Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (58-70) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (58-70) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn:xxx-xxx (Derleme) (Review) Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları Gamze Doğan * ve Güldemet Başal ** * Uşak Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, UŞAK ** Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bornova, ĐZMĐR Özet 1. GĐRĐŞ Nanoteknoloji, malzemelerin nanometre boyutlarında işlenerek pek çok farklı özellik kazanmalarını sağlamıştır. Bu özellikler, malzemelerden yeni nano-ürünler üretimine izin vermiştir. Bu şekilde nanomalzemeler çok çeşitli alanlarda hızla yaşamımıza girmiştir. Günümüzde elektronik, bilişim, savunma sanayi, uzay ve uçak teknolojileri, kompozitler, filtreler, cilt bakım uygulamaları, biyomedikal uygulamalar gibi pek çok alanda nano malzemeler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, elektrolif çekim yöntemi ile elde edilen biyopolimer nanoliflerin ilaç salınımı, doku iskelesi ve yara örtüsü olarak kullanımlarına değinilmiştir. Đlaç salınım sistemlerinin, yara örtülerinin ve doku iskelelerinin sahip olması gereken özellik ve fonksiyonlar vurgulanmış, konu ile ilgili gelişmelerden bahsedilmiştir Anahtar Kelimeler: Biyopolimerler, nanolifler, elektrolif çekim yöntemi, yara örtüsü, ilaç salınım sistemleri, doku iskeleleri. Espun Biopolymer Nanofibers and Applications in Drug Release Systems, Wound Dressings, and Scaffolds Abstract Nanotechnology enabled materials to be processed in nanometer scales and to gain different properties. These properties allowed to produce new nano-products. As a result, nanomaterials have entered in various fields of our lives. Nowadays nanomaterials are used in many areas such as electronics, informatics, defense industry, aerospace technologies, composites, filters, biomedical applications. In this study, the production, properties and application of espun biopolymer nanofibers in wound dressing, drug release systems, and scaffolds were mentioned. Properties and functions of scaffolds, wound dressings, and drug release systems were emphasized. The new developments in this area were presented. Keywords : Biopolymers, nanofibers, electrospinning, wound dressing, drug release systems, scaffolds. Polimerlerden elde edilen liflerin çapları mikrometrelerden nanometrelere düştüğünde farklı karakteristikler ortaya çıkmaktadır. Yüksek yüzey alan/ hacim oranı, geliştirilmiş yüzey özellikleri, bilinen herhangi bir materyal formuna göre daha iyi mekanik performans gibi özellikler bunlardan bazılarıdır. Bu özellikler nanolifleri pek çok önemli uygulama alanı için optimum adaylar yapmaktadır. Bu uygulama alanları içerisinde biyomedikal uygulamalar en dikkat çekici olanlardır. Nanolifler; elektrolif çekim yöntemiyle (electrospinning), çekim prosesi ile, şablon sentezi ile, faz ayırma işlemi ile ve kendiliğinden paketlenme yöntemiyle üretilebilirler. [1-2]. Ayrıca; meltblowing işlemi ile, Bu makaleye atıf yapmak için Doğan G., Başal G. Elektrolif Yöntemine Göre Çekilen BiyopolimerNanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsüve Doku Đskelesi Olarak Kullanımı Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(2) How to cite this article Doğan G., Başal G. Espun Biopolymer Nanofibers and Applications in Drug Release Systems, Wound Dressings, and Scaffolds Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(2) 58-70

2 Doğan G., Başal G. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) ayrılabilir bikomponent lif üretim tekniğiyle ve kısmen çözünür bikomponent lif üretim tekniği ile de nanoliflerin elde edilebildiği bilinmektedir [3]. Elektrolif çekim yöntemi 1930 lardan beri bilinen bir yöntemdir. Elektrolif çekim yöntemi polimerlerden nano-ölçekli liflerin tek basamaklı işlemle elde edilmesidir. Proses; çekilecek olan polimer çözeltisi ya da eriği ile doldurulmuş şırınga ucuna bağlı bir elektrota (iğneye) yüksek voltaj (5-50 kv) uygulanarak, elektrostatik kuvvetler altında nanoliflerin üretimi olarak özetlenebilir. Şırınganın pompası istenilen hızda polimer çözeltisini besler. Đğneden çıkan polimer damlacığı, bu alanda uygulanan yüksek voltaj sayesinde koni oluşturarak karşı elektroda doğru hareket eder. Bu hareket sırasında çözücü buharlaşır ya da eriyik katı hale geçer ve yüklü, katı lifler oluşur. Lifler yüksek oranda çekilmiştir ve kolektör üzerine toplanmadan önce yaptıkları rastgele hareket sırasında incelmişlerdir. Lifler, karşı elektrotun veya bu elektrot üstüne yerleştirilmiş olan bir materyal üzerinde toplanır. Bu sayede çapları 5nm den başlayan lifler elde edilmiş olur [4]. Şekil 1. Geleneksel Elektrolif Çekim Düzeneği [5] Nanolifler gerek sabit bir kolektör üzerine rastgele düzenli halde toplanarak, gerekse hareketli bir kolektör üzerine yönlendirilmiş halde toplanarak elde edilebilirler. Sabit bir kolektör üzerine nanoliflerin geleneksel yöntemle toplanması ile gözeneklilikleri yüksek, hacimli nanolifli yapılar elde edilmektedir [6-7-8]. Yönlü nanolif toplulukları da döner silindir [ ], döner disk [15-16], döner silindir ile beraber su banyosu [ ], aralarında boşluk bulunan metal plakalar ve halkalar [ ve 23-24], tel ağ kaplı sonsuz kayış [25], tel kaplı tambur [26-27] veya elektrik alan [28-29] kullanarak elde edilebilirler. Yönlendirilmiş bu nanolif topluluklarının rastgele düzenli lif topluluğuna göre daha az gözenekli ve daha yüksek mukavemetli olduğu belirtilmiştir [30]. Ayrıca doku iskelesi uygulamalarında yönlü nanoliflerin temas kılavuzluğunu sağladığı bilinmektedir. Temas kılavuzluğu teorisine göre; hücrelerin destek substratının kimyasal, yapısal ve mekanik özellikler ile ilgili doğrultuda migrasyon ihtimali maksimumdur. Bu durum yönlü nanoliflerin efektif bir hücre oryantasyon kontrolüne izin verdiğini kanıtlamaktadır [31-32]. 59

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları Şekil 2. Yüksek Yönlü, Orta Derecede Yönlenmeli ve Rastgele Düzenlenmiş Nanolifler (ölçek çizgisi 10µ dur) [41] Gerek rastgele düzenli gerekse yönlendirilmiş nanolif topluluklarının biyomedikal uygulamalarda boyutları dolayısıyla çok fazla dikkat çektiği söylenebilir. Şekil 3, polimer nanoliflerin bu alandaki kullanımlarını göstermektedir. Nanolifli yapılar yüksek yüzey alanları, yüksek gözeneklilikleri ve küçük gözenek boyutları ile doğal ekstra hücresel matrise (ECM) çok benzemektedir. Matris molekülleri hücrelere gerekli mekanik desteği verebilmek için hücreleri çevreleyen yapıdır [33]. Bu matris, çapları doku tipine bağlı olarak nm arasında değişen iki tip makromolekülden oluşmaktadır: proteoglycan ve fibrilli proteinler [6]. Şekil 3. Polimer Nanoliflerin Biyomedikal Alanlarda Kullanımları [34] 2. DOKU ĐSKELESĐ, YARA ÖRTÜSÜ VE ĐLAÇ SALINIM SĐSTEMĐ ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN POLĐMERLER Doku iskelesi malzemesinin hammaddesi vücut hücreleri ile biyouyumluluk dolayısıyla çok dikkatli seçilmelidir. Biyouyumluluk iskelelerin yüzey kimyasına bağlıdır. Bunu da materyal özellikleri belirlemektedir [33]. Kullanılacak materyalin kimyasal olarak inert olması ve filtre edilebilir safsızlıklardan uzaklaştırılmış olması, uygun fiziksel yapıda olması gerekmektedir [35]. Tablo 1 de kullanılan doğal ve sentetik polimerler görülmektedir. Sentetik Polimerler Tablo 1. Đlaç salınım sistemleri, yara örtüleri ve doku iskeleleri üretiminde kullanılan polimerler Kullanılan Polimer Üretim Şekli Uygulama Alanı Referans Rastgele/ Yönlü Sinir doku iskelesi 36, 37 PLLA Rastgele Ilaç salınımı 38,39, 40 Rastgele/ Orta derecede yönlü/ Sinir doku iskelesi 41 Yüksek yönlenmeli PLLA/n-TCP Yönlü Doku iskelesi 42 PLLA ve PEG Rastgele Ilaç salınımı 43 PPDO/PLLA-b-PEG Rastgele Deri ve kıkırdak doku iskelesi 44 P(LLA-CL) Yönlü Kan damarı doku iskelesi 45 PCL Rastgele ve koaksiyel Ilaç salınımı 46 Yönlü Yumuşak doku ve sinir doku iskelesi 18, 31 Rastgele Deri doku iskelesi, Kalp doku 47, 48 iskelesi 60

4 Doğan G., Başal G. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Doğal Polimerler Rastgele/ Yönlü Doku iskelesi 49 PCLEEP Yönlü Sinir doku iskelesi 50 PCL ve PEG Rastgele Yara örtüsü 51 PCL ve PEG Ratgele ve koaksiyel Ilaç salınımı 52 PEG-b-PCL Rastgele Deri doku iskelesi 53 PLGA/PCL Yönlü ve tüp şeklinde iskele Sinir doku iskelesi 54 PLGA Rastgele Bağ doku iskelesi, ilaç salınımı 55 PLGA (doğal portein, jelatin, Rastgele Kemik doku iskelesi 56 elastin ile) PLAGA Rastgele Yara örtüsü, ilaç salınımı 57 PU Rastgele Yara örtüsü 58 PAM14 Rastgele Ilaç salınımı 59 PVA Rastgele Yara örtüsü 60 Kolajen, kolajen ve PCL Yönlü Sinir doku iskelesi 61 Kolajen ve PLGA Rastgele Deri doku iskelesi 62 H-Kitosan Rastgele Deri doku iskelesi 63 Kitosan ve PEO Rastgele Kemik doku iskelesi 6 Kitosan ve PLGA Rastgele Yara örtüsü 64 Đpek fibroini Rastgele Kemik kök hücresi, sinir doku 65 hücresi, kan damarı Đpek fibroini ve PEO Rastgele Yara örtüsü 66 Jelatin Rastgele Yara örtüsü 67 Jelatin ve PANi Rastgele Kalp kası dokusu DOKU ĐSKELELERĐNĐN, ĐLAÇ SALINIM SĐSTEMLERĐNĐN VE YARA ÖRTÜLERĐNĐN SAHĐP OLMASI GEREKEN ÖZELLĐKLER Doku mühendisliği uygulamalarındaki gereklilikleri karşılayabilmek için; doğal ve sentetik polimerler ile üretilen iskelelerin ve ilaç salınım sistemlerinin sahip olmaları gereken birtakım özellikler mevcuttur. Bunlar: Biyouyumluluk: En önemli özelliklerden birisidir. Biyomateryalin neden olduğu çeşitli doku tepkilerine pek çok faktör etki etmektedir. Bu faktörler; implantın şekil ve boyutu, kimyasal reaktifliği, mekanizması, parçalanma hızı ve ürünleri, implantasyon bölgesi olarak sıralanabilir. Đskeleler veya ilaç salınım sistemleri implante edildikleri dokuda, yara örtüleri yerleştirildikleri bölgede olumlu bağışıklık tepkileri almalıdır. Olumsuz fizyolojik tepkilere neden olmamalıdır [30]. Yani hücreler ve ev sahibi doku arasında geçen etkileşimler zarar görmemelidir. Sadece iskelenin veya ilaç salınım sisteminin sağlam haldeki durumu değil, parçalanma ürünleri de biyouyumlu olmalıdır. Özellikle asidik ph a neden olan parçalanma ürünleri çok tehlikelidir [69]. Bu sebeple; iskelelerin, ilaç salınım sistemlerinin ve yara örtülerinin üretiminde biyopolimerler seçilmektedir. Biyobozunurluk: Doku iskelelerinin vücutta doğal olarak gerçekleşen prosesler ile makromoleküler düzeye kadar parçalanması ve vücuttan filtre edilerek veya metabolize olarak atılması istenir [30]. Yapılarına ve bileşenlerinin molekül ağırlıklarına göre parçalanma hızları değişen iskeleler, implant bölgesinden derece derece parçalanarak yok olurlar. Đskele üretiminde kullanılan polimerlerin biyobozunurluklarını etkileyen faktörler arasında kimyasal yapı ve kompozisyon, iyonik grupların varlığı, molekül ağırlığı ve dağılımı, morfoloji (amorf/ yarı kristalin, mikroyapılar), işlem koşulları, implantasyon bölgesi, fizikokimyasal faktörler (iyon değişimi, iyonik güç vb.), fiziksel faktörler (şekil ve boyut değişiklikleri, difüzyon katsayısı varyasyonları, mekanik mukavemet vb), hidroliz mekanizması gibi daha peç çok faktör sayılabilir [69]. Uygun parçalanma hızı: Çok önemli ve gerçekleştirilmesi güç bir konudur. Đskele yüklenen kuvveti karşılamak ve yeni oluşan dokuyu desteklemek zorundadır. Eğer yeni doku oluşurken iskeleler çok hızlı bir şekilde parçalanırsa, yeni doku uygulanan kuvvetleri karşılayamayacak kadar güçsüz olduğundan ters bir etki yapacaktır. Diğer taraftan parçalanma çok yavaş gerçekleşirse, büyüyen doku üzerinde 61

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları gerilim artışı olur ve esasen dokunun taşıması gereken yükü iskele taşıdığından gelişim sırasında yeni doku yeterince güçlenemez. Bu sebeple mekanik mukavemet, molekül ağırlığı, bozunma türü gibi pek çok parametre çok dikkatli seçilmelidir [30]. Đlaç salınım sistemleri de ilaçları istenilen hızlarda kontrollü bir şekilde salmak için; kimyasal yapıları değiştirilerek parçalanma hızları farklı olacak şekilde üretilebilirler. Günümüzde pek çok biyoparçalanabilir polimer ile başarılı ilaç salınım sistemleri tasarlanmış bulunmaktadır. Maretschek ve ark. PLLA polimerine ilave edilecek olan hidrofil polimer miktarına bağlı olarak salınım hızları ayarlanabilen ilaç salınım sistemleri elde edilebileceğini göstermişlerdir [40]. Doku ile uyumlu mekanik özelliklere sahip olma: Đskelenin veya ilaç salınım sisteminin (mukavemet, modül, dayanıklılık, sertlik ve yumuşaklık gibi) mekanik özellikleri ev sahibi dokunun mekanik özellikleri ile uyumlu olmalıdır [70]. Böylece doku iyileşmesi gerçekleşene kadar implantın parçalanması ile riske atılmış olmayacaktır. Mekanik özelliklerin kontrol edilmesi oldukça zordur. Đmplantasyon bölgesinde stabil mekanik özelliklerin başarılması, hücre ve doku yeniden modellenmesi için önemlidir. Yeniden modellenme fazında implantın yapısal bütünlüğünün in-vitro ve in-vivo çalışmalarda koruması gerekmektedir [30]. Yapısal özellikler: Đskeleler; hücre bağlanmasına, büyümesine, çoğalmasına ve farklılaşmasına, ayrıca ekstra hücresel matriks oluşumuna izin veren yapısal özelliklere sahip olmalıdır. Gözenek boyutları ve şekilleri, gözeneklilikleri, gözeneklerin bağlanabilirlikleri, geçirgenlikleri iskelenin implante edileceği bölgeye uygun formda olmalıdır. Đskelenin tamamen katı olması istenmez. Hücrelerin gözeneklerde tohumlanabilmesi için, gözenek boyutunun hücre boyutunun en az birkaç katı olması gerekir. Ayrıca besinlerin ve atığın giriş çıkışına, damarlaşmanın oluşumuna izin verilmelidir. Düzgün doku büyümesini gerçekleştirebilmek için yeterli gözenekliliği bulunmalıdır [30]. Sterilize edilebilirlik: Tüm implante edilebilir materyaller gibi iskelelerin ve ilaç salınım sistemlerinin de kolay bir şekilde enfeksiyona sebep olmamak için sterilize edilmeleri gerekmektedir. Sterilizasyon metodunun biyomateryallerin biyoaktifliği üzerinde etkisi olmamalıdır. Kimyasal kompozisyonlarını değiştirmemelidir. Biyouyumlulukları ve parçalanma özellikleri sterilizasyondan etkilenmemelidir [69]. Yara örtülerinin; biyouyumluluk, biyobozunabilirlik ve yeterli mekanik mukavemeti sağlama özelliklerinin dışında; toksinleri, atıkları uzaklaştırma yara ara yüzünde yüksek nem sağlama gaz giriş çıkışına izin verme termal yalıtım sağlama ikincil enfeksiyonlara karşı yarayı koruma uzaklaştırıldığında travmatik etki yapmama partiküllerden ve toksik bileşenlerden arındırılmış olma gibi özellikleri olmalıdır [71]. 4. NANOLĐFLERĐN DOKU ĐSKELESĐ UYGULAMALARI Doku iskeleleri; hasarlı bölgeye diğer dokuların girmesini engelleyecek şekilde boşluk tutucu olarak görev yapmakta ve dokuya geçici destek görevi görmektedir. Đskeleler ile hücrelerin tutunup büyüyeceği, gelişeceği, çoğalacağı, göç edeceği ve farklılaşacağı tabaka yaratılmış olur. Elektrolif çekim yöntemi ile; çeşitli biyopolimerler ile aktif ajanlar ya da proteinler kullanılarak ve işlem parametreleri değiştirilerek farklı uygulamalara özgü iskeleler dizayn edilebilmektedir. Çözelti viskozitesi, çözelti iletkenliği, konsantrasyon, yüzey gerilimi, uygulanan voltaj, kolektör mesafesi, kolektör tipi, ortam şartları (sıcaklık, nem vb.), akış hızı gibi parametreler değiştirilerek çeşitli formlarda ve yönlenmelerde nanolif toplulukları imal edilebilmektedir. [4-72]. Elektrolif çekim yönteminin bu çeşitliliği çok sayıda araştırmacının dikkatini çekmiştir. 62

6 Doğan G., Başal G. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Corey ve ark. PLLA polimerini elektrolif çekim düzeneğinde 30, 110 ve 250 dev/dak hızlarında döner silindir kullanarak; sırasıyla rastgele düzenli, orta derecede yönlü ve yüksek yönlenmeli nanolif toplulukları elde etmiştir. Bu yapıların sırt kök sinir düğümü kültüründe hücre büyümesine etkilerini karşılaştırmışlardır. Yüksek yönlenmeli nanoliflerin hücre büyüme hızını rastgele düzenlilere göre %20, orta derecelilere göre %16 arttırdığını bulmuşlardır. Sinir hücrelerinin boylarının da yüksek yönlülerde daha fazla olduğu bulunmuştur [41]. Khil ve ark. koagülasyon banyosu üzerine çekilen PCL nanoliflerini daha sonra döner silindir üzerine sararak, nanolifli bir filament üretmişlerdir. Bu filamentten bezayağı dokuma kumaş yapmış ve yumuşak doku iskelesi olarak kullanmışlardır. Bu dokuma kumaşın kültür ortamında hücre çoğalmasını desteklediğini belirtmişlerdir [18]. Yang ve ark. PLLA nano/ mikro doku iskelelerini sinir dokusu onarımında kullanılmak üzere rastgele düzenli ve yönlü nanolif toplulukları şeklinde elde ederek karşılaştırmışlardır. Sinir kök hücrelerini kullanarak kültür ortamında hücre uzaması ve farklılaşmasını incelemişlerdir. Uzamanın yönlü nanoliflerde yönlenme boyunca olduğunu belirtmişlerdir. Hücre farklılaşmasının iskelenin rastgele düzenlenmesi veya yönlenmesi ile herhangi bir fark göstermediğini; ancak, nanoliflerdeki hücre farklılaşma hızının mikroliflere göre daha fazla olduğunu göstermişlerdir [36]. Patel ve ark. ise rastgele düzenli, dikey ve paralel yönlü nanolif topluluklarından elde ettikleri iskelelerin deri fibroblast kültüründeki sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Yara alanına göç eden fibroblast sayısını belirleyebilmek için immünfloresans nükleer boyama tekniği kullanmış ve yara eksenine dikey yönlü iskelede, fibroblast sayısının maksimum olduğunu bulmuşlardır (Şekil 4). [37]. Şekil 4. Patel ve ark. nın ürettikleri PLLA nanolif toplulukları [37] Bhattarai ve ark. ile Li ve ark. doğal ve sentetik polimerlerden ürettikleri nanolifli iskeleleri kültür ortamında denemişler ve iskelelerin, kemik doku onarımı için başarılı bir şekilde kullanılabileceğini söylemişlerdir. [6-28]. Ishii ve ark. ile Li ve ark. sentetik polimerlerden rastgele düzenli olarak ürettikleri nanolifler üzerinde kalp kası hücrelerinin geliştiğini görmüşlerdir [48-68]. Araştırmacılar genellikle biyopolimerlerden ürettikleri nanolifli iskelelerin morfolojilerini çeşitli görüntü analiz teknikleri ile belirledikten sonra kültür ortamı denemeleri gerçekleştirmişlerdir. In-vitro (kültür) denemelerinden olumlu sonuç alındıktan sonra, in-vivo çalışmaların yapılabileceğini belirtmişlerdir. Panseri ve ark., elektrolif çekim yöntemi ile elde ettikleri nanoliflerden oluşan tüp şeklindeki iskeleyi farelerin siyatik sinirine (10 mm lik sinir boşluğuna) yerleştirmiş ve operasyondan 4 ay sonra yeni dokunun oluşarak bağlantının gerçekleştiğini, kolajen doku depolanmasının meydana geldiğini belirtmişlerdir [54]. 4. NANOLĐFLERĐN ĐLAÇ SALINIM SĐSTEMĐ UYGULAMALARI 63

7 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları Đlaç salınım sistemleri, fizyolojik veya kimyasal bir tetikleyici vasıtasıyla tedavi yönetimini kontrol edebilen bir ortam içerisinden özel olarak seçilen vücut bölümüne ilacın salınmasını sağlayan sistemlerdir [73]. Đlaç salınım sistemleri, birleştirildikleri ilaçların biyodağıtımını ve farmakokinetiğini (ilaçların vücut içerisindeki emilme, dağılma, biyotrasnformasyon, eliminasyon gibi proseslerini) değiştirmek üzere tasarlanırlar. Đlaç deposu fonksiyonu görürler. Đlaç salınım sistemi ile ilaç uyumlu olmalıdır [74]. Đlaç salınım sistemlerinin hastaya rahatsızlık vermemesi istenir. Yüksek dozajlarda ilaç yüklenmesine izin veren yapıda olmalı ve uzaklaştırılması kolay olmalıdır [35]. Geleneksel ilaç salınım sistemleri ağızdan, damar içine alınan, teneffüs edilen olmak üzere farklıdırlar. Bu geleneksel molekül salınım sistemleri ilaçları taşıması için vücuda güvenmektedir. Dolayısıyla pasif bir sistemdir. Öncelikle, moleküller vücut içerisinde belirli bir biçimde dağılmazlar. Pek çok ilacın lokal etkisinden çok sistemik etkileri olduğu için, istenmeyen yan etkileri uygulamalarına sınır getirebilir. Đkinci olarak, ilaçlar hidrolize, ph değişikliklerine veya enzimatik parçalanmalara maruz kalabilirler. Bu sebeple, efektif bir konsantrasyona ulaşamayabilir veya hasarlı bölgede uzun süre efektifliğini koruyamayabilir. Bunu telafi etmek için yapılabilecek bir şey ilaç dozunun arttırılmasıdır ki, bu da istenmeyen yan etkilerin artması anlamına gelir [69]. Đlaç salım sistemlerinin temel avantajı pek çok ilacın aynı anda verilebilmesi ve kandaki ilaç seviyesinin zaman içerisinde sabit kalmasıdır (Şekil 6). Đlaç salım sistemlerinin en büyük dezavantajları implantasyon için operasyon gerektirmesi olarak belirtilebilir [35]. Şekil 6. Kandaki Đlaç Miktarı a-geleneksel Đlaçlar ile b-kontrollü Đlaç Salınım ile [35] Đlaç salınım sistemlerinin bu temel avantajlarına bağlı olarak pek çok araştırmacı elektrolif çekim yöntemi ile elde edilen biyopolimer nanoliflerden salınım sistemleri üretmişlerdir. Koaksiyel yapıdaki nanolifleri rastgele düzenli olarak elde eden Jiang ve ark ile Liao ve ark. sığır serum albuminin kontrollü olarak salınımını incelemişler ve biyoaktifliğini kaybetmemiş proteinlerin salınımı için kullanılabileceğini belirtmişlerdir [52-46]. Piras ve ark. PAM14 e insan serum albumini ve diklofenak sodyum yüklenerek çok fonksiyonlu bir sistemin oluşturulabileceğini görmüşlerdir [59]. Katti ve ark. PLAGA nanoliflerini hem tek başlarına hem de geniş spektrumlu bir antibiyotik yükleyerek üretmişler ve yaralara müdahale için antibiyotik teslim sistemi olarak görev yapabileceğini vurgulamışlardır [57]. 5. NANOLĐFLERĐN YARA ÖRTÜSÜ OLARAK KULLANIMLARI Yeni nesil tıbbi tekstiller olarak nitelendirilebilecek nanolifler yara örtüsü olarak kullanımda da büyük bir gelişme göstermektedir. Yara örtülerinin; bakteriyostatik, hemostatik (kan durdurucu) etkiye sahip, antiviral, mantarların üreyip gelişmesini engelleyecek yapıda, toksik madde içermeyen, yüksek emiciliğe 64

8 Doğan G., Başal G. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) sahip, alerjik olmayan, nefes alabilen, biyouyumlu, yeterli mekanik mukavemeti sağlayacak kadar güçlü olmaları istenir [76]. Vücudun en dıştaki organı olan deri çok farklı fonksiyona sahiptir. Hasarlı derinin rejenerasyonu; hücreler, doğal ekstra hücresel matris molekülleri ve çözülebilir arabulucular arasındaki karmaşık doku etkileşimlerini içerir. Bu etkileşimler doku yenilenmesi ile sonuçlanmaktadır. Çeşitli yara örtüleri derinin yeniden büyümesi için gerekli ortam koşullarını sağlamayı amaçlar. Yara çevresel tehditlerden ve bakteri nüfuziyetinden korunmalıdır. Pek çok modern yara örtüsü, iyi uyum gösteren iki katmanlı yapıdadır. Birisi yoğun tabakadır ve bakteri penetrasyonunu engeller. Đkinci yapı da gevşek, yara salgılarını emen ve yeni oluşan dokuya yaşayacak yer temin eden yapıdır [75]. Yara iyileştirme kompleks ve dinamik bir prosestir. Normal yara iyileşme fizyolojisi hemostasis, alevlendirme, tanelenme ve olgunlaşma fazlarını içerir. Bu fazlar için gerekli koşulları sağlayacak olan yara örtüleri son 15 yıldır pazardaki yerlerini almışlardır. Yara karakteristiğine, iyileşmeye, hasta ihtiyaçlarına göre farklı örtüler tasarlanmaktadır [73]. Khil ve ark. elektrolif çekim yöntemi ile üretilmiş poliüretanı yara örtüsü olarak kullanmışlardır. Đyi bariyer özelliklerine sahip olan poliüretanın oksijen geçirgenliğinin yüksek olduğunu, domuzlar üzerinde oluşturulan yaralarda 15. günde epitelyum doku rejenerasyonunun görüldüğünü bildirmişlerdir [58]. Gümüş iyonları yüklenmiş biyopolimerler ile üretilen antibakteriyel nanolifli yara örtülerinin çeşitli bakterilere karşı etkin koruma sağladığı da bildirilmiştir [67-51]. 6. SONUÇ Elektrolif çekim yöntemi ile biyopolimerlerden üretilen nanolifler sahip oldukları özellikleri dolayısıyla biyomedikal alanlarda oldukça büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu literatür çalışmasında da bahsedildiği gibi; biyopolimer nanoliflerin gerek doku iskelesi ve ilaç salınım sistemi olarak, gerekse yara örtüsü olarak kullanımlarının uygulamalarda çeşitli avantajlar sağladığı belirtilmiştir. Moleküler ve atomik seviyede nano malzemelerin tam kontrollü olarak üretimini, vücuttan en iyi tepkileri alan ve hücre davranışının en iyi kontrolüne izin veren yapıdaki iskelelerin, ilaç salınım sistemlerinin ve yara örtülerinin üretimini amaçlayan çalışmaların devam edeceği düşünülmektedir. 7. KAYNAKLAR 1. Huang Z.M., Zhang Y.Z., Kotaki M., Ramakrishna S., 2003, A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites, Composite Science and Technology, 63, Kumbar S.G., James R., Nukavarapu S.P. and Laurencin C.T, 2008, Electrospun nanofiber scaffolds: engineering soft tissues, Biomedical Materials, 3, Goddard III W.A., Brenner D.W., Lyshevski S.E., Iafrate G.J., 2007, Handbook of Nanoscience Engineering and Technology, CRC Press 2nd Edition, Section 4 Manipulation and Assebmly, 21 Textile Nanotechnologies. 4. Zeng J., 2003, Meso- and nano- Scaled Polymer Fibers and Tubes, Fabrication, Functionalization and Characterization, Erlangung des Doktorgrades, Fachbereich Chemie der Philipps-Universität Marburg, Lahn. 5. Grenier A., Wendorff J.H., 2007, Eelctrospinning: A Fascinating Method fort he Preparation of Ultrathin Fibers, Angewandthe Chemie Int. Ed., 46,

9 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları 6. Bhattarai N., Edmondson D., Veiseh O., Matsen F.A., Zhang M., 2005, Electrospun chitosan-based nanofibers and their cellular compatibility, Biomaterials, 26, Wang M., Jin H.J., Kaplan D.L., Rutledge G.C., 2004, Mechanical Properties of Electrospun Silk Fibers, Macromolecules, 37, Zhang Y.Z., Su B., Ramakrishna S., Lim C.T., 2008, Chitosan Nanofibers from an Easily Electrospinnable UHMWPEO-Doped Chitosan Solution System, Biomacromolecules, 9, Fennessey S.F., Farris R.J., 2004, Fabrication of aligned and molecularly oriented electrospun polyacrylonitrile nanofibers and the mechanical behavior of their twisted yarns, Polymer, 45, Hou H., Ge J.J., Zeng J., Li Q., Reneker D.H., Greiner A., Cheng S.Z.D., 2005, Electrospun Polyacrylonitrile Nanofibers Containing a High Concentration of Well-Aligned Multiwall Carbon Nanotubes, Chemical Materials, 17, Lee K.H., Kim K.W., Pesapane A., Kim H.K., Rabolt J.F., 2008, Polarized FT-IR Study of Macroscopically Oriented Electrospun Nylon-6 Nanofibers, Macromolecules, 41, Wannatong L., Sirivat A., Supaphol P., 2004, Effects of solvents on electrospun polymeric fibers: preliminary study on polystyrene, Polymer International, 53, Pan H., Li L., Hu L., Cui X., 2006, Continuous aligned polymer fibers produced by a modified electrospinning method, Polymer, 47, Wang X., Zhang K., Zhu M., Yu H., Zhou Z., Chen Y., Hsiao B.S., 2008, Continuous polymer nanofiber yarns prepared by self-bundling electrospinning method, Polymer, 49, Bazbouz M.B., Stylios G.K., 2008, Novel mechanism for spinning continuous twisted composite nanofiber yarns, European Polymer Journal, Theron A., Zussman E., Yarin A.L., 2001, Electrostatic field-assisted alignment of electrospun nanofibres, Nanotechnology, 12, Smit E., Bőttner U., Sanderson R.D., 2005, Continuous yarns from electrospun fibers, Polymer, 46, Khil M.S., Bhattarai S.R., Kim H.Y., Kim S.Z., Lee K.H., 2005, Novel Fabricated Matrix Via Electrospinning for Tissue Engineering, Journal of Biomedical Materials Research, Vol 72 (1), Teo W.E., Gopal R., Ramaseshan R., Fujihara K., Ramakrishna S., 2007, A dynamic liquid support system for continuous electrospun yarn fabrication, Polymer, 48, Li D., Wang Y., Xia Y., 2003, Electrospinning of Polymeric and Ceramic Nanofibers as Uniaxially Aligned Arrays, Nano Letters, Vol 3, No 8, Jalili R., Morshed M., Ravandi S.A.H., 2006, Fundamental Parameters Affecting Electrospinning of PAN Nanofibers as Uniaxially Aligned Fibers, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 101,

10 Doğan G., Başal G. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Teo W.E., Ramakrishna S., 2005, Electrospun fibre bundle made of aligned nanofibres over two fixed points, Nanotechnology, 16, Dalton P.D., Kleea D., Mıller M., 2005, Electrospinning with dual collection rings, Polymer, 46, Wu Y., Carnell L.A., Clark R.L., 2007, Control of electrospun mat width through the use of parallel auxiliary electrodes, Polymer, 48, Mondal A., Borah R., Mukherjee A., Basu S., Jassal M., Agrawal A.K., 2008, Electrospun Self- Assembled Nanofiber Yarns, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 110, Katta P., Alessandro M., Ramsier R.D., Chase G.G., 2004, Continuous Electrospinning of Aligned Polymer Nanofibers onto a Wire Drum Collector, Nano Letters, 4 (11), Lam H.L., 2004, Electrospinning of Single Wall Carbon Nanotube Reinforced Aligned Fibrils and Yarns, Doctor of Philosophy Thesis, Drexel University, 246 p. 28. Li M., Mondrinos M.J., Chen X., Lelkes P.I., 2005, Electrospun Blends of Natural and Synthetıc Polymers as Scaffolds for Tissue Engıneering, Proceedings of the 2005 IEEE, Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference, Shanghai, China, September Dabirian F., Hosseini Y., Hosseini Ravandi S.A., 2007, Manipulation of the electric field of electrospinning system to produce polyacrylonitrile nanofiber yarn, Journal of Textile Istitute, Vol. 98, No. 3, Laurencin C.T., Nair L.S., 2008, Nanotechnology and Tissue Engineering: The Scaffold, CRC Press, 359 p. 31. Beachley V., Wen X., 2003, Three Dimensional Aligned Individual Nano-fibers For Neural Tissue Engineering, Research Project, Clemson-MUSC Bioengineering Program, Clemson University. 32. Venugopal J., Low S., Choon A.T., Ramakrishna S., 2008, Interaction of Cells and Nanofiber Scaffolds in Tissue Engineering, Journal of Biomedical Materials Research Part B, Applied Biomaterials, 84 (1), Subbiah T., Bhat G.S., Tock R.W., Parameswaran S., Ramkumar S.S., 2005, Electrospinning of Nanofibers, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 96, Zhang Y., Lim C.T., Ramakrishna S., Huang Z.M., 2005, Recent development of polymer nanofibers for biomedical and biotechnological applications, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 16, Yang F., Murugan R., Wang S., Ramakrishna S., 2005, Electrospinning of nano/micro scale poly(llactic acid) aligned fibers and their potential in neural tissue engineering, Biomaterials, 26, Patel S., Kurpinski K., Quigley R., Gao H., Hsiao B.S., Poo M.M., Li S., 2007, Bioactive Nanofibers: Synergistic Effects of Nanotopography and Chemical Signaling on Cell Guidance, Nano 67

11 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları Letters, Vol 7, No 7, Zeng J., Yang L., Liang Q., Zhang X., Guan H., Xu X., Chen X., Jing X., 2005, Influence of the drug compatibility with polymer solution on the release kinetics of electrospun fiber formulation, Journal of Controlled Release, 105, Zeng J., Xu X., Chen X., Liang Q., Bian X., Yang L., Jing X., 2003, Biodegradable electrospun fibers for drug delivery, Journal of Controlled Release, 92, Maretschek S., Greiner A., Kissel T., 2008, Electrospun biodegradable nanofiber nonwovens for controlled release of proteins, Journal of Controlled Release, 127, Corey J.M., Lin D.Y., Mycek K.B., Chen Q., Samuel S., Feldman E.L., Martin D.C., 2006, Aligned electrospun nanofibers specify the direction of dorsal root ganglia neurite growth, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Li X., Yao C., Sun F., Song T., Li Y., Pu Y., 2008, Conjugate Electrospinning of Continuous Nanofiber Yarn of Poly(L-lactide)/Nanotricalcium Phosphate Nanocomposite, Journal of Applied Polymer Science, Vol 107, Xu X., Chen X., Xu X., Lu T., Wang T., Yang L., Jing X., 2006, BCNU-loaded PEG PLLA ultrafine fibers and their in vitro antitumor activity against Glioma C6 cells, Journal of Controlled Release, 114, Bhattarai S.R., Bhattarai N., Yic H.K., Hwangc P.H., Cha D.I., Kim H.Y., 2004, Novel biodegradable electrospun membrane: scaffold for tissue engineering, Biomaterials, 25, Xu C.Y., Inaic R., Kotakib M., Ramakrishna S., 2004, Aligned biodegradable nanofibrous structure: a potential scaffold for blood vessel engineering, Biomaterials, 25, Liao I.C., Chew S.Y., Leong K.W., 2006, Aligned Core-Shell Nanofibers Delivering Bioactive Proteins, Nanomedicine, 1, 4, Kim G.H., Kim W.D., 2007, Highly Porous 3D Nanofiber Scaffold Using an Electrospinning Technique, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 81 (1), Ishii O., Shin M., Sueda T., Vacanti J.P., 2005, In vitro tissue engineering of a cardiac graft using a degradable scaffold with an extracellular matrix like topography, Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 130: Kim T.G., Chung H.J., Park T.G., 2008, Macroporous and nanofibrous hyaluronic acid/collagen hybrid scaffold fabricated by concurrent electrospinning and deposition/leaching of salt particles, Acta Biomaterialia, 4, Chew S.Y., Wen J., Yim E.K.F., Leong K.W., 2005, Sustained Release of Proteins from Electrospun Biodegradable Fibers, Biomacromolecules, 6 (4), Choi J.S., Leong K.W., Yoo H.S., 2008, In vivo wound healing of diabetic ulcers using electrospun nanofibers immobilized with human epidermal growth factor (EGF), Biomaterials, 29,

12 Doğan G., Başal G. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Jiang H., Hu Y., Li Y., Zhao P., Zhu K., Chen W., 2005, A facile technique to prepare biodegradable coaxial electrospun nanofibers for controlled release of bioactive agents, Journal of Controlled Release, 108, Grafahrend D., Calvet J.L., Salber J., Dalton P.D., Moeller M., Klee D., 2008, Biofunctionalized poly(ethylene glycol)-block-poly(e-caprolactone) nanofibers for tissue engineering, Journal of Materials Science: Materials Medicine, 19, Panseri S., Cunha C., Lowery J., Carro U.D., Taraballi F., Amadio S., Vescovi A., Gelain F., 2008, Electrospun micro- and nanofiber tubes for functional nervous regeneration in sciatic nerve transections, BMC Biotechnology, 8, 39, Zhao L., He C., Gao Y., Cen L., Cui L., Cao Y., 2007, Preparation and Cytocompatibility of PLGA Scaffolds With Controllable Fiber Morphology and Diameter Using Electrospinning Method, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 56. Li D., Ouyang G., McCann T.J., Xia Y., 2005, Collecting Electrospun Nanofibers with Patterned Electrodes, Nano Letters, Vol 5, No 5, Katti D.S., Robinson K.W., Ko F.K., Laurencin C.T., 2004, Bioresorbable Nanofiber-Based Systems for Wound Healing and Drug Delivery: Optimization of Fabrication Parameters, Journal of Biomedical Materials Research Part B Applied Biomaterials, 70 (2), Khil M.S., Cha D.I., Kim H.K., Kim I.S., Bhattarai N., 2003, Electrospun Nanofibrous Polyurethane Membrane as Wound Dressing, Journal of Biomedical Materials Research, 67 (2), Piras A.M., Chiellini F., Chilellini E., 2008, New Multicomponent Bioerodible Electrospun Nanofibers for Dual-controlled Drug Release, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, Vol. 23, Jia J., Duan Y., Wang S., Zhang S., Wang Z., 2007, Preparation and Characterization of Antibacterial Silver-containing Nanofibers for Wound Dressing Applications, Journal of US-China Medical Science, Vol 4, No.2, Schnell E., Klinkhammer K., Balzer S., Brook G., Kleeb D., Dalton P., Mey J., Guidance of glial cell migration and axonal growth on electrospun nanofibers of poly-e-caprolactone and a collagen/poly-ecaprolactone blend, Biomaterials, 28, Ma K., Yong T., Chan K.C., Ramakrishna S., 2007, Collagen-Blended Biodegradable Polymer Nanofibers: Potential Substrates for Wound Healing in Skin Tissue Engineering, BioMED 2007, February 14-16, Innsbruck, Austria. 63. Neamnark A., Sanchavanakit N., Pavasant P., Rujiravanit R, Supaphol P., 2008, In vitro biocompatibility of electrospun hexanoyl chitosan fibrous scaffolds towards human keratinocytes and fibroblasts, European Polymer Journal, 44, Duan B., Wu L., Yuan X., Hu Z., Li X., Zhang Y., Yao K., Wang M., 2007, Hybrid nanofibrous membranes of PLGA/chitosan fabricated via an electrospinning array, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Vol 83, No 3, Zhang F., Zuo B.Q., Zhang H.X., Bai L., 2009, Studies of electrospun regenerated SF/TSF nanofibers, Polymer, 50,

13 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları 66. Jin H.J., Fridrikh S.V., Rutledge G.C., Kaplan D.L., 2002, Electrospinning Bombyx mori Silk with Poly(ethylene oxide), Biomacromolecules, 3, Rujitanaroj P., Pimpha N., Supaphol P., 2008, Wound-dressing materials with antibacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles, Polymer, 49, Li M., Guo Y., Wei Y., MacDiarmid A.G., Lelkes P.I., 2006, Electrospinning polyaniline-contained gelatin nanofibers for tissue engineering applications, Biomaterials, 27, Webster T.J., 2007, Nanotechnology for the Regeneration of the Soft and Hard Tissues, World Scientific Publishing, 237 p. 70. Carlisle C.R., Coulais C., Namboothiry M., Carroll D.L., Hantgan R.R., Guthold M., 2009, The mechanical properties of individual, electrospun fibrinogen fibers, Biomaterials, 30, Ramakrishna S., Fujihara K., Teo W.E., Lim T.C., Ma Z., 2005, An Introduction to Electrospinning and Nanofibers, World Scientific Publishing, 382 p Allen T.M., Cullis P.R., 2004, Drug Delivery Systems: Entering the Mainstream, Science, Vol 303, Zilberman M., Elsner J.J., 2008, Antibiotic-eluting medical devices for various applications, Journal of Controlled Release, 130, Petrulyte S., 2008, Advanced textile materials and biopolymers in wound management, Danish Medical Bulletin, Vol 55, No1,

TIBBİ TEKSTİLLERDE NANOTEKNOLOJİ

TIBBİ TEKSTİLLERDE NANOTEKNOLOJİ Özet TIBBİ TEKSTİLLERDE NANOTEKNOLOJİ Hande SEZGİN, Nuray KIZILDAĞ, İpek YALÇIN ENİŞ, Merve KÜÇÜKALİ ÖZTÜRK İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Tekstil Mühendisliği,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI 15 MAYIS 2012 SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARAKÖY İLETİŞİM MERKEZİ

Detaylı

Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi

Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 29 (24-32) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 29 (24-32) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 139-3991

Detaylı

Yüksel İKİZ* Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 20020, Denizli

Yüksel İKİZ* Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 20020, Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, 29, Sayfa 363-369 Elektro Çekim Yöntemi İşlem Parametrelerinin PVA Nanolif Morfolojisine Etkileri Effect of Process Parameters on Morphology

Detaylı

EĞİTİM Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD.

EĞİTİM Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD. MURAT ŞİMŞEK İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Müh. Bölümü Malatya EĞİTİM 2009-2014 Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD. 2001-2004

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU NANOLİF GELİŞTİRME PLATFORMU

ÇOK FONKSİYONLU NANOLİF GELİŞTİRME PLATFORMU ÇOK FONKSİYONLU NANOLİF GELİŞTİRME PLATFORMU Tuncay GÜMÜŞ 1, Salih GÜLŞEN 2, Y. Emre KIYAK 1, Onur ERDEN 1, Ertan ÖZNERGİZ 2, Ali DEMİR 1 1 Tekstil Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi, Gümüşsuyu

Detaylı

PROJE : Nanoliflerin Elektrosppining Yöntemiyle Üretiminde Bazı Uygulamalar İçin Özel Tekniklerin Ve Polimer Karışımların İncelenmesi

PROJE : Nanoliflerin Elektrosppining Yöntemiyle Üretiminde Bazı Uygulamalar İçin Özel Tekniklerin Ve Polimer Karışımların İncelenmesi PROJE : Nanoliflerin Elektrosppining Yöntemiyle Üretiminde Bazı Uygulamalar İçin Özel Tekniklerin Ve Polimer Karışımların İncelenmesi Gülistan BALABAN Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Poliüretan Nano Lif Üretiminde Polimer ve Tuz Konsantrasyonunun Lif Özelliklerine Etkisi The Effect of Polymer and

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 87.5 ÇOK İYİ 2007 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 87.5 ÇOK İYİ 2007 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12469342102 NİMET BÖLGEN 7/1/79 12:00 AM A134200 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 87.5

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler)

Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler) Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler) Kas iskelet sisteminin hasar görmüş parçaları ve hastalıklı parçaların yer değiştirilmesi ve onarılması için kullanılan seramik grubunun adı bio seramikler olarak

Detaylı

Biyomühendiliğin temel alanları

Biyomühendiliğin temel alanları Biyomühendiliğin temel alanları Genetik mühendisliği: Sentetik biyoloji, gen transferi Hücre ve doku mühendisliği: Doku kültürü, hücre biyolojisi, metabolik mühendislik Biyoproses mühendisliği: Biyoproses

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Nanolif Yapılı Polimerik Nanofiber Structured Polymeric Tissue Scaffolds, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON NANOTÜP VE PROSES PARAMETRELERİNİN CNT-PAN KOMPOZİT NANOLİF ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON NANOTÜP VE PROSES PARAMETRELERİNİN CNT-PAN KOMPOZİT NANOLİF ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Özet XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON NANOTÜP VE PROSES PARAMETRELERİNİN CNT-PAN KOMPOZİT NANOLİF ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Olcay Eren 1, Nuray Uçar 2, Ayşen

Detaylı

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı Tuğrul Tolga DEMİRTAŞ Hacettepe Üniversitesi, Biyomühemdislik ABD, 06800, Beytepe/ANKARA Eğitim Durumu Doktora 2010- Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans 2004-2007 Hacettepe

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

Doku Mühendisliği Uygulamalarında Tekstil Materyal Ve Teknolojilerinin Kullanımı

Doku Mühendisliği Uygulamalarında Tekstil Materyal Ve Teknolojilerinin Kullanımı Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2009 (77-86) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 1, 2009 (77-86) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

Farklı Tipteki Toplayıcı Plakaların Elektrostatik Çekim ile Elde Edilen Nanoliflerin Morfolojisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Farklı Tipteki Toplayıcı Plakaların Elektrostatik Çekim ile Elde Edilen Nanoliflerin Morfolojisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 29(1), 161-170, 2017 29(1), 161-170, 2017 Farklı Tipteki Toplayıcı Plakaların Elektrostatik Çekim ile Elde Edilen Nanoliflerin Morfolojisi

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

MEMBRANDA PROTEİN KİRLİLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ: ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI

MEMBRANDA PROTEİN KİRLİLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ: ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI MEMBRANDA PROTEİN KİRLİLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ: ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI Sema SALGIN *, Serpil TAKAÇ **, Tunçer H. ÖZDAMAR ** * Cumuriyet Üniversitesi Müendislik Fakültesi Kimya Müendisliği

Detaylı

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Nasıl Olacak? 8 tane soru verdim bunları direk soracam. Cevapları da var zaten. Son 3 slayttaki okuma parçalarından da sorular gelecek. Dolayısıyla bu parçalardan gelebilecek

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART

Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART Şekil Fistüllü alandaki plug ın ana dayanıklılığı, hasta dokunun iyileşebilmesi için gerekli biyo-mekanik bir ön şarttır. Press-Fit cerrahi tekniği,

Detaylı

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ Uzm. Hem. İlknur Yayla *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 23 Mart 2016 http://www.haberturk.com/saglik/haber/536313-kanserde-nano-teknoloji-mucizesi

Detaylı

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 Çok üst düzey araştırmacılar ve biyologlarla (Marsilya Eczacılık Fakültesi Biogenotoxicology Laboratuvarı INSERM, GREDECO) işbirliği içerisinde yürütülen 14 yıllık çalışma sonrasında

Detaylı

ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ

ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:266-270 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ İbrahim USLU Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,

Detaylı

artmaktadır. Bu malzemeler olmadan yaşam kalitesi biraz daha düşük ve beklenen yaşam süresi de

artmaktadır. Bu malzemeler olmadan yaşam kalitesi biraz daha düşük ve beklenen yaşam süresi de ÖZET Tıp alanındaki gelişmelerden dolayı biyomalzemelerin kullanımı dünya genelinde sürekli artmaktadır. Bu malzemeler olmadan yaşam kalitesi biraz daha düşük ve beklenen yaşam süresi de büyük olasılıkla

Detaylı

Nanokil Katkılı PVA/Kitosan Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu

Nanokil Katkılı PVA/Kitosan Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu Nanokil Katkılı PVA/Kitosan Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu Şengül Çiftci 1,*, Selda Özek 1, Sennur Alay Aksoy 2, Kasım Aksoy 3, Fethiye Göde 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kök Hücre ve Doku Mühendisliği 22 Mayıs 2000 Time Dergisi Geleceğin en popüler meslekleri; 1. Doku Mühendisleri 2. Gen Programlayıcıları 3. ÇiBçiler 4. Frankenfood takipçileri 5. Bilgi Madencileri (Data

Detaylı

ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 24 Güz 2013 s. 53-65 ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ramazan

Detaylı

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı.

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı. ANIL SERA ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı, 06800, Beytepe/ANKARA EĞİTİM 2008-2014 Doktora Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı. 2006

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College of Textiles, 2010

Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College of Textiles, 2010 Adı Soyadı: Hüseyin AVCI Tel: +90 222 239 3750-3688 E-Posta: havci@ogu.edu.tr Öğrenim Durumu Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005 Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Đncivez, Zonguldak

ÖZGEÇMĐŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Đncivez, Zonguldak ÖZGEÇMĐŞ Unvanı, Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. R. Seda TIĞLI AYDIN Đletişim adresi : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tel (Dahili) : 0 372 257 4010 (1276) Yabancı Dil : Đngilizce (ÜDS: 80) Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 (YSZ) ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 (YSZ) ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 () ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S. Vatansever, F. Öksüzömer, S.N. Koç, M.A. Gürkaynak İstanbul Üniversitesi

Detaylı

NANO LİFLER (BÖLÜM 2) *

NANO LİFLER (BÖLÜM 2) * NANO LİFLER (BÖLÜM 2) * NANO FIBRES (PART 2) Tekstil Müh. Gamze SÜPÜREN Tekstil Müh. Tuba KIRCI Tekstil Müh. Z. Evrim KANAT Dr. Tülay GÜLÜMSER Arş. Gör Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof.

Detaylı

*İdari görevi. *İletişim Bilgileri

*İdari görevi. *İletişim Bilgileri *İsim Soyadı *Fakülte *Bölüm *İdari görevi *İletişim Bilgileri Gülşen Akın Evingür Fen-Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Bölümü/Fizik Öğrenci İşleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Bologna Süreci Komisyon

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi E-Posta KİŞİSEL BİLGİLER Ferda Mindivan Yrd. Doç. Dr Bozüyük Meslek Yüksek Okulu ferdagtekin@hotmail.com ferda.mindivan@bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

Isı Depolama Özellikli Jelatin-Nanokil/n-Eykosan Mikrokapsüllerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

Isı Depolama Özellikli Jelatin-Nanokil/n-Eykosan Mikrokapsüllerin Üretimi Ve Karakterizasyonu Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (30-36) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (30-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çağrı Ceylan Koçak Doğum Tarihi: 30.09.1986 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ege üniversitesi 2004-2008 Y.Lisans Analitik Kimya ABD. Ege üniversitesi

Detaylı

POLİAKRİLONİTRİL NANOLİFLER İÇERİSİNDE ALTIGEN KOBALT SÜLFÜR NANOPLAKA SENTEZİ

POLİAKRİLONİTRİL NANOLİFLER İÇERİSİNDE ALTIGEN KOBALT SÜLFÜR NANOPLAKA SENTEZİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 ARAŞTIRMA POLİAKRİLONİTRİL NANOLİFLER İÇERİSİNDE ALTIGEN KOBALT SÜLFÜR NANOPLAKA SENTEZİ Yakup AYKUT * Özet: Son yıllardaki

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

SELÜLOZ ASETAT MEMBRAN BAZLI YARA BANDAJI HAZIRLANMASI VE GÜMÜŞ İLAVESİ İLE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİK KAZANDIRILMASI

SELÜLOZ ASETAT MEMBRAN BAZLI YARA BANDAJI HAZIRLANMASI VE GÜMÜŞ İLAVESİ İLE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİK KAZANDIRILMASI SELÜLOZ ASETAT MEMBRAN BAZLI YARA BANDAJI HAZIRLANMASI VE GÜMÜŞ İLAVESİ İLE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİK KAZANDIRILMASI Filiz YAŞAR MAHLIÇLI a Sacide ALSOY ALTINKAYA a* a İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya

Detaylı

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi Kolloidler Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5 -10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Çimento, su, agrega ve bu sistemin dispersiyonuna etki

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıllar. Lisans Biyomühendislik (2.98/4.00) Yıldız Teknik Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıllar. Lisans Biyomühendislik (2.98/4.00) Yıldız Teknik Üniversitesi KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı: Burcu KARAKUZU TC Kimlik Numarası: 21409019714 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Doğum Tarihi: 14/04/1990 Telefon: 0539 571 14 74 E-posta: burcukarakuzu@hotmail.com Yabancı

Detaylı

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (1-5) Electronic Journal of TextileTechnologies Vol: 7, No: 1, 2013 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Yusuf ULCAY * Şule ALTUN * İrfan BAYCAN * Özet: Yüksek performanslı polietilen, aramid ve novaloid

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ Alptekin KISASÖZ a, Güneş TANDOĞAN, Murat Luş a,b, Ahmet KARAASLAN a,b, Nilgün KUŞKONMAZ a,b a Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, -

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, - ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Göksu ÖZÇELİKAY Doğum Tarihi : 22.07.1991 Uyruk : Türk Vatandaşı EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Lokomotor sistemi oluşturan yapılar içinde en fazla stres altında kalan kıkırdaktır. Eklem kıkırdağı; 1) Kan damarlarından, 2) Lenf kanallarından, 3) Sinirlerden yoksundur.

Detaylı

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri Melike Demirci, Nevra Ercan, Ali Durmuş, Ahmet Kaşgöz * İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

KM 462 YENİ TEKNOLOJİLER 2016/2017 Bahar Yarı Yılı. Prof. Dr. Nuray Yıldız

KM 462 YENİ TEKNOLOJİLER 2016/2017 Bahar Yarı Yılı. Prof. Dr. Nuray Yıldız KM 462 YENİ TEKNOLOJİLER 2016/2017 Bahar Yarı Yılı Prof. Dr. Nuray Yıldız I.SÜPERKRİTİK AKIŞKANLAR TEKNOLOJİSİ I 1. Süperkritik Akışkanların Özelikleri I 2. Süperkritik Akışkanlarla Ayırma Süreçleri I

Detaylı

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 KÖPÜK OLUŞUMU Köpük oluşumu Köpük, gazın dağılan faz, bir sıvının ise sürekli faz olduğu bir kolloidal dispersiyondur. Dispersiyon ortamı genellikle bir sıvıdır. Ancak,

Detaylı

İngilizce YDS:81,25 (2013) ali.celik@bilecik.edu.tr, acelik1@anadolu.edu.tr, Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

İngilizce YDS:81,25 (2013) ali.celik@bilecik.edu.tr, acelik1@anadolu.edu.tr, Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ali ÇELİK Doğum Tarihi: 1982 Yabancı Dil ve Seviyesi İngilizce YDS:81,25 (2013) Yazışma Adresi: Telefon: 228 214 19 39 Bilecik Şeyh Edebali, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 017101 (1-6) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) 017101 (1-6)

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı.

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı. MERVE ÇAPKIN YURTSEVER İŞ 2016 -... Yardımcı Doçent Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü 2011-2016 Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

TİO 2 KULLANIMININ PVA ESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

TİO 2 KULLANIMININ PVA ESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye TİO 2 KULLANIMININ PVA ESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Cansu BAĞIŞ 1,*, Büşra AVCI 1, Emine Şule YALDIZCİ 1, Fatma BOZKURT 1, İbrahim Halil BAŞBOĞA 1, Fatih MENGELOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı

PERİODONTAL DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN İSKELE YAPILARI

PERİODONTAL DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN İSKELE YAPILARI BENGİ, Derleme/Review SAYGUN PERİODONTAL DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN İSKELE YAPILARI SCAFFOLDS USED IN PERIODONTAL TISSUE ENGINEERING Dt. V.Umut BENGİ* Prof. Dr. N.Işıl SAYGUN* Makale Kodu/Article

Detaylı

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone BMT Calsis, insan sağlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye nin ortobiyolojik malzeme

Detaylı

Farklı Yapılardaki Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Yapılardaki Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2011 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 1, 2011 (1-10) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir Akımsız Nikel Eğitimi Akımsız Nikel Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir" Akımsız Nikel Anahtar Özellikler Brenner &

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Toz Metalurjik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Toz Metalurjik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların hazırlanması TOZ HAZIRLAMA NE ŞEKİLDE YAPILABİLİR, NEDEN GEREKLİDİR... Tozların hazırlanması Üretilen tozların rahat bir şekilde taşınması, depolanması, yoğunlaştırılması

Detaylı

NANO MALZEMELER: BETONDA KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 10/24/2016 1

NANO MALZEMELER: BETONDA KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 10/24/2016 1 NANO MALZEMELER: BETONDA KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 10/24/2016 1 10/24/2016 2 Çimento esaslı nano kompozitler: Nano parçacıklar boyutları 1 100 nm mertebelerinde olan partiküllerdir. Partikül boyutu küçüldükçe,

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

Muhendislik Fakultesi, Muhendislik Bilimleri Bolumu / Biyomuhendislik A.B.D. Bolum Baskani, Izmir Katip Celebi Universitesi, 2013- Devam ediyor.

Muhendislik Fakultesi, Muhendislik Bilimleri Bolumu / Biyomuhendislik A.B.D. Bolum Baskani, Izmir Katip Celebi Universitesi, 2013- Devam ediyor. S. EMEL SOKULLU Izmir Katip Celebi Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Biyomuhendislik A.B.D. Harmandali Kampusu 35100 Cigli / İZMİR Tel: 533-230 0582 Email: emelsu@gmail.com Arastırma Alanları: Biyonanoteknoloji,

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ N. DURMAZ HİLMİOĞLU *, A.E. YILDIRIM **, S. TÜLBENTÇİ *** *: Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 011 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 011 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı