BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren EREN Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Hüseyin KOCA İZMİR-2006

2 ÖNSÖZ Bone Morfogenetik Protein ve Dişhekimliğindeki Uygulamaları isimli tez çalışmamda bana yol gösteren ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Hüseyin KOCA ya, bugüne kadar bana maddi-manevi desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim. Stj. Dişhekimi Ceren EREN

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 Kırığı Takiben Kemik İyileşmesi... 2 BONE MORFOGENETİK PROTEİN: TEMEL KAVRAMLAR.4 BMP nin Tarihi...4 BMP nin Klasifikasyonu ve Kimyasal Yapısı 5 BMP nin Sinyal Mekanizması. 7 BMP nin Dozajı. 7 BMP Taşıyıcıları 8 Gen Terapisi 10 BMP İle İlgili Uzun Dönem Çalışmalar 10 BMP nin Diğer Kullanımları...11 Sonuçlar.. 11 BMP-7 NİN KLİNİK UYGULAMALARI...12 Klinik Çalışmalar ve UK Perspektifi.12 Sonuçlar...13 Tartışma...14 MANDİBULER DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ SIRASINDA BMP NİN İFADESİ 15 MATERYAL VE METODLAR...16 Deney Protokolü..16 İmmünolojik ve immünohistokimyasal inceleme...17 SONUÇLAR.17 Klinik sonuçlar..17 Radyografik görünüş...18

4 Histolojik sonuçlar 19 İmmünohistokimyasal Sonuçlar 20 TARTIŞMA...22 REKOMBİNANT İNSAN OSTEOGENİK-1 PROTEİNİ KULLANILAN KEMİK GREFTLERİNİN ÖN AŞAMASI: rhop-1 DOZAJI, İNTERNAL VE EKSTERNAL YAPI İSKELESİ KULLANIMI.24 DENEY GRUPLARI 25 SONUÇLAR.25 Histomorfometri 25 BMP BİOİMPLANT KULLANILARAK BAŞARILI MANDİBULER REKONSTRÜKSİYON 31 Durum Raporu 33 TARTIŞMA 39 KAYNAKLAR 41

5 GİRİŞ Vücut omurga sisteminde, kemik bütün dokulardan farklıdır. Yaralandığında, diğer birçok dokunun aksine; kalp, kas, karaciğer, beyinin orijinal dokularından çok, bağlayıcı dokuların yerine konması ile iyileşir. Kemiğin başka ilginç durumu, onun moleküler ve hücresel sürecidir. Bu süreç iskeletsel yapının gelişimini de yönlendirir. Bu yapının içindeki embriyo, zedelenmiş kemiğin iyileşme sürecinde meydana gelen olaya çok benzer. Aynı şekilde cerrahi ile yaratılan birleşme gibi, kemiksel bileşimin yoğun oluşumu bir kemiğin iyileşme sürecini de özetler. Bu sırasıyla yeni kemik gelişiminin şeklidir. Böylece ilkel dokulardan, yeni yapıda bir dokusal gelişimde ortak bir gövde bulunur. İyi düzenlenmiş dokusal yapı olgunlaşmış bir kemikle birleşir. Buna ilaveten değişen biçimlendirme sürecindeki bu süreçte organlar harici fiziksel ve hormonal etkilere maruz kalır, aynı zamanda benzer moleküler yapısını da değiştirir. Organın tomurcuklanıp gelişmesi, embriyo içindeki kemiğin örnek prototipini gösterir. Organ tomurcuğundan merkezde ilkel hücrelerin yoğunlaşması vardır ki bu alan iskeletsel yapıya ayrılmıştır. Bu yoğunlaşma çoğunlukla iki bağımsız yol ile kemiğe dönüşür. Dokuların doğrudan kemikleşmesi ile sert kemikleşme meydana gelir. Bu mezenşimal hücreler de osteoprogenitör hücrelere dönüşür ve daha sonra olgun osteoblastlar kemik oluşumunu yönlendirir ki bu bütün kemik karakter özelliklerini kapsar (1). Bu işlem tipik olarak calvaria kemikleri, çene ve klavikulada meydana gelir. Appendikular iskelet takımındaki epifizal gelişim, kıkırdak kemik oluşumu ile karakterizedir. Bu işlemde ilkel hücreler farklılaşarak iki yol ile olgun kemiğe dönüşür. Birinci yolda mezenşimal hücreler kondroblastlara dönüşür, kollagen ve diğer kemik matris elementlerini oluştururlar, bu matris kemikleşir ve olgun kemik oluşur. Embriyonik fazda intramembranöz kemik formasyonu anatomik bölgeye bağlı intrakartilaginos süreç ile kıyaslanır. Önceden söylendiği gibi kafatasıyla ilgili yapılar ve çene intramembranöz büyüme sürecinden geçer. Oysa appendikular iskelet intrakartilaginos süreç ile şekillenir. 1

6 Kırık sonrası kemiğin iyileşmesi genellikle intrakartilaginos kemikleşme süreci ile devam eder. BMP nin çok yüksek konsantrasyonuna rağmen yol izlenebilir (2). Bu sırada embryonik yada kırık iyileşmesinde hangi faktörlerin bir süreci yönlendirdiği açık değildir. Böylece bir işlemin diğerinden biyolojik yönden avantajı açıklanamaz. Çünkü kemik hakikaten ayırt edilemez bir işlemin sonucunda şekillenir ve son olgun şeklini alır. KIRIĞI TAKİBEN KEMİK İYİLEŞMESİ Tablo 1 de kemiğin iyileşmesi ve yeniden şekillenmesi özetlenmiştir. Bir kırıktan sonra zarar gören periosteum ve yumuşak dokular nedeniyle kırık bölgesinde hematom oluşur. İyileşme süreci makrofajların yaralı bölgeye kemotaksis ile göç etmesiyle başlar (3). Makrofajlar doku kalıntılarını kaldırır ve fibroblastlar ekstrasellüler matris üretirler (4). Bölge oksijen konsantrasyonun ve besin miktarının düşmesi, yaralı bölgede sitotoksin ve büyüme hormonunun salıverilmesini stimule eder. (Tablo 2) Hematom içine yayılan hücreler PDGF ve TGF salıveririler. PDGF ve TGF nin mitogenik etkisi nedeniyle yaralı bölgedeki mezenşimal hücreler ve fibroblastlar çoğalırlar (5). Ayrıca interlökin 1 ve 6 enflamatuar hücreler tarafından salıverilir (6,7). Mezenşimal hücrelerin kaynağı, kemik iliği, periosteum ve yumuşak dokulardır. Bu mezenşimal hücrelerin birçoğu BMP nin değişik tipleri ile osteoprogenitör hücrelere dönüştürülür (8). Başlangıçta yumuşak kallus oluşur. Ardından ekstrasellüler matris kalsifiye olur. Anjiogenezis azalır ve daha sonra lameller kemik olarak olgunlaşacak kemik örgüsünün oluşumunu yönlendirir. Böylece tam gelişme ve yeniden şekillenme işlemini tamamlar. 2

7 TABLO 1- kemik iyileşmesi ve remodelasyonu fazları FAZ I.başlangıç II.enflamasyon III.kıkırdak formasyonu IV.örgü kemik formasyonu V.lameller kemik formasyonu KARAKTERİZASYON kırık bölgesinde hematom formasyonu: sitokin ve büyüme faktörlerinin salıverilmesi yara bölgesine enflamatuar hücreler, makrofajlar ve fibroblastların toplanması mezenşimal hücrelerin çoğalması ve kondrositlerin farklılaşması; kondrositlerin hipertrofiye olması ve kalsifikasyon; ekstrasellüler kollagen matrisin depolanması lokal anjiogenezis osteoblastların farklılaşması, EM mineralizasyonu kemik rezorbsiyonu, remodelasyonu ve lameller kemiğin formasyonu TABLO 2- yeni kemik oluşumu ve remodelasyonunda bulunan sitokinler ve büyüme faktörleri. BMPs TGF-beta PDGF İnsülin Epidermal büyüme faktörü Fibroblat büyüme faktörü Vasküler endotelial büyüme faktörü Turner nekroz faktör 3

8 BONE MORFOGENETİK PROTEİN: TEMEL KAVRAMLAR BMP nin Tarihi 1889 kadar erken bir tarihte Senn (9) kalsiyumu azalan kemiğin, kemik hastalıklarını arttırdığını fark etti. Senn iyodoform ile dekalsifiye edilmiş öküz kemiği kullanarak osteomyelit hastalarını tedavi ediyordu. Onun başlıca amacı iyodoformu kemik yapıları için antiseptik olarak kullanmaktı. Bunun için dekalsifiye öküz kemiklerini taşıyıcı olarak yönlendirdi. Bu sırada sadece enfeksiyonun kontrol edilmediğini aynı zamanda kemik defektlerinin de yeni kemiğe dönüştüğünü gördü. Bu incelemenin ilginç olmasına rağmen, onun bulguları diğerlerince kolay elde edilemedi larda Levander (10,11) kemikteki ham alkol özünü, kas dokularına enjekte ettiğinde, yeni kemik oluşumuna neden oluyordu de Sharrad ve Collins (12) etilendiamintetraasetik asit ve dekalsifiye allogreft kemiği çocuklarda spinal birleşme için kullanıldığını rapor ettiler. Bu düşünce aynı zamanda laboratuar çalışması yapan Ray ve Halloway tarafından desteklendi. Kemik matrisinin kemik yapma yeteneğinin yarı keşfi 1963 te Urist (13) tarafından yapıldı. Urist Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles Tıp Fakültesinde kemik araştırma laboratuarı yöneticisiydi ve ortopedik cerrahi uyguluyordu. O bir fare modelinde ektopik bir bölgede örneğin kasta olgunlaşmamış kemik özünün yeni kemik oluşumuna neden olduğunu göstermiştir. O bu özde aktif parçalar içeren BMP ve osteogenik protein kavramını ortaya koymuştur. Ancak çalışmaları protein maddesinin yeniden üretilemez olması sebebiyle engellendi. Buna ilaveten, ektopik bir bölgede yeni kemik oluşumundan sorumlu olarak varsayılan bu protein sonuç olarak belirlenemedi. Bu göreve 1983 te Reddi ve Sampath (14) eşlik ettiğinde, ilkel fakat kemik formasyonu için yüksek üretilebilir madde icat ettiler. Bu yeni kemiğin alkalen fosfataz ve kalsiyum içeriğinin aktivitesine bağlandı. Bu grup aynı zamanda protein matris, bileşiklerinden ayrıldığında kalan matrisin kendi başına yeni bir oluşum yapamadığını fark etti. Matris proteinle tekrar yapılandırıldığında her nasılsa 4

9 yapılan kemik de orijinali kadar etkiliydi. Bu sonuç, sadece matris değil matrisi içeren proteinin de gerçek kemik oluşumundaki sorumluluğunu ispatladı. İlk klinik çalışma 1988 de Johnson ve arkadaşları tarafından yönetildi. Bu grup temizlenmiş insan BMP si üzerinde çalıştılar. BMP nin gen sıralamasında yoğun rekabet devam etti. İki grup, birisi yaratıcı biyomolekül ve diğeri genetik olarak eşzamanlı BMP nin sıralamasını çıkardılar ki bu patent tartışması ile sonuçlandı. Şimdi insan BMP si yeni bileşik teknikleri ile üretiliyor. Böylece mevcut proteinler enfeksiyon ve alerji riskinden uzaklaştı, ancak maliyet yüksek. Bu efsanedeki son belirleyici nokta uzun kemik defektleri için OP-1için 2002 de FDA onaylamasıdır ve BMP-2 için vücut içindeki birleştirmede bir kafes içindeki kollagen taşıyıcılardır denildi. BMP nin Klasifikasyonu ve Kimyasal Yapısı BMP büyüme faktörlerinin geniş bir ailesi olan TGF beta ailesinin üyesidir. (Tablo 3) (15,16,17,18) TGF betanın bu şekilde adlandırılmasının sebebi fibroblastları dönüştürme yeteneğindendir. BMP alt ailesi 10 dan fazla protein içerir ve yeni bir protein keşfedilmedi. BMP ve TGF beta büyüme faktörleri arasında birçok yapısal türdeşlik bulunur. Aminoasitler birbiri ardına hayli fazla korunur ve 600 milyon yıl kadar eski olduğu düşünülür. Bu korunma nedeniyle, bitki sineklerini de ilkel yaşam formlarında insan BMP bileşikleri oldukça etkilidir. Bütün TGFbeta aile üyeleri gibi BMP öncü protein olarak sentezlenir. Öncü proteinler, önemli propeptitler gibi hidrofobik gizli lider sıralanmalar içerir. Proteinin olgun kısmı, öncü molekülün karboksi ucuna yerleştirilmiştir. Bütün BMP ler, karboksi uçlarında, tıpkı TGFbeta ailesinin bütün üyelerinde olduğu gibi, yedi systein aminoasit kalıntılarını içerir. Buna ilaveten BMP N bağlı glikosilasyon bölümleri içerir. BMP üç alt gruba ayrılır (19,20,21). BMP-2 ve BMP-4 %80 benzer sıralı aminoasit molekülleri içerir. İkinci grup %78 benzer sıralı aminoasit içeren BMP-5, -6 ve -7 den ibarettir. Halbuki üçüncü grup, önemli ölçüde diğer BMP üyelerinden farklı olan sadece BMP-3 ten ibarettir ve genellikle yalnız durmaktadır. İlginç olan, dekapentaplejik peptit ve BMP-2 ve BMP-4 arasındaki substantial benzerliktir. Bu iki 5

10 BMP dekapentaplejik peptit gen yapısıyla eşittir. İnsan BMP-6 sı V gr-1 ile tam öncü protein karşısında % 90 benzer sıralanma gösterir. Bütün organizmalarda yüksek korumalı olgun BMP bölümleri yedi systein aminoasit içerir. Bunların altısı zincirleme disülfür bağını sarar ki bu rijit systein-bağ moleküler yapıdır. Yedinci systein kalıntı dimer yoluyla sıkı disülfid bağı formasyonu için gereklidir. Dimer, hetero veya homodimers olabilir. Homo/heterodimer formasyonu etkili molekül değişimlerini hızlandırır. Bunun için mantıklı bir açıklama yapılamaz fakat muhtemelen benzer fonksiyonlu moleküler yapılar geniş rezervlerini sunarlar. BMP büyüme faktörleri arasında olmasına rağmen, tektir. Bu, doku hücrelerini osteoprogenitör hücrelere dönüştürme yeteneğine sahip, bilinen tüm büyüme faktörleri arasında tek morfogendir. Diğer tüm büyüme faktörleri, TGFbeta, insülin, fibroblast büyüme faktörü, PDGF ve vasküler endoteliyal büyüme faktörü gibi hepsi hücrelerin çoğalmasını sağlar fakat bir hücreyi başka bir hücreye çeviremez. TABLO 3-BMP ailesi BMP Fonksiyonları BMP-2 BMP- Osteoindüktif, osteoblast diferansiyasyonu, apoptozis Osteogenezise engel olur 3(osteogenin) BMPs BMP-4 BMP-5 BMP-6 BMP-7(OP-1) BMP-8(OP-1) BMP-9 BMP-10 Osteoindüktif, akciğer ve göz gelişimi Kondrogenezis Osteoblast diferasyonu, kondrogenezis Osteoindüktif, böbrek ve göz gelişimi Osteoindüktif Sinir sistemi, hepatik retiküloendotelial sistem, hepatogenesis Kardiak gelişimi Mesodermal ve nöral dokular BMP-11(GDF-8, myostatin BMP-12(GDF-7) BMP-13(GDF-6) BMP-14(GDF-5) Tendon-iliak formasyonu Tendon-ligament formasyonu Kondrogenezis, tendon iyileşmesi, kemik formasyonu Follikül-uyarıcı hormon aktivasyonu modifikasyonu BMP-15 6

11 BMP nin Sinyal Mekanizması Hücre üzerindeki BMP reseptörleri Tip I ve Tip II serin/threonin kinaz proteinlerinden yapılmıştır. Bu protein reseptörü BMP yi içeren TGFbeta büyüme faktörlerinin bir parçasıdır. Tip I ve Tip II serin/threonin kinaz reseptörlerinin ligand ile bağlanması heterotetramer kompleksi formasyonu ile sonuçlanır ve bu da sinyal mekanizmasını harekete geçirir. Bu bağlanmadan hemen sonra Tip II reseptörü Tip I reseptörünü fosforlar ve dönüşte Tip I reseptörü Smad 1, 5, 8 e sinyal gönderir. Fosforlanmayı takiben Smad 1, 5, 8 Smad 4 e bağlanır ve hücre çekirdeğine yerleşir. Smad 4/fosforlanmış-Smad 1, 5, 8 kompleksinin hücre çekirdeğine karışması düzenleyici faktörlerin ve BMP cevap genlerinin harekete geçmesi ile sonuçlanır. BMP sinyal mekanizması bu kısa açılmadan daha karmaşıktır. BMP sinyal kompleksi ile diğer büyüme faktörlerinin sinyal molekülleri arasında karşılıklı bir konuşmaya benzer. BMP nin Dozajı Ezilerek un haline getirilen kemiğin, kilogram başına 0,002 mg BMP içerdiği yaklaşık olarak tahmin ediliyor. Bir kırık yerinde, enflamatuar hücreleri osteoprogenitör hücrelere dönüştürmesi nedeniyle yüksek konsantrasyonda BMP salınır ve kırık bölgesinden salınan sitokinler tarafından düzenlenir. Kırık bölgesindeki BMP nin tam konsantrasyonu normal kemikte fizyolojik konsantrasyonuna oranı bilinmemektedir. Kemik defektinde ideal kemik köprüsü için gerekli konsantrasyonu birçok faktöre bağlıdır. Evrim sürecinde organizmanın ilk durumlarında, kemirgenler gibi daha alt formların iyileşmesi insan primatları gibi daha üst formların iyileşmesinden daha hızlıdır. Geniş deneysel çalışmalar, evrimini tamamlamış hayvanların, defektleri tedavi edebilmek için evrimini tamamlamamış hayvanlardan daha fazla BMP ye ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur. İlaveten defektin tipi de dikkate alınmalıdır. İç ve dış basit kırıklar % 99 BMP ergime oranına ihtiyaç duyar. Görünüşte yoğunlaştırılmış BMP lokal olarak kırık bölgesine verildiğinde kırık parçaya köprü oluşumu için yeterli olabiliyor. Bu nedenle BMP nin uzun kemik fraktürlerinin 7

12 tedavisinde kullanımı nadiren düşünülür. Diğer tarafta, uzun kemiklerdeki kritik bölgesel kusurlar kendiliğinden iyileşemez. Bu tip durumlarda uygun bir iyileşme için BMP veya otogrefte ihtiyaç duyulur. Kemiksel yüzeydeki damarlar önemlidir. Bütün bu faktörler BMP nin düşük doz gereksinimini, birleşme için potansiyelini yönlendirir. Tersine durumlarda değişik kemik yapısına göre en yüksek dozaj 3-3,5 mg. dır. Birçok çalışmada görüldü ki hayvan modellerinde yeni kemik oluşumu ve kusurlu kemik iyileşmesi için 3-3,5 mg hakikaten yeterli. İlave dozlardan herhangi bir fayda sağlanamamıştır. BMP ile tedavi edilen kemik doğal iyileşmeden daha kısa sürede iyileşir. İnsanlarda iyileşme 8-10 haftada sağlanır. Otogreft uygulamasında ise iyileşme haftadır. BMP Taşıyıcıları BMP suda çözünen düşük moleküler ağırlıklı bir proteindir. Vücut sıvılarında kolayca erir. Cerrahi kullanımda protein hızlı bir şekilde yaralı dokular tarafından emilir. BMP dağıtımında taşıyıcı gereklidir ve bu olmaksızın birkaç saat bile depolanan yerde dayanamaz. Ayrıca lokal etki için kemik tedavi bölgesinde de taşıyıcıya gerek duyar (22). BMP nin taşıyıcı ihtiyacı tanınması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Klinik ve deneysel olarak birçok taşıyıcı araştırılmıştır (23). BMP taşıyıcıları inorganik tuzlar, doğal polimerler, sentetik polimerler, sentetik ve doğal polimer birleşimi şeklinde sınıflandırılmıştır. İdeal bir taşıyıcı ne enflamatuar cevabı ne de immün reaksiyonu etkilememeli. Taşıyıcı toksik sonuçlara neden olamamalıdır. İdeal olarak taşıyıcı kemik iyileşmesini kalıntı bırakmadan yapabilmelidir. Bu porozite olabilir. Porozite kansellöz kemikle eşitlenir. Bu durum kemikte, enflamatuar hücrelerinin ve büyüme faktörlerinin korunmasını sağlayabilir. İdeal kemik konfigürasyonu ve kemik büyümesi için gerekli 8

13 porozite miktarı ile ilgili tartışmalar bulunmaktadır. Genel olarak gözenek miktarının kanselöz kemikteki porozite miktarı ile eşit olması kabul edilir. Hatta biraz daha büyük olmasının faydalı olduğu düşünülür. Fakat bunun için kesin bir tanım ya da cevap yoktur. Yaygın olarak kullanılan inorganik tuzlar Ca fosfat ve CaO4S dir. Kemik minerallerinde doğal olarak bulunan ve daha yavaş emilen hidroksiapatit alternatifi TCP den daha az popülerdir (24). TCP tanecikleri kemik gelişiminde yoğun olarak kullanılır. Kemik formasyonu hızından biraz daha hızlı absorbe olur (45-60 gün). Birçok şekilde formüle edilebilir. TCP laboratuarlarda yaygın olarak kullanılmasına rağmen ideal boyutlar için sentetik işlemlerle modifikasyonu sağlanır. Deneysel olarak kullanılmasına rağmen, TCP ile BMP klinik uygulamalarda yoğun olarak kullanılmaz. Fosfat birleştiricileri süngerimsi değildir ve BMP için taşıyıcı olarak düşünülemez. En yaygın kullanılan taşıyıcı kollagendir ve Tip I kollagen tercih edilir. Bu madde kemik, tendon ve ligamentlerden elde edilebilir. Bovine kollagen klinik uygulamalarda taşıyıcı olarak günceldir. Pratik uygulamalarda BMP nin kemik kaynaklı kollagene sıkı biçimde bağlandığı ancak tendon kaynaklı kollagene bağlanamadığı ortaya koyulmuştur. Bundan başka insanlar için kullanımı FDA tarafından onaylanan BMP- 2 nin kullanımı sınırlıdır. Çünkü BMP baskı altında kolayca kollagenden dışarı çıkabilir, vücut içi yayılma için bir kafes içinde tutulmalıdır. BMP nin epidural boşluğa kaçma ve epidural lokasyonlu istenmeyen kemik oluşturma korkusu nedeniyle vücut içi yayılımı onaylanmamıştır. Osteogenik protein-1 ya da BMP-7 kemik kaynaklı kollageni kullanır ki bu hidrojen bağlarıyla BMP ye kuvvetle bağlanır. Bu sıkı yapışma nedeniyle, OP-1 kafes korumasına ihtiyaç duymaz. Güncel olarak OP-1 uzun kemik hasarlarında kullanılır. Omurga uygulamaları için henüz onaylanmamıştır. Demineralize kemik matrisi immünolojik risk ve hastalık geçirme riski nedeniyle taşıyıcı olarak popülerlik kazanmamıştır. Diğer doğal polimerler; hylaurone, fibrin, sitoson, aljinat, hayvan ve bitki kaynaklı polisakkaritler taşıyıcı olarak düşünülebilirler. Sentetik polimerler taşıyıcı olarak limitsiz miktar öngörülebilir ve hastalık geçirme riski olmamasından dolayı avantajlıdırlar. Poliglikolik asit ve polilaktik asit bulunmasına rağmen, sentetik polimerlerin BMP ye bağlanmaları kollagen kadar iyi 9

14 olmadığı için, dev hücre reaksiyonları meydana gelebilmektedir. Bundan dolayı sentetik polimerler insanlarda yoğun olarak kullanılmamaktadır. Özet olarak, insanlar için kullanılan en yaygın taşıyıcı Tip I kollagendir. Kemik kaynaklı kollagen, tendon ve ligament kaynaklılardan daha avantajlı görünüyor çünkü daha sıkı bağlanıyor. Gen Terapisi BMP geninin hedef hücrelere dağıtımı potansiyel bir strateji olarak kalmaya devam eder (25), genetik materyaller ne viral vektör ne de viral olmayan vektörler yolu ile dağıtılabilir. Bu problem gen terapisinin düşük geçiş oranı ile alakalıdır. İlave olarak, desteklenen ifade başarı için zordur. BMP ile diğer büyüme faktörlerinin desteklenen yaşam çabası da gerekli değildir. Daha çok kemiğin iyileşme sürecinde gereklidir. Yine de gen terapisi klinik olarak gerçekleşmeden önce dikkate değer çalışmaya gerek vardır. BMP İle İlgili Uzun Dönem Çalışmalar Yeniden birleştirilerek üretilen BMP nin insanlarda uzun dönem kullanımında birçok endişe vardır (26). Gelişen bir embriyoda BMP nin yüksek dozdaki etkileri bilinmemektedir. Ayrıca hamilelik boyunca tavsiye edilmemektedir. Bir insan proteini olmasına rağmen, immün reaksiyon gelişme riski vardır. Bu risk BMP birden fazla kullanılırsa artabilir. Bu riskin büyüklüğü ise halen bilinmemektedir. Hayvan deneylerindeki doz yükselmesi, neoplazma neden olmamasına rağmen osteogenik sarkom gelişimi mümkündür. Bazı durumlarda kendiliğinden gelişen osteosarkom yüksek seviyede BMP içerir. Nöral bölgelerde kontrol edilemeyen kemik büyümesi, özellikle sinir köklerinde potansiyel bir sorundur. Bu sadece etkili bir taşıyıcının kullanımı ile çözümlenebilir. Böylece proteinler sağlam şekilde bağlanır ve protein yüklemesi süresince BMP salgılanması önlenebilir. 10

15 BMP nin Diğer Kullanımları BMP organ sistemini kekten daha çok etkiler (15). Bunun beyin koruyucu bir ajan olduğuna inanılıyor. Gerçekte, iskemik fare modelinde, BMP nin yangının boyutunu azaltarak koruma sağladığı görülmüş. Bu bir ihtimal olarak BMP nin gelecekte baş travmaları ve çarpmalarında koruyucu bir ajan olarak kullanılabileceğini düşündürmüş. Kronik böbrek hastalarında BMP seviyesi düşüktür. Çünkü böbrek yetişkin insanlarda başlıca kaynaktır. Bu insanlarda, bazı renal fonksiyonların BMP nin sistemli uygulamaları ile yeniden düzenlenmesi mümkündür. İlaveten renal osteodistrofik sendrom bel ameliyatları ile benzerdir ki hastaların uzun dönem diyalizde kalmalarına ve son aşamada böbrek hastalıklarına sebep olabilir. BMP den başka büyüme faktörlerinin birleşimini belirleyici dikkate değer araştırmalar devam ediyor. Ve kemik özü ile demineralize kemik matrisi, BMP ye karşılık uygun olarak gösterilebilir. Son deney çalışmaları cesaret vericidir. Fakat kombinasyon tedavisi kemik birleşmesi için insan kaynaklı BMP çok etkili olabilecekse, büyük klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuçlar Embriyodaki moleküler ve hücresel olaylarla idare edilen kemik formasyonu, kırık kemik iyileşmesi ve kemik birleşmesi hakikaten uygun modellerde takip edilmiş. BMP nin keşfi, sadeleştirilmesi ve sentezlenmesi rekombinant tekniklerini içerir ve kemik fizyolojisini anlamak büyük bir dönüm noktasıdır. Hareket mekanizması, klinik uygulama, dozaj ve uygun taşıyıcı tartışıldı. Ayrıca büyüme faktörleri de diğer rolleri ile tartışıldı. 11

16 BMP-7 NİN KLİNİK UYGULAMALARI Kırık iyileşmesi, kırık bölgesindeki birçok hücre tipleri ile lokal ve sistemik düzenleme faktörlerini sinyal yolu boyunca karmaşık içsel ve dışsal olayları içeren, çok aşamalı biyolojik bir olaydır (27,28,19). Fraktür stabilizasyonu, implant gelişmeleri, biyolojik fiksasyon tekniklerinde felsefi gelişmelere rağmen, sık olmayan fakat ciddi lokal komplikasyonlar vardır. Her yıl Amerika da 5.6 milyon kemik kırılıyor ve %10 una yakını tedavi edilmiyor ve ileri tedavi gerektiriyor (29). BMP iskelet ve birçok vücut dokularındaki gelişmelerde hayati rol oynayan, geniş çaplı çalışan moleküler bir gruptur (19,30,13). Kırık tedavisinde BMP nin anahtar rolü, biyolojik şekillendirici, kemik konsolidasyonunu hızlandırıcı ve kemik yenilenmesi potansiyeline olan ilginin büyümesiyle görüldü (31,32,33). Osteogenik protein (OP-1) (BMP-7) çok güçlü bir DNA tekniği kullanılarak üretilen, indükleme kapasitesi çok güçlü olan bir BMP dir (34). Rekombinant BMP-7 (rhbmp- 7) nin terapötik potansiyeli birçok hayvan deneyleriyle ve segmental kemik defektleri, osteokondral defektler, spinal birleşmeler ve distraksiyon osteogenezisi klinik çalışmaları ile dökümanlaştırıldı (34,35,36,37,38). Klinik Çalışmalar UK Perspektifi Mayıs 2001 ile Kasım 2004 arasında 653 hasta BMP-7 (OP-1) ile birçok UK sağlık merkezinde tedavi edildi. Detaylar uygulamanın anatomik bölgesi olarak analiz edildi yada bir travma ile ilgili seçici ortopedik prosedür, orijinal yaralanma tipi, BMP nin uygulanmasında, öncelikle uygulanan prosedür agumentasyonlu yada olmaksızın, otojen kemik grefti ve BMP-7 izole edilerek veya birleştirilerek otogreft yada allogreft olarak uygulandı. Hastaneden taburcu edilmeyi takiben hastalar rutin ve radyoloji kliniklerinde takip edildi. Tedavinin başarılı son noktası klinik ve radyolojik eşlik etme ile tanımlandı. 12

17 Klinik olarak ağrısız ağırlık taşıma olarak sonuçlandı. İleri cerrahi girişim olmaksızın yeni oluşan kemiğin kanıtı olarak radyolojik olarak kırık bölgesinde yeni kemik köprüsü ile sonuçlandı. (X-ray cihazında direk ve dolaylı olarak yeni kemik iyileşmesi durumun kanıtı oldu) (36). Uygulamadan 15.3 ay sonraya kadar takip edildi (39,40). Sonuçlar Durumun tipine ve cerrahi prosedüre göre OP-1 kullanıldı. Uygulanan kırık tedavileri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 14- rhbmp uygulama şekilleri UK klinik uygulamalar % Serbest fibula greft 0.3 Periprostetik fraktürler 0.4 Osteotomiler 3.2 Rekonstrüksiyon 3.3 Distraksiyon osteogenezisi 8.8 Açık kırıklar 9.3 Artrodezis 14.2 Birleşmeyenler hastada, 395 (%60.5) hastanın kırıkları birleştirilemedi. Ortalama zaman 19.7 ay. Ortalama uygulanan prosedür 3.5 (oran 1-11 arası). Otojen iliak kemik grefti 326 hastada (%50) uygulandı. 3.5 mg eptotermin alfa (OP-1) uygulaması, birleşmeyen fraktürün cerrahi stabilizasyonu ile devam eden tedavi sırasında kullanıldı. 483 ünde (%74) uygulama otojen kemik grefti ile kombine edildi. İlaveten rhbmp (%23) durumda tek başına uygulandı. 19 olguda PEMF veya U/S kullanıldı. 13

18 Baştan sona başarı oranı klinik ve radyolojik olarak %82 oldu. Sistemik karışıklık yada ters etkiler rhbmp-7 uygulaması sonrası rapor edilmedi. Tartışma Birleşmeyen fraktürleri tedavisinde devam eden gelişmelere rağmen bunların ihtiyaçları da devam ediyor. Standart tedavi, mekanik stabilizasyon ve internal ve eksternal fiksasyon, otojen iliak kemik grefti uygulamaları, kemik iliği enjeksiyonu, elektriksel ve ultrasonik stimülasyonu veya diğer biyolojik cevap modifiye edicileri içeren biyolojik stimülasyonlardır. BMP nin keşfi kemik fizyolojisini anlamada büyük ve iskeletsel kemik cerrahi metotlarının gelişiminde büyük bir adımdır. BMP-7 birçok klinik uygulamada ve büyük miktarda kemik yenilemesi için kullanıldı. Her grup ayrı bir değere sahip olarak, heterojenik gruplarda, spesifik bir kılavuz olmaksızın kullanıldı. Hastaların çoğunda uygulanan ön prosedürler sorunu çözmede başarısız oldu. OP-1 uygulamasında yapılan büyük çalışma ve yakalanan başarı oldukça önemlidir. Bazı hastalarda OP-1 in güvenliği ile ilgili immün reaksiyon, klinik sonuçlar olmaksızın gözlenmiştir. Fakat bu çalışmada lokal yada sistemik ters reaksiyonla karşılaşılmadı. BMP-7 nin birçok şekilde ortopedik durumlarda büyük oranlarda uygulaması bulunur. Bu şartlar yüksek oranda riskli hastalardaki kemik iyileşmesini (39), implant stabilizasyonunu (28,40), geniş segmental kemik defektlerini (34,41), femoral başlıkta osteonekroz tedavisini (42), kırıkdak rejenerasyonunu (43,44) içerir. Tedavi uygulamalarına yeni katılan birçok gelişme sadece kırık değil, aynı zamanda karışık ortopedik şartlarla da ilgileniyor. Gelecek klinik ve öncesi araştırmalar BMP nin alt tipleri ile etkileşimini ve hücre karakterleri konularını da açıklamalıdır. Devam eden klinik çalışmalar, bu uygulamalarda etkili ve güvenli yeni alternatif tedavilere gereksinim olduğunu gösteriyor. 14

19 MANDİBULER DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ SIRASINDA BMP NİN İFADESİ Distraksiyon osteogenizisi, yeni kemik oluşumuyla sonuçlanan, kesik kemik uçlarının kademeli ayrımı ile ilgili doku mühendisliğinin bir şeklidir. Distraksiyon osteogenezisinin biyomekanik kuralları ilk olarak 1950 lerde İlizarov (45,46) tarafından incelendi. Mekanik hareketlerin biyolojik sinyallere dönüşümü çok az anlaşılabildi. BMP çok yönlü proteinlerdir ve birçok organ sisteminde ve hücre büyümesinde geniş çaplı etkilere sahiptir (47,48). BMP, BMP-1 hariç, TGF beta ailesinin bir üyesidir (4). BMP-2, 4, 7 mükemmel osteogenik aktivitelerini ispat etmiştir. Rekombinant BMP-2, 4 ve 7 ektopik kemik formasyonuna neden olabilecek bu süreçte diğer büyüme faktörleri için gerekliliği ortadan kaldırmıştır (49,50). BMP nin osteogenezisteki öneminin bilinmesiyle birlikte, bu moleküllerin, uzun kemiklerin distraksiyon osteogenezisinde gerekliliği ispat edilmiştir (51,52). Distraksiyon ostogenezisinin bir tavşan tibia modelinde, BMP-4 ün osteoprogenitör hücreleri diferansiyasyona uğrattığı fakat tamamen osteoblastlara dönüştüremediği ifade edilmiştir (51). Bir sıçan femuru modelinde, BMP-2 ve 4 ün distraksiyonun erken safhalarında kondrogenik prekürsör hücreleri attırdığı halbuki BMP-6 ve 7 için sinyallerin etkili olmadığı ifade edildi (52). Mandibuler distraksiyon osteogenezisinde BMP nin rolü, tam olarak açıklanamamıştır. Bunun kanıtlanmasıyla beraber mandibuler fraktürlerinin iyileşmesinde tarif edilmiştir (53,54). BMP-2 mrna sının tarif edilmesinin, intramembranöz kemik formasyonu ve erken kondrogenezis fazlarında en iyi olacağı rapor edilmiştir (53). BMP-2, 4 ve 7 proteinleri, membranöz kemik iyileşmesinin erken fazları sırasında kırık kallusu içindeki osteoblastlar, osteoklastlar ve daha birçok mezenşimal hücreler tarafından tarif edilmiştir (54). 15

20 Bu çalışmada, tavşan mandibulasının distraksiyon osteogenezisi sırasında BMP- 2, 4, 7 nin ifadeleri incelenmiştir. MATERYAL VE METODLAR İskeletçe olgun 14 Yeni Zelanda tavşanı ( 9 aylık ve 3,5 kg ağırlığında) ile çalışılmış. Bu, bakım ve deney protokolü McGill Üniversitesi Hayvan Bakım ve Etik Komitesi tarafından onaylanmış. Deney protokolü Ameliyattan sonra hayvanların 1 hafta iyileşmesine izin verildi (latent periyot). Bu gecikmeden sonra distraksiyon 3 haftada 12 saat süre ile 0,25mm oranında başlatıldı (distraksiyon periyot). Bu, distraksiyonsuz bölgeye eksternal fiksatör yerleştirilerek 3 haftalık periyotlarla takip edildi ( pekiştirme periyodu ). Ameliyattan sonraki her hafta pentobarbital (100mg/kg) enjekte edilerek iki tavşan öldürüldü ve mandibula rezeke edildi. Mandibulanın radyografisi elde edildi. Çevresel yumuşak dokular düzgün ve dikkatlice kaldırıldı ve yeni oluşan kemik histolojik ve immünohistokimyasal değerlendirme için çıkarıldı. 16

21 Histolojik ve immünohistokimyasal inceleme Yeni oluşan kemiğin alınmasından sonra, kontrol örneği %10 nötr formalinle tampone edildi ve metilmetakrilata yerleştirildi. Bölümler düşük turda mikromotor ile kesildi ve jelatin kaplı bölümlere yerleştirildi. Histolojik gelişim için dokular Goldner trichrome ile kaplandı. BMP-2, 4 ve 7 standart hücre sayım tekniği kullanılarak değerlendirildi. Kondrositler, osteoblastik hücreler ve fibroblastik hücreler morfolojik olarak incelendi ve BMP değerlendirmesine alındı. Osteoblastlar, kemik yüzeyinde direk olarak görüldü. Fibroblastlar eliptik şekilli stromalarıyla belirgindi. Kondrositler, kartilaginöz matris ile ilişkili ve yuvarlak şekilleri ile belirgindi. Hücre sayımı, bölgede bulunan bütün dokularda uygulandı. Çalışma protokolünün şematik gösterimi. Zaman noktaları cerrahiden sonraki haftaları gösterir. SONUÇLAR Klinik sonuçlar 14 hayvanın hepsi cerrahi ve distraksiyon protokolüne uyum sağladı. Hayvanların hiçbirinde aspirasyon pünomonisi ve yara enfeksiyonu gibi postoperatif komplikasyonlar görülmedi. Hayvanlar düzenli beslendi ve ağırlık kazandı. Distraksiyondan 2 hafta sonra, tavşanlarda belirgin bir crossbite ve insizallerinde aşırı 17

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ SIÇANLARDA POLİDİOKSANON

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ Dt. Burcu KARSLI DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

Kemik Doku Mühendisliği

Kemik Doku Mühendisliği ARŞİV 2010; 19: 206 Kemik Doku Mühendisliği Uzm. Dr. Pınar YILGÖR HURİ* Prof. Dr. Nesrin HASIRCI** Prof.Dr. Vasıf HASIRCI*** Giriş Organ ve dokuların hastalara nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ ŞT.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Gülçin SARI Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat OLUKMAN

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı