T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/12/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Gazetelerde yayınlanacak resmi ilanlar Kurum veya Valilikler tarafından elektronik ortamda alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/5/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan %0.7 i ibaresi %0,5 i olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 80. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : TEBLİĞLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 11939/T3 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)-İKMAL İSTASYONU-KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN-EMNİYET KURALLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/10) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulamaya konma MADDE 3 (1) 26/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2013/44) ile mecburi uygulamaya konulan TS Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları standardının T3 (Kasım 2014) metninde; 3.19 uncu, 4.1 inci, ncı ve inci maddeleri tadil edilmiş ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulu nun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Uyma zorunluluğu MADDE 4 (1) TS (Ekim 2013) standardı ile bu standardın değişen hükümlerini içeren TS 11939/T3 (Kasım 2014) tadil metni kapsamında hizmet veren işyerlerinin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. Temin MADDE 5 (1) TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE nin iletişim bilgilerine TSE nin internet sitesinden ulaşılabilir. Yürürlük MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

3 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

5 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

7 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

9 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

11 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

13 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

15 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

17 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

19 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

21 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

23 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

25 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

27 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

29 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

31 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

32 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

33 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 33

34 Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

35 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 35

36 Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

37 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 37

38 Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

39 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 39

40 Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

41 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 41

42 Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

43 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 43

44 Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

45 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 45

46 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

47 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 47

48 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

49 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 49

50 Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : 29213

51 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 22 Aralık 2014 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2011/19 Sayı : Karar No : 2013/173 Davacı : K.H. Müşteki Sanık : MUKHTAR KANADANOV, Yergalı ve Hulımhan oğlu, 23/07/1990 doğumlu, Suç : Basit Yaralama Suç Tarihi : 29/08/2011 Suç Yeri : ANTALYA/KEMER Karar Tarihi : 13/11/2013 Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki sanık Mukhtar Kanadanov hakkında Burak Güner e karşı Basit Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; müşteki sanık hakkında düşme karar verildiği, Alpaslan Sert e karşı hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği, müşteki sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün müşteki sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: HÜKÜM ÖZETİ Esas No : 2014/514 Karar No : 2014/556 Sanık : GHOLAMREZA KALHORI, MORAD ve KALET oğlu, 1966 İRAN uyruklu. Suç : Elde Veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık. Suç Tarihi : 02/08/2014 Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 142/2.b.2 Verilen Ceza Miktarı : BERAAT. (Hükmün C.Savcısı tarafından temyiz edildiği) Karar Tarihi : 22/10/2014 Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslere tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

52 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/132 Karar No : 2014/156 Eşyayı, Gümrük İşlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Sanık Bulgaristan Uyruklu Metodı ve Stanka oğlu, Plovdıv doğumlu. Sokol Sk. No:14, Plovdıv- BULGARİSTAN adresinde oturur. YORDAN METODIEV NIKOLOV hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, 5237 sayılı Yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 100,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hüküm tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık YORDAN METODIEV NIKOLOV'a tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur Esas No : 2008/188 Karar No : 2008/394 Eşyayı, Gümrük İşlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Sanık Bulgaristan Uyruklu, Nıkolaev ve Atanaska Jeleva oğlu, Parvomay-Bulgaristan doğumlu, Vızrojdentsı Apt. 2 l/b, D:26-Kırcaali-Bulgaristan adresinde oturur. GEORGI NIKOLAEV GEORGIEV hakkında 26/06/2008 tarihli asıl kararda 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231/5-8 maddesi gereğince 5 YIL SÜRE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş ise de; Sanığın deneme süresi içerisinde kasten suç işlemediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK.nun 231/10 ve 223/8 maddeleri gereğince açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından Sanık GEORGI NIKOLAEV GEORGIEV'e tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 3 - İlanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 Ay süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur

53 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI İNSAN GÜCÜNE DAYALI KONTEYNER İSTİF SAĞLAMLAŞTIRMA ÇÖZME VE EMNİYET KİLİDİ TAKMA/SÖKME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR b) Telefon ve Faks Numarası : / 391- Faks: c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : İnsan Gücüne Dayalı Konteyner İstif Sağlamlaştırma Çözme ve Emniyet Kilidi Takma/Sökme Hizmet Alımı İşinin 52 Kişi 35 Ay Süreyle Aylık Adet Toplam Adet Yaptırılması. 3 - İhale Tarihi ve Saati: a) İhale Tarihi : b) İhale Saati : 14: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına Çarşamba günü saat e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisi nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil TL (İkiyüzelli Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir /1-1 YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK ,00 ADET İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Hipodrum Caddesi No: 3 Gar-Ulus/Ankara (TCDD Genel Müdürlüğü Zemin Kat) b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) / (0312) c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : İkram Paketi Adet 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile birim fiyatlı olarak çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 02/01/2015 saat 10:30 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir /1-1

54 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : HİZMET SATIN ALINACAKTIR TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 1. İdarenin a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) (4 hat) Fax c) Elektronik posta adresi : 2. İhale konusu hizmetin a) - Niteliği-Türü-Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati Süre 1 Eynez Açıkocak Panosundan Ton Kömürün Yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması 2014/ / /12/ : gün 2 Işıklar B Termik Stoğundan ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralinin 1-4 (Yırca veya Balcı kapısı) ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya Stok Sahalarına taşınması ve boşaltılması 2014/ / /12/ : gün b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale 3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA 4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6. İstekliler teklif bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir. 9. Web Sitemiz: /1-1

55 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 PVC BORU, PVC DEVE BOYNU VE KAYAR MANŞON TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: İşletme Müdürlüğümüzdeki dekapaj ve kömür sahasında kullanılmak üzere PVC Boru, PVC Deve boynu ve Kayar Manşon temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE b) Telefon ve faks numarası : Tel: Faks: c) Elektronik Posta Adresi : d) İnternet adresi : 2 - İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüzdeki dekapaj ve kömür sahasında kullanılmak üzere 1-10 ADET GEÇME MUFLU PVC DEVEBOYNU, 250 MM DIŞ ÇAP, 30 DERECE AÇILI MT GEÇME MUFLU PVC BORU, MUFLU, 6 M LİK BOYLARDA, 6, 16 ATÜ, 9.5 MM ET KALINLIĞINDA, TSE: TS EN Ø:160 MM (DIŞ ÇAP) MT GEÇME MUFLU PVC BORU, MUFLU, 6 M LİK BOYLARDA, 9, 20 ATÜ, 18.4 MM ET KALINLIĞINDA, TSE: TS EN Ø:250 MM (DIŞ ÇAP) 4-10 ADET KAYAR MANŞON 160 LİK, 160 MM İÇ ÇAPINDA 5-30 ADET KAYAR MANŞON 250 LİK, 250 MM İÇ ÇAPINDA temini işi. b) Teslim yeri : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 3 - İhalenin a) İhale Usulü : Açık İhale b) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu c) Tarihi ve saati : 13/01/ d) Dosya no : 108-KÇLİ/ İhaleye ait dokümanlar; - Çan da : Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE - İzmir de : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ İZMİR - Ankara da : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler 13/01/2015, saat e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir /1-1

56 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÜL BAKIM SERVİSİ BAKIM ONARIM İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: SEAŞ Genel Müdürlüğü Kül Bakım Servisi Bakım Onarım İşlerinin hizmet alımı yoluyla yapılması işidir. 1 - İdarenin a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale Konusu İşin: a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 yıl süreyle Teknik Şartnamede nitelikleri belirtilen 18 adet personel ile hizmet alımı işi. b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. d) Dos. No : 30.5 SEAS 14/ / İhalenin a)yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü b) Tarihi ve Saati : Çarşamba saat 10:30 c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü. 4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 5 - Teklifler Çarşamba günü saat 10:30 a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır Bu ihaleye kısmi teklif verilemez Bu ihaleye alternatif teklif verilemez Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 9 - İhaleye iştirak edecek firmaların İş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur. İhaleye katılacak firmaların tek sözleşme kapsamında ihaleye verecekleri teklifin fiyatının en az % 25 i oranında belirtilen konularda iş deneyimi belgesi olması gerekmektedir. Bu belgeleri tekliflerinde vermeyen veya bu bağlamda uygun bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır Benzer iş tanımı; Kömürle çalışan termik santrallerdeki bakım ve onarım işleri gibi ağır sanayi tesislerinde yapılan bakım ve onarımı işleridir Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır /1-1

57 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 HİZMET SATIN ALINACAKTIR Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Ve Mali İşler Başkanlığından: (İKTİSADİ İŞLETMELER) Hizmet Alımı Yöntemiyle Personel Çalıştırılması (90 Kişi) hizmet alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satınalma Usul ve Esaslarının 13/1-a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : ---/ İdarenin a) Adresi : Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı BEŞİKTAŞ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : / c) Elektronik posta adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 90 kişi hizmet alımı 4 ay Aşçıbaşı 2 Kişi Aşçı 6 Kişi Şef Garson 3 Kişi Garson 28 Kişi Komi 32 Kişi Temizlikçi 1 Kişi Bulaşıkçı 4 Kişi Aşçı Yardımcısı 10 Kişi Temizlikçi (Engelli) 4 Kişi b) Yapılacağı yer : İktisadi İşletmelere bağlı açılmış ve açılacak kafeteryalar c) Süresi : 4 Ay 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : İdari ve Mali İşler Başkanlığı(Mali Hizmetler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 14/01/ İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

58 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 22 Aralık 2014 Sayı : Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

59 22 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Yurt içinde veya Yurt dışında kamu veya özel sektörde otel, restoran veya kafeteryalarda hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırılmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10(on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (ellitürklirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı(Mali Hizmetler) Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş / İSTANBUL adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı(Mali Hizmetler) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Taksim şubesi TR nolu hesaba ihale adı ve firma adı belirtilerek yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali işler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası satınalma biriminden alacaklardı 11539/1-1

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BAKIM HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN

Detaylı

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır)

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MALİ DENETİM HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME İhale Kayıt Numarası:203/984 MALİ DENETİM HİZMET ALIMI I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı