KREDİLER ÖDEME ŞARTLARI

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1.İkna Kavramı 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları 3. İkna Kuramları 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1 5. İkna Edici İletişimde Mesaj 6. İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları 7. Sözsüz

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

1. Aşama: Terminoloji değişimi

1. Aşama: Terminoloji değişimi 1. Aşama: Terminoloji değişimi Perakende satış yok tüketici / alışverişçi talebi (alımı) var Dağıtım sistemi tuzaklarla doludur İş başarısının ölçümü nihai taleptir Her şey talebi anlamakla başlar 2 Dağıtım

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İletişim Ders No : 090170122 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:1 İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ÜNİTE:2 Kişilerarası İletişim ÜNİTE:3 Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:4 İletişim Sürecinde Anlaşım ve Uzlaşma ÜNİTE:5 İletişim

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Ticket Compliments. Hediye Kuponları

Ticket Compliments. Hediye Kuponları Ticket Compliments Hediye Kuponları İçerik Ticket Compliments Universal Ticket Compliments Fashion Ticket Compliments Ürün Özellikleri Ticket Compliments Marka Kartları Ticket Gift Club Titre du document

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı