AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler"

Transkript

1

2 AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH 5 GSYİH Reel Artışı (%) 6 Özel Nihai Tüketim Harcamaları / GSYİH (%) 7 Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu / GSYİH (%) 8 Tüketici Fiyatları Endeksi Yıllık Ortalama Artış (%) 9 Mal İhracatı (FOB) (Milyar $) 10 Mal İthalatı (CIF) (Milyar $) 11 Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Hariç) (%) 12 Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Dahil) (%) 13 Genel Devlet Gelirleri / GSYİH (%) 14 Genel Devlet Giderleri / GSYİH (%) 15 Genel Devlet Dengesi / GSYİH (%) 16 Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYİH (%) 17 Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) 18 İstihdam Oranı (%) 19 İşsizlik Oranı (%) 20 AR-GE Harcamaları / GSYİH (%) 21 Not-1: Bu çalışmada AB ve aday ülkelerin temel ekonomik göstergeleri ile ilgili bilgiler, 2010 yılı gerçekleşme sonuçları, 2011 yılı gerçekleşmeleri ve 2012 yılı beklentilerini kapsamaktadır. Ayrıca dünya ekonomisindeki ağırlıkları nedeniyle Euro Bölgesi, AB-27, ve 'ya ait bilgilere de yer verilmiştir. Not-2: Euro Bölgesi kapsamındaki ülkeler;,,,,,,,,,,,,,,,, 'dır. Nisan 2012

3 Nüfus (Bin Kişi) Nüfus (Bin Kişi) AB-27 i Euro Bölgesi AB Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, TÜİK tarafından 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine ve Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına göre yapılan yıl ortası nüfus tahminleridir Nüfus (Bin Kişi) TÜİK tarafından 74 milyon olarak açıklanan 2011 nüfusu (yıl ortası), AB-27 ülkeleri toplam nüfusunun %14,8'ini oluşturmaktadır. AB-27 ülkeleri arasında 'dan sonra en fazla nüfusa sahip ikinci ülke olan, AB için önemli bir ticaret potansiyeli oluşturmaktadır. Genç ve dinamik nüfus yapısıyla, AB için oldukça önemli bir ülke konumundadır. 1

4 Nüfus Artış Hızı (%) Nüfus Artış Hızı (%) AB-27 i -0,14 0,02-0,20 0,30 0,35 0,39 0,81 1,03 0,59-0,78-0,99-1,00 0,37 0,22 0,22 0,44 0,47 0,27 0,00 0,00 0,00 0,45 0,48 0,48 0,26 0,46 0,46 0,75 1,62 1,59 0,51 0,45 0,45 0,69 0,68 0,67 0,27 2,46-0,22 0,35 0,36 0,45 0,80 0,36 0,32 0,49 0,47 0,45-0,57-0,80-0,31-1,56-0,61-0,61 1,81 1,58 1,75-0,17-0,28-0,24 0,96 0,71 0,71 0,06-0,68-0,81 0,10 0,19 0,16-0,17-0,16-0,17 0,18 0,20 0,11 0,10 0,15 0,05 0,20 0,10 0,09 Euro Bölgesi 0,24 0,36 0,26 AB-27 0,24 0,25 0,17-0,29 0,00 0,00 1,25 0,93 0,92 0,47-3,88 0,32 0,19 0,15 0,15 0,19 0,20 0,20 1,32 1,30 1,26 0,77 0,71 0,88 0,03 0,18-0,38 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012 verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. ile ilgili veriler, TÜİK tarafından 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine ve Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına göre yapılan yıl ortası nüfus tahminlerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. -5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Nüfus Artış Hızı (%) AB-27 ülkeleri için 2011 yılında %0,25 olan nüfus artış hızının (Euro bölgesi için %0,36), için %1,30 olduğu görülmektedir. AB-27 ülkeleri içinde en fazla nüfusa sahip olan 'nın nüfus artış hızının 2011'de %0,02 olduğu gözönüne alındığında, 'nin bu artış oranları ile 15 yıl sonra AB ülkeleri içerisinde en fazla nüfusa sahip ülke konumuna gelmesi söz konusu olabilecektir yılında AB-27 ülkeleri içerisinde sadece, ve 'un nüfus artış oranları, 'nin nüfüs artış oranından daha yüksektir. 2

5 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) AB-27 i 3.286, , ,8 379,8 419,2 409,6 470,2 513,4 496,8 47,7 53,5 50,8 197,7 215,3 206,0 312,0 333,2 321,0 18,9 22,2 22,3 238,5 266,6 257, , , ,0 23,0 24,9 24,0 780,7 840,4 802, , , ,7 207,0 217,7 209, , , ,8 462,1 538,2 549, , , ,9 24,0 28,3 27,5 36,5 42,7 42,4 53,4 58,4 55,9 128,6 140,3 130,0 8,1 8,9 8,7 469,4 513,8 528,5 229,0 238,9 220,6 164,4 189,8 186,4 87,2 96,1 94,6 47,0 49,6 46,9 305,4 303,1 271,1 Euro Bölgesi , , ,1 AB , , ,0 60,8 63,8 61,8 12,6 14,0 13,6 4,1 4,5 4,3 9,2 10,3 10,1 38,0 45,1 43,2 731,6 772,3 821, , , , , , ,0 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, 2010 ve 2011 yılları için TÜİK Milli Gelir İstatistiklerinden, 2012 yılı için ise Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s. 7'den alınmıştır Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) Geçmiş yıllarda TÜİK tarafından kullanılan 1987 bazlı milli gelir serisine göre, AB ülkeleri arasında 2006 yılı GSYİH büyüklüğü ile 7.sırada yer alan, TÜİK'in 1998 bazlı yeni milli gelir serisine göre, GSYİH'nın 2006 yılı itibarıyla %31,6 oranında arttırılmış olmasına rağmen, sıralamadaki yerini değiştirememiştir., yeni seriye göre 2010 yılında 731,6 milyar dolarlık GSYİH büyüklüğü ile 'nın ardından aynı sırada yer almıştır yılında da 772,3 milyar dolarlık GSYİH büyüklüğü ile yine 'nın ardında ve aynı sırada bulunmaktadır yılı beklentilerine göre, 'nin bir sıra yukarı çıkması öngörülmektedir. 3

6 Kişi Başına GSYİH ($) Kişi Başına GSYİH ($) AB-27 i Euro Bölgesi AB Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, 2010 ve 2011 yılları için TÜİK Milli Gelir İstatistiklerinden, 2012 yılı için ise Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s. 7'den alınmıştır Kişi Başına GSYİH ($) 2011 yılında 'de dolar, 'da dolar, AB-27 ülkelerinde dolar seviyelerinde olan kişi başına GSYİH, güncellenen ve 2006'da %31,6 oranında büyütülen milli gelire rağmen, 2011 yılında için dolar gibi oldukça düşük seviyede kalmıştır. Bu özelliği ile, AB-27 ülkelerinden sadece ve 'dan, aday ülkelerden ise, ve 'dan daha iyi durumdadır. 4

7 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH AB-27 i Euro Bölgesi AB Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH 2012 yılı ekonomik programında verilen satınalma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYİH büyüklükleri, veriler güncellendiği için kullanılamamıştır. Bu nedenle kapsam dahilindeki diğer ülkeler ve 'ye ait bilgiler, IMF'in World Economic Outlook, April 2012 veritabanından alınmıştır. Bu verilere göre, 2011 yılında satınalma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYİH büyüklüğü açısından AB-27 ülkelerinden sadece ve 'dan, aday ülkelerden ise, ve 'dan daha iyi bir değere sahiptir. Bu göstergede, en yüksek değere sahip olan AB-27 ülkeleri ise,,, ve 'dır. 5

8 GSYİH Reel Artışı (%) GSYİH Reel Artışı (%) AB-27 i 3,6 3,1 0,6 2,3 3,1 0,9 2,3 1,9 0,0 0,4 1,7 0,8 2,7 1,7 0,1 1,3 1,1 0,5 2,3 7,6 2,0 3,7 2,9 0,6 1,4 1,7 0,5 1,1 0,5-1,2 1,6 1,3-0,5 2,1 0,7 0,8-0,4 0,7 0,5-0,1 0,7-1,8 5,8 4,0 0,9 1,8 0,4-1,9-0,3 5,5 2,0 1,4 5,9 2,0 2,7 1,0-0,2 1,3 1,7 0,0 2,3 2,1 1,2 3,9 4,4 2,6 1,4-1,5-3,3-1,6 2,5 1,5 4,2 3,3 2,4 1,4-0,2-1,0-3,5-6,9-4,7 Euro Bölgesi 1,9 1,4-0,3 AB-27 2,0 1,6 0,0-1,2 0,0-0,5-4,0 3,1 2,4 2,5 2,5 0,2 1,8 3,0 2,0 1,0 1,8 0,5 9,2 8,5 4,0 3,0 1,7 2,1 4,4-0,7 2,0 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, 2010 ve 2011 yılları için TÜİK Milli Gelir İstatistiklerinden, 2012 yılı için ise Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s. 7'den alınmıştır. -8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 GSYİH Reel Artışı (%) AB-27 ülkeleri ortalaması olarak 2010 yılında %2 olan GSYİH büyüme oranı, 2011 yılında %1,6 olarak gerçekleşmiştir. 'de ise 2010 yılında %9,2 olan GSYİH büyüme oranı, 2011 yılında %8,5 olmuştur yılında AB-27 ülkeleri içerisinde %6,9, %1,5 ve %0,2 oranında küçülmüştür yılı tahminlerine göre AB-27'de ortalama büyüme oranının sıfır olması beklenirken, GSYİH'sının 2012 yılında %4 oranında büyümesi öngörülmektedir. AB üyeliği yolunda emin adımlarla yürümek isteyen 'nin, AB'nin refah seviyesine ulaşabilmesi için çok daha yüksek büyüme oranlarını yakalaması zorunludur. 6

9 Özel Nihai Tüketim Harcamaları / GSYİH (%) Özel Nihai Tüketim Harcamaları / GSYİH (%) AB-27 i 57,5 57,4 57,7 54,5 53,6 53,7 52,9 52,9 52,8 62,8 60,7-50,3 50,5 50,6 48,5 48,6 48,7 52,1 50,9 50,6 55,1 55,0 55,0 58,2 58,0 58,2 66,5 67,0 66,8 45,4 44,9 44,4 64,4 64,2 63,4 50,8 50,1 49,1 57,7 58,3 58,3 48,4 47,7 47,6 60,6 61,3 61,4 63,0 62,1 62,4 64,4 63,8 63,7 33,5 33,3 33,7 53,3 52,9 52,4 61,6 61,4 60,8 61,3 61,3 61,8 66,0 66,4 65,5 64,0 62,0 61,8 58,5 57,5 57,7 56,0 56,8 56,6 74,5 75,5 74,8 Euro Bölgesi 57,5 57,4 57,4 AB-27 58,1 57,9 57,9 56,7 56,8 56,4 51,3 52,3 52, ,9 76,0 74, ,7 71,1 70,1 70,5 71,1 70,8 59,2 60,3 59,7 Kaynak: Eurostat, Economy and Finance, National Accounts Statistics. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Özel Nihai Tüketim Harcamaları / GSYİH (%) Özel nihai tüketim harcamaları/gsyih oranları incelendiğinde, 'de 2010 %71,7 olan bu oranın, 2011 yılında %71,1'e gerilediği görülmektedir yılı beklentisinde ise oranın %70,1'e gerilemesi öngörülmektedir. AB-27 ortalaması ise 2010'da %58,1, 2011'de %57,9 iken, 2012 için %57,9 olarak beklenmektedir yılında söz konusu oranının en düşük olduğu ülke %33,3 ile olurken, oranın en yüksek olduğu ülke %76 ile AB'ye aday ülkelerden 'dır. 7

10 Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu / GSYİH (%) Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu / GSYİH (%) AB-27 i 17,5 18,2 18,4 20,5 21,1 21,2 20,2 20,8 21,0 22,8 20,9-24,4 23,9 23,4 17,2 17,2 17,7 18,8 21,5 23,0 18,9 19,2 19,2 19,3 19,8 20,0 19,5 16,6 17,4 18,2 18,6 18,3 14,9 14,3 14,4 11,5 10,1 10,0 22,9 21,7 21,7 18,1 18,3 18,5 19,6 19,5 19,4 19,5 22,4 23,5 16,3 17,6 18,7 18,4 19,0 18,6 18,0 16,7 16,3 17,7 15,0 15,3 19,9 20,2 19,7 19,8 18,1 16,9 24,0 24,6 24,8 22,2 22,4 22,5 21,6 19,5 19,2 16,6 14,0 13,9 Euro Bölgesi 19,1 19,2 19,2 AB-27 18,6 18,6 18,6 21,6 20,3 20,0 12,9 14,1 14, ,7 20,4 22, ,9 21,9 21,5 15,4 15,6 15,9 20,1 20,7 21,2 Kaynak: Eurostat, Economy and Finance, National Accounts Statistics. 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu / GSYİH (%), gayri safi sabit sermaye oluşumu/gsyih oranı açısından 2011 yılında AB-27 ortalamasının 3,3 puan üzerindedir yılı sonuçlarına göre bu oranın en yüksek olduğu ülkeler;,, ve iken, en düşük orana sahip ülkeler;,,, ve 'dır., sürdürülebilir büyümesini devam ettirebilmek için gayri safi sabit sermaye oluşumu/gsyih oranını daha yüksek düzeylere çıkarmak zorundadır. 8

11 Tüketici Fiyatları Endeksi Yıllık Ortalama Artış (%) Tüketici Fiyatları Endeksi Yıllık Ortalama Artış (%) AB-27 i 1,2 2,5 1,9 1,7 3,6 2,2 2,3 3,5 2,4 3,0 3,4 2,1 1,5 1,9 3,5 2,3 2,8 2,6 2,9 5,1 3,9 1,7 3,3 2,9 1,7 2,3 2,0 2,6 3,5 2,8 0,9 2,5 1,8 3,3 4,5 2,4-1,6 1,1 1,7 2,0 3,1 1,9 1,9 1,4 2,5 1,6 2,9 2,5-1,2 4,2 2,6 1,2 4,1 3,1 2,3 3,4 2,3 4,9 3,9 5,2 2,0 2,4 2,0 2,5 4,3 3,8 1,4 3,6 3,2 6,1 5,8 2,9 0,7 4,1 3,8 1,8 1,8 2,2 4,7 3,1-0,5 Euro Bölgesi 1,6 2,7 2,0 AB-27 2,0 3,1 2,3 1,0 2,3 2,2 5,4 4,0 4,8 0,7 3,1 2,0 1,5 3,9 2,0 6,2 11,2 4,1 8,6 6,5 5,2 (*) 1,6 3,1 2,1-0,7-0,3 0,0 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, 2010 ve 2011 yılları için TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) İstatistiklerinden, 2012 yılı için ise Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s. 7'den alınmıştır. (*) Yıl sonu itibarıyladır. -4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Tüketici Fiyatları Endeksi Yıllık Ortalama Artış (%) Tüketici fiyatları endeksi yıllık ortalama artış oranları incelendiğinde, her ne kadar tek haneli rakamlara inilmiş olsa da, 2010 ve 2011 yıllarında 'nin hala AB-27 ve aday ülkeler (2011 yılında hariç) arasında en yüksek orana sahip ülke olduğu görülmektedir yılında TÜFE yıllık ortalama artışı AB-27 ortalaması %3,1 iken, 'de %6,5 olmuştur. nin AB ye katılım sürecini kısaltabilmesi için enflasyon hızını AB ortalaması seviyelerine çekmesi gerekirken, 2012 yılında enflasyon için öngörülen oranın yıl sonu itibarıyla %5,2 olması, enflasyonun diğer ülkelere göre hala yüksek bir seviyede olduğunu göstermektedir. 9

12 Mal İhracatı (FOB) (Milyar $) Mal İhracatı (FOB) (Milyar $) AB-27 i 1.120, , ,9 137,0 152,6 179,2 370,1 408,7 476,3 16,3 20,6 28,0 113,0 133,0 162,3 94,0 97,4 113,3 9,0 11,6 16,8 62,9 69,5 78,7 484,8 523,5 597,1 1,3 1,4 1,8 497,9 574,3 660,4 352,9 405,7 473,3 115,9 116,5 127,0 227,3 254,4 297,4 130,8 158,6 187,1 406,9 447,3 523,0 7,7 9,5 13,2 16,5 20,7 28,1 21,3 19,7 21,8 83,0 95,5 111,9 2,9 3,6 4,1 136,5 159,7 187,4 44,2 48,7 59,0 40,6 49,5 62,7 56,1 64,7 79,4 26,2 29,2 34,7 20,5 21,7 30,9 Euro Bölgesi 3.604, , ,3 AB , , ,5 10,5 11,8 12,3 4,1 4,6 5,3 0,4 0,4 0,6 2,7 3,3 4,5 8,3 9,8 11,8 102,1 113,9 135, , , ,6 580,7 769,8 822,7 Kaynak: WTO, Statistics Database, Time Series on International Trade. ile ilgili veriler, TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerinden alınmıştır Mal İhracatı (FOB) (Milyar $) ekonomisinin son dönemlerde elde etmiş olduğu başarılı performansta ihracat oldukça önemli bir rol oynamıştır. İhracatta elde edilen yüksek oranlı artışlar, ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturmuştur yılında ihracatı %23,1 oranında artarak 132 milyar dolara ulaşırken, 2009 kriz yılında %22,6 oranında küçülerek 102,1 milyar dolara gerilemiştir yılında ise yeniden %11,5 oranında artan ihracat 113,9 milyar dolara yükselmiştir yılında ise ihracat %18,5 artarak 135 milyar dolara ulaşmış ve 2008 yılı seviyesi aşılmıştır. Söz konusu yılda 'nin ihracatı, AB-27 ülkeleri toplam ihracatının %2,2'sini oluşturmaktadır yılında AB-27 ülkeleri arasında en fazla ihracat yapan ülke olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi,, ve takip etmektedir. En düşük ihracat değerlerine sahip ülkeler ise,, ve 'dır yılında ihracat açısından AB-27 ülkeleri arasında 12. sırada bulunmaktadır. 10

13 Mal İthalatı (CIF) (Milyar $) Mal İthalatı (CIF) (Milyar $) AB-27 i 926, , ,0 143,1 159,0 191,6 353,4 393,3 460,8 23,5 25,5 32,1 105,0 126,7 151,5 83,1 84,9 97,8 10,1 12,3 17,6 60,9 68,8 83,7 560,9 609,7 714,7 7,8 8,6 8,6 443,2 516,4 597,2 482,8 561,5 636,3 62,7 60,3 66,2 293,2 327,0 362,1 119,9 148,7 175,2 415,1 487,0 556,9 9,8 11,7 15,9 18,3 23,4 31,5 25,3 25,1 28,9 77,8 88,2 102,2 4,5 5,2 6,1 149,5 178,0 207,7 71,7 75,6 80,2 54,3 62,1 76,2 55,7 65,0 77,1 26,5 30,1 35,4 69,4 63,9 58,6 Euro Bölgesi 3.529, , ,7 AB , , ,1 21,2 20,1 20,4 3,6 3,9 4,8 2,3 2,2 2,5 5,1 5,5 7,0 16,0 16,7 20,1 140,9 185,5 240, , , ,4 552,0 694,1 854,3 Kaynak: WTO, Statistics Database, Time Series on International Trade. ile ilgili veriler, TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerinden alınmıştır , , Mal İthalatı (CIF) (Milyar $) 2008 yılında ithalatı %18,8 oranında artarak 202 milyar dolara ulaşırken, 2009 yılında %30,2 oranında küçülerek 140,9 milyar dolara gerilemiştir yılında ise yeniden %31,7 oranında artarak 185,5 milyar dolara yükselmiştir yılında da ithalat %29,8 oranında büyümüş ve 240,8 milyar dolara yükselmiştir yılı itibarıyla ithalatı, AB-27 ülkeleri toplam ithalatının %3,9'unu oluşturmaktadır yılında ithalatı en yüksek olan AB ülkeleri olarak,,, ve ön plana çıkmaktadır. En düşük ithalata sahip ülkeler ise,,, 'dır yılında ithalat açısından AB-27 ülkeleri arasında 8. sıradadır. 11

14 Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Hariç) (%) Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Hariç) (%) AB-27 i 23,0 22,1 22,9 27,5 27,2 27,2 27,7 28,4 28,5 20,7 20,0 19,4 18,4 18,2 19,0 46,5 46,3 46,8 22,3 20,7 20,4 29,5 29,2 30,1 25,0 25,5 26,6 26,4 26,6 26,7 23,8 24,0 22,9 27,5 28,3 29,0 22,0 22,0 23,2 18,4 19,8 19,3 38,3 37,1 37,1 28,3 28,6 28,4 17,9 18,7 18,9 17,4 16,5 16,0 26,1 26,1 25,9 26,5 24,9 23,0 27,7 26,9 27,5 20,2 20,5 20,7 21,8 22,2 23,5 17,2 18,0 18,4 15,9 15,6 16,0 22,4 22,5 22,3 19,6 19,7 20,7 Euro Bölgesi 24,1 24,3 24,7 AB-27 25,1 25,4 25, ,7 30,9 31, ,7 20, Kaynak: Eurostat, Economy and Finance, Government Statistics. ile ilgili bilgiler, 2010 yılı için T.C. Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2010 s. 183'ten, 2011 yılı için T.C. Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2011 s. 184'ten alınmıştır. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Hariç) (%) AB-27 ülkelerinde yaklaşık olarak %26 seviyelerinde olan parafiskal gelirler hariç vergi yükü oranları 'de oldukça düşük oranlardadır. Eski milli gelir serisine göre 'nin oranı AB ülkeleri oranlarına yaklaşmış iken, güncellenen yeni milli serisine göre GSYİH'nın %30'un üzerinde artırılması nedeniyle 'de vergi yükü oranı gerilemiştir. Buna karşılık de son 10 yılda vergi yükü çok hızlı artış göstermiştir. Vergi yükündeki hızlı artış ile bu konuda OECD ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almıştır yılında AB-27 ülkeleri içinde parafiskal gelirler hariç vergi yükünün en yüksek olduğu ülke %46,8 ile 'dır. Bu ülkeyi ise ve takip etmektedir. Bu oranın en düşük olduğu AB ülkeleri ise, ve 'dır. 'de vergi oranlarının yüksek olması vergisini ödeyen üreticinin yeni yatırımlar için kaynak yaratma gücünü zayıflatmakta ve rekabet gücünün azalmasına neden olmaktadır. 12

15 Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Dahil) (%) Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Dahil) (%) AB-27 i 40,3 39,0 39,8 44,1 43,5 43,4 44,5 45,0 45,2 28,4 27,0 26,7 33,4 33,5 34,5 48,4 48,2 48,8 35,6 34,0 32,7 42,4 41,9 42,5 43,8 44,1 45,4 35,1 35,6 36,2 38,4 38,8 38,4 36,1 36,7 37,5 29,5 29,4 29,8 31,8 33,1 32,3 47,0 45,8 44,7 42,3 42,3 42,1 26,8 27,3 27,7 29,5 27,2 26,2 38,4 37,9 37,8 39,8 37,0 36,0 35,2 34,4 35,1 31,5 31,6 32,1 34,3 34,4 35,8 27,4 27,5 27,2 28,8 28,2 28,5 37,7 38,0 37,8 32,3 32,8 33,5 Euro Bölgesi 39,9 39,9 40,3 AB-27 39,2 39,3 39, ,8 35,0 35, ,4 27, Kaynak: Eurostat, Economy and Finance, Government Statistics. ile ilgili bilgiler, 2010 yılı için T.C. Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2010 s. 183'ten, 2011 yılı için T.C. Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2011 s. 184'ten alınmıştır. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Dahil) (%) AB-27 için parafiskal gelirler dahil vergi yükü oranı 2009 yılında %39,2 iken, 2010 yılında %39,3'e, 2011 yılında ise %39,6'ya yükselmiştir. Euro bölgesi ortalaması ise 2011 yılında %40,3 ile AB-27 ortalamasından daha yüksektir. Bu durum, vergi yükünün gelişmiş ülkelerde daha yüksek olduğunu göstermektedir yılında bu oranın en yüksek olduğu ülkeler;,,, olurken, en düşük olan ülkeler ise ve 'dır. 'ye ait en son parafiskal gelirler dahil vergi yükü güncellenmiş seriye göre 2011 yılı için %27,3'tür. 13

16 Genel Devlet Gelirleri / GSYİH (%) Genel Devlet Gelirleri / GSYİH (%) AB-27 i 43,6 44,6 44,3 48,1 47,9 48,3 48,8 49,3 50,7 32,7 32,5 33,0 39,3 40,7 41,3 53,5 52,1 50,9 45,1 44,1 42,8 52,7 53,2 53,6 49,6 51,0 51,3 41,6 40,9 41,7 45,5 45,0 45,9 36,5 37,1 37,3 34,3 34,3 34,2 36,1 35,1 36,0 50,4 49,2 48,2 46,0 46,0 48,3 36,2 35,9 37,3 35,0 34,1 35,7 41,4 40,9 41,6 45,2 52,4 45,8 39,5 40,2 40,8 37,5 39,2 40,8 41,6 44,7 42,8 32,3 31,4 32,2 33,2 32,8 33,6 41,8 42,0 42,0 39,0 40,5 41,7 Euro Bölgesi 44,7 45,2 45,9 AB-27 43,4 43,9 44,3 37,0 35,9 35,5 41,5 41,7 41,8 41,1 37,7 37,9 30,2 29,6 30,0 41,0 39,4 40,0 35,4 36,4 36,8 31,7 31,8 31,9 29,6 30,6 31,1 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s.7'den alınmıştır. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Genel Devlet Gelirleri / GSYİH (%) 'de genel devlet gelirleri/gsyih oranı, dolaylı vergilerdeki sürekli artış eğilimi nedeniyle giderek AB-27 ortalamasına yaklaşmakla birlikte, yine de AB oranlarından uzaktır yılında AB-27 ülkeleri ortalaması %44,3 iken, için bu oran %36,8 düzeyindedir yılında AB ülkeleri arasında en yüksek genel devlet gelirleri/gsyih oranına sahip ülkeler; %53,2 ile, %52,4 ile, %52,1 ile, %51 ile 'dır. En küçük paya sahip olan ülkeler ise %31,4 ile, %32,5 ile ve %32,8 ile 'dır. 14

17 Genel Devlet Giderleri / GSYİH (%) Genel Devlet Giderleri / GSYİH (%) AB-27 i 47,9 45,6 45,1 52,6 50,4 51,3 52,9 53,5 53,5 36,6 34,6 34,9 44,1 44,5 44,9 56,2 56,0 56,8 44,7 43,1 44,9 55,6 54,0 55,1 56,7 56,3 55,8 47,0 47,4 45,4 50,6 50,0 50,4 46,3 45,7 45,3 65,6 44,1 42,7 45,4 43,6 42,0 50,6 49,1 48,3 50,5 50,0 50,7 43,4 39,3 38,5 42,1 39,3 38,6 42,5 41,6 43,2 49,5 48,4 48,8 43,2 43,2 43,5 45,4 44,5 44,0 51,4 48,7 47,4 38,7 35,5 34,0 41,1 38,4 37,8 47,1 47,7 46,7 49,6 49,7 48,9 Euro Bölgesi 50,9 49,4 49,1 AB-27 49,9 48,5 48,2 41,9 41,4 40,2 47,9 46,3 44,6 45,9 44,2 43,0 32,7 32,1 32,6 44,6 43,5 44,0 38,3 37,4 37,6 42,1 41,4 40,0 39,0 40,7 41,1 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s.7'den alınmıştır. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Genel Devlet Giderleri / GSYİH (%) de 2010 ve 2011 yıllarında %38,3 ve %37,4 seviyelerinde olan genel devlet giderleri/gsyih oranı, AB-27 ortalaması olan %49,9 ve %48,5 oranlarının çok gerisinde kalmıştır yılında da aynı eğilimin devam etmesi beklenmektedir. 'de 2012 için beklenen oran %37,6 iken, AB-27 ortalaması %48,2 ile oldukça yüksek düzeydedir yılında oranların en yüksek olduğu ülkeler;, ve olurken, en düşük oranlar,,, ve 'da görülmektedir. 'ye ait oranlar ise 2011'de ve hariç tüm AB-27 ülkelerinin altındadır. 15

18 Genel Devlet Dengesi / GSYİH (%) Genel Devlet Dengesi / GSYİH (%) AB-27 i -4,3-1,0-0,8-4,5-2,6-3,1-4,2-4,2-2,9-3,9-2,1-1,9-4,8-3,8-3,5-2,7-3,9-5,9 0,4 1,0-2,1-2,8-0,8-1,4-7,1-5,3-4,6-5,3-6,5-3,7-5,1-5,0-4,5-9,9-8,7-8,0-31,3-9,9-8,5-9,3-8,5-6,0-0,2 0,1-0,1-4,5-3,9-2,4-7,2-3,4-1,2-7,1-5,2-2,9-1,1-0,7-1,6-4,3 4,0-3,0-3,6-3,0-2,7-7,8-5,2-3,2-9,8-4,0-4,5-6,4-4,1-1,9-7,9-5,5-4,2-5,4-5,7-4,7-10,6-9,2-7,2 Euro Bölgesi -6,3-4,1-3,2 AB-27-6,5-4,6-3,8-4,9-5,5-4,7-6,4-4,6-2,8-4,9-6,5-5,0-2,5-2,6-2,6-3,6-4,0-4,1-2,9-1,0-0,8-10,5-9,6-8,1-9,4-10,1-10,0 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s.7'den alınmıştır. -35,0-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 Genel Devlet Dengesi / GSYİH (%) AB-27 ülkelerinde genel devlet dengesi/gsyih oranı ortalaması 2010 ve 2011 yıllarında -%6,5 ve -%4,6 düzeyindedir yılı için öngörülen oran ise -%3,8'dir. de ise bu oranlar sırasıyla -%2,9 ve -%1 iken, 2012 yılında -%0,8 olması beklenmektedir. Görüldüğü gibi 2011 yılında nin genel devlet dengesi/gsyih oranı, AB-27 ortalamasından 3,6 puan daha iyi durumdadır yılında bu oranın en iyi olduğu ülke artı değer olarak %4 ile olurken, en kötü orana sahip ülke ise -%9,9 ile 'dır. 16

19 Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYİH (%) Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYİH (%) AB-27 i 83,2 81,5 78,9 71,8 72,2 73,9 96,2 98,5 99,1 16,7 17,0 21,3 37,6 41,5 43,9 43,4 46,4 51,3 6,7 6,0 5,7 48,4 48,6 51,6 82,4 86,3 89,0 61,3 71,8 74,3 62,9 66,2 70,1 75,1 82,5 88,4 92,5 105,0 113,1 61,2 68,5 79,0 39,4 37,4 35,5 118,7 120,1 123,4 39,9 37,8 39,1 38,0 39,0 40,9 19,1 20,8 23,8 81,3 80,4 76,3 69,4 70,9 71,4 54,9 55,4 55,7 93,4 106,8 112,4 31,2 33,0 34,2 41,1 44,6 47,1 38,8 47,3 52,5 142,8 160,8 153,2 Euro Bölgesi 85,7 88,1 90,0 AB-27 79,6 82,4 84,5 41,2 45,6 52,8 92,8 99,2 97,3 42,4 45,8 48,9 24,8 28,1 30,5 44,8 47,9 53,7 42,4 39,4 37,0 98,5 102,9 106,6 215,3 229,8 235,8 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, 2010 ve 2011 yılları için Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku verilerinden, 2012 yılı için Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s. 7'den alınmıştır. 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYİH (%) de genel devlet brüt borç stoku/gsyih oranı 2010 da %42,4 iken, 2011'de %39,4'e gerilemiştir yılı için beklenen oran ise %37'dir. AB-27 ortalaması aynı yıllar için sırasıyla %79,6, %82,4 ve %84,5'tir. Görüldüğü gibi genel devlet brüt borç stoku/gsyih oranı açısından ile AB-27 ortalaması arasında lehine önemli fark vardır. nin genel devlet brüt borç stoku/gsyih oranı son yıllarda oldukça hızlı küçülmektedir yılının kriz yılı olması nedeniyle AB-27 ve oranları yükselmiş olmasına rağmen, lehine olan fark devam etmiş, 2010 ve 2011'de bu fark biraz daha açılmıştır yılı itibarıyla bu oranın en yüksek olduğu ülkeler, ve olurken, en düşük orana sahip ülkeler ise, ve 'tur. 17

20 Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) AB-27 i 6,1 5,7 5,2 3,0 1,2 1,4 1,5-0,1-0,3-1,3 1,9 2,1-3,0-2,9-2,1 5,5 6,2 4,8 3,6 3,2 0,9 1,4-0,7-1,0-1,7-2,2-1,9-9,9-8,5-6,2 6,6 7,5 8,2-3,3-1,9-1,7 0,5 0,1 1,0-4,6-3,7-2,1 6,3 6,7 3,0-3,5-3,2-2,2 3,0-1,2-1,9 1,5-1,7-2,0 7,7 6,9 5,7 1,1 1,6 3,3-6,4-3,2-3,0-4,7-4,3-4,5-10,0-6,4-4,2-4,5-4,2-4,2-3,5 0,1-0,4-0,8-1,1 0,0-10,0-9,7-7,4 Euro Bölgesi 0,3 0,3 0,7 AB-27-0,2 0,1 0,3-1,0 0,9 0,4-8,4-6,5-2,8-24,6-19,4-19,7-2,2-2,8-5,0-7,2-9,1-8,6-6,4-10,0-8,0-3,2-3,1-3,3 3,6 2,0 2,2 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April ile ilgili veriler, 2010 ve 2011 yılları için TCMB Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde verilen cari işlemler dengesinin, TÜİK Milli Gelir İstatistiklerine oranlanması yoluyla hesaplanmış, 2012 yılı için ise Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Ekonomik Programı s. 7'den alınmıştır. -30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) de son yıllarda ekonomik büyümeye paralel olarak ihracat ve ithalat artışları da oldukça yüksek olmuştur. Ancak ithalattaki büyüme, ihracattaki büyümenin üzerinde gerçekleştiği için dış ticaret ve cari işlemler açığı rekor düzeylere yükselmiştir yılında GSYİH'da %9,2'lik büyüme yakalarken, cari işlemler açığı/gsyih oranı -%6,4 ile rekor düzeye yükselmiştir. 2011'de ise GSYİH %8,5 oranında büyürken, cari işlemler açığı/gsyih oranı %10 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştır. Bu oranlar, AB-27 ortalaması için 2010'da -%0,2, 2011'de %0,1 olan oranlardan çok kötüdür yılında en kötü oranlara sahip ülkeler;, ve olurken, en iyi oranlara sahip ülkeler, ve olmuştur. Ülkemizde 2012 yılı için cari işlemler açığı/gsyih oranı -%8 olarak öngörülmüştür. Görüldüğü gibi cari işlemler açığı/gsyih oranında 2012 yılında da bir iyileşme beklenmemektedir. 18

21 İstihdam Oranı (%) İstihdam Oranı (%) AB-27 i 70,3 71,1 72,5 71,6 71,7 72,1 61,6 62,0 61,9 62,6 59,7 58,5 65,4 65,0 65,7 75,3 73,3 73,1 63,5 61,0 65,1 68,7 68,1 69,0 64,0 63,8 63,8 69,9 69,7 68,1 77,0 74,7 74,9 69,9 69,5 69,5 62,2 60,1 59,2 59,8 58,6 57,7 72,2 72,7 74,1 57,5 56,9 56,9 60,9 59,3 61,8 60,1 57,8 60,7 65,2 65,2 64,6 55,4 55,4 55,8 55,0 56,1 57,6 59,3 59,3 59,7 66,3 65,6 64,2 58,6 58,8 58,5 60,2 58,8 59,5 67,5 66,2 64,4 61,2 59,6 55,6 Euro Bölgesi 64,5 64,1 64,2 AB-27 64,5 64,1 64,3 56,6 54,0 52,4 78,3 78,2 78, ,3 43,5 43, ,2 43,0 45,0 67,6 66,7-70,0 70,1 - Kaynak: Eurostat, Population and Social Conditions, Labour Market Statistics. ile ilgili veriler, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarından alınmıştır. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 İstihdam Oranı (%) ekonomisinde son dönemlerde istihdam konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır yılında AB-27 ülkelerinde ortalama istihdam oranı ise %64,3 düzeyindedir. AB ülkeleri arasında en düşük istihdam oranına sahip ülke %55,6 ile 'dır. 'de ise bu oran 2011 yılında %%45 düzeyindedir. 'nin bu oranı AB ortalamasına yaklaştırmadan, AB ülkelerinin sahip olduğu ortalama gelir ve refah seviyesine yaklaşması çok zor gözükmektedir. 'nin ekonomisini geliştirebilmesi için en önemli hedefi çalışabilir nüfusa yeni iş alanları yaratmak olmalıdır. 19

22 İşsizlik Oranı (%) İşsizlik Oranı (%) AB-27 i 7,8 7,1 5,9 4,8 4,4 4,2 7,9 8,3 7,2 6,8 10,2 11,2 6,7 7,3 6,7 6,0 7,5 7,6 13,8 16,9 12,5 8,2 8,4 7,8 9,5 9,8 9,7 5,3 6,2 7,8 3,7 4,5 4,4 7,6 7,8 8,0 11,9 13,7 14,4 18,0 20,1 21,7 8,3 8,4 7,5 7,8 8,4 8,4 17,1 18,7 15,4 13,7 17,8 15,4 5,1 4,6 4,8 10,0 11,2 10,9 6,9 6,9 6,5 8,2 9,6 9,7 10,6 12,0 12,9 6,9 7,3 7,4 12,0 14,4 13,5 5,9 7,3 8,2 9,5 12,6 17,7 Euro Bölgesi 9,6 10,1 10,2 AB-27 9,0 9,7 9,7 9,1 11,8 13,2 7,2 7,6 7, ,0 11,9 9,8 9,3 9,6 8,9 5,1 5,1 4,6 Kaynak: Eurostat, Population and Social Conditions, Labour Market Statistics. ile ilgili veriler, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarından alınmıştır. 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 İşsizlik Oranı (%) Son yıllarda ekonomideki olumlu kazanımlara rağmen, işsizlik ve yeterli istihdam yaratamama gibi konularda hala olumlu bir gelişme sağlanamamıştır. AB-27'de ortalama işsizlik oranı 2009'da %9, 2010 ve 2011'de ise %9,7 olmuştur. 'de bu oranlar 2009'da %14, 2010'da %11,9 ve 2011'de %9,8'dir. Görüldüğü gibi de ortalama işsizlik oranı, AB-27 ortalamasına göre daha yüksektir yılında işsizlik oranı açısından AB ülkeleri arasında %21,7 ile başı çekerken, bu ülkeyi %17,7 ile %15,4 ile ve takip etmektedir. 2011'de en düşük işsizlik oranlarına sahip ülkeler ise %4,2 ile, %4,4 ile ve %4,8 ile 'tur. 20

23 AR-GE Harcamaları / GSYİH (%) AR-GE Harcamaları / GSYİH (%) AB-27 i ,69 2,82 2,82 2,67 2,72 2,76 1,97 2,03 1,99 0,47 0,53 0,60 1,41 1,48 1,56 2,85 3,06 3,06 1,28 1,43 1,62 3,70 3,92 3,87 2,12 2,26 2,26 0,43 0,49 0,50 1,77 1,82 1,83 1,79 1,86 1,77 1,45 1,74 1,79 1,35 1,39 1,39 3,70 3,61 3,42 1,21 1,26 1,26 0,62 0,46 0,60 0,79 0,83 0,79 1,57 1,66 1,63 1,00 1,17 1,16 0,56 0,54 0,63 0,60 0,68 0,74 1,50 1,64 1,59 0,58 0,47 0,47 0,47 0,48 0,63 1,65 1,86 2, Euro Bölgesi 1,96 2,06 2,06 AB-27 1,92 2,01 2,00 0,89 0,83 0,73 2,64 3, ,73 0,85 0,84 2, , Kaynak: Eurostat, Science and Technology, R&D Statististics. ile ilgili veriler, TÜİK Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması kapsamında verilen AR-GE Harcamaları büyüklüklerinin, TÜİK Milli Gelir İstatistiklerine oranlanması yoluyla hesaplanmıştır. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5, AR-GE Harcamaları / GSYİH (%) AR-GE harcamaları/gsyih ortalama oranı AB-27 ülkeleri için 2008'de %1,92 iken, 2009'a %2,01'e yükselmiş, 2010'da ise %2'ye gerilemiştir. de ise 2008'de %0,73 olan oran, 2009'da %0,85'e yükselmiş, 2010'da ise %0,84 olmuştur yılında AB ülkeleri içinde,,,,,,, nin altında kalmışlardır. de AR-GE harcamaları/gsyih oranının %0,84 gibi oldukça düşük düzeyde olması, nin sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmesi ve AB ile arasındaki gelir ve refah düzeyi farkını kapatması açısından önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu oranın süratle gelişmiş ülkeler seviyelerinde olan %2'ler düzeyine çıkarılması gerekmektedir. 21

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Ocak 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,90 10,61 10,80 11,13 Yıllık Ort. 8,28 6,95 8,89 11,11 Aylık 0,41 0,56 2,36 0,38 Yeni

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Şubat 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,16 10,43 10,87 9,15 Yıllık Ort. 7,76 7,48 9,23 10,96 Aylık 0,73 0,56 1,72-0,09 2012

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2011 yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2012 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI

2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2012 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI 212 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 212 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 213 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 16 EKİM 212 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr EKONOMİK GÖRÜNÜM Küresel

Detaylı

2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk dört ayının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 23,1 oranında artarak

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2009 yılında ülkemiz halı ihracatı % 7,2 oranında düşüşle 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk çeyreğinin sonunda

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( )

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( ) ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (2014-2016) I- Dünya Ekonomisine İlişkin Öngörüler Orta Vadeli Program ın (OVP) global makroekonomik çerçevesi oluşturulurken, 2014-2016 döneminde; küresel büyümenin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk iki ayının

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Temmuz 2011 2012 2011 2012 Yıllık 6,31 9,07 10,34 6,13 Yıllık Ort. 6,37 9,11 9,59 9,88 Aylık -0,41-0,23-0,03-0,31 2012

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4.04 Altın (USD) 1,313 Nisan 18 EUR/TRY 4.90 Petrol (Brent) 75.9 BİST - 100 104,283 Gösterge Faiz 14.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.26% 9.9% 10.8% 10.8%

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Mayıs 2011 2012 2011 2012 Yıllık 7,17 8,28 9,63 8,06 Yıllık Ort. 6,64 8,68 9,21 10,57 Aylık 2,42-0,21 0,15 0,53 2012

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Aralık 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- EKİM 2015 (SAYI: 80) GENEL DEĞERLENDİRME 30.10.2015 Seçimden Sonra Kurulacak Hükümet Mevcut ve Gelecekteki Olası İşsizlik Artışına Yeni Strateji ve Tedbirlerle Cevap Vermeli

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye ekonomisi 2012 yılında net ihracatın ve kamu sektörünün katkısıyla %2.2 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2012 yılında net ihracatın ve kamu sektörünün katkısıyla %2.2 büyüdü. 28-I 28-II 28-III 28-IV 28 29-I 29-II 29-III 29-IV 29 21-I 21-II 21-III 21-IV 21 211-I 211-II 211-III 211-IV 211 212-I 212-II 212-III 212-IV 211 213T* Türkiye ekonomisi 212 yılında net ihracatın ve kamu

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Nisan 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,26 11,14 8,21 7,65 Yıllık Ort. 6,79 8,59 9,17 10,72 Aylık 0,87 1,52 0,61 0,08 2012

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4,56 Altın (USD) 1.250 Haziran 18 EUR/TRY 5,31 Petrol (Brent) 79,4 BİST - 100 96.520 Gösterge Faiz 19,2 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7,36% 5,1% 15,4% 10,1%

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

A Y L I K EKONOMİ BÜLTENİ

A Y L I K EKONOMİ BÜLTENİ M A R M A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ İ K T İ S A T F A K Ü L T E S İ A Y L I K EKONOMİ BÜLTENİ DÜNYA FAİZ ORANLARI EURO/DOLAR PARİTESİ TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE BÜYÜME ÖDEMELER DENGESİ DIŞ TİCARET ENFLASYON

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.50 Altın (USD) 1,225 Ekim 18 EUR/TRY 6.24 Petrol (Brent) 76.2 BİST - 100 90,201 Gösterge Faiz 24.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% -11.0% 25.2% 10.8%

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2014 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

OCAK 2019-BÜLTEN 12 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ

OCAK 2019-BÜLTEN 12 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ OCAK 2019-BÜLTEN 12 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ 1 Bu Ay 1. Büyümede Duraksama... 2 2. İthalat Düşüyor... 2 3. Sanayi Üretiminde Duraklama... 3 4. İşsizlik Artıyor... 4

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA BİLGİ NOTU 1. ÇEYREK: OCAK-MART, Türkiye İstatistik Kurumu 12/06/ tarihinde yılı 1. Çeyrek: Ocak-Mart Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) haber bültenini yayınladı. yılı birinci

Detaylı

2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı 2010 Ocak Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 16,1 oranında artarak 1 milyar 143 milyon dolar

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 101 EKONOMİK GÖSTERGELER TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI ( AYLIK) TOPLAM 2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42

Detaylı

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER.

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5,32 Altın (USD) 1.319 Şubat 19 EUR/TRY 6,06 Petrol (Brent) 66,0 BİST - 100 104.530 Gösterge Faiz 18,8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -10.0% 19.7% 13.5%

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

MAKROEKONOMİ BÜLTENİ MART 2018

MAKROEKONOMİ BÜLTENİ MART 2018 BUSİAD Hazırlayan:Doç.Dr.Metin 05.04.2018 1 ENFLASYON Şubat 2018 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,73 olarak gerçekleştiği ve %10,35 olan yıllık enflasyonun %10,26 düzeyine düştüğü görül müştü. Mart

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2015 (SAYI: 73) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomide Durgunluk ve Güvensizlik İşaretleri Arttı Dünya ekonomisinde 2015 yılı da zorlu geçecek. Gelişmekte olan ülkelerin finansman

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2013 (SAYI: 49) 27.03.2013 GENEL DEĞERLENDİRME Reel sektör borçlanma ile döviz cinsinden risk biriktirmeye devam ediyor Dünya ekonomisinde olumlu yöndeki işaretler az da

Detaylı

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü TEMMUZ 17 Mayıs ayında 19, seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Haziran da 11, olarak kaydedildi. Bu dönemde RKGE kapsamındaki alt endekslerin büyük bölümünde olumlu gelişimler görüldü.

Detaylı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı 28-I 28-II 28-III 28-IV 28 29-I 29-II 29-III 29-IV 29 21-I 21-II 21-III 21-IV 21 211-I 211-II 211-III 211-IV 211 212-I 212-II 212-III 212T GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

Detaylı

Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde GÖSTERGELER PROJEKSİYON SANAYİ ÜRETİMİ: Sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda artarken, aylık bazda ise geriledi. TÜİK in sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre takvim etkisinden arındırılmış endeks,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM MEHMET ÖZÇELİK

EKONOMİK GÖRÜNÜM MEHMET ÖZÇELİK Dünya Ekonomisine Küresel Bakış International Monetary Fund (IMF) tarafından Ekim 013 te açıklanan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, büyüme rakamları aşağı yönlü revize edilmiştir. 01 yılında dünya

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Haziran 2015) Tüketici Güven Endeksi (Mayıs 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir azalış göstermiştir. 2015 Nisan ayında 65.35 olan

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

4. Arz ve Talep Gelişmeleri

4. Arz ve Talep Gelişmeleri 4. Arz ve Talep Gelişmeleri Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin milli gelir verileri, Ekim Enflasyon Raporu nda ortaya koyulan görünümle uyumlu seyretmiştir. Avrupa ekonomilerinde Mayıs ayından itibaren derinleşen

Detaylı

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar $, Cari Fiyatlarla)

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar $, Cari Fiyatlarla) TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON OVP: 2011-2013 dönemini kapsayan orta program nihayet açıklandı. Program 2011-2013 dönemini kapsıyor, ancak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK - ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK - ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK - ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2010 Ocak- Şubat İki Aylık Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2010 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Ekim 2011 2012 2011 2012 Yıllık 7,66 7,80 12,58 2,57 Yıllık Ort. 5,93 9,53 10,26 7,80 Aylık

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.63 Altın (USD) 1,295 Mart 19 EUR/TRY 6.32 Petrol (Brent) 68.4 BİST - 100 93,784 Gösterge Faiz 22.8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -7.3% 19.7% 13.5%

Detaylı

2017 OCAK-MAYIS AYLARI TÜRKİYE VE MALATYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Malatya Ticaret Borsası Akademik Danışmanı

2017 OCAK-MAYIS AYLARI TÜRKİYE VE MALATYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Malatya Ticaret Borsası Akademik Danışmanı 2017 OCAK-MAYIS AYLARI TÜRKİYE VE MALATYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Doç. Dr. Ahmet UĞUR Malatya Ticaret Borsası Akademik Danışmanı GSYH Büyümesi GSYH Büyümesi 2017 yılı Ocak-Mart döneminde GSYH zincirlenmiş

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Giriş 2006 yılının Mayıs-Haziran aylarında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara benzer şekilde, 2007 yılında da Şubat ve Ağustos aylarındaki dalgalanmaların

Detaylı

MAKROEKONOMİ BÜLTENİ OCAK 2018

MAKROEKONOMİ BÜLTENİ OCAK 2018 Busiad Hazırlayan:Doç.Dr.Metin 05.02.2018 1 ENFLASYON Aralık 2017 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,69 olarak gerçekleştiği ve %12,98 olan yıllık enflasyonun %11,92 düzeyine düştüğü görülmüş-tü. Ocak

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. FED varlık alımlarını durdururken, Avrupa Merkez Bankası negatif faiz uygulamaya. başlamıştır.

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. FED varlık alımlarını durdururken, Avrupa Merkez Bankası negatif faiz uygulamaya. başlamıştır. Ekonomi Dünya Ekonomisi 2007 yılında başlayan küresel krizin ardından, gelişmiş ekonomiler parasal genişleme ve varlık alımı politikalarını benimsemiştir. Sağlanan yoğun likidite ise reel getirisi daha

Detaylı

A Y L I K EKONOMİ BÜLTENİ

A Y L I K EKONOMİ BÜLTENİ 211-Ç1 211-Ç2 211-Ç3 211-Ç4 212-Ç1 212-Ç2 212-Ç3 212-Ç4 213-Ç1 213-Ç2 213-Ç3 213-Ç4 214-Ç1 214-Ç2 214-Ç3 214-Ç4 215-Ç1 215-Ç2 215-Ç3 215-Ç4 216-Ç1 216-Ç2 216-Ç3 216-Ç4 217-Ç1 217-Ç2 217-Ç3 217-Ç4 218-Ç1

Detaylı

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 İçindekiler 1- KOCAELİ NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ... 4 1.1- Kocaeli de Fiyat Hareketleri... 4 GIDA MADDELERİ... 4 TEMİZLİK MADDELERİ FİYATLARI... 4 KIRTASİYE FİYATLARI... 5 ZÜCCACİYE

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 213Q3 213Q4 214Q1 214Q2 214Q3 214Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 217Q3 217Q4 218Q1 218Q2

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2010-2013 TAHMİN DÖNEMİ: 2014-2017

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı