HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

2 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu na HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. nin 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin ( Şirket ) Türk Lirası nın 30 Eylül 2004 tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmiş ilişikteki 30 Eylül 2004 tarihli özet konsolide ara dönem bilançosunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara döneme ait özet konsolide gelir ve özet konsolide nakit akım tablolarını incelemiş bulunuyoruz. Bu özet konsolide ara dönem mali tabloların sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bizim sorumluluğumuz sınırlı incelememiz sonucunda bu özet konsolide ara dönem mali tablolar hakkında rapor hazırlamaktır. 2. İncelememiz Uluslararası Sınırlı İnceleme Çalışmaları Standardı 2400 uyarınca yapılmıştır. Söz konusu Standart, sınırlı inceleme planlamamızı ve çalışmamızı, konsolide ara dönem mali tablolarda önemli bir hata bulunmadığına ilişkin kısmi güvence sağlamaya yönelik olarak düzenlememizi gerektirmektedir. Sınırlı incelememiz, esas olarak finansal bilgiler üzerinde tatbik edilen analitik inceleme ve Şirket yönetiminden yapılan bilgi toplama ile sınırlıdır ve dolayısıyla tam kapsamlı bir denetime oranla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirmediğimizden dolayı bir denetim görüşü verilmemektedir no lu Uluslararası Muhasebe Standardı ( UMS 34 ), Ara Mali Tablolar, cari ara dönem gelir tablosu ve cari yıla ilişkin hesap dönemi başından ara dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan kümülatif gelir tablosu ile önceki yılın aynı dönemlerine ilişkin gelir tablolarının, cari yıla ilişkin hesap dönemi başından ara dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan özsermaye değişim ve nakit akım tabloları ile önceki yılın aynı dönemlerine ilişkin özsermaye ve nakit akım tablolarının karşılaştırmalı olarak sunulmasını gerektirmektedir. Not 1 de belirtildiği üzere Şirket, 1 Ocak 30 Eylül hesap dönemine ait özet konsolide ara dönem mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı ( UFRS ) esas alarak ilk kez hazırlamıştır. Dolayısıyla, ilişikte 1 Ocak 30 Eylül 2004 ara hesap dönemi için hazırlanan özet konsolide ara dönem gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve 1 Temmuz 30 Eylül 2004 cari ara hesap dönemi için hazırlanan özet konsolide cari ara dönem gelir tablosu ile ilgili dipnotlar UMS 34 e uygun olmayarak 30 Eylül 2003 tarihinde sona eren ilgili dönemler ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.

3 4. Sınırlı incelememiz sonucunda, bu raporun 3. paragrafında bahsedilen özet konsolide ara dönem mali tabloların karşılaştırılmalı olarak sunulmaması hususu haricinde, ilişikteki özet konsolide ara dönem mali tabloların UMS 34 e uygun olarak hazırlanmadığını gösteren önemli bir hususa rastlanmamıştır. 5. Aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz: Not 10 da detaylı olarak açıklandığı üzere, Şirket Vergi Dairesi Başkanlığı nca ( Vergi Dairesi ) muhtelif tarihlerde tarafına tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerine ilişkin olarak ilgili vergi mahkemeleri nezdinde iki adet dava açmış bulunmaktadır. Bu davaların ilki için vergi mahkemesinin kararı Şirket lehine iken söz konusu bu dava için Vergi Dairesi nin temyiz başvurusunda bulunduğu ilgili üst mahkemenin kararı oyçokluğu ile Şirket aleyhine olmuştur. Müteakip olarak, Şirket 2004 yılı Haziran ayı içerisinde üst mahkeme nezdinde karar düzeltme talebinde bulunmuş olmakla beraber bu rapor tarihi itibariyle yasal süreç henüz sonuçlanmamıştır. İkinci dava ile ilgili olarak ise, dava vergi mahkemesinde Şirket aleyhine 2004 yılı Mayıs ayı içerisinde sonuçlanmış olmakla birlikte Şirket yönetimi Eylül ayı içerisinde ilgili üst mahkeme nezdinde temyiz ve yürütmenin durdurulması başvurusunda bulunmuştur. Yürütmenin durdurulması talebi ilgili üst mahkeme tarafından kısmen kabul edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı, Şirket, hukuk müşavirinin de görüşü doğrultusunda yasal süreçleri devam etmekte olan bu davalarla ilgili olarak kurumlar vergisi ve fon paylarının ödendiğini de dikkate alarak damga, ek vergi, ceza ve faizler için 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarında 9,349,921 milyon TL karşılık ayırmıştır. Bu rapor tarihi itibari ile sözkonusu davalar ile ilgili olarak yasal süreçlerin henüz tamamlanmamış olması sebebiyle, davaların sonuçları üzerinde ve dolayısıyla ayrılan karşılık üzerinde belirsizlik bulunmaktadır. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Cansen Başaran Symes, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi Istanbul, 9 Aralık 2004

4 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU... 4 ÖZET KONSOLİDE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 5 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR NOT 1 ÖZET ARA DÖNEM MALİ TABLOLARININ SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI NOT 2 KASA VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER NOT 3 ALIM-SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR... 8 NOT 4 TİCARİ ALACAKLAR... 9 NOT 5 İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER NOT 6 İŞTİRAKLER NOT 7 MADDİ DURAN VARLIKLAR, NET NOT 8 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET NOT 9 BANKA KREDİLERİ NOT 10 DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR NOT 11 VERGİ NOT 12 KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NOT 13 SERMAYE NOT 14 BİRİKMİŞ KARLAR VE YASAL YEDEKLER NOT 15 GENEL YÖNETİM, SATIŞ, PAZARLAMA VE DAĞITIM GİDERLERİ NOT 16 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ, NET NOT 17 FİNANSMAN GELİRLERİ, NET NOT 18 İŞLETME FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMLARI NOT 19 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 20 TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 21 ÖNEMLİ ŞİRKET ALIMLARI NOT 22 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR... 30

5 30 EYLÜL 2004 VE 31 ARALIK 2003 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) VARLIKLAR Notlar 30 Eylül Aralık 2003 Dönen varlıklar: Kasa ve nakit benzeri değerler 2 81,160,790 99,795,364 Alım-satım amaçlı finansal varlıklar 3 38,983,562 24,524,657 Ticari alacaklar 4 107,063,309 99,621,209 İlişkili taraflardan alacaklar 5 34,899,989 42,992,829 Stoklar 20,440,014 18,282,817 Diğer dönen varlıklar 12,571,717 4,428,885 Dönen varlıklar toplamı 295,119, ,645,761 Duran varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar 3,723,729 2,947,100 İştirakler 6 10,520,262 11,825,970 İlişkili taraflardan alacaklar 5 22,699,380 - Yatırım amaçlı gayrimenkuller, net 31,156,843 31,354,473 Maddi duran varlıklar, net 7 444,597, ,591,579 Maddi olmayan duran varlıklar, net 8 11,537,494 12,607,992 Diğer duran varlıklar 217, ,837 Ertelenen vergi varlıkları , ,339 Duran varlıklar toplamı 525,237, ,064,290 Varlıklar toplamı 820,356, ,710,051 Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

6 30 EYLÜL 2004 VE 31 ARALIK 2003 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZ SERMAYE Notlar 30 Eylül Aralık 2003 Kısa vadeli yükümlülükler: Banka kredileri 9 37,810,346 46,474,644 Ticari borçlar 47,186,556 45,343,102 İlişkili taraflara borçlar 5 6,514,251 2,550,468 Vergi yükümlülüğü 11 5,703,201 6,980,090 Diğer kısa vadeli borçlar 10 22,604,698 11,082,908 Kısa vadeli yükümlülükler toplamı 119,819, ,431,212 Uzun vadeli yükümlülükler: Banka kredileri 9 62,433,860 37,715,966 Ticari borçlar 35,944,766 40,428,928 İlişkili taraflara borçlar 5 1,139,950 1,399,103 Kıdem tazminatı yükümlülüğü 12 6,583,564 3,973,923 Ertelenen vergi yükümlülükleri 11 24,938,820 17,949,137 Uzun vadeli yükümlülükler toplamı 131,040, ,467,057 Yükümlülükler toplamı 250,860, ,898,269 Ana ortaklık dışı paylar 15,260,674 14,005,372 Öz sermaye: Sermaye ,742, ,142,682 Sermaye düzeltmesi 13 57,561, ,822,992 Toplam ödenmiş sermaye 474,304, ,965,674 Yabancı para çevrim farkları (863,978) (771,591) Birikmiş karlar 14 80,795, ,612,327 Öz sermaye toplamı 554,236, ,806,410 Yükümlülükler ve öz sermaye toplamı 820,356, ,710,051 Taahhütler ve muhtemel yükümlülükler Eylül 2004 tarihi ve bu tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi itibariyle hazırlanan özet konsolide ara dönem mali tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 9 Aralık 2004 tarihinde onaylanmıştır. Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

7 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 1 Temmuz - 1 Ocak - Notlar 30 Eylül Eylül 2004 Net satışlar 108,039, ,855,051 Satılan malın maliyeti (68,298,219) (199,297,699) Brüt satış karı 39,740, ,557,352 Genel yönetim, satış, pazarlama ve dağıtım giderleri 15 (22,683,661) (64,651,936) Diğer faaliyet giderleri, net 16 (4,505,257) (4,657,940) Esas faaliyet karı 12,551,979 47,247,476 Finansman geliri, net 17 4,692,664 11,149,547 İştirak zararları (679,363) (643,537) Net parasal pozisyon kaybı (1,720,224) (11,530,274) Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 14,845,056 46,223,212 Vergi 11 (6,574,365) (25,881,204) Ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 8,270,691 20,342,008 Ana ortaklık dışı zarar 541,252 1,346,115 Net kar 8,811,943 21,688,123 Beheri 1,000 TL nominal değerindeki hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 416,742,560, ,742,560,000 Hisse başına kazanç (TL) Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

8 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Notlar 2004 Net kar 21,688,123 İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları 18 (18,730,439) Ödenen vergiler (20,250,340) İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit akımları (17,292,656) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: Maddi duran varlık alımları 7 (28,535,162) Maddi olmayan duran varlık alımları 8 (757,019) Diğer duran varlıklardaki azalış 13,280 Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit 3,790,178 Bağlı ortaklık alımı sonucu net nakit çıkışı 21 (9,427,799) Alınan faizler 34,115,355 Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan parasal kayıp (1,326,966) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (2,128,133) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: Temettü ödemesi (25,166,049) Kredilerdeki artış (7,381,008) Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış (4,108,357) Ödenen faizler (13,027,021) Finansman faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç 11,206,582 Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (38,475,853) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış (57,896,642) Nakit ve nakit benzeri değerlerden kaynaklanan parasal kayıp (8,501,640) Sene başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi 2 113,923,218 Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 2 47,524, Eylül 2004 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıkların 5,568,115 milyon TL lik tutarı kullanıma hazır değildir (Not 2). Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

9 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Toplam Yabancı Sermaye ödenmiş para çevrim Birikmiş Toplam Sermaye düzeltmesi sermaye farkları karlar öz sermaye 31 Aralık 2003 tarihindeki bakiyeler 245,142, ,822, ,965,674 (771,591) 137,612, ,806,410 Sermaye artışı 171,599,878 (118,261,228) 53,338,650 - (53,338,650) - Temettü ödemesi (25,166,049) (25,166,049) Yabancı para çevrim farkları (92,387) - (92,387) Net dönem karı ,688,123 21,688, Eylül 2004 tarihindeki bakiyeler 416,742,560 57,561, ,304,324 (863,978) 80,795, ,236,097 Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

10 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 1 - ÖZET ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARININ SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ), 15 Kasım 2003 tarihli seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bunun yanı sıra, Tebliğ Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu tebliğ hükümlerince düzenleneceği ilk hesap döneminin başına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) uygun olarak düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak Şirket, mali tablolarını 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden başlayarak UFRS ye uygun olarak düzenlemeyi seçmiştir. 34 no lu Uluslararası Muhasebe Standardı ( UMS 34 ), Ara Mali Tablolar, cari ara dönem gelir tablosu ve cari döneme ilişkin hesap dönemi başından ara dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan kümülatif gelir tablosu ile önceki yılın aynı dönemlerine ilişkin gelir tablolarının sunulmasını gerektirmektedir. Şirket, 1 Ocak 30 Eylül hesap dönemine ait özet konsolide ara dönem mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı ( UFRS ) esas alarak ilk kez hazırlamıştır. Dolayısıyla, ilişikte 1 Ocak 30 Eylül 2004 ara hesap dönemi için hazırlanan özet konsolide ara dönem gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, özet nakit akım tablosu ve 1 Temmuz 30 Eylül 2004 cari ara hesap dönemi için hazırlanan özet konsolide cari ara dönem gelir tablosu ve ilgili dipnotlar UMS 34 ün 30 Eylül 2003 tarihinde sona eren ilgili dönemler ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. Özet konsolide ara dönem mali tablolar, UMS 34 te yer alan Özet mali tablolar seçeneği göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Mali tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Ara dönem özet konsolide mali tabloların, UMS 29 ( Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ) standardına uygun olarak, bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmesi ve önceki dönem mali tablolarının yeniden düzeltilerek karşılaştırılabilmesi amacıyla kullanılan Toptan Eşya Fiyat Endeksi ( TEFE ) ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir: 3 yıllık Tarih Endeks Düzeltme katsayısı enflasyon oranları 30 Eylül , % Haziran , % Aralık , %

11 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 1 - ÖZET ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARININ SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle, özet konsolide ara dönem mali tablolar 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıla ait konsolide mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Bu özet konsolide ara dönem mali tablolar 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıla ve 30 Haziran 2004 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait konsolide mali tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. Şirket in, konsolide ara dönem özet mali tablolarını etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taşıyan faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket ağırlıklı olarak medya alanında faaliyet gösterdiği için ayrıca Şirket in satışlarının ve varlıklarının büyük bir kısmının Türkiye de bulunması nedeniyle finansal bilgiler bölümlere göre raporlanmamıştır. 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Şirket in ve bağlı ortaklıklarının toplam personel sayısı 2,288 (31 Aralık 2003: 1,859) dir. Grubun Doğan Haber Ajansı A.Ş. ( Doğan Haber ) ortaklık yapısındaki dolaylı payının %1.47 oranında artarak %50.01 e çıkması sonucunda, 31 Aralık 2003 ve 30 Haziran 2004 tarihleri itibariyle öz sermaye yöntemi ile konsolide edilen Doğan Haber, 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiştir. Grubun bağlı ortaklıklarından Hürriyet Ticari ve Sinai Ürünleri Pazarlama A.Ş. ( Hürpa ) 13 Ağustos 2004 tarihi itibariyle Orta Anadolu Otomotiv A.Ş. nin ( Orta Anadolu Otomotiv ) %85 ini 11,202,966 milyon TL karşılığında satın almıştır (Not 21) ve bu tarihten sonra Orta Anadolu Otomotiv tam konsolidasyon yöntemi ile Orta Anadolu Otomotiv in Grubun doğrudan ve dolaylı pay oranı dikkate alınarak hesaplanan %79 oran ile konsolide edilmiştir. Orta Anadolu Otomotiv in faaliyet konusu Otomobil alım satımıdır. NOT 2 - KASA VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER 30 Eylül 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle kasa ve nakit değerlerin detayı aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2003 Kasa 897, ,894 Bankalar - vadesiz mevduatlar 2,644,720 1,233,767 - vadeli mevduatlar 72,049,628 82,805,166 - bloke mevduatlar 5,568,115 14,954,537 Diğer likit varlıklar ,160,790 99,795, Eylül 2004 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle konsolide nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzeri değerler döneme isabet eden faiz hariç üç aydan kısa banka mevduatları ve alım satım amaçlı finansal varlıklardan oluşmakta olup, 31 Aralık 2003 dönem sonu ve 30 Eylül 2004 dönem sonu değerleri sırasıyla 113,923,218 milyon TL ve 47,524,936 milyon TL tutarındadır. 7

12 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 2 - KASA VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER (Devamı) Vadeli mevduatların kalan vade dağılımları aşağıda gösterilmiştir: 30 Eylül ay 38,447, ay 9,077, ay 15,981, ay 14,111,129 77,617, Eylül 2004 tarihinde Türk lirasına uygulanan vadeli mevduat faiz oranları %20 - %27 arasında değişirken (31 Aralık 2003:% %44.70), yabancı para vadeli mevduatları için bu faiz oranları %1 - %6 arasındadır (31 Aralık 2003: % %8.12). 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle, 5,568,115 milyon TL (31 Aralık 2003: 14,954,537 milyon TL) tutarında mevduat, Grup un ve ilişkili tarafların kullandıkları banka kredilerinin teminatı olarak bloke edilmiştir. NOT 3 ALIM-SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR 30 Eylül Aralık 2003 Hazine bonoları ve devlet tahvilleri 36,129,075 21,151,444 Eurobond 2,854,487 3,373,213 38,983,562 24,524,657 Devlet tahvili ve hazine bonolarının faiz oranları %24.98-%29.08 arasında değişmektedir (31 Aralık 2003: %25.00-%26.00). 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle Eurobond un faiz oranı %11.00 dir (31 Aralık 2003: %11.00). 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle alım-satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar içerisinde 2,854,487 milyon TL tutarındaki Eurobond, Şirket in kullandığı harici garantilerin teminatı olarak rehin edilmiştir. (31 Aralık 2003: 21,575,340 milyon TL tutarında hazine bonosu Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ( Doğan Dış Ticaret ) tarafından ithal edilen gazete kağıdı bedellerinin teminatı olarak, 2,892,487 milyon TL tutarında Eurobond ise Şirket in kullandığı harici garantilerin teminatı olarak toplam 24,467,827 milyon TL tutarında alım-satım amaçlı finansal varlık rehin edilmiştir). 8

13 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 4 - TİCARİ ALACAKLAR 30 Eylül Aralık 2003 Ticari alacaklar (ertelenmiş finansman geliri netleştirilmiş) 93,559,256 81,631,284 Alacak senetleri ve çekler (ertelenmiş finansman geliri netleştirilmiş) 19,592,288 24,659, ,151, ,290,882 Eksi: Şüpheli alacaklar karşılığı (6,088,235) (6,669,673) Ticari alacaklar - net 107,063,309 99,621,209 Şirket in Doğan Faktoring Hizmetleri A.Ş. ( Doğan Faktoring ) ile imzaladığı faktoring anlaşması uyarınca, Şirket e ait reklam ve yayınlarla ilgili 68,623,049 milyon TL (31 Aralık 2003: 57,167,986 milyon TL) tutarındaki ticari alacak Doğan Faktoring tarafından takip edilmektedir. Şüpheli alacaklara ayrılan karşılıkların dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir : 1 Ocak 6,669,673 Dönem içinde ayrılan karşılıklar 364,855 Tahsilatlar (272,474) Parasal kazanç (673,819) 30 Eylül 6,088,

14 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER i) İlişkili taraf bakiyeleri: a) İlişkili taraflardan alacaklar: Kısa vadeli ticari alacaklar: 30 Eylül Aralık 2003 Doğan Dağıtım Satış ve Pazarlama A.Ş. ( Doğan Dağıtım ) 7,468,675 6,300,688 Doğan Gazetecilik A.Ş. ( Doğan Gazetecilik ) 7,281,872 3,988,443 Doğan Dış Ticaret 5,753,782 5,369,587 Doğan Media International ( Doğan Media ) 3,651,254 3,410,416 Milliyet Verlags und Handels GmbH ( Milliyet Verlags ) 3,086,742 3,349,208 Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Eko Televizyon ) 2,615,325 1,121,001 Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ("DBR") 1,860,866 1,041,489 Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.("DMC") 1,048, ,355 Doğan Otomobilcilik A.Ş. ( Doğan Oto ) (*) 66,711 12,477,389 DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ( DTV Haber ) 2,387 1,932,488 Diğer 2,064,107 3,019,765 34,899,989 42,992,829 (*) Doğan Oto dan 66,711 milyon TL (31 Aralık 2003: 12,477,389 milyon TL) tutarındaki alacak, Hürpa nın iştiraklerinden Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. nin ( Milta Truzim ) 29 Aralık 2003 tarihinde 12,477,389 milyon TL bedel karşılığı Doğan Oto ya satılmasını müteakiben oluşan alacağı temsil etmektedir. Uzun vadeli: 30 Eylül Aralık 2003 Doğan Yayın Holding A.Ş. ( Doğan Yayın ) (*) 22,699,380 - (*) Grup, 27 Ocak 2004 tarihinde Barclays Bank PLC bankasından alınan ABD$15,000,000 tutarında (22,465,440 milyon TL), %4.92 faizli ve 27 Ocak 2006 vadeli krediyi, aynı koşullarla ortaklarından Doğan Yayın a kullandırmıştır (Not 9). 10

15 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı) b) İlişkili taraflara borçlar: Kısa vadeli ticari borçlar: 30 Eylül Aralık 2003 Doğan Yayın 1,457, ,374 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Milpa ) 1,129,609 - DTV Haber 915,174 - Doğan Faktoring 546, ,321 Hürbim Bilgisayar ve Teknik Hizmetler A.Ş. ( Hürbim ) 474,228 4,945 Doğan Media 344,626 - Doğan İletişim Elektronik Servis Hizmetleri A.Ş. ("Doğan Online") 312,483 - Milta Turizm 285,549 47,904 Doğan Dış Ticaret 258, ,963 Diğer 789, ,961 6,514,251 2,550,468 Uzun vadeli ticari borçlar: 30 Eylül Aralık 2003 Doğan Dağıtım 1,139,950 1,399,103 Doğan Dağıtım a olan uzun vadeli borç gazete dağıtımı için alınan depozito niteliğindedir. c) Banka mevduatları: 30 Eylül Aralık 2003 Dışbank Malta Limited ( Dış Holding Malta ) 18,333,316 18,241,445 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ( Dışbank ) 2,633,940 22,429,355 20,967,256 40,670,800 d) Banka kredileri: 30 Eylül Aralık 2003 Dışbank 5,499,185 7,525,725 11

16 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı) ii) İlişkili taraflarla yapılan işlemler: a) İlişkili taraflara hizmet ve ürün satışları: 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Doğan Dağıtım 19,548,604 54,596,800 Doğan Gazetecilik 6,560,006 18,379,602 Diğer 1,266,943 5,237,052 Şirket, gazete satışlarını Doğan Dağıtım üzerinden gerçekleştirmektedir. 27,375,553 78,213,454 b) İlişkili taraflardan hizmet ve mamül alımları : 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Doğan Dış Ticaret 35,886,337 74,582,848 Dogan Dağıtım 3,416,887 9,337,568 Doğan Yayın 2,348,071 5,248,643 Hürbim 2,608,305 3,961,466 Eko TV 1,548,906 2,927,216 Doğan Haber (*) - 7,161,250 Diğer 4,016,350 11,362,419 49,824, ,581,410 (*) Grubun Doğan Haber Ajansı A.Ş. ( Doğan Haber ) ortaklık yapısındaki dolaylı payının %1.47 oranında artarak %50.01 e çıkması sonucunda, 31 Aralık 2003 ve 30 Haziran 2004 tarihleri itibariyle öz sermaye yöntemi ile konsolide edilen Doğan Haber, 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiştir c) Maddi duran varlık alımları: 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Doğan Yayın 447, ,191 Doğan Dağıtım 20, ,433 Diğer 7,479 93, , ,760

17 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 5 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı) d) İlişkili taraflarla ilgili diğer işlemler : 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Diğer gelirler, net Diğer gelirler: Doğan Dış Ticaret 1,749,945 1,759,609 Doğan Gazetecilik 589, ,207 Doğan Yayın 582, ,285 Doğan Dağıtım 410, ,918 DBR 191, ,236 Eko TV 122, ,092 Diğer 317,429 1,181,047 3,964,429 6,349,394 Diğer giderler: Doğan Medya 26, ,167 Doğan Dağıtım 14,567 66,368 Diğer 19,642 25,452 60, ,987 Diğer gelirler, net 3,903,928 6,152,407 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Finansman gelirleri, net: Dışbank 1,074,811 4,687,104 Doğan Yayın 257,330 3,690,388 1,332,141 8,377,492 Finansman giderleri, net: Doğan Yayın 111, ,677 Doğan Faktoring 100, , , ,604 Finansman gelirleri, net 1,120,762 7,487,888 Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler 328, ,149 13

18 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 6 - İŞTİRAKLER % 30 Eylül 2004 % 31 Aralık 2003 Doğan Media ,001, ,916,279 Doğan Prodüksiyon ,935, ,937,213 Doğan Kitapçılık ,104, ,695,802 Yaysat ,301, ,125,805 DYG İlan , ,347 Doğan Telekom , ,946 Doğan Haber (*) ,314 Digital Hizmetler ,264 10,520,262 11,825,970 (*) Grubun Doğan Haber in ortaklık yapısındaki dolaylı paylarının %1.47 oranında artarak %50.01 e çıkması sonucunda, 31 Aralık 2003 ve 30 Haziran 2004 tarihleri itibariyle öz sermaye yöntemi ile konsolide edilen Doğan Haber, 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiştir. 14

19 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 7 - MADDİ DURAN VARLIKLAR, NET Yabancı para çevrim Satın 1 Ocak 2004 farkları alımlar İlaveler Çıkışlar Transfer 30 Eylül 2004 Maliyet: Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 38,957,607 (98,007) - 4,727, ,587,417 Binalar 210,990,126 (1,014,516) 12,008, ,066 (656,561) - 221,680,361 Makine ve teçhizatlar 454,909,916 (4,093,187) 41,080 16,494,277 (3,301,179) 383, ,433,979 Motorlu araçlar 2,931, , ,125 (452,353) - 3,503,033 Mobilya ve demirbaşlar 61,396,045 (218,328) 3,222,712 1,729,654 (351,846) - 65,778,237 Özel maliyetler 20,795, (1,665) - 20,793,661 Verilen avanslar ,141,448 (1,699,264) - 1,442,184 Toplam 789,980,338 (5,424,038) 15,513,981 27,228,387 (6,462,868) 383, ,218,872 Yapılmakta olan yatırımlar 456,875 (34,148) - 1,306,775 - (383,072) 1,346,430 Toplam 790,437,213 (5,458,186) 15,513,981 28,535,162 (6,462,868) - 822,565,302 Birikmiş Amortisman: Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 176, , ,721 Binalar 30,473,379 (796,678) 167,069 3,313,372 (40,142) - 33,117,000 Makine ve teçhizatlar 252,711,491 (2,719,196) 4,231 23,484,243 (2,974,923) - 270,505,846 Motorlu araçlar 2,250,575-35, ,888 (391,007) - 2,060,386 Mobilya ve demirbaşlar 53,537,634 (242,219) 943,576 1,891,793 (253,610) - 55,877,174 Özel maliyetler 14,696, ,514,922 (1,088) - 16,210,127 Toplam 353,845,634 (3,758,093) 1,150,806 30,390,677 (3,660,770) - 377,968,254 Net kayıtlı değeri 436,591, ,597,048 Kontrol oranının artması sebebiyle bağlı ortaklık haline dönüşen ve tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen Doğan Haber in açılış bakiyeleri ile Orta Anadolu Otomotiv bağlı ortaklığının alımından kaynaklanan bakiyeler hareket tablosunda satın almalar sütununda gösterilmiştir. 15

20 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 8 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET Değer Satın düşüklüğü 1 Ocak 2004 almalar İlaveler Çıkışlar karşışığı 30 Eylül 2004 Maliyet Haklar 8,254, ,401 6, ,417,813 Yazılımlar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar 3,235,653 40, ,333 (851,119) - 3,175,076 11,490, , ,019 (851,119) - 11,592,889 Birikmiş itfa payları: Haklar 7,851, , , ,245,406 Yazılımlar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar 2,637,689 23, ,261 (274,358) - 2,873,013 10,489, , ,059 (274,358) - 11,118,419 Net kayıtlı değeri 1,000, ,470 Şerefiye (Not 21) 14,361, , (831,190) 14,361,390 Birikmiş itfa payları 2,754, ,082-3,298,366 Net kayıtlı değeri 11,607, ,190 (544,082) - (831,190) 11,063,024 Toplam net kayıtlı değeri 12,607,992 11,537,494 Kontrol oranının artması sebebiyle bağlı ortaklık haline dönüşen ve tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen Doğan Haber in açılış bakiyeleri ile Orta Anadolu Otomotiv bağlı ortaklığının alımından kaynaklanan bakiyeler hareket tablosunda satın almalar sütununda gösterilmiştir. Grup 13 Ağustos 2004 tarihinde Orta Anadolu Otomotiv in %79 unu 11,202,966 milyon TL ye satın almıştır. Sözkonusu alım sırasında hesaplanan 831,190 milyon TL tutarındaki şerefiye ise değer düşüklüğü tespit edilmesi nedeniyle karşılık ayrılarak konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır (Not 16). 16

21 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMİŞ ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk lirası olarak Türk lirasının 30 Eylül 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir). NOT 9 BANKA KREDİLERİ Orjinal Faiz oranı (%) yabancı para Milyon TL 30 Eylül Aralık Eylül Aralık Eylül Aralık 2003 Kısa vadeli banka kredileri - Euro ,816,277 8,976,072 12,577,136 17,122,893 - CHF - 1,198,545-1,462,980 - TL 25-2,826,396 2,155,378 2,826,396 2,179,035 - ABD$ ,542,123 12,177,089 12,793,503 18,580,399 Toplam 28,197,035 39,345,307 Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı - ABD$ ,522,942 4,672,375 8,271,687 7,129,337 - Euro ,104-1,341,624 - Toplam 9,613,311 7,129,337 Toplam kısa vadeli banka kredileri 37,810,346 46,474,644 Uzun vadeli banka kredileri - ABD$ ,141,677 9,963,751 37,654,590 15,203,178 - Euro ,391,729 10,900,565 24,709,909 20,794,085 - TL 69,361-69, CHF - 1,407,888-1,718,703 Toplam uzun vadeli banka kredileri 62,433,860 37,715,966 Grup, 27 Ocak 2004 tarihinde Barclays Bank PLC bankasından alınan ABD$15,000,000 tutarında (22,465,440 milyon TL), %4.92 faizli ve 27 Ocak 2006 vadeli krediyi, aynı koşullarla ortaklarından Doğan Yayın a kullandırmıştır (Not 5). 17

22 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 18 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 9 - BANKA KREDİLERİ (Devamı) Uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıda belirtilmiştir : Yıl 30 Eylül ,770, ,696, ve sonrası 15,966,532 Toplam 62,433,860 NOT 10 - DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 30 Eylül Aralık 2003 Dava karşılıkları 12,008,034 4,353,121 Ödenecek vergi ve fonlar 4,771,987 2,162,477 Müşterilerden alınan avanslar 2,853,281 2,343,655 Çeşitli gider tahakkukları 741, ,440 Diğer 2,229,990 1,305,215 Hukuki davalar için ayrılan karşılıkların dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 22,604,698 11,082,908 1 Ocak itibariyle 4,353,121 Dönem içinde ilaveler, net 8,196,494 Parasal kazanç (541,581) 30 Eylül 12,008,034 Şirket Vergi Dairesi Başkanlığı nca ( Vergi Dairesi ) muhtelif tarihlerde tarafına tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerine ilişkin olarak ilgili vergi mahkemeleri nezdinde iki adet dava açmış bulunmaktadır. 2004

23 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 19 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 10 - DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR (Devamı) Birinci dava ile ilgili olarak, Vergi Dairesi nce 28 Ağustos 2001 ve 17 Ekim 2001 tarihlerinde tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile salınmış bulunan vergi ve cezalarına karşı Şirket tarafından haksız tarhiyat yapıldığı gerekçesiyle Vergi Mahkemesi nezdinde yasal süresi içerisinde dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi Şirket in talebini haklı görerek salınan vergi ve cezalarını 28 Mart 2002 tarihinde iptal ve terkinine karar vermiştir. Ancak, Vergi Dairesi Şirket lehine sonuçlanan mahkeme kararlarını temyiz etmiş, Danıştay nezdinde görülmekte olan temyiz davaları oy çokluğu (3 e karşı 2) ile Şirket aleyhine sonuçlandığı 14 Haziran 2004 tarihinde öğrenilmiştir. Şirket 22 Haziran 2004 tarihinde Vergi Mahkemesi nin kararının onanmasına karar verilmesi talebinde bulunmuştur. Bu dava ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi ve Fon paylarının ödendiği gözönünde bulundurularak hesaplanan vergi aslı (damga ve ek vergi) 126,409 milyon TL, ceza tutarı 3,919,162 milyon TL, 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Şirket tarafından hesaplanan tahmini faiz tutarı ise 3,988,867 milyon TL dir. İkinci dava ile ilgili olarak, Vergi Dairesi nce 12 Kasım 2003 tarihinde tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile salınmış bulunan vergi ve cezalara karşı Şirket tarafından haksız tarhiyat yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde yasal süresi içerisinde dava açılmıştır. Mahkeme, Vergi İnceleme Raporunda tarhı istenen 2001 yılı Kurumlar Vergisi ve Fon Payının tasdikine, Kurumlar Vergisi ve Fon Payına ilişkin vergi ziyaı cezasının %50 oranında azaltılarak alınmasına ve geçici verginin vergi ziyaı cezasının tamamının kaldırılmasına 26 Mayıs 2004 tarihinde karar vermiştir. Şirket yönetimi, Vergi Mahkemesinin bu kararına karşı 10 Eylül 2004 tarihinde Danıştay nezdinde temyiz ve yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştur. Danıştay, yürütmenin durdurulması talep edilen 5,442,613 milyon TL lik vergi aslının sadece 1,053,928 milyon TL lik kısmı ile 4,887,372 milyon TL lik cezanın sadece 1,068,355 milyon TL lik kısmı için yapılan talebi kabul etmiştir. Dava konusu vergilerden, halihazırda ödenmiş olan Kurumlar Vergisi ve Fon Payı düşüldükten sonra, dava konusu vergi aslı tutarı 3,766,123 milyon TL, ceza tutarı 4,887,372 milyon TL, 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Şirket tarafından hesaplanan tahmini faiz tutarı ise 10,769,221 milyon TL dir. Şirket yönetimi, Şirket hukuk müşavirinin de görüşü doğrultusunda, her iki vergi davasına ilişkin olarak 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle vergi aslı ve cezalar için 9,349,921 milyon TL karşılık ayırmıştır. NOT 11 - VERGİ 30 Eylül Aralık 2003 Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi 18,043,277 25,923,230 Eksi : peşin ödenen vergiler (12,340,076) (18,943,140) Vergi yükümlülüğü, net 5,703,201 6,980,090 Ertelenen vergi yükümlülükleri 28,987,385 20,579,399 Ertelenen vergi varlıkları (4,833,685) (3,204,601) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net 24,153,700 17,374,798 Toplam vergi 29,856,901 24,354,888

24 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 20 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 11 VERGİ (Devamı) Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği mali tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2004 yılı için %33 tür. Bu oran daha sonraki yıllar için %30 dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül Cari 5,181,206 19,209,003 - Ertelenen 1,393,159 6,672,201 Toplam vergi 6,574,365 25,881,204 Ertelenen vergiler Şirket, ertelenen gelir vergisi alacak ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve vergi mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesine yol açar yılında gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %33 tür. Diğer geçici farklar için uygulanacak oran %30 dur.

25 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 21 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 11 VERGİ (Devamı) 30 Eylül 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: Toplam Ertelenen vergi varlıkları/ geçici farklar (yükümlülükleri) 30 Eylül Aralık Eylül Aralık 2003 Kıdem tazminatı yükümlülüğü 6,583,563 3,973,923 1,957,479 1,192,178 Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacakların kayıtlı değeri ile vergi matrahları arasındaki net fark 1,476,635 1,874, , ,469 Stokların kayıtlı değeri ile vergi matrahları arasındaki net fark 6,610,083 4,471,177 2,223,046 1,341,354 Diğer, net 507, , ,871 52,601 Ertelenen vergi varlıkları 4,833,685 3,204,602 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri ile vergi matrahları arasındaki net fark (96,515,647) (64,013,647) (28,954,694) (19,204,094) Vadeli mevduatların kayıtlı değeri ile vergi matrahları arasındaki net fark - (2,943,240) - (882,972) Diğer, net (99,064) (1,641,109) (32,691) (492,334) Ertelenen vergi yükümlülükleri (28,987,385) (20,579,400) Ertelenen vergi yükümlülükleri, net (24,153,700) (17,374,798) Ayrı birer vergi mükellefi olan Bağlı Ortaklıklar ın UFRS uyarınca hazırladıkları mali tablolarda ertelenen vergi varlıklarını ve yükümlülüklerini net göstermiş olmalarından dolayı Şirket in özet konsolide ara dönem bilançosuna sözkonusu netleştirmenin etkileri yansımıştır. Yukarıda gösterilen geçici farklar ile ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri ise brüt değerler esas alınarak hazırlanmıştır.

26 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 22 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 12 - KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dönem içindeki kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 3,973,923 Satın alımlardan kaynaklanan artışlar 1,264,233 Ödemeler dahil dönem içindeki artış 1,645,123 Parasal kazanç (299,715) 30 Eylül 6,583,564 Kontrol oranının artması sebebiyle bağlı ortaklık haline dönüşen ve tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen Doğan Haber in açılış bakiyeleri ile Orta Anadolu Otomotiv bağlı ortaklığının alımından kaynaklanan bakiyeler hareket tablosunda satın almalardan kaynaklanan artışlar satırında gösterilmiştir. NOT 13 - SERMAYE Şirket, SPK ya kayıtlı olan şirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş ve nominal değeri 1,000 TL olan nama yazılı hisselerle temsil edilen kayıtlı sermayesi için bir limit tespit etmiştir. İmtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket in 30 Eylül 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle taahhüt edilmiş, tarihi ve ödenmiş sermayesi aşağıda gösterilmiştir: Eylül Aralık 2003 Kayıtlı sermaye limiti (tarihi) 500,000, ,000,000 Tarihi ödemiş sermaye 416,742, ,142,682 Türkiye deki şirketler, mevcut hissedarlarına bedelsiz hisse senedi ihraç ettiği takdirde kayıtlı sermayesindeki sınırı aşabilir. Hissedarların yapısı aşağıda belirtilmiştir: Pay Pay 30 Eylül 2004 (%) 31 Aralık 2003 (%) Doğan Yayın 279,217, ,344, Halka arz edilen 137,525, ,797, ,742, ,142, Sermaye düzeltmesi 57,561, ,822,992 Toplam ödenmiş sermaye 474,304, ,965,674 Not 22 de açıklandığı üzere Şirket ortaklarından Doğan Yayın, Şirket in çıkarılmış sermayesinin, %6.63 üne karşılık gelen ve halihazırda İMKB de işlem görmeyen 27,615,244 milyon TL nominal değerli, 27,615,244,104 adet hisse senedinini tamamının, yurt dışı kurumsal yatırımcılara beheri 2,840 TL fiyat üzerinden nakden ve peşin olarak satılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Satış işlemi sonucunda Doğan Yayın ın Şirket in çıkarılmış sermayesindeki payı %66.63 ten, %60 a düşmekte; ve Şirket in halka açıklık oranı ise %40 a yükselmektedir. Sermaye düzeltmesi, ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit muadili ilavelerin en son bilanço tarihindeki satın alma gücüyle yeniden değerleme etkisini ifade eder.

27 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 23 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 14 - BİRİKMİŞ KARLAR VE YASAL YEDEKLER Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ uyarınca UFRS ye uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2003 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, dağıtılabilir karın en az %20 si oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %20 sinden aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Seri: XI, No: 25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farkları toplu halde öz sermaye grubu içinde öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında yer alır. Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda; olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Yukarıdaki hususa göre Şirket in Seri: XI, No:25 sayılı tebliğine göre öz sermaye tablosu aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2003 Sermaye 416,742, ,142,682 Yasal yedekler 11,170,063 8,067,578 Olağanüstü yedekler 2,108, ,546 Öz sermaye enflasyon düzeltme farkları 60,944, ,147,895 Yabancı para çevrim farkları (863,978) (771,591) Net dönem karı 21,688,123 56,320,343 Geçmiş yıl karları 42,446,940 36,597,957 Toplam öz sermaye 554,236, ,806,410 Yukarıda tarihi bedelleri ile gösterilmiş kalemlerin düzeltilmiş değerleri ve öz sermaye enflasyon düzeltme farkları 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir;

28 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 24 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 14 - BİRİKMİŞ KARLAR VE YASAL YEDEKLER (Devamı) 30 Eylül Aralık 2003 Öz sermaye Öz sermaye enflasyon enflasyon Tarihi Endekslenmiş düzeltmesi Tarihi Endekslenmiş düzeltmesi değerler değerler farkları değerler değerler farkları Sermaye 416,742, ,304,324 57,561, ,142, ,965, ,822,992 Yasal yedekler 11,170,063 14,472,126 3,302,063 8,067,578 44,369,305 36,301,727 Olağanüstü yedekler 2,108,245 2,188,562 80, , ,722 23,176 Toplam 430,020, ,965,012 60,944, ,511, ,659, ,147,895 NOT 15 - GENEL YÖNETİM, SATIŞ, PAZARLAMA VE DAĞITIM GİDERLERİ 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Reklam giderleri 4,422,360 11,588,657 Dışarıdan sağlanan hizmetler 4,187,306 11,545,265 Nakliye, depolama ve seyahat 4,119,005 10,608,484 Personel giderleri 2,065,398 5,021,558 Danışmanlık giderleri 1,880,820 5,121,322 Amortisman ve itfa payları 1,392,259 6,806,944 Promosyon giderleri 989,053 4,584,610 İletişim giderleri 693,482 2,034,467 Tamir ve bakım giderleri 508,568 2,137,366 Diğer 2,425,410 5,203,263 22,683,661 64,651,936

29 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 25 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 16 - DİĞER FAALİYET GİDERLERİ, NET 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Diğer faaliyet gelirleri: Kira gelirleri 1,300,334 2,879,451 Verilen hizmet gelirleri 871,214 2,485,303 Promosyon binaları satış karları 240, ,380 Maddi duran varlık satış karları 3, ,319 Konusu kalmayan promosyon stokları karşılığı - 1,470,432 Temettü gelirleri - 40,750 2,415,525 7,527,635 Diğer faaliyet giderleri: Hukuki davalar için ayrılan karşılıklar 4,082,937 8,196,494 Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı 831, ,190 Şerefiye itfa payları 181, ,083 Şüpheli alacak karşılık gideri 102, ,855 Promosyon binaları satış zararları - 625,148 Promosyon stokları karşılık (geliri)/gideri (45,618) 910,677 5,152,704 11,472,447 Diğer faaliyet giderleri,net (1,768,078) (713,128) Diğer faaliyet giderleri, net (4,505,257) (4,657,940) NOT 17 - FİNANSMAN GELİRLERİ, NET 1 Temmuz - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2004 Finansman gelirleri: Banka mevduatı faiz gelirleri 3,396,296 11,115,699 Alım satım amaçlı finansal varlık faiz geliri 3,088,737 5,131,035 Vadeli satışlardan kaynaklanan vade farkı gelirleri 2,232,529 7,808,664 Ticari alacakların geç ödenmesinden kaynaklanan vade farkı gelirleri 764,277 1,429,289 9,481,839 25,484,687 Finansman giderleri: Banka kredileri faiz giderleri (5,997,119) (13,368,823) Kur farkı gelirleri/(giderleri), net 15,926 (577,029) Diğer, net 1,192,018 (389,288) (4,789,175) (14,335,140) Finansman gelirleri, net 4,692,664 11,149,547

30 ŞİRKETİN ÜNVANI :HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Sayfa No: 26 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:25 Konsolide/UFRS Konsolide) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR NOT 18 - İŞLETME FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMLARI Notlar 2004 Düzeltmeler: Amortisman 30,588,307 İtfa payları 8 1,258,141 Ana ortaklık dışı paylar (1,346,115) Vergi 11 25,881,204 Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri, net 1,645,123 İştirak karları 643,537 Faiz gelirleri, net (12,115,864) Maddi duran varlık satış karları, net (411,319) Diğer karşılıklar, net 7,729,121 Yabancı para çevrim kur farkları 1,661,732 İşletme faaliyetleri dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç 8,531,811 64,065,678 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: Bankalar mevduatındaki artış (31,247,313) Alım-satım amaçlı finansal varlıklardaki artış (38,983,562) Ticari alacaklardaki azalış (5,421,118) İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 7,470,436 Stoklardaki azalış 1,920,573 Satılmaya hazır finansal varlıklardaki artış (776,629) Diğer dönen varlıklardaki artış (4,316,802) Ticari borçlardaki azalış (3,739,391) İlişkili taraflara borçlardaki artış 775,206 Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 1,432,270 İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan parasal kayıp (9,909,787) İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları (18,730,439)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. nin 1 OCAK - 31

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

PETROL OFİSİ A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU... 5

İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU... 5 KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ÖZET MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU... 5 ÖZET MALİ

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Şirket in bağlı ortaklıkları ( Bağlı ortaklıklar ) ve temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Şirket in bağlı ortaklıkları ( Bağlı ortaklıklar ) ve temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir: 1 NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi nin ( Şirket ) faaliyet konusu madencilik, inşaat, lastik, enerji, balıkçılık ve çeşitli imalat sanayi gibi farklı sektörlerin

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

PETROL OFİSİ A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi nin ( Şirket ) faaliyet konusu madencilik, inşaat, lastik, enerji, balıkçılık ve çeşitli imalat sanayi gibi farklı sektörlerin

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. nin

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı