DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF"

Transkript

1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ömer Akın 2- Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı 3- Calculus, Robert Ellis-Denny Gulick FİZ-101 FİZİK I Mekanik, Denge ve Enerji PHYSICS, For Scientists and Engineers with Modern Physics, R.Serway,Saunders College Publishing, KİM-101 GENEL KİMYA Maddenin Özellikleri ve Ölçümü, Atomlar ve Atom Kuramı, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimeleri, Gazlar, Atomun Elektronik Yapısı 1.Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffy Herring, Genel Kimya 2.Charles E. Mortimer,Genel Kimya MF-101 TEKNİK RESİM İzdüşüm kavramı, görünüş çıkarma, dik izdüşüm, kesit görünüşler, perspektif, ölçülendirme, yüzey işaretleri, tolerans, açınım ve arakesitler 1. Giesecke, E. Frederick, et. al., Technical Drawing (13th Edition), Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J., Şen, İ.Z., ve Özçilingir, N., Teknik Resim-Temel Bilgiler, Deha Yayıncılık, İstanbul, Şen, İ.Z., ve Bora, H., Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım AutoCAD 2008, Deha Yayıncılık, İstanbul, 2008.

2 MF-BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB programlama ortamının tanıtımı, bilgi türleri, sabitler, değişkenler değişken türlerinin programda tanıtılması, aritmetik işlemler, aktarma deyimleri, kontrol deyimleri, dosya yönetimi, fonksiyonların hazırlanmas ve kullanılması, grafik çizme. C++ How to Program, 7th ed., Paul J. Deitel adn Harvey M. Deitel, Prentice Hall, Problem Solving with C++, 8th ed., Walter Savitch, Addison-Wesley, MM-101 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Mühendisliğin tanımı ve uğraş sahaları; Mühendisliğin tarihçesi; Eğitimin önemi ve yaşam boyu eğitim; Makine Mühendisliği anabilim dalları, dersler ve ihtisas konuları; Diğer mühendislik disiplinlerinin tanıtımı; Stajlar ve meslekte deneyim; İleri sınıfta öğrencinin alacağı temel mühendislik dersleri ile ilgili genel tanıtım ve uygulamalarının gösterilmesi amaçlanmaktadır. An Introduction to Mechanical Engineering, Jonothan Wickert, 2nd Ed., Thomson. OZD-101 YABANCI DİL I Zamanlar, fiiller, bağlaçlar, sıfatlar, edatlar, cümle oluşturma, karşılıklı konuşma, yazma ve okuduğunu anlama. Murhpy, R., Liz and John Soars Grammar in use, Grammar spectrum- Ken Paterson, II.Yarıyıl MAT-102 MATEMATİK II Silindirik Kabuk metoduyla hacim hesabı, yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, belirsiz şekiller, L Hopital kuralı, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, integral tabloları ve değişken değiştirmeler, kısmi integrasyon, trigonometrik integraller, rasyonel fonksiyonlar ve kısmi kesirler, genelleştirilmiş integraller, kutupsal koordinatlarda eğri çizimi ve alan hesabı, parametrik eğri çizimi ve alan hesabı, sonsuz diziler, sonsuz seriler ve yakınsaklık testleri, uzayda vektörler eğriler ve yüzeyler, silindirik ve küresel koordinatlar, çok değişkenli fonksiyonlarda limit süreklilik ve kısmi türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, maksimum minimum problemleri, iki katlı integrallerde alan ve hacim hesapları. 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ömer Akın 2-Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı 3- Calculus,Robert Ellis-Denny Gulick FİZ-102 FİZİK II

3 Yük madde ve elektrik alanı. Gauss yasası, elektriksel potansiyel. Sığa ve kondansatör, akım ve direnç. Elektromotor kuvvet; devreler ve magnetik alan. Amper yasası ve Faraday İndüksiyon yasası. İndüktans ve maddenin magnetik özellikleri. Elektromagnetik dalgalar. PHYSICS, For Scientists and Engineers with Modern Physics, R.Serway,Saunders College Publishing, MF-102 İSTATİSTİK VE OLASILIK Kesikli (Discrete) Örnek Uzaylar, Alt Kümeler Ve Olaylar, Olasılık, Temel Teoremler, Koşullu Olasılık, Olasılık Fonksiyonları, Kesikli Üniform Dağılım, Bernoulli Dağılımı, Binormal Dağılım, Geometrik Dağılım, Çok Değişkenli Dağılımlar, Olasılık Yoğunlukları, Dağılım Fonksiyonları, Üniform Dağılım, Üstel Dağılım, Gamma Dağılımı, Normal Dağılım, Ortalamalar, Medyan, Mod, Varyans, Standart Sapma, Standart Değişken, Güven Aralıkları, İstatistiksel Karar Teorisi, Varsayım ve Anlamlılıkların Test Edilmesi, Eğri Uydurulması ve En Küçük Kareler Yöntemi, Korelasyon Teorisi İstatistik ve Olasılık, Fikri Akdeniz, Nobel Kitabevi, Olasılık ve İstatistik, Semra Oral Erbaş, Gazi Kitabevi, MM-106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Pro\Engineer Wildfire a giriş, temel kavramlari modüllerle çalışmak, kullanıcı ara yüzü, dosya yönetimi ve denetimi, unsur modelleme; başlangıç unsurları, birincil unsurlar (extrude, revolve, sweep, blend, sweepp blend, helicel sweep, boundary blend, variable section sweep), ikincil unsurlar (hole, shell, rib, draft, roundi chamfer), unsur düzeltme, montaj, teknik resim ortamında çizim oluşturma, makine elemanlarının teknik resim ortamında çizimi; vidalar, cıvata ve somunlar, kamalar, pernolar, pimler, ayar bilezikleri, emniyet segmanları, mil tespit plakaları, dişli çarklar, perçin ve kaynak, yataklar, kavramalar, yaylar, kamlar, çelik konstrüksiyon, detay ve montaj resmi, resimlerin çoğaltılması, gereçler. 1. Sen, İ.Z., ve Ozcilingir, N., Makine Resmi, Deha Yayıncılık, İstanbul, Sen, İ.Z., ve Ozcilingir, N., Teknik Resim-Temel Bilgiler, Deha Yayıncılık, Đst., Bağcı, M., Teknik Resim, Cilt I, Cilt II, Birsen Yayınevi, İstanbul, Sen, İ.Z., ve Ozcilingir, N., Standart Makine Elemanları Cizelgeleri, Deha Yayıncılık, İstanbul, Ozdener, F., Tasarı Geometri - Temel Ders Kitabı, Milli Eğitim Bak. Yayınları, Earle, J.M., Drafting Technology, Addison Wesley, 7. Pare, E.G., at al., Descriptive Geometry, MacMillan Pub. Co. MM-104 ÖLÇME TEKNİĞİ Bu ders, ölçme teknikleri ile ilgili kavramların ve yöntemlerin öğretimine yöneliktir. Experimental Methods for Engineers, J. P. Holman, 7th Ed., Mc-Graw Hill, 2001.

4 MM-102 STATİK Maddesel noktanın statiği: düzlemsel ve uzaysal kuvvetler, denge. Moment, kuvvet çifti momenti. Rijit cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. İki ve üç boyutlu rijit cisimlerin dengesi. Yayılı yükler: Ağırlık merkezleri. Yapıların analizi: kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler. Kirişlerde iç kuvvetler. Sürtünme. Alan ve kütle atalet momentleri. 1.Engineering Mechanics-Statics, R. C. Hibbeler, Prentice Hall Inc., USA. 2.Vector Mechanics for Engineers-Statics, Mc-Graw Hill Comp., England OZD-102 YABANCI DİL II Cümle kalıpları, karşılıklı konuşma, yazma ve okuduğunu anlama. Murhpy, R., Liz and John Soars Grammar in use, Grammar spectrum- Ken Paterson, III. Yarıyıl 2. SINIF MAT-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Doğrultu Türevleri ve Gradiant, Tam Diferansiyellenebilirlik, Değişken Dönüşümleri, Fonksiyonlar ve Seviye Eğrileri, Fonksiyonlar ve Seviye Düzlemleri, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Ekstrem Noktalar, Parametrik İntegraller, Leibnitz Kuralı, Lagrange Çarpanları, Yüzey ve Hacim İntegralleri, Green Teoremi, Diverjans Teoremi, Stokes Teoremi Diferensiyel Denklemler, Edwards-Penny, Palme Yayıncılık MM-201 MALZEME BİLİMİ Malzeme bilgisi teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri içeren bir ders olup, mühendislik uygulamalarında kullanılan malzemelerin atomik bağ yapısını, kristal kafes yapısını ve dönüşümlerini, iç yapısını ve iç yapı oluşumunu, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin incelenmesini kullanan bir bilim dalıdır. Mühendislik öğrencilerinin bu temel bilgilerden hareket ederek, tasarımda doğru malzeme seçimi sağlanır. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi,Prof.Dr.Temel Savaşkan,Celepler Matbaacılık,2007. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Çeviri: Dr. Mehmet Erdoğan, Nobel Yayınlar Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çeviri: Nihat G. Kınıkoğlu Literatür Yayınlar2001. Engineering Materials I-II, Ashby and Jones, Pergoman Press Selection and Use of Engineering Materials, Crane and Charles, Butterworths Press, 1994.

5 Malzeme Kitaplarının ilgili bölümleri. MM-203 MUKAVEMET-I Gerilme, şekil değiştirme, eğilme, burulma, bileşik mukavemet halleri, akma ve kırılma kriterleri, elastik eğri, burkulma Cisimlerin Mukavemeti, İ. Kayan, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, Cisimlerin Mukavemeti, Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Çeviri: Ö.R. Akgün, O. Yazıcıoğlu, T. Kotil, Beta Yayınevi, Cisimlerin Mukavemeti, M. Bakioğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., MF-201 ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ Elektrik yükü, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Kanunu, Elektriksel alan, potansiyel, Sığa, Elektrik akım, Ohm Kanunu, Basit elektrik devreleri 1-Elektroteknik,Prof.Dr.MehmetDALFES 2-ElektroteknikI,II,III,IV,Prof.Dr.HasanÖNAL 3- H. Özyılmaz, Ü. Küçük, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, (Çeviri - R.L. Boylestad, L. Nashelsky, ElectronicDevicesandCircuitTheory),2000,ISBN X 4- Uğur ARİFOĞLU, 2005, Alfa Yayınları, Elektrik - Elektronik / Mühendisliğin Temelleri Doğru Akım Devreleri Cilt 1 MM-205 DİNAMİK Dinamikte temel kavramlar. Maddesel noktanın kinematiği: düzgün doğrusal, eğrisel hareket: Maddesel noktanın kinetiği. Doğrusal ve açısal momentum. Newton'un hareket yasası. İş-enerji teoremi. Dinamik denge. Maddesel noktanın itme-momentum teoremi. Rijit cismlerin kinematiği. Bağıl hareket, genel düzlemsel hareket. Rijit cismin kinetiği. Rijit cisim için iş-enerji. Mühendisler için Mekanik Cilt-II (Dinamik), Ferdinand P. BEER, E. Russell JOHNSTON, Çeviri: Sacit TAMEROĞLU, Tekin ÖZBEK, Eren Ofset, İstanbul. MM-207 TERMODİNAMİK-I Sistem ve çevresi, sistem özellikleri, sistem dengesi, sistemin hal değiştirmesi, termodinamik denge, ideal gazların hal denklemi, enerji. Sistemle çevresi arasında enerji alış verişi, hal değişimi ve termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez süreçler, basit sistem entalpisi, sabit hacimdeki ve sabit basınçtaki özgül ısılar, saf maddeler, basınç, özgül hacim ve sıcaklık arasındaki bağıntılar. Termodinamiğin birinci yasası,

6 termodinamiğin birinci yasası ve kapalı sistem, termodinamiğin birinci yasası ve açık sistem. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi, entropinin sayısal değeri, açık sistem ve termodinamiğin ikinci yasası, verim, süreçlerin termodinamik analizi. Buhar güç ve soğutma çevrimleri. Y. Çengel ve M. Boles, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çeviren : T. Derbentli, McGraw-Hill / Literatür, İstanbul, OZD-201 TÜRK DİLİ I Türkçenin başlıca yazım kuralları ve noktalama imleri. Sözcüklerin yapı özellikleri (basit, türemiş ve bileşik sözcükler), sözcüklerin tür özellikleri (bağımlı, bağımsız, ad soylu, eylemler), sözcüğün cümledeki konumu, öğe oluşumu ve sözcük öbekleşmesi. Türkçede cümle oluşumu ve cümle türleri, Türkçede cümlelerin genel, anlamsal ve yapısal özellikleri. 1. Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili ve Komp., Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, 4. Baskı Gazi Kitabevi, Ankara (2000). 2. Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan, 7. Baskı Dergah Yayınları, İstanbul (1992). 3. Türk Dili ve Komp. Bilgileri, Z. Korkmaz, A. Bican Ercilasun, H. Zülfikar, M. Akalın, T. Gülensoy, İ. Parlatır, N. Birinci, 4. Baskı, Ankara (1997). IV. Yarıyıl MM-202 SAYISAL YÖNTEMLER Cebrik denklemlerin kökleri, Lineer cebrik denklem sistemleri, İnterpolasyon ve eğri uydurma, Sayısal türev ve sayısal integral, Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, Anlatılan yöntemlerin MATLAB uygulamaları Mühendisler için Sayısal Yöntemler, S.C.Chapra Sayısal Çözümleme, Ziya Aktaş, Hilmi Öncül ve Saim Ural, ODTÜ, MM-208 MUKAVEMET-II Bir yüzey elemanına tesir eden gerilme vektörü. Bir noktadaki gerilme tensörü. Birleşik yükleme hallerinde oluşan gerilme dağılımının analizi. Üç boyutlu gerilme hallerinde Mohr dairesi. Genel elastik bünye denklemleri. Enerji metodları. Castigliano teoreminin mühendislik yapılarına uygulanması. Elastik ve inelastik deformasyon halleri. Plastik akma kriterleri. Kolonların elastik ve inelastik flambajı. Castigliano teoreminin mühendislik yapılarına uygulanması. - Mechanics of Materials, R. C. Hibbeler, Prentice-Hall Inc., USA. -Advanced Mechanics of Materials, R. Cook and W. C. Young, Macmillan Publishing Comp., USA.

7 MM-204 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Makine mühendisliği uygulamalarında kullanılan katıyapıdaki metal-seramik-kompozit-polimer malzemeler. Kısaca tanıtımı, özellikleri, özelliklerin değiştirilmesi. Mekanik sistem tasarımında/üretiminde/servis ve bakımında en uygun malzemenini seçebilmesi. Mühendilik malzemelerin fonksiyonel özelliklerinin mekanik sistem ve/veya makine elemanı için tanımlayabilme/seçebilme/iyileştirebilme temel becerisini kazandırmak. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Çeviri: Dr. Mehmet Erdoğan, Nobel Yayınlar Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çeviri: Nihat G. Kınıkoğlu Literatür Yayınları MM-214 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Cebrik ve diferansiyel denklemlerin tanımı, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci mertebeden doğrusal diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Fiziksel sistemlerin matematiksel modelleri olarak başlangıç ve sınır değer problemleri. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Değişken katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Sherman K. Barcellos, A., Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. İti, Ayres, F., Diferansiyel ve İntegral Hesap, Çeviri: Dr. Güzin GÖKMEN, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara, Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. Eskişehir, MM-206 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-I Akışkanlar mekaniğine giriş. Temel kavramlar. Akışkan hareketinin tanımı ve sınıflandırılması. Akışkanlar statiği. Kaldırma ve stabilite. Katı cisim hareketi yapan akışkanlar. Temel denklemlerin, kontrol hacmi kullanılarak integral formda türetilmesi ve uygulanması. Kapalı kanallarda ve borularda sıkıştırılamaz akışlar ve çözümler. Akışkanlar Mekaniği, Frank M. White, Literatür Yayınları, 2004 Akışkanlar mekaniği: temelleri ve uygulamaları / Yunus A. Çengel Akışkanlar mekaniği ve hidrolik teori ve problemleri / Ranald V. Giles, Jack B. Evett, Cheng Liu, Çev.; Nuri Yücel Akışkanlar Mekaniği, Habib UMUR, Nobel Yayınları MM-210 İMAL USULLERİ-I Döküm Tekniği, Döküm Yöntemleri, Plastik Şekil Vermeye Giriş, Plastik Şekil Vermede Mekanik Esaslar ve Metalürjik Esaslar

8 - P. F. Ostwald and J. Munoz, Manufacturing Processes and Systems (9th Edition), John Wiley and Sons Ltd., 1997, New York, ISBN: (Old edition of the book: B. H. Amstead, P. H. Ostwald and M. L. Begeman, Manufacturing Processes, (8th Edition), John Wiley and Sons Ltd., 1987, ISBN: ). - E. P. Degarmo, J.T. Black and R. A. Kohser, Materials and Processes in Manufacturing, Prentice Hall Int., New Jersey, 1997, ISBN: ) M. P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing, Prentice Hall Int., New Jersey, 1996, ISBN: MM-212 TERMODİNAMİK II Termodinamik bağıntılar, basit sıkıştırılabilir sistemler için temel bağıntılar, kimyasal reaksiyona girmeyen karışımlar, uygulamada kullanılan bazı çevrimler, buhar makineları çevrimleri, gaz makineları çevrimleri, soğutma makinesı çevrimleri, reaktif karışımlar, yanma süreci, standart hal enerjisi ve entalpisi, yanma entalpisi, yakıtların alt ve üst ısıl değerleri, teorik reaksiyon sıcaklığı, adyabatik alev sıcaklığı. Kimyasal denge, kimyasal denge sabiti, sıkıştırılabilir akışkanların bir boyutlu akışı. -Thermodynamics: An Engineering Approach, Y.A. Çengel and M.A. Boles -Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.T. Moran and H.N. Shapiro OZD-202 TÜRK DİLİ II Türkçe konuşma ve yazma yeteneğini geliştirecek temel bilgi ve teknikler. Sanat ve edebiyat türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri. Bilimsel ve edebî yazı yazma, CV hazırlama, röportaj, kitap tanıtımı, vb. konularda uygulama çalışmaları. 1. Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili ve Komp., Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, 4. Baskı Gazi Kitabevi, Ankara (2000). 2. Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan, 7. Baskı Dergah Yayınları, İstanbul (1992). 3. Türk Dili ve Komp. Bilgileri, Z. Korkmaz, A. Bican Ercilasun, H. Zülfikar, M. Akalın, T. Gülensoy, İ. Parlatır, N. Birinci, 4. Baskı, Ankara (1997). 3. SINIF V.Yarıyıl MM-301 MAKİNE ELEMANLARI -I

9 Makine elemanlarının tasarımı ve analizini gerçekleştirmek için gerekli olan mukavemet ve malzeme bilgilerinin ve standartların kullanımı. Tasarımın anlamı ve tasarımın basamakları. Gerilme analizi, rijitlik ve çökmenin özeti. Malzemelere ve özelliklerine genel bakış. İstatistik ve tasarımdaki önemi. Statik dayanım için tasarım ilkeleri. Dinamik veya yorulma yükleri altında tasarım. Vidaların, pimlerin ve bağlantı elemanlarının tasarımı. Kaynaklı, lehimli ve yapışkanlı bağlantıların tasarımı. Mekanik yayların tasarımı. Makine Elemanları-I, Prof. Dr. Mustafa Akkurt, Birsen Yayınevi, İstanbul, Makine Elemanları, Prof. Dr. Erdem KOÇ, Nobel Yayınevi, Adana, Mechanical Engineering Design,Joseph Edward Shigley,First Metric Edition,1986. MM-307 İMAL USULLERİ-II Bir üretim şekli olan kaynak işleminin tanıtımı, modern kaynak yöntemlerinin prensipleri, kaynak işleminde meydana gelecek hataların önlenmesi, üretimde kullanılacak malzemelre hangi kaynak yönteminin uygulanacağı, kaynak öncesi ve sonrası uygulanacak ısıl işlemler ve kaynak metalurjisi ile ilgi,li konular işlenecektir. 1- Modern Kaynak Yöntemleri, Prof. Dr. Süleyman Karadeniz, D.E.Ü. yayını, İzmir soruda Kaynak, Prof. Dr. Selahattin Anık, Birsen Yayınevi 3- Kaynak ders notları, Prof. Dr. Ayhan Çelik MM-303 ISI TRANSFERİ-I Isı geçişinin genel yasaları, sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi, sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletim sistemlerinin analitik ve sayısal çözümlenmesi, zamana bağlı rejimde ısı iletimi, zorlanmış taşıma ile ısı geçişi, doğal taşıma sistemleri, ışıma ile ısı geçişi; gazlarda ışıma, geçirgen, yansıtıcı ve soğurucu ortamlar arasında ışıma, kaynama ve yoğuşma ile ısı geçişi, ısı değiştiricileri; logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve NTU yöntemi. Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Frank.P Incropera ve David P. Dewitt, Tercüme. Çözümlü Isı İletim Problemleri,Prof. Dr. O. Genceli. Örneklerle Isı Transferi,Prof. Dr. S. Kakaç. Temel Isı Transferi,Prof. Dr. H. Yüncü Uygulamalarla Isı Transferi,Prof. Dr. K. Altınışık Örneklerle ısı geçişi : ısı transferi, Fethi Halıcı, Mehmet Gündüz MM-305 MEKANİK TİTREŞİMLER Mekanik sistem ve özellikleri, Newton un kanunları, sistemin hareket denklemi ve doğal frekans analizi, sistemin sönümsüz ve sönümlü serbest titreşim- zaman cevabı, sistemin zorlanmış titreşim- zaman cevabı, geçici uyarım durumunda sistemin zaman cevabı, iki ve çok serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemleri ve frekans analizi, titreşimlerden doğan zararlar ve korunma yöntemleri.

10 Akışkanlar Mekaniği, F. White; Literatür Yayınları Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, R.V. Giles, J.B. Evett, C. Liu, Nobel Yayınları Hidrolik, B. M. Sümer, İ. Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Y. Yüksel, Beta Yayınevi MM-309 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-II Akışkan hareketinin diferansiyel analizine giriş. Süreklilik, momentum ve enerji denklemleri. Sıkıştırılamaz sürtünmesiz akış. Hız ponsiyeli. Akım fonksiyonu. Temel düzlemsel akış. Boyut analizi ve benzerlik. Sıkıştırılamaz viskoz akış, Navier-Stokes denklemleri. Laminer ve türbülanslı akışta sınır tabaka. Daldırılmış cisimler etrafında akış. Sıkıştırılabilir akışa giriş. Zamandan bağımsız tek boyutlu sıkıştırılabilir akış. Akışkanlar Mekaniği, Frank M. White, Literatür Yayınları, 2004 Akışkanlar mekaniği: temelleri ve uygulamaları / Yunus A. Çengel Akışkanlar mekaniği ve hidrolik teori ve problemleri / Ranald V. Giles, Jack B. Evett, Cheng Liu, Çev.; Nuri Yücel Akışkanlar Mekaniği, Habib UMUR, Nobel Yayınları OZD-301 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Osmanlı Devleti'nin çözülmesi ve yıkılması: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri;türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu: İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Türk İnkilap Tarihi, H. Eroğlu, Savaş Yayınları, Ankara, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, M. Alpargu, Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2001 MMS-311 BÖLÜM SEÇMELİ I Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile kendi bölümünde seçtiği ana paket programı dışındaki ihtisas seçmeli dersler arasından veya diğer bölümlerin temel mühendislik, zorunlu ve ihtisas seçmeli dersler arasından V. yarıyıldan itibaren birbirini takip eden iki yarıyılda birer tane seçerek alabileceği derslerdir. Bu derslerden en az birisi diğer bölümlerinde açılmış olan derslerden seçilir. -MÜHENDİSLİKTE MEKANİK DENEYLER Mekanik deneylerin sınıflandırılması, malzemelerde sertlik deneyi, metalik malzemelerin çekme deneyi, basma deneyi, burma deneyi, eğme ve katlama deneyleri, metalik sac ve bantların çökertme deneyi, metalik malzemelerin sürünme ve gerilme gevşemesi deneyleri, kırılma ve kırılma tokluğu deneyi, darbe deneyi ve yorulma deneyi Makine Mühendisliği Böl. Lab. II Ders Notları, Atatürk Üniversitesi.

11 -MEKANİZMA TEKNİĞİ Mekanizmaların sınıflandırılması ve serbestlik dereceleri, mekanizmaların kinematik analizi, mekanizmaların kinetostatik analizi, mekanizmaların sentezi, mekanizmalarda sürtünme, mekanizmaların kuvvet etkisinde hareketi, volan hesabı, mekanizmaların statik ve dinamik dengelenmesi. -Mekanizma Tekniği, Eres SÖYLEMEZ,Birsen Yayınevi Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines, R.L. NORTON, McGraw-Hill, Mechanism Design, Second Edition, Vol. I, A.G. ERDMAN, G. SANDOR, Machines and Mechanisms 3rd ed., D. H. MYSZKA, Prentice-Hall, Kinematic Analysis and Synthesis of Mechanisms, A.K.MALLIK, CRC, SONLU ELEMANLAR VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Sonlu elemanlar yönteminde temel adımlar, direkt formülasyon, minimum toplam potansiyel enerji, ağırlıklı kalanlar formülasyonu, bir boyutlu ve iki boyutlu elemanlar. -O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor; The Finite Element Method: Volume 1: The Basis, 5th Ed, Butterworth-Heinemann, O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor; The Finite Element Method: Volume 2: Solid Mechanics, 5th Ed, Butterworth-Heinemann, G. R. Liu, S. S. Quek; The finite element method: A Practical Course, Butterworth-Heinemann, GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş ışıması, yatay ve eğimli yüzeylere düşen ışımanın hesaplanması. Güneş ışımasının camlardan ve plastiklerden geçişi. Düz plakalı kollektör teorisi, performansı. Konsantre tipi güneş kollektörleri. Isı enerjisinin biriktirilmesi, güneş enerjisinin güç üretiminde kullanılması, güneş enerjisi uygulamaları. Güneş kollektörlerinden ısı kayıpları. Güneş enerjisinin direkt elektrik enerjisine dönüştürülmesi, güneş pilleri. 1. Solar Engineering of Thermal Processes, J. Duffie and W. Beckman, John Wiley & Sons, Inc., Second Edition. 2. Solar Energy Engineering, J. S. Hsieh, Prentice-Hall, Inc. 3. Application of Solar Energy, S. T. Wu, D. L. Christensen, UAH Press. -SOĞUTMA TEKNİĞİ Temel Kavramlar ve Çeşitli Soğutma Teknikleri; Buhar Kompresyonlu Soğutma Tekniği ve Çevrimleri; Soğutma Yükü Hesabı. Çevrim Hesabı; Boru Hesabı ve Örnek Proje Çizilmesi; Soğutmanın Çeşitli Uygulamaları. - Uygulamalı soğutma tekniği / Nuri Özkol. / Makine Mühendisleri Odası ; yayın no. 115

12 - Modern refrigeration and air conditioning / by Andrew D. Athouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano / South Holland ; Ill. : The Goodheart-Willcox, c Modern refrigeration and air conditioning / by Andrew D. Athouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano / South Holland ; Ill. : The Goodheart-Willcox, c Soğutma, Kemal Taner,İst - ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Enerji, enerji çeşitleri, enerji dönüşümü, iş, termodinamiğin 1. kanunu, termodinamiğin 2. kanunu, verimlilik, kullanılabilirlik. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi), nükleer enerji, fosil kökenli enerji kaynakları, jeotermal enerji. Benzin motorlarında kullanılan alternatif enerji çeşitleri, gaz yakıtlar (hidrojen, LPG, doğalgaz, bio gaz), sıvı yakıtlar (etil alkol, metil alkol), dizel motorlarında kullanılan alternatif yakıtlar. Hibrit motorlar, yakıt pilleri. Güneş enerjili motorlar, stirling motorları ve kullanılan enerji türleri. - Alternatif Enerji Kaynakları, Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU, Nobel Yayın Dağıtım, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yrd. Doç. Dr. İsmet AKOVA, Nobel Yayın Dağıtım, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Doç. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Teknik Yayınevi,2008 VI. Yarıyıl MM-302 MAKİNE ELEMANLARI-II Statik zorlanmalar için tasarım, değişken zorlanmalar için tasarım, çözülemeyen bağlama elemanları, çözülebilen bağlama elemanları, mekanik enerji biriktirme elemanları; miller ve akslar, kaplinler, kavramalar ve frenler, rulmanlı yataklar, yağlama teorisi ve kaymalı yataklar. Elastik hareket iletim elemanları; düz ve V-kayış-kasnak sistemleri, zincir mekanizmaları, sürtünmeli çarklar. Makine Elemanları-II, Prof. Dr. Mustafa Akkurt, Birsen Yayınevi, İstanbul, Makine Elemanları, Prof. Dr. Erdem KOÇ, Nobel Yayınevi, Adana, Mechanical Engineering Design,Joseph Edward Shigley,First Metric Edition,1986. MM-304 ISI TRANSFERİ-II Fourier yasası. Sürekli ve sürekli olmayan durumlar için ısı iletimi diferansiyel denklemi. Sürekli bazı durumlar için analitik çözümler. Kanatçıklar ve çeşitli kanatçıklar için kanatçık verimleri. Sürekli olmayan sistemlerde ısı iletimi. Çeşitli şekildeki cisimlerin ısıtılması ve soğutulmasının analitik hesaplanması. Isı transferi problemlerinin nümerik çözümü. Borularda ve cisimler etrafındaki akışta zorlanmış konveksiyonda ısı transferi. Cisimler etrafında ve boş hacimlerde serbest konveksiyonla ısı transferi. Film ve damlacık yoğuşması. Durgun ortamda ve zorlanmış konveksiyonda kaynama. Gaz ve katı madde radyasyonu. Konveksiyon ve radyasyonla ısı transferi. Isı eşanjörleri ve bunların tasarım yöntemleri. Kütle transferi.

13 Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Frank.P Incropera ve David P. Dewitt, Tercüme. Çözümlü Isı İletim Problemleri,Prof. Dr. O. Genceli. Örneklerle Isı Transferi,Prof. Dr. S. Kakaç. Temel Isı Transferi,Prof. Dr. H. Yüncü Uygulamalarla Isı Transferi,Prof. Dr. K. Altınışık Örneklerle ısı geçişi : ısı transferi, Fethi Halıcı, Mehmet Gündüz MM-306 MAKİNE DİNAMİĞİ Mekanizmaların tanımı. Serbestlik derecesi. Mekanizmalarda kinematik analiz. Statik kuvvet analizi. Dinamik kuvvet analizi. Virtüel iş prensibi. Statik dengeleme. Dinamik dengeleme. Genel düzlemsel hareket yapan mekanizmalarda dengeleme. Çok silindirli motorlarda dengeleme. Theory of Machines and Mechanisms, J.E. Shigley, J.J. Uicker. Makine Dinamiği, Doç.Dr. Mustafa SABUNCU, İstanbul, Makine Dinamiği, Prof.Dr. Fuat PASİN, İstanbul, MM-308 HİDROLİK MAKİNELER Sudan enerji alan veya suya enerji veren makineları (Türbin,pompa ve karmaşık su makineları) ve konstrüksiyonlarını tanıtan, bu makineların projelendirilmesini öğreten, çalışma şartlarını ve endüstrideki yerlerini belirleyen bir bilim dalı. - Turbomachinery Performance Analysis, R. I. Lewis, John Wiley & Sons Inc. Arnold. - Su Makineları Dersleri, C. Özgür, İ. T. Ü. Yayınları. - Tam Santrifüj Pompalar, B. K. Baysal, İ. T. Ü. Yayınları. MF-FAB FABRİKA ORGANİZASYONU Temel kavramlar, proje fikri, yatırım projelerinin hazırlanması, ön yapılabilirlik etüdü, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, zaman etüdü, metpd etüdü, iş etüdü, organizasyon ve çeşitleri, iş akış şemaları, kalite ve standartlar, personel politikaları, ücret sistemleri, yönetim ve kontrol teknikleri - Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yöntemi el Kitabı, Karayalçın İ., Çağlaya Kitabevi, İstanbul, Endüstri Mühendisliğine Giriş (Cilt 1), Tanyaş, M., İrfan Yayıncılık, İstanbul, İş Etüdü, Kanawaty, G., MPM Yayınları, Ankara, OZD-302 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan devrimler, Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik alanda yapılan yenilikler, Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

14 - Türk İnkilap Tarihi, H. Eroğlu, Savaş Yayınları, Ankara, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, M. Alpargu, Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2001 MMS-312 BÖLÜM SEÇMELİ II Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile, kendi bölümünde seçtiği ana paket programı dışındaki ihtisas seçmeli dersler arasından veya diğer bölümlerin temel mühendislik, zorunlu ve ihtisas seçmeli dersler arasından V. yarıyıldan itibaren birbirini takip eden iki yarıyılda birer tane seçerek alabileceği derslerdir. Bu derslerden en az birisi diğer bölümlerinde açılmış olan derslerden seçilir. BİOMALZEMELER Biyomedikal Malzeme Kavramı, Biyomalzemelerin tanımı, sınıflandırılması ve prensipleri, Biyomalzeme üretiminde kullanılan teknikler, Biyomalzemelerin Karakterizasyonu ve yapı analizi, Tıp alanında kullanılan biyomalzemeler, Biyouyumluluk kavramı, Biyomalzemelerin biyouyumluluğunun incelenmesi, İmplant olarak kullanılan biyomalzemelerin hücre ve dokularla etkilşimleri ve immün yanıtları, Polimerik biyomedikal malzemeler, Biyomedikal malzeme alanında oluşan son gelişmeler. -Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemans, Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, S.W. Kim, Naoya Ogata, T. Ogata (Editors), Advanced Biomaterials in biomedical Engineering and Drug delivery systems, Springer-verleg, Frederick H. Silver, D.L. Christiansen, Biomaterials science and biocompatibility, Springer verleg, B.D. Ratner (editor), Biomaterials Science: An Introduction to materials in medicine, Academic Press, MEKANİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Kiriş, kafes sistemler, kolonlar, basınçlı kap sistemlerinin; sarkaç, yay-kütle gibi hareketli sistemlerin incelenmesinin paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi. MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI Öğrencilerin malzemelerin içyapısal özellikleri ile şekil değişimi davranışları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeleri için gerekli bilgiyi kazandırmak, Öğrencilere literatürdeki verilerden yararlanarak malzemelerin yorulma, kırılma davranışlarını belirleyebilme ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisini kazandırmak, Malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki davranışlarını öğrenciye tanıtmak ve tasarım becerisini geliştirmek. -Demirkol, M., 2002, Malzemelerin Mekanik Davranışı (Ders Notları) İTÜ. -Courtney, T. H., Mechanical Behavior of Materials, McGraw Hill. -Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, 4th ed., John Wiley & Sons, Dieter,G.E.,1986.MechanicalMetallurgy,3rded.,McGrawHill. - Dowling, N., Mechanical Behavior of Materials,, 2nd ed., Prentice Hall

15 BUHAR KAZANLARI Buhar kazanlarının tarihçesi ve tanımı, sınıflandırılması ve konstrüksiyonları. Buhar kazanlarında yardımcı elemanlar, ölçme ve kontrol. Ocaklar ve yakma sistemleri. Yakıtlar ve yanma. Kazanlarla ilgili yanma, ısıl kayıp ve ısıl verim hesapları. Yanma odasının boyutlandırılması, yanma odası sıcaklığının hesabı. Kazanlarda ısı geçişi ve ısıtma yüzeyinin boyutlandırılması. - Buhar Kazanları, Fahrettin Küçükşahin, Birsen Yayınevi, Buhar Kazanları Makine ve Türbinleri, S. Lalik, MEB yay. 1963, İstanbul - Buhar Kazanları Konstrüksiyon ve Yardımcı Elemanları, O.F.Genceli, Kipaş Dağıtımcılık - Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları, K.Onat,O. F. Genceli ve A. Arısoy, İ.T.Ü. Matbaası İstanbul, 1988 ISI POMPALARI Isı pompası tarihçesi, ısı Pompalarının Sınıflandırılması,Isı Pompalarının Teorisi,Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucular ve seçimi,isı pompalarının Termodinamiği,Isı pompası çevrimlerine ait uygulamalar,isı pompası elamanları,hava, su ve toprak kaynaklı ısı pompaları,isı Pompalarının Binalarda Kullanılması,Isı Pompalarının ticari binalarda kullanımı,isı Pompalarının Sanayide Kullanılması, Absorbsiyonlu ısı pompaları,projelendirme - Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları, Recep Yamankaradeniz, İlhami Horuz, Ömer Kaynaklı, Salih Coşkun, - Nurettin Yamankaradeniz, Dora Yayıncılık, Soğutma Tekniği, Isı Pompaları, Isı Boruları, Kemal DAĞSÖZ, Heat Pumps, R.D. HEAP, 1979 HİDRO-PNÖMATİK DEVRELER Akışkan Gücüne Giriş, Hidrolik Güç İletimi, Basınç İletiminin Prensipleri, Hidrolik Akışkanların Özellikleri, Hidrolik Semboller, Hidrolik Sistemlerin Elemanları, Hidrolik Pompalar ve Motorlar, Basınç Kontrol Valfleri, Akış Kontrol Valfleri, Yön Kontrol Valfleri, Akışkan Rezervuarları, Basınç Düzenleyiciler, Bağlantı elemanları, Filtreler ve Süzgeçler,Hidrolik Devre Uygulamaları, Pnömatik Devreler, Kompresörler, Pnömatik Sistem Elemanları, Pnömatik Devre Uygulamaları. Hidrolik ve Pnömatik sistemlerde arıza kavramı ve arıza arama. - Güç Hidroliği, M.S.Pinches ve J.G.Ashby, Çeviri, MEB Yayını Fluid Power: Theory and - Application, J.A.Sullivan,Pneumatics and Hydraulics, H.L.Stewart, Fluid Power Design Handbook, - F.Yeaple, Marcel Dekker, Hidrolik Akışkan Gücü, F.Özcan, Pnömatik Akışkan Gücü, F.Özcan ISI VE AKIŞKANLARDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

16 Isı ve akışkan problemlerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi. Hareket denklemlerinin elde edilerek bu denklemlerin tam çözümlerinin olduğu akışların incelenmesi. Sınır tabaka, potansiyel akış problemlerinin incelenmesi. Sayısal Akışkanlar Mekaniğinin tanımı. Akış ve faz değişimi içeren ısı transfer mekanizmalarının ve problemlerin analiz edilmesi, ısı modlarının bir arada olduğu temel kavramların verilerek ısı transfer problemlerinin çözülmesi ve ısı transfer katsayılarının hesaplanmasında korelâsyonların kullanılması. - Akışkanlar Mekaniği, F. White; Literatür Yayınları - Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, R.V. Giles, J.B. Evett, C. Liu, Nobel Yayınları - Hidrolik, B. M. Sümer, İ. Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi - Viscous Fluid Flow, White, F.M., McGraw-Hill, Fundamental Mechanics of Fluids, Currie, I.G., McGraw-Hill, Boundary Layer Theory,Schlichting, H. and Gersten, K.,Springer- Berlin, Incompressible flow, John-Wiley, Panton, R.,New York, SINIF VII. Yarıyıl MM-401 MAKİNA ANA TASARIM-I MM-403 MAKİNE LABORATUARI I MM-405 ISITMA-HAVALANDIRMA-İKLİMLENDİRME Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Semboller Giriş ve Temel Sınıflandırma,Temel Psikrometri, Isıl Konfor, Pratik Isı Yükü Hesabı, Evsel İklimlendirme Sistemleri, İklimlendirme ve Soğutma Devreleri, Isıtma iklimlendirme,mekanik, doğalgaz, klima projelendirmesi,havalandırma ve Klima Sembolleri / Havalandırma Şemaları ve Projelerinin Çizimi. - ASHRAE handbook, heating, ventilating and air conditioning, SI edition, Uygulamalı TS825 ve Kalorifer tesisatı hesabı, Prof. Dr. Hikmet Karakoç, İzocam Yayını - Kalorifer tesisatı hesabı Prof. Dr. Hikmet Karakoç,Demirdöküm Yayını - Isıtma Tesisatı-Esaslar ve Örnek Problemler, Çuhadaroğlu, B., KTÜ, 2004 MF-401 İŞ GÜVENLİĞİ VE MÜHENDİSLİK ETİĞİ İş güvenliği kavramı,iş kazalarının nedenleri ve araştırılması, Meslek hastalıkları, İş güvenliğinin yasal çerçevesi, İş güvenliğinin örgütlenmesi, İş güvenliği araştırmaları. Etiğin, evrensel ve bireysel özgürlük boyutunun öneminin, evrensel etik ilkeler ve değerlerin kavranması, mühendislik etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. MM-407 BİTİRME PROJESİ-I

17 MMS-409 BÖLÜM SEÇMELİ-III MEKATRONİK Mekatroniğin tanımı ve tarihçesi; mekanik, elektrik, ısıl ve akışkan sistemlerinin modellenmesi; hareket denklemleri ve Laplace dönüşümü; birinci ve ikinci mertebeden sistemlerin cevapları; kararlılık; otomatik kontrol; PID kontrolcülerinin tasarımı; sensörler ve sürücüler. - Introduction to Mechatronics and Measurement System, Alciatore and Histand, McGraw-Hill, 2nd edition, Mechatronics,Necsulescu, Prentice Hall, Mechatronics Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, Bolton, Prentice Hall, 3rd edition, TRİBOLOJİ Terminolojiye giriş, Sürtünme ve aşınma, Triboloji ve yüzey işlemleri/teknolojileri, Aşınma modelleri, Yüzey modifikasyon teknolojileri, Termal işlemler, Termo-kimyasal işlemleri, Çözelti fazında ve yarı-sıvı fazda yüzey işlemleri, plazma-gaz fazında yüzey teknolojileri. 1- "Principles of Lubrication", A.Cameron, Longmans, "Hydrodynamic Lubrication", J.Frene, D.Nicholas, Elsevier, "Hydrostatic Bearing", F.M.Stansfield, The Machinery Publish.Co., "The Friction and Lubrication of Elastomers", D.F.Moore, Pergamon Press, "Sliding Friction", B.n:persson, Springer Verlay, "Approach to Modelling of Friction and Wear" (Editors: F.Fling,C.H.T.Pan) Springer Verlag, "Elastohydrodynamic Lubrication" D.Dowson, G.R.Higginsaon, Pergoman Press, "Yağlama Tekniği Ders Notları", L.Ulukan 9- "Tribology Handbook" Editor, M.J.Neale, Newnes Batterworths, London,1975 TRANSPORT TEKNİĞİ Asansörler, konveyörler ve tüm taşıyıcı sistemler, halat, kanca gibi sistem elemanları, hesaplamalar ve boyutlandırma. - Transport Tekniği, Kurbanoğlu, C., Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, Transport Tekniği, Demirsoy, M., Birsen Yayınevei, İstanbul, GAZ DİNAMİĞİ Kararlı bir boyutlu sıkıştırılabilir akışların genel özellikleri. Ses dalgası. Değişken kesitli kanallarda (nozul, difüzör) izentropik akış. Sabit kesitli kanallarda sürtünmeli ve adyabatik olmayan akışlar. Normal şok

18 dalgaları, eğik (oblique) şok dalgaları. Eğik şok dalgalarının yansıması ve çakışması. Nozullarda ve difüzörlerde genişleme dalgaları. Genel akış. Küçük pertürbasyonlu akışlar. Karakteristikler metoduna giriş. 1. Compressible Fluid Flow, P. H. Oosthuizen and W. E. Carscallen McGraw-Hill, Compressible Fluid Dynamics with PC Applications, B. K. Hodge and K. Koenig, Prentice Hall, Modern Compressible Flow, J. D. Anderson, McGraw-Hill, Gas Dynamics, M. J. Zucrow and J. D. Hoffman, John Willey & Sons, Inc., 1977 MOTORLU TAŞIT TEKNİĞİ Taşıt yapısı, lastik mekaniği, taşıt performansı: motor karakteristikleri, hareket dirençleri, ivmelenme, hız, eğim tırmanma. Aktarma organları: U ve sabit hız oranlı mafsallar. Yakıt tüketimi. Fren sistemleri: temel talepler, doğrultu kararlılığı, frenleme kuvveti dağılımı. 1. Theory of Ground Vehicles, J. Y. Wong, Wiley, Performances of Motor Vehicles, Y.S. Ünlüsoy, METU, Fundamentals of Vehicle Dynamics, T.D. Gillespie, SAE, TERMİK TURBO MAKİNALAR Sıkıştırılabilir akışkanın bir boyutlu akışı. Ses üstü, ses altı, sonic akış. Lüleler, lülelerdeki akış ve boyutlandırma. Yayıcılar. Türbo makineların genel denklemi, hız üçgenleri, basınç ve hız diyagramları, güç. Buhar Türbinleri: Verim ve kayıplar, Yoğuşmanın etkisi, Sınıflandırma, Türbin seçimi. Merkezkaç ve eksenel vantilatörler: Verim, karakteristik eğriler, vantilatör kanunları. Eksenel ve merkezkaç kompresörler: Hız üçgenleri, boyutlandırma, kanat tasarımı, karakteristik eğri, verim. Yük.Müh. Kosti PAKER, Termik Türbo Mak. Ders Notları, Vantilatörler ve Kompresörler, İTÜ S.M.YAHYA, Turbines, Compressors and Fans, Teta McGrawHill Publishing Co., 1989 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Isı değiştiricisi tipleri ve özellikleri. Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması. Isı değiştiricilerin analizindekullanılan metodlar: Isı değiştiricisi etkinliği-geçiş birimi sayısı, logaritmik ortalama sıcaklık farkı, sıcaklık etkinliği-soğuk tarafın akışkan değişkenlerine bağlı geçiş birimi sayısı, sıcaklık farkları oranısıcaklık etkinliği yöntemleri. Isı değiştiricilerinde basınç kaybı ve pompalama gücü. Isı değiştiricelerinde kirlenme. Kompak ısı değiştiricileri. Isı değiştiricisi uygulamaları; yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, ekonomizörler ve soğutma kuleleri. Rejenaratör tipleri ve hesaplamaları. 1. Kakaç, S. ve Liu, H.,1998, Heat Exchangers, Selection, Rating and Thermal Design, CRC Press LLC. MFS-401 FAKÜLTE SOSYAL SEÇMELİ-I

19 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Mühendislik Ekonomisi, maliyetle ilgili hususları ve mühendisler tarafından çeşitli mühendislik alanlarında devam ettirilen etkinliklerin ekonomik yönlerini inceleyen ve elde edilen sonuçların karar vermede kullanılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Yatırımlar hakkında verilen kararlar teknik ve ekonomik olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Teknik kararlar ilgili mühendislik alanındaki veya alanlarındaki teknik bilgiye dayalı olarak alınabilirken ekonomik kararlar ise mühendislik ekonomisi ve benzeri derslerde verilen bilgilere dayalı olarak alınmaktadır. KALİTE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İstatistiksel yöntemler kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için firmalara güçlü araçlar sağlar. Bugünün uluslararası rekabetinde başarılı olan firmalar çalışmaların kalitesini iyileştirmek için çeşitli istatistiksel yöntemler kullanmaktadırlar. Bu derste kalitenin yükseltilmesinde ve kontrolünde uygulanan çeşitli istatistiksel yöntemler ve toplam kalite yönetimi incelenecektir. İŞ HUKUKU Hukuk ve temel kavramlar, 4857 sayılı iş kanununa giriş ve tanımlar, İş sözleşmeleri, türleri ve feshi, Ücret ve ödene şekilleri, İş çalışma süreleri, izinler, İş sağlığı ve güvenliği, İş ve İşçi bulma, Türkiye İş kurumu ve görevleri, 4857 sayılı yasaya uygun tutanaklar ve Yargıtay kararları, 2822 sayılı kanuna giriş, Toplu iş sözleşmesi tanımı, uygulamaları, Toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık ve arabuluculuk,, Yüksek hakem kurulu, özel hakem, resmi arabulucu, Toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlıklar, sonuçları VERİMLİLİK ANALİZİ Verimlilik, toplumların refah seviyelerini artırmada rolü büyük olmuştur. Serbest piyasa ekonomisi uygulayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmelerinin temelinde verimliliğe verdikleri önem, daha doğrusu verimliliklerindeki artış vardır. Verimlilik analizi, verimlilik artışı sağlamak için kullanılan teknikleri de içine alan bir araçtır. ÇEVRE POLİTİKALARI Çevre sorunları, Çevre sorunlarının nedenleri, Çevre sorunlarının farkediliş ve algılanış süreci, Çevre sorunlarını çözme girişimleri, Türkiye de çevre koruma politikasının gelişim süreci ve özellikleri, Sürdürülebilir kalkınma kavramı, Çevre sorunlarının çözümündeki konumumuz- rolümüz:katılım ilkesi, Kirlilikle mücadele yolları PROJE YÖNETİMİ Proje Yönetiminin Yapısı ve İçeriği, Strateji ve Proje Yönetimi, Proje Planlama ve Çizelgeleme: Araçlar ve Teknikler, Planların Analizi: Zaman, maliyet ve kalite planlarının analizi, Risk Yönetimi, Projelerde Toplam Kalite Yönetimi, Projelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Organizasyonu ve proje ekipleri, Yönetim ve Liderlik, Problem çözme ve karar verme teknikleri, Projenin sona erdirilmesi.

20 VIII. Yarıyıl MM-402 MAKİNA ANA TASARIM-II MM-404 MAKİNE LABORATUARI II MM- 406 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Enerji Mühendisliğinin amacı ve uygulama alanı. Enerji ve enerji ekonomisi. Enerji dönüşüm sistemleri ile ilgili ekonomik ve çevresel analizler. Buhar çevrimli, gaz çevrimli ve gaz-buhar çevrimli ısıl güç santralları. Isıl güç santrallarının tasarımı ile ilgili çevrim analizi, sentezi ve optimizasyonu. Fosil yakıtlar ve yakılması. Buhar üretim sistemleri. Nükleer yakıtlar, nükleer reaksiyonlar ve nükleer güç santralları. Güneş enerjisi ve uygulamaları. Isıl güç santralları yapı elemanları ve işletme sorunları. - Power Plant Engineering, P.K. Nag, McGraw-Hill, M.M. El- Wakil, Powerplant Technology, McGraw-Hill, E.S. Rubin, Introduction to Engineering and the Environment, McGraw-Hill, MM-408 BİTİRME PROJESİ-II MMS-412 BÖLÜM SEÇMELİ-IV ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ Geleneksel olmayan metal işleme yöntemleri; Mekanik, Elektriksel, Isıl ve kimyasal yöntemler. İleri plastik şekillendirme yöntemleri, sıcak izostatik presleme. Süperplastik şekillendirme. Hidro-şekillendirme, manyetik dalga ile şekillendirme. Toz metallurjsi ve ileri seramik parça imalatı. Metallerin yüzey işlemleri. Yüzey kimyası, yüzey sertleştirme yöntemleri, yüzey kaplamaları, plazma destekli yüzey işlemleri. - Brown, J., Advanced Machining Technology Handbook, McGraw-Hill, NY -.ASM Metals Handbook, 10. edi. V16, V14. - Groover, M.P., Fundamentals of modern manufacturing: Processes and Systems, Prentice Hall. - Kalpakjian,S., Schimid, S., Manufacturing Engin. & Technology,, Prentice Hall, 4 Th. Edi DeGarmo, E.P., Materials and Processes in Manufacturing,, 4th. Edi., McMillian P. TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ :

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK LİSANS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK LİSANS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK LİSANS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI 1. SINIF Ders Kodu Ders Adı Ders Kodu Ders Adı MAT-101 Matematik I MAT-102 Matematik II FİZ-101

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI I. YARIYIL HAZIRLIK DERSLERİ BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK Matematik 7 0 7 7 Fizik 5 0 5 5 Kimya 3 0 3 3 15 0 15 15 II. YARIYIL HAZIRLIK

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi MHN 243 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.)

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE 1.HAFTA: GİRİŞ ENERJİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ DÜNYA ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

TEKNİK SEÇMELİ-ISI GRUBU

TEKNİK SEÇMELİ-ISI GRUBU TEKNİK SEÇMELİ-ISI GRUBU MMB 411 Atık Isı Sistemleri Bu dersin amacı, atık ısı ile çalışan sistemlerin tanıtımı, atık ısının geri kazanımının öneminin vurgulanması, atık ısı kaynaklarının neler olduğu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü MDM 240 Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Fizik Ders No : 0690040026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği CEAC 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157, MATH

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI I TASARIM. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. : 255 (Makine Mühendisliği bölümü II. kat)

MAKİNE ELEMANLARI I TASARIM. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. : 255 (Makine Mühendisliği bölümü II. kat) MAKİNE ELEMANLARI I TASARIM Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Oda numaram E-posta adresi : 255 (Makine Mühendisliği bölümü II. kat) : ikaymaz@atauni.edu.tr http://muhserv.atauni.edu.tr/makine/ikaymaz/makel Her hafta

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ 1. YARIYIL 0502101 FİZİK I 4 0 4 6 0502104 *MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 3 0502105 MATEMATİK

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 2023 Dinamik Dersi 2016 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No: 320

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Makinelerin sınıflandırılması MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Enerji çevirici olarak makineler, motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Motorlar elektrik, termik, hidrolik,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : STATİK Ders No : 0010090010 : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri MMB 601 Alışılmamış İmalat Yöntemleri Giriş; alışılmamış imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi ve alışılmış imalat yöntemleri

Detaylı

Karadeniz Technical University

Karadeniz Technical University Karadeniz Technical University Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MET 207 Statik ve Mukavemet 2013-2014 Güz Yarıyılı Ders Sorumlusu: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö)

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS DOSYASI MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) 2014-2015/GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ MAKİNE ELEMANLARI-I

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. MM 2005 Mühendislik Mekaniği

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. MM 2005 Mühendislik Mekaniği Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü MM 2005 Mühendislik Mekaniği 2016-2017 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü,

Detaylı

Makina Dinamiği. Yrd. Doç. Dr. Semih Sezer.

Makina Dinamiği. Yrd. Doç. Dr. Semih Sezer. Yrd. Doç. Dr. Semih Sezer Makina Dinamiği sezer@yildiz.edu.tr Dersin İçeriği : Makinaların dinamiğinde temel kavramlar, Kinematik ve dinamik problemlerin tanımı, Mekanik sistemlerin matematik modeli, Makinalarda

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Güneş Enerjisi Teknolojileri ENE 308 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans MOTORLAR 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK4301 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders Saati (saat/hafta)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. -

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. - MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz 2016-2017 Dönemi Ders Uygulama Planı 04 02 ve 03 01 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer AKIN (Ders Koordinatörü) Prof. Dr. Abdullah ALTIN Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN Ofis No 226

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Taşıtlar Mekaniği Ders No : 0690040115 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011 DERS PLANI

MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011 DERS PLANI MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011 DERS PLAN 1.YARYL T U K AKTS Z/S Dil Önşart 0221901 FİZİK 3 2 4 6 Z TUR/NG 0251321 MATEMATİK 3 2 4 6 Z TUR/NG 0651111 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 2 3 6 Z TUR/NG

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2)

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) 1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri; işletim sistemleri, veri ekleme ve silme işlemleri,

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) (MFGE 316) Ders Detayları

İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) (MFGE 316) Ders Detayları İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) (MFGE 316) Ders Detayları Ders Adı İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) Ders Kodu MFGE 316 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN PROJE ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 0405 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yapan Çembere Isıtıcı Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ Hidrolik Platform Projesi ve Prototip İmalatı Yufka Açma

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI III. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL II. YARIYIL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI MAT 153 Matematik I 4 0 4 6 MAT 154 Matematik II 4 0 4 6 FİZ

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

DİNAMİK - 6. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 6. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 6 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 6. HAFTA Kapsam: Bağımlı hareket, Analiz prosedürü, Örnek problem

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları Termal Sistem (ME 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Termal Sistem ME 408 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ME 303, ME 301 Dersin Dili

Detaylı

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tek Değişkenli Kalkülüs MATH 104 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ve ÖNCESİ 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz III Ders Kodu MATH 235 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 4 2 0 5 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Ders Kitabı : Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik,

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları Ders Adı İleri Mukavemet Ders Kodu MFGE 418 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 212 Katı Mekaniği

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I 3 0 4 4 ME 101 CALCULUS-I 3

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu

Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Genel Kurallar Son Güncelleme: 23.02.2014 1. Yüksek Lisans eğitim ve öğretiminde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim/Öğretim Yönetmeliği

Detaylı