Nöroşirürjide Yazım, Eğitim ve Öğretim için Türkçe terim Kılavuzu. Dr. Murat DÖŞOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nöroşirürjide Yazım, Eğitim ve Öğretim için Türkçe terim Kılavuzu. Dr. Murat DÖŞOĞLU"

Transkript

1 Nöroşirürjide Yazım, Eğitim ve Öğretim için Türkçe terim Kılavuzu Dr. Murat DÖŞOĞLU a. aksillaris Koltukaltı atardamarı a. brakialis Kol atardamarı a. çöliaka Karın atardamarı a. karotika Şahdamarı, Baş atardamarı, Başdamar a. serebri anterior Ön beyin atardamarı a. serebri media Orta beyin atardamarı a. serebri posterior Arka beyin atardamarı a. vertebralis Omurga atardamarı A Değil, -sız Abakteriel Diriciksiz, Arınık Abazi Yürüyemezlik Abdomen Karın Abdominal Karınla ilgili, Karınsal Abduktor Dışaçeken, Uzaklaştırıcı Abduksiyon Dışaçekim Abdusens Dışaçeken Abdusens siniri VI. Sinir Aberan Sapkın, Sapık Aberasyon Sapkınlık, Sapıklık, Sapınç Abeslang Dilbas(a)cak Abide Anıt Abidevi Anıtsal Ability Yeti Ablasyon- Ayrılma Ablefari Gözkapağı yokluğu Abonman Sürdürüm Abort Düşüt Abortus Düşük Abrazyon Sıyırma, Sıyrık Absans Özgeçi Absorban Soğurgan, Soğurucu, Emici, Tutan Absorbe etmek Soğurmak, Emmek Absorplayıcı Emici, Soğurucu Absorbsiyon Emilim, Emme, İçe çekim, Soğurma, Soğursama, Soğuru(lu)m Abstinans Yoksunluk Abstract - Özet Absürt Saçma, Anlamsız Abuli İstenç yitimi, İstençyitiş Abuse Kötü kullanım(ı) Aciz Güçsüzlük Acquired Kazanılmış, Edinilmiş A Adaktili Parmaksızlık Adaptabilite Uyum yeteneği Adaptabl Uyarlanabilir, Değişebilir Adaptasyon Uyum, Uyma, Uyarlama, Uyumlandırma Adapte olmak Uyum sağlamak Adaptif Uyumlu Adaptör Uyarlayıcı Adduksiyon İçeçekim Adduktor İçeçeken, Yaklaştırıcı Adenit Beze yangısı Adenoid Bezsi, Bezel Adezif Tutundurucu, Yapışkan, Yapışık Adezyon Tutunma, Yapışıklık, Yapışma Adipoz Yağlı Adipozüri Yağlı işeme Adisyon Hesap fişi, Hesap Adjuvan Etki arttırıcı, Arttırgan Adneks Ekler Adolesan Ergen Adolesans Ergenlik, Delikanlılık Adoptif Benimsenilen Adrenal Böbreküstü Adrenalektomi Böbreküstü bezi çıkarımı Adrenal gland Böbreküstü bezi Adrenal korteks Böbreküstü (bezi) kabuğu Adsorban Soğurucu, Soğrumsayan Adsorbsiyon Soğurma, Soğrumsama, Yüzeye bağlanma, Tutunma Adult Erişkin, Yetişkin Adventisya Dışörtü Advers Ters, Karşıt Advers efekt Yan etki Aerob Havacıl, Oksijenle yaşayan Aerofaji Hava yutma Aerosol Püskürtü Afaji Yutamama Afakileştirme Nesneleştirme Afazi Konuşma yitimi, Konuşama, Söz yitimi, Sözyitiş Afebril Ateşsiz Affekt Duygulanım Afektif Duygulanımsal, Duyuşsal Afektivite Duygudurum 1

2 Afferent Getirici, Getirgen Affiliation Bağlantı Affinite Çekicilik, Çekerlik, İlginlik Afoni Ses yitimi, Sesyitiş Afrazi Tümce kuramama Afrodizyak Cinsel güç arttırıcı, Kösnültücü, Eşeysel istek uyandırıcı Aft Ağız yarası Agenezis Oluşumsuzluk, Oluşmazlık Agent Bknz. Ajan Aging Yaşlanma Aglütinasyon Kümeleşim, Birikişme Aglütinin Kümeleştirici Agnostisist Şüpheci, Bilinmezci Agnostisizm Şüphecilik, Bilinmezcilik Agnozi Tanı(ma) yitimi, Tanısızlık, Bilişyitiş, Tanımazlık Agoni Ölüme yaklaşma, Can çekişme Agonik Ölüme yakınlık Agonist Etkideş Agorafobi Alan korkusu, _ürküsü Agrafi Yazma yitimi, Yazıyitiş Agramatizm Dilbilgisizlik Agrandizör Büyülteç Agranülosit Granülsüz (taneciksiz) akyuvar Agranülositozis Akyuvar (tanecikli) azlığı Agregasyon Kümeleşme, Toplanma Agresif Saldırgan (Girişken, Yırtıcı) Agresivite Saldırganlık Agresyon Saldırma Ahenk Uyum AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği (kırılması) belirgesi Aidat Ödenti Airbag Hava yastığı Ajan (agent) Etken, İlaç Ajitasyon Kışkırtma, Çalkalanma, Çırpınma, İlginlik Ajitatör Kışkırtıcı Ajite Çırpınan, Çalkalanan, Çarpınık, İlgin Ajite etmek Kışkırtmak Ajite olmak Çırpıntıya uğramak Akalkuli Hesaplama yeteneği yitimi Akatizi Kıpırdaklık Akinezi Devimsizlik Akiz, Acquired Kazanılmış, Edinilmiş, Edinsel Akne Sivilce Akneiform Sivicemsi Akne vulgaris Ergenlik sivilcesi Akomodasyon Uyum Aköz (aqueous) Sulu Akreditasyon Denklik (-belgesi, - kuruluşu) Akro Uç Akrodini Uçağrısı Akromatik Renksemez, Boyanmaz, Boyatutmaz, Renksiz Akromatopsi Renkkörlüğü Akromazi Boyanmazlık Akromegali Uçirileşim Akroparestezi Uçuyuşması, Çevre duyu bozulması Akrosefali Sivrikafa Akrosiyanoz Uç morarması, Uçmorarım Aks Eksen Akselerasyon Hızlandırma, İvdirme, İvme Akseleratör Hızlandırıcı, İvmelendirici Akselerometre İvmeölçer Akseptans Kabuledilirlik Aksesor sinir XI. Sinir Aksesuar (Accessory) Yardımcı, Eklenti Aksial Eksenel Aksidental Kaza ile, Rastlantısal Aksilla Koltukaltı Aksiyon Eylem Akson Uzantı Aktif Etkin, Etkili, Etkinleştirilmiş, Etken Aktivasyon Etkinleştirme Aktivatör Etkinleştirici Aktive Etkin Aktive etmek Etkinleştirmek, Hızlandırmak, Azdırmak, Yeğinleştirmek Aktive olmak Etkinleşmek Aktivite Etkinlik Aktivizm Etkincilik Aktüel Güncel Akupunktur İğneyle sağaltım, İğne sağaltımı Akustik İşitsel, İşitmeyle ilgili, Sesbilim Akut İvegen, Eveğen, Hızlı, Kısa, Ağır, Yeğin Akümülasyon Birikim Ala(e) Kanat(lar) Alali Konuşma yitimi 2

3 Albuminüri Albumin işeme Aleksi Okuma yitimi, Okuyamama, Okuyitiş Alenen Herkesin içinde, herkesin gözü önünde Alignement Dizilim, Düzlem, Sagittal hizalama Alimentasyon Beslenme, Besleme, Beslenim Aljezi Ağrı duyarlığı, Ağrıya duyarlık Aljezik Ağrılı Alji Ağrı Alkali Tuzul Alkaloz Tuzullanım, Külsüyüm Alkolik İçki tutkunu Alkolizm İçki tutunluğu Allerjen Duyargan Alopesi Saçsızlık, Dazlaklık, Kellik, Saç dökülmesi, Kıl dökülmesi Almanak Yıllık Alternatif Seçenek Altimetre Yükseklik ölçer Altitude Yükselti Alveol Dişevi, Dişyuvası, Petekgözü, Petek (akciğerde) Amasti Meme yokluğu Amaroz Körlük Amarozis fugaks Geçici körlük Amblem Belirtke Ambideksterite İki el uzluğu Ambivalans İki değerlilik, Karşıt değerlilik, Duygu çelişkisi, Çelişik duyguluk, İkirciklilik Ambivalan Çelişik duygulu, İki değerli, Karşıt değerli Ambivalans İki değerlilik Ambiyans Hava, Ortam Ambliyopi Görme azalması Amboli Bknz. Emboli Ambulans Cankurtaran, Sayrı arabası Ambulatuvar Gezici, Ayaktan, Yürüyebilen Ameli El-ayak yokluğu, Elsiz ayaksızlık Ameliyat İşlemce Ameliye İşlem Amenore Aybaşı yokluğu, Aybaşısızlık Amfibiyoz Karada ve suda yaşama Amfizem Şişmece Amigdal Çağla, Badem Ămil Etken, Etmen Amiyotoni Kas gergi yitimi Amiyotrofi Kas erimesi, Kas zayıflığı Amme Kamu Amnezi Bellek yitimi, Bellekyitiş Amnezik Belleğini yitirmiş, Bellekyitik, Bellek yitimine uğramış Amnion, Amnios Dölüt torbası, Dölzarı Amorf Şekilsiz, Biçimsiz Ampermetre Akımölçer Ampirik Deneye dayalı Ampirizm Deneycilik Ampiyem İrin toplanması, İrin toplağı Amplifikatör Güçlendirici Amplitüd Genişlik, Genlik Amputasyon Uçkesim Anabolik Bknz. Anabolizan Anabolizma Özleştirim, Özüştürüm, Yapım Anabolizan Özleştirici, Oluşturum, Yapıcı metabolizma oluşturan, Yapımsal, Özüştürücü Anaerob(ik) Havasızyaşar, Havasız, Oksijensiz çoğalan, - üreyen Anafilaksi Aşırı duyarlılık Analeptik Diriltken Analitik Çözümleyici, Çözümsel, Çözümlemeli Analiz Çözümleme, Ayrıştıran Analizör Çözümleyici, Çözümleç, Çözeç Analjezi Ağrıkesimi, Acı yitimi Analjezik Ağrıkesici, Ağrıkesen Analog Andıran, Benzer, Benzeş Analoji Örnekseme, Benzeşme, Andırış, Benzeşim, Benzetim Anamnez Anımsama, Anımsatıcı, Öykü alma, Sayrılık öyküsü Anansefali Beyin yokluğu Anaplastik astrositom Yıldızgöze kötücül uru Anaplazi Başkalaşım yokluğu, Göze gerilemesi, Gözesel gerileme, _gerilik Anartri Sesletimsizlik Anasır Unsurlar, Ögeler Anasidite Ekşit yokluğu Anastomoz Ağızlaşım, Ağızlaştırma Anatomi Yapıbilim, Yinbilim, Gövdebilim Anatomik Yapıbilimsel, Yinbilimsel Anatomist Yapıbilimci, Yinbilimci Androfobi Erkek ürküsü 3

4 Anemi Kansızlık Anemik Kansız Anestetik Uyuşturucu, Duyumsuzlaştırıcı Anestetize etmek Uyuşturmak, Duyumsuzlaştırmak Anestezi Duyu(m) yitimi, Uyuşturma, Uyuşturum, Duyumsuzlaştırma Anestezik Duyumsuzlaştırıcı Anesteziolog Uyuşturman, Duyumsuzlaştıran Anestezist Uyuşturman, Duyumsuzlaştıran Anestezi yapmak Uyuşturmak, Duyumsuzlaştırmak Anesteziyoloji Uyuşturumbilim Anevrizma Damar torbalaşımı, Torbalaşım Angaje Bağlanmış Angaje etmek Bağlamak Angaje olmak Bağlanmak, Üstlenmek Angajman Bağlantı, Giriş Anhedoni Haz yitimi Anhidroz Susuz Anhidrozis Terlemezlik Animasyon Canlandırma Animatör Canlandırıcı Animizm Canlıcılık Anion Artın, Artıyükün Anizokori Gözbebeği denksizliği Anizomorfik Eşbiçimli olmayan, Eşbiçimsiz Anizositoz Alyuvar denksizliği Anjiogenesis Damar yapımı Anjitis Damar yangısı Anjin Boğaz yangısı Anjio Damar, Damarsal Anjiografi Damar görüntüleme Damarçekimi, Damar ışınçekimi Anjiogram Damar görüntüsü, Damarçekim, Damar ışınçekim Anjiokardiografi - Damar yürek ışınçekimi Anjioloji Damarbilim Anjioma Damar uru Anjiopati Damar sayrılığı Anjioplasti Damar onarımı Anjioskleroz Damar sertliği Anjiospastik Damarkasılımsal, Damar kasılımı ile ilgili Anjiospazm Damar kasılımı, _ kasıncı Ankiloz Eklem kayna(ş)ması, Eklem kaynaşımı Ankilozan Eklem kaynaştıran, Kaynaşımlı, Kaynaşık Anklorhidri Ekşitsizlik Anksi(y)ete Kaygı, Bunaltı, Sıkıntı, Yürek darlığı Anksiyolitik Kaygı giderici Anofel Sivrisinek Anoftalmi Göz yokluğu, Gözsüzlük Anoksemi Kan oksijensizliği Anoksi Oksijensizlik Anomali Doğuştan kural dışılık, Doğuştan sakatlık, Sapma, Aykırılık, Sapkınlık, Sapaklık, Olağandışılık Anomi Kuralsızlık Anonim Adsız Anonişia Tırnak yokluğu Anons Duyuru Anons etmek Duyurmak Anoreksi(a) Yeme isteksizliği, Yiyesizlik Anoreksia nevroza Ruhsal yiyesizlik Anormal Sapkın, Doğadışı, Olağandışı, Sapak, Sapık, Dengesiz Anorşidi Erbezi yokluğu Anosmi Koku alamama, Kokualmazlık, Koklamsızlık Anot Artıuç Anovulasyon Yumurtlamazlık Ans(a) Kangal Ansefalit Beyin yangısı Ansefalomalasi Beyin yumuşaması Ansefalopati Beyin sayrılığı Antagonist Karşıt, Karşıtetkin Antagonizm Karşıtetkinlik, Karşıtlık, Uyuşmazlık Antefleksiyon Öne bükülüm Ante mortem Ölüm öncesi Anten Duyarga Antenatal Doğum öncesi Antepartum Doğurma öncesi Antero Ön, İleri Anterograd İleriye yönelik, İleriye doğru Antesedan Öncel, Öncül? Antet Başlık Anteversiyon Öne dönüklük, Öne dönüm Anti_ Karşı(t)(tı), giderici, düşürücü, önleyici, kıran, Antiasit Ekşitsavar, Karşıtekşit Antibakteriyel Diriciksavar 4

5 Antibiyoterapi Diriciksavar sağaltımı, Diricikkıran sağaltımı Antibiyotik Dirikıran, Diricikkıran, Dirisavar Antidepresif Çökkünlük giderici Antidiabetik Şeker düşürücü Antidiareik Pekleştirici, Sürgünkeser Antidiüretik Sidikkesici Antidiyabetik Şekerdüşürücü Antidot Ağıkıran, Ağıbozan, Karşıtağı Antieksudatif Sızımsavar Antiemetik Bulantı giderici Antienfeksiyöz Bulaşsavar Antienflamatuar Yangısavar Antiepileptik Tutargasavar, Tutarıksavar, Tutarık önleyici, Sarakıran, Yılbıksavar, Çırpınımsavar Antifilojistik Yangıkesen, Yangıkeser, Yangısavar Antifriz Donmaönler Antifungal Mantarsavar Antihelmintik Kurt düşürücü Antihemorajik Kanamakeser, Kanamasavar Antihipertansif Kanbasıncı düşürücü, Basınç düşüren Antihistamin(ik) Histamin karşıtı Antiinfektif Bulaşgideren, _giderici Antiinflamatuvar Yangı giderici Antijen Bağıştıran Antikoagülan Pıhtıçözer, Pıhtıönler, Pıhtısavar Antikonvulzan Bknz Antiepileptik Antikonvulzif Bknz Antiepileptik Antikor Bağışıklayıcı Antimalarial Sıtma ilacı Antimikotik Mantarsavar, Mantarkıran Antimikrobial Diricik karşıtı, Diriciksavar Antineoplastik Ursavar Antinevraljik Ağrı dindiren, Ağrıkesen Antiparaziter Asalaksavar Antipati(k) İtici(lik), Soğuk(luk), Sevimsiz(lik), Karşıt duygulu Antipiretik Ateşdüşüren, Ateş düşürücü Antipruritik Kaşıntısavar, Kaşıntı kesici Antisekretuvar Salgısavar, Salgı azatıcı Antisepsi Bulaşkırım, Arıtım Antiseptik Bulaşsavar, Arıtkan Antisosyal Topluma karşı, Toplum karşıtı Antisosyal kişilik bozukluğu Topluma karşı (aykırı) kişilik bozukluğu Antispazmodik Kasılımsavar, Gevşetici Antistres Gerilimsavar Antişok pantolon Şok çarşafı Antite Kavram Antite morbid Hastalık kavramı Antitoksik Bknz. Antitoksin Antitoksin Panzehir, Ağıtutar,Ağısavar, Ağı karşıtı Antitussif Öksürük kesici, Öksürüksavar Antivertijinö Başdönmesi karşıtı Antiviral Virüs karşıtı, Virus ilacı Antrakoz Akciğer kömürlenimi Antre Eşik Antrenör Çalıştırıcı Antropoloji İnsanbilim Antropometri İnsan-ölçüm Anulus Hala, Halkacık Anus Göden Anut İnatçı Anüri Sidik yokluğu, İdrar kesilmesi Aort(a) Ana atardamar, Büyük atardamar, Kolka Apandiks (itis) Ekbağırsak (yangısı) Aparat Aygıt Apati Gevşeklik, Duyumsamazlık, Duygusuzluk, İç sönüklüğü Apatik Gevşek, Duyumsamaz, Duygusuz Apeks Tepe Apikal Tepesel, Tepel Aplazi Gelişememe, Gelişmezlik, Bücürkalım Apne Soluk durması, Soluk kesilmesi, Soluksuzluk Apokrin gland Koku bezi Apolet Omuzluk Aponeurosis - Akörtü Apopleksi Kanama (beyin, hipofiz ), İnme Apoptozis Programlanmış (programlı) hücre ölümü, Kopma A posteriori Sonsal Approach Yaklaşım Apraksi İşlev yitimi, Edimsizlik, Edimyitiş A priori Önsel Aqua Su 5

6 Aquaduktus Su borusu, Su yolu Araknoid Örümceksi Araknoidea Örümceksi zar Araz Bulgu, Belirti Arborizasyon Ağaçlaşma ARDS Erişkinin Solunum Sıkıntısı Belirgisi Area Bölge, Alan Argirofil Gümüşçül, Gümüşe boyanan Argüman Kanıt, Delil Aritmi(k) Atım düzensizliği, Düzensiz(lik) Arkeolog Kazıbilimci Arkeoloji Kazıbilim Arkus Kemer Areola Ayla Aroma Hoş koku Aromaterapi Koku tedavisi Arrest Durma Arşiv Belgelik Artefakt Leke Arter Atardamar Arteria Atardamar Arteria carotis Baş atardamarı, Başdamar Arteriel Atardamarsal Arteriografi Atardamar ışınçekimi Ateriol Atardamarcık, Küçük atardamar Arterioler Atardamarcıksal Arterioloskleroz Atardamarcık sertliği Arteriopati Atardamar sayrılığı Arterioplasti Atardamar onarımı Arteriosklerotik Damar sertleştiren, Damar sertliği oluşturan, Damar sertliği ile ilgili Arterioskleroz Atardamar sertliği (sertleşmesi), Damar sertliği Arteriovenöz fistül Atardamar toplardamar akaryolu, Atartoplardamar köprüsü Arterit Atardamar yangısı Arteryel hipertansiyon Kanbasıncı yüksekliği Arteryel hipotansiyon Kanbasıncı düşüklüğü Artifisi(a)el Yapay, Yapma, Takma Artikülasyon Eklem, Eklemleme, Boğumlanma Artiküler Eklem(le ilgili), Eklemsel Artralji Eklem ağrısı Artrit Eklem yangısı Artrodini Eklem ağrısı Artrodez Eklem donması, _dondurulması Artroplasti Elem onarımı Artropod Eklembacaklı Artroz Eklem sayrılığı Arz Yeryüzü, Dünya Asabi Sinirli Asandan Çıkan, Yükselen Aseksüel Eşeysiz Aselüler Gözesiz Asemptomatik Belirtisiz Asepsi Dirciksizlik, Bulaşsızlık, Bulaşkırım Aseptik Diriciksiz (çalışma), Bulaşsız (steril) Asfiksi Boğulum Asfiksi neonatarum Yenidoğan boğulumu Asidifikasyon Ekşitlenim, Ekşitleşim Asidite Ekşitlik Asidofil Ekşittutar Asidotik Ekşitlenik, Ekşitlendirici, Ekşitlendiren Asidoz Ekşitlenim, Ekşiyim Asimilasyon Özümseme Asit Ekşit, Ekşil Asfiksi Boğulma Asidimetre Asitölçer, Asitölçüm Asimetrik Bakışık olmayan, Bakışımsız, Bakışmaz Asimilasyon Özümleme, Kaynaşma, Benzeşim Asist Yardım, Yardımcı Asiste etmek Yardım etmek Asistan Yardımcı Asistoli Kasılım yetersizliği, Büzülüm yetersizliği Asit-baz dengesi Ekşil-tuzul dengesi Askaris Barsak solucanı Asosi(y)e Yandaş, İlişkili, Ortak Asosiasyon Çağrışım, Ortaklık, Ortaklaşma, Birlik, Birliktelik Aspect Görünüş Aspirasyon Emme, Çekme, Emilme, İçe çekim, Soluklama Aspirat Emi(n)lti, Çeki(l)nti Aspiratör Emmeç Aspire etmek Çekmek Assay Ölçme, Ölçümlü deney, Deney Astazi Ayakta duramama 6

7 Asteni Güç yitimi Astenik Güçten düşmüş, Güçsüz Astenopi Zayıf (güçsüz) görme Astım Yelpik Astım bronşiale Akciğer yelpiği Astım kardiale Yürek yelpiği Astigmat Durugörmez, Yayıkgörür Astigmatizm(a) Durugörmezlik, Yayıkgörü Astma Yelpik Astmatik Yelpikli Astronom Gökbilimci Astronomi Gökbilim Astronomik Gökbilimsel Astrosit Yıldızgöze Astrositom Yıldızgöze iyicil uru Astrositozis Yıldızgöze çoğalması Aşağılık kompleksi Aşağılık duygusu Aşil refleksi Topuk tepkesi Aşil tendonu Topuk kirişi Aşina Bildik, Tanıdık Atak Saldırı, Saldırım, Saldırma, Saldıran Ataksi Dengesizlik, Dengesiz yürüme Sarsaklık, Eşgüdümsüzlük Ataksik Sarsak Ataşman Tutunma Atelektazi Sönmece Ateli Membaşı yokluğu Atenüasyon Güçsüzleştirme, Yeğniltme, Zayıflatma, Yeğnilik, Yeğnileşim Atenüe Güçsüzleştirilmiş, Yeğniltik, Zayıflatılmış, İnceltilmişYeğnileşmiş, Yeğni Aterom Yağ yumrusu, Yağ yığıntısı, Sıvak Aterom plağı Yağ pulu Background Artalan, Arkaplan, zemin (mekan için), geçmiş (kişi, zaman için) Bağlantı İlinti Bâkir El değmemiş Bakiye - Kalıntı Bakterisid Bakteri kıran Bakteriüri Bakterili idrar, Bakteri işeme, Bakterişeme Bakteriyolizin Bakteri eritici Bakteriyolizis Bakteri erimesi B Ateroskleroz Damar sertliği, Damariçi setleşmesi Ati Gelecek Atipi Sıradışılık, Örnekdışılık, Kuraldışılık, Olağandışılık Atipik Sıradışı, Örnekdışı, Kuraldışı, Olağandışı Atlas İlkomur, I. Omur Atmosfer Havaküre Atoni Gergi yitimi, Gevşeklik Atonik Gergisiz, Gergi yitimli Atrezi Tıkanıklık, Deliksizlik Atrium Kulakçık Atriyal Kulakçıkla ilgili Atrofi Körelim, Körelme, Küçülüm, Cılızlaşım, Hacim kaybı Atrofik Körelik, Körelmiş, Körelimsel, Küçülümsel, Körelmeyle ilgili Atrofiye Küçülmüş, Körelmiş, Küçülmüş Aura Esme, Esim Aurikula Kulakkepçesi, Kulakçık Axial Bknz aksial Avantaj Üstünlük Avasküler Damarsız, Kansız Avaz Yüksek ses Avian Kuşlarla ilgili Avian influenza Kuş gribi Avitaminoz Dirimöz yokluğu, _eksikliği Avulsiyon Kopma AVM MRG de siyah solucan paketi (yumağı), BT de beyaz solucan paketi (yumağı) Ăyan İleri gelenler Aysberg Buzdağı Azap Sıkıntı Azim Dayanç Azospermi Atmıksızlık Azotemi Kan sidiklenimi Bakteriyoloji Bakteri bilimi Bakteriyostatik Bakteri durduran, üretmeyen Balanit Sünnet derisi yangısı Balans Denge Bandaj Sargı Banner Reklam bandı, Reklamlık Bant Sargı Banyo Yıkanma, Yıkama, Yunak Bariyer Engel, Ket 7

8 Bariz Açık, Belirgin, Göze çarpan Barometre Basınçölçer Basil Çomak Bayonet Süngü Baz, Basic Temel, Esas, Taban Baz Tuzul Bazal Dip, Taban, Asal Bazal ganglion Esas düğümler, Asıl _, Ana _, Asal _ Bazofili Tuzultutarlık, Mortutarlık Bazofilik Tuzultutar, Mortutar Beaking Gagalaşma (tektal) Bedbin Kötümser (pesimist) Belediye Uray Bending Eğilme Benign İyicil, İyi huylu, Uysal Beşeri İnsani Beyanat Demeç Beyanname Bildirge Bibliyofil Kitapsever Bibliyografi Kaynakça Biçare Çaresiz Bifazik İki evreli Bifid Çatallı Bifokal İki odaklı Bifürkasyon Çatallanma yeri, Çatalı, Çatallanım, Çatal Bigemine İkiz Bilateral İki yanlı, İki yönlü Bilgisayarlı tomografi Bilgisayarlı kesityazar Bilingual İki dilli Billboard İlan tahtası Bimanuel İki elle, Çift el Binoküler İki göz mercekli, İki gözle, Çift göz Bipolar İki uçtan, İki uçlu, Çift uç Bipolar bozukluk İki uçlu duygudurum bozukluğu Birth trauma Doğum sarsıntısı, incinmesi Biküspid İkili kapak, _ kapakçık, İki yelkenli Biseksüel (-lik) Çift eşey(-lik), -cinsellik Biseps İki başlı Bisküvit Çifte (iki kez) kavrulmuş Bitab Bitkin, Yorgun Bivalent İki değerli, İki bağlı Biyogenez Dirimoluşum Biyoistatistik Dirim sayımlaması Biyokimya Dirim kimyası Biyokimyasal Dirim kimyasıyla ilgili Biyoloji Dirimbilim, Yaşambilim Biyolojik Dirimsel, Dirimbilimsel Biyolog Dirimbilimci Biyometri Dirim Ölçüm(ü) Biyopsi Parça alma, _alım(ı) Blefarit Gözkapağı yangısı Blok Engellenme, Duraklatım, Ket Blokaj Tutmak, Durdurmak, Tıkanma, Tıkama, İletim kesimi Bloke Tutulmuş, Tıkanmış Blood-brain barrier Kan-beyin engeli, Kimyasal kalkan, Koruyucu kalkan Bloody Mary Domatesli votka Blöf Kandırmaca Board Yeterlilik belgesi Bodyguard Koruma Bone Kemik Bone Cips Kemik yongaları Bone wax Balmumu Booster (klip) Güçlendirici (klip) Borderline Ara şekil, Sınır(da) Borderline personality disorder - Sınırda kişilik bozukluğu Botanik Bitkibilim Bradikardi Yürek yavaşlaması, Yavaş vuru, Yavaşatım Brakialji Kol ağrısı Brakisefali Basıkkafa, Basıkbaşlılık, Kısabaşlılık Braille alfabesi Kör abecesi Brainstem Beyinsapı Branş Dal, şube, kol, dallanma Brevis Kısa Bridging vein Köprü toplardamar Brifing Bilgilendirme, Özetleme, Bilgi akışı Buffer Tampon Bulbus Soğan Bulging Taşma, Taşmış (disk) Bulimi Oburluk (hastalığı) Burjonman Tomurculanma Bursa Torba, Kese, Eklemyastığı Bursit Eklemyastığı yangısı Buşon Tıkaç Buton Düğme Buyyon Etsuyu Büfissür Gözkapağı şişliği Bye bye Hoşçakal, Başbaş 8

9 Bypass Yan yol, Yangeçit, Yangeçiş, Yangeçi, Damar aktarma, Atlama, Cage Kafes Caput Baş Casting Catering Yemek hizmeti Cavum Boşluk Cazibe Çekim Cazip Çekici, İlgi uyandıran Ceberrut Zorba, Merhametsiz Celse Oturum Cemiyet Kurum Cenk Kavga, Savaş Center Merkez Center room Sergi yeri Ceo Üst yönetici Cerebellum Bknz. Serebellum Cereyan Akım Cerrah Yarman Cevap Yanıt Charcot eklemi Ağrısız eklem Chat Gevezelik, Sohbet, Hoşbeş etmek Check etmek Yoklamak, Kontrol etmek Check-list - Check-up Bknz. Çekap Cilt Deri Cins Eşey Cinsiyet Eşeylik Claw Pençe Cleft Ayrık, Yarık Click Tıklama Cloaca Dışkılık Clubfoot Yumruayak Coefficient Katsayı Cognition Biliş Cohort Ortak nitelikler takımı Çare Umar Çaresiz Umarsız Çaresizlik Umarsızlık Çekum Körbağırsak Dakriyosistit Gözyaşıtorbası yangısı Damping Ucuzluk Dansite Yoğunluk Data (Done) Veri Dead line Süre sonu, Zaman sınırı C Ç D Aşırtma, Köprüleme Colit Bknz. Kolit Collar Boyunluk, yakalık Colliculus Tepecik Collum Boyun Compact disk Yoğun teker Computer Bilgisayar Conduction İletim Conduction velocity İleti hızı Conductivity İletkenlik Construct Bknz konstrukt Content Kapsam, İçerik Continuous Sürekli, Devamlı Counter Sayaç Corpora quadrigemina Dördüz yumurcuklar Cribriformis Eleksi, Kalbursu Cross matching Çapraz karşılaştırma Cross protection Çapraz koruma Cross reaction Çapraz tepkime Cross resistance Çapraz direnç CSF Beyin omurilik sıvısı CT Bknz. Bilgisayarlı Tomografi Cuff Kolluk, Manşet Cul de sac Çıkmaz Curriculum vitae Özgeçmiş Curve Eğrilik Cutaneous Deriye ait Cut down Damaraçımı Cut out Talaş kaldırma, Kesme Cürmümeşhut Suçüstü Cüz î Az, Azıcık CV Özgeçmiş Çekap Sağlık yoklaması, Sağlık denetimi Tam bakım Çip Yonga Debil Geri, Anlak geriliği Debilite Bitkinlik, Anlama (Anlak) geriliği Debimetre Akışölçer 9

10 Debridman Sağlıksız dokulardan temizleme, Yara temizliği Debris Döküntü Decussation Çapraz Dedektör Ortaya çıkaran Deep-freeze Derin dondurucu Defans Savunma, Direnç Defansif Savunmaya dayalı, Savunucu Defans mekanizması Savunma düzeneği Default Varsayım, Öntanımlı Defayans Bayılma, Baygınlık Defekasyon Dışkılama Defekt Eksiklik, Kusur, Bozukluk Defektif Eksik, Kusurlu Defisit Eksiklik Deformasyon Biçim bozulması, Biçimsizlik Deforme Biçimsiz Deformite Biçim bozukluğu, Şekil bozukluğu, Biçimsizlik, Bozunum Defrost Buzçözer Dehidrasyon, Dehidratasyon Su yitimi, Su kaybı, Kuruma, Susuz kalma Dehidrate Kuru Deist Tanrıya inanıp, dini reddeden Deja vu Gördüm sanı, Görmüşlük duygusu Dejenerasyon Yozlaşma, Bozulum Dejeneratif Yozlaştırıcı, Yozlaşımsal, Bozulumsal Dejenere Yozlaşmış Dejenere etmek Yozlaştırmak Dejenere olmak, Dejenerasyona uğramak Yozlaşmak Dejeneresans Yozlaşım, Yozluk Dekad On yıl Dekalsifikasyon Kireçsizleş(tir)me, Kireç azalması, Kireçsizlenim Deklerasyon Bildirge Deklare etmek, edilmek Bildir(il)mek, açıkla(n)mak Dekoder Çözücü Dekolman Ayrılma Dekolore Rengi, boyası gitmiş, giderilmiş, Solmuş Dekompansasyon Yetmezlik, Yetmezlenim Dekompanse Yetmezlenmiş, Yetmez Dekompresyon Bası kaldırma Dekompresyon hastalığı Vurgun Dekomprime Basısı kaldırılmış Dekster Sağ Dekübitus Yatma durumu, Yatar durumda Dekübit ülseri Yatma (yatak) yarası Delayed Gecikmiş Delesyon Yitim, Eksilme, Silinme, Silme Delil Kanıt Deliryum Sabuklama Deltoid Deltamsı, Delta şeklinde Demagog Lafazan, Laf ebesi, Halkavcısı Demagoji Lafazanlık, Laf ebeliği Demans Bunama Demarkasyon Sınır, Hudut Demo Tanıtım Demografik Nüfusbilimsel Demokrasi Elerki Demonstrasyon Gösteri, Gösterme Denaturasyon Doğasını bozma Denatüre Doğası bozulmuş Dendrit Dallantı, Dalcık Dendritik Dallantılı, Dalcıklı Deneme Sınama Denervasyon Sinirsizleştirme Dens Yoğun Densimetre Yoğunlukölçer Densite Yoğunluk Densitometre Gölgeölçer Dental Dişle ilgili Deny Yadsıma, İnkar Deontoloji Ödev bilgisi, Ödevbilim, Davranış kuralları Departman Bölüm Depersonalizasyon Kişiliğini kaybetme, Kendine yabancılaşma Deplase olmak Yer değiştirmek, Ötelenmek, Yerinden oynama Deplasman Yer değiştirme Deposit Çökelti Depresan Çökertici, Çökkünlük oluşturan Depresyon Çöküntü, Çökkünlük, Ruh çöküntüsü, Ruhsal yavaşlama, İçe kapanma Derealizasyon Gerçekdışılama Derivasyon Türetme Derivate Türev Derive Türemiş, Çıkmış Dermatit, Dermit Deri yangısı Dermatoloji Deribilim Dermatolojik Deribilimsel 10

11 Dermatom Duyu alanı, Duyu dilimi, Deri dilimi, Derikeser Dermatomiyozit Deri-kas yangısı Dermatoz Deri sayrılığı Dermis Deri Dermoaktif Deriyi etkileyen, Derietkin Dermoid Derimsi Desandan İnen, Alçalan Desandans İniş Desensitizasyon (desensibilizasyon) Duyarsızlaştırma, Duyarsızlaştırım Deskriptif Betimli, Tanımlamalı Desquamasyon Pullanma, Göze dökülmesi, Kavla(n)ma, Soyulma, Kepeklenme Destrüksiyon Yıkım Destrüktif Yıkıcı Deşarj Boşalma Detaşe Ayrılım Detay Ayrıntı Detection Ortaya çıkarma Detektif Ortaya çıkaran Detektör Bulucu Deteriorasyon Kötüleşim, Yıkı(lı)m Deterjan (detergent) Arıtıcı Determinant Belirtg(k)en Determinasyon Gösterme, Belirtme Determinist Belirlenimci, Gerekirci Determinizm Belirlenimcilik,Gerekircilik Detay Ayrıntı Detoksikasyon Ağısızlaştırma Developman Gelişme, Gelişim Developmantal Gelişimsel Deviasyon Eğrilme, Sapma, Eğrilik, Çarpıklık, Sapıklık Dezenfeksiyon Bulaşsızlaştırma, Hastalık yapan mikropları öldürme, Mikropsuzlaştırma, Bulaşsavım Dezenfektan Bulaşkıran, Bulaşımkıran, Hastalık yapan mikropları öldüren, Mikropsuzlaştıran Dezenformasyon Yanıltma haber, Bilgi çarpıtma Dezoriantasyon Yönelim bozukluğu Diabet Şeker sayrılığı Diabetes insiputus Yalancı şeker sayrılığı Diabetes mellitus Şeker sayrılığı Diabetik Şeker sayrısı Diadokokinezi Ardışık hareket Diaforetik Terletici, Ter söktürücü Diaforezis Terleme Diagno(sis)z Tanı, Tanımak Diagnostik Tanısal, Tanı koydurucu, Tanıtıcı Diagram Dizim, Çizge Dializ Süzdürüm Dialog İkili konuşma Dial-up Çevirmeli Diameter Çap Diapozon Derin duyu çatalı, Ses çatalı Diaforezis Terleme Diare Sürgün Diastaz Ayrışma? Diastatik Ayrık, Ayrışmış? Diastol Gevşem(e) Diastolik tansiyon Küçük basınç, Gevşeme kanbasıncı Diatermi Isı sağaltımı, Isıyla sağaltım Diatez Yatkınlık Didaktik Öğretici Diensefalon Arabeyin Diferansiasyon Farklılaşma, Ayrım, Ayrımlaşma, Ayırım Diferansiyel Ayırıcı Diffüz Yayılmış, Yaygın, Silme Diffüz Aksonal Hasar (DAH) Yaygın Aksonal Yıkım (YAY) Yaralanama (YAY) Diffüzyon Yayılım, Yayılma, Yayım, Yayınma, Yayınım Difteri Kuşpalazı Dijesyon Sindirim Dijital Sayısal, Parmaksal Dikrot İki vuruşlu Dilatasyon Genleşme, Genişleme, Genişletme Dilatatör Genişletici Dilate Genişlemiş Dilüe Seyreltik, Sulandırılmış, Yoğunluğu azaltılmış Dilüe etmek Seyreltmek, Sulandırılmak, Yoğunluğunu azaltılmak Dilüsyon Seyreltme, Sulandırma Dimorf İki şekilli Dimple Deri çukuru, Deri gamzesi Dinamik Canlı, Diri, Dirilik, Devimsel, Hareketli Dinamometre Kuvvetölçer, Güçölçer Dipleji İkili inme Diploid Çift sayılı kromozomu olan 11

12 Diploma Yetki belgesi Diplopi Çift görme, İkili görme Dipsomani İçki azısı Direkt Doğrudan, Dolaysız Direktif Yönerge (talimat) Direktör Yönetici, Yönetmen Disability Yetiyitimi Discjokey Radyo sunucusu Disfaji Yutma güçlüğü, _zorluğu Disfonksiyon İşlev bozukluğu Disk Teker, Pul Disket Tekercik Diskinezi Devinim bozukluğu Diskordans Uyumsuzluk, Aykırı Diskrazi Bozukluk Diskriminasyon Ayırım, Ayırma yetisi Diskur Söylev, (Nutuk) Disküsyon Tartışma Dislokasyon Yerinden çıkma, Yerinden oynama Disloke Çıkık Dismenore Ağrılı aybaşı, Aybaşı güçlüğü Dispepsi Sindirim zorluğu, Hazımsızlık Displazi Yozgelişim, Gelişme bozukluğu Dispne Solunum darlığı, Soluk zorluğu Disseke etmek Ayırmak Disseminasyon Yayılma, Saçılma Dissemine Yaygın, Dağınık, Serpik Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) Yaygın damariçi pıhtılaşma Dissosiasyon Çözülme, Çözüşüm, Soyutlanma, Ayrışma, Ayrıştırma Distansiyon Gerilme Distal Uzak, Uzaksal Distal uç Alt uç Distilasyon Damıtma, Damıtım Distile Damıtık, Damıtılmış Distoni Gergi bozukluğu, Gevşeklik Distorsiyon Burkulma, Yamulma, Çarpıtma Distosi Güç doğum, Zorlu doğum Distraksiyon Çekme, Germe Distress Sıkıntı Distribüsyon Dağılma, Dağılım, Dağıtım, Yayılma, Yayılış Distribütör - Dağıtıcı Distres Sıkıntı Distrofi Düzgüsüz gelişim, Kusurlu gelişim Dişi Dişil Diüretik İdrar söktürücü, İşetici, İşetken Diürez İdrar artışı, _çoğalması, Sidik söktürüm, Sidik sökünü Divertikül Çıkmaz, Köruzantı Divizyon Bölünme, Bölme, Bölüm Diyafram Böleç Diyalektik Zıtların etkileşimi Diyaliz Süzdürüm Diyet Besidüzen Diyetetik Besibilim, Besibilimsel, Besidüzensel Diyetisyen Beslenme uzmanı, Besibilimci Diyoptri Kırma gücü Dizartri Taramalı konuşma, Dil tutukluğu Dizayn Tasarım, Çizim Dizayn etmek Tasarlamak Dizaynır Tasarımcı Dizüri Ağrılı işeme, İşeme güçlüğü, Yozişeme Dogma İnak, Kör inanç Doğal seleksiyon Doğal ayıklanma Doktor Sağaltman, Sağaltan, Dirger, Bilger, Hekim Doktrin Öğreti Dolikosefali Yumurtakafa Dominans Baskınlık Dominant Baskın, Başat, Üstün, Egemen Done (Data) - Veri Donör Verici Doping Uyarıcı Dormant Uyuyan Dorsal Sırt, Arka, Sırtla ilgili Dorsum Sırt Download etmek İndirmek, Yüklemek Doz Ölçü, Tutar, Verit Dozaj Kullanım ölçüsü Dozer Yoldüzler Doküman Belge Dökümantasyon - Belgebilim Dökümanter Belgesel Draje Şekerleme Dren Akaç, Akıtaç Drenaj Akaçlama, Boşaltma, Akıtma, Akıtım Drene etmek Akaçlamak, Boşaltmak, Akıtmak Drill Delgeç Driver Sürücü 12

13 Drog (drug) İlaç Drop Damla, Damlacık, Düşme Drowsiness Uykuya eğilim Duayen Kıdemli, Aksakal, Sanat-meslek piri Duktus Yol, Boru Dumb-bell Kum saati, Halter Ebat Boyut Ebedi Ölümsüz, Eskimeyen, Değişmeyen Edebiyat Yazın Editör Yayımcı, Yayımlayan Efekt Etki, Etkileme, Sesleme Efektif Etkili, Etkileyici Efemine Kadınsı Eferent Götürücü, Götürgen Efervesan Köpüren, Köpürücü, Kaynayan Efor Çaba Efsun Büyü Efüzyon Sızım, Sızınım Ego Benliki, Ben Egoist Benci, Bencil Egzajerasyon Abartma, Abartı Egzantrik Uçrak Egzema Mayasıl Egzeminasyon Muayene, Sorgu, Sınav Egzojen Dışsal, Dış Egzokrin Dışsalgı Eğilimli Yönelimli Efferent Götürücü, Götürgen Efor Çaba, Gayret, Güç Ego Benlik, Ben Egoist Benci Egoizm Bencillik Egosentrik Hepbenci Egosentrizm Hepbencilik Egzantem Döküntü Egzersiz Alıştırma Ejeksiyon Fışkırtma, Fışkırma Ejekülasyon Atım Ekaliyet Azınlık Ekarte etmek Uzaklaştırmak, Ayırmak, Elemek, Saf dışı bırakmak Ekartör Ayırıcı, Ayıraç, Ayraç, Ayırgı Ekip Takım Ekipman Donanım, Donatım, Gereçler Ekivalan Eşdeğer Eklektizm Seçmecilik Ekolog Çevrebilimci E Duodenal ulser Onikiparmak bağırsağı yeniği Duodenum Onikiparmak bağırsağı Dupleks İki katlı ev Duplikasyon İkile(n)me Dura mater Sertzar Ekoloji Çevrebilim Ekolojik Çevre ile ilgili Eksaserbasyon Alevlenme, Azma, Daha da kötüleşme Ekseri Çoğu Eksfoliasyon Soyulma, Kavlama Eksibisyon Sergi, Gösterme, Verme Eksibiyonist Göstermeci Eksibiyonizm Gösterimcilik, Göstermecilik Eksistansiyalist Varoluşu Eksistansiyalizm Varoluşuluk Eksitabl Uyarılabilir, Uyarılgan, Uyarılabirlik Eksitan Uyarıcı Eksitasyon Uyarma, Uyarım, Uyarılma, Aşırı uyarılmışlık Eksite etmek Uyarmak Eksize etmek Kesip çıkarmak Eksizyon Kesme, Kesip çıkarma, Kesip alma, Çıkarım Ekskavasyon Çukur, Çukurlaştırma Eksklüzyon Dışlama Ekskoriasyon Sıyrık Ekskresyon Dışarı atma, Boşaltım Ekskrete etmek Vücuttan çıkarmak, atmak Eksostoz Kemiğin dışsallaşması, Dışsal kemik Eksotoksin Dışağı Ekspansiyon Genleşme, Genişle(t)me, Büyü(t)me Ekspektasyon Beklenti Ekspektoran Balgam söktürücü Ekspektorasyon Balgam çıkarma Eksper Uzman Eksperiment Deney, Deneme Eksperimental Deneysel Eksperimentalizm Deneyselcilik Eksperimentasyon Deneyim Eksperiyans (experience) Deneme, Deneyim, Tecrübe 13

14 Ekspert Bilirkişi, Uzman Ekspertiz Uzman incelemesi Ekspirasyon Soluk verme Eksplorasyon Ortaya koyma, Açınsama Eksploratris Cerrahi olarak araştırma, Açınsayıcı Eksplore etmek Sergilemek Ekspojur Sergilemek Eksponansiyal Üslü, Katlanarak Eksportasyon Dışsatım (ihracat) Ekspozisyon Sergi, Sergileme Eksprese etmek Dışa vurmak, Dışavurum, Anlatım, Dile getirme Ekstensiyon (extension) Yayılma, Açılma, Uza(t)(n)ma, Uzantı, Türleme, Genişleme, (deserebrasyonda) Gerilme Ekstensif Kapsamlı, Yaygın, Geniş Ekstensor Açıcı Eksternal Dış, Dışsal, Yüzeysel, Harici Ekstirpasyon (uru) Çıkarmak, Kökünden çıkarıp alma, Sökme Ekstra Fazla, Fazladan, Çok çok, Fevkalade, -dışı Ekstraksiyon (extraction) (özünü, suyunu) Çıkarma, Çıkartım, Çekip çıkarma, Sökme, Çekim Ekstrakt (extract) Bknz. Ekstre Ekstraktör Çekip çıkarıcı, Sökücü Ekstranet Dış ağ Ekstraselüller Göze (hücre) dışı Ekstraversiyon Dışa dönme, _dönüklük Ekstre, Ekstrakt (extract) Öz, Özüt, Çıktı Ekstrem Uç, Aşırı Ekstremite Eller ve ayaklar, Uzantı, Uçlar, Uzuv Ekstrensek Dış_, Dışsal Ekstrovert Dışa dönük Ekstrude Çıkmış, Uzamış, Patlamış, (disk) Eksuda Yangısu Eksudasyon (iltihabi) Sızıntı, Yangı sızıntısı Eksudatif Sızıntılı Ektoderm Dış yaprak Ektopi(k) Dış, Dış yerleşim, Dışyerel Ektropion Dışa devrilme Ekzoftalmi Fırlak göz, Pörtlek göz Ekzojen Yabancı, Dış kaynaklı Elastik Esnek, Sünebilir Elastisite Esneklik, Sünebilirlik Elefantiazis Fil sayrılığı Elektif Seçici Elektra kompleksi Elektra karmaşası Elektroensefalograf Beyin akım(dalga)yazar Elektroensefalografi Beyin akım(dalga)yazımı Elektroensefalogram Beyin akımyazım, Beyin dalgayazım Elektrokardiograf Yürek akım(dalga)yazar Elektrokardiografi Yürek akım(dalga)yazımı Elektrokardiogram Yürek akım(dalga)yazım Elektrometre Elektrikölçer Elektromiyograf Kas akım(dalga)yazar Elektromiyografi Kas akım(dalga)yazımı Elektromiyogram Kas akım(dalga)yazım Elektroterapi Akım sağaltımı Eleman (element) Öge, Unsur Eliminasyon Elenme, Eleme Elimine etmek Elemek Elimine olmak - Elenmek Elongasyon Uzama Elmek, E-ulak, Elektronik posta, E-posta Emboli Damar tıkacı, Tıkanç, Tıkanı, Damar tıkanıklığı Embolizm Tıkantı Embolus Tıkar, Tıkaç Embriyoloji Döletbilim, Ceninbilim Embriyo(n) Dölet, Cenin Embriyonik Cenin aşaması Emergency Acil Emesis Kusma Emetik Kusturucu Emosyon Duygu, Duygu durum Emosyonel Duygu durumsal, Duygusal Empati Eşduyum, Duygudaşlık Empotans Erliksizlik, Cinsel yetersizlik, Cinsel güçsüzlük Empoze Dayatılmış Empoze etmek Dayatmak en block Tümüyle, Topluca, Parçalamadan, İçine girmeden Emülsiyon Sütsü karışım Endeks Dizin, Gösterge Endeksleme, Endekslenme Ayarlama, Ayarlanma 14

15 Endemik Bölgesel, Yerel, Yerleşik, Yöresel Endikasyon İyi gelirlik, Gereklilik, Salık verilirlik, Yararlılık Endike İyi gelir, Gerekli, Salık verilir Endirekt Dolaylı Endemi(k) Yerleşik sayrılık, Yerel sayrılık, Yöresel sayrılık Endo iç Endoderm İç deri, İç yaprak Endojen İçkaynaklı, İçsel Endokrin İçsalgı Endokrin gland İçsalgı bezi Endokrinolog İçsalgıbilimci Endokrinoloji İçsalgıbilim Endoplasma İç plasma Endoskop İçgörür, İçgöreç Endoskopi İçgörüm, İçbakı, İçgörü, İçgözlem, İçgözleyim Endoskopik İçgörümlü, İçgörsel, İçbakısal, İçgözlemsel Endoskopist İçgören Endostoz Kemiğin içselleşmesi, İçsel kemik Endotel İçörtü Endotoksin İçağı End-plate Son plak, Uç plak (Uç pul???)(korpus sonlanması??) Endüksiyon Başlatma, Uyarma Endürasyon Sertlik, Sertleşme Enfarkt Tıkak Enfarktüs İnme, Tıkanca, Yürek vurgunu Enfeksiyon Yangı, İltihap, Bulaş, Bulaşma, Bulaşı Enfeksiyöz Bulaşıcı Enfekte Bulaşlı Enfestasyon Kurtlanma Enflamasyon Yangı Enflamatuar Yangılı, Yangı oluşturan Enfluenza Grip, Paçavra hastalığı Enformasyon Bilgilendirme Enformatik Bilişim Enformel Biçimsel (şekli) olmayan Enfrastrüktür Altyapı Enjeksiyon Akıtma, İğne yapma, İğne vurma, İçitim, İçitme Enjektör İçitir Enkapsülasyon Kılıflanma Enkondral Kıkırdakiçi Ensefalit Beyin yangısı Esefalomalasi Beyin yumuşaması Ensefalomeningosel Sert zarlı beyin kesesi Ensefalomiyelit Beyin-omurilik yangısı Ensefalon Tümbeyin Ensefalopati Tümbeyin sayrılığı Ensefalosel Beyin kesesi, Beyin keseleşimi Ensest Yasaksevi Enstitü Kurum Enstrüman Araç, Cihaz, Alet, Makine Enstrümantasyon Cihazlama, Araçlama Entegrasyon Bütünleşme, Uyum Entegre Bütünleşmiş Entegre olmak Bütünleşmek, Uyum sağlamak Entelijans(iya) Anlak, Zeka Entellektüel Düşünen, Düşünsel Entellektüelizasyon Düşünselleştirme Entelletüel fonksiyonlar Anlaksal işlevler Enteraksiyon Etkileşme Enterit Barsak yangısı Enterohemorajik Bağırsağı kanatan Enteroinvazif Bağırsağı bürüyen, Bağırsağa saldıran Enteropatolojik Bağırsağı hastalandıran Enterostomi Bağırsak ağzlaştırımı Enterotoksik Bağırsağı zehirleyen Enterotomi Bağırsak açımı Entomolog Böcekbilimci Entomoloji Böcekbilim Enürezis Altını ıslatma, Altına işeme Enürezis diürna Gündüz altını ıslatma Enürezis noktürna Gece altını ıslatma, Gece işemesi Enzim Tepkiten, Anamaya, Özmaya Epanşman Sızım, Sızınım, Sıvı toplanması, Sıvı Epidemi Salgın Epidemik Salgınlaşmış Epicenter Merkez(i), Özek(i) Epidemi Salgın Epidemik Salgınsal Epidemiyoloji Salgınbilim Epidemiyolojik Salgınbilimsel Epiderm Üstderi Epidiaskop Yansıtaç Epidural Sertzarüstü Epifora Göz sulanması Epikriz Çıkış özeti 15

16 Epilepsi Tutarık, Tutarga, Çırpınma, Sara, Yılbık Epileptik Tutarıklı, Tutargalı, Tutarga oluşturan, Tutarıksal Epilog Sonsöz Epin Diken Epistaksis Burun kanaması Epistemoloji Bilgi kuramı Epitalamus Boztepeüstü Epitel (Epiteyum) Örtükat Epitelizan Örtükat oluşturan Epizot Dilim, Atak? Eradikasyon Kökünden kurutma, Yok etme, Kökünden söküp atma, Ortadan kaldırma, Kökünü kazıma Erekt Dik, Dikilmiş, Ayağa kalkmış, Dikmek Erektil Dikleşme, Sertleşme Ereksiyon Sertleşme, Dikleşme Ergonomik Elverişli, Uygun Eritem Kızartı Eritematöz Kızartılı, Kızartı oluşturan Eritroblast Önalyuvar Eritrodermi Deri kızarması Eritropoesis Alyuvar yapımı Eritropoetik Alyuvar oluşturan Eritrosit Alyuvar Eritrositemi Alyuvar artımı Erizipel Yılancık Erizipeloid Yılancıksı Erkek Eril Erode Aşınmış Erozif Aşındırıcı Erozyon Aşınma, Aşındırma Error Hata, Yanlış Erupsiyon Döküntü Esansiyal Asıl, Esas, Temel, Ana, Birincil, Nedeni belirsiz Faaliyet Etkinlik Fabulasyon Masal uydurma, hayali hikayeler, Yapılmayan konuşmalar Fagosit Yutan hücre, Yutargöze Fagositoz Gözeyutum Failed back syndrome Başarısız- yetersiz bel cerrahisi belirgisi (sendromu) Fakir Yoksul Faks Belgegeçer, Belgeç Faksimile Tıpkı basım F Esansializm Özcülük Eskar Kabuk, Nedbe Esrar Gizler, Sırlar Esrarengiz Gizemli Estetik Güzelduyu, Güzelduyubilim Estezyoloji Duyubilim Eşel Ölçek Eşkâl Şekiller, Biçimler Etap Basamak, Adım Eter Lokmanruhu Etik Ahlaki, Ahlaklı, Ahlak sistemi, Ahlaksal Etimoloji Kökenbilim Etnoloji Budunbilim Etüt Araştırma, Önçalışma Ettiba Doktorlar, Hekimler Etyoloji Etkenbilim, Nedenbilim Etyolojik Etkensel, Nedensel Exit Çıkış ex vacuo boşlukdışı Evakuasyon Boşaltma, Boşaltım, Boşaltı Evakuatör Boşaltıcı Evaluasyon Değerlendirme Evaporasyon Buharlaşma, Buharlaştırma, Buğulaşma, Buğulaşım Evaporatör Buharlaştırıcı Eversiyon Dışa devrilme Evoked Uyarılmış Evolüsyon - Evrim Exchange Alışveriş, Değişme, Değiş tokuş Excitus Çıkış Excitus lethalis Ölüm Exit Çıkış Eza Sıkıntı, Üzüntü Ezeli Öncesiz, Başlangıcı olmayan Faktör Etmen, Etken Fakültatif İstemli Falks Orak Falks serebri Beyin orağı Falanks Parmak kemiği Fallop kanalı Yumurta yolu Fallus Kamışçık, Kamışsı Fallik dönem Kamışçık dönemi Falsiform Oraksı, Orak şekilli Familial Aile içi, Ailesel, Soydan 16

17 Fanatik Kör inançlı Fantazi Düşlem Faraziyat Varsayım Farenjit Yutak yangısı Farik ve mümeyyiz Ayırtetme gücü (legal competence) Faringeal Yutakla ilgili Faringismus Yutak kasıncı Farinks Yutak Fark Ayrım, Ayrılık Farkına varmak Ayırdına varmak Farklılık Ayrımlılık Farmakolog İlaçbilimci Farmakoloji İlaçbilim Farmakope İlaç kütüğü, İlaç kitabı, İlaç kılavuzu Fasia Akzar Fasial Yüz(le ilgili) Fasial sinir VII. Sinir Fasid daire Kısır döngü Fasies leonis Aslan yüzü Fasikül Demet, Bağlam Fasikülasyon Seğirme Fasilitasyon Kolaylaştırma Fasilite Kolaylık Fast food Hazır yiyecek Fatal Öldürücü, Can alıcı, Ölümcül Fatigue Yorgunluk Fauna Hayvan varlığı, Doğay (Önr Direy) Favus Kellik, Kel sayrılığı Fayda Yarar Faz (phase) Aşama, Evre Fazilet Erdem Febril Ateşli, ateş yapan Febris Ateş, Humma Feçes Dışkı Feedback Geribildirim Fekal Dışkısal Fekaloid Dışkımsı Fekalom Dışkı tıkacı Fekundasyon Döllenme Femina Dişi Feminizasyon Dişileşme Feminizm Kadınsılık Femur Uyluk (os_ - kemiği) Femoral Uyluksal Fenestra Pencere, Açıt Fenestrasyon Pencere açma Fenomen (şaşılacak) Olay, Olgu, Görüngü, Somut belirti Fenotip Soyserim, Dışsal yapı Ferment Maya Fermentasyon Mayalanma Fertil Doğurgan, Çoğalabilir, Dölle(n)(y)ebilir Fertilite Doğurganlık, Çoğalabilirlik, Dölle(n)(y)ebilirlik Fertilizasyon Döllenme, Dölleme Festination Aniden hızlı yürüme Fetal Dölütsel Fetus Dölüt Fever Ateş, - humması (Blackwater fever Karasu humması, Boutonneuse fever Benekli humma, Breakbone fever Kemikkıran humma) Feveran Ani öfke, Parlama Fevkalade Olağanüstü Fibril Telcik Fibrilasyon Çırpınım Fibrin Pıhtıteli Fibrinoliz Pıhtıteli erimesi Fibula Kamış (os_ - kemiği) Fiction Kurgu Figan Acı ile bağırma, İnleme Figür Beti, Betim, Şekil, Biçim Figürasyon Betimleme, Biçimleme Fiil Yüklem, Edim Fiksasyon Bağla(n)ma, Sabitleme, Tespit etme, Saptama, Birleşme, Saplanma Fiksatif Tespit edici, Saptayıcı Fikse Durağan, Sabit, Tespit edilmiş Fiktif Kurgusal Filament İplik Filamentöz İpliksi Filiform İpliksi Film Çekim Filogenetik Soy gelişimi, Soyoluşsal Filtrasyon Süzme, Süzülme Filtrat Süzüntü Filtre (Filtrum) Süzgeç, (fotoğrafçılıkta) Süzek Filum İplik Fimbria Saçak, Tüy, Saçaksı yapı Fimozis Sünnet derisi darlığı Final Son, Sonuç Finding Buluntu Finiş Bitme, Bitirme, (sporda) Bitiş, Varış 17

18 Firar Kaçma Firstlady Hanımağa Fissür Çatlak, Yarık Fissürasyon Yarıklaşma Fistül Akaryol Fiyat - Eder Fizibilite Uygulanabilirlik, Yapılabilirlik Fizik Yapı Fizik bulgu Yapısal bulgu Fiziki Yapısal Fizik tedavi Doğal madde sağaltımı Fizyolog İşlevbilimci Fizyoloji İşlevbilim Fizyolojik İşlevbilimsel Fizyopatoloji İşlev sayrılığı bilimi Fizyopatolojik İşlev sayrılığı Fizyoterapi İşlevle sağaltım Fizyoterapist Fizik tedavi uzmanı Flapping tremor Çırpmalı titreme Flasid Gevşek, Gevşemiş Flaş Kızartı, Çarpıcı, Gözde, (fotoğrafçılıkta) Çakar, Çakıntı Flat-back sendromu Düz bel belirgisi Flatulans Gazlı olma, Gaz, Yelinti Flavus Sarı Flebit Toplardamar yangısı Flegmon- Yumuşak doku yangısı Fleksibilite Bükülebilirlik, Bükülgenlik, Esneklik Fleksibl Bükülgen, Esnek, Bükülebilir Fleksiyon Bükülme, Bükme, Bükülüm, Büküm Fleksor Bükücü Fleksura Büklüm, Dirsek, Eğrilme Flokülasyon Yumaklanma, Bulanıklaşma Flora Bitki örtüsü, Bitki varlığı, Bitey Flotasyon Yüzdürme Fluent Akıcı Fluktuasyon Dalgalanma, Dalgalanım Fluid Akışkan, Sıvı Flush Disk Çıkarılabilir bellek Flush haber Çarpıcı, önemli haber Fobi Ürkü, Yılgı Fokal Odaksal Fokal nöbet Odaklanmış nöbet Fokometre Odakölçer Foküs Odak Fold Kıvrım, Kat, Pli Folklor Halk bilimi Fon Ses Fonasyon Ses oluşumu Fonetik Sesbilgisi, Sesçil Fonksiyon İşlev Fonksiyonel İşlevsel Fonoloji Sesbilim Fontanel Bıngıldak Foramen Delik Foramen magnum Büyük delik Foramen laserum Yırtık delik Foramen obturatorium Tıkalı delik Foramen ovale Yumurtamsı delik Form(a) Biçim, Şekil, Dış görünüş Formal Resmi Formalizm Biçimcilik Formasyon Biçimlen(dir)me, Şekil verme, Oluş(tur)ma, Kur(ul)ma, Meydana getirme, Oluşum,Yapım Format Boyut (lar) Forme Biçim Formel Biçimsel, Şekli Forniks Çıkmaz, Tavan Forseps Kıskaç, Tutaç, Çekmeç, Kaşık Forum Meydan, Söz meydanı Forward Yönlendirme Fosforilasyon Işıma Fossa Çukur Fotoallerji Işık allerjisi Fotofobi Işık (aydınlık) ürküsü, -korkusu, -yılgısı Fotokopi Tıpkıçekim Fotometre Işıkölçer Foton Işıncık Fotofobi Işık yılgısı Fotopsi Işık çakması Fotosentez Işıkla birleşim Fototaksi Işıkgöçüm Fovea Çukur Fragman Parça, Parçacık, Kırıntı Fragmantasyon Parçalanma, Kırma Fragmantektomi Serbest parçanın çıkarılması, alınması Frajil Gevrek, Dirençsiz, Kırılgan, Çıtkırıldım Frajilite Kırılganlık, Dirençsizlik Fraksiyon Bölüntü, Bölüngü, Hizip Fraksiyonasyon Bölme, Kesimleme Fraktür Kırık, Sınık Frame Çerçeve Freezing - Donakalım Frekans Sıklık 18

19 Frenoloji Başbilim Frijid Soğuk Frijidite Cinsel (eşeysel) soğukluk Friksiyon Ovma, Ovuşturma, Sürtünüm Fronkül Kan çıbanı, Çıban Frontal Alın, Alınsal Frozen section Dondurulmuş kesit Frustrasyon Engellenme, Engellenim Full Tam, Dolu Full time Tam gün, Tam zamanlı Fulminant Yıldırımsı, Gürültülü, Hızla yayılan Gaddar Acımasız, İnsafsız Gaita Dışkı Galaktore Süt taşkını, Süt gelmesi Galeria Bedesten Galoş Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı Gamet Eşey göze (hücre) Gametogenezis Eşey göze oluşumu Gametosit Ana eşey gözesi Gametositogenezis Ana eşey gözesinin oluşumu Ganglion Sinir düğümü, Düğüm, Boğum Gap Boşluk, Gedik Gardrop Giysilik Gastralji Mide ağrısı Gastrektomi Mide alımı Gastrik Midesel, Mideyle ilgili Gastrit Mide yangısı Gastroenterelog Sindirimbilimci Gastroenterit Mide barsak yangısı Gastroenteroloji Sindirimbilim Gastrointestinal Mide barsakla ilgili, Sindirimsel Gastrointestinal trakt Mide barsak yolu Gastroplasti Mide onarımı Gastroptozis Mide düşüklüğü Gastroskop Mide görür Gastroskopi Mide görüm, Mide bakısı Gayrimenkul Taşınmaz Gayrimeşru Evlilik dışı Gayrimuntazam Düzensiz Gayritabii Olağan dışı, Alışılmamış Gazap Öfke, Kırgınlık Gazometre Gazölçer Gel Pelte Gen Kalıt(ım)taşır G Fumigasyon Tütsüleme Fundoskop Bknz. Oftalmoskop Fundoskopi Bknz. Oftalmoskopi Fundus Dip, Dibi Fungal Mantarlı Fungus Mantar Fungusid Mantarkıran Funikül Kordon, Bağ Futurist Gelecekçi Fuziform İğsi, İğbiçim Füzyon Kaynama, Kaynaşma Genetik Kalıtımbilim, Kalıtbilim, Kalıtbilimsel, Kalıtsal Genital Üreme organına ait, Eşeysel, Eşeylik Genital sistem Eşey dizgesi Genotip Soyyapı, Kalıtsal yapı Genotipik Soyyapısal Genu Diz Geriatri Yaşlılık hekimliği Germinasyon Çimlenme Germisit Mikrop öldürücü Gerontoloji Yaşlılıkbilim Gestasyon Gebelik Ghrelin Açlık hormonu Ghost tümör Hayalet ur Gıda Besin Gıpta etmek İmrenmek Giant cell Dev göze (hücre) Gibbus Açılı kambur, Aşırı kambur Gigantizm Devlik Gingiva(l) Dişeti Gingivitis Dişeti yangısı Girdap Çevrinti, Anafor Giren çıkan sıvı Aldığı-çıkardığı sıvı Girus Kıvrım Gland, Glandula Bez, Gudde Glandula lacrimalis Gözyaşı bezi Glandula parotis Kulakaltı bezi Glandula sublingualis Dilaltı bezi Glandula submandibularis Çenealtı bezi Glandula suprarenalis Böbreküstü bezi Glandula tiroidea Kalkan bezi Glans penis Kamışbaşı Global Küresel, Dünya çapında, Bütüncül, Kapsamlı Globalist Küreselleşmeci 19

20 Globalizm Küreselleşmecilik Globalleşmek Küreselleşmek Globule Yuvar Globulus Yuvar, Yuvarcık Globus Top, Topak Globus Pallidus Solukyuvar Globüler Karnabahar Glokom Karasu Glomerül Böbrek yumakcığı Glomerülonefrit Böbrek yumakcığı yangısı Glomus Yumak Glossal Dille ilgili, Dilsel Glossit Dil yangısı Glossofaringeal Dil-yutak, Dil-yutakla ilgili Glossofaringeal sinir IX. Sinir Gluteus Kabaet Gode Çukur Gonad Eşey bezi Gonadal Eşey beziyle ilgili Gonadotrop Eşeye yönelik Gonadotropin Eşeye yönelik içsalgı Gonore Bel soğukluğu Grade Evre, Derece, Düzey, Aşama, Basamak Habit Alışkanlık Habitat Doğal çevre Hacim Oylum Hafıza Bellek Hâkim Egemen Halef Ardıl, Ardından gelen Half life Yarı ömür Halita Alaşım Halletmek Çözmek Halluks Başparmak Halüsinasyon Varsanı(m), Sanrı, Kuruntu, Var sanma Halüsinojen Varsanım oluşturucu Hamle Atılım Hand drill El delgeçi Handikap Engel, Açmaz Hands free El boş, Dokunmasız Hanging Asılı Haploid Tek kromozomlu Hararet Ateş Hard disk Sabit bilgisaklar, Bilgisaklar, Bilgisayar hafızası H Grading Evreleme Gradient Değişen, Fark Grafik Çizge, Çizenek Gramer Dilbilgisi Grand mal Büyük tutarga, Yaygın tutarga Granül Tanecik Granüle Tanecikli, Pütürlü Granülom Pürtük Granülosit Tanecikli akyuvar Granülositopeni Tanecikli akyuvar azalması Granülositoz Tanecikli akyuvar artması Grasilis İnce Gravid Gebe kadın Gravis Ağır Gravitas Ağırlık Greenstick Yeşilağaç Gre(a)ft Yama, Doku yaması, Aşı, Aşılama Growth Büyüme, çoğalma Grup Öbek, Küme, Zümre, Topluluk Guidance Kılavuzluk, Rehberlik -guided kılavuzluğunda, rehberliğinde Gurur Övünç Gut Damla Hard disk Bilgisaklar Hard ware Donanım Hareketlilik Devimsellik Hasbıhal Sohbet Hasım Düşman Hasret Özlem Hassas Duyarlı Hassasiyet Duyarlık Hasta Sayrı, Olgu Hastalık Sayrılık Hastane Sayrıevi, Sayrılarevi Haşmet Görkem Hata Yanılgı Hâtime Son, Sonuç Havali Çevre Hayal kurma Düşleme Hedef Erek Hekim Sağaltman, Sağaltan, Dirger Helezon Bknz. Spiral Heliks Kulak kepçesi, Sarmal Helioterapi Güneşle sağaltım, Güneş sağaltımı 20

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu 14 Mart 2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu Bütün hakları saklıdır. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe,

Detaylı

yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2.

yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2. abazi abdomen abdominal abdominokardiyak refleks abdüksiyon abdüktör aberan aberasyon ablaktasyon ablasyon ablatio placenta ablefaron abondan abortif abortus abortus imminens abortus insipiens abraki abraziv

Detaylı

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU TKD üyelerinin önerileriyle genişletip güncelleyenler: Prof. Dr. Esmeray Acartürk - Prof. Dr. Vedat Sansoy (Tamamlandıktan sonra Türk Dil Kurumu Tıp

Detaylı

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL

Detaylı

ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ

ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ A dan Z ye ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ Hazırlayan TOTBİD Dil Çalışma Gurubu Sait Ada Bülent Alparslan Ahmet Turan Aydın Ceyhun Balcı Taşkın Ceylan Mahmut Nedim Doral İrfan Esenkaya Akif Güleç Alper Kaya

Detaylı

Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası afazik agonal solunum abdüksiyon ağır kurtarma abrezyon abruptio placentae ağız

Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası afazik agonal solunum abdüksiyon ağır kurtarma abrezyon abruptio placentae ağız Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası göbeğin hemen üstünden ve ksifoidin epey altından, üst batına üst havayolu obstrüksiyonunu açmak için 6-10 manuel itişten oluşan seri; Heimlich manevrası

Detaylı

abdomen abdüksiyon absürdite açlık atrofisi abdusent açlık grevi aberan addüksiyon adefaji aberasyon adenopati aboklüzyon

abdomen abdüksiyon absürdite açlık atrofisi abdusent açlık grevi aberan addüksiyon adefaji aberasyon adenopati aboklüzyon Adli Tıp Terimleri A abdomen abdomen Karın, batın. abdüksiyon abduction (Lat. abductio) 1. Çekilme, uzaklaşma, açılma (kol ve bacak), tespit hareketi, sagital planda uzaklaşan bir uzvun yaptığı hareket.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN

GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN A ABDOMEN: Karin,batin. ABORTUS: Çocuk düsürme,düsük. ABSANS: Kisa süreli suur kaybi. ABSE: Çevre dokulardan kese

Detaylı

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK 1200 Qarşılıqlı Sözler TDK 1 absürt komedi absürt ad hoc group adaptör adisyon agreman agresif air-conditioned air-conditioner ajitasyon ajitatör ajite etmek ajite olmak akreditasyon akredite akreditif

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

absürt komedi: saçma komedi.

absürt komedi: saçma komedi. absürt: Fransızca absürde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimenin karşılıkları dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız. Örnek: Modacılar bu anlamsız (saçma) tasarımlardan para kazanmayı beklemiyorlar. absürt

Detaylı

COUNT (DİSTİN MEDISYS.GET_ICD_NAME(T.ICD) CT(T.K ŀicd HASTA KABUL)) M2505 Eklemde ağrı 34.57 I2501 Aterosklerotik kalp hastalığı 27.07 I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon 23.32 J00 Akut nazofarenjit [nezle]

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ GİRİŞ Aile hekiminin hasta popülasyonunda çocuk yaş grubu önemli yer tutmaktadır. Her aile hekiminin çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yeterince

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLAR... 3 GEBE BİLGİLENDİRME KİTABI...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

HASTANE ORTAMINDA 2 Aspirin Mart 2013

HASTANE ORTAMINDA 2 Aspirin Mart 2013 Aspirin Mart 2013 1 HASTANE ORTAMINDA 2 Aspirin Mart 2013 MERHABA içindekiler 4 5 7 8 9 10 12 13 14 16 18 SÜNNET KABUS DEĞİL, GÜZEL BİR ANI OLMALIDIR ANESTEZİ KORKUSU YUMURTALIK KİSTLERİ KALBİNİZ İÇİN

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Adduktion Absage erteilen absaugen

Adduktion Absage erteilen absaugen dduktion 3 bdomen n abdomen [karın bölgesi] bend m akşam bendessen n akşam yemeği abends akşam vaktinde bführmittel n müshil (diare, ishal) ilacı [kabızlığa karşı ilaç] bgeschlagenheit f halsizlik, yorgunluk,

Detaylı